Solsystemet

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Objekter i solsystemet (utvalg)
Skjematisk fremstilling av solsystemet opp til Kuiper -beltet med solen, de åtte planetene og de viktigste dvergplaneter og måner
Skjematisk fremstilling av solsystemet opp til Kuiper -beltet, med solen, de åtte planetene, dvergplanetene og de viktigste asteroider og måner
Sol
Indre planeter 1. Kvikksølv
2. Venus
Asteroider av typen Aten
3. Jorden måne
Jorden bane cruiser
Asteroider av Apollo-type
4. Mars Phobos , Deimos
Mars -trojanere
Cupido- asteroider
Asteroidebelte Vesta , Juno , Ceres , Pallas
Ytre planeter 5. Jupiter Io , Europe , Ganymede , Callisto
Jupiter Trojan
Centaurer Hidalgo
6. Saturn Tethys , Dione , Rhea , Titan , Iapetus
Centaurer Chariklo , Chiron
7. Uranus Miranda , Ariel , Umbriel , Titania , Oberon
Centaurer Pholus
8. Neptun Triton , Nereid
Neptun Trojan
Trans-neptuniske objekter Kuiper belte Eris , Pluto , Haumea , Makemake , Gonggong , Quaoar , Orcus
Sedna , 2012 VP 113
Oort sky

Solsystemet er planetsystemet som inkluderer solen , planetene i bane rundt den (se listen over planeter i solsystemet ) og deres naturlige satellitter , dvergplaneter og andre små kropper som kometer , asteroider og meteoroider samt helhet av alle gass- og støvpartikler som passerer gjennom tiltrekningen av solen er bundet til disse, inkluderer.

konstruksjon

Generell struktur

Områder i banene
(i millioner km).
De vertikale fargede stolpene markerer omfanget mellom den minste og største orbitale avstanden til solen.

Solen er den sentrale stjernen i solsystemet. Siden det har 99,86% av den totale massen av systemet, er det veldig nær barycenter i solsystemet . I rekkefølgen på avstanden til solen følger de jordiske planetene Merkur, Venus, Jorden og Mars, som utgjør den indre delen av planetsystemet. Den ytre delen består av gassplanetene Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Andre ledsagere til solen er dvergplaneter, millioner av asteroider (også kalt asteroider eller mindre planeter) og kometer, som hovedsakelig finnes i tre små kroppssoner i solsystemet: asteroidebeltet mellom de indre og ytre planetene, Kuiperbeltet utover de ytre planetene og Oort -skyen helt på utsiden.

Planetenes baner er bare svakt skrå i forhold til planet for jordens bane, med maksimalt 7 °, så de ligger i en flat skive. De fleste av de mindre planetene som er kjent så langt (2019), spesielt Kuiperbeltets, har en helling på mindre enn 30 °. For Oort -skyen antas derimot en sfærisk form.

Innenfor de romlige områdene som er dominert av de enkelte solkameratene - deres Hill -sfærer - er det ofte mindre himmellegemer som omkretsledsagere til disse objektene. Etter den velkjente jordmånen blir de også referert til som måner, men også som satellitter eller satellitter. Med unntak av Jordens måne og Pluto -månen Charon , i hvert fall når det gjelder planeter og dvergplaneter, er de mye mindre enn hovedkroppen. Måneløse unntak blant planetene er bare Merkur og Venus. En definitivt nedre grense, over hvilken man ikke lenger snakker om en måne, som med komponentene i ringene til gassplanetene, er ennå ikke offisielt etablert.

På omtrent 1,39 millioner kilometer er solens diameter langt større enn diameteren til et annet objekt i systemet. Den største av disse objektene er de åtte planetene, Jupiter Ganymedes fire måner , Callisto , Europa og Io (de galileiske måner ), Saturnmånen Titan og Jordens måne . To tredjedeler av den gjenværende massen på 0,14% står Jupiter for. (Se også Liste over største objekter i solsystemet .)

