arabisk språk

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Arabisk ( اَلْعَرَبِيَّة )

Snakket inn

Algerie , Egypt , Etiopia , Bahrain , Djibouti , Eritrea , Gambia , Irak , Iran , Israel , Jemen , Jordan , Qatar , Komorene , Kuwait , Libanon , Libya , Mali , Marokko , Mauritania , Niger , Nigeria , Oman , Palestina , Saudi- Arabia , Senegal , Somalia , Sudan , Sør -Sudan , Syria , Tanzania , Tsjad , Tunisia , Tyrkia , De forente arabiske emirater , Kypros og andre land
høyttaler 313 millioner morsmål , [1]
424 millioner andrespråklige
(Wiesenfeld, 1999) [2]
Språklig
klassifisering
Offisiell status
Offisielt språk på Maghreb :
Algerie Algerie Algerie
Libya Libya Libya
Marokko Marokko Marokko
Mauritania Mauritania Mauritania
Tunisia Tunisia Tunisia
Vestre Sahara Vestre Sahara Vestre Sahara
Maschrek :
Egypt Egypt Egypt
Irak Irak Irak
Jordan Jordan Jordan
Libanon Libanon Libanon
Flagg av Palestina.svg Palestina
Syria Syria Syria
Øst -Afrika og Tsjad :
Djibouti Djibouti Djibouti
Eritrea Eritrea Eritrea
Komorene Komorene Komorene
Somalia Somalia Somalia
Somaliland Somaliland Somaliland
Sudan Sudan Sudan
Tsjad Tsjad Tsjad
Den arabiske halvøy :
Bahrain Bahrain Bahrain
Jemen Jemen Jemen
Qatar Qatar Qatar
Kuwait Kuwait Kuwait
Oman Oman Oman
Saudi -Arabia Saudi -Arabia Saudi -Arabia
De forente arabiske emirater De forente arabiske emirater De forente arabiske emirater

Den afrikanske union Den afrikanske union Den afrikanske union
arabisk liga arabisk liga arabisk liga
forente nasjoner U.N. forente nasjoner
Anerkjent minoritet /
Regionalt språk i
Midtøsten
Iran Iran Iran
Israel Israel Israel
Kypros republikk Kypros Kypros
Afrika :
Etiopia Etiopia Etiopia
Mali Mali Mali
Niger Niger Niger
Senegal Senegal Senegal
Sør-Sudan Sør-Sudan Sør-Sudan
Tanzania Tanzania Tanzania ( Flagg av Zanzibar.svg Zanzibar )
Språkkoder
ISO 639-1

ar

ISO 639-2

æra

ISO 639-3

ara, arb (standard arabisk), ytterligere 29 ISO -koder

Det arabiske språket (kort for arabisk ; eget navn اَللُّغَةُ اَلْعَرَبِيَّة , DMG al-luġatu l-ʿarabiyya 'det arabiske språket', for kort العربية , DMG al-ʿarabiyya 'the Arabic', Lydfil / lydeksempel Uttale ? / i ) er det mest utbredte språket i den semittiske grenen av den afro-asiatiske språkfamilien og i sin standardform الفصحى / al-Fuṣḥā et av de seks offisielle språkene i FN . Det anslås at 313 millioner mennesker snakker arabisk som morsmål og ytterligere 424 millioner som andre eller fremmedspråk . [2] [3] Også gjennom sin rolle som et hellig språk utviklet arabisk seg til et verdensspråk . [4] Det moderne standard arabiske språket er basert på klassisk arabisk, språket i koranen og poesi, og er veldig forskjellig fra de talte variantene av arabisk .

Generell

De enkelte arabiske dialektene i de forskjellige landene skiller seg noen ganger sterkt fra hverandre, selv om det bare er uttale, og er vanskelige eller umulige å forstå gitt den geografiske avstanden. For eksempel blir algeriske filmer som ble spilt inn på den lokale dialekten noen ganger tekstet på høyt arabisk når de sendes i gulfstatene .

Det arabiske språket omfatter et mangfold av forskjellige språkformer som har vært og er snakket i løpet av det siste halvannet år. Maltesisk er nært beslektet med de maghrebisk-arabiske dialektene, men i motsetning til de andre talte formene for arabisk, har det blitt utviklet til et uavhengig standardspråk.

Et stort antall dialekter har utviklet seg fra klassisk arabisk. For alle høyttalere av dette språket, med unntak av høyttalerne på maltesisk, er standard arabisk skrift- og paraplyspråket .

Om standard arabisk er å betrakte som et moderne standardspråk er kontroversielt (se også utvidelsesspråk ). Det er ofte mangel på ensartet ordforråd for mange termer i den moderne verden, så vel som teknisk ordforråd på mange områder av moderne vitenskap. I tillegg er standard arabisk relativt sjelden et middel til muntlig kommunikasjon i de enkelte arabiske landene.

God kunnskap om klassisk arabisk er avgjørende for å forstå Koranen; bare det å kjenne en dialekt er ikke nok. Noen utgaver av Koranen inneholder derfor forklaringer på moderne standard arabisk.

Distribusjonsområde

Offisiell språkfunksjonær (grønn) og medoffisiell:
majoritet (mørkeblå) og minoritet (lyseblå)

Varianter av arabisk snakkes av rundt 370 millioner mennesker, noe som gjør dem til den sjette mest brukte i verden. Det er det offisielle språket i følgende land: Egypt , Algerie , Bahrain , Djibouti , Irak , Israel , Jemen , Jordan , Qatar , Komorene , Kuwait , Libanon , Libya , Mali , Marokko , Mauritania , Niger , Oman , Palestinske territorier , Saudi Arabia , Somalia , Sudan , Syria , Tsjad , Tunisia , De forente arabiske emirater og Vest -Sahara . Det er lingua franca i Eritrea , Zanzibar ( Tanzania ), Sør -Sudan , det snakkes av den muslimske befolkningen i Etiopia og får stadig større betydning på Maldivene . Det er også et av de seks offisielle språkene i FN .

Den talte standarden arabisk har nylig blitt stadig mer populær. De pan-arabiske satellittkringkasterne, z. B. al-Jazeera i Qatar . Imidlertid standard arabisk (Felt) ikke er dominerende på et overordnet nivå av kommunikasjon, heller språk formene beveger seg i registrene i den såkalte'al-LUGA'al-Wusta, dvs. som et "mellomspråk" ( USA arabisk) mellom standard Arabisk og dialekt.

