Iransk mytologi

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Iransk mytologi omfatter hele mytene til de iranske folkene . I tillegg til senere historier inkluderer dette tradisjonelle sagn fra de tidlige dager og antikken, der vi møter ikke bare gamle iranske guder, Yazata , men også ekstraordinære og overnaturlige personer og vesener. Disse gjenspeiler ofte og på en karakteristisk måte bilder og synspunkter på temaet for konfrontasjonen mellom godt og ondt, som skildrer gjerninger fra guder, helter og andre vesener. I løpet av sin kulturhistorie som strekker seg over flere tusen år, viser figurer fra iransk mytologi ofte og på en tilbakevendende måte en konseptuell og meningsrelatert videre utvikling, for eksempel ved inkludering av noen av figurene og begrepene fra tidlig iransk mytologi i persisk mystikk . Metamorfosen av bildet av fuglen Simurgh, som allerede vises i gamle iranske tekster, til en vesentlig figur av persisk mystikk fra 1100 -tallet i " Fuglenes konferanse " av dikteren Fariduddin Attar kan tjene som et eksempel.

Opprinnelsesområdet for den iranske mytologien og den vesentlige regionen for dens kulturelle aktivitet inkluderer spesielt Iran , Afghanistan , Tadsjikistan , Mesopotamia samt Kurdistan , Kaukasus , Balochistan og deler av Sentral -Asia og det indiske subkontinentet . Kongeboken ( Shāhnāme ), livsverket til den persiske poeten Abū l-Qāsem-e Ferdousī , som i sin betydning kan sammenlignes med Homers Iliaden , er avgjørende for mytologiens tradisjon. Omfanget av Homers arbeid er langt overskredet av persisk. Andre viktige kilder til persisk mytologi er forskjellige deler av Avesta , for eksempel yashter og skriftene til Vendidad , samt Pahlavi -litteraturen. Den iranske skapelsesmyten er spesielt fokusert i den mellompersiske boken Bundahishn .

Begrepene "iransk mytologi" og "persisk mytologi" brukes ofte synonymt, selv om den etniske komponenten av begrepet "iransk" på passende måte inkluderer alle iranske stammer utenfor iranskernes persiske linje. Dette er i tillegg til de iranske språkene som er eksisterende betegnelse for det vanlige i vestbegrepet Persia som Iran, blant annet basert på at vesentlige deler av den iranske mytologien på det persiske språket, i dette tilfellet, spesielt i sentralt og på nypersisk, ble lagt ned og det persiske språket på kulturelt vis, inntar det en særstilling i Sentral- og Sørvest -Asia som et språk som ofte brukes sammen og delvis som lingua franca .

Relieffer på graven til den persiske poeten Firdausi nær Tūs (Tous, Iran ) med scener fra iransk mytologi

Tall og vilkår for iransk mytologi

Den følgende delen gir en oversikt, og med tanke på det brede spekteret av iransk mytologi, utgjør den ikke en fullstendig liste over alle begreper og figurer.

 • Abanagan ("Ābānagān"), Ābāngān; Festival til ære for vannet, spesielt guddommen Aredvi Sura Anahita
 • Abbed ("Ābtin"), Avestic Āθwya; i Shāhnāme far til Faridun; ifølge Avesta er han prest i Haoma, som Faridun blir født som en belønning.
 • Adargan ("Ādargān"), Āzargān; en festival om høsten, en festival til ære for ilden og gudinnen Ātar
 • Aeshma , Xišm, Xašm; Daeva av sinne, sinne
 • Afrasiab ("Afrāsiāb") Fraŋrasyan, Frāsiāv, Frāsiāk; tidlig iransk mytisk konge av de sentralasiatiske iranske stammene; signifikant, negativ figur i shāhnāme; i skriftene Avesta og Pahlavi, involvert i en mindre antropomorf form i kampene mellom godt og ondt; myrdet Siyawasch, hvis sønn Kai Chosrau, Afrasiabs barnebarn, senere kjempet mot ham; prøver i Zamyad Yasht å gripe Xwarenahs (Farr) og svømmer i Farāxkart (Vorukaša); ifølge Bundahischn og Zadspram aktive i kampen mot Iran mot regnet, men blir beseiret av Spendarmad (Spenta Armaiti) ; som en god gjerning, beseiret den arabiske okkupanten Zeyngave Dorvand .
 • Agash , Daeva of the Evil Eye, møter oss i Great Bundahishn
 • Ahriman , Angra Mainyu . Spirit of Evil Creation, Destructive Spirit, Primal Sphere of Evil Creation; i motsetning til ham Spenta Mainyu og Ahura Mazda
 • Ahura Mazda , Hurmazd, Hormuzd, Ohrmazd, Ormazd; “Den vise Herre”, Skaper; Ahura Mazda vises i de eldste iranske tekstene, for eksempel i Gathas og i de gamle persiske , achaemenidiske dokumentene, der for eksempel i den trespråklige Behistun -inskripsjonen .
 • Airyaman Ishya , Airyaman Išya (Avestan); Mellompersisk Ērmān eller Irmān; Iransk helbredelse og medisin; vises blant annet i Ardwahisht Yasht.
 • Airyanem Vaejah , Ērānwēz; "Arianernes fjerne land", opprinnelig hjemsted for iranerne i Avesta
 • Airyava , Airyāva ( Avestan "hjelperne til iranerne"); Navn på huset Iradsch im Avesta
 • Aka Manah , Akōman, Akvan Div; Daeva og motstander av Vohumanas , en erke demon
 • Akatash , Daeva, "skaperen av det onde", ifølge Bundahishn, og forhindret folk i å gjøre godt
 • Ama ; Guddom av mot og styrke; i Avesta så vel som i Pahlavi -litteraturen; vises ofte sammen med Verethragna
 • Amschaspand (Amesha Spenta), "Promoting Immortals", "Holy Immortals". Aspekter av Ahura Mazda, suverene krefter i lysets rike
 • Anagran , Anagrān ( Avestian Anagra Raocah ), også Garudemān og Garzmān; høyeste lysnivå i kongeriket Ahura Mazda, uten begynnelse og ubegrenset; samtidig en guddom. I litteraturen vises Anagrān noen ganger i den modifiserte formen Aniran, for ikke å forveksle med begrepet Aniran som "ikke-Iran".
