ingeniør

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Ingeniør og teknisk tegner med byggeplaner (1960)

Ingeniør (fra fransk ingeniør [ ɛ̃.ʒe.njœʁ ], tysk [ ˌꞮn.ʒɛˈnjøɐ ], sveitsisk standardtysk [ ˈƐ̃.ʒe.njœʁ ]; Forkortelse Ing. ) Er jobbtittelen for spesialister innen teknologi .

Utdannelsen til å bli ingeniør og utøvelsen av yrket er noen ganger regulert veldig forskjellig i landene i Europa. I Tyskland, Østerrike og Sveits er ingeniører utdannet ved universiteter , tekniske høyskoler og tekniske høyskoler (yrkeshøgskoler); i Tyskland alene også gjennom et dobbelt studium ved et yrkesakademi og i Østerrike alene ved høyere tekniske institutter (HTL) samt sammenlignbare fagskoler (i en teknisk og kommersiell, landbruks-, skogs- eller miljøopplæringsgren).

De akademiske universitetsgradene for ingeniører i henhold til European Bologna Process er Bachelor of Science (forkortet: B.Sc. ) eller Engineering ( B.Eng. ) Og Master of Science ( M.Sc. ) eller Engineering ( M .Eng. ), Som i stor grad erstatter den tidligere akademiske graden Diplom-Ingenieur (in) (forkortet: Dipl.-Ing. ) [1] . Mastergraden åpner for markedsføring av doktorgrad i ingeniørfag (forkortet. Dr.-Ing) i Tyskland eller doktor i teknisk vitenskap (forkortet teknikk Dr.) i Østerrike.

etymologi

Det latinske ordet ingenium betyr "genial oppfinnelse" eller "oppfinnsomhet". Den stammer italienske ordet Ingegnere (dvs. “Zeugmeister”, “Kriegsbaumeister”) ble brukt i middelalderen bare i forbindelse med krig teknologi og i tysk som en like restriktiv utlåns ordet ingeniør. Det var først på 1600 -tallet at det franske ordet ingénieur betydde "spesialist på det tekniske feltet med teoretisk opplæring". Det kom tilbake derfra på 1700 -tallet som lånordingeniør på tysk, men nå i den mer generelle franske betydningen og i løpet av 1800 -tallet også erstattet begrepet kunstmester , som er vanlig innen gruvedrift og hydraulikk. [2] [3]

historisk utvikling

Vauban (høyre)

Middel latinsk tittel ingeniarius , som var knyttet til vedlikehold og bruk av militære instrumenter (rustning, våpen, artilleri), ble også brukt av Leonardo da Vinci i den tidens italienske form . Under Sebastien le Pestre de Vauban , festningsbyggeren til Louis XIV , utviklet betydningen for ingeniører, som går utover militæret og fremdeles er vanlig i dag. I denne forstand blir Arkimedes , kjent fra antikken, nå retrospektivt referert til som ingeniør på grunn av hans tekniske oppfinnelser.

Siden tretti års krig har en gruppe tekniske eksperter blitt rekruttert til mange hærer i Europa og integrert i hierarkiet til hæren som en mer eller mindre uavhengig permanent formasjon. Artilleri og ingeniørkorps ble dannet. [4] Arbeidsfeltet til disse ingeniørene ble senere utvidet fra militær teknologi til statlig sivilingeniør og gruvedrift . De absolutistiske statene organiserte et teknisk byråkrati både i militæret og i embetsverket. Koblingen mellom de to tjenestene var tydelig i befestingssystemet . Festningsbyggeren var en tekniker i krig og i fred. Han hadde befestede steder å bygge. Under krigen ga han hjelp til å forsvare dem og erobre utenlandske festninger.

Ingeniørutdanning fra 1700 -tallet

I det tysktalende området spiller utviklingen i Sachsen en banebrytende rolle. August Christoph Graf von Wackerbarth , sjef for ingeniøroffiserene siden 1702, løsnet dem fra artillerikorpset i 1712 og dannet dermed det første ingeniørkorpset i Tyskland. Ingeniørbetjentene jobbet i fredstid innen hydraulikkteknikk inkludert meliorering , i vei- og brobygging, i geodesi og kartografi . De var også involvert i den store nasjonale undersøkelsen fra 1780 og på mange områder innen infrastruktur og regional utvikling. Sjefene for ingeniørkorpset var samtidig i spissen for sivilbyggeavdelingen til 1745. I desember 1743 begynte ingeniørakademiet i Dresden, konseptet som Jean de Bodt hadde utarbeidet, å undervise i Neustädter kaserne - med fag som matematikk, festningskonstruksjon, geodesi, geografi, sivilingeniør, mekanikk og ingeniørfag. Den tidlige dannelsen av et ingeniørkorps som var uavhengig i den militære organisasjonen og etableringen av en teknisk høyskole som også formidlet vitenskapelig innhold var viktige bidrag både til utviklingen av ingeniøryrket med en solid profesjonell profil og til ingeniørvitenskapene. [4]

I Frankrike var det etableringen av det første militære ingeniørkorpset for vei- og brobygging i 1720. Den vitenskapelige opplæringen av ingeniører begynte på sivilingeniørskolen som ble åpnet i Paris i 1747, etterfulgt av École polytechnique i 1794 og School of Road and Bridge Construction i 1795 ( École nationale des ponts et chaussées ).

I Østerrike ble det midlertidig opprettet et formelt ingeniørakademi for Habsburg -hæren i 1717, og siden 1720 har det vært en permanent institusjon. I 1736 flyttet det tekniske militære akademiet inn i det som nå er Stiftskaserne i Wien. Siden den gang har ingeniørskoler og senere tekniske høyskoler vokst opp i mange andre land, som i løpet av 1800- og 1900 -tallet ble plassert på lik linje med universiteter (i dag tekniske universiteter). I anledning hundreårsjubileet for Charlottenburg University Royal Technology 19. oktober 1899 om "The Most High act" ( kabinettordenen ) til Wilhelm II. , Kongen av Preussen , ved de tekniske universitetene i Preussen , akademikerutdannet ingeniør ( Dipl.-Ing.) Introdusert sammen med doktor i ingeniørfag ( Dr.-Ing. ). [5] : 231 f.

I de påfølgende årene, var også i andre stater i det tyske imperiet Dipl.-Ing. og Dr.-Ing. introdusert ved tekniske universiteter:

På 1970 -tallet begynte Forbundsrepublikken Tyskland å konvertere ingeniørtrening til et høyere nivå av vitenskapelig opplæring. Et ytre tegn på dette var oppløsningen av de tidligere høyere tekniske skolene (ingeniørskoler og akademier) og etableringen av tekniske høyskoler. Av lignende grunner ble ingeniørhøgskolene opprettet i Den tyske demokratiske republikken fra 1969, som også ble tekniske høyskoler etter at DDR tiltrådte Forbundsrepublikken.

