Kristendommen

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Bergprekenen , fresken av Fra Angelico (1437–1445)
Korset og fisken er to av de mest kjente symbolene for Jesus Kristus. Bokstavene i det greske ordet ΙΧΘΥΣ Ichthýs (fisk) danner trosbekjennelsen Jesus Kristus, Guds Sønn, Forløser som akrostisk . Blyglass vindu av Wilhelm Schmitz-Steinkrüger i kirken St. Johannes Baptist (Nideggen) , rundt 1952

Kristendommen er en verdensreligion som stammer fra jødedommen . Tilhengerne deres kalles kristne , helheten av kristne kalles også kristendom .

Sentralt i kristendommen er Jesus fra Nasaret , en jødisk reisepredikant som dukket opp rundt 28–30 e.Kr. og ble henrettet i Jerusalem . Etter hans korsfestelse og oppstandelse gjenkjente disiplene i ham Guds Sønn og Messias som jødedommen forventet. I sine bekjennelser kaller de ham Jesus Kristus . Troen på ham er begrunnet i Det nye testamente . De aller fleste kristne tror på én Gud ( monoteisme ) [1] som en treenighet , det vil si en vesentlig enhet mellom Fader , Sønn og Den Hellige Ånd . [2] [3] Det er også mindre antitrinitære grupper innenfor kristendommen. [4] [5]

De mange kirkesamfunnene eller kirkene i kristendommen kan oppsummeres i fem hovedgrupper: Den romersk -katolske kirke , de ortodokse kirker , de protestantiske kirker , de anglikanske kirker og pinsebevegelsen . [6] Med rundt 2,26 milliarder (2009) tilhengere er kristendommen verdens mest utbredte religion, foran islam (over 1,8 milliarder) og hinduisme (rundt 900 millioner). [7]

oversikt

betegnelse

Begrepet "kristendom" (fra gresk. Χριστιανισμός, Christianismós) er først nevnt i et brev fra den syriske biskop Ignatius av Antiokia nevnt i andre århundre og er de eldre vilkårene Ἰουδαισμός (Ioudaismós, jødedommen) og Ἑλληνισμός (Hellēnismós, hellenismen ) modellert. I henhold til Apostlenes gjerninger 11:26 EU ble Jesu Kristi disipler først kalt Χριστιανόι ( Christianói , kristne ) av innbyggerne i den syriske byen Antiokia, som tilhørte Romerriket , som de kristne hadde flyktet til etter de første forfølgelsene i Palestina . Tilhengerne av Jesus så tilsynelatende Kristi bekjennelse som karakteristisk for deres tro. De kristne vedtok snart denne betegnelsen for seg selv (jf. Apg 26.28 EU , 1 Petr 4.16 EU ). Det tyske ordet Kristentûm ble først brukt av Walther von der Vogelweide . [Åttende]

opprinnelse

Kristendommens røtter ligger i jødedommen i det romersk-styrte Palestina på begynnelsen av 1000-tallet. Den går tilbake til tilhengerne av den jødiske reisendepredikanten Jesus fra Nasaret. Kristendommen er spesielt knyttet til jødedommen gjennom den første delen av Bibelen , som tilsvarer de jødiske hellige skrifter i Tanach og kalles Det gamle testamente i kristendommen. Uten Det gamle testamente hadde den kristne tro ingen historie og ville forblitt uforståelig. Kristne leser imidlertid tekstene i Det gamle testamente fra og mot Jesus Kristus ( kristologisk tolkning). Kristendommen spredte seg på kort tid i Middelhavsområdet. Hellenismen hadde stor innflytelse på kristen tankegang.

Selvbilde

Kjernen i den kristne religionen, som den ser seg selv, stammer fra Guds ubetingede kjærlighet til mennesker og hele skapelsen . I denne kjærligheten, der Gud åpenbarer seg og gjør seg tilgjengelig i form av mannen Jesus fra Nasaret, blir forholdet mellom menneske-verden-Gud avklart. Det påvirker alle områder av menneskelig eksistens og alle dimensjoner av menneskelig eksistens. Løftet om frelse gjelder mennesker fra alle nasjoner, uavhengig av etnisitet, kjønn eller sosial posisjon (jf. Gal 3:28 EU ). [9] Kristendommen ser på seg selv som en universell religion og samtidig som det uovertrufne stedet hvor Gud har vendt seg til mennesker i historien og kan oppleves. Kristendommens misjonskarakter tilsvarer denne forståelsen eller Kristi misjon ( Mt 28, 19-20 EU ).

lære bort

Ifølge den rådende kristne trosforståelsen er Jesus både sann Gud og sant menneske . Den kristne lære, som er basert på det bibelske vitnesbyrdet, har følgende sentrale innhold: Gud vendte inn inkarnasjonen (" inkarnasjonen ") i sin Sønn Jesus Kristus til menneskeheten som var viklet i synd ; Jesu Kristi død på korset førte til frelse ved å eliminere menneskehetens skyld og synd .

Trossikkerheten for de første kristne var basert på hendelsene i påsken , den tredje dagen etter Jesu korsfestelse. På den tiden - slik kristne overbevisning - førte Gud til oppstandelsen eller oppstandelsen i Jesus som den første av alle mennesker og bekreftet dermed Jesu budskap om det kommende Guds rike ( Fil 2,5-11 EU ). Tilhengerne av Jesus opplevde at den oppstandne Jesus viste seg for dem og lovet hans permanente nærvær ( 1 Kor 15 : 3-8 EU ). I denne påske- eller oppstandelsesopplevelsen fikk det kristne samfunnet (baserte kirke ) dannet på pinsen av Den Hellige Ånd muligheten til å oppfylle den store kommisjonen.

Denne troen, sammen med minnet om tjenesten til Jesus fra Nasaret som forkynneren av Guds budskap, ble uttrykt i form av salmer og bekjennelsesformler og utviklet i prekener. Kjernen i trosbekjennelsen var noen suverene titler fra det gamle testamentet overført til Jesus, for eksempel “Herre”, den salvede (gresk Kristus , hebraisk Messias ), “Guds Sønn” og andre. [10] Skriftene i Det nye testamentet dukket opp trinn for trinn, som i løpet av de første århundrene - sammen med jødens bibel - ble registrert og bevart i den bibelske kanonen - som et enhetlig grunnlag for kristen undervisning. Det er konfesjonelle forskjeller med hensyn til anerkjennelse av videre undervisningsutvikling.

fordeling

Land der kristendommen er den mest utbredte religionen er markert lilla (katolsk), blå (protestantisk) eller rosa (ortodoks).

