Dette er en utmerket artikkel som er verdt å lese.

Achaemenid Empire

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Det persiske riket rundt 500 f.Kr. Chr.

Achaemenid Empire (også kjent som Old Persian Empire ) var det første store persiske imperiet . Den strakte seg fra slutten av 600 -tallet f.Kr. ... f.Kr. til slutten av 4. århundre f.Kr. BC over områdene i dagens stater Tyrkia , Kypros , Iran , Irak , Afghanistan , Usbekistan , Tadsjikistan , Turkmenistan , Syria , Libanon , Israel , Palestina og Egypt . Achaemenid Empire, berømt av Herodotus og andre gamle greske historikere, utvidet seg for første gang i 550 f.Kr. F.Kr. under Kyros II (som imidlertid ikke var en Achaemenid) gjennom annekteringen av mederiket . Under etterfølgerne fant fortsettelsen inntil den senere største utvidelsen, som kulminerte rundt 500 f.Kr. Under Darius I , den første Achaemenid store kongen, og inkluderte på den tiden også deler av dagens stater Libya , Hellas , Bulgaria , Pakistan samt områder i Kaukasus , Sudan og Sentral -Asia . I 330 f.Kr. I f.Kr. avsluttet Alexander den store regjeringen for Achaemenids.

Navnet på imperiet er avledet fra det persiske dynastiet til Achaemenids. Dette dynastiet, som erstattet de legendariske tidligere herskerne (slik de for eksempel er beskrevet i Schahname ) er oppkalt etter stamfaren Achaimenes, som ifølge legenden flyttet perserne fra et bosettingsområde i området rundt Lake Urmia til landet av Persis (i dag Fars ) sies å ha ledet. Navnet Achaimenes er den greske formen for navnet Hachamanian .

I vestlig historie fremstår Achaemenid Empire først og fremst som en motstander av grekerne . De viktigste datoene er 490 eller 480 f.Kr. F.Kr. (kamper ved Marathon og Salamis ) og årene 334 til 330 f.Kr. F.Kr. (erobring av Alexander den store). Fra dette perspektivet ble imperiets fremtredende rolle med hensyn til historien i Midtøsten og, som nyere forskning har vist, også til utviklingen av det antikke Hellas , stort sett misforstått. I Bibelen er bildet av perserne positivt; her fremstår de som frigjørere av jødene og promotører av deres religiøse og kulturelle behov. Imidlertid er den historiske rollen som Achaemenid Empire spilte i 220 år med sin historie mye mer betydelig. For første gang i historien ble hele Midtøsten forent under en regel. Kulturelle, vitenskapelige og økonomiske prestasjoner formet imperiets indre i mye større grad enn krigene med grekerne eller opprør i de enkelte provinsene.

Guinness rekordbok viser at Achaemenid Empire er det største imperiet gjennom tidene, med en andel på ca. 44% av verdens befolkning rundt 500 f.Kr. F.Kr. (49 millioner av 112 millioner). [1] Andre kilder antar en befolkning på 17 til 35 millioner mennesker. [2]

Historiske kilder

Graven til Kyros II.

Mangfoldet av kilder om Achaemenid Empire er begrenset. Det kan grovt deles inn i tre hovedgrupper: arkeologiske bevis, epigrafiske bevis og overføring av gresk historiografi. De arkeologiske og epigrafiske bevisene ligger nær hverandre, ettersom mange tekster og inskripsjoner bare kom fram gjennom utgravninger. Med noen få unntak er den arkeologiske rekorden begrenset til de store kongelige boliger eller kongelige palasser i Susa , Persepolis og Pasargadai ; Ekbatana er i stor grad overbygd av dagens Hamadan . Det er også isolerte funn fra Lilleasia, Mesopotamia, Egypt og de østlige delene av imperiet. Først og fremst skal palasskompleksene nevnes, hvorav de fleste er utviklet, samt mange små gjenstander.

De epigrafiske kildene er begrenset i uttrykksfullhet, da de hovedsakelig er formelle kongelige inskripsjoner, hvorav noen er de samme. Den eneste forskjellen er Behistun -inskripsjonen , som er en detaljert redegjørelse for faktaene til Darius I. Det er også de administrative postene fra Persepolis , som gir et levende inntrykk av det økonomiske og daglige livet i Persis selv, men som ennå ikke er fullt utviklet.

Den klart mest kjente og mest kjente gruppen kilder er de greske historikerne. Her er det første stedet Herodotus nevner at i hans historier v en omfattende beskrivelse av formen og historien til Achaemenid Empire til begynnelsen av 500 -tallet. BC, hvis informasjon skal leses med en viss grad av forsiktighet. Det er også Xenophon ( Anabasis , Hellenika og Kyroupaideia ), Plutarch (Vita Artaxerxes II. ) , Alexander -historikerne (spesielt Quintus Curtius Rufus og Arrian ) og de universelle historiene om Junianus Justin (et utdrag fra arbeidet til Pompeius Trogus ) og Diodorus betydelige. Vi skylder også Strabo noen detaljer om det indre av imperiet. I tillegg vises Achaemenid Empire i mange tekster av andre forfattere (se også sitatene fra Athenaios ). Flere verk som eksplisitt omhandlet Achaemenid Empire ( Persika ) , for eksempel Persika of Ktesias of Knidos (selv om det ikke alltid er pålitelig, men viktig for det greske bildet av Persia formidlet der), av Herakleides von Kyme (som gir viktig informasjon om livet på hoff) og Dinon von Kolophon , men har bare overlevd oss som fragmenter, selv om de har tjent som kilde for flere av forfatterne nevnt ovenfor.

Før den omfattende arkeologiske utforskningen av Achaemenid Empire på 1800- og spesielt på 1900 -tallet, var de greske tekstene, sammen med Bibelen, den eneste kjente slekten med kilder. Omfattende forskning har vist at mye av det som er beskrevet av historikere har blitt funnet å være forvrengt eller feil, slik at det i dag ikke lenger er mulig å evaluere de greske tekstene uten å sammenligne dem med de "nye" persiske kildene. Det samme gjelder Bibelen, som snakker om perserne, spesielt i Daniels bok, Esras bok og Ester bok . I hvilken grad disse funnene motsier de greske kildene, er imidlertid kontroversielt; sammenligne forskningen fra Achaemenid-verkstedet ( Heleen Sancisi-Weerdenburg , Amélie Kuhrt og andre) med kritiske stemmer (f.eks. Prof. Thomas Harrison, som argumenterer for påliteligheten til Herodotus). [3]

historie

Klatringen

Graven til Kyros II i Pasargadai.

