Bahaitum

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Lotus -tempelet i New Delhi er Baha'is mest besøkte religiøse bygning
Bahāʾullāhs helligdom i Vest -Galilea . Helligdommene til de to religiøse grunnleggerne (se ovenfor) er Baha'is viktigste pilegrimssteder og er et UNESCOs verdensarvliste . [1]

Bahá'í -troen - til og med Bahai -religion eller Bahai -tro - er en kosmopolitisk [2] og universell religion , [3] av Baha'ullah ble grunnlagt på midten av 1800 -tallet. Bahāʾullāh etterlyser synet på jorden som "bare ett land og alle mennesker [som] dets borgere". [4] Dette prinsippet om enhet krever en omfattende endring i de gjensidige forholdene i alle deler av samfunnet. Medlemmer av forskjellige religioner, etnisiteter og nasjoner blir også adressert for å møte hverandre som medlemmer av en mangfoldig menneskelig familie. [5]

Baha'i-religionen lærer den monoteistiske troen på en altvitende og all-elskende Gud , hvis transcendente natur som universets skaper ikke kan forstås av det menneskelige sinn. Grunnleggerne av verdens religioner omtales av Bahāʾullāh som manifestasjoner av denne ene Gud , hvis formål er frelse og foredling av menneskets karakter så vel som utvikling av samfunnet i henhold til tidens behov. [6] Baha'iene anerkjenner påstanden fra Bahāʾullāh om å være den yngste i denne progressive serien av Guds budbringere , i hvis forfatterskap en visjon for konstruksjonen av en permanent fredelig og rettferdig verden utspiller seg. [7]

historie

Baha'i-troens historie begynte i Iran med arbeidet til Bahāʾullāhs (1817-1892) og hans forløper, Bab (1819-1850). Begge erklærte å være Guds budbringere. Etterfølgeren til Bahāʾullāh som sjef for Baha'i-religionen, basert på hans spesifikasjoner, gikk først til hans (eldste) sønn ʿAbdul-Baha ' (1844–1921), fra ham til hans (eldste) barnebarn Shoghi Effendi (1897–1957) ) og til slutt (siden 1963) til et internasjonalt valgt organ, Universal House of Justice . [Åttende]

Baben

Det er historiske årsaker til at gravstedet til Bab, som kommer fra Shiraz (Iran), nå er i Haifa (Israel).

Baben (arabisk for "porten", det virkelige navnet Siyyid ʿAlī Muḥammad Schirāzī) ble født 20. oktober 1819 i Shiraz , Iran . 22. mai 1844 kunngjorde han for første gang at han var bærer av en åpenbaring fra Gud. [9] I sine skrifter snakket han om begynnelsen på en tidsalder med global fred og rettferdighet, som ville bli innledet av den forestående fremkomsten av det lovede for alle religioner - "Ham som Gud vil åpenbare" [10] . Hans uttalte intensjon var å forberede veien for denne guddommelige budbringeren. Blant annet viet han seg til å styrke kvinners sosiale posisjon og den intellektuelle myndigheten til vanskeligstilte befolkningsgrupper. [11]

At Babs lære representerte et brudd med islams religiøse og sosiale tradisjoner, ble tydelig på et møte med noen av hans tilhengere i juni 1848 i landsbyen Badasht. Poeten og lærde Tahere demonstrerte uavhengigheten til den nye religionen ved å dukke opp under denne konferansen uten å skjule . [12] [13]

I løpet av få år sluttet opptil 100 000 mennesker seg til Babi -bevegelsen. [14] [15] Den religiøse og politiske ledelsen i Iran svarte med brutal undertrykkelse i løpet av hvilke tusenvis ble torturert og myrdet. Bab selv ble arrestert, flere ganger eksilert i landet og skutt 9. juli 1850 i Tabriz av et soldatregiment foran noen få tusen tilskuere. [16] [17]

For Babi var henrettelsen av Babi, sammen med den voldelige døden til de fleste av hans mest respekterte støttespillere, et ødeleggende slag som lot dem stort sett spredt og demoralisert uten moralsk autoritet. [18] Den yngre halvbroren til Bahāʾullāh, Mirza Yahya (også kjent som Subh-e Azal ), hadde blitt utnevnt av Bab til nominelt å presidere i samfunnet fram til den forestående fremtredende. Imidlertid klarte han ikke en egentlig lederrolle. [19] Senere skulle Yahya ikke anerkjenne Bahāʾullāhs påstand om å være denne Guds sendebud som ble annonsert av Bab, men vende seg mot sin bror og hans tilhengere. [20]

Bahāʾullāh

Bahā'ullāh (arabisk for “Guds herlighet”, som egentlig heter Mirza Hussain-'Alī Nuri ) ble født den 12 november 1817 i Teheran, Iran. I 1844 adopterte han Bab -religionen og begynte å promotere den. På møtet i Badashht spilte han en sentral rolle i å bekrefte uavhengigheten til Babi -troen. Etter henrettelsen av Bab ble han i økende grad oppfattet som den ledende representanten for samfunnet. [21] [22] [23] I 1852 ble Bahāʾullāh feilaktig anklaget for medvirkning til attentatet mot shahen og fengslet i et beryktet fangehull, Siyah-Chal ("Black Hole") og plassert i tunge lenker. Bahāʾullāh rapporterte senere å ha opplevd begynnelsen på hans guddommelige åpenbaring der: [24] [25] [26]

«[...] i de sjeldne øyeblikkene av søvn [hadde] jeg en følelse av at noe strømmet fra kronen på hodet mitt over brystet, som en mektig strøm som strømmet ned fra toppen av et høyt fjell til dalen. [...] I slike øyeblikk sa tungen min ord som ingen kunne ha båret å høre. "

- Bahāʾullāh [27]

Bagdad, Istanbul og Edirne

Etter fire måneders fengsling ble Bahāʾullāh, i mellomtiden alvorlig syk, forvist til Bagdad og kom dit 8. april 1853. [28] [29] I Bagdad vendte babisamfunnet seg stadig mer til Bahāʾullāh, som nå begynte å styrke dem moralsk og organisatorisk. For å avslutte en krangel som hadde utløst i samfunnet, forlot Bahāʾullāh Bagdad 10. april 1854 og trakk seg tilbake til fjellene i den kurdiske provinsen Silêmanî for en tid med bønn og meditasjon. [30] [31] [32] 19. mars 1856 kom han tilbake etter forespørsel fra sine følgere. Gjennom sitt engasjement for å bygge opp Babi -samfunnet, fikk han igjen rykte. [33] [34] [35] [36] For å dempe Bahāʾullāhs innflytelse, flyttet shahen den osmanske sultanen til å forvise Bahāʾullāh til Istanbul . [37]

Viktige mystiske verk av Bahāʾullāh, for eksempel de syv dalene eller de skjulte ordene , samt Sikkerhetsboken (Kitab-i-Iqan) stammer fra tiden i Bagdad. Med sistnevnte utfører Bahāʾullāh blant annet sin lære om Guds egenart, profetenes enhet, kontinuiteten i guddommelig åpenbaring og relativiteten til religiøs sannhet. [38] [39]

Istanbul 1868

Rett før eksilet tilbrakte Bahāʾullāh tolv dager med utvalgte ledsagere og støttespillere fra 22. april 1863 ved bredden av Tigris i en hage han kalte Ridvan ("paradis"). Der erklærte Bahāʾullāh den som var lovet av Baben - Guds sendebud for i dag. [40] [41] [42]

Bahāʾullāh og følget hans nådde Istanbul i august 1863 før en slitsom reise brakte dem til Edirne i desember 1863. [43] [44] Derfra begynte han fra 1867 med å rette oppdrag til konger og herskere på den tiden. [45] I den forkynte han åpent sin påstand, snakket om begynnelsen av en ny tidsalder og advarte om katastrofale omveltninger i verdens politiske og sosiale orden. Han oppfordret dem til å gjøre rettferdighet, avvæpne, opprette en føderasjon av stater og sette en stopper for krigen. [46] [47] [48] Med unntak av noen få, vendte alle Babi seg til Bahāʾullāh i løpet av denne tiden og ble kjent som Bahai. Opptøyet forårsaket av Bahāʾullāhs motstandere fikk myndighetene til å forvise ham til festningsbyen Acre i det som nå er Israel . [49] [50] [51] [52]

Vest -Galilea

Festningsbyen Akkon er et av pilegrimsreisemålene til Baha'i i dag

Bahāʾullāh ankom Acre 31. august 1868 og ville tilbringe resten av livet i byen og dens omgivelser. Han ble arrestert i Acre fengsel med rundt 70 familiemedlemmer og støttespillere de to første årene før de ble flyttet til et hus innenfor veggene i Acre. Fra 1877 fikk Bahá'u'lláh større frihet og kunne bevege seg utenfor bymurene. Bahāʾullāh døde 29. mai 1892 i Bahji nær Akkon. [53] [54] Hans helligdom er det viktigste pilegrimsstedet for Baha'i i dag og bestemmer bønnens retning for de obligatoriske bønnene. [55] [56]

I løpet av tiden i Acre og området rundt dukket det opp en betydelig del av den omfattende litteraturen til Bahāʾullāh. I den fortsetter han sin sentrale lære, ikke minst prinsippene om menneskehetens enhet og forsoning av religioner. Kitab-i-Aqdas (den helligste boken ), som ble fullført i 1873 og regnes som den viktigste teksten i Bahāʾullāh, fortjener spesiell omtale. Den inneholder de grunnleggende lovene og prinsippene i Baha'i -troen, samt grunnlaget for en global administrativ orden. [57] [58] [59] [60]

