Dette er en utmerket artikkel som er verdt å lese.

Konrad Lorenz

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Konrad Lorenz (1978)

Konrad Zacharias Lorenz (født 7. november 1903 i Wien ; † 27. februar 1989 der ) var en østerriksk zoolog , nobelprisvinner i medisin og en av hovedrepresentantene for klassisk komparativ atferdsforskning ( etologi ). Selv kalte han dette forskningsområdet for " dyrepsykologi " til 1949. Lorenz blir sett på som grunnleggeren i tysktalende land . Han var ansatt ved Racial Policy Office i NSDAP og direktør for Max Planck Institute for Behavioral Physiology .

betydning

27. februar 1989 beskrev Der Spiegel Konrad Lorenz som " Einstein of the animal soul". I 1973 ble han tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin, sammen med Karl von Frisch og Nikolaas Tinbergen, "for deres oppdagelser knyttet til utvikling og utløsing av individuelle og sosiale atferdsmønstre". [1]

Sammen med Rupert Riedl og Gerhard Vollmer regnes Lorenz for å være den viktigste forkjemperen for evolusjonær epistemologi , som tidsskriftartikkelen Kants teori om a priori i lys av samtidsbiologien fra 1941 var trendsettende. [2] I sin bok, The Back of the Mirror , som han forsto som sitt hovedverk, avrundet Konrad Lorenz sine ideer om samspillet mellom genetisk og sivilisasjonell påvirkning på menneskets kognitive evner. I alderdommen uttrykte han seg også som en sivilisasjonell og økologisk samfunnskritiker og ble en ledende skikkelse i den grønne bevegelsen i Østerrike .

Liv

Opprinnelse og skoletid

Konrad og Albert Lorenz (1904)

Konrad Lorenz var den andre sønnen til den respekterte ortopediske kirurgen Adolf Lorenz . Adolf Lorenz var nesten femti år gammel da sønnen hans ble født, Konrads mor Emma Maria (née Lecher) førti. [3] Hans eldre bror Albert (1885-1970), som i likhet med sin far var en vellykket ortopedisk kirurg, var på den tiden atten. På begynnelsen av 1900-tallet var faren en verdensberømt lege som praktiserte ikke bare i Wien, men også regelmessig i New York i mange tiår og ble mottatt av Theodore Roosevelt i Det hvite hus, blant andre. Konrad ble ofte kalt "amerikaneren" [4] av faren.

Konrad Lorenz vokste opp i foreldrenes villa i Altenberg nær Wien . [5] I 1909 gikk han på barneskolen og i 1915 på Wien Schottengymnasium hvor han i 1921 Matura med utmerkelse. Han var en barndomsvenn av Karl Popper . Selv som skolegutt var Lorenz opptatt av å observere dyr på eiendommen i Altenberg, for eksempel jackdaws som bodde på eiendommen og gåsen Martina .

akademisk utdanning

I 1922 begynte Konrad Lorenz på forespørsel fra sin far å studere medisin ved Premedical School of Columbia University i New York . Imidlertid returnerte han til Østerrike i 1923, hvor han fortsatte sine medisinske studier ved Universitetet i Wien til 1928. I 1927 giftet Lorenz seg med medisinstudenten Margarethe Gebhardt (søsteren til den senere fotografen Barbara Pflaum ), som han hadde vært venner med siden han var tre, og hvis senere inntekt som lege ga ham økonomisk støtte til studiene til 1951. Barna til Margarethe og Konrad var Thomas og Agnes Lorenz. [6]

1928 ble fulgt, også i Wien, forfremmelsen for Doctor of Medicine (Dr. med. Univ.). Samme år og - etter et avbrudd - fra 1931 til 1935 ble han ansatt som assistent for Ferdinand Hochstetter ved II. Anatomical Institute ved University of Vienna, som var en magnet for tysk -nasjonale og etnisk -mindede studenter. Hochstetter gjorde det mulig for Lorenz å drive sin etologiske forskning samtidig. [7] Han ble deretter utestengt fra etologisk forskning av Hochstetter's etterfølger, og derfor ga Lorenz opp stillingen som assistent og forfulgte sine interesser i Altenberg, hvor han hadde opprettet en privat zoologisk forskningsstasjon fra 1928, [8] uten en lønn som privatlærer . Bakgrunnen var at på den tiden i Wien "av hensyn til verdenssynet i de herskende kretser var biologien mer uønsket enn ønskelig" "og spesielt retningen Lorenz jobber så utmerket i". [9]

Konrad Lorenz møtte først ornitologene Oskar Heinroth og Erwin Stresemann i Berlin i 1931 - en avgjørende hendelse for hele hans påfølgende vitenskapelige karriere. I 1933 tok han doktorgrad for andre gang i Wien, denne gangen som doktor i filosofi i zoologi . [10]

I 1936 mottok Lorenz habiliteringen , slik at han fra 1937 ble gitt lisens til å undervise i "zoologi med spesiell vurdering av komparativ anatomi og dyrepsychologi " ved Universitetet i Wien; dette var den første akademiske lisensen i sitt slag i Østerrike.

Notgemeinschaft stipendiat

På grunn av avvisning av hans etologiske forskning av flertallet av de wienne professoratene, søkte Konrad Lorenz i utlandet i 1937 - til Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft , forløperen til German Research Foundation (DFG) - for å finansiere studiene om medfødte bevegelser i and fugler . [11] Denne søknaden ble imidlertid avvist, til tross for en ekstremt positiv oppfatning fra Erwin Stresemann, slik det kan sees av filene som mottas fra DFG. Årsaken til avvisningen var at "fremfor alt den politiske overbevisningen og nedstigningen til Dr. Konrad Lorenz spurte ”. Det som er ment er at det var uklart om Lorenz var av arisk , det vil si ikke-jødisk avstamning. [12]

Støttet av botanikeren Fritz von Wettstein og andre akademikere, sendte Konrad Lorenz inn en ny søknad om prosjektfinansiering i Tyskland noen måneder etter avslaget. Wettstein bekreftet nå uttrykkelig Lorenz at han "aldri hadde lagt skjul på at han godkjente nasjonalsosialismen . [...] Hans ariske nedstigning er også greit. » Otto Antonius skrev også i rapporten at Lorenz« aldri la skjul på at han beundret de nye forholdene i Tyskland og prestasjonene på alle områder ». [13] På samme måte bekreftet wienerprofessoren og medisinstudenten, Alexander Pichler:

"I det siste har Dr. Lorenz viste gjentatte ganger sin økende interesse for nasjonalsosialisme og uttrykte seg positivt om ideen sin. Så vidt jeg kjenner hans biologiske studier, er de i retning av verdensbildet som råder i det tyske riket. " [14]

I det andre forsøket var Lorenz søknad om et forskningsstipend vellykket. Fra 1938 arbeidet han med forstyrrelser av instinktiv oppførsel gjennom domesticeringvillgjess og kryss av villgås og tamgås . I de følgende årene - fram til 1944 - overførte Lorenz kunnskapen om husdyrrelaterte endringer i dyrenes oppførsel i økende grad også til mennesker.

