Dette er et utmerket element.
Denne artikkelen er også tilgjengelig som en lydfil.

Galileo Galilei

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Galileo Galilei - portrett av Domenico Tintoretto , ca. 1602-1607 Galileos signatur

Galileo Galilei (født 15. februar 1564 i Pisa , † 29. desember 1641 juli / 8. januar 1642 greg. I Arcetri ved Firenze ) var en italiensk polymat . Han var filosof , fysiker , matematiker , ingeniør , astronom og kosmolog . Mange av hans funn - spesielt innen mekanikk og astronomi - regnes som banebrytende. Han utviklet metoden for å forske på naturen gjennom en kombinasjon av eksperimenter, målinger og matematiske analyser, og ble dermed en av de viktigste grunnleggerne av moderne, eksakte naturvitenskap . Han ble også berømt fordi den katolske kirke fordømte ham fordi noen av teoriene hans motsier datidens verdensbilde; I 1992 rehabiliterte hun ham.

liv og arbeid

Opprinnelse og år som læretid

Frys ramme; Uffizi Gallery , Firenze

Galileo Galilei kom fra en fattig florentinsk patricierfamilie . Hans gren av familien hadde tatt navnet til en viktig forfader, legen Galileo Bonaiuti (1400 -tallet). Galileos far Vincenzo var midlertidig etter ekteskapet med Giulia Ammannati (Pisa, 1562) kluthandler, men ellers musiker, komponist og musikkteoretiker og hadde matematisk kunnskap og interesser; han bodde permanent i Firenze fra 1570 -årene. Der undersøkte han blant annet lyden av en vibrerende streng og oppdaget det kvadratiske forholdet mellom endringene i spenning eller lengde på strengen når tonehøyden skulle endre seg med et bestemt intervall .

Galileo var en nybegynner i klosteret Vallambrosian utdannet og viste tendens i benediktinerordenen for å komme inn, men ble brakt av faren hjem og 1580 for å studere medisin til Pisa sendt der Galileo meldte seg inn i 1581; det var en av foreleserne hans Andrea Camuzio .

Etter fire år brøt han studiene og dro til Firenze for å studere matematikk med Ostilio Ricci , en lærd fra skolen til Nicolo Tartaglia . Han tjente til livets opphold med privat undervisning, opptok seg med anvendt matematikk, mekanikk og hydraulikk og begynte å trekke oppmerksomheten til seg selv i de utdannede kretsene i byen med forelesninger og manuskripter . Før Accademia Fiorentina strålte han med et geometrisk-filologisk foredrag om topografien til Dantes helvete ( Due lezioni all'Accademia fiorentina circa la figura, sito e grandezza dell'Inferno di Dante, 1588). I 1585/86 publiserte han de første resultatene om tyngdekraften til faste legemer (Theoremata circa centrum gravitatis solidorum) (i tradisjonen med Archimedes 'forfatterskap om det) og løste et eldgammelt problem som ble levert i en anekdote om Archimedes (Crown of Hieron II ) ved å konstruere en hydrostatisk skala for å bestemme den spesifikke vekten ( La bilancetta, manuskript). Hans søknad om professorat i matematikk ved Det påvelige universitetet i Bologna i 1587 var mislykket, selv om han gjorde seg tre år eldre i søknaden. Den eldre Giovanni Antonio Magini , som også hadde studert der, ble foretrukket. Anmelderne mistenkte også en feil i de matematiske skriftene som Galileo inkluderte i søknaden. [1] Etter det etablerte han et rykte som matematiker i Firenze, blant annet gjennom offentlige foredrag i akademiet om helveteets arkitektoniske dimensjoner (1588) og gjennom et manuskript om teorien om prioriteringene i tradisjonen til Archimedes (1587 ), som han lot sirkulere.

Universitetsprofessor i Pisa, 1589–1592

Lysestaken i Pisa -katedralen , som Galileo sies å ha undersøkt pendellovene

I 1589 mottok Galileo en stilling som universitetslektor [2] og innehaver av lederen for matematikk ved University of Pisa i tre år. Han underviste i Euklides elementer og elementær astronomi, i tillegg til astrologi for medisinske fagfolk. [3] Lønnen var imidlertid lav; Likevel klarte han å bygge og selge utmerkede instrumenter. Han utviklet også et termometer som fremdeles var veldig upresist. Han undersøkte pendelens bevegelse og fant at perioden ikke avhenger av nedbøyningen eller pendelens vekt, men av lengden. Fram til de siste årene av livet var han opptatt av problemet med hvordan han skulle bruke denne oppdagelsen til å konstruere en pendelklokke .

Basert på pendelens bevegelse introduserte Galileo det skråplanet med en påfølgende horisontal bane som et eksperimentelt arrangement for å undersøke falllovene . Det skråplanet tjente ham til å "fortynne" tyngdekraften [4] fordi målingen av fallhastigheten fremdeles var for upresis på den tiden. Galileo brukte baller laget av forskjellige materialer i disse forsøkene. Dette gjorde det mulig for første gang å gi de sakte rullende ballene en viss hastighet og måle denne. Slik oppdaget han akselerasjon og det faktum at det er noe helt annet enn hastighet. Dette kan igjen best representeres i matematikkens formler. Galileo formulerte denne nye tilnærmingen til fysikk tydeligst i Saggiatore i 1623 :

“La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli tcchi (io dico l'universo), ma non si può intentionere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne 'quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, ei caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intentionerne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto. ”

“Filosofien er skrevet i denne flotte boken, universet som alltid er åpent for vårt blikk. Men boken kan ikke forstås uten først å lære språket og sette seg inn i bokstavene det er skrevet i. Den er skrevet på matematikkens språk, og bokstavene er sirkler, trekanter og andre geometriske figurer uten at det er umulig for mennesket å forstå et enkelt ord av det; uten at denne vandrer rundt i en mørk labyrint. "

- Galileo Galilei : Il Saggiatore [5]

Galileos elev og første biograf Vincenzo Viviani hevdet at Galileo også hadde prøvd å falle fra det skjeve tårnet i Pisa. Imidlertid er det ingen henvisning til slike forsøk i Galileos egne skrifter og opptegnelser. Dette skal skilles fra tårnargumentet som et tankeeksperiment , som Galileo behandler i sitt hovedverk Dialogo .

Galileo oppsummerte resultatene av sine mekaniske undersøkelser i et manuskript som nå er sitert som De motu antiquiora og som ikke ble trykt før i 1890. Angrepene på Aristoteles inneholdt der var uvennlige mot hans aristoteliske kolleger i Pisa. Galileos ansettelse ble ikke forlenget i 1592. Hans materielle situasjon ble ytterligere forverret av det faktum at faren hadde dødd i 1591, og som eldste sønn måtte han nå ta ansvar for søsken (en bror og tre søstre) og mor. [6]

Professor i Padua, 1592-1610

Takket være god beskyttelse fra florentinske kretser ble Galileo utnevnt til leder for matematikk ved University of Padua i 1592, noe Giordano Bruno også hadde håpet på. I Padua, som tilhørte den rike og liberale republikken Venezia , bodde Galileo i 18 år.

Selv om stillingen hans var mye bedre betalt enn den forrige i Pisa, forbedret Galileo lønnen sin ved å gi privat undervisning til fornemme studenter, inkludert to senere kardinaler , i tillegg til sine akademiske forelesninger. I tillegg solgte Galileo fra 1597 en sirkel med proporsjoner . Han brukte sin egen mekaniker til å produsere denne forløperen til objektglassregelen , som ble kalt Compasso og hvis konstruksjon han hadde forbedret betraktelig. I et brev til Johannes Kepler tidligere i år gjorde han det klart at han favoriserte det heliosentriske verdenssystemet fremfor den rådende troen på det geosentriske verdensbildet : "... vår lærer Copernicus , som det ble le av".