På grunn av den dominerende egyptiske film- og TV -produksjonen i den arabiske regionen (delvis på grunn av befolkningens størrelse), blir den talte Kairo -dialekten generelt forstått i de respektive samfunnene og er så å si etablert som "felles språk". Å spille vanlige filmer på standard arabisk er ganske uvanlig, ettersom denne språknormen generelt er forbeholdt mer alvorlige emner, for eksempel: B. forekomme i TV- og radionyheter, religiøse sendinger eller gudstjenester.

På Kai L. Chans Power Language Index er arabisk på høyt nivå femte blant de mektigste språkene i verden. [5]

klassifisering

Den klassiske arabiske standarden skiller seg bare litt fra det gamle arabiske språket. Opprinnelsen til et ord kan ofte bestemmes ved å sammenligne forskjellige semittiske språk . For eksempel tilsvarer det arabiske ordet laḥm (kjøtt) det hebraiske lechem , som betyr brød . Betlehem betyr hus brød i hebraisk, mens tilsvarende arabiske stedsnavn Bayt Lahm betyr hus kjøtt. Roten til ordet angir opprinnelig en stiftmat.

I lang tid så mange semittister klassisk arabisk som det mest originale semittiske språket av alle. Bare gradvis, gjennom sammenligninger med andre afro-asiatiske språk, blir det klart at standard arabisk konsekvent har utvidet mange muligheter som allerede var inkludert i grammatikken til tidligere semittiske språk. Det har dermed bevart et omfattende semittisk ordforråd og utvidet det utover det. Dagens dialekter ble gjenstand for mange endringer, slik andre semittiske språk hadde opplevd mye tidligere (rundt 2000 til 3000 år siden).

historie

Allerede i pre-islamske Arabia var det et rikt språk for poeter , som også er avsagt skriftlig i diktsamlinger som Mu'allaqat . Arabien i Koranen er delvis basert på dette poetiske språket, som fremdeles er i gammel form og har en syntetisk språkstruktur . Det var sannsynligvis først etterpå at Koronens konsonanttekst ble gjort mer leselig for nye ikke-arabiske muslimer ved å legge til flere symboler. I den tidlige islamske tiden ble mange dikt på dette språket spilt inn skriftlig. Den dag i dag er memorering av tekster en viktig del av islamsk kultur. Den dag i dag er mennesker veldig respektert som kan resitere hele Koranen utenat ( Hafiz / Ḥāfiẓ ). Dette er en grunn til at koranskoler i den muslimske verden (spesielt Pakistan ) fortsetter å oppleve en sterk tilstrømning.

Klassisk standard -arabisk er spesielt språket i Koranen, som spredte seg fra sentrum av den arabiske halvøy, Hejaz , over hele Midtøsten i løpet av de islamske erobringene. Kalif Abd al-Malik , byggherren til Klippekuppelen i Jerusalem , gjorde denne formen for arabisk til det offisielle administrasjonsspråket i det islamske riket rundt 700.

Den islamske ekspansjonen førte til inndelingen av arabisk i et klassisk skriftspråk basert på Koranen, og til de leksisk og grammatisk svært forskjellige arabiske dialektene , som har en analytisk språkstruktur og utelukkende er forbeholdt muntlig bruk. Til i dag er hver ny generasjon arabisktalende født inn i denne diglossia . [6]

Standard arabisk snakkes knapt lenger som morsmål . Imidlertid brukes den fortsatt i skriving i bøker og aviser, bare med endringer i ordforråd (unntatt i Tunisia , Marokko og i mindre grad i Algerie , hvor arabisk deler denne rollen med fransk ). I den vitenskapelige og tekniske feltet i andre arabiske land, er engelsk ofte brukes i tillegg til fransk på grunn av mangel på spesifikke spesialist vokabular.

Ved offisielle anledninger brukes det vanligvis bare skriftspråket verbalt. Dette språket blir derfor ofte referert til som moderne standard arabisk. Det skiller seg fra klassisk standard arabisk hovedsakelig i ordforråd og, avhengig av utdanningsnivået til høyttaleren, noen ganger også i grammatikk og uttale .

Se også: Arabisk litteratur .

Fonologi

Det høye arabiske lydsystemet er dårlig balansert. Det er bare tre dannet med leppene lyder , م [⁠ m ⁠] ب [⁠ b ⁠] og ف [⁠ f ⁠]; [⁠ p ⁠] og [⁠ v ⁠] mangler. På den annen side er det veldig mange lyder som dannes på tennene. De ettertrykkelige ( faryngealiserte ) konsonanter er karakteristiske ط [ ], ض [ ], ص [ ] og ظ [ ðˤ ] ( IPA -fonetisk stavemåte er gitt). Det strupe, grove lydinntrykket av arabisk er skapt av de mange ganen og halslydene som den som snakkes dypt i halsen ق [⁠ q ⁠] eller volumet i strupehodet ع [⁠ ʕ ⁠] ( " Ayn ") og dets variant ustemte ح [⁠ ħ ⁠] (" HA "). Den knitrende lyden ء / ا [⁠ ʔ ⁠] (" Hamza ") er et fullt fonem .

Vokaler

I standard arabisk er det bare de tre vokalene a , i og u , som hver kan være korte eller lange, samt de to diftongene ai og au . Uttalen til vokalene påvirkes av de omkringliggende konsonantene og varierer sterkt. For eksempel er [⁠ ɒ ⁠] [⁠ a ⁠] og [⁠ æ ⁠] mulige allofoner i fonemet / a /.

Konsonanter

Standard arabisk har 28 konsonant fonemer . De halve vokalene [⁠ w ⁠] og [⁠ j ⁠] regnes som "konsonantvokal" i grammatisk tradisjon for vest -arabisk. Alle konsonanter kan gemineres (dobles).

Bilabial Interdental Lamino - tannlege Postalveolar Palatal Velar Uvular Faryngeal Glottal
nonemph. empatisk
Plosiver stl. ت t ط ك k ق q ء ʔ
sth. ب b د d ض ج ʤ
Frikativer stl. ف f ث θ س s ص ش ʃ خ x ح ħ ه B
sth. ذ ð ز z ظ ðˁ غ ɣ عʕ
Nasals م m ن n
Lateral ل l 1)
Levende ر r
Tilnærminger Og w Jeg j

1) Den velariserte ("mørke") varianten [⁠ ɫ ⁠] eksisterer som et eget fonem i ord bare Allah الله [ ɒˈɫːɒːh ]. Ellers forekommer det i noen dialekter som en allofon av [⁠ l ⁠] Nær ettertrykkelige konsonanter, z. B. سلطان sulṭān [ sʊɫˈtˁɑːn ], men ikke i standarden.