Kristendommen er numerisk den viktigste verdensreligionen, som det anslås at rundt en tredjedel av alle mennesker i verden tilhører. De fleste statlige statistikker vil være basert på selvbetegnelser av enkeltborgere eller ekstrapolasjoner, noen ganger også på offisielle lister. Kristne blir forfulgt i mange land rundt om i verden, slik at bare usikre tall er tilgjengelige derfra.

Kristendom over hele verden i antall (2000)
region befolkning Kristne
i millioner vekst i prosent i millioner vekst
Europa 730 0,05% 71,0% 519,1 −0,4%
Tyskland 82 0,1% 69,4% 57.1 -1,0%
Sveits 7. 0,67% 86,6% 6.4 0,4%
Østerrike 8. 0,52% 89,7% 7.3 0,2%
Asia 3.691 1,41% 8,5% 316,5 3,7%
Afrika 784 2,41% 48,3% 379,4 2,8%
Angloamerica 309,6 0,85% 81,5% 259,0 0,7%
Latin -Amerika 519 1,59% 91,6% 476,6 1,5%
Stillehavet 31 1,59% 73,3% 22.9 0,74%
Verdensomspennende 6065 1,59% 32,5% 1 973,0 1,4%

Over er FNs befolkningstall fra 1998. Tall om religiøs tilhørighet fra Prayer for the World, 2003 -utgaven (se nedenfor). Dataene kommer fra årene 1998–2000. Vekstraten er knyttet til gjennomsnittlig vekst fra 1995 til 2000, men er delvis basert på en endring i databasen. Kristendommen vokser veldig raskt i de fleste deler av verden i dag, med vekst som skifter fra det "gamle" kontinentet i Europa til de "nye" delene av verden; den vokser spesielt sterkt i Asia og Afrika . Denne veksten deles likt mellom den katolske kirke, evangeliske samfunn og pinsekirker . Andelen lutheranere synker sakte. På grunn av den generelle nedgangen i fødselsraten og antall mennesker som forlater Kirken samtidig med migrasjon i Europa, kan det registreres en nedgang i det totale antallet kristne.

Samhold, organisering og retninger

Kristusmonogrammet med de greske bokstavene Alpha og Omega . "X" og "P" er de to greske bokstavene Chi og Rho og de to første bokstavene i Kristus.

Hele kristendommen blir sett på som Ekklesia , Kristi legeme med Kristus som hode. Hver eneste kristen representerer et medlem av denne mystiske kroppen. Noen kristne teologer skiller mellom den "usynlige kirken", som inkluderer alle troende kristne i alle trossamfunn, og den synlige kirken, hvis medlemmer kan være mer eller mindre religiøse.

Flere grupper eller strømninger dukket snart opp innen kristendommen, noen ganger på grunn av politiske motiver eller geografiske forhold, men også på grunn av forskjellige læresetninger. Disse retningene kan grovt deles inn i kirkesamfunn og trossamfunn i henhold til deres egenskaper. En eller flere kirker eller menigheter tilhører en bekjennelse eller et kirkesamfunn . Den enkelte kristne er medlem av en bestemt kirke eller menighet. I tillegg til trossamfunn, er det også tverrfaglige teologiske retninger, for eksempel liberale , evangeliske eller karismatiske .

Mange kirker er i et mer eller mindre løst fellesskap med andre kirker, som er basert på gjensidig anerkjente doktriner, uten å gi opp sine spesifikke læresetninger og deres skikker. Eksempler på slike samfunn er Verdensråd for kirker , Evangelical Alliance og Leuenberg -avtalen . Det er også kirkesamfunn som inkluderer full gjensidig anerkjennelse av sakramenter , medlemskap i kirken og kontorer . Eksempler på slike kirkesamfunn er den anglikanske nattverden , de ortodokse kirker og de evangeliske forente kirker .

Historisk utvikling

I den gamle verden var det fem kristne patriarkater , som de lokale metropolittene , erkebiskopene og biskopene var underordnet: Roma , Konstantinopel , Alexandria , Antiokia og Jerusalem . Et råd (en samling av biskoper) ble kalt til å avgjøre viktige doktrinære spørsmål. De økumeniske rådene, der biskoper fra alle patriarkater møttes, likte den høyeste aktelsen. Flere råd som betraktet seg som "økumeniske" ble senere opphevet på grunn av mangel på godkjenning fra de lokale kirkene . Til sammen var det syv økumeniske råd fra 325 til 787, som den dag i dag er anerkjent av de katolske , ortodokse, anglikanske og de fleste protestantiske kirkene; Imidlertid avviser noen protestantiske kirker Det andre rådet i Nicaea på grunn av dets uttalelser om image ærbødighet .

Etter rådet i Efesos i 431 e.Kr. skjedde den første splittelsen, nemlig splittelsen av den apostoliske kirken i øst ("nestorianere"). På det følgende økumeniske råd i Chalcedon ble Kristi natur definert som både menneskelig og guddommelig. De miafysittiske kirker , som inkluderer den koptiske kirken , den syrisk-ortodokse kirken og den armenske apostoliske kirke , understreker foreningen ( enosis ) av Kristi menneskelige og guddommelige natur og avviser læren om en "todelt Kristus" som ham representert i Nestorianisme . Den keiserlige kirken tok opp den moderate to-naturlæren til chalcedoneseren, slik at den er en del av dogmatikken til de fleste kirkesamfunnene som eksisterer i dag.

I århundrene som fulgte forsterket fremmedgjøring mellom de østlige og vestlige tradisjonene i den keiserlige kirken til bruddet. Den vestlige tradisjonen utviklet seg i slutten av antikken og tidlig middelalder i det vestlige Romerriket , mens den østlige tradisjonen oppsto i Konstantinopel, Lilleasia , Syria og Egypt (det bysantinske riket ). De faktiske dogmatiske forskjellene er fortsatt små, men Latinskirken hadde utviklet læresetninger i løpet av denne tiden som ikke hadde blitt godkjent av økumeniske råd (f.eks. Lære om arvesynd , skjærsild , filiokisk , pavelig forrang for paven ). Andre forskjeller hadde lenge eksistert med hensyn til det politiske miljøet, språket og spørsmål om ritual og liturgi ( faste på lørdager, Azyma ). Situasjonen kom på et høydepunkt på 1000 -tallet, slik at det i 1054 skjedde en gjensidig ekskommunikasjon mellom paven og patriarken i Konstantinopel. Denne datoen regnes vanligvis som begynnelsen på det østlige skismaet .