Supernovaen i 1604 , nå oppkalt etter Kepler, fikk ham til å holde tre offentlige foredrag der han angrep aristotelisk astronomi og naturfilosofi . Fra det faktum at ingen parallaks kunne fastslås, konkluderte Galileo, i likhet med Tycho Brahe i 1572, at den nye stjernen var langt fra jorden og derfor må være i den faste stjernekulen . I henhold til den rådende doktrinen ble denne sfæren ansett for å være uforanderlig, og Galileo representerte dermed et ytterligere argument mot synet til Peripatetics , som Aristoteles -studentene også ble kalt. Han fortsatte sine undersøkelser av bevegelseslovene i løpet av disse årene.

Pennetegning fra Sidereus Nuncius og foto
Notater fra Galileo om oppdagelsen av Jupiters måner (1610)

I 1609 hørte Galileo om teleskopet, som hadde blitt oppfunnet av Jan Lippershey i Holland året før. Han bygde en enhet med omtrent fire ganger forstørrelse fra kommersielt tilgjengelige linser , deretter lærte han å male linser selv og oppnådde snart åtte til ni ganger, i senere år opptil 33 ganger forstørrelse. En handleliste som ble oppdaget i Nasjonalbiblioteket i Firenze, stammer også fra denne perioden og gir et innblikk i hvordan Galileo omsatte funnene sine i praksis. [7]

25. august 1609 presenterte Galileo instrumentet sitt, hvis militære bruk var åpenbart og som, i motsetning til Kepler -teleskopet som ble utviklet litt senere, ga et oppreist bilde til den venetianske regjeringen - Signoria. Instrumentet gjorde et dypt inntrykk, og Galileo ga Signoria den helt illusoriske eneretten til å produsere slike instrumenter, hvoretter lønnen ble økt. Det har blitt gjort forskjellige påstander om at Galileo hevdet oppfinnelsen av teleskopet mot hans bedre skjønn, for eksempel av Brecht i dramaet Life of Galilei og av Hans Conrad Zander , som refererte til sitatet om Galileo om et "teleskop han nylig fant opp" fra Sidereus Nuncius ringer. [8] På den annen side passerte sannsynligvis ikke Galileo den grunnleggende ideen om teleskopet som sin egen oppfinnelse, men en reduksjon i lønn (suspensjon) året etter indikerer at Signoria følte at hun ble lurt.

Galileo var en av de første forskerne som brukte et teleskop for å observere himmelen . Dette markerte en revolusjon innen astronomi , for inntil da måtte folk stole på observasjon med det blotte øye . Han fant ut at månens overflate var grov og ujevn, med støt, sprekker og kratere. Han innså også at den mørke delen av månens overflate blir lysere av jorden (såkalt jordskinn ) og at planetene - i motsetning til de faste stjernene - kan sees på som skiver. Han oppdaget de fire største måner av Jupiter , som han kalte Medici -stjernene som forberedelse til hans flytting til Medici -domstolen og som nå omtales som de galileiske måner . Han observerte at Melkeveien ikke er en tåkete struktur (slik den ser ut for det blotte øye), men heller "nihil aliud quam innumerarum Stellarum coacervatim consitarum congeries (ikke annet enn en opphopning av utallige stjerner)". Disse funnene og pennetegningen hans av månens overflate ble publisert i Sidereus Nuncius (Star Messenger eller Message from the Stars) fra 1610 og gjorde Galileo kjent i ett slag. Selv om Galileo publiserte illustrasjonen av et tydelig ikke-eksisterende stort månekrater i terminatoren , [9] var Sidereus Nuncius tom for trykk i løpet av få dager.

Hofmatematiker i Firenze, fra 1610

Galileo Galileis skrivebord i det gjenskapte Galilei -rommet i Deutsches Museum i München. [10]

Høsten 1610 utnevnte storhertugen av Toscana og tidligere elev av Galileo Cosimo II. De 'Medici utnevnte ham til matematiker, hoffilosof og den første matematikkprofessoren i Pisa uten undervisningsplikt. Galileo fikk dermed full frihet til helt å vie seg til forskningen sin. Allerede i 1605 hadde Galileo blitt valgt til medlem av Florentine Accademia della Crusca , og etter flyttingen påtok han seg også lederoppgaver i den. I 1658 bestemte akademiet seg for å bruke operaen hans i den neste utgaven av Vocabolario (utgitt i 1691) som en av de tekstbaserte matematiske og filosofiske terminologiene. [11]

Da han senest flyttet til Firenze, skilte Galileo seg fra Marina Gamba, husholdersken, som han hadde tre barn med: Virginia (religiøst navn: Maria Celeste ; 1600–1634), Livia (religiøst navn: Arcangela; 1601–1659) og Vincenzio (1606–1634) 1669). Ved hjelp av en beundrer, kardinal Maffeo Barberini og senere pave Urban VIII , plasserte Galileo døtrene sine i et kloster før de nådde minimumsalderen, fordi de som uekte barn hadde liten sjanse til et skikkelig ekteskap. Sønnen ble sendt til sin far i Firenze i 1613 etter at Marina Gamba giftet seg med en mann ved navn Giovanni Bartoluzzi. Galileo legitimerte ham senere.

Flere astronomiske funn

Galileo fortsatte sine astronomiske observasjoner og fant ut at planeten Venus viser faseformer som månen . Han tolket Venus -sigden og de fyldigere fasene på en slik måte at Venus noen ganger står mellom solen og jorden, men andre ganger utenfor solen. Om dette korresponderte han med de romerske jesuittene rundt Christophorus Clavius (som han allerede hadde hatt en kontroversiell diskusjon med i 1587), som allerede hadde oppdaget faseformen til Venus uavhengig av ham. Jesuittmatematikeren og astronomen var mer eller mindre klare om de kosmologiske konsekvensene og om at det ptolemaiske verdensbildet ikke lenger var holdbart.

I sin entusiasme for sine vitenskapelige funn sendte han teleskoper laget i verkstedet hans til venner og andre forskere. Imidlertid oppnådde bare noen få kopier ønsket oppløsning . Så det kan skje at noen ikke kunne se månene til Jupiter og andre av hans funn og antok at han hadde til hensikt å være villedende.

I 1611 besøkte Galileo Roma . Han ble høyt beæret for sine funn, og med teleskopet gjorde han umiddelbart "le cose nuove del cielo" (de nylig oppdagede objektene på himmelen) tilgjengelig for vennene sine - inkludert jesuittene: Jupiter med sine fire ledsagere, den fjellrike, robuste månen, den "hornede", altså halvmåneformede Venus og den "trippel" Saturn. Han ble deretter utnevnt til sjette medlem av Accademia dei Lincei . Denne æren var så viktig for ham at han fra da av kalte seg Galileo Galilei Linceo .

Under dette oppholdet hadde han et publikum med pave Paul V og møtte sin gamle beundrer Maffeo Barberini. Et år senere var Barberini der da Galileo tilbakeviste en annen, uholdbar påstand fra Aristoteles med et enkelt, men overbevisende eksperiment: Is flyter på vann ikke fordi det er tyngre, men grunt, men fordi det er lettere.

Mellom slutten av 1610 og midten av 1611 observerte Galileo først mørke flekker på solskiven med et teleskop. Denne oppdagelsen av solflekkene involverte ham i en tvist med jesuitten Christoph Scheiner : Det var en tvist om både prioritet og tolkning. For å redde solens perfeksjon antok Scheiner at flekkene var satellitter, mens Galileo siterte observasjonen av at solflekker oppstår og forsvinner. Han publiserte dette funnet i 1613 i Lettere solari, [12] et av de første vitenskapelige verkene som ikke ble skrevet på latin, men i språklig språk.

For Galileo var det åpenbart at hans astronomiske observasjoner støttet det heliosentriske verdensbildet til Nicolaus Copernicus , men ikke ga noen avgjørende bevis: Alle observasjoner som faser av Venus var også kompatible med verdensmodellen til Tycho Brahe , ifølge hvilken solen og månen omgir jorden, men roterer andre planeter rundt solen. Faktisk var det først i 1729 at James Bradley lyktes i å bruke stjerneaberrasjonen for å demonstrere jordens riktige bevegelse i forhold til sfæren til faste stjerner.

