åpenbaring

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

En åpenbaring er åpningen av noe som hittil er skjult. Begrepet brukes i en sensuell, religiøs og juridisk forstand.

Betydninger

I dagens tysker vifter betydningen ut, inkludert i betydningen "å stole på noen".

 1. Hovedbruken av ordet "åpenbaring" er på det religiøse feltet. Her betyr det åpenbaring av guddommelige sannheter eller en guddommelig vilje. I prinsippet er dette mulig i verbal eller ikke-verbal form, foran enkeltpersoner eller mange. Mens hele nasjonen Israel var vitne til en masse åpenbaring av Gud ved Sinai, var for eksempel den Paulinske teologien et resultat av en påstått enkelt åpenbaring , så vel som Buddha , Joseph Smith ( Mormonismens profet), Muhammad ( islams profet) ), Baha'ullah (grunnlegger av Bahaitums ) [1] og alle andre religiøse grunnleggere . [2]
 2. Den siste boken i Det nye testamente i Bibelen, Johannes 'åpenbaring , kalles også for kort "Åpenbaring" og forkortes deretter. (f.eks. Rev 1,1 Lut )
 3. Begrepet brukes ofte i betydningen en mer eller mindre dyp sensuell opplevelse av det guddommelige innen musikk , kunst eller kulinariske retter. Dette er ikke nødvendigvis alltid ment som hyperbola . I følge Paul Tillichs teologi er ingenting prinsipielt utelukket fra åpenbaring [3]

Kristendommen

Begrepet - spesielt i kristendommen - har gått gjennom en kompleks utvikling, hvis individuelle stadier fortsatt gjenspeiles i bruken i dag. Det utviklet seg fra en rent profan bruk av ordet (i Tanach ) til tanken på at Gud åpenbarer noe for mennesker - for seg selv eller i Det nye testamente gjennom inkarnasjonen av Gud den opphøyde Kristus .

Derfra endret begrepet i løpet av flere hundre år til det teologiske begrepet technicus , som det ble ført en skarp kontrovers om, spesielt i opplysningstiden . Her ble det blant annet påpekt at det er basert på en subjektiv vurdering om noe er vurdert som guddommelig åpenbaring.

Siden 1900-tallet har ordet i betydningen "Guds selvkommunikasjon" blitt et sentralt teologisk begrep som har en "systembyggende funksjon" (von Stosch) og som også brukes til sammenligninger av religiøs fenomenologi. [4]

Bruk av begrepet i Bibelen

Martin Luther brukte det tyske verbet "avsløre" for å reprodusere det greske ordet apocalypsis (ἀποκάλυψις, "åpenbaring, åpenbaring"), hvorfra de fremmede ordene apokalypse og apokalyptikk er avledet. Ordkomponentene til det tilsvarende verbet apokalyptein ("avsløre, bare, avsløre, kunngjøre"), apo ("borte") og kalyptein ("cover") betyr noe som "fjerne et cover". Dette verbet oversetter igjen den hebraiske roten glh (גלה) fra Tanach (Det gamle testamente ) i Septuaginta .

Tanakh

Giorgio Vasari : Jacobs drøm , 1557–1558

Tanakh er full av beskrivelser av oppfatningen av Guds verk. Utrolig nok vises det hebraiske verbet galah (åpenbaring), som er vanlig i seg selv, svært sjelden i denne sammenhengen; i de fleste tilfeller har dette ordet ingen teologisk betydning i det hele tatt. [5] Spekteret av bruken varierer fra "til å avdekke, til bar" (nemlig fra noe forbudt, for eksempel skammen i 3 Mos 18-20 EU ) til "å gå bort" til "å føre i eksil " (hva er ment er det babylonske eksilet ).

Prosessene knyttet til roten glh var dermed i utgangspunktet av profan natur for mennesker og også ganske ubehagelige. Gud er vanligvis ikke gjenstand for dette verbet.

Det lille antallet passasjer der Gud "blokkerer" noe i forhold til en person er et unntak. På den ene siden forholder de seg til øret som åpnes for Guds tale - f.eks. B. øret til Samuel ( 1 Sam 9.15 EU ) eller Jesaja ( Isa 22.14 EU , dvs. den eneste pre-eksiliske referansen i en profetebok). Hvordan det guddommelige ordet blir mottatt , er imidlertid ikke spesifisert nærmere ( 1 Sam 3:21 EU ). I enda senere tradisjonslag blir Gud bedt om å avdekke øynene for å kunne oppdage Torahens mirakler (f.eks. Ps 119.18 EU ); I profeten Daniel skjer dette gjennom nattlige visjoner ( Dan 2,19 EU ). [6]

For det tredje kan det sies - alltid fra avstand ettertid - at Gud åpenbarte seg (f.eks en Mos 35,7 EU med henvisning tilbake til teofaniet 28.10ff. EU ). Imidlertid nevnes aldri גלה i forbindelse med selve arrangementet. Det er en metaforisk overføring: "Akkurat som et menneske viser seg for en annen, slik kan Gud vise seg for noen", som kan oppleves. Dette kan absolutt skje gjennom generelle menneskelige hendelser på livets vei ( Hi 33.15 EU ). [7]

Med essene i Qumran fikk verbet galah en klar teologisk og samtidig "apokalyptisk" betydning for første gang: Her er det "åpenbaringen av endetiden som finnes i Torahen og profetene", som må gjort kjent gjennom studiet av Bibelen og deres tolkning. [8] De mange situasjonene i Tanach der Gud gjør seg selv merkbar i historien er beskrevet ved hjelp av andre verb, som f.eks. B. "vises" ( Gen 17,1 EU ), "se" og "høre" ( Jes 6,1.8 EU ), "se" ( Dan 7,9 EU ), "svar" ( Ps 27,8 EU ) og annen. Guds ord , som er ledet av hans profeter , har en spesiell betydning. [9] Å oppsummere alt dette under det generiske uttrykket "åpenbaring av Gud", var imidlertid på ingen måte åpenbart innenfor rammen av gammeltestamentlige tankevaner, men finner bare sted på et mye senere tidspunkt i konseptets historie.

