Zoroastrianisme

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Leireskulptur av en sannsynligvis zoroastrisk prest, funnet i Tacht-i Sangin fra 3. til 2. århundre f.Kr. Chr. [1] [2]

Zoroastrianisme og zoroastrianisme (også: zoroastrianisme eller zoroastrianisme) er en religion som Zarathustra donerte var. Zoroastrierne kalles zoroastriere eller zoroastriere. Den zoroastriske troen , som er basert på eldre indo-iranske tradisjoner, oppsto mellom 1800 og 600 f.Kr. I det østlige iranske høylandet , sannsynligvis i Bactria (dagens nordlige Afghanistan ), og spredte seg rundt det 7. til 4. århundre f.Kr. I det iranske kulturområdet (i Persia og i det sentralasiatiske området).

Fram til slutten av 1. årtusen e.Kr. var zoroastrianisme en verdensreligion med millioner av tilhengere, som hadde en betydelig innflytelse på andre trossystemer som kristendom eller islam . I dag antas det at det fortsatt er rundt 120 000–300 000 følgere. [3] Større samfunn bor i India , Iran og USA . Dagens tilhengere i India og Pakistan er også kjent som parsing .

I sentrum av zoroastrianismen er skaperguden Ahura Mazda / Ohrmazd (derav noen ganger "Mazdaisme"). Han blir ledsaget av udødelige helgener ( Amescha Spenta ) så vel som av hans motstander, den onde demonen Angra Mainyu ( Ahriman ). Ifølge flere forskere utviklet seg imidlertid ikke en zoroastrisk ortodoksi før slutten av antikken , før flere heterodoksstrømmer som zurvanisme eksisterte side om side på lik linje.

På slutten av antikken var den zurvanistiske varianten av zoroastrianisme utbredt blant sassanidene , der den gode og den dårlige ånden ble ansett som barn av "uendelig tid" ( Zurvan / Zervan, New Persian Zaman). Sassanidene hevdet å være konge av kongene i Ērān og Anerān , hvorav noen var basert på eldre zoroastriske ideer.

Zoroastrianisme er basert på det hellige Avesta -manuset . Bilder av Gud er fremmed for zoroastrianismen. Imidlertid kjenner han branntempler , der en konstant brennende ild er voktet som en hellig flamme, som er et symbol på guddom og perfekt renhet.

lære bort

Selv om zoroastrierne kjenner flere guder ( Anahita eller Mithra ) som støtter Ahura Mazda , er religionen fundamentalt formet av dualismen mellom Ahura Mazda og Ahriman : “Og i begynnelsen disse to ånder, tvillingene, som, etter egne ord, var gode og onde i å tenke, snakke og gjøre kalles [4] De som gjør det bra har valgt riktig mellom dem. ” [5] Kampen mellom godt og ondt finner sitt uttrykk hos mennesker mellom gode ( Vohu Mano ) og dårlige tanker ( Ahem Nano ).

Den religiøse troen på zoroastrianisme vurderer skapelsen av guden Ahura Mazda som god, siden verden ble skapt av Gud i sin godhet. I denne verden kjemper vi imidlertid konstant, i en evig kamp, ​​mellom de gode ( Ahura Mazda ) og de dårlige ( Angra Mainyu ) kreftene. Ahura Mazdas gode skapelse inkluderer dyr, mennesker, planter, brann, vann, jord og metall.

I følge den zoroastriske ideen er verden delt inn i et lyserike, der Ahura Mazda (Ohrmazd), visdomsherren bor i all evighet, og en avgrunn av mørket, som hans motstander Angra Mainyu (Ahriman), makten av negasjon, ødeleggelse og død. Denne kampen raser mellom lysets herre og mørkets herre, der scenen er jorden. En kamp som varer til Ahura Mazda har dyttet de demoniske motstandsmaktene tilbake i avgrunnen deres.

Ahura Mazda skapte mennesker, eller rettere sagt de menneskene som er tilgjengelige for lysets vesener på jorden. Lysets vesener er de hellige udødelige, foruten Ahura Mazda er det seks erkeengler som skapere av forskjellige områder:

Tre mannlige erkeengler. Disse opprettet som
 • (Vohu) Manah , "(god) fornuft", hele dyreriket,
 • Arta (Vahishta) , "(beste) sannhet", ilden og varmen,
 • Xshathra (Vairya) , "(ønskelig) herredømme", metalleriket.
Tre kvinnelige erkeengler. Disse opprettet som
 • (Spenta) Armaiti , "(hellig) hengivenhet," jorden og kvinnen,
 • Haarvatat , "integritet", vannområdet,
 • Amertat , "udødelighet", planteverdenen.

