Denne artikkelen finnes også som en lydversjon.

Sanskrit

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Sanskrit ( संस्कृत )

Snakket inn

India
høyttaler som morsmål (2001: 14,135) [1]

bare som andrespråk (1961: 190 000)

Språklig
klassifisering
Offisiell status
Offisielt språk på India (et av 22 anerkjente nasjonale språk)
Språkkoder
ISO 639-1

sa

ISO 639-2

san

ISO 639-3

san

Ordet "sanskrit" i nominativ entall i Devanagari -manus ; Retningen for skriving og lesing er fra venstre til høyre

Sanskrit (eget navn संस्कृत saṃskṛta , bokstavelig talt "komponert, prydet, formet" [2] ) betegner de forskjellige varianter av gammel indianer . Den eldste formen er Vedas språk , en samling religiøse muntlige tradisjoner i hinduismen . Deres fremvekst eller konsolidering er estimert til 1500 f.Kr. Chr. Datert. Klassisk sanskrit ble introdusert rundt 400 f.Kr. Kodifisert av grammatikken til Pāṇini . [3] [4]

Ofte - spesielt i den engelsktalende verden - brukes sanskrit upresist for det ubehandlede, muntlig overførte vediske språket som helhet. Sanskrit er det viktigste språket i hinduismen og var språket i hele den sørasiatiske regionen. Sanskrit spredte seg som buddhisme og hinduisme i Sentral -Asia , Sørøst -Asia og deler av Øst -Asia og ble et av de viktigste språkene for kultur og styre. [5] [6] [7] [8] Sanskrit er det klassiske språket til brahminene .

Det rundt 1200 f.Kr. Det vanlige vediske språket skiller seg imidlertid fra klassisk sanskrit. Sanskrit har blitt skrevet hovedsakelig i Devanagari -manus i flere århundrer, men noen ganger også i lokale skript. (Den første trykte arbeid i sanskrit dukket opp i Bengali skript .) Moderne sanskrit, som ifølge folketellingen av noen indianere er gitt som morsmål , er fortsatt den hellige språket for hinduer , som alle religiøse skrifter fra Vedaene og Upanishadene til Bhagavad -Gita ble skrevet på sanskrit og blir ofte resitert på den måten. Det er også viktig for religiøse ritualer som gudstjenester, bryllup og begravelsesritualer i dag.

Eksempler på lånord på tysk som kan spores tilbake til sanskrit, selv om de ble lånt på et senere tidspunkt, er: arier , ashram , avatar , bhagwan , chakra , guru , jungel , lakk , ingefær , appelsin , kajal , karma , mandala , mantra , moskus , nirvana , hakekors , tantra , yoga .

Viktighet og distribusjon

For Sør -Asia spiller sanskrit en lignende rolle som latin gjør for Europa eller hebraisk eller arameisk for dagens eller gamle jøder . Mange tradisjonelle religiøse, filosofiske og vitenskapelige tekster er skrevet på sanskrit. Sanskrit spilte allerede rollen som et spesielt språk i det gamle India. Sanskrit er i kontrast til den populære Prakrit , en gruppe mellomindiske talte dialekter som også inkluderer Pali . Selv om mange buddhistiske tekster senere ble skrevet på sanskrit, sies det selv at Siddharta Gautama selv hadde foretrukket en mer populær språkvariant som Pali eller Ardhamagadhi .

I den indiske folketellingen i 2011 ga rundt 25 000 mennesker sanskrit som morsmål . [9] Gjeldende innsats er rettet mot å gjenopplive sanskrit selv som levende sanskrit , også ved å utvikle nye ord for moderne objekter og ved å motivere unge mennesker til å kommunisere på dette språket. Det er aviser og radiosendinger på sanskrit. De fleste ungdomsskoler i det moderne India (spesielt der statsspråket hindi snakkes) lærer sanskrit som tredje språk etter hindi og engelsk.

I forbindelse med hinduistisk nasjonalisme er det tendenser til å erstatte begrepene arabisk og persisk opprinnelse på hindi med sanskrittermer og dermed "rense" språket for utenlandsk påvirkning. Denne utviklingen pågår fortsatt, slik at de leksikale forskjellene mellom urdu og hindi på nivå med det eksklusive skriftspråket øker.

historie

Det vediske språket er den eldste formen for de indo-ariske språkene ; Spor av eldre indo-ariske kan bare finnes i tradisjoner fra Mitanni- imperiet i Anatolia . Moderne språk som hindi - urdu , bengali , marathi , kashmiri , punjabi , nepalesisk og romani kom ut av det . Vedisk sanskrit (vedisk) er en arkaisk form for sanskrit der de fire hellige vedaene til hinduer ble skrevet. Vedisk sanskrit skiller seg fra klassisk sanskrit på omtrent samme måte som homerisk gresk skiller seg fra klassisk gresk. Begge versjonene av sanskrit inneholder et stort antall lån fra de dravidiske språkene . De viktigste forskjellene inkluderer:

I motsetning til Prakrit ble sanskrit verdsatt som det rene og hellige språket og var alltid et høyt eller litterært språk for religiøse og vitenskapelige emner. Mange sanskrittekster ble gitt muntlig før de ble skrevet ned i senere århundrer (ofte ikke før middelalderen). Dette gjelder også den eldste overlevende sanskrit -grammatikken fra Panini , som allerede på 5. og 4. århundre f.Kr. i sitt arbeid Ashtadhyayi beskrev sanskritspråket nøyaktig i nesten 4000 regler. Ved å bruke sitt geniale system utviklet han presise konsepter for å beskrive fonemer, morfemer og røtter, som bare dukket opp i analog form i vestlig lingvistikk rundt 2500 år senere.

Forholdet til andre språk

De indo-ariske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien har en felles opprinnelse med nesten alle moderne europeiske språk, men også med de klassiske språkene som latin og persisk . Forholdet kan for eksempel illustreres med ordene for mor og far: mātṛ og pitṛ på sanskrit (nominativ: mātā og pitā ); mater og pater på latin og mātar og pitar på gammel iransk. I likhet med det latinske iugum går begrepet yoga tilbake til den vanlige roten * yewg (tysk åk ).

Det latinske ordet deus (gud) (ikke den gamle greske theos, men gudens navn Zeus ) tilsvarer også sanskritordet deva (gud). Latinsk "esse" (å være) går tilbake til den samme indoeuropeiske roten som den indiske som (å være); den perfekte fuisse som den engelske være og den tyske bin på samme som sanskrit bhu (også "å være"). Mer om dette finner du under indoeuropeiske ordrøtter .

Den tilsvarende grunnleggende strukturen av grammatikken er også verdt å merke seg, slik som kjønn , funksjon av tilfellene (tilfeller), tenses (tid struktur), måter : for eksempel slutt av den vi-formen i det enkle foreliggende er i sanskrit -mah , på latin -mus, im Ancient Greek -men, in Old High German -mes . På sanskrit er alle åtte tilfellene som ble rekonstruert for det indoeuropeiske originalspråket bevart (se også avsnittet om grammatikk ).

Likhetene mellom latin, gresk og sanskrit spilte en viktig rolle i utviklingen av indoeuropeiske studier ; Det var først da europeerne kom til India som en del av koloniseringen og begynte å oversette indisk litteratur at den slående likheten mellom språkene ble oppdaget.

Ord fra andre språk har allerede strømmet inn i vedisk. I Rigveda er omtrent fire prosent av ordene av ikke-indo-arisk opprinnelse. Dette er termer fra det østerriksk-asiatiske og dravidiske språket , men også fra de sinotibetanske språkene .

Fonologi og manus

Klassisk sanskrit har 48 fonemer , vedisk sanskrit har 49. Vedisk og klassisk sanskrit bruker scriptura continua . Sanskrit er basert på det fonemiske prinsippet på grunn av Sandhis som rettskrivnings- eller grammatikkprinsippet , det vil si at stavemåten er basert på lyden. I kontrast er ortografien til moderne indo-ariske språk som f.eks. B. det tyske språket etter det morfologiske eller stamme -prinsippet.