Nytt testament

Selv de nye testamenters skrifter har ennå ikke et teologisk begrep om "åpenbaring", ikke engang en enhetlig terminologi. I tillegg til apocalyptein , er det synonymer som gresk φανεροῦν ( phaneroun ) eller φαίνεσθαι ( phainesthai ), som Luther også refererte til som "avsløre". [10] I de eldste skriftene, bokstavene til den tidligere fariseeren Paulus , refererer begrepet til Jesus Kristus på tre forskjellige nivåer: [11]

Hans Speckart: Konverteringen av Saul på vei til Damaskus , mellom 1570 og 1577

1. Når han ser tilbake, beskriver Paulus sin tidligere opplevelse av selvoppdagelsen av den oppstandne Jesus Kristus i en personlig, overveldende åpenbaringsopplevelse Gal 1.12-16 EU . For ham var dette relatert til at den oppstandne Jesus viste seg for disiplene ( 1 Kor 15.3–8 EU , alltid med formuleringen: Han ble "sett", gresk ὤφθη) og gjorde ham til en forfølger av mengden Jesus som apostel . Apostlenes gjerninger 9 : 1–19 EU forteller med ord fra den tidlige kirken at under forfølgelsen av troende i Kristus på vei til Damaskus skjedde en åpenbaring av Kristus i sterkt lys og med et ordbudskap. [12] I 2 Kor 4, 6 EU reflekterer han over den grunnleggende kunnskapen om at Guds herlighet hviler på Jesu Kristi ansikt, som han tidligere hadde avvist. [13] For ham kunne denne kallerfaringen ikke utledes og var uavhengig av menneskelig handling, utvilsomt og en erfaring som forandret hele hans eksistens bærekraftig og dyptgripende: Paulus kunne ikke trekke seg tilbake fra Kristus, som hadde åpenbart seg for ham, men nå proklamerte ham med engasjement hele livet.

Pietro de Cortana: Ananias helbreder St. Pauls øyne , 1631

2. Pauls opplevelse av åpenbaring hadde imidlertid ikke brakt ham noe avgjørende nytt når det gjaldt innhold, men heller konfrontert ham med forkynnelsen av Kristus fra tidlig kristendom . Hvis han hadde kjempet mot dette før, viste det seg nå å være en del av Guds frelsesverk på grunnlag av hans erfaring. Så hans erfaring med åpenbaring fører ham ikke ut av samfunnet; tvert imot, åpenbaringen av Gud som er forkynt av andre og nå også av ham i evangeliet skaper fellesskap i Jesus Kristus. "I evangeliet er Gud tilstede for å redde bare de mektige og villige menneskene som begynner å tro på Kristi budskap" (Balz), [14] og åpenbarte for dem den guddommelige nåde ( Rom 1,16f. EU , 3,20ff. EU ). Tro fremstår derfor hos Paulus som et motstykke til åpenbaring - desto mer som at "korsets ord" kan være en "krenkelse" og " skandale " (gresk: skandalon ) ( 1 Kor 1: 18-25 EU, osv. .). Guds kraft i en slik skjulelse motsier menneskets visdom og kan derfor bare bli åpenbart for ham gjennom Gud selv gjennom Guds ånd ( 1 Kor 2 : 6-10 EU ).

Kristi annet komme. Glassmaleri i St. Matthews tyske evangelisk -lutherske kirke i Charleston , USA

3. Apokalypse for Paulus er da "Jesu Kristi åpenbaring" i fremtiden , da han, i motsetning til sin tidligere skjulning i Parousia , vil bli åpenbart i messiansk herlighet ( 1 Kor 1: 7 EU ; jf. Med den “ Menneskesønn ” - Ord som Lk 17.30 EU ). Denne åpenbaringen forstås som en handling av Gud foran verden, som en offentlig begivenhet. Det inkluderer også åpenbaringen til de troende, som, som de nå deler i hemmeligholdelsen, deretter vil dele i denne herligheten ( Rom 8,18f. EU , 2 Kor 4,7-18 EU ), men også avsløring av sinne ( jf. Rom 1.18 EU ) eller Guds dom ( Rom 2.5 EU , 1 Cor 3.13 EU ). [15] Den gamle Logion Mk 4.22 EU skal forstås på en lignende måte. [16]

Paulus kjenner også mystiske åpenbaringer av ekstatisk, visjonær art ( 2 Kor 12 : 1, 7 EU ), som imidlertid ikke krever den samme verdien for ham. Andre guddommelige åpenbaringer i tillegg til Kristus -hendelsen - også eksplisitt Torah (jf. Gal 3 : 15–29 EU ) - har for ham betydningen av et preparat. [17]
Begrepet er videreutviklet i de senere skrifter i Det nye testamente. Følgende aspekter gjelder også:

4. Den såkalte "åpenbaringsplanen", spesielt presentert i Epistles to the Efesians and Colossians, forstår oppdraget til hedningene som ble igangsatt av Paulus som et primært guddommelig råd, som nå er blitt åpenbart gjennom Kristus i dispensasjonen som begynte gjennom ham ( Ef 2: 19–22 EU , 3,4-12 EU ; Col 1,26f. EU ). I de pastorale brevene begynner denne dispensasjonen med åpenbaringen av Kristus "i kjødet" ( 1 Tim 3:16 EU ; betyr Jesu liv ); dette er den eneste gangen at hele Kristus -hendelsen omtales som en "åpenbaring". [18]

5. Dette siste aspektet blir et åpenbaringskonsept i Johannesevangeliet : Jesus, Guds åpenbarer, som ble sendt av Faderen, åpenbarer offentlig Guds herlighet i sine ord og gjerninger, men blir ikke gjenkjent av mennesker i dem. [19]

Michelangelo Buonarotti (1475–1567): Den siste dommen

6. Åpenbaringsspråket størkner i de sene skriftene. Betegnelsen på den forventede Kristi gjenkomst som ἀποκάλυψις ( apocalypsis ), "avduking" av Jesus Kristus eller hans herlighet ( 1 Petr 1,7.13 EU , 1,7 EU ) er av stor betydning. Dette utføres i den siste boken i Bibelen, Johannes 'åpenbaring , som skildrer Guds forventede dom og frelseshandling med mange bilder og overskriften "ἀποκάλυψις ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" (Eng. "Åpenbaring av Jesus Kristus" Åp 1 , 1 EU ) laget det tyske alternative uttrykket "Apocalypse". Betydningen av ordene Apokalypse og Åpenbaring faller ikke sammen på tysk, fordi ordet "Åpenbaring" ikke fra begynnelsen kombinerer de dystre ekkoene fra en verdens ende og en kriminell domstol som er betegnet på tysk med "Apokalypse". Det greske ordet kan bety begge deler, hvorved Rev 1,1 EU i den Paulinske visjonære betydningen betyr den guds "åpenbaring" av det Johannes så i sine visjoner og deretter skrev ned. [20] Den poetiske og symbolske karakteren til denne teksten viser også at åpenbaring er mye mer enn en edru kunngjøring av en hittil ukjent informasjon , fordi språkbegrepet, som i antikken alltid var assosiert med lyd , i seg selv er knyttet til kunstnerisk uttrykk . Betydningen av slike gamle tekster blir derfor bare avslørt med en klangfull intonasjon og en passende prosodisk fremstilling .

Alt i alt "ser det ut til (...) at begrepet ἀποκάλυψις ennå ikke har, eller i hvert fall ikke overalt, den spesifikke betydningen som senere kirkelige dogmatikk forbinder med ordet" åpenbaring "" (Oepke). [21] Bare i det videre forløpet av teologiens historie blir begrepet terminus technicus for selvkommunikasjon av Gud generelt, som kan betegne mange varianter som visjoner , auditions , teofania , men også budskapet og læren om den, og er da - veldig sent - i en bredere forstand for den tidlige kristne forkynnelsen i de bibelske skrifter, som "åpenbaringen" ble identifisert med.