Den eksakte opprinnelsen til det persiske folket er fremdeles uklar i dag. Det antas at i løpet av en større migrasjonsbevegelse av iranske folk , som også inkluderte mederne og baktrierne , i det andre årtusen f.Kr. Immigrerte til det iranske høylandet . Antagelsen om at Parsua -folket i området ved Urmiasjøen, som er attesteret av en assyrisk inskripsjon, er identisk med perseren, er sjelden omstridt i moderne forskning, siden eksistensen av to stater med samme navn og samme politiske formasjon innenfor samme epoke anses av de fleste forskere for å være svært usannsynlig, og migrasjonsbevegelsene kan lett spores kronologisk. Uansett kan perserne i Persis på 800 -tallet f.Kr. være sikre. Bli lokalisert av Elamite -poster . Det er usannsynlig at dette var et samlet persisk rike. Området var heller bebodd av persiske høyder, hvorav noen var under elamitt, delvis under medisuverenitet.

Median Empire - etter mange forskeres mening en løst strukturert konføderasjon - strakte seg fra en flytende grense øst for det iranske høylandet til grensene til Mesopotamia og Halys (i dag Kızılırmak ), der siden 580 f.Kr. Det var en offisiell grense med det lydiske imperiet. Noe som en lokal overvekt av perserne ser ut til å ha oppstått under Kambyses I , som Kyros II bygde på da han begynte i 553 f.Kr. Var åpent aktiv mot mederne. Mederne ble beseiret av perserne i et slag nær Pasargadai . 550 f.Kr. Kyros, som ikke kalte seg en Achaemenid, men en Teispide , tok medianhovedstaden Ekbatana , hvor han utropte seg til medernes konge i personlig forening med den persiske tittelen konge .

De regionale herskerne til den lydiske kongen Kroisos ble bedt av Cyrus om å underkaste seg landet hans, som ble avvist med et flertall. Kroisos, som tilsynelatende ønsket å tjene på sammenbruddet av medianstyret, krysset Halys med sin hær og kjempet mot den persiske kongen i det påfølgende slaget ved Pteria . Siden denne tvisten ikke førte til en avgjørelse og vinteren var i horisonten, flyttet Kroisos tilbake til hovedstaden Sardis , som plutselig ble beleiret av perserne kort tid senere og (sannsynligvis) 541 f.Kr. BC (eller så tidlig som 546) ble tatt. Kroisos skjebne er usikker; de greske historikerne har motstridende beretninger. Han møtte sannsynligvis hans død, og senere rapporter om at Kyros benådet ham er oppfinnelser av lærde.

De greske bosetningene på vestkysten av Lilleasia, der Miletos hadde en fremtredende posisjon, tilhørte også det lydiske styre. Disse "joniske" byene hadde inntatt en privilegert posisjon under lyderne, noe som ikke minst gjenspeiles i det faktum at den lydeiske sivilisasjonen nærmet seg gresk. I følge Herodotus hadde Kroisos konsultert Delphis orakel i forkant av kampanjen mot perserne (denne nyheten kan i sannhet være sann, selv om historien i den formen Herodotus skrev den i godt 100 år senere neppe er troverdig). Da det lydiske riket ble ødelagt av perserne, så grekerne denne spesielle posisjonen i fare og, med unntak av Milets, motarbeidet de ofte perserne. Men de var ikke opp til den overveldende makten, og de enkelte byene falt enten gjennom beleiring eller bestikkelse til perserne, som ofte brukte pålitelige grekere som tyranner der .

Etter at Lilleasia ble sikret for perserne i løpet av få år, vendte Kyros sin hovedoppmerksomhet mot det babylonske riket . Kyros bestemte seg i 539 f.Kr. F.Kr., nå for å gå på banen mot babylonerne. Den regjerende kongen Nabu-na'id (Nabonid) ble offer for intriger fra det fiendtlige Marduk-presteskapet , som igjen hadde etablert forbindelser med Kyros. Så det kom ikke som en overraskelse at Cyrus møtte militær motstand bare hos bestefar . Han oppfylte forventningene til prestedømmet ved å offisielt bekjenne lederskapsgudinnen Marduk, som hadde blitt avsatt fra Nabu-na'id, og deretter ha blitt kronet til konge av Babylon. Den persiske kongen forente det babylonske imperiet i personlig forening med mederne og perserne. Resten av imperiet ble opprinnelig med uten motstand, ettersom den babylonske hæren ikke lenger eksisterte.

På den østlige grensen til imperiet, som i middelalderen, forble saksene en konstant trussel. Hvor langt medernes domene strekker seg mot øst er ukjent. Under Kyros ble Jaxartes (Syr Darya) den nordlige grensen, som ble sikret med en rekke grensefestninger. Til tross for disse massive suksessene, ble Kyros etablert i 530 f.Kr. Drept i en kamp mot disse steppefolkene.

Cambyses II og imperiets krise

Sønnen Cambyses II tok sannsynligvis hevn kort tid etter og sikret den nordøstlige delen av imperiet. Hele den østlige delen av imperiet ble allerede overlevert av Kyros til omsorgen for Cambyses 'bror Bardiya . Da Cambyses i 526/25 f.Kr. BC gjennomførte en kampanje mot Egypt , hele administrasjonen av imperiet ble antagelig gitt i hendene. Den senere storkongen Darius I hadde imidlertid kunngjort etter Cambyses død at han i all hemmelighet hadde myrdet Bardiya og overført imperiets administrasjon til en mager som het Gaumata , som hadde tatt Bardiyas utseende og bedratt hoffet. Denne historien har i økende grad blitt tvilt på i nyere forskning. Et av hovedargumentene til disse forskerne er at Bardiya hadde en sentral maktposisjon, men at mordet hans sies å ha gått upåaktet hen; I tillegg hadde Dareios selv bare et svakt eller intet krav på tronen, og som usurpator ville han derfor ha hatt god grunn til å erklære prinsen han myrdet for å være en lureri (se nedenfor).