Galileo holdt først tilbake med å tolke sine astronomiske observasjoner. Imidlertid, allerede i løpet av hans tid i Pisa, tenkte det på ham at jordens rotasjoner (revolusjoner) rundt aksen og rundt solen er årsaken til tidevannet : "Vannet vil bli akselerert og beveget seg frem og tilbake". Han trodde at han hadde bevis på det kopernikanske synet på verden i hånden. Bare Isaac Newton var i stand til å bevise i 1687 at i tillegg til sentrifugalkraft , er tiltrekningskreftene til månens og solens masser også ansvarlig for ebbe og strømning .

Kontroversielle diskusjoner ved den florentinske domstolen fikk Galileo til å erklære at astronomisk informasjon i Bibelen ikke skal tas bokstavelig, at en bibeltolkning som er kompatibel med det kopernikanske systemet er mulig, og at forskning bør være fri for kirkens lære (brev til hans elev og etterfølger) i Pisa, Benedetto Castelli , 21. desember 1613, hvorav en kopi ble lekket til inkvisisjonen 7. februar 1615 av dominikaneren Niccolò Lorini). 16. februar 1615 sendte Galileo en nedtonet, mindre kjettersk versjon av brevet som den påståtte originalen til vennen Piero Dini i Roma med forespørsel om å spre det i Vatikanet. Det ble laget mange kopier av begge versjonene, og det var lenge uklart om Galileos krav på beskyttelse var riktig. Originalen, gitt av Galileo med mange slettinger og tillegg, som Castelli hadde sendt tilbake til ham, ble først gjenoppdaget på biblioteket til Royal Society sommeren 2018; det ble savnet i katalogen 21. oktober 1613. [13] [14]

I mars 1614 lyktes Galileo med å bestemme luftens spesifikke vekt som en 660 av vekten av vann - den rådende oppfatning den gang var at luft ikke hadde noen vekt. Dette var nok en tilbakevisning av den aristoteliske troen. I løpet av denne tiden var han ofte aktiv som ekspert for storhertugen på tekniske og fysiske spørsmål. Som forsker var han spesielt opptatt av hydrodynamikk , lysbrytning i glass og vann, og mekanikk med den matematiske beskrivelsen av akselerasjonen til enhver kropp.

I årene 1610-1614 bodde han ofte på godset til vennen Filippo Salviati for å gjenopprette helsen, som hadde vært dårlig i årevis.

Prosessen fra 1616

I 1615 ga geistlig Paolo Antonio Foscarini (ca 1565-1616) ut en bok som skulle bevise at kopernikansk astronomi ikke motsier Skriften. Deretter åpnet den romerske inkvisisjonen en etterforskningsprosedyre etter forberedende arbeid av den viktige doktoren i Kirken, kardinal Robert Bellarmin , en sentral skikkelse i Curia og inkvisisjonen. I 1616 ble Foscarinis bok forbudt. Samtidig ble noen ikke-teologiske skrifter om kopernikansk astronomi, inkludert et verk av Johannes Kepler, plassert på Librorum Prohibitorum-indeksen . Hovedverket til Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium , utgitt i 1543, året for hans død, var ikke forbudt, men "suspendert": fra da til 1822 var det bare tillatt å vises i den romerske inkvisisjonens innflytelsessfære i ordninger som understreket at det heliosentriske systemet bare var en matematisk modell.

Galileo var ikke offisielt involvert i denne prosedyren, som ikke kan regnes blant inkvisisjonsforsøkene. Imidlertid var hans holdning en åpen hemmelighet, selv om brevet til moren til storhertuginnen ennå ikke var publisert. Noen dager etter den formelle resolusjonen om indeksen skrev Bellarmine et brev til Galileo med forsikring om at Galileo ikke hadde måtte gi avkall på noen lære; Samtidig inneholdt dette brevet imidlertid en ettertrykkelig formaning om ikke å forsvare det kopernikanske systemet som et faktum på noen måte, men snarere å diskutere det som en hypotese . Dette brevet ble sitert som bevis på Galileos ulydighet i rettssaken 1632/33. Imidlertid var det to forskjellige versjoner i filene, bare en av dem var korrekt signert og levert, og derfor antok noen historikere på 1800- og 1900 -tallet at inkvisisjonsmyndigheten hadde forfalsket bevis til skade for Galileo i 1632.

Fra da av holdt Galileo tilbake fra å komme med offentlige uttalelser om det kopernikanske systemet. Fra 1616 jobbet han intensivt med muligheten til å bruke bevegelsene til Jupiters måner som en tidtaker for å løse lengdegradsproblemet . Imidlertid lyktes han ikke. Han endret også et teleskop til et mikroskop for første gang, men uten å forfølge seriøst funnene som ble gjort med det.

Saggiatore

Tittelside fra Il Saggiatore, gravering av Francesco Villamena , 1623

I 1623 ble Galileos gamle skytshelgen, kardinal Maffeo Barberini, valgt til pave (Urban VIII). Galileo dedikerte umiddelbart sitt verk Saggiatore (italiensk = gullbalansen ) til ham, en polemikk mot jesuittpresten Orazio Grassi om kometopptreden fra 1618-1619, om atomistiske og metodiske spørsmål. I denne boken, som han hadde jobbet med siden 1620, uttrykte Galileo sin nå berømte overbevisning om at filosofi (ifølge datidens språkbruk betyr dette naturvitenskap) er i naturens bok, og at denne boken er skrevet i matematisk språk: Uten å mestre geometri , forstår du ikke et eneste ord. Uavhengig av Galileos egen holdning til alkymi og astrologi , har han siden blitt betraktet som grunnleggeren av moderne, matematisk formulerte naturvitenskap som er basert på verifiserbare fakta.

I Saggiatore grep han til Aristoteles teori om meteorer og tolket kometene som optiske effekter nær Jorden, sammenlignbare med fenomener som regnbuer eller polarlys . På det tidspunktet kometen dukket opp, klarte imidlertid Galileo ikke å gjøre observasjoner selv av helsemessige årsaker. Hans empirisk ubegrunnede polemikk mot teorien om kometer, som Tycho Brahe og Orazio Grassi tok til orde for, skal forstås som et indirekte forsvar av det kopernikanske systemet, som ville ha blitt truet av antagelsen om at himmellegemer ikke beveget seg på sirkulære baner.

Saggiatore ble anonymt rapportert for atomisme og dermed et brudd på dogmer fra Tridentine Council om nattverden . Ved hjelp av en høflighetsrapport fra far Giovanni Guevara fikk Galileos beskyttere i Vatikanet oversikt over denne annonsen. Vitenskapshistorikeren Pietro Redondi mistenker derfor at rettssaken i 1633 også var basert på en klage om atomisme og dermed kjetteriske synspunkter angående nadverden, som imidlertid ble avledet til det langt mindre eksplosive spørsmålet om kopernicanisme og ulydighet gjennom intervensjon av den spesialopprettede pavelige etterforskningskommisjonen.

Dialogen om de to verdenssystemene

Tittelside til Galileos dialog: Aristoteles, Ptolemaios og Copernicus diskuterer.

I 1624 reiste Galileo til Roma og ble mottatt seks ganger av pave Urban VIII, som oppmuntret ham til å publisere om det kopernikanske systemet så lenge han behandlet det som en hypotese ; Urban VIII kjente ikke brevet fra Bellarmine til Galileo fra 1616 på den tiden.

Etter langt forberedende arbeid og igjen avbrutt av sykdom, fullførte Galileo i 1630 Dialogo di Galileo Galilei sopra i due Massimi Sistemi del Mondo Tolemaico e Copernicano (Dialog av Galileo Galilei om de to viktigste verdenssystemene, Ptolemaic og Copernican). I denne boken forklarte Galileo blant annet relativitetens prinsipp og forslag til bestemmelse av lysets hastighet . Den første presise målingen av lysets hastighet på jorden ble ikke gjort før i 1849 av Fizeau . Som visstnok det sterkeste argumentet for det kopernikanske systemet, brukte Galileo sin - feilaktige - teori om tidevannet .

