Kabbalah

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Mann som holder et tre med de ti Sephiroth - illustrasjon fra boken Portae Lucis ('Die Pforten des Lichts') (latinsk oversettelse av verket Scha'arej ora av Josef ben Abraham Gikatilla (1248-1305) av Paul Riccius (Augsburg, 1516 ))
Kabbalistisk bønnebok fra Italia, 1803, Jewish Museum of Switzerland

Kabbalah (også Kabbalah ), oversatt med "det som er blitt overlevert", er en mystisk tradisjon for jødedom og beskriver både visse ("kabbalistiske") tradisjonelle læresetninger og visse tradisjonelle skrifter. [1] Det er en del av en muntlig tradisjon som går århundrer tilbake, hvis røtter finnes i Tanach , de hellige skrifter i jødedommen.

Grunnlaget for de kabbalistiske tradisjonene er menneskets søken etter opplevelsen av et direkte forhold til Gud. Det er forskjellige kabbalistiske skrifter og skoler, men ingen dogmatikk eller testbart undervisningsinnhold, så ingen generelt gyldig kabbalistisk undervisning.

Videre er det en rik skriftlig tradisjon med delvis motsetning til kabbalistiske strømninger (for eksempel de ekstatiske og teosofiske retningene i den eldre Kabbalahen). Zohar , et pseudepigrafisk verk fra den eldre Kabbalahs teosofiske retning, regnes som det viktigste skriftlige verket i Kabbalahen.

Den skriftlige overføringen og produksjonen av Kabbalah inneholder også gnostiske , neoplatoniske og kristne elementer. Siden Pico della Mirandola (1400-tallet) har Kabbalah også blitt videreført i ikke-jødiske kretser (jf. Christian Kabbalah , Hermetic Kabbalah ).

Begrepet Kabbalah

Begrepet Kabbalah ( hebraisk קַבָּלָה ) kommer fra den hebraiske roten קבל (qbl) og betyr 'mottak', 'mottak'. Opprinnelig kunne ordet Kabbalah betegne enhver tradisjon generelt, men spesielt åpenbaringen av Torahen for MosesSinai som en jødisk tradisjon. Slik begynner uttalelsene til Mishnah -fedrene : משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ 'Moscheh [Moses] mottok Torahen på Sinai og leverte den til Yehoshua [Joshua]'.

Fra middelalderen og utover ble dette begrepet brukt "for en viss spekulativ retning og en form for fromhet i jødedommen knyttet til det". [2] I hoveddelen av Zohar brukes ikke ordet Kabbalah , men vises i senere deler som Ra'aya Meheimna og Sefer ha-Tiqunim .

Fra begynnelsen av 1300 -tallet gikk begrepet Kabbalah over andre begrep som ble brukt på den tiden og betydde noe lignende. [3]