Etterfølgelse til Bahāʾullāh

Baha'i kaller arven etter grunnleggeren av religionen som leder for Baha'i -troen "Bund Bahāʾullāhs". Gjennom dette er målet med åpenbaringen av Bahāʾullāh, å fremme menneskehetens velvære og enhet og "å dyrke kjærlighetens og solidaritetens ånd blant mennesker" [61] , å oppnå og Baha'is enhet samfunnet skal bevares. For dette formålet utnevnte Bahāʾullāh sin eldste sønn, 'Abdul-Baha' (1844–1921), "paktens sentrum" og beordret opprettelsen av Universal House of Justice. 'Abdul-Baha' forklarte på sin side de funksjonelle prinsippene for Universal House of Justice og fastslo at Baha'i etter hans død måtte henvende seg til sitt eldste barnebarn, Shoghi Effendi (1897–1957), som han utnevnte til "Guardian of Baha'i -troen ". [62] [63] [64]

Abdul-Baha '

'Abdul-Baha' var leder for Baha'i-religionen fra 1892 til hans død i 1921. Han regnes som et perfekt eksempel for Baha'i og ble gitt av Bahá'u'lláh fullmakt som "paktens sentrum" til å tolke hans skrifter autoritativt. [65] Gjennom ʿAbdul-Bahas arbeid spredte Baha'i-troen seg ytterligere, ikke minst i vest. Han etablerte lokale Baha'i -institusjoner, samt en rekke utdannings- og utviklingsinitiativer. [66] [67] I tillegg til flere bøker har omtrent 27 000 brev og oppdrag overlevd fra hans skrevne arbeid. De mest kjente titlene inkluderer Paris Talks og The Answered Questions . [68] Etter at han ble løslatt fra fangenskap som følge av den unge tyrkiske revolusjonen i 1908, reiste "Abdul-Baha" til Egypt, Europa og Nord-Amerika. [69] [70] [71] Våren 1913 besøkte han Tyskland og Østerrike. [72] [73] I møter og videre korrespondanse med intellektuelle så vel som politiske og religiøse ledere og organisasjoner understreket han at for etablering av verdensfred var det blant annet nødvendig å bryte ned fordommer av alle slag, å fremme utdanning, og for å fremme likestilling mellom kvinner og menn sikre og etablere tilstrekkelige internasjonale politiske institusjoner. [74] [75] [76] Etter slutten av første verdenskrig advarte han om at Folkeforbundet ikke kunne garantere fred. [77] Hans engasjement for sosial rettferdighet og internasjonal fred, så vel som hans humanitære engasjement, resulterte i betydelig offentlig anerkjennelse. Han ble tildelt Knight of the British Empire for sin rolle i å avverge hungersnød i krigsårene i Palestina . [78] [79] Hans død 28. november 1921 i Haifa vakte stor sympati blant dignitarer og tilhengere av forskjellige religioner. [80] [81] [82]

De første hagene ved Baha'i World Center i Haifa ble anlagt av Shoghi Effendi. De hengende hagene i sin nåværende form ble åpnet i 2001.

Shoghi Effendi

Fra 1921 til 1957 var Shoghi Effendi sjef for Baha'i -troen. Han fikk også fullmakt til å tolke Baha'i -skriftene på en forpliktende måte. [83] Under Shoghi Effendis embetsperiode spredte Baha'i -troen seg til nesten alle land i verden. Han fremmet videre etablering og utvikling av lokale og nasjonale organer i den administrative orden Bahāʾullāh, aksjonerte for utformingen av de hellige stedene og verdens sentrum for Baha'i i Haifa og Acre og oversatte noen av de viktigste skriftene til Bahāʾullāh til engelsk. I løpet av denne tiden begynner samarbeidet med FN, der Den internasjonale Bahá'í-menigheten har blitt offisielt anerkjent som en ikke-statlig organisasjon siden 1948. [84]

Shoghi Effendi døde uventet 4. november 1957 uten å nevne en etterfølger som vokteren for Baha'i -troen. [85] Den autoritative tolkningen av de avslørte Baha'i -tekstene ble derfor endelig fullført med arbeidet hans. Samtidig anvender Baha'i fortsatt ʿAbdul-Baha's og Shoghi Effendis tolkninger som bindende. [86] Generelt verdsatte Bahaitum også individers innsats for å forstå skriftene for seg selv, uten imidlertid å gi myndighet til deres synspunkter. [87]

Fra 1957 til 1963 ble det verdensomspennende Baha'i -samfunnet midlertidig administrert av en gruppe som tidligere ble utnevnt og ledet av Shoghi Effendi, Institution of the Hands of the Cause . [88] Som hovedforvaltere i Baha'i -samfunnet fremmet de implementeringen av Shoghi Effendis eksisterende planer og instruksjoner som forberedelse til det første valget av Universal House of Justice. [89]

Universal House of Justice

The Universal House of Justice har vært leder for Baha'i -religionen siden 1963. [90] Det første valget av dette organet, som siden hvert femte år, ble gjennomført 21. april 1963 Pliktene til Universal House of Justice inkluderer å anvende Baha'i-læren til behovene til et samfunn i stadig utvikling. På den annen side kan en autoritær tolkning av Baha'i -læren ikke gjøres av Universal House of Justice. [91] [64] [92] Universal House of Justice la oppgaver og funksjoner i sin egen grunnlov. [93]

Universal House of Justice fortsatte Shoghi Effendis innsats for å spre Baha'i -troen over hele verden. [94] [95] Den sterke veksten siden den gang og den geografiske spredningen av Baha'i'um gjorde dens identitet som global religion stadig mer synlig. [94] [96] I tillegg publiserte Universal House of Justice blant annet et budskap rettet mot "verdens folk" om temaet verdensfred [97] og et til religiøse ledere som skisserer en visjon om dialog om religionens rolle i samfunnet. [98] [99] [100]

Det permanente setet til Universal House of Justice ligger som en del av Baha'i World Center på Carmel -fjellet i Haifa i umiddelbar nærhet av Babels helligdom og Baha'is hageterrasser. [101] På grunn av deres betydning for Baha'i som pilegrimssted og fordi de er "knyttet til troens to grunnleggere", er de hellige stedene i Baha'i -troen i Haifa og Vest -Galilea UNESCOs verdensarvliste Nettsteder. [102]

Babs religion spredte seg i 2 land til han døde i 1850. I løpet av Bahāʾullāh (til 1892) spredte Baha'i-troen seg i 13 og i løpet av ʿAbdul-Baha (til 1921) i 20 land. På slutten av Shoghi Effendis periode i 1957 var troen utbredt i 219 land. [103] I dag er Baha'i'um representert i nesten alle land. [104]

lære bort

Den ni-punktede stjernen er det vanligste symbolet som brukes av Baha'i

Baha'i har sin egen sentrale kilde til åpenbaring i de mange originale skriftene til grunnleggeren, Bahāʾullāh. I tillegg til Den hellige bok og forsikringsboken , er de mystiske skriftene (som De syv daler eller de skjulte ordene ) av stor betydning for de troende. Brevet til ulvesønnen , der religionens grunnlegger også ser tilbake på livet hans, blir referert til som "summen av Bahāʾullāhs lære".

Bilde av mann

I følge Baha'i -troen er mennesket nærmest Gud av alle skapelsesverk, ettersom det er utstyrt med fri vilje , fornuft, en udødelig sjel og evnen til å kjenne Gud og inngå en pakt med ham. Livet i denne verden så vel som i det hinsidige blir sett på som en kontinuerlig mystisk reise til Gud. For Baha'i er himmel og helvete symboler på nærhet eller avstand til Gud. En viss "enhet" med Gud kan allerede oppnås i løpet av livet. [105] Livet i denne verden er ment å utvikle mentale evner som er nødvendige for livet i det hinsidige. Dyder som nestekjærlighet , takknemlighet, troverdighet, tillit til Gud , ydmykhet og tålmodighet regnes som åndelige evner. [106] Selvdødelighet , "eremitt og hard askese " [107] blir avvist så vel som et hedonistisk liv i overflod. Bahāʾullāh anbefaler å beholde "riktig andel" og ser på "service til hele menneskeheten" som kriteriet for ekte menneskehet. [108] Sosialt engasjement og sosialt ansvar, den aktive formingen av verden, blir sett på som en naturlig konsekvens av individuell spiritualitet og kan ikke skilles fra den. Tigging [109] og bekjennelse [110] er forbudt for Baha'i; begge regnes for å være ydmykelse av mennesker foran andre mennesker. [111]

Det legges stor vekt på menneskelig fornuft, selv om det alene kan være misvisende. Menneskets essens er hans udødelige sjel . Kroppen omtales som menneskets tempel [112] , som også er verdsatt, noe som er vist i renhets- og hygieneloven i Bahāʾullāh, men også for eksempel i forbudet mot kremering [113] .

Bilde av Gud

Den arabiske kalligrafi "O herlighet av de mest strålende!" ( Yā Bahāʾul-Abhā / يا بهاء الأبهى ) uttrykker ros til Gud. " Ære " ( bahā ' / بهاء ) regnes som det største navnet av Baha'i.

Bahai -konseptet om Gud er monoteistisk . De tror på "eksistensen og enheten til en personlig Gud som er ukjent, utilgjengelig, kilde til all åpenbaring, evig, allvitende, allestedsnærværende og allmektig". [114]

I sin absolutte transcendens forblir Guds essens skjult for mennesket. I skapelsen gjenspeiles imidlertid de guddommelige egenskapene og kan gjenkjennes av mennesker. Guds manifestasjoner spiller en spesiell rolle, gjennom hvilken Gud åpenbarer seg for mennesket i størst mulig grad. Likevel forblir Guds fullstendige natur skjult for mennesket.

Baha'i anser Gud for å være skaperen av alle ting. Alt kommer fra Gud og gjennom Gud, men med bevaring av Guds frie vilje, ikke-tilbakeholdelse av guddommelig substans i skapelsen og ikke-avvisning av skapelsen ut av ingenting . Baha'i er dermed nær en emanatisk posisjon. [115] Skapelsen er en stadig fremadskridende nådehandling av Gud, som er motivert av guddommelig kjærlighet og korrelerer med den progressive åpenbaringen av Gud.