Åpenbaring som fenomen

Begrepet "avsløring" er avdekking av et faktum som ellers er ukjent eller ikke (tilstrekkelig) avklart. Hvis det er en religiøs åpenbaring, blir det dømt ulikt avhengig av troen (se teisme , ateisme eller agnostisisme ).

Når det gjelder åpenbaringsopplevelser , kan man snakke om "mangfoldet av religiøs erfaring" (W. James). For de som rapporterer om dem, er avsløringer drastiske opplevelser som kan gripe mennesker og forandre deres liv permanent. I mange tilfeller beskrives åpenbaringsopplevelser som overveldende, og deres obligatoriske karakter blir ofte understreket. Hvis man vil skille mellom sanseorganene som en åpenbaring oppfattes med, kan man skille minst to typer avsløringer. Noen åpenbaringer er - på hvilken som helst måte - "sett" ( syn ), noen er - på hvilken som helst måte - "hørt" (audition). I detalj skjer åpenbaringer direkte gjennom guddommen selv, gjennom budbringere, i drømmer eller gjennom orakler .

Fra et bibelsk synspunkt (se også monoteisme ) er Gud den eneste forfatteren av åpenbaringer. Overføringen skjer enten direkte gjennom visjoner ( Jes 6,1–13 EU ) eller auditions ( 1 Sam 3,4–14 EU ), delvis også gjennom engler ( Lk 1,26–38 EU ) eller menneskelige meklere ( profeter ) som ambassadører ( 2 Sam 12.1-15 EU ). I Jesus Kristus sammenfaller åpenbaring og åpenbaring ( Joh 1,14 EU ; Joh 10,30 EU ; Joh 14,8 EU ; Heb 1,1-4 EU ).

Ateisme anser slike åpenbaringer for å være illusjoner eller bedrag.

Nicolas-Bernard Lepicie: Konvertering av St. Paul , 1767

Agnostisisme anser spørsmålet som uavgjort etter den gamle skepsisen og avstår fra hver dom ( epoke ).

De som opplever åpenbaringer, forstår dem som en kommunikasjon, en selvvisning av Gud. Det såkalte Blaise Pascal- minnesmerket kan sees på som et ikke-bibelsk dokument om en slik opplevelse. Folk som har hatt åpenbaringer, rapporterer noen ganger om sterke følelser, både frykt og lykke. Hver åpenbaring gjør krav på kunnskap og sannhet . Derfor kan det endre menneskelig atferd og også påvirke samvittigheten .

Innholdet i åpenbaringen kan angå en lang rekke ting, for eksempel hendelser i en persons liv eller avklaring av situasjoner eller forutsigelse av fremtidige hendelser. Åpenbaringer kan også gi svar på spørsmål om meningen med livet eller veiledning om juridiske og moralske spørsmål og mye mer. Mange ting kan bli innholdet i åpenbaring. En religion som refererer til åpenbaringsopplevelser i sin lære ( dogme ) kalles en åpenbaringsreligion .

Grunnleggende religioner anser generelt åpenbaringsinnholdet som komplett og legger ned en kanon med hellige skrifter . Endringer i trospraksis er mulig gjennom dannelsen av tradisjoner , som har en annen innflytelse avhengig av religion. I slike religioner er ytterligere åpenbaring vanligvis bare mulig i form av personlig, privat kommunikasjon, og i de aller fleste tilfellene anses det ikke å være generaliserbart.

Avgrensninger

Åpenbaring, utseende, opplysning, inspirasjon, mirakel

Begrepet avsløring kan brukes av andre, f.eks. T. relaterte termer er avgrenset. Disse inkluderer begrepet utseende (epiphany), som ofte brukes synonymt. I Det nye testamente i Bibelen viste Herrens engel seg for apostelen Paulus under en nød på sjøen og informerte ham om at de ville redde livet, men miste skipet. Guddom kan også “dukke opp” i den gresk-romerske antikkens verden, for eksempel når Zeus Europa fremstår som en okse uten å avsløre sin sanne form. Et annet beslektet begrep er opplysning . Forskjellen mellom åpenbaring og opplysning er viktig med hensyn til religioner som ikke tror på en personlig Gud. Innsikt gjennom opplysning spiller en stor rolle i buddhismen . Buddha mottok sin lære om opplysningens vei, men ikke som åpenbaring gjennom en Gud tenkt på som en person. Spesielt i Zen -buddhismens satori er kunnskapens lyn av stor betydning (se også Kenshō ). Mystikernes erfaringer skiller seg også fra åpenbaringer i smalere forstand ved at Unio mystica vanligvis blir presentert som en helhetlig opplevelse der det ikke er noen motpart, mens all åpenbaring er tenkt som en kunngjøring mellom en giver og en mottaker. Begrepet inspirasjon er tvetydig; på religiøst språk betyr det en inspirasjon fra Gud. Kristne anser Bibelen for å være Guds ord (som kan relateres til 2 Tim 3 : 16–17 EU ). Hvordan denne inspirasjonen skjer er et spørsmål om avvik (se nedenfor: "Muntlig åpenbaring"). Mirakler forstås som tegn på Gud eller som tegn på hans nærhet, men uten tolkning skal ikke forstås som kunngjøringen av en guddommelig forfatter.

Naturlig og overnaturlig åpenbaring

Skillet mellom naturlig og overnaturlig åpenbaring spiller en stor rolle i europeisk intellektuell historie. Naturlig åpenbaring betyr at hver person, selv de som ikke tror, ​​er i stand til å kjenne Gud fra verden han skapte med forståelsen. En direkte selvkommunikasjon av Gud er ikke nødvendig for dette. Naturteologi gjør slike kunnskapsforsøk til sitt emne og har prøvd, spesielt siden skolastikken , å skaffe bevis på Gud . I kontrast betyr overnaturlig åpenbaring en form for åpenbaring som ikke er intellektuelt tilgjengelig for hver person. I følge det skolastiske synet gjelder dette troens mysterier og kan generelt også relateres til ekstraordinære selvvitnesbyrd om Gud som skjedde med utvalgte mennesker. Spesielt store deler av protestantismen representerte en avhengighet av overnaturlig åpenbaring for å avsløre religiøse sannheter og dermed utvidet eller motarbeidet naturlig teologi.