I mai 1630 reiste Galileo igjen til Roma for å få en imprimatur fra pave Urban VIII og inkvisitoren Niccolò Riccardi, som var ansvarlig for sensuren. Deretter fikk han forhåndstillatelse til å skrive ut. Tilbake i Firenze bestemte Galileo seg av forskjellige grunner for å nøye seg med imprimaturen fra den florentinske inkvisitoren og la verket skrives ut i Firenze. To av disse årsakene var dødsfallet til redaktøren, prins Cesi, grunnleggeren av Accademia dei Lincei, og en pestepidemi. På grunn av forskjellige vanskeligheter forårsaket av Riccardi, kunne utskriften imidlertid ikke begynne før i juli 1631. Dialogo dukket opp i februar 1632 . Galileo Galilei dedikerte boken til storhertug Ferdinando II de 'Medici og ga ham det første trykte eksemplaret 22. februar. [15]

I to henseender satte Dialogo nye aksenter i den nåværende, astronomiske og også ideologisk-teologiske diskursen:

 1. Italiensk på folkemunne tok stedet for det vitenskapelige språket latin, fordi diskusjonene skulle føres spesielt utover de vitenskapelige kretsene.
 2. Han holdt bevisst tilbake den tykoniske planetmodellen som jesuittene favoriserte - inkludert Clavius, Giovanni Riccioli , Grimaldi. Analogt med Copernicus 'modell, ville det ha forklart noen fenomener som en og annen Venus -sigd og den variable størrelsen på planetdiskene. I kampen for den tolkende suvereniteten til det astronomiske verdensbildet kjempet Galileo med konkurrenten Tycho Brahe med død stillhet.

Sensurkravet om å avslutte arbeidet med en avslutningstale til fordel for det ptolemaiske systemet, mente Galileo å etterkomme ved å sette denne talen inn i munnen på den åpenbare tosken Simplicio . I tillegg gjorde han den feilen å gjøre narr av en favoritttanke om Barberini (Urban VIII.): At man aldri kan teste en teori om effektene den forutslo, siden Gud kunne produsere disse effektene når som helst på andre måter. Da hadde Galileo gått for langt og gamblet bort beskyttelsen av paven.

Rettssaken mot dialogen

Galileo Galilei – Porträt von Justus Sustermans (1636)

Im Juli 1632 wies Riccardi den Inquisitor von Florenz an, er solle die Verbreitung des Dialogo verhindern. Im September bestellte der Papst Galilei nach Rom ein. Mit Bitte um Aufschub, ärztlichen Attesten, langwieriger Anreise und obendrein Quarantäne infolge der Pestepidemie verging jedoch der gesamte Winter.

In Rom wohnte Galilei in der Residenz des toskanischen Botschafters. Anfang April 1633 wurde er offiziell vernommen und musste für 22 Tage eine Unterkunft der Inquisition beziehen. Am 30. April bekannte er in einer zweiten Anhörung, in seinem Buch geirrt zu haben, und durfte wieder in die toskanische Botschaft zurückkehren.

Am 10. Mai reichte er seine schriftliche Verteidigung ein, eine Bitte um Gnade. Am 22. Juni 1633 fand der Prozess im Dominikanerkloster neben der Basilika Santa Maria sopra Minerva statt. Zunächst leugnete Galilei, auf die Dialogform seines Werkes verweisend, das kopernikanische System gelehrt zu haben.

Ihm wurde der Bellarminbrief (welche Fassung, ist nicht bekannt) vorgehalten, und man beschuldigte ihn des Ungehorsams. Nachdem er seinen Fehlern abgeschworen, sie verflucht und verabscheut hatte, wurde er zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilt und war somit der Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen entkommen.

Dass Galilei überhaupt verurteilt wurde, war unter den zuständigen zehn Kardinälen durchaus strittig; drei von ihnen (darunter Francesco Barberini , der Neffe des Papstes) unterschrieben das Urteil nicht.

Galilei selbst hielt an seiner Überzeugung fest. Die Behauptung, der zufolge er beim Verlassen des Gerichtssaals gemurmelt haben soll, „Eppur si muove“ (und sie [die Erde] bewegt sich doch), gilt vielfach als nachträgliche Erfindung. [16] Sie wurde schon bald nach seinem Tod verbreitet, wie ein spanisches Gemälde von circa 1643/45 mit diesen Worten zeigt, das 1911 entdeckt wurde. [17]

Galilei sah zeitlebens die Kreisbahnen als zentralen Bestandteil des kopernikanischen Systems an und lehnte elliptische Bahnen aus diesem Grund ab. Kepler, mit dem er in Briefkontakt stand, hatte mit seinem Modell der Ellipsenbahnen praktisch alle Ungereimtheiten zwischen Beobachtung und dem heliozentrischen Weltbild beseitigt. Zur Rettung seines Konzepts der Kreisbahnen nahm Galilei in Kauf, dass es die beobachtete Position des Planeten Mars wesentlich schlechter voraussagte als die geozentrischen Modelle von Ptolemaios oder Brahe.

Dass Galilei die Kometen zu atmosphärischen Erscheinungen uminterpretierte, weil die alternative Erklärung von sich im Sonnensystem umherbewegenden Objekten sein Weltbild gefährdet hätte, dürfte der Glaubwürdigkeit seines Modells ebenfalls eher abträglich gewesen sein. Bei den nur unter großen Gefahren für das Augenlicht beobachtbaren Sonnenflecken kam hinzu, dass deren Zahl nach 1610 abfiel und sie von 1645 an sogar für fast 75 Jahre nahezu völlig ausblieben (sog. Maunderminimum ).

Schließlich diskutierte Galilei in seinem Dialog wohlweislich nur die beiden Weltsysteme von Copernicus und Ptolemaios. Letzteres hatte er anhand der Venusphasen empirisch widerlegt, nicht jedoch das geozentrische Modell von Brahe, das sich mit seinen Beobachtungen ebenfalls vertrug.

Hausarrest 1633–1642 und die Discorsi

Galilei blieb nach dem Urteil unter Arrest in der Botschaft des Herzogtums Toskana in Rom. Nach wenigen Wochen wurde er unter die Aufsicht des Erzbischofs von Siena Ascanio II. Piccolomini gestellt, der allerdings sein glühender Bewunderer war und ihn nach Kräften unterstützte. In Siena konnte er seine tiefe Niedergeschlagenheit über den Prozess und seinen Ausgang überwinden.

Nach fünf Monaten, im Dezember 1633, durfte er in seine Villa Gioiella in Arcetri zurückkehren, blieb jedoch unter Hausarrest, verbunden mit dem Verbot jeglicher Lehrtätigkeit. Als er wegen eines schmerzhaften Leistenbruchs um Erlaubnis bat, Ärzte in Florenz aufsuchen zu dürfen, wurde sein Gesuch abgelehnt mit der Warnung, weitere solche Anfragen würden zu Aufhebung des Hausarrestes und Einkerkerung führen.

Gemäß dem Urteil hatte er über drei Jahre lang wöchentlich die sieben Bußpsalmen zu beten; diese Verpflichtung übernahm – solange sie noch lebte – seine Tochter Schwester Maria Celeste. Zudem wurden seine sozialen Kontakte stark eingeschränkt. Immerhin war es ihm gestattet, mit seinen weniger kontroversen Forschungen fortzufahren und seine Töchter im Kloster San Matteo zu besuchen. Sämtliche Veröffentlichungen waren ihm verboten, jedoch führte er einen ausgedehnten Briefwechsel mit Freunden und Gelehrten im In- und Ausland und konnte später zeitweilig Besucher empfangen, darunter Thomas Hobbes und John Milton , ab 1641 seinen ehemaligen Schüler Benedetto Castelli .

Galilei hatte seit längerem Probleme mit seinen Augen; 1637 erblindete er auf dem rechten Auge und 1638 erblindete er vollständig, als Folge von Überanstrengung, Entzündungen, Glaukom und grauem Star. [18] [19] Jedoch entdeckte er noch kurz vor dem völligen Verlust seiner Sehkraft die Libration des Mondes und teilte das 1637/38 brieflich mit, [20] nachdem er einen Spezialfall (parallaktische Libration) schon in seinem Dialog über die beiden Weltsysteme von 1632 geschildert hatte. Ein Gnadengesuch auf Freilassung wurde abgelehnt. Seine letzten Jahre verbrachte er in seinem Landhaus in Arcetri.

Grab des Galilei, Santa Croce , Florenz

Ab dem Juli 1633 – noch in Siena – hatte Galilei an seinem physikalischen Hauptwerk Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno a due nuove scienze gearbeitet. Obwohl das Inquisitionsurteil kein explizites Publikationsverbot enthielt, stellte sich eine Veröffentlichung im Einflussbereich der katholischen Kirche als unmöglich heraus. So geschah es, dass die Öffentlichkeit zuerst durch Matthias Berneggers lateinische Übersetzung von Galileis Werk Kenntnis erhielt, erschienen unter dem Titel Systema cosmicum im Verlag Elsevier und gedruckt 1635 in Straßburg bei David Hautt. Ein Druck des italienischen Texts der Discorsi erschien im Jahr 1638 bei Elsevier in Leiden .

Inhaltlich griff Galilei in den Discorsi Ansätze und Ergebnisse aus seinen frühen Jahren wieder auf. Die beiden neuen Wissenschaften, die Galilei darin begründet, sind in moderner Sprache Festigkeitslehre und Kinematik . Er wies unter anderem nach, dass die bogenförmige Bewegung eines Geschosses aus zwei Komponenten besteht: Die horizontale mit konstanter Geschwindigkeit in Folge der Trägheit , die nach unten gerichtete mit zeitproportional zunehmender Geschwindigkeit durch konstante Beschleunigung. Das Zusammenwirken beider führt zu einer parabelförmigen Flugbahn. In dem Buch findet sich auch ein Paradoxon über das Unendliche ( Galileis Paradoxon ), dessen zugrundeliegende Ideen erst viel später im 19. Jahrhundert von Georg Cantor ausgebaut wurden.

Im Spätherbst 1641 löste Evangelista Torricelli den seit 1639 für Galilei tätigen Begleiter Vincenzo Viviani als Assistent und Privatsekretär ab, doch war bereits klar, dass Galilei nicht mehr lang zu leben hatte. Er starb am 8. Januar 1642 in Arcetri. Ein feierliches Begräbnis in einem prunkvollen Grab, das der Großherzog vorgesehen hatte, wurde unterbunden. Er wurde zunächst anonym in Santa Croce in Florenz beigesetzt. Erst ungefähr 30 Jahre später erfolgte die Kennzeichnung des Grabes mit einer Inschrift. Die heute vorhandene repräsentative Grabstätte in Santa Croce wurde 1737 fertiggestellt. Sie wurde durch eine Stiftung des Galilei-Assistenten Vincenzo Viviani finanziert. [21]

Galilei und die Kirche

Nachdem es den Päpsten und Kardinälen gerade erst gelungen war, mithilfe der Dominikaner - und Jesuitenorden ihren Einfluss in Italien im Kampf gegen die Reformation wieder zu festigen, deuteten sie die Förderung der Wissenschaften in Großbritannien, Holland und Deutschland als fortdauernde Angriffe auf die Erklärungshoheit ihrer Institutionen – des dekretierten Consensus patrum . Sie sahen sich zum Beharren auf dem Althergebrachten gezwungen. Gleichzeitig gab es mächtige kirchliche Stimmen, die eine wörtliche Auslegung der Heiligen Schrift ablehnten und die Argumentation, Glauben und Wissenschaft seien getrennte Sphären, offensiv vertraten. So schrieb Kardinal Bellarmin, dass man, läge ein wirklicher Beweis für das heliozentrische System vor, bei der Auslegung der heiligen Schrift in der Tat vorsichtig vorgehen müsse. [22] Ausdruck der kirchlichen Ambivalenz ihm gegenüber ist die recht milde Ermahnung von 1616, Galilei sei im „Irrtum des Glaubens“ und möge darum „von einer Verbreitung des kopernikanischen Weltbildes absehen“. [23]

Galileo Galilei vor der Inquisition im Vatikan 1632 – Gemälde von Joseph Nicolas Robert-Fleury aus dem Jahr 1847

Erst nachdem Galilei 1632 mit dem Dialogo wieder für das kopernikanische Weltbild eintrat und die ersten Exemplare sogar an seine erklärten Gegner wie z. B. den Inquisitor Serristori schickte, wurde ein formales Verfahren gegen ihn eröffnet. Auch jetzt noch war das Klima, verglichen mit anderen Häresieprozessen, freundlich und das Urteil milde. Nachdem Galilei geschworen hatte, „stets geglaubt zu haben, gegenwärtig zu glauben und in Zukunft mit Gottes Hilfe glauben zu wollen alles das, was die katholische und apostolische Kirche für wahr hält, predigt und lehret“, erhielt er lediglich Kerkerhaft, die bereits am nächsten Tag in Hausarrest umgewandelt wurde. In einem Kerker hat Galilei nie eingesessen. [24]

Die Tragik von Galileis Wirken liegt darin, dass er als ein zeitlebens tiefgläubiges Mitglied der Kirche den Versuch unternahm, ebendiese Kirche vor einem verhängnisvollen Irrtum zu bewahren. Seine Intention war es nicht, die Kirche zu widerlegen oder zu spalten, vielmehr war ihm an einer Reform der Weltsicht der Kirche gelegen. Seine verschiedenen Aufenthalte in Rom bis zum Jahr 1616 hatten auch den Zweck, Kirchenmänner wie Bellarmin davon zu überzeugen, dass die Peripatetiker nicht unfehlbar waren und Aussagen astronomischen Gehalts in der Heiligen Schrift nicht immer buchstabengetreu gelesen werden müsse. Auch war Galilei davon überzeugt, die Werke Gottes durch Experiment und Logik früher oder später vollständig klären zu können. Papst Urban VIII. dagegen vertrat die Auffassung, dass sich die vielfältigen, von Gott bewirkten Naturerscheinungen dem beschränkten Verstand der Menschen für immer entzögen. [25]

Der Inquisitionsprozess gegen Galilei hat zu endlosen historischen Kontroversen und zahlreichen literarischen Bearbeitungen angeregt; unter anderem in Bertolt Brechts Leben des Galilei .

1741 gewährte dierömische Inquisition auf Bitte Benedikts XIV. das Imprimatur auf die erste Gesamtausgabe der Werke Galileis. Unter Pius VII. wurde 1822 erstmals ein Imprimatur auf ein Buch erteilt, das das kopernikanische System als physikalische Realität behandelte. Der Autor, ein gewisser Settele, war Kanoniker . Für Nicht-Kleriker war das Interdikt wohl längst belanglos geworden.

1979 beauftragte Johannes Paul II. die Päpstliche Akademie der Wissenschaften , den berühmten Fall aufzuarbeiten. [26] Am 31. Oktober 1992 wurde der Kommissionsbericht übergeben, und Johannes Paul II. hielt eine Rede, in der er seine Sicht des Verhältnisses von kirchlicher Lehre und Wissenschaft darstellte. [27] Am 2. November 1992 wurde Galileo Galilei von der römisch-katholischen Kirche formal rehabilitiert. Es war sogar geplant, Galilei durch eine Statue im Vatikan zu ehren, [28] 2013 rückte der Vatikan davon aber ohne Angabe von Gründen ab, obwohl ein Modell bereits hergestellt worden war und ein Sponsor existierte. [29] Im November 2008 distanzierte sich der Vatikan erneut von der Verurteilung Galileis durch die päpstliche Inquisition. Der damalige Papst Urban VIII. habe das Urteil gegen Galilei nicht unterzeichnet, Papst und Kurie hätten nicht geschlossen hinter der Inquisition gestanden. [30]

Wissenschaftliche Leistungen

Begründer der naturwissenschaftlichen Methode

Galilei gilt als wesentlicher Begründer der modernen Naturwissenschaften . Zum einen entwickelte er maßgeblich die für sie grundlegende Methode, bestehend aus der Kombination von eigener Beobachtung, gegebenenfalls anhand von geplanten Experimenten, mit möglichst genauer quantitativer Messung der beobachtbaren Größen und der Analyse der Messergebnisse mit den Mitteln der Mathematik. Zum anderen forderte er, den so gewonnenen Ergebnissen eine Vorrangstellung vor rein philosophisch oder theologisch begründeten Aussagen über die Natur zuzuerkennen. [31]

Es blieb nicht aus, dass Galilei als dem wesentlichen Begründer der experimentellen Methodik vorgeworfen wurde, einige der von ihm beschriebenen und als Beleg für die Korrektheit seiner Theorien ausgegebenen Experimente niemals selbst durchgeführt zu haben. Das gilt in wesentlichen Punkten als widerlegt (siehe Betrug und Fälschung in der Wissenschaft ).

Beschleunigte Bewegung, Relativitätsprinzip und Trägheitsprinzip

Zu den großen begrifflichen Errungenschaften Galileis zählt die Widerlegung der Bewegungslehre des Aristoteles, insbesondere der darin formulierten prinzipiellen Gegensätze zwischen Ruhe und Bewegung sowie zwischen natürlicher und unnatürlicher (oder erzwungener) Bewegung. Galilei hatte an der schiefen Ebene erstmals die Zunahme der Fallgeschwindigkeit nachgemessen und gefunden, dass sie nicht in diskreten Graden und nicht in Proportion zur durchlaufenen Strecke zunimmt, sondern dass sie in Proportion zur verstrichenen Zeit vom Wert null an stetig anwächst und bis zum Erreichen der Endgeschwindigkeit alle dazwischen liegenden Werte durchläuft. Die von Johannes Buridan und Francis Bacon beobachtete Tatsache, dass die rein mechanischen Vorgänge wie Fall und Stoß auf einem gleichmäßig bewegten Schiff genau so ablaufen wie an Land, verallgemeinerte Galilei zu einem neuen Relativitätsprinzip : Danach gibt es bei den beobachtbaren Vorgängen keinen absoluten Unterschied zwischen Ruhe und (gleichförmiger) Bewegung. Das führte ihn weiter zur Aufstellung des Trägheitsprinzips , denn wenn die gleichförmige Mitbewegung eines Körpers mit einem Schiff von einem Mitfahrer des Schiffs genau so gut auch als Ruhe angesehen werden kann, dann erfordert die Aufrechterhaltung dieser Bewegung offenbar keine dauernd wirkende äußere Kraft . [32] (S. 65), [33] (Kap. 7), [34] (Kap. 1.4)

Kinematik

David Randolph Scott , Commander der Mondmission Apollo 15 (1971), demonstriert anhand einer Feder und eines Hammers, die er im luftleeren Raum auf dem Mond fallen lässt, Galileis Fallgesetz , dass alle Körper unabhängig von ihrer Masse gleich schnell fallen.

Die gleichmäßig beschleunigte Bewegung beschäftigte Galilei über vierzig Jahre lang. Seine experimentelle Innovation bestand in der Verwendung einer Fallrinne als schiefe Ebene , mit der er die Fallgesetze auf einer verlangsamten Zeitskala studieren konnte. Die Beschleunigung bestimmte er über seinen Puls , mit Wasseruhren oder dadurch, dass der Körper ein rhythmisches Signal auslöst, wenn der Auslöser in geeigneten Abständen platziert ist. Für die Entwicklung der physikalischen Methode ebenso bedeutsam war Galileis Schritt, die aus Experimenten gewonnenen Kenntnisse dazu zu nutzen, weiterführende Experimente zu planen und durchzuführen: Er präparierte mithilfe der schiefen Ebene Körper, die eine definierte horizontale Geschwindigkeit besaßen, und konnte mit diesen die Experimente zum horizontalen Wurf anstellen.

Die verbreitete Geschichte über Galileis eigenhändig durchgeführte Fallversuche vom Schiefen Turm in Pisa sind als Legende einzustufen, denn es gibt keinen verlässlichen Beleg dafür. Ebenso wurde und wird vereinzelt immer noch bezweifelt, dass Galilei die Versuche zur beschleunigten Bewegung auf der schiefen Ebene wirklich durchgeführt hat. Die Begründung beruhte ursprünglich darauf, dass im gesamten Nachlass Galileis, der Anfang des 20. Jahrhunderts publiziert worden war, fast keine Aufzeichnungen zu durchgeführten Messungen zu finden waren. [35] Jedoch fand in den 1960er Jahren Stillman Drake, nachdem er selber in Florenz in das Archiv hinuntergestiegen war, zahlreiche Blätter von Galileis Hand, die in der Gesamtausgabe fortgelassen worden waren. [36] Es waren die Protokolle der Messungen, die bei der Zusammenstellung der Gesamtausgabe für unwichtig gehalten worden waren, weil auf ihnen nur wenig oder gar kein Text zu sehen war, dafür aber Skizzen und Zahlen. [37]

Festigkeitslehre

Wie aus dem Titel der Discorsi hervorgeht, veröffentlichte Galilei seine Ergebnisse über die Festigkeit eines Balkens mit dem vollen Bewusstsein, damit eine neue Wissenschaft zu begründen. Die weitere Entwicklung hat ihm recht gegeben; sein Beitrag kann tatsächlich als Begründung der Festigkeitslehre gelten.

Galilei stellte fest, dass die Tragfähigkeit eines Balkens größer ist, wenn man ihn hochkant, nicht flachkant stellt. Er setzte als Erster die äußere Belastung in Relation zu den inneren Spannungen. Eine quantitative Theorie konnte er allerdings noch nicht aufstellen. Den heute Neutralfläche genannten Bereich verschwindender Zug- bzw. Druckspannung ordnete er am unteren Rand des eingespannten Balkens statt in der Mitte des Balkenquerschnittes an. Korrekturen dieses Irrtums konnten sich im 17. und 18. Jahrhundert nicht durchsetzen; erst Anfang des 19. Jahrhunderts sorgte Navier erfolgreich für eine Richtigstellung.

Astronomie

Galileis astronomische Entdeckungen sind im biografischen Teil bereits aufgeführt. Zwar wurden viele seiner rasch publizierten Entdeckungen von anderen Forschern vor ihm gemacht [38] , doch einige davon zogen bahnbrechende Erkenntnisse nach sich:

 • Supernovae finden nicht sublunar statt, sondern weit entfernt: Die Fixsternsphäre ist nicht unveränderlich.
 • Die Oberfläche des Mondes ist rau und die Sonne zeigt Flecken : Körper am Himmel sind nicht perfekt.
 • Jupiter umkreisen vier Monde : Es gibt weder undurchdringliche kristallene Himmels sphären , noch dreht sich der Äther ewig kreisförmig um die Erde .
 • Die Venus zeigt Phasen : Sie muss daher um die Sonne kreisen, nicht um die Erde.

Weitere Erfindungen

Galileis Thermoskop aus dem Jahr 1592 ist das erste nachweisbare Temperaturmessgerät. Es wurde von Santorius mit Skalenstrichen versehen und schließlich von Fahrenheit 1714 entscheidend verbessert.

Christiaan Huygens entwickelte später Galileis Idee, eine mechanische Uhr durch ein Pendel zu steuern, zur Praxisreife.

Rezeption

Galileo Galilei auf der italienischen 2000- Lire-Banknote
Briefmarke, Sowjetunion 1964

Siehe auch Kategorie: Galileo Galilei als Namensgeber .