I disse områdene som er skapt av dem, kan det (mottakelige) mennesket møte lysets krefter og delta i forløsningsarbeidet. Den enkelte person har dermed et individuelt ansvar og en eksistensiell beslutningssituasjon for å stå for eller imot kongeriket Ahura Mazda .

I Zarathustra vises visdomsherren alltid omgitt av seks lysmakter, som han er den første (eller syvende) som danner de guddommelige syv. Som syv krefter kalles de Amahraspands ( Amerta Spenta ), "De hellige udødelige". Helligdommen hennes er en energisk utstråling som gir alle ting deres overfylte vesen. Disse syv udødelige kalles de syv erkeenglene i Zarathustra. [6]

Zoroastrianisme lærer ikke bare en inndeling av verden i en kosmisk dualisme av godt og ondt, den skiller også det fysiske fra den åndelige sfæren. I den verden som er skapt av Gud, blir mennesket oppfordret til å strebe etter sannhet, etter velvære, men også til å strebe etter hengivenhet.

Etter at deres jordiske skall døde, ankommer menneskelige sjeler til skilsmissebroen (Činvat Bridge). Broen strekker seg fra fjellet (Hara-Berezaiti), som ligger midt i verden, til en topp på himmelkanten. Men mens sjelene som gikk på sannhetens stier (Asha) etterpå kommer til Paradis (Garodemana eller Garotman), kommer de ondes sjeler ned i Helvete. De tre dommerne for de døde Mithra, Rashnu og Sraosha veier avdødes sjeler. Men også de mørke Daevas Aeshma og Astovidatu, som tilhører Ahrimans vert, lurer her for å gripe menneskesjelen.

The Avesta (Zendavesta)

Den mest pålitelige kilden for den tradisjonelle kunnskapen om Zarathustras lære er samlingen av Gathas eller sanger i Avesta (også Zendavesta ), den religiøse boken til zoroastrierne, som enten er skrevet av Zarathustra selv eller av disiplene hans. Den besto opprinnelig av 21 bøker. De tradisjonelle 72 kapitlene i Avesta (som fremdeles brukes av zarathustrierne i tilbedelse) kalles Yasna , hvorved 16 kapitler, Gathas (sangene), kan spores direkte tilbake til Zarathustra.

I henhold til dette er Gud , som skapte og opprettholder verden, som er begynnelsen og slutten, Ahura Mazdā (den vise Herren). Seks gode ånder (erkeengler) kommer fra ham, den senere Ameša spenta ("udødelige helgener"), som kalles dyd , sannhet eller hellighet , god innstilling, ydmykhet eller visdom , herredømme eller besittelse , helse og lang levetid eller udødelighet . De er rene allegorier og blir ofte påberopt, spesielt de to siste, som varer som Ahura Mazdā blir bedt om å gi de fromme.

Den “god ånd” (Spenta Mainyu) er i motsetning til Angra Mainyu (senere Ahreman i USA persisk og Ahriman i New persisk ), dvs. den “onde ånd” (jfr .: djevelen ), som motsetter den i tanker, ord og gjerninger [ 4] er. De to sammen er representert som "tvillingene" som skapte godt og ondt, og det er like mange onde ånder som konfronterer de seks gode ånder, skapt av Angra Mainyu, hvorav imidlertid bare "løgnen" og "onde disposisjon" "vises allerede i Gathas, mens resten bare er et produkt av den senere utviklingen av den zoroastriske læren.

