Dette er en utmerket artikkel som er verdt å lese.

Jupiter (planet)

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Jupiter Astronomisk symbol på Jupiter
Jupiter i naturlige farger med skyggen av månen Europa, fotografert av Cassini -romfartøyet
Jupiter i naturlige farger med skyggen av månen Europa , fra bilder av teleskopkameraet til Cassini romfart 7. desember 2000
Egenskaper til bane [1]
Stor halvakse 5.204 AU
(778,51 millioner km)
Perihelion - aphelion 4,950-5,459 AU
eksentrisitet 0,0489
Helling av baneplanet 1,304 °
Sidereal rotasjonsperiode 11 en 315 d
Synodisk periode 398,88 dager
Gjennomsnittlig banehastighet 13,06 km / s
Minste - største avstand til jorden 3.934-6.471 AU
Fysiske egenskaper [1]
Ekvatorial diameter * ≈11 jord diameter
142 984 km
Stangdiameter * 133.708 km
Dimensjoner 18318 jordmasser
2,47 ganger massen av alle andre planeter
1.899 x 10 27 kg
Middels tetthet 1,326 g / cm3
Hovedingredienser
(Andel stoff i de øvre lagene)
Gravitasjonsakselerasjon * 24,79 m / s 2
Rømningshastighet 59,5 km / s
Rotasjonsperiode 9 t 55 min 30 s
Helling av rotasjonsaksen 3,13 °
Geometrisk albedo 0,538 (geometrisk) 0,503 ± 0,012 (Bondsche eller bolometrisk)
Maks. Tilsynelatende lysstyrke −2,94 m
Temperatur *
Min. - Middels - Maks.
165 K (−108 ° C )
* basert på planetens nullnivå
Andre
Måner 79 + ringsystem
Størrelses sammenligning mellom Jorden (venstre) og Jupiter
Størrelses sammenligning mellom Jorden (venstre) og Jupiter

Med en ekvatorial diameter på rundt 143 000 kilometer er Jupiter den største planeten i solsystemet . Med en gjennomsnittlig avstand på 778 millioner kilometer er det den femte planeten fra solen . Den er oppkalt etter den viktigste romerske guden Jupiter .

I likhet med Saturn, Uranus og Neptun har planeten ingen solid overflate. De nesten parallelle stripene som allerede er synlige i det lille teleskopet, er fargede skybånd. På grunn av sin kjemiske sammensetning er Jupiter en av gassplanetene . Disse "gassgigantene" danner gruppen av ytre planeter i solsystemet; de er også kjent som Jupiter-lignende (Jovian) planeter. I denne gruppen er Jupiter den innerste planeten; den løper rundt solen på den andre siden av asteroidebeltet .

Fram til 1980 var 16 måner kjent , inkludert 6 med en diameter på bare omtrent 20 km. Voyager -romfartøyet på 1980 -tallet oppdaget over 40 andre satellitter; 79 måner er kjent siden 2019. De fire største såkalte galileiske måner Ganymed, Callisto, Io og Europa har diametre mellom 5262 og 3122 km og ble oppdaget allerede i 1610.

Jupiter er det tredje lyseste objektet på nattehimmelen etter månen og Venus ; Mars kan bare sjelden være litt lysere. I Babylonia ble den ansett som en kongelig stjerne på grunn av det gyldne gule lyset (se også Betlehems stjerne ). Dets astronomiske symbol er ♃.

Bane og rotasjon

Bane

Jupiter går i en omtrent sirkulær bane med en eksentrisitet på 0,0489 rundt solen. Punktet nærmest solen, periheliet , er 4,95 AU og punktet lengst fra solen, aphelionet , er 5,46 AU. Dens bane er litt skrå mot ekliptikken ved 1.305 °. Det tar Jupiter 11 år, 315 dager og 3 timer å gå i bane rundt solen.

På grunn av den svake hellingen (1,3 °) beveger Jupiter seg alltid nær ekliptikken . Den nesten nøyaktig 12-årige orbitalperioden betyr at den hvert år beveger seg i dyrekretsen rundt ett stjernebilde, og den beste synligheten ( opposisjonen ) skjer årlig en måned senere.

Jupiter har en viktig funksjon i solsystemet. Siden den er 2,47 ganger så tung som alle andre planeter tilsammen, danner den en vesentlig komponent i masse -likevekten i solsystemet. Jupiter og Saturn kombinerer over 90 prosent av massen til alle planeter. Den dominerende gassgiganten stabiliserer asteroidebeltet gjennom massen. Uten Jupiter, statistisk sett, ville en asteroide fra asteroidebeltet treffe jorden hvert 100 000 år, og antagelig gjøre livet umulig. Eksistensen av en Jupiter-lignende planet i et solsystem kan derfor være en forutsetning for liv på en planet nærmere stjernen; Imidlertid er det ikke alle astronomer som deler dette synet. [2]

Videre er det trojanere på Jupiters bane, som følger planeten på Lagrange -punktene L 4 og L 5 .

Utflatingen av Jupiter kan sees i sammenligning med omrisset (rød linje) av en kule. Falske fargebilder fra Hubble -romteleskopet .

rotasjon

Jupiter er planeten i solsystemet som roterer raskest på sin akse. Rotasjonsperioden er i underkant av ti timer, noe som på grunn av sentrifugalkreftene fører til at Jupiter blir flatere ved polene . I tillegg roterer ikke Jupiter som en gassplanet som et stivt legeme, men dens (visuelt observerbare) overflate er i differensiell rotasjon . De ekvatoriale områdene tar 9 timer 50 minutter 30 sekunder og polarområdene tar 9 timer 55 minutter 41 sekunder. Ekvatoriale regioner kalles system I og polarområdene som system II . Rotasjonsaksen er bare litt tilbøyelig med 3,13 ° til normalen for sin bane rundt solen. I motsetning til andre planeter har Jupiter ingen forskjellige årstider . I følge modellberegninger er resesjonstiden for rotasjonsaksen i størrelsesorden 500 000 år. [3]

Fysiske egenskaper

Størrelse og temperatur sammenligning mellom solen , Gliese 229 A + B , Teide 1 og Jupiter
Jupiter i størrelses sammenligning med andre himmellegemer (bilde 2, helt til høyre og bilde 3, lengst til venstre, ved siden av Wolf 359 )

Jupiter er den mest massive planeten i solsystemet. Den er omtrent 2,5 ganger så massiv som alle de andre syv planetene til sammen. Det er den eneste planeten i solsystemet hvis felles tyngdepunkt med solen ligger litt utenfor solen med omtrent 1.068 solstråler. Jupiters masse tilsvarer 318 jordmasser eller den 1048. delen av solmassen .