Opptak av kvinner til ingeniørstudier, første vitnemål og doktorgrader

Den amerikanske ingeniøren Kitty Joyner i 1952

Den første kvinnelige ingeniør i et europeisk land var Cécile Butticaz , som fikk sitt diplom i elektroteknikk fra Lausanne School of Engineering i 1907, ledet et ingeniørkontor fra 1909, jobbet på andre Simplon tunnelen og fikk sin doktorgrad i fysikk fra universitetet fra Genève i 1929.

I de forskjellige delstatene i det tyske riket mellom 1900 og 1909 ble kvinner tatt opp for å studere ved tekniske universiteter og dermed studere ingeniørfag. [6] [7] [8] Men bare noen få kvinner studerte ingeniørfag. I 1918 var det 29 arkitektstudenter, fem elektroteknikkstudenter, tre sivilingeniørstudenter og en gruvestudent ved TH Berlin. [9] I vintersemesteret 1918/19 var det 75 ingeniørstudenter i det tyske riket, 56 av dem studerte arkitektur. [10] I tillegg til Berlin tiltrukket de tekniske universitetene i Darmstadt og München også kvinnelige teknologistudenter i keisertiden.

Den første kvinnelige ingeniøren ved et tysk universitet var Elisabeth von Knobelsdorff , som ble uteksaminert i arkitektur fra det tekniske universitetet i Berlin-Charlottenburg i 1911. [11] Jovanka Bončić-Katerinić og Thekla Schild fulgte i 1913. Bončić-Katerinić besto diplomeksamen ved det tekniske universitetet i Darmstadt og slo seg ned i Beograd som arkitekt. [12] Thekla Schild mottok sitt vitnemål fra TH Karlsruhe. Fram til ekteskapet i 1916 jobbet hun, for det meste ulønnet, i flere arkitektfirmaer. [13] Den første dokumenterte maskiningeniøren var Elsbeth Steinheil, hvis far var gründer. Hun studerte ved TH München fra 1913 til 1917. Et år etter eksamen ble hun gift med en ansatt hos sin far. [14] Den første sivilingeniøren som ble kjent ved navn var Martha Schneider-Bürger , som ble uteksaminert fra TH München i 1927. [15] Hun publiserte stålprofilbordene i mange tiår. [16]

Marie Frommer , som fikk sitt diplom i arkitektur i Berlin i 1916, tok doktorgraden i 1919 ved TH Dresden om emnet "River Course and Urban Development". Det var en kvinnes første doktorgrad i ingeniørfag. Etter å ha jobbet i arkitektfirmaer i noen år, åpnet Frommer sitt eget arkitektfirma i 1925. Frommer var jødisk og måtte emigrere til USA i 1936, hvor hun igjen lyktes som arkitekt. [17] Den første doktorgraden i maskiningeniør var Ilse Essers , i 1926 tok hun ingeniørfag i Aachen. Essers oppdaget balansering av masser på bevegelige vingeklaffer og vingeror for å forhindre viftede vingesvingninger. I 1929 tok hun doktorgrad fra TH Berlin. Med sin kunnskap og oppfinnelser skapte hun viktige grunnlag innen luftfartsteknologi , byggekonstruksjon og maskinteknikk. [18] Ved det tekniske universitetet i Darmstadt var Kira Stein den første kvinnen som tok doktorgrad i maskinteknikk.

jobbprofil

Ingeniører er "de åndelige foreldrene til tekniske systemer ", med hvis hjelp vitenskapelig kunnskap brukes til praktisk fordel for menneskeheten. Hovedsakelig blir fysiske funn evaluert, andre kommer fra kjemi og biologi (inkludert medisin). Et enkelt system (enhet, maskin, struktur, transportmiddel, kommunikasjonsmidler og mange andre) kan baseres på kunnskapen til alle tre naturvitenskapene. Det som er sikkert er at det sjelden er basert på bare en gren av noen av de tre - hovedsakelig fysikken. Som et resultat må den enkelte ingeniøren tilegne seg et bredt spekter av vitenskapelig kunnskap. Når du oppretter komplekse systemer, er derimot deltakelse fra flere spesialiserte ingeniører og noen ganger naturvitere nødvendig. Spesialistingeniørene foretrekker sitt fagspråk, som ofte ikke er det samme mellom fagene. Samarbeidsarbeid krever imidlertid at den enkelte ingeniøren er i stand til å gjøre seg tydelig forståelig for alle involverte - ideelt for allmennheten - også språklig. Den tekniske tegningen er generelt lett å forstå for alle involverte.

En ingeniørs aktiviteter i yrkeslivet inkluderer: design, planlegging, konstruksjon, utførelse, drift, salg og overvåking (f.eks. TÜV) av: bygninger, maskiner og alle typer elektrotekniske systemer, f.eks. Systemer for generering og produksjon, systemer for ver - og avhending og driftsressurser, infrastruktur for trafikk (på land, vann, luft) og transportmidler, militær teknologi, medisinsk teknologi, miljø-, landbruks- og skogbrukssystemer.

Som regel, når du oppretter systemer (produkter) - selv når du introduserer helt nye tekniske applikasjoner - brukes tradisjonelle metoder og produksjonsmidler. Ingeniøren må mestre de kjente produksjonsmetodene, verktøyene og materialene og standardkomponentene som er tilgjengelige for underfunksjoner. Den relevante instruksjonen støttes av industrielle praksisplasser der læring foregår for hånd og på stedet. Det er en fordel hvis du har lært et yrke eller utdannet deg som fagarbeider før du studerer. Dette gjelder spesielt for studenter, siden de stort sett vil jobbe innen applikasjonsrelaterte felt i sitt senere yrkesliv.

Teoretisk undervisning i naturvitenskap er skreddersydd for ingeniørene. For eksempel læres ikke mekanikk , optikk , statikk og elektrisitet generelt, men som teknisk mekanikk , væskemekanikk , teknisk optikk , konstruksjonsteknikk og elektroteknikk . Ingeniøren, som naturvitenskapsmannen, bruker matematikk til å beskrive og kvantitativt evaluere objektene sine, og tilegner det i sammenligning med dagligdags regning som såkalt høyere matematikk .

Universitetsutdannet er teoretisk utdannet mer omfattende enn teknisk høyskoleingeniør, som forutbestemmer ham til å bli utviklingsingeniør .

En tradisjonell aktivitet av ingeniøren f.eks. Som i en industriell virksomhet innen maskinteknikk er design eller design av produktet. Utviklingsingeniøren har eksistert nesten like lenge (hovedsakelig teoretisk forarbeid til bygging). Samtidig med overgangen til stadig mer intensiv automatisk produksjon, økte antallet produksjonsingeniører. En utstyrsingeniør jobber i grensesnittet mellom områdene produksjonsteknologi, vedlikehold og prosessteknologi. Den økte industrielle arbeidsfordelingen førte til salg og innkjøp av ingeniører som kontaktpersoner mellom de selgende leverandørbedriftene og sluttproduktprodusentene. Salgs- eller markedsføringsingeniører er også ansatt for å arbeide på markedet for det endelige produktet.

