universitet

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

University of Oxford er det eldste universitetet i den engelsktalende verden og er et av de mest prestisjefylte i verden [1]
Heidelberg University er Tysklands eldste universitet og regnes generelt som et av de beste i Europa [2]

Universiteter (fra det latinske universitas magistrorum et scolarium , [3] "fellesskap av lærere og studenter", senere i betydningen Humboldt for universitas litterarum , "helhet av vitenskapene") er universiteter med rett til å tildele doktorgrader , som er ansvarlige for omsorg og utvikling av vitenskapene gjennom forskning og undervisning og studier tjener [4], men bør også gi studentene praktiske faglige kvalifikasjoner [5] . I tillegg til de omfattende universitetene , som tilbyr et bredt spekter av fag ( universalitet ) og kan ha titusenvis av studenter ( masseuniversiteter ), er det også mindre statlige og private universiteter , som for det meste spesialiserer seg på noen få fag, og antallet av påmeldte studenter er mer i det firesifrede området.

University of Bologna (1088) i Italia regnes ofte som det eldste universitetet i verden i moderne forstand; en prototype var skolen i Salerno . University of Oxford (rundt 1096) er det eldste engelske universitetet. University of Paris har vært det første universitetet i Frankrike siden 1150. Det var først i 1348 at universitetet i Praha i Böhmen ble grunnlagt, som regnes som det eldste universitetet i det tyske språket. Universitetet i Wien begynte i 1365 som den eldste i Østerrike ; mens Universitetet i Heidelberg (1386) er det eldste i Tyskland og universitetet i Basel (1460) er det eldste i Sveits . Harvard University (1636) er den eldste i USA .

Monument til Wilhelm von Humboldt foran Humboldt -universitetet i Berlin
Trapp i hovedbygningen ved Ludwig Maximilians University i München
Cambridge University , Corpus Christi College
Doktorgrad fra University of Prague fra 1905

uttrykk

Begrepet universitet (fra det latinske universitas "totalitet") kjennetegner konseptuelt en omfattende utdanningsinstitusjon innen vitenskap generelt. [6] Ved de da nystiftede institusjonene i Bologna (grunnlagt i 1088), Paris (grunnlagt rundt 1150) eller Oxford (grunnlagt på 1100 -tallet) studerte man i dagens forstand av en Studium generale . Det var et fortsatt overkommelig antall vitenskapelige disipliner ( septem artes liberales , sju liberal arts , supplert med teologi, rettsvitenskap og medisin). Hele disse vitenskapene ble senere referert til som universitas litterarum ('helhet av vitenskapene'). Det var først og fremst gjennom Wilhelm von Humboldt , som hevet undervisningens og forskningens enhet til grunnprinsippet for universitetsarbeid, at dette begrepet ble dannende for det moderne universitetet. I tillegg tok den opprinnelige forståelsen av universitas , som hadde vokst ut av de organisatoriske formene for middelalderens lærings- og læringssamfunn ( universitas magistrorum et scholarium , fellesskap av lærere og elever) innen viktige kirkeopplæringssentre , tilbake sete. Men den lever videre i begrepet universitetsautonomi.

Med den økende differensieringen og spredningen av vitenskapsfeltene, har terminologien som er knyttet til Studium generale overlevd seg selv, siden i dag kan ingen enkelt institusjon representere hele vitenskapen. I denne forbindelse kan begrepet universitet bare brukes meningsfullt for hele, stort sett spesialiserte, universiteter . Terminologien rettet mot fagmiljøet har også mistet sitt opprinnelige anvendelsessted og har utvidet betydningen, siden denne betydningen gjelder for alle universiteter , inkludert for eksempel anvendte universiteter .

Kjennetegn og oppgaver

Formativ for begrepet universitet har vært siden den europeiske middelalderen

 • fellesskapet av lærere og elever (universitas magistrorum et scholarium),
 • retten til egenadministrasjon med mulighet for uavhengig utarbeidelse og gjennomføring av studieplaner og forskningsprosjekter (akademisk frihet) også
 • privilegiet å tildele offentlig anerkjente akademiske grader (f.eks. diplom eller doktorgrad ).

Det er også viktig at studentene setter sammen sin egen timeplan, og at den ikke er foreskrevet slik det er tilfellet med en skole eller universitet for yrkesfag .

Universitetene i det tysktalende området tilbyr opplæringskurs i henhold til International Standard Classification of Education (ISCED), UNESCO- systemet for klassifisering av opplæringssystemer, i nivå 5 og 6. De tilhører sektoren for høyere utdanning .

De første universitetene i Europa dukket opp i høymiddelalderen . Med universitetenes inntog ble monopolet på undervisning og kunnskap om klostrene brutt. Ikke desto mindre ble universitetsundervisningen, spesielt i Sentral- og Nord -Europa, påvirket av de religiøse ordenene og prestene til langt ut i moderne tid.

Siden etableringen av Berlin -universitetet i 1810 (kalt Humboldt -universitetet siden 1949), har den humboldtiske modellen for enhet i forskning og undervisning også fått internasjonal aksept , som sier at lærere også bør drive forskning i tillegg til undervisningsaktivitetene på et høyt nivå av undervisningen opprettholdes og faglige kvalifikasjoner kan formidles bedre til studentene .

Universiteter er generelt preget av et bredere spekter av fag. Denne funksjonen gjelder fremfor alt de såkalte "masseuniversitetene". Målet er å tilby mangfold (diversitas) under paraplyen til en institusjonell enhet (unitas). Typisk er de klassiske fakultetene for filosofi ( humaniora , i dag også de filologiske og historiske fagene), medisin , teologi og jus , som ble introdusert i middelalderen . Deretter er det naturvitenskapene - som ble undervist som en gren av filosofien fram til renessansen , så vel som matematikk - så vel som økonomi- og samfunnsvitenskap og andre arbeidsområder.

Noen universiteter har tematiske fokus som teknologi og viser dette i deres navn (eksempel: RWTH Aachen University ). Noen universiteter, for eksempel utdanningsuniversitetene med lik status, bruker betegnelsen "universitet" i undertittelen for bedre identifisering, spesielt i internasjonal korrespondanse. De tidligere høyskolene for landbruksvitenskap og skogvitenskap ble vanligvis slått sammen med tradisjonelle universiteter, slik at disse ingeniørkursene nå tilbys ved universitetene.