Krav og kriterier for åpenbaringens sannhet

Troen på bibelsk åpenbaring innebærer to forutsetninger: på den ene siden sies det at en åpenbaring er blitt til av Gud; på den annen side, hvis åpenbaringen forstås som et utsagn, bør det være sant. Sannhetskravet til de som fremstår som vitner om åpenbaringer, er allerede tvilsomt innenfor troen på åpenbaringen selv. Problemet er basert på opplevelseskarakteren til åpenbaringer og er z. B. i Pentateuch ( 5 Mos 18.21 EU ) håndgripelig i spørsmålet: "Hvordan kan jeg legge merke til hvilket ord Herren ikke har talt?" - Dette spørsmålet har ennå ikke funnet et generelt overbevisende svar. Bibelske tekster verdsetter riktig forkunnskap om fremtiden som et kriterium for åpenbaringens ekthet: “... hvis profeten taler i Herrens navn og ingenting kommer ut av det og det ikke skjer, så er det et ord som Herren ikke snakket. Profeten talte det ut av antagelse, derfor ikke vær redd for ham. ”( 5 Mos 18,22 EU ) En avgrensning av lykkelig gjette fremtidige hendelser er ikke mulig med dette kriteriet. På steder som dette er det klart at falsk åpenbaring forklares av profetens moralske utilstrekkelighet. Problemet med falske profeter beklages i både Det gamle og Det nye testamente. Selvfølgelig kan andre troverdige vitner ta feil.

Scholastic apologetics, som hovedsakelig dukket opp fra det fjortende århundre og utover, har ofte sett disse problemene. Men siden hun nektet innsikt i åpenbaringens mystiske sannheter ved hjelp av naturlig fornuft, tok hun frem eksterne kriterier. Det var ingen generell enighet om hvordan disse kriteriene skal fastsettes og brukes. Med opplysningstiden på 1600 -tallet, utviklingen av en historisk bevissthet og en historisk metodikk som også ble brukt for åpenbaringskilder, og til slutt med endringer i åpenbaringsbegrepet på 1900 -tallet, ble en slik argumentasjonslinje i stadig større grad forlatt, i hvert fall i kristen teologi. For eksempel, B. Johann Christoph Gottsched 1762 påpeker at den kristne teologi basert på Bibelen er "ikke en syntetisk bevist vitenskap" med hensyn til dette åpenbaringsgrunnlaget, men bare en troslære som forlater nivået av streng vitenskapelig argumentasjon på grunn av mangel på konsekvent tanke. [22] Dette grunnleggende problemet, vist for mer enn 250 år siden, er ennå ikke løst på begynnelsen av det 21. århundre.

Thomas Paine gjorde oppmerksom på følgende problem i 1794: «Anta at noe ble avslørt for en bestemt person, men ikke for en annen person; da er det bare en åpenbaring for den personen. Så snart den blir gitt videre til en andre, tredje og fjerde person, er det ikke lenger en åpenbaring. Det er åpenbaring bare for den første personen, men hørselssagt for alle andre, og derfor er de ikke forpliktet til å tro det. " [23]

Den interreligiøse sammenligningen gir et annet problem: avslørte religioner motsier hverandre i hvert fall i noen av lærdommene som påstås å bli avslørt. Derfor, etter mange religiøse filosofers mening, kan disse læresetningene ikke alltid være basert på sann åpenbaring samtidig.

Kritisk til religion og medisinske aspekter

Åpenbaring i religiøs forstand blir ofte forstått som den passivt oppnådde gevinsten av religiøs tro gjennom direkte åndelig erfaring , som f.eks B. Nær dødsopplevelser . Siden denne erfaringen ikke kan verifiseres av andre mennesker, kan den ikke verifiseres ved hjelp av en eksperimentelt- vitenskapelig metode. Vitenskapelig kan derfor ingenting sies om sannheten i rapporter om åpenbaring. Kritikere klassifiserer derfor åpenbaringer som feil, utseende, illusjon, om ikke som en vrangforestillingsmanifestasjon .

I prinsippet kan en oppfatning av åpenbaring også ha psykologiske årsaker. I følge Karl Leonhard viser frykt-lykke- psykoser trekk ved de drømmeaktige, åpenbaringer kan oppleves. Ähnliche Bilder sind auch bei Haftpsychosen und bei hysterischen Ausnahmezuständen möglich, hier aber mit deutlichen psychogenen Halluzinationen . Epileptiker erfahren teilweise ekstatische Entrückungen: Die Kranken sehen den Himmel offen, verkehren mit Abwesenden, hören sphärische Musik usw. Auch Schizophrene können offenbarungsähnliche Wahrnehmungen haben. In Zusammenhang von Psychologie und religiösem Empfinden spricht man auch von Neurotheologie [24] .

In der psychologischen Literatur wird kaum zwischen krankhaften Phänomenen und spirituellen Erfahrungen differenziert. Offenbarungen werden oft als Kontroll- und Realitätsverlust kritisch bewertet. In der Psychiatrie und in psychiatrischen Tests werden Offenbarungswahrnehmungen und magisches Denken als Psychose-Kriterium abgefragt.

Einige Theologen fassen daher den Wahrheitsgehalt von Offenbarungen in der Weise auf, dass im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen eine Offenbarung als religiöses Erschließungsereignis immer den ganzen Menschen bestimmt und beeindruckt. So verstanden haben Offenbarungen sich an ihrem Erschließungscharakter zu messen, also daran, inwiefern sie das Ganze menschlichen Lebens sinnhaft strukturieren. Dieses Verständnis nimmt Anhalt am alltagssprachlichen Sinn von „Offenbarung“.

Offenbarungsglaube und Toleranz

Religionskritiker sehen die Heiligen Schriften über weite Strecken als Gebrauchsanweisungen zur Intoleranz. Nicht nur Religionskritiker betonen, dass der Anspruch auf absolute Wahrheit und Unfehlbarkeit Fanatismus und Fundamentalismus begünstigen kann. [25] Die heftigen Debatten um den Kreationismus in den Vereinigten Staaten (Ablehnung der Evolutionstheorie ) zeigen, dass der Buchstabenglauben immer noch existiert.

Die Geschichte der Offenbarungsreligionen ist weithin eine Geschichte der Intoleranz, da sie sich zum politischen Missbrauch eignen, sobald sie in einer Gesellschaft Vorherrschaft gewinnen. Allerdings gibt es seit dem frühen Mittelalter immer wieder Ausnahmen. Einige Werke der Gattung der Religionsdialoge sind hier zu nennen. So hat beispielsweise die Lessingsche Ringparabel Vorläufer im 8. Jahrhundert. Beispiele religiöser Intoleranz sind jedoch Legion. Noch der Syllabus errorum verurteilte alle Religionsfreiheit. Auch im Streit um den Modernismus wurde die Alleingültigkeit des eigenen Glaubens von Seiten des römischen Lehramts beibehalten. Im Protestantismus sprach sich vor allem Karl Barth gegen Toleranz aus: „Kein gefährlicherer, kein revolutionärerer Satz als dieser: dass Gott Einer, dass Keiner ihm gleich ist! … Wird dieser Satz so ausgesprochen, dass er gehört und begriffen wird, dann pflegt es immer gleich 450 Baalspfaffen miteinander an den Leib zu gehen. Gerade das, was die Neuzeit Toleranz nennt, kann dann gar keinen Raum mehr haben. Neben Gott gibt es nur noch seine Geschöpfe oder eben falsche Götter und also neben dem Glauben an ihn Religionen nur als Religionen des Aberglaubens, des Irrglaubens und letztlich des Unglaubens.“ [26] Diese Religionskritik richtete sich allerdings genauso an das Christentum. Auf dieser Grundlage „wagt“ Barth „im Gehör auf Gottes Offenbarung“ den Satz: „die christliche Religion ist die wahre Religion“. [27] In seiner Lichterlehre erkannte er an, dass es in anderen Religionen und der Welt reale Offenbarungen [KD IV/3, 107] und Worte hoher Weisheit gebe. In ihnen leuchte immer Jesus Christus. [28]