Jupiter er ikke bare den tyngste, men også den største planeten i solsystemet med en diameter på rundt 143 000 kilometer. Diameteren er rundt elleve ganger jordens eller en tiendedel av solens diameter. Som alle gassgiganter har den en lavere gjennomsnittlig tetthet på 1,326 g / cm³ enn jordlignende planeter.

Det viser en relativt sterk utflating . Den tilsynelatende vinkeldiameteren er 32 til 48 , avhengig av avstanden til jorden. Den største syklonen i solsystemet, Great Red Spot (GRF), som ble observert for 300 år siden, ligger i et lag med skyer sør for ekvator. [4] Jupiter har også et lite ringsystem og 79 kjente måner , hvorav de fire største, de galileiske måner Ganymede , Callisto , Europa og Io , også kan sees med små teleskoper. De opptil fem ekvatorialstriper kan også observeres med enkle teleskoper.

Jupiter har nesten maksimal størrelse på en "kald" kropp laget av hydrogen. Selv om den hadde ti ganger sin masse, ville ikke volumet være vesentlig større, men gassen ville komprimere mer. I denne sammenhengen betyr "kaldt" at ingen hydrogen smelter inn i helium i himmellegemet og varmer det opp for å danne en stjerne. Klassen med brune dverger begynner omtrent 13 ganger Jupiters masse. I brune dverger, som inntar en spesiell posisjon mellom planeter og stjerner, finner de første atomfusjonsprosessene allerede sted, men ennå ikke hydrogenforbrenning . Fra rundt 70 Jupiter -masser begynner hydrogen å brenne og med den klassen av de minste stjernene, de røde dvergene . Overgangene mellom stjerner, brune dverger og planeter er flytende.

Totalt sett ligner Jupiters sammensetning på gassskiven som solen utviklet seg for rundt 4,5 milliarder år siden. Likheter i struktur til Saturn kan sees, der Saturn har en lavere andel helium.

Temperaturen er 165 K (−108 ° C ) ved et trykk på gasslaget på 100 kPa (1 bar , dette er generelt definert som nullnivå , dvs. “overflate” for gassplaneter) og 112 ved et trykk på 10 kPa ( 0,1 bar) K (−161 ° C). Nullnivået er i gjennomsnitt 71.492 km ved Jupiter -ekvator. [5]

konstruksjon

Jupiter har ingen fast overflate og ingen klart avgrenset atmosfære. Nesten hele planeten består av gasser, og gasshylsteret endres til en superkritisk tilstand uten faseovergang med økende dybde. Den kan ha en solid kjerne.

atmosfæren

Soner, belter og sykloner i Jupiters atmosfære (sylinderprojeksjon)

Utenfra viser Jupiter seg i forskjellige fargede bånd og virvler av skyer, i hvite, røde, oransje, brune, gule og noen ganger også blå toner. [6] Skyene ( aerosoler ) inneholder krystaller av frossen ammoniakk og muligens ammonium hydrogensulfid og er i tropopausen til gassgiganten.

Bandene løper rundt planeten på forskjellige breddegrader i øst-vestlig retning. De lysere båndene kalles soner, det mørkere beltet. Sonene er kjøligere enn beltene, tettere og inneholder stigende gasser. Den lyse fargen antas å komme fra ammoniakkis. Årsaken til den mørke fargen på beltene er fremdeles usikker, [7], men det antas at de inneholder fosfor , svovel og muligens hydrokarboner . [8] [9]

Sonene og beltene beveger seg i forhold til det indre av Jupiter, hvis rotasjon er kjent fra magnetfeltet, med forskjellige relative strømningshastigheter ("zonal flow") i øst og vest retning. De er avgrenset av strimler med høy vindhastighet kalt jetfly . Stråler som er på vei østover finnes ved overgangen fra soner til belter (sett fra ekvator), mens jetfly mot vest er funnet ved overgangen fra belter til soner. Turbulens og orkaner utvikler seg på jetflyene. "Sonestrømmen" forsvinner nær Jupiters poler, og det er heller ingen uttalte båndstrukturer her. [10]

Skydekket til Jupiter er omtrent 50 km tykt og består av minst to lag: et tett nedre lag og et tynnere øvre lag. Det kan også være et tynt lag med vannskyer under ammoniakkskylaget, ettersom lyn blir observert i atmosfæren. Lynet er forårsaket av vannets polaritet , som gjør at elektriske ladninger kan skilles. [8] Disse elektriske utladningene på Jupiter kan være tusen ganger sterkere enn lyn på jorden. [11]

Jupiters utvendige område inneholder også hydrogensulfid og andre oksider og sulfider . Ammoniakken kan også reagere med hydrogensulfid i dypere lag for å danne skyer av ammoniumsulfidrøyk .

Øvre lag

Hovedkomponentene (i mengden stoff eller antall atomer) i uteområdet er hydrogen (89,8 ± 2 volum%) og helium ( 10,2 ± 2 volumprosent ) og i mindre grad metan ( 0,3 ± 0 , 2 volumprosent ) og ammoniakk ( 260 ± 40 ppm i volum ). [1] Siden et heliumatom har omtrent fire ganger massen av et hydrogenatom, er massefraksjonen av helium tilsvarende høyere: Massefordelingen tilsvarer derfor omtrent 75% hydrogen, 24% helium og 1% andre grunnstoffer. Videre ble det funnet spor av kjemiske forbindelser av elementene oksygen , karbon , svovel og mange andre elementer, inkludert edelgasser som f.eks. B. Neon ble funnet.

intern struktur

Skjematisk seksjon for å vise den interne strukturen

Siden temperaturen på planetens hydrogen er over den kritiske temperaturen , er den i superkritisk tilstand, slik at trykket øker med økende dybde, men den fysiske tilstanden endres ikke. Derfor kan ingen overflate defineres som et grensesnitt .

På en større dybde, ved et trykk på mer enn noen få hundre gigapascal, endres hydrogenet til en elektrisk ledende fase, som kalles metallisk på grunn av dets ledningsevne. Det antas at Jupiter har en stein- iskjerne under omtrent en fjerdedel av radius med opptil 20 ganger massen av jorden, som består av tunge grunnstoffer . Planets indre består av over 87% hydrogen og helium, samt mellom 3 og 13% andre grunnstoffer. [12]

vær

Stor rød flekk

Den store røde flekken i Jupiters atmosfære, her et bilde tatt av Juno -romfartøyet 11. juli 2017, er den største syklonen i solsystemet. Det har eksistert i minst 200 år, muligens mye lenger.

