Denne artikkelen er også tilgjengelig som en lydfil.

Max Planck Society

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Max Planck Society
å fremme vitenskap
(MPG)
juridisk form registrert forening
grunnleggelse 26. februar 1948
Sete Berlin
Kontor München
forløper Kaiser Wilhelm Society for the Advancement of Science
hensikt Grunnundersøkelser
Stol Martin Stratmann (president) [1]
omsetning 2.497.793.785 euro (2019)
Ansatte 21.200 (2020) [2]
Nettsted www.mpg.de
Generell administrasjon av MPG, München
Inngang til den generelle administrasjonen
50 år av Max Planck Society; stående Otto Hahn og Adolf Grimme (fra høyre). Frimerke fra 1998

Max Planck Society for the Advancement of Science e. V. ( MPG ) er en av de ledende tyske institusjonene innen grunnforskning . Den ideelle organisasjonen med sitt lovfestede sete i Berlin har 86 juridisk avhengige forskningsinstitutter og -fasiliteter i hele Tyskland. Generaladministrasjonen i München , som ledes av en eller flere generalsekretærer, fungerer som et hjelpeorgan for styret. I følge vedtektene fortsetter Max Planck Society "tradisjonen til det tidligere Kaiser Wilhelm Society for the Advancement of Science e. V. fortsatte ”. [3]

Max Planck Society nyter verdensomspennende anerkjennelse. I 2006 kåret ikke-universitetsforskningsinstitusjoner det til verdens beste forskningsinstitusjon uten universitet ved Times Higher Education Supplement Ranking [4] . I følge den samme akademiske fagfellevurderingen ble den rangert som nummer tre i global teknologiforskning bak AT&T og Argonne National Laboratory .

Struktur og oppgaver

Max Planck Society e. V. driver for tiden 86 (fra januar 2020) juridisk uavhengige institutter og forskningsfasiliteter. [5] Finansieringen kommer hovedsakelig fra offentlige midler fra føderale og statlige myndigheter. Unntak er Max Planck Institute for Coal Research Foundation og Max Planck Institute for Iron Research som uavhengige juridiske enheter, samt Max Planck Institute for Plasma Physics , som bare har blitt finansiert av Free State of Bayern, den føderale regjeringen og Euratom -midler siden det ble grunnlagt vilje. Max Planck Institute for Plasma Physics var et GmbH til 1970, før det ble gjengitt uten eiendeler og overført til MPG.

Max Planck Society for the Advancement of Science kjenner bare vitenskapelige medlemmer - som regel er dette direktørene for de juridisk avhengige Max Planck -instituttene og eksterne vitenskapelige medlemmer - samt støttemedlemmer, som enten kan være fysiske personer eller juridiske enheter som som selskaper, som fremmer ideell forskning i Max Planck Institutes.

Max Planck Society er først og fremst dedikert til grunnforskning innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora og jobber i samarbeid med universitetene , men forblir uavhengig av dem. Den omhandler forskningsmål som på grunn av deres tverrfaglighet eller de høye ressursene som kreves, ikke kan oppnås av andre grunnforskningsinstitutter.

Forskningsresultatene tjener allmennheten og har som mål å skape prioriteringer for utmerket forskning på visse forskningsområder i tillegg til forskning ved universiteter og andre forskningsorganisasjoner.Harnack -prinsippet blir ofte sitert her som en definerende strukturell tilnærming.

Max Planck Society er representert av sin respektive president i den såkalte Alliance of Science Organizations, der lederne for tyske forskningsorganisasjoner regelmessig konsulterer og utveksler ideer.

historie

Etter den ubetingede overgivelsen av det tyske riket i mai 1945 begynte systemet med tysk forskning å bli omorganisert. Så Kaiser Wilhelm Society (KWG) ble gjenoppbygd fra Göttingen under ledelse av Ernst Telschow , hvis fungerende president var Max Planck , medstifter av kvantefysikk . Etter at han kom tilbake fra internering i England, etterfulgte Otto Hahn ham 1. april 1946. September 1946, på initiativ av de britiske okkupantene, ble et nytt forskningsselskap grunnlagt i Bad Driburg under navnet "Max Planck Society" i den britiske sonen , ettersom britene insisterte på et annet navn for KWG. Max Planck, den gang åttiåtte, ble ærespresident. Den militære guvernøren i den amerikanske okkupasjonssonen, general Lucius D. Clay , planla å oppløse KWS fullstendig. Det var først i slutten av 1947 at han forlot denne planen. Dagens Max Planck Society ble stiftet 26. februar 1948 i de britiske og amerikanske okkupasjonssonene under presidentskapet for Otto Hahn og ledelse av generalsekretær Ernst Telschow som etterfølgerorganisasjon for Kaiser Wilhelm Society (KWG) i Göttingen . [6] 24. februar 1948 ble det første Max Planck Society, som bare var aktivt i den britiske sonen, oppløst for å gi plass til det nye etablissementet. I likhet med emblemet til Kaiser Wilhelm Society viser emblemet til Max Planck Society Minerva , den romerske gudinnen for taktisk krigføring, skipsbygging og visdom, som blir æret som kunnskapens vokter og beskytter av diktere og lærere.