Sanskrittekst skrevet i forskjellige manus: "Må Shiva velsigne den som behager gudenes språk." ( Kalidasa ).

Fonemene er beskrevet her i sin tradisjonelle rekkefølge: vokaler , okklusiv ( plosiver og neser arrangert i henhold til artikulasjonsstedet , fra bak til front) og til slutt tilnærminger og sibilanter .

Translitterasjonen finner sted i de to systemene IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration) og ITRANS (Indian Languages ​​Transliteration) .

Vokaler

Sanskrit grammatiske og fonologiske begreper faller ikke alltid sammen med de vi er kjent med. Konseptet med 16 matrikuleringer ( मातृका mātṛkā "(guddommelige) mødre") eller Shakti ( शक्ति "(guddommelige) krefter") samsvarer ikke helt med vår oppfatning av en vokal, siden lydene for , og ḷ også vises her og, i tillegg til vokalfonemene, også anusvara ( ) og viserga ( ) tilhører dem.

Tradisjonelt er vokalfonemene arrangert i henhold til stedet for artikulasjon og lengde, med hver korte ( ह्रस्व hrasva "kort") I følge en lang ( दीर्घ dīrgha "lang") har en korrespondanse.

De fem artikulasjonsstedene eller munnposisjonene som er differensiert på sanskrit er:

Denne differensieringen etter munnposisjoner brukes også i kategoriseringen av de 25 okklusive elementene. Når det gjelder en vokal, skapes lyden ved å nærme seg artikulasjonsstedet, i konsonantens tilfelle ved å danne en lås på artikulasjonsstedet.

Det tradisjonelle arrangementet av sanskritvokallydene etter munnposisjon og lengde er som følger:

gruppe Artikulasjonssted
Munnposisjon
om kort tid
hrasva
lang
dīrgha
Devanagari IAST Devanagari IAST
enkel velar (kanthya) en -
palatal (talavya) Jeg Jeg
labial (oshthya) u ū
konsonant retroflex (murdhanya)
tannlege (dantya)
komponert velar + palatal
( कण्ठतालव्य kaṇṭhatālavya )
e ai
velar + labial
( कण्ठोष्ठ्य kaṇṭhoṣṭhya )
O au

De lange vokalene uttales omtrent dobbelt så lange som deres korte kolleger, hvis lengde er en prosodisk enhet, en matra ( Measureात्रा mātrā "måle"), tilsvarer. I tillegg er det et tredje mengdenivå 'veldig langt' for de fleste vokaler ( प्लुत pluta "long drawn out"), som for eksempel brukes i vokativet og uttales tre mātrā i lengden. På skrift noteres den overskytende lengden med tallet 3 etter den, for eksempel vises ka med en altfor lang a-vokal i romaniseringen som ka3 og i Devanagari som क ३ .

Lyden av oppstår når tungen løftes tilbake når man uttaler en langstrakt i-vokal, som om man uttaler en rullet r's. Hvis en påfølgende vokal krever å senke tunge-posisjonen, opprettes en underforstått i-lyd, og derfor er vanligvis representert med "ri", for eksempel i transkripsjonen av कृष्ण ( kṛṣṇa ) som Krishna . På samme måte skapes lyden av ved å flytte tungespissen fra uttalen av en langstrakt i-lyd til l-posisjonen, hvorved den lange formen av vises praktisk talt ingen steder og tilsynelatende ble lagt til i analogi til de andre vokalene for å lage en symmetri for å fullføre lange og korte vokaler.

Sanskrit -grammatikerne klassifiserer også e og o som sammensatte, dvs. som diftoner , men de uttales som monoftonger . Den (relativt) korte (hrasva) e tilsvarer da den lange (dirgha) ai og oen til au .

Tabellen nedenfor viser de 14 vokalfonemene i leksikografisk rekkefølge i full form, halv form, kombinasjon med konsonanten med (p), transkripsjon og fonetisk eksempel:

Vokaler (Shakti)
Devanāgarī Uttale ( IPA ) Transkripsjon lengde Fonetisk eksempel
Fullstendig format Halv form kombinasjon IAST ITRANS
/ ⁠ ə ⁠ / en en om kort tid som e i gamle e
.ा / ⁠ ɑː ⁠ / - EN. lang som et ter i en V
ि पि / ⁠ i ⁠ / Jeg Jeg om kort tid nts som i i i
पी / ⁠ ⁠ / Jeg JEG. lang ie som i Sp l ie
पु / ⁠ u ⁠ / u u om kort tid som u u nd i H
पू / ⁠ ⁠ / ū U lang som deg i t u n
पृ / ⁠ ɻ ⁠ / RRi om kort tid omtrent som ir på amerikansk engelsk b ir d
पॄ / ⁠ ɻː ⁠ / RRI lang
पॢ / ⁠ ɭ ⁠ / LLi om kort tid omtrent som l på engelsk hånd l e
पॣ / ⁠ ɭː ⁠ / LLI lang
पे / ⁠ ⁠ / e e lang som e i d e m
पै / ⁠ əi ⁠ / eller / ⁠ ai ⁠ / ai ai lang som ei ei lig h in
पो / ⁠ οː ⁠ / O O lang som i o r o t
पौ / ⁠ əu ⁠ / eller / ⁠ au ⁠ / au au lang som au i H s au

Shakti inkluderer også Anusvara og Visarga . På sanskrit kan alle vokaler naseres . Anusvara (IAST , Devanagari ) indikerer enten nasalisering av den foregående vokalen eller en nasal homorganistisk til følgende konsonant. The Visarga (IAST , Devanagari ) modifiserer en foregående vokal ved å legge til et lite ekko under uttalen, for eksempel kan aḥ brukes som [ ɐhᵄ ] kan realiseres.

Utelatelsen av den implisitte vokalen brukes i Devanagari av det diakritiske merket Virama (्). Et konsonanttegn uten vokaltegn eller virama betyr at den korte vokalen schwa ( / ⁠ ə ⁠ /) følger.

Konsonanter

Tabellen nedenfor viser det tradisjonelle arrangementet av de 25 sanskritkonsonantene, som er okklusive , der luftstrømmen er blokkert under artikulasjon. På sanskrit er denne sparshaen ( स्पर्श Sparsa "rørende"), fordi når de er formulert, er articulator og sted for artikulasjon komme i kontakt.

Som med vokalene er okklusjonene delt inn i fem grupper i henhold til munnposisjonen (sanskrit गर्ग varga ). Hver gruppe som vises her som en tabelllinje, er navngitt etter navnet på den første konsonanten; konsonantene i den første linjen danner derfor ka-varga . Konsonantene til den tredje gruppen ( ṭa-varga ) er markert i IAST-transkripsjonen med et punkt plassert under den respektive bokstaven, som skiller dem fra konsonanter i den fjerde gruppen ( ta-varga ).

Grupperingen i kolonnene avhenger av om konsonanten er uttrykt ( घोष ghoṣa ), stemmeløs ( Gh aghoṣa ) eller nasal ( अनुनासिक anunāsika ) er. Det skilles ytterligere mellom aspirasjon , dvs. mellom ikke-aspirerte ( अल्पप्राण alpaprāṇa "lite pust") og aspirert ( महाप्राण mahāprāṇa "mye pust") Uttale.