Uansett var nok Cambyses 'kampanje mot Egypt allerede planlagt under Kyros. Til støtte for dens berettigelse kan det sies at Egypt var det siste uavhengige imperiet i den gamle Orienten og på grunn av dets rikdom antagelig ble sett av perserne som ønskelig på den ene siden og en potensiell kilde til fare på den andre siden . På den tiden var det en uro på tronen i Egypt, noe som var veldig praktisk for de persiske foretakene; bare med Pelusium var det noen motstand verdt å nevne. Farao Psammetich III ble født i Memphis . fanget og kåret Cambyses til den rettmessige etterfølgeren til Amasis og kronet Farao. Naboen ørkenfolk sendte seg uten motstand. I følge Herodotus ser det ut til at en kampanje til Nubia ikke har vært vellykket, men arkeologiske funn indikerer at perserne hadde noen suksesser, i hvert fall i Nord -Nubia. [4] En kampanje mot Kartago fant ikke sted, angivelig fordi den fønikiske flåten nektet å delta. I mellomtiden, i hjertet av Bardiya -imperiet, med støtte fra befolkningen, reiste Cambyses seg mot ham. Dette skyldtes muligens hovedsakelig at kampanjen i Egypt stilte altfor høye krav til mennesker og materiell. Cambyses bestemte seg umiddelbart for å legge ned denne bruken . På retretten døde han imidlertid i Syria.

Dareios, som hadde ledsaget Cambyses som lansebærer til Egypt, kom fra den persiske adelen og var derfor kanskje forpliktet til å hevne forræderiet mot Cambyses. I følge hans begrunnelse i Behistun -inskripsjonen , som nevnt, hadde Cambyses uansett myrdet Bardiya for lenge siden. Tryllekunstneren Gaumata tiltrådte tronen og hevdet å være Bardiya. Dareios myrdet ham sammen med seks medsammensvorne og besteg deretter tronen selv.

Som jeg sa, denne versjonen av hendelsene er nå i tvil. Mye tyder på at Darius i sannhet var den første Achaemeniden på den persiske tronen, mens hans to forgjenger alltid hadde omtalt seg selv som Teispiden (inskripsjoner der Kyros tilsynelatende omtalte seg selv som Achaemenid er entydige forfalskninger fra Darius 'tid). Andre lærde antar at Gaumata virkelig eksisterte, at han var leder for en religiøst motivert bevegelse; men denne oppgaven er veldig kontroversiell. Uansett brukte mange folk i imperiet tiden med uro til å kjempe for sin uavhengighet igjen, mens andre grupper åpenbart ikke ønsket å godta Darius som den nye store kongen . Denne motstanden kunne bare brytes med ekstrem alvorlighetsgrad av Darius.

Darius I og hans etterfølgere

Etter slutten av 521 f.Kr. Da freden i imperiet ble gjenopprettet, viet Dareios I meg først og fremst til den indre fornyelsen av imperiet, fremfor alt for å utelukke en slik situasjon som den som nettopp var blitt overvunnet i fremtiden. Imperiet ble delt inn i ensartede provinser, såkalte satrapier , som neppe var basert på de tidligere inkorporerte imperiene, men først og fremst var skreddersydd for de enkelte folk. I tillegg ble det gjennomført en rekke andre reformer innen administrasjon, økonomi, samfunn og hær.

Den nordlige grensen til imperiet ble fremdeles truet av Saks. Etter at flere store militære aksjoner i Sentral-Asia ikke klarte å ta en avgjørelse, ble det startet en kampanje mot skyterne som bodde på Svartehavskysten, kanskje med sikte på å knivstikke de sentralasiatiske saksene i ryggen.

Selv om den skytiske krigen var en fiasko, kunne en ny satrapi - Thrakia - vinnes i Europa og imperiets grense skyves frem til Donau . Dette førte imperiet til et direkte nabolag med de europeiske grekerne. Spesielt vil de persiske fremskrittene i Middelhavet og Egeerhavet og underkastelse av Makedonia sannsynligvis ha skapt bekymring i Hellas. Et alliansetilbud fra Athen i 507 f.Kr. Ble tatt av perserne som en formell innsending av bystaten. I 499 f.Kr. Til slutt brøt det ut et opprør i de greske områdene i Lilleasia mot persisk styre, som ble støttet av Athen og Eretria , selv om det bare var med begrensede ressurser. Greske opprørere deltok i 498 f.Kr. Selv Sardis og brente byen. Dette joniske opprøret , som midlertidig strakte seg til Kypros og også forårsaket Thrakias fall, fant sted i 494 f.Kr. Og den ledende byen, Miletus, ble ødelagt. I de påfølgende årene var det to persiske straffekspedisjoner i Egeerhavet (begynnelsen på de såkalte persiske krigene ). 492 f.Kr. BC Thrakia ble utsatt igjen. 490 f.Kr. Byen Eretria, alliert med Athen, ble tatt til fange og ødelagt; en persisk hær landet til slutt på Attika med den hensikt å ta Athen. Men dette ble forpurret av slaget ved Marathon , der det persiske foretaket mer skal dømmes som en straffekspedisjon enn som en vanlig invasjon, og påfølgende athenske militære operasjoner. Ifølge greske kilder, for årene 486/85 f.Kr. En ny kampanje mot Hellas var planlagt, men den ble ikke realisert på grunn av et opprør i Egypt og Darius 'død.

Etterfølgeren til Darius, Xerxes I (486 til 465 f.Kr.), forsømte først den vestlige grensen til Hellas, men bestemte seg deretter i årene 481/80 f.Kr. Å gjennomføre en ny kampanje. Etter at de første suksessene - Athen, evakuert av innbyggerne, ble tatt, ble Akropolis ødelagt som en hevnhandling for helligdommer ødelagt i Sardis - denne forpliktelsen mislyktes også i kampene ved Salamis (480 f.Kr.) og Plataiai (479 f.Kr.). Grekerne, ledet av athenerne, gikk selv til angrep og frigjorde i nesten tiårene nesten alle greske byer i det keiserlige territoriet (dvs. spesielt på vestkysten av Lilleasia) fra persisk styre; Sparta , frem til da den ledende greske makten i Perserkrigen, var ikke interessert i operasjoner i Lilleasia, slik at Athen nå overtok den eneste ledende rollen i kampen mot perserne. Athen organiserte til slutt et ekte alliansesystem, som kort tid etter ble til et instrument for bevaring av det athenske hegemoniet, den såkalte Attic Sea League . Perserne selv forble defensive og begrenset seg til å prøve å holde grekerne utenfor imperiets territorium. Det var ikke før 449 f.Kr. Det ble inngått en fred med Athen, den såkalte Calliasfreden (om det virkelig var en virkelig traktat har lenge vært omstridt i forskning).

I selve imperiet forble ting stort sett stille under Xerxes og hans etterfølger Artaxerxes I (465 til 424 f.Kr.). De eneste opprørene som var verdt å nevne var i Babylon, som begynte i 479 f.Kr. Chr. Ble utsatt for stor ødeleggelse. I tillegg var det etter Artaxerxes gradvis en utbredt misnøye blant egypterne med det persiske styret, som Athen på femtitallet av det femte århundre f.Kr. Prøvde å utnytte for å bringe landet under hans innflytelse. Disse forsøkene mislyktes, Egypt forble under persisk styre. Etter døden til Artaxerxes I, var det tvister om tronen. Hans etterfølger Xerxes II ble kort tid myrdet av halvbroren Sogdianos , som snappet tronen, men ble myrdet av Darius II selv kort tid senere. Under Darius II kom imperiet tilbake til den greske verden ved å gå inn i den Peloponnesiske krigen (431 til 404 f.Kr.) på siden av Sparta , men deltok bare passivt. Til gjengjeld for de persiske subsidiene skulle de greske byene på vestkysten av Lilleasia falle tilbake til Persia, men Sparta nektet å gjøre dette etter krigens slutt, hvorpå krigen brøt ut.

De senere Achaemenidene og imperiets fall

I 404 f.Kr. Darius II døde og tronen gikk til Artaxerxes II (404 til 359 f.Kr.). 402 f.Kr. F.Kr. Egypt falt bort fra imperiet. Like etterpå reiste Artaxerxes 'yngre bror Cyrus seg mot ham, med Cyrus støttet av Sparta. Opprøret mislyktes etter at Kyros ble drept i slaget ved Kunaxa ; kampanjen som Xenophon registrerte i sin anabase viste også hvor utsatt det persiske riket var for angrep fra en godt trent og tett administrert hær. Det persiske riket gikk inn i Korintkrigen (399 til 386 f.Kr.) på siden av Athen og Theben . Krigen endte i 386 f.Kr. Med en seier av den antispartanske koalisjonen. I kongens fred ble det fastsatt at de greske byene i Lilleasia tilhører det persiske riket og at alle andre greske byer skal være uavhengige. Den persiske store kongen gikk inn som en garantist. Dermed hadde perserne formelt fått overlegenhet over Hellas; Faktisk gikk imidlertid hegemoniet over til Sparta, som overvåket overholdelsen av betingelsene for den kongelige freden på vegne av den store kongen.

På sekstitallet av 400 -tallet f.Kr. Flere opprør brøt ut i Lilleasia, tidligere kjent som "Great Satrap Revolt" og ble sett på som direkte truende eksistensen av imperiet. Dette har imidlertid blitt funnet feil i nyere forskning. Det var ikke et koordinert opprør av en satrap -koalisjon, men snarere uavhengige og antagelig tidsmessig adskilte opprør. Likevel betydde dette at perserne midlertidig hadde liten eller ingen reell makt over visse områder vest for imperiet; lokale herskere som Karier Maussollos fått betydelig makt. Disse urolighetene formet de siste årene av Artaxerxes 'II -regjeringstid og kunne bare være under hans etterfølger Artaxerxes III. (359–338 f.Kr.) bør bringes tilbake under kontroll.

Berggraver til de achaemenidiske kongene i Naqsch-e Rostam

Situasjonen øst for imperiet er stort sett ukjent på det tidspunktet. Indus -dalen , som ble underlagt Darius I, brøt vekk fra persisk styre, det samme gjorde Saki -områdene i Sentral -Asia. I det indre av imperiet var det også isolerte opprør, hvorav Kadusier sannsynligvis er den mest kjente.

Artaxerxes III. innført en tøffere politikk som først og fremst tar sikte på å gjenopprette persisk makt i tapte eller truede områder. Etter at den persiske overherredømme i Lilleasia ble gjenopprettet, var det en kampanje mot Egypt, der landet ble utsatt for ekstrem alvorlighetsgrad (343 f.Kr.). Før Artaxerxes kunne takle ytterligere mål, ble han imidlertid myrdet av eunuk Bagoas , som gjorde sin favoritt Asses til stor konge, men som også myrdet ham kort tid etterpå. Hans etterfølger var Darius III. (336-330 f.Kr.). Under hans regjeringstid falt invasjonen av Alexander den store , i løpet av hvilken Achaemenids rike ble ødelagt til 330. Alexander fremsto som Achaemenid -herskeren, men det er hevet over tvil om at Achaemenid Empire hadde avsluttet med drapet på Darius av satrap Bessus (330 f.Kr.) senest.

På det tidspunktet det ble ødelagt av Alexander, var Achaemenid Empire fortsatt et perfekt intakt statlig organ. De administrative strukturene som ble introdusert av Darius I, eksisterte fremdeles og hadde bevist seg gang på gang til dette punktet. Alexanders enkle seier over perserne kan forklares mye mer av den militære dyktigheten til Alexander og hans generaler, samt ved bedre trening og effektivitet av den makedonske hæren . Den persisk-vennlige oppførselen til Alexander og senere til guvernøren i Persis, Peukestas , garanterte derimot at det ikke var noe forsøk på restaurering av Achaemenid Empire.

intern struktur

Royalty og administrasjon

Under Kyros II og Kambyses II var imperiet en struktur basert på den personlige foreningen mellom den persiske kongen og kronen til andre riker (Media, Babylon, senere Egypt). I andre områder av imperiet (f.eks. Lydia) ble kongedømmet opphevet, men strukturene ble beholdt, og en persisk guvernør tok herskerens plass. Så man kan knapt snakke om et enhetlig imperium, men snarere om en slags sammenslutning av gamle orientalske stater. Etter den utide døden til Cambyses eller attentatet på Bardiya, førte dette til at tilstedeværelser dukket opp i områder som Babylonia, som hevdet det lokale kongedømmet, men ikke regjeringen over hele det persiske riket. Darius I reagerte med å iverksette tiltak for å dele opp disse individuelle imperiene og integrere dem i hele det persiske riket på en enhetlig måte. Dette ble oppnådd gjennom opprettelsen av nye provinser, såkalte satrapier , som sjelden holdt seg til historiske grenser. I spissen for hver satrapi var en guvernør (satrap) som ble utnevnt av den store kongen selv og ofte kom fra familien hans. Noen tradisjoner ble imidlertid beholdt. Dermed falt tittelen til konge av Babylon bare gradvis ut av bruk; titlene til konge av Media og Farao i Egypt ble videreført av alle de store kongene. I tillegg forble lokale herskere i embetet og dynastier fortsatte i mindre områder. På denne måten fulgte de achaemenidiske herskerne alltid tradisjonen i lokale stater.

Hovedlinjer og forlengelse av Achaemenid Empire på tidspunktet for Darius I og Xerxes I.

De administrative strukturene ble støttet av en enestående infrastruktur, den mest kjente representanten er Königsstrasse. De viktigste trafikkrutene ble bygget inn i et solid veinett, som spenner over hele imperiet og også koblet de mest avsidesliggende provinsene med hverandre. Et eksempel på dette er veien som ledet fra Sardis til Susa (faktisk fra Efesos til Persepolis ), og som ble beskrevet i detalj av den greske historikeren Herodotus . Veinettet bidro spesielt til korrespondanse og handel. Det var herberger langs gatene som også ga ferske hester til budbringere. I tillegg var det garnisoner med jevne mellomrom for å ivareta sikkerheten langs hele veinettet.

Siden Darius I var det også en enkelt valuta, Dareikos . Imperiets kanslerspråk var elamitt fram til Artaxerxes I, men ble deretter erstattet av det mye mer utbredte arameisk . Dette var også en lettelse for korrespondanse, ettersom arameisk kunne skrives på papyrus , mens Elamite cuneiform bare kunne brukes på leirtavler.

Brief Dareios I. an einen Satrapen (griechische Kopie aus römischer Zeit)

Obwohl mit den Satrapien und deren Verwaltung ein weitgehend dezentrales Regierungssystem bestand, war der Großkönig ein Despot , der die absolute Macht über alles im Reich hatte. Er ernannte Satrapen und konnte diese auch wieder absetzen. Im Ernstfall hatte er den Oberbefehl über das Heer bzw. konnte diesen vergeben. Dennoch besaßen die Satrapen weitgehende Freiheiten, so dass sie, häufig im Einvernehmen mit dem Großkönig, wie örtliche Könige oder Vasallen des Großkönigs herrschten. In königlichen Inschriften bezeichnete sich der Großkönig als „König der Könige“ und vertrat einen universellen Herrschaftsanspruch, indem er sich als „König der Länder und Völker“ bezeichnete. Dieser Anspruch wurde jedoch, besonders in den Grabinschriften, wieder relativiert, indem die Völkerschaften des Reiches genannt wurden. Diese Aufzählung änderte sich seit Dareios I. nicht, so dass naheliegt, dass die späteren Großkönige ihren Herrschaftsanspruch über die Gebiete des Reiches unter Dareios I., nicht aber über weitere Gebiete aussprachen.

Für Thronwirren sorgte wiederholt das Recht der Purpurgeburt . Es war persische Sitte, dass das Königtum an den Sohn des Herrschers überging, der als Erster in der Regierungszeit geboren wurde, und alle vorher geborenen Söhne missachtet wurden. Tatsächlich wurde dieses Recht nach Gründung des Großreiches nur einmal explizit angewandt, als Xerxes I. gegenüber seinem Halbbruder Artobazanes den Vorzug erhielt. Andere Königssöhne, namentlich Bardiya und Kyros der Jüngere , versuchten vergeblich, dieses Recht geltend zu machen, und erhoben sich in der Folgezeit gegen ihre Brüder. Artaxerxes III. eliminierte diese Ansprüche von vornherein, indem er seine Geschwister ermordete.

Kultur und Gesellschaft

Goldschale aus achämenidischer Zeit

In den einzelnen Reichsteilen wurden die kulturellen Traditionen der Zeit vor der persischen Eroberung gewahrt. Die vorachämenidischen Strukturen blieben intakt, und die Ausübung örtlicher Traditionen, wie beispielsweise religiöse Kulthandlungen, wurden toleriert und zum Teil auch gefördert. Die bekanntesten Beispiele hierfür sind die Berichte aus der Bibel, die die Perser als milde und tolerante Herrscher auftreten lassen. In Babylon scheint eine größere persische Bevölkerung angesiedelt worden zu sein; des Weiteren fanden – vor allem nach Aufständen – größere Umsiedlungsaktionen statt, von denen insbesondere Herodot, aber auch die Alexanderhistoriker zu berichten wissen. Zwar wurden bestenfalls die obersten Schichten der Gesellschaft persisch geprägt, diese aber auch nachhaltig. So existierten nach dem Zusammenbruch des Alexanderreiches in manchen Gebieten wie beispielsweise Atropatene lokale Fürstentümer fort, die weiterhin achämenidisch-persische Traditionen pflegten.

Die Gesellschaftsordnung war allgemein in der Tradition orientalischer Despotien streng hierarchisch, allerdings war zumindest formal eine größere Vermischung der einzelnen Gesellschaftsschichten möglich. Während die Sklavenwirtschaft weiter anhielt, scheint zumindest zeitweilig eine Betonung auf Beschäftigung freier und bezahlter Arbeiter zu liegen. So sind die Paläste von Persepolis demonstrativ von freien Fachkräften aus allen Reichsteilen geschaffen worden, wohl auch um den Propagandaeffekt einer Reichseinheit zu erzielen. Erwähnenswert ist hier auch die Stellung der Frau, die im Achämenidenreich über weitgreifende Rechte verfügte. Ob es sich dabei um eine totale Gleichberechtigung handelt, wie Teile der modernen Forschung glauben, ist zweifelhaft. Sicher ist aber, dass zumindest in den Gebieten des Reiches, die unmittelbar der Gewalt des Großkönigs unterstanden, Frauen in hohen Positionen bei gleicher Entlohnung wie bei Männern standen.