Jobbprofiler presentert av ingeniører selv kommer for eksempel fra Max von Eyth ( Behind Plough and Vice , 19th Century) og Heinz Hossdorf ( The Experience of Being an Engineer , 2002 [19] ).

Ingeniøren i offentligheten

Ingeniørsangen

De to første linjene i ingeniørsangen er [20] .

Ingenting er for vanskelig for ingeniøren -
Han ler og sier: Hvis dette ikke er det, kan det gjøres!

Det ble skrevet i 1871 av Heinrich Seidel , som selv var ingeniør og presenterte yrket sitt som et livsmotto.

Teknologien og ingeniørene som deres designere er garantister for fremgang og fred. Global handling ble bekreftet for Seidels ingeniører allerede i den industrielle oppstartsperioden .

Den siste strofen lyder:

Ingeniørene burde leve!
Den sanne ånden i de aller siste tider dreier seg i dem!
Hennes hjerte er viet til fremgang,
Hennes styrke og tid er viet til fred her nede!
Arbeidets velsignelser fortsetter,
Spred det fra sted til sted,
Fra land til land, fra hav til sjø -
Ingeniøren.

Ingeniørsangen er dermed også et bevis på euforien om at vitenskap og teknologi ville føre menneskeheten inn i en underverden, [21] og den resulterende høye sosiale anerkjennelsen av ingeniøryrket.

Euforien om teknisk fremgang gikk ned for første gang etter første verdenskrig , der deler av verden ble menneskelige slakterier ved hjelp av tekniske midler. [21] I omtrent et halvt århundre har det vært stor mistillit til tekniske innovasjoner på den ene siden og på den andre siden naturlig tilegnelse av det økende antallet nyttige og fascinerende produkter som er skapt av ingeniører. Den økende generelle uvitenheten i tekniske spørsmål [21] påvirker også ingeniøren i det offentlige bildet, i hvis øyne investoren, som alltid har formet økonomisk utvikling, har kommet frem.

Gyro Gearloose

I den tyske oversettelsen har Daniel Düsentrieb den første linjen i ingeniørsangen i følgende modifiserte form som mottoet:

Ingenting skal sverges til ingeniøren.

I denne tegneseriehistorien uttrykker den amerikanske forfatteren Carl Barks og oversetteren Erika Fuchs sitt eget ambivalente forhold til ingeniøren. Barks ville gjerne ha vært en oppfinner, Fuchs var gift med en ingeniør som endringen til Ingeniör / Schwör stammer fra, men som tok hensyn til den tekniske sangen i sin opprinnelige uttalelse. Totalt sett møter tegneserien Daniel Düsentrieb allmennhetens blandede oppførsel overfor ingeniører. Han jobber hardt og er fornøyd, selv om ikke alle hans geniale design er vellykkede, eller hvis de vellykkede blir anerkjent eller belønnet på riktig måte. Ingenting skal sverges til ingeniøren - det ble et bevinget ord - med litt hån bak seg . En lignende setning går:

Uansett hvor du gir ham en gåte, står ingeniøren og tenker.

Ingeniør og patent

En ingeniør blir ofte navngitt som oppfinneren i patentspesifikasjoner . En enkelt ingeniør kan gjøre seg bemerket med gode eller mange oppfinnelser. Imidlertid er han ikke nødvendigvis også eieren som høster sporadisk suksess med et gitt patent. Retten beskyttet av et patent tilhører arbeidsgiveren som bare må betale sin ansatte oppfinner et gebyr . Selvstendig næringsdrivende ingeniører, som er kjent for sine mange patenter, har vanligvis bare råd til registrering og driftskostnader ved patentkontorene i flere land fordi de er i stand til å gjøre det gjennom økonomisk suksess basert på en enkelt eller noen få oppfinnelser. Eksempler på uavhengige og økonomisk vellykkede oppfinnere er Thomas Alva Edison og Artur Fischer .

Internasjonal situasjon

Tyskland

Underlagt sosial sikkerhet
ansatte ingeniører
i Tyskland [22] [23]
år Antall
1999 637.935
2001 657.491
2003 647.051
2005 639.119
2007 654,358
2011 639 000

Graden Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.) Erverves ved å studere ved et teknisk universitet (tidligere et teknisk universitet ) eller universitet , som vanligvis varer i fem år. Det fireårige kurset ved et universitet for yrkesfag fører til en ingeniør (FH) . [24] Ingeniørskolene (høyere tekniske skoler, ingeniørhøgskoler) som eksisterte før grunnleggelsen av de tekniske høyskolene, men også de tekniske høyskolene i noen år førte til tittelen utdannet ingeniør ( ingeniør (grad) ) etter minimum tre års studier. Som et resultat av Bologna -prosessen har mange universiteter nå også byttet ingeniørfag til de nye bachelor- og mastergradene . Begge grader kan fås ved universiteter så vel som ved universiteter for anvendt vitenskap. De tilsvarende akademiske gradene er Bachelor of Engineering (B.Eng.) Eller Bachelor of Science (B.Sc.) eller Master of Engineering (M.Eng.) Eller Master of Science (M.Sc.).

Den europeiske ingeniøren (EUR ING) er en spesiell form. Det er en kvalitetsstandard for å gjøre de forskjellige ingeniøropplæringskursene i Europa sammenlignbare. EUR ING -betegnelsen tildeles av FEANI ( Federation of European National Engineers 'Associations ) i Brussel. Det er ikke en universitetsgrad, men et sertifikat for kvalifikasjoner. Dette står derfor på visittkortet som et privat tillegg under navnet. Registeret lagrer z. For eksempel mottar nyutdannede fra tekniske skoler med avansert opplæring også sertifikatene som kreves for profesjonell aktivitet (f.eks. I detaljbygging).

En annen spesiell form er skipsingeniøren . Personen som er ansvarlig for driften av et skip i internasjonal skipsfart kan bli skipsingeniør etter å ha fullført en toårig teknisk høyskole etter å ha fullført skipsmekanikklærlingen. Stillingen "skipsingeniør" ble allerede kunngjort i henhold til § 3 nummer 5 7. januar 1909 (RGBl., S. 210). Med ministerdekretet 17. desember 2010 ble kvalifiseringen til å bli skipsingeniør introdusert.

Også innen gruvedrift kan Steiger ta et kurs for å bli ingeniør uten å studere: Nyutdannede fra operatørkurset ved en tysk fjellskole har lov til å bruke yrkestittelen som ingeniør i samsvar med avsnitt 1 i ingeniørloven i alle føderale stater .

Et sveisetilsynskurs tilbys i sveiseteknologi. The International Institute of Welding tildeler vellykkede kandidater med et globalt gyldig Diploma International Welding Engineer. [25] I tillegg til ingeniører fra alle disipliner, er sveiseteknikere, toppklatrere og kapteiner i sin funksjon som havnefogder også tatt opp til undersøkelses- / godkjenningsarbeidet. Som en akademisk grad er IIW -vitnemålene gyldige for livet. Med en sertifisering som er gyldig i tre år, er den nødvendige videreutdanningen og aktiviteten som sveiseleder sertifisert for første gang tre år etter at patentet er gitt i samsvar med folkeretten. [26] Jobbtittelen er Certified International Welding Engineer .