Stavelsesstruktur

I klassisk arabisk er det åpne eller korte stavelser av formen KV og lukkede eller lange stavelser med formen KV̅ eller KVK (K står for en konsonant, V for en kort vokal, V̅ for en lang vokal). Etter den lange vokalen ā og etter ay kan det også være en doblet konsonant og forårsake en altfor lang stavelse KV̅K (f.eks. دابة dābba "dyr").

I moderne standard arabisk endres stavelsesstrukturen fordi de klassiske endene vanligvis utelates. Dette betyr at på slutten av et ord, i tillegg til de lange stavelsene i formen KV̅K og KVKK (f.eks. باب bāb , fra bābun "dør" eller .مس šams , fra šamsun "sol").

Siden en stavelse bare begynner med en enkelt konsonant, kan det ikke være noen konsonantforbindelser i begynnelsen av ordet. Når det gjelder eldre lånord , fjernes de første konsonantforbindelsene ved å legge til en hjelpevokal (f.eks. أسطول usṭūl "flåte", fra gammelgresk στόλος stólos ). Når det gjelder nyere lånord, settes det inn en vokal mellom de første konsonantene (f.eks. رنسا faransā "Frankrike", mens tidligere lån av "Franks" som إفرنج ʾIranǧ ).

Vektlegging

Siden det arabiske skriften ikke merker stresset og middelalderens grammatikere ikke har kommentert stress på noe tidspunkt, strengt tatt, kan man ikke komme med noen klare utsagn om stresset i historisk klassisk arabisk. Anbefalinger i denne forbindelse i lærebøker er basert på vektleggingen av moderne høyttalere på klassisk arabisk, selv om Europa vanligvis styres av uttalevanene i Libanon / Syria -området. I områder som f.eks For eksempel, i Marokko eller Egypt, leses klassiske arabiske tekster med en helt annen vekt.

I følge det vanlige synet skiller ikke ordet stress på arabisk mellom betydninger og er i noen tilfeller ikke nøyaktig definert. Generelt tiltrekker lange stavelser tonen. I klassisk arabisk kan stresset ligge på den nest siste eller tredje fra siste stavelse. Den nest siste stavelsen understrekes hvis den er lukket eller lang (f.eks. فعلت faʿáltu "jeg gjorde"); ellers blir den tredje fra siste stavelse understreket (f.eks. فعل fáʿala "han gjorde").

I moderne standard arabisk kan feilen i de klassiske endene også understreke den siste stavelsen (f.eks. كتاب kitā́b , fra kitā́bun "bok"). Noen ganger skifter fokuset lenger frem (f.eks. مدرسة mádrasa i stedet for madrásatun "skole"; den vanlige uttalen av dette ordet i Egypt er z. B. madrása , i Marokko hører man madrasá ). I motsetning til klassisk arabisk og de andre moderne dialektene, er marokkansk arabisk et tonespråk . [7]

Dialektal variasjon

Fonologien til de nye arabiske dialektene er veldig forskjellig fra klassisk arabisk og moderne standard arabisk. Den i og u kalles [⁠ e ⁠] og [⁠ o ⁠] talt. De fleste dialekter monophthongize ay og aw til [ ] og [ ], noe som betyr at dialektene har fem i stedet for tre vokalfonemer. Korte vokaler blir ofte Schwa [⁠ ə ⁠] redusert eller faller helt ut. Dette betyr at konsonantklynger i begynnelsen av et ord også er mulig på noen dialekter. Eksempel: for baḥr: bḥar (sjø); for laḥm: lḥam (kjøtt) på tunisisk dialekt, der den åpne eller lukkede stavelsen utveksles.

Noen av dialektene har mistet konsonanter av standard arabisk, og noen har også utviklet nye fonemer. Luten [ ] og [ ðˤ ] sammenfaller i nesten alle dialekter for å danne et fonem, hvis uttale varierer regionalt. Lyden [⁠ ʔ ⁠] har mistet sin Phonemstatus på noen dialekter, på mange andre dialekter erstatter den Qaf . Hovedsakelig i bydialekter, men også på bondedialekter [⁠ .theta ⁠] og [⁠ ð ⁠] til [⁠ t ⁠] og [⁠ d ⁠] blitt, på beduinske dialekter skiller de vanligvis fremdeles. Når det gjelder bokord fra standard arabisk, brukes de imidlertid som [⁠ s ⁠] og [⁠ for ⁠] uttales. Det høye arabiske [⁠ ʤ ⁠] realiseres på forskjellige måter, inkludert i Egypt som [⁠ ɡ ⁠] og i deler av Nord -Afrika og Levanten as [⁠ ʒ ⁠]. Det høye arabiske [⁠ q ⁠] er som i deler av Egypt og Levanten [⁠ ʔ ⁠] snakket på noen andre dialekter må det være [⁠ ɡ ⁠] utviklet. Ofte er imidlertid uttalen [⁠ q ⁠] opprettholdt ved ord fra det høy-arabiske, slik at fonemene [⁠ q ⁠] og [⁠ ɡ ⁠] eksisterer parallelt. Noen dialekter har overtatt utenlandske fonemer gjennom lånord fra andre språk, f.eks. B. Maghreb dialekterer lyden [⁠ v ⁠] fra franskmennene eller den irakiske araberen bindet [⁠ p ⁠] fra perseren .

skriving

Arabisk skrives fra høyre til venstre ved hjelp av det arabiske alfabetet , som bare kjenner konsonanter og lange vokaler . Som et lærings- og lesehjelpemiddel er det imidlertid et senere tilleggssystem med markører ( Tashkil ) for de korte vokalene A, I og U, og den siste N, som er viktig i klassisk grammatikk, konsonantdobbel og konsonanter uten etterfølgende vokal . Koranen skrives alltid og skrives ut med alle tilleggstegn. I utgangspunktet ville de vokaliserte og tilleggstegnene på arabisk være en presis fonetisk transkripsjon samtidig, men dette brukes nesten bare for Koranen. For alle andre tekster må den grammatiske strukturen være fullstendig kjent for å kunne utlede riktige korte vokaler og avslutninger.