Forståelse av religion

Det kalligrafiske ringsymbolet ( بهاء bahā ' , DMG bahāʾ' herlighet, nåde, prakt, skjønnhet ', Baha'i -transkripsjon Bahá ) viser tre nivåer: Guds nivå, nivået til grunnleggerne av religionene og nivået på menneskeheten. Disse nivåene er forbundet med hverandre gjennom Åpenbaringen.

Et sentralt prinsipp for Baha'i er at religion ikke skal motsi fornuft og vitenskap. [116] Som det viktigste elementet i religionen refererte " Abdul-Baha" til kjærligheten til sin neste . Religion som fører til uenighet klarer ikke å tjene sin hensikt, og det er bedre å leve uten den. [117]

I sentrum av Baha'is religiøse forståelse er en tredelt enhet: Guds enhet , den mystiske enheten mellom de guddommelige åpenbarere og menneskehetens enhet . [118]

Det teologiske sentrale punktet i Baha'i-læren er det frelseshistoriske paradigmet for progressiv åpenbaring : Gud åpenbarer seg ikke for menneskeheten en gang, men gradvis og syklisk. Siden menneskeheten stadig utvikler seg, må religionen fornyes for å kunne gi guddommelig veiledning i henhold til situasjonen. Dette skjer fordi Gud sender guddommelige åpenbarere ( Guds manifestasjon ) til menneskeheten i visse tidsperioder. Som et resultat er de store religionene alle guddommelige grunnlag, som hver gjengir sitt budskap i en modifisert ytre form. [119] I følge Baha'i -troen brakte Bahāʾullāh det siste av disse guddommelige åpenbaringene, men ikke det siste. Det forventes flere avslører etter ham med omtrent tusen års mellomrom. I følge Baha'i -troen ble Bahāʾullāh lovet av alle større religioner og legemliggjør begynnelsen på en ny fase i menneskehetens utvikling, som til slutt vil føre til verdslig og åndelig fred. [120] Hans bud skulle danne grunnlaget for et slikt samfunn og føre til det faktum at "denne verdens kropp får en levende sjel og dette ømme barnet, menneskeheten, når modenhetsstadiet".[121]

Etiske prinsipper

I 1912, i sine taler i Paris , la Abdul-Baha spesielt vekt på tolv etiske prinsipper fra Bahāʾullāhs lære. Disse sentrale prinsippene i Baha'i dominerte mottakelsen av religion i Vesten fram til 1980 -tallet, som først og fremst ble oppfattet som en humanitær fredsbevegelse. Bahāʾullāhs åndelige og filosofiske lære opplevde ikke større interesse før senere.

Religiøs praksis

Bahai -tempelet i Langenhain -distriktet i Hofheim am Taunus

Baha'i -religionen foreskriver neppe ritualer , individuell designfrihet gis og inkulturering ønskes velkommen. Nesten alle bud er rettet til den enkelte, ikke til samfunnet. Ritualene har ikke en umiddelbart forløsende eller reddende karakter. Det som teller er den grunnleggende mentale holdningen og ikke den ytre formen. Etablering av kulturtradisjoner utover ritualene som Bahāʾullāh foreskriver, blir avvist på grunn av faren for "innhegning av religion". [122]

Institusjonen Mashriqu'l-Adhkár spiller en sentral rolle i Baha'is samfunnsliv. Det er ment å gi uttrykk for prinsippet om enhet i tilbedelse og tjeneste for menneskeheten. Bahai-templer designet som nussidige kuppelbygninger med ni innganger, bør ideelt sett være omgitt av hager og sosiale fasiliteter. Gudstjenestene er rene andakter uten liturgi eller preken . I tillegg til Babs og Bahāʾullāhs hellige skrifter, resiteres skrifter fra alle verdensreligioner . Sangresitasjoner og bønner, soloimprovisasjoner og korsang tjener som musikalske innslag. Musikkinstrumenter tilbys ikke, ettersom templene er forbeholdt Guds ord og den menneskelige stemmen. [122]

Fasten og individuell bønn er også av stor betydning, spesielt de obligatoriske bønnene, som er tilgjengelige i tre forskjellige lengder og former. [123] Faste er 19 dager i året (den siste måneden i Baha'i -kalenderen ). For Baha'i betyr faste fullstendig avholdenhet fra mat og drikke mellom soloppgang og solnedgang, hvorved den åndelige holdningen vektlegges spesielt. For eksempel er reisende og alle som ikke bør faste av helsemessige årsaker unntatt fra faste. [124]

Andre viktige bud i Bahāʾullāh er å lese De hellige skrifter daglig og å resitere det største navnet 95 ganger om dagen. [122]

Bahāʾullāh forbyr Baha'i i Kitab-i-Aqdas å konsumere det som frarøver dem sinnet; Medisinsk nødvendige medisiner er utelukket. [125] Som forklart andre steder inkluderer dette også gambling, alkoholholdige drikkevarer og narkotika. [126]

Ekteskapsseremonien, som bare har en enkel ørneformel som form, [127] er bare mulig mellom en kvinne og en mann [128] og krever samtykke fra alle levende foreldre, som først og fremst er ment å styrke samholdet i familien . [129] Seksuelle forhold utenfor ekteskapet blir avvist. [130]

Baha'i er pålagt å respektere lovene i sine respektive land, [131] imidlertid anbefalte Shoghi Effendi å avstå fra partipolitikk. [132] Engasjement i ungdomsgrupper, fredsbevegelser, interreligiøse tiltak og miljøvernbevegelser og lignende utenfor Baha'i -samfunnet, forutsatt at de er politisk nøytrale, oppmuntres uttrykkelig.

lokalsamfunn

Setet for Universal House of Justice, Baha'is høyeste organ, i Haifa , Israel
Symboler for forskjellige religioner på en søyle i Baha'i -tempelet i Wilmette, Illinois , USA , viser åpenheten til Baha'i for tilhengere av andre trossamfunn.

De viktigste festdagene i Baha'i-samfunnet er Naw-Ruz (nyttår 21. mars), Ridvan (proklamasjonen av Bahāʾullāh fra 21. april til 2. mai), forkynnelsen av Bab (23. mai), forbifarten av Bahāʾullāh (29. mai), martyrdøden til Bab (9. juli), fødselsdagen til Bab (den 20. oktober) og bursdagen til Bahāʾullāh (den 12. november). [133]

Den lokale kirken møtes hver 19. dag for sin månedlige menighet, som Baha'i kaller nitten dagers fest . Bahai -kalenderen deler året inn i 19 ganger 19 dager. Nineteen Day -festivalen markerer begynnelsen på måneden. Festivalen består av tre deler: en kontemplativ andakt, der de hellige skriftene leses, en rådgivende del der menigheten gir råd om sin virksomhet, og en sosial del, som ledsages av en fest. [116][134]

Noen steder holdes offentlige andakter, som er organisert sammen med tilhengerne av andre trossamfunn. I bønnene til verdensreligionene leser representantene for religionene og synger bønner fra sine hellige skrifter etter hverandre. Musikk fungerer som et forbindelseselement. Andre bahá'í -hendelser inkluderer bønnemøter, lesninger fra religiøse skrifter, studiekurs, barneklasser, foredrag og konferanser.

Det er ingen presteskap. Hver offisielt erklærte Bahai kan inneha ethvert verv fra 21 år. Ved brudd på en administrativ regel eller et åpenbart brudd på sentrale religiøse forskrifter i offentligheten, kan imidlertid de administrative rettighetene trekkes midlertidig tilbake. Dette betyr at du i løpet av denne tiden er ekskludert fra å delta på nitten dagers festival og mister din stemmerett og bli valgt i samfunnet. Forsøk på splittelse og massive interne angrep som alvorlig ville sette samfunnets liv i fare kan avgjøres av Universal House of Justice som et brudd på pakten . Resultatet er fullstendig eksklusjon fra samfunnet og bryting av alle kontakter med den føderale bryteren. Tilfeller av brudd på den føderale regjeringen var svært sjeldne i Europa.

Die Struktur der Gemeindeordnung unterteilt sich in zwei Bereiche: In einen gewählten und in einen ernannten Zweig. Die gesamte Ordnung basiert auf dem Beratungsprinzip und der freien, geheimen und unabhängigen Wahl. [135]

Entscheidungsträger sind die gewählten Gremien mit neun Mitgliedern, welche die Aktivitäten der Gemeinde leiten und koordinieren. [136] Der ernannte Zweig besteht aus verschiedenen Stufen von Beratern, welche von den gewählten Gremien ernannt werden; diese haben keine Entscheidungsgewalt. [135]

Die örtlichen Geistigen Räte werden einmal im Jahr durch die ganze Gemeinde gewählt. Jedes Land ist in bestimmte Wahleinheiten eingeteilt, wo Delegierte gewählt werden, die ihrerseits bei einer jährlichen Tagung die Geistigen Räte auf nationaler Ebene wählen. Der internationale Rat, das Universale Haus der Gerechtigkeit in Haifa , wird alle fünf Jahre durch die männlichen und weiblichen Mitglieder aller nationalen Räte aus der Gesamtheit aller männlichen Gläubigen gewählt.