I tillegg til de lyse og mørke, ekvatorial-parallelle skybåndene, er Great Red Spot (GRF, eller engelsk GRS for Great Red Spot) spesielt merkbar på Jupiter. The Great Red Spot er en enorm oval anticyklon som for tiden er rundt halvannen jordas diameter i lengde i rotasjonsretning. Den er ikke koblet til noen fast overflate, men er veldig stabil mellom to skybånd på omtrent 22 ° sørlig breddegrad . Den er omsluttet på nordsiden av en jetstrøm vestover og på sørsiden av en vindstrøm som blåser østover. Bilder fra romfartøyet Voyager 2 viste også at Great Red Spot driver vestover med en hastighet på rundt en halv grad per dag. [1. 3]

Det er mulig at Great Red Spot ble beskrevet av den engelske naturforskeren Robert Hooke så tidlig som i 1664 og deretter fulgt i en lengre periode fra 1665 av Giovanni Domenico Cassini . Men siden det ikke er rapporter i det hele tatt de neste 120 årene, kan disse tidlige observasjonene ha referert til et annet fenomen. Det er sikkert at flekken først ble registrert i 1830; Siden den gang har den blitt kontinuerlig observert og undersøkt - men bare fra 1878 og fremover. [14] Samuel Heinrich Schwabe registrerte det på en representasjon som ble gjort i 1831, det samme gjorde William Rutter Dawes i 1851 og A. Mayer og Lawrence Parsons, 4. jarl av Rosse på 1870 -tallet, på tegningene av den gigantiske planeten.

På 1880 -tallet ble Great Red Spot spesielt godt synlig, med 40 000 km i lengde og 14 000 km i bredde, den hadde sitt største observerte omfang noensinne og ble følgelig studert i detalj. [13] Det uttalte, enorme skybildet er derfor ekstremt lang levetid. Til sammenligning: på jorden oppløses vindvirvler i atmosfæren vanligvis igjen i løpet av få uker.

På grunn av størrelsen er den store røde flekken allerede synlig i amatørteleskoper. Den karakteristiske fargen er tydelig rødere enn området rundt, men den er ikke dyp, lys rød, men svinger rundt en ganske lys oransje gjennom årene. For et vellykket funn kan observatører orientere seg om fordypningen forårsaket av den på den sørlige kanten av det mørke sørlige ekvatorialbeltet ; dette er kjent som Bay of the Great Red Spot (Red Spot Hollow) .

Det er ikke kjent hvilke kjemiske elementer som er ansvarlige for den røde fargen. I slutten av 2009 forsvant imidlertid det "sørlige ekvatorialbeltet", slik at Great Red Spot nå er enda mer synlig på et veldig bredt, hvitt bånd. [15]

Siden 1930, og spesielt mellom 2012 og 2014, har stormen blitt mindre og mer sirkulær. Observasjoner med Hubble -romteleskopet i mai 2014 viste det minste omfanget noensinne målt til rundt 16 500 kilometer i retning av den lengre aksen. Årsaken er mistenkt av NASA -interaksjoner med andre mindre stormer. [16] [17]

Formen og fargen på Great Red Spot kan endres betydelig i løpet av få år. Den stikker opp til 8 km over de omkringliggende skysystemene og er også betydelig kulere enn dem. Rotasjonsperioden for stedet er omtrent 6 jorddager. [18] Den har imidlertid gått ned i det siste, kanskje på grunn av krymping av flekken.

Rundt 11. juli 2017 fløy den amerikanske forskningssonden Juno over den røde flekken i en høyde på rundt 9 000 km. [19]

Andre sykloner

The Great Red Spot, "red spot junior" og den tredje røde flekken som dukket opp i mai 2008, spilt inn av Hubble -teleskopet.

Ifølge ny forskning er Jupiter utsatt for en 70-årig klimasyklus . I løpet av denne perioden dannes det en rekke orkaner - sykloner og anticykloner, som går i oppløsning igjen etter en viss tid. I tillegg forårsaker avtagningen av de store stormene temperaturforskjeller mellom polene og ekvator på opptil ti Kelvin , som ellers forhindres på grunn av den konstante gassblandingen forårsaket av stormene.

I tillegg til den merkbare røde flekken, har en struktur med betegnelsen hvit oval (engelsk oval BA) vært kjent lenge, hvis omfang, med omtrent jordens diameter, er mindre enn den røde flekken. Den hvite ovalen hadde utviklet seg fra 1998 og fremover fra tre stormer kjent siden 1930 -årene. I 2006 ble det observert en fargeendring til rødt gjennom opptak fra Hubble -romteleskopet , slik at denne strukturen i fremtiden kan få navnet Second Red Spot eller Little Red Spot , på engelsk red spot junior . Nyere målinger bestemte vindhastigheter på opptil 600 km / t inne.

En tredje rød flekk ble oppdaget i mai 2008, som først ble antatt å falle sammen med den store røde flekken rundt august. Den nye røde flekken dukket opp fra et tidligere hvitt, ovalt stormområde. Endringen i farge indikerer at skyene stiger til større høyder. Den øvre skygrensen til Great Red Spot er også i denne høyden. [20] I midten av juli 2008 svelget Jupiters største syklon, den store røde flekken, den tredje røde flekken, som observasjoner med Hubble-romteleskopet viser.[21]

Sørlig tropisk lidelse

I 1901 ble "sløret" observert, en noen ganger 72 000 km lang dissky som var på bredden av den store røde flekken, men roterte litt (rundt 25 km / t) raskere enn den rundt planeten og derfor roterte den omtrent annenhver år gikk, samhandlet med ham. Dette "sløret" kalles nå den sørlige tropiske forstyrrelsen. Da hun nærmet seg den store røde flekken fra vest, ble hun tiltrukket av den, og den rev materie fra sløret inn i virvelen. Etter møtet dro den sørlige tropiske forstyrrelsen den store røde flekken fra omgivelsene noen få tusen kilometer bak seg, til den endelig svingte tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Som et resultat av samspillet ble rotasjonstidene for forstyrrelsen og stedet lik med hverandre. Southern Tropical Fault har ikke blitt observert siden 1940 og ser ut til å ha forsvunnet. [22] [23]

Energibalanse

Jupiter utstråler 335 (± 26) Petawatt (dvs. 5.444 ± 0.425 W / m 2) mer varme enn 501 (± 25) Petawatt (dvs. 8.157 ± 0.407 W / m 2), som den mottar fra solen absorberes (Jupiter 12.564 W / m 2 fra solen, som er omtrent en fjerdedel av den gjennomsnittlige solkonstanten, 50,50 W / m 2 ). Bidrag til energibalansen er en langsom avkjøling av den faste kjernen med 1 K per million år og gravitasjonsbindende energi gjennom sammentrekning av skallet med omtrent 3 cm per år. [12] Sistnevnte er den såkalte Kelvin-Helmholtz-mekanismen . I den andre utgaven av sin bok (2009) ga Patrick Irwin en verdi på bare 1 mm per år, noe som tilsvarer en spesifikk styrke for denne indre varmen på 7,5 W / m 2 (i stedet for 5,444 ± 0,425 W / m 2 ) . [24] Målinger av Cassini -sonden (under Jupiters flyby 30. desember 2000) bekreftet denne verdien av den interne varmen (7,485 ± 0,163 W / m 2 ). [25] Separasjonen av hydrogen og helium [26] kan også bidra.