I den menneskelige verden møter mennesker som har valgt det gode, de fromme eller troende, og avgudsdyrkere, som har valgt det onde, like hardt mot hverandre. Sistnevnte omtales som "blinde og døve". Den fromme som går på sannhetens ( asha ) og visdoms stier, oppnår rikdom, avkom og makt, helse og lang levetid i dette livet. Etter døden ankommer sjelene Činvat -broen . Dommen på godt og ondt holdes her (se også: Siste dom i Johannes 'åpenbaring ). Broen er bred som en sti til den rettferdige, og smal som knivbladet til den andre. Det gode kommer til de lykksalige rikene i paradiset Garodemäna (senere Garotman ), " rosestedet "; men den ondes sjel havner på det "verste stedet", det vil si i helvete . Paralleller eksisterer med forestillinger om den siste dommen i senere kristendom og med eskatologi i islam .

Kampen mellom godt og ondt varer fire perioder på 3000 år hver. Riket til Ahura Mazdā er på slutten av slaget. En verdensdom vil finne sted som vil straffe de onde og belønne de gode. Og en dag, når verden ender, vil den siste dommen finne sted, den onde ånden vil forsvinne og et nytt, evig rike Ahura Mazdā vil oppstå.

Ahura Mazdā tilsvarer i hovedsak den indiske Varuna og blir noen steder forstått som en refleks av himmelguden, som allerede ble tilbedt av indoeuropeerne . Kampen mellom lysets gode krefter og mørke og tørkes onde krefter er en eldgammel idé. Det ble forsterket i Iran ved å plassere sistnevnte under et hode og omringe dette med en domstol som ligner den for sjefen for god skapelse.

Sannheten fremstår som hovedaksen i den zoroastriske etikken, og den store viktigheten vi møter i Gathas, blant annet i de spesielt hyppige og påkallende påkallelsene fra personen til Zarathustra.

Forgjengerreligioner

Andre guder eller demoner fra tidligere religioner fant ingen plass i den spiritualistiske og filosofiske læren om Zoroaster, som følger:

 • solguden Mithra ( Avestian Miθra- og Miθrō , Old Persian Miθra- ) som hadde vært himmelgudens uatskillelige ledsager i forhistorisk tid;
 • guden Haoma ( Soma ), personifiseringen av drikken, som ble tilbudt gudene i offer for å bli beruset av den;
 • Fravashi eller sjelene til den avdøde, til hvis ære en (gammel) gudstjeneste ble holdt, som også ble bevart blant romerne i de velkjente kultene i Manen ;
 • skyormen Aschi ( Ahi ), som blir tvunget av lysguden med sitt lynvåpen til å gi tilbake det gjødslende vannet til regnet som har bortført dem.

Imidlertid hevdet disse og andre sensuelt-realistiske guddommer fra forhistorisk tid sine rettigheter igjen i den senere zoroastrianismen, slik det er i de yngre delene av Zendavesta og uttalelsene fra grekerne om iranernes religion, siden presteskapet fant det fordelaktig til den med å smigre folkeånden fylt med arvelige ideer.

Personifiseringer av de rene elementene, fremfor alt av ild, som tilbedes i forskjellige former, og av vann, som er nedfelt i Ardvisura Anahita , som senere ble blandet med Midtøsten mylitta , spilte en enestående rolle i de sterkt befolkede gudene til senere zoroastrianisme. På grunn av sin tilbedelse av ild, ble hun kjent i den greske verden ( Herodotus ) som "ilddyrker". Knapt mindre tallrike er de onde ånder, kalt Daevas , Drudsch , Pairikas ( Peri ) og noen ganger tenkt på som fiender som er i kjødelig samleie med dårlige mennesker og søker å forføre de gode, noen ganger som forræderiske demoner, som er tørrhet, deformitet, til påføre verden epidemier og andre plager.

En systematisk tendens, som oppstod på presteskolene, førte til en fullstendig fordeling av skapelsen ned til dyrene blant de to lederne for den gode og den dårlige skapelsen. Derfor er en av de viktigste pliktene til prestene, som ble utstyrt med et spesielt instrument for dette formålet, å utrydde dyrene til den onde ånden, slanger, mus og maur, mens på den annen side forsettlig eller utilsiktet drap av dyr av den gode ånd hvordan bevere, hunder osv. måtte sones med tunge bøter.

I følge læren til Parsees, som Plutarch allerede ble instruert i, består hele verdenshistorien i en stor kamp mellom Ahura Mazdā og Anramainyu, som sies å vare i totalt 6000 år.