Sowohl die Wahl der Gremien als auch das Prinzip der Beratung sind für die Bahai ein Ideal. Eine Bahai-Wahl ist ein Akt demokratischer Willensbildung; sie ist allgemein, frei, gleich und geheim, enthält aber auch einen spirituellen Charakter. Qualität des Charakters wird als wichtiger angesehen als intellektuelle Qualifikation. Dem Alter, Geschlecht oder gesellschaftlichen Stand soll keine Bedeutung zugemessen werden. Interessenvertretung, Empfehlungen, Kandidaten, Parteien und Wahlkampf sind untersagt. [135]

Das Beratungsprinzip soll sicherstellen, dass die Erfahrung und das Wissen aller für die gemeinsame Willensbildung nutzbar wird. Freie und uneingeschränkte Meinungsäußerung sind dabei unerlässlich. „Erst wenn die Meinungen aufeinanderprallen“, so ʿAbdul-Baha', „kann der Funke der Wahrheit sprühen.“ [137] Bei Entscheidungen wird nicht publiziert, welches Mitglied wie gestimmt hat. Parteibildung und Lobbyarbeit sollen durch lösungsorientierte Arbeit ersetzt werden. Voraussetzung für diese Form der Entscheidungsfindung ist, dass alle Ratsmitglieder als gleichberechtigt betrachtet werden. Meinungsbeiträge für eine Beratung werden nicht als persönliches „Eigentum“ betrachtet, sondern werden in dem Moment, in welchem sie in die Diskussion eingebracht werden, zum Gemeingut, über das alle gemeinsam befinden. Entscheidungsgrundlage ist die Heilige Schrift, die durch den Rat – je nach Beratungsgegenstand – stets neu anzuwenden ist. Jede Beratung im Geistigen Rat wird mit Gebeten begonnen. [138] [139] [140]

Die Gemeinde finanziert sich über freiwillige und anonyme Spenden, die ausschließlich von Bahai angenommen werden. [141]

Eine Regel der Bahai in den Vereinigten Staaten , welche einige intellektuelle Bahai als interne Zensur kritisieren, ist, dass dort schriftliche Arbeiten über den Bahai-Glauben vor der Publikation einer internen Prüfung unterzogen werden. Diese Praxis, die noch aus der Zeit Shoghi Effendis stammt, wird heute kontrovers diskutiert. [142]

Beziehung zu anderen Religionen

Das Ziel von Religion ist nach den Bahai-Lehren „das Wohl des Menschengeschlechts zu sichern, seine Einheit zu fördern und den Geist der Liebe und Verbundenheit unter den Menschen zu pflegen“. [143] Religion soll „nicht zur Quelle der Uneinigkeit und der Zwietracht, des Hasses und der Feindschaft werden“. [143] Konflikte aus religiösen Gründen sind demnach nicht im Einklang mit den Bahai-Lehren.

Zu anderen Religionen besteht vonseiten der Bahai nicht nur aufgrund dieser Aufrufe ein gutes Verhältnis, sondern auch weil sie in Gott den „Herrn aller Religionen“ [144] [145] sehen. So gelten unter anderem Adam , Abraham , Moses , Zarathustra , Krishna , Siddhartha Gautama , Jesus Christus , Mohammed , der Bab und Bahāʾullāh als Manifestationen Gottes . [146]

Gemäß dem Wort Bahāʾullāhs „Verkehret mit den Anhängern aller Religionen im Geiste des Wohlwollens und der Brüderlichkeit“ [147] wirken Bahai beim interreligiösen und interkulturellen Dialog mit. [148] Sie gehören seit 1998 dem Runden Tisch der Religionen in Deutschland an und sind im Abrahamischen Forum [149] in Deutschland vertreten. In zahlreichen deutschen Großstädten sind Bahai in den dort bestehenden Räten der Religion Mitglied, so derzeit ua in Frankfurt, Hannover, München, Köln, Nürnberg und Stuttgart. Im weltweiten Aktionsbündnis Religions for Peace sind sie auf lokaler, nationaler wie auch auf internationaler Ebene engagiert.

Verfolgung

Geschändeter Bahai-Friedhof in Yazd , Iran

Die Verfolgungsgeschichte der Bahai in ihrem Ursprungsland Iran beginnt mit den Anfängen ihrer Religion. Bereits in den 1850er Jahren wurden in einem Religiozid zahlreiche Anhänger des Bab massakriert, einige Quellen sprechen von über 20.000. [150] Der Bab selbst wurde 1850 öffentlich hingerichtet. Der Religionsstifter Bahāʾullāh war bis zu seinem Lebensende im heutigen Israel ein Verbannter und Gefangener. Theologisch betrachtet gelten Bahai im orthodoxen Islam als Abgefallene . Ihre Religion wurzelt im schiitischen Islam, hat sich aber von ihm gelöst. Die Bahai betrachten Mohammed, entgegen der Auffassung des islamischen Klerus, nicht als den letzten Propheten. [151] Im Gegensatz zu Christen, Juden und Zoroastriern sind die Bahai im Iran nicht als geschützte religiöse Minderheit anerkannt. Damit werden Repressionen legitimiert und legalisiert. [152] Im Kampf um Einfluss und Macht innerhalb des Iran dienten und dienen die Bahai, zu Erzfeinden des Schiitentums und des Nationalstolzes stilisiert, immer wieder als Sündenböcke, die instrumentalisiert werden, um die emotionale Unterstützung der Massen zu gewinnen. [153] [154] In der iranischen Öffentlichkeit wird die Verfolgung mit angeblicher „Gefährdung der nationalen Sicherheit“ begründet. [155] Dabei stellen die Bahai im Iran eine Religionsgemeinschaft dar, die sich gemäß den Lehren ihres Glaubens nicht in die iranische Politik einmischt und das Prinzip der Gewaltlosigkeit praktiziert. [156]

Seit der Islamischen Revolution hat sich die Situation der Bahai im Iran wieder verschlechtert. Seit 1981 wurde den Bahai bis heute die Aufnahme in Bildungseinrichtungen verweigert, Angestellten im öffentlichen Dienst ohne Sozialversicherung und Rente gekündigt, Gehälter und Ausbildungskosten mussten unter Androhung von Gefängnis zurückgezahlt werden. Bahai-Eigentum wurde enteignet, Geschäftsverkehr mit Bahai-Angehörigen verboten, Läden und Geschäfte geschlossen, Geschäfts- und Privatkonten gesperrt. Immer wieder kam es zu Pogromen : Geschäfte, Büros und Fabriken wurden geplündert, Vieh abgeschlachtet, die Ernte enteignet oder gestohlen. Wohnhäuser wurden überfallen und in Brand gesteckt, die Bewohner massakriert, lebendig verbrannt oder gewaltsam gezwungen, zum Islam zu konvertieren. [157] Bis 1985 war praktisch die gesamte gewählte Führung der Bahai durch 210 Hinrichtungen ausgelöscht. [150] Vermutlich mindestens 10.000 Gläubige sind ins Exil geflohen. [158]

Aus einem Anfang 1993 von den Vereinten Nationen veröffentlichten Geheimpapier des Obersten Islamisch-Revolutionären Kulturrates aus dem Jahr 1991 ging hervor, dass Bahai auf allen Ebenen diskriminiert werden sollten, um ihren Fortschritt und ihre Entwicklung zu verhindern. [159] Das bedeutet unter anderem, dass sie auf niedrigem Bildungs- und Existenzniveau gehalten werden sollen und die Angst vor Inhaftierung und Folter geschürt werden soll. Auch für die Bahai im Ausland müsse „ein Plan entwickelt werden, um ihre kulturellen Wurzeln außerhalb des Landes anzugreifen und zu zerstören“. Das Memorandum sollte damit einen Kurswechsel vorgeben: weg von den blutigen Verfolgungen der Vergangenheit, die zur internationalen Isolierung des Iran beigetragen hatten, hin zu verdeckten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechtsverletzungen der iranischen Bahai, die unterhalb der internationalen Aufmerksamkeitsschwelle stattfinden sollten. Wirklich aufgegangen ist diese Strategie allerdings nicht, wie unter anderem die Reaktionen der internationalen Staatengemeinschaft einschließlich der Vereinten Nationen zeigen. [160]

Die Bahai im Iran sind von verschiedenen Menschenrechtsverletzungen betroffen. Die internationale Bahai-Gemeinde meldete eine deutliche Zunahme an willkürlichen Inhaftierungen, horrende Kautionszahlungen, Folter, Beschlagnahmungen, Schikanen und Drangsalierungen von Kindern und Jugendlichen. [161] Übergriffe auf Bahai, welche unbestraft bleiben, werden durch gezielte Hetzkampagnen geschürt. [162] Im Jahr 2004 wurden mehrere mit der frühen Bahai-Geschichte im Iran verbundene heilige Stätten, darunter das Geburtshaus Bahāʾullāhs, zerstört. [163] In einigen Städten kam es in der jüngsten Zeit zu Zerstörungen von Bahai-Friedhöfen, so zuletzt 2018 in Isfahan. Nach wie vor werden die Bahai von weiterführender Bildung und dem Besuch von Universitäten ausgeschlossen. Eine Beschäftigung in öffentlichen Einrichtungen wird ihnen verwehrt. Geschäfte werden regelmäßig durch Behörden versiegelt, wenn sie an Bahai-Feiertagen geschlossen sind.

Die systematische und staatlich angeordnete Verfolgung der Bahai ist zu unterscheiden von verschiedenen Formen der Diskriminierung wie lokale Feindseligkeiten oder Beschränkung religiöser Aktivitäten von Bahai in einigen weiteren islamisch geprägten Ländern. Allerdings zeichnet sich im Jemen für die Bahai eine in vielerlei Hinsicht dem Iran analoge Verfolgungslage ab. Die seit 2013 durch die Huthi-Miliz im Jemen betriebene Verfolgung der Bahai folgt einem ähnlichen Muster wie im Iran. Die von Huthi-Führer Abdul-Malik al-Huthi medial übertragenen Hassreden sind mit denen des Obersten Führers Khamenei vergleichbar. Die Inhaftierungen und Willkürurteile werden ebenfalls mit Spionage für Israel aber auch mit Apostasie begründet und sind Ausdruck tiefgreifender religiöser Vorurteile. Der Einfluss des Iran auf die Nationale Sicherheitsbehörde und die sondergerichtliche Staatsanwaltschaft der Huthis wird von Journalisten, Menschenrechtsorganisationen und unabhängigen Experten der Region, wie dem UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Glaubensfreiheit , Ahmed Shaheed , bestätigt. In einer Erklärung vom 22. Mai 2017 [164] beschreibt er die auffällige Ähnlichkeit der jüngsten Verfolgung der Bahai im Jemen mit der der Bahai im Iran wie folgt: „Die jüngste Eskalation des anhaltenden Verfolgungsmusters der Bahai-Gemeinde in Sana'a spiegelt die Verfolgung der im Iran lebenden Bahai wider.“ Er fügte hinzu, dass sich „die Belästigung der religiösen Minderheit der Bahai als religiöse Verfolgung im Jemen, wenn nicht sogar in noch schlimmerem Ausmaß, fortzusetzen scheint.“