Den vestlige kirke opplevde en dyp splittelse som et resultat av reformasjonen på 1500 -tallet. Reformatorenes bekymringer gjaldt først og fremst forståelsen av Kirken og sakramentene og læren om rettferdiggjørelse . Reformasjonsbevegelsen førte til dannelsen av flere parallelle kirker, hvorfra nye grupper brøt opp i det videre forløpet, hvorav noen kom sammen i de følgende århundrene for å danne kirkesamfunn.

Etter innledende tilnærminger på 1800 -tallet (f.eks. Bonn Unionskonferanser ), var det på 1900 -tallet en tilnærming mellom kirkesamfunnene og former for dialog og samarbeid som kan oppsummeres under overskriften økumenisk bevegelse . I dag ser kirker som bekrefter de sentrale elementene i kristen lære seg som søsterkirker, eller de er involvert i økumeniske fora som World Council of Churches eller Working Group of Christian Churches i Tyskland .

Østlig tradisjon

St. Apostel Andrew reiser et kors på høyden i Kiev

Patriarkatene i Konstantinopel, Alexandria, Antiokia og Jerusalem og noen av de nasjonale kirkene som har blitt lagt til siden den gang, har samme teologi og spiritualitet som neppe har endret seg og ser på seg selv som en del av den opprinnelige kirken som ble grunnlagt av Kristus. Felles for dem alle er at de feirer liturgien på det respektive nasjonale språket. Den største ortodokse kirken i dag er den russisk -ortodokse kirken . Faktisk har Patriarken i Konstantinopel siden det vestromerske rikets fall hatt æresprioritet blant de ortodokse patriarkene. I dag har de ortodokse patriarkatene ofte kirker i utlandet som er underordnet dem. Det er betydelige forskjeller mellom de ortodokse og vestlige kirker - disse inkluderer f.eks. B. Den hellige ånds plass i forhold til helliggjørelse av troende og saken som skal innvies , spiritualitet , ikoner og læresetninger om Kirken. De ortodokse kirkene har sine historiske fokus i Sørøst- og Øst -Europa , Midtøsten , India og Nordøst -Afrika og kan i dag finnes som emigrantkirker i alle deler av verden.

Ortodokse kristne gir biskopen av Roma en æresprioritet innenfor rammen av pentarkiet , med mindre dette forstås som en juridisk forrang. Dette krever at paven er ortodoks og ser på seg selv som " primus inter pares ".

I de ortodokse kirkene administreres de tre sakramentene for inkludering ( dåp , salvelse av myron og første nattverd ) i en enkelt feiring. Sølibat er foreskrevet i de ortodokse kirker så vel som i de østlige katolske kirker forent med Roma bare for bispedømmet, for religiøse og innviede jomfruer . Undervisningen er basert på forståelsen av at tradisjon kan utvikle seg under ledelse av Den Hellige Ånd, det må skilles mellom en "traditio constitutiva" (uforanderlig) og en "traditio divino-apostolica", som inkluderer Adiaphora . Ortodoksi begrenser "traditio constitutiva" til de økumeniske rådene som de anerkjenner.

Vestlig tradisjon

Fra slutten av antikken utviklet læren om at biskopen i Roma har en autoritet som direkte kan spores tilbake til apostelen Peter og som gjør ham til Kristi representant og dermed innehaveren av den høyeste jurisdiksjon, undervisning og pastorale verv i den kristne kirke .

Rundt midten av det andre årtusenet krevde teologer forskjellige steder i Europa ( Martin Luther og Ulrich Zwingli i det tysktalende området, Johannes Calvin på franskmenn og Thomas Cranmer på engelsk) reformer i den katolske kirke i protest mot overgrep . Dette resulterte i at den vestlige kirken ble separert i en romersk tradisjon, som forble i Roma under reformasjonen, og en reformasjonstradisjon som brøt løs fra Roma.

Pavens ufeilbarlighet i troserklæringer proklamerte ex cathedra og hans forrang for jurisdiksjon over Kirken som helhet ble hevet til bindende tro på den romersk -katolske kirke i Det første Vatikankonsil med den dogmatiske grunnloven pastor Aeternus . Etter dette rådet skilte motstanderne av ufeilbarlighet seg fra Roma eller ble ekskommunisert og dannet sine egne gamle katolske kirker, som fusjonerte i Utrecht Union of Old Catholic Churches . Fordi deres historiske tradisjon gikk parallelt med den romersk-katolske kirke mellom 1500- og 1800-tallet, men de har en reformorientert orientering i henhold til deres selvbilde, som har brakt dem til protestantisme i kirkelig fellesskap med anglikanerne og i økumenisk solidaritet, er deres klassifisering vanskelig.

Romersk katolsk tradisjon

Helligmesse på antagelsesfesten i Villafranca de la Sierra (Spania)

Den romersk -katolske kirke har rundt 1,1 milliarder troende over hele verden. Etter deres forståelse er den "ene hellige katolske kirke" ( Nicene-Constantinopolitan Creed ) det vandrende "Guds folk" som, under ledelse av paven som etterfølgeren til apostelen Peter og representant for Kristus på jorden, "er uforgjengelig kjernen i enhet, håp og frelse ”(jf. Lumen Gentium , [11] Apostolicae curae og Dominus Jesus ). Det andre Vatikankonsilet la dogmet om pavelig ufeilbarlighet (1870) til uttalelsen: "Totalen til de troende som har en salvelse fra Det hellige (. Jf. 1 Joh 2,20.27 EU ), gjennom tro kan ikke være feil." [12]

De tre sakramentene for innlemmelse i den katolske kirke er dåp , konfirmasjon og mottakelse av nattverden .

Den apostoliske arven ser kontinuiteten med den tidlige kirken garantert av det faktum at den antar en håndspåleggelse (innvielse), som starter med apostlene via mange biskoper fra svunne dager fram til dagens biskoper. Bare biskoper som er i apostolisk rekkefølge kan derfor gyldig avhende innvielsens sakrament .