Auch Emil Brunner vertrat einen Ausschließlichkeitsanspruch seines Glaubens. Erst nach den geschichtlichen Erfahrungen mit Religionskriegen, Weltkriegen und Totalitarismen erlangte Toleranz in Bekenntnisfragen für Vertreter beider Konfessionen größeres Gewicht. Jedoch erkannte das 2. Vatikanische Konzil erst 1965 die Religionsfreiheit an. Die Zeiten haben sich geändert; dass Vertreter beider Konfessionen sich für ein „ Weltethos “ ( Hans Küng ) engagieren können, ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Auch in der protestantischen Kirche ist die Theologie Barths keinesfalls ohne Kritik geblieben. Schon Dietrich Bonhoeffer nimmt durchaus eine eigene Position gegenüber Barth ein und kritisiert ihn heftig: „Barth hat als erster Theologe – und das bleibt sein ganz großes Verdienst – die Kritik der Religion begonnen, aber er hat dann an ihre Stelle eine positivistische Offenbarungslehre gesetzt, wo es dann heißt: 'friß, Vogel, oder stirb'; ob es nun Jungfrauengeburt, Trinität oder was immer ist, jedes ist ein gleichbedeutsames und -notwendiges Stück des Ganzen, das eben als Ganzes geschluckt werden muß oder garnicht. Das ist nicht biblisch.“ [29]

Gleichzeitig gibt es jedoch in den Offenbarungsreligionen erstarkende Gegenströmungen. Dieselben Urkunden des Glaubens lassen viele Deutungen zu – oft Deutungen, die mit Ausschließlichkeitsanspruch vertreten und verfochten werden.

Die Schriften des Judentums, des Islams und des Christentums enthalten viele Stellen, welche im Sinne einer Toleranz auch in Fragen des Bekenntnisses verstanden werden können. Es gibt im Koran Stellen, die tolerant verstanden werden können. Der 256. Vers der zweiten Sure („Die Kuh“) fordert: „Es sei kein Zwang im Glauben.“ Und nicht weniger deutlich ermahnt die zehnte Sure in ihrem 99.Vers alle Muslime: „Und wenn dein Herr gewollt hätte, so würden alle auf der Erde insgesamt gläubig werden. Willst du etwa die Leute zwingen, gläubig zu werden?“ Die lange nach dem Tode des Propheten entstandene Scharia und die mit ihr verbundene islamische Weltanschauung haben jedoch verhindert, dass sich aus diesen eindeutigen Aussagen des Korans wirksame politisch-rechtliche Konsequenzen im Sinne der europäischen Menschenrechte entwickeln konnten. Auch die Quellen des Buddhismus belegen das Toleranzgebot. Für Buddha kann das Gleichnis von den Blinden und dem Elefanten als typisch angesehen werden. Buddhistische Lehren zielen oft die Einsicht, dass Glaubens lehren höchstens den Charakter von Behelfen haben. Offenbarungsreligionen haben dagegen oft unbezweifelbar hinzunehmende Autorität verlangt, die absoluten Gehorsam fordert – zwei wesentliche Quellen aller Intoleranz. Die Idee, dass auch jeder Andersgläubige einen Zipfel der einen Wahrheit fasst, wird dann ausgeschlossen. Derartige Ideen finden sich auch in biblischen Stellen wie beispielsweise:

 • Apg 14,14–18 EU , Apg 17,16ff. EU (Paulus' Rede auf dem Areopag), Röm 1,19–32 EU („… Gott hat es ihnen (allen Menschen) offenbart, damit daß Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man des wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt …“)
 • oder Röm 2,12–16 EU („… Denn so die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun des Gesetzes Werk, sind dieselben, dieweil sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, als die da beweisen, des Gesetzes Werk sei geschrieben in ihrem Herzen, sintemal ihr Gewissen ihnen zeugt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen …“).

Diese Stellen hatten nach heutigen Maßstäben nicht die Wirkungsgeschichte, die sie verdient hätten.

Offenbarungsvorstellungen in den Religionen

Der Ursprung von Offenbarung ist, nach theologischem Verständnis, ein „übernatürlicher“ bzw. transzendenter Grund. Der Empfänger einer Offenbarung wird oft als Prophet oder Botschafter Gottes bezeichnet.

Uroffenbarung

Die Uroffenbarung wurde den ersten Menschen nach christlicher Lehre vor und nach dem ersten Sündigwerden geschenkt. Inhalt dieser ersten Mitteilungen Gottes waren nach christlicher Lehre die Grundwahrheiten der natürlichen Religion und Sittlichkeit, wie die Existenz und der Schöpfungsakt eines göttlichen Personenwesens, die Unsterblichkeit der Menschenseele, die Vergeltung des Guten und Bösen; anderseits Wahrheiten rein übernatürlicher Art, wie die Berufung des Menschen zur unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Religionsgeschichtlich soll diese Uroffenbarung ihre Bestätigung durch die Tatsache finden, dass heute noch die primitiven Stämme sowie die älteren Kulturvölker von einem verhältnismäßig so hohen Gottesbegriff durchdrungen sind und waren, wie es aus dem kausalen Denkvermögen des Menschen allein nicht hinreichend erklärt werden könne, sondern einer direkten Anrede Gottes entstammen müsse.

Judentum

In der hebräischen Bibel wird von zahlreichen Offenbarungen an Propheten berichtet, angefangen bei Noach und Abraham , weiter über Mose , Elija , Jeremia und Jesaja bis zu Daniel . Für sie alle wird der Anspruch erhoben, göttliche Botschaften empfangen zu haben. Auch weibliche Prophetinnen werden als Überbringer von Gottesnachrichten dokumentiert.

Aus späteren Jahrhunderten sind auch Offenbarungen überliefert (z. B. Buch Serubbabel ).