Am 26. September 2018 äußerte sich die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe Bärbel Kofler zur Verfolgung der Bahai im Jemen und forderte ihre Freilassung. [165] Sie forderte zuletzt in einer Presseerklärung vom 31. Januar 2020 den Iran auf, die „massive Diskriminierung der Bahai“ einzustellen. [166] Am 17. Januar 2021 forderte der Beauftragte der deutschen Bundesregierung für Religionsfreiheit, Markus Grübel , von der iranischen Regierung die Anerkennung der Bahai als religiöse Gemeinschaft. [167]

Rezeption im deutschsprachigen Raum

In der religionswissenschaftlichen Forschung wird das Bahaitum als „abrahamitischer Monotheismus eigener Prägung“ und als eigenständige Universalreligion betrachtet. [168]

In der älteren Forschung sah dieses Bild teilweise noch anders aus, da die frühen Darstellungen über das Bahaitum im deutschsprachigen Raum überwiegend von christlichen Apologeten verfasst wurden. [169] Zu den gängigsten Fehleinschätzungen zählte die Einordnung als „islamische Sekte“, die darauf zurückzuführen ist, dass das Bahaitum in einem islamischen Kulturraum entstand. Dies wurde durch den unkritischen, unwissenschaftlichen und zum Teil apologetischen Gebrauch des Wortes Sekte begünstigt. Verkannt wurde, dass sich das Bahaitum auf eigene heilige Texte stützt, einen eigenen universalen Anspruch hat und das islamische Religionsgesetz innerhalb der neuen Gemeinde bereits 1848 aufgehoben wurde. [169] Während der in den 1970er Jahren einsetzenden generellen Sektendebatte in Deutschland musste sich auch die deutsche Bahai-Gemeinde gegen eine Stigmatisierung als Sekte zur Wehr setzen. Hierzu trug nicht unerheblich eine Publikation [170] der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) bei. Dieser trat die Bahá'í-Gemeinde in Deutschland mit der Veröffentlichung einer umfassenden Erwiderung [171] entgegen, die der Religionswissenschaftler Manfred Hutter trotz ihres apologetischen Charakters als wichtigen Beitrag zur kritischen Erforschung der Bahai-Religion bezeichnet hat. [172] Dabei wurde die Authentizität verschiedener Bahai-Schriften bekräftigt und die fehlerhafte Darstellung theologischer, rechtlicher und ethischer Aspekte des Bahaitums korrigiert. [173] Darüber hinaus wurden aber auch bisher unbehandelte historische, rechtliche und theologische Fragestellungen von den Autoren in den Blick genommen. [174] Eine sachgerechtere Gesprächsbasis entstand somit in den 1990er Jahren unter veränderten Rahmenbedingungen. Zwischen der EZW und der Bahai-Gemeinde entwickelte sich in der Folge eine durch interreligiösen Dialog geprägte Zusammenarbeit. [175] Das von der Bahai-Gemeinde vertretene „Einheitsparadigma“ – die Einheit der Menschheit in ihrer kulturellen und religiösen Vielfalt – begegnete dabei nach wie vor kritischen Fragen nach der Vereinbarkeit mit pluralen Vorstellungen über Religion und Gesellschaft. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund einer autoritär geführten Gemeinde und den daraus immer wieder resultierenden Spannungen zu verstehen. [176] Vertreter des Bundes für Freies Christentum sehen in diesem Zusammenhang Widersprüche zwischen dem – seinem Wesen nach liberalen, wissenschaftsbejahenden und fortschrittsfreudigen – Bahaitum und seiner hierarchisch organisierten Weltgemeinde, die ihre Mitglieder zu Gehorsam gegenüber ihren religiösen Instanzen verpflichte und so versuche, die „Einheit“ innerhalb ihres bisher überschaubaren Mitgliederbestandes zu sichern. „Visionäre Kraft“ stehe hier neben „illusionärer Schwäche“. Kritisiert wird vor allem ein naiver Unfehlbarkeitsglaube . [177]

Wichtige aktuelle Beiträge in der sich im deutschen Sprachraum noch zögerlich anbahnenden religionswissenschaftlichen Forschung über das Bahaitum sind vor allem das Handbuch Bahāʾī [178] des Religionswissenschaftlers Manfred Hutter und sein Beitrag zur Vorlesungsreihe „Weltreligionen: Verstehen. Verständigung. Verantwortung“ [179] der 10. Johannes-Gutenberg-Stiftungsprofessur an der Universität Mainz, ferner eine umfassende Einleitung [180] zu Bahāʾullāhs Brief an den Sohn des Wolfes in der kommentierten Übersetzung des Orientalisten Armin Eschraghi.

Literatur

Grundwissen

Selbstdarstellungen

Einführungen und Monographien

 • Manfred Hutter : Handbuch Bahā'ī. Geschichte – Theologie – Gesellschaftsbezug . Kohlhammer, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-17-019421-2 ( Inhaltsverzeichnis , Verlagsmeldung ).
 • Manfred Hutter: Heilige Schriften der Bahā'ī . In: Udo Tworuschka (Hrsg.): Heilige Schriften. Eine Einführung . Verlag der Weltreligionen, Frankfurt am Main, Leipzig 2008, ISBN 978-3-458-72007-2 , S.   364–381 .
 • Manfred Hutter: Die Bahā'ī-Religion im globalen Kontext. Ihre Lehre über die fortschreitende Offenbarung als Grundlage für ethisch-soziales Engagement in einer Welt vielfältiger Kulturen . In: Karl Kardinal Lehmann (Hrsg.): Weltreligionen: Verstehen. Verständigung. Verantwortung . Verlag der Weltreligionen, Frankfurt am Main, Leipzig 2009, ISBN 978-3-458-71025-7 , S.   205–228 .
 • Armin Eschraghi: Einleitung. Das Leben Baha'ullahs – Die heiligen Schriften der Bahai – Zentrale Lehraussagen . In: Armin Eschraghi (Hrsg.): Baha'ullah, Brief an den Sohn des Wolfes (Lauḥ-i Ibn-i Dhi'b) . Verlag der Weltreligionen, Berlin 2010, ISBN 978-3-458-70029-6 , S.   145–353 .
 • Ulrike Elsdörfer : Globale Religionen. Ein Lesebuch zum interreligiösen Gespräch: Bahá'i, Christentum, Islam . Ulrike Helmer Verlag, Königstein 2008, ISBN 978-3-89741-261-3 , S.   15–68 .
 • Peter Smith: An Introduction to the Baha'i Faith . Cambridge University Press, New York, Cambridge 2008, ISBN 978-0-521-68107-0 .

Artikel

 • Fereydun Vahman: Baha'ismus . In: Gerhard Krause, Gerhard Müller (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie . Band   5 . Walter de Gruyter, Berlin, New York 1980, ISBN 3-11-007739-6 , S.   115–132 .
 • Manfred Hutter: Bahā'īs . In: Lindsay Jones, et al. (Hrsg.): Encyclopedia of Religion . 2., völlig neu erstellte Auflage. Band   2 . Macmillan Reference USA, Thomson Gale, New York, ua 2005, ISBN 0-02-865735-7 , S.   737–740 .
 • John Walbridge: Baha'i Faith . In: Richard C. Martin, et al. (Hrsg.): Encyclopaedia of Islam and the Muslim World . Band   1 . Macmillan Reference USA, Thomson Gale, New York, ua 2004, ISBN 0-02-865604-0 , S.   100–101 .
 • Juan Ricardo I. Cole : Baha'i . In: David Levinson, Karen Christensen, et al. (Hrsg.): Encyclopedia of modern Asia . Band   1 . Charles Scribner's Sons, Thomson Gale, New York, ua 2002, ISBN 0-684-31242-5 , S.   217–220 .
 • Todd Lawson: Bahā'ī . In: John L. Esposito, et al. (Hrsg.): The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World . Band   1 . Oxford University Press, New York, Oxford 1995, ISBN 0-19-509612-6 , S.   177–182 .
 • Robert Stockman: Bahá'í Faith . In: Thomas Riggs, et al. (Hrsg.): Worldmark Encyclopedia of Religious Practices . Band   1 . Thomson Gale, Detroit, ua 2006, ISBN 0-7876-6612-2 , S.   23–45 .
 • Ulrike Elsdörfer : Menschenbilder Menschenrechte. Kontroversen in Bahá'i, Christentum und Islam . Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach 2009, ISBN 978-3-89741-291-0 , S.   95–103, 111–133 .

Nachschlagewerke

 • Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith . Oneworld Publications, Oxford 2008, ISBN 978-1-85168-184-6 .
 • Hugh C. Adamson: Historical Dictionary of the Bahá'í Faith . Scarecrow Press, Lanham (Maryland) 2007, ISBN 978-0-8108-5096-5 .
 • Wendi Momen: A Basic Bahá'í Dictionary . George Ronald Press, Oxford 1989, ISBN 0-85398-231-7 .

Theologische Werke

 • Babak Farrokhzad: Der Fluss der Wahrheit. Endzeiterwartungen und Wahrheitsbeweise des Christentums und des Islam in Bahá'u'llás Kitáb-i-Íqán . Studien zum Bahá'ítum. Band   4 . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2004, ISBN 3-87037-409-8 .
 • Udo Schaefer : Heilsgeschichte und Paradigmenwechsel. Zwei Beiträge zur Bahá'í-Theologie (= Studien zum Bahá'ítum . Band   1 ). 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Bahá'í-Verlag, Hofheim 2002, ISBN 3-87037-389-X .
 • Nader Saiedi : Logos and Civilization. Spirit, History and Order in the Writings of Bahá'u'lláh . University Press of Maryland, Bethesda 2000, ISBN 1-883053-63-3 .
 • Moojan Momen: Relativism, A Theological and Cognitive Basis for Bahá'í. Ideas about God and the Spiritual World (= Lights of 'Irfán . Band   12 ). 2011, S.   367–399 ( irfancolloquia.org [PDF; 312   kB ]).

