Romerriket

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Romas grunnleggende myte : Capitoline-ulven som ammer Romulus og Remus , 1200-tallet. De to guttene er fra 1400 -tallet.
Romerrikets oppgang og fall. ( GIF -animasjon av territoriene fra 510 f.Kr. til 530 e.Kr.)
 • Den romerske republikk (509 v. Chr. Til 27 v. Chr.)
 • Romerriket (27 v. Chr. Til 395)
 • Vest -Romerriket (395 og 476/480)
 • Øst-Romerriket (395-1453)
 • Romerriket og dets provinser på tidspunktet for sin største ekspansjon under keiser Trajanus i årene 115–117
  Romerriket og dets provinser på tidspunktet for sin største ekspansjon under keiser Trajanus i 117 ( Herders Conversations-Lexikon , 1907)
  Oversikt over veinettet i Romerriket i 125 e.Kr. (se også liste over romerske veier ) under keiser Hadrian :
 • Romersk vei
 • Grensen til imperiet roman
 • Romersk militærleir (Legionslager)
 • Romersk by
 • Omgivelsene i Roma i antikken ( Gustav Droysen : General Historical Hand atlas , 1886)
  SPQR ( S enatus P opulus q ue R omanus "Senatet og folket i Roma"), emblemet til Den romerske republikk

  Romerriket ( Latin Imperium Romanum ) var området som ble styrt av romerne, byen Roma eller den romerske staten mellom 800 -tallet f.Kr. F.Kr. og 800-tallet e.Kr. , hvorved en klar avgrensning ikke er mulig verken for den førromerske epoken eller for det bysantinske riket . Navnet Imperium Romanum for den romerske innflytelsessfæren har blitt dokumentert siden Ciceros tid . Det gamle juridiske navnet var Senatus Populusque Romanus (SPQR) - " Senatet og folket i Roma".

  Regelformen endret seg over tid fra et (usikkert dokumentert) kongelig styre til en republikk og til slutt til et imperium . Historien om Romerriket kan tradisjonelt grovt deles inn i fire faser, for hvilke følgende - historisk ikke alltid sikre - perioder gjelder:

  1. Romersk kongetid : 753 f.Kr. F.Kr. til 509 f.Kr. Chr.
  2. Den romerske republikk : 509 f.Kr. F.Kr. til 27 f.Kr. Chr. (Republikkens fall som følge av borgerkrig fra 133 v. Chr. )
  3. Prinsipat eller (tidlig og høyt) Romerriket : 27 f.Kr. F.Kr. til tiden for. Av rikskrisen på 300 -tallet ( 235 til 284 / 285 ; også kalt " soldaternes tid Kaiser " heretter)
  4. Sen antikk : fra 284/285 til 6/7. Århundre (i eldre forskning også kalt " Dominat "), med en jevn overgang til tidlig middelalder . I løpet av denne tiden den såkalte store migrasjonen (375 til 568) og den faktiske inndelingen av imperiet (395) samt Romerrikets fall i vest (476/480) og transformasjonen til det bysantinske riket i øst (800 -tallet) fant sted.

  På 300 -tallet f.Kr. Romerne begynte å utvide sin makt utover det italienske fastlandet, de første provinsene var Sicilia og Sardinia . På tidspunktet for den største ekspansjonen under keiser Trajan , strakte Romerriket seg over territorier på tre kontinenter rundt Middelhavet : fra Gallia og store deler av Storbritannia til områdene rundt Svartehavet (se også Bosporan Empire ). Roma styrte dermed hele Middelhavsregionen . Imperiet forble inndelt i provinser til slutten av antikken . Den virkelige ryggraden i administrasjonen dannet imidlertid byene i imperiet, som var organisert som semi-autonome sivile sogn og særlig var ansvarlig for å kreve inn skatter. Denne delegasjonen av oppgaver gjorde at romerne kunne operere med en veldig liten sentral administrasjon.

  Imperiet hadde stor innflytelse på områdene det styrte, men også på områdene utenfor grensene. Økonomien i Romerriket , kunst og kultur nådde en storhetstid i deler av området, spesielt i keisertiden. Livskvaliteten på den tiden og det tilsvarende befolkningsnivået skulle bare oppnås igjen århundrer senere i Europa og Nord -Afrika. I den østlige halvdelen av imperiet blandet den romerske innflytelsen seg med gresk - hellenistiske og orientalske elementer.

  Latin ble det offisielle språket i hele imperiet (supplert i øst med gammelgresk ), selv om andre språk også var i stand til å overleve. Denne arven fra Romerriket fortsatte lenge etter fallet: Latin var språket til de utdannede i hele Vest- og Sentral -Europa fram til barokken . Romantisk språk kom fra latin, inkludert fransk , italiensk , spansk , portugisisk og rumensk . Det er også mange latinske lånord på det germanske og slaviske språket. I den romersk -katolske kirke er latin det offisielle språket den dag i dag. I noen vitenskaper, som biologi og medisin , brukes latinske uttrykk den dag i dag.

  Det juridiske og politiske systemet i Europa, spesielt sivilrett , er i stor grad formet av romersk lov . Rettssystemet i det gamle Roma inneholdt elementære sivile og straffeprosessuelle regler i rettssystemet , som i prinsippet har strømmet inn i moderne rettslige normer.

  Romerriket med sine mange forskjellige folk, språk og religioner var en stat, en samfunnsform og, sist, men ikke minst, en legemliggjøring av ideen om en imperium sine fine , et " grenseløst imperium ".

  historie

  Romersk kongetid og tidlig republikk

  Den gamle romerske tradisjonen stammer fra grunnleggelsen av Roma mellom 814 og 728 f.Kr. F.Kr., men stort sett rundt år 750 f.Kr. Chr.; spesifikasjonen 753 BC, noe som senere ble kanoniske som begynnelsen av den romerske epoke ( "ab urbe condita" ) . BC går tilbake til lærde Marcus Terentius Varro (116-27 f.Kr.). Selv om de eldste sporene etter bosetting i det senere området av byen går tilbake til 1000 -tallet f.Kr. De tidligste referansene til utformingen av en by kommer fra den siste tredjedelen av 800 -tallet f.Kr. Chr.

  Kildene til den tidlige romertiden er svært dårlige, ettersom den skrevne tradisjonen ikke begynner før århundrer senere. Ifølge noen forskere kan det derfor ikke engang tas for gitt at Roma faktisk var underlagt konger i sine tidlige dager. I følge senere tradisjon ble den nye bystaten styrt av reges og kom til slutt under etruskisk styre; denne fasen av utviklingen kalles den kongelige perioden . Selv om Roma -området besto av ekstremt sterile, delvis sumpete og sandete jordsmonn og dermed et lønnsomt jordbruk nesten var umulig, fikk Roma snart økonomisk betydning under etruskerne, ettersom det kontrollerte to viktige handelsruter : Via Latina og Via Salaria . Innføringen av den gamle romerske havnetariffen for kommersielle varer bidro også til den økonomiske suksessen.

  Ulike senere sagn vil knytte den romerske kongetiden til Trojas historie. De overlevende troianerne sies å ha blitt brakt til Latium av Aeneas , en sønn av Anchises og gudinnen Venus , etter en lang sjøreise (ligner Odysseen til den greske Odyssevs ). Den eldste tradisjonen for denne myten går tilbake til Timaeus fra Tauromenion , den romerske poeten Virgil skrev deretter det nasjonale eposet til romerne, Aeneiden , på tidspunktet for Augustus .

  Kulturelt var romerne sterkt påvirket av etruskerne; Greske elementer fant også veien inn i byen gjennom dette. Eksempler er de etruskiske tallene , det gresk- etruskiske skriptet , som det latinske alfabetet utviklet seg fra, den etruskiske religionen med lever- og fugletitting og begravelsesritualet , som fant en overdreven sen blomstring i gladiatorkamper . Roma fikk stadig større innflytelse i Italia etter at det var rundt 500 f.Kr. Hadde løsrevet seg fra etruskernes styre.

  Den siste romerske eller etruskiske kongen Tarquinius Superbus ("Tarquinius den stolte", "den hovmodige") var, etter senere tradisjon, i året 510/09 f.Kr. Utvist fra Roma av det romerske folket under ledelse av Lucius Junius Brutus , ifølge tradisjonen, fordi en av sønnene hans hadde krenket en romersk kvinne ved navn Lucretia . År 509 er imidlertid ikke historisk sikker og sannsynligvis en oppfinnelse av senere tider, som kan spores tilbake til styrtet av Peisistratiden -tyranni i Athen rundt 510 f.Kr. Chr. Kunne lene seg på. Det antatte monarkiet endret seg sannsynligvis bare rundt 450 f.Kr. I Den romerske republikk ("republikk" fra " res publica ": "den offentlige sak").