Karriere i nasjonalsosialismen

28. juni 1938 - noen uker etter annekteringen av Østerrike til det tyske riket - søkte Konrad Lorenz om medlemskap i NSDAP . [15] I denne opptakssøknaden bekreftet han meningene til korrekturleserne av forskningsapplikasjonen sin til "Notgemeinschaft" og bemerket med håndskrift:

"Som tysk tenker og vitenskapsmann var jeg selvfølgelig alltid en nasjonalsosialist og av ideologiske årsaker en bitter fiende av det svarte regimet (aldri donert eller flagget) og på grunn av denne holdningen, som også kom ut av arbeidet mitt, hadde det vanskelig å skaffe forelesning. Jeg utviklet en virkelig vellykket reklameaktivitet blant akademikere og spesielt studenter, lenge før omveltningen hadde jeg lyktes med å bevise marxismens biologiske umulighet for sosialistiske studenter og konvertere dem til nasjonalsosialisme. På mine mange kongress- og foredragsturer prøvde jeg alltid og overalt med all makt å motvirke løgnene til den jødiske internasjonale pressen om den påståtte populariteten til Schuschnigg og om den påståtte voldtekten av Østerrike av nasjonalsosialismen med overbevisende bevis. Jeg gjorde det samme med alle utenlandske arbeidsgjester ved mitt forskningssenter i Altenberg. Til slutt kan jeg si at hele mitt vitenskapelige livsverk i den fylogenetiske, rassenkundliche stand og sosial-psykologiske spørsmål i forgrunnen, er i tjenesten nasjonalsosialistisk tenkning! " [16]

Professor i Koenigsberg

31. august 1940 ble Konrad Lorenz utnevnt til professor i komparativ psykologi[17] ved stolen for psykologi ved det filosofiske fakultetet ved University of Königsberg . I Lorenz 'tilfelle ble profesjonell kompetanse og "politiske kvalifikasjoner" paret optimalt, ettersom Lorenz hadde gjort tilstrekkelig stort forarbeid mot naziregimet og også ble anerkjent i biologikretser. Appellen ble fremsatt "om intervensjon fra minister Rust mot fakultetets motstand". [18] Talsmenn for utnevnelsen var hovedsakelig Eduard Baumgarten og Otto Koehler , men også sosiologen Arnold Gehlen . I 1936 hadde han etterlyst at Immanuel Kant , Georg Wilhelm Friedrich Hegel og Johann Gottlieb Fichte skulle bli grunnlaget for raseforståelse under nasjonalsosialismen . I 1938 overtok Gehlen den berømte Kant -stolen ved universitetet i Königsberg, hvor han ble etterfulgt av Konrad Lorenz etter at Gehlen flyttet til universitetet i Wien. Rust, riksminister for vitenskap, utdanning og offentlig utdanning, tok opp dette argumentet og motarbeidet kritikere av hans beslutning om at Lorenz gjennom sin forskning på "medfødte former for opplevelse" på best mulig måte var knyttet til den epistemologiske teorien om tysk idealisme . [19]

Konrad Lorenz ' artikkel om Kants teori om a priori i lys av samtidens biologi , [20] hvis tankegang han utvidet til evolusjonær epistemologi på 1960 -tallet, kommer også fra denne perioden (1941).

Arvelige biologiske "studier" i okkuperte Polen

Konrad Lorenz (1944 i Sovjetunionen)

Konrad Lorenz undervisningsaktivitet i Königsberg ble avsluttet bare ett år etter at den begynte, fordi han i oktober 1941 ble trukket inn i Wehrmacht som soldat. Etter en kort grunnopplæring ble han overført fra 1941 til 1944 som hærpsykolog[17] og fra 1942 som militærlege til et sykehus i Posen i tysk-okkuperte Polen . Den dag i dag har oppgaver som ikke er fullstendig avklart blitt tildelt ham der; han sa aldri noe om denne gangen. Alt som er dokumentert er hans deltakelse i en rasestudie om Poznan "tysk-polske mongrels" og polakker, som ble utført som en del av arbeidsgruppen "egnethetsforskning" i Reich Foundation for German East Research under ledelse av Rudolf Hippius . [21] Målet med "studien" var å undersøke menneskene som bor i "Reichsgau Wartheland" for deres "arvelige biologiske" egnethet til å forbli i hjemlandet. Tyske immigranter fra de baltiske statene , Volhynia og Bessarabia samt fra riket skulle bosette seg i Wartheland; Lokale innbyggere som, på grunnlag av en psykologisk vurdering, ble ansett for å være " antisosiale " eller "arvelige biologiske dårligere", derimot, bør overføres til konsentrasjonsleirer . Lorenz deltok i denne "studien", hvor den praktiske implementeringen hadde pågått siden 1940, på frivillig basis. [22]

I april 1944 ble Konrad Lorenz overført til en tysk innsatsstyrke i Sovjetunionen , hvor han kort tid senere ble tatt krigsfange av sovjeterne, hvorfra han ble løslatt til Østerrike i 1948.

Lorenz som rasist

Av Lorenz 'ansettelsesfil som professor i Königsberg kommer det frem at han kort tid etter at han begynte i NSDAP var "ansatt i NSDAPs rasepolitiske kontor med tillatelse til å uttale seg", det vil si at han fikk agitere av hensyn til nasjonalsosialismen. [23]

I 1939/40 hadde Lorenz også skrevet flere essays hvis ideologiske nærhet til naziregimets rasistiske ideer var så iøynefallende at de allerede da ble oppfattet av hans "nærmeste og mest lojale venner" som bevisst gratulasjon og som "selvfare som en forsker". [24] Lorenz sa i tidsskriftet Der Biologe, som hovedsakelig brukes av lærere:

“Om vi ​​deler dinosaurenes skjebne, eller om vi svever til en ufattelig høyere utvikling som vår nåværende hjerneorganisasjon kanskje ikke engang er i stand til å fatte, er helt og holdent et spørsmål om den biologiske kraften og livsviljen til vårt folk . Spesielt er den store avgjørelsen for tiden avhengig av spørsmålet om vi lærer i god tid å bekjempe visse fenomener forfall hos mennesker og mennesker forårsaket av mangel på naturlig utvalg . Det er nettopp i dette løpet om å være eller ikke være at vi tyskere er tusen skritt foran alle andre kulturelle folk. " [25]

I en annen publikasjon fra 1940 diskuterte Lorenz blant annet behovet for å "utrydde de som er etisk dårligere" og spår:

"Hvis dette valget mislykkes, hvis eliminering av elementene som rammes av feil mislykkes, trenger de gjennom det nasjonale organet på en biologisk veldig analog måte og for årsaker som er like analoge med cellene i en ondartet svulst [...] Bør det er mutasjonsfremmende faktorer, ville det være i deres anerkjennelse og Slå av den viktigste oppgaven til rasen brudgommen i det hele tatt [...] Hvis det derimot skulle vise seg at det under husholdningsforholdene er ingen akkumulering av mutasjoner, men bare eliminering av naturlig utvalg er ansvarlig for økningen i antall eksisterende mutanter og ubalansen mellom stammene, så bør dette være Raseomsorg bør likevel være opptatt av en enda skarpere utryddelse av etisk dårligere verdier Enn det allerede er i dag. " [26]

Lorenz tok opp dette ordvalget igjen i 1973:

“Forgjengelig vekst av ondartede svulster er, som allerede antydet, basert på at visse forsvarstiltak mislykkes eller gjøres ineffektive av svulstcellene, slik at kroppen ellers beskytter seg mot forekomst av" asosiale "celler. Bare hvis disse blir behandlet og næret som likeverdige av det omkringliggende vevet, kan den fatale infiltrative veksten av svulsten oppstå. Analogien som allerede er diskutert kan fortsettes her. En person som forblir i en infantil tilstand på grunn av mislykket modning av sosiale atferdsnormer, blir nødvendigvis en parasitt i samfunnet. Han forventer å fortsette å nyte omsorgen for de voksne som en selvfølge, noe som bare skyldes barnet. [...] Hvis den siviliserte mannens fremvoksende infantilisering og voksende ungdomskriminalitet faktisk, som jeg frykter, faktisk er basert på genetisk forverring, så er vi i alvorlig fare. "

- Konrad Lorenz : De åtte dødssyndene til den siviliserte menneskeheten . München 1973, s.64.

Mot "menneskets skammelighet"

Lorenz beklaget gjentatte ganger kulturpessimistisk om "menneskets skam" (se dysgener ) som et resultat av tap av naturlige seleksjonsmekanismer i siviliserte samfunn:

"Forfallstypene håndhever folket og staten takket være deres høyere multiplikasjonsfrekvens og deres grove konkurransemetoder mot deres spesifikkhet på veldig kort tid og bringer dem begge til ødeleggelse av analoge biologiske årsaker, hvorfra de samme asosiale cellene til en kreftformet svulst ødelegger strukturen i celletilstanden. "

- Konrad Lorenz : De medfødte former for mulig opplevelse. Zeitschrift für Tierpsychologie 5, 1943, s. 294.