Lærer, praksis og problemstillinger

 • Korrespondanser over og under : I følge det kabbalistiske synet skapte Gud alt han skapte i universet, også hos mennesker. Dette resulterer i et verdensbilde av gjensidig korrespondanse ovenfor og under. Her blir den grunnleggende kabbalistiske ideen om mikro- og makrokosmos tydelig. Hele den "nedre" verden ble laget etter modellen til den "øvre", og hvert menneske er et univers i miniatyr. Menneskets fysiske form har en universell betydning, fordi Gud selv er ansett som antropomorf i tradisjonen med jødisk mystikk. Fullkommenheten til det guddommelige makrokosmos personifiseres i mennesket, som som mikrokosmos er ufullkommen, men fortsatt et bilde av det himmelske forhistoriske mennesket אָדָם קַדמוֹן ( Adam Qadmon ) representerer. Gud, som den ubegrensede og evige, trenger menneskets formidler skapt av ham for å kunne bruke de "ti åndelige kreftene" ( סְפִירוֹת Sephiroth ) for å la sin guddommelige allmakt fungere.
 • Verdens treet : De ti Sephiroth er de guddommelige urkreftene , som i form av det kabbalistiske verdenstreet trenger gjennom alle nivåer av væren. Dette verdenstreet med mennesket forbundet med det representerer universets legemliggjort organisme.Denne elementære sammenvevingen av mennesker i et guddommelig universelt system illustrerer også, ifølge det kabbalistiske synet, det gjensidige påvirkningspotensialet på det guddommelige og menneskelige nivået. - Mennesket er under helhetlig påvirkning av universelle krefter, men kan igjen påvirke dem.
 • Å overvinne det vanlige hverdagsegoet : Som det ofte er i mystikken, handler det om den bevisste og selvkontrollerte overgangen til en ekstase , dvs. om en måte å gå utover det vanlige hverdagsegoet, for å overskride sine begrensninger. Det er forskjellige teknikker for dette, som blir overlevert som hemmelige doktriner som studeres og oppleves . Denne innledende opplevelsen ble først formidlet i en opprinnelig rent muntlig og senere skriftlig tradisjon . I Kabbalah selv i dag blir forholdet mellom lærer og elev sett på som vesentlig. Kabbalistisk erfaring bør kunne fjerne grensen mellom subjekt og objekt. En kabbalist bryter gjennom en vegg "hardere enn en diamant" og opplever all enhet.
 • Visdomsnivåer : I følge jødisk tradisjon kom bare fire vise menn til paradis i løpet av livet, og av disse kom bare rabbiner Akiba uskadd tilbake. De fleste av dem klarer bare noen få trinn på stigen til himmelen eller åpningen av noen få porter. I følge den kabbalistiske læren beholder imidlertid alle søkere og elever sine spesielle tilegnede ferdigheter, og ifølge utenbibelsk tradisjon burde de til og med kunne gi dem videre ( Deuterokanoniske boken Ben Sira 4:16). Så skal velsignelsen - בְּרָכָה Bəracha - oppstå.

Kabbalistene

Bli bærere av de kabbalistiske tradisjonene בַּעֲלֵי־קַבָּלָה Baʕalē Qabālā (også בַּעֲלֵי־הַקַּבָּלָה Baʕalē Haqqabālā ) eller מְקֻבָּלִים Kalt Məqūballīm . I Məqūballīm resonerer betydningen "mottatt av Gud".

Eldre kabbalister hadde uspesifikke og blomstrende navn som יוֹדְעֵי חֵן yōdəʕēy ḥēn 'kjenner av grasiøs skjønnhet ' eller rett og slett יוֹדְעִים yōdəʕīm ' kjenner ', et navn som går tilbake til Nachmanides , מִשׂכָּלִים miśkālīm 'rasjonell' og חַכמֵי הַלֵּב ḥachmē hallēv (også חַכמֵי לֵב ḥachmē lēv ) 'klok av hjertet'. Hensikten med deres bestrebelser var det חָכְמָה נִסתָּרָה ḥåchmā nīstarā 'skjult visdom' (også חָכְמַת הַנִּסתָּר ḥåchmath hannīstār ).

Kabbalahs historie

Pre-kabbalistisk tid

Merkaba -litteraturen var en mystisk bevegelse innen jødedommen fra det første århundre f.Kr. I det tredje århundre e.Kr. ble den magisk-mystiske boken Sefer ha-Razim skrevet .

Mot slutten av Talmud-perioden oppsto den pre-kabbalistiske Sefer Jetzira , som skisserer læren om Sephiroth (sfærer, tall), i tradisjonen med eksisterende tekst "komplekser av kosmologisk og språkspekulativ karakter" [4] . Denne undervisningen samsvarer ennå ikke helt med den senere kabbalistiske forståelsen, men tolkes deretter blant kabbalister. [5] Historien om opprinnelsen og de tidlige effektene av Sefer Jetzira er ennå ikke undersøkt med sikkerhet. Teksten forble "ikke uavhengig, men bare bevart i forbindelse med kommentarer". [6]