Stillinger og akademiske grader

Jobbtittelen "ingeniør" har blitt beskyttet i Forbundsrepublikken Tyskland av ingeniørlovene i forbundsstatene siden begynnelsen av 1970 -tallet og kan bare brukes av nyutdannede av kurs med hovedinnhold som er teknisk eller teknisk. I tillegg til de klassiske ingeniørkursene (f.eks. Maskinteknikk), kan dette for eksempel også omfatte datavitenskap. Tidligere fikk personer uten ingeniørkvalifikasjon, men med mange års relevant yrkeserfaring, (og fortsetter å være) muligheten til å bruke tittelen "ingeniør".

Nyutdannede ved tidligere ingeniørskoler er tillatt av statlig lov som regulerer den tidligere innvilgede statsbetegnelsen "ingeniør" eller "ingeniør (grad.)" (Utdannet ingeniør) leder og under Nachdiplomierung ansvarlig for den underliggende utdanningsministeren for utdannelse under visse forhold staten navn "Dipl.-Ing. (FH) ”. Den statlige ikke-akademiske kvalifikasjonen ervervet ved yrkesfaglige akademier får tillegg av parenteser (BA): "Diplom-Ingenieur (BA)".

Studier ved tekniske universiteter (tidligere tekniske universiteter) er tradisjonelt alltid belønnet med akademisk grad "Dipl. -Ing." - mer nylig med tillegg av parenteser (TU), (TH) - eller som "Dipl. -Ing. Univ. ”(Tildelt blant annet av det tekniske universitetet i München) skrevet for å skille det fra Dipl.-Ing. (FH).

Etter å ha fullført en doktorgrad i ingeniørfag ved et universitet, tildeles den akademiske graden "Doctor of Engineering" ("Doctor of Engineering", " Dr.-Ing. "), Men "Dr. techn. "eller" Dr. mont. ”for teknisk eller gruvedrift.

Bologna -prosess

Som et resultat av Bologna -prosessen har i mellomtiden (2010) nesten alle tekniske høyskoler og universiteter byttet ingeniørkurs til en bachelor- eller mastergrad. Studenter som tidligere har meldt seg på et diplomkurs kan også fullføre studiene med et diplom. I bachelor- og masterprogrammene er de tilsvarende akademiske gradene Bachelor of Engineering (B.Eng.) Eller Bachelor of Science (B.Sc.) eller Master of Engineering (M.Eng.) Eller Master of Science (M. Sc. ) Uavhengig av universitetet der kurset ble fullført.

I Free State of Sachsen tillater State University Act (fra 2014) eksplisitt fullføring av et diplom og bachelorkurs med ingeniørgrad (Dipl.-Ing.) Tilbys fortsatt.

Fagforeninger og ingeniørforeninger som Akkrediteringsforeningen for studieprogrammer i konstruksjon (ASBau) er kritiske til overgangen til de nye gradene og tviler på at bachelorgraden gir tilstrekkelig yrkesopplæring. Du ser på de nye kvalifikasjonene som et forsøk på å flytte en stor del av opplæringen til yrkeslivet.

Kammer og fagforeninger

Ingeniørers profesjonelle saker i Tyskland håndteres uavhengig av ingeniørkamrene . Disse har offentligrettslig status og er - siden ingeniørrett i Tyskland i utgangspunktet er en statlig sak - organisert på forbundsstaters nivå. En " rådgivende ingeniør " må oppfylle visse lovfestede krav og skrive seg inn på "listen over rådgivende ingeniører" til ingeniørkammeret i sin respektive føderale stat. Yrkestittelkonsulentingeniøren for en frilansingeniør er beskyttet av statlig lov ( kammeryrke ).

VDI (Association of German Engineers), som ble grunnlagt i 1856, har etablert seg som en ingeniørforening i Tyskland. Med for tiden rundt 154 000 medlemmer (fra februar 2014) [27] er det en av de største teknisk orienterte klubbene og foreningene i verden.

Spesielt representerer kvinners interesser i ingeniøryrket den tyske foreningen for kvinnelige ingeniører e. V. (dib). Med organisasjonen Engineers Without Borders er det også en forening som fremmer ingeniørers globale engasjement for humanitære prosjekter. Central Association of Engineering Associations (ZBI) har etablert seg som paraplyorganisasjonen for det store antallet profesjonelle foreninger.

Ingeniørgrader oppnådd i DDR

Ingeniørene i DDR ble trent på tre nivåer:

 1. Ingeniørskoler (tekniske skoler),
 2. Engineering college (IHS) og
 3. Tekniske høyskoler, tekniske universiteter og universiteter.
Opplæring på ingeniørskoler (tekniske skoler)
Ingeniørsertifikat, november 1990
Sertifikat av et "doktorgrad"

Gjennomføring av 10. klasse og yrkesopplæring var forutsetningene for opptak. En universitetsopptakskvalifikasjon i form av en Abitur eller lignende var ikke nødvendig. Standard studietid for ansikt til ansikt studier var seks semestre. Studenten brukte det siste (sjette) semesteret i selskapet for å gjøre seg kjent med sin fremtidige stilling. Kurset avsluttet med statstittelen ingeniør (abbr.: "Ing."). Graden ble også ansett som en fagspesifikk inngangskvalifikasjon for høyere utdanning. Häufig wurden Facharbeiter mit guten und sehr guten Leistungen vom Betrieb zum Fachschulstudium delegiert. Auch gab es spezielle Sonderstudienformen für Frauen (Frauensonderstudium), um die Frauenrate in den technischen Berufen anzuheben.

Mit dem Beitritt der DDR wurden die in der DDR erworbenen oder staatlich anerkannten schulischen, beruflichen und akademischen Abschlüsse beziehungsweise Befähigungsnachweise neu eingeordnet. Laut Art. 37 , Abs. 1 des Einigungsvertrags haben die Fach- und Ingenieurschulabschlüsse, deren Ausbildungsniveau zwischen der Facharbeiter- und Hochschulbildung lag, keine Entsprechung im westdeutschen Bildungssystem. Manche Abschlüsse sind gleichwertig dem westdeutscher Ingenieurschulen und Ingenieurakademien bis Anfang der 1970er Jahre. Eine Gleichstellung zu westdeutschen Fachhochschulabschlüssen war nicht möglich. Die Gleichwertigkeit zu Fachhochschulabschlüssen konnte nur nach dem Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Aufbaustudium an einer FH) festgestellt werden.

Auf Drängen der neuen Länder wurde auch eine Regelung zum Erwerb des FH-Diploms aufgrund von Berufserfahrung und ohne Besuch des Aufbaustudienganges vereinbart. Mit dieser Nachdiplomierung wird einigen Absolventen das Recht eingeräumt, nach Nachweis einer einschlägigen dreijährigen Berufstätigkeit den Titel Dipl.-Ing. (FH) zu tragen. Da dieser Titel vom Kultusministerium verliehen wird und nicht von einer Hochschule, handelt es sich hierbei um eine staatliche Bezeichnung und nicht um einen akademischen Grad. Dies ist vergleichbar mit der staatlichen Abschlussbezeichnung Dipl.-Ing. (BA) an einer Berufsakademie .