Kunsthøgskoler er kunstneriske og kunstnerisk-vitenskapelige høyskoler som er på lik linje med universiteter. I tillegg til kunsthøgskolene i smalere forstand, hvis fagområder inkluderer kunst , visuell kommunikasjon og arkitektur , inkluderer dette også musikkhøgskolene , akademier for drama- og filmskoler .

Dels også være idrettsakademier som det tyske idrettsuniversitetet i Köln kalt "Sportsuniversiteter".

Konseptet med det omfattende universitetet , som ble implementert på flere studiesteder i Nordrhein-Westfalen og Kassel ( Hessen ), sørget for integrering av tekniske høyskoler og universitetskurs. De siste studenter var mulig i Nordrhein-Westfalen i vintersemesteret 2005/2006. I loven om høyere utdanning i Hessen er påmelding med videregående diplom eller inngangskvalifikasjon for teknisk høyskole fastsatt som en forutsetning for opptak til bachelor- og mastergradsprogrammene ved universitetene.

En spesiell funksjon er prinsippet om fjernuniversitetet , som tilbyr et studium ved hjelp av undervisningsmateriell levert skriftlig til studentens bosted (i motsetning til ansikt til ansikt universitet ). Dette tilbudet brukes mest av studenter som allerede har fullført en grad, som har familier eller barn eller som allerede jobber. Fanger kan også studere ved fjernuniversitetet.

Det er to Bundeswehr -universiteter (UniBw) i Tyskland, ett i München og ett i Hamburg. Flertallet av alleoffiserkandidater i Bundeswehr studerer ved et av disse universitetene, som kan dekke nesten hele studiefeltet som Bundeswehr krever. Dette er hovedsakelig tekniske, men også økonomi- og organisasjonsvitenskapelige fag samt pedagogikk . Høgskoler kan også fås ved University of the Federal Armed Forces i München. Medisinsk kadetter som studerer medisin, tannbehandling, veterinærmedisin eller apotek går på vanlige sivile universiteter. (se også historien til de tidligere offiserskollegiene i DDR )

Nytt for Tyskland er også begrepet stiftelsesuniversitetet , som i det minste delvis ble implementert i 2005 ved tre universiteter i Niedersachsen (Göttingen, Lüneburg, Hildesheim). Grunnideen er å gi universitetet kapital fra inntekten som universitetet finansieres av. Dette bør frigjøre universitetene fra statlige begrensninger og gjøre dem mer fleksible i sine beslutninger. Tradisjonelt eksisterer denne modellen allerede i USA . De mest kjente universiteter har et veldig stort grunnlag hovedstaden der, noe som resulterer i hovedsak fra sin egen økonomiske inntekt og arv samt private donasjoner.

I økende grad blir private universiteter også grunnlagt i Tyskland. Mindre begavede og private universiteter, slik de tradisjonelt eksisterer i den angloamerikanske regionen, må tidvis slite med problemet med å bli for avhengige økonomisk av en bestemt sponsor. I tillegg utgjør skolepengene en ytterligere finansieringskilde med et betydelig beløp, noe som kan føre til et økonomisk utvalg blant de potensielle studentene.

Borgeruniversiteter og barneuniversiteter er tidsbegrensede arrangementer som er en del av PR-arbeidet til et universitet. De bør gjøre universitetsdriften åpen for barn og ikke-akademikere og fremme bekymringene til universitetene.

Det tyske universitetet i Kairo (GUC) i Kairo / Egypt er for tiden verdens største utdanningsprosjekt støttet av Tyskland. For informasjon om tyske aktiviteter i utlandet i dette området, se også den kinesisk-tyske høyskolen .

Historisk sett blir middelalderske utdanningsinstitusjoner i ikke-europeiske land (i Afrika og Asia, spesielt i det islamske området) referert til som universiteter som ikke oppfyller alle egenskapene til et europeisk universitet (se også madrasa ). Fremfor alt er tildeling av akademiske grader å betrakte som en spesielt europeisk oppfinnelse.

Utdanningsinstitusjoner i antikken, for eksempel i det gamle Egypt og Hellas eller i Romerriket, blir vanligvis ikke referert til som universiteter, selv om tilsvarende termer også var vanlige den gang.

historie

Den nåværende hovedbygningen ved University of Tartu (grunnlagt på 1600 -tallet) ble bygget på 1800 -tallet. Universitetet er et av de 500 viktigste universitetene i verden. [7] [8]

Universitetet, som kom ut av det kristne utdanningssystemet og ideer fra middelalderens Vest -Europa, regnes som en klassisk europeisk skapelse. Opprinnelsen ligger i klosteret og katedralskolene , som går tilbake til 600 -tallet. de tidligste viktige universitetene ble grunnlagt mellom det 12. og 14. århundre. Over tid har både strukturen og instituttene ved universitetene utvidet og endret seg. Den grunnleggende ideen om utdanning forble imidlertid. Som et resultat av den fortsatte økonomiske oppgangen etter krigen og utdanningsreformene, ble det grunnlagt mange nye universiteter i Tyskland fra 1960- og 1970 -årene, hovedsakelig gjennom utvidelse av de eksisterende lærerutdanningene.

"De tyske universitetene er lyset i hele verden."

- Charles Sanders Peirce : Universets tanke og logikk (1898) [9]

Universitetssystem i Tyskland

I henhold til grunnloven er lovgivning om høyere utdanning i utgangspunktet en sak for føderale statene. Hvis man ser bort fra den sentralistiske perioden i Det tredje riket eller DDR, tilsvarer dette også den historiske utviklingen i Tyskland. Nesten alle de gamle universitetene ble bygget av de suverene som imidlertid krevde et keiserlig privilegium. Av hensyn til universitet finansiering, men den føderale regjeringen kom også opp med ramme juridiske reguleringer i form av Universitetet rammeloven . På grunn av federalismereformen søkes opphevelse av rammeloven for høyere utdanning. [10] Ellers må forbundsstatene komme til en internasjonal avtale om gjensidig ønskede eller uønskede spørsmål, som vanligvis finner sted innenfor rammen av utdanningsministerkonferansen . Også dette har en historisk dimensjon: Allerede i 1654, på Riksdagen i Regensburg, nådde de protestantiske keiserlige eiendommene sin første avtale om å dempe den da heftige pennalismen ved universitetene. Grunnloven ble endret slik at føderale og statlige myndigheter kan jobbe sammen om visse oppgaver. [11]

struktur

Utdanningskurs i det tyske utdanningssystemet

I Tyskland er de fleste universiteter nå organisert som juridisk kompetente offentlige selskaper og er underlagt tilsyn av forbundsstatene. Det relevante departementet (eller - i bystater - senatoren) for vitenskap er ansvarlig. Det juridiske grunnlaget for universitetene og andre institusjoner for høyere utdanning i en føderal stat er State University Act.