Over Great Red Spot er atmosfæren noen hundre grader varmere enn andre steder. Det antas at stormen avgir energi i form av akustisk stråling eller tyngdekraftsbølger , som omdannes til termisk energi i atmosfæren. [27]

Magnetfelt

Magnetosfæren til Jupiter. Det er en torus av plasma rundt banene til Io (grønn) og Europa (blå). ENA angir utslipp av høyenergiske nøytrale atomer ( engelske energetiske nøytrale atomer ).

Jupiter har det største magnetfeltet av alle planeter i solsystemet. På overflaten er ekvatorialstyrken til feltet rundt 400 mikrotesla og ved polene mellom 1040 og 1400 mikrotesla. [28] Det er 10 til 20 ganger så sterkt som jordens magnetfelt (ca. 30 µT ved ekvator og ca. 60 µT ved polene) og mye større. Jupiters magnetiske nordpol ligger nær den geografiske sørpolen. Aksen til den magnetiske nordpolen skråner omtrent 10 ° til rotasjonsaksen. [29] Den fiktive aksen mellom den magnetiske nordpolen og den magnetiske sørpolen går ikke direkte gjennom sentrum av planeten, men litt forbi den, i likhet med tilfellet med jorden.

Det eksakte opphavet til magnetfeltet i Jupiter er fremdeles uklart, men det er sikkert at metallisk hydrogen og den raske rotasjonsperioden til Jupiter spiller en avgjørende rolle.

På siden som vender mot solen, strekker seg magnetfeltet omtrent 5 til 7 millioner kilometer ut i verdensrommet . På siden som vender vekk fra solen, stikker den godt 700 millioner kilometer ut i verdensrommet og strekker seg dermed nesten inn i Saturns bane. Årsaken til denne asymmetrien er solvinden , som danner en sjokkfront . Som et resultat, sett fra solen, blir magnetfeltet foran planeten komprimert og strukket bak det. Den konstante interaksjonen med solvinden gjør at de eksakte dimensjonene til magnetfeltet kan svinge sterkt. Eventuelle svingninger på siden som vender mot solen kan være spesielt sterke. Når solvinden er svak, kan magnetfeltet nå opptil 16 millioner kilometer ut i verdensrommet. Svingningene i magnetfeltet ble blant annet undersøkt av de to Voyager 1 og 2 sonderne. [30]

Plassen som opptas av magnetfeltet kalles magnetosfæren . Magnetosfæren til Jupiter er så stor at den (hvis du kunne se den fra jorden) ville oppta fem ganger arealet av fullmåne. Bortsett fra solens magnetosfære, er det det desidert største objektet i solsystemet.

Det sterke magnetfeltet fanger stadig ladede partikler, slik at ringer og skiver av ladede partikler dannes rundt Jupiter. Disse ladede partiklene stammer på den ene siden fra solvinden - en sammenlignbar effekt kan bli funnet på jorden i form av Van Allen -beltet - og på den andre siden - i større mengder - fra Jupiters måner, spesielt Io. For eksempel kan en torus av ladede svovel- og oksygenatomer bli funnet rundt bane til Io og rundt Europas bane, selv om opprinnelsen til de ladede partiklene i plasmaet til denne torus ennå ikke er avklart. [31]

Svingninger i magnetfeltet skaper stadig stråling som kommer fra Jupiter. Denne såkalte synkrotronstrålingen kan måles når Jupiter brister på kortbølge (for eksempel som en del av Radio JOVE- prosjektet) eller i desimeterbølgeområdet og fører også til fordampning av vann på Europas overflate.

Magnetfeltet kan grovt deles i tre deler: Det indre området er ringformet og strekker seg omtrent 10 Jupiter radier. Innenfor denne delen kan forskjellige regioner skilles, som er definert av forskjellige elektron- og protonkonsentrasjoner . Den midterste delen av magnetfeltet strekker seg fra 10 til omtrent 40 Jupiter radier. [30] Denne delen er flat i form av en disk. Det ytre området av magnetfeltet er hovedsakelig preget av interaksjonen mellom magnetfeltet og solvinden, og formen avhenger derfor av styrken.

Ringsystem

Ringer av Jupiter

Jupiter har et veldig svakt ringsystem , som har vært mistenkt siden Pioneer 11 -oppdraget i 1974 og som Voyager 1 kunne fotografere for første gang i 1979. Da sonden kom inn i skyggen av Jupiter 5. mars 1979, kunne ringene sees i bakgrunnslyset.

Ringenes opprinnelse forble ukjent i lang tid, og terrestrisk observasjon viste seg å være ekstremt vanskelig, siden ringene består av støvkorn, hvorav de fleste ikke er større enn partiklene i røyken til en sigarett. I tillegg er støvpartiklene nesten svarte og derfor neppe synlige: De har en albedo på bare 5%, det vil si at de svelger 95% av sollyset som treffer det, som allerede er svakt der.

En annen grunn til at ringene er så små er at de sakte spiraler mot Jupiter og til slutt suges opp av den i en fjern fremtid. Spiralrotasjonen har forskjellige årsaker. På den ene siden forårsaker Jupiters sterke magnetfelt at støvpartiklene blir elektrisk ladet. Disse kolliderer med andre ladede partikler som Jupiter fanger fra for eksempel solvinden , som til slutt bremser partiklene. En annen effekt, som også bremser støvpartiklene, er absorpsjon og etterfølgende remisjon av lys. Støvpartiklene mister orbitalt vinkelmoment . Denne effekten kalles Poynting-Robertson-effekten . Begge effektene sammen får støvet til å forsvinne fra ringene i løpet av en periode på omtrent 100 000 år.

Hovedring fotografert av Galileo 9. november 1996

Ringenes opprinnelse kunne bare avklares gjennom Galileo -oppdraget. Det fine støvet kom sannsynligvis fra de små steinete måner på Jupiter. Månene blir stadig bombardert av små meteoritter . På grunn av månens lave tyngdekraft kastes en stor del av utkastet inn i Jupiters bane og fyller dermed stadig opp ringene.