Die ursprüngliche Stichtagsregelung wurde zwischenzeitlich durch ein Gerichtsurteil für ungültig erklärt. [28] Für die Nachdiplomierung muss beim Kultusministerium ein kostenpflichtiger Antrag gestellt werden.

Einige Jahrgänge mussten ein zusätzliches Aufbaustudium an einer Fachhochschule über drei Semester mit einer Diplomarbeit zur Erlangung eines Dipl.-Ing. (FH) absolvieren.

Nach der Wende wurden die meisten Ingenieurschulen geschlossen bzw. in Fachschulen zur Ausbildung zum Staatlich geprüfter Techniker umgewandelt. Einige wurden zu Fachbereichen von Fachhochschulen ausgebaut.

Ausbildung an Ingenieurhochschulen (IHS)

Ab 1969 wurden im Rahmen der 3. Hochschulreform der DDR die Ingenieurhochschulen eingeführt. Als Zugangsvoraussetzung galt die Berufsausbildung mit Abitur (BmA) oder das Abitur der EOS mit einem Vorpraktikum. Auch bot man für Interessenten ohne Abitur einjährige Vorkurse zur Erlangung des Teilabiturs direkt an den IHSen an. Die Regelstudienzeit betrug anfangs 3,5 Jahre und wurde später auf vier Jahre erhöht. Ein Semester sah das große Industriepraktikum vor. Das Studium endete mit dem Hochschulgrad Hochschulingenieur (Abk.: „HS-Ing.“).

Die Ingenieurhochschule war von ihrer Aufgabenstellung und vom akademischen Niveau das ostdeutsche Pendant zu den westdeutschen Fachhochschulen. Die Ingenieurhochschule sollte die Ingenieurfachschule ablösen. Aufgrund von Abiturientenmangel scheiterte dieses Vorhaben. Wegen der Verwechslungsgefahr zum Ingenieur wurde auch der Hochschulgrad „HS.-Ing.“ ab 1977 nicht mehr vergeben. Die verbliebenen Ingenieurhochschulen wurden zu Technischen Hochschulen umgewandelt oder solchen angegliedert, oder sie wurden Ingenieurhochschulen mit Promotionsrecht und dem Abschluss „Diplom-Ingenieur“.

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands wurden (gemäß Einigungsvertrag ) die Abschlüsse der Ingenieurhochschulen als gleichwertig mit westdeutschen FH-Abschlüssen eingestuft. Die Absolventen konnten sich ohne Auflagen und Einschränkungen zum akademischen Grad „Diplom-Ingenieur (FH)“ umdiplomieren lassen. Nach der Wende wurden sämtliche Ingenieurhochschulen zu Fachhochschulen.

Ausbildung an Technischen Hochschulen, Technischen Universitäten und Universitäten

Zugangsvoraussetzung für das Ingenieurstudium an einer TH/TU oder Uni war das Abitur. Die Regelstudienzeit betrug fünf Jahre, später wurde sie per Ministerbeschluss einheitlich auf vier Jahre begrenzt. Der Abschluss war der akademische Grad Diplomingenieur.

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands wurden (gemäß Einigungsvertrag) die Abschlüsse an traditionellen Technischen Hochschulen und Universitäten als gleichwertig bzw. niveaugleich den Abschlüssen der westdeutschen Technischen Hochschulen und Universitäten eingestuft. Abschlüsse, die an Technischen Hochschulen abgelegt wurden, die aus Ingenieurhochschulen hervorgingen, unterzog man einer Inhaltsprüfung. Bei mindestens neunsemestriger Studiendauer wurden sie wie TH- bzw. TU-Abschlüsse gewertet. Bei 8-semestriger Studiendauer wurden sie als gleichwertig dem westdeutschen FH-Abschluss eingestuft. Die meisten dieser vormals in Technische Hochschulen umgewandelten Ingenieurhochschulen wurden nach der Wende zu Fachhochschulen. Nur eine erlangte den Status einer Technischen Universität (TU), die TU Ilmenau.

Österreich

Amtlicher Straßenname mit Ingenieursbezeichnung in Linz

Die technische Ausbildung, die Führung der Bezeichnung Ingenieur und der akademischen Ingenieurgrade, sowie die auf ziviltechnischer und gewerberechtlicher Basis beruhende Berufsbezeichnung Ingenieur sind in Österreich bundeseinheitlich geregelt. Gesetzlich anerkannt wurde die damalige Standesbezeichnung erstmals 1917 von Kaiser Karl . [29]

Ingenieursausbildung im Rahmen des Schulsystems

Im Rahmen des Schulsystems erfolgt die Ingenieursausbildung an den Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) und den Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Lehranstalten (HLFL) sowie vergleichbaren berufsbildenden höheren Schulen in einem gewerblichen oder umweltbezogenen Ausbildungszweig. Die Ausbildung dauert fünf Jahre (9. bis 13. Schulstufe) und schließt mit der Reife- und Diplomprüfung ab.

Qualifikationsbezeichnung Ingenieur

Das Ingenieurgesetz 2017 [30] regelt die Bedingungen für die Verleihung des Ingenieurtitels. Neben der abgeschlossenen Schulausbildung, Reife- und Diplomprüfung einer HTL , HLFL oder vergleichbaren Institution und der fachbezogenen Praxis im Umfang von drei Jahren müssen die Antragsteller vor einer Zertifizierungskommission in einem Fachgespräch nachweisen, dass sie über „fortgeschrittene Kenntnisse und Fertigkeiten gemäß den Deskriptoren des Nationalen Qualifikationsrahmens“ verfügen. Dadurch wird der Ingenieurtitel als Qualifikation der Stufe 6 des Nationalen Qualifikationsrahmens auf die Stufe des Bachelors gestellt. [31] Diese Gleichwertigkeit bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Einordnung des erworbenen Qualifikationsniveaus im Nationalen Qualifikationsrahmen und nicht auf akademische Vergleichbarkeit mit einem Bachelor-Abschluss, weshalb auch die Zugangsvoraussetzungen (im Allgemeinen ein Abschluss einer postsekundären Bildungseinrichtung) für ein ordentliches Masterstudium an einer Universität bzw. Fachhochschule nicht erfüllt sind.

Dipl.-HTL-Ing. und Dipl.-HLFL-Ing.