Geschichte

 • Johann Christoph Bürgel, Isabel Schayani (Hrsg.): Iran im 19. Jahrhundert und die Entstehung der Bahā'ī-Religion . Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York 1998, ISBN 3-487-10727-9 ( books.google.de – Voransicht).
 • Moojan Momen: Bahá'u'lláh – eine Kurzbiographie . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2013, ISBN 978-3-87037-499-0 .
 • G. Cameron, W. Momen: A Basic Bahá'í Chronology . George Ronald, Oxford 1996, ISBN 0-85398-404-2 .
 • Peter Smith: The Bahá'í Faith. A Short History . Oneworld Publications, Oxford 1999, ISBN 1-85168-208-2 .
 • Peter Smith: The Babi and Baha'i Religions. From messianic Shi'ism to a World Religion . Cambridge University Press, Cambridge 2008, ISBN 978-0-521-31755-9 .
 • Nationaler Geistiger Rat der Bahá'í in Deutschland (Hrsg.): 100 Jahre Deutsche Bahá'í-Gemeinde. 1905–2005 . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2005, ISBN 3-87037-436-5 .
 • Nationaler Geistiger Rat der Bahá'í in Deutschland (Hrsg.): Die Bahá'í im Iran. Dokumentation der Verfolgung einer religiösen Minderheit . Bahá'í-Verlag, Hofheim 1985, ISBN 3-87037-170-6 .
 • Rudolf Fischer: Religiöse Vielfalt im Vorderen Orient: eine Übersicht über die Religionsgemeinschaften des Nahen Ostens. Ed. Piscator, Oberdorf, Schweiz 1988, ISBN 3-906090-20-5 , Babismus / Bahaismus, S.   54–55 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 • Kai Merten: Untereinander, nicht nebeneinander: Das Zusammenleben religiöser und kultureller Gruppen im Osmanischen Reich des 19. Jahrhunderts . Band   6 von Marburger religionsgeschichtliche Beiträge. LIT Verlag , Münster 2014, ISBN 978-3-643-12359-6 , 14. Die Bābī/Bahā'ī im Osmanischen Reich, S.   358–372 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

Gemeindeordnung

 • Tajan Tober: Ein neues Ius Divinum? Zur Theologie des Rechts der Bahá'í (= Schriften zum Staatskirchenrecht . Band   40 ). Peter Lang, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-631-56235-2 .
 • Emanuel V. Towfigh : Die rechtliche Verfassung von Religionsgemeinschaften. Eine Untersuchung am Beispiel der Bahai (= Ius Ecclesiasticum. Beiträge zum evangelischen Kirchenrecht und zum Staatskirchenrecht . Band   80 ). Mohr Siebeck, Tübingen 2006, ISBN 3-16-148847-4 ( books.google.de – Voransicht).
 • Udo Schaefer: Grundlagen der Gemeindeordnung der Bahá'í (= Studien zum Bahá'ítum . Band   3 ). Bahá'í-Verlag, Hofheim 2003, ISBN 3-87037-404-7 .

Periodika

 • Gesellschaft für Bahá'í-Studien für das deutschsprachige Europa (Hrsg.): Schriftenreihe der Gesellschaft für Bahá'í-Studien . Bahá'í-Verlag, Hofheim (2003–2006).
 • Gesellschaft für Bahá'í-Studien für das deutschsprachige Europa (Hrsg.): Zeitschrift für Bahá'í-Studien . Bahá'í-Verlag, ISSN 1865-5955 (2007–2012).
 • Association for Bahá'í Studies – North America (Hrsg.): The Journal of Bahá'í Studies . ( bahai-studies.ca – ab 1988, Inhaltsübersicht und Onlineartikel).
 • Association for Bahá'í Studies for UK (Hrsg.): Bahá'í Studies Review . ( intellectbooks.co.uk – ab 1991, Inhaltsübersicht).
 • Christopher Buck; Ismael Valesco (Hrsg.): Online Journal of Bahá'í Studies . ( oj.bahaistudies.net – 2007–2008, Inhaltsübersicht und alle Artikel Online).
 • 'Irfán-Kolloquium (Hrsg.): Beiträge des 'Irfán-Kolloquiums. 'Irfán-Studien zum Bahá'í-Schrifttum . Bahá'í-Verlag, Hofheim (ab 2004).
 • 'Irfán Colloquia (Hrsg.): Lights of 'Irfán. Papers Presented at the 'Irfán Colloquia and Seminars . Bahá'í Distribution Service, Wilmette (ab 2000).