Kunst

Relief eines geflügelten Sphinx aus glasierten Ziegeln aus dem Palast des Dareios I. in Susa, heute im Louvre

In diesem Zusammenhang ist auch die Entwicklung der persischen Kunst jener Zeit zu verstehen. Als ursprünglich nomadisches Gebirgsvolk hatten die Perser keine eigens entwickelten künstlerischen Traditionen. In der Frühzeit bedienten sie sich vor allem elamitischer Vorbilder; nach der Expansion des Reiches kamen mesopotamische, kleinasiatische, griechische und ägyptische Einflüsse hinzu. So zeigen sich die Paläste aus der Zeit von und nach Dareios I. als Vermischung der verschiedenen Kunstformen des Reiches. Reliefs und Skulpturen sind stark mesopotamisch und ägyptisch beeinflusst, die Architektur bedient sich vor allem ägyptischer und griechischer Vorbilder.

Das Relief ist die bekannteste Kunstform des Achämenidenreiches. Dennoch ist die Verbreitung auf das Kernland des Reiches, und hier insbesondere auf Palastanlagen und Königsgräber beschränkt. Dargestellt werden in der Regel Szenen und Personen des königlichen Hofes oder mythologische Figuren und Szenen. Die Reliefs dienten vor allem der Darstellung der Macht des Großkönigs. Daher tauchen häufig in seinem Gefolge Vertreter der wichtigsten Völkerschaften des Reiches auf. In diesen Darstellungen leisten sie dem Großkönig entweder Tribut, oder sie erscheinen als Träger des Königs auf dem Thron. In anderen Darstellungen bezwingt der Großkönig eigenhändig Löwen oder menschliche Feinde. Als Inbegriff dieser Verherrlichung des Großkönigs gelten Relief und Inschrift von Behistun , in welcher Dareios I. die Siege über seine Feinde darstellt.

Die Reliefs wurden häufig mit kostbarem Material wie etwa Lapislazuli veredelt und farbig bemalt. Bei den Palästen in Susa wurden sie, wohl nach babylonischem Vorbild, aus glasierten Ziegeln hergestellt, so dass die ursprüngliche Bemalung erhalten geblieben ist.

Persisches Goldarmband

Weit verbreitet war auch die Kunstform der Plastik . Dabei sind vor allem kleinere Arbeiten aus wertvollem Material wie Elfenbein, Lapislazuli oder Gold bekannt. Sie kennzeichnen sich, ebenso wie Schmuck, Geschirr und andere kleinere Gegenstände, durch äußerst aufwändige und detaillierte Verarbeitung und Verzierung. Dargestellt werden in der Plastik meistens adelige Personen, Tiere oder Fabelwesen. Andere Gegenstände verzichten meistens auf konkrete Darstellungen und sind mit Ornamenten verziert. Unbekannt ist, wie weit verbreitet die Teppichknüpferei zu jener Zeit war. Auf den Reliefs finden sich vereinzelte Darstellungen von Teppichen mit aufwändigen Mustern. Solche Teppiche wurden wegen der begrenzten Haltbarkeit des Materials jedoch kaum gefunden.

Die Architektur ist vor allem durch die Palastbauten in Persepolis , Susa und Pasargadai bekannt. Es handelt sich um monumentale Anlagen, in denen sich viele architektonische und künstlerische Elemente aus allen Bereichen des Achämenidenreiches wiederfinden. So erinnern die großen Säulenhallen an ägyptische Bauten [5] oder die Reliefkunst an Mesopotamien. Die plastische Bildhauerei mag griechische Einflüsse zeigen. Diese Bauten wurden vor allem zum Zweck der Machtdemonstration errichtet, es wurden hier Gesandtschaften aus vielen Ländern innerhalb und außerhalb des achämenidischen Herrschaftsbereiches empfangen.

Erwähnenswert sind in diesem Bereich die Felsgräber der Großkönige, die zunächst in Naqsch-e Rostam , später in Persepolis entstanden. Ähnliche Felsgräber sind vor allem aus Kleinasien bekannt.

Religion

Es gab im frühen Achämenidenreich keine einheitliche Religion. Vielmehr wurden die verschiedenen Religionen und Kulte der diversen Völker grundsätzlich toleriert, schon um deren Integration in das Reich zu erleichtern. Nur im Konfliktfall änderte sich dies mitunter, wie etwa die Zerstörung der Tempel auf der Akropolis von Athen durch Xerxes 480 v. Chr. bezeugt. Die Großkönige ab Dareios I. hingen dem Zarathustrismus oder einer diesem verwandten Religion an: Auf den Inschriften der Großkönige ab 522 v. Chr. wird stets Ahura Mazda als oberste Gottheit angerufen. Es ist bekannt, dass auch andere Gottheiten wie Anahita und Mithras ebenso von den Königen verehrt wurden. Sicher ist, dass Ahura Mazda schon in vorzarathustrischer Zeit als eine Gottheit unter mehreren verehrt wurde, weshalb die in der älteren Forschung lange als gesichert geltende Annahme, die Großkönige seien Zarathustrier gewesen, heute von vielen Gelehrten bezweifelt wird.

Es finden sich vereinzelte Tempelanlagen, die Feueraltare, wie sie aus späterer Zeit bekannt sind, enthalten. Am bekanntesten ist die Anlage in Pasargadai, das vermutlich den Rang einer zeremoniellen und religiösen Hauptstadt des Reiches innehatte. Auch auf den Reliefs der Königsgräber sind kleinere Feueraltare abgebildet. Allgegenwärtig ist auch die Figur des häufig (und fälschlicherweise) mit Ahura Mazda identifizierten Faravahar , der möglicherweise die Ahnen des Großkönigs oder den „Glücksglanz“ des Herrschers darstellt und diesem die Macht in Form eines Ringes übergibt.

Wirtschaft

Da der größte Teil des Achämenidenreiches noch ländlich geprägt war, war wie zu jedem Zeitpunkt im Altertum die Landwirtschaft die Grundlage der Wirtschaft. Es sind auch aus trockenen Gebieten Agrargebiete bekannt, die mit so genannten Qanaten bewässert wurden. In den Randzonen des Reiches, insbesondere in Zentralasien, war jedoch vor allem die nomadische Lebensweise, die auf Viehzucht aufbaute, maßgebend. Die relativ einheitlichen Wirtschaftsregelungen erleichterten auch den Handelsverkehr, der von allen Seiten in das Reich ein- und ausströmte. Vermutlich hat auch schon die Seidenstraße existiert. Griechische Quellen sprechen von der „persischen Frucht“, dem Pfirsich , der jedoch aus China stammt. Daneben wird spekuliert, ob die um 500 v. Chr. in China schlagartig einsetzende Eisenverarbeitung vom vorderen Orient ausging.