Skapelse, kamp mellom godt og ondt, forløsning

Skapelseshistorien om zoroastrianisme sier at i de første 3000 årene skapte Ahura Mazdā først den eggformede himmelen og deretter jorden og plantene gjennom en lang bris. I den andre syklusen på 3000 år dukket de forhistoriske dyrene opp og deretter den forhistoriske mannen. Så brøt Anramainyu inn, drepte det primitive mennesket og det primitive dyret og åpnet en kampperiode som bare tar slutt med Zarathustras fødsel. Denne hendelsen faller sammen med det 31. året for kong Vistaspas regjeringstid. Og fra da av vil 3000 år gå igjen til frelseren Saoschjant er født, som vil ødelegge de onde ånder og skape en ny, udødelig verden; de døde vil også reise seg fra de døde.

I stedet for den ene Messias nevnes tre i andre passasjer, noe som betyr at denne læren skiller seg fra den tilsvarende i Det gamle testamente. På den annen side er læren om oppstandelsen til og med enig med den kristne læren i detaljer: antagelsen om å låne den kristne læren fra zoroastrierne ved siden av hebreerne har en ikke ubetydelig sannsynlighet. Oppstandelsesfenomenet er imidlertid i seg selv et veldig gammelt religiøst fenomen, som kan finnes i den gamle egyptiske religionen.

Tidligere var det vanlig at zoroastrianerne la lik til begravelse av luft eller himmel i dakhmahs . I disse runde "Towers of Silence", som er åpne på toppen, kan kjøttet og myke deler av den avdøde spises av fugler, men ikke av landdyr. Siden 1970 har denne typen begravelse blitt forbudt i Iran av hensyn til hygiene. Siden den gang har zoroastriere blitt begravet i betonggraver. [7] I India praktiseres fremdeles tradisjonelle begravelser, for eksempel i Mumbai. Der legges likene til den avdøde på høye tårn og fungerer som mat for rovfuglene. De syv " Towers of Silence " omgir de hengende hagene på Malabar Hill , midt i byen. Så det er alltid klager og diskusjoner fordi deler av likene blir droppet av rovfugler.

Utvikling og ekspansjon

I senere epoker av zoroastrianismen dannet det seg flere splittelser, som forsøkte å løse motsetningen mellom Ahura Mazda og Ahriman i en høyere enhet ved å godta tid, skjebne, lys eller rom som den felles kilden til begge.

Den mest kjente av disse er den allerede nevnte gruppen av zurvanitter , hvis lære at udødelig tid ( Zurvan ) er tingenes overordnede prinsipp, tilsynelatende den dominerende religionen på nypersisk på 500 -tallet e.Kr. under kong Yazdegerd I ( Iesdegerd ) ble Sassanid -riket ; den " umådelige tiden" ( zrvan akerene ) er allerede påkalt i Zendavesta. Mazdakittene , aktive rundt 500 e.Kr., som det er registrert lite om, har også sannsynligvis vært zoroastriere. Tidsguden , Zervan eller Zurvan , er representert som en fire-formet gud (Ahura Mazdā, godhet, religion og tid). Han er over Gud og djevelen som er hans sønner. Zurvan er det uendelige rommet og den uendelige tiden. Fremveksten av Gud og ondskap skiller lys fra mørke.

Zoroastrianisme var, i motsetning til tidligere forskning, mest sannsynlig ikke "statsreligionen" til det gamle persiske riket for Achaemenids , som ble ødelagt av Alexander den store . Snarere er betydningen på dette tidspunktet uklar; noen forskere mener at Achaemenidene ikke var zoroastriere, men tilbad Ahura Mazda i en annen form.

Den territorielle ekspansjonen over tiden for det persiske imperiet til Achaemenidene fra slutten av 600 -tallet f.Kr. Fram til slutten av 4. århundre f.Kr. Chr.

I motsetning til det man ofte antar, ser det ut til at zoroastrianismen da har spilt en ganske viktig rolle under partherne , tvert imot. Et viktig arkeologisk sted som indikerer en bosetting i stil med persisk zoroastrianisme er Grakliani i Georgia . I Sassanid -riket (3. til 7. århundre e.Kr.) ble religion da den viktigste (men ikke den eneste tillatte) religionen og opplevde sin høyeste storhetstid. Selv om tilhengere av andre religiøse grupper, som buddhister , kristne , jøder og Manikeerne , ble forfulgt og myrdet til tider, som inskripsjoner på Mobed Kerdir show, moderne forskning vanligvis forutsetter at politiske heller enn religiøse motiver var den avgjørende faktoren. Flere detaljer angående zoroastrianisme i sassanidtiden er imidlertid kontroversielle. Det faktum at de aller fleste zoroastriske kilder først dukket opp etter imperiets fall og derfor kanskje tegner et forvrengt bilde, gjør det vanskelig å komme med pålitelige uttalelser.