  Den romerske staten vokste med årene og endret seg konstant. Polybios , en gresk forsker, karakteriserte det senere som en blanding av monarki (magistratkontorer som konsul ), aristokratisk styre ( senat ) og demokrati ( comitia ). Det høyeste vervet i staten ble trolig først utøvd av en praetor ( prae -itor - den som gikk foran hæren), og i en historisk bestemt tid ble det besatt av to konsuler hvert år, som hadde den høyeste regjeringsmakten og var kl. det høyeste nivået på cursus honorum . Den romerske aristokratiske forsamlingen, senatet, spilte en viktig rolle og utviklet seg tidlig til selve maktens sentrum. I tillegg var det flere populære forsamlinger, Comitia, som de iure også var viktige, spesielt i spørsmål om krig og fred og i rettsvesenet. Det første rimelig faste punktet i romersk historie er nedleggelsen av loven om tolv tabeller rundt 450 f.Kr. Chr.

  Den romerske republikkens sentrale beliggenhet var Forum Romanum , som fungerte som et sted for politiske, religiøse og sosiale sammenkomster.

  På den tiden ble også den romerske sosiale orden dannet, som bare endret seg sakte gjennom århundrene. På toppen var de eldgamle familiene i Roma, de landeierende patrisierne som var de mest politisk innflytelsesrike. Flertallet av befolkningen består av plebeierne , som bare hadde delvise politiske rettigheter. Slaver ble ikke sett på som autonomt handlende mennesker , men som "taleverktøy", så de hadde ingen rettigheter, men kunne oppnå frihet. Forholdet mellom patricier og plebeier ble regulert av klientelsystemet .

  Opprinnelig ble bare patricierne tatt opp på de høyeste kontorene i staten, noe som lovet sine eiere prestisje og berømmelse , mens alle frie borgere måtte gjøre militærtjeneste . Etter klassekampene , som varte i omtrent 150 år, og hvor det sies at plebeierne har ty til " secessio plebis " ("vanlige folks marsj"), ble plebeierne beseiret i 367 f.Kr. Til slutt nesten lik politisk; Imidlertid klarte bare noen få plebeiske familier å stige til rekkene av rekkene. Fra da av ble dette hovedsakelig dannet av familiene i overklassen, hvis medlemmer ble "kjente menn" (adelsmenn) ved å innta offentlige verv; denne nye adelen, legitimert av meritokrati , kalles derfor adel .

  Utvidelse i Italia

  Roma begynte fra 500 -tallet f.Kr. Med en stadig raskere ekspansjon i Sentral -Italia (erobring av Veji 396 f.Kr.), men måtte også takle alvorlige tilbakeslag. "Gallernes storm" under Brennus satte dype psykologiske spor, med slaget ved Allia 18. juli (sannsynligvis) 387 f.Kr. Da "dies ater" ("svart dag") gikk inn i historien til Roma. Dette ble fulgt av Samnite -krigene (343–341 f.Kr., 326–304 f.Kr., 298–290 f.Kr.) og Latinerkrigen (rundt 340–338 f.Kr.). Til slutt opprettet Roma et omfattende nettverk av allianser. Kolonier ble etablert på strategisk viktige steder og det ble inngått allianser med flere italienske stammer, som imidlertid ikke mottok romersk statsborgerskap .

  Fra denne tiden i historien oppsto Roma som en stram stat med en mektig hær og en sterk trang til å ekspandere. Dette la grunnlaget for hans ytterligere vekst.

  Konkurrerende makter på den italienske halvøya var bystatene til etruskerne nord for Roma, kelterne i Po-dalen og de greske koloniene i Sør-Italia.

  På 300 -tallet f.Kr. F.Kr. Roma seiret mot samnittene og andre italienske stammer. Litt etter litt falt hele halvøya til Roma (unntatt Nord -Italia, som senere ble annektert). I sør absorberte republikken seg rundt 275 f.Kr. De greske bystatene der, etter at det under Pyrrhic War hadde lyktes å avvise den hellenistiske hegemon Pyrrhos I fra Epiros . Med denne utvidelsen kom imidlertid Roma i konflikt med den tidligere vennlige handelsrepublikken Kartago (i dagens Tunisia ), som førte til Puniske kriger .

  Puniske kriger og den østlige Middelhavsutvidelsen

  I den første puniske krigen (264–241 f.Kr.) brøt Roma avtalen med Kartago om delingen av interessesonene på Sicilia og utvidet sin innflytelsessfære til grensen til den karthagiske påvirkningssfæren. Etter at Kartago, provosert på denne måten, angrep og beseiret romerne fra sjøen, utvidet Roma flåten for å lykkes med å motsette seg sjømakten Kartago. Etter flere tilbakeslag og foranderlige formuer i krig, lyktes Roma til slutt å få fotfeste, spesielt på Sicilia, og beseire den karthaginske flåten flere ganger. Kartago mistet alle sine sicilianske eiendeler i fredsavtalen (senere også Sardinia og Korsika ); Fra nå av var hovedmålet med kartagisk politikk å kompensere for konsekvensene av dette nederlaget. Den innflytelsesrike karthaginske familien til Barkids etablerte et slags kolonialimperium i Hispania , hvis ressurser kunne brukes til kampen mot Roma.

  I den andre puniske krigen (218–201 f.Kr.) lyktes den karthaginske strateg Hannibal nesten i å få Roma på kne, årsaken til krigen var beleiring og erobring av den greske kolonien Saguntum av Hannibal, som var "alliert" med Roma. Etter Saguntums fall og regjeringen i Kartago nektet å utlevere Hannibal, fulgte den romerske krigserklæringen. Hannibal tok landveien gjennom Sør -Gallia , krysset Alpene og invaderte Italia med en hær og utslettet flere romerske hærer etter hverandre. Nederlaget ved Cannae (216 f.Kr.) var spesielt smertefullt for romerne: det var det verste nederlaget i romersk historie, men Hannibal lyktes ikke med å ødelegge Romas alliansesystem i Italia, slik at Hannibal stort sett til tross for seirene forble isolert. Den romerske generalen Scipio satt 204 f.Kr. Til Afrika og beseiret Hannibal i 202 f.Kr. På Zama . Kartago mistet alle eiendeler utenfor Afrika og flåten. Dermed ble den eliminert som en maktfaktor, mens Roma med den nye provinsen Hispania fikk stadig større innflytelse.

  De store hellenistiske imperiene rundt 200 f.Kr. Chr.

  Seieren over Kartago i 1. og 2. Puniske krig sikret Romas overherredømme i det vestlige Middelhavet . I tillegg til sin nye rolle som sjømakt, bidro de erobrede sølvgruvene i Hispania og de enorme reparasjonene som Kartago måtte gjøre også til Romas nye formue. I tiden fra 200 f.Kr. Romas innblanding i maktspillet til de hellenistiske imperiene falt også: Der var stormaktene ikke i stand til å oppnå en fredelig sameksistens. Konflikter med antigonidene fulgte , med Roma fra 200 til 197 f.Kr. BC i Hellas mot Philip V grep inn for å presse den makedonske innflytelsen i Hellas tilbake.

  Etter en forespørsel om hjelp fra mindre asiatiske stater, brøt den romersk-syriske krigen (192–188 f.Kr.) mot det hellenistiske seleukidiske riket under Antiochus III. Etter Romas seier måtte han gi fra seg en stor del av eiendelene sine i Lilleasia . Roma ble dermed de facto øverste makten i det østlige Middelhavet. Makedonias forsøk på å gjenopprette det gamle hegemoniet førte til de makedonsk-romerske krigene . 168 f.Kr. Makedonerne ble til slutt beseiret under kongen Perseus og deres rike knust, 148 f.Kr. Endelig omgjort til en romersk provins. Så det skjedde i 146 f.Kr. F.Kr. også Hellas (fra 27 f.Kr. provinsen Achaea , tidligere en del av Makedonia) og den nye romerske provinsen Afrika etter ødeleggelsen av Kartago, som hadde gjenvunnet makten før den tredje puniske krigen (149–146 f.Kr.).

  Pergamon ble etter arvskontrakt 133 f.Kr. Til den romerske provinsen. Den samme statusen ble gitt i 64/63 f.Kr. Det gjenværende imperiet til Seleukider, som ikke lenger var levedyktig og ble gjort til provinsen Syria av Pompeius , som reorganiserte øst. Bare det skrantende Egypt av Ptolemaies , som ble et romersk protektorat, beholdt sin uavhengighet til det var i 30 f.Kr. F.Kr. steg også i Romerriket. Ved grensen til det parthiske riket gikk den romerske ekspansjonen i stå, her skulle Roma ha funnet en lik motstander i de neste århundrene.

  I de nye provinsene, spesielt i de rike hellenistiske kystregionene, ble skatter pålagt av private "societates publicanorum" av romerske riddere og patrisiere i denne perioden. Mens de betalte et fast beløp til staten, klarte de å beholde tilleggsinntekt. Dette førte til ofte overdrevne skatter som tømte økonomien i disse områdene og gjentatte ganger førte til opptøyer. Du kan finne ut om omdømmet til disse skatteoppdretterne i Bibelen ( skatteoppkrevere ). Som et resultat av de romerske suksessene økte mengden tilgjengelige myntepenger dramatisk, det samme gjorde antallet slaver. Slaveri spilte en viktig rolle i økonomien i Romerriket . Slaver ble brukt til svært forskjellige aktiviteter, men samtidig var det mulighet for at de kunne gjenvinne friheten.