Utvikling på 1100 -tallet

Kabbalahens begynnelse ligger i Sør -Frankrike, hvor hemmelige læresetninger antas å være i den eldste tradisjonen ble registrert; forfatterne kalte seg m e qûbballîm 'mottaker', 'akseptert'. De sporet innholdet tilbake til Adams visdom. Disse ble videreformidlet av utvalgte mennesker; faktisk var de basert på et "(for det meste populært) neoplatonsk syn på verden og mennesket", der posisjonen til et neoplatonisk syn på verden sannsynligvis ofte var bevisstløs. [7] For å bekrefte påstanden om å falle tilbake på de eldste tradisjonene, ble "nesten alt fra den rike bibelsk-rabbinske tradisjonen tatt opp og behandlet i deres forstand. Og med en slik suksess at selv mange eldre ideer fremstår for lekfolk som 'kabbalistiske', noe som kan skjule synet på de faktiske kabbalistiske bekymringene ». [2] De første kabbalistene brukte "redigering og kommentar til eldre tekster som et redskap for deres lære"; den første boken som inneholdt en kabbalistisk tekst laget med denne metoden er Sefer ha-bahir , som ble ferdig rundt 1180 og var "lenge hovedgrunnlaget for den kabbalistiske hemmelige læren som gradvis ble skrevet ned etterpå". [Åttende]

Klimaet i opprinnelsesområdet var "sterkt preget av [innen kristendommen] opposisjonelle og dualistisk orienterte tendenser, for eksempel de som trådte i kraft i bevegelsen fra katar og albigens , utløste maktkamper og fikk også den offisielle kirken til å ta direkte mot -handlinger ". En direkte forbindelse mellom disse tendensene og tidlig Kabbalah kunne ikke etableres, men antagelig var det en felles grunnorientering og sporadisk utveksling av ideer. Selv om disse bevegelsene var i strid med den offisielle tolkningen av kristendommen, var Kabbalah ikke en protestbevegelse mot tolkningen av jødedommen, "tvert imot viste Kabbalah seg for den jødiske religionen , til tross for spekulative innovasjoner fra tidligere knapt kjent omfang som de mest effektiv kraft for å bevare og utdype tradisjonell Torah -fromhet ”. [9]

Spredt på 1300 -tallet

Den klassiske kabbalahen spredte seg "mot slutten av 1300 fra Nord -Spania hovedsakelig gjennom verkene til Josef ben Abraham Josef Gikatilla og gjennom (delvis anonyme og pseudepigrafiske) skrifter til Mose ben Samuel de Leon ". [2]

I utgangspunktet hadde kabbalistene på 1100- og 1200-tallet, i likhet med de jødiske filosofer etter Saadia Gaon, tilegnet seg et åndeliggjort, anti-antropomorft gudsbegrep, men igjen sikret de en dialektisk tilordnet kommunikasjonsfigur, som ble plassert ved siden av den evne til å kommunisere Gud av filosofene lot folk kommunisere med ham på tradisjonell måte. Uten å gå tilbake bak filosofisk-teologiske prestasjoner, kom gamle bibelsk-rabbinske synspunkter til spill igjen, men en meditativ-teosofisk innflytelse i oppfyllelsen av budene førte deres nyskapning til randen av kjetteri . [10]

I høymiddelalderen var sentralene for de kabbalistiske bevegelsene tysk hasidisme i Rhinland (midten av 12. til midten av 1200-tallet), som produserte verket til Sefer Hasidim . Den såkalte "Profetiske Kabbalah" utviklet seg i Spania , hvorav de viktigste representantene var Abraham Abulafia og Josef Gikatilla .

Zohar

Zohar - tittelsiden til den første utgaven

Fra tradisjonen med spansk jødedom dukket det viktigste kabbalistiske skriftet av alle opp mot slutten av 1200 -tallet: Zohar ( Sefer ha Zohar , hebraisk: 'The Book of Shine'). Den spanske kabbalisten Mosche de Leon [11] († 1305 [11] ) regnes som forfatteren av hoveddelen. Hoveddelen av Zohar ble skrevet på et kunstig gammelt arameisk og distribuert av Mosche de Leon fra rundt 1275 "som et angivelig gammelt verk av Rabbi Shimʿon bar Jochaj " fra begynnelsen av 2. århundre. Blant kabbalister er Zohar "fremdeles i dag" Midrash of Simon bar Jochaj "[...] og en hellig bok". [11] Zohar inneholder i, noen ganger svært omfattende avhandlinger, tolkninger av Torahen , fortellinger om mystiske skikkelser av jødedommen, spesielt om Rabbi Shimon ben Jochai og hans studenter, samt spekulasjoner om tall og bokstaver som grunnlaget for verden.