I Sveits er kantonene ansvarlige for universitetene og høyskolene. De eneste unntakene er Swiss Federal Institute of Technology i Zürich og École polytechnique fédérale de Lausanne , som er finansiert av den sveitsiske føderale regjeringen.

På universitetet registreringer er kjent som studenter eller som studenter. De forskjellige forelesertypene er gruppert under overskriften forelesere (eller forelesere). Undervisning og forskning ved et universitet administreres uavhengig av professorene i det relevante faget.

Universitetsledelse

I spissen for et universitet er det en rektor eller president , som vanligvis selv er universitetsprofessor. Han blir vanligvis støttet av flere viserektorer eller visepresidenter, med spesielle ansvar som undervisning eller forskning. Den tradisjonelle hilsenenes prakt for rektor eller synligheter for prorektorer og dekaner er ikke lenger vanlig i dag. Administrasjonssjefen kalles vanligvis kansler . En universitetskansler er vanligvis advokat eller administrativ spesialist. Det viktigste beslutningsorganet er senatet , der professorer, akademiske og ikke-akademiske ansatte og i noen tilfeller studenter har sine plasser.

Det er University Rectors ' Conference (HRK) på føderalt nivå for å representere universiteter for politikk og allmennhet, og State Rectors' Conference (LRK) for samarbeid mellom universitetene på statsnivå. Der er universitetet representert av rektor eller president.

Universitetsadministrasjon

Universitetsadministrasjonens oppgaver inkluderer saker knyttet til forskning, undervisning og studier, budsjett, personell og jus, men også bygningsforvaltning samt arbeidssikkerhet og miljøvern.

Et eksempel er studentsekretariatet , som er ansvarlig for administrasjonen av studenter ved et universitet. Studentene registrerer seg og melder seg av her. På grunnlag av dokumentene som er oppbevart her, kan sekretariatet også utstede registreringsbevis for en rekke formål.

Det internasjonale kontoret (AAA) er kontaktpunktet for alle spørsmål vedrørende et studiebesøk i utlandet , relaterte stipend og anerkjennelse av akademiske poster . Akademiske utenlandskontorer sjekker også universitetsopptakskvalifikasjonen til internasjonale studenter for det respektive universitetet og gir dem råd om studiene i Tyskland.

Fakulteter eller avdelinger

Universitetene er delt inn i individuelle fakulteter eller avdelinger, som ledes av en dekan (tradisjonell hilsen: synlighet ) eller talsmann for avdelingen (se f.eks. Det medisinske fakultet , teologiske fakultet ). Posisjonen til dekan eller foredragsholder endres vanligvis mellom professorene ved fakultetet (se også fakultetsutvikling ). Fakulteter har sitt eget godkjennelsesstempel og rett til å holde akademiske eksamener og deretter tildele de tilsvarende akademiske gradene. Fakultetenes uavhengighet går tilbake til middelalderen, da universitetene vokste sammen fra uavhengige enheter.

Fakultetene kan igjen deles inn i institutter eller seminarer som representerer individuelle fagområder innen undervisning og forskning. Du vil bli ledet av en av professorene som underviser der (for eksempel med tittelen instituttdirektør).

Forskning er delt inn i grunnforskning og anvendt forskning. Forskning fremmes og finansieres gjennom tilsvarende forskningsprogrammer og kontrakter fra forbundsstaten, DFG og andre foreninger og stiftelser. Forskning foregår imidlertid også på vegne av selskaper og andre offentlige institusjoner. Spesielt institutter kan bidra til finansiering av universitetsoperasjoner gjennom anvendt forskning ( tredjepartsforskning ) og tilby flere muligheter for studenter. På den annen side kan selskaper støttes i den praktiske implementeringen av prosjektrelatert tildeling av forskningskontrakter og dermed dra nytte av det. På grunn av finansieringsmulighetene har instituttene noen ganger sin egen juridiske status (se tilknyttet institutt ).

Sentrale fasiliteter

Hvert universitet har også sentrale tverrfakultetfasiliteter.

Universitetsbibliotekene , som er ansvarlige for å samle og holde nødvendig vitenskapelig litteratur tilgjengelig, er viktige for akademisk arbeid. Ikke bare blir bøker ( monografier ) kjøpt, men det abonneres også på vitenskapelige tidsskrifter og bokserier (se også fagblad ).

Universitetets datasenter er et sentralt anlegg som tilbyr og driver informasjonsteknologi ( IT ) infrastruktur ( universitetsnettverk , server osv.) Og tilbyr IT-tjenester (e-post, webtjenester, etc.) og råd. Datasentre forsyner også noen ganger IT -infrastrukturer til flere universiteter.

På grunn av den økende bruken av elektroniske medier i undervisning og forskning, fortsetter disse to sentrale institusjonene å få betydning. De samarbeider om overlappende ansvarsområder.

Idrettsenteret på et universitet er vanligvis ikke bare ansvarlig for forskning og undervisning innen idrettsvitenskap , men tilbyr også opplæringsmuligheter for studenter fra alle fakulteter i et bredt spekter av disipliner som en del av universitetsidrett . Noen universiteter har University Sports Clubs (USC).

Alle universiteter med et medisinsk fakultet har en universitetsklinikk , som er en større post i budsjettet til det respektive universitetet. Overlegene i de enkelte spesialistklinikkene er vanligvis universitetsprofessorer.

Ytterligere fasiliteter kan for eksempel være vitenskapelige sentre, spesielle forskningsområder , tilknyttede institutter , laboratorier , observatorier , museer , samlinger eller botaniske hager som vedlikeholdes av individuelle fakulteter eller på tvers av fakulteter.

Universitetsrelaterte institusjoner

Studentenwerk ivaretar studentenes sosiale behov. Studentforeninger tilbyr en vanlig, rimelig lunsjmeny, den såkalte kafeteriaen (latin for "bord"), driver studenthybler eller tilbyr råd til studenter. Som regel er det en studentforening på et universitetssted som tar seg av studenter fra alle universiteter og høyskoler i byen (eller regionen).

I tillegg til universitetet er det også uavhengige forskningsinstitusjoner, for eksempel Max Planck Institutes, på mange steder.