Romersk -katolske tjenester er åpne for alle; Imidlertid er det bare katolikker og medlemmer av ortodokse og orientalske kirker som har lov til å motta nattverd , forutsatt at de er forsvarlig disponert. Ved død kan medlemmer av andre kirker få maten som er gitt for reisen , forutsatt at de erklærer sin katolske tro i forhold til dette nadverden. [13] Intercommunion er forbudt.

Evangelisk tradisjon

Protestantisk forkynnelse i Ravensburg , Tyskland

De protestantiske kirkene ser på seg selv som utelukkende basert på bibelsk skrift ( Sola scriptura ), mens den romersk -katolske kirke ser på seg selv som basert på skrift og tradisjon. Likevel anerkjenner de protestantiske kirkene de tidlige kirkelige tradisjonene, og med dem resolusjonene fra synodene og rådene og bekjennelsene som ble avledet fra dem ( Apostolic Creed og Nicene Creed ). Disse henter imidlertid sin autoritet bare fra deres harmoni med den evangeliske forståelsen av Skriften og ikke fra embetsene til deres forfattere.

Martin Luthers offentlige diskusjon om den romersk -katolske tradisjonen begynte - etter flere års teologisk utvikling - med de 95 tesene ; Læren hans er nedtegnet i to katekismer han skrev ( Great and Small Catechism ) og andre skrifter. Luther selv var talsmann for barnedåp , bekjennelse og ærbødighet for Maria , men vendte seg mot sølibat og giftet seg med Katharina von Bora i 1525.

Teologen, utdannet som en augustinsk munk , skrev en ny rettferdiggjørelseslære basert på Augustinus fra Hippo , som sier at "tro alene" ( Sola fide ) gjør mennesker "coram Deo" (foran Gud) rettferdige og dermed redder dem fra Guds rettferdige straff. Basert på denne rettferdiggjørelseslæren , så vel som prinsippet om Sola scriptura, anerkjenner de fleste evangeliske kristne bare to handlinger som sakramenter: dåp, der Jesus selv ikke var gjereren, men døperen Johannes og nadverden eller nattverden, som Jesus selv var begrunnet. Et ord og et element er konstituerende for begge handlingene, som i bibelsk tradisjon er knyttet til Jesu befaling om å utføre dem. I den protestantiske tradisjonen er det forskjellige forståelser av nattverden, som imidlertid ikke anses å være kirkedeling av medlemskirkene i Leuenberg-avtalen . Den reformerte tradisjonen forstår nattverden som et rent symbolsk minnesmåltid , mens i den lutherske tradisjonen blir tanken på Jesu virkelige nærvær "i, med og under" elementene av brød og vin vektlagt ( konsubstansiering ), men uten deres endring ( transsubstansiering ) som i den katolske forståelsen. Det er fortsatt mulig å bekjenne og motta absolusjon , men det er verken nødvendig eller sakrament. I de døpte protestantiske kirker (men ikke i de tyske regionkirkene som er forent i den evangeliske kirken i Tyskland (EKD) ), er dåpen til mindreårige barn erstattet av dåpen til troende , siden disse kirkene antar at en personlig tro på personen døpt er et nytt testament En forutsetning for å motta dåp (sola fide) er. De forskjellige evangeliske kirkesamfunnene er institusjonelt autonome og har ingen offisiell felles lære som går utover skriften, og ikke noe annet felles hode enn Kristus.

De vanlige grunnideene til de protestantiske kirkene kan oppsummeres i "fire soloer":

Et spesielt tilfelle er den anglikanske kirken , som holder seg til apostolisk arv, mange katolske skikker i liturgien og Kristi virkelige nærvær i de eukaristiske gavene .

Når det gjelder forholdet mellom tradisjon og Bibelen, er det alle mellomstadier fra den anglikanske kirken til de kalvinistiske reformerte kirker, som avviser enhver kirkelig tradisjon utenfor Bibelen.

I de fleste kirkesamfunn avgjøres lære og praksis av synoder eller konferanser på internasjonalt nivå, i andre kirkesamfunn på nivå med den lokale kirken.

I dag er forskjellene mellom liberale og konservative fløyer innenfor ett kirkesamfunn ofte større enn forskjellene mellom individuelle liberale eller mellom individuelle konservative fra forskjellige trossamfunn.

Mens de protestantiske kirkesamfunnene pleide å understreke forskjellene veldig sterkt, er det i dag noen tilnærminger til tilnærming: Mange protestantiske trossamfunn i Europa har kommet sammen i Leuenberg -avtalen, men evangeliske kirkesamfunn jobber sammen i Evangelical Alliance. I noen tilfeller har det til og med vært gjenforeninger ( United Church of Canada sammensatt av lutheranere , metodister og presbyterianere ; Uniting Church of Australia sammensatt av presbyterianere, kongregasjonalister og metodister; United Church of Christ sammensatt av syv kirkesamfunn). Med Verdensråd for kirker er det også et organ for økumenisk samarbeid, som ikke bare er begrenset til dialogen mellom de forskjellige protestantiske kirkene, men der de gamle katolske, ortodokse og gamle orientalske kirkene også er representert.

Tradisjon av protestantiske frikirker

Die 1525 in Zürich entstandene radikal-reformatorische Täuferbewegung wird von vielen Freikirchen zu ihrer Vorgeschichte gerechnet. Die Mennoniten (Taufgesinnte) und Hutterer stehen in direktem historischen Zusammenhang damit. Ebenfalls in der Reformationszeit verwurzelt sind die Schwenkfeldianer und die Unitarier . Die erste Baptistengemeinde wurde 1609 in unter englischen Puritanern und unter Einfluss niederländischer Mennoniten im Amsterdam gegründet. Im 18. Jahrhundert folgte in England die Gründung der Methodisten . Im Pietismus entstanden im deutschsprachigen Raum weitere Kirchen wie die Schwarzenau Brethren und die Herrnhuter , die zum Teil auf die früheren Böhmischen Brüder zurückgehen. Im 19. Jahrhundert folgte schließlich die Bildung der Heilsarmee , der Freien evangelischen Gemeinden und der Siebenten-Tags-Adventisten . Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich dann von Nordamerika aus die Pfingstbewegung .