Det arabiske skriptet er et nåværende skript som har glidd i løpet av historien. Siden bokstavene er forbundet i et ord, er det opptil fire forskjellige former for en bokstav: å stå alene, koblet til høyre, koblet til venstre og tilkoblet på begge sider. Etter hvert som flere og flere bokstaver falt sammen i form, ble det utviklet et system for å skille dem med prikker over og under konsonantene. Eldgamle former for arabisk skrift, for eksempel Kufi ( كوفي ), ikke bruk prikker ennå. Med tiden ble Kufi mer og mer gjennom kursiv Naschī ( نسخي , DMG Nasḫī ) erstattet.

uttale

I mange islamske land arbeides det med å basere uttalen av moderne standardspråk på klassisk standard arabisk. Grunnlaget for dette er vanligvis uttalestandarden for koranresitasjonen ( ar.tilāwa تلاوة ), som i stor grad er kodifisert og også er gjengitt i moderne koranutskrifter ved hjelp av diakritiske . Denne uttalen har stor prestisje , men brukes vanligvis bare i religiøs sammenheng.

Den tidligere uttalen av standard arabisk er ikke kjent med sikkerhet i alle detaljer. Et typisk tilfelle der det fremdeles ikke er fullstendig klarhet om uttalenormene til klassisk standard arabisk, er den såkalte nunasjonen , dvs. spørsmålet om saken ender på de fleste ubestemte substantiv ender på n ( kitābun eller kitāb ). Argumenter kan finnes for begge varianter, og siden vokaltegnet på slutten ikke ble skrevet i gamle manuskripter, forblir dette spørsmålet diskutabelt.

grammatikk

Gjenstanden

Arabisk kjenner ubestemte (ubestemte) og bestemte (visse) substantiv, som avviker på språket på høyt nivå (ikke lenger på dialekt) etter endene. Med mindre de bøyes diptotisk (se case), mottar ubestemte substantiver nunasjonen . Et substantiv bestemmes hovedsakelig av forrige artikkel al- ( ال Er ofte dialektal el- eller IL), som faktisk er invariant i formen, men talt av en vokal satt på innsiden uten å stemme avsnitt (Hamza) (se Wasla ). I tillegg er det (når sett) en assimilering av de l inneholdt i artikkelen til følgende lyd, hvis dette er en såkalt sol brev (f.eks Asch-shams - "Solen" - i stedet for Al-shams). I tilfelle av månen bokstaver , forblir artikkelen al- og følgende lyden ikke er doblet (f.eks: al-Qamar - "måne" - i dette tilfellet ingen assimilering). Et ord er også bestemt i status constructus ( الإضافة / al-iḍāfa , lit. "tillegg, anneksjon") gjennom en påfølgende (bestemt) genitiv eller et vedlagt personlig suffiks; det er også mange egennavn (f.eks. لبنان , Lubnan - Libanon) uten artikkel.

Et eksempel: القمر , al -qamar (u) - "månen" i motsetning til قمر , qamar (un) - "en måne"

Det grammatiske kjønnet

Det er to slekter (kjønn) på arabisk: det feminine (feminine) og det maskuline (maskuline). De fleste feminine ord slutter med a , som - hvis det er en Ta marbuta - blir til i status constructus . Kvinner (mor, søster osv.), De fleste av navnene på land og byer samt navnene på kroppsdeler som dupliseres (fot - qadam; hånd - yad; øye - ayn) er feminine selv uten en feminin slutt. Det samme gjelder noen andre substantiv som f.eks B. ordene for "vind" (rīḥ) , "ild" (nār) , "jord" (arḍ) eller "marked" ( sūq ) .

Eksempler:

 • Maskulin: قمر ( qamar-un ) "en måne"
 • Feminin: لغة ( luġa-tun ) "ett språk"

Nummeret

Det er tre tall : entall (entall), dobbelt (to-tall) og flertall (flertall). På den egyptiske dialekten har imidlertid det dobbelte i stor grad blitt avskaffet. På den annen side har noen substantiver for tidsenheter ikke bare beholdt det dobbelte, men har også utviklet et eget telleflertall som det fjerde tallet, f.eks. B. “Tag”: entall yōm , dual yōmēn , flertall ayyām , flertall etter tall tiyyām .

Kollektivet

Arabisk kjenner også et kollektiv som forekommer blant annet i frukt og grønnsaker. Et eksempel på dette er تفاح / tuffāḥ / 'epler'; for å danne entall for et kollektiv, legges en Ta marbuta til: تفاحة / tuffāḥa / 'et eple'.

Saken

Det skilles mellom tre tilfeller : nominativ (al -marfūʿ; slutter på -u), genitiv (al -maǧrūr; slutter på -i) og akkusativ (al -manṣūb; slutter på -a), som vanligvis er preget av korte vokaler av ordendene (merket i skrifttypen ved hjelp av ortografiske hjelpesymboler ). De fleste substantiver bøyes triptotisk, det vil si at de har tre forskjellige avslutninger som tilsvarer de tre tilfellene (bestemt: -u, -i, -a ; ubestemt: -un, -in, -an ). Det er også diptota -substantiver der den genitive enden i status indeterminatus er lik den akkusative slutten -a (de to tilfellene er ikke formelt differensiert) og som ikke har noen nunasjon ( -u, -a, -a ). Diptotisch flektiert werden vor allem Adjektive der Grundform afʿal (darunter Farbadjektive wie aḥmar-u, aḥmar-a – rot ) und bestimmte Pluralstrukturen (wie faʿāʾil , Bsp.: rasāʾil-u, rasāʾil-a – Briefe ).

Der Genitiv folgt beispielsweise immer nach Präpositionen (z. B. fi 'l-kitābi – in dem Buch ) und in einer Genitivverbindung auf das Nomen regens (Bsp.: baitu 'r-raǧuli – das Haus des Mannes ).

Die arabische Sprache unterscheidet nicht wie das Deutsche zwischen einem direkten (Akkusativ-)Objekt und einem indirekten (Dativ-)Objekt. Stattdessen kann die Konstruktion aus Präposition und Genitiv im Deutschen häufig mit dem Dativ wiedergegeben werden.