Christentum

Das Thema der Offenbarung bildet seit dem 16. Jahrhundert einen umfangreichen Traktat der dogmatischen Theologie bzw. der Fundamentaltheologie. Je nach theologischer Rahmentheorie wurden und wird auf verschieden gewichtete Texte der Tradition zurückgegriffen und eine anders akzentuierte systematische Position entwickelt. Weithin unbestritten ist, besonders seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, der zentrale Rang des Offenbarungsbegriffs.

Die klassische katholische Theologie kennt drei grundsätzliche Offenbarungsquellen: Schrift, Tradition und Natur. Allerdings hat besonders die scholastische Theologie einen Unterschied gezogen zwischen dem, was „aus der Natur“ und dem, was genuin nur „aus der Offenbarung“ bzw. Gnade zugänglich ist. In ersteren Bereich fielen vor allem Themen der philosophischen Gotteserkenntnis bzw. genauer der sogenannten Natürlichen Theologie . Einige Theologen finden die Rede von Schöpfungs offenbarung angemessener: während „Natur“ oft als Gegenbegriff zu „Gnade“ verwendet wird, schließt „Schöpfung“ gnadenhafte Elemente ein.

In welchem Verhältnis diese beiden Offenbarungen zueinander stehen können, wurde in der spätscholastischen Philosophie der Gegenreformation auf folgende Formel gebracht: „Die Gnade vollendet die Natur, sie hebt sie aber nicht auf“ (lateinisch: Gratia perficit naturam, non tollit). Damit waren die beiden möglichen Extrempositionen vermieden: zum einen der sehr starke Gnadenbegriff der Reformatoren („durch Gnade allein“, „durch Schrift allein“, „durch Glauben allein“ – lateinisch: sola gratia, sola scriptura, sola fide), zum anderen aber auch das schriftferne Abgleiten in die Verehrung des Naturhaften im Panentheismus (Naturhaftes wird vergöttlicht). Komplexer wird die Analyse der Erkenntnisquellen in der Lehre der loci theologici .

Dies zeigt bereits, wie sich die Bedeutung des Offenbarungsbegriffs mit dem Wandel der Theologie insgesamt ändert. Oft unterteilt man diese Wandlungen in drei Phasen: ein epiphanischer Offenbarungsbegriff (Berichte von Erscheinungen Gottes) zeigt sich in Frühformen, ein instruktionstheoretischer Offenbarungsbegriff seit der Spätscholastik, nominalistischer Schultheologie oder Aufklärung (Gott offenbart Sätze), ein kommunikationstheoretischer Offenbarungsbegriff spätestens mit der Instruktion „Dei Verbum“ des 2. vatikanischen Konzils (Offenbarung ist stets Selbstoffenbarung, Zuwendung eines personalen Gottes zu einem personalen Gegenüber). Offenbarung als „Selbstmitteilung Gottes“ wird dann zumeist im Sinne einer kommunikativen Gemeinschaft (communio, participatio) mit Gott entwickelt.

Praktisch gewendet mag die Lehre von den zwei Offenbarungswegen (Bibel und Natur bzw. Vernunft) vor einer Ideologisierung schützen. Denn: Da zum einen sich Gott den Menschen auf zwei verschiedene Weisen zeigt, zum anderen davon ausgegangen wird, dass er sich auf diesen beiden Wegen nicht widersprüchlich dem Menschen zeigt, steht der Mensch vor der Herausforderung, seine eigene Welt- und Schöpfungserfahrung mit denjenigen Erkenntnissen, die er der Bibel entnimmt, zu harmonisieren. Oder anders gesagt: Der Christ ist einerseits dazu herausgefordert, die Bibel vor dem Hintergrund seiner Welterfahrung je neu auszulegen und umgekehrt seine Welterfahrung mit Hilfe der biblischen Darstellungen je neu zu deuten. Aus dieser permanent gelebten Spannung heraus gestaltet er – im Kontext der Kirche und mit der Hilfe von Tradition und Lehramt (wie dies die Theologie beider großer christlicher Konfessionen konzipiert) – sein selbst zu verantwortendes Leben vor Gott.

Islam

Die Offenbarung im Islam definiert sich als eine Mitteilung Gottes an den Propheten durch den Erzengel Gabriel . Jedoch verschließt sie sich auch nicht dem dem Christentum ähnlichen, weiter gefassten Offenbarungsbegriff, der die Erkenntnis Gottes durch das Beobachten seiner Schöpfung bezeichnet. Dem Glauben der Muslime zufolge sei der Koran in Form einer wörtlichen Offenbarung in einem Zeitraum von 23 Jahren an den Propheten Mohammed herabgesandt worden. Seine Zeitgenossen berichten, dass sie dem Propheten anfänglich in großen Zeitabständen und bruchstückweise zugekommen seien, dann aber immer rascher und umfangreicher, und in den letzten Jahren seines Lebens zu einem ununterbrochenen Strom angeschwollen seien.

In diesem Zusammenhang wird von einigen islamischen Gelehrten eine Unterscheidung zwischen der „individuellen“ und der „konstitutionellen“ Offenbarung getroffen. Letztere wird an einem Propheten mit dem Ziel getragen, die enthaltene Botschaft an einen großen Kreis von Menschen weiterzugeben, während Erstere vom Inhalt her weniger Tragweite besitzt und vielmehr als ein Liebesbeweis Gottes seinem Diener gegenüber fungiert, um Einsicht in verborgene spirituelle Realitäten zu gewähren. Ob und inwiefern das „Tor der Offenbarung“ auch heute noch offen steht, ist in der islamischen Welt heftig umstritten. Die Meinungen reichen von einer konsequenten Ablehnung seitens der Orthodoxie bis hin zu einer lebhaften Auseinandersetzung und in der Natur des Menschen als angeboren betrachteten Fähigkeit, diese zu erfahren ( Sufis , aber auch Ahmadiyya ).

Bahaitum

Das Konzept der Offenbarung Gottes durch seine Boten ist ein zentrales Prinzip in den Schriften des Bahaitums . Da Gott dem Wesen nach für den Menschen verborgen und grundsätzlich unerkennbar sei, benötige die Menschheit Mittler, die das göttliche Licht in reiner Form für die Menschen widerspiegeln. Im Bahaitum werden diese Gottesboten „ Manifestationen Gottes “ genannt. [30] [31]

Nach Bahāʾullāh , dem Stifter des Bahaitums, offenbart sich Gott der Menschheit seit vorgeschichtlichen Zeiten hauptsächlich durch Seine Boten. [32] Dieser Prozess der Selbstoffenbarung Gottes, genannt „ Fortschreitende Offenbarung “, in Gestalt der Religionsstifter der Menschheit werde sich bis in die ferne Zukunft fortsetzen. [33] [34]

Asiatische Religionen

In den asiatischen Religionen spielt der Begriff der Offenbarung oder göttlicher Eingebungen eine wesentlich geringere Rolle als in den drei Buchreligionen. Aber auch im Hinduismus ist die „Offenbarung des Göttlichen“ von Bedeutung. Bekanntes Beispiel ist die Offenbarung Krishnas im zehnten und elften Gesang der Bhagavad Gita sowie die Offenbarung der Göttin im Devi Bhagavatam (7. Buch, Kap.34), einem der wichtigsten Bücher des Shaktismus . Im Hinduismus werden Offenbarungen mit den besonderen spirituellen Kräften der erleuchteten Meister und Avatare (Krishna) erklärt. Sie können angeblich auf übernatürliche Weise über eine höhere Bewusstseinsdimension anderen Menschen im Traum erscheinen oder in Wachvisionen Informationen übermitteln.