Som et resultat av dannelsen av solsystemet beveger alle planeter, dvergplaneter og asteroidebeltet seg i bane rundt solen i samme rotasjonssans , som kalles høyrehendt . De sirkler solen mot klokken sett fra nord. De fleste av de større måner beveger seg også i denne retningen rundt hovedkroppen. De fleste av de større kroppene i solsystemet roterer også i høyre retning. Av planetene roterer bare Venus i motsatt retning, og Uranus rotasjonsakse ligger nesten i sitt baneplan.

Sone av planetene

Planetenes baner (hvert rutenett har en kantlengde på 100 millioner km)
Inner Planet Orbits 01.svg
de fire indre planetene
Outer Planet Orbits 01.svg
de fire ytre planetene


Nærmest solen er de indre , jordlignende planetene Merkur (avstand til solen 57,9 millioner km eller 0,39 AU ), Venus (108,2 millioner km eller 0,72 AU), jorden (149, 6 millioner km eller 1 AU) og Mars ( 227,9 millioner km eller 1,52 AU). Diameteren er mellom 4878 km og 12756 km, dens tetthet mellom 3,95 g / cm³ og 5,52 g / cm³. Innenfor den beboelige sonen rundt solen er det imidlertid bare Jorden og, avhengig av modellen, Mars.

Det såkalte asteroidebeltet , en samling av mindre planeter, ligger mellom Mars og Jupiter . De fleste av disse asteroider er bare noen få kilometer store (se Liste over asteroider ) og bare noen få er 100 km eller mer i diameter. På omtrent 960 km er Ceres den største av disse kroppene og regnes som en dvergplanet. Asteroidenes baner er delvis veldig elliptiske, noen krysser til og med banene til Merkur ( Icarus ) eller Neptun ( Dioretsa ). De ytre planetene omfatter gass giganter Jupiter (778,300,000 km eller 5,2 AU) og Saturn (1429 millioner km eller 9,53 AU) samt iskjemper Uranus (2875 millioner km eller 19.2 AE) og Neptune (4504 millioner km og 30.1 AU ) med tettheter mellom 0,7 g / cm³ og 1,66 g / cm³.

De avrundede (og nøyaktige) proporsjonene
mellom planetenes banetider
Kvikksølv Kvikksølv 2: 5 0 (2: 0 5.11) 0 Venus Venus
Venus Venus 8:13 (8: 13.004) Jord Jord
Jord Jord 1: 2 0 (1: 0 1,88) 0 Mars Mars
Mars Mars 1: 6 0 (1: 0 6,31) 0 Jupiter Jupiter
Jupiter Jupiter 2: 5 0 (2: 0 4,97) 0 Saturn Saturn
Saturn Saturn 1: 3 0 (1: 0 2,85) 0 Uranus Uranus
Uranus Uranus 1: 2 0 (1: 0 1,96) 0 Neptun Neptun

Middelavstandene mellom planetene og solen kan tilnærmes ved hjelp av matematiske serier som Titius-Bode-serien . Denne visse regelmessigheten av orbitalavstandene skyldes sannsynligvis resonanseffekter under dannelsen av solsystemet. Det faktum at den gjennomsnittlige avstanden til asteroidebeltet også kan klassifiseres i denne serien, men ikke Neptuns, ga og gir fortsatt spekulasjoner om kosmiske katastrofer.

Merkur og Venus kan komme nærmest hverandre med en minimumsavstand på 0,26 AU. Den minimale avstanden mellom Venus og jorden er litt større. Hvis man tar den gjennomsnittlige orbitalradien, så er Venus og jorden planetene med den minste avstanden til hverandre (41 millioner km eller i underkant av 0,28 AU).

Planetene Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn var allerede kjent som vandrende stjerner i antikken og var knyttet til individuelle guder. Navnene valgt etter gudene i romersk mytologi har seiret. Planetene Uranus og Neptun, oppdaget i 1781 og 1846, og dvergplaneten Pluto , oppdaget i 1930 - også klassifisert som en planet til 2006 - ble navngitt på lignende måte av tradisjonelle årsaker.