  Så strålende som Romas utenrikspolitiske suksesser var, tæret den interne republikanske orden gradvis.

  Den revolusjonære tiden og borgerkrigene

  Republikken kom under kontroll fra midten av 2. århundre f.Kr. I en innenlandsk politisk krise, som til slutt kulminerte i en tid med borgerkrig og skulle ende med at den forrige regjeringsformen gikk bort. Bakgrunnen for dette var opprinnelig oppfordringen til reformer, spesielt i landbrukssektoren. Romerne pleide å overføre en del av landet som ble erobret i krigen til statlig eierskap og overlate det til trengende borgere for bruk. For å unngå tilegnelse av store gårder i hendene på noen få, var grunneier offisielt begrenset til 500 Iugera . Denne loven kunne imidlertid ikke håndheves. Velstående borgere kjøpte enorme eiendommer. Dette ble et problem senest da praktisk talt alt land i Italia ble fordelt og samtidig strømmet flere og flere slaver inn i landet som et resultat av de seirende krigene. Småbønder og håndverkere fra klassen plebeier kunne ikke konkurrere med slavehæren, som vokste jevnt og trutt gjennom de mange krigene. Samtidig tvang de mange krigene utenfor Italia dem til å være fraværende i lang tid, noe som gjorde det enda vanskeligere å opprettholde hjemmebanen. De store grunneierne, derimot, økte jordbeholdningen ved å kjøpe ulønnsomme gårder eller ved voldsomme utkastelser. Utryddelsen av store deler av befolkningen førte til landlig utvandring og betydelig misnøye.

  Andre grupper av plebeianere som hadde tjent sin formue i handel ønsket flere rettigheter. Gracchic Reform , oppkalt etter brødrene Tiberius Sempronius Gracchus og Gaius Sempronius Gracchus , var ment å reformere grunneier og hjelpe de fattigere lagene i befolkningen med å skaffe land og inntekt. Reformen mislyktes imidlertid på grunn av motstanden i de konservative senatdistriktene, den underliggende konflikten vedvarte: Popularen , representanter for plebeierne og småbønder og Optimates , det konservative aristokratiske partiet, kjempet mot hverandre for å håndheve sin respektive politikk . Tiberius Gracchus ble myrdet, broren Gaius så ingen vei ut og tok seg selv i 121 f.Kr. Liv. Gatekamper og politiske drap var dagens orden. Interne spenninger gjorde seg også gjeldende i Romas alliansesystem, slik at det var i 91 til 89 f.Kr. Kom til den såkalte alliansekrigen . Til slutt ble romersk statsborgerskap også gitt allierte. Dette ble fulgt av 88 f.Kr. For den beryktede Vespers of Efesus : Etter drapet på titusenvis av romerske nybyggere i Lilleasia , gikk Roma i krig mot Mithridates of Pontus og beseiret ham etter flere års kamp.

  Byste av Gaius Julius Caesar , Trajansk kopi av en original fra 50 f.Kr. BC ( National Archaeological Museum, Napoli )

  Disse hendelsene ble fulgt av begynnelsen av den romerske borgerkrigen, der popularister og optimister møtte hverandre igjen ( Marius , Cinna , Sulla ) som kjempet mot hverandre i blodige pogromer og formelle prosjekter . Sulla forble seirende og etablerte diktaturet for å gjenopprette det republikanske senatets styre. Men denne løsningen varte egentlig ikke, spesielt siden Sulla snart trakk seg og de gamle styrkene kjempet mot hverandre igjen. Ettervirkningene av lovbruddene førte til en permanent intern svekkelse av republikken, som samtidig oppnådde storslåtte suksesser i utenrikspolitikken, særlig med annekteringen av Seleucid -riket og omorganiseringen av øst av Gnaeus Pompeius Magnus . Det var rundt denne tiden at kildene først omtalte Romerriket .

  Senatskrisens krise ble til slutt illustrert av (første) triumviratet : den vellykkede militæret Gnaeus Pompeius Magnus (som senatet nektet å anerkjenne for sine prestasjoner og omsorg for sine veteraner), den ambisiøse Gaius Iulius Caesar (som levde mellom 58 f.Kr. og 51 f.Kr. i den galliske krigen, skulle Gallia dempe så langt som til Rhinen) og den rike Marcus Licinius Crassus dannet en uformell allianse for å støtte hverandre i deres respektive interesser. Etter Crassus 'død i en kampanje mot partherne , kjempet de tidligere vennene Caesar og Pompeius om makten i staten (49-46 f.Kr.), med Pompeius som tok siden av senatet. Etter at Cæsar hadde brakt den vestlige delen av imperiet under hans kontroll, seiret han 9. august 48 f.Kr. Om Pompeius på Pharsalos i Hellas. Pompeius ble myrdet like etterpå mens han var på flukt i Egypt. Etter ytterligere kampanjer i Egypt, Lilleasia, Afrika og Spania, der de siste republikanerne ble beseiret, kollapset republikken. 46 f.Kr. Cæsar introduserte den julianske kalenderen, som erstattet den utdaterte kalenderen. I februar 45 f.Kr. Caesar ble utnevnt til "diktator for livet". Bare hans attentat på Ides of March av en gruppe konspiratorer under Marcus Iunius Brutus og Gaius Cassius Longinus forhindret republikken i å bli til et diktatur.

  Etter Cæsars attentat i 44 f.Kr. Tilhengerne av republikken lyktes ikke med å gjenopprette den gamle republikanske grunnloven. I borgerkrigen som brøt ut, etter dannelsen av det andre triumviratet, vant Octavian (senere keiser Augustus ) og Marcus Antonius slaget ved Philippi mot Brutus og Cassius. Etter eliminering av den siste rivalen Sextus Pompeius på Sicilia og frakobling av den tredje triumviren, snudde Marcus Aemilius Lepidus , Octavian og Marcus Antonius mot hverandre. I slaget ved Actium beseiret Octavian 31 f.Kr. BC Mark Antony og den egyptiske herskeren Cleopatra som støttet ham. Med det falt også det rike Egypt til Roma og forble "imperiets kornlager " i århundrer.

  Hele området rundt Middelhavet var nå under romersk styre, Middelhavet ble mare nostrum ("vårt hav").

  Den tidlige keiserlige epoken (prinsipp)

  Augustus av Primaporta , tankstatue av den første romerske keiseren Augustus , marmoreksemplar av en bronseoriginal rundt 20 f.Kr. Chr.

  I likhet med Cæsar, siktet Octavian til enestyre. Men i motsetning til Cæsar, prøvde ikke Octavian å nå dette målet ved hjelp av et ekstraordinært diktatur . Snarere forlot Octavian den gamle republikanske grunnloven formelt i kraft og sikret sin posisjon ved å påta seg forskjellige verv, overføre spesialmakter og fremfor alt påta seg langsiktig kommando over viktige provinser med mange legioner . Octavianus var i stand til å overtale den gamle senatoriske adelen til å anerkjenne hans styre, spesielt siden de viktigste republikansksinnede familiene allerede var eliminert. Senatet så i Octavian "Princeps", "First Citizen of the State". Den styrende strukturen etablert av Octavianus med en grunnlov som skilte seg ut på vesentlige punkter fra den gamle republikanske grunnloven, kalles derfor også " prinsippet ". Octavianus mottok i 27 f.Kr. Tittelen "Augustus" ("det sublime") fra senatet.

  Das Römische Reich unter Augustus (Imperator 31 v. Chr. bis 14 n. Chr. ):
 • Italien und die römischen Provinzen
 • abhängige Gebiete und Klientelstaaten
 • Provinz Germania Magna
 • Auch in der Kaiserzeit blieben viele Einrichtungen der res publica erhalten: etwa der cursus honorum (Ämterlaufbahn), der Senat, die Provinzverwaltung und die Priestertümer ( „Pontifex maximus“ war jedoch der Kaiser). Allerdings wurden diese Ämter von politischen Entscheidungspositionen mehr oder weniger zu reinen Verwaltungsämtern . Die Gesellschaftsordnung der Republik begann sich zu verändern, indem seit Augustus Angehörige neuer Schichten, besonders aus Italien und den Provinzen, in die nach wie vor herausgehobenen Stände der Senatoren und besonders der Ritter ( equites ) aufstiegen. Die Kaiser hatten das Recht, Ritter zu ernennen, was eine gewisse Durchlässigkeit der sozialen Schranken bewirkte. (Sie konnten auch den ehrenvollen Rang eines Patriziers an plebejische Senatoren vergeben.) Daneben war es nun auch für Nichtbürger Roms einfacher, das Bürgerrecht zu erlangen.