Beispiel: fi 'l- baiti – in dem Haus

Das Verb

Die wirkliche Komplexität der arabischen Sprache liegt in der Vielfalt ihrer Verbalformen und der daraus abgeleiteten Verbalsubstantive, Adjektive, Adverbien und Partizipien. Jedes arabische Verb verfügt mit dem Perfekt und dem Imperfekt zunächst über zwei Grundformen, von denen erstere eine vollendete Handlung in der Vergangenheit ausdrückt (Beispiel: kataba – er schrieb/hat geschrieben ), letztere hingegen eine unvollendete im Präsens oder Futur ( yaktubu – er schreibt/wird schreiben ). Das Futur (I) kann aber auch durch Anhängen des Präfixes sa- oder durch die Partikel saufa vor dem Imperfekt gebildet werden ( sayaktubu/saufa yaktubu – er wird schreiben ). Zudem kennt das Arabische gleichfalls eine Art Verlaufsform der Vergangenheit ( kāna yaktubu – er pflegte zu schreiben ) und die beiden Zeitstufen Futur II ( yakūnu qad kataba – er wird geschrieben haben ) und Plusquamperfekt ( kāna qad kataba – er hatte geschrieben ), die allerdings in erster Linie in geschriebenen Texten vorkommen. Das Imperfekt gliedert sich in die Modi Indikativ (yaktubu) , Konjunktiv (yaktuba) , Apokopat (yaktub) und Energikus ( yaktubanna oder yaktuban ). Der Konjunktiv kommt ua nach Modalverben (z. B. arāda – wollen) im Zusammenhang mit ʾan (dass) oder als negierte Form des Futurs mit der Partikel lan (lan yaktuba – er wird nicht schreiben) vor. Der Apokopat wird zumeist als Verneinung der Vergangenheit zusammen mit der Partikel lam verwendet (lam yaktub – er schrieb nicht). Der Energikus kann häufig mit der Konstruktion fa+l(i) gebildet werden ((fal-)yaktubanna- er soll/ muss schreiben). Eine weitere wichtige Form ist das Verbalsubstantiv ( kitābatun – das Schreiben ). Die Bildung der Verbalsubstantive erfolgt bis auf den Grundstamm nach einem festen Schema, dh, die Verbalsubstantive der Stämme II – X lassen sich bis auf wenige Ausnahmen nach bestimmten Stammbildungsmorphemen ableiten (Bsp.: tafʿīl für den II. Stamm, mufāʿala / fiʿāl für den III. Stamm usw.).

Bsp.: nāqaša (III) – diskutieren → munāqaša / niqāš – Dialog; Diskussion

Viele Verben existieren in mehreren von insgesamt 15, durch Umbildung der Wurzel abgeleiteten Stämmen, die jeweils bestimmte Bedeutungsaspekte (z. B. intensivierend, kausativ, denominativ, aktiv oder passiv, transitiv oder intransitiv, reflexiv oder reziprok) haben können. Von diesen 15 Stämmen werden in der heutigen arabischen Schriftsprache allerdings nur neun regelmäßig verwendet, die Stämme IX und XI–XV kommen nur selten vor. Der 9. Stamm wird hauptsächlich verwendet, um die Verben für Farben bzw. körperliche Eigenschaften zu bezeichnen:

iḥmarra (von aḥmar ) – „erröten“, „rot werden“

iḥwalla (von aḥwal ) – „schielen“

Die Übersetzung der Verben der Stämme II – X kann teilweise durch bestimmte Regeln erfolgen. Bei der Ableitung eines Verbs vom Grundstamm kann z. B. der 3. Stamm eine Tätigkeit bezeichnen, die mit oder durch eine Person geschieht, während der 7. Stamm oft ein Passiv ausdrückt:

kātaba (III) – „korrespondieren mit jmdm.“

( inkataba (VII) – „geschrieben werden“)

Jeder Stamm weist bestimmte Eigenschaften auf, z. B. ein Präfix , Verlängerung, Änderung oder Wegfall eines Vokals oder auch Dehnung (Gemination) des mittleren Radikals (dh Wurzelkonsonanten). Die Art und Reihenfolge dieser Konsonanten, mit Ausnahme sogenannter schwacher Radikale, ändern sich hingegen innerhalb einer Wortfamilie nie. Die meisten Verbformen lassen sich schematisch ableiten.

Eine Eigenheit der arabischen Grammatik erleichtert die mündliche Wiedergabe des Hocharabischen sehr: Am Ende eines Satzes fällt im Hocharabischen die Vokalendung meist weg. Man nennt diese Form „ Pausalform “. Nun werden aber die drei Fälle und auch zum Teil die Modi gerade durch diese Endungen ausgedrückt, die bei einer Sprechpause wegfallen. Deshalb benutzen viele Sprecher, wenn sie modernes Hocharabisch sprechen, sehr häufig diese „Pausalform“ und ersparen sich so einen Teil der manchmal komplizierten Grammatik. Das komplizierte System der Verbformen ist in vielen Dialekten noch weitestgehend erhalten, sodass die Dialektsprecher damit weniger Schwierigkeiten haben. Obwohl wie unten beschrieben die Bedeutung eines Wortes meist an den Konsonanten hängt, sind es gerade die kurzen Vokale, die einen großen Teil der komplizierten Grammatik ausmachen.

Das Arabische ist eine Sprache, in der die Verben „sein“ und „haben“ viel unvollständiger als im Deutschen ausgebildet sind. Häufig sind im Präsens verblose Nominalsätze : ʾanā kabīr – „ich [bin] groß“; nur zur Verstärkung oder wenn die Syntax es formal notwendig macht (z. B. nach der Konjunktion أن ʾan – „dass“) wird – wie in der Zeitstufe der Vergangenheit – das temporale Hilfsverb kāna für „sein“ gebraucht. Ein Nominalsatz (ohne Kopula) wird im Präsens mit der flektierbaren Negation laisa („nicht sein“) verneint. Das Verb „haben“ existiert gar nicht, es wird stattdessen durch die Präpositionen li- („für“), („in“), maʿa („mit“) und besonders ʿinda („bei“) + Personalsuffix ebenfalls als Nominalsatz ausgedrückt: ʿindī... – „bei mir [ist]...“ = „ich habe...“; verneint: laisa ʿindī... – „bei mir [ist] nicht...“ = „ich habe nicht...“.