Den akademiske utdanningsveien

Veien til eksamen

For studenten , er kurset starter med registrering og ender med de- registrering . Studieåret i Tyskland er vanligvis delt inn i to semestre (vinter- og sommersemester). I mellom er det forelesningsfri tid , der det fortsatt skrives arbeid og skrives eksamen, eller semesterpauser , som midlertidig frigjør studentene fra alle forpliktelser i studiet. På noen universiteter er det vanlig å dele opp studieåret i tre trimester (f.eks. Universiteter i den tyske væpnede styrken, Bucerius Law School). Det grunnleggende kravet for påmelding er vanligvis den generelle eller fagspesifikke inngangskvalifikasjonen for høyere utdanning . For noen fag (medisin, apotek, veterinærmedisin og tannbehandling) er det landsomfattende opptaksrestriksjoner ( Numerus clausus ) av Foundation for University Admissions (SfH). Andre fag kan ha opptaksbegrensninger avhengig av universitetet. I dette tilfellet må søkeren sende inn en søknad til SfH eller universitetet.

De viktigste kursene ved universitetene er (i det minste teoretisk) forelesningene der en foreleser med akademisk lisens for å undervise ( venia legendi ) presenterer emner fra faget sitt, om mulig fra sitt forskningsområde. Dette kan være professorer , men også private forelesere - forutsetningen er at foreleseren har venia legendi . Kursinnholdet blir ytterligere utdypet i såkalte seminarer eller øvelser. Disse kursene ledes ofte av assistenter eller andre forelesere. Elevenes samarbeid kreves også her. På naturvitenskapelige kurs, for eksempel, utføres laboratoriearbeid, i de humanistiske fagene deltar studentene med presentasjoner.

Halvveis i kurset eller en viss tidsperiode blir det vanligvis tatt en mellomeksamen, som ofte får en fakultetsspesifikk betegnelse. Etter fire semestre av de vanlige studiene, tar legene fysikkkurset før de starter klinikken (åtte semestre til).

Etter hovedkurset, andre halvdel av den vanlige studieperioden, tar studenten sin eksamen, som igjen er utpekt i henhold til fakultetet og emnet som er spesifikt for den akademiske graden som skal oppnås ("Magisterprüfung", "Diplomprüfung", "Staatsexamen" etc.).

For opptak til eksamensresultatene kreves det de såkalte sertifikatene . Disse er vanligvis ikke ervervet i forelesningene, men i øvelser og seminarer. Som regel må skriftlige og muntlige eksamener avlegges for eksamen, og det må ofte sendes inn et skriftlig arbeid som skal bevise at studenten er i stand til å gjenspeile forskningstilstanden til et delområde av vitenskapen han har studert eller et spesielt tema og for å håndtere det, ideelt sett for å svare på et spørsmål som har blitt reist. I motsetning til avhandlingen forventes det ikke at kandidaten vil gjøre noen vitenskapelige fremskritt.

Til revisjoner av den offentlige tjenesten for å forberede ( lov , undervisning , etc.) eller et spesielt offentlig tilsynstema ( medisin , apotek , matkjemi , etc.), er statlig eksamen .

Teologer er kvalifiserte for en kirkelig karriere gjennom den kirkelige undersøkelsen, tilsvarende statens eksamen.

Etter vellykket gjennomføring av eksamen tildeles studenten en fakultetsspesifikk akademisk grad ( diplom , mastergrad, etc.) som kvalifiserer for et yrke. Statens eksamen gir ikke innehaveren rett til å bruke en viss grad, men er generelt akseptert som utgangspunkt for en doktorgrad.

Som en del av Bologna -prosessen , som begynte i 1999, har denne strukturen av akademiske studier endret seg fundamentalt. En stor del av studieprogrammene i Tyskland har allerede gradvis blitt konvertert til oppnåelse av de nye master- og bachelorgradene for å garantere en harmonisering og sammenlignbarhet i hele Europa. Over hele Europa har 45 land sluttet seg til denne prosessen, som i praksis ofte er forbundet med enorme problemer og utsettes for hard kritikk internt, som imidlertid neppe blir lagt merke til av publikum. En konsekvens av Bologna -prosessen er at universitetsutdannede blir yngre og yngre og opplæringsperioden blir vesentlig forkortet. Spesielt i Tyskland trenger studentene i dag fortsatt et gjennomsnitt på 10,6 semestre for studiene, sammenlignet med 12,8 semestre i 2000. Gjennomsnittsalderen for universitetsutdannede i Tyskland er bare 27,1 etter 28,2 år i 2000. [12] En av fordelene med Bologna -prosessen er at studenter er integrert i arbeidsmarkedet tidligere. Kritiker bemängeln hingegen, dass die Qualität der Ausbildung unter dem neuen System leide und die akademische Ausbildung zudem allein Wirtschaftsinteressen untergeordnet würden.

Der Weg zum Doktorgrad

Nach dem Examen kann ein Promotionsstudium begonnen werden, nach dessen Abschluss der Doktorand den Doktorgrad erwirbt, was in einigen Fakultäten für die Berufsqualifikation erwartet wird und in jedem Fall als der Nachweis „wissenschaftlicher Befähigung“ gilt. Dies sind vor allem die Geistes - und Naturwissenschaften sowie die Medizin . Der „Doktor“ ist der höchste akademische Grad. Die Promotion wird durch die Vorlage einer Dissertation , einer eigenständigen Forschungsarbeit, erlangt sowie durch das Bestehen eines Rigorosums und/oder einer wissenschaftlichen Disputation , in deren Verlauf der Doktorand meist seine Arbeit wissenschaftlich argumentativ verteidigen muss. Art und Ablauf dieses „mündlichen Verfahrens“ sind von Fach zu Fach und von Hochschule zu Hochschule zum Teil sehr unterschiedlich. Nach erfolgreichem Abschluss der letzten Prüfung gilt der Kandidat als promoviert und erhält sein Zeugnis mit der Note. Die Bezeichnung „Dr.“ darf man in Deutschland allerdings erst nach der Publikation der Doktorarbeit führen. Ein im Ausland erworbener Doktorgrad musste bis vor der Bologna-Reform „nostrifiziert“ werden, bevor er auch in Deutschland geführt werden durfte. Dies setzte eine gründliche Überprüfung der Gleichwertigkeit der Anforderungen durch das zuständige Kultusministerium voraus.