Dette nystiftede Max Planck Society inkluderte først instituttene for de britiske og amerikanske okkupasjonssonene , de såkalte bizones , som fremdeles eksisterte på den tiden. Det var først i november 1949 at de tidligere KWG -instituttene, som ligger i den franske okkupasjonssonen, meldte seg inn i Max Planck Society, og i 1953 de tidligere Berlin -instituttene, som i mellomtiden hadde blitt slått sammen til German Research University Foundation. Instituttene for KWG som ligger i den sovjetiske okkupasjonssonen ble lagt til Academy of Sciences (senere: Academy of Sciences of the DDR ) under Robert Havemann .

I utgangspunktet ble hvert institutt finansiert utelukkende av landet der det var basert innenfor rammen av kulturell suverenitet. Allerede før Forbundsrepublikken Tyskland ble stiftet, 24. mars 1949, ble det inngått statsavtale om finansiering av vitenskapelige forskningsinstitusjoner , den såkalte Königstein State Agreement , der transnasjonal finansiering ble fastsatt. Denne statsavtalen ga direkte finansiering til Max Planck Society. V. sikkert. Avtalen ble opprinnelig inngått i fem år og deretter forlenget til 1959 og deretter flere ganger til slutten av 1969. Fram til 1964 finansierte forbundsstatene investeringsutgifter bare i begrenset omfang. Siden slutten av 1950 -tallet har den føderale regjeringen finansiert strukturelle investeringer på grunnlag av tilskudd i henhold til seksjon 64a i rikets budsjettkodeks .

Fra 1964 ble det inngått en administrativ avtale mellom den føderale regjeringen og forbundsstatene, som sørget for lik medfinansiering av forbundsstatene for investeringer og den føderale regjeringen for løpende driftskostnader. Siden den føderale regjeringen godkjente sine tilskudd via en administrativ handling - tilskuddsmelding med godkjenningsvilkår - og statene basert på Königstein -statsavtalen gjennom kontoret som ble opprettet for dette formålet (forgjenger for BLK -kontoret og nå GWK -kontoret ), godkjennelse av forbundsstatens midler var ikke ensartet og regulert annerledes. På oppfordring fra revisjonskontorene ble det derfor for første gang i 1968 innført forvaltningsreglement som de føderale og statlige myndighetene har søkt ensartet om. Disse finansieringsbestemmelsene har blitt forbedret i løpet av de neste årene. Med budsjetteringen var det en betydelig økning i fleksibiliteten innen jobbstyring, dekningskvalifikasjon og bruk av tilleggsinntekt.

Med omorganiseringen av budsjettloven i 1969 fra føderale og statlige myndigheter og tillegg av artikkel 91b i grunnloven , ble grunnlaget lagt for rammeavtalen for forskningsfinansiering undertegnet i 1975 og gjennomføringsavtalen for Max Planck Society , som angir finansieringsgrunnlag og nødvendige koordineringsprosedyrer mellom den føderale regjeringen og landene regulerer.

Da det ble grunnlagt i 1948, omfattet Max Planck Society 25 institutter og forskningssentre med et budsjett på rundt syv millioner merker (justert for kjøpekraft i dagens valuta: rundt 18,2 millioner euro). I 1960 hadde Max Planck Society 40 institutter og forskningsfasiliteter med totalt rundt 2600 ansatte, 750 av dem forskere, og hadde et årlig budsjett på nesten 80 millioner merker (rundt 186,8 millioner euro justert for kjøpekraft). I 2017 hadde antallet institutter steget til 84 Max Planck institutter og fasiliteter, hvorav fem var i utlandet. Det årlige budsjettet (nesten 1,8 milliarder euro) og antall ansatte (ca. 22 000) har også økt betydelig. [5]

Etter at de fem nye forbundsstatene sluttet seg til Forbundsrepublikken Tyskland, ble det mellom 1990 og 2002 totalt 18 nye institutter, et forskningssenter og et underinstitutt grunnlagt i de nye forbundsstatene. Dette økte antallet institutter med rundt en tredjedel. Rundt 4000 ansatte forsker på institutter og fasiliteter i de nye føderale statene. I et såkalt "umiddelbart program" etter den politiske endringen ble det nedsatt en rekke arbeidsgrupper ved universitetene. Utvidelsen i de nye forbundsstatene ble delvis finansiert av et skifte fra vest til øst, ettersom 740 jobber måtte kuttes i de gamle føderale statene i samme periode som en del av det "føderale konsolideringsprogrammet". [7]

Max Planck Institute for Coal Research og Max Planck Institute for Iron Research er juridisk uavhengige.