Die meisten dieser Bewegungen verstehen sich als taufgesinnt und sind der Überzeugung, dass die Wassertaufe ein Ausdruck der bereits zuvor erlebten Neugeburt eines Menschen sein soll. Die Täuferbewegung wurde jahrhundertelang verfolgt. Auch die später entstandenen Freikirchen erfuhren Verfolgung und Diskriminierung. Sie waren getrennt von der jeweiligen Staats- oder Landeskirche und somit „Freikirchen“, die für die Trennung von Kirche und Staat eintraten. Diese verschiedenen freikirchlichen Zweige zeigen heute weltweit in Bezug auf Mitgliederzahlen ein starkes Wachstum.

In Deutschland arbeiten viele evangelische Freikirchen in derVereinigung Evangelischer Freikirchen zusammen, in der Schweiz im Verband Evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz . In Österreich kam es zu einem Zusammenschluss mehrerer Bünde (Pfingstler, Evangelikale, Baptisten, Mennoniten) zu den Freikirchen in Österreich ; dieser Zusammenschluss ist dort eine rechtlich anerkannte Kirche.

Andere Konfessionen

Apostolische Gemeinschaften

Als apostolische Gemeinschaften werden christliche Gemeinschaften bezeichnet, deren Ursprünge in den Erweckungsbewegungen zwischen 1820 und 1830 sowie in der daraus hervorgegangenen katholisch-apostolischen Gemeinschaft liegen. Hauptanliegen dieser Erweckungsbewegungen war eine Wiederbesetzung des Apostelamtes . Vor allem in den Anfangsjahren wurden die Lehre und Praxis der apostolischen Gemeinschaften sowohl vom Protestantismus als auch vom Katholizismus beeinflusst und geprägt. [14] Es entwickelten sich – neben der Lehre vom Apostelamt – weitere exklusive Lehrvorstellungen, beispielsweise im Bereich der Eschatologie und des Entschlafenenwesens. Eine theologische Besonderheit aller dieser Gemeinschaften stellt auch das Sakrament der Heiligen Versiegelung dar, das laut Lehrmeinung notwendig sei, um vollständiges Heil zu erlangen (wobei sich die Aussagen hierüber unterscheiden).

Heute zählen zu den bedeutendsten Vertretern die Neuapostolische Kirche (NAK) und die Vereinigung Apostolischer Gemeinden (VAG), deren Gemeinden hauptsächlich als Abspaltungen von der NAK entstanden. Außerdem existieren das Apostelamt Jesu Christi , das Apostelamt Juda und die Old Apostolic Church . Einige der Gemeinschaften beteiligen sich an der Ökumenischen Bewegung und sind trotz theologischer Vorbehalte in die Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen aufgenommen worden. [15]

Neureligiöse Gemeinschaften

Verschiedene andere Konfessionen sehen sich weder in der orthodoxen, katholischen noch in der evangelischen Tradition. Gruppen, die sich selbst so einordnen, sind beispielsweise die Quäker , die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage und andere Gemeinschaften der Mormonen , Die Christengemeinschaft , die Vereinigungskirche , die Ernsten Bibelforscher , die Freien Bibelgemeinden und die Zeugen Jehovas . Viele dieser neureligiösen Gemeinschaften haben von den oben skizzierten Konfessionen abweichende Auslegungen. Beispielsweise haben sie Ansichten über die Trinität , die nicht mit den ökumenischen Konzilen übereinstimmen, oder gleichwertige Schriften neben der Bibel oder bestimmte sogenannte „Sonderlehren“, die sich bei den anderen Konfessionen bzw. in der Bibel in dieser Form nicht finden oder ihnen sogar offen widersprechen. Wegen dieser Abweichungen ist es umstritten, ob jene oft auch als „(christliche bzw. religiöse) Sondergruppen oder -gemeinschaften“ oder „ Sekten “ bezeichneten Gruppen überhaupt zu den christlichen Konfessionen gezählt werden können. Einige der besagten Gruppen haben die (allerdings unterschiedlich stark ausgeprägte) Tendenz, ihre eigene Sicht des Christentums als „absolut“ zu setzen. Der Begriff Unitarier umfasst heute sowohl antitrinitarisch-christliche Gruppen (Unitarier im traditionellen Sinne) als auch Vertreter einer pantheistisch-humanistisch ausgerichteten Religion, in der Christus keine zentrale Rolle mehr spielt.

Geschichte

Lehre

Für die christliche Lehre sind die Menschwerdung Gottes , der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi zentral. Die Mehrheit der Christen glaubt, dass diese Ereignisse die Basis von Gottes Werk bilden, das die Menschheit mit ihm aussöhnt; sein Tod am Kreuz wird als Erlösungstat verstanden. Die Menschwerdung und der freiwillige Opfertod gelten als Ausdruck äußerster Liebe Gottes zur verlorenen Menschheit. Entsprechend zentral für das christliche Handeln ist die Liebe ( griechisch Αγάπη ; lateinisch caritas ) zu Gott ( Gottesliebe ) und zum Mitmenschen ( Nächstenliebe ).

Der großen Mehrheit der verschiedenen Konfessionen sind folgende Glaubensaussagen gemeinsam:

 • Es ist nur ein einziger Gott, und Gott ist dreieinig – ein einziges ewiges Wesen, das sich in drei „ Personen “ offenbart: Vater (Schöpfer), Sohn (Mittler, Erlöser) und Heiliger Geist (Kraft, „Tröster“ = Beistand, Vollender).
 • Jesus Christus ist der Sohn Gottes und der verheißene Messias .
 • Jesus Christus ist zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ( Zwei-Naturen-Lehre ).
 • Jesus Christus hat das kommende Gottesreich verkündet, das mit seinem Auftreten begonnen hat.
 • Richtschnur für das Leben als Christ ist die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe einschließlich der Feindesliebe.
 • Jesus konnte nicht sündigen. Durch sein Opfer am Kreuz ist allen Menschen ihre Schuld der Erbsünde vergeben, die ihnen seit ihrer Geburt anhaftet, und sie sind durch das Blut Christi mit Gott versöhnt, sofern sie dies annehmen.
 • Täuflinge werden mit Wasser und nach der trinitarischen Taufformel ( Mt 28,19 EU ) getauft. Durch den Glauben werden sie vom Tod in ein ewiges Leben auferweckt, sofern sie an dieses Erlösungswerk Gottes für sich glauben.
 • Menschen empfangen durch den Glauben an Christus den Heiligen Geist, der Hoffnung bringt und sie bzw. die Kirche in Gottes Wahrheit und gemäß Gottes Absichten führt.
 • Der auferstandene Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Er wird wiederkehren , um die Gläubigen in die ewige Anschauung Gottes zu führen. Bis zu dieser Wiederkehr hat die Kirche den Auftrag, allen Menschen und Völkern die frohe Botschaft zu verkünden.
 • Die Bibel ist als Wort Gottes von Gott inspiriert . In ihr ist die Botschaft über Jesus und Gott sowie die Richtschnur für das gottesbewusste Verhalten der Menschen niedergelegt.
 • Maria , die Mutter Jesu, gebar den Sohn Gottes, der durch das Wirken des Heiligen Geistes gezeugt wurde.