Den territorielle utviklingen og herskerne i det parthiske riket fra 247 f.Kr. BC (= 247 BC) til 224 AD (= 224 AC) som sentrum for zoroastrianisme

Som en foretrukket religion mistet zoroastrianismen sin betydning som et resultat av den islamske erobringen av Sassanid -riket i årene etter 636. Islam, derimot, økte jevnt og trutt i betydning, men det var bare rundt 900 at muslimene utgjorde flertallet i Iran. Mange iranske festivaler inneholder den zoroastriske arven og feires fremdeles i det sjiamuslimske Iran, noen ganger i synkret form. Den viktigste av disse festivalene er "nyttårsfestivalen" Nouruz , hvis røtter sannsynligvis vil gå enda lenger tilbake.

Med utbredelsen av islam i Iran ble zoroastrianismen i økende grad undertrykt og forfølgelsen av zoroastrianere begynte, og derfor emigrerte mange zoroastrianere for rundt 1000 år siden, spesielt til området i dagens India og dagens Pakistan , hvor de kalles Parsees (dvs. : Persere ) ga. Det er omtrent 120 000 medlemmer av den zoroastriske religionen over hele verden, de fleste av dem i India. Et ikke ubetydelig antall zoroastriere bor også i Tadsjikistan . Det er for tiden en bevegelse i kommunen for å forene alle de som tilhører den zoroastriske troen under begrepet "Zoroastrian" for å kunne fremstå som mer forent igjen.

Antallet zoroastriere har økt i Irak de siste årene, særlig som følge av konverteringer fra tidligere muslimer. [8] Zoroastrierne søker for tiden offisiell status for sin religion i den kurdiske autonome regionen . [9] Det anslås at rundt 150 000 mennesker i den kurdiske delen av Irak utgir seg for å være zoroastriere. [10]

resepsjon

Navnet Zarathustra ble bedre kjent i den moderne vestlige verden først og fremst gjennom Nietzsches bok Also sprach Zarathustra og Richard Strauss ' symfoniske dikt med samme navn , selv om begge verkene har liten referanse til den historiske Zarathustra.

Dagens zoroastrianisme

En prest (kalt Mobed eller Zot ) hjelper til på Navjote -Fest, en innvielsesfestival for unge zoroastriere, med den første påkledning av det rituelle beltet, Kushti .

Zoroastrianisme eksisterer i veldig forskjellige former. Dette skyldes spesielt den svært endrede situasjonen for tilhengere. De moderne zoroastrierne lever bredt: rundt 65 000 bor i India , hvor de kalles Parsees . De siste årene (fra 2019) har religion i Iran gjenvunnet betydning, spesielt blant yngre mennesker. Det forstås som en del av en spesifikk persisk , og dermed ikke-islamsk identitet. Det bor for tiden over 25 000 zoroastriere i Iran, rundt 10 000 av dem i ørkenbyen Yazd . [11] Du er en av de raskest voksende religiøse gruppene her (i underkant av 20 000 i 2006). Omtrent 18 000–25 000 bor i USA og Canada, maksimalt 5000 i Pakistan og andre spredt i andre vestlige land. Totalt sett er antallet anslått til 120 000–150 000 zoroastriere.

Den spesielle formen og tolkningen av religion er forskjellig for hver av de forskjellige geografisk adskilte gruppene. Det er spesielt slående forskjeller mellom indisk og iransk zoroastrianisme.

I India, påvirket av hinduismen, er troen på eksistensen av Amesha Spentas veldig i forgrunnen, som et resultat av at den zoroastriske troen har fått polyteistiske tendenser der. Ritualer spiller en stor rolle.

I Iran har zoroastrianismen utviklet seg til en svært innadvendt, veldig rasjonell, etisk filosofi. Fokuset er på troen på en god, rettferdig, allvitende Gud Ahura Mazda. Denne gode Gud tjenes ved å "tenke godt, snakke godt og handle godt" (av fri vilje). [4]

Kjente zoroastriere

Innflytelse på andre religioner og verdenssyn

Som den eneste monoteistiske religionen som jødedommen i årene etter det babylonske eksilet (6. til 4. århundre. V. Chr.) Mange bilder fra zoroastrianismen, den da viktigste religionen som ble tatt, er det viktigste elementet i god tro til verdens ende. : De to viktigste førkristne referansene, Daniels bok og Enoks bok , (antagelig) stammer fra denne tiden. Djevelen som en Guds motstander går sannsynligvis tilbake til Ahriman. Begrepene himmel og helvete var ukjente i eldre jødedom; her burde en påvirkning av zoroastrianismen, men også av den greske ideen om en Hades , ha funnet sted. Gjennom den jødiske tradisjonen har disse ideene også kommet inn i de kristne og islamske religionene og blitt sentrale elementer der. I hvilken grad zoroastrianismen direkte påvirket tidlig islam i Persia er vanskelig å bevise i detalj.

Bevis for zoroastrianismens vidtrekkende historiske innflytelse på nabolandens religioner er gitt av mitraisme , som spredte seg gjennom Vest-Asia på det romerske imperiets tid til Vesten, og religionen Mani , Manichaeism , som ble introdusert i 3. århundre e.Kr. oppstod en fusjon av zoroastrisken med kristen og buddhistisk lære og ble spredt for en tid fra Kina via Sentral -Asia til Italia, Spania og Sør -Frankrike. I motsetning til zoroastrianismen, som ble praktisert av noen få, men likevel konsekvent, forsvant manicheismen helt på 1300 -tallet.

Den yazidiske forfatteren Darwis Hasso inntar standpunktet som jezidismen utviklet fra zoroastrianismen.

I tillegg er det en ny splitt utenfor de klassiske retningene for zoroastrianisme, Mazdaznan . Begrepet Mazdaznan betegner en religiøs lære som, etter vår egen forståelse, er basert på en reformert zoroastrianisme. Det ble grunnlagt av Otoman Zar-Adusht Ha'nish, sannsynligvis borgerlige Otto Hanisch , som selv uttalte at han ble født 19. desember 1844 i Teheran; han døde 29. februar 1936 i Los Angeles. Det er en blandet religion av zoroastriske, kristne og noen hinduistiske og tantriske elementer.

Zoroastrianisme har også en ikke ubetydelig innflytelse, spesielt med inkludering av Ahriman - om enn med et sterkt avvik fra attributtene som opprinnelig ble tilskrevet ham - i en kristen kontekst om antroposofi , Rudolf Steiner -læren .

litteratur

tysk

 • Burchard Brentjes : Det gamle Persia. Den iranske verden før Mohammed . Schroll, Wien 1978, ISBN 3-7031-0461-9 .
 • Bijan Gheiby: Zarathustras brann. En kulturhistorie med zoroastrianisme. Philipp von Zabern, Darmstadt 2014. ISBN 978-3-8053-4770-9 .
 • Gerd Gropp (red.). Zarathustra og Mithras -mysteriene. Katalog over spesialutstillingen til Iran Museum i Museum Rade, Reinbek nær Hamburg (31. mars - 27. juni 1993) . Edition Temmen, Bremen 1993, ISBN 3-86108-500-3 .
 • Ulrich Hannemann (red.): Das Zend-Avesta , Weißensee, Berlin 2011, ISBN 3-89998-199-5 .
 • Walther Hinz: Zarathustra . Kohlhammer, Stuttgart 1961.
 • Manfred Hutter : Religioner i miljøet i Det gamle testamente . Kohlhammer, Stuttgart 1996 ff.
  • 1. bind. Babylonere, syrere, persere . 1996, ISBN 3-17-012041-7 , (jf. Den omfattende bibliografien om mange individuelle aspekter ved zoroastrianisme !)
 • Manfred Hutter: Iranske religioner: zoroastrianisme, yezidisme, Bahāʾītum . Berlin; Boston :: De Gruyter, 2019. De Gruyter Studium ISBN 978-3-11-064971-0 .
 • Abdolreza Madjderey : Gatha . De himmelske sangene til Zoroaster . Sohrab, Königsdorf 2000, ISBN 3-925819-11-8 , (tysk-iransk zoroastrisk forfatter)
 • Abdolreza Madjderey: Hva sa egentlig Sarathustra? Sohrab, Königsdorf 2001, ISBN 3-925819-14-2 .
 • Kianoosh Rezania : Immanens og transcendens i zoroastrianisme: Fravær, nabokonsepter og opprinnelse. I: Estudios Iranios y Turanios, Número 1, Año 2014, Sociedad de Estudios Inranios y Turanios (SEIT), Girona, ISSN 2386-7833 , s. 113-138 ( [2] på ada.usal.es)
 • Michael Stausberg : Zarathushtras religion. Historie, nåtid, ritualer . Kohlhammer, Stuttgart 2002-2004
 • Michael Stausberg: Zarathustra og hans religion . Beck, München 2005, ISBN 3-406-50870-7 , (god, kort introduksjon).
 • Geo Widengren : Iranische Geisteswelt von den Anfängen bis zum Islam. Baden-Baden 1961, (Lizenzausgabe für den Bertelsmann Lesering) S. 133–164 und 305–313.
 • Josef Wiesehöfer : Das antike Persien. Von 550 v. Chr. bis 650 n. Chr . Edition Albatros, Düsseldorf 2005, ISBN 3-491-96151-3 .