Zohar likte "et høyt rykte innen kort tid" og har også blitt "behandlet som en" hellig bok "i moderne tid". Kommentartradisjonen til dette arbeidet er tilsvarende omfattende. Mens Zohar "oppnådde noe som" kanonisk "gyldighet", ble de andre kabbalistiske skriftene "presset i bakgrunnen" og noen gikk tapt. [12]

1400 -tallet: Lurian Kabbalah i Safed

Etter forfølgelsen og utvisningen av jødene fra Spania i 1492 ble Safed i Galilea sentrum for kabbalistisk undervisning. Isaak Luria (1534–1572), som ga betydelige bidrag til den kabbalistiske oppfatningen av verdens skapelse , var spesielt aktiv her. Disse inkluderer ideer om אָדָם קַדמוֹן ( Adam Qadmon ) og en "tilbaketrekning" (צִמצוּם Tzimtzum ) for å gi plass til den nye verden, "brudd på fartøyer" (שְבִירַת הַכֵּלִים Schvirat ha-Kelim ) under skapelsen og frigjøringen av de guddommelige lysgnister, spekulasjoner om det uendelige (אֵין סוֹף En Sof ) og en lære om sjelens transmigrasjon (גִּלגּוּל Gilgul ). Målet med alle menneskelige bestrebelser er å gjenopprette verden til sin opprinnelige helbredende tilstand fra guddommelig eksistens i en prosess med å reparere verden (תִּקוּן עוֹלם Tiqqūn Olam ).

Opprettelse av en kristen kabbalah

Giovanni Pico della Mirandola, 1463-1494. Oljemaleri av en ukjent maler i Uffizi.

På 1400 -tallet adopterte kristne også kabbalistisk lære. [13] Giovanni Pico della Mirandola regnes for å være den første representanten for Christian Kabbalah, [14] [15] Tilhengere av Christian Kabbalah var mer interessert i søket etter gresk filosofi og kristent innhold i Kabbalah enn i sistnevnte selv, og " [d] uvitenheten til noen forfattere er til og med fryktelig ”. [16] Representanter for en strøm kjent som okkult filosofi , som Agrippa og Giovanni Pico della Mirandola, prøvde å utvikle filosofier som assimilerer hermetisk , hebraisk og klassisk kunnskap, og deretter forene dette med kristen teologi . [17] Til tross for deres esoteriske karakter, ble de hermetiske og kabbalistiske ideene som ligger til grunn for okkult filosofi først godt mottatt i renessansen Europa. Historikeren Frances A. Yates så til og med på okkult filosofi som den sentrale drivkraften bak selve renessansen. [18] Mot slutten av 1500 -tallet vokste imidlertid reaksjonen mot renessansen neoplatonisme og de okkulte strømningene knyttet til den som en del av Motreformasjon . Den kristne Kabbalah, som i utgangspunktet fremmet legitimering av okkult tanke, har nå blitt devaluert og assosiert med trolldom. [19]

1600- til 1800 -tallet: Hasidisme, tap av mening

Kabbalaen til Isaac Luria (Lurian Kabbalah), som har sin opprinnelse i Safed, fikk betydelig innflytelse. Mange elementer i denne undervisningen ble også effektive i østeuropeisk hasidisme på 1600- og 1700 -tallet. Med forsiktig inkludering av messianske elementer og en viss forenkling av den opprinnelig svært differensierte undervisningsstrukturen, var Kabbalah i stand til å utvikle stor populær betydning i de Hasidiske sentrene for østlig jødedom.

Den jødiske kabbalaen mistet sin innflytelse på 1800 -tallet og ble ignorert av de datidens jødiske lærde. [13] [20] Motstanderne av Kabbalah antok at den var synkretistisk , full av kristen påvirkning og derfor ikke jødisk. [1. 3]

Opprinnelsen til den hermetiske kabbalaen

På 18 /19 På 1800 -tallet dukket den hermetiske kabbalaen opp, en bevegelse med røtter i Gnosis , Neoplatonism , Hermetics , [21] og Christian Kabbalah , [22] som var av stor betydning her. [23] Den hermetiske kabbalaen beveget seg imidlertid bort fra kristendommen, noen ganger til en antikristen orientering [15] og tar en mer universell tilnærming sammenlignet med den opprinnelige jødiske kabbalahen. [24]