Lorenz fortsetter:

“Heldigvis er utryddelsen lettere for folkets lege og mindre farlig for den overindividuelle organismen enn kirurgens operasjon for den enkelte kropp. Den store tekniske vanskeligheten ligger i å gjenkjenne dem. "

- Konrad Lorenz : Forstyrrelser av artsspesifikk atferd forårsaket av domesticering. Journal of Applied Psychology and Character Studies 59, 1940, s. 70.

I 1940 vurderte Lorenz de politiske forholdene i Tyskland som eksemplariske:

- Raseideen som grunnlag for vår styreform har allerede oppnådd uendelig mye i denne retningen. Den nordiske bevegelsen har alltid vært følelsesmessig rettet mot fratakelse av mennesker, alle dens idealer er de som ville bli ødelagt av de biologiske konsekvensene av sivilisasjon og domesticering som er skissert her. "

- Konrad Lorenz : Forstyrrelser i artsspesifikk atferd forårsaket av domesticering , s. 71. [27]

Den amerikanske professoren i filosofi og vitenskapshistorien Theodora J. Kalikow forsket på 1970 -tallet ved University of Massachusetts Dartmouth med støtte fra National Science Foundation om påvirkning av andre teorier på Lorenz forståelse av etologi. I 1980 beskrev hun Lorenz 'ideologiske nærhet til naziregimet som "bevisst opportunisme"; Hun beskrev dets teknisk- biologiske grunnlag slik: [28] Lorenz hadde "tolket endringer i de instinktive atferdsmønstrene til husdyr som symptomer på tilbakegang ". Samtidig antok han at den samme prosessen med domesticering og tilbakegang også gjelder mennesker, "at sivilisasjonen er i en prosess med" tilbakegang og tilbakegang "". Til slutt koblet Lorenz "de ovennevnte synspunktene til rasepolitikk og andre trekk ved det nazistiske programmet". I følge Kalikow viste en gjennomgang av hans skrifter at både den parallelle innstillingen av husdyrets tamme med menneskelig sivilisasjon og klassifiseringen som en nedgangsprosess etter 1945 ble opprettholdt av Lorenz.

Karriere etter 1945

Begynner igjen i Altenberg

I 1948, fire år etter at han ble fanget av Den røde hær , ble Konrad Lorenz løslatt fra fangenskap og returnert til Altenberg i Nedre Østerrike .

Her grunnla han et "Institute for Comparative Behavioral Research" i 1949, som tilhørte det østerrikske vitenskapsakademiet . Også i 1949 ga han ut boken hans , som fremdeles er populær i dag. Han snakket med storfe, fugler og fisk - for å finansiere forskningen. Denne boken ble shortlistet til "Best Popular Science Book of All Time", kåret av Royal Institution of Great Britain i 2006. [29] (Vinneren var The Periodic Table av Primo Levi ). I 1950 ble han ikke tildelt et professorat i Graz , som Karl von Frisch sto opp for, blant andre; Dette skyldtes delvis fortiden hans under nasjonalsosialismen, delvis reservasjonene i Østerrike mot en biolog som så på oppførselen til mennesker og dyr først og fremst som medfødt, dvs. fra evolusjonsteoriens synspunkt. [30]

Direktør ved Max Planck Institute

Konrad Lorenz og Nikolaas Tinbergen (1978)

I 1950 opprettet det tyske Max Planck Society i Buldern / Westphalia et "Research Center for Comparative Behavioral Research" spesielt for Konrad Lorenz, som en gren av Max Planck Institute for Marine Biology Wilhelmshaven, blant annet for å motvirke krypskytingsforsøk fra Oxford . Nikolaas Tinbergen godtok en lærerstilling der i 1949 og kontaktet umiddelbart Lorenz igjen.

I 1953 ble Konrad Lorenz utnevnt til æresprofessor ved Universitetet i Münster .

I 1955 begynte Max Planck Society å bygge Max Planck Institute for Behavioral Physiology ved Eßsee i Øvre Bayern; senere fikk denne plasseringen navnet Seewiesen . Der ble Lorenz visedirektør under Erich von Holst og etter hans dødsdirektør (1961–1973). I 1957 ble han utnevnt til æresprofessor i zoologi ved universitetet i München.

På 1950 -tallet var Lorenz den eneste biolog i en gruppe utviklingspsykologer som på vegne av Verdens helseorganisasjon (WHO) som studiegruppen for barnets psykobiologiske utvikling diskuterte konsekvensene av etologi for barnepsykologi . [31] Selv om han aldri hadde forsket på tidlig barndomsutvikling, ble fenomenet beskrevet av Lorenz, spesielt hos gjess, om feiltrykk av nylig klekkede kyllinger (for eksempel på et menneske) oppdaget av ham og av mange psykologer - inkludert Therese Benedek , John Bowlby og René A. Spitz -overført til mor-barn-interaksjonen: En forstyrrelse av det maternale avtrykket på hennes nyfødte, som er instinktivt og uavhengig av babyens oppførsel, kan føre til at morsiden ikke utvikler et normalt mor-barn-bånd og dette til livslang sosial patologi hos barnet kan føre. [32] [33] Spesielt i konservative kretser i USA førte dette til en biologisk begrunnet begrunnelse for kvinners tradisjonelle rolle som husmødre og mødre. [34] I ettertid kritiserte den spanske vitenskaps- og filosofihistorikeren Marga Vicedo i 2009: “Lorenz arbeid spilte en viktig rolle i en diskurs som dukker opp og beskyldte moren for følelsesmessig atrofi og hjalp ham med å gjenskape eugenisk frykt på en sosialt akseptabel måte formulere. "

I 1963 ble hans bestselger Das såkalte Böse utgitt. Om aggresjonens naturlige historie publiserte han i 1973 ytterligere to bestselgere: De åtte dødssyndene til den siviliserte menneskeheten og hans viktigste filosofiske verk The Back of the Mirror. Forsøk på en menneskelig kunnskapshistorie . I 1973 ble han sammen med Karl von Frisch og Nikolaas Tinbergen tildelt " Nobelprisen for fysiologi eller medisin" for funn om organisering og utløsning av individuelle og sosiale atferdsmønstre.

I 1988 ble hans siste hovedverk publisert: "Here is I - where are you?", En presis etologisk beskrivelse av grå gjess som en oppsummering av rundt 60 års intensiv atferdsobservasjon.

Engasjement for miljøvern i Østerrike

Fra 1960 -tallet og utover begynte Lorenz å være interessert i miljøspørsmål, utløst av Rachel Carsons (1907–1964) bok The Silent Spring (1962): “I hovedsak var det Rachel Carsons bok The Silent Spring som fanget min oppmerksomhet og meg til kjempe mot teknokrati. " [35] Jost Herbig og Rainer Hohlfeld skrev:" Om [gjennomførbarheten av vår tekniske verden, anerkjente Lorenz riktig ... vi har mistet følelsen for livets særegenhet og uopprettelighet. Medfødte programmer for gestaltoppfatning [36] - en av hovedpilarene i 'evolusjonær epistemologi' - kan flytte oss til innsikt og konvertering. ... Formet av oppfatningen av de store harmoniene i organisk skapelse, skaper den 'ratiomorfe' ikke-rasjonelle fremførelsen av gestaltoppfatning en ufeilbarlig 'medfølelse for skapningen, med individets skjebne' ... " [37] Hoimar von Ditfurth (1921 –1989) kommenterer Lorenz teori slik: "Vi har arvet de a priori gyldige tankene og fantasikategoriene (tid, tredimensjonalt rom, kausalitet ifølge Immanuel Kant (1724–1804)) som en del av genetisk forankret rikdom med erfaring fra vår art. " [38] I 1978, rett før 75 -årsdagen hans, ble Lorenz skikkelsen i den vellykkede østerrikske folkeavstemningen mot igangsetting av atomkraftverket Zwentendorf . I 1985 ble han også utnevnt til konrad Lorenz -folkeavstemningen (se liste ) mot bygging av et vannkraftverk i bevaringsområdet i Hainburg -våtmarkene .

Kontinuitet i tenkning og meninger om fortiden

Hans konklusjon om at sykt genetisk materiale må skilles ut for å opprettholde en levedyktig sivilisasjon, dannet kjernen i hans biologisk bestemte samfunnsforståelse til hans død - blant annet gjenkjennelig fra den omfattende begrunnelsen for dette synet som ble publisert i 1943 [39 ] på 1960 -tallet på baksiden av hans populærvitenskapelige dtv -bøker ble omtalt som "hovedverket".

Når det gjelder medlemskapet hans i NSDAP, uttalte han at han aldri hadde hatt medlemskort, men innrømmet at han i sine essays fra 1940 -årene uttrykte seg "på språket til naziregimet som vi med rette hater i dag". I en samtale med Wiener Abendzeitung i 1973 understreket han kontinuiteten i sine grunnleggende overbevisninger:

"Målet mitt var å vise at den økende domesticeringen av mennesker truer deres menneskelighet. Dette problemet, som fortsatt bekymrer meg intenst i dag, dukket først opp på meg på den tiden. ” [40]

I sin bok The Eight Deadly Sins of Civilized Mankind tolket han den økende kriminaliteten blant unge mennesker, som han anklaget for å "kaste ut foreldrene sine med badevannet", som et tegn på genetisk forfall (se sitat ovenfor). Lorenz sa om befolkningsutviklingen i 1988:

"Det viser seg at etiske mennesker ikke har så mange barn og at gangsterne fortsetter å reprodusere seg på ubestemt tid og uforsiktig." Og: "... menneskeheten har ikke gjort noe fornuftig mot overbefolkning. Man kunne derfor få en viss sympati for AIDS. " [41]

Kalikow (University of Massachusetts Dartmouth) kom derfor til den konklusjon at de grunnleggende ideologiske elementene i Lorenz ubrutt ble overført til etterkrigstiden: "Det samme har de etologer , sosiobiologer og populærvitenskapelige forfattere som Lorenz 'essensialistiske syn på selskapet har tatt fordel selv, også - bevisst eller ubevisst - godtar dens totalitære implikasjoner, nemlig at et vellykket samfunn må manipuleres genetisk og politisk. " [42]

Tod

Grabstätte von Konrad Lorenz

Konrad Lorenz wurde am 25. Februar 1989 wegen eines akuten Nierenversagens in die Poliklinik des 9. Wiener Gemeindebezirks eingewiesen, wo sich sein Gesundheitszustand rasch weiter verschlechterte. Hier verstarb er am 27. Februar 1989; am 6. März wurde er auf dem Ortsfriedhof in St. Andrä-Wördern in der Familiengruft beigesetzt. [43] [44]

Auszeichnungen, Ehrungen und Mitgliedschaften (Auswahl)

Die 1983 verliehene Ehrendoktorwürde der Universität Salzburg – eine von insgesamt zehn verliehenen Ehrendoktorwürden verschiedener Universitäten [47] – wurde 2015 postum in einer umstrittenen Entscheidung widerrufen, [48] da er in seinen Publikationen „wesentliche Elemente der rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus“ verbreitet habe. Die FAZ bezeichnete diese Widerrufung als „in der Sache bodenlos und schäbig“. [49]

Bekannte Lorenz-Schüler

Bekannte Lorenz-Schüler sind der Verhaltensforscher und Humanethologe Irenäus Eibl-Eibesfeldt , der Wildbiologe Antal Festetics , die Verhaltensforscher Eberhard Curio , Wolfgang Schleidt , Otto Koenig , Wolfgang Wickler und der Biopsychologe Norbert Bischof sowie der Chaosforscher Otto E. Rössler . Für John Bowlby war die Bekanntschaft mit Lorenz' Arbeiten ein wesentlicher Impuls zur theoretischen Begründung seiner Bindungstheorie . [50]

Lorenz' innovativer Ansatz in der Verhaltensbiologie der Tiere

Graugänse gehören zu den bekanntesten Forschungsobjekten von Konrad Lorenz. Das von seinem Lehrer Oskar Heinroth postulierte Ideal der lebenslangen Treue von Gänsepaaren [51] fand Lorenz „unter unseren vielen, vielen Gänsen so verhältnismäßig selten verwirklicht“. [52]

Konrad Lorenz gilt heute als einer der Mitbegründer der Biologie des Verhaltens und als ihr wichtigster Vorkriegstheoretiker. Als wegweisend für die verhaltensbiologische Forschung im deutschsprachigen Raum erwies sich Lorenz' 1935 im Journal für Ornithologie erschienener, epochemachender Aufsatz Der Kumpan in der Umwelt des Vogels . Lorenz bündelte in den 1930er-Jahren die Tierbeobachtungen diverser Forscher in einer griffigen, physiologischen „Theorie der Instinktbewegungen“ und bahnte so ab 1937 vor allem den Weg für das Vergleichen von Verhaltensweisen auch zwischen unterschiedlichen Arten; 1937 forschte Lorenz erstmals und mehrere Monate gemeinsam mit Nikolaas Tinbergen (an Graugänsen) in Altenberg bei Wien.

Der Begriff vergleichende Verhaltensforschung weist darauf hin, dass dieser Forschungsansatz die Verhaltensweisen der Tiere in ähnlicher Weise als erblich ansieht wie die vergleichende Anatomie den Körperbau der Tiere.

Konrad Lorenz setzte weniger auf Experimente , sondern auf genaue Beobachtung und Beschreibung des Verhaltens von Tieren in ihrem natürlichen Umfeld. „Der grundlegend neue Ansatz, der von Lorenz mit dieser Theorie in die Verhaltensforschung […] hineingetragen wurde, liegt in der Annahme, daß sich in den so vielfältig und variabel erscheinenden komplexen Verhaltensabläufen der Tiere gleichartig aufgebaute Grundbausteine des Verhaltens, die Erbkoordinationen oder Instinktbewegungen , identifizieren lassen. […] Im Gegensatz zu der Anfang der dreißiger Jahre noch weitgehend akzeptierten Ansicht, daß tierisches Verhalten rein reaktiv sei, betont Lorenz die Spontaneität tierischen Verhaltens, speziell der Instinktbewegung.“ [53] Lorenz selbst sah in Oskar Heinroth und Charles Otis Whitman die Urväter der Ethologie . In Nordamerika wird diese Rolle zudem William Morton Wheeler zugeschrieben.

Die genaue Beschreibung aller beobachtbaren Verhaltensweisen in Ethogrammen und die exakte Protokollierung ihrer Häufigkeiten und Abfolgen ermöglichte den Vergleich von Verhaltensweisen zwischen unterschiedlich nah verwandten Arten. So konnte Lorenz – speziell bei Enten- und Gänsearten – bestimmte Verhaltensweisen der einen Art als Modifikationen von Verhaltensweisen einer anderen Art „erklären“ – ganz ähnlich der vergleichenden Anatomie , die häufig ebenfalls erst aus dem Vergleich bestimmter körperlicher Merkmale verwandter Arten deren Entstehen im Verlauf der Stammesgeschichte dieser Arten nachvollziehen kann. Auf dem Gebiet der Verhaltensforschung ist diese Vorgehensweise die einzige Möglichkeit, die Evolution des Verhaltens nachzuvollziehen, da fossile Belege hierfür weitgehend fehlen; allenfalls aus Spurenfossilien können z. B. Rückschlüsse auf soziale Verbände abgeleitet werden.

Lorenz' Bedeutung liegt ferner darin, dass er, deutlicher als andere Forscher vor ihm, in seinen wissenschaftlichen Arbeiten den Blick auf zwei genetische Besonderheiten gelenkt hat: auf angeborene Auslöser für Verhaltensweisen („ Schlüsselreize “ und „ angeborene Auslösemechanismen “, AAM) sowie auf eine bei diversen Tierarten nachweisbare Entwicklungsphase, in der eine unwiderrufliche Prägung möglich ist. Eine Besonderheit der von Lorenz vertretenen Theorie war, dass er – abgesehen vom Sonderfall Prägung – von einer strikten Dichotomie von angeborenem und gelerntem Verhalten ausging, wobei er das angeborene Verhalten als starr, unveränderlich und auch unter stammesgeschichtlichem Blickwinkel nicht als Vorstufe von gelerntem, also durch Erfahrung modifiziertem Verhalten ansah. [54] Heute gilt hingegen als gesichert, dass auch angeborene Verhaltensweisen durch Erfahrung – durch Lernen – verändert werden können. [55]

Zur Veranschaulichung seiner Grundüberzeugung, das Verhalten der Tiere werde vor allem durch innere Instinkte und weniger durch äußere Auslöser gesteuert, entwickelte Konrad Lorenz ein (gegen Reflex -Theoretiker und gegen behavioristische Anschauungen opponierendes) anschauliches und daher jahrzehntelang akzeptiertes psychohydraulisches Instinktmodell : Instinktenergien können sich diesem Modell zufolge – ähnlich wie das Wasser in einem Wasserleitungsnetz – in bestimmten Bahnen ausbreiten, aufstauen und überlaufen. Heute gilt diese Theorie unter Verhaltensforschern allerdings als überholt und wurde ua ersetzt durch soziobiologische , verhaltensökologische und an der Computertechnik orientierte Modelle.