Merknad om planetenes rekkefølge

For å lettere kunne huske planetene i sin rekkefølge - i henhold til den økende avstanden fra solen - ble det lettere utviklet forskjelligeminnetegn , hovedsakelig såkalte eselbroer i form av en akrostikk , f.eks. B.

M a V ater e rklärt m ir j Eden S onntag u nseren N nattehimmel.[1] alternativt "... achbarplaneten o ur N."

Et motto som også tar hensyn til de små kroppene lyder:

M a V ater e onntag rklärt m ir a n j edem S ur u n atural k osmische O rdnung.[1]

skal leses som V M erkur enUS E rde M ars A steroidal J Upiter S aturn U ranus N eptun K uipergürtel O ortsche cloud .

Ytre soner

Banene til objektene i solsystemet på en skala

Tusenvis av objekter har blitt funnet bevege seg utover Neptun -banen siden 1990 -tallet. Nesten alle disse objektene er 4,5–7,5 milliarder km (30–50 AU) fra solen og danner Kuiperbeltet der . Det er et reservoar for kometer med middels orbitalperioder. Objektene i denne sonen er sannsynligvis nesten uendrede levninger fra solsystemets dannelsesfase; de kalles derfor også planetesimaler . Kuiperbeltet inneholder en rekke dvergplaneter som Pluto , (136199) Eris , (136472) Makemake , (136108) Haumea, og en rekke andre objekter som sannsynligvis er dvergplaneter etter deres størrelse.

Solvinden virker uhindret i det interplanetære rommet så langt som til Kuiper -beltet og forskyver det interstellare stoffet . Bremser utover Kuiper -beltet og solpartikkelen komprimert av samspillet med det interstellare mediet og danner det ytre skallet til Heliosphäre Helio -skallet (heliosheath). Grenselaget mellom heliosfæren og det interstellare mediet er heliopausen i en avstand på omtrent 120 AU (4 ganger avstanden mellom Neptun og Solen).

Utenfor heliopausen er Oort -skyen teoretisk sett opp til en avstand på omtrent 1,5 lysår (omtrent 100 000 AU) fra solen. På grunn av påvirkning av gravitasjonen til forbipasserende stjerner, er kroppene antagelig løsrevet fra den og faller som langtidskometer inn i de indre områdene i solsystemet. Noen av disse kometene forblir deretter på svært elliptiske baner i nærheten av solen, andre blir forstyrret og avbøyd av planetene, spesielt Jupiter, slik at de blir katapultert ut av solsystemet eller krasjer på planeter eller i solen.

Dimensjoner

Det er ingen allment akseptert definisjon på hvor langt solsystemet strekker seg. Omfanget av solsystemet har ofte blitt likestilt med heliosfæren. Men med oppdagelsen av fjerne trans-neptuniske objekter ble det bevist at det også er objekter utenfor heliopausen som er gravitasjonelt bundet til solen.

Siden astronomiske dimensjoner er vanskelig å forestille seg for de fleste mennesker, er en nedskaleret modell av solsystemet eller et besøk på en planetsti nyttig for å visualisere proporsjonene og avstandene til objektene.

nærhet

Lokalt stjernekvarter

Solsystemets bevegelsesretning gjennom det lokale instellære mediet

Den enkelte stjernen nærmest Solen er den røde dvergen Proxima Centauri . Avstanden fra solsystemet er omtrent 4,22 lysår eller 268 000 AU . Stjernen er i bane rundt en eksoplanet (→ Proxima Centauri b ), som ble oppdaget i 2016 og ligger i beboelig sone . [2] Minste masse tilsvarer omtrent jordens masse. Proxima Centauri er svært sannsynlig gravitasjonelt bundet til det binære stjernesystemet Alpha Centauri , [3] som er 4,34 lysår (1,33 parsek ) fra solen. [4] Hovedkomponentene til Alpha Centauri er to sollignende stjerner , som også har blitt mistenkt for å ha en planetarisk følgesvenn rundt Alpha Centauri B siden 2012. [5] Alpha Centauri -systemet inneholder dermed både de tre stjernene nærmest solen og den nærmeste ekstrasolare planeten.

Stjernekvarteret i solsystemet (se listen over nærmeste stjerner ) domineres av lavmasse røde dverger. Av de 64 stjernene innen 5 parsek av solen er 49 røde dvergstjerner i spektralklassen M. Bare to stjerner (Alpha Centauri A og Tau Ceti ) tilhører, som solen, spektraltypen G. Den lyseste og mest massive stjerne i dette området er Sirius 2,12 solmasser, [6] som også er den lyseste stjernen på den jordiske nattehimmelen. For flere av stjernene i nærheten er planetariske systemer eller individuelle eksoplaneter blitt oppdaget eller indikasjoner er funnet, nemlig Alpha Centauri (inkludert Proxima Centauri), Epsilon Eridani , Ross 128 , Tau Ceti, YZ Ceti , Wolf 1061 , Luytens Stern , Gliese 674 , Gliese 687 , Gliese 832 , Gliese 876 , Groombridge 34 og Kapteyns Stern .

Den gjennomsnittlige stjernetettheten i dette området med en radius på fem parsek rundt solsystemet er omtrent 4 stjerner per 1000 kubikklysår (en terning med en kantlengde på 10 lysår), gjennomsnittlig avstand mellom stjernene i solområdet er ca 6 lysår. [7]

Området nær solen er fattig på gigantiske stjerner og stjerneklynger. De nærmeste røde gigantene er Pollux og Arcturus , henholdsvis 34 og 37 lysår unna. Den nærmeste blå gigantstjernen er Elnath, 130 lysår unna. Den nærmeste åpne stjerneklyngen , Hyades , er 153 lysår unna. Det nærmeste kjente sorte hullet er en del av A0620−00 -systemet omtrent 3000 lysår unna. [Åttende]

Utvidet nabolag av solen i den lokale boblen. (Sett ovenfra av galaktisk plan, galaktisk senter er på toppen)

Den galaktiske regionen rundt solsystemet er stort sett fri for interstellært støv , ettersom Solen har krysset et område som kalles den lokale boblen i omtrent fem til ti millioner år [9] . Den måler rundt 200 lysår langs det galaktiske planet og rundt 600 lysår vinkelrett på det og består av veldig varm og ekstremt fortynnet gass, hovedsakelig hydrogen , som holder det interstellare støvet borte. Innenfor denne boblen beveger solsystemet seg for tiden gjennom en lokal interstellar sky kjent som en lokal flake . [10] Solsystemet har krysset den lokale flaken i omtrent 100 000 år og forventes å forlate det igjen om 10 000 til 20 000 år. I den lokale skyen, med varierende partikkeltetthet, er det i gjennomsnitt 0,26 atomer per kubikkcentimeter. Temperaturen på skyen er rundt 6000 Kelvin, litt varmere enn på overflaten av solen. Den lokale boblen er et resultat av supernovaer som eksploderte de siste 10 til 20 millioner årene. [9] Mesteparten av gassen i boblen er igjen beskyttet av solvinden som stormer mot den i solens påvirkningsområde.

En enda større boble ble oppdaget 500 lysår unna i retning av stjernebildet Skorpionen og fikk navnet Loop I. Den har en diameter på omtrent 1000 lysår. I sentrum er den unge Scorpius-Centaurus Association . Melkeveien antas å være full av hundrevis av slike varme bobler.