På 1800- og 1900 -tallet dukket det opp flere verk av den franske okkultisten Éliphas Lévi , som forfalsket den kabbalistiske læren og verkene til andre forfattere, [25] [26] mens Arthur Edward Waite prøvde å presentere Kabbalah riktig, [27] men ikke av hebraisk og arameisk og vedtok derfor feil fra Jean de Paulys forfalskede Zohar -oversettelse i sitt arbeid The Secret Doctrine in Israel . [28]

1900 -tallet: Systematisk undervisning, "Hollywood Kabbalah"

Yehuda Ashlag er en av de viktigste kabbalistene på 1900 -tallet med sin systematiske undervisning i Kabbalah. Løst fra enhver mystikk forklarer han Kabbalah som en vitenskap om kunnskap som kan være nyttig som undervisning for hver person - uansett opprinnelse - for å oppnå skapers likhet eller dwekut (tilknytning). [29] Denne skaperenes likhet skal oppnås ved å overvinne de egoistiske intensjonene til hverandre. Dette krever åpenbaring av visdommen til Kabbalah for alle mennesker i verden og det jødiske folket, som en eksempelfunksjon for veldedighet, har en systemisk rolle for alle nasjoner. [30] Han tolker 'Israel' og 'verdens folk' som åndelige begreper som er tilstede i ethvert menneske. 'Israel' er et synonym for inderlighet eller streben etter altruisme og 'verdens folk' er et synonym for ytre, streben etter egoisme hos en person. [31] Han lærer Kabbalahs visdom som et nødvendig middel for å korrigere egoistiske forhold mellom mennesker og oppnå verdensfred. [32]

Blant studentene hans var Baruch HaLevi Ashlag (1907–1991), som fortsatte sin vei. Baruch Ashlag beskriver på en praktisk måte i sine skrifter Shlavei HaSulam (The Rungs of the Ladder) [33] den gradvise erkjennelsen av kvaliteten på å gi for å oppnå skaperen-likhet. Etter hans død fortsatte hans viktigste Kabbalah -student Michael Laitman sin vei og underviser i dag millioner av mennesker rundt om i verden.

En annen student av Yehuda Ashlag var Yehuda Brandwein. Hans student var Philip Berg , som grunnla det såkalte Kabbalah-senteret på 1970-tallet [34] og begynte å tilby undervisningen, som tradisjonelt bare var tilgjengelig for mannlige jøder over 40, [35] [34] også for kvinner og ikke- Jøder . [34] Bergs New Age -versjon [35] [36] av Kabbalah, som er populær blant kjendiser som Ashton Kutcher , Madonna [34] eller Britney Spears [34] , er også kjent som "Hollywood Kabbalah" [36] og sett av kritikere som motsetningen til den virkelige Kabbalah. [35] [37]

Spesielt i de hasidiske samfunnene i USA og i Israel er den opprinnelige jødiske kabbalistiske tradisjonen fortsatt dyrket og videreutviklet i dag.