Lorenz' wissenschaftliche Bedeutung liegt aber mindestens ebenso darin begründet, dass er ganz wesentlich dazu beitrug, die Verhaltensbiologie (er selbst nannte das Gebiet bis 1949 oft auch „ Tierpsychologie “) als eigenständiges Forschungsgebiet an den deutschen Hochschulen zu etablieren und diese Fachrichtung überdies ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Hierzu trugen vor allem seine diversen, seit 1949 erschienenen und auch heute noch gut lesbaren Tiergeschichten bei, in denen er versuchte – anders als die meisten Sachbuchautoren vor ihm – das Verhalten der Tiere aus ihrer jeweils eigenen Sichtweise zu schildern, statt ihr Verhalten aus dem Blickwinkel des Menschen zu schildern. Seine Instinkttheorie des Verhaltens regte zwischen 1935 und 1970 zudem zahlreiche Wissenschaftler zu Forschungsarbeiten an, da diese Theorie ein Erklärungsmodell bot, das man in empirischen Studien überprüfen konnte. Sein früherer Schüler Irenäus Eibl-Eibesfeldt wurde zu einem der weltweit meistgeachteten Forscher auf dem Gebiet der Humanethologie .

Viele Deutungsversuche von Verhaltensweisen der Tiere, die Konrad Lorenz veröffentlichte, halten heutigen wissenschaftlichen Kriterien nicht stand, und seine Instinkttheorie wird heute nicht mehr von Verhaltensforschern als Arbeitshypothese benutzt. Schon seit Mitte der 1970er-Jahre rückten immer mehr Forscher von Lorenz' Instinkttheorie ab und wandten sich zunehmend verhaltensökologischen und neurobiologischen Fragestellungen zu. Die Schweizer Wissenschaftshistorikerin Tania Munz schrieb 2011 in einer Studie über die Gans Martina , das „wissenschaftliche Klima“ der 1980er-Jahre habe dazu geführt, dass die von Lorenz repräsentierte Forschung „ins Abseits geraten“ sei. [56] Zur Abwendung von Lorenz trug auch bei, dass er zeitlebens das evolutionsbiologisch anfechtbare Konzept der Arterhaltung (vergl. Teleonomie ) verteidigte. Wie seine Biografen, Klaus Taschwer und Benedikt Föger , hervorheben, sind seine Untersuchungsmethoden jedoch „auch deshalb rar geworden, weil sie viel zu aufwendig sind, ehe sie Ergebnisse zeitigen. Das Verhaltensrepertoire eines Tieres zu beschreiben, nimmt Jahre in Anspruch – im Forschungsbetrieb des 21. Jahrhunderts mit seiner Maxime des ‚publish or perish', also des ‚Publizierens oder Verlierens', ein schieres Ding der Unmöglichkeit.“ [57]

Schriften

Konrad Lorenz wurde in den 1950er Jahren weit über die Grenzen seines Fachgebietes hinaus bekannt, als er seine Studien (ua an Graugänsen und Buntbarschen ), verpackt in unterhaltsame und anekdotenreiche Tiergeschichten, auch für naturwissenschaftliche Laien, ja sogar für Kinder zugänglich machte. Seit den 1960er Jahren stieg seine Bekanntheit durch diverse engagiertepopulärwissenschaftliche Publikationen – unter anderem Das sogenannte Böse (1963) und Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit (1973) – weiter an: mit der Folge, dass er in der Öffentlichkeit zunehmend als Kulturpessimist und Philosoph wahrgenommen wurde; geprägt sind diese Schriften von seiner tiefen Überzeugung, dass auch das Verhalten des Menschen sehr weitgehend durch biologische, stammesgeschichtliche Vorgaben bestimmt wird. Immer wieder und heftig kritisiert wurde Konrad Lorenz, weil er häufig einzelne Phänomene aus der Tierwelt unmittelbar auf menschliche Handlungsweisen übertrug und gleichzeitig menschliche Eigenschaften in Analogie zu einzelnen Phänomenen aus dem Tierreich gesetzt habe ( Anthropomorphismus ). Kritisiert wurde auch, dass seine zahlreichen humanethologischen Veröffentlichungen nicht durch eigene Experimente unterfüttert waren.

Bücher

 • 1949: Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen (Neuausgabe von 1998 bei dtv, Bd. 20225, ISBN 3-423-20225-4 )
 • 1950a: So kam der Mensch auf den Hund. dtv-Band 329
 • 1955: Über das Töten von Artgenossen. Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft. Westdeutscher Verlag Dortmund, 31 Seiten
 • 1957: Methoden der Verhaltensforschung. In: Kükenthals Handbuch der Zoologie, 8, 10, 1957, Lieferung 1, 1–22, 282–296.
 • 1963: Das sogenannte Böse . Zur Naturgeschichte der Aggression. (Neuausgabe von 1998 bei dtv: ISBN 3-423-33017-1 )
 • 1954: Das Gänsekind Martina , Selbstverlag des Verfassers
 • 1965: Über tierisches und menschliches Verhalten. Aus dem Werdegang der Verhaltenslehre. Gesammelte Abhandlungen aus den Jahren 1931–1963. Band I und II: München, Zürich: Piper
 • 1965: Evolution and Modification of Behavior. Chicago
 • 1965: Der Vogelflug. Neske Verlag, Pfullingen
 • 1968: Vom Weltbild des Verhaltensforschers. Drei Abhandlungen. Deutscher Taschenbuch-Verlag, 154 Seiten
 • 1973: Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit . (Neuausgabe als: Serie Piper, Bd. 50. ISBN 3-492-20050-8 )
 • 1973: Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte des menschlichen Erkennens . München, Zürich: Piper
 • 1978a: Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie . Wien, New York: Springer.
 • 1978b: Das Jahr der Graugans. dtv München (6. Auflage 1990, Neuausgabe 2003)
 • 1983: Der Abbau des Menschlichen. München (Piper), ISBN 3-492-02833-0
 • 1983: Herausgegeben von Konrad Lorenz und Franz Wuketits: Die Evolution des Denkens. Zwölf Beiträge. München: Piper, ISBN 978-3-492-02793-9
 • 1987: Konrad Lorenz, Kurt L. Mündl: Noah würde Segel setzen. Vor uns die Sintflut. dtv München, ISBN 978-3-512-00682-1
 • 1988: Hier bin ich – wo bist du? Ethologie der Graugans. München, Zürich: Piper, ISBN 978-3-492-11358-8 .
 • 1992: Die Naturwissenschaft vom Menschen. Eine Einführung in die vergleichende Verhaltensforschung. Das russische Manuskript 1944–1948. (Aus dem Nachlass herausgegeben von Agnes von Cranach. München 1992)

Das Hauptwerk: Die Rückseite des Spiegels

1973 veröffentlichte Konrad Lorenz sein von ihm als Hauptwerk bezeichnetes Buch Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens . Der evolutionäre rote Faden durch das Buch ist eine Rekonstruktion von Entwicklungsschritten kognitiver Leistungen in sechs Stufen (1: Bilateria, 2: Fische, Reptilien, 3: Säugetiere, 4: Affen, 5: Menschenaffen, 6: Mensch), die jeweiligen Schichten seien durch die sogenannten „Fulgurationen“ (lat. fulgur = der Blitz) getrennt. [58] In diesem Buch erörtert er das Zusammenspiel von genetischen und zivilisatorischen Einflüssen auf das Erkenntnisvermögen des Menschen. Er versucht, systematische Beziehungen, Wechselwirkungen und Gesetzmäßigkeiten zwischen der biologischen und der soziokulturellen Evolution aufzuzeigen, also zwischen dem genetisch bedingten, instinkthaften und dem gelernten, kulturellen Verhalten. Ziel seiner Analysen ist eine umfassende Erklärung des menschlichen Verhaltens und – hieraus abgeleitet – vielleicht sogar eine Voraussage der weiteren kulturellen Evolution.