Darüber hinaus wurde im Jahr 1994 [32] auch die Möglichkeit geschaffen, für eine Übergangszeit die Bezeichnung Diplom-HTL-Ingenieur (Dipl.-HTL-Ing.) bzw. Diplom-HLFL-Ingenieur (Dipl.-HLFL-Ing.) zu erwerben. Hierfür mussten nach der Reife- und Diplomprüfung einer österreichischen Höheren Technischen Lehranstalt oder einer Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Lehranstalt eine sechsjährige fachliche Praxis absolviert, eine schriftliche Arbeit abgefasst, sowie eine kommissionelle Prüfung vor Sachverständigen abgelegt werden. Diese Möglichkeit der Nachqualifizierung für HTL-Ingenieure war als Übergangsphase nach Einführung der Fachhochschulen gedacht. Bereits das im Jahr 1994 erlassene Gesetz [32] sah das Außerkrafttreten der Bestimmungen mit 31. Dezember 2006 vor, für anhängige Verfahren gab es eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2008.

Universitäten und Fachhochschulen

Die Ingenieursausbildung an Universitäten (meist Technischen Universitäten) bzw. Fachhochschulen erfolgte bis zur Umsetzung des Bologna-Prozesses durch Diplomstudien, wobei deren Mindeststudiendauer an den Universitäten üblicherweise zehn Semester und an Fachhochschulen acht Semester betrug. Den Absolventen von technischen Diplomstudien an Universitäten wurde der akademische Grad Diplom-Ingenieur (Abk.: Dipl.-Ing. oder DI – ohne Abkürzungspunkte) mit 300 ECTS-Leistungspunkten und den Absolventen von technischen Diplomstudien an Fachhochschulen der akademische Grad Diplom-Ingenieur (FH) (Abk.: Dipl.-Ing. (FH) oder DI (FH)) mit 240 ECTS-Leistungspunkten verliehen.

Mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses erfolgt die Ingenieursausbildung sowohl an Universitäten (meist Technischen Universitäten) als auch an Fachhochschulen durch Bachelor- und Masterstudien, wobei für die Aufnahme eines Masterstudiums ein bereits abgeschlossenes Bachelor- oder Diplomstudium erforderlich sind. Die Studiendauer von technischen Bachelorstudien beträgt meist sechs Semester und jene der daran anschließenden Masterstudien üblicherweise vier Semester. Den Absolventen von Bachelorstudien wird der akademische Grad Bachelor of Science (Abk.: B.Sc. oder BSc) mit 180 ECTS-Leistungspunkten und den Absolventen von Masterstudien der akademische Grad Diplom-Ingenieur (Abk.: Dipl.-Ing. oder DI) bzw. Master of Science (Abk.: M.Sc. oder MSc) mit 120 ECTS-Leistungspunkten (dh in Summe ebenfalls 300 ECTS-Leistungspunkten) verliehen.

Absolventen von Master-Studiengängen sind für ein anschließendes Doktoratsstudium zugelassen, wobei sich die Mindeststudiendauer des Doktoratsstudiums um bis zu zwei Semester verlängern kann, falls die Mindeststudiendauer des absolvierten Masterstudiums weniger als vier Semester beträgt.

Das Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften, welches nur an Universitäten absolviert werden kann, weist eine Regelstudiendauer von sechs Semestern mit insgesamt 180 ECTS-Leistungspunkten auf. Den Absolventen dieses Studiums wird der akademische Grad Doktor der Technischen Wissenschaften (Dr. techn.) verliehen.

Ziviltechniker und Ingenieurbüros

Der Zugang und die Ausübung des Berufs des Ziviltechnikers (Architekten und Ingenieurkonsulenten) wird durch das Ziviltechnikergesetz reglementiert, die Vertretung der Ingenieurkonsulenten erfolgt durch die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten.

Der reglementierte Beruf Beratender Ingenieur bzw. die Zugangsvoraussetzung zum Betreiben eines Ingenieurbüros wird geregelt in der Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend über das BGBL. II 89/2003 („Zugangsvoraussetzungs-Verordnung für reglementierte Gewerbe Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure)“).

Die Berufsvoraussetzung ist gegeben für Personen, die

 • eine technische Hochschule (Universität oder Fachhochschule) und eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit im betreffenden Fachgebiet, oder
 • eine dem Fachgebiet entsprechende HTL (Höhere Technische Lehranstalt bzw. entsprechende Sonderform HFL) und eine mindestens sechsjährige fachliche Tätigkeit im betreffenden Fachgebiet, und
 • eine Befähigungsprüfung gemäß Gewerbeordnung 1994, BGBL. Nr. 111/2002, nachweisen. [33]

Personen, die für das reglementierte Gewerbe Ingenieurbüro/beratende Ingenieure in Österreich zugelassen sind, dürfen dieses auch in den anderen EU-Ländern ausüben (EU-Diplomanerkennungsrichtlinie für reglementierte Berufe).

Als Ingenieurvereine haben sich in Österreich der VÖI ( Verband Österreichischer Ingenieure ) und ÖIAV ( Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein ) seit vielen Jahren erfolgreich etabliert. Das österreichische Ingenieurregister wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend geführt.

Die berufsständischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Ziviltechniker in Österreich werden in Selbstverwaltung von den Ingenieurkammern wahrgenommen. Diese sind die gesetzliche Interessensvertretung des Berufsstandes und haben daher öffentlich-rechtlichen Status. Sie sind in vier Länderkammern organisiert, deren bundesweite Dachorganisation die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten ist. Innerhalb der Kammern sind neben den Ingenieurkonsulenten auch die Architekten vertreten, jedoch in getrennten Sektionen organisiert.

Schweiz

In der Schweiz können Ingenieurwissenschaften an den beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen (in Zürich und Lausanne , Titel Bachelor/Master of Science ETH ) und an den Fachhochschulen (Titel Bachelor/Master of Science FH ) studiert werden. [34]

Vor der Bologna-Reform wurde an den genannten ETHs (ETHZ & EPFL) ein Ingenieurs-Diplom erworben ("Dipl. Ing. ETH"); der Titel "Ing. ETH" durfte ab bestandenem zweitem Vordiplom geführt werden.

Des Weiteren bildeten auch Technika und Höhere Technische Lehranstalten (HTLs), die inzwischen in Fachhochschulen überführt wurden (FHs), Ingenieure aus ("Ing. HTL"). Als Grundausbildung ist dazu weder eine gymnasiale Matura , noch ein Hochschulstudium Voraussetzung, sondern eine (id R. mechanische oder technische) Berufslehre und eine zusätzliche Berufsmaturität . [35]

Als Ingenieurvereine haben sich in der Schweiz einerseits der 1837 gegründete „ Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein “ und andererseits „ Swiss Engineering “ (ehemals Schweizerischer Technischer Verband, STV) sowie die „ Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen (usic)“ etabliert. Ingenieurkammern wie in Deutschland und Österreich gibt es in der Schweiz nicht.

Frankreich

In Frankreich erfolgt das Ingenieurstudium an „Écoles d'Ingénieurs“ (Ingenieurhochschulen), auch „ Grande école “ genannt, und an den Universitäten. Der Titel und Beruf Ingénieur ist in Frankreich geschützt.