Da ferner das Arabische relativ wenige eigenständige Adverbien (im Deutschen wären das z. B. „noch“, „fast“, „nicht mehr“ etc.) besitzt, enthalten manche Verben neben ihrer ursprünglichen Bedeutung auch noch eine adverbiale Bedeutung. Diese Verben können im Satz alleine oder in Verbindung mit einem anderen Verb im Imperfekt stehen, z. B. mā zāla (wörtlich: „nicht aufgehört haben“) – ((immer) noch (sein)) oder kāda (fast/beinahe (sein)). In manchen Dialekten werden diese Adverbien anders ausgedrückt. So heißt "noch" in Ägypten "lissa" oder "bardu". (Entsprechend lautet der Satz "Er schreibt (immer) noch." in ägyptischem Arabisch "lissa biyiktib.")

Eine weitere Verbkategorie sind die Zustandsverben (z. B. kabura – „groß sein“, ṣaġura – „klein sein“), welche ein Adjektiv verbalisieren und anstelle eines Nominalsatzes verwendet werden können. Das Wortmuster dieser Verben ist häufig faʿila oder faʿula . Diese Kategorie enthält einen großen Wortschatz, wird aber im Vergleich zu den Verben, welche eine Aktion ausdrücken (z. B. ʾakala – „essen“), seltener benutzt.

Verbalstamm: Wurzelkonsonant

Arabische Wörterbücher sind häufig so angelegt, dass die einzelnen Wörter nach ihren Wurzeln , also quasi ihren „Wortfamilien“, geordnet sind. Daher ist es beim Erlernen des Arabischen wichtig, die Wurzelkonsonanten eines Wortes identifizieren zu können. Der überwiegende Teil der Wörter hat drei Wurzelkonsonanten, einige auch vier. Durch das Abtrennen bestimmter Vor-, Zwischen- und Endsilben erhält man die Wurzel eines Wortes. Gerade Anfänger sollten solche nach Wurzeln geordneten Wörterbücher benutzen, da der Gebrauch „mechanisch-alphabetisch“ geordneter Lexika bei geringen Grammatikkenntnissen oft dazu führt, dass eine Form nicht erkannt und falsch übersetzt wird.

Präpositionen

Im Arabischen gibt es streng genommen nur drei Wortarten: Nomen (اِسْم), Verb (فِعْل) und Präposition (حَرْف). Präpositionen, die wir aus dem Deutschen oder Englischen kennen, sind im Arabischen Adverbien. Es gibt so genannte "echte Präpositionen", Wörter, die im Arabischen مَبْنِيّ (undeklinierbar) genannt werden, weil sie unveränderlich sind. Ein Beispiel ist das Wort فِي.

Echte Präpositionen

Zu den echten Präpositionen zählen [8] :

Arabisch Deutsch
بـ bi- mit, in
لـ li- für, zu
كـ ka- wie
إِلى 'ilá nach
حتى ḥattá bis
على 'alá auf
عن 'an über
في in
من min von
منذ mundhu seit, für (zeitlich)

Ist مَعَ ("mit") eine Präposition (حَرْف)?

Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Die meisten Grammatiker jedoch sehen مع als "Nomen" (اِسْم), weil das Wort مع Nunation (تَنْوِين) erhalten kann [9] . Zum Beispiel: Sie kamen gemeinsam – جاؤوا مَعًا

Eine Präposition (حَرْف) ist per Definition مَبْنِيّ, kann also keinesfalls Nunation bekommen. Deshalb ist das Wort مع ein Adverb der Zeit oder des Orts (ظَرْف مَكان; ظَرْف زَمان), Grammatiker sagen auch: اِسْم لِمَكان الاِصْطِحاب أَو وَقْتَهُ

Wortschatz

Die meisten arabischen Wörter bestehen aus drei Wurzelkonsonanten (Radikalen). Daraus werden dann verschiedene Wörter gebildet, beispielsweise kann man unter anderem aus den drei Radikalen KTB folgende Wörter und Formen bilden:

 • KaTaBa: er schrieb (Perfekt) – das Muster FaʿaLa ist charakteristisch für Verben im Perfekt.
 • yaKTuBu: er schreibt (Imperfekt) – das Muster YaFʿaLu steht für Verben im Imperfekt.
 • KiTāBun: Buch – das Muster FiʿāL kommt häufig bei Substantiven vor.
 • KuTuBun: Bücher – ebenso das Muster FuʿuL.
 • KāTiBun: Schreiber/Schriftsteller (Einzahl) – das Muster FāʿiL ist ein Muster für Aktivpartizipien.
 • KuTTāBun: Schreiber (Mehrzahl) – das Muster FuʿʿāL kommt häufig bei Substantiven vor, die Berufe bezeichnen.
 • maKTaBun: Schreibtisch, Büro – das Muster maFʿaL bezeichnet häufig den Ort, an dem etwas gemacht wird.
 • maKTaBatun: Bibliothek, Buchhandlung – ebenso das Muster maFʿaLa.
 • maKTūBun: geschrieben – das Muster maFʿūL ist ein Muster für Passivpartizipien.

Im klassischen Hocharabisch treten noch die meist nicht geschriebenen Endungen -a, -i, -u, -an, -in, -un, -ta, -ti, -tu, -tan, -tin, -tun oder auch keine Endung auf. Für das T in den Endungen siehe Ta marbuta ; für das N in diesen Endungen siehe Nunation .

Der Wortschatz ist zwar extrem reich, aber oft nicht klar normiert und mit Bedeutungen aus der Vergangenheit überfrachtet. So gibt es zum Beispiel kein Wort, das dem europäischen Wort „ Nation “ relativ genau entspricht. Das dafür gebrauchte Wort ( أمة , Umma ) bedeutete ursprünglich und im religiösen Kontext bis heute „Gemeinschaft der Gläubigen (Muslime)“; oder z. B. „Nationalität“ ( جنسية , ǧinsiyya ) eigentlich „Geschlechtszugehörigkeit“ im Sinne von „Sippenzugehörigkeit“ – „Geschlechtsleben“ z. B. heißt ( الحياة الجنسية , al-ḥayāt al-ǧinsiyya ), wobei al-ḥayāt „das Leben“ heißt. Das Wort für „Nationalismus“ ( قومية , qaumiyya ) bezieht sich ursprünglich auf die Rivalität von „(Nomaden-)Stämmen“ und kommt von qaum , was ursprünglich und bis heute oft noch „Stamm“ im Sinne von „Nomadenstamm“ bedeutet. So überlagern sich oft in einem Wort sehr alte und sehr moderne Konzepte, ohne dass das eine über das andere obsiegen würde. „ Umma “ z. B. gewinnt wieder mehr seine alte religiöse Bedeutung zurück. Es gibt durch Kontakt mit klassischen Kulturen zahlreiche alte Lehnwörter aus dem Aramäischen und Griechischen und seit dem 19. Jahrhundert viele neuere aus dem Englischen und Französischen .