Das Buch gilt heute als die erste größere systematische Fassung der Evolutionären Erkenntnistheorie , die danach von dem Physiker und Philosophen Gerhard Vollmer und dem Meeresbiologen Rupert Riedl ausgebaut wurde.

Zeitschriftenartikel, Vorträge und Essays

 • 1927: Beobachtungen an Dohlen. In: Journal für Ornithologie 75, S. 511–519. Institut für Vogelforschung Vogelwarte Helgoland Wilhelmshaven.
 • 1931: Beiträge zur Ethologie sozialer Corviden. In: Journal für Ornithologie 79, S. 67–127, Institut für Vogelforschung Vogelwarte Helgoland Wilhelmshaven. (Neudruck in Konrad Lorenz: Über tierisches und menschliches Verhalten . Gesammelte Abhandlungen 1965, Bd. I)
 • 1932: Betrachtungen über das Erkennen der arteigenen Triebhandlungen der Vögel. In: Journal für Ornithologie, 80, S. 50–98. Institut für Vogelforschung Vogelwarte Helgoland Wilhelmshaven.
 • 1935: Der Kumpan in der Umwelt des Vogels. Der Artgenosse als auslösendes Moment sozialer Verhaltensweisen. In: Journal für Ornithologie 83 (Heft 2 und 3), S. 137–215, 289–413, Institut für Vogelforschung Vogelwarte Helgoland Wilhelmshaven. doi:10.1007/BF01905355 ( Nationallizenz ) (Nachdruck 1965 in: Über tierisches und menschliches Verhalten , Bd. I).
 • 1937a: Über den Begriff der Instinkthandlung. Folia Biotheoretica Ser. B. 2, S. 17–50.
 • 1937b: Über die Bildung des Instinktbegriffs. Druckfassung des Vortrags Zur Kritik der Begriffsbildung des Instinktes vom 17. Februar 1936. In: Die Naturwissenschaften 25, S. 289–300, 307–318, 325–331 (Neudruck in Konrad Lorenz: Über tierisches und menschliches Verhalten . Gesammelte Abhandlungen 1965, Bd. I)
 • 1938: Konrad Lorenz und Nikolaas Tinbergen: Taxis und Instinkthandlung in der Eirollbewegung der Graugans. Zeitschrift für Tierpsychologie . Band 2, S. 1–29.
 • 1939: Vergleichende Verhaltensforschung. In: Zoologischer Anzeiger, Supplement 12, S. 69–102.
 • 1939: Über Ausfallerscheinungen im Instinktverhalten von Haustieren und ihre sozialpsychologische Bedeutung. In: Otto Klemm (Hrsg.) Charakter und Erziehung. Bericht über den 16. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Bayreuth vom 2.–4. Juli 1939. Johann Ambrosius Barth Verlag, Leipzig 1939, S. 139–147.
 • 1940a: Die Paarbildung beim Kolkraben. Zeitschrift für Tierpsychologie 3, S. 278–292.
 • 1940b: Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens. In: Zeitschrift für angewandte Psychologie und Charakterkunde 59 (1, 2), S. 2–81. (Umstrittene Inhalte bezüglich Konrad Lorenz Vergangenheit als Nationalsozialist)
 • 1941a: Vergleichende Bewegungsstudien an Anatiden. Journal für Ornithologie 89, S. 194–293 (Neudruck in: Konrad Lorenz: Über tierisches und menschliches Verhalten . Gesammelte Abhandlungen, Bd. II, 1965)
 • 1941b: Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie. In: Blätter für Deutsche Philosophie 15, S. 94–125
 • 1943: Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung. In: Zeitschrift für Tierpsychologie 5 (2), S. 235–409.
 • 1950b: The Comparative Method in Studying innate Behaviour Patterns. Symposia of the Society for Experimental Biology 4, S. 221–268, Oxford.
 • 1950c: Ganzheit und Teil in der tierischen und menschlichen Gesellschaft. In: Studium Generale 3, S. 455–499 (Neudruck in Konrad Lorenz: Über tierisches und menschliches Verhalten . Gesammelte Abhandlungen, 1965, Bd. II)
 • 1953: Die Entwicklung der vergleichenden Verhaltensforschung in den letzten 12 Jahren. Zool. Anz., 16, Suppl., S. 36–58
 • 1954: Morphology and behavior patterns in allied species. In: 1st Conf. on Group Proc. Josiah Macy Jr. Found. New York 1954, S. 168–220
 • 1957: The objectivistic theory of instinct. In: PP Grassé (Hrsg.): L'Instint dans le Comportement des Animaux et de l'Homme. Paris 1956, S. 51–76.
 • 1958: The evolution of behavior. In: Scientific American, 199, 1958, S. 67–78.
 • 1959: Gestaltwahrnehmung als Quelle wissenschaftlicher Erkenntnis. In: Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie 6, S. 118–165.
 • 1959: Psychologie und Stammesgeschichte. In: Evolution der Organismen hrsg. von G. Heberer. Stuttgart
 • 1960: Prinzipien der vergleichenden Verhaltensforschung. Fortschritte der Zoologie 12, S. 265–294.
 • 1961: Phylogenetische Anpassung und adaptive Modifikation des Verhaltens. Z. Tierpsychol., 18, 1961, S. 139–187
 • 1962: The function of colour in coral reef fishes. Proceeding of the Royal Institute of Great Britain 39,
 • 1969: Innate basis of learning. In: On the Biology of Learning ed. by H. Pribram. New York 1969
 • 1971: Der Mensch, biologisch gesehen: Eine Antwort an Wolfgang Schmidbauer. In: Studium Generale Zeitschrift für die Einheit der Wissenschaften im Zusammenhang ihrer Begriffsbildungen und Forschungsmethoden 24, S. 495–515. (ua von Karl Jaspers herausgegeben)
 • 1979: Nonanonymous, collective territoriality in a fish, the Moorish idol (Zanclus cornutus): agonistic and appeasement behaviours. In: Evolution and Cognition, 4, S. 108–135. (Kommentiertes, zu Lebzeiten unveröffentlichtes Manuskript. Herausgegeben 1998)

Postume Ausgaben, Digitalisate

Autobiographisches, Interviews, Briefwechsel

 • mit Franz Kreuzer : Leben ist Lernen. Von Immanuel Kant zu Konrad Lorenz. Ein Gespräch über das Lebenswerk des Nobelpreisträgers. Piper, München und Zürich, 4. Auflage 1988, ISBN 978-3-492-10223-0 (= Serie Piper , Band 223).
 • mit Oskar Heinroth (herausgegeben von Otto Koenig ): Wozu aber hat das Vieh diesen Schnabel? Briefe aus der frühen Verhaltensforschung 1930–1940 . Piper, München und Zürich 1988, ISBN 978-3-492-10975-8 (= Serie Piper , Band 975).
 • My Family and Other Animals. In: Donald A. Dewsbury: Studying Animal Behavior. Autobiographies of the Founders. Chicago University Press, Chicago und London 1985, ISBN 978-0-226-14410-8 , S. 258–287.
 • Eigentlich wollte ich Wildgans werden. Aus meinem Leben . Piper, München und Zürich 2003, ISBN 978-3-492-04540-7 . (Originaltitel: My family and other animals , übersetzt von Wolfgang M. Schleid, mit zusätzlichen Essays von Irenäus Eibl-Eibesfeldt und WM Schleidt. Autobiographische Skizze, die zuvor 1974 in Les Prix Nobel auf Englisch veröffentlicht worden war).