Die „Grandes écoles“ gelten als Ausbildungsstätten der Führungselite von Staat und Wirtschaft. Die Ausbildung an den Ingenieurhochschulen ist durch Projekte und Praktika während des drei- oder fünfjährigen Studiums stärker an den Erfordernissen des Arbeitsmarkts orientiert. Es gibt ungefähr 240 Ingenieurhochschulen, an denen jährlich rund 26 000 Studenten ein Diplom erhalten. Eine solche „Grande École“ hat daher die Größe eines mittelgroßen deutschen Gymnasiums. Um ein Ingenieurdiplom erteilen zu dürfen, muss die Schule vom Hochschulminister dazu berechtigt werden. Die an den „Grandes Écoles“ ausgebildeten Ingenieure tragen den Titel „ingénieur diplômé“ gefolgt von dem Namen ihrer Ingenieurhochschule. Das Studium an den „Grandes Écoles“ entspricht keinem deutschen System. Um in Frankreich eine solche Grande École besuchen zu dürfen, ist zuvor ein zweijähriges Studium in einer „ Classe préparatoire “ notwendig, in denen, speziell für die ingenieurwissenschaftliche Zukunft des Studenten, höchste Mathematik sowie Physik, Chemie und Systemtheorie auf sehr theoretischem Niveau vermittelt werden. Anders als in Deutschland werden die ECTS an den Hochschulen den tatsächlichen Vorlesungszeiten angepasst. Durch Anwesenheitspflicht und Hausaufgaben haben die „Grandes Écoles“ einen schulähnlichen Charakter.

Es gibt auch Ingenieurhochschulen, die Studenten direkt nach dem Abitur ( Baccalauréat ) aufnehmen. Diese werden „École post-bac“ genannt. Der Studiengang an einer solchen Hochschule dauert dann fünf Jahre, im Gegensatz zum System „Classes Préparatoires“ (2 Jahre) – „Grande École“ (3 Jahre). Solche Hochschulen sind zwar etwas weniger renommiert (Was in Frankreich wichtig ist, viele Franzosen kennen die renommierten École polytechnique , École des Mines , oder Écoles Centrales ), genießen aber eine wachsende Beliebtheit bei Abiturienten, da die „ Classes Préparatoires “ einen sehr harten Ruf haben.

1992 wurden die IUP (Institut Universitaire Professionnalisé = Praxisorientiertes Universitäts-Institut) an Universitäten eröffnet. Dort bekamen die Absolventen nach vier Jahren Studium mit der Maîtrise IUP einen Titel als ingénieur-maître . Seit der Umsetzung des Bologna-Prozess wird dieser Titel nicht mehr verliehen. Andererseits gab es schon damals auf dem Arbeitsmarkt Ingenieure, die ein DESS nach fünf Jahren Studium an einer Universität erworben hatten. Heute ist in Frankreich jeder Master-Absolvent eines entsprechenden Studiengangs Ingenieur.

Anders als in Deutschland sind die einzelnen „Grandes Écoles“ bereits sehr spezialisiert. So wählt ein Student in Frankreich nach der „Classe Préparatoire“ nicht einen speziellen Studiengang, sondern die Hochschule, welche sich auf ein Gebiet spezialisiert hat. Daneben gibt es allgemeine Ingenieurschulen, die großflächige Themen abdecken.

In den Unternehmen werden sowohl Ingenieure von Universitäten als auch ingénieurs diplômés d'École am selben Posten Ingénieur genannt, die Lohnskala ist allerdings unterschiedlich: ein ingénieur diplômé verdient in der Regel mehr.

Italien

In Italien ist der Titel ingegnere gesetzlich geschützt und an ein Hochschulstudium sowie eine Staatsprüfung gebunden.

Finnland

In Finnland erfolgt das Ingenieurstudium an Technischen Universitäten, an technischen Fakultäten anderer Universitäten und an Fachhochschulen. An Universitäten legen die Studenten zuerst das Examen tekniikan kandidaatti mit 180 Leistungspunkten nach etwa sechs Semestern ab und setzen ihre Studien danach bis zum Examen diplomi-insinööri (Diplomingenieur) fort. Die Gesamtdauer des Studiums ist 300 Leistungspunkte, das heißt zehn Semester. Im internationalen Vergleich werden tekniikan kandidaatti und diplomi-insinööri als Bachelor of Science (Eng.) und Master of Science (Eng.) übersetzt. Die Absolventen können direkt promovieren.

An den Fachhochschulen heißt der Abschluss insinööri (AMK) (Ingenieur (FH)) mit 240 Leistungspunkten. Als Abschluss ist insinööri (AMK) mit tekniikan kandidaatti vergleichbar, wird jedoch als Bachelor of Engineering übersetzt. Nach drei Jahren Berufserfahrung können die Fachhochschulingenieure ihre Studien an Fachhochschulen fortsetzen. Dann können sie den Abschluss insinööri (ylempi AMK) (Ingenieur (höhere FH)) mit 120 Leistungspunkten ablegen. Gesetzlich ist insinööri (ylempi AMK) mit diplomi-insinööri vergleichbar und wird als Master of Engineering gewertet. Die FH-Ingenieure haben auch die Möglichkeit an den Universitäten zu studieren. Dort ist es ihnen möglich mit Studien von 180 Leistungspunkten das Diplomingenieurexamen abzulegen.

Vor Einführung des finnischen Fachhochschulsystems in den 1990er Jahren wurden Ingenieure auch in technische Lehranstalten (teknillinen oppilaitos) ausgebildet. Das Ingenieursstudium in einer solchen technischen Lehranstalt dauerte vier Jahre und schloss mit dem Abschluss insinööri (Ingenieur) ab. Die Abschlüsse insinööri und insinööri (AMK) sind gesetzlich fast gleichgestellt.

Tschechien und Slowakei

In Tschechien und der Slowakei ist Ingenieur keine Berufs- oder Standesbezeichnung für technische Fachleute. Dort ist der Ingenieur (Ing.) ein akademischer Grad der Master -Ebene und zwar nicht nur in technischen Studiengängen, sondern auch – anders als allgemein international üblich – in Studien der Wirtschafts- , Agrar- , Forst- und Militärwissenschaften . Der tschechische und slowakische akademische Grad Ing. entspricht daher nicht nur dem deutschen Diplom-Ingenieur , sondern je nach Studienrichtung auch anderen Diplomgraden deutscher Universitäten ( Diplom-Kaufmann , Diplom-Volkswirt , Diplom-Agraringenieur ua) bzw. Mastergraden ( MA , M.Sc. , M.Eng. ) .

Andere osteuropäische Staaten

In einigen Staaten Osteuropas wie z. B. Bulgarien , Ungarn und Polen wird gemäß dem Bologna-Prozess inzwischen der Bachelor bzw. Master verliehen. Hier verwendet man mittlerweile auch den internationalen Bachelor of Engineering (B. Eng.) bzw. Master of Engineering (M. Eng.).