Weblinks

Portal: Bahai – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Bahai
Commons : Bahá'í Faith – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Bahá'i Holy Places in Haifa and the Western Galilee. Abgerufen am 29. Mai 2012 .
 2. Die Zahl variiert je nach Definition und Schätzung. Während die Weltgemeinde 2021mehr als fünf Millionen Mitglieder angibt, geht die Religionsstatistik der Encyclopedia Britannica 2014 von 7,8 Millionen Anhängern aus.
 3. Manfred Hutter: Iranische Religionen. Zoroastrismus, Yezidentum, Bahaitum. De Gruyter, Berlin, Boston 2019, ISBN 9783110649710 . S. 165–167.
 4. Bahá'u'lláh: Ährenlese. Eine Auswahl aus den Schriften Baháʾuʾlláhs. 7. Auflage. Baháʾí-Verlag, Hofheim 2012, ISBN 978-3-87037-498-3 . 117:1
 5. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 9–29
 6. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 291
 7. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 44–66
 8. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 1–6
 9. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 55–56
 10. Báb: Eine Auswahl aus seinen Schriften. Baháʾí-Verl., Hofheim-Langenhain 1991, ISBN 978-3-87037-247-7 . 6:7:1
 11. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 77–79
 12. Manfred Hutter: Iranische Religionen. Zoroastrismus, Yezidentum, Bahaitum. De Gruyter, Berlin, Boston 2019, ISBN 9783110649710 . S. 158–159
 13. Abbas Amanat: Qurrat al-'Ayn: The Remover of the Veil. In: Resurrection and Renewal. The Making of the Babi Movement in Iran, 1844–1850. Kap. 7.
 14. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 77–79
 15. Abbas Amanat: . Cornell University Press, Ithaca/London 1989, ISBN 0-8014-2098-9 .
 16. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 84–85
 17. Gunnar Heinsohn: Lexikon der Völkermorde. Rowohlt, 1998, ISBN 3-499-22338-4 , S. 87.
 18. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 88
 19. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 86
 20. Moojan Momen: Baha u llah. A Short Biography. Oneworld Publications, New York 2014, ISBN 978-1-78074-668-5 . S. 79–85
 21. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 81–82
 22. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 73
 23. Manfred Hutter: Iranische Religionen. Zoroastrismus, Yezidentum, Bahaitum. De Gruyter, Berlin, Boston 2019, ISBN 9783110649710 . S. 158–159
 24. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 73
 25. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 88–89
 26. Manfred Hutter: Handbuch Bahāʼī. Geschichte, Theologie, Gesellschaftsbezug. W. Kohlhammer, Stuttgart 2009, ISBN 9783170194212 . S. 32
 27. Bahāʼallāh: Brief an den Sohn des Wolfes. (Lawḥ-i-Ibn-i-Dhi'b). 1966. Auflage. Bahá'í-Verl., Frankfurt aM 1988, ISBN 3-87037-207-9 . 36
 28. Moojan Momen: Baha u llah. A Short Biography. Oneworld Publications, New York 2014, ISBN 978-1-78074-668-5 . S. 42–44.
 29. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 74.
 30. Manfred Hutter: Handbuch Bahāʼī. Geschichte, Theologie, Gesellschaftsbezug. W. Kohlhammer, Stuttgart 2009, ISBN 9783170194212 . S. 33.
 31. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 16–17, 74.
 32. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith, Violence, and Non-violence. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, New York, NY 2020, ISBN 1108706274 . S. 9.
 33. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 90–92.
 34. Moojan Momen: Baha u llah. A Short Biography. Oneworld Publications, New York 2014, ISBN 978-1-78074-668-5 . S. 44–56.
 35. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 74.
 36. Fereydun Vahman: Baha'ismus. In: Gerhard Krause und Gerhard Müller (Hrsg.). Theologische Realenzyklopädie. W. de Gruyter, Berlin, New York 1980, ISBN 3110077396 , S. 115–132.
 37. Moojan Momen: Baha u llah. A Short Biography. Oneworld Publications, New York 2014, ISBN 978-1-78074-668-5 . S. 56–62.
 38. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 90–93.
 39. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 80–82, 203–204.
 40. Moojan Momen: Baha u llah. A Short Biography. Oneworld Publications, New York 2014, ISBN 978-1-78074-668-5 . S. 65–70.
 41. Manfred Hutter: Iranische Religionen. Zoroastrismus, Yezidentum, Bahaitum. De Gruyter, Berlin, Boston 2019, ISBN 9783110649710 . S. 159–160.
 42. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 92–93.
 43. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 3
 44. Moojan Momen: Baha u llah. A Short Biography. Oneworld Publications, New York 2014, ISBN 978-1-78074-668-5 . S. 76–78
 45. Unter ihnen Napoleon III. , Zar Alexander II. , Königin Victoria , Nasiri'd-Din Schah und Papst Pius IX.
 46. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 220
 47. Moojan Momen: Baha u llah. A Short Biography. Oneworld Publications, New York 2014, ISBN 978-1-78074-668-5 . S. 84
 48. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 93–94
 49. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 95
 50. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 76
 51. Moojan Momen: Baha u llah. A Short Biography. Oneworld Publications, New York 2014, ISBN 978-1-78074-668-5 . S. 80
 52. Manfred Hutter: Handbuch Bahāʼī. Geschichte, Theologie, Gesellschaftsbezug. W. Kohlhammer, Stuttgart 2009, ISBN 9783170194212 . S. 39
 53. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 95–98
 54. Moojan Momen: Baha u llah. A Short Biography. Oneworld Publications, New York 2014, ISBN 978-1-78074-668-5 . S. 94–185
 55. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 87–89
 56. Manfred Hutter: Iranische Religionen. Zoroastrismus, Yezidentum, Bahaitum. De Gruyter, Berlin, Boston 2019, ISBN 9783110649710 . S. 187
 57. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 95–98
 58. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 84–86
 59. Manfred Hutter: Iranische Religionen. Zoroastrismus, Yezidentum, Bahaitum. De Gruyter, Berlin, Boston 2019, ISBN 9783110649710 . S. 162–163
 60. Moojan Momen: Baha u llah. A Short Biography. Oneworld Publications, New York 2014, ISBN 978-1-78074-668-5 . S. 173–192
 61. Bahá'u'lláh: Ährenlese. Eine Auswahl aus den Schriften Baháʾuʾlláhs. 7. Auflage. Baháʾí-Verlag, Hofheim 2012, ISBN 978-3-87037-498-3 . 110:1
 62. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Baha'i Faith . Oneworld Publications, Oxford 2000, ISBN 1-85168-184-1 , S.   114, 314–315 .
 63. Manfred Hutter: Iranische Religionen: Zoroastrismus, Yezidentum, Bahā ʾ ītum . De Gruyter Studium, 2019, ISBN 978-3-11-064971-0 , S.   161 .
 64. a b Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A Guide for the Perplexed . Bloomsbury Academic, New York 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 , S.   3, 21–23, 128–130 .
 65. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 19–20.
 66. Manfred Hutter: Handbuch Bahāʼī. Geschichte, Theologie, Gesellschaftsbezug. W. Kohlhammer, Stuttgart 2009, ISBN 9783170194212 . S. 50.
 67. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 105–106, 120–122.
 68. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 20.
 69. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 119–122.
 70. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 16–17.
 71. Negar Mottahedeh (Hrsg.): ' Abdu'l-Baha's journey west. The course of human solidarity. Palgrave Macmillan, [New York] 2013, ISBN 978-1-137-03201-0 .
 72. Manfred Hutter: Handbuch Bahāʼī. Geschichte, Theologie, Gesellschaftsbezug. W. Kohlhammer, Stuttgart 2009, ISBN 9783170194212 . S. 74.
 73. Alex A. Käfer: Die Geschichte der österreichischen Bahá'í-Gemeinde. 2. Auflage 2020, ISBN 9783200067608 . S. 51–53.
 74. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 119–122.
 75. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 16–17.
 76. Negar Mottahedeh (Hrsg.): ' Abdu'l-Baha's journey west. The course of human solidarity. Palgrave Macmillan, [New York] 2013, ISBN 978-1-137-03201-0 .
 77. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . S. 126
 78. Robert Weinberg: Ambassador to Humanity - A Selection of Testimonials and Tributes to Abdu'l-Baha. George Ronald Publisher 2021, ISBN 978-0-85398-640-9 .
 79. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 18.
 80. Manfred Hutter: Handbuch Bahāʼī. Geschichte, Theologie, Gesellschaftsbezug. W. Kohlhammer, Stuttgart 2009, ISBN 9783170194212 . S. 50
 81. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A guide for the perplexed. Bloomsbury, London 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 . 126.
 82. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld, Oxford 2002, ISBN 1-85168-184-1 . S. 18.
 83. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Baha'i Faith . Oxford 2000, ISBN 1-85168-184-1 , S.   314–315 .
 84. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith: A Guide for the Perplexed . Bloomsbury Academic, New York 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 , S.   132–156 .
 85. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Baha'i faith . Oneworld, Oxford 2000, ISBN 1-85168-184-1 , S.   169–170 .
 86. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith: A Guide for the Perplexed . London 2013, ISBN 978-1-4411-0447-2 , S.   3, 130 .
 87. Manfred Hutter: Iranische Religionen: Zoroastrismus, Yezidentum, Bahā ʾ ītum . De Gruyter Studium, Berlin/Boston 2019, ISBN 978-3-11-064971-0 , S.   163   f .
 88. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith . Oneworld Publications, Oxford 2000, ISBN 978-1-85168-184-6 , S.   117, 176 und 347 .
 89. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A Guide for the Perplexed . Bloomsbury Academic, New York 2013, ISBN 978-1-4411-9201-1 , S.   156–157 und 162 .
 90. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A Guide for the Perplexed . Bloomsbury Academic, New York 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 , S.   3, 161, 209 .
 91. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith . Oxford 2000, ISBN 978-1-85168-184-6 , S.   202 und 346   f .
 92. Margit Warburg: Citizens of the World: A History and Sociology of the Baha'is from a Globalisation Perspective . Brill Academic, 2006, ISBN 978-90-04-14373-9 , S.   205–206 .
 93. Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A Guide for the Perplexed . Bloomsbury Academic, New York 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 , S.   162–163 .
 94. a b Robert H. Stockman: Bahá'í Faith. A Guide for the Perplexed . Bloomsbury Academic, New York 2013, ISBN 978-1-4411-8781-9 , S.   163–172, 190   f .
 95. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith . Oneworld Publications, Oxford 2000, ISBN 1-85168-184-1 , S.   137   f., 348 .
 96. Manfred Hutter: Iranische Religionen: Zoroastrismus, Yezidentum, Bahā ʾ ītum . De Gruyter Studium, Berlin; Boston 2019, ISBN 978-3-11-064971-0 , S.   165   f .
 97. The Promise of World Peace , auf bahai.org
 98. Letter to the World's Religious Leaders , auf bahai.org
 99. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith . Oneworld Publications, Oxford 2000, ISBN 978-1-85168-184-6 , S.   139–141, 272 .
 100. Manfred Hutter: Iranische Religionen: Zoroastrismus, Yezidentum, Bahā ʾ ītum . De Gruyter Studium, Berlin, Boston 2019, ISBN 978-3-11-064971-0 , S.   183 .
 101. Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith . Oneworld Publications, Oxford 2000, ISBN 978-1-85168-184-6 , S.   45 .
 102. WHC UNESCO: Examen des propositions d'inscription et des modifications des limites des biens naturels, mixtes et culturels inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial - Bahá'i Holy Places in Haifa and Western Galilee (ISRAEL). Abgerufen am 12. Oktober 2020 (englisch).
 103. Baháʼí World Centre: The ministry of the custodians, 1957–1963 : an account of the stewardship of the Hands of the Cause . Bahá'í World Centre, Haifa 1992 ( bahai-library.com ).