litteratur

 • Veronique Altglas: Fra Yoga til Kabbalah. Religiøs eksotisme og logikken i Bricolage. Oxford University Press, 2014 ISBN 978-0-19-999763-3
 • Nicole Maria Bauer: Mellom tradisjon og transformasjon. Kabbalistiske ideer og praksis i samtidens religiøse kultur . I: Zeitschrift für Anomalistik , bind 14, 2014, s. 224–247, anomalistik.de (PDF; 667 kB).
 • Nicole Maria Bauer: Kabbalah og religiøs integritet. En religionsstudie analyse av det tysktalende Kabbalah Center. Transcript-Verlag, mai 2017 ISBN 978-3-8376-3699-4 .
 • John W. McGinley: "The Written" som oppfordring til å bli jødisk unnfanget. Til Excel / Kaleidoscope Sof, 2006, ISBN 0-595-40488-X .
 • Karl Erich Grözinger : Jødisk tenkning. Bind 2: Fra middelalderens kabbalah til hasidisme. Campus, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-593-37513-3 .
 • Z'ev ben Shimon Halevi: Livets tre og Kabbalah. Heyne, München 1997, ISBN 3-453-11836-7 . Opprinnelig tittel Adam og det kabbalistiske treet. Gateway bøker.
 • Boaz Huss: Kabbalah og modernitet. Tolkninger, transformasjoner, tilpasninger. Brill Academic Publishers, 2010 ISBN 978-90-04-18284-4 .
 • Andreas B. Kilcher : Kabbalah. I: Gert Ueding (red.): Historisk ordbok for retorikk . WBG, Darmstadt 1992 ff., Bind 10, 2011, kol. 438-446.
 • Johann Maier : Kabbalah. Innledning - Klassiske tekster - Forklaringer. Beck, München 2004 2 , ISBN 3-406-39659-3 .
 • Johann Maier: History of the Jewish Religion. Fra Alexander den store til opplysningstiden med utsikt over 1800- og 1900 -tallet. Århundre. Herder / Spectrum, 4116; Herder, Freiburg i. Br. 1992, der spesielt § 33 “Kabbalah” (s. 333–359; lit.!).
 • Gershom Scholem : Jødisk mystikk i hovedstrømmene. Suhrkamp, ​​Frankfurt (Main) 1980, ISBN 3-518-07930-1 .
 • Gershom Scholem: Om Kabbalahen og dens symbolikk. Suhrkamp, ​​Frankfurt (Main) 1973, ISBN 3-518-27613-1 .
 • Gershom Scholem: Kabbalah. I: Encyclopaedia Judaica . Bind 10. Keter Publishing, Jerusalem 1971, s. 489-653.
 • Gershom Scholem: Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism and Talmudic Tradition. The Jewish Theological Seminary of America, New York 1965.
 • Gershom Scholem: Fra den mystiske figuren til guddom. Studier av de grunnleggende konseptene til Kabbalah. Rhein-Verlag, Zürich 1962.
Oversikt over samlinger med tekstutdrag
 • Michael Laitman (red.): Kabbalahs lærebok . Grunnleggende tekster som forberedelse til å studere den autentiske Kabbalah. 941 s., Utgave Laitman Kabbala i J. Kamphausen, 2. utgave 2012, ISBN 978-3-89901-418-1 .
 • Daniel C. Matt (red.): Kabbalahs hjerte. Jødisk mystikk fra to årtusener. OW Barth, Berlin 1996 ( temavalg ; spesielt gode oversettelser), ISBN 3-502-65450-6 .
 • Helmut Werner: Kabbalah. Komet, Frechen 2002, ISBN 3-89836-349-X (et utvalg tekster med introduksjon, bibliografi og leksikon; spesielt inndelingen av teoretisk og praktisk kabbalah.)

Innledninger

 • Heinrich Elijah Benedikt: Kabbalahen som en jødisk-kristen innvielsessti. To bind: bind I: farge, tone, nummer og ord som inngangsport til sjel og ånd. Innbundet, 398 sider, Ansata-Verlag, 12. utgave 2004, ISBN 3-7626-0279-4 . / Bind II: Livets tre. Speil av kosmos og mennesket. Innbundet, 604 sider, Ansata-Verlag, 9. utgave 2004, ISBN 3-7626-0280-8 .
 • Pearl Besserman: Den skjulte hagen. Kabbalah som kilde til åndelig undervisning. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-596-13013-1 .
 • Erich Bischoff , Jakob Winter og August Wünsche: The Kabbalah. Introduksjon til jødisk mystikk og okkult vitenskap. Voltmedia, Paderborn ISBN 3-937229-77-9 .
 • Joseph Dan : Kabbalah. En liten introduksjon. Reclam 2007 (RUB 18451), ISBN 978-3-15-018451-6 .
 • Klaus Davidowicz : Kabbalahen. En introduksjon til verden av jødisk mystikk og magi. Böhlau Verlag, Wien / Köln / Weimar, 2009, ISBN 978-3-205-78336-7 .
 • Christina Gehse: Kabbalahen som en kvinnelig initieringssti. Irdana Verlag, Hamburg 2010, ISBN 978-3-9813609-1-2 .
 • Michael Laitman (2008): The Hidden Wisdom of Kabbalah. Utgave Laitman i J. Kamphausen Verlag, Bielefeld 2011 ISBN 978-3-89901-433-4 .
 • Will Parfitt: Kabbalah. Aurum-Verlag, Braunschweig 1993, ISBN 3-591-08339-9 (introduksjon til praktisk kabbalah med referanser til kabbalister fra de siste 100 årene.)