I 2003 initierte Max Planck Society Berlin -erklæringen om åpen tilgang til vitenskapelig kunnskap og designet deretter et elektronisk arkiv for publikasjoner av MPG -ansatte, eDoc -serveren , som for tiden inneholder godt 21 000 fulltekster, hvorav 9 000 er offentlig tilgjengelige.

Commission on the History of the Kaiser Wilhelm Society under National Socialism (1999-2005)

I 1997 opprettet daværende president for Max Planck Society, biologen Hubert Markl , presidentkommisjonen "History of the Kaiser Wilhelm Society under National Socialism" med godkjenning av styret og senatet. Det ble ledet av to historikere som ikke tilhører Max Planck Society: Reinhard Rürup (Technical University Berlin) og Wolfgang Schieder (University of Cologne). [8] Det er sant at den 26. februar 1948 ble det - fra et juridisk synspunkt - opprettet en ny tysk vitenskapelig institusjon. Med sine mangfoldige institusjonelle og personlige forbindelser er imidlertid Max Planck Society en direkte etterfølger til Kaiser Wilhelm Society grunnlagt i 1911. Fortiden deres og spesielt deres forhold til naziregimet er en del av fortiden til Max Planck Society.

Forholdet mellom Kaiser Wilhelm Society og det nazistiske systemet, de vitenskapelige, politiske og vitenskapelige politiske handlingene til dets representanter og forskere i nasjonalsosialismens tid, så vel som konsekvensene av disse handlingene for Max Planck Society, bør være så fullstendige som mulig , uten forbehold og uten institusjonell skjevhet bør forskes og publiseres. Av denne grunn ble uavhengige historikere betrodd formannskapet i presidentkommisjonen og styringen av arbeidet, samt eksterne forskere med ledelse og gjennomføring av forskningsprogrammet. Kommisjonen hadde sitt eget institusjonelle "forskningsprogram", som ble ledet suksessivt av Doris Kaufmann , Carola Sachse , Susanne Heim og Rüdiger Hachtmann . Kontoret til forskningsprogrammet lå ved MPI for Science of History. [9] Resultatene av forskningsprogrammet ble publisert i 1999. [10] Kommisjonen avsluttet arbeidet i slutten av 2005. Resultatene av kommisjonen har dukket opp i bokserien " History of the Kaiser Wilhelm Society under National Socialism ", som mellom 2000 og 2008 omfattet 17 bind. [11]

Forskningsprogram "The History of the Max Planck Society" (siden 2015)

Et forskningsprogram om historien til Max Planck Society (forkortet: GMPG ) har eksistert siden februar 2015, som er basert på Max Planck Institute for Science of History i Berlin. Det nye prosjektet ble besluttet i midten av 2014; det er ment å undersøke historien til Max Planck Society mellom 1948 og 2002 i alle dens fasetter. Jürgen Renn (Berlin), Carsten Reinhardt (Bielefeld) og Jürgen Kocka (Berlin) utgjør staben i forskningsprogrammet. [12] [13] Prosjektleder er vitenskapshistorikeren Florian Schmaltz. I 2017 publiserte forskningsprogrammet en rapport om arbeidet som er utført siden 2014. [15] Siden 2017 har Preprints- serien i forskningsprogrammet publisert arbeider om historien til tysk-israelske akademiske forhold, historien om like muligheter mellom 1988 og 1998, og deltakelse og medbestemmelse i forskning . [16]

motto

Max Planck Society bruker ofte et sitat fra Max Planck som et slags motto: "Søknaden må innledes med anerkjennelse." [17] Også en oversikt over historien til Kaiser Wilhelm Society og MPG av Dieter Hoffmann , Birgit Kolboske og Jürgen Renn vedtar dette uttrykket. [18] Sitatet lyder i sin helhet:

"[Det vil] være i tråd med bestrebelsene i vårt samfunn [dvs. Kaiser Wilhelm Society], som ser sin viktigste oppgave ved etablering og vedlikehold av vitenskapelige forskningsinstitutter, hvis den gamle sannheten også blir verdsatt eksternt i møtene som, Som på alle arbeidsområder, så også i det som er dedikert til naturkreftene, må applikasjonen gå foran kunnskap , og jo finere detaljer er der vi kan følge naturen på hvilken som helst vei, jo rikere og mer bærekraftig den er blir Vis fortjeneste som vi er i stand til å trekke fra vår kunnskap. "

- Max Planck, oktober 1919 [19]

organisasjon

Medlemmer

Som forening har Max Planck Society medlemmer; På den ene siden, de vitenskapelige medlemmene, som vanligvis også er direktører for en avdeling ