Svindel og forfalskning i vitenskap

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Pfeilsymbol Inhalte auslagern oder Artikel trennen Denne artikkelen ser ut til å behandle mer enn et lemma , går for mye i detalj på ett aspekt av emnet, eller er uhåndterlig langt. Det foreslås derfor at en del av teksten flyttes til en annen eller en ny artikkel. ( Forklaring og diskusjon her .)

Vær oppmerksom på informasjonen på hjelpesiden: outsource artikkelinnhold, og fjern denne modulen først etter at forslaget er ferdig behandlet.


Deles inn i Science Fraud og Scientific Falsification forespurt. Se også redundansdiskusjon. - Innendørs fanatikere (diskusjon ) 02:52, 13. juli 2021 (CEST)

Vitenskapen har aldri vært fri for tilfeller av svindel og dokumentfalsk . Innenfor det vitenskapelige samfunn i dag er det snakk om en tillitskrise til vitenskap i disse tilfellene og diskusjoner om hvorvidt og hvordan dette påvirker publikums tillit til vitenskap. [1] Noen saker forårsaket en sensasjon i offentligheten, ble en skandale og rystet dermed denne tilliten. [2] I tillegg til "populistisk skepsis" er også grunnleggende systemiske forbehold ansvarlige for dette. De sosiale mediene er kanaler der dårlige erfaringer fra kunnskapsbedriften blir kjent raskere og også blir skandalisert. [3]

Former innen vitenskap

Svindel og forfalskning i vitenskap refererer til usanne påstander, oppfunnet eller forfalsket forskningsresultater som er publisert med vilje, dvs. med uredelig hensikt, av forskere . Dette inkluderer spesielt forfalskning av data og måleresultater, for eksempel fjerning av outliers i regresjonsprosesser samt usanne rapporter og publikasjoner. Den ikke-innrømmet-ønsker av forskningsresultater som motsier den rådende oppfatning eller motstridende synes en partisk dekning og utelatelse av data er mindre alvorlig, men likevel skadelig for det vitenskapelige samfunnets atferd representerer. Charles Babbage [4] introdusert i 1830 (med Forging forfalskning eller Oppfinne resultater og observasjoner), trimming ("datamassasje"; bevisst manipulasjon av måleverdier) og matlaging ("raffinering" av resultater ved å utelate avvikende måleverdier) en klassifisering av former for svindel som fremdeles er gyldig i dag.

Svindel, men ikke forfalskning i smalere forstand, inkluderer plagiat og publisering av spøkelsesforfatteres arbeid under eget navn, siden den publiserte informasjonen i disse tilfellene er korrekt - bortsett fra forfatterens informasjon. Eksempler på slike tilfeller finnes under Liste over tyske avhandlinger med plagiat .

Årsaker og motivasjon

Årsakene og motivasjonene for svindel og dokumentfalsk i vitenskapen må vanligvis letes individuelt. Berømmelse og ære som forskere søker å oppnå ved å publisere nye og oppsiktsvekkende funn blir ofte vurdert. På den annen side kan en forpliktelse til å publisere (" publisere eller gå til grunne ") og behovet for finansiering føre til at eksperimentelle data og resultater blir oppfunnet eller pyntet.

Sosialpsykologen Jennifer Crocker fra Ohio State University tok forfalskningene til kollegaen Diederik Stapel som en mulighet til å undersøke spørsmålet "hvorfor noen med åpenbar intelligens, ambisjon og talent setter alt i fare gjennom falske data." [5] Hun sammenlignet feilen. med Milgram -eksperimentet publisert i 1963: Her, som der, hadde det første, lille trinnet som avviker fra de etiske normene tilsynelatende blitt rasjonalisert som etisk akseptabelt og dermed hevet til 'normal tilstand'. Eventuelle ytterligere brudd på normene ser da ut til å være mindre alvorlige - i forhold til den nye 'normale tilstand', som for eksempel kan bestå i utelatelse av referanser og måleresultater som synes å være uegnet. På denne måten kan normene gradvis avvikes fra mer og mer uten at gjerningsmannen oppfatter det som et brudd på den moral som er gyldig i samfunnet.

Etter at forfalskning er oppdaget, oppstår ofte spørsmålet om hvorfor feilene forble uoppdaget så lenge. I noen tilfeller er dette imidlertid ikke bare et spørsmål om blind tillit til vitenskap og forskningsresultater. Noen ganger står strukturelle mangler i forskningsoperasjonene i veien for å avdekke klager, en "mangel på motstand": [6]

 • Forskere stoler vanligvis på at forfalskninger vil bli oppdaget så snart spesialistkolleger prøver å gjengi de påståtte studieresultatene, men mislykkes. Faktisk er det "nesten umulig å publisere iterasjoner (eller mislykkede iterasjoner) i høytstående vitenskapelige tidsskrifter". [7]
 • "Alle liker at det finnes varslere , men ingen liker dem." [6]
 • Universiteter og forskningsinstitutter frykter for sitt rykte hvis det blir kjent at det blir gjort vitenskapelige feil i husene deres.
 • Avdelinger og kolleger frykter mangelen på forskningsmidler hvis de ikke kan vise positive resultater i sponsorens interesse (se også problemet med ekspertrapporter ).
 • Hvis forfalskeren er en professor eller en innflytelsesrik belysning i feltet, er ansatte og kolleger avhengige av en god forståelse med forfalderen for sine egne karrierer.
 • Spesielt hvis en falsk belysning er leder for en prosjektgruppe som har blitt opprettet i årevis, hvis svindelen eksploderte, ville det vanligvis føre til slutten av prosjektet og dermed til en usikker fremtid for de underordnede prosjektpersonellene.

Når det gjelder professor i antropologi Reiner Protsch , prøvde en intern universitetskommisjon å finne ut hvorfor Protschs miljø tolererte oppførselen hans i flere tiår. En blanding av frykt, uvitenhet og misforstått solidaritet forhindret ifølge diagnosen konsekvent handling fra instituttet og universitetsledelsen mot professoren. Kommisjonens rapport kritiserer at "mangel på følsomhet og besluttsomhet fra ansatte, kolleger, dekaner samt universitetsledelse og administrasjon hindret konsekvent handling på et tidligere tidspunkt". [8] I tillegg ble "omfanget og omfanget av Protschs mislighold åpenbart feilvurdert, og det ble derfor ikke fulgt opp konsekvent." Diskvalifikasjon for dette ". [9]

Den forholdsvis høye graden av svindelsaker i medisin og biovitenskap forklares av lavere standarder for universitetsutdanning: Leger jobber mer praktisk og utdannes ikke som forskere, men som terapeuter, noe som fører til mindre vitenskapelig erfaring og høyere toleranse for metodiske feil og urenheter. [10]

Unngå og bekjempe bedrageripraksis

Universiteter og forskningsinstitusjoner prøver å iverksette tiltak mot slike hendelser ved å vedta "prinsipper for god vitenskapelig praksis" og tiltak for å "håndtere vitenskapelig uredelighet". Vitenskapelig uredelighet har de siste årene også blitt et tema for vitenskapelig historie . [11]

I USA er det United States Office of Research Integrity (ORI), en regjeringsinstitusjon som skal straffe plagiat og forseelse. ORI ble opprettet i 1992 ved å slå sammen forskjellige arbeidsgrupper fra andre myndigheter; den viktigste forløperen var en institusjon som ble opprettet i 1989 av National Institutes of Health og National Science Foundation . I Europa opprettet Danmark den første permanente statlige undersøkelseskommisjonen i 1992 med den danske komiteen for vitenskapelig uærlighet . I Tyskland er det en forpliktelse fra alle forskningsinstitusjoner, DFG forholder -Gelder til vitenskapelige standarder. DFG har også en ombudsmann for varslere . [10]

effekter

Den eksperimentelle fysikeren Hans-Joachim Queisser mener at vitenskapelig svindel "på ingen måte er så dramatisk og varig som svindel på andre områder". [12] Uoppdagede forfalskninger ville bli glemt over tid og forsvinne fra åstedet. Personlige kontakter innen forskning ville motvirke vitenskapelig svindel.

Den tyske forskningsstiftelsen (DFG), som har behandlet emnet i flere år, [13] viser i sin rapport om anken til voldgiftsutvalget ("Ombudsmannen") om å etterkomme forslagene for å sikre god vitenskapelig praksis [14 ] ingen årlig økning i feil oppførsel fra:

"Det kan antas at antall tilfeller av vitenskapelig uredelighet ikke har økt engang den siste tiden. Uærlighet og forseelse kom tydeligere frem i de første årene av ombudsmannens virksomhet. Det økende antallet appeller til ombudsmannen i DFG skyldes sannsynligvis ikke en forverring av moral i vitenskapen, men snarere den økende offentlige bevisstheten til ombudsmannen i DFG. "

- Ombudsmann i DFG [15]
Plagiat i en avhandling

Administrasjonsdomstolen (VGH) i Baden-Württemberg vurderte den umerkede overtakelsen av komplette passasjer fra et selskaps arbeid som et "bedrag om uavhengigheten av det vitenskapelige arbeidet som tilbys" i sin avgjørelse 13. oktober 2008 (filnummer: 9 S 494/08) [16] annen forfatter i en avhandling ”, forutsatt at den foregår“ etter planen og ikke bare sporadisk ”. En slik planlagt adopsjon av utenlandske ideer skyldes allerede det faktum at "plagiatet finnes flere steder i avhandlingen og påvirker forskjellige tredjepartsforfattere." - tvert imot - som bevis. "Målrettet skjult intensjon for saksøkeren" Dette kan ". Rettferdiggjøre tilbaketrekking av den tildelte doktorgraden", hevdet universitetet VGH eksplisitt i et motto : "i omfanget av de avskrevne punktene så vel som på spørsmålet om arbeidet kunne vært sett på som et uavhengig vitenskapelig arbeid selv uten plagiat, det spiller ingen rolle i prinsippet. "

En bevisst falsk, fiktiv fotnote i vitenskapelig arbeid omtales som en "ubåt". På den måten forfalsker hun et dokument som ikke eksisterer.

Eksempler

Følgende tilfeller av svindel og forfalskning har vakt oppmerksomhet utover deres ekspertiseområde:

antropologi

Minnestein på stedet der Piltdown -mannen ble funnet
 • Piltdown -mannen ble funnet i en engelsk grusgrav før 1912. Funksjonene var en stor hodeskallekapsel som lignet moderne mennesker og en underkjeven som lignet en ape. Langsiktige konklusjoner om den menneskelige stammehistorien ble trukket fra denne kombinasjonen. Det var først i 1953 at det ble bevist at Piltdown -mannen besto av en menneskeskalle fra middelalderen, underkjeven til en orangutang og tennene til en sjimpanse.
 • Ifølge en undersøkelseskommisjon, den tidligere Frankfurt -antropologen Reiner Protsch bevisst og systematisk datert hodeskallefunn fra menneskets historie, inkludert skallen til Hahnöfersand , i noen tilfeller i titusenvis av år. For eksempel er alderen til Lady von Kelsterbach , det påståtte eldste beviset for Cro-Magnon-folket i Europa, uklart, ettersom dette hodeskallefragmentet gikk tapt i Protschs institutt.

arkeologi

Forfalskning av en angivelig merovingisk beltespenne
 • Cardiff Giant skulle i 1869 bevise at det var giganter .
 • Wetterau branngraver ble sett på som en kobling mellom lineær keramikk og Rössen -kulturen til de til slutt ble avslørt som smarte forfalskninger i 1958.
 • Den romerske Jupiter von Nidderau, oppdaget i 1972 og sett på som en sensasjon, viste seg å være en falsk.
 • Den falske såkalte " persiske mumien " utløste spenning mellom Iran og Pakistan i 2000.
 • Arbeidet til den avdøde " Moor Corpse Pope" Alfred Dieck var et viktig grunnlag for ideer om germansk kultur og begravelsesritualer . Under evalueringen av hans akademiske arv i 1988 av nederlenderen Wijnand van der Sanden som en del av doktorgradsavhandlingen og i 1993 av Sabine Eisenbeiß og Katharina von Haugwitz som en del av masteroppgavene , fremstilte Diecks verk seg som sterkt pyntet eller til og med fiktiv. [17]
 • Shin'ichi Fujimura var kjent i hele Japan på 1980- og 1990 -tallet for å oppdage gjenstander fra steinalderen, hvorav noen sies å være opptil 700 000 år gamle, takket være hans "guddommelige hender". I 2000 publiserte avisen Mainichi Shimbun bilder som viste Fujimura, den gang 50, og begravet steinverktøy i hull han tidligere hadde gravd. Fujimura ba tårende om unnskyldning for oppførselen foran fjernsynskameraene og innrømmet å ha forfalsket alle funnene fra totalt 168 utgravningssteder (se paleolitisk forfalskning av funn i Japan ). Som et resultat måtte representasjonen av paleolitikum i japanske lærebøker skrives om. Paleolithic Institute of Tōhoku , som han var visepresident for, ble oppløst i 2004, Fujimura ble midlertidig plassert på et psykisk sykehus. [18]

biologi

 • Lyssenko Biologi . Med støtte fra politisk makt, spesielt Josef Stalin, ble denne læren spredt på 1930- og 1940 -tallet; ideene om klassisk genetikk ble undertrykt og forskere med et annet syn ble truet, utestengt eller til og med drept. "Eksperimentene" som Trofim Denissowitsch Lysenko "beviste" teoriene hans, inkludert omvendelse av arter, var dristige forfalskninger og manglet noe vitenskapelig grunnlag.
 • Ernst Haeckel publiserte for første gang i 1868 i boken "Natural History of Creation" og deretter igjen i 1874 i "Anthropogeny and Development History of Man" bildepaneler der embryoer av forskjellige dyrearter og mennesker ble avbildet og sammenlignet med hverandre . Alle embryoer var av samme størrelse og sterkt stilisert og hadde til hensikt å bevise Haeckels såkalte biogenetiske grunnlov , ifølge hvilken ontogenien gjenskaper fylogenien , eller for å si det på en annen måte: embryonisk utvikling er en forkortet gjentakelse av stammehistorien. Würzburg anatomiprofessor Carl Semper beskrev disse bildene som "forfalskninger" i en publikasjon allerede i 1875, lignende uttalelser ble gitt samtidig av anatomisten og embryoforskeren Wilhelm His , senere biologilæreren og spesialforfatteren Arnold Braß , og sist i 1998 påpekte den britiske utviklingsbiologen Michael Richardson basert på sammenligningsbilder av artene som Haeckel valgte i tidsskriftet Science [19] pekte på betydelige forskjeller mellom Haeckels tegninger og de faktiske anatomiske forholdene til embryoene og publiserte en sammenlignende studie. [20] Embryolog og nobelprisvinner Christiane Nüsslein-Volhard sa også i en samtale med "Die Zeit" i 2003: "Ernst Haeckel forfalsket. Mange av hans bilder av organismer er rett og slett oppfunnet for å bekrefte hans teori. ” [21] Likevel blir Haeckels sammenligninger fortsatt trykt i spesialbøker frem til i dag, inkludert i 2003 i Ernst Mayrs “ This is Evolution ”. [22] Se også artikkelen embryo kontrovers .
 • På 1920 -tallet smidde zoologen Paul Kammerer eller en av hans kolleger minst ett preparat fra eksperimenter med jordmorpadder som skulle bevise arv av ervervede eiendommer ( Lamarckism ). Etter at forfalskningen ble oppdaget, begikk Kammerer selvmord. Spørsmålet om hvorvidt forfalskningen bare ble fostret på er ennå ikke avklart og ble også behandlet i Arthur Koestlers bok Der Krötenküsser .
 • Julius Schusters lovende karriere som botaniker ble avsluttet med en påstand om forfalskning i 1911 -habiliteringen i München. Deretter vendte han seg til vitenskapshistorien.
 • I ettertid viste det seg at Emil Abderhaldens “forsvarsgjæringer” aldri ble vitenskapelig bevist.
 • Franz Moewus '(1908–1959) genetiske forsøk på å bestemme kjønnet til Chlamydomonas -alger viste seg å være ureproduserbare; han hadde forsøkt å underbygge tesene til Max Hartmann eksperimentelt og fortsatte forfalskningene selv etter slutten av arbeidet hans i Hartmann, den gang under Richard Kuhn . Det var først i 1954 at han ble tatt for å holde en offentlig presentasjon. [10]
 • I 1989 publiserte Dmitri Anatolyevich Kuznetsov en artikkel om in vitro -studier på voles , der han brukte påståtte molekylære forskningsdata for å argumentere mot evolusjonsteorien. Deretter ble han en internasjonalt aktiv propagandist for kreasjonisme . Både bevisene for denne studien og innholdet i andre publikasjoner viste seg å være "oppdiktet".
 • Den sørkoreanske cellebiologen Prof. Tae Kook Kim ble suspendert fra tjenesten ved Korea Advanced Institute of Science and Technology i Daejeon tidlig i 2008 etter at to av hans publikasjoner i tidsskriftene Science and Nature Chemical Biology viste seg å være "blottet for enhver vitenskapelig sannhet". [23] I 2005 beskrev Science først en metode for bruk av nanopartikler for å påvirke samspillet mellom molekyler inne i celler og legemidler. Den andre studien i 2006 hevdet at det hadde vært mulig å omprogrammere kroppsceller på en slik måte at deres aldringsprosess kunne stoppes og til og med forynges.
 • I 2010 ble evolusjonsbiologen og kognitive forskeren Marc Hauser anklaget av en intern undersøkelseskommisjon ved Harvard University for å ha gjort seg skyldig i vitenskapelig uredelighet i minst åtte tilfeller. En artikkel av Hauser i tidsskriftet Cognition ble trukket tilbake, og gyldigheten av ytterligere publikasjoner ble stilt spørsmålstegn ved. [24] En av de avhørte studiene som ble publisert i Proceedings of the Royal Society i 2007, viste seg å være riktig tidlig i 2011 etter at eksperimentene var gjentatt, [25] i likhet med en studie publisert i Science . [26] Med virkning fra 1. august 2011 sa han opp jobben ved Harvard University. [27] En siste uttalelse fra US Department of Health and Human Services Office of Research Integrity (ORI) bekreftet påstandene mot Hauser i begynnelsen av september 2012: Han hadde blitt påvist i seks tilfeller av "vitenskapelig uredelighet". [28]
 • Milena Penkowa , en dansk nevrobiolog, ga opp professoratet sitt ved Universitetet i København i slutten av 2010 etter at flere av hennes publikasjoner ble erklært ugyldige fordi resultatene deres ikke var reproduserbare. [29] [30]
 • Dipak Das, direktør for Cardiovascular Research Center ved University of Connecticut (UCHC) Health Center i Farmington, ble funnet skyldig i forfalskning av data i minst 23 publikasjoner av en kommisjon ved universitetet hans i 2012. Forskningsområdet hans inkluderte spesielt studier om helsemessige fordeler ved å drikke vin - spesielt stoffet resveratrol . Det avviste påstandene. [31]
 • Serge Valentin Pangou, direktør for forskningsgruppen for biologisk mangfold (GERDIB) i Brazzaville og en av de mest innflytelsesrike naturforskerne i Republikken Kongo , innrømmet i 2012 at flere av artiklene han publiserte som hovedforfatter var plagiat og at i flere tilfeller hadde medforfattere uten dem kunnskap og samtykke blitt navngitt. Pangou beklager de tekniske artiklene, som i mellomtiden har blitt erklært ugyldige av bladene, med henvisning til "misbruk av bibliografi [er]". [32]
 • John William Heslop-Harrison , botaniker, stipendiat i Royal Society, ble anklaget for å ha forfalsket plantefunn allerede på slutten av 1940-tallet. Affæren kom først til publikum på slutten av 1990 -tallet.
 • På begynnelsen av 1970-tallet gjorde Hasko Paradies et navn for seg selv med påståtte røntgendiffraksjonsbilder av krystaller av t-RNA, noe som ga ham et professorat ved Free University of Berlin. De ble senere funnet å være fra proteiner publisert i Nature 1983. FU åpnet en etterforskning og det ble ikke iverksatt ytterligere påtale etter at Paradies begjærte løslatelse. [33]
 • Affæren rundt oppdagelsen av auxin av Fritz Kögl og hans assistent Hanni Erxleben på 1930-tallet og den påståtte oppdagelsen av D-aminosyrer i tumorvev, med Kögls assistent som forfalsket laboratorieresultater for å gjøre rettferdighet til presset for å lykkes (uten Kögls kunnskap). [10]
 • I juni 2016 publiserte en postdoktor ved Uppsala universitet og lederen for forskningsgruppen en studie om forholdet mellom mikroplast i havet og utviklingen av fiskelarver i vitenskap . [34] Besøkende på det angivelig Gotland utførte eksperimenter som allerede ble avhørt umiddelbart etter publiseringen om at de påståtte testforberedelsene hadde der kan utføres. Kort tid etter denne kritikken hevdet de to forfatterne av studien at rådataene hadde gått helt tapt som følge av tyveri av en bærbar datamaskin. En undersøkelse fra Uppsala universitet i mai 2017 førte til at Science ugyldiggjorde publikasjonen. I desember 2017 erklærte Uppsala universitet at studiedataene var fabrikerte ("fabrikkerte forskningsresultater"). [35]

kjemi

 • Kjemikeren Guido Zadel ble fratatt sin doktorgrad i 1996 av University of Bonn for å ha forfalsket doktorgradsavhandlingen , som ble juridisk bindende i 2004, da Zadel tok rettslige skritt mot den. [36] I doktorgradsoppgaven i 1994 hevdet han å være i stand til å påvirke molekylenes kiralitet ved hjelp av et magnetfelt ( NMR ) i syntesen av molekyler. En kommisjon hadde forsøkt å gjenta eksperimentene uten hell. På grunn av den store potensielle betydningen av den påståtte oppdagelsen - til forfalskningen ble oppdaget - prøvde mange andre laboratorier forgjeves å reprodusere eksperimentet. Zadel forsvarte uklarheter i avhandlingen ved å si at patentprosedyrer ville pågå (en av forutsetningene for dette i Tyskland er at ingenting har blitt publisert om dette ennå). Hans doktorgradsveileder, Eberhard Breitmaier, hadde søkt om patentet under eget navn samtidig med doktorgraden. Et søksmål fra Zadel mot universitetet i 2004 mislyktes i andre instans for Høyere Administrasjonsdomstol i Münster . [37] Hans påståtte "vitenskapelige gjennombrudd" hadde skapt stor røre i spesialistkretser fordi han hevdet å ha løst et sentralt problem innen kjemi og farmasi: Venstre-roterende molekyler utvikler ofte helt andre effekter i kroppen enn deres høyre-roterende kolleger ( se kiralitet ). Siden begge formene er speilbilder av hverandre, men ellers ikke skiller seg kjemisk fra hverandre, er deres spesifikke produksjon vanskelig.
 • I januar 2007 nedsatte University of Alabama en undersøkelseskommisjon, som i desember 2009 kom til at krystallografen HM Krishna Murthy hadde publisert data om strukturen til elleve proteiner de ti foregående årene, som antas å ha vært avledet fra kjente proteiner var. For første gang i sin historie slettet Protein Data Bank deretter et datasett fra sine beholdninger, og Journal of Biological Chemistry trakk den tilsvarende spesialistartikkelen som ble publisert i 1999. Nature rapporterte at de unøyaktige dataene påvirket en protease fra denguepatogenet og hindret forskning på sykdommen. Murthy benektet vitenskapelig uredelighet. [38]

geografi

James Rennells "Kong Mountains" (pil) på et kart fra 1882

Den høyt respekterte geografen James Rennell ( FRS ), som ble høyt respektert i løpet av sin levetid, forfalsket rapporter fra oppdagelsesreisende Mungo Park ved å oppfinne den fiktive fjellkjeden " Kongfjellene " i 1798, som ligger i det vestlige Afrika nær den tiende parallellen . Han ønsket å støtte teorien hans om Niger -forløpet . Forfalskningen ble ikke oppdaget før på slutten av 1800 -tallet. [39]

geologi

Den indiske geologen Viswa Jit Gupta fra Panjab University publiserte rundt 300 publikasjoner over 20 år med oppsiktsvekkende funn om geologien i India , spesielt Himalaya , som angivelig var basert på hans fossile funn fra dette området. Faktisk kom Guptas angivelig indiske fossiler fra blant annet Marokko, USA og Kina. I 1989 ble den vitenskapelige svindelen avslørt av den australske paleontologen John Talent. [40]

Historikkilder

se også: forfalskning av historien
 • Martin Allen , britisk forfatter av bøker om historien til andre verdenskrig, har brukt dokumenter fra nasjonalarkivet , Kew, som hadde blitt tuklet med i virkelige filer i arkivet for publikasjonene hans. Alle selv mistenkes raskt for denne manipulasjonen; kronen påtalemyndigheten nektet imidlertid å reise tiltale på grunn av hans dårlige helse. [41]
 • Mart Bax , professor emeritus for politisk antropologi i Amsterdam, har basert sitt vitenskapelige arbeid på ubekreftede, muligens forfalskede eller forfalskede kilder siden 1970 -tallet, mot hans bedre skjønn. I tillegg laget han gjennom selvplagiat en litteraturliste med 161 oppføringer fra rundt 16 uavhengige tekster og oppfant medlemskap i profesjonelle samfunn og avtaler i rådgivende komiteer.
 • I brannkonfliktenRiksdagen angrep historikere rundt Walther Hofer den enkelt gjerningsmannsoppgaven og anklaget Fritz Tobias og Hans Mommsen for å ha forfalsket ekspertrapporter og brukt utrolige vitnesbyrd. De motarbeidet beskyldningen om at Hofer og den kroatiske publisisten Edouard Calic , som døde i 2003, hadde brukt forfalskede kilder i sine to dokumentarer fra 1972 og 1978. Calic hatte erklärt, dass er die Originale der Dokumente nicht mehr besitze und nicht herbeischaffen könne, so dass die ehrenrührigen Fälschungsvorwürfe weiter im Raum standen.
 • Orlando Figes musste zugeben, dass er positive Rezensionen seiner eigenen Bücher und Verrisse seiner Gegner auf der Webseite Amazon.com selbst verfasst hatte, nachdem er gegen solche Vorwürfe zunächst juristisch vorgehen wollte. [42] Auch mehrere andere seiner Bücher enthielten erhebliche Falschdarstellungen und freie Erfindungen. [43] [44]
 • Hansmartin Decker-Hauff , Professor in Tübingen. Der Umfang seiner Fälschungen zum Beispiel zu genealogischen Fragen wurde erst nach seinem Tod offenbar.

Medizin

 • In den privaten Einträgen Louis Pasteurs entdeckte Gerald L. Geison vom Historischen Institut der Universität Princeton in New Jersey ua eine Reihe gravierender Abweichungen zu seinen tatsächlich publizierten Arbeiten. Laut Notizbuch benutzte Pasteur z. B. einen anderen Impfstoff gegen Milzbrand als er in seinen Veröffentlichungen angegeben hatte. [45]
 • Cyril Burt war bis zu seinem Tod 1971 ein hochgeachteter Zwillingsforscher, dessen Nachlass jedoch Zweifel an der Seriosität seiner Studien aufkommen ließ: Er hatte Entdeckungen samt fiktiver Koautoren und Rezensenten in seinem eigenen Fachjournal ( British Journal of Statistical Psychology ) publiziert, laut denen Intelligenz erblich sei. Ab 1974 wurden bei der Auswertung seines Nachlasses fehlende Daten bemerkt; er hatte Zwillingspaare erfunden um die eigenen Thesen zur Eugenik zu stützen. [10]
 • William T. Summerlin berichtete 1973 in zwei medizinischen Fachzeitschriften, [46] er habe erfolgreich die Haut einer schwarzen Maus auf eine weiße Maus transplantieren können, und zwar ohne die üblicherweise begleitende Immunsuppression . Dennoch sei keine Abstoßung durch das Immunsystem eingetreten. Dieser Erfolg sei möglich gewesen, weil er die Haut vier bis sechs Wochen lang in einer Organkultur einer speziellen Behandlung unterzogen habe. Summerlin belegte den Erfolg seiner Vorgehensweise durch weiße Mäuse, die schwarze Hautpartien auf dem Rücken hatten. Es stellte sich jedoch heraus, dass die schwarzen Haare nach einer Waschung mit Alkohol wieder weiß wurden – Summerlin hatte die Haare zuvor mit Filzstift eingefärbt.
 • Der Arzt John Darsee (* 1948), der als brillanter Nachwuchswissenschaftler am Lehrstuhl des renommierten Kardiologen an der Harvard University , Eugene Braunwald , galt, wurde 1981 als Fälscher entlarvt. Nachdem Braunwald zunächst an der Universität den Fall ohne viel Aufhebens durch eine Trennung von Darsee regeln wollte, leitete der Dekan der Harvard Medical School, Tostenson, eine Untersuchung ein. Mehrere Untersuchungskommissionen beschäftigten sich mit dem Fall, und es stellte sich heraus, dass er schon vorher an der Emory University, wo er 1974 promoviert worden war, systematisch gefälscht hatte [47] und damit sogar schon 1969 als Student an der Notre Dame University begonnen hatte. Ned Feder und Walter W. Stewart von den National Institutes of Health untersuchten über mehrere Jahre systematisch 109 Veröffentlichungen von Darsee mit 47 Co-Autoren und stellten fest, dass die Mehrzahl der Co-Autoren sich zumindest Unachtsamkeiten vorwerfen lassen musste – nur 12 der Wissenschaftler sprachen sie von Fehlern frei. Über 100 der Veröffentlichungen von Darsee enthielten Fälschungen. Beispielsweise führte er in einem Artikel einen Patienten an, der schon im Alter von 16 Jahren vier Kinder gehabt haben sollte, davon eines im Alter von 8 Jahren. Ihre Studie wurde 1987 in der Zeitschrift Nature [48] veröffentlicht und erregte damals großes Aufsehen.
 • Dem Radiologen Robert Slutsky wurde Mitte der 1980er-Jahre von der University of California, San Diego, nachgewiesen, dass er wiederholt unkorrekte Daten in Fachzeitschriften veröffentlicht hatte. Die Fachzeitschrift Science berichtete im April 2006, 18 seiner 60 Veröffentlichungen seien wegen gefälschter oder zumindest fragwürdiger Daten widerrufen worden.
 • Isidro Ballart schloss sich 1988 einer Zürcher Forschungsgruppe an, die gentechnisch synthetisierte Masern erfolglos in Zellkulturen einzubringen versuchte. Nur Ballart gelangen im Februar 1990 der Durchbruch und auch Reproduktionen des Ergebnisses, doch angesichts einer drohenden Vorführung vor Fachpublikum im März 1991 in Genf nahm er sich im Labor das Leben. Im Juni des Jahres erschien noch seine zweite Veröffentlichung; beide mussten zurückgenommen werden. [10]
 • Friedhelm Herrmann und Marion Brach waren die Verursacher der bisher größten Affäre in der deutschen Krebsforschung, [49] in deren Folge ua auch Roland Mertelsmann dem Vorwurf einer Verletzung seiner Aufsichtspflichten ausgesetzt war. [50] Bei 94 von 347 Arbeiten Herrmanns konnten Manipulationen nachgewiesen werden; weitere 121 blieben verdächtig, ohne dass ein Nachweis der Manipulation gefunden wurde. Der Betrug reichte von Plagiaten über Bildfälschung, geschönte Daten bis zu erfundenen Tabellen und Zitaten aus nicht existierenden Arbeiten. Neben Herrmann und Brach wurden auch den Oberärzten Lindemann und Oster die Habilitation aberkannt; diese beschuldigten den Vorgesetzten Herrmann. [10]
 • Eine Studie, die die Überlegenheit der Hochdosis-Chemotherapie bei Brustkrebs zu belegen schien, wurde von Werner Bezwoda gefälscht; er gab dies später im Deutschen Ärzteblatt [51] offiziell zu.
 • Der kanadische Forscher Eric Poehlman vom Vermont College of Medicine forschte jahrelang auf dem Gebiet der Menopause, des Alterns und der Fettleibigkeit. Bereits im Jahr 2000 wurden Vorwürfe gegen die Glaubwürdigkeit seiner Studien laut, aber erst im Jahr 2005 wies ihm eine Untersuchungskommission der University of Vermont nach, dass 10 seiner Veröffentlichungen verfälschte Daten enthielten. Wegen unkorrekter Angaben in Anträgen auf Forschungsförderungen wurden juristische Schritte gegen ihn eingeleitet.
 • „Impfung gegen Krebs“ (vermeintliche Therapie gegen Nierenzellkarzinom): Alexander Kugler, Urologe an der Universität Göttingen , und Gernot Stuhler von der Universität Tübingen wurden 2001 methodische Ungenauigkeiten vorgeworfen. Gernot Stuhler wurde vollständig rehabilitiert, während Kuglers Vorgesetzter Rolf-Hermann Ringert 2005 von der DFG für acht Jahre von Drittmitteln und Gutachten ausgesperrt wurde. [52] [53] [54]
 • Der Immunologe Luk van Parijs, der ua über RNA-Interferenz geforscht hatte, wurde 2004 von seiner Position imMassachusetts Institute of Technology (MIT) suspendiert und 2005 entlassen. Ihm war nachgewiesen worden, dass er während seiner Tätigkeit am MIT erfundene Arbeitsergebnisse in Fachzeitschriften publiziert hatte. Später wurde entdeckt, dass er bereits als Postdoc im Labor des Nobelpreisträgers David Baltimore am California Institute of Technology verfälschte Daten veröffentlicht hatte. [55]
 • Dem koreanischen Stammzellforscher Hwang Woo-suk wurde Ende 2005 von einer Untersuchungskommission seiner Hochschule nachgewiesen, einen in der Zeitschrift Science veröffentlichten, spektakulären Forschungsbericht über die Kultivierung von elf geklonten humanen Stammzell-Linien vollständig gefälscht zu haben. Seinem zeitweiligen Mitarbeiter Park Jong-Hyuk wurde Anfang 2007 von der University of Pittsburgh bescheinigt, ebenfalls Daten gefälscht und die Untersuchungskommission der Universität belogen zu haben. Park hatte bis 2004 im Labor von Hwang gearbeitet und war danach nach Pittsburgh gewechselt. Im Januar 2006 waren einem US-Kollegen Unkorrektheiten in einer von Park für Nature geschriebenen Veröffentlichung aufgefallen. Park hatte die Fälschungen abgestritten, jedoch kurz nach Beginn der Untersuchungen die beweiskräftigen Daten vom Labor-Server gelöscht und war danach mit unbekanntem Ziel aus den USA abgereist. [56]
 • Der norwegische Krebsforscher Jon Sudbø gab im Januar 2006 zu, mehrere hundert Patientendaten von Mundkrebskranken frei erfunden, sie zu einer Studie verarbeitet und diese in der angesehenen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht zu haben. Die Aussage dieser Fälschung war, dass das Risiko für Mundkrebs bei Rauchern angeblich auf die Hälfte gesenkt werden könne, wenn man über längere Zeit Paracetamol einnehme.
 • Der japanische Biochemiker Kazunari Taira wurde Anfang 2006 von der Universität Tokio vom Dienst suspendiert, nachdem er die Daten mehrerer, in hochrangigen Fachzeitschriften veröffentlichter Studien auf dem Gebiet der RNA-Interferenz nicht reproduzieren konnte. Auch konnte er weder die Rohdaten zu den Publikationen noch Labortagebücher vorweisen. [57] [58]
 • Der Strahlungsonkologe Steven Leadon von der University of North Carolina at Chapel Hill verlor seine Professur, nachdem ein Universitätsausschuss ihn schuldig gesprochen hatte, in einem 1997 in Science erschienenen Artikel gefälschte Daten veröffentlicht zu haben. Der Artikel, der zurückgezogen wurde, hatte den Einfluss des Brustkrebsgens BRCA1 auf die zelleigenen DNA -Reparaturmechanismen zum Inhalt. Am 8. Juni 2006 sprach ihn auch das US Office of Research Integrity schuldig. Die Untersuchungen hätten zum Ergebnis geführt, dass insgesamt acht Publikationen von Datenmanipulationen betroffen gewesen seien. In einer Abmachung verpflichtete sich Leadon, drei weitere Publikationen zurückzuziehen und fünf Jahre lang keine staatlichen Forschungsgelder zu beantragen. Leadon bestritt auch nach dieser Abmachung jedes Fehlverhalten. Er habe der Abmachung nur zugestimmt, weil er die Kosten für den Klageweg nicht aufbringen könne. [59]
 • Catherine Verfaillie , heute Professorin der Katholieke Universiteit Leuven , veröffentlichte 2002 in Nature eine Arbeit, [60] die einen Ausweg aus den ethischen Problemen der Forschung an embryonalen Stammzellen (ES) zu weisen schien. Konnte man sie zuvor gewinnen, indem man Embryos zerstörte, berichtete Verfaillie nun, sie habe im Knochenmark von Mäusen so genannte „multipotente adulte Progenitorzellen “ entdeckt, aus denen man in ihrem Labor im Prinzip die gleichen Zelltypen hervorbringen konnte wie aus Embryonalen Stammzellen. Eine Wiederholung der Experimente in anderen Labors misslang jedoch. Reporter der Zeitschrift New Scientist wiesen bereits Ende 2005 nach, dass in mehreren Publikationen Verfaillies und in einer Patentschrift identische Bilder erschienen waren, die jeweils unterschiedliche Zellkulturen belegen sollten. Auch wurden weitere Daten ihrer Veröffentlichung angezweifelt. [61] Eine Untersuchungskommission der University of Minnesota kam zu dem Ergebnis, dass die Veröffentlichung von 2002 „signifikant fehlerhafte Daten“ enthalten habe und daher „potentiell unkorrekt“ sei. [62] Die Untersuchungen dauern zurzeit noch an.
 • Der Schmerzforscher Scott Reuben fälschte seit 1996 die Rohdaten von bis zu 21 Studien. Der Experte für postoperative Schmerzbehandlung stützte in seinen Studien die Gabe von bestimmten Schmerzmitteln nach Operationen. Diese gängige klinische Praxis wurde durch den Skandal in Frage gestellt. [63]
 • Das Klinikum Ludwigshafen enthob am 26. November 2010 den anästhesiologischen Chefarzt Joachim Boldt mit sofortiger Wirkung seines Amtes. Dem Anästhesisten wurde vorgeworfen, eine angebliche Originalarbeit in der Fachzeitschrift Anesthesia & Analgesia publiziert zu haben, „deren Aussagen keine wissenschaftliche Studienerhebung zugrunde [lag]“; als Indiz für diesen Vorwurf wurde seitens der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin erwähnt, „dass beispielsweise keine Labor- und Patientendaten über die Studie zur Verfügung stehen“. [64] Im Februar 2011 wurde Boldt der Titel „Außerplanmäßiger Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen “ aberkannt, da er seiner Lehrverpflichtung in Gießen nicht mehr nachgekommen war. [65] Bei dem Fall ging es um Studien, die Vorteile von Hydroxyethylstärke (HES) belegen sollten. Mit 89 zurückgezogenen Fachartikeln übernahm Boldt im März 2011 international den ersten Platz in dieser Statistik. [66]
 • Andrew Wakefield stellte 1998 in einem Artikel in The Lancet eine Verbindung zwischen einer Impfung mit dem Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff und nachfolgendem Autismus her (siehe Der Fall Wakefield ). Später wurde bekannt, dass er von Anwälten, die Eltern Autismus-betroffener Kinder vertraten, 55.000 £ an Drittmitteln erhalten hatte. [67] Die Veröffentlichung wurde inzwischen von The Lancet zurückgezogen, Wakefield ist in seinem Heimatland Großbritannien mit Berufsverbot belegt.
 • Yoshitaka Fujii, ein japanischer Anästhesiologe , wurde im Februar 2012 von der Toho Universität entlassen, da acht von neun durch eine universitäts-interne Kommission geprüfte Fachveröffentlichungen die vorgeschriebenen Standards nicht erfüllt hatten; Fujii erklärte sich daraufhin einverstanden, die Veröffentlichungen zurückzuziehen. In der Folge wurde die Integrität seines gesamten in englischer Sprache verfasstes Werks aus 20 Jahren – 193 Publikationen – infrage gestellt. [68] Im September 2012 berichtete Nature , dass voraussichtlich mindestens die Hälfte dieser Publikationen zurückgezogen werden müsse. [69]
 • Edward Shang , ein deutscher Chirurg , der im Rahmen des Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrums Adipositas-Erkrankungen [70] von Mannheim nach Leipzig wechselte, beendete am 9. Mai 2012 in gegenseitigem Einvernehmen [71] seine Tätigkeit in Leipzig. Ausgangspunkt war die Rücknahme einer Publikation [72] in Surgery for Obesity and Related Diseases in der Shang behauptete, im Rahmen einer Studie 60 Patienten operiert zu haben. Tatsächlich waren im betreffenden Zeitraum lediglich 21 Patienten operiert worden.
 • Der japanische Forscher Hisashi Moriguchi vom Klinikum der Universität Tokio berichtete am 11. Oktober 2012, ihm sei es als weltweit erstem Forscher gelungen, induzierte pluripotente Stammzellen erfolgreich an mehreren Patienten einzusetzen. Diese Aussage sorgte in Japan für ein großes Medienecho, da sie von Yomiuri Shimbun , der auflagenstärksten Zeitung der Welt, als Titelgeschichte verbreitet wurde. Nachdem jedoch umgehend die Harvard Medical School und das Massachusetts General Hospital die von Moriguchi behauptete Kooperation dementierten, räumte er bereits am 13. Oktober 2012 ein, dass seine Behauptungen unwahr gewesen seien. [73] Kurz darauf wurde zudem bekannt, dass er keine Zulassung als Arzt besitze [74] und dass die Universität Tokio ihn entlassen habe. [75]
 • Haruko Obokata, Forscherin am RIKEN -Institut in Japan, hatte in zwei Aufsehen erregenden Nature- Veröffentlichungen [76] [77] sowie in einer dritten Publikation [78] behauptet, eine beliebige Zelle durch dreißigminütiges Eintauchen in ein Säurebad in eine pluripotente Stammzelle umprogrammieren zu können. Eine mehrmonatige Untersuchung [79] ergab 2014, dass mehrere Proben bereits zu Beginn der Experimente mit Stammzellen kontaminiert waren und dass dies „wahrscheinlich nicht zufällig“ („it is unlikely that there was accidental contamination“) geschehen sei; ferner seien Abbildungen in den Studien ohne ausreichende Datengrundlage erstellt worden. [80]
 • Dem italienischen Chirurgen Paolo Macchiarini, der in Schweden am renommierten Karolinska-Institut als Gastprofessor tätig war, wurde Anfang 2016 vorgeworfen, Publikationen gefälscht und leichtfertig das Leben von Patienten aufs Spiel gesetzt zu haben. [81] Macchiarini galt als Experte für künstliche Luftröhren, bis ein Fernsehbericht „von gravierenden Diskrepanzen zwischen der – in der Mehrheit der Fälle letztlich mit dem Tod endenden – Krankengeschichte von Macchiarinis Patienten und den vom Chirurgen in Fachkreisen präsentierten Ergebnissen dieser Operationen“ berichtete. [82] [83] Daraufhin trat der Leiter des Karolinska-Instituts, Anders Hamsten, von seinem Amt zurück; zuvor war das Institut Vorwürfen gegen Macchiarini nicht nachgegangen. [84] Der Fall hatte auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Komitees, das für die Vergabe des Medizin-Nobelpreises zuständig ist. [85]
 • Hans-Ulrich Wittchen wurde Ende 2018 beschuldigt, eine Studie zum Zustand der Versorgung psychisch kranker Menschen in Deutschland verfälscht zu haben, indem er vorgab, deutlich mehr Kliniken evaluiert zu haben, als tatsächlich in die Datenerhebung einbezogen worden waren. Ein förmliches Untersuchungsverfahren, das 2019 eingeleitet wurde, bestätigte laut einem Bericht in der FAZ vom 6. Januar 2021, der der Abschlussbericht vorgelegen habe, die Vorwürfe.

Paläontologie

 • Thomas Henry Huxley veröffentlichte 1864 die „Rekonstruktion“ eines Belemniten aus der Ordnung Phragmoteuthida , die Jahrzehnte lang für andere Autoren als Vorlage beim Beschreiben neuer Funde diente. Wie sich schließlich herausstellte, hatte Huxley an den fossilen Weichteilabdruck eines Phragmoteuthida -Individuums das Rostrum eines Individuums aus einer anderen Ordnung geklebt. [86]
 • Einiges Aufsehen in der Fachwelt verursachte die 1966 gemachte Entdeckung der Fliege Fannia scalaris in einem Stück eozänen Baltischen Bernsteins , das sich bereits seit rund 70 Jahren in der Sammlung des Naturhistorischen Museums in London befand. Die Besonderheit dieses Stückes lag darin, dass mit diesem in einem rund 50 Millionen Jahre alten Bernstein eingebetteten fossilen Insekt belegt zu sein schien, dass auch Arten eine erdgeschichtlich und biologisch extrem lange Lebensdauer haben können (evolutionärer Stillstand). Zwar sind aus zahlreichen eozänen Insektengattungen rezente Vertreter bekannt, jedoch fehlte es an einem gesicherten Nachweis, dass auch eine Art aus dieser Periode der Erdgeschichte bis heute überdauert hat. Bei einer erneuten Untersuchung des Stückes im Jahre 1993 stellte sich dann heraus, dass es sich bei der Inkluse um eine Fälschung handelt. In Anlehnung an die berühmt gewordene wissenschaftliche Fälschung des Piltdown-Menschen wird dieses Stück in der Literatur oft als Piltdown-Fliege bezeichnet. [87]

Physik

 • Galileo Galilei wurde wiederholt vorgeworfen, dass er einige der von ihm beschriebenen Experimente entweder niemals selbst durchgeführt oder ihre Ergebnisse stark verfälscht habe. Die verbreitete Geschichte über eigenhändig durchgeführte Fallversuche vom Schiefen Turm in Pisa , für die es keinen verlässlichen Beleg gibt, ist allerdings nicht ihm anzulasten, denn er hat dies auch nie selbst berichtet. Geschönt ist Galileis Darstellung, dass zwei Pendel von gleicher Länge für hunderte von Schwingungen im Takt bleiben, auch wenn ihre Auslenkungen zu Beginn sich stark unterscheiden. Dieser Isochronismus gilt nur im Grenzfall kleiner Schwingungsweiten, während sich im Vergleich mit größeren Auslenkwinkeln, z. B. 30° wie von Galilei genannt, schon nach wenigen Dutzend Perioden wachsende Verschiebungen zeigen.
Die für die Aufklärung der Fallgesetze entscheidenden Versuche an der schiefen Ebene hat Galilei aber offenbar tatsächlich durchgeführt. Der gelegentlich immer noch wiederholte Vorwurf der Fälschung geht auf den Wissenschaftshistoriker Alexandre Koyré zurück. Er hatte Anfang des 20. Jahrhunderts den gerade publizierten gesamten Nachlass Galileis durchgesehen und fast keine Aufzeichnungen zu durchgeführten Messungen darin gefunden. [88] Jedoch fand in den 1960er Jahren Stillman Drake , nachdem er noch einmal selber in Florenz in das Archiv hinuntergestiegen war, zahlreiche Blätter von Galileis Hand, die in der Gesamtausgabe fortgelassen worden waren. [89] Es waren die Protokolle der Messungen, die bei der Zusammenstellung der Gesamtausgabe für unwichtig gehalten worden waren, weil auf ihnen nur wenig oder gar kein Text zu sehen war, dafür aber Skizzen und Zahlen. [90] Drake analysierte handschriftliche Notizen, in denen Galilei zum Beispiel ein Experiment zur Flugbahn einer fallenden Kugel mit unterschiedlichen anfänglichen Horizontalgeschwindigkeiten aufgezeichnet hatte. Dabei notierte Galilei den von ihm erwarteten Wert für die Flugweite der Kugel sowie den gemessenen Wert, wobei die größte Abweichung knapp vier Prozent beträgt. Der Eindruck der Fälschung mag auch damit zusammenhängen, dass Galilei – wie damals allerdings üblich – in seinen Veröffentlichungen nur noch die gefundenen Gesetze, aber nicht mehr die zugrunde liegenden Versuchsergebnisse mit ihren unvermeidlichen Abweichungen wiedergegeben hat.
Koyrés weitere Behauptung, viele Experimente Galileis seien mit den damaligen Mitteln gar nicht zu realisieren gewesen, wurden durch einen konkreten Nachbau widerlegt. [91]
 • Isaac Newton manipulierte seine experimentellen Ermittlungen der Schallgeschwindigkeit in der Luft (nach ihm: 298 m/s), um sie seinem Rechenmodell anzugleichen. [10] Der Effekt der adiabatischen Zustandsänderung , der dafür sorgt dass die Schallgeschwindigkeit bei Normbedingungen tatsächlich bei 343 m/s liegt, wurde erst von Pierre Simon Laplace gefunden.
 • Emil Rupp galt von 1926 bis 1935 als ein weltweit führender Experimental-Physiker. Seine Experimente zu Kanalstrahlen und zum Positron stellten sich jedoch später als völlige Fälschungen heraus.
 • Jan Hendrik Schön , Nano- Physiker , fälschte Messdaten zum elektronischen Verhalten organischer Strukturen. Schön war bereits 2002 als potenzieller Kandidat auf den Nobelpreis in der Diskussion, als der Betrug aufgedeckt wurde: Seine Messergebnisse konnten nicht reproduziert werden. [10]
 • Victor Ninov fälschte Messdaten über die angebliche Erzeugung von zwei neuen chemischen Elementen (Schwerionen).
 • Rusi P. Taleyarkhan von der Purdue University wird seit mehreren Jahren vorgehalten, seine Experimente zur Bläschenfusion seien nicht reproduzierbar. Dies veranlasste im Frühjahr 2007 schließlich den Ausschuss für Wissenschaft und Technologie des US-Repräsentantenhauses zu einer eigenen Untersuchung, [92] nachdem eine Überprüfung des möglichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens durch die Heimatuniversität ua in der Fachzeitschrift Nature als undurchsichtig kritisiert worden war. [93]

Psychologie

 • Stephen Breuning publizierte in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren, dass behinderten, hyperaktiven Kindern statt Beruhigungsmittel anregende Stimulanzien verabreicht werden sollten. Breunings ehemaliger Mentor Robert Sprague deckte 1980 auf, dass Breuning die angeblich von ihm untersuchten Kinder nicht betreut haben konnte, und die revolutionären Erkenntnisse frei erfunden waren. Dennoch wurden Praktiken im Gesundheitsbetrieb auf Empfehlungen Breunings und auch dessen Fälschungstätigkeit fortgesetzt, bis dieser 1988 verurteilt wurde. Er gilt als der erste Forscher, der strafrechtlich für Fälschungen zur Rechenschaft gezogen wurde; zur Strafe gehörten Schadensersatz, 60 Tage Bewährungsstrafe, 250 Stunden soziale Arbeit und ein fünfjähriges Forschungsverbot. [10]
 • Diederik Stapel , ein ehemaliger Hochschullehrer und niederländischer Sozialpsychologe , gab 2011 zu, die Daten für zahlreiche in renommierten Fachzeitschriften erschienenen Veröffentlichungen erfunden zu haben. Daraufhin wurde er von seinen Aufgaben suspendiert, kurz darauf gab er seinen Doktortitel an die Universität Amsterdam zurück. [94] [95]
 • Der Sozialpsychologe Dirk Smeesters, vormals Professor für Marketing an der Erasmus-Universität Rotterdam , legte im Juni 2012 sein Amt nieder, nachdem zwei seiner Publikationen zurückgezogen worden waren. Zuvor hatte er zugegeben, dass das zugrundeliegende Datenmaterial verfälscht worden war, um statistische Signifikanz zu belegen. [96]

Literarische Verarbeitung

Der britische Schriftsteller und Physiker Charles Percy Snow benutzte Details des authentischen Betrugs von Emil Rupp in seinem 1960 veröffentlichten Roman „Die Affäre“ über einen Wissenschaftsbetrüger an der Universität Cambridge . [97] Der Betrug im Wissenschaftsbetrieb wird literarisch auch in den 2012 erschienenen Romanen des Naturwissenschaftlers Bernhard Kegel („Ein tiefer Fall“) [98] und des Autorengespanns Ann-Monika Pleitgen und Ilja Bohnet („Teilchenbeschleunigung“) [99] verarbeitet.

Siehe auch

Literatur

 • William Broad, Nicholas Wade: Betrug und Täuschung in der Wissenschaft. Birkhäuser, Basel 1984, ISBN 3-7643-1560-1 .
 • Karl Corino (Hrsg.): Gefälscht! Betrug in Politik, Literatur, Wissenschaft, Kunst und Musik . Eichborn, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-8218-1131-5 .
 • Jennifer Couzin, Katherine Unger: Cleaning up the paper trail. In: Science . Band 312, 7. April 2006, S. 38–43 (ein Artikel über die – geringen – Folgen nachgewiesenen Betrugs für die Betrüger).
 • Federico Di Trocchio: Der große Schwindel. Betrug und Fälschung in der Wissenschaft. Campus 1994, ISBN 3-593-35116-1 .
 • Marco Finetti , Armin Himmelrath : Der Sündenfall. Betrug und Fälschung in der deutschen Wissenschaft. Raabe, Stuttgart 1999, ISBN 3-88649-351-2 .
 • Gerhard Fröhlich: Betrug und Täuschung in den Sozial- und Kulturwissenschaften . In: T. Hug (Hrsg.): Wie kommt die Wissenschaft zu ihrem Wissen? Schneider, Hohengehren/Baltmannsweiler, S. 261–273 ( PDF ( Memento vom 30. September 2007 im Internet Archive )).
 • Gerhard Fröhlich: Visuelles in der wissenschaftlichen Kommunikation – z. B. Betrug und Fälschung . In: European Journal for Semiotic Studies. Band 15, Nr. 2–4, S. 627–655 ( Zusammenfassung ).
 • David Goodstein: On Fact and Fraud. Cautionary tales from the front lines of science. Princeton University Press, 2010, ISBN 978-0-691-13966-1 .
 • Peter Haffner, Hania Luczak: Fälschungen in der Forschung. In: Geo. März 2003, S. 120–138.
 • Adrian Heuss, Siegfried Süßbier: Tricksen, Tränen, Tod. 20 illustrierte Wissenschaftsskandale. Springer Spektrum, Heidelberg 2015, ISBN 978-3-662-45267-7 .
 • Torsten Junge, Dörthe Ohlhoff: Wahnsinnig genial. Der Mad Scientist Reader. Alibri, Aschaffenburg, ISBN 3-932710-79-7 .
 • Peter Köhler: FAKE. Die kuriosesten Fälschungen aus Kunst, Wissenschaft, Literatur und Geschichte. 2. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68128-8 .
 • Eberhard Schnepf: Fälschungen – nicht nur in unserer Zeit. Lug und Trug in der Biologie. In: Biologie in unserer Zeit. Band 32, 2002, Nr. 3, 4 (2 Teile).
 • Stefan T. Siegel und Martin H. Daumiller (Hrsg.): Wissenschaft und Wahrheit: Ursachen, Folgen und Prävention wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Budrich, Leverkusen 2020, ISBN 978-3-8474-2429-1 .
 • Stella Elaine Urban: Forschungsbetrug in der Medizin. Fakten, Analysen, Präventionsstrategien. Campus, Frankfurt am Main / New York 2015, ISBN 978-3-593-50327-1 (Dissertation Uni Münster 2013, 325 Seiten).
 • Heinrich Zankl : Fälscher, Schwindler, Scharlatane. Betrug in Forschung und Wissenschaft. Wiley VCH, 2003, ISBN 3-527-30710-9 .

Weblinks

Wiktionary: Wissenschaftsbetrug – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Wissenschaft in der Vertrauenskrise? Wissenschaft und Gesellschaft auf helmholtz.de vom 2014
 2. Susanne Billig und Petra Geist: Betrug in der Wissenschaft: Tricksen, täuschen, fabulieren Deutschlandfunk Kultur vom 25. Februar 2016
 3. Corina Niebuhr: Vertrauenskrise in der Wissenschaft? MERTON Onlinemagazin des Stifterverbandes vom 9. November 2017
 4. Reflections on the Decline of Science in England , 1830, Kapitel 5, Abschnitt 3 On the frauds of observers , Online bei Gutenberg
 5. Jennifer Crocker: The road to fraud starts with a single step. In: Nature. Band 479, 2011, S. 151, doi:10.1038/479151a
 6. a b Ed Yong: The data detective. Uri Simonsohn explains how he uncovered wrongdoing in psychology research. In: Nature. Band 487, Nr. 7405, 2012, S. 18–19, doi:10.1038/487018a
 7. Jennifer Crocker, M. Lynne Cooper: Addressing Scientific Fraud. In: Science. Band 334, Nr. 6060, 2011, S. 1182, doi:10.1126/science.1216775
 8. muk.uni-frankfurt.de ( Memento vom 30. März 2007 im Internet Archive ) Pressemitteilung Nr. 37/2005 der Universität Frankfurt vom 17. Februar 2005 (aus Webarchiv)
 9. Pressemitteilung Nr. 38/2005 der Universität Frankfurt vom 17. Februar 2005
 10. a b c d e f g h i j Peter Haffner, Hania Luczak: Und ewig lockt der Ruhm . In: Geo-Magazin , März 2003. S. 120–138
 11. Vgl. das Programm des XL. Symposiums der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte : Blender, Täuscher, Scharlatane: Betrug in den Wissenschaften ( Memento vom 28. November 2005 im Internet Archive ). Heidelberg, 29.–31. Mai 2003 ( PDF , 103 kB); sowie den einleitenden Aufsatz von Wolfgang U. Eckart : Blender,Täuscher, Scharlatane – Betrug in den Wissenschaften. Einführung in das Symposium . In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte . Band 27, 2004, S. 89–97, doi:10.1002/bewi.200401056 ; vgl. auch weitere Aufsätze im selben Band der Zeitschrift, Übersicht unter doi:10.1002/bewi.200490052 .
 12. Hans-Joachim Queisser: Veröffentliche oder verende! Was uns der Betrugsfall Jan Hendrik Schön über die moderne Wissenschaftskultur lehrt / Von Hans-Joachim Queisser . In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nr. 229, 2. Oktober 2002, S. 50.
 13. Vgl. z. B. den Kommentar ihres damaligen Präsidenten Ernst-Ludwig Winnacker: Gute wissenschaftliche Praxis sichern. Nicht nur propagieren, sondern praktizieren und durchsetzen, so lautet der Appell der DFG. Im Sommer 2002 sollen die Regeln in allen Universitäten und Forschungsinstituten umgesetzt sein . In: Forschung 26 , Nr. 4, 2001, S. 2–3, doi : 10.1002/1522-2357(200110)26:4<1::AID-FORS2>3.0.CO;2-C .
 14. Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg.): Empfehlungen der Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“. Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis . Erstveröffentlichung im Januar 1998, ergänzte Aktualisierung 2013 ( PDF , 135 kB).
 15. Ombudsman der DFG: Zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten. Abschlussbericht. Ergebnisse der ersten sechs Jahre Ombudsarbeit. Mai 1999 – Mai 2005. ( Memento vom 13. Januar 2015 im Internet Archive ) 2005 ( PDF , 208 kB).
 16. „VGH Baden-Württemberg – Beschluß vom 13. Oktober 2008, 9 S 494/08: Plagiat in einer Dissertation.“ Volltext
 17. Wijnand van der Sanden , Sabine Eisenbeiß: Imaginary people – Alfred Dieck and the bog bodies of northwest Europe . In: Archäologisches Korrespondenzblatt . Nr.   36 , 2006, ISSN 0342-734X , S.   111–122 (englisch).
 18. Where are they now? Eine Nachschau zu wissenschaftlichen Fälschungen in: Nature . Band 445 vom 18. Januar 2007, S. 244–245.
 19. MK Richardson ua: Haeckel, Embryos and Evolution. In: Science , Band 280 (1998), S. 983–986.
 20. Haeckel's ABC of evolution and development. ( Memento vom 30. Juli 2007 im Internet Archive ) (PDF, englisch; 1,0 MB), doi:10.1017/S1464793102005948 .
 21. „Wir Deutschen sind nicht moralisch höher stehend“ . In: Die Zeit , Nr. 22/2003.
 22. Julia Voss : Biologie in schneidigem Kreuzritterton. Täuschende Bilder der Evolutionsgeschichte. In: FAZ , 3. Januar 2007, S. N3.
 23. So der Wortlaut in einer Richtigstellung der Zeitschrift Science ("the two papers do not contain any scientific truth"): D. Kennedy, B. Alberts: Editorial Expression of Concern. In: Science. 319, 2008, S. 1335. doi:10.1126/science.1157223 .
 24. Stephan Schleim: Unmoralischer Moralforscher? Ein Forschungsskandal um den Primatologen und Moralpsychologen Marc Hauser erschüttert die Harvard Universität. heise.de, 25. August 2010
 25. Marc D. Hauser und Justin N. Wood: Replication of ‚Rhesus monkeys correctly read the goal-relevant gestures of a human agent'. In: Proceedings der Royal Society B, Band 278, Nr. 1702, 2011, S. 158–159, doi:10.1098/rspb.2010.1441
 26. Justin N. Wood und Marc D. Hauser: Replication of „The Perception of Rational, Goal-Directed Action in Nonhuman Primates“. Zugang zum PDF auf sciencemag.org ; die Wiederholung betrifft die Originalarbeit aus Science , Band 317, Nr. 5843, 2007, S. 1402–1405, doi:10.1126/science.1144663
 27. Hauser resigns. In: Nature , Band 475, Nr. 7357, 2011, S. 429.
  harvardmagazine.com vom 20. Juli 2011: Marc Hauser Resigns.
  nytimes.com vom 20. Juli 2011: Scientist Under Inquiry Resigns From Harvard.
 28. National Institutes of Health vom 10. September 2012: Findings of Research Misconduct. Notice Number: NOT-OD-12-149.
 29. nature.com vom 7. Januar 2011: Fraud investigation rocks Danish university.
 30. nature.com vom 26. Juli 2012: Leaked report implicates Danish neuroscientist in misconduct case.
 31. In vino non veritas? Red wine researcher implicated in misconduct case.
  Scientific Journals Notified Following Research Misconduct Investigation.
 32. Michael Balter: Reviewer's Déjà Vu, French Science Sleuthing Uncover Plagiarized Papers. In: Science , Band 335, Nr. 6073, 2012, S. 1157–1158, doi:10.1126/science.335.6073.1157
 33. Schnepf, Biologie in unserer Zeit, Band 32, 2002, S. 162/163
 34. Oona M. Lönnstedt und Peter Eklöv: Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology. In: Science. Band 352, Nr. 6290, 2016, S. 1213–1216, doi:10.1126/science.aad8828
 35. University finds misconduct behind plastics study. Auf: uu.se vom 7. Dezember 2017
  Researcher in Swedish fraud case speaks out: 'I'm very disappointed by my colleague'. Auf: sciencemag.org vom 8. Dezember 2017
 36. Hermann Horstkotte, Vom Nobelpreis-Aspiranten zum Scharlatan , Spiegel Online, 16. Februar 2004
 37. Bonner Chemiker verliert Doktortitel. Auf: idw-online.de vom 17. Februar 2004.
 38. Brendan Borell: Fraud rocks protein community. Nature, Band 462, 2009, S. 970, doi:10.1038/462970a
 39. Thomas J. Bassett, Philip W. Porter: "From the Best Authorities": The Mountains of Cong in the Cartography of West Africa. In: Journal of African History 32, 1991, Nr. 3, S. 367–413 ( JSTOR 182661 ). Vgl.Erforscht und erfunden. Fiktive Berge . In: Die Zeit , Nr. 33/1992.
 40. Rhinos in Rio. Zwanzig Jahre lang hat ein indischer Geologe die Fachwelt genasführt . In: Der Spiegel . Nr.   31 , 1989 (online ).
 41. Ernst Haiger: Fiction, Facts, and Forgeries. The „Revelations“ of Peter and Martin Allen about the History of the Second World War . In: The Journal of Intelligence History. Band 6, 2006 (erschienen 2007), Nr. 1, ISSN 1616-1262 , S. 105–117, Volltext .
  ders.: Fälschungen zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs im britischen Nationalarchiv. In: Christian Müller-Straten: Fälschungserkennung. Band 2. Verlag Dr. Christian Müller-Straten, München 2015, ISBN 978-3-932704-85-7 , S. 211–221.
 42. Historian Orlando Figes admits posting Amazon reviews that trashed rivals , Richard Lea, Matthew Taylor, The Guardian, 23. April 2010.
 43. Orlando Figes and Stalin's Victims , Peter Reddaway, Stephen F. Cohen, The Nation, 23. Mai 2012.
 44. Streit um Orlando Figes , Lorenz Jäger, FAZ, 4. Juni 2012.
 45. Gerald Geison: The Private Science of Louis Pasteur . Princeton University Press, Princeton 1995, ISBN 0-691-03442-7
 46. WT Summerlin: Allogeneic transplantation of organ cultures of adult human skin. Clin. Immunol. Imunopath. Band 1, 1973, S. 372–384. WT Summerlin, GE Miller, RA Good: Successful tissue and organ transplantation without immunosuppression. J. Clin. Ivest. Band 52, 1973, S. 34a.
 47. NIH to review Emory in Darsee Case. In: Science , Band 220, Nr. 4601, 1983, S. 1029, doi:10.1126/science.11643993
 48. Walter W. Stewart, Ned Feder: The integrity of the scientific literature. In: Nature , Band 325, 1987, S. 207–214, doi:10.1038/325207a0 PMID 3808019 .
 49. Betrug und Täuschung in den Sozial- und Kulturwissenschaften . (PDF; 43 kB) Uni Linz
 50. Ulrich Schnabel: Der Sturz ist tief . In: Die Zeit , Nr. 20/2001, Kommentar zum „Fall Mertelsmann“
 51. Eva A. Richter: Wissenschaftsbetrug: Der Fall Bezwoda . (PDF) Dtsch Arztebl 2000; 97(12): A-752 / B-614 / C-574. Klaus Koch : Wissenschaftlicher Betrug: Manipulation bei Brustkrebs-Studie . (PDF) Dtsch Arztebl 2000; 97(7): A-336 / B-268 / C-253.
 52. Stellungnahme der Medizinischen Fakultät Tübingen ( Memento vom 1. Oktober 2004 im Internet Archive ) (aus Webarchiv)
 53. „german inquiry finds flaws, not fraud“. In: Science . Band 298, November 2002, S. 1536
 54. Harro Albrecht: Das Ende der Nachsicht . In: Die Zeit . Nr. 29/2005, S. 36.
 55. Misconduct report kept under wraps. In: New Scientist , 24. November 2007, S. 16; vergl. auch Luk Van Parijs in der englischsprachigen Wikipedia
 56. Korean stem-cell fraud claims another victim. In: Nature , Band 445 vom 18. Januar 2007, S. 247.
 57. D. Normile: SCIENTIFIC CONDUCT: Panel Discredits Findings of Tokyo University Team. In: Science. 311, 2006, S. 595, doi:10.1126/science.311.5761.595 .
 58. Ichiko Fuyuno, David Cyranoski: Doubts over biochemist's data expose holes in Japanese fraud laws. In: Nature. 439, 2006, S. 514, doi:10.1038/439514a .
 59. „Nature“ Band. 441 vom 22. Juni 2006, S. 920 f.
 60. Pluripotency of mesenchymal stem cells derived from adult marrow. Nature, Band 418, S. 41.
 61. newscientist.com , 15. Februar 2007. newscientist.com , 21. März 2007.
 62. Adult stem cell report questioned. Auf: the-scientist.com vom 26. Februar 2007.
 63. Doctor Admits Pain Studies Were Frauds, Hospital Says . In: New York Times , 11. März 2009.
 64. idw-online.de vom 26. November 2010: „Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin: Wissenschaftliches Fehlverhalten in der Anästhesie inakzeptabel.“
 65. Universität Gießen, Pressemitteilung Nr. 38 vom 15. Februar 2011 : „Akademische Bezeichnung aberkannt. Dr. Joachim Boldt darf den Titel ‚Außerplanmäßiger Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen' nicht mehr führen.“
 66. Retraction Watch am 2. März 2011
 67. Brian Deer: Revealed: MMR Research Scandal . In: The Sunday Times , 22. Februar 2004.
 68. A New Record for Retractions? Auf: sciencemag.org vom 11. April 2012
 69. David Cyranoski: Retraction record rocks community. In: Nature. Band 489, Nr. 7416, 2012, S. 346–347, doi:10.1038/489346a
  Through the gaps. A 20-year campaign of scientific fraud says as much about the research community as it does about the perpetrator. In: Nature. Band 489, Nr. 7416, 2012, S. 335, doi:10.1038/489335a
 70. Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) AdipositasErkrankungen. Selbstvorstellung auf ifb-adipositas.de.
 71. Lügenprofessor aus Heidelberg. Auf: spiegel.de vom 23. Juli 2012.
 72. Edward Shang und Till Hasenberg: RETRACTED: Aerobic endurance training improves weight loss, body composition, and co-morbidities in patients after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. In: Surgery for Obesity and Related Diseases . Band 6, Nr. 3, 2010, S. 260–266, doi:10.1016/j.soard.2010.01.006
 73. David Cyranoski: Stem-cell fraud hits febrile field. In: Nature. Band 490, 2012, S. 321, doi:10.1038/490321a
  Jennifer Couzin-Frankel: Faked Affiliation of Stem Cell Researcher Not Caught for Years. Auf: sciencemag.org vom 16. Oktober 2012
  japantimes.co.jp ( Memento vom 17. Oktober 2012 im Internet Archive ) vom 15. Oktober 2012: Moriguchi admits to lying about stem cell trial.
 74. yomiuri.co.jp ( Memento vom 18. Februar 2013 im Webarchiv archive.today ) vom 14. Oktober 2012: iPS Reports – What went wrong / Moriguchi not qualified as medical doctor.
 75. University of Tokyo Fires Researcher Over Stem Cell Surgery Claims. Auf: sciencemag.org vom 19. Oktober 2012.
  Liar banished. In: New Scientist. Nr. 2888 vom 27. Oktober 2012, S. 5
 76. Haruko Obokata et al.: Stimulus-triggered fate conversion of somatic cells into pluripotency. In: Nature. Band 505, 2014, S. 641–647, doi:10.1038/nature12968
 77. Haruko Obokata et al.: Bidirectional developmental potential in reprogrammed cells with acquired pluripotency. In: Nature. Band 505, 2014, S. 676–680, doi:10.1038/nature12969
 78. Haruko Obokata et al.: Essential technical tips for STAP cell conversion culture from somatic cells. In: Protocol Exchange. Online-Veröffentlichung vom 5. März 2014, doi:10.1038/protex.2014.008
 79. Obokata fails to reproduce 'STAP cell' discovery. Auf: japantimes.co.jp vom 18. Dezember 2014.
 80. Summary Report on STAP Cell Research Paper Investigation II. Auf: riken.jp , Dezember 2014, eingesehen am 13. Januar 2015.
 81. Karolinska Institutet and the Macchiarini case. Summary in English and Swedish. Auf: ki.se , September 2016
 82. „Macchiarini-Skandal unterschätzt“ – Rektor des Karolinska-Instituts zurückgetreten. Auf: nzz.ch vom 14. Februar 2016
 83. Karolinska-Institut: „Das schlimmste Verbrechen, das man begehen kann.“ Auf: deutschlandfunk.de vom 15. Februar 2016
 84. Karolinska head quits over scandal-hit surgeon. Auf: thelocal.se vom 13. Februar 2016
 85. Another scathing report causes more eminent heads to roll in the Macchiarini scandal. Auf: sciencemag.org vom 6. September 2016
 86. Manfred Deckers: Die Würzburger Lügensteine und andere Fälschungen von Fossilien. In: Zum Thema Fälschungen. „DIAGONAL – Zeitschrift der Universität-Gesamthochschule-Siegen“, 1994 (Heft 2), S. 69, ISSN 0938-7161 .
 87. Grimaldi et al.: Forgeries of fossils in "amber": history, identification and case studies. In: Curator 37 (4), S. 251–274, 1994.
 88. Alexandre Koyré : Études galiléennes. (3 Bde.) . Hermann, Paris 1939.
 89. Stillman Drake : Galileo At Work. His Scientific Biography . University of Chicago Press, Chicago 1978, ISBN 0-226-16226-5 .
 90. Digitalisiert zugänglich gemacht von der Nationalbibliothek in Florenz und dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte , z. B. [1] und [2] , ausführlich analysiert bei Drake: Galileo At Work. His Scientific Biography . University of Chicago Press, Chicago 1978, ISBN 0-226-16226-5 , S. 88 (auf Deutsch dargestellt in: Enrico Bellone: Galilei: Leben und Werk eines unruhigen Geistes. In: Spektrum der Wissenschaft , Heidelberg 1998, S. 45–48)
 91. Thomas B. Settle: An Experiment in the History of Science . In: Science . Band   133 , 6. Januar 1961, S.   19–23 , doi : 10.1126/science.133.3445.19 ( online [abgerufen am 29. April 2016]).
 92. Süddeutsche Zeitung vom 27. März 2007, S. 18.
 93. Eugenie Samuel Reich: Disputed inquiry clears bubble-fusion engineer . In: Nature . Band   445 , Nr.   7129 , 2007, S.   690–691 , doi : 10.1038/445690a .
 94. Diederik Stapel doet vrijwillig afstand van doctorstitel. ( Memento vom 12. November 2011 im Internet Archive ) Mitteilung der Universiteit van Amsterdam vom 10. November 2011.
 95. Betrug – Eine Wissenschaft für sich. Auf: dradiowissen.de vom 28. März 2014. Eingebettet: Diederik Stapel in BrainTrain , einem Vortragsformat der TEDxMaastricht, abgerufen am 31. März 2014
 96. Rotterdam Marketing Psychologist Resigns After University Investigates His Data. Auf: sciencemag.org vom 25. Juni 2012
  University withdraws articles. Professor acts in violation of academic integrity. ( Memento vom 29. Juni 2012 im Internet Archive ) Mitteilung der Erasmus-Universität Rotterdam vom 25. Juni 2012.
  Resigned to the truth. In: New Scientist. Nr. 2871, 2012, S. 5
 97. CP Snow , Die Affäre , Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1963.
 98. Bernhard Kegel , Ein tiefer Fall , Mare-Buchverlag, Hamburg 2012, ISBN 978-3-86648-165-7 , als Hörbuch bei Radioropa Hörbuch, ungekürzte Lesung von Bert Stevens, ISBN 978-3-8368-0641-1 .
 99. Bohnet , Pleitgen : Teilchenbeschleunigung , Argument-Verlag, Hamburg 2012, ISBN 978-3-86754-191-6 .