Handelszentren waren wie in vorachämenidischer Zeit die großen Städte wie Babylon , Susa oder Tyros . In Babylon ist reges kommerzielles Treiben durch mehrere Bankhäuser nachgewiesen. Hier wurden auch Wissenschaften wie Astronomie und Mathematik betrieben. Tyros fungierte als Tor zum Mittelmeer, besonders durch den regen Kontakt zu den phönizischen Kolonien. Das wirtschaftliche Leben wurde genau aufgezeichnet und lässt sich zum Teil aus den Tausenden von Tontäfelchen, die in Persepolis gefunden wurden, rekonstruieren. Daneben geben auch die Darstellungen der Tributbringer in Persepolis Aufschluss über wirtschaftliche Besonderheiten der einzelnen Reichsteile.

Militärwesen

Die „ Unsterblichen “, Relief aus Susa
antikes Tonköpfchen achämenidischer Reiter, ca. 4,7 cm hoch

Bis zu Zeiten Dareios' I. war das persische Heer vor allem ein Milizheer. Es führte noch alte nomadische Traditionen fort und hatte seinen Schwerpunkt in Infanterie und Bogenschützen. Unter Dareios I. wurde eine Art stehendes Heer eingeführt, das in Garnisonen durch das ganze Reich verteilt war. Es gliederte sich in Streitwagen-, Kamel- und Pferdereiter-, Lanzenträger- und Bogenschützenverbände. Bekannt ist, dass es sowohl eine leichte als auch eine schwer gepanzerte Kavallerie gab. Im Fall größerer kriegerischer Auseinandersetzungen, wie etwa der Griechenlandinvasion des Xerxes oder des Widerstandes gegen Alexander, wurde ein so genanntes Reichsaufgebot ausgehoben, welches aus Einheiten der einzelnen Völkerschaften des Reiches mit ihrer typischen Bewaffnung bestand. Die griechischen Geschichtsschreiber sprechen meistens von Heeren in Millionengröße, doch hat die moderne Forschung erwiesen, dass diese Berichte sehr stark übertrieben sind. Dennoch handelte es sich um die größten Truppenverbände ihrer Zeit.

Die wohl bekannteste Einheit der Achämenidenzeit waren die sogenannten Unsterblichen , ein Verband von zehntausend Mann, von denen eintausend als königliche Leibgarde dienten. Diese Truppe rekrutierte sich ausschließlich aus Persern, die dem Großkönig treu ergeben waren. Herodot zufolge rührt der Name von der Tatsache, dass wenn ein Krieger fiel, stets ein neuer zur Stelle war, der dessen Platz einnahm. Daneben existierte (wohl als separate Einheit) die Garde der sogenannten Apfelträger .

Die Kampfstrategie war stets von den nomadischen Ursprüngen geprägt. Es wurde auf eine Überwältigung des Gegners mit Geschosssalven der Bogenschützen und Schleuderer gesetzt. Die dadurch verunsicherten Gegner wurden anschließend mit der Kavallerie aufgerieben. Gegen die schwer gepanzerten griechischen Truppen war diese Strategie weniger erfolgreich. Daher wurden in späterer Zeit auch zunehmend griechische Söldner verpflichtet, die meist an vorderster Front eingesetzt wurden.

Chronologie und Stammbaum der Achämeniden

Die Forschung ist sich heute weitestgehend darüber einig, dass die Könige (außer Achaimenes) vor Dareios keine Achämeniden waren: Sie waren Teispiden , die mit den Achämeniden höchstens weitläufig verwandt waren. Dareios, der faktisch als Usurpator auf den Thron gelangte, konstruierte dann eine fiktive Genealogie, die Kyros und Kambyses scheinbar zu seinen Verwandten machte, und heiratete überdies zwei Töchter des Kyros: Ziel war, seine Herrschaft durch Anschluss an die Vorgängerdynastie zu legitimieren. Obwohl die ersten beiden Herrscher des altpersischen Großreichs also keine Achämeniden waren, spricht man dennoch meist vom Achämenidenreich.

Nachwirkungen der Achämeniden

Die Ruinen von Persepolis

Das Achämenidenreich war der erste politische Körper, der den gesamten Vorderen Orient umfasste. Trotz vereinzelter Aufstände wurde dieser Bereich im Großen und Ganzen friedlich zusammengehalten, wenn auch nicht vereint. Die Verwaltungsstruktur der Satrapien war noch Jahrhunderte später maßgebend und ist möglicherweise auch in die römische eingeflossen. Eine tatsächliche kulturelle Nachwirkung des Achämenidenreiches auf die von ihm beherrschten Gebiete gab es, wenn überhaupt, nur sehr bedingt. Davon sind einige Nachfolgestaaten , die sich der Eroberung durch Alexander widersetzten, auszunehmen, hiervon ist vor allem Atropatene erwähnenswert.

Für die Griechen blieb das Achämenidenreich ein Symbol der Bedrohung, und der endgültige Sieg über die Perser durch Alexander war stets ein Ruhmesblatt für das griechische Selbstbewusstsein. Dabei flossen auch in die griechische Kultur persische Elemente ein. So gibt es beispielsweise Spekulationen, dass die Reliefs des Athener Parthenon persische Vorbilder hatten. Auch meinen manche Altphilologen, Platons Atlantis -Erzählung spiele auf das Perserreich an. Auch in anderen Ländern, die außerhalb des achämenidischen Machtbereiches standen, sind persische Einflüsse nachweisbar. So werden als Vorbilder für manche indische Palastanlagen die persischen Residenzen genannt.