Ursprung und Einflüsse

Darstellung des Gekreuzigten aus dem Jahr 1310

Die ersten Christen waren Juden , die zum Glauben an Jesus Christus fanden. In ihm erkannten sie den bereits durch die biblische Prophetie verheißenen Messias (hebräisch: maschiach , griechisch: Christos , latinisiert Christus ), auf dessen Kommen die Juden bis heute warten. Die Urchristen übernahmen aus der jüdischen Tradition sämtliche heiligen Schriften (den Tanach ), wie auch den Glauben an einen Messias oder Christus ( christos : Gesalbter). Von den Juden übernommen wurden die Art der Gottesverehrung, das Gebet der Psalmen uvam Eine weitere Gemeinsamkeit mit dem Judentum besteht in der Anbetung desselben Schöpfergottes. Jedoch sehen fast alle Christen Gott als einen dreieinigen Gott an: den Vater, den Sohn (Christus) und den Heiligen Geist . Darüber, wie der dreieinige Gott konkret gedacht werden kann, gibt es unter den christlichen Konfessionen und Gruppierungen unterschiedliche Auffassungen bis hin zur Ablehnung der Dreieinigkeit Gottes ( Antitrinitarier ). Der Glaube an Jesus Christus führte zu Spannungen und schließlich zur Trennung zwischen Juden , die diesen Glauben annahmen, und Juden, die dies nicht taten, da diese es unter anderem ablehnten, einen Menschen anzubeten, denn sie sahen in Jesus Christus nicht den verheißenen Messias und erst recht nicht den Sohn Gottes. Die heutige Zeitrechnung wird von der Geburt Christi aus gezählt. Anno Domini (AD) bedeutet „im Jahr des Herrn“.

Die Heilige Schrift und weitere Quellen

Die zentrale Quelle für Inhalt und Wesen des christlichen Glaubens ist die Bibel , wobei Stellenwert und Auslegung variieren.

Die Bibel besteht aus zwei Teilen, dem Alten und dem Neuen Testament. Das Alte Testament entspricht inhaltlich bis auf Details dem jüdischen Tanach und wurde von Jesus und den Urchristen ebenso wie von den Juden als Heilige Schrift gesehen. Das Neue Testament enthält Berichte vom Leben Jesu ( Evangelien ), der frühen Kirche ( Apostelgeschichte für die Jahre 30 bis etwa 62), Briefe der Apostel, sowie die Offenbarung des Johannes . Die Begriffe „Alt“ und „Neu“ für die Testamente bezeichnen den Tatbestand, dass es aus Sicht der Christen einen alten und einem neuen Bund zwischen Gott und den Menschen gibt. Das Alte Testament ist ursprünglich auf Hebräisch verfasst und wurde später (allerdings noch in vorchristlicher Zeit) unter der Bezeichnung Septuaginta ins Altgriechische übersetzt. Das Neue Testament ist hingegen in einer speziellen Variante des Altgriechischen, der Koine , verfasst. Später wurden beide Testamente ins Lateinische übersetzt ( Vetus Latina , Vulgata ), dem folgten sehr viel später verschiedene, teilweise konfessionsgebundene, Übersetzungen (aus dem Urtext ) in die jeweiligen Volks - und/oder Landessprachen (etwa Lutherbibel , Zürcher Bibel , Einheitsübersetzung , King-James-Bibel ).

Der Umfang des Alten Testaments wird von den Konfessionen unterschiedlich bestimmt, da die griechische Überlieferung der Septuaginta auch mehrere Texte enthält, die in der hebräischen Überlieferung nicht enthalten sind. Die Teile, die nur in der Septuaginta stehen, werden als deuterokanonische bzw. apokryphe Schriften bezeichnet. (Siehe auch Kanon des Alten Testaments .)

Über den Inhalt des Neuen Testaments besteht bei allen großen Konfessionen ein Konsens, der sich im Laufe der ersten vier Jahrhunderten entwickelt hat. (Siehe auch Kanon des Neuen Testaments .)

Durch zahlreiche Funde von Kodizes und Papyri in den letzten zwei Jahrhunderten kann der ursprüngliche Text des Neuen Testaments heute mit großer Genauigkeit wissenschaftlich rekonstruiert werden. Damit befasst sich die Textgeschichte des Neuen Testaments . Wie sich dieser rekonstruierte Text am besten in die Sprachen der Gegenwart übersetzen lässt, wird intensiv diskutiert (siehe Bibelübersetzung ).

Auch in Bezug auf Exegese (Auslegung) der biblischen Texte und ihrer praktischen Anwendung auf das tägliche Leben ( Ethik ) gibt es eine große Bandbreite von Meinungen.

Bei den meisten Konfessionen beeinflussen neben der Bibel auch andere Texte wie Glaubensbekenntnisse , Katechismus , Tradition , Liturgie und christliche Vorbilder wie Heilige die Ausformung der kirchlichen und persönlichen Praxis.