Der Weg zur Professur

Nach der Promotion kann sich der Doktor auf die Habilitation vorbereiten. In der Regel bedeutet dies, dass vor allem eine weitere Qualifikationsschrift, die sogenannte Habilitationsschrift, angefertigt werden muss. Hierbei kann es sich um eine Monographie handeln. Sie kann aber auch aus mehreren Publikationen bestehen (kumulative Habilitation). Während der Erstellung dieser Schrift(en) ist der Habilitand in der Regel in der Position eines „wissenschaftlichen Mitarbeiters“ (nach TV-L 13 oder TVöD 13) beschäftigt. Häufig ist auch eine Anstellung bzw. Beamtung als „akademischer Rat auf Zeit“ (nach A13 ). Diese Position hat in einigen Bundesländern den „Hochschulassistenten“ ( C1 ) ersetzt, der bundesweit mit der Reform der Dozentenbesoldung abgeschafft wurde.

Mit dem Abschluss der Habilitation wird der Titel eines Privatdozenten vergeben und die Venia Legendi verliehen. Dies ist die Erlaubnis, an einer Hochschule Vorlesungen zu halten und eigenständig Prüfungen abzunehmen. Angestrebt wird aber die Position als ordentlicher Professor , die nach einem bestimmten, recht aufwändigen Berufungsverfahren erfolgt. Eine Professorenstelle ist in Deutschland traditionell eine Beamtenposition und mit einer Einstellung in den Staatsdienst auf Lebenszeit verbunden. Mittlerweile ist es insbesondere bei Erstberufungen üblich, die Stelle zunächst nur befristet zu vergeben. Eine Entfristung nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums erfolgt durch die zuständige Fakultät nach Feststellung der Bewährung.

Neuerdings gibt es auch die Einrichtung des Juniorprofessors , eine Position, die anstelle der Habilitation für eine Lebenszeitprofessur qualifizieren soll. Dies soll der Harmonisierung der akademischen Laufbahnen in der Welt dienen, da die meisten Länder außerhalb des deutschsprachigen Raums keine Habilitation kennen. Die Juniorprofessur wird aber kritisiert, da die Reform das entscheidende Problem – die mit dem Einschlagen einer akademischen Laufbahn verbundene berufliche Unsicherheit – nicht behebt: Auch der Juniorprofessor ist nur befristet beschäftigt und muss versuchen, nach spätestens sechs Jahren eine feste Anstellung zu erlangen. Daher streben inzwischen viele Juniorprofessoren auch die Habilitation an, um ihre Chancen auf eine Dauerstelle zu erhöhen.

In manchen künstlerisch orientierten Fachbereichen (zum Beispiel Kunst , Design , Architektur ) wird eine Habilitation traditionell nicht als zwingende Voraussetzung für eine Professorenstelle betrachtet. Teilweise ist nicht einmal eine Promotion notwendig. Hier kann auch derjenige Lehrstuhlinhaber werden, der anstatt einer Promotion so genannte promotionsgleiche Leistungen nachweist. Hierzu zählt auch eine qualitativ hochwertige umfangreiche Publikationsliste. In den Ingenieurswissenschaften ist nach der Promotion Industrieerfahrung anstelle der Habilitation üblich.

Das Einschlagen der akademischen Laufbahn ist in Deutschland mit sehr hohen Risiken verbunden. Nach der Promotion – je nach Fach meist zwischen dem 26. und 33. Lebensjahr – muss man in der Regel weitere fünf oder sechs Jahre bis zur Habilitation einplanen. Da man nach der Reform des Hochschulrahmengesetzes faktisch nur noch zwölf Jahre lang befristet an einer Hochschule beschäftigt sein kann, bedeutet dies, dass man mit Anfang vierzig entweder eine feste Anstellung (also in der Regel eine Professur) hat – oder sich nun eine andere Anstellung – in der Regel in der Privatwirtschaft – suchen muss. Während es früher durchaus üblich war, dass ein weder lehrender noch forschender „Kustos“ eine Assistentenstelle über Jahrzehnte belegte, leidet heute fast der gesamte „akademische Mittelbau“ in Deutschland unter einem enormen Konkurrenzdruck und einer erheblichen Existenzangst – ein Umstand, der kaum einem Studenten bewusst ist: Nur wenigen ist bekannt, dass eine Vielzahl der Dozenten (und sogar manch ein Professor) nur mit einer befristeten Stelle ausgestattet ist.

Dieser Konkurrenzdruck resultiert zumeist daraus, dass der wissenschaftliche Arbeitsmarkt spezifischen Arbeitsmarktkonjunkturen unterliegt und somit in enger Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen steht. Aktuell von Bedeutung sind dabei vor allem Kürzungen staatlicher Gelder, die Konstruktion eines Bedeutungsverlusts in bestimmten Fächern (etwa den Sozialwissenschaften), die in den letzten Jahrzehnten steigenden Zahlen von Habilitationen und die mit den hochschulpolitischen Entwicklungen der letzten Jahre einhergehenden thematischen Fokussierungen in der Lehre und Forschung . [13]

Steuerrechtliche Behandlung von Universitäten in Deutschland

Universitäten sind Körperschaften, jedoch wegen ihrer anerkannt gemeinnützigen Funktion grundsätzlich von der Körperschaftsteuer befreit. Soweit Universitäten allerdings von Dritten Gelder erhalten um Forschungstätigkeiten in deren Auftrag zu erledigen, ist der Charakter der Gemeinnützigkeit partiell durchbrochen, sofern die Forschungsergebnisse nur dem Auftraggeber zugänglich gemacht werden. Die Ergebnisse dienen damit nicht mehr unmittelbar dem Allgemeinwohl. Eventuelle Gewinne, die hierdurch erwirtschaftet werden, sind körperschaftsteuerpflichtig. Gewerbesteuerpflicht besteht gemäß § 3 Nr. 30 GewStG zwar nicht; die Leistung ist, gemäß dem Umsatzsteuergesetz, jedoch mit dem vollen Umsatzsteuersatz zu versteuern.

Studiengebühren

Das Hochschulrahmengesetz (HRG) des Bundes schloss seit 2002 allgemeine Studiengebühren in Deutschland aus. Das Bundesverfassungsgericht gab der Klage einiger unionsgeführten Bundesländer, die darin einen unzulässigen Eingriff des Bundes in die Gesetzgebungskompetenz der Länder im Kultusbereich sahen, am 26. Januar 2005 recht. Im Zuge dessen begannen 2006 auch die staatlichen Universitäten in manchen Bundesländern mit der Einführung von Studiengebühren . Die Höhe belief sich dabei meist auf etwa 500 Euro pro Semester. Das Thema Studiengebühren ist heftig umstritten und war Gegenstand vonStudentenprotesten , sodass allgemeine Studiengebühren bundesweit von 2008 (Hessen) [14] bis 2014 (Niedersachsen) [15] wieder abgeschafft wurden.