Die größten Auswirkungen hatte das Achämenidenreich aber natürlich für die Perser selbst. Noch Jahrhunderte später erinnerte man sich, dass es einst ein großes persisches Reich gegeben hatte, auch wenn genaueres Wissen darüber verlorengegangen war. So fügten die Sassaniden an bedeutenden achämenidischen Plätzen wie Behistun und Naqsch-e Rostam eigene Felsreliefs hinzu, um sich in die Tradition der Achämeniden zu stellen. Später ging das Wissen über das Achämenidenreich im Iran selbst wieder verloren und wurde erst durch westliche Forschungen und Ausgrabungen wieder geweckt. Der letzte Schah, Mohammad Reza Pahlavi , sah sich in der Tradition des Achämenidenreiches und lenkte die iranische Geschichtsbetrachtung ganz bewusst auf diesen Höhepunkt persischer Machtentfaltung. Auch heute noch verweisen viele iranische Nationalisten auf das Achämenidenreich. So wird etwa Persepolis, dessen tatsächliche Rolle im Achämenidenreich nicht bedeutender war als die von Susa oder Ekbatana, als Symbol der iranischen Nation verklärt.

Quellen

 • Amélie Kuhrt (Hrsg.): The Persian Empire: A Corpus of Sources of the Achaemenid Period. Routledge, New York 2007 [Paperback 2009] (zahlreiche Quellenauszüge in englischer Übersetzung mit Einleitung und Kommentar).
 • Hans-Wilhelm Haussig : Herodot – Historien. Kröner, Stuttgart 1971, ISBN 3-520-22404-6 .
 • Lloyd Llewellyn-Jones, James Robson (Hrsg.): Ctesias' „History of Persia“. Tales of the Orient. Routledge, London ua 2010.
 • Helmut Vretska: Xenophon – Anabasis. Reclam, Stuttgart 1958, ISBN 3-15-001184-1 .
 • Gerhard Wirth , Oskar von Hinüber: Arrian. Der Alexanderzug – Indische Geschichte. Artemis, München 1985, ISBN 3-7608-1649-5 .

Literatur

 • Pierre Briant : Histoire de l'empire perse. De Cyrus à Alexandre. Fayard, Paris 1996, ISBN 2-213-59667-0 . Auch in englischer Übersetzung verfügbar: From Cyrus to Alexander. A history of the Persian Empire. Eisenbrauns, Winona Lake 2002, ISBN 1-57506-031-0 (hervorragende und umfassende Darstellung der Achämenidenzeit; gilt international als grundlegendes Standardwerk).
 • Pierre Briant: Darius. Les Perses et l'Empire. Decouvertes Gallimard, Paris 1992, ISBN 2-07-053166-X (grundlegendes Werk über das Leben des Dareios und den Aufbau seines Reiches).
 • Pierre Briant, Amélie Kuhrt, Margaret C. Root, Heleen Sancisi-Weerdenburg, Josef Wiesehöfer (Hrsg.): Achaemenid History. Bd. 1 ff., Leiden 1987 ff. (wichtige Aufsatzsammlung).
 • Maria Brosius: The Persians. Routledge, London 2006 (knappe Überblicksdarstellung zum vorislamischen Persien).
 • John M. Cook: The Persian Empire. New York ua 1983.
 • Vesta S. Curtis; Sarah Stewart: Birth of the Persian Empire. London-Middle-East-Institute at SOAS and British Museum. Tauris, London 2005, ISBN 1-84511-062-5 (ua Kyros II. und das Königreich Anschan, Die Achämeniden und das Avesta, historische Idee zur Gründung von Iran).
 • Muhammad A. Dandamaev: A Political History of the Achaemenid Empire. Übersetzt von WJ Vogelsang. Brill, Leiden 1989.
 • Elspeth RM Dusinberre: Empire, Authority, and Autonomy in Achaemenid Anatolia. Cambridge University Press, Cambridge 2013, ISBN 978-1-107-01826-6 .
 • Walther Hinz : Darius und die Perser. Eine Kulturgeschichte der Achämeniden. 2 Bde. Holle, Baden-Baden 1976 (Standardwerk; von Bedeutung ist insbesondere die Auswertung der elamitischen Tontafeln).
 • Bruno Jacobs ; Robert Rollinger (Hrsg.): Der Achämenidenhof/The Achaemenid Court. Harrassowitz, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-447-06159-9 .
 • Heidemarie Koch : Es kündet Dareios der König. Vom Leben im persischen Großreich. Philipp von Zabern, Mainz 1992. ISBN 3-8053-1347-0 (umfassende, aber umstrittene Darstellung zum achaimenidischen Perserreich mit Hauptaugenmerk auf die Zeit Dareios' I.).
 • Rüdiger Schmitt : Achaemenid Dynasty . In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica . Band   1(4) , 1985, ISBN 0-7100-9099-4 (englisch, iranicaonline.org , Stand: 15. Dezember 1983 [abgerufen am 14. Juni 2011] inkl. Literaturangaben).
 • Jan P. Stronk: Semiramis' Legacy. The History of Persia According to Diodorus of Sicily. Edinburgh University Press, Edinburgh 2017.
 • Leo Trümpelmann : Zwischen Persepolis und Firuzabad. Sonderband zur Antiken Welt . Philipp von Zabern, Mainz 1992, ISBN 3-8053-1414-0 .
 • Matt Waters: Ancient Persia. A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330 BCE. Cambridge University Press, Cambridge 2014 (aktueller Überblick).
 • Josef Wiesehöfer : Das antike Persien. Von 550 v. Chr. bis 650 n. Chr. Albatros, Düsseldorf 2005, ISBN 3-491-96151-3 (deutsches Standardwerk zur Geschichte des alten Persiens).

Weblinks

Commons : Achämenidenreich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Largest empire by percentage of world population . In: Guinness World Records . ( guinnessworldrecords.com [abgerufen am 26. Oktober 2018]).
 2. Morris, Ian, 1960-, Scheidel, Walter, 1966-: The dynamics of ancient empires : state power from Assyria to Byzantium . Oxford University Press, Oxford 2009, ISBN 978-0-19-970761-4 .
 3. Thomas Harrison: Writing ancient Persia. Bristol Classical Press, London 2011, ISBN 978-0-7156-3917-7 .
 4. Pierre Briant : From Cyrus to Alexander. Winona Lake 2002, S. 54 f.
 5. Vgl. z. B. Gerd Gropp: Beobachtungen in Persepolis. In: Archäologische Mitteilungen aus Iran. Bd. 4 (Sonderdruck). Herausgegeben vom Deutschen Archäologischen Institut Abteilung Teheran. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1971.