 • Anahita ("Anāhitā"), Aredvi Sura Anahita ("Arədvī Sūrā Anāhitā"); Vannguddom, kosmisk flyt og fruktbarhet; i Pahlavi litteraturforening med planeten Venus ifølge Pahlavi Anāhid og senere Nāhid på Neupersian
 • Anaya - demoniske monstre
 • Andar , Indra; Daeva, i motsetning til den "beste sannheten" Ardvahišt ( Aša vahišta, Ordibehesht) , en erke demon
 • Apam Napat ( avestansk og gammelpersisk , "barnebarnet til vannet"); på mellompersisk også som Ābān og Borz eller Burz og Borzizad ("guddom Borz"); Guddom av vann; vises blant annet i Zamyad-Yasht, her i nært forhold til Farr og i opposisjon til Afrasiabs forsøk på å få tak i det. Se også Abanagan og Varuna .
 • Apaosha , Daeva av tørke og tørke, antagonist for guddommen Tištrya
Skildring av gudene Anahita og Ahura Mazda i Taq-e Bostan : bergskulptur med den persiske storkongen Chosrau Parwiz i midten, Anahita til venstre og Ahura Mazda til høyre. Iran
 • Arasch ("Ārasch"), også Ārash , Avestisch Erexša , "rask pil"; strålende helt og bueskytter
 • Arjāsp , konge (av Turan ) i Avesta og i Shāhnāme (barnebarn av Afrasiab)
 • Aržang , onde div i Mazandaran
 • Ashi ("Aši"), Avestisch også Ashi Vanguhi ("god lønn"), som tilsvarer mellompersisk Ahrishwang, Ashishwang, Ard, Art; Gudinne for god lønn; oppfyller ønskene til de menneskene som lever på grunnlag av sannhet og er rettferdige, gir dem lykke og rikdom og belønner dem i det hinsidige; dedikert til henne Ard Yasht; forbundet med vårblomster.
 • Ashtad ("Aštād", Pahlavi), også Arštād; Avestian Arštāt og Aršti; Iransk guddom; forbundet med Rashnu og av eskatologisk betydning; Representasjon av ærlighet og rettferdighet.
 • Asman (avestian), Pahlavi Asmān, Neupersisch Āsmān; Himmelen, himmelens skytsgudinne; han donerer rikdom; i kampen mot Ahriman temmer han tillegg til Daevas og Ahriman selv.
 • Astovidatu , Daeva of Death
 • Ātar eller Ātaš, også Atar, Adar; Iransk ildgud ; Helper Amshaspands ASA vahišta , "Son of Ahura Mazda"; Ātar dukker allerede opp i Gathas og blir stadig mer personifisert i senere litteratur; kjemper i Vendidad mot Azhi Dahaka .
 • Az ("Āz", mellom- og nypersisk), avestiansk Āzi; Daeva av grådighet og begjær; vises i mellompersisk litteratur, spesielt i manikeanske og zurvanistisk påvirkede tekster og inntar en betydelig høyere posisjon i demonernes hierarki enn i avestanske skrifter, for eksempel i det Zurvanist-orienterte verket "Wizidagīhā-ī Zātspram" som "øverstkommanderende" ”Av de demoniske kreftene og i en manicheansk fremstilling som“ alle demoners mor ”; I motsetning til den avestiske Āzi, som har mer av meningen med grådighetsdemonen, inkluderer figuren også seksuell lyst i den senere perioden.
 • Azargoschasp, en engel som vokter brannen
 • Azhi Dahaka , Azi Dahāka (Avestic, Azi: slange, drage, som stammer fra Azi Dahāka, USA persisk Aždahāg og Dahāg, senere New persisk Eždehā for "drage", i Shāhnāme Zahak eller Zohāk); veldig tidlig, negativt tall; dukket opp i Avesta i boken Yasna som div og skapning av Ahriman, blant annet med "tre hoder" og "seks øyne", der beseiret av Faridun ; I Shāhnāme grusom etterfølger til kong Jamjid, drepte sin egen far på Ahriman sin oppfordring, nærer slanger som vokser fra hans skuldre etter Ahriman er kyss, med hjernen til unge menn, blir slått av Faridun etter en folkelig opprør og lenket til Mount Damavand.
 • Bahram eller Verethragna , seierens guddom, se også Verethragna .
 • Bijan , ung persisk prins med skjebnesvangre kjærlighet til Manisheh
 • Chista ("Čistā"), Tschista; Guddom av kunnskap og forståelse; Yasht, oppkalt etter Daena, kan tildeles Chista når det gjelder innhold.
 • Cinvat Bridge , "Tschinwat-peretu" i Avesta; "Skilsmissens bro", testen av den avdødes sjeler må stå og bestå
 • Daena , guddom for indre visjon og kunnskap; dukker opp i Vendidad og i Denkard som personifisering av gjerninger, av "avdødes" samvittighet; På Cinvat -broen leder Daena de dødes sjel til "Song House", som tilsvarer "Paradise", eller til "House of Lies", "Hell".
 • Daeva , i Avesta opprinnelig "falske guder", som senere i økende grad dukket opp som demoner (divs)
 • Damavand ("Damâvand"), høyeste topp i Iran, fjell med mytologisk betydning; fremstår spesielt som et symbol på motstand mot fremmed styre og despotisme; se Azhi Dahaka og Ārash
 • Dastan ("Dastân"), navnet på helten Zal . Se Zal . I Shāhnāme er Dastan sønn, den strålende helt og kriger Rostam, nevnt som "Dastan er Rostam" ( "Rostam, sønn av Dastan"), persisk Rostame Dastan.
 • Derafsch Kaviani ("Derafše Kâviâni"), Derafshe Kaviani; Kavehs flagg; se Kaveh .
 • Divs , demoniske vesener, se også Daeva
 • Drvaspa ("Drwāspā"), Darvāsp; en guddom; Representasjon og verge av husdyr; deler attributtene til Anahitas og Ashis i Drvasp Yasht.
 • Dschahi , Jahi (avestiansk), mellompersisk Jēh; Demoness, kona til Ahriman
 • Jamschid , Yima, Yima Xšaēta; en sentral, tidlig skikkelse, i Shāhnāme -kongen i Pishdādiān -dynastiet før Sohāk (Azhi Dahāka), som fikk ham myrdet.
 • Esfandiyar , Spandyat, i Avesta Spentodata; Sønn av Vishaspas; den seirende krigeren Esfandiyar faller i Shahnameh i kampen mot Rostam, hvis konfrontasjon han motvillig hadde søkt av respekt for dens fordeler og bare etter Wishtaspas bud .
 • Ezida
 • Faravahr (Pahlavi), Avestisch Fravashi, Neupersisch Foruhar . Selv før materialiseringen av skapelsen, individuelt anvendt makt til alle skapte ting, som også overlever slutten på dette verdslige vesenet for hver skapning, hos mennesker som en av de fem indre kreftene, blant andre ved siden av Daena . Fravashi av gode mennesker fremstår som beskyttende krefter etter deres død. Ahura Mazda og Amschaspands har også sine Fravashis. I Videvdad divs skal forstås som den Fravashi av avdøde syndere.
 • Farāxkart , Vourukaša; mytologisk hav; se Vourukaša .
 • Faridun , Fereydūn, Avestisch Traetaona ("Θraētaona"); Helt fra Pishdādiān -dynastiet i Shāhnāme, sammen med Kaveh beseirer den grusomme herskeren Zahhak eller Azhi Dahaka og blir konge, regjerer som et symbol på den rettferdige og sjenerøse herskeren; i Avesta dreper han dragen Azhi Dahaka; Far til Iradschs, Salms and Turs; se også Azhi Dahaka og Zahhak .
 • Farr , Xwarenah, Xwarrah, Khwarenah, Khwarrah . Av Gud eller gudene, makt sendt til den utvalgte; "Prakt og ære", "majestetes karisma gikk ned av gudene"
 • Frawardigan ("Frawardigān"), også Farwardigān . Festival til ære for Fravashis (Faravahrs) i den første måneden av den iranske kalenderen
 • Brann i iransk mytologi, se Ātar og typologien under Nariosang
 • Frashokereti , Frashkard. Fornyelse av verden etter skilsmissedagen og dermed etter nederlaget til'Ahriman og slutten på de onde skapningene; Alder når de rettferdige lever i fred i en fornyet verden.
Detalj av portalen til Nader-Divan-Beghi-Madrasah med representasjonen av Simurgh ( Pahlavi : Senmurv), Bukhara , Usbekistan
 • Garschasp , Garšāsp (New Persian), Avestian Kərəsāspa og Middle Persian Kirsāsp; Sønn av Sam, som var den tredje personen som tilberedte drinken Haoma og som Garschasp og broren ble gitt som belønning; en av de mest strålende figurene i iransk mytologi; Overgang av Farr of Courage og War fra frafalne Jamschid til Garschasp; Boken Garschāspnāme av den persiske poeten Asadi Tusi er også dedikert til Garschasp; forskjellig informasjon om Garschasps forfedre og etterkommere avhengig av kilden; i Shāhnāme far til Narimān og bestefar til Sāms
 • Garsivaz , Garsiwaz; Bror til Afrasiab, tar seg av uklarheten i forholdet mellom Afrasiab og Siyawasch, som til slutt blir myrdet på Afrasiabs oppfordring.
 • Garudemān, Garzmān; se Anagran .
 • Gayomarth , den første menneske (Avestisch Gayo Maretan), drept ved Ahriman sin bakgrunn; i Shāhnāme som Kaiumars konge og grunnlegger av Pishdādiān -dynastiet ; se også Maschia og Maschiana .
 • Geush Urvan (avestian), sjelen til “kua” som ble opprettet ved siden av Gayomarth i begynnelsen, som den gode skapelsen og dens ånd går tilbake til; se også Mah .
 • Gīv , Giv, Gew, Pahlavi Vēv; Bijan far og Gudarz sønn, gikk til landet av Turan på leting etter Kai Chosrau og reddet ham etter syv år.
 • Gordafarid ("Gordāfarīd"); Iransk kriger, kjemper mot Sohrab; smart heltinne og symbol på en modig kriger
 • Goshtasp , Goštaspā ,, konge av Kayanid -dynastiet . Se også uhell .
 • Gostahm (Neupersisch), Avestisch Vistauru, Pahlavi Vistahm og Vistaxm; Heltfigur i shahnameh; Sønn av Nowzar og bror til Tus; vises allerede i Avesta; strålende militær leder i kampen mot landet Turan; i likhet med broren Tus, ber til guddom Anahita; etter at den deler vannmassene ved elven "Vitanguhaiti" som svar på hans bønn, krysser Vistauru elveleiet.
 • Guddommer; se Yazata .
 • Gudarz , iransk general og rådgiver for kongen under regjeringstiden til Kai Kawus og Kai Chosrau; Sønn av Keschwad og far til Gīv og Rohhāms . I følge Ferdousi, i tillegg til huset til Sām, var familien "Gudarz-e-Kešvādegān" av stor betydning i Kayanid- epoken.
 • Haft Keshvar ( ny persisk), i Avesta Haptō Karšvare, her i Gathas som Haptaiti Bumi; "De syv landene" i henhold til jordens inndeling i syv regioner i iransk mytologi, dette på grunnlag av de indo-iranske mytene også i India og følgelig på sanskrit som Sapta Dvipa .
 • Haoma , plante, rituell berusende drikke, samtidig en guddom, se også Hom
 • Hokar , Avestisch Hukairya; Toppmøte nevnt flere ganger i Avesta, fra hvilken høyden elven Anahita ("Aredvi Sura Anahita") renner ut i sjøen Vourukasha ; vises i Yashts 10 og 12 samt i Visperad og Bundahischn .
 • Hom eller Haoma; heroisk hellig skikkelse i Yashts og Shāhnāme; Både avestiske kilder og beskrivelsen i Shāhnāme avslører en vesentlig rolle Homs spilte i kampen mot Afrasiab, nærmere bestemt fangsten og, ifølge noen av opplysningene, Afrasiabs død etter hans nederlag mot Kai Chosrau . Se også Haoma .
 • Homa (persisk), Avestisch Humāya og Pahlavi Humāy; mytologisk fugl av velsignelser og glede. Skyggen av den flygende Homas gir lykke; hvis Homa kastet skyggen i sirkler på en person, eller hvis han satt på skuldrene, var kongedømmet forhåndsbestemt for ham. Her en klar sammenheng med Farr (Xwarenah) . Fuglen Homa dukker opp i " Birds Conference " av den persiske poeten Fariduddin Attar fra 1100 -tallet, og den danner emblemet og navnet på det iranske nasjonale flyselskapet Iran Air, grunnlagt i 1946.
 • Homa Tschehrsad , Homāy Čehrzād, Homāy Čehrāzād, Avestisch Humāyā / Humaya, Pahlavi Homāk; Iransk dronning fra Kayanid -dynastiet; vises allerede i Avesta i Drvasp Yasht og i Farvardin Yasht, også i Bundahishn, i Shāhnāme og i andre kilder; i Pahlavi-historien "Yadegar-e Zariran" fremstår hun som datteren til Wishtaspa og som den vakreste kvinnen i landet Iran.
 • Menneskelig ("Hōman"); Turansk kriger som holder Rostams identitet hemmelig for Sohrab i kampen mellom de to heltene; Human, bror til Piran i Shāhnāme og den yngre Pilsam , er en av sønnene til House of Viseh og vises i Bundahishn som sønn av Visak (Avestisch Vaesaka, Neupersisch Viseh ). Han blir beseiret i Shāhnāme i løpet av krigen mellom Kai Chosrau og Afrāsiāb i kamp av Bijan , mens i Avesta faller "sønnene til Vaesaka" i kampen mot Kavi Hausravangha (Kai Chosrau) .
 • Hōšang , Avestisch Haošyaŋha, Haošangha; i Shāhnāme -kongen av Pishdādiān -dynastiet ; vises i Avesta med den avestiske roten til navnet på regjeringshuset ( Paradāta tilsvarende Pishdād) blant annet i Zamyad Yasht, der det rapporteres at han hersket over "syv land".
 • Hvare Xšaēta , Xwaršēd, Khorshid : “Strålende sol”; Solens, solens guddom; Hvare Xšaēta er spesielt dedikert til en Yasht med samme navn i avestansk litteratur, samt en Niyâyeš i Khordeh Avesta .
 • Iradsch , Iradj, Avestisch Airyava Êreač; Sønn av Faridun, konge av Pishdādiān -dynastiet ; installert av Faridun som arving til Irans trone, mens Salm mottok de vestlige territoriene, ofte identifisert med den store Sarmatia , og Tur de østlige områdene utenfor Oxus, fremover kalt Turan . Se også Salm og Tur og Turan .
 • Joshamin
Rachsch dreper dyret mens Rostam sover. Episode fra Haft Xāne Rostam . Persisk miniatyr fra et manuskript av Schahname .
 • Kai Bahman (persisk), mellompersisk Wahman; tilsvarer avestical -formen "Kavi Vohumana ", men vises ikke i Avesta; Kongen av Kayanid -dynastiet og sønn av Esfandiyar, regnet blant de fremragende zoroastriske kongene i Iran i den sentralpersiske Denkard; i nyere litteratur delvis forstått som en kombinasjon av historiske store konger fra Achaemenid -perioden; I anledning farens Esfandiyars død i kampen mot Rostam , ledet Bahman med hell troppene sine inn i Sīstān -området, hjemmet og setet for Rostams hus , ifølge Shāhnāme.
 • Kai Kawus , Kavi Usan; Kongen av Kayanid -dynastiet; Siyawaschs far og bestefar Kai Chosraus; skildret i mange tradisjoner og eventyr i Avesta, i Pahlavi -skriftene og i Shāhnāme. Støtte fra Rostam i flere episoder ; ble båret til himmelen av et fly bestående av en spesiell trone og ørn.
 • Kai Chosrau , Kavi House Ravangha; en av de mest respekterte og klokeste kongeskikkelsene, kongen av Kayanid -dynastiet; Paralleller til den historiske skikkelsen til Kyros den store ; beseiret Afrāsiāb, som myrdet sin far Siyawash ; etter ytterligere år med regjering bestemte han på egen hånd mot tronen og gikk ut i naturen, etterfulgt av hans oppstandelse; vil komme tilbake med Frelseren ( Saoshyant) for Frashokereti, dagen for verdens fornyelse.
 • Kai Kobad ("Kai Qobād"), Kavi Kavāta, Kai Ghobād; Grunnlegger av Kayanid -dynastiet; seirende fører krig mot Afrasiab og regjerer som den rettferdige kongen av Iran.
 • Kaveh ("Kāveh"); Helt i kampen mot Zahhak; etter at atten av sønnene hans ble myrdet av Zahhak , leder Kaveh folket mot Zahhak for å styrte ham; Kaveh s smed skillevegg (Derafsche Kaviani), satt med edelstener ved Faridun og andre konger, ble et symbol av frihet og nasjonen og senere flagget til Sassanid persisk riket ; Forfader til huset til Karen fra de syv ledende familiene til den parthiske adelen, som styrte i Nord -Persia med avbrudd fram til 1000 -tallet e.Kr.
 • Kavi Siāvaršan Se Siawasch
 • Kayanider , tidlig iransk mytologisk dynasti, allerede nevnt i Yashts; i "Farvardin Yasht" under navnene: Kavi Kavāta, Kavi Aipi Vanghu, Kavi Usaδan (Kavi Usan), Kavi Aršan, Kavi Pisina, Kavi Byaršan, Kavi Syāvaršan, Kavi Hausrava (Kavi Hausravangha). Kayanidene vises også i andre verk av iransk litteratur, for eksempel i Shāhnāme med en tilsvarende ny-persisk modifikasjon av navnet. Se også oppføringer under Kai og Kavi .
 • Keresaspa, se Garschasp .
 • Keschwad , Kešvād, Gešvād; Far Gudarz og stamfar til huset "Gudarz Kešvādegān", sønn av helten Bešaxra stamme av Kaveh, levde samtidig med Faridun
 • Kianeseh ("Kiāneseh"), Kiānsieh, Kānsieh, Kānsaoyah; Innsjø av betydelig mytologisk betydning, identifisert med Lake Hāmun .
 • Lohrasp ("Lohrāsp"), Kai Lohrasp, i Avesta Aurvat Aspa; Kongen av Kayanid -dynastiet; I følge Firdausi grunnla Lohrāsp tempelet "Barzin", som delvis er identifisert med branntempelet "Azar Barzin Mehr" ("Adur Burzen-Mihr"), som var enestående i parthisk og sassanidisk tid.
 • Mah ("Māh", persisk), avestisk Māvangh ; Månens guddom, måne; Etter drapet på det første dyret skapt av Ahura Mazda , den første "kua", den opprinnelige "oksen", på ordre fra Ahriman , tar månen seg av dyrets frø, urspiren til all dyreskapelse, og renser det i lyset. Se også Geush Urvan .
 • Manischeh , Manijeh; Datter av Afrasiab, elsker av Bijan
 • Manthra ("Mānthra") Avestisch, Māntra, Pahlavi Mānsar; verbal poetisk tanke, "guddommelig ord", "hellig ord", meningsfylt budskap og motto; samtidig si og bønn mot sykdom, ulykke og demoner, se også Divs og Vendidad.
 • Manthraspenta , Mānthraspenta (Avestic); Pahlavi Māraspand; manthra utstyrt med guddommelig kraft ; i nyere avestanske tekster, for eksempel i Vendidad, skytsguddom for det hellige ordet og guddom for ordet Ahura Mazdas; avbildet som "den hvite, lyse, skinnende sjelen til Ahura Mazda".
 • Manticore , Martyaxwar ( gammelpersisk : "ogre"); en mytisk skapning
 • Manutscher , persisk Manūchehr , Avestisch Manuščiθra; kongeskikkelse som allerede vises i Avesta. I Shāhnāme -barnebarnet til Iradj, hersker over Iran, dynastiet til Pishdādiān
 • Maschia og Maschiana , Mašyaɣ / Mašyānaɣ, Mahryāɣ / Mahryānaɣ, Mašyā / Mašyānē; ifølge den åttende boken om tankegangen og der med henvisning til Chehrdad Nask (Čihrdād Nask), en tapt tekst av Sassanid Avestas, den første mannen og den første kvinnen; etter attentatet på Gayomarth , kommer frøene til en plante som Maschia og Maschiana kommer fra.
 • Mehrab ("Mehrāb"), mihrab; Kongen av Kabul; Rudabehs far , moren til Rostam
 • Mehrgan ("Mehrgān"), Mehregān, Mithrākān; Iransk festival til ære for guddommen Mithra . På festivalens siste og sjette dag ble den grusomme kongen Sohāk lenket til fjellet Damavand av Faridun .
Statue av helten Ārash (Erexša). Keiserlige palasskomplekser i Saadabad , Teheran , Iran
 • Mithra , Mihr, More; Iransk guddom i kontrakten og eden, sannhetens beskytter, senere assosiert med solen; guddommen, som eksisterte i de tidligste iranske tider, ble integrert i den zoroastriske læren og tilbad som Yazata deri.
 • Nanghait , Nanghaithya; en erke demon, daeva av misnøye og stolthet
 • Nariman ("Narimān"), far til helten Sām
 • Nariosang , Pahlavi Naryosang, Avestisch Nairyo Sangha; Iransk guddom ; på samme tid, i tillegg til de fem avestiske branntypene, vises Berezisavangha, Vohu Fryāna, Urvāzišta, Vāzišta og Speništa som en annen type brann som presenteres i Avesta; Nariosang fungerer som en guddom sammen med og delvis sammen med Sraosha, spesielt i rollen som en sendebud til Ahura Mazda .
 • Nouruz , Nowruz, Naurus, Newroz, Noruz; Nyttår og vårfestival for vårjevndøgn, henholdsvis 20. mars og 21. mars; ifølge Shahnameh først introdusert av kongen Jamshid, følgelig på persisk som Nowruze Dschamschidi og som Jamshed Nawroz-i i analysen ; Dekk nettbrettet Haft Sin ("Sieben S") som en av de viktigste Nouruz -tradisjonene, inkludert syv hovedkomponenter med symbolsk betydning og en representasjon av de syv Amschaspands (Amesha Spenta), som tilsvarer den første bokstaven i navnet Spenta .
 • Nowzar , heroisk konge og sønn av Manucher, Pishdādiān -dynastiet i Shāhnāme, falt i kamp mot Afrasiab; i Avesta Nautairia som huset til Nowzar, "Nowzars familie"
 • Pari ( ny persisk), Pahlavi Parīg, Avestisch Pairikā; ifølge Vendidad dyrket vesener opprinnelig som guddommer, representert i kometer og bevegelige himmellegemer; senere stadig mer negativ vurdering som en del av hærene til Ahriman, som jobbet i himmelen mot Tishtrya og dermed mot regnet, som i Tishtar Yasht; i løpet av utviklingen stadig mer antropomorfe som Daevas og Divs , vises vesener i form av forførende kvinnelige skjønnheter med høy magisk kraft, som, i likhet med den tidlige Pairikā , er i stand til å fly. I den nyere persiske litteraturen er den positivt vurdert som et symbol på uskyldig kvinnelig skjønnhet.
 • Paschang ("Pašang"); ifølge Shāhnāme far til Afrasiab og fra huset til Tur, en av de tre sønnene til Faridun, ifølge Bundahishn bror til Visak (ifølge Vaesaka eller Viseh )
 • Peschu-Pana ("Pešu-Pāna"); to hunder hvis jobb det er å vokte Cinvat Bridge .
 • Pilsam bror til Piran i Shāhnāme, beseiret i kamp av Rostam; vises i Bundahishn som San ("Sān").
 • Piran Viseh („Pirān-Viseh“), entsprechend dem avestischen Namen des Geschlechts Vaesakya; vielschichtige, tragische und schillernde turanische Figur im Schāhnāme; sucht, die verfeindeten verwandten Völker des Irans und Turans zu versöhnen, nachdem der nach Turan geflüchtete und durch ihn geschützte iranische Prinz Siyawasch auf Afrāsiābs Befehl ermordet wurde; beschützt gegen den Wunsch Afrāsiābs, Siyawaschs jungen Sohn Kai Chosrau, den späteren iranischen König; kämpft nichtsdestotrotz in der Auseinandersetzung der Iraner mit Afrāsiāb auf turanischer Seite und fällt im Zweikampf gegen Gudarz .
 • Pishdādiān , entsprechend Avestisch Paradāta . Dynastie frühiranisch-mythischer Könige vor dem Hause der Kayaniden . Im Avesta erscheint der Begriff in den Yashts sowie im Vendidad und erstmals beim König Haošangha (Hōšang) . Im Schāhnāme Beginn der Dynastie mit Kaiumars (Gayomarth) .
 • Qaf („Qāf“), Kuh-e Qāf, Qāfkuh; ein Gebirge, welches die gesamte Welt umringt; über ihm erstrahlt an jedem Morgen die Sonne; um den Berg ranken sich verschiedenste Mythen und Vorstellungen; erhebliche Bedeutung für die persische Literatur und die persische Mystik, somit beispielsweise zu finden bei Firdausi und Fariduddin Attar . Auf dem Berg Qāf lebe der Vogel Simurgh (Senmurv).
 • Rachsch , Pferd des Helden und Kriegers Rostam
 • Rama („Rāma“), Rām, Rāman (Avestisch „Ruhe“ bzw. „Friede“, entsprechend Persisch Ārāmeš ); eine Gottheit, im Bundahischn im Gegensatz zum avestischen Ram Yasht mit der Gottheit Vayu identifiziert und ua als „die gesamte Schöpfung“ erfreuend und befriedend dargestellt
 • Rashnu (Avestisch), Pahlavi Rashn, im Avesta auch als Rašnu Razišta; Gottheit der Gerechtigkeit, nach Mithra und Sraosha dritte Gottheit an der Brücke Cinvat; Sohn Ahura Mazdas und Spenta Armaitis und Bruder Mithras, Sraoshas, Ashis und Daenas
 • Rātā , Schutzgottheit der Freigebigkeit
 • Rostam , großer Held und Krieger, teils identifiziert mit Surena ; Sohn des Zal und Vater Sohrābs; eine der schillerndsten Figuren des Schāhnāme
 • Rudabeh , Mutter Rostams, Gemahlin des Zal
 • Sadeh-Fest , Sada; Fest des Feuers, an welchem Freudenfeuer entfacht werden, hundert Tage nach Beginn des großen Winters Zayana und fünfzig Tage und fünfzig Nächte vor dem Neujahrs- und Frühlingsfest Nowruz, somit vor dem „großen Sommer“ Hama und in zweifachem Bezug zur Zahl „hundert“, Neu- und Mittelpersisch „sad“.
 • Salm , Avestisch Sairima, Pahlavi Sarm; einer der drei Söhne Fariduns, der einen von drei Teilen des Reiches erbte; in der Forschung häufig als Urvater des iranischen Volkes der Sarmaten und Alanen sowie der aus diesen hervorgegangenen Osseten (Selbstbezeichnung in ossetischer Sprache als „irættæ“: „Iraner“) betrachtet. Siehe auch Iradsch und Tur .
 • Sām , Vater Zals und Großvater Rostams im Schāhnāme; im Avesta ebenfalls vorkommend, siehe auch Garschasp
 • Saoschjant , Sošiānt; Figur des Erlösers der Welt
 • Saurwa , ein Erzdämon, Daeva der Unterdrückung und der Unfreiheit
 • Schagād , Halbbruder von Rostam
 • Schangol, indischer König, Verbündeter von Afrasiab im Kampf gegen Iran
 • Siamak („Siāmak“), geliebter Sohn des Kaiumars (siehe Gayomarth ), gefallen im Kampf gegen einen Div
 • Simurgh (Persisch), Pahlavi Sēnmurv, Avestisch Mərəγō Saēnō („Der Vogel Saēna“); mythologischer Vogel in avestischer , mittelpersischer und persischer Literatur; im Schāhnāme erscheint er ua im Zusammenhang mit dem Helden Zal, welchen er als Säugling errettet und mit Weisheit und in Liebe erzieht.
 • Simurgh-Baum , Baum des Simurgh im See Farāxkart bzw. gemäß Schāhnāme in den Höhen des Elburs -Gebirges
 • Siyawasch , Prinz, Sohn des Kai Kawus . Im Avesta Siāvaršan und in der Pahlavi -Literatur Siāvaxš; heiratet im Schāhnāme Farangis, die Tochter Afrasiabs, wird jedoch später durch Afrasiab getötet; Sinnbild des edlen Menschen und zugleich des würdigsten Prinzen.
Münze des Reichs der Hephthaliten mit dem Schriftzug des Namens des Königs Napki Malka in Pahlavi und einem Feueraltar
 • Sohrab („Sohrāb“), Sohn Rostams, fällt in einem Zweikampf gegen Rostam, in welchem dieser die hohe Kampfkunst Sohrābs spürt, ohne dass sie einander als Vater bzw. Sohn erkennen, da Sohrāb nicht beim Vater aufwachsen konnte; erst kurz vor dem Tode des schwer verwundeten Sohrābs wird die Identität der Helden beiden bekannt, worauf eine der schmerzvollsten Szenen des Schāhnāme folgt. Siehe auch: Rostam und Sohrab .
 • Spenta Armaiti , Spendarmad, Espand, Esfand; „Heilige Hingabe“, „Heilige Demut“, „Heilige Frömmigkeit“; ein Amschaspand, „Tochter Ahura Mazdas“; in der physischen Welt assoziiert mit der Erde
 • Spenta Mainyu , Ursphäre der Guten Schöpfung Ahura Mazdas, Geist der guten und reinen Schöpfung; ihm entgegengesetzt Angra Mainyu/Ahriman
 • Sraosha , Soroush , Surusch , Sarusch ( Sarūš ); iranische Gottheit des Gehorsams, Sinnbild des Gewissens, Bote (bzw. Engel) Ahura Mazdas und „Lehrer Daenas“; nimmt im Vergleich zum Erscheinungsbild in den Gathas in jüngeren avestischen Texten zunehmend Eigenschaften der Gottheit Mithra an; kämpft im Vendidâd gegen die Daeva, erscheint teils unter den richtenden Gottheiten des Jenseits.