Indirekte Offenbarung durch Erkennen der Welt

Schöpfung als Offenbarung

Viele Religionen, darunter der Buddhismus (in Teilen), das Christentum , der Hinduismus und die diversen Formen des Lamaismus , deuten die Welt anhand eines Schöpfungsmythos. Vorausgesetzt wird, dass ein Gott (oder mehrere Götter) die Welt entweder direkt erschaffen haben oder zumindest eine bereits vorhandene, ungeordnete Masse so geformt haben, dass daraus ein Kosmos , eine nach Gesetzen geordnete Welt, entstanden ist. Vor diesem Hintergrund wird die Welt als Produkt des göttlichen Willens verstanden. In ihr offenbaren sich daher Eigenschaften ihres Schöpfers.

Monotheismus

Im Monotheismus wird der Begriff Offenbarung für einen Akt Gottes benutzt, der damit dem Menschen etwas über sich bekannt gibt, zu einem Erkenntnisgewinn führen soll, seinen Willen kundtut oder sich selbst offenbart (im Sinne von: seine Verborgenheit überwindet).

In der geschichtlichen Entwicklung der Religionen treten unterschiedliche Offenbarungsbegriffe auf. Offenbarungen (im Plural) werden daher auf verschiedenste Weisen interpretiert. Die christliche Theologie hat in verschiedener Form vertreten, dass Wunder und Werke als Beleg für das Wirken Gottes auf Erden dienen.

Mündliche Offenbarung

Viele Religionen lehren auf verschiedene Weise, dass Gott direkt mit den Menschen kommunizieren kann, um ihnen den Text einer Offenbarung direkt einzugeben, quasi zu diktieren, die sogenannte Verbalinspiration . Nach der Realinspiration verfasst der Mensch den Bibeltext, der nachträglich von Gott „abgesegnet“ wird. Nach der Personalinspiration hat die Bibel zwei Ursachen: Gott und den Menschen. Beispielhaft für eine Verbalinspiration sei die Neuoffenbarung angeführt.

Siehe auch

Literatur

Lexikonartikel

Theologiegeschichte

Systematische Theologie / Fundamentaltheologie

 • Michael Bongardt : Einführung in die Theologie der Offenbarung. Darmstadt 2005.
 • Emil Brunner : Offenbarung und Vernunft , Die Lehre von der christlichen Glaubenserkenntnis . 1941 (2007²).
 • Romano Guardini : Die Offenbarung. Ihr Wesen und ihre Formen. Werkbund, Würzburg 1940.
 • Eilert Herms : Offenbarung und Glaube. Zur Bildung des christlichen Lebens. Mohr, Tübingen 1992.
 • Gregor Maria Hoff : Offenbarungen Gottes? Eine theologische Problemgeschichte. Pustet, Regensburg 2007.
 • Walter Kern , Hermann Josef Pottmeyer , Max Seckler (Hrsg.): Handbuch der Fundamentaltheologie. Band 2: Traktat Offenbarung. Tübingen, Basel 2000.
 • Klaus von Stosch : Offenbarung. Grundwissen Theologie. UTB, Stuttgart 2010.
 • Sebastian Tromp : De revelatione christiana. Univ. Gregoriana, Rom 1937.
 • Hansjürgen Verweyen : Ontologische Voraussetzungen des Glaubensaktes. Zur transzendentalen Frage nach der Möglichkeit von Offenbarung. Patmos, Düsseldorf 1969 ( online ).
 • Hans Waldenfels : Offenbarung. Das Zweite Vatikanische Konzil auf dem Hintergrund der neueren Theologie. Hueber, München 1969.

Religionsphilosophie

 • Avery Dulles : Models of Revelation. Dublin 1983.
 • Franz von Kutschera : Vernunft und Glaube. 2.1. Offenbarung. Berlin 1991, S. 86ff.
 • Franz von Kutschera: Die großen Fragen. Philosophisch-theologische Gedanken. Berlin 2000
 • Klaus Müller : Dogma und Denkform. Strittiges in der Grundlegung von Offenbarungsbegriff und Gottesgedanke. Pustet, Regensburg 2005.
 • Paul Ricœur : La révélation. Fac. Univ. Saint-Louis, Brüssel 1984.
 • Richard Swinburne : Revelation. From Metaphor to Analogy. Oxford 1992.

Literaturwissenschaft

 • Andreas Mauz : Offenbarungserzählungen, heiligende Texte. Zur poetologischen Rekonstruktion eines Modus esoterisch-religiöser Sprache , in: Uwe Gerber; Rüdiger Hoberg (Hg.), Sprache und Religion. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2009, S. 259–279.
 • Andreas Mauz: Machtworte. Studien zur Poetik des ‚heiligen Textes' , Tübingen: Mohr Siebeck 2016 (Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie, Bd. 70).