Beziehung zu anderen Weltanschauungen

Das Christentum hat andere Religionen beeinflusst, deren Anhänger sich zwar nicht als Christen sehen, aber Jesus als Propheten Gottes anerkennen. Im Koran erscheint Jesus als Isa ibn Maryam , das heißt als Sohn Marias, seine Gottessohnschaft wird indessen bestritten. Scharf zurückgewiesen werden im Koran jede Anbetung Jesu sowie nach Sure 112 die Dreieinigkeit. Andererseits trägt Jesus im Koran positive Titel wie Messias, Wort Gottes und auch Geist Gottes; ebenso gehört er zu den Propheten des Islam . Die Kreuzigung Christi wird in Sure 4 , Vers 157 und entsprechend in der islamischen Koranexegese verneint:

„Sie haben ihn (in Wirklichkeit) nicht getötet und (auch) nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen (ein anderer) ähnlich (so daß sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten).“

Dem Christentum wird generell unter Nichtchristen Positives wie Negatives zugesprochen. Positiv wird meist die Lehre der Nächstenliebe gesehen. Auch setzen sich weltweit viele Christen für den Frieden und für barmherzige Konzepte gegen die Armut ein. Negativ wird die Geschichte des Christentums mit Kreuzzügen , Hexenverfolgungen , Inquisition und Antijudaismus gesehen. Die Positionen zu ethischen Reizthemen wie künstlicher Empfängnisverhütung , Homosexualität und Schwangerschaftsabbruch sind auch innerchristlich umstritten.

Der spätere König von Thailand Mongkut hatte um 1825 herum als buddhistischer Abt intensiven Kontakt mit dem katholischen Bischof Jean-Baptiste Pallegoix . Er kommentierte: „Was Ihr die Menschen zu tun lehrt, ist bewundernswert. Aber was Ihr sie zu glauben lehrt, ist töricht.“ [16] [17]

Es ist ein Anliegen vieler christlicher Kirchen, sich untereinander zu versöhnen und eine gemeinsame Basis zu schaffen ( Ökumene ). Außerdem führen einige das Gespräch mit anderen Religionen ( interreligiöser Dialog ). Ziel ist ein friedliches Zusammenleben der Religionsgemeinschaften.

In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten kam es zu teils heftigen Christenverfolgungen im Römischen Reich . Auch heute, gerade in kommunistischen und islamischen Ländern, findet eine starke Christenverfolgung statt.

Dem Christentum wird teilweise der Vorwurf gemacht, eine Mitschuld an der Judenverfolgung gehabt zu haben, da z. B. im Mittelalter Juden verfolgt wurden, weil man ihnen die Schuld am Kreuzestod Jesu gab. Ursache für diese Verfolgung war die Vermischung der historischen und der theologischen Schuldfrage, die dazu führte, dass gegenwärtig lebende Juden für die (historische) Schuld am Tod Jesu haftbar gemacht wurden und beispielsweise als „ Gottesmörder “ bezeichnet wurden. Die heutige theologische Forschung unterscheidet zwischen der Frage nach der historischen Schuld für einen Justizmord , die gleichberechtigt für Jesus ebenso wie für jeden anderen Justizmord der Weltgeschichte gestellt werden kann und muss, und der theologischen Frage nach der Bedeutung des Todes Jesu Christi für jeden Einzelnen. Die historische Frage nach der Schuld am Tode Jesu wird heute relativ einhellig so beantwortet, dass hier die römische Besatzungsmacht die Verantwortung trug, da die jüdischen Autoritäten gar keine Befugnis zur Hinrichtung von Menschen hatten. Die theologische Frage wird im christlichen Glaubensverständnis so beantwortet, dass ein jeder Sünder selber die Schuld am Kreuzestod Jesu trägt.

Kultureller Einfluss des Christentums

In der Geschichte des Abendlandes haben sich Glaube, Kultur und Kunst wechselseitig beeinflusst. Eine entscheidende Station war beispielsweise der Bilderstreit im frühen Mittelalter. Im Abendland beschäftigte sich Kunst oft mit christlichen Themen, obwohl seit der Renaissance stärker auch Rückgriff auf nichtchristliche Motive aus der Antike genommen wurde.

Musik gehört von jeher zur liturgischen Ausdrucksform des christlichen Glaubens. In allen Epochen der Musikgeschichte schufen die bedeutendsten Musiker ihrer Zeit Werke auch für die Kirchenmusik , so beispielsweise Georg Friedrich Händel , Wolfgang Amadeus Mozart , Felix Mendelssohn Bartholdy ; an herausragender Stelle aber vor allem Johann Sebastian Bach . Dichter wie Martin Luther oder Paul Gerhardt schufen im deutschsprachigen Raum Texte von hohem Rang und beeinflussten die weitere Entwicklung der Kirchenmusik maßgeblich. Der Einfluss des christlichen Glaubens ist dabei nicht auf die so genannte klassische oder E-Musik beschränkt: So greift beispielsweise die Gospelmusik vor allem im amerikanischen Kulturkreis unterschiedliche Stilrichtungen des 20. Jahrhunderts auf und entwickelt diese weiter.

Auch im Bereich der Sprache und Schulbildung hat das Christentum in vielen Ländern maßgeblich gewirkt. Im deutschsprachigen Raum hatte Martin Luther durch seine Bibelübersetzung prägenden Einfluss auf die Entwicklung und Verbreitung der hochdeutschen Sprache . Die Bibel als meistübersetztes Buch der Weltliteratur machte es insbesondere in kleineren Sprachräumen z. T. überhaupt erst einmal erforderlich, eine Schriftsprache zu entwickeln, wodurch kleinere Sprachen häufig in ihrem Wert und ihrer Identität gestärkt wurden.

Naturbeobachtung, Arbeit und Technik spielten bei den westlichen Mönchen eine wichtige Rolle, sie gehörten zum geregelten Tagesablauf im Kloster, dem Ora et labora (deutsch: bete und arbeite ). So erfand Gregor von Tours (538–594) die Wassermühle, Wilhelm von Auvergne (1228–1249) die mechanische Uhr und erfanden Mönche in Pisa oder Lucca 1280 die Brillengläser. Im sechzehnten Jahrhundert förderten die Reformatoren durch verständliche Bibelübersetzungen in die Volkssprachen auch eine vermehrte Einrichtung von öffentlichen Schulen und das Lesen der Bibel in der Familie, was zu einem größeren Engagement und Verantwortungsbewusstsein in Beruf und Gesellschaft führte. Die meisten der frühen Naturwissenschaftler waren Christen, weil sie von einem vernünftigen, gesetzmäßig aufgebauten Kosmos überzeugt waren, der entdeckt, erforscht und beschrieben werden konnte. Um 1830 entwickelten der Presbyterianer Cyrus McCormick und der Quäker Obed Hussey erste Mähmaschinen, um den Bauern in den USA die harte Erntearbeit zu erleichtern und die Erträge zu erhöhen. [18]

Wurde der christlichen Mission früher teilweise der Vorwurf gemacht, zugleich mit dem christlichen Glauben auch die Kultur des Abendlandes (z. B. in Form von Kleiderordnungen) zu exportieren, ist das Selbstverständnis von Mission heute eher auf Inkulturation ausgerichtet. Zu den wesentlichen kulturellen Einflüssen des Christentums ist zudem die Etablierung der christlichen Zeitrechnung im Abendland zu zählen.