Hoved Ring, for eksempel, består av støvet fra måner Adrastea og Metis . To andre svakere ringer (Gossamer -ringer) er koblet til utsiden. Materialet til disse ringene kommer hovedsakelig fra Thebe og Amalthea . I tillegg ble en ekstremt tynn ring oppdaget i en ytre bane, som har en diameter på over 640 000 km og hvis partikler beveger seg opp til 20 ° utenfor ekvatorialplanet til Jupiter. Denne ringen kretser rundt Jupiter i motsatt retning. Opprinnelsen til denne ringen er ennå ikke avklart. Det antas imidlertid å være sammensatt av interplanetarisk støv .

Inne i hovedringen er en glorie av støvkorn som strekker seg over et område på 92.000 til 122.500 km, målt fra sentrum av Jupiter. Der Hauptring reicht von oberhalb der Halogrenze ab 130.000 km bis etwa an die Umlaufbahn von Adrastea heran. Oberhalb der Umlaufbahn von Metis nimmt die Stärke des Hauptrings merklich ab. Die Dicke des Hauptrings ist geringer als 30 km.

Der von Amalthea gespeiste innere Gossamer-Ring reicht von der äußeren Grenze des Hauptrings bis zu Amaltheas Umlaufbahn bei etwa 181.000 km vom Jupiterzentrum. Der äußere Gossamer-Ring reicht von 181.000 km bis etwa 221.000 km und liegt damit zwischen den Umlaufbahnen von Amalthea und Thebe.

Monde

Die vier Galileischen Monde maßstabsgetreu in Fotomontage vor dem Großen Roten Fleck (von oben: Io , Europa , Ganymed und Kallisto ) .

Jupiter besitzt 79 bekannte Monde (Stand: 13. Juli 2018). [32] Sie können in mehrere Gruppen unterteilt werden:

Die Galileischen Monde Io, Europa, Ganymed und Kallisto mit Durchmessern zwischen 3122 und 5262 km (Erddurchmesser 12.740 km) wurden 1610 unabhängig voneinander durch Galileo Galilei und Simon Marius entdeckt. Alle anderen Monde, mit Ausnahme der 1892 entdeckten Amalthea, wurden erst im 20. oder 21. Jahrhundert gefunden. Die Galileischen Monde sind die größten Jupitermonde und haben planetennahe, nur wenig geneigte Bahnen. Die erste mathematische Berechnung der Bahnen der Jupitermonde wurde 1945 von Pedro Elias Zadunaisky in seiner Dissertationsschrift bei Beppo Levi durchgeführt.

 • Io hat einen Durchmesser von 3643 km und umkreist Jupiter in einem Abstand von 421.600 km. Sie besteht aus einem Eisenkern und einem Mantel. Io besitzt eine sehr dünne Atmosphäre, hauptsächlich bestehend aus Schwefeldioxid . Da in ihrem Inneren geologische Prozesse ablaufen, befinden sich auf ihrer Oberfläche zahlreiche Vulkane.
 • Europa besitzt einen Eisenkern und einen Steinmantel, über dem ein wahrscheinlich 100 km tiefer Ozean aus Wasser liegt, dessen Oberfläche 10 bis 20 km zu einer Eiskruste gefroren ist. Ihr Durchmesser beträgt 3122 km, ihre Entfernung zum Jupiter 670.900 km.
 • Ganymed befindet sich in einer Entfernung von 1.070.000 km. Sein Durchmesser liegt bei 5262 km. Damit ist er der größte Mond im Sonnensystem. Er besteht aus einem Eisenkern, einem Felsmantel und einem Eismantel. Außerdem besitzt er ein eigenes Magnetfeld.
 • Kallisto hat einen Durchmesser von 4821 km und einen Abstand von 1.883.000 km zu Jupiter. Sie besteht aus einem Eisen-Stein-Gemisch und einer Eiskruste. Forscher fanden auf ihr Anzeichen für Kohlenstoff - und Stickstoffverbindungen , die zu den Grundvoraussetzungen für Leben gehören. Auch im Innern von Kallisto gibt es wahrscheinlich Schichten aus flüssigem Wasser.

Neben den Galileischen Monden gibt es vier weitere Monde auf planetennahen und nur wenig geneigten Bahnen: Metis , Adrastea , Amalthea und Thebe . Diese sind aber mit Durchmessern von 20 bis 131 km wesentlich kleiner als die Galileischen Monde. Ihre Umlaufbahnen liegen alle innerhalb der von Io. Man vermutet, dass diese acht inneren Monde gleichzeitig mit dem Jupiter entstanden sind.

Die restlichen Monde sind kleine bis kleinste Objekte mit Radien zwischen 1 und 85 km und wurden vermutlich von Jupiter eingefangen. Sie tragen teilweise noch Zahlencodes als vorläufige Namen, bis sie von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) endgültig benannt sind.

Vermutlich während der 1960er Jahre geriet der Komet Shoemaker-Levy 9 unter die Gravitationskräfte des Planeten und wurde in eine stark elliptische Umlaufbahn (Exzentrizität > 0,99, Apojovium bis zu 0,33 AE) gezwungen. Im Juli 1992 passierte der Quasisatellit Jupiter innerhalb der Roche-Grenze und zerbrach in 21 Fragmente, die zwei Jahre später auf den Planeten stürzten.

Beobachtung

Konjunktion von Vollmond und Jupiter am 10. April 2017. Neben Jupiter (rechts unten) die vier Galileischen Monde (von links): Io, Ganymed, Europa und Kallisto.
Jupiter mit zwei Monden und deren Schatten auf einer astronomischen Zeichnung des 19. Jahrhunderts ( Trouvelot , 1881)
Jupiter mit Wolkenbändern sowie Monden III und IV; rechts taucht gerade II hinter dem Planeten auf. Zeichnung Geof 13. Juli 2021, 30-cm-Spiegelteleskop, 165-fach, Süden oben

Jupiter ist nachts etwa 3/4 des Jahres freiäugig gut sichtbar. Mit seinem hellgelben Glanz ist er nach dem Mond und der Venus das dritthellste Objekt am Nachthimmel. Seine 12-jährige Umlaufbahn wurde bereits in der Antike genau berechnet, wie auch jene der 4 anderen freisichtigen Planeten.

1610 betrachtete Galileo Galilei Jupiter erstmals mit einem Fernrohr und entdeckte dabei dessen vier größte Monde Ganymed, Kallisto, Io und Europa. Diese vier werden daher als die Galileischen Monde bezeichnet. Im Teleskop sind ab etwa 50-facher Vergrößerung Jupiters äquatorparallele Wolkenbänder und bisweilen die Schatten seiner Monde zu beobachten.

Ungefähr alle 20 Jahre kommt es von der Erde aus gesehen zwischen den Planeten Jupiter und Saturn zu einer großen Konjunktion .

Erforschung mit Raumsonden

Jupiter wurde bereits von mehreren Raumsonden besucht, wobei einige Missionen den Planeten als eine Art Sprungbrett nutzten, um mit Hilfe eines Swing-by -Manövers am Jupiter zu ihren eigentlichen Zielen zu gelangen.

Frühere Missionen

Pioneer 10 und 11

Pioneer 10 war die erste Raumsonde, die am 3. Dezember 1973 in einer Entfernung von etwa 130.000 km am Jupiter vorbeiflog. Exakt ein Jahr später, am 3. Dezember 1974, folgte Pioneer 11 , die bis auf etwa 43.000 km an die Wolkenobergrenze des Planeten herankam. Die beiden Pioneer-Raumsonden lieferten wichtige Daten über die Magnetosphäre des Jupiters und fertigten die ersten, noch relativ niedrig aufgelösten Nahaufnahmen des Planeten an.

Voyager 1 und 2

Voyager 1 flog im März 1979 durch das Jupitersystem, gefolgt von Voyager 2 im Juli 1979. Die Voyager-Raumsonden lieferten neue Erkenntnisse über die Galileischen Monde, konnten erstmals vulkanische Aktivitäten auf Io nachweisen und entdeckten die Ringe des Jupiters. Auch fertigten sie die ersten Nahaufnahmen der Planetenatmosphäre an.

Ulysses

Im Februar 1992 flog die Sonnensonde Ulysses in einer Entfernung von etwa 450.000 km (6,3 Jupiterradien) am Jupiter vorbei. Dabei wurde die Sonde aus der Ekliptikebene geschleudert und trat in eine polare Sonnenumlaufbahn ein. Ulysses untersuchte die Magnetosphäre des Jupiters, konnte jedoch keine Bilder des Planeten liefern, da keine Kamera an Bord war.

Galileo

Galileo wird für den Start vorbereitet

Der erste Orbiter um Jupiter war die NASA -Sonde Galileo , die am 7. Dezember 1995 nach etwas mehr als sechs Jahren Flugzeit in eine Umlaufbahn um den Planeten einschwenkte. Bereits auf dem Weg zum Jupiter konnte Galileo 1994 beobachten, wie der Komet Shoemaker-Levy 9 auf dem von der Sonde noch 238 Mio. Kilometer entfernten Jupiter einschlug und Explosionen von der Größe der Erde in der Atmosphäre des Planeten auslöste. Trotz der Distanz konnte Galileo Bilder von den direkten Einschlägen aufnehmen, die auf der erdabgewandten Seite stattfanden.

Galileo umkreiste Jupiter über sieben Jahre lang und führte mehrfach Vorbeiflüge an den Galileischen Monden aus. Unter anderem beobachtete Galileo Vulkanausbrüche auf Io, lieferte Hinweise auf einen verborgenen Ozean auf Europa und untersuchte die Wolkenbewegungen in Jupiters Atmosphäre. Allerdings konnte aufgrund des Ausfalls der primären Antenne der Raumsonde nur ein Bruchteil der ursprünglich geplanten Menge wissenschaftlicher Daten zur Erde übertragen werden.

Künstlerische Darstellung des Eintritts der Atmosphärenkapsel von Galileo

Neben dem Orbiter umfasste die Mission von Galileo auch eine Eintrittskapsel, die in Jupiters Atmosphäre eindrang und verschiedene Daten über Temperatur, Druck, Windgeschwindigkeit und chemische Zusammensetzung lieferte. In 82 Mio. Kilometern Entfernung zum Jupiter trennte sich im Juli 1995 die Kapsel von der Muttersonde. Am 7. Dezember 1995 tauchte die Kapsel mit einer Geschwindigkeit von 170.000 km/h in einem Winkel von ca. 9° in die Atmosphäre des Jupiters ein, wurde mit Hilfe eines Hitzeschildes abgebremst und entfaltete einige Minuten später einen Fallschirm. Anschließend lieferte die Kapsel 57,6 Minuten lang Daten, während sie sich am Fallschirm hängend etwa 160 km tief in die Atmosphäre fortbewegte, bevor sie vom Außendruck zerstört wurde. In den letzten Sekunden registrierte die Sonde einen Druck von 22 bar und eine Temperatur von +152 °C.

Die primäre Mission bei Jupiter war ursprünglich nur für 23 Monate bis Dezember 1997 geplant, wurde dann dreimal verlängert, da Geräte und Antrieb noch funktionsfähig waren und gute Ergebnisse erwarten ließen. Am 21. September 2003 wurde Galileo schließlich in die Jupiteratmosphäre gelenkt, da die Sonde wegen Treibstoffmangels und Ausfällen der Elektronik, bedingt durch die von der Sonde während der letzten Jahre erhaltene hohe Strahlungsdosis, später nicht mehr lenkbar gewesen wäre. Es bestand die Gefahr, dass Galileo auf den Jupitermond Europa stürzen und ihn mit terrestrischen Bakterien verunreinigen könnte. Dies hätte künftige Missionen zur Erforschung von Lebensspuren auf den Jupitermonden erschwert.

Projektion der Südhalbkugel des Jupiters mit Hilfe von Cassini

Cassini

Die Raumsonde Cassini-Huygens passierte Ende 2000/Anfang 2001 das Jupitersystem auf dem Weg zum Saturn und machte dabei zahlreiche Messungen und Aufnahmen. Zeitgleich operierte auch Galileo im Jupitersystem, sodass es zum ersten Mal möglich war, den Planeten und seine Magnetosphäre gleichzeitig mit zwei Raumsonden zu untersuchen. Cassini flog am 30. Dezember 2000 in einer Entfernung von etwa 10 Mio. Kilometern am Jupiter vorbei und lieferte unter anderem einige der höchstaufgelösten Globalaufnahmen des Planeten.

New Horizons

Die am 19. Januar 2006 gestartete Raumsonde New Horizons , die danach Pluto untersuchte, sammelte bei ihrem Vorbeiflug am Jupiter im Februar und März 2007 Daten über den Riesenplaneten. Die Raumsonde sollte Wolkenbewegungen auf Jupiter beobachten, die Magnetosphäre des Planeten untersuchen sowie nach Polarlichtern und Blitzen in Jupiters Atmosphäre Ausschau halten. Über die vier großen Galileischen Monde konnten allerdings nur wenige wissenschaftliche Daten gewonnen werden, da die Sonde diese in großer Entfernung passierte. New Horizons erreichte die größte Annäherung an Jupiter am 28. Februar 2007 bei etwa 32 Jupiterradien Entfernung. Dies ist ungefähr ein Drittel des Abstands, in dem Cassini-Huygens den Jupiter passierte.