weblenker

Commons : Kabbalah - samling av bilder, videoer og lydfiler
Wiktionary: Kabbalah - forklaringer på betydninger, ordopprinnelse, synonymer, oversettelser

Individuelle bevis

 1. ^ Alfred Lehmann: Overtro og trolldom fra de tidligste tider til i dag. (2. utgave 1908; 4. utgave 1969) 5., uendret tysk utgave ( oversatt fra 2., reviderte danske utgave og supplert med Dominikus Peters I til moderne tid etter forfatterens død ) Aalen 1985; Opptrykk av Bindlach 1990, ISBN 3-8112-0698-2 , s. 164.
 2. a b c Johann Maier : Kabbalahen. Innledning - Klassiske tekster - Forklaringer . Verlag CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39659-3 , s.   12.   f .
 3. ^ Kabbalah . I: Encyclopedia Judaica , bind 10, s. 495.
 4. ^ Johann Maier: Kabbalahen. Innledning - Klassiske tekster - Forklaringer . Verlag CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39659-3 , s.   38 .
 5. ^ Johann Maier: Kabbalahen. Innledning - Klassiske tekster - Forklaringer . Verlag CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39659-3 , s.   41 .
 6. ^ Johann Maier: Kabbalahen. Innledning - Klassiske tekster - Forklaringer . Verlag CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39659-3 , s.   42 .
 7. ^ Johann Maier: Kabbalahen. Innledning - Klassiske tekster - Forklaringer . Verlag CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39659-3 , s.   44-46 .
 8. ^ Johann Maier: Kabbalahen. Innledning - Klassiske tekster - Forklaringer . Verlag CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39659-3 , s.   48 .
 9. ^ Johann Maier: Kabbalahen. Innledning - Klassiske tekster - Forklaringer . Verlag CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39659-3 , s.   47 .
 10. Karl E. Grözinger: Jüdisches Denken . Band 2: Von der mittelalterlichen Kabbala zum Hasidismus , Frankfurt 2005, S. 22 f.
 11. a b c Johann Maier: Die Kabbalah. Einführung – Klassische Texte – Erläuterungen . Verlag CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39659-3 , S.   13   f .
 12. Johann Maier: Die Kabbalah. Einführung – Klassische Texte – Erläuterungen . Verlag CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39659-3 , S.   15 .
 13. a b c Harvey J. Hames: Exotericism and Esotericism in Thirteenth Century Kabbalah. Esoterica, abgerufen am 20. Mai 2012 (englisch).
 14. Don Karr: The Study of Christian Cabala in English . 2012, S.   2 ( digital-brilliance.com [PDF; abgerufen am 20. Mai 2012]).
 15. a b Anthony J. Elia: An Historical Assessment of the Narrative Uses of the Words “Kabbalah,” “Cabala,” and “Qabala/h”: Discerning the Differences for Theological Libraries . In: Theological Librarianship: An Online Journal of the American Theological Library Association . Band   2 , Nr.   2 . American Theological Society, Dezember 2009, ISSN 1937-8904 , S.   13   f . ( atla.com [abgerufen am 20. Mai 2012]). An Historical Assessment of the Narrative Uses of the Words “Kabbalah,” “Cabala,” and “Qabala/h”: Discerning the Differences for Theological Libraries
 16. Karl RH Frick : Die Erleuchteten . Gnostisch-theosophische und alchemistisch-rosenkreuzerische Geheimgesellschaften bis zum Ende des 18. Jahrhunderts – ein Beitrag zur Geistesgeschichte der Neuzeit. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1973, ISBN 3-201-00834-6 , S.   109 .
 17. Andrew Duxfield: Doctor Faustus and Renaissance Hermeticism . In: Sara Munson Deats (Hrsg.): Doctor Faustus . A Critical Guide. Continuum, London ua 2010, S.   100 .
 18. Andrew Duxfield: Doctor Faustus and Renaissance Hermeticism . In: Sara Munson Deats (Hrsg.): Doctor Faustus . A Critical Guide. Continuum, London ua 2010, S.   98 .
 19. Andrew Duxfield: Doctor Faustus and Renaissance Hermeticism . In: Sara Munson Deats (Hrsg.): Doctor Faustus . A Critical Guide. Continuum, London ua 2010, S.   108 .