  Das Imperium Romanum beherrschte zu diesem Zeitpunkt bereits den gesamten Mittelmeerraum . Auch der Westen und Süden Germaniens gehörte zum römischen Reich; die Expansion nach Nordosten, die unter Augustus eingeleitet worden war ( Augusteische Germanenkriege ), wurde erst durch die Varusschlacht im Jahre 9 sowie durch die erfolgreiche germanische Abwehr von Rückeroberungsversuchen in den Folgejahren ( Germanicus-Feldzüge ) gestoppt. Anschließend beschränkte sich Augustus auf die Sicherung der bestehenden Grenzen, an denen fast das gesamte, etwa 300.000 Mann zählende Berufsheer stationiert wurde. Seine Maßnahmen trugen erheblich dazu bei, den „römischen Frieden“, die „ Pax Romana “, zu festigen. In die Zeit des Augustus fallen viele wichtige Neuerungen, so wurde eine Volkszählung im gesamten Imperium durchgeführt, die die Zahl der römischen Bürger erfassen sollte. Ferner wurden auch in zahlreichen Provinzen sämtliche Einwohner erfasst, so etwa in Syrien (dies ist die in der Bibel erwähnte „Schätzung“). Straßen und Verkehrswege wurden ausgebaut, Wirtschaft und Kultur („augusteische Klassik“) erlebten eine Blütezeit; die römische Kultur erreichte die Provinzen , deren Zahl zunahm. Trotz aller Maßnahmen zur Bewahrung alter römischer Institutionen wurde schon zur Zeit des Augustus auch die Weiterentwicklung vom stadtzentrierten Staat der Stadt Rom zum Gesamtstaat weitergetrieben. Ein Zeichen dafür ist, dass Augustus sich drei Jahre lang in Gallien aufhielt und sich nicht an Rom als Herrschaftssitz gebunden fühlte. Sein Nachfolger Tiberius verbrachte seine Regierungszeit sogar überwiegend auf Capri . Die Institution des Princeps war demnach von Anfang an dermaßen abgesichert, dass die Herrscher die städtischen Institutionen, allen voran der Senat, aus dem noch die Attentäter Caesars kamen, nicht direkt kontrollieren mussten.

  Augustus' Adoptivsohn und Nachfolger Tiberius , der menschlich als ein schwieriger Charakter galt und sich wohl innerlich noch als Republikaner fühlte, beschränkte sich während seiner Herrschaft auf weitgehend defensive Maßnahmen zur Sicherung der Grenzen. Sein Nachfolger Caligula gilt traditionell als das erste Beispiel für „ Cäsarenwahnsinn “; heute sieht man diesen Kaiser, der nur gut drei Jahre herrschte, vielfach differenzierter, was dennoch keine positive Bewertung seiner Regierungszeit bedeutet. Unter Claudius , der nach der Ermordung Caligulas mehr als Verlegenheitskandidat Kaiser wurde (formal war das Kaisertum zudem ohnehin nicht erblich), wurde Britannien dem Reich hinzugefügt, später folgte noch Thrakien , welches aber schon vorher ein von Rom abhängiges Klientelkönigtum gewesen war. Der schlechte Ruf von Claudius' Nachfolger Nero geht unter anderem auf nachträgliche, besonders christliche Beurteilungen zurück, da er die erste große Neronische Christenverfolgung einleitete. Allerdings wird Nero auch in den heidnischen Quellen, in denen ein pro-senatorischer Standpunkt vertreten wurde, negativ dargestellt; ähnlich wird er auch weitgehend in der modernen Forschung beurteilt, wobei ihm unter anderem die Vernachlässigung des Militärs vorgeworfen wird. Neros Tod beendete 68 n. Chr. die Vorherrschaft des julisch-claudischen Hauses , das sich auf zwei der bedeutendsten römischen Geschlechter zurückführen konnte. Sein Ende markiert eine Zäsur in der römischen Geschichte: Fortan sollte kaum noch ein Kaiser dem alten stadtrömischen Adel entstammen.

  Forum Romanum , links der Septimius-Severus-Bogen , rechts die Säulen des Tempels des Saturn , im Hintergrund das Kolosseum (2012)

  Die hohe Kaiserzeit

  Das Kolosseum in Rom, erbaut zwischen 72 und 80 n. Chr.

  Nach den Wirren des Vierkaiserjahres traten die insgesamt erfolgreich regierenden Flavier die Herrschaft an, wobei Kaiser Vespasian im Jahre 70 einen Aufstand in Judäa durch seinen Sohn Titus niederschlagen ließ. Vespasian sanierte die Staatsfinanzen und sicherte die Grenze im Osten gegen die Parther ab. Als Vespasian, der auf eine insgesamt erfolgreiche Regierungszeit zurückblicken konnte, im Jahr 79 starb, folgte ihm Titus nach, dem allerdings nur eine sehr kurze Regierungszeit vergönnt war, in der es zu mehreren Katastrophen kam (Ausbruch des Vesuv sowie eine Seuchenepidemie). Titus tat, was in seiner Macht stand, um deren Folgen zu bewältigen. Titus' Bruder Domitian trat 81 seine Nachfolge an. Er wird in den Quellen, beispielsweise bei Tacitus und Sueton , in düsteren Farben gezeichnet, da sein Verhältnis zum Senat gestört war, konnte aber durchaus Erfolge verbuchen und die Verwaltung effizienter gestalten. 96 brachte ihn jedoch eine Hofintrige zu Fall.

  Die Trajanssäule in Rom mit Darstellungen aus den Dakerkriegen

  Die nachfolgende Zeit der Adoptivkaiser , die mit Nerva begann, wird allgemein als die Glanzzeit des Imperiums verstanden, sowohl kulturell als auch in Bezug auf die Machtstellung Roms. Die Kaiser nahmen meist Rücksicht auf die Befindlichkeit des Senats und hielten in der Regel an der Staatsordnung des Prinzipats fest. Seine größte Ausdehnung erreichte das Römische Reich unter Nervas Nachfolger Trajan im Jahre 117, wobei Trajan, der als erster Kaiser nicht aus Italien, sondern aus den Provinzen stammte (aus Hispanien), als optimus princeps gefeiert wurde, als „bester Kaiser“. Das Imperium erstreckte sich nach Trajans Dakerkriegen und den Feldzügen von Schottland bis nach Nubien in Nord-Süd-Richtung und von Portugal bis nach Mesopotamien in West-Ost-Ausrichtung; allerdings mussten die Eroberungen östlich des Euphrats nach sehr kurzer Zeit wieder aufgegeben werden, da sie nicht zu halten waren. Unter dem gebildeten und hellenophilen Hadrian kam es nun zu einer inneren Konsolidierung des Reiches und zu einer zivilisatorischen, kulturellen und technischen Blüte, die die Ausbreitung des damals noch jungen, schon stark angewachsenen Christentums begünstigte. Er verlegte sich vor allem auf den Aufbau von effizienten Grenzbefestigungen (zum Beispiel der Hadrianswall in Britannien, oder die Befestigung und Begradigung der Ostgrenze). Allerdings werfen einige moderne Historiker dem Kaiser vor, die Reichsfinanzen zu stark belastet zu haben. In der Tat lassen sich Vorboten einer Wirtschaftskrise erkennen, die aber noch keine dramatischen Ausmaße annahm.

  Das Römische Reich und seine Provinzen um 150 n. Chr.

  Um die Mitte des 2. Jahrhunderts, mit Beginn der Antoninischen Dynastie , schien das Imperium unter Antoninus Pius auf seinem Höhepunkt angelangt zu sein, doch traten unter dem „Philosophenkaiser“ Mark Aurel (161 bis 180) bereits die ersten Probleme auf. Es kam zu erbitterten Kämpfen mit verschiedenen germanischen Stämmen, besonders mit den Markomannen – wobei die Kämpfe mehrmals wieder ausbrachen, siehe Markomannenkriege –, während im Osten 161 die Parther angriffen; zudem schleppten die 166 siegreich aus dem Osten zurückkehrenden römischen Truppen eine Seuche in das Imperium ein, die sogenannte „ Antoninische Pest “. Neben der ernsthaften äußeren Bedrohung, welche die Ressourcen des Reiches bis an die Grenzen des Machbaren beanspruchte, machten sich im Inneren erste Zerfallserscheinungen bemerkbar. Nach dem Tod Mark Aurels, der gerade im Bereich der nördlichen Grenze vorläufige Erfolge verbuchen konnte, jedoch innere Reformen versäumte, kam es zu einer Reihe von weiteren Krisenereignissen, zumal sein Sohn Commodus offenbar nicht in der Lage war, dem Reich Sicherheit zu geben. Als er 192 ermordet wurde, folgte ein Bürgerkrieg.

  Zu Beginn des 3. Jahrhunderts konnten die Severer die Lage stabilisieren; Septimius Severus , der sich 193 im Kampf um die Macht durchsetzte, war auch der erste aus Africa stammende Kaiser. Er konnte im Krieg gegen die Parther einige Erfolge verbuchen (Einrichtung der römischen Provinz Mesopotamien), im Inneren wuchs derweil die Macht der Militärs. Unter Caracalla wurde allen freien Bewohnern des Reiches, außer den „ dediticii “ (den militärisch Unterworfenen, die in einem besonderen Rechtsverhältnis zu Rom standen), das römische Bürgerrecht verliehen ( Constitutio Antoniniana ), was eine markante Zäsur in der Gliederung des römischen Staatswesens darstellte. Caracalla, der bei Volk und Heer beliebt war, jedoch innerhalb des Senats und auch seiner eigenen Familie Feinde hatte, fiel während seines Partherfeldzugs einem Attentat zum Opfer. Nach einer kurzen Zwischenzeit bestieg Elagabal den Thron, dessen Regierungszeit vom letztendlich gescheiterten Versuch geprägt war, die gleichnamige orientalische Gottheit zum Staatsgott zu erheben. 222 wurde der unbeliebte Elagabal ermordet und Severus Alexander versuchte vergeblich, sich im Krieg im Osten gegen das Sassanidenreich (siehe unten) und am Rhein gegen die Germanen zu bewähren. 235 wurde er von unzufriedenen Soldaten ermordet.