Aktuelle Missionen

Juno

Computersimulation der Raumsonde Juno vor dem Jupiter

Am 5. August 2011 startete die NASA -Sonde Juno zum Jupiter. Sie schwenkte am 4. Juli 2016 in einen elliptischen polaren Orbit um Jupiter ein, der sie bis auf 4100 Kilometer an die Wolkenobergrenze heranführte. Ursprünglich sollte die Sonde danach in einen kürzeren Orbit mit einer Umlaufzeit von elf Tagen einschwenken. Die ursprünglich geplante Primärmission der Sonde sollte etwa ein Jahr lang dauern und 33 solcher Orbits umfassen. Nach Problemen mit den Triebwerken wurde der anfängliche Orbit mit einer Umlaufzeit von 53,4 Tagen sicherheitshalber beibehalten; die Missionsdauer der Primärmission sowie die Missionsziele wurden entsprechend geändert.

Juno erforscht nun nicht nur – wie ursprünglich geplant – das Magnetfeld und die Atmosphäre Jupiters, sondern kann nun außerdem die Jupitermagnetosphäre und ihre äußere Begrenzung, die Magnetopause, sowie ihre Wechselwirkung mit dem Sonnenwind erforschen. Hochauflösende Aufnahmen werden seit 2016 angefertigt. [33] Aus 2021 veröffentlichten Bildern aus nur 50,000 km Entfernung schließt die NASA, dass die Jet Streams 3.000 km in den Gasplaneten hineinreichen. [34]

Eine Besonderheit der Sonde ist ihre Energieversorgung: Erstmals bei einer Mission zu einem der äußeren Planeten werden ihre Systeme vollständig mit Solarenergie betrieben.

Gestrichene und geplante Missionen

Nach der Entdeckung eines Wasserozeans auf dem Mond Europa stieg das Interesse der Planetenforscher am detaillierten Studium der Eismonde des Jupiters. Für diesen Zweck wurde bei der NASA die Mission Jupiter Icy Moons Orbiter (JIMO) entworfen. Geplant war eine 2017 startende große Raumsonde, die einen Atomreaktor als Energiequelle für ihre Ionentriebwerke und Instrumente nutzen sollte. JIMO sollte die drei großen Eismonde des Jupiters – Kallisto, Ganymed und Europa – nacheinander umkreisen und mit Hilfe eines starken Radars und vieler anderer Instrumente untersuchen. Im Jahr 2005 wurde die Finanzierung von JIMO aufgrund seiner Komplexität und vieler technischer Schwierigkeiten gestoppt.

Für das Jahr 2020 schlugen NASA und ESA die gemeinsame Europa Jupiter System Mission /Laplace vor, welche mindestens zwei Orbiter vorsah, die jeweils in einen Orbit um Europa und Ganymed eintreten sollen und das gesamte Jupitersystem mit einem revolutionären Tiefgang erforschen sollten. [35] Nachdem die Verwirklichung des Projekts durch Budgetkürzungen bei der NASA infrage gestellt wurde, entschied sich die ESA zur Durchführung der eigenständigen Mission JUICE . [36] Diese soll im Juni 2022 mit einer Ariane-5-ECA -Rakete starten, den Jupiter im Januar 2030 erreichen, in eine Jupiterumlaufbahn und nach zwei Jahren und mehreren Vorbeiflügen an Europa und Kallisto 2032 in eine Umlaufbahn um Ganymed eintreten.[37] Auch die NASA plant mit dem Europa Clipper eine Raumsonde zur Untersuchung von Europa; sie soll Mitte der 2020er Jahre gestartet werden. [38]

Kulturgeschichte

Allegorische Darstellung Jupiters als Herrscher der Tierkreiszeichen Fische und Schütze, Sebald Beham , 16. Jahrhundert

Durch seine große Helligkeit war der Planet Jupiter schon im Altertum in der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. im Alten Ägypten als Hor-wepesch-taui („der die Himmelsgefilde erleuchtet“) bekannt. In Mesopotamien hieß er Sag-me-gar . Von den Babyloniern wurde er später als mul bab-bar („weißer Stern“) mit dem Gott Marduk identifiziert.

Aristoteles erwähnt den Planeten in seiner Schrift „Meteorologica“ im Jahr 350 v. Chr. bei einer scheinbaren Verschmelzung mit einem Fixstern im Sternbild Zwillinge . [39]

Der Name des Jupiter, lateinisch Iū(p)piter , rührt von der urindogermanischen Anrufeform (Vokativ) *d(i)i̯éu̯ ph₂tér (sprich: 'djé-u-pechtér') „Himmel, Vater!“ her, die die eigentliche lateinische Grundform (Nominativ) Diēspiter (aus *d(i)i̯ḗu̯s ph₂tḗr ) verdrängt hat. Die Übersetzung „Gottvater“ wäre anachronistisch.

Der Begriff Jovialität ist nicht antiken Ursprungs, sondern entspringt vielmehr dem erstmals in Dantes Paradiso bezeugten italienischen gioviale „unter dem Einfluss von Jupiter“ (im astrologischen Sinne, das heißt „glücklich, heiter“), vielleicht unter Mitwirkung von gioia „Freude, Vergnügen“, und gelangte wohl über das gleichbedeutende Französische ( jovial ) ins Deutsche. Im Deutschen hat das Adjektiv den Sinn von „leutselig, im Umgang mit niedriger Stehenden betont wohlwollend“ angenommen.

In der Astrologie steht Jupiter unter anderem für Expansion , Glück , Religion und Philosophie . Er wird dem Element Feuer , dem Tierkreiszeichen Schütze (vor der Entdeckung Neptuns auch dem der Fische ) und dem neunten Haus zugeordnet.

Siehe auch

Literatur

 • Fran Bagenal , T. Dowling, W. McKinnon (Hrsg.): Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere. Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-81808-7 .
 • Guillaume Cannat, Didier Jamet: Jupiter und Saturn – die schönsten Bilder der Raumsonden Galileo und Cassini. Aus dem Franz. von Gottfried Riekert. Delius Klasing, Bielefeld 2007, ISBN 978-3-7688-1877-3 .
 • Alexander J. Dessler: Physics of the Jovian magnetosphere. Cambridge University Press, 1983, ISBN 0-521-24558-3 .
 • John W. McAnally: Jupiter and how to observe it. Springer, London 2008, ISBN 978-1-85233-750-6 .