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Bahāʾallāh: Anspruch und Verkündigung - Sendbriefe aus Edirne und ʿ Akká . Bahá'í Verlag, Hofheim 2007, ISBN 978-3-87037-419-8 , S.   117 .
 2. „Wenn man fragt: Wie war es, als das Volk am Sinai stand und die Stimme Gottes hörte? – dann muß die Antwort lauten: Wie kein anderes Geschehen in der Geschichte der Menschen. Es gibt zahllose Legenden , Mythen , Berichte – aber nirgendwo sonst wird davon Kunde gegeben, daß ein ganzes Volk Zeuge eines Ereignisses wie das vom Sinai wurde.“ Aus: Abraham Joshua Heschel : Gott sucht den Menschen. Eine Philosophie des Judentums ; in: Zehuda Aschkenasy, Ernst Ludwig Ehrlich und Heinz Kremers (Hrsg.): Information Judentum , Band 2; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1992; S. 146.
 3. Paul Tillich: Systematische Theologie , 1. Bd., Stuttgart 1956, S. 142 f.
 4. Zur Begriffsgeschichte vgl. Klaus von Stosch: Offenbarung, Paderborn 2010, S. 7; C. Westermann / R. Albertz: Art. גלה glh aufdecken, in: THAT 1, 5. Auflage. Gütersloh 1994, Sp. 426; Horst Balz: Art. Offenbarung IV: Neues Testament In: TRE 25, Berlin 1995, S. 134f.; Eilert Herms: Art. Offenbarung V: Theologiegeschichte und Dogmatik. In: TRE 25, Berlin 1995, S. 146f.
 5. C. Westermann, R. Albertz: Art. גלה glh aufdecken, in: THAT 1, 5. Auflage. Gütersloh 1994, Sp. 418–421.
 6. Horst-Dietrich Preuß: Art. „Offenbarung II: Altes Testament“, in: TRE 25, Berlin 1995, S. 117–128, hier: 119f.
 7. C. Westermann / R. Albertz: Art. גלה glh aufdecken, in: THAT 1, 5. Auflage. Gütersloh 1994, Sp. 421–426, das Zitat Sp. 423.
 8. C. Westermann, R. Albertz: Art. גלה glh aufdecken, in: THAT 1, 5. Auflage. Gütersloh 1994, Sp. 426; Horst Balz: Art. Offenbarung IV: Neues Testament , in: TRE 25, Berlin 1995, S. 137f.
 9. Otto Kaiser: Art. Offenbarung III: Altes Testament , in: RGG4, Band 6: N–Q, Tübingen 2003, Sp. 467f.
 10. Horst Balz: Art. Offenbarung IV: Neues Testament , in: TRE 25, Berlin 1995, S. 134 f.
 11. Vgl. dazu Horst Balz: Art. Offenbarung IV: Neues Testament. In: TRE 25. Berlin 1995, S. 133–141.
 12. vgl. zu dieser Stelle Peter Stuhlmacher: Biblische Theologie des Neuen Testaments Band 1: Grundlegung. Von Jesus zu Paulus, Göttingen 1992, S. 244. Nach seinen Worten ergänzen diese Berichte die Angaben von Paulus selbst in seinen Briefen, unterscheiden sich aber auch von ihnen. Sie geben einen Eindruck wieder, wie man sich in der frühen Gemeinde von der Berufung des Paulus erzählt hat.
 13. Peter Stuhlmacher: Biblische Theologie des Neuen Testaments. Band I: Von Jesus zu Paulus, Göttingen 1992 S. 247.
 14. Horst Balz: Art. Offenbarung IV: Neues Testament , in: TRE 25, Berlin 1995, S. 139, kursiv im Original
 15. A.Oepke: Art. καλύπτω etc., in: ThWNT 3, Stuttgart 1938, S. 558–597; hier 582f., 586ff.; Horst Balz: Art. Offenbarung IV: Neues Testament , in: TRE 25, Berlin 1995, S. 140.
 16. Horst Balz: Art. Offenbarung IV: Neues Testament , in: TRE 25, Berlin 1995, S. 142.
 17. Horst Balz: Art. Offenbarung IV: Neues Testament , in: TRE 25, Berlin 1995, S. 140f.
 18. Horst Balz: Art. Offenbarung IV: Neues Testament , in: TRE 25, Berlin 1995, S. 141.
 19. Horst Balz: Art. Offenbarung IV: Neues Testament , in: TRE 25, Berlin 1995, S. 142–144.
 20. Horst Balz: Art. Offenbarung IV: Neues Testament , in: TRE 25, Berlin 1995, S. 144–145.
 21. A.Oepke: Art. καλύπτω etc., in: ThWNT 3,Stuttgart 1938, S. 589.
 22. Johann Christoph Gottsched: Erste Gründe der gesamten Weltweisheit (Ausgabe von letzter Hand), 2 Bde., Leipzig 1762, Reprint: Christian Wolff, Gesammelte Werke, hrsg. von Jean Ecole [ua], III. Abt.: Materialien und Dokumente Bd. 20.2., Hildesheim 1983, S. 512.
 23. Thomas Paine: The Age of Reason Teil 1, 1794.
 24. Vgl. auch http://www.ezw-berlin.de/html/3_3057.php
 25. Diese Kritik findet sich z. B. bei dem Theologen Paul Tillich : „im evangelischen Biblizismus […] wird die theologische Wahrheit von gestern als unwandelbare Botschaft gegen die theologische Wahrheit von heute und morgen verteidigt. Der Fundamentalismus versagt vor dem Kontakt mit der Gegenwart, und zwar nicht deshalb, weil er der zeitlosen Wahrheit, sondern weil er der gestrigen Wahrheit verhaftet ist. Er macht etwas Zeitbedingtes und Vorübergehendes zu etwas Zeitlosem und ewig Gültigem. Er hat in dieser Hinsicht dämonische Züge. Denn er verletzt die Ehrlichkeit des Suchens nach der Wahrheit, ruft bei seinen denkenden Bekennern eine Bewußtseins- und Gewissensspaltung hervor und macht sie zu Fanatikern, weil sie dauernd Elemente der Wahrheit unterdrücken müssen, deren sie sich dunkel bewußt sind.“ (Manfred Baumotte (Hrsg.): Tillich-Auswahl, Bd. 1, Das Neue Sein. Gütersloh 1980, S. 120f.); ebenso in dieser Schrift: „Der Glaube gewisser Protestanten, daß sie indem sie zweitausend Jahre christlicher Tradition überspringen, ein unmittelbares und existentielles Verhältnis zur Bibel herstellen können, ist naive Selbsttäuschung.“ (Baumotte 1980, S. 155f.)
 26. Karl Barth: Kirchliche Dogmatik II/l, Zürich 1946, S. 500.
 27. Karl Barth: Die Kirchliche Dogmatik. Studienausgabe, 30 Bände und Registerband. Theologischer Verlag, Zürich 1993, ISBN 3-290-11634-4 , I/2, S. 357.
 28. Christiane Tietz: Karl Barth . München 2018, S. 388f.
 29. Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW) 8, Gütersloh 1998, ISBN 3-579-01878-7 , S. 415–416.
 30. Hutter, Manfred : Handbuch Bahā ʾ ī Geschichte - Theologie - Gesellschaftsbezug . Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, ISBN 978-3-17-019421-2 , S.   103–105 .
 31. Towfigh, Nicola: Schöpfung und Offenbarung aus der Sicht der Bahá ʼ í-Religion : anhand ausgewählter Texte . G. Olms, Hildesheim 1989, ISBN 3-487-09140-2 , S.   21–24 .
 32. Bahá'u'lláh: Ährenlese : eine Auswahl aus den Schriften Bahá u'lláhs . Hrsg.: Effendi, Shoghi. 6. Auflage. Baha'i-Verlag, Hofheim am Taunus 2007, ISBN 3-87037-406-3 , S.   45 ( Online ).
 33. Bahá'u'lláh: Ährenlese : eine Auswahl aus den Schriften Bahá u'lláhs . Hrsg.: Effendi, Shoghi. 6. Auflage. Baha'i-Verlag, Hofheim am Taunus 2007, ISBN 3-87037-406-3 , S.   25 ( Online ).
 34. Hutter, Manfred : Handbuch Bahā ʾ ī Geschichte - Theologie - Gesellschaftsbezug . Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, ISBN 978-3-17-019421-2 , S.   118–125 .