Private Universitäten

Die Princeton University zählt zu den berühmtesten Hochschulen der Vereinigten Staaten und ist seit ihrer Gründung (1746) privatrechtlich organisiert

Vor allem in den Vereinigten Staaten hat die Privatuniversität als Bildungsinstitution eine hohe Geltung und Bedeutung im wissenschaftlichen sowie auch gesellschaftlichen Bereich. Somit sind unter den ältesten und renommiertesten Universitäten des Landes die größte Anzahl privatrechtlich organisiert. Das bedeutet, dass sie die Finanzierung, aber auch die Auswahl von Studierenden, Lehrkörper oder Unterrichtsfächern in vollem Maße selbstständig unternommen wird und die Universität vom Staat komplett unabhängig agiert. Weil sich der Jahresetat dieser Institutionen allerdings nur zu einem Teil aus Steuergeldern speist, sind private amerikanische Universitäten heute auf hohe Studiengebühren der Studierenden oder Donationen vonseiten der Zivilgesellschaft angewiesen. Zu den berühmtesten amerikanischen Universitäten dieser Art gehören die Harvard University in Cambridge bei Boston , die Yale University in New Haven sowie die Princeton University in Princeton . [16]

Jedoch gibt es auch in Deutschland einige private Hochschulen, die den Titel Universität tragen. Der Begriff Universität ist in Deutschland geschützt. Nur (die in der Regel staatlichen) Universitäten und ihnen statusmäßig gleichgestellten Hochschulen wie die Medizinischen oder Pädagogischen Hochschulen besitzen in Deutschland ein uneingeschränktes Promotions- und Habilitationsrecht . Nur ihnen ist es außerdem erlaubt, die Doktor - oder Professoren -Würde zu verleihen („ Promotionsrecht “). Der Titel Universität wird dementsprechend vom zuständigen Staatsministerium verliehen und orientiert sich an strengen Akkreditierungsrichtlinien , die zumeist nur staatliche Hochschulen erfüllen. Dazu gehören die EBS Universität für Wirtschaft und Recht , die Universität Witten/Herdecke , die WHU – Otto Beisheim School of Management , die Deutsche Universität für Weiterbildung in Berlin, die Jacobs University Bremen sowie die Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Die meisten anderen privaten Bildungsinstitutionen tragen jedoch lediglich den Titel Fachhochschule , Kunst - und Musikhochschule oder Private Hochschule . [17]

In Frankreich können die renommierten Grandes écoles grundsätzlich sowohl privat- als auch öffentlich-rechtlich organisiert sein. Dennoch sind die prestigeträchtigsten Institute darunter, wie etwa die École Normale Supérieure (ENS) oder die École des hautes études en sciences sociales (EHESS) öffentlich-rechtlich aufgestellt. Diverse Ausnahmen bilden dabei die Wirtschaftshochschulen, welche teilweise halbprivate Rechtsorgane sind und auch eine Verbindung zu den lokalen Handelskammern haben, das berühmte Beispiel darunter bildet hierbei die HEC Paris . [18] [19] [20]

Die ältesten Universitäten bis zum 15. Jahrhundert

Die Sorbonne-Universität in Paris war bis zu ihrer Neugliederung in den 1960er Jahren die älteste Universität Frankreichs
Die Universität Basel ist die älteste Universität der Schweiz und zählt aufgrund des Erbes des hier wirkenden Erasmus von Rotterdam als eine der Geburtsstätten des europäischen Humanismus

Siehe auch: Liste der ältesten Universitäten

Jahr Universität
10. Jahrhundert Schule von Salerno , Salerno
1088 Universität Bologna , Bologna
um 1170 Universität Oxford , Oxford
1175 Universität Modena , Modena
um 1200 Universität von Paris , Paris
um 1209 Universität Cambridge , Cambridge
1218 Universität Salamanca , Salamanca
1222 Universität Padua , Padua
1224 Universität Federico II , Neapel
1229 Universität Toulouse , Toulouse
1240 Universität Siena , Siena
1254 Universität Sevilla , Sevilla
1276 Universität Perugia , Perugia
1289 Universität Montpellier , Montpellier
1290 Universität Coimbra , Coimbra
1290 Universität Lissabon , Lissabon
1297 Universität Lleida , Lleida
1303 Universität La Sapienza , Rom
1321 Universität Florenz , Florenz
1336 Universität Camerino , Camerino
1339 Universität Grenoble , Grenoble
1343 Universität Pisa , Pisa
1346 Universität Valladolid , Valladolid
1348 Karls-Universität , Prag
1361 Universität Pavia , Pavia
1364 Jagiellonen-Universität , Krakau
1365 Universität Wien , Wien
1367 Universität Fünfkirchen , Fünfkirchen (heute: Pécs)
Jahr Universität
1379 Universität Erfurt , Erfurt
1386 Universität Heidelberg , Heidelberg
1388 Universität zu Köln , Köln
1391 Universität Ferrara , Ferrara
1402 Universität Würzburg , Würzburg
1409 Universität Leipzig , Leipzig
1413 Universität St Andrews , St Andrews
1419 Universität Rostock , Rostock
1425 Universität Löwen , Löwen
1431 Universität Poitiers , Poitiers
1434 Universität Catania , Catania
1450 Universität Barcelona , Barcelona
1451 Universität Glasgow , Glasgow
1453 Universität Istanbul , Istanbul
1456 Universität Greifswald , Greifswald
1457 Universität Freiburg , Freiburg im Breisgau
1460 Universität Basel , Basel
1465 Universitas Istropolitana , Pressburg (heute: Bratislava)
1472 Universität Ingolstadt , Ingolstadt
1473 Universität Trier , Trier
1477 Universität Mainz , Mainz
1477 Universität Uppsala , Uppsala
1477 Universität Tübingen [21] , Tübingen
1479 Universität Kopenhagen , Kopenhagen
1495 Universität Aberdeen , Aberdeen
1495Universität Santiago de Compostela , Santiago de Compostela
1499 Universität Madrid , Madrid

Listen von Universitäten

Siehe auch

Portal: Hochschule – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Hochschule