RosettennebelKrebsnebelOrionnebelTrifidnebelLagunennebelOmeganebelAdlernebelNordamerikanebelRigelOriongürtelPolarsternSonneBeteigeuzeDenebPerseusarmOrionarmSagittariusarm
En kartlegging av omtrent en sjettedel av galaksen " Melkeveien " som omgir solsystemet - Orion -armen og den tilstøtende galaktiske spiralarmen; Stjerner (blå), nebulae (rød) (interaktivt kart)

I januar 2020 rapporterte astronomer oppdagelsen av " Radcliffe Wave " - den største kjente gassskyen i Melkeveien, der stjerner dannes. Det har blitt antydet at det kan være opprinnelsen til solen . Dette vil krysse skyen, som for tiden er ca. 500 lysår unna, igjen om ca. 13 millioner år. [11] [12] [13]

Melkeveisystemet

Solens omtrentlige posisjon i Melkeveiens Orion -arm og dens galaktiske bane

Som alle stjerner er solen og dens ledsagere en del av en stjerneklynge eller en galakse . Med minst 100 milliarder (noen estimater går opp til 400 milliarder) andre stjerner, er den medlem av Melkeveisystemet , en sperret spiralgalakse med en diameter på rundt 100 000 lysår. Solsystemet befinner seg mellom to av spiralstjernekonsentrasjonene, mellom Perseus -armen og Skyttearmen , i et lokalt veikryss, Orion -armen . Det ligger rundt 15 lysår nord for det galaktiske symmetriplanet, er rundt 27 000 lysår fra det galaktiske sentrum og går i bane rundt det med en hastighet på rundt 240 km / s i rundt 210 millioner år, et galaktisk år . [14] I tillegg til denne galaktiske rotasjonen, beveger solen i det 21. århundre dagens nåværende verdier med 19,7 km / s mot solens toppunkt , den galaktiske i en lengde på 57 ° og en galaktisk bredde på 22 ° i retningen til stjernebildet Hercules ligger. Solen krysser diskplanet omtrent hvert 30. millionår.

Posisjonen til det midterste bane -planet til planetene i solsystemet tilsvarer ikke galakseens ekvatorialplan, men er sterkt tilbøyelig mot det. Den nordlige ekliptiske polen er i stjernebildet Dragon , på himmelskulen bare omtrent 30 grader fra den galaktiske ekvator (i båndet til Melkeveien som glitrer på nattehimmelen ). Den sørlige polen i jordens bane er i stjernebildet Sverdfisk . Nordpolen i galaksen er 30 grader over ekliptikken i håret til Berenike , den galaktiske sørpolen i skulptøren . Senteret i galaksen er nær planet i jordens bane, i perspektiv i stjernebildet Skytten . Lite av den lyse sentrale fortykningen, bulen , vises i synlig lys , ettersom den er omgitt av store mengder interstellært støv i skiveområdet.

Rotasjonsretningen til Melkeveisystemet stemmer ikke overens med planeten rundt solen. Sett fra nord roterer den galaktiske skiven med klokken, som om spiralarmene ble trukket fra det sentrale området, og dermed motsatt rotasjonsretningen til solsystemet.

Mange astronomer mistenker at spiralstrukturen i stjernefordelingen skyldes tetthetsbølger av fremdeles ukjent opprinnelse og at gass- og støvmassene til den galaktiske skiven akkumuleres på dem under rotasjonen og dermed stimuleres til å danne nye stjerner, se tetthetsbølge teori . Noen paleontologer så periodiske mønstre i daterte masseutryddelser og nedslagskratere og lagde disse tetthetsbølgene, den ovennevnte svingningen gjennom skiveplanet eller en uoppdaget ledsager av solen, se. Nemesis , ansvarlig for å kaste kometer fra Oort -skyen . Imidlertid har eksistensen av slike mønstre nå blitt tilbakevist. [15]

Fremveksten

Planetenes baner rundt solen ligger i et felles plan, protoplanetarisk skive , som var utgangspunktet for dannelsen av solsystemet .

Den nåværende teorien om dannelsen av solsystemet er basert på den kantianske nebulære hypotesen , ifølge hvilken store kropper dukket opp fra en roterende sky av gass og støv på omtrent samme tid. Den tyske filosofen Immanuel Kant formulerte ideen om en ursky i sitt arbeid General Natural History and Theory of Heaven i 1755, men det har bare blitt tatt opp igjen av astronomer de siste tiårene.

Ursky

Ifølge dagens kunnskap, for rundt 4,6 milliarder år siden, flyttet en omfattende molekylær sky i stedet for solsystemet rundt et felles senter i Melkeveisystemet. Skyen besto av mer enn 99% av de gasser som hydrogen og helium samt en liten andel av mikrometerstørrelse støvpartikler som består av tyngre elementer og forbindelser så som vann , karbonmonoksyd , karbondioksyd , andre karbonforbindelser , ammoniakk og silisium forbindelser. Hydrogenet og det meste av helium hadde allerede blitt skapt under Big Bang . De tyngre elementene og forbindelsene ble skapt inne i stjerner og utgitt som stjernestøv da de eksploderte. Deler av materiens sky trekker seg sammen på grunn av sin egen tyngdekraft og kondenseres. Drivkraften for dette kunne ha vært eksplosjonen av en supernova i nærheten, hvis trykkbølger beveget seg gjennom skyen. Disse fortettingene førte til dannelsen av sannsynligvis flere hundre eller til og med tusenvis av stjerner i en stjerneklynge , som sannsynligvis gikk i oppløsning til frie enkelt- eller dobbeltstjerner etter noen hundre millioner år. I det følgende vurderes utviklingen av det "fragmentet" av materiens sky som solsystemet ble dannet av - soltåken -.

Siden vinkelmomentet må beholdes under sammentrekningen , har en allerede minimal rotasjon av den kollapsende tåken økt ( piruetteffekt ). De resulterende sentrifugalkreftene som virker utover førte til at skyen dannet en roterende akkresjonsskive .

Nesten alt av saken i soltåken falt ned i sentrum og dannet en protostjerne som fortsatte å kollapse. Inne i dette gasslegemet steg trykk og temperatur til en kjernefusjonsprosess ble antent, der hydrogenkjerner smelter for å danne heliumkjerner. Energien som frigjøres i prosessen genererte strålingstrykk som motvirket gravitasjon og stoppet ytterligere sammentrekning. En stabil stjerne - solen - ble dannet.

gammel

I følge studier fra 2010 (av forskerne Audrey Bouvier og Meenakshi Wadhwa), ble solsystemets alder beregnet til å være rundt 4.5682 milliarder år (med et avvik på +200.000 til - 400.000 år) ved bruk av isotopforfall. [16] [17]

Dannelse av planetene

Tegning av en protoplanetær disk (NASA)

Den roterende akkresjonsskiven utviklet seg til en protoplanetarisk skive som, i henhold til den forrige modellen, førte til dannelsen av planetesimaler, planetenes byggesteiner, via sammenklumpning av støvpartikler (koagulering). Disse kilometerstore strukturene hadde nok masse til å forene seg med andre planetesimaler for å danne større objekter på grunn av tyngdekraften. Tidspunktet for dannelsen av planetestimene i fjellstørrelse, og dermed begynnelsen på planetformasjonen, kan bestemmes av undersøkelser på visse meteoritter (se alder).

Ifølge nyere modeller kan gravitasjonsstabilitet også føre til selvforsterkende massekonsentrasjoner og dermed til dannelse av planetesimaler. Veksten var ikke jevn. De tyngste objektene utøvde de største gravitasjonskreftene, tiltrukket materie fra et stort område og kunne dermed vokse enda raskere. Protojupiter forstyrret til slutt andre planetesimaler med gravitasjonsfeltet og påvirket deres vekst. Det forhindret sannsynligvis også dannelsen av et større legeme mellom banene til Mars og Jupiter, noe som førte til dannelsen av asteroidebeltet.

Avstanden mellom protoplaneter og den unge solen hadde en avgjørende innflytelse på prosessene for planetdannelse. I nærheten av solen kondenserte ikke-flyktige elementer og forbindelser, mens flyktige gasser ble revet bort av den sterke solvinden . Her ble de indre planetene, Merkur, Venus, Jorden og Mars, med solide silikatoverflater dannet. I de kaldere ytre områdene klarte de nye planetene også å holde på flyktige gasser som hydrogen, helium og metan . Gassplanetene Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun ble dannet her.