Französisch

 • Paul du Breuil: Zarathoustra et la transfiguration du monde . Editions Payot, Paris 1978, ISBN 2-228-12140-1 .
 • Georges Térapiano: La Perse secrète. Aux sources du Mazdéisme . Le Courrier du Livre, Paris 1978, ISBN 2-7029-0070-4 .

Englisch

Internationale Autoren

 • Mahnaz Moazami (Hrsg.): Zoroastrianism. A Collection of Articles from the Encyclopædia Iranica. 2 Vols. Encyclopædia Iranica Foundation, New York 2016.
 • Abraham Valentine Williams Jackson : Zoroaster, the Prophet of Ancient Iran. MacMillan & Co, London 1899 [3]

Englische Autoren:

Persische Autoren:

 • Pestanji P. Balsara: Highlights of Parsi history . Selbstverlag, Bombay 1969.
 • Ervad S. Bharucha: A brief sketch of the Zoroastrian religion and customs . Tarapolevala Books, Bombay 1928.
 • Sohrab J. Bulsara: The laws of the ancient Persians as found in the „Matikan E Hazar Datastan“ or „The Digest of a Thousand Points of Law“ . KR Cama Oriental Institute, Mumbai 1999.
 • Rustom C. Chothia: Zoroastrian religion most frequently asked questions . 2002, 44 Seiten
 • Dastur K. Dabu: A handbook on information on Zoroastrianism . Edition Chamarbangvala, Bombay 1966.
 • Dastur K. Dabu: Zarathustra an his teachings, A manual for young students . Edition Chamarbangvala, Bombay 1966.
 • Maneckji N. Dhalla: History of Zoroastrianism . 3. Auflage. KR Cama Oriental Institute, Bombay 1994, 525 S.
 • Maneckji N. Dhalla: Zoroastrian civilization. From the earliest times to the downfall of the last empire 651 AD AMS Press, New York 1977 (Nachdruck der Ausgabe New York 1922)
 • Karl F. Geldner (Autor), Jivanji C. Tavadia (Übers.): The Zoroastrian religion in the Avesta („Die zoroastrische Religion“). KR Cama Oriental Institute, Bombay 1999.
 • Marazban J. Giara: Global directory of Zoroastrian fire temples . 2. Auflage. Selbstverlag, Mumbai 2002, 240 S.
 • Aspandyar S. Gotla: Guide to Zarthostrian historical places in Iran .
 • Mani Kamerkar, Soonu Dhunjisha: From the Iranian plateau to the Shores of Gujarat. The story of Parsi settlements and adsorption in India . 2002, 220 S.
 • Dorsabhai F. Karaka : History of the Parsis including their manners, customs, religion and present position . 350 S.
 • Ramiyar P. Karanjia: Zoroastrian religion and ancient Iranian art .
 • Rustam P. Masani: Zoroastrianism. The religion of the good life . Indigo Books, New Delhi 2003, ISBN 81-292-0049-X (Nachdruck der Ausgabe London 1938).
 • Jivanji J. Modi: A few events in the early history of the Parsis and their dates . KR Cama Oriental Institute, Bombay 2004 (Nachdruck der Ausgabe Bombay 1905)
 • Jivanji J. Modi: The religious ceremonies and customs of the Parsees .
 • Jivanji J. Modi: The religious system of the Parsis . Education Society's Press, Bombay 1903.
 • Piloo Nanavatty: The Gatha of Zarathushtra . 1999, 73 S.
 • Adil F. Rangoonwalla: Five Niyaeshes . 2004, 341 S.
 • Adil F. Rangoonwalla: Zoroastrian etiquette . 2003, 56 S.
 • Roshan Rivetna: The legacy of Zarathushtra . 96 S.
 • Irach J. Taraporewala: The religion of Zarathushtra . Chronicle Press, Bombay 1965, 357 S.
 • Irach J. Taraporewala: Zoroastrian daily prayers . 250 S.