Literatur

 • Hartmut Boockmann : Geschichte der deutschen Universität. Mit einem Nachwort von Wolf Jobst Siedler . Siedler Verlag, Berlin 1999, ISBN 3-88680-617-0 .
 • Clyde W. Barrow: Universities and the Capitalist State: Corporate Liberalism and the Reconstruction of American Higher Education, 1894–1928. University of Wisconsin Press, 1990.
 • Martin Biastoch : Studenten und Universitäten im Kaiserreich – Ein Überblick. In: Marc Zirlewagen (Hrsg.): „Wir siegen oder fallen“. Deutsche Studenten im Ersten Weltkrieg (= Abhandlungen zum Studenten- und Hochschulwesen. 17) Köln 2008, S. 11–24.
 • Pierre Bourdieu : Homo Academicus. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1988 ISBN 3-518-57892-8 .
 • Franco Cardini , Mariaterese Fumagalli Beonio-Brocchieri (Hrsg.): Universitäten im Mittelalter. Die Europäischen Stätten des Wissens. München 1991, ISBN 3-517-01272-6 .
 • John Connelly, Michael Grüttner (Hrsg.): Zwischen Autonomie und Anpassung. Universitäten in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts, Schöningh, Paderborn 2003 ISBN 3-506-71941-6 .
 • Jacques Derrida : Die unbedingte Universität. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-518-12238-X .
 • Sigmund Diamond: Compromised Campus: The Collaboration of Universities with the Intelligence Community, 1945–1955. Oxford University Press 1992.
 • Martin Doehlemann (Hsg.): Wem gehört die Universität? Untersuchungen zum Zusammenhang von Wissenschaft und Herrschaft anläßlich des 500jährigen Bestehens der Universität Tübingen. Anabas-Verlag, Lahn–Gießen 1977. ISBN 3-87038-049-7 .
 • Joachim Ehlers : Die hohen Schulen . In: Peter Weimar (Hrsg.): Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert. Zürich 1981, S. 57–86.
 • Johann J. Engel, Johann B. Erhard, Friedrich A. Wolf ua: Gelegentliche Gedanken über Universitäten. Leipzig 1990. ISBN 3-379-00531-2 .
 • Wilhelm Erman , Ewald Horn : Bibliographie der deutschen Universitäten, systematisch geordnetes Verzeichnis der bis Ende 1899 gedruckten Bücher und Aufsätze über das deutsche Universitätswesen , 3 Bde. BG Teubner, Leipzig Berlin 1904–1905. – Gießener Elektronische Bibliothek 2006.
 • Friedrich-Schiller-Universität Jena (Hrsg.): Das Spezifikum universitärer Bildung. Denkschrift zur gegenwärtigen Lage der Universität. (edition paideia) Jena 2007. ISBN 978-3-938203-56-9 .
 • Stefan Fisch : Geschichte der europäischen Universität. Von Bologna nach Bologna. Beck, München 2015. ISBN 3-406-67667-7 .
 • Karl Griewank : Deutsche Studenten und Universitäten in der Revolution von 1848. Böhlau 1949, OCLC 251055912 .
 • Michael Grüttner ua (Hrsg.): Gebrochene Wissenschaftskulturen. Universität und Politik im 20. Jahrhundert, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, ISBN 978-3-525-35899-3 .
 • Lukas C. Gundling: Zum materiellen Hochschulbegriff , Wissenschaftsrecht (WissR), Band 54 (2021), S. 52–62.
 • Helmut Heiber : Universität unterm Hakenkreuz. Teil 1: Der Professor im Dritten Reich: Bilder aus der akademischen Provinz. Saur, München 1991; Teil 2: Die Kapitulation der Hohen Schulen: das Jahr 1933 und seine Themen. 2 Bände, Saur, München 1992/94.
 • Klaus Heinrich : Zur Geistlosigkeit der Universität heute , Universität Oldenburg 1987, ISBN 3-8142-1008-5 .
 • Christian Helfer , Mohammed Rassem : Student und Hochschule im 19. Jahrhundert. Studien und Materialien. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen/Zürich 1975 (= Studien zum Wandel von Gesellschaft und Bildung im 19. Jahrhundert. Band 12), ISBN 3-525-31818-9 .
 • MJFM Hoenen, Jakob Hans Josef Schneider, Georg Wieland (Hrsg.): Philosophy and Learning. Universities in the Middle Ages . Brill Leiden 1997, ISBN 90-04-10212-4
 • Jochen Hörisch : Die ungeliebte Universität. Rettet die Alma mater! München 2006, Hanser, ISBN 3-446-20805-4 (einige Kapitel von Karl Jaspers inspiriert )
 • Die Idee der deutschen Universität: die fünf Grundschriften aus der Zeit ihrer Neubegründung durch klassischen Idealismus und romantischen Idealismus. (Darin unter anderem Wilhelm von Humboldt : Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. 1810). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1956, OCLC 11254751 .
 • Karl Jaspers : Die Idee der Universität. Springer, Berlin/ New York 1980, ISBN 3-540-10071-7 .
 • Georg Kaufmann: Die Geschichte der Deutschen Universitäten. Cotta, Stuttgart 1888–1896.
 • Michael Klant: Universität in der Karikatur – Böse Bilder aus der kuriosen Geschichte der Hochschulen. Hannover 1984, ISBN 3-7716-1451-1 .
 • Hans-Albrecht Koch : Die Universität : Geschichte einer europäischen Institution . Darmstadt: Primus, 2008. ISBN 9783896786296 .
 • Philip Kovce : Von Bologna nach Berlin und wieder zurück. Über die Verfassung der Universität. Eine Bildungsreise. Metropolis Verlag, Marburg 2016, ISBN 978-3-7316-1175-2 .
 • Beate Krais: Wissenschaftskultur und Geschlechterordnung. Über die verborgenen Mechanismen männlicher Dominanz in der akademischen Welt. Campus, Frankfurt am Main/ New York 2000, ISBN 3-593-36230-9 .
 • Otto Krammer: Bildungswesen und Gegenreformation. Die Hohen Schulen der Jesuiten im katholischen Teil Deutschlands vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. ISBN 3-923621-30-2 .
 • Dieter Langewiesche : Wozu braucht die Gesellschaft Geisteswissenschaften? Wieviel Geisteswissenschaften braucht die Universität? In: Florian Keisinger ua (Hrsg.): Wozu Geisteswissenschaften? Kontroverse Argumente für eine überfällige Debatte. Frankfurt a. M./ New York 2003, ISBN 3-593-37336-X .
 • Konrad Lengenfelder (Hrsg.): Dendrono-Puschners Natürliche Abschilderung des Academischen Lebens in schönen Figuren ans Licht gestellet. 2. Auflage Altdorf 1993 (1. Auflage Nürnberg 1962).
 • Alexander Mayer: Universitäten im Wettbewerb. Deutschland von den 1980er Jahren bis zur Exzellenzinitiative. (= Wissenschaftskulturen. Reihe III: Pallas Athene. Geschichte der institutionalisierten Wissenschaft. Band 52), Franz Steiner, Stuttgart 2019, ISBN 978-3-515-12337-2 .
 • Benjamin Müsegades / Ingo Runde: Universitäten und ihr Umfeld. Südwesten und Reich in Mittelalter und Früher Neuzeit. Beiträge zur Tagung im Universitätsarchiv Heidelberg am 6. und 7. Oktober 2016 (Heidelberger Schriften zur Universitätsgeschichte 7), Winter, Heidelberg 2019, ISBN 978-3-8253-6846-3 .
 • Walter Rüegg : Geschichte der Universität in Europa. 4 Bände, CH Beck, München. Bd. 1: Mittelalter. 1993; Bd. 2: Von der Reformation zur Französischen Revolution (1500–1800). 1996; Bd. 3: Vom 19. Jahrhundert zum Zweiten Weltkrieg 1800–1945. 2004; Bd. 4: Vom Zweiten Weltkrieg bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. 2010, ISBN 978-3-406-36955-1 .
 • Rudolf Stichweh : Der frühmoderne Staat und die europäische Universität – Zur Interaktion von Politik und Erziehungssystem im Prozeß ihrer Ausdifferenzierung. Frankfurt a. Main 1991.
 • George Turner : Hochschule zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Zur Geschichte der Hochschulreform im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Berlin 2001.
 • Fabian Waßer: Von der „Universitätsfabrick“ zur „Entrepreneurial University“. Konkurrenz unter deutschen Universitäten von der Spätaufklärung bis in die 1980er Jahre (Wissenschaftskulturen III Band 53). Franz Steiner, Stuttgart 2020, ISBN 978-3-515-12487-4 .
 • Wolfgang EJ Weber: Geschichte der europäischen Universität. Kohlhammer, Stuttgart 2002, ISBN 3-17-016482-1 .