 20. Gershom Scholem: Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen (= suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft . Band   330 ). 1. Auflage. suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1980, S.   1   f . (englisch: Major Trends in Jewish Mysticism . Übersetzt von Gershom Scholem und Nettie Katzenstein-Sutro).
 21. Walter Martin, Jill Martin Rische, Kurt van Gorden: The Kingdom of the Occult . Thomas Nelson, Nashville, Tennessee 2008, ISBN 978-1-4185-1644-4 , S.   144–147 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 20. Mai 2012]).
 22. Israel Regardie : A Garden of Pomegranates: Skrying on the Tree of Life . Edited and Annotated with New Material by Chich Cicero and Sandra Tabatha Cicero. 3. Auflage. Llewellyn Publications, St. Paul, MN 2004, ISBN 1-56718-141-4 , S.   XIII .
 23. Israel Regardie: A Garden of Pomegranates: Skrying on the Tree of Life . Edited and Annotated with New Material by Chich Cicero and Sandra Tabatha Cicero. 3. Auflage. Llewellyn Publications, St. Paul, MN 2004, ISBN 1-56718-141-4 , S.   XIII, 138 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 20. Mai 2012]).
 24. Israel Regardie: A Garden of Pomegranates: Skrying on the Tree of Life . Edited and Annotated with New Material by Chich Cicero and Sandra Tabatha Cicero. 3. Auflage. Llewellyn Publications, St. Paul, MN 2004, ISBN 1-56718-141-4 , S.   138 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 20. Mai 2012]).
 25. Gershom Scholem : Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen (= suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft . Band   330 ). 1. Auflage. suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1980, S.   3 (englisch: Major Trends in Jewish Mysticism . Übersetzt von Gershom Scholem und Nettie Katzenstein-Sutro).
 26. Arthur Edward Waite : Doctrine and Literature of the Kabalah . Kessinger Publishing, 1992, S.   400 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 20. Mai 2012]).
 27. Don Karr: The Study of Christian Cabala in English . 2012, S.   68   f . ( digital-brilliance.com [PDF; abgerufen am 20. Mai 2012]).
 28. Gershom Scholem : Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen (= suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft . Band   330 ). 1. Auflage. suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1980, S.   232, 419 (englisch: Major Trends in Jewish Mysticism . Übersetzt von Gershom Scholem und Nettie Katzenstein-Sutro).
 29. Artikel zum Abschluss des Buches Sohar , auf kabacademy.eu
 30. Die Bürgschaft (Arwut) , auf kabacademy.eu
 31. Einführung in das Buch Sohar , auf kabacademy.eu
 32. Der Frieden in der Welt , auf kabacademy.eu
 33. Zu den „Sozialen Schriften“… , auf kabacademy.eu
 34. a b c d e Alan B. Goldberg, Katie Thomson: What's Behind Hollywood's Fascination with Kabbalah? ABC News, 17. Juni 2005, S. 1 , abgerufen am 20. Mai 2012 (englisch).
 35. a b c Anthony J. Elia: An Historical Assessment of the Narrative Uses of the Words “Kabbalah,” “Cabala,” and “Qabala/h”: Discerning the Differences for Theological Libraries . In: Theological Librarianship: An Online Journal of the American Theological Library Association . Band   2 , Nr.   2 . American Theological Society, Dezember 2009, ISSN 1937-8904 , S.   19   f . ( atla.com [abgerufen am 20. Mai 2012]). An Historical Assessment of the Narrative Uses of the Words “Kabbalah,” “Cabala,” and “Qabala/h”: Discerning the Differences for Theological Libraries
 36. a b Walter Martin, Jill Martin Rische, Kurt van Gorden: The Kingdom of the Occult . Thomas Nelson, Nashville, Tennessee 2008, ISBN 978-1-4185-1644-4 , S.   151 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 20. Mai 2012]).
 37. Alan B. Goldberg, Katie Thomson: What's Behind Hollywood's Fascination with Kabbalah? ABC News, 17. Juni 2005, S. 2 , abgerufen am 20. Mai 2012 (englisch).