 • Sudabeh , Gemahlin des Kai Kawus mit verhängnisvoller Liebe zu Siyawasch
 • Tahmina , Tahmineh; Gemahlin des Helden Rostam und Mutter Sohrābs
 • Tahmorath , Tahmuras; Sohn Hōšangs und König, besiegte die Divs, im Schāhnāme König der Pishdādiān -Dynastie
 • Taurvi , Tauriz; Daeva des Hungers, ein Erzdämon
 • Thrita ("Θrita"), Trita; erster Arzt und Heiler auf Erden; seine Heilkunst erscheint ua im Vendidad und im Bundahischn ; berichtet wird von der Behandlung durch Heilpflanzen sowie chirurgischen Eingriffen, des Weiteren ua von der Therapie gegen Gift, Fieber und Knochenbrüche; teils mit Θraētaona (Faridun) gleichgesetzt; Parallele zur Figur des ersten Arztes bzw. des Heilgotts in anderen Kulturen, so des ägyptischen Imhotep und des griechischen Asklepios ; als Thrita erscheint im Hom Yasht ein Priester des Haoma aus dem Hause "Sāma" (Neupersisch Sām ), dessen Kenntnisse über die Pflanze Haoma gelobt werden und welchem zur Belohnung zwei Söhne, Garšāsp (Garschasp) und Urvāxšaya, geschenkt wurden.
 • Tirgan („Tirgān“), Tiregān; iranisches Fest zu Ehren der Gottheit Tishtrya, Fest des Regens. Im Zuge des territorialen Streites zwischen den Ländern Iran und Turan schoss der Legende nach der Krieger Arash am Tage dieses Festes einen Pfeil ab, der die Grenze zwischen den zwei Völkern festlegte und den Streit beendete.
 • Tishtrya , Tištrya, Tir; Gottheit des Regens, der Stern Sirius ; Gegenspieler Apaoshas; teils identifiziert mit dem Planeten Merkur , dessen persischer Name Tir sich von Tishtrya ableitet
 • Tschahar Schanb-e Suri („Tschāhār Schanbe Sūrī“); Fest zum Triumph des Lichtes über die Dunkelheit vor Nouruz und damit vor der Tagundnachtgleiche des Frühlings; gefeiert mit Freudenfeuern am Vorabend des letzten Mittwochs des persischen Jahres
 • Tur , Sohn Fariduns, im Schāhnāme Ahnherr Afrasiabs und allgemein der Könige des Landes Turan, dessen Bezeichnung einen wörtlichen Bezug auf die Gestalt des Tur herstellt.
 • Turan (Mythologie) , alte iranische Bezeichnung, am ehesten entsprechend Zentralasien, „Land des Tur“. Siehe auch Tur .
 • Tus , Tōs, Tous; Sohn Nowzars, erscheint unter anderem im Avesta in den Yashts, in der Pahlavi-Literatur im Denkard und Bundahischn sowie im Schāhnāme. Der Bericht des Schāhnāme über Tus als Heerführer des Irans im Kampf gegen die verfeindeten Turanier, konkret die Söhne des Viseh (Avestisch Vaesaka ), spiegelt sich in den Berichten der Yashts. Im Aban-Yasht bittet Tus die Gottheit Anahita um den Sieg in dieser Schlacht, welche er schließlich zu seinem Gunsten entscheidet.
 • Uparatāt ; iranische Gottheit der Überlegenheit, Göttin des Sieges; findet in der Literatur meist gemeinsam mit Verethragna und Ama Erwähnung.
 • Vāda , Vāta; eine Gottheit des Windes
 • Vanant (Avestisch: „besiegend“), Vanand; iranische Gottheit, meist mit dem Stern Wega im Sternbild der Leier identifiziert; Vanant gewidmet ist ein Yasht gleichen Namens.
 • Varaqna („Vāraɣna“), Vāreqna, Vāreqan, Vāraghna, Vāreghna, Vāreghan; mythologischer Vogel, in der Tierwelt meist identifiziert als Falke ; gemäß Zamyad Yasht geht Dschamschids „Farr“ (Xvarrah) nach dessen Abfall vom rechten Wege „im Körper des Vogels Vāraqna“ auf Mithra sowie auf Faridun und Garschasp über; als ein Vogel mit überragenden Attributen erscheint Vāraqna ua im Bahram Yasht, wo der Besitz seiner Feder und deren Reibung am Leib dem Besitzer Farr und Unbesiegbarkeit verleiht, was Parallelen zur Bedeutung der Feder Simurghs im Schāhnāme erkennen lässt.
 • Varuna , iranische Gottheit, zu unterscheiden von Varuna in Indien
 • Vayu , weitere Gottheit des Windes
 • Varzesch-e Pahlavani , eine persische Kampfkunst
 • Verethragna (Avestisch Vərəθraγna ), Varahran, Vahram, Bahram; Gottheit des Sieges; Verethragna gewidmet ist Bahram Yasht, wo der Gottheit „erobernde Überlegenheit“ zugeschrieben wird; nach Verethragna benannt sind als Bahram ua mehrere sassanidische Großkönige sowie Prinzen , ebenso der Planet Mars im Mittel- und Neupersischen.
 • Viseh (Neupersisch), Mittelpersisch Visak, Avestisch Vaesaka; Vater der turanischen Krieger und Prinzen Piran Viseh, Pilsam und Human, auf ihn zurückgehend das Haus Vaesakya .
Goschtasps Polo-Spiel am Hofe des römischen Kaisers. Persische Miniatur aus einem Manuskript des Schāhnāme
 • Vivanghan („Vivanghān“); gemäß Avesta erster Priester des Haoma, welchem zur Belohnung ein Sohn, der spätere König Dschamschid, geschenkt wurde.
 • Vourukasha („Vourukaša“, Avestisch), Pahlavi Farāxkart; mythologisches Meer, dessen Entstehung Tir-Yasht zu entnehmen ist; hiernach führte die Gottheit Tishtrya gegen Apaosha einen Krieg, um den Regen aus dessen Fängen zu befreien; dem in drei Etappen errungenen Sieg folgte jeweils eine Regenzeit von zehn Tagen und zehn Nächten, deren Wassermassen schließlich Ahriman und die Divs vernichteten und das Meer Vourukaša entstehen ließen. Erhebliche mythische Bedeutung, da verschiedene Ereignisse der iranischen Mythologie im Zusammenhang mit diesem Meer berichtet werden, hierbei ua in Verbindung mit Anahita, Simurgh und Afrasiab .
 • Wischtaspa , Kavi Wištaspā; König zur Zeit Zarathustras , Goschtasp im Schāhnāme; Differenzen in der Gestalt Wischtaspas zwischen avestischen Texten und dem Schāhnāme
 • Wis und Ramin , Vis und Ramin („Wīs und Rāmīn“); Liebeserzählung aus dem Partherreich , an welcher zwei parthische Herrscherhäuser beteiligt sind; ursprünglich in mittelpersischer Sprache, später in der neupersischen Fassung durch den persischen Dichter Gorgani zu Isfahan gedichtet.
 • Yatu („Yātu“, Avestisch sowie Altpersisch), Pahlavi Jādūg; Zauberer; entsprechend Neupersisch Jādu für Magie, Zauber, Hexerei, Hexenkunst
 • Yazata ( Avestisch ), iranische Gottheiten mit Ahura Mazda als Schöpfer. Yazata als Gottheiten sind ua Mithra, Anahita, Verethragna, Sraosha, Atar, Hvare Xshaeta, Vad, Vayu, Tishtrya, Zam (Zamyad), Rashnu und die sechs Amschaspands . Yazata im Avesta auch als die Wahrhaftigen und Rechtgeleiteten (genannt Ashavan gemäß dem Prinzip Asha ) mit Zarathustra als deren Höchstem.
 • Yima , Yima Xšaēta . Siehe Dschamshid
 • Zahhak , Sahhāk, Sahāk, Sohhāk, Sohāk; siehe zusätzlich zu Zahhak obiges Stichwort Azhi Dahaka sowie den entsprechenden Artikel unter Azhi Dahaka .
 • Zairicha , Zairiz; Daeva des Durstes, ein Erzdämon
 • Zāl („Zāl“, auch Dastan ), Vater Rostams; als Säugling durch den Vogel Simurgh auf dem Gipfel des Berges Damavand errettet und in Liebe erzogen, kehrte Zal später zum Sām zurück, der ihn ausgesetzt hatte
 • Zam , Zāmyazd, Zāmyād; Gottheit der Erde, Zam zugleich als Erde; unter den „Yashts“ trägt „Zāmyād Yasht“ den Namen der Gottheit; ihr gewidmet ist der 28. Tag des Monats.
 • Zau , Nachfahre Fariduns und Nachfolger Nowzars, im Schāhnāme Mitglied der Pishdādiān -Dynastie
 • Zurchāneh , traditionelle iranische Sportstätte
 • Zurvan Zurvān, Zruvān, Zarvān (Mittelpersisch „Zeit“ entsprechend Avestisch Zruvan und Persisch Zamān ); Schöpfergott und Vater Ahura Mazdas im Zurvanismus

Siehe auch

Literatur

 • Tony Allan, Charles Phillips, Michael Kerrigan. Weiser Herr des Himmels: Persien . Aus der Reihe Mythen der Menschheit . Time-Life Books, Amsterdam: 1999.
 • Jalil Doostkhah. Avesta . Übersetzung des Textes. Morvarid, Teheran, 1996. ISBN 964-6026-17-6 .
 • Jürgen Ehlers (Hrsg. und Übers.): Abū'l-Qāsem Ferdausi: Rostam – Die Legenden aus dem Šāhnāme . Philipp Reclam jun., Stuttgart 2002
 • A. Ferdowsi. „Shanameh e Ferdowsi“ . Vollständige persische Ausgabe. Verlagsgesellschaft der Nationalbank (Bank Melli Publications) .Teheran, 2003. ISBN 964-93135-3-2 .
 • DN MacKenzie: A Concise Pahlavi Dictionary . Routledge Curzon, 2005. ISBN 0-19-713559-5 .
 • M. Mo'in. An Intermediate Persian Dictionary. Six Volumes . Amir Kabir Publications, Teheran, 1992.
 • Hashem-e Razi. Encyclopaedia of Ancient Iran . Sokhan, Teheran, 2002. ISBN 964-372-027-6 .
 • Hashem-e Razi. Chronology & Ancient Iranian Festivals . Behjat, Teheran, 2004. ISBN 964-6671-37-3 .
 • Friedrich Rückert : Firdosi's Königsbuch (Schahname) Sage I–XIII . Aus dem Nachlass herausgegeben von EA Bayer. 1890. Nachdruck: epubli GmbH, Berlin, 2010 ISBN 978-3-86931-356-6
 • Friedrich Rückert: Firdosi's Königsbuch (Schahname) Sage XV–XIX. Aus dem Nachlass herausgegeben von EA Bayer. Nachdruck der Erstausgabe. epubli Berlin, 2010, ISBN 978-3-86931-407-5(Details).
 • Friedrich Rückert: Firdosi's Königsbuch (Schahname) Sage XX–XXVI. Aus dem Nachlass herausgegeben von EA Bayer. Nachdruck der Erstausgabe. epubli Berlin, 2010, ISBN 978-3-86931-555-3(Details).
 • Friedrich Rückert: Rostem und Suhrab. Eine Heldengeschichte in 12 Büchern. Nachdruck der Erstausgabe. epubli, Berlin, 2010, ISBN 978-3-86931-571-3 (Details).
 • Friedrich Rückert: Rostam und Sohrab . Neuausgabe. Epubli, 2010. ISBN 978-3-86931-684-0 (Details).
 • Friedrich Rückert: Rostam und Sohrab . Neuausgabe E-Book. Epubli, 2011. ISBN 978-3-86931-939-1 (Details).
 • Vesta Sarkhosh Curtis. Persische Mythen . Reclam, Ditzingen, 1994. ISBN 3-15-010399-1 .
 • EW West. Pahlavi Texts. Translated by EW West . 5 Volumes. Routledge Curzon, 1895–1910, 2004. ISBN 07007-1544-4 .
 • Geo Widengren : Iranische Geisteswelt: Von den Anfängen bis zum Islam. Holle Verlag, Baden-Baden 1961
 • RC Zaehner. Zurvan. A Zoroastrian Dilemma . Biblo and Tannen, 1972. ISBN 0-8196-0280-9 .