Die häufigsten Wörter

Wie in anderen Sprachen sind auch im Arabischen die Strukturwörter am häufigsten. Je nach Zählmethode und Textkorpus erhält man unterschiedliche Ergebnisse.

Eine Studie der Universität Riad [10] kommt zu folgendem Ergebnis:

 1. في (in [Präposition])
 2. من min (von, aus [Präposition])
 3. على ʿalā (auf, über, an, bei [Präposition])
 4. أنّ anna (dass [Konjunktion])
 5. إنّ inna (gewiss, wahrlich [Konjunktion, auch Verstärkungspartikel ])
 6. إلى ilā (zu, nach, bis, bis zu [Präposition])
 7. كان kāna (sein [Verb])
 8. هذا، هذه hāḏā, hāḏihi (diese, dieser, dieses [Demonstrativpronomen])
 9. أن an (dass [Konjunktion])
 10. الذي allaḏī (der [Relativpronomen])

Die vorstehende Liste enthält weder monomorphematische Wörter noch Personalsuffixe. In einer anderen Wortliste [11] sind diese berücksichtigt:

 1. و wa- (und [Konjunktion])
 2. ل li- (für [Konjunktion])
 3. في (in, an, auf [Präposition])
 4. ب bi- (mit, durch [Präposition])
 5. ـه -hū (sein [besitzanzeigendes Personalsuffix])
 6. من min (von, aus [Präposition])
 7. ـها -hā (ihr [besitzanzeigendes Personalsuffix])
 8. على ʿalā (auf, über, an, bei [Präposition])
 9. إلى ilā (zu, nach, bis, bis zu [Präposition])
 10. أنّ anna (dass [Konjunktion])

Beide Zählungen lassen den bestimmten Artikel ال al- (der, die, das) außer Acht.

Das häufigste Substantiv, das im Deutschen eine substantivische Entsprechung hat, ist laut der Riader Studie يوم yaum („Tag“), das häufigste Adjektiv كبير kabīr („groß“).

Sprachbeispiel

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte :

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء
Yūladu ǧamīʿu 'n-nāsi ʾaḥrāran wa-mutasāwīna fi 'l-karāmati wa-'l-ḥuqūqi. Wa-hum qad wuhibū 'l-ʿaqla wa-'l-wiǧdāna wa-ʿalaihim ʾan yuʿāmilū baʿḍuhum baʿḍan bi-rūḥi 'l-ʾiḫāʾi.
 • In IPA -Umschrift:
ˈjuːladu dʒaˈmiːʕu‿nˈnːaːsi ʔaħˈraːran mutasaːˈwiːna fi‿lkaˈraːmati wa‿lħuˈquːqi wa qɒd ˈwuhibuː‿lˈʕɒqla wa‿lwidʒˈdaːna wa ʕaˈlaihim ʔan juˈʕaːmila ˈbɒʕdˤuhum ˈbɒʕdˤan bi ˈruːħi‿lʔiˈxaːʔi
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

Übersetzungen

Übertragungen ins Arabische erfolgen meist aus dem Englischen und Französischen, oft aus dem Spanischen sowie zur Zeit der Sowjetunion aus dem Russischen. Selten sind Übertragungen aus anderen europäischen Sprachen wie auch aus dem Japanischen, Chinesischen, Persisch, Türkisch und Hebräisch. So liegen zum Beispiel Werke von Jürgen Habermas lediglich in einer in Syrien erschienenen Übertragung aus dem Französischen vor. Einige Werke von Friedrich Nietzsche , ebenfalls aus dem Französischen, wurden in Marokko verlegt. In Syrien erschien Der Antichrist von Nietzsche in einer Übersetzung aus dem Italienischen. [12] Die Buchmesse Kairo , zweitgrößte der Welt für den arabischen bzw. nordafrikanischen Raum, ist staatlich.

Arabisch lernen

Zahlreiche deutschsprachige Universitäten und gemeinnützige Weiterbildungseinrichtungen bieten Kurse für Arabisch als Fremdsprache an, z. B. als Teil der Orientalistik , Theologie , oder eben der Arabistik , der Wissenschaft der arabischen Sprache und Literatur. Das Interesse für Arabisch als Fremdsprache beruht unter anderem darauf, dass es die Sprache des Koran ist und alle islamischen Begriffe in ihrem Ursprung arabisch sind. In muslimischen Schulen weltweit gehört Arabisch zum Pflichtprogramm. Es gibt eine Vielzahl von Arabisch-Sprachschulen, wobei sich die meisten im arabischsprachigen Raum oder auch in nichtarabischen muslimischen Regionen befinden.

Didaktik

Für westliche Lerner des Arabischen ist das erste große Hindernis die arabische Schrift . Im deutschsprachigen Raum wird vor allem auf das Erlernen des Modernen Standard-Arabisch (MSA) gezielt, das im Unterschied zu den arabischen Dialekten auch geschrieben wird. Seine Mutterform, Fusha , gilt als Sakralsprache und beachtet die sog. Nunation , worauf beim MSA größtenteils verzichtet wird. Da die arabische Schrift eine Konsonantenschrift ist und mit Ausnahme von Lehrbüchern und Korantexten ohne Vokalisierung geschrieben wird, nimmt das Erlernen des geschriebenen Wortschatzes unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch, verglichen mit den Alphabetschriften anderer Sprachen. Auch in arabischsprachigen Ländern wird in den ersten zwei Schuljahren ausnahmslos alles mit Vokalisation geschrieben.

Was die Grammatik des modernen Standard-Arabischen betrifft, so wirkt sich der spätere Wegfall der Vokalisierungen bremsend auf die Lerngeschwindigkeit aus. Sogar für Muttersprachler wird in der Schule ein Großteil des Arabischunterrichts für die korrekte Konjugation verwendet.