Noe av saken som ikke ble fanget opp av planetene samlet for å danne mindre objekter, kometer og asteroider. Siden disse himmellegemene har holdt seg nesten uendret siden solsystemets tidlige dager, kan det å utforske dem gi viktige ledetråder om historien til dets dannelse. Undersøkelsen av meteoritter ga også svært verdifull innsikt. Dette er fragmenter av planetoider som ble fanget i jordens gravitasjonsfelt.

Ny innsikt i dannelsen av planeter generelt kommer fra observasjoner gjort med et instrument ved Paranal Observatory som ble satt i drift i 2014, et kamera kalt SPHERE ( Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research ), som for første gang fanget protoplanetære disker der det er gjort konsentriske baner rundt den sentrale stjernen, som er fri for gass og støv. Disse banene gir informasjon om eksoplaneter som oppsto fra gassen og støvet på disse banene. [18]

Åpne spørsmål

Selv om de grunnleggende prinsippene for planetdannelse allerede er allment forstått, er det fremdeles mange åpne og ikke ubetydelige spørsmål.

Et av problemene er fordelingen av vinkelmomentet over solen og planetene: sentrallegemet inneholder nesten 99,9% av massen i hele systemet, men har bare omtrent 0,5% av vinkelmomentet; hoveddelen av dette er i orbital vinkelmomentet til sine ledsagere. [19]

Videre er hellingen til solens ekvatorialplan i forhold til medianplanet til planetene på omtrent 7 ° et mysterium. På grunn av deres ekstremt dominerende masse, er det usannsynlig at solen (i motsetning til for eksempel jorden) svinger som et resultat av samspillet med dem. Den kan ha hatt en dvergstjerne som ledsager i sine tidlige dager, eller den mottok et «besøk» fra en nabostjerne i den opprinnelige stjerneklyngen, som vippet den protoplanetære skiven med omtrent 7 ° på grunn av dens tiltrekning, mens solen forble stort sett upåvirket på grunn av den lille romlige omfanget. [20] I tillegg må den generelle gyldigheten av utsagnene om dannelsen av planetsystemer settes i tvil, siden det også er oppdaget eksoplaneter hvis baner går i motsetning til rotasjonen av deres sentrale stjerne, noe som ikke ville være mulig i henhold til modellen som er beskrevet ovenfor. [21]

Se også

litteratur

 • Thorsten Dambeck: Planetariske verdener - i dypet av solsystemet . Franckh-Kosmos, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-440-15630-8 .
 • Serge Brunier : Reise durch das Sonnensystem . Westermann, Braunschweig 1994 (Bildband; schildert mit der Hilfe der Aufnahmen ua von Voyager 1 und Voyager 2 die Eindrücke, die ein Raumfahrer haben würde)
 • Pat Dasch: Icy worlds of the solar system. Cambridge Univ. Press, Cambridge 2004, ISBN 0-521-64048-2 .
 • Joachim Gürtler, Johann Dorschner: Das Sonnensystem. Wissenschaftliche Schriften zur Astronomie. Barth, Leipzig/Berlin/Heidelberg 1993, ISBN 3-335-00281-4 .
 • CH Heller: Encounters with protostellar disks. I – Disk tilt and the nonzero solar obliquity. In: ApJ. Band 408, 1993, S. 337.
 • Pavel Kroupa : The dynamical properties of stellar systems in the Galactic disc. In: MNRAS. Band 277, 1995, S. 1507 ( arxiv : astro-ph/9508084 ).
 • Glenn J. MacPherson: Oxygen in the solar system. Mineralogical Society of America, Chantilly 2008, ISBN 978-0-939950-80-5 .
 • Eugene F. Milone, William J. Wilson: Solar system astrophysics. Springer, New York 2008, ISBN 978-0-387-73153-7 .
 • Rüdiger Vaas , Thorsten Dambeck, Thomas Bürke, Peter Veit: Das neue Sonnensystem (Hörbuch auf Audio-CD). Komplett-Media, 2007, ISBN 978-3-8312-6180-2 .