Weblinks

Wiktionary: Universität – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Universitäten und Colleges – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons : Universitäten und Colleges in Deutschland – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons : Universitäten und Colleges in Österreich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons : Universitäten und Colleges in der Schweiz – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Universitätsgeschichte – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Best universities in the world. 26. September 2018, abgerufen am 28. April 2019 (englisch).
 2. Das sind die besten Unis Europas . In: sueddeutsche.de . ISSN 0174-4917 ( sueddeutsche.de [abgerufen am 28. April 2019]).
 3. vgl. Olga Weijers, Terminologie des Universités au XIIIe Siècle (Lessico Intellettuale Europeo XXXIX), Roma 1987, S. 15–45.
 4. vgl. verschiedene aber ähnliche Formulierungen der Hochschulgesetze der Länder: Bspw. Bayerisches Hochschulgesetz v. 23. Mai 2006, Art. 2 Abs. 1; Hochschulgesetz Baden-Württemberg v. 1. Januar 2005, § 2 Abs. 1; Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen v. 30. November 2004, § 3 Abs. 1
 5. vgl. Hochschulgesetze der Länder (teilweise für alle Hochschulen formuliert): Bspw. Bayerisches Hochschulgesetz vom 23. Mai 2006, Art. 2 Abs. 1; Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen v. 30. November 2004, § 3 Abs. 1
 6. Alfred North Whitehead weist auf eine gesellschaftliche Funktion von Universität hin: „Die Aufgabe einer Universität ist die Erschaffung von Zukunft...“; in: derselbe: Denkweisen. Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Stascha Rohmer, Suhrkamp, Frankfurt 2001, hier S. 199.
 7. UT scored higher in QS World University Rankings|University of Tartu
 8. University of Tartu|THE World University Rankings
 9. Charles S. Peirce : Das Denken und die Logik des Universums. (Hrsg. von Kenneth Laine Ketner), Suhrkamp, Frankfurt/Main 2002, ISBN 3-518-58325-5 , S. 230
 10. Aufhebung des Hochschulrahmengesetzes ( Memento vom 9. August 2008 im Internet Archive ), BMBF
 11. gesetze-im-internet.de
 12. VDI Nachrichten: http://www.ingenieur.de/Arbeit-Beruf/Ausbildung-Studium/Absolventen-juenger-besser
 13. Barbara Strobel, 2009, Was sie wurden, wohin sie gingen. Ergebnisse einer Verbleibstudie über Promovenden und Habilitanden des Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin ( Memento vom 31. März 2010 im Internet Archive ) (PDF-Datei; 208 kB), in: gender politik online ( Memento vom 4. Februar 2010 im Internet Archive ) abgefragt am 26. August 2009.
 14. Studienbeiträge. Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, abgerufen am 29. März 2014 .
 15. Niedersachsen schafft Studiengebühren zum Wintersemester 2014/2015 ab. Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, abgerufen am 29. März 2014 .
 16. Mark Roche: Deutsche und amerikanische Unis: Wenn Studenten sich beschweren . In: FAZ.NET . ISSN 0174-4909 ( faz.net [abgerufen am 6. März 2020]).
 17. Stephan Maaß: Studium auswählen: Die vielen falschen Klischees über die Privatunis . In: DIE WELT . 29. März 2013 ( welt.de [abgerufen am 6. März 2020]).
 18. Neue Zürcher Zeitung: Wo Frankreich seine Elite züchtet. 30. November 2008, abgerufen am 6. März 2020 .
 19. Rita Lauter: Frankreich: Die Eliten-Maschine . In: Die Zeit . 2. Mai 2017, ISSN 0044-2070 ( zeit.de [abgerufen am 6. März 2020]).
 20. Michaela Wiegel: Frankreich: Die verhassten Eliteschulen . In: FAZ.NET . ISSN 0174-4909 ( faz.net [abgerufen am 6. März 2020]).
 21. Walter Jens : Eine deutsche Universität: 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik. In Zusammenarbeit mit Inge Jens unter Mitwirkung von Brigitte Beckmann. Kindler, München 1977. ISBN 3-463-00709-6