  Wachturm am Limes ( Rekonstruktion )

  Es folgte nach dem eher unrühmlichen Ende der Severer die sogenannte Reichskrise des 3. Jahrhunderts , in welcher sich die Soldatenkaiser dem Ansturm plündernder Germanen an Rhein und Donau (besonders der Alamannen und der Goten ) ausgesetzt sahen. Umstritten ist dabei, ob die inneren Wirren im Reich eher Anlass oder eher Folge der außenpolitischen Probleme waren. 259/60 musste jedenfalls im Rahmen des Limesfalls der Obergermanisch-Raetische Limes geräumt werden. Vor allem aber kam es an der Ostgrenze zu schweren Kämpfen mit dem Neupersischen Reich der Sassaniden (seit 224), welche die Dynastie der parthischen Arsakiden gestürzt hatten (siehe dazu Römisch-Persische Kriege ). Die Sassaniden sollten sich als ein gefährlicherer Gegner Roms erweisen, als es die Parther je gewesen waren: Der bedeutende Sassanidenkönig Schapur I. fiel mehrmals plündernd in Syrien ein und konnte dabei mehrere römische Heere besiegen. 260 fiel sogar Kaiser Valerian in seine Hand, welcher sein Leben in der Gefangenschaft beschloss – eine unvergleichliche Blamage für Rom. Sein eigentliches Ziel, die Rückeroberung des um 200 von Septimius Severus annektierten Nordmesopotamien, konnte der Sassanidenkönig aber nicht erreichen.

  Während Rom im Osten bemüht war, die Provinzen Syriens und Kleinasiens zu sichern, erodierte auch im Westen die kaiserliche Autorität. Die Statthalter in Provinzen, die das Kommando über mehrere Legionen in den Händen hielten, nutzten dies oftmals, um an die Macht zu gelangen. Dabei kam es immer wieder zu Bürgerkriegen zwischen den Usurpatoren und sogar zur Abspaltung einzelner Provinzen (besonders Galliens , siehe Gallisches Sonderreich ), die aber unter Kaiser Aurelian wieder rückgängig gemacht werden konnten. Das seit der frühen Kaiserzeit bewährte „Akzeptanzsystems“ ( Egon Flaig ) des Prinzipats, in dem die Legitimität jedes princeps grundsätzlich auf der Zustimmung von Heer, Senat und Bevölkerung von Rom beruhte, stieß an seine Grenzen. Andere Mächte versuchten, die Schwäche Roms zu nutzen. So musste etwa Palmyra , ein ehemaliger Verbündeter Roms gegen die Parther und später die Sassaniden, 272 gewaltsam unterworfen werden, nachdem es unter Zenobias Führung zeitweilig Teile der östlichen Provinzen Roms erobert hatte. Die Krise führte zu zahlreichen Veränderungen, betraf allerdings nicht alle Gebiete des Reiches im selben Ausmaß. Und es sollte schließlich noch einmal gelingen, den drohenden Verfall des Reiches abzuwenden.

  Der Beginn der Spätantike

  Mit Diokletian vollzog sich 284 der Übergang in die Spätantike , die von einer – im Gegensatz zur vorherigen Zeit – stärkeren Zentralisierung und Bürokratisierung sowie dem späteren Sieg des Christentums geprägt war. Diese Zeit wird heute nicht mehr, wie noch in der älteren Forschung (so etwa Edward Gibbon oder Otto Seeck ), als eine reine Zerfallszeit begriffen, sondern vielmehr als eine Zeit des Umbruchs und der Transformation der antiken Mittelmeerwelt. [1]

  Diokletian reformierte die Verwaltung, die in einen zivilen und einen militärischen Sektor geteilt wurde, und schuf die Ordnung der „Tetrarchie“ , wonach es zwei „Senior-Kaiser“ ( „Augusti“ ) mit jeweils einem „Junior-Kaiser“ ( „Caesar“ ) geben sollte. Denn für einen Kaiser alleine war das Imperium schon längst unregierbar geworden, besonders da der Druck auf die Grenzen ständig anwuchs und stets mit Usurpationen gerechnet werden musste, wenn sich kein Mann mit kaiserlichen Vollmachten in Reichweite der kämpfenden Truppe aufhielt. Allerdings blieb das Reich insofern eine Monarchie, als einer der vier Herrscher, der senior Augustus Diokletian, die größte Autorität und das letzte Wort in allen Fragen hatte. Die Teilung der Provinzen und die Einführung der Diözesen und Präfekturen sollten die Verwaltung der Provinzen effizienter machen. Mit Höchstpreisverordnungen versuchte Diokletian, Inflation und wirtschaftlichen Niedergang einzudämmen. Die religiöse Festigung kaiserlicher Herrschaft (so nahm Diokletian nach dem Gott Jupiter den Beinamen „Iovius“ an) sollte eine neuerliche Ausrichtung der Reichsbewohner auf Staat und Kaiser bewirken. Besonders die Christen empfand Diokletian daher als illoyal dem Reich gegenüber. Die letzten (und heftigsten) Christenverfolgungen im Römischen Reich fanden in seiner Regierungszeit statt.

  Die Idee der Teilung des Kaisertums war nicht völlig neu, doch wurde sie nun konsequenter umgesetzt. Allerdings wurde der Gedanke der Reichseinheit jetzt und später nicht aufgegeben. Rom blieb der ideelle Mittelpunkt des Reiches, auch wenn die Kaiser ihre Residenzen nun in die Nähe der Grenzen, so etwa nach Augusta Treverorum (aus dem das heutige Trier hervorging), verlegten.

  Konstantin der Große , dessen Vater Constantius I. nach dem Rücktritt von Diokletian und dessen Mitkaiser Maximian das Amt des „Senior Augustus“ im Westen übernommen hatte, wurde 306 von seinen Soldaten zum Kaiser ausgerufen, und der nun ranghöchste Kaiser Galerius erkannte ihn widerwillig als Mitherrscher an. Konstantin gab sich damit nicht zufrieden. Er beseitigte nach und nach seine Rivalen und sorgte so für die Auflösung der römischen Tetrarchie . Bereits seit 312 herrschte er im Westen und etablierte 324 die Alleinherrschaft über das gesamte Imperium. Bedeutend wurde seine Regierungszeit vor allem aus zwei Gründen: Zum einen wegen der Privilegierung des Christentums , die die konstantinische Wende einleitete, und zum anderen wegen der Gründung von Konstantinopel , das von nun an als neue Hauptstadt diente. Der Blick des Reiches wandte sich mehr und mehr gen Osten.

  Konstantins Dynastie überlebte ihn nicht lange. Es folgten zunächst Bruderkämpfe, bis Constantius II. 353 die Alleinherrschaft erlangte. Nach seinem Tod kam es 361 unter seinem Nachfolger Julian , dem Neffen Konstantins, zu einer „Renaissance“ des Heidentums, die aber nicht von langer Dauer war, weil der Kaiser schon 363 bei einem missglückten Perserfeldzug ums Leben kam. Mit ihm erlosch die konstantinische Dynastie.

  Unter Valentinian I. wurde das Reich aus Verwaltungsgründen vorläufig und nach dem Tod Kaiser Theodosius' I. endgültig geteilt, auch wenn die Reichseinheit prinzipiell niemals aufgegeben wurde, was sich nicht nur an einem gemeinsamen Bürgerrecht, sondern auch an ständigen Rangstreitigkeiten zwischen den beiden Kaiserhöfen ablesen lässt. Theodosius war nach dem Tod des Valens von Valentinians Sohn Gratian als Kaiser im Osten eingesetzt worden. Es gelang ihm nach der verheerenden Niederlage von Adrianopel , die eingedrungenen Goten durch Verträge wenigstens vorläufig zu binden. 394 wurde Theodosius schließlich Alleinherrscher, nachdem es im Westen zu einer Reihe von Usurpationen und Revolten gekommen war; er war der letzte Kaiser, der über das gesamte Imperium herrschen sollte. In seine Zeit fällt auch die Einführung des Christentums als Staatsreligion . Nach seinem Tod 395 kam es unter seinen Söhnen Honorius (im Westen) und Arcadius (im Osten) zu einer letzten Reichsteilung , die sich als endgültig erweisen sollte. Dennoch blieb die Idee der Reichseinheit, wie gesagt, lebendig – so galten die Gesetze des einen Kaisers normalerweise auch im Machtbereich des jeweils anderen.