Siehe auch

Literatur

Allgemeine Beschreibungen

Grammatiken

 • Wolfdietrich Fischer: Grammatik des Klassischen Arabischen. 3. Auflage. Wiesbaden 2002, ISBN 3-447-04512-4
 • Ernst Harder, Annemarie Schimmel : Arabische Sprachlehre. Heidelberg 1997, ISBN 3-87276-001-7 (Knappe Einführung in die arabische Sprache und Grammatik.)
 • John Mace: Arabic Grammar. A Revision Guide. Edinburgh 1998, ISBN 0-7486-1079-0 (Übersichtliche, auf das Arabisch der Gegenwart bezogene Grammatik.)
 • Mohamed Badawi / Christian A. Caroli: As-Sabil: Grundlagen der arabischen Grammatik , Konstanz 2011.

Lehrbücher

 • Katharina Bobzin: Arabisch Grundkurs. Lehrbuch mit Audio-CD und Schlüssel. 2. durchgesehene Auflage. Wiesbaden 2004, ISBN 978-3-447-05043-2 (12 Lektionen jeweils mit Testseite, Text- und Übungsteil, komplett vertont mit genauen Schreibanleitungen für alle arabische Buchstaben.)
 • Tawfik Borg: Modernes Hocharabisch. Konversationskurs. 5. Auflage. Hamburg 2004, ISBN 3-921598-23-0 (Konversationsbezogenes Lehrwerk, das zum Teil jedoch ägyptisches statt hocharabischen Vokabulars verwendet.)
 • Wolfdietrich Fischer, Otto Jastrow: Lehrgang für die arabische Schriftsprache der Gegenwart. 5. Auflage. Wiesbaden 1996, ISBN 3-88226-865-4
 • Günther Krahl, Wolfgang Reuschel, Eckehard Schulz: Arabisch mit System Berlin/München 2012, ISBN 978-3-468-80354-3
 • Dr. Amin Tahineh: Arabisch für die Erwachsenenbildung. ISBN 3-00-007862-2
 • Mohamed Badawi / Christian A. Caroli: As-Sabil. Praktisches Lehrbuch zum Erlernen der arabischen Sprache der Gegenwart, Band 1 , Konstanz 2005.
 • Mohamed Badawi / Christian A. Caroli: As-Sabil: Grundlagen der arabischen Verblehre , Konstanz 2008.
 • Stefan Wild : Didaktische Probleme des akademischen Unterrichts im klassischen Arabisch . In: JH Hopkins (Hrsg.): General Linguistics and the Reaching of Dead Hamito-Semitic Languages . Brill (Verlag) , Leiden 1978, S. 51–67.

Wörterbücher

 • Nabil Osman, Abbas Amin: Deutsch-Arabisches Wörterbuch . Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-447-10397-8 . (Erstes modernes Großwörterbuch für die arabische Sprache seit Götz Schregle, 1974)
 • Götz Schregle : Deutsch-Arabisches Wörterbuch . Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1974, ISBN 978-3-447-01623-0 . (Gilt als das Standardwörterbuch Deutsch–Arabisch)
 • Hans Wehr : Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart (Arabisch-Deutsch) . Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020, ISBN 978-3-447-11495-0 . (Das Standardwörterbuch der arabischen Gegenwartssprache, nach Wurzeln geordnet)
 • Arne Ambros: A Concise Dictionary of Koranic Arabic Wiesbaden 2004, ISBN 3-89500-400-6
 • Arne Ambros, Stephan Procházka: The Nouns of Koranic Arabic Arranged by Topics Wiesbaden 2006, ISBN 3-89500-511-8

Fachliteratur zu spezifischen Themen

 • André Roman: La création lexicale en arabe – étude diachronique et synchronique des sons et des formes de la langue arabe , Jounieh [ua], (CEDLUSEK) Université Saint-Esprit de Kas, 2005 434-130/42/81, LSV 0874
 • Hartmut Kästner: Phonetik und Phonologie des modernen Hocharabisch . Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1981, Verlagslizenz Nr.
 • Pierre Larcher: Linguistique arabe: sociolinguistique et histoire de la langue , Leiden [ua], Brill, 2001
 • Petr Zemánek, Jiří Milička: Words Lost and Found. The Diachronic Dynamics of the Arabic Lexicon. RAM-Verlag, Lüdenscheid 2017. ISBN 978-3-942303-45-3 .

Weblinks

Wiktionary: Arabisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : arabische Sprache – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikibooks: Arabisch – Lern- und Lehrmaterialien
Allgemein
Wörterbücher
Lernen
Einstufungstest
Diverses

Einzelnachweise

 1. https://www.ethnologue.com/language/ara
 2. a b Arabic, Standard - Ethnologue , Zugriff am 23. Januar 2016.
 3. Arabic . In: Ethnologue . ( ethnologue.com [abgerufen am 23. August 2018]).
 4. Arabisch als Weltsprache , Zugriff am 23. März 2014.
 5. Kai L. Chan: Power Language Index. (PDF) Kai L. Chan, Mai 2016, abgerufen am 18. November 2019 (englisch).
 6. Bengt Knutsson: Studies in the Text and Language of Three Syriac-Arabic Versions of the Book of Judicum, with Special Reference to the Middle Arabic Elements . Brill, 1974. Online-Teilansicht
 7. Olivier Durand: Le vocalisme bref et la question de l'accent tonique en arabe maroccain et berbère. In: Rivista degli Studi Orientali, Volume LXIX (1995), S. 11–31. Bardi, Rom 1996.
 8. Drissner, Gerald: Arabic for Nerds . 270 Questions on Arabic Grammar. 1. Auflage. Createspace, Berlin 2015, ISBN 978-1-5175-3838-5 , Kap.   35 , S.   62 .
 9. Drissner, Gerald: Arabic for Nerds . 270 Questions on Arabic Grammar. 1. Auflage. createspace, Berlin 2015, ISBN 978-1-5175-3838-5 , S.   64 .
 10. ʿAbduh, Dāwūd ʿAṭīya: al-Mufradāt aš-šāʾiʿa fī 'l-luġa al-ʿarabīya: dirāsa fī qawāʾim al-mufradāt aš-šāʾiʿa fī l-luġa al-ʿarabīya , Riad 1979.
 11. Fromm, Wolf Dietrich: Häufigkeitswörterbuch der modernen arabischen Zeitungssprache , Leipzig 1982.
 12. („Über den Kulturtransfer auf steinigen Routen“, Neue Zürcher Zeitung . 3/2006)