Occlusive
Artikulasjonssted /
Munnposisjon
stemmeløs (aghoṣa) uttrykt (ghoṣa) nese
ikke aspirert
(alpaprāṇa)
aspirert
(mahāprāṇa)
ikke aspirert
(alpaprāṇa)
aspirert
(mahāprāṇa)
ikke aspirert
(alpaprāṇa)
velar (kanthya) k kh g gh n
palatal (talavya) c kap j jh Ñ ñ
retroflex (murdhanya) T . Ṭh D . Ḍh
tannlege (dantya) . T th d dvs. n
labial (oshthya) s ph b bh m

Tabellen nedenfor viser de åtte sanskritlydene som verken er vokale (shakti) eller okklusive (sparsha), dvs. kontinuanter . De er delt inn i fire tilnærminger , som kalles antahstha ( अन्तःस्थ antaḥstha "i midten mellom [vokaler og konsonanter]"), og fire sibilanter , som kalles ushman ( ऊष्मन् ūṣman "varm, hvesende damp"). De tilnærmede regnes som stemt (ghoṣa), sibilantene som stemmeløse (aghoṣa) og aspirerte (mahāprāṇa) . Den siste konsonanten h, som faktisk ikke er en sibilant, regnes også som ushman, men er stemt og er klassifisert med sibilantene.

Fortsatte
palatal (talavya) retroflex (murdhanya) tannlege (dantya) labial (oshthya)
Tilnærmet y For r l v
Sibilant ś s t

Tabellen nedenfor viser konsonantene til sanskrit både i full form og i halv form, som vises i ligaturer (se nedenfor), etterfulgt av transkripsjon, uttale og uttaleeksempel.

Konsonanter
Devanāgarī Transkripsjon Uttale ( IPA ) Fonetisk eksempel
Fullstendig format Halv form IAST ITRANS
क् k k / ⁠ k ⁠ / Tysk: k lar
ख् kh kh / ⁠ ⁠ / ≈Deutsch: k a
ग् G G / ⁠ g ⁠ / Tysk: g roß
घ् gh gh / ⁠ ⁠ / ≈Deutsch: g erne
ङ् ~ N / ⁠ ŋ ⁠ / Tysk: Ri ng
च् c kap / ⁠ c ⁠ / ≈Deutsch: Norsk country
छ् kap chh / ⁠ ⁠ / ≈Tysk: deu tsch
ज् j j / ⁠ ɟ ⁠ / ≈ Engelsk: j oke
झ् århundre århundre / ⁠ ɟʰ ⁠ / ≈Tysk: Dsch ungel
ञ् ñ ~ n / ⁠ ɲ ⁠ / Engelsk: fi n ch
ट् T / ⁠ ʈ ⁠ / Amerikansk-Eng: hur t ing
ठ् ṭh Th / ⁠ ʈʰ ⁠ /
ड् D. / ⁠ ɖ ⁠ / Amerikansk-Eng: mur d er
ढ् ḍh Dvs / ⁠ ɖʰ ⁠ /
ण् N / ⁠ ɳ ⁠ / Amerikansk-engelsk: hu n ter
त् t t EDeutsch: T ransport
थ् th th / ⁠ t̪ʰ ⁠ / ≈Tysk: T oma t e
द् d d / ⁠ ⁠ / EDeutsch: d rei
ध् dvs dvs / ⁠ d̪ʰ ⁠ / ≈Tysk: d unkel
न् n n / ⁠ n ⁠ / ≈Tysk: N ame
प् s s / ⁠ p ⁠ / Tysk: P latz
फ् ph ph / ⁠ ⁠ / ≈Tysk: P ik
ब् b b / ⁠ b ⁠ / Tysk: b lau
भ् BH BH / ⁠ ⁠ / ≈Tysk: B oss
म् m m / ⁠ m ⁠ / Tysk: m a
य् y y / ⁠ j ⁠ / Tysk: J ude
र् r r / ⁠ ɻ ⁠ / Amerikansk-Eng: te r ing
ल् l l / ⁠ l ⁠ / Tysk: l ieben
व् v v / ⁠ ʋ ⁠ / ≈Tysk: w as
श् ś sh / ⁠ ɕ ⁠ / eller / ⁠ ʃ ⁠ / Tysk: Sch af
ष् Sh / ⁠ ʂ ⁠ /
स् s s / ⁠ s ⁠ / Tysk: wi ss en
ह् H H / ⁠ ɦ ⁠ / ≈Tysk: h eim

Vektlegging

Sanskrit i seg selv er et språk med aksent, mens de eldre vediske stavelsene fremheves med en såkalt melodisk eller musikalsk aksent, dvs. at den understreket stavelsen er preget av en hørbart annen tonehøyde ( modulasjon ). Så vedisk er et moderat tonespråk . Indiske grammatikker definerer tre toner (svar): udātta 'hevet', anudātta 'ikke hevet' og svarita . I translitterasjon vises udātta vanligvis med en akutt (´) og anudātta med en alvorlig aksent (`). Svarita forekommer bare som et produkt av euphoniske vokalkombinasjoner og er derfor mye sjeldnere enn de to andre tonene. Tone -aksenten har gått tapt i klassisk sanskrit (og ble bare bevart i vediske sang).

Leksikografisk rekkefølge

Den leksikografiske rekkefølgen på sanskrit, slik den brukes i ordbøkene, tilsvarer rekkefølgen på bokstavene i den tradisjonelle tabellformen til den 16 vokalen Shakti og konsonanten 25 konsonantiske Sparsha , hvis man leser linje for linje fra venstre til høyre og fra topp til bunn. Rekkefølgen til gruppene er:

Vokaler (Shakti): a ā i ī u ū ṛ ṝ ḷ ḹ e ai o au ṁ ḥ
Occlusive (Sparsha): k kh g gh ṅ c ch g gh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m
Approximanten (Antahstha): y r l v
Sibilanten (Ushman): ś ṣ s h

Sandhi

Sanskrit hat ein komplexes System phonologischer Regeln namens Sandhi und Samaas, die auch in der Schriftsprache (außer in sogenannten pada -Texten) wiedergegeben werden. Sandhi beschreibt die beim Kombinieren von Phonemen auftretenden Veränderungen, insbesondere an Wortgrenzen. Diese Vorgänge sind in jeder gesprochenen Sprache anzutreffen, im Sanskrit jedoch sind sie genau reguliert und kodifiziert.

Beispiele:

 • a + u → o (Kath o panishad)
 • o + i → avi
 • t + c → cc (Sa cc it)

Der Anfang der Nala-Episode des Mahabharata lautet

āsīd rājā nalo nāma vīrasenasuto balī
upapanno guṇair iṣṭai rūpavān aśvakovidaḥ

(Es war ein König namens Nala, mächtiger Sohn des Virasena; mit begehrten Tugenden begabt, stattlich und gewandt im Umgang mit Pferden)

Ohne Sandhi hieße der Text:

āsī t rājā nal aḥ nāma vīrasenasut aḥ balī
upapann aḥ guṇai iṣṭai rūpavān aśvakovidaḥ

Anfängern und ungeübten Lesern können Sandhi erhebliche Schwierigkeiten beim Lesen von Sanskrittexten bereiten. Sie erzeugen außerdem Mehrdeutigkeiten, die von guten Dichtern genutzt werden, um Gedichte zu schreiben, die auf verschiedenartige und durchaus widersprüchliche Weisen gelesen werden können – je nachdem, wie der Leser die Sandhi auflöst.

Schrift

Devimahatmya in Sanskrit auf Palmblättern, Bihar oder Nepal, 11. Jahrhundert

Sanskrit hatte in seiner Geschichte keine besondere, mit ihm allein assoziierte Schrift. Ashoka benutzte die Brahmi-Schrift für seine Säuleninschriften (die nicht in Sanskrit, sondern in Prakrit -Dialekten und anderen Sprachen verfasst wurden). Ungefähr zur selben Zeit wie die Brahmi-Schrift wurde auch die Kharoshthi-Schrift benutzt. Später, etwa im vierten bis achten nachchristlichen Jahrhundert, war die aus der Brahmi-Schrift abgeleitete Gupta-Schrift vorherrschend in Gebrauch. Etwa im 8. Jahrhundert entwickelte sich aus dem Gupta die Sharada-Schrift , die vom 12. Jahrhundert an über Zwischenstufen wie Siddham wiederum durch Devanagari abgelöst wurde. Daneben wurde noch in zahlreichen anderen Schriften geschrieben, z. B. Kannada im Süden oder in bengalischer Schrift im Norden; diese unterscheiden sich aber nur in der Zeichengestalt und in der Hinzunahme einzelner Zeichen zur Darstellung neuer Laute, nicht aber im Grundprinzip von Devanagari.