Literatur

 • Änne Bäumer : NS-Biologie. Wissenschaftliche Verlags-Gesellschaft, Stuttgart 1990 ISBN 3-8047-1127-8 .
 • Richard W. Burkhardt: Patterns of Behavior: Konrad Lorenz, Niko Tinbergen, and the Foundation of Ethology. University of Chicago Press, 2005, ISBN 0-226-08090-0 (Paperback-Fassung)
 • Ute Deichmann : Biologen unter Hitler – Vertreibung, Karrieren, Forschung. Frankfurt am Main und New York 1992, ISBN 3-593-34763-6 .
 • Antal Festetics : Konrad Lorenz. Aus der Welt des großen Naturforschers. Piper, München und Zürich 1983, ISBN 3-492-02855-1 ; Neuausgabe: dtv, München 1988, ISBN 3-423-11044-9 .
 • Benedikt Föger und Klaus Taschwer : Die andere Seite des Spiegels. Konrad Lorenz und der Nationalsozialismus. Czernin, Wien 2001, ISBN 3-7076-0124-2 .
 • Theodora J. Kalikow: Die ethologische Theorie von Konrad Lorenz: Erklärung und Ideologie, 1938 bis 1943. In: Herbert Mehrtens und Steffen Richter: Naturwissenschaft, Technik und NS-Ideologie. Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte des Dritten Reiches. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1980 (stw 303), ISBN 3-518-07903-4 .
 • Doris Kaufmann : Konrad Lorenz: Scientific persona, „Harnack-Pläncker“ und Wissenschaftsstar in der Zeit des Kalten Krieges bis in die frühen 1970er Jahre. Ergebnisse des Forschungsprogramms Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Preprint 6. Berlin 2018, ISSN 2511-1833 , doi:10.17617/2.3010668 , Volltext (PDF) .
 • Gerhard Klumbies: Konrad Lorenz 1903–1989. Verhaltensforscher — Professor in Königsberg (1940–45) – Nobelpreis 1973. In: Dietrich Rauschning und Donata v. Nerée (Hrsg.): Die Albertus-Universität zu Königsberg und ihre Professoren. Aus Anlaß der Gründung der Albertus-Universität vor 450 Jahren. Duncker & Humblot, Berlin 1995, S. 619–628, ISBN 3-428-08546-9 (zugleich Universität Königsberg: Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg, Pr.: 1951–1995. Band 29, 1994. Göttinger Arbeitskreis: Veröffentlichung, Nr. 451.)
 • Alfons Schanse: Evolutionäre Erkenntnistheorie und biologische Kulturtheorie. Konrad Lorenz unter Ideologieverdacht. Würzburg 2005, ISBN 3-8260-3015-X ; Online: Google Books
 • Klaus Taschwer und Benedikt Föger: Konrad Lorenz. Biographie. Zsolnay, Wien 2003, ISBN 3-552-05282-8 . [59]
 • Hanna-Maria Zippelius : Die vermessene Theorie. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Instinkttheorie von Konrad Lorenz und verhaltenskundlicher Forschungspraxis. Vieweg, Braunschweig 1992, ISBN 3-528-06458-7 .

Weitere Materialien

Audio

Film

 • Leben ist Lernen. Konrad Lorenz im Gespräch mit Franz Kreuzer . 118 Minuten; ORF 1980. (Zugleich: Konrad Lorenz, Franz Kreuzer: Leben ist Lernen. Von Immanuel Kant zu Konrad Lorenz. Ein Gespräch über das Lebenswerk des Nobelpreisträgers. Piper, München ua 1981, ISBN 978-3-492-00523-4 )

Lorenz als Romanfigur

Im Frühjahr 2008 erschien unter dem Titel Kaltenburg bei Suhrkamp ein Schlüsselroman von Marcel Beyer , [60] in dem – aus der Sicht des Kaltenburg-Schülers Hermann Funk – die Lebensgeschichte „des großen österreichischen Zoologen Ludwig Kaltenburg“ (so der Klappentext ) beleuchtet wird. In einer Rezension in der FAZ wurde auf die Parallelen zwischen Kaltenburg und Lorenz hingewiesen:

„Sie teilen außer den Initialen auch Geburts- und Todesjahr, beide begannen ihre Karriere im Nationalsozialismus, bekleideten eine Professur in Königsberg, waren an ‚rassekundlichen Untersuchungen' beteiligt und gerieten in russische Kriegsgefangenschaft. Wie Lorenz, dem wegen seiner NS-Vergangenheit die Professur in Österreich verwehrt blieb, geht Kaltenburg nach Deutschland. Aber während Lorenz 1950 im Westfälischen eine eigene Forschungsstelle erhielt, wählte Kaltenburg die DDR . Dort begegnet er auch zwei SS-Offizieren wieder, die er aus seiner Posener Zeit kennt: Es sind Knut Sieverding und Martin Spengler, zwei begabte Studenten von Hermann Funks Vater. Martin, der als Bomberpilot abstürzt und in der eurasischen Steppe von einem Nomadenvolk gerettet wird, erregt später mit seinen Installationen als Künstler im Westen ungeheures Aufsehen, der andere, Knut, wird ein angesehener Tierfilmer. In beiden Figuren sind unschwer Joseph Beuys und Heinz Sielmann zu erkennen, der Beuys 1941 zum Bordfunker ausbildete. […] Wie tief die Verstrickung von Lorenz in die medizinischen Verbrechen der Nazis damals wirklich war, konnte nie ganz aufgeklärt werden, und auch Beyer lässt offen, ob Kaltenburg an Experimenten mit Menschen beteiligt war.“ [61]

Siehe auch

Weblinks

Commons : Konrad Lorenz – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Konrad-Lorenz-Forschungseinrichtungen:

Videos:

