Jordmasse

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Jordmasse (M ⊕ for kort, noen ganger M E) er det masse av vår planet jorden . Jordas masse er en astronomisk måleenhet og er omtrent 5,9722 · 10 24 kg (5,9722 billioner tonn). [1] 67 prosent av dette står for Jordens mantel , 32 prosent av jordens kjerne og nesten en halv prosent av jordskorpen . Massene i verdenshavene og atmosfæren er en del av jordens masse.

Jordens masse brukes ofte som referanse for å indikere massen til andre himmellegemer. I tillegg til astronomi spiller den også en stor rolle innen geodesi , fysikk og romfart .

Siden jordens tetthet ved lagdeling mot jordens sentrum stiger , er jordens treghetsmoment mindre enn for en homogen samme fast kule størrelse og masse.

Masse av andre objekter i solsystemet sammenlignet med jordens masse
Referanseobjekt Vekt [kg] Masse [ M ]
måne 7 349 0 · 10 22 000,00 0,0123 (≈ 1/81)
Mars 6419 0 · 10 23 000,00 0,107 0 (≈ 1/9)
Jord 5.9723 · 10 24 000,00 1
Jupiter 1.8986 · 10 27 000 318
Sol 1.9884 · 10 30 333 000

besluttsomhet

Siden det ikke er noen klassiske skalaer for jorden, må man analysere effektene av gravitasjonsfeltet GM . Dette kan bestemmes veldig presist ved å observere bane til jordsatellitter som GM = 3,986004418 (8) · 10 14 m 3 / s 2 . For å beregne massen M (i kilogram) må gravitasjonskonstanten G imidlertid være kjent. Ved 6,674 30 (15) · 10 −11 m 3 / (kg · s 2 ) er dette imidlertid bare relativt upresist kjent. [2]

Henry Cavendish hadde bestemt dette for første gang i 1798 med en gravitasjonsbalanse [3] , hvorfra man kunne beregne massen og tettheten til jorden (og andre himmellegemer). Cavendish bestemte G til en nøyaktighet på i underkant av 1 prosent, men i dag, med en estimert unøyaktighet på 0,002 2 prosent, er man bare en god 2½ størrelsesorden bedre.

Dette fører til den situasjonen at vi kjenner masseforholdet mellom himmellegemer langt mer presist enn massene selv. Så vi vet forholdet mellom solmasse og jordmasse med M / M = 332 946.048 7 (7) til omtrent 10 steder.

Jordens masse kan betraktes som en konstant , siden dens masseendringer vil finne sted over årtusener langt utenfor målegrensene for M og GM . Masseøkninger, særlig de 40 000 tonn meteorittstøv som faller på jorden hvert år [4] , samt massetap på grunn av utslipp av lette gasser (spesielt hydrogen ) fra den høye atmosfæren til verdensrommet, bidrar til endringene i masse.

Se også

Individuelle bevis

  1. Earth: Facts & Figures @ solarsystem.nasa.gov / planets, åpnet 29. oktober 2014.
  2. IERS Teknisk note nr. 36 Kapittel 1 (PDF -fil; 322 KB).
  3. The Cavendish Experiment (PDF; engelsk).
  4. ^ Emma Goldberg: Hvordan kjøle en planet med utenomjordisk støv . I: The New York Times . 18. september 2019, ISSN 0362-4331 ( nytimes.com [åpnet 26. oktober 2019]).