Nach Galilei benannt sind:

Literatur

 • Bertolt Brecht : Leben des Galilei . (Dänemark, 1938/39) Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-518-10001-7 .
  Im 8. Bild bringt Galilei das Problem von wissenschaftlicher Forschung und theologischer Deutungshoheit mit einem berühmt gewordenen Aperçu auf den Punkt: „Die Winkelsumme im Dreieck kann nicht nach den Bedürfnissen der Kurie abgeändert werden.“
 • Zsolt Harsányi : Und sie bewegt sich doch. Aus dem Ungarischen von Joseph P. Toth, Artur Luther. Esche Verlag, Leipzig 1937 (Pabel-Moewig Verlag, 1993, ISBN 3-8118-7557-4 ).
 • Atle Næss : Als die Welt still stand: Galileo Galilei – verraten, verkannt, verehrt. Springer 2006.
 • Friedrich Karl Schubert : Und sie bewegt sich doch! Roman. Rümpler, Hannover 1870 (Digitalisat von Band 1 und Band 2 bei Google Books)
 • Dava Sobel : Galileos Tochter: Eine Geschichte von der Wissenschaft, den Sternen und der Liebe. Berlin Verlag 2008 (zuerst als Galileo's Daughter 1999).

Musik

 • Haggard : Eppur Si Muove. Konzeptalbum über Galileo Galilei, 2004, Metal. „Eppur Si Muove“ heißt auf deutsch „und sie (die Erde) bewegt sich doch“.
 • Philip Glass : Galileo Galilei. 2001, Oper.

Kunst

Skulptur Galileo in Berlin

Film

 • 1947 verfilmten in den USA Ruth Berlau und Joseph Losey die Broadway-Aufführung von Brechts Leben des Galilei mit Charles Laughton in der Titelrolle. Es handelt sich um einen Schwarzweiß-Stummfilm von 30 Minuten Dauer.
 • In einer deutschen Fernsehverfilmung nach Brechts Leben des Galilei [41] (1962) unter der Regie von Egon Monk spielte Ernst Schröder den Galilei. Mit 150 Minuten Spiellänge ist das die bisher längste Umsetzung des Stoffes im Fernsehen.
 • In der 76-minütigen amerikanischen Fernsehverfilmung Lamp at Midnight [42] (1966), die nicht auf Brecht beruht, wurde Galilei von Melvyn Douglas gespielt.
 • 1975 führte Joseph Losey Regie in Galileo [43] (USA), einem Spielfilm, der wiederum auf Brechts Stück beruht. Chaim Topol spielte den Gelehrten in dem 145 Minuten lang dauernden Eastmancolor-Film.
 • 1989 verfilmte der Regisseur Ivo Barnabò Micheli unter dem Titel „Eppur si muove!“ Der Prozess Galileo Galilei eigene Recherchen zum Inquisitionsprozess gegen Galilei. Im Film verkörpert Mario Adorf in einer Doppelrolle sowohl die Figur des zeitgenössischen Forschers als auch jene des historischen Galilei. In Interviews kommen ua der damalige Kardinal Joseph Ratzinger und der Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker zu Wort. [44]

Literatur

Werke

Galilei veröffentlichte seine wissenschaftlichen Erkenntnisse in den folgenden Hauptwerken:

 • Sidereus Nuncius . Venedig 1610. (Deutsch: Nachrichten von neuen Sternen )
 • Il Saggiatore. Rom 1623. (Deutsch: Der Prüfer mit der Goldwaage )
 • Dialogo sopra i due massimi sistemi. Florenz 1632. Deutsch: Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme. Leipzig 1891.
 • Discorsi e dimostrazioni matematiche. Leiden 1638. Deutsch: Unterredung und mathematische Demonstration über zwei neue Wissenszweige die Mechanik und die Fallgesetze betreffend. Leipzig 1890.

Neuere Ausgaben sind:

 • Edward Stafford Carlos (Hrsg.): The sidereal messenger of Galileo Galilei and a part of the preface to Kepler's Dioptrics containing the original account of Galileo's astronomical discoveries. London 1880, archive.org
 • Arthur von Oettingen (Hrsg.): Unterredung und mathematische Demonstration über zwei neue Wissenszweige die Mechanik und die Fallgesetze betreffend. Leipzig: Engelmann 1890, archive.org
 • Antonio Favaro (Hrsg.): Le opere di Galileo Galilei. 20 Bände, Florenz 1890 bis 1909, Reprints mit Zusätzen Florenz 1929 bis 1939, 1964/1965.
 • Emil Strauss (Übers., Hrsg.): Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme. Teubner 1891, archive.org
 • Stillman Drake (Hrsg.): Discoveries and Opinions of Galileo. Doubleday & Company, New York NY 1957 (Auswahl aus seinen Schriften).
 • Stillman Drake (Übers.): On Mechanics. University of Wisconsin Press, Madison 1960.
 • Stillman Drake (Übers.): Il Saggiatore, The Assayer. In: Stillman Drake, Charles D. O'Malley (Hrsg.): The Controversy of the Comets of 1618. The University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1960.
 • IE Drabkin (Übers.): On Motion. University of Wisconsin Press, Madison 1960.
 • Franz Brunetti (Hrsg.): Opere di Galileo Galilei. 2 Bände, Turin 1964.
 • Pio Paschini, Edmondo Lamalle: Vita e Opere di Galileo Galilei. 3 Bände, Vatikanstadt 1964.
 • Hans Blumenberg (Hrsg.): Sidereus Nuncius. Nachrichten von neuen Sternen. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1980, 2002.
 • Galileo Galilei, Anna Mudry (Hrsg.): Schriften, Briefe, Dokumente. Albus im VMA-Verlag, München 1987, Wiesbaden 2005, ISBN 3-928127-94-2 .
 • Stillman Drake (Übers., Hrsg.): (Discourses on the) Two New Sciences. University of Wisconsin Press, Madison 1974, 2. Auflage 1989, Toronto 2000.
 • Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme. Marix Verlag, Wiesbaden 2014.
 • Ed Dellian (Übers., Hrsg.): Discorsi: Unterredungen und mathematische Beweisführung zu zwei neuen Wissensgebieten. Philosophische Bibliothek, Verlag Felix Meiner, 2015.

Biografien

Einzelne Aspekte

 • Hans Bieri: Der Streit um das kopernikanische Weltsystem im 17. Jahrhundert. Galileo Galileis Akkomodationstheorie und ihre historischen Hintergründe. Bern 2007 Erklärt Galileis methodischen Vorschlag zu einer biblischen Exegese, welche die Texte als angepasst an menschliche Verstehensmöglichkeiten auffasst und zugrundeliegende Traditionen; mit Textedition und Kommentar.
 • Horst Bredekamp : Galileis denkende Hand. Form und Forschung um 1600. de Gruyter, Boston ua 2015, ISBN 3-11-041457-0 .
 • David Freedberg : The Eye of the Lynx. Galileo, his friends and the beginning of modern natural history. University of Chicago Press, Chicago Ill. 2002, ISBN 0-226-26147-6 .
 • Karl von Gebler : Galileo Galilei und die römische Kurie. Cotta, Stuttgart 1876, archive.org
 • Alexandre Koyré : Leonardo, Galilei, Pascal. Die Anfänge der neuzeitlichen Naturwissenschaft (= Fischer 13776). Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1998.
 • Alexandre Koyré: Études galiléennes. 3 Bände. Hermann, Paris 1939, 2. Auflage in einem Band, 1966.
 • Lydia La Dous: Galileo Galilei. Zur Geschichte eines Falles. Pustet, Regensburg 2007, ISBN 978-3-7867-8613-9 (zum Verfahren gegen Galilei).
 • Erwin Panofsky : Galileo Galilei und die Bildkünste. Vorgestellt von Horst Bredekamp, aus dem Englischen von Heinz Jatho. Diaphanes, Zürich 2012, ISBN 978-3-03734-149-0 .
 • Pietro Redondi : Galilei – der Ketzer. München 1989, ISBN 3-406-33981-6 (Darstellung des Inquisitionsprozesses von 1633, mit z. T. erstmals veröffentlichten Dokumenten).
 • Volker Remmert : Widmung, Welterklärung und Wissenschaftslegitimierung. Titelbilder und ihre Funktionen in der Wissenschaftlichen Revolution (= Wolfenbütteler Forschungen. Band 110). Harrassowitz, Wiesbaden 2005, ISBN 3-447-05337-2 . Darin vor allem das Kapitel Katholische Bibelexegese und die Wurzeln der Galilei-Affäre. Der Kupfertitel der Opera mathematica (1612) von Christoph Clavius. S. 23–53.
 • Franz Heinrich Reusch : Der Process Galilei's Und Die Jesuiten. Eduard Weber's Verlag, Bonn 1879, archive.org
 • Michael Segre, Eberhard Knobloch (Hrsg.): Der ungebändigte Galilei. Steiner Verlag, 2001.
 • Galilei und das Experiment. Praxis der Naturwissenschaften/Physik, Band 56, 2007.
 • István Szabó : Geschichte der mechanischen Prinzipien und ihrer wichtigsten Anwendungen. Birkhäuser, 1979, ISBN 3-7643-1735-3 .
 • Karl-Eugen Kurrer : The History of the Theory of Structures. Searching for Equilibrium , Ernst & Sohn 2018, ISBN 978-3-433-03229-9 .