Seit dem Mittelalter und insbesondere heute ist Devanāgarī ('die in der Stadt der Götter benutzte (Schrift)') die am weitesten verbreitete und gebräuchlichste Schrift für Sanskrit. Gelegentlich finden sich in Gegenden Indiens , in denen Devanagari nicht die übliche Gebrauchsschrift ist, noch Texte in lokalen Schriften.

Die Schrift kam erst relativ spät nach Indien und war auch dann nur von untergeordneter Bedeutung, da Wissen meist mündlich vermittelt und auswendig gelernt wurde. Nach Thomas William Rhys Davids könnte die Schrift von Händlern aus dem Nahen Osten nach Indien gebracht worden sein. Sanskrit, das ausschließlich zu sakralen Zwecken benutzt wurde, blieb jedoch bis weit in die klassische Periode Indiens eine rein mündliche Sprache.

Alle fürs Sanskrit verwendeten indischen Schriften sind Silbenschriften und werden von links nach rechts geschrieben. Sie stammen über semitische Zwischenstufen, wie auch die europäischen Schriften (Griechisch, Latein, Kyrillisch), wahrscheinlich von der phönizischen Schrift ab und sind nicht mit dem ostasiatischen Schriftkreis verwandt. Einige Gelehrte vermuten jedoch, dass die Herausbildung der japanischen Kana , die der Form nach auf chinesischen Schriftzeichenvorbildern beruhen, durch die Kenntnis der indischen Siddhamschrift bei den japanischen Buddhisten angeregt wurde.

Seit dem 19. Jahrhundert gibt es auch eine Transliteration des Sanskrit in lateinischer Umschrift. Die gebräuchlichste Umschrift ist gegenwärtig IAST ( International Alphabet of Sanskrit Transliteration ), der akademische Standard seit 1912. Andere Transliterationssysteme wurden entwickelt, um die Schwierigkeiten bei Anzeige und Druck der notwendigen Sonderzeichen für Sanskrit zu umgehen, so etwa das früher gängige Harvard-Kyoto und ITRANS, ein verlustloses Transliterationssystem, das vor allem im Internet weite Verbreitung findet.

In der Wissenschaft verwendet man für die Transkription und Reproduktion ganzer Texte und längerer Ausschnitte entweder lateinische Umschrift oder Devanāgarī . Individuelle Namen und einzelne Wörter werden in Texten, die in europäischen Sprachen verfasst sind, meist in lateinischer Umschrift wiedergegeben. Für religiöse Zwecke bedient man sich aber bevorzugt der Devanagarischrift, manchmal auch zusammen mit Glossen in lateinischer Umschrift.

Grammatik

Sanskrit ist wie Deutsch oder Latein eine flektierende Sprache, hat jedoch eine noch viel umfangreichere Flexionsmorphologie als diese: So gibt es zu jedem Verb im Präsens etwa 96 verschiedene Formen im Sanskrit, jedoch nur etwa 29 im Latein und im Neuhochdeutschen nur noch etwa acht. Viele Funktionen im Satz werden lediglich durch Suffixe bezeichnet (so z. B. Ort, Richtung, Herkunft, Passiv, Veranlassung, Möglichkeitsform, Wunsch, Verbot, …).

(Im Folgenden wird das IAST-Transliterationsschema benutzt.)

Substantive

Die Deklination der Substantive im Sanskrit erfolgt nach

 • drei Genera :
  Maskulinum ( puṃliṅga, männlich), Femininum ( strīliṅga, weiblich), Neutrum ( napuṃsakaliṅga, sächlich)
 • drei Numeri:
  Singular ( ekavacana, Einzahl), Dual ( dvivacana, Zweizahl), Plural ( bahuvacana, Mehrzahl)
 • acht Kasus :
  Nominativ (prathamā): panthāḥ „der Pfad“, Akkusativ (dvitīyā): panthānam „den Pfad, auf den Pfad“, Instrumental (tṛtīyā): pathā „durch den Pfad“, Dativ (caturthī): pathe „dem Pfade, für den Pfad“, Ablativ (pañcamī): pataḥ „vom Pfade (her)“, Genitiv (ṣaṣṭhī): pataḥ „des Pfades“, Lokativ (saptamī): pathi „auf dem Pfade“, Vokativ (sambodhana): panthaḥ! „o Pfad!“

Artikel verwendet das Sanskrit nicht als verpflichtende Elemente. Das Demonstrativpronomen „tad“ und das Indefinitpronomen „kimcit“ werden aber oft optional als bestimmte oder unbestimmte Artikel eingesetzt.

Die Substantive im Sanskrit werden in vokalische und bukkalische (konsonantische) Stämme geteilt.

Vokalische Stämme

Zu den vokalischen Stämmen zählen

 • Stämme auf a (Maskulina, Neutra)
 • Stämme auf ā (Feminina)
 • Stämme auf i (Maskulina, Feminina, Neutra)
 • Stämme auf ī (Feminina)
 • Stämme auf u (Maskulina, Feminina, Neutra)
 • Stämme auf ū (Feminina)
 • Stämme auf Diphthong ( ai , au , o ) (nur drei Substantive nach dieser Deklination: √rai „Besitz“, √nau „Schiff“, und √go „Kuh“).

Einen Überblick über die Deklinationsmuster der vokalischen Stämme gibt folgende Tabelle.

a-Stamm ā-Stamm i-Stamm ī-Stamm
kāma (m)
(Liebe)
rūpa (n)
(Schönheit)
bāla (f)
(Mädchen)
agni (m)
(Feuer)
vāri (n)
(Wasser)
mati (f)
(Meinung)
dhī (f)
(Gedanke)
nadī (f)
(Fluss)
Singular Nominativ kāma rūpa m bālā agni vāri mati dhī nadī
Vokativ kāma rūpa bāl e agn e vār[ i/e ] mat e dhī nad i
Akkusativ kāma m rūpa m bālā m agni m vāri mati m dhi yam nad īm
Instrumental kām ena rūp eṇa bāl ayā agni vāri ṇā mat dhi nad
Dativ kāmā ya rūpā ya bālā yai agn aye vāri ṇe mat[ aye/yai ] dhi[ ye/yai ] nad yai
Ablativ kāmā t rūpā t bālā yāḥ agn eḥ vāri ṇāḥ mat[ eḥ/yāḥ ] dhi[ yaḥ/yāḥ ] nad yāḥ
Genitiv kāma sya rūpa sya bālā yāḥ agn eḥ vāri ṇāḥ mat[ eḥ/yāḥ ] dhi[ yaḥ/yāḥ ] nad yāḥ
Lokativ kām e rūp e bālā yām agn au vāri ṇi mat[ au/yām ] dhi[ yi/yām ] nad yām
Dual Nominativ kām au rūp e bāl e agn ī vāri ṇī mat ī dhi yau nad yau
Vokativ kām au rūp e bāl e agn ī vāri ṇī mat ī dhi yau nad yau
Akkusativ kām au rūp e bāl e agn ī vāri ṇī mat ī dhi yau nad yau
Instrumental kāmā bhyām rūpā bhyām bālā bhyām agni bhyām vāri bhyām mati bhyām dhī bhyām nadī bhyām
Dativ kāmā bhyām rūpā bhyām bālā bhyām agni bhyām vāri bhyām mati bhyām dhī bhyām nadī bhyām
Ablativ kāmā bhyām rūpā bhyām bālā bhyām agni bhyām vāri bhyām mati bhyām dhī bhyām nadī bhyām
Genitiv kāma yoḥ rūpa yoḥ bāla yoḥ agn yoḥ vāri ṇoḥ mat yoḥ dhi yoḥ nadi yoḥ
Lokativ kāma yoḥ rūpa yoḥ bāla yoḥ agn yoḥ vāri ṇoḥ mat yoḥ dhi yoḥ nadi yoḥ
Plural Nominativ kāmā rūpā ṇi bālā agn ayaḥ vārī ṇi mat ayaḥ dhi yaḥ nad yaḥ
Vokativ kāmā rūpā ṇi bālā agn ayaḥ vārī ṇi mat ayaḥ dhi yaḥ nad yaḥ
Akkusativ kāmā n rūpā ṇi bālā agn īn vārī ṇi mat īḥ dhi yaḥ nad īḥ
Instrumental kāma iḥ rūpa iḥ bālā bhiḥ agni bhiḥ vāri bhiḥ mati bhiḥ dhī bhiḥ nadī bhiḥ
Dativ kām ebhyaḥ rūp ebhyaḥ bālā bhyaḥ agni bhyaḥ vāri bhyaḥ mati bhyaḥ dhī bhyaḥ nadī bhyaḥ
Ablativ kām ebhyaḥ rūp ebhyaḥ bālā bhyaḥ agni bhyaḥ vāri bhyaḥ mati bhyaḥ dhī bhyaḥ nadī bhyaḥ
Genitiv kāmā nām rūpā ṇām bālā nām agnī nām vārī ṇām matī nām dh[ iyām/īnām ] nadī nām
Lokativ kam eṣu rūp eṣu bālā su agni ṣu vāri ṣu mati ṣu dhī ṣu nadī ṣu
u-Stamm ū-Stamm Diphthong-Stamm
vāyu (m)
(Wind)
madhu (n)
(Honig)
dhenu (f)
(Kuh)
bhū (f)
(Erde)
vadhū (f)
(Frau)
rai (f)
(Besitz)
nau (f)
(Schiff)
go (f)
(Rind)
Singular Nominativ vāyu madhu dhenu bhū vadhū nau gau
Vokativ vāy o madh[ u/o ] dhen o bhū vadh u nau gau
Akkusativ vāyu m madhu dhenu m bh uvam vadhū m rāy am nāv amm
Instrumental vāyu madhu dhen bhu vadh rāy ā nāv ā gav ā
Dativ vāy ave madhu ne dhen ave bhu[ ve/vai ] vadh vai rāy e nāv e gav e
Ablativ vāy oḥ madhu nāḥ dhen[ oḥ/vāḥ ] bhu[ vaḥ/vāḥ ] vadh vāḥ rāy aḥ nāv aḥ go
Genitiv vāy oḥ madhu nāḥ dhen[ oḥ/vāḥ ] bhu[ vaḥ/vāḥ ] vadh vāḥ rāy aḥ nāv aḥ go
Lokativ vāy au madhu ni dhen[ au/vām ] bhu[ vi/vām ] vadh vām rāy i nāv i gav i
Dual Nominativ vāy ū madhu dhen ū bhu vau vadh vau rāy au nāv au gāv au
Vokativ vāy ū madhu dhen ū bhu vau vadh vau rāy au nāv au gāv au
Akkusativ vāy ū madhu dhen ū bhu vau vadh vau rāy au nāv au gāv au
Instrumental vāyu bhyām madhu bhyām dhenu bhyām bhū bhyām vadhū bhyāmbhyām nau bhyām go bhyām
Dativ vāyu bhyām madhu bhyām dhenu bhyām bhū bhyām vadhū bhyāmbhyām nau bhyām go bhyām
Ablativ vāyu bhyām madhu bhyām dhenu bhyām bhū bhyām vadhū bhyāmbhyām nau bhyām go bhyām
Genitiv vāy voḥ madhu noḥ dhen voḥ bhu voḥ vadh voḥ rāy oḥ nāv oḥ gav oḥ
Lokativ vāy voḥ madhu noḥ dhen voḥ bhu voḥ vadh voḥ rāy oḥ nāv oḥ gav oḥ
Plural Nominativ vāy avaḥ madh ūni dhen avaḥ bhu vaḥ vadh vaḥ rāy aḥ nāv aḥ gāv aḥ
Vokativ vāy avaḥ madh ūni dhen avaḥ bhu vaḥ vadh vaḥ rāy aḥ nāv aḥ gāv aḥ
Akkusativ vāy ūn madh ūni dhen ūḥ bhu vaḥ vadh ūḥ rāy aḥ nāv aḥ
Instrumental vāyu bhiḥ madhu bhiḥ dhenu bhiḥ bhū bhiḥ vadhū bhiḥbhiḥ nau bhiḥ go bhiḥ
Dativ vāyu bhyaḥ madhu bhyaḥ dhenu bhyaḥ bhū bhyaḥ vadhū bhyaḥbhyaḥ nau bhyaḥ go bhyaḥ
Ablativ vāyu bhyaḥ madhu bhyaḥ dhenu bhyaḥ bhū bhyaḥ vadhū bhyaḥbhyaḥ nau bhyaḥ go bhyaḥ
Genitiv vāy ūnām madh ūnām dhen ūnām bh[ uvām/ūnām ] vadhū nām rāy ām nāv ām gav ām
Lokativ vāyu ṣu madhu ṣu dhenu ṣu bhū ṣu vadhū ṣuṣu nau ṣu go ṣu

Bukkalische Stämme

Man kann die Nomina mit bukkalischen Stämmen unterteilen in

 • einstämmige Nomen, welche in allen Kasus denselben Stamm haben. Zu ihnen gehören:
  • Wurzelnomen, das sind einsilbige Stämme, an welche direkt die Kasusendung gehängt wird
  • zweisilbige Stämme auf Verschlusslaut oder Affrikate
  • zwei- oder mehrsilbige Stämme auf -as/-is/-us
 • mehrstämmige Nomen. Zu ihnen gehören Stämme:
  • auf -(a)nt
  • auf -(a)n
  • auf -(i)n
  • auf -ar/-ṛ
  • auf -iyaṁs/-iyas
  • auf -vaṁs/-uṣ
  • auf -añc

Komposita

Die nominale Komposition ist insbesondere für die späteren Formen der Sprache charakteristisch. Hierbei erscheinen in der Regel sämtliche Glieder bis auf das letzte in einer unflektierten Form. Die verschiedenen Kompositaformen sind Dvandva, Tatpurusha, Karmadharaya und Bahuvrihi. Diese Sanskritbezeichnungen sind auch als Fachausdrücke in der allgemeinen Linguistik gebräuchlich.

Bei den Dvandva (Kopulativkomposita) handelt es sich an eine Aneinanderkettung von Substantiven, die im Deutschen durch „und“ verbunden wären. Das Genus richtet sich dabei nach dem Schlussglied, der Numerus ist die Gesamtzahl der bezeichneten Objekte. ācāryaśiṣyau heißt: Lehrer ( ācārya, Nominativ Singular ācāryaḥ ) und Schüler ( śiṣa, Nominativ Singular śiṣaḥ, Nominativ Dual śiṣau ). Da es zwei Personen sind, steht der Ausdruck im Dual. aśvagajabālanarā nṛtyanti Pferde, Elefanten, Jungen und Männer tanzen. ( aśva Pferd, gaja Elefant, bāla Junge, nara Mann, Nominativ Plural im Sandhi vor n narā ). Das Dvandva steht in der indischen Tradition in besonderem Ansehen; Krishna sagt in Vers 10.33 der Bhagavadgita „Unter den Schriftzeichen bin ich das A, unter den Komposita das Dvandva“.

Die Tatpurusha (Determinativkomposita, wörtlich „sein Mann“) entsprechen der häufigsten Form der Komposita im Deutschen: Das Vorderglied steht in einem grammatisch nicht explizit bezeichneten „Kasus“-Bezug zum Schlussglied (das auch ein Adjektiv oder Partizip sein kann): Akkusativ ( grāmagata ins Dorf gegangen), Instrumental ( devadatta von Gott gegeben), Dativ ( varṇasukha dem Ohr angenehm), Ablativ ( svargapatita vom Himmel gefallen), Genitiv ( rājakanyā Königstochter), Lokativ ( saṃgarānta Tod im Kampf).

Karmadharaya (Appositionskomposita) sind Tatpurusha, bei denen das Vorderglied im selben Kasus wie das Hauptglied steht. ( cauravījanaḥ Diebsleute).

Bahuvrihi (exozentrische Komposita, wörtlich „viel Reis (besitzend)“) bezeichnen eine Eigenschaft, die eine Person hat. Sie bilden Adjektive, die in allen drei Geschlechtern auftreten können, unabhängig vom Geschlecht der Kompositionsglieder. Im Deutschen entsprechen diesen Formen Bildungen auf -ig. ( Viṣṇurūpa, vishnugestaltig, in der Gestalt des Vishnu, als Vishnu verkleidet)

Pronomina

Ähnlich wie andere indogermanische Sprachen weist auch das Sanskrit bei der Flexion der Pronomina Besonderheiten zur Flexion der Substantiva auf. Die Charakteristika der Pronominalen Flexion des Sanskrit sind im Wesentlichen folgende:

Die Form des Neutrums endet im Nom./Akk. Sg. meist auf -d, im absoluten Auslaut gemäß den Gesetzmäßigkeiten des [Sandhi] als -t verwirklicht ( tat „das“, „dieses“; id-am „dieses“).

Dativ, Ablativ und Lokativ Singular werden bei den Formen der Maskulina und Neutra mit Hilfe eines Einschubes -sm gebildet (Dat. Sg. m./n. tasmai devāya „diesem Gott“, Abl. Sg. m./n. tasmāt devāt „von diesem Gott“, Lok. Sg. m./n. tasmin deve „in diesem Gott“).

Feminina bilden Genitiv, Dativ, Ablativ und Lokativ Singular mit Hilfe einer Erweiterung -sy (Gen. Sg. f. tasyāh devyāh „dieser Göttin“, Dat. Sg. f. tasyai devyai „dieser Göttin“,Abl. Sg. f. tasyāh devyāh „von dieser Göttin“, Lok. Sg. f. tasyām devyām „in dieser Göttin“).

Der Genitiv Plural endet auf -sām bzw. -shām (z. B. teshām devānām „dieser Götter“).

Verben

Die Konjugation der Verben im Sanskrit hat folgende Kategorien:

 • Drei Genera Verbi :
  Aktiv ( Parasmaipada ) („er sieht“), Medium ( Atmanepada ) („er sieht sich / er wird gesehen“) und Passiv („er wird gesehen“), welches jedoch in der Regel durch das Medium repräsentiert wird (auch in unpersönlicher Form: „Es soll gegangen werden“ = höfliche Form für „Geht bitte!“)
 • Präsensstamm für Präsens und Imperfekt
 • Futurstamm für Futur
 • Aoriststamm für Aorist
 • Perfektstamm für Perfekt
 • Fünf Modi :
  Indikativ , Potentialis (Optativ), Imperativ , Prekativ und Konditionalis . [10]
  Der Prekativ ist der Optativ im Aorist, wobei in dieser Form der ausgedrückte Wunsch gegenüber dem Optativ Präsens stärker formuliert wird. Außerdem finden sich Reste eines vierten Modus, des Injunktivs in der Aoristform, welche Prohibitiv genannt wird („geh nicht!“). Im Vedischen hatte der Injunktiv noch viel weitreichendere Bedeutung.

Präsenssystem

Die Verben des Sanskrit wurden von den alten indischen Grammatikern in 10 Klassen zur Formbildung im Präsenssystem eingeteilt. Viele Verben können nach mehreren Präsensklassen flektiert werden. Man vermutet, dass diese Klassen ursprünglich auch semantische Unterschiede kennzeichneten. Im Sanskrit gibt es meist jedoch keine Bedeutungsdifferenzierung mehr (z. B. bibharti (3. Kl.) und bharati (1. Kl.) sind synonym ). Die 10 Klassen kann man in athematische und thematische Klassen kategorisieren. Thematisch bedeutet dabei, dass der Stamm mittels eines Themavokals – im Sanskrit a als letzter Vokal des Stammes – gebildet wird. Bei athematischen Stämmen erfolgt die Bildung anders. Nach Zählung der indischen Grammatiker hat man folgende Präsensklassen:

 1. Präsensklasse: thematisch, Themavokal a tritt an vollstufige Wurzel . Bsp. √bhṛ, Vollstufe √bhar, bhara ti („er trägt“)
 2. Präsensklasse: athematisch, Stamm ist identisch mit Wurzel. Bsp. √as, as ti („er ist“)
 3. Präsensklasse: athematisch, Stamm wird mit Reduplikation gebildet, Bsp. √dhā, dadhā ti („er legt“)
 4. Präsensklasse: thematisch, Suffix ya tritt an die vollstufige Wurzel, wenn der Wurzelsonant a ist, sonst an die schwundstufige Wurzel. Bsp. √pś, paśya ti („er sieht“)
 5. Präsensklasse: athematisch, Suffix nu/no tritt an die Wurzel, Bsp. √stṛ, stṛno ti („er streut“), stṛnu maḥ („wir streuen“), stṛnv anti („sie streuen“)
 6. Präsensklasse: thematisch, Themavokal a tritt an die schwundstufige Wurzel. Bsp. √tud, tuda ti („er stößt“)
 7. Präsensklasse: athematisch, die Wurzel wird durch Infix na/n ergänzt. Bsp. √yuj, Stamm: yunaj , yuna k ti („er verbindet“)
 8. Präsensklasse: athematisch, Suffix o/u tritt an die Wurzel, Bsp. √kṛ, karo ti („er macht“)
 9. Präsensklasse: athematisch, Suffix nā/nī tritt an die Wurzel, Bsp. √pū, pūna ti („er reinigt“)
 10. Präsensklasse: thematisch, Suffix aya tritt an die Wurzel. Bsp. √pūj, pūjaya ti („er ehrt“), √cur, Vollstufe √cor, coraya ti („er stiehlt“), √du, Dehnstufe √dāv, dāvaya ti („er brennt“),

Mit den so gebildeten Stämmen können im Präsenssystem die Präsens- und Imperfektformen im Aktiv und Medium gebildet werden. Die folgende Tabelle zeigt die Präsens- und Imperfektkonjugation für die 1. Präsensklasse am Beispiel des Verbs √bhṛ (tragen).

Präsens Imperfekt
Indikativ Optativ Imperativ Prohibitiv Indikativ
Aktiv Singular 1. Person bhar- ā-mi bhar- e-yam bhar- ā-ni mā bhar- am a- bhar- am
2. Person bhar- a-si bhar- e-ḥ bhar- a mā bhar- a-ḥ a- bhar- a-ḥ
3. Person bhar- a-ti bhar- et bhar- a-tu mā bhar- at a- bhar- at
Dual 1. Person bhar- ā-vaḥ bhar- e-va bhar- ā-va mā bhar- ā-va a- bhar- ā-va
2. Person bhar- a-thaḥ bhar- e-tam bhar- a-tam mā bhar- a-tam a- bhar- a-tam
3. Person bhar- a-taḥ bhar- e-tām bhar- a-tām mā bhar- a-tām a- bhar- a-tām
Plural 1. Person bhar- ā-maḥ bhar- e-ma bhar- ā-ma mā bhar- ā-ma a- bhar- ā-ma
2. Person bhar- a-tha bhar- e-ta bhar- a-ta mā bhar- a-ta a- bhar- a-ta
3. Person bhar- a-nti bhar- e-yuḥ bhar- a-ntu mā bhar- an a- bhar- an
Medium Singular 1. Person bhar- e bhar- e-ya bhar- ai mā bhar- e a- bhar- e
2. Person bhar- a-se bhar- e-thāḥ bhar- a-sva mā bhar- a-thāḥ a- bhar- a-thāḥ
3. Person bhar- a-te bhar- e-ta bhar- a-tām mā bhar- a-ta a- bhar- a-ta
Dual 1. Person bhar- ā-vahe bhar- e-vahi bhar- ā-vahai mā bhar- ā-vahi a- bhar- ā-vahi
2. Person bhar- ethe bhar- e-yāthām bhar- e-thām mā bhar- e-thām a- bhar- e-thām
3. Person bhar- e-te bhar- e-yātām bhar- e-tām mā bhar- e-tām a- bhar- e-tām
Plural 1. Person bhar- ā-mahe bhar- e-mahi bhar- ā-mahai mā bhar- ā-mahi a- bhar- ā-mahi
2. Person bhar- a-dhve bhar- e-dhvam bhar- a-dhvam mā bhar- a-dhvam a -bhar- a-dhvam
3. Person bhar- a-nte bhar- e-ran bhar- a-ntām mā bhar- a-nta a- bhar- a-nta

Man beachte das Augment a im Imperfekt, das dem Stamm vorangesetzt wird. Auch der Prohibitiv wird vom Präsensstamm gebildet, er entspricht der Form nach dem Imperfekt ohne Augment und existiert im Sanskrit nur noch in der verneinten Form (mā) des ehemaligen Injunktivs.

Neben den oben genannten primären Stämmen (Präsensstamm, Futurstamm, Perfektstamm, Aoriststamm) für die Tempora gibt es noch weitere sekundäre Stammformen für den Passiv , Kausativ , Desiderativ , Intensiv und Denominativ .

Das Passiv besitzt im Präsens einen besonderen Stamm, der mit dem Suffix ya gebildet wird, welches direkt an die (schwundstufige) Wurzel tritt. Die Personalendungen sind identisch mit den Medialendungen im Präsens. Obige Tabelle kann also folgendermaßen ergänzt werden.

Präsens Imperfekt
Indikativ Optativ Imperativ Prohibitiv Indikativ
Passiv Singular 1. Person bhri- ye bhri- ye-ya bhri- yai mā bhri- ye a- bhri- ye
2. Person bhri- ya-se bhri- ye-thāḥ bhri- ya-sva mā bhri- ya-thāḥ a- bhri- ya-thāḥ
3. Person bhri- ya-te bhri- ye-ta bhri- ya-tām mā bhri- ya-ta a- bhri- ya-ta
Dual 1. Person bhri- yāva-he bhri- ye-vahi bhri- yā-vahai mā bhri- yā-vahi a- bhri- yā-vahi
2. Person bhri- ye-the bhri- ye-yāthām bhri- ye-thām mā bhri- ye-thām a- bhri- ye-thām
3. Person bhri- ye-te bhri- ye-yātām bhri- ye-tām mā bhri- ye-tam a- bhri- ye-tam
Plural 1. Person bhri- yā-mahe bhri- ye-mahi bhri- yā-mahai mā bhri- yā-mahi a- bhri- yā-mahi
2. Person bhri- ya-dhve bhri- ye-dhvam bhri- ya-dhvam mā bhri- ya-dhvam a- bhri- ya-dhvam
3. Person bhri- ya-nte bhri- ye-ran bhri- ya-ntām mā bhri- ya-nta a- bhri- ya-nta

Der Kausativ wird in der Regel mit dem Suffix aya gebildet, welches an die Verbalwurzel tritt. Zum Beispiel wird aus karoti („er macht“) kār-aya-ti („er lässt machen“).

Der Desiderativ ist meist gekennzeichnet durch Reduplikation der Wurzel und des Suffix sa . Zum Beispiel wird aus karoti („er macht“) ci-kīr-ṣa-ti („er wünscht zu tun“). Dies kann auch mit dem Kausativ kombiniert werden, z. B. wird aus kār-aya-ti (er lässt machen) ci-kār-ay-i-ṣa-ti („er wünscht machen zu lassen“).

Der Intensiv (auch Frequentativ genannt) bezeichnet eine wiederholte oder besonders intensive Tätigkeit. Bei Verben der Bewegung bedeutet er soviel wie „hin und her“. Gebildet wird der Intensiv durch eine besondere Reduplikation und das Suffix ya mit medialer Flexion bei thematischen Stämmen, ansonsten ohne Suffix und aktiver Flexion bei athematischen Stämmen. Zum Beispiel wird aus bhramati („er schweift umher“) baṃ-bhram-ya-te („er schweift kreuz und quer umher“)

Futursystem

Der Futurstamm des einfachen Futurs und des Konditionals wird mit dem Suffix -sya gebildet, welches bei Verben der 1.–9. Klasse an die vollstufige Wurzel gesetzt wird, gegebenenfalls mit Bindevokal i . Aus √bhṛ wird also bhar-i-ṣya. Bei Verben der 10. Klasse wird das Suffix an den Präsensstamm gesetzt, z. B. wird aus √cur mit dem Präsensstamm cor-aya der Futurstamm coray-i-ṣya .

Neben dem einfachen Futur gibt es noch das periphrastische Futur. Es wird wie bei den Nomina Agentis mit dem Suffix tar gebildet und Formen der Wurzel √as („sein“).

Alle Passivformen sind identisch mit dem Medium. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Formen des Futurstamms.

Indikativ
einfaches Futur Konditional periphrastisches Futur
√bhṛ (tragen) √kṛ (tun/Täter sein)
Aktiv Singular 1. Person bhar- i-ṣyā-mi a -bhar- i-ṣya-m kar- tā-smi
2. Person bhar- i-ṣya-si a -bhar- i-ṣya-ḥ kar- tā-si
3. Person bhar- i-ṣya-ti a -bhar- i-ṣya-t kar-
Dual 1. Person bhar- i-ṣyā-vaḥ a -bhar- i-ṣyā-va kar- tā-svaḥ
2. Person bhar- i-ṣya-thaḥ a -bhar- i-ṣya-tam kar- tā-sthaḥ
3. Person bhar- i-ṣya-taḥ a -bhar- i-ṣya-tām kar- tār-au
Plural 1. Person bhar- i-ṣyā-maḥ a -bhar- i-ṣyā-ma kar- tā-smaḥ
2. Person bhar- i-ṣya-tha a -bhar- i-ṣya-ta kar- tā-stha
3. Person bhar- i-ṣya-nti a -bhar- i-ṣya-n kar- tār-aḥ
Medium &
Passiv
Singular 1. Person bhar- i-ṣy-e a -bhar- i-ṣy-e kar- tā-he
2. Person bhar- i-ṣya-se a -bhar- i-ṣya-thāḥ kar- tā-se
3. Person bhar- i-ṣya-te a -bhar- i-ṣya-ta kar-
Dual 1. Person bhar- i-ṣyā-vahe a -bhar- i-ṣyā-vahi kar- tā-svahe
2. Person bhar- i-ṣy-ethe a -bhar- i-ṣy-ethām kar- tā-sāthe
3. Person bhar- i-ṣy-ete a -bhar- i-ṣy-etām kar- tār-au
Plural 1. Person bhar- i-ṣyā-mahe a -bhar- i-ṣyā-mahi kar- tā-smahe
2. Person bhar- i-ṣya-dhve a -bhar- i-ṣya-dhvam kar- tā-dhve
3. Person bhar- i-ṣya-nte a -bhar- i-ṣya-nta kar- tār-aḥ

Aoristsystem

Die Zeitform des Aorist taucht im klassischen Sanskrit im Indikativ, im Prekativ und im Prohibitiv auf. Es gibt sieben verschiedene Arten, den Verbstamm für den Aorist zu bilden:

Perfektsystem

Das Perfekt im Sanskrit tritt in Form des einfachen Perfekts und des periphrastischen Perfekts auf. Das Tempus des Perfekts gibt es nur im Indikativ. Das einfache Perfekt ist die verbreitetste Form und wird von den meisten Wurzeln gebildet. Hierbei wird der Perfektstamm durch Reduplikation und gegebenenfalls durch Stammabstufung gebildet. Die konjugierte Form erhält besondere Perfektendungen. Das periphrastische Perfekt wird bei Kausativen, Desiderativen, Denominativen und Wurzeln mit prosodisch langem anlautenden Vokal (außer a/ā) verwendet. Nur wenige Wurzeln können sowohl das einfache als auch das periphrastische Perfekt bilden. Diese sind √bhṛ (tragen), √uṣ (brennen), √vid (wissen), √bhi (sich fürchten), √hu (opfern).