  Untergang des Reiches im Westen und Behauptung im Osten

  Das Oströmische Reich überstand die Wirren der sogenannten Völkerwanderung , vor allem, da es der ökonomisch gesündere und dichter bevölkerte Reichsteil war und im Inneren befriedet blieb. Im Laufe des 5. Jahrhunderts zerfiel derweil allmählich das Römische Reich im Westen in endlosen Bürgerkriegen, an denen zunehmend auch reichsfremde Söldner ( foederati ) beteiligt waren. Das Vordringen der Hunnen hatte nach Ansicht mancher Forscher einen Dominoeffekt ausgelöst, der die politische Aufteilung Europas gänzlich verändert habe; andere Historiker halten hingegen die internen Wirren für entscheidend. Die kaiserliche Regierung verlor jedenfalls nach 400 zunehmend die Kontrolle über die westlichen Provinzen, die von Bürgerkriegen und Plünderungszügen geplagt wurden. Große Teile Galliens und Spaniens gingen um die Mitte des 5. Jahrhunderts an germanische Krieger ( Vandalen , Franken , Goten ) verloren, die Rom anfangs als Söldner (foederati) dienten, aber zusehends eigene Ziele verfolgten. Vor allem der Verlust Africas an die Vandalen 435 war ein schwerer Schlag für Westrom. Der westliche Regierungssitz war bereits um die Jahrhundertwende von Mailand nach Ravenna verlegt worden. Und selbst Italien geriet immer mehr unter den Einfluss von Germanen . 410 plünderten meuternde Westgoten die Stadt Rom, 455 folgten ihnen darin die Vandalen, 472 schließlich die Krieger Ricimers.

  Es gab mehrere Gründe für den Untergang des Römischen Reiches im Westen, während das Ostreich trotz aller Krisen intakt blieb. Welche Prozesse letztlich zur Transformation des weströmischen Reiches in eine Reihe von poströmisch-germanischen Nachfolgestaaten im Frühmittelalter führten, die spätestens seit dem 7. Jahrhundert als souverän gelten konnten (wobei es sich um einen fließenden Prozess handelte), [2] ist seit langem Gegenstand der Forschungsdiskussion. [3] So bestand das Heer zum größten Teil nicht mehr aus römischen Bürgern, sondern aus Reichsfremden, wobei man allerdings jene Krieger, die dem regulären Heer beitraten und so zu Römern wurden, von den unter eigenen Anführern kämpfenden und formal reichsfremden foederati unterscheiden muss (ob es in der Spätantike wirklich zu einer „Barbarisierung“ der Armee kam, ist in der heutigen Forschung sehr umstritten). Die Stärke der westlichen Armee reichte angesichts leerer Kassen zudem nicht mehr aus, um die Grenzen zu sichern und Vergeltungsfeldzüge zu unternehmen. Im Inneren war die Verwaltung marode geworden, auch ein wirtschaftlicher Niedergang ist festzustellen, wenn auch nicht so dramatisch, wie noch die ältere Forschung meinte. Machthungrige Militärs wie Stilicho , Constantius (III.), Aëtius oder Ricimer – Römer ebenso wie „Barbaren“ – dominierten den westlichen Kaiserhof und lieferten einander blutige Machtkämpfe. 476 setzte der germanische Heermeister Odoaker den Romulus Augustulus schließlich als weströmischen Kaiser ab (letzter anerkannter Westkaiser war allerdings Julius Nepos gewesen). Odoaker sah sich selbst als einen „Germanen in römischen Diensten“ und seine Herrschaft in Italien als Teil des Imperium Romanum unter dem römischen Kaiser in Konstantinopel , und auch sein Nachfolger Theoderich der Große sah sich selbst als Herrscher von Westrom und bemühte sich um eine kaiserliche Anerkennung seiner Stellung.

  Anders war die Lage im Osten: Der Ostteil des Reiches war wirtschaftlich erfolgreicher, konnte Bürgerkriege weitgehend vermeiden, verfügte über die größeren strategischen Reserven und betrieb auch die geschicktere Diplomatie. Vor allem das Hochland Anatoliens mit dem Taurusgebirge und die Propontis bildeten natürliche Barrieren gegen das Vordringen feindlicher Truppen. Zudem war es Hunnen und Germanen nie gelungen, den Hellespont zu überqueren; daher blieben die reichen Provinzen Kleinasiens, Syriens und Ägyptens weitgehend unbehelligt. Die oftmals „barbarischen“ Militärs, deren Machtstreben mit zum Untergang Westroms beigetragen hatte, wurden noch im 5. Jahrhundert vom Kaiserhof zurückgedrängt und zu Beginn des 6. Jahrhunderts zum größten Teil ausgeschaltet. Fortan blieb das Militär unter Kontrolle. Und obwohl es zu schweren Kämpfen mit Hunnen und Sassaniden kam, blieb das Ostreich intakt.

  Kaiser Justinian mit Gefolge, Mosaikbild aus San Vitale in Ravenna, 6. Jahrhundert

  Unter Justinian I. , dem letzten römischen Kaiser, dessen Muttersprache Latein war, und seinem Feldherren Belisar konnten die Oströmer große Teile des Westens (Nordafrika, Italien, Südspanien) zurückerobern, während sie im Orient unter großen Anstrengungen die Grenzen gegen die Perser halten konnten. Allerdings wurden die Angriffe der Sassaniden seit der Thronbesteigung Chosraus I. immer heftiger und es bestand die Absicht, den gesamten römischen Osten zu erobern. Damit endete die Phase der Koexistenz der beiden Großreiche, und eine Serie von verheerenden Kriegen begann. Der (ost)römische Kaiser war noch einmal der mit Abstand mächtigste Herrscher im Mittelmeerraum, und Ostrom beherrschte den größten Teil des alten Reichsgebietes (mit Ausnahme Britanniens , Galliens und Nordspaniens). Die zurückeroberten Gebiete erwiesen sich nach Justinians Tod (565) allerdings vielfach als auf Dauer unhaltbar. So fiel etwa Südspanien nach einigen Jahren wieder an die Westgoten und Italien ab 568 großteils an die Langobarden .

  Das Ende des antiken Imperiums

  Im Inneren des Oströmischen Reiches gärte es, religiöse Streitigkeiten zwischen christlichen Gruppen ( Monophysiten gegen Orthodoxe) und die hohe Steuerlast wegen der ständigen Kriege förderten die Unzufriedenheit von Teilen der Bevölkerung, etwa in Syrien und Ägypten ; dies bewirkte eine deutliche Schwächung des Loyalitätsempfindens. Am Anfang des 7. Jahrhunderts wurden dann zunächst weite Teile des Reiches zeitweilig durch das Sassanidenreich erobert. Dabei stießen die persischen Truppen unter Chosrau II. zweimal bis Byzanz vor und entführten das Heilige Kreuz , das angeblich Helena, die Mutter Konstantins, gefunden hatte und das den „größten Schatz“ des Reiches darstellte, aus Jerusalem. Nachdem Kaiser Herakleios den langen Krieg schließlich mit großer Mühe siegreich beendet hatte, konnte das erschöpfte Reich dem Angriff der islamischen Araber ( islamische Expansion ) kaum widerstehen und verlor ganz Syrien und Afrika. Besonders der Verlust des reichen Ägypten schwächte Ostrom substanziell. Herakleios brach mit der römischen Tradition, indem er statt des Titels „Imperator“ den alten griechischen Königstitel „Basileus“ annahm und Griechisch zur einzigen Amtssprache machte. Das Reich verlor nun seinen römisch-antiken Charakter.

  Das Oströmische Reich mit seiner Hauptstadt Konstantinopel blieb zwar staatsrechtlich noch bis in das 15. Jahrhundert erhalten (es wurde 1453 von den Osmanen vernichtet) – aber die inneren Strukturen veränderten sich nach etwa 640 so grundlegend, dass es gerechtfertigt erscheint, von dieser Zeit an vom Byzantinischen Reich zu sprechen. Auch im Osten begann damit das Mittelalter .

  Die Gebietsveränderungen des Byzantinischen Reiches
 • Byzantinisches Reich
 • zurückeroberte Provinzen des ehemaligen weströmischen Reiches
 • Dabei muss allerdings beachtet werden, dass es sich beim Begriff „Byzantiner“ um einen von Historikern des 19. Jahrhunderts geprägten Begriff ohne historische Tradition handelt. Der griechische Osten betrachtete das gesamte Römische Reich weiterhin bis 1453 als eine Einheit, deren Kontinuität lediglich durch fremde Besatzung aus dem Norden lokal beeinträchtigt wurde. Der Westen bevorzugte die Bezeichnung „Reich der Griechen“, um dem Römischen Reich nach der Hinwendung der römischen Kaiser nach Konstantinopel nachträglich die Legitimität abzusprechen. Die fränkischen und später die römisch-deutschen Könige beanspruchten seit dem 9. Jahrhundert die Reichsidee für sich. Sprach hingegen ein Byzantiner selbst von den „Griechen“ (Ἕλλην), waren fast ausschließlich die vorchristlichen Griechen der Antike gemeint. Wie bei den Byzantinern selbst war auch bei den Einwohnern der mittelalterlichen muslimischen Reiche stets der Name „Römisches Reich“ ( Rum ) üblich, wenn das Byzantinische Reich gemeint war. Das Imperium Romanum blieb so als Idee und Bezugspunkt über das Ende der Antike hinaus wirkmächtig.