Weblinks

Commons : Jupiter – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikibooks: Jupiter – Lern- und Lehrmaterialien

Einzelnachweise

 1. a b c David R. Williams: Jupiter Fact Sheet. In: NASA.gov. 18. Juli 2018, abgerufen am 28. März 2020 (englisch).
 2. Jupiter: Friend Or Foe? Abgerufen am 3. Februar 2021 (englisch).
 3. Ignacio Mosqueira, Paul Estrada: Jupiter's Obliquity and a Long-lived Circumplanetary Disk . 7. Juni 2005, arxiv : astro-ph/0506147 .
 4. Auch als "Auge des Jupiters" bekannt.
 5. Keneth R. Lang: The Cambridge Guide to the Solar System – Second Edition Cambridge University Press, 2011, ISBN 978-0-521-19857-8 , S. 34.
 6. Stürmischer Norden. In: spektrum.de. Abgerufen am 24. Juni 2015 .
 7. AP Ingersoll, TE Dowling, PJ Gierasch: Dynamics of Jupiter's Atmosphere . In: F. Bagenal, TE Dowling, WB McKinnon (Hrsg.): Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere . Cambridge University Press , Cambridge 2004, ISBN 0-521-81808-7 ( arizona.edu [PDF]).
 8. a b Linda T. Elkins-Tanton: Jupiter and Saturn . Chelsea House, New York 2006, ISBN 0-8160-5196-8 .
 9. PD Strycker, N. Chanover, M. Sussman, A. Simon-Miller: A Spectroscopic Search for Jupiter's Chromophores . In: American Astronomical Society (Hrsg.): DPS meeting #38, #11.15 . 2006.
 10. Jupiter: The Giant of the Solar System. In: staff.on.br. Abgerufen am 24. Juni 2015 .
 11. Susan Watanabe: Surprising Jupiter: Busy Galileo spacecraft showed jovian system is full of surprises. NASA, 25. Februar 2006, abgerufen am 20. Februar 2007 .
 12. a b Tristan Guillot, David J. Stevenson , William B. Hubbard, Didier Saumon: The interior of Jupiter . In: Fran Bagenal et al. (Hrsg.): Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere . Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-81808-7 , S.   35–57 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 13. a b Großer Roter Fleck , in: Lexikon der Astronomie , Herder, Freiburg im Breisgau 1989, Bd. 1, ISBN 3-451-21491-1 , S. 256 f.
 14. John H. Rogers: The Giant Planet Jupiter , Cambridge 1995, ISBN 978-0521410083 , S. 6 und 188.
 15. Tony Phillips: Big Mystery: Jupiter Loses a Stripe. NASA, 20. Mai 2010, abgerufen am 23. März 2020 .
 16. Jupiters roter Fleck schrumpft. In: Der Standard . 16. Mai 2014, abgerufen am 18. Mai 2014 .
 17. Jupiter's Great Red Spot is Shrinking. NASA, 15. Mai 2014, abgerufen am 18. Mai 2014 .
 18. Joachim Krautter et al. (Hrsg.): Meyers Handbuch Weltall , 7. Auflage, Mannheim 1994, ISBN 3-411-07757-3 , S. 120.
 19. US-Raumsonde überflog Roten Fleck des Jupiters orf.at, 12. Juli 2017, abgerufen am 12. Juli 2017.
 20. Arnold Barmettler: Neuer Roter Fleck auf Jupiter. In: astro!nfo. Abgerufen am 27. Mai 2008 .
 21. Tilmann Althaus: Großer Roter Fleck frisst Wirbelsturm. In: Astronomie heute. Abgerufen am 17. Juli 2008 .
 22. Struve, Lynds, Pillans: Astronomie: Einführung in ihre Grundlagen. De Gruyter, Berlin 1962, S. 146
 23. R. Müller: Die Planeten und ihre Monde. Springer-Verlag 1966, S. 177
 24. Patrick GJ Irwin: Giant Planets of Our Solar System: Atmospheres, Composition, and Structure . Springer, 2003, ISBN 3-540-00681-8 . , second edition, 2009, p=4, quote = the radius of Jupiter is estimated to be currently shrinking by approximately 1 mm/yr| ISBN 978-3-642-09888-8 |
 25. Liming Li: Less absorbed solar energy and more internal heat for Jupiter . In: Nature Communications . 9, Nr. 3709, 2018, S. 1–10. doi : 10.1038/s41467-018-06107-2 .
 26. MA Moralesa, E. Schweglerb, D. Ceperleya, C. Pierleonid, S. Hamelb, K. Caspersenb: Phase separation in hydrogen–helium mixtures at Mbar pressures. In: PNAS . Band 106, Nr. 5, 3. Februar 2009, S. 1324–1329, doi:10.1073/pnas.0812581106pnas.org (PDF)
 27. Heating of Jupiter's upper atmosphere above the Great Red Spot. In: Nature . 27. Juli 2016. doi:10.1038/nature18940
 28. Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Wilhelm Raith: Lehrbuch der Experimentalphysik. Band 7: Erde und Planeten. 2. Auflage. De Gruyter, Berlin/ New York 2001, ISBN 3-11-016837-5 , S. 573–576.
 29. Alexander J. Dessler: Physics of the Jovian magnetosphere. Cambridge University Press, 1983, ISBN 0-521-24558-3 , S. 1–5.
 30. a b Krishan K. Khurana ua: The Configuration of Jupiter's Magnetosphere . In: Fran Bagenal (Hrsg.): Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere . Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-81808-7 , S.   593–616 ( igpp.ucla.edu [PDF]).
 31. David Wilcock, Richard Hoagland: Dramatische Veränderungen in unserem Sonnensystem, Teil 2. In: NEXUS Magazin. 17, 2008, abgerufen am 25. Oktober 2012.
 32. Scott S. Sheppard : Moons of Jupiter. Abgerufen am 20. Juli 2018 (englisch).
 33. Martin Holland: NASA-Sonde Juno: Video zeigt Vorbeiflug am Jupiter. In: heise online . 30. Mai 2017, abgerufen am 30. Mai 2017 .
 34. Deep Jet Streams in Jupiter's Atmosphere. Abgerufen am 24. Februar 2021 .
 35. EJSM NASA/ESA joint summary report. In: ESA.int. 20. Januar 2009, abgerufen am 14. Mai 2010 (englisch).
 36. ESA: JUICE is Europe's next large science mission , vom 2. Mai 2012 (englisch)
 37. JUICE Assessment Study Report, vom Dezember 2011 (Yellow Book) (PDF; 37,8 MB)
 38. Mike Wall: Rocket limbo complicating NASA's Europa Clipper mission. In: Space.com. 4. September 2020, abgerufen am 27. September 2020 (englisch).
 39. Aristoteles: Meteorology , Teil 6, Buch I, um 350 vor Christi Geburt, ins Englische übersetzt von Erwin Wentworth Webster (* 1880; † 1917), abgerufen am 1. März 2021