Weblinks

Commons : Sonnensystem – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikibooks: Wikijunior Sonnensystem – Lern- und Lehrmaterialien
Wiktionary: Sonnensystem – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. a b Seit Pluto nur noch Zwergplanet ist: Neue Merksprüche für die Planetenordnung , Spektrum.de
 2. Guillem Anglada-Escudé et al.: A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri . In: Nature . Band   536 , Nr.   7617 , 25. August 2016, ISSN 0028-0836 , S.   437–440 , doi : 10.1038/nature19106 (englisch, nature.com ).
 3. Kervella, P.; Thévenin, F.; Lovis, C.: Proxima's orbit around Alpha Centauri . arxiv : 1611.03495 .
 4. ARICNS 4C01151 (HD 128620, Alpha Cen A) , ARICNS ARI Database for Nearby Stars
 5. Dumusque et al. (Übersetzung: Carolin Liefke): Planet in sonnennächstem Sternsystem entdeckt. In: eso.org. 16. Oktober 2012, abgerufen am 17. Oktober 2012 .
 6. P. Kervella, F. Thévenin, P. Morel, P. Bordé, E. di Folco: The interferometric diameter and internal structure of Sirius A . In: Astronomy and Astrophysics . Band   408 , 2003, S.   681–688 , doi : 10.1051/0004-6361:20030994 , bibcode : 2003A&A...408..681K .
 7. astronomy.ohio-state.edu (PDF) S. 3.
 8. Wo ist das nächste Schwarze Loch? aus der Fernseh-Sendereihe alpha-Centauri (ca. 15 Minuten). Erstmals ausgestrahlt am 4. Juni 2000.
 9. a b Local Chimney and Superbubbles , Solstation.com
 10. PC Frisch: Is the Sun Embedded in a Typical Interstellar Cloud? arxiv : 0804.3798
 11. theguardian.com
 12. wissenschaft.de
 13. nature.com
 14. A. Brunthaler ua: The Bar and Spiral Structure Legacy (BeSSeL) survey: Mapping the Milky Way with VLBI astrometry . Astron. Nachr. 999, 2011, S. 789–794, doi:10.1002/asna.201111560 , arxiv : 1102.5350
 15. Coryn AL Bailer-Jones: Bayesian time series analysis of terrestrial impact cratering . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 416, 2011, S. 1163–1180, doi:10.1111/j.1365-2966.2011.19112.x (freier Volltext)
 16. Audrey Bouvier, Meenakshi Wadhwa: The age of the Solar System redefined by the oldest Pb–Pb age of a meteoritic inclusion . In: Nature Geoscience . Band   3 , September 2010, S.   637–641 , doi : 10.1038/NGEO941 (englisch, Auszug [PDF; abgerufen am 8. September 2018]).
 17. Christoph Seidler: Sonnensystem ist älter als angenommen. In: Spiegel Online . 23. August 2010, abgerufen am 8. September 2018 .
 18. Guido Meyer: Am Anfang war die Wolke: Atemberaubender Blick in die Vergangenheit des Weltalls. In: Welt.de. 27. Dezember 2016, abgerufen am 28. Dezember 2016 .
 19. Wilhelm Kley: Kapitel 4: Sternentstehung – Das Drehimpulsproblem. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) In: Vorlesungsskript: Planetenentstehung (Wintersemester 2012/2013). Universität Tübingen, S. 9–10 , archiviert vom Original am 25. Januar 2016 ; abgerufen am 25. Januar 2016 . Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.tat.physik.uni-tuebingen.de
 20. CH Heller 1993, P. Kroupa 1995.
 21. Ferne Sonnensysteme. Falsch rotierende Exoplaneten stellen Theorie in Frage . In: Spiegel Online . 13. April 2010; abgerufen am 13. April 2010.