Englischsprachige Staaten

Die Bezeichnung Engineer ist auch in den meisten englischsprachigen Staaten kein geschützter Begriff und wird für verschiedenste Berufsbezeichnungen verwendet. Nur Titel wie Professional Engineer (PE oder Pr. Eng.), Chartered Engineer (CEng) in UK, Irland, Indien, Registered Engineer (R. Eng.), civil engineer (Bauingenieur) oder mechanical engineer (Maschinenbauingenieur) sind teilweise (z. B. in Kanada und einigen Bundesstaaten der USA ) gesetzlich geschützt.

Fachrichtungen

Sehr bekannte ingenieurwissenschaftliche Fachrichtungen sind beispielsweise:

Weitere Fachrichtungen finden sich in der Liste der ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen .

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Wiktionary: Ingenieur – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Ingenieure – Sammlung von Bildern

Einzelnachweise

 1. Uwe Marx: Uni-Abschlüsse: Wo der Diplom-Ingenieur überlebt hat . FAZ.net , aktualisiert am 25. April 2017; abgerufen: 22. November 2017.
 2. Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin 1948 und 2002.
 3. Günther Drosdowski: Das Herkunftswörterbuch: Etymologie der deutschen Sprache. (= Duden. Band 7). Dudenverlag, Mannheim/ Leipzig/ Wien/ Zürich 1989, ISBN 3-411-20907-0 .
 4. a b Ingenieurkammer Sachsen: Ingenieurleistungen in Sachsen. 1998, ISBN 3-00-002735-1 , S. 9ff.
 5. Gisela Buchheim, Rolf Sonnemann (Hrsg.): Geschichte der Technikwissenschaften. Springer, Basel 1990, ISBN 3-7643-2270-5 .
 6. Barbara Duden, Hans Ebert: Die Anfänge des Frauenstudiums an der TH Berlin. In: Reinhard Rürup (Hrsg.): Wissenschaft und Gesellschaft: Beiträge zur Geschichte der Technischen Universität Berlin, 1879–1979 . Band 1, Springer, Berlin 1979, S. 403–418.
 7. Ulrich Fellmeth (Hrsg.): Margarete von Wrangell und andere Pionierinnen. Die ersten Frauen an den Hochschulen in Baden und Württemberg . Begleitbuch zur Ausstellung; eine Ausstellung der Landeskonferenz der Frauenbeauftragten an wissenschaftlichen Hochschulen Baden-Württembergs und der Universität Hohenheim. (= Hohenheimer Themen. 7). Scripta Mercaturae-Verlag, St. Katharinen 1998, ISBN 3-89590-056-7 .
 8. Marianne Viefhaus: Frauen an der Technischen Hochschule Darmstadt. In: Brigitte Emig (Hrsg.): Frauen in der Wissenschaft. Dokumentation der Ringvorlesung vom Wintersemester 1985/86 an der Technischen Hochschule Darmstadt . (= THD-Schriftenreihe Wissenschaft und Technik. 38). Präsident der Technischen Hochschule,. Darmstadt 1988, S. 35–61.
 9. Duden/Ebert S. 407.
 10. Duden/Ebert S. 412.
 11. Dietlinde Peters: Frauen an der Technischen Universität Berlin. In: Karl Schwarz (Hrsg.): 1799–1999, von der Bauakademie zur Technischen Universität Berlin: Geschichte und Zukunft . Ernst & Sohn, Berlin 2000, S. 518–530.
 12. Viefhaus S. 45.
 13. Despina Stratigakos: Skirts and scaffolding. Women architects, gender, and design in Wilhelmine Germany . Proquest Information and Learning, Ann Arbor MI 1999, S.   191–192 .
 14. Margot Fuchs: Wie die Väter so die Töchter. Frauenstudium an der Technischen Hochschule München, 1899-1970 . Faktum, München 1994, ISBN 3-929391-07-4 , S.   93–96 .
 15. Fuchs S. 37.
 16. Klaus Stiglat (Hrsg.): Bauingenieure und ihr Werk . Ernst & Sohn, Berlin 2004, ISBN 978-3-433-01665-7 , S.   316–317 .
 17. Mary Pepchinski: Marie Frommer. Projekte zwischen Berlin und Exil in New York . In: Mary Pepchinski ua (Hrsg.): Frau Architekt. Seit mehr als 100 Jahren: Frauen im Architektenberuf . Wasmuth, Tübingen 2017, ISBN 978-3-8030-0829-9 , S.   141–145, 292–293 .
 18. Jeannine Meighörner: Fliegen – mon amour. Dr. Ilse Essers, die vergessene Luftfahrtpionierin vom Bodensee. In: Leben am See. Band 22. Senn, Tettnang 2005, S. 213–224.
 19. Heinz Hossdorf: Das Erlebnis Ingenieur zu sein. Birkhäuser Verlag, Basel 2002, ISBN 3-7643-6050-X .
 20. Text des Ingenieurliedes auf hor.de
 21. a b c Georg Ruppelt : Die Inscheniers können doch alles. Mit Stichworten daraus in: bit-online.de , April 2005 (nur mit Anmeldung).
 22. Berufe im Spiegel der Statistik 1999–2007. (Nicht mehr online verfügbar.) Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, archiviert vom Original am 2. Februar 2008 ; abgerufen am 14. April 2009 .
 23. Ingenieure auf einen Blick. (PDF) VDI, abgerufen am 31. August 2017 (Broschüre).
 24. Der Klammerzusatz (FH) ist zwingend. Beim an einer (Technischen) Universität erworbenen Diplom-Ingenieur wird gelegentlich zur Unterscheidung der freiwillige Klammerzusatz (TU) beziehungsweise (TH) verwendet.
 25. DVS – Deutscher Verband für Schweißen (Authorised National Body International Institute of Welding) und verwandte Verfahren e. V., Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf (Hrsg.): Richtlinie 1170 .
 26. Zertifizierung von Schweißaufsichtspersonen nach DVS-IIW/EWF 1107-1. Abgerufen am 19. Juli 2020 .
 27. vdi.de abgerufen am 18. Februar 2015.
 28. Az.: 2 A 278/09 des SächsOVG vom 11. Januar 2011.
 29. Geschichte der Technik in Graz abgerufen am 19. Mai 2017.
 30. Ingenieurgesetz 2017, BGBl. I Nr. 23/2017
 31. Nationalrat beschließt Aufwertung des Ingenieurtitels , auf Parlamentskorrespondenz Nr. 1062 vom 12. Oktober 2016, abgerufen am 25. Januar 2017.
 32. a b Bundesgesetz, mit dem das Ingenieurgesetz 1990 geändert wird, BGBl. Nr. 512/1994
 33. Ingenieurbüros. Ingenieurbüros in Österreich, abgerufen am 19. Juli 2020 .
 34. Willy Schlachter: Die Ingenieurausbildung in der Schweiz - Viele Wege führen zum Ziel. In: Franz Betschon ua (Hrsg.): Ingenieure bauen die Schweiz – Technikgeschichte aus erster Hand. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2013, ISBN 978-3-03823-791-4 , S. 478–491.
 35. Berufsmaturität kurz erklärt. berufsberatung.ch, abgerufen am 23. Juli 2019 .