Belege

 1. Im Original: “for their discoveries concerning organization and elicitation of individual and social behaviour patterns”; nobelprize.org Pressemitteilung des Karolinska Instituts aus dem Jahr 1973
 2. K. Lorenz: Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie. In: Blätter für Deutsche Philosophie. Band 15, 1941, S. 94–125. Siehe dazu auch stadtbibliothek wolfsburg ( Memento vom 28. Februar 2008 im Internet Archive )
 3. * 23. Januar 1862 (Pfarre St. Rochus und Sebastian, Taufbuch Tom. 45, fol. 19)
 4. Adolf Lorenz: Ich durfte helfen. Mein Leben und Wirken. (Von Lorenz besorgte Übers. und Bearbeitung von My Life and Work. Charles Scribner's Sons, New York) L. Staackmann Verlag, Leipzig 1936; 2. Auflage ebenda 1937, S. 318 und öfter.
 5. Hauptstraße 41, 3422 St. Andrä-Wördern; der Verein "Architekturerbe" hat 2020 eine Führung durch dieses Haus angeboten.
 6. Adolf Lorenz: Ich durfte helfen. Mein Leben und Wirken. (Von Lorenz besorgte Übers. und Bearbeitung von My Life and Work. Charles Scribner's Sons, New York) L. Staackmann Verlag, Leipzig 1936; 2. Auflage ebenda 1937, S. 318.
 7. Ute Deichmann: Biologen unter Hitler. Vertreibung, Karrieren, Forschung. Frankfurt am Main, 1992, S. 250
 8. Ralf Bröer: Lorenz, Konrad. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 864.
 9. Fritz Knoll , Professor für Botanik in Wien, in einem Brief vom 17. Oktober 1937; zitiert aus Deichmann, 1992, S. 251. Die Ablehnung von Lorenz' ethologischer Forschung war eine Folge der Ablehnung der Darwin'schen Evolutionstheorie in akademischen Kreisen „aufgrund der Macht der katholischen Kirche“ (Deichmann, ebd.)
 10. Katalogzettel Universitätsbibliothek Wien
 11. Nachweis des abgelehnten Antrags "Untersuchungen über die Instinkthandlungen bei Entenvögeln" im Informationssystem GEPRIS Historisch. Deutsche Forschungsgemeinschaft, abgerufen am 1. Juni 2021 (deutsch).
 12. So Fritz von Wettstein in einer Stellungnahme vom 14. Dezember 1937; zitiert aus Deichmann, 1992, S. 251. „Tatsache ist, dass die Schwester seiner Frau mit einem jüdischen Industriellen verheiratet war.“
 13. Zitiert aus Deichmann, 1992, S. 252
 14. Zitiert aus Deichmann, 1992, S. 252.
 15. Leopoldina: Curriculum Vitae Prof. Dr. Konrad Zacharias Lorenz. Auf: leopoldina.org , eingesehen am 1. Oktober 2019.
 16. Zitiert nach Klaus Taschwer , Benedikt Föger : Konrad Lorenz. Biographie. Wien, 2003, S. 84–85. Zum Entstehen dieser Biografie und zum Auffinden der zitierten Beitrittserklärung siehe auch „Der Führer der Graugänse.“ ( Memento vom 2. Februar 2014 im Internet Archive )
 17. a b Ralf Bröer: Lorenz, Konrad. 2005, S. 864.
 18. Ulf Geuter: Die Professionalisierung der deutschen Psychologie im Nationalsozialismus. Frankfurt am Main, 1984, S. 131
 19. Hans Thomae: Psychologie in der modernen Gesellschaft. Hamburg, 1977, S. 154
 20. Konrad Lorenz (1941): Kant's Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie.
 21. Rudolf Hippius ua: Volkstum, Gesinnung und Charakter. Berichte über psychologische Untersuchungen an Posener deutsch-polnischen Mischlingen und Polen, Sommer 1942. Stuttgart/Prag, Verlag W. Kohlhammer, 1943. Lorenz wird in der Einleitung des Buches als Mitarbeiter erwähnt und besaß ein Exemplar mit Hippius' handschriftlicher Widmung „Meinem Forschungskameraden“ (so Taschwer/Föger, 2003, S. 118).
 22. so die durch diverse Originalquellen belegte Darstellung in Deichmann, 1992, S. 261–264
 23. Für den 21. September 1939 war in Leipzig beispielsweise ein Vortrag von Lorenz angekündigt über „Aufstieg und Verfall bei Mensch und Tier“, der wegen des Kriegsausbruchs aber ausfiel; Deichmann, 1992, S. 254
 24. Zitiert aus Taschwer/Föger, 2003, S. 99. Die Zitate stammen aus einem Brief Lorenz' an Eduard Baumgarten und beziehen sich auf „ Max Hartmann , Alfred Kühn , Otto Koehler , Erich von Holst , Fritz Süffert und Gustav Kramer
 25. Zitiert nach Änne Bäumer: NS-Biologie. Stuttgart 1990, S. 201.
 26. Zitiert nach Taschwer/Föger 2003, S. 91.
 27. Eine ausführliche Übersicht zu Lorenz' in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publizierten Forderungen nach einer „Aufartung und Verbesserung von Volk und Rasse“ sowie seines Plädoyers für eine „bewußte, wissenschaftlich unterbaute Rassenpolitik“ hat Ute Deichmann in ihrem Standardwerk Biologen unter Hitler auf den Seiten 254–260 zusammengestellt.
 28. Theodora J. Kalikow: Die ethologische Theorie von Konrad Lorenz: Erklärung und Ideologie, 1938 bis 1943. In: Herbert Mehrtens , Steffen Richter: Naturwissenschaft, Technik und NS-Ideologie. Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte des Dritten Reiches. Frankfurt a. M., 1980, S. 189
 29. The Guardian: Levi's memoir beats Darwin to win science book title.
 30. So die Aussage von Erich von Holst in einem Brief vom 13. Februar 1950; zitiert in: Deichmann, 1992, S. 265.
 31. Jürgen Kaube : Er war die bekannteste Mutter seiner Epoche. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nr. 209 vom 9. September 2009, S. N4, Volltext
 32. Marga Vicedo: The Nature and Nurture of Love. From Imprinting to Attachement in Cold War America. University of Chicago Press, Chicago 2013, S. 57, ISBN 978-0-226-02055-6 .
 33. The Family, to Lorenz, Is All. Interview mit Konrad Lorenz in: The New York Times. 22. Januar 1970, S. 39.
 34. Marga Vicedo: The Father of Ethology and the Foster Mother of Ducks: Konrad Lorenz as Expert on Motherhood. In: Isis. Band 100, Nr. 2, 2009, S. 263–291 [hier S. 291], doi:10.1086/599553 .
 35. Konrad Lorenz: Der Abbau des Menschlichen , 1983, S. 243.
 36. Konrad Lorenz (1959): Gestaltwahrnehmung als Quelle wissenschaftlicher Erkenntnis.
 37. Jost Herbig, Rainer Hohlfeld (Hrsg.): Die zweite Schöpfung , München Wien 1990, S. 169
 38. Hoimar von Ditfurth, Innenansichten eines Artgenossen , Düsseldorf 1989, S. 249
 39. Konrad Lorenz: Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung.
 40. Zitiert aus Taschwer/Föger 2003, S. 234.
 41. Konrad Lorenz in einem Gespräch anlässlich seines 85. Geburtstags, in: Natur , Nr. 11, München 1988.
 42. Kalikow 1980, S. 210.
 43. Taschwer/Föger, 2003, S. 286 f.
 44. knerger.de:Das Grab von Konrad Lorenz
 45. Mitgliedseintrag von Konrad Lorenz (mit Bild) bei der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina , abgerufen am 27. Juni 2016.
 46. Member History: Konrad Lorenz. American Philosophical Society, abgerufen am 22. November 2018 .
 47. Uni Salzburg entzieht Konrad Lorenz die Ehrendoktorwürde. Auf: faz.net vom 18. Dezember 2015
 48. Uni widerruft Ehrendoktorat für Konrad Lorenz. Auf: salzburg.orf.at vom 17. Dezember 2015
  Beschluss vom 15.12.2015 des Senats der Paris Lodron Universität Salzburg im Einvernehmen mit dem Rektorat über die Aberkennung von Ehrungen.
 49. Streit um Konrad Lorenz Wie verhielt sich der Verhaltensforscher? 21. Dezember 2015, abgerufen am 28. November 2020 .
 50. I. Bretherton: The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. In: Developmental psychology , 1992, Bd. 28:5, S. 762doi:10.1037/0012-1649.28.5.759
 51. Oskar Heinroth : Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der Anatiden. In: Berichte des V. Int. Ornithologen Kongresses Berlin 1910, S. 559 ff.
 52. Konrad Lorenz: Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression. Dr. G. Borotha-Schoeler Verlag, Wien 1963, S. 265
 53. Hanna-Maria Zippelius : Die vermessene Theorie. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Instinkttheorie von Konrad Lorenz und verhaltenskundlicher Forschungspraxis. Braunschweig, 1992, S. 6
 54. Ingo Brigandt: The Instinct Concept of the Early Konrad Lorenz. In: Journal of the History of Biology. Band 38, 2005, S. 571–608, 2005, doi:10.1007/s10739-005-6544-3 , Volltext (PDF) .
 55. John Alcock : Das Verhalten der Tiere aus evolutionsbiologischer Sicht. G. Fischer, Stuttgart, Jena und New York 1996, S. 24, ISBN 978-3-437-20531-6 .
 56. Tania Munz: „My Goose Child Martina“: The Multiple Uses of Geese in the Writings of Konrad Lorenz. In: Historical Studies in the Natural Sciences. Band 41, Nr. 4, 2011, S. 405–446, ISSN 1939-1811 ,doi:10.1525/hsns.2011.41.4.405 .
 57. Taschwer/Föger 2003, S. 289.
 58. Weiterentwicklungen dieses Aspektes mit tabellarischer Übersicht finden sich bei Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1995/3. überarbeitete Auflage) Die Biologie menschlichen Verhaltens, Grundriß der Humanethologie, München, Piper, Seite 206 und Gerhard Medicus (2015/3. überarbeitete Auflage) Was uns Menschen verbindet – Humanethologische Angebote zur Verständigung zwischen Leib- und Seelenwissenschaften, Berlin, VWB-Verlag, Seiten 64–65.
 59. Rezensionen auf science.orf.at ( Memento vom 4. Dezember 2004 im Internet Archive ) ( ORF Wissenschaft) und freitag.de (Wochenzeitung Freitag)
 60. Marcel Beyer : Kaltenburg . Roman, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-518-46103-7 .
 61. Hubert Spiegel: Die Nacht, in der es tote Krähen regnete. Literaturbeilage zur Leipziger Buchmesse, FAZ vom 12. März 2008.