Populärwissenschaftliche Bücher zum astronomischen Umfeld

Weblinks

Wikisource: Galileo Galilei – Quellen und Volltexte (italienisch)
Wikisource: Galileo Galilei – Quellen und Volltexte
Commons : Galileo Galilei – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Überblicksseiten

Primärtexte

Sichtweise der katholischen Kirche

Einzelnachweise

 1. Heilbron, Galileo, Oxford UP 2010, S. 8.
 2. Nach Franz Brunetti (Hrsg.): Galilei, Opere . Band 1. Turin, 1964, S. 44, lettore di matematica, ernannt zunächst für drei Jahre. Er hatte den Lehrstuhl für Mathematik, weshalb er in der Literatur häufig als Professor in Pisa bezeichnet wird, z. B. in dem Artikel zu Galilei im Dictionary of Scientific Biography oder Heilbron: Galilei . 2010, S. 41.
 3. Heilbron: Galilei . 2010, S. 46.
 4. Walter Hehl: Galileo Galilei kontrovers , Kapitel Kinematik und Festigkeitslehre , Springer 2017
 5. Opere di Galileo Galilei, Band VI. G. Barbèra, Florenz 1933, S. 232 (online ).
 6. Galilei, Opere, Turin 1964, Band 1, S. 44.
 7. Peter Prantner: Der Einkaufszettel des Galileo Galilei. In: orf.at. 15. Februar 2014, abgerufen am 16. Februar 2014 .
 8. Hans Conrad Zander: Warum die Inquisition im Fall Galilei Recht hatte. In: Die Welt. 18. Januar 2008, Online-Version.
 9. Vgl. den Aufsatz von Horst Bredekamp, Angela Fischel, Birgit Schneider, Gabriele Werner: Bildwelten des Wissens. ( Memento vom 24. Mai 2013 im Internet Archive ) (PDF; 1,6 MB).
 10. Das Labor nach Galilei , Deutsches Museum , München, abgerufen am 25. Juli 2017.
 11. Mitgliederliste der Crusca mit Bild aus den Beständen der Akademie.
 12. Textarchiv – Internet Archive
 13. Salvatore Ricciardo, Franco Giudice, Michele Camerota: Notes and Records , 2018, im Druck.
 14. Alison Abbott: Discovery of Galileo's long-lost letter shows he edited his heretical ideas to fool the Inquisition. nature news, 2018,doi:10.1038/d41586-018-06769-4 .
 15. Quellen zum Erscheinungsdatum des „Dialogo“.
 16. Winfried Hofmann (Bearb.): Geflügelte Worte . Das klassische Zitatenlexikon. 39. Auflage, Frankfurt am Main, Berlin 1993, S. 346 f.
 17. Stillman Drake: Galileo at Work. His Scientific Biography. University of Chicago Press, Chicago 1978, S. 357.
 18. Dava Sobel, Galileo´s daughter, Penguin 2000
 19. Vgl. auch Peter G. Watson: The Enigma of Galileo's Eyesight. Some Novel Observations on Galileo Galilei's Vision and His Progression to Blindness. In: Survey of Ophtalmology. Bd. 54, Nr. 5 (Sep./Okt. 2009), S. 630–640, abstract .
 20. Brief von 1637 bei Dava Sobel, Galileo´s daughter, Penguin 2000, Brief von 1638 Heilbron, Galileo, Oxford UP 2010, S. 349
 21. walwyn: Tomb of Galileo Galilei – Santa Croce Florence. In: Moriarty. 27. Oktober 2012, abgerufen am 15. November 2015 .
 22. Brief Bellarmins vom 12. April 1615 an Foscarini. In: Anna Mudry (Hrsg.): Galileo Galilei: Schriften – Briefe – Dokumente. Band 2, Beck, München 1987, ISBN 3-928127-94-2 , S. 47.
 23. Walter Brandmüller: Galilei und die Kirche oder Das Recht auf Irrtum. Pustet Verlag, Regensburg 1982, ISBN 3-7917-0743-4 .
 24. Albrecht Fölsing: Galileo Galilei: Ein Prozess ohne Ende. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1996, ISBN 3-499-60118-4 .
 25. Matthias Dorn: Das Problem der Autonomie der Naturwissenschaften bei Galilei. Verlag Franz Steiner, Stuttgart 2000, ISBN 3-515-07127-X , S. 75 f.
 26. Peter Markl: Es genügt dem Mathematiker. In: Wiener Zeitung . 11. Juni 1999, abgerufen am 19. November 2013.
 27. Ansprache von Johannes Paul II. an die Teilnehmer der Vollversammlung der päpstlichen Akademie der Wissenschaften vom 31. Oktober 1992 . Bei: vatican.va. Abgerufen am 5. Februar 2010.
 28. Vatikan setzt Galileo Galilei ein Denkmal. Auf: Spiegel online. 9. März 2008.
 29. Vatikan verwehrt Wissenschaftler seine Statue , Focus 16. November 2013
 30. Aus Religion und Gesellschaft. In: DLF. 28. Nov. 2008. (Nachrichten in der Reihe „Tag für Tag“), 09:45 Uhr.
 31. Ueli Niederer: Galileo Galilei und die Entwicklung der Physik . In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich . Band   127 , Nr.   3 , 1982, S.   205–229 ( online (PDF) [abgerufen am 6. März 2016]).
 32. Stillman Drake: Galilei . Herder, Freiburg 1999.
 33. Julian B. Barbour: Absolute or Relative Motion? Cambridge University Press, Cambridge (GB) 1999.
 34. Roberto Torretti: The Philosophy of Physics . Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 35. Alexandre Koyré : Études galiléennes. (3 Bde.) . Hermann, Paris 1939.
 36. Stillman Drake : Galileo At Work. His Scientific Biography . University of Chicago Press, Chicago 1978, ISBN 0-226-16226-5 .
 37. Digitalisiert zugänglich gemacht von der Nationalbibliothek in Florenz und dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte , z. B. imss.fi.it .
 38. Walter Hehl: Galileo Galilei kontrovers , Kapitel Die frühen Fernrohre und Fernrohrbeobachter , Springer 2017
 39. MARS, GALILAEI. ( Memento vom 10. Mai 2010 im Internet Archive ). In: Mars Gazetteer. National Science Space Data Center. Abgerufen am 4. April 2010.
  Planetary Map Index . In: USGS Astrogeology Science Center. Abgerufen am 4. April 2010.
 40. Lotte Burkhardt: Verzeichnis eponymischer Pflanzennamen – Erweiterte Edition. Teil I und II. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin , Freie Universität Berlin , Berlin 2018, ISBN 978-3-946292-26-5 doi:10.3372/epolist2018 .
 41. Leben des Galilei (1962) in der Internet Movie Database (englisch)
 42. Lamp at Midnight (1966) in der Internet Movie Database (englisch)
 43. Galileo (1975) in der Internet Movie Database (englisch)
 44. Joachim Gatterer, Jessica Alexandra Micheli (Hrsg.): Ivo Barnabò Micheli. Poesie der Gegensätze. Cinema radicale. Folio-Verlag, Wien/Bozen 2015, S. 90–100.