 104. Statistics. In: Bahá'í World News Service (BWNS). Bahá'í International Community, abgerufen am 26. Februar 2021 (englisch).
 105. Manfred Hutter: Die Weltreligionen . 2. Auflage. CH Beck, München 2006, ISBN 978-3-406-50865-3 , S.   110 .
 106. Theologische Realenzyklopädie, Studienausgabe Teil 1, Band. V. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1993, ISBN 3-11-013898-0 , S. 122. Siehe auch: Michael Paul Gollmer: Dein Name ist meine Heilung. Beim Sterben eines Bahai . In: Angelika Daiker, Anton Seeberger (Hrsg.): Zum Paradies mögen Engel dich geleiten. Rituale zum Abschiednehmen . Schwabenverlag, Ostfildern 2007, ISBN 978-3-7966-1321-0 , S.   169   f .
 107. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Erläuterung 61
 108. Baha'u'llah, Shoghi Effendi: Ährenlese. Eine Auswahl aus den Schriften Baha'u'llahs, zusammengestellt und ins Englische übertragen von Shoghi Effendi . 5. Auflage. Bahá'í-Verlag, Hofheim 2003, ISBN 3-87037-379-2 . Vers 117
 109. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Kapitel 147
 110. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Kapitel 34
 111. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Erläuterung 34
 112. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Kapitel 155
 113. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Erläuterung 149
 114. Shoghi Effendi: Gott geht vorüber . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2001, 8:26.
 115. Moojan Momen: Relativism, A Theological and Cognitive Basis for Bahá'í Ideas about God and the Spiritual World . In: Lights of 'Irfán . Band   12 , 2011, S.   367–397 .
 116. a b Brockhaus Enzyklopädie, Band 3. 21. Auflage. FA Brockhaus, Leipzig/Mannheim 2006, ISBN 978-3-7653-4103-8 , S. 125–126
 117. 'Abdu'l-Bahá: Ansprachen in Paris . Bahá'í-Verlag, Hofheim 1983, ISBN 3-87037-062-9 . Vers 39.17
 118. Manfred Hutter: Die Weltreligionen . 2. Auflage. CH Beck, München 2006, ISBN 978-3-406-50865-3 , S.   108 .
 119. Manfred Hutter: Die Weltreligionen . 2. Auflage. CH Beck, München 2006, ISBN 978-3-406-50865-3 , S.   108–110 .
 120. Theologische Realenzyklopädie, Studienausgabe, Teil 1, Band V. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1993, ISBN 3-11-013898-0 , S. 115
 121. Abdu'l Baha: Briefe und Botschaften 16:5
 122. a b c Theologische Realenzyklopädie, Studienausgabe, Teil 1, Band V. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1993, ISBN 3-11-013898-0 , S. 126.
 123. Zur Wahl stehen das lange Pflichtgebet (einmal in 24 Stunden), das mittlere Pflichtgebet (zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, zwischen Mittag und Sonnenuntergang und zwischen Sonnenuntergang und zwei Stunden danach) und das kurze Pflichtgebet (zwischen Mittag und Sonnenuntergang).
 124. Manfred Hutter: Handbuch Bahā ʾ ī Geschichte - Theologie - Gesellschaftsbezug . Kohlhammer, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-17-019421-2 , S.   136 .
 125. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Kapitel 119
 126. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Erläuterung 144
 127. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Fragen & Antworten 3
 128. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Kapitel 63
 129. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Kapitel 65
 130. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Kapitel 19; Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Erläuterungen 134
 131. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Inhaltsübersicht D,1,m
 132. Shoghi Effendi: Das Kommen göttlicher Gerechtigkeit . Bahá'í-Verlag, Frankfurt a. M. 1969. Vers 9:6
 133. Theologische Realenzyklopädie, Studienausgabe, Teil 1, Band V. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1993, ISBN 3-11-013898-0 , S. 130
 134. Theologische Realenzyklopädie, Studienausgabe, Teil 1, Band V. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1993, ISBN 3-11-013898-0 , S. 129–130
 135. a b c Theologische Realenzyklopädie, Studienausgabe, Teil 1, Band V. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1993, ISBN 3-11-013898-0 , S. 128f.
 136. Theologische Realenzyklopädie, Studienausgabe, Teil 1, Band V. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1993, ISBN 3-11-013898-0 , S. 128–129
 137. Vgl. 'Abdu'l-Bahá: Briefe und Botschaften . Bahá'í-Verlag, Hofheim-Langenhain 1992, S.   44:1 .
 138. Bahāʾallāh, ʿAbd-al-Bahāʾ, Shoghi Effendi: Beratung . Bahá'í-Verlag, Hofheim-Langenhain 1979, ISBN 978-3-87037-110-4 , S.   21–23, 35–36 .
 139. Manfred Hutter: Handbuch Bahā ʾ ī . W. Kohlhammer, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-17-019421-2 , S.   185   f .
 140. Vgl. ferner Peter Lange: Zu einem Konsens gelangen . In: Warte des Tempels . Zeitschrift der Tempelgesellschaft Deutschland. Ausgabe 156/10. Oktober 2000
 141. Bahai.de ( Memento vom 29. März 2015 im Internet Archive ): Häufig gestellte Fragen Wie finanzieren sich die Bahá'í?
 142. Barney Leith: Baha'i Review – Should the “red flag” law be repealed?
 143. a b Baha'u'llah, Shoghi Effendi: Ährenlese. Eine Auswahl aus den Schriften Baha'u'llahs, zusammengestellt und ins Englische übertragen von Shoghi Effendi . 5. Auflage. Bahá'í-Verlag, Hofheim 2003, ISBN 3-87037-379-2 . Vers 110
 144. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Kapitel 31
 145. Baha'u'llah: Kitab-i-Aqdas. Das heiligste Buch . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2000, ISBN 3-87037-379-2 . Kapitel 36
 146. Peter Smith: Art. Manifestations of God . in: Peter Smith: A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith . Oneworld Publications, Oxford 1999, ISBN 978-1-85168-184-6 , S.   231 .
 147. Baha'u'llah: Ährenlese . Bahá'í-Verlag, Hofheim 2003, ISBN 3-87037-406-3 . Vers 43:6
 148. Interreligiöser Dialog ( Memento vom 16. April 2016 im Internet Archive ) bahai.de
 149. https://abrahamisches-forum.de/
 150. a b Gunnar Heinsohn: Lexikon der Völkermorde. Rowohlt, 1998, ISBN 3-499-22338-4 , S. 87
 151. Isabel Schayani: Tödlicher Glaube. In: Der Tagesspiegel, 21. April 2008
 152. Bericht der Internationalen Liga für Menschenrechte von 1995, S. 10ff.
 153. Nikki Keddie: Roots of Revolution. An Interpretive History of Modern Iran. New Haven 1981, S. 53
 154. Mehrzad Boroujerdi: Iranian Intellectuals and the West. A Tormented Triumph of Nativism. New York 1996, S. 96
 155. vgl. Nafisa Tehrani: Die falsche Religion. taz, 17. Mai 2006
 156. Susanne Schaup : Die Erde ist nur ein Land. Der Bahai-Glaube kennt die Vision von einer geeinten Menschheit und einem Lebensstil, der niemandem Gewalt antut. In Gott und die Welt – Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, Leitartikel vom 31. Dezember 1993
 157. vgl. Harald Vocke: Persien, du Herrliche, du Schreckliche ... In der islamischen Republik des Ayatollah Khomeini sind die Anhänger der Bahai-Religion Freiwild. Die Welt, 3. Januar 1981, Titelartikel „Geistige Welt“
 158. Vgl. Iran setzt auf den Tourismus ( Memento vom 16. Juni 2007 im Internet Archive )
 159. Dr. Seyyed Muhammad Golpaygani, Sekretär des Obersten Revolutions-Kulturrates: Memorandum zur "Bahai-Frage". (PDF) 25. Februar 1991, abgerufen am 10. Februar 2020 .
 160. UN-Resolution zur Menschenrechtslage im Iran. 30. Oktober 2019, abgerufen am 10. Februar 2020 (englisch).
 161. Vgl. bahai.org
 162. Philipp Wittrock: Wie die Mullahs Andersgläubige drangsalieren , Der Spiegel, 5. Juni 2006
 163. Manfred Hutter: Die Weltreligionen. CH Beck Wissen, München 2005, ISBN 3-406-50865-0 , S. 118
 164. Yemen must stop persecution of Bahá'í community, urges UN expert on freedom of religion. Vereinte Nationen, Hochkommissariat für Menschenrechte, 22. Mai 2017, abgerufen am 10. Februar 2020 (englisch).
 165. Menschenrechtsbeauftragte Kofler zur Verfolgung der Baha'i in Jemen. Auswärtiges Amt, 26. September 2018, abgerufen am 2. Oktober 2020 .
 166. Menschenrechtsbeauftragte Kofler zu Diskriminierung gegen Baha'i und andere nicht anerkannte Religionen in Iran. Auswärtiges Amt, 31. Januar 2020, abgerufen am 10. Februar 2020 .
 167. Beauftragter Gruebel fordert Religionsfreiheit im Iran ein. Christlich-Islamischer Dialog - CIBEDO e. V., abgerufen am 14. Februar 2021 .
 168. Vgl. etwa Gerhard Müller et al. (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie . Studienausgabe, Teil 1, Band V. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1993, ISBN 3-11-013898-0 , S.   130   f . Manfred Hutter: Die Weltreligionen . S.   105 (vgl. Literaturangaben). Religion in Geschichte und Gegenwart . Band   1 . Mohr Siebeck, Tübingen 1998, ISBN 3-16-146941-0 , S.   1061   f . Evangelisches Kirchenlexikon Band=Erster Band . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1986, ISBN 3-525-50128-5 , S.   352   ff . The Encyclopaedia of Islam . New Edition, Band IEJ Brill, Leiden (Niederlande) 1986, ISBN 90-04-08114-3 , S.   911, 915   ff . Metzler Lexikon Religion . Band   1 . Verlag JB Metzler, Stuttgart / Weimar 1999, ISBN 3-476-01551-3 , S.   122   ff . The Encyclopedia of Religion . Band   2 . Macmillan Publishing Company, New York/London 1987, ISBN 0-02-909710-X , S.   40   ff .
 169. a b Gerhard Müller et al. (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie . Studienausgabe, Teil 1, Band V. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1993, ISBN 3-11-013898-0 , S.   130   f .
 170. Francesco Ficicchia: Der Bahā'ismus – Weltreligion der Zukunft? Geschichte, Lehre und Organisation in kritischer Anfrage . Hrsg.: Eine Publikation der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Quell Verlag, Stuttgart 1981, ISBN 3-7918-6009-7 (vergriffen). Viele seiner damaligen Thesen hat Ficicchia später revidiert.
 171. Udo Schaefer , Nicola Towfigh, Ulrich Gollmer : Desinformation als Methode. Die Bahā ʾ īsmus-Monographie des F. Ficicchia . In: Religionswissenschaftliche Texte und Studien . Band   6 . Georg Olms Verlag, Hildesheim 1995, ISBN 3-487-10041-X .
 172. Vgl. Manfred Hutter : Rezension von „Desinformation als Methode“ ; in: Journal of Contemporary Religion 12,3 (1997); S. 437–439 (PDF; 83 kB), S. 439
 173. Vgl. Christian Cannuyer: Rezension von „Desinformation als Methode“ ; in: Mélanges de Science Religieuse, T 54/1, 1997, online (PDF; 96 kB), S. 2
 174. Vgl. Manfred Hutter : Rezension von „Desinformation als Methode“ ; in: Journal of Contemporary Religion 12,3 (1997); S. 437–439 (PDF; 83 kB), S. 438
 175. Ulrich Dehn in „Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW)“, 1/1997, S. 14–17: „Baha'i und EZW“; diese spiegelte sich auch auf einer Tagung der hannoverschen Landeskirche 2013 zum Thema „Die Bahai-Religion – Religion der Zukunft für eine multireligiöse Welt?“ wider: Tagungsband von Friedmann Eißler und Jürgen Schnase (Hrsg.): Bahai. Religion, Politik und Gesellschaft im interreligiösen Kontext, EZW-Texte 233, Berlin 2014
 176. Vgl. Christian Cannuyer: Rezension von „Desinformation als Methode“ ; in: Mélanges de Science Religieuse, T 54/1, 1997, online (PDF; 96 kB), S. 3
 177. Vgl. Andreas Rössler: Rezension zu Wolfgang Pfüllers „Ein Gott, eine Religion, eine Menschheit. Visionen und Illusionen einer modernen Weltreligion“ , online auf der Verlagsseite (bautz.de)
 178. Manfred Hutter: Handbuch Baha'i. Geschichte – Theologie – Gesellschaftsbezug . Kohlhammer, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-17-019421-2 .
 179. Karl Kardinal Lehmann (Hrsg.): Weltreligionen: Verstehen. Verständigung. Verantwortung . Verlag der Weltreligionen, Frankfurt 2009.
 180. Armin Eschraghi: Einleitung. Das Leben Baha'ullahs – Die heiligen Schriften der Bahai – Zentrale Lehraussagen . In: Armin Eschraghi (Hrsg.): Baha'ullah, Brief an den Sohn des Wolfes (Lauḥ-i Ibn-i Dhi'b) . Verlag der Weltreligionen, Berlin 2010, ISBN 978-3-458-70029-6 , S.   145–353 .