Partizipien

Es gibt Partizipien in den verschiedenen Tempusstämmen im Aktiv und im Medium: Das Partizip Präsens Aktiv auf -ant und Medium auf -māna erinnern an die entsprechenden Formen im Lateinischen und Griechischen. Eine besondere Rolle spielt das Partizip Perfekt Passiv oder Partizipium Präteriti (Die Bezeichnung „Passiv“ trifft nur auf transitive Verben zu) bei dem -ta oder -na an die Verbwurzel gehängt werden, (vgl. die entsprechenden Formen im Deutschen auf -t oder -en oder das Verbaladjektiv im Griechischen auf -tos).

Infinitiv und Absolutiv

Aus einem alten Verbalsubstantiv auf -tu sind als undeklinierbare Formen der Akkusativ auf -tum als Infinitiv und der Instrumental auf -tvā als Absolutiv erhalten. (vgl. das Lateinische Supinum ). Der Absolutiv bezeichnet die Abfolge von Handlungen; im Deutschen entspricht dem eine Konstruktion mit „nachdem“. ZB gṛham tyaktvā vane paribhramati : „Nach Verlassen des Hauses wandert er im Wald umher“.

Sprachgebrauch

In den nachchristlichen Jahrhunderten entwickelte sich Sanskrit weiter zur kanonischen Gelehrten- und Literatursprache. Die von Panini festgelegten Regeln wurden sorgfältig eingehalten; der Charakter der Sprache selbst änderte sich aber durch den Einfluss der im Alltag gesprochenen Prakrit -Sprachen fundamental.

Die verschiedenen Vergangenheitsformen des Verbs (Imperfekt, Aorist, Perfekt) hatten ihre Bedeutungsunterschiede verloren und bezeichneten unterschiedslos die Vergangenheit. Darüber hinaus gingen alle drei Formen zugunsten Partizipial- und Absolutivkonstruktion zurück: Statt „der Zimmermann fragte“ ( rathakāra aprcchat, Substantiv im Nominativ, Verb in der dritten Person Indikativ Imperfekt aktiv) sagt man jetzt lieber „vom Zimmermann (ist) gefragt worden“ ( rathakārena pṛṣṭa, Substantiv im Instrumental, Verb im Partizip Perfekt Passiv). Diese Bildung ist in den späteren indoarischen Sprachen zur Standard-Vergangenheitsform geworden (so dass das Subjekt eines Satzes in der Vergangenheit einen besonderen Suffix erhält, der aus der alten Instrumentalendung entstanden ist).

Anstelle der zahlreichen Substantivkasus werden nun lieber ausgedehnte Komposita verwendet (bis zu 30 Komponenten kommen vor). Die grammatischen Relationen der Bestandteile ergeben sich aus der Wortstellung und dem Zusammenhang; Zweideutigkeiten werden dabei als poetisches Ausdrucksmittel bewusst eingesetzt.

Dies gibt den Sanskrittexten einen gänzlich anderen Charakter, als es zunächst der Reichtum an Flexionsformen erwarten lässt.

Siehe auch

Literatur

Lehrbücher und Grammatiken

Englische Titel

 • Thomas Egenes: Introduction to Sanskrit. 2 Bände. Motilal Banarsidass, Delhi 2000.
 • Walter H. Maurer: The Sanskrit Language. Routledge, London / New York 2009, ISBN 978-0-415-49143-3 .

Wörterbücher

 • Otto von Böhtlingk : Sanskrit-Wörterbuch. Hrsg. von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 7 Bände. St. Petersburg 1855–1875. Neudruck: Zeller, Osnabrück 1966. Bekannt als „Großes Petersburger Wörterbuch“ (PW).
 • Otto von Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung. Hrsgg. von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. St. Petersburg 1879–1889. Neudruck: 3 Bde. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1959. Bekannt als „Kleines Petersburger Wörterbuch“ (PW). Digitalisate: Band 1–4Internet Archive , Band 5-7Internet Archive
 • Carl Capeller: Sanskrit-Wörterbuch. Straßburg 1887. Nachdruck: de Gruyter, Berlin 1966. (im Wesentlichen ein Auszug aus den Petersburger Wörterbüchern)
 • Hermann Graßmann : Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig 1873. 6., bearb. und erg. Aufl. Harrassowitz, Wiesbaden 1964.
 • Werner Knobl (Kyoto): Zwei Studien zu Wörtern des Sanskrit; Journal of the Naritasan Institute for Buddhist Studies, Sonderdruck aus Band VI, 1981, Japan
 • Klaus Mylius : Sanskrit – Deutsch, Deutsch – Sanskrit. Wörterbuch. Harrassowitz, Wiesbaden 2005, ISBN 3-447-05143-4 .
 • Richard Schmidt : Nachträge zum Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung von Otto Böhtlingk . Harrassowitz, Leipzig 1928, urn : nbn:de:bvb:12-bsb10930595-2
 • Vaman Shivram Apte: The practical Sanskrit-English dictionary, containing appendices on Sanskrit prosody and important literary & geographic names in the ancient history of India. 4. erw. Auflage. Motilal Banarsidass, Delhi 1978.

Weblinks

Wiktionary: Sanskrit – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. censusindia.gov.in ( Memento vom 11. April 2009 im Internet Archive )
 2. Klaus Mylius: Sanskrit – Deutsch, Deutsch – Sanskrit, Wörterbuch, Wiesbaden: Harrassowitz, 2005, S. 118.
 3. Hadumod Bußmann (Hrsg.) unter Mitarbeit von Hartmut Lauffer: Lexikon der Sprachwissenschaft. 4., durchgesehene und bibliographisch ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-520-45204-7 , Lemma Sanskrit.
 4. Harold G. Coward, K. Kunjunni Raja, Karl H. Potter: The Philosophy of the Grammarians . Motilal Banarsidass Publ., 1990, ISBN 978-81-208-0426-5 ( google.com [abgerufen am 19. August 2018]).
 5. Damien Keown & Charles S. Prebish 2013, p. 15, Quote: "Sanskrit served as the lingua franca of ancient India, just as Latin did in medieval Europe".
 6. Ramesh Chandra Majumdar: Study of Sanskrit in South-East Asia . Sanskrit College, 1974 ( google.com [abgerufen am 19. August 2018]).
 7. Charles Orzech, Henrik Sørensen, Richard Payne: Esoteric Buddhism and the Tantras in East Asia . BRILL, 2011, ISBN 90-04-18491-0 ( google.com [abgerufen am 19. August 2018]).
 8. Banerji, Sures (1989). A companion to Sanskrit literature: spanning a period of over three thousand years, containing brief accounts of authors, works, characters, technical terms, geographical names, myths, legends, and several appendices .
 9. Data on Language and Mother Tongue. Part A: Distribution of the 22 scheduled languages-India/States/Union Territories – 2011 census. (PDF) Census of India 2011
 10. Franciscus Bopp: Grammatica critica linguae sanscritae . Berlin, 1829, S. 141, §.295: „Quinque sunt modi: Indicativus, Potentialis, Imperativus, Precativus et Conditionalis.“