Siehe auch

Literatur

Einführungen

Geschichte (umfangreiche Darstellungen)

 • Cambridge History of Christianity . Mehrere Hrsg. 9 Bände. Cambridge 2005ff. (Gesamtdarstellung, die den neueren Forschungsstand miteinbezieht.)
 • Die Geschichte des Christentums. Religion Politik Kultur . Herausgegeben von Jean-Marie Mayeur, Charles und Luce Pietri, André Vaucher, Marc Venard. Deutsche Ausgabe herausgegeben von Norbert Brox, Odilo Engels, Georg Kretschmar, Kurt Meier, Heribert Smolinsky, 14 Bde., Verlag Herder, Freiburg i. Br. 1991ff. (aktuelle Gesamtdarstellung: Besprechung )
 • Handbuch der Kirchengeschichte . Herausgegeben von H. Jedin ua, 7 Bde., Freiburg 1962–1979, ISBN 3-451-20454-1 (Standardwerk zur Geschichte des Christentums aus dem Blickwinkel der katholischen Kirche und teils überholt.)

Lexika

Siehe vor allem: Theologische Realenzyklopädie , Religion in Geschichte und Gegenwart [4. Aufl.], Lexikon für Theologie und Kirche [3. Aufl.] und Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon .

 • Metzler Lexikon christlicher Denker: 700 Autorinnen und Autoren von den Anfängen des Christentums bis zur Gegenwart . Hrsg. von Markus Vinzent. Metzler, Stuttgart ua 2000

Philosophische Deutungen

 • Ludwig Feuerbach : Das Wesen des Christentums . Otto Wiegand, Leipzig 1841.
 • René Girard : Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Eine kritische Apologie des Christentums . Hanser, München 2002.
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Frühe Schriften. Werke in zwanzig Bänden, Band 1. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971.
 • Michel Henry : Inkarnation: Eine Philosophie des Fleisches . 2. Auflage. Alber, Freiburg 2004.
 • Jean-Luc Nancy : Dekonstruktion des Christentums . Diaphanes, Zürich/Berlin 2008.
 • Slavoj Žižek : Das Reale des Christentums . Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-518-06860-1 .

Sonstige Literatur

 • Bruce Bawer: Stealing Jesus: How Fundamentalism Betrays Christianity . Three Rivers Press, New York 1997, ISBN 0-609-80222-4 (Kritik an fundamental-dogmatischen Tendenzen.)

Weblinks

Portal: Christentum – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Christentum
Wiktionary: Christentum – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Kategorie: Christentum – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikibooks: Einführung in das Christentum – Lern- und Lehrmaterialien
Wikisource: Christentum – Quellen und Volltexte

Anmerkungen

 1. Theodore M. Ludwig: Art. Monotheismus , in: Lindsay Jones (ua) (Hrsg.): Encyclopedia of Religion. 2., völlig neu erstellte Auflage. New York (ua) 2005, Vol. 9, S. 6155–6163.
 2. Gisbert Greshake: Der dreieine Gott – Ein trinitarische Theologie, Freiburg/Basel/Wien, 5. Aufl. 2007.
 3. Vgl. die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse Apostolikum , Nizänum und Athanasium .
 4. Lothar Ullrich: Antitrinitarier , in: Lexikon für Theologie und Kirche, durchg. 3. Auflage, Freiburg 2009, Sp. 776–777.
 5. Artikel Antitrinitarier , in: Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde , Bd. 1. 1992, S. 91: „Sie … bildeten eine über die Reformation hinausgehende Gestalt des Christentums im Unitarismus, …“
 6. Nach der einzigen übergreifenden, jedoch häufig kritisierten Erhebung betrugen die Anhängerzahlen der einzelnen Strömungen im Jahr 2000 etwa: 66 Millionen (klassische Pfingstler), 176 Millionen (Charismatic Movement), 295 Millionen (Third Wave). Vgl. David B. Barrett; Todd M. Johnson: Global Statistics. In: Stanley M. Burgess; Eduard M. van der Maas (Hrsg.): The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Revised and Expanded Edition. Zondervan, Grand Rapids 2002, ISBN 978-0-310-22481-5 , S. 283–302.
 7. CIA (Hrsg.): The World Fact Book 2009 . 2009. CIA World Factbook: online (englisch) 33,32 % von 6,790 Milliarden Menschen Weltbevölkerung.
 8. Max Seckler : Art. Christentum I-III. In: Lexikon für Theologie und Kirche , Dritte Auflage, 1993–2001, Zweiter Band, Sp. 1105ff.
 9. Max Seckler : Art. Christentum I-III. In: Lexikon für Theologie und Kirche , Dritte Auflage, 1993–2001, Zweiter Band, Sp. 1113 f.
 10. Benedikt XVI. : „erneuerte jüdische Tora
 11. II. Vatikanisches Konzil: Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen Gentium“ , Nr. 9.
 12. Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen Gentium“ , Nr. 12.
 13. Ähnliche Regeln gelten für den Empfang der Sakramente der Versöhnung und der Krankensalbung ; siehe can. 844 CIC .
 14. Konfessionsgruppe der Apostolischen Gemeinschaften. In: APWiki. Abgerufen am 31. Oktober 2014 .
 15. Gastmitglieder. In: Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland. Abgerufen am 31. Oktober 2014 .
 16. Manuel Sarkisyanz: Die Kulturen Kontinental-Südostasiens. Kambodscha, Birma, Thailand, Laos, Vietnam, Malaya. Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1979, S. 95.
 17. Robert Bruce: „King Mongkut of Siam and His Treaty with Britain“ Seite 91. (PDF) In: Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch. The University of Hong Kong Libraries Vol. 9, 1969, abgerufen am 14. April 2012 .
 18. Vishal Mangalwadi : Das Buch der Mitte. Wie wir wurden, was wir sind: Die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur , Fontis Basel 2014, ISBN 978-3-03848-004-4 .