Weblinks

Commons : Zoroastrismus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Zoroastrier – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. BA Litvinski, IR Pichikian: The Hellenistic Architecture and Art of the Temple of the Oxus. Bulletin of the Asia Institute, New Series, Vol. 8, The Archaeology and Art of Central Asia Studies From the Former Soviet Union (1994), S. 47–66
 2. Graeco-Bactrian Kingdom (250–125 BC). International Foundation for Cultural Property Protection [1]
 3. The curious rebirth of Zoroastrianism in Iraqi Kurdistan . In: PS21 . 26. November 2015 ( projects21.org [abgerufen am 28. November 2018]).
 4. a b c Yasna – Sacred Liturgy and Gathas/Hymns of Zarathushtra. Chapter 12 – The Zoroastrian Creed, verse 8b. In: Avesta – Zoroastrian Archives. Joseph H. Peterson, abgerufen am 30. August 2014 (englisch): „I pledge myself to the well-thought thought, I pledge myself to the well-spoken word, I pledge myself to the well-done action.“ ( Übersetzt von Fritz Wolff – „Ich schwöre mich ein auf den gutgedachten Gedanken, ich schwöre mich ein auf das gutgesprochene Wort, ich schwöre mich ein auf die gutgetane Handlung.“) Siehe auch: 非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動” ( Konfuzius ), 「見ざる、聞かざる、言わざる、しざる」 ( Drei Affen ), “ cogitatione, verbo, ópere ” ( Schuldbekenntnis ), „und was ich denke, red' und tu', / das segne, bester Vater, Du.“ ( Morgengebet. In: P. Martin Ramm FSSP (Hrsg.): Kleiner Katechismus des katholischen Glaubens . 3. Hauptteil: Von den Gnadenmitteln. Gebete. Thalwil 2006, Nr. 8, S.   99 . . Abgerufen am 7. September 2014 . )
 5. Zitiert nach Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann: dtv-Atlas zur Philosophie: Tafeln und Texte . Mit 115 Farbseiten von Axel Weiß. dtv, München 1991, ISBN 3-423-03229-4 , S.   27 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche – 1. September 2011, ISBN 978-3-423-08600-4 (geb.)). Hervorhebung und Einzelnachweis hinzugefügt.
 6. Monika Tworuschka, Udo Tworuschka: Die Welt der Religionen: Geschichte, Glaubenssätze, Gegenwart. Die Welt der Religionen, Wissen Media Verlag, Gütersloh / München, ISBN 3-577-14521-8 , S. 317.
 7. Mahmoud Rashad: Iran. DuMont Reiseverlag, 1998, S. 32 books.google.de
 8. Die Anti-IS-Religion . FAZ. 6. September 2015. Abgerufen am 16. Mai 2016.
 9. Zoroastrianism in Iraq seeks official recognition . Al-Monitor. 17. Februar 2016. Abgerufen am 16. Mai 2016.
 10. The curious rebirth of Zoroastrianism in Iraqi Kurdistan . In: PS21 . 26. November 2015 ( projects21.org [abgerufen am 28. November 2018]).
 11. Rainer Hermann: Zoroastrismus in Iran: Also spricht Zarathustra . ISSN 0174-4909 ( faz.net [abgerufen am 8. Oktober 2019]).