  Historische Anknüpfung

  Der fränkische König Karl der Große war der erste nachrömische Kaiser Westeuropas, der sich gemäß der translatio imperii in der Nachfolge der römischen Kaiser sah. Seine Kaiserkrönung am 25. Dezember 800 in Rom führte so auch zu diplomatischen Auseinandersetzungen mit dem byzantinischen Basileus , der sich als einzig legitimen römischen Kaiser betrachtete.

  Das Heilige Römische Reich (seit dem 15. Jahrhundert mit dem Zusatz „deutscher Nation“), das in seiner größten territorialen Ausdehnung – nach heutigen politischen Grenzen – Deutschland , die Niederlande , Belgien , Luxemburg , Österreich , Tschechien , die Schweiz , Liechtenstein , Nord- und Mittelitalien , Slowenien , Teile Frankreichs ( Lothringen , Elsass , Burgund , Provence , Korsika ), Teile Polens ( Schlesien , Pommern ) und Teile Kroatiens ( Istrien ) umfasste, sah sich später als Nachfolger des (west-)römischen Reiches , während der russische Zar über das byzantinische Erbe („ Drittes Rom “) ebenfalls die Nachfolge der römischen Kaiserkrone beanspruchte: die Titel „ Kaiser “ und „Zar“ leiten sich beide von dem römischen Titel „Caesar“ ab.

  Mit der Kaiserkrönung Napoleons I. gab es in Westeuropa erstmals mehr als einen Kaiser. Mit der Niederlegung der römisch-deutschen Kaiserkrone von Franz II. endete das Heilige Römische Reich im Jahre 1806. Allerdings wurde der Kaisertitel von verschiedenen Monarchen weitergeführt, bis 1917 mit dem Ende der Herrschaft Nikolaus II. ( Russisches Kaiserreich ) und 1918/1919 mit der Abdankung Karls I. ( Österreich-Ungarn ) und Wilhelms II. ( Deutsches Reich ) die Geschichte der Kaiser in Europa ihr Ende fand.

  Im 20. Jahrhundert beanspruchte mit Benito Mussolinis faschistischem Italien nochmals ein Staat die Nachfolge des Römischen Reiches: Die „Wiederherstellung des Imperium Romanum“ war Mussolinis erklärtes Ziel.

  Verwaltung

  Römische Provinzen unter Trajan (117 n. Chr.)

  Das Reich war bis in die Spätantike in Provinzen unterteilt, seit die Römer im 3. Jahrhundert vor Chr. begonnen hatten, ihre Macht über das Festland hinaus auszuweiten (die erste Provinz war Sizilien ). In der Kaiserzeit wurde die Provinzeinteilung des Reiches mehrfach geändert und reformiert. Augustus teilte die Provinzen in kaiserliche und senatorische ein. Unter Kaiser Diokletian wurde die bis dahin bestehende Gliederung des Römischen Reiches in Provinzen durch eine neue zweistufige Gliederung in Diözesen und Provinzen abgelöst, in die jetzt auch die italienische Halbinsel einbezogen wurde.

  Das eigentliche Rückgrat der Verwaltung bildeten allerdings die Städte (in der Rechtsform colonia , municipium , civitas oder urbs ), die als halbautonome Bürgergemeinden organisiert waren und insbesondere für die Steuererhebung zuständig waren. Diese Delegation von Aufgaben ermöglichte es den Römern, mit einer sehr kleinen zentralen Administration operieren zu können.

  Die Einwohner der Städte galten zur Zeit der Republik lange Zeit nicht als vollwertige römische Bürger , mussten aber im römischen Heer dienen und Steuern bezahlen, besaßen jedoch kein Stimm- und Wahlrecht in der römischen Gesamtgemeinde und waren auch nicht in die Tribus eingetragen. Die Lex Iulia und die Lex Plautia Papiria während des Bundesgenossenkriegs 90 und 89 v. Chr. erhoben alle Landstädte Italiens zum Municipium mit vollem Bürgerrecht, so dass seitdem das Wort Municipium generell „italische Landstadt“ bedeutete.

  In der Kaiserzeit, beginnend bereits mit Gaius Iulius Caesar , erhielten auch Städte in den Provinzen außerhalb Italiens (allerdings fast nur im Westen des Reiches) das Recht eines Municipiums. Im 1. und 2. Jahrhundert gab es auch municipia Latina, deren Einwohner das gegenüber dem römischen weniger umfassende latinische Recht besaßen. Durch die Constitutio Antoniniana des Jahres 212 n. Chr. besaßen dann alle Städte des Reiches mindestens den Rang eines Municipiums, mit ihr wurde auch fast allen freien Reichsbewohnern das römische Bürgerrecht verliehen.

  Wirtschaft

  Der relative Frieden ( pax Romana ) an den Grenzen und im Inneren, eine weitgehende demographische Stabilität, die allen Bürgern gewährte Freizügigkeit und ein allgemein akzeptiertes und verbreitetes Währungssystem waren Grundlagen für das Funktionieren einer reichsweiten Ökonomie. Wenn auch die Landwirtschaft mit der Latifundien wirtschaft die Grundlage der römischen Wirtschaft war, nahmen Handel und Handwerk doch ebenfalls eine wichtige Position ein. Ein grundlegendes Element der Wirtschaft war die Sklaverei (siehe Sklaverei im Römischen Reich ).

  Kunst und Kultur

  Römische Wandmalerei aus einer Villa in Boscoreale
  Mädchen beim Sport im Bikini, Villa del Casale , Sizilien

  Künste und Kultur erreichten während der Zeit des Römischen Reiches, vor allem in der Kaiserzeit, in Teilen seines Gebietes eine Hochblüte, die damalige Lebensqualität und der entsprechende Bevölkerungsstand sollten in Europa und Nordafrika erst viele Jahrhunderte später wieder erreicht werden.

  Die römische Kunst und Kultur entstand auf der Grundlage der bodenständigen Lebensform der Bewohner des westlichen Mittelmeerraumes, der eher kunstarmen und nüchternen Kultur der (indogermanischen) Italiker , die im 2. Jahrtausend v. Chr. eingewandert waren und schließlich der Etrusker , deren Kultur von den Römern weitgehend übernommen wurde. Als Vorbilder für wesentliche Bereiche der römischen Kunst dienten die griechische Architektur , die Malerei und Plastik einschließlich adaptierter Motive aus der griechischen Mythologie . Eine Gleichsetzung fremder Götter ( Interpretatio Romana ) war darüber hinaus ein besonderes Charakteristikum des römischen Umgangs mit unterworfenen Kulturen und Religionen, z. B. im alten Ägypten .

  Rom übte während seiner Herrschaft in Kunst und Kultur vor allem nach Norden und Westen einen großen Einfluss auf die von ihm unterworfenen Gebiete aus. Auch die Kulturen jenseits seiner Grenzen wurden z. B. durch regen Handelsverkehr nachhaltig beeinflusst. In der östlichen Hälfte des Reiches mischte sich die Ausstrahlung des Stils mit bestehenden griechisch - hellenistischen und orientalischen Elementen.

  Frau mit Wachstablett (Fresko aus Pompeji )

  Eine umfassende Vorstellung zu Kunst, Kultur und des sozialen Zusammenlebens zur hohen römischen Kaiserzeit bieten heute die Ausgrabungen in Herculaneum und der damals bedeutenden römischen Stadt Pompeji in Kampanien . Durch die Katastrophe des plötzlichen Vulkanausbruchs durch den Vesuv im Jahr 79 n. Chr. wurden sie mit einer etwa 20 Meter hohen Ascheschicht und Bimsstein bedeckt und dadurch natürlich konserviert . Trotz Zerstörungen durch ein Erdbeben im Jahr 62 n. Chr. zeigen sich die ausgegrabenen Paläste, mit Reliefs verzierte Tempel , Theater, Thermen und ganze Wohnviertel mit ihren gepflasterten Straßenzügen vergleichsweise gut erhalten, da sich die Städte damals im Wiederaufbau befanden. Die Ausstattung der freigelegten Häuser deutet auf teilweise großen Wohlstand der Einwohner hin. Die Werkstätten des Pompejianischen Kunsthandwerks waren hoch entwickelt. Im Inneren der Gebäude fanden die Forscher zahlreiche, zum Teil auch erotische Motive römischer Wandmalerei ( Fresko ) und Mosaiken , die einen hohen künstlerischen Stand aufzeigen und das Leben eines pulsierenden und – aus heutiger Sicht unverkrampft – sinnesfreudigen sozialen Gefüges widerspiegeln.

  Pompeji wurde in der ersten langen Zeit seiner etwa siebenhundertjährigen Geschichte von Oskern , Samniten , Griechen und Etruskern bewohnt, geprägt und nur allmählich romanisiert . Die Römer waren erst ca. 100 Jahre ein Teil des Vielvölkergemischs, wenn auch die Herrschenden. Hinzu kamen die meist aus östlichen Provinzen stammenden und bis zu einem Viertel der Gesamtbevölkerung einnehmenden Sklaven und Wanderarbeiter. In diesem Kontext muss auch die ausgegrabene Stadt z. B. mit dem Isis- und Aeskulap-Salus-Tempel , dem dorischen Tempel oder die Übernahme der griechischen Götterwelt, die vor den Römern stattfand, mit der in Pompeji aufgefundenen Kunst rezipiert werden.

  Neben Pompeji und Herculaneum wurden auch die kleineren Orte Stabiae und Oplontis vollständig begraben. Der Ausbruch des Vesuvs wurde durch Plinius dem Jüngeren detailliert beschrieben, dessen Onkel Plinius der Ältere bei der Katastrophe umkam.

  Sprachen

  Latein , die Sprache Roms, verbreitete sich als Amtssprache im gesamten Reich. Im hellenistisch geprägten Osten des Reiches und Ägypten war das Altgriechische ebenfalls Amtssprache und galt im gesamten Reich als Bildungssprache.

  Auch andere Sprachen konnten sich als Regionalsprachen behaupten. Germanische Sprachen waren in Germania inferior , Germania superior und Belgica verbreitet.

  Das Erbe der lateinischen Sprache wirkte lange nach ihrem Untergang fort: Über Jahrhunderte war Latein in ganz West- und Mitteleuropa bis in die Zeit des Barock die Sprache der Gebildeten. Aus dem Lateinischen entstanden die modernen „romanischen“ Sprachen Europas. In der römisch-katholischen Kirche ist Latein bis heute offizielle Amtssprache. Noch heute werden in Wissenschaften wie der Biologie , der Medizin und der Rechtswissenschaft lateinische Fachausdrücke verwendet und sogar neu geschaffen.

  Recht

  Das Rechtswesen im antiken Rom beinhaltete elementare zivil- und strafrechtliche Verfahrensvorschriften in der Rechtsordnung , die vom Grundsatz her in die modernen Rechtsnormen eingeflossen sind. Die Rechtswissenschaften erreichte ihre höchste Blüte in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit (1. – 3. Jahrhundert). Das Rechts- und Staatswesen Europas, insbesondere das Zivilrecht , ist aber auch noch heute maßgeblich vom Römischen Recht geprägt. Wichtige Punkte der Überlieferung waren dabei die Sammlungen der Spätantike, so der Codex Theodosianus und der Codex Iustinianus .

  Siehe auch

  Portal: Römisches Reich – Überblick über vorhandene Artikel, Möglichkeiten zur Mitarbeit

  Literatur

  Überblicksdarstellungen

  Neben Aufstieg und Niedergang der römischen Welt , Oldenbourg Grundriss der Geschichte (Bd. 2–4), The Edinburgh History of Ancient Rome [4] und vor allem der Cambridge Ancient History (2. veränderte Auflage; ab Bd. 7, Teilband 2, The Rise of Rome to 220 BC ):

  Republik

  Prinzipat und Spätantike

  • Henning Börm : Westrom. Von Honorius bis Justinian . 2. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2018, ISBN 978-317-033216-4 .
  • Manfred Clauss (Hrsg.): Die römischen Kaiser. 55 historische Portraits von Caesar bis Iustinian . 3. Auflage. Beck, München 2005, ISBN 3-406-47288-5 .
  • Karl Christ : Geschichte der Römischen Kaiserzeit. Von Augustus bis zu Konstantin. 6. Aufl. mit aktualisierter Bibliographie. Beck, München 2009 ( Beck's historische Bibliothek ; gut lesbare Darstellung der Kaiserzeit bis Konstantin. Standardwerk, aber mittlerweile in Teilen überholt).
  • Werner Dahlheim : Geschichte der Römischen Kaiserzeit . 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Oldenbourg, München 2003, ISBN 3-486-49673-5 ( Oldenbourg Grundriss der Geschichte 3).
  • Alexander Demandt : Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian. 284–565 n. Chr. 2. vollständig bearbeitete und erweiterte Auflage. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-55993-8 ( Handbuch der Altertumswissenschaft . III. 6); auch als inhaltlich gekürzte Ausgabe ohne wissenschaftlichen Apparat erhältlich: Geschichte der Spätantike. München 2008, ISBN 978-3-406-57241-8 (deutsches Standardwerk zur Spätantike).
  • Armin Eich : Die römische Kaiserzeit. CH Beck, München 2014.
  • Egon Flaig : Den Kaiser herausfordern . Campus, Frankfurt 1992.
  • Scott Fitzgerald Johnson (Hrsg.): The Oxford Handbook of Late Antiquity. Oxford University Press, Oxford ua 2012 (aktuelles und recht umfassendes Handbuch zur Spätantike mit umfangreicher Bibliographie).
  • Albino Garzetti: L'Impero da Tiberio agli Antonini. Cappelli, Bologna 1960 ( Storia di Roma. 6). Auch englisch: From Tiberius to the Antonines . Methuen, London 1974, ISBN 0-416-16800-0 , Methuen, London 1976, ISBN 0-416-70480-8 ( University paperbacks. 605).
  • Klaus-Peter Johne (Hrsg.): Die Zeit der Soldatenkaiser . 2 Bände. Akademie-Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-05-004529-0 .
  • Michael Kulikowski: The Triumph of Empire. The Roman World from Hadrian to Constantine. Profile, London 2016.
  • Rene Pfeilschifter : Die Spätantike. Der eine Gott und die vielen Herrscher. CH Beck, München 2014.
  • David S. Potter: The Roman Empire at bay. AD 180–395 . Routledge, London ua 2004, ISBN 0-415-10058-5 ( Routledge History of the Ancient World ; sehr gute Gesamtdarstellung der Zeit von 180 bis 395).
  • David S. Potter: A Companion to the Roman Empire . Blackwell, London 2009.
  • Michael Sommer: Römische Geschichte II. Rom und sein Imperium in der Kaiserzeit (= Kröners Taschenausgabe. Band 458). Kröner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-520-45801-8 .
  • Michael Sommer: Das römische Kaiserreich. Aufstieg und Fall einer Weltmacht. Kohlhammer, Stuttgart 2018 (knapper als Sommers Rom und sein Imperium in der Kaiserzeit ).

  Spezialuntersuchungen

  • Michael von Albrecht : Geschichte der römischen Literatur . 2 Bde., 3. Aufl. Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 2003 (Nachdruck der 2. bearbeiteten Auflage 1997; dtv . 30099. dtv Kultur & Geschichte ).
  • Thomas Fischer : Gladius. Roms Legionen in Germanien. CH Beck, München 2020.
  • Andrea Giardina (Hrsg.): Der Mensch der römischen Antike . Magnus Verlag, Essen 2004, ISBN 978-3-88400-801-0 .
  • Harald Küthmann ua: Bauten Roms auf Münzen und Medaillen . Beckenbauer, München 1973 (Ausstellung der Staatlichen Münzsammlung München vom 16. Oktober bis 2. Dezember 1973).
  • Ludwig Wamser (Hrsg.): Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Zivilisatorisches Erbe einer europäischen Militärmacht. Katalog-Handbuch zur Landesausstellung des Freistaates Bayern . Zabern, Mainz 2000, ISBN 3-8053-2615-7 . Sonderausgabe Albatros im Patmos Verlag, Düsseldorf 2004, ISBN 3-491-96108-4 (Ausstellung in Rosenheim vom 12. Mai – 5. November 2000).
  • Hans-Joachim Drexhage , Heinrich Clemens Konen , Kai Ruffing : Die Wirtschaft des Römischen Reiches (1.–3. Jahrhundert). Eine Einführung (= Studienbücher Geschichte und Kultur der Alten Welt ). Akademie-Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-05-003430-0
  • Ulrich Fellmeth : Pecunia non olet. Die Wirtschaft der antiken Welt. Darmstadt 2008, ISBN 978-3-534-20840-1 .
  • Jan Dirk Harke : Römisches Recht. Von der klassischen Zeit bis zu den modernen Kodifikationen. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57405-4 .
  • Paul Zanker : Die römische Kunst. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-54688-4 .

  Weblinks

  Wikibooks: Geschichte des römischen Weltreiches – Lern- und Lehrmaterialien
  Commons : Römisches Reich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  Wikiquote: Römer – Zitate
  Wikiquote: Rom – Zitate

  Anmerkungen

  1. Zum aktuellen Forschungsstand mit weiterer Literatur: Scott Fitzgerald Johnson (Hrsg.): The Oxford Handbook of Late Antiquity . Oxford ua 2012; Reinhold Kaiser : Die Mittelmeerwelt und Europa in Spätantike und Frühmittelalter. Frankfurt am Main 2014.
  2. Chris Wickham : The Inheritance of Rome. A History of Europe from 400 to 1000. London 2009.
  3. Einführend vgl. etwa Henning Börm : Westrom. Von Honorius bis Justinian. Stuttgart 2018.
  4. The Edinburgh History of Ancient Rome. Herausgegeben von JS Richardson. 8 Bände. Edinburgh 2012–2020.

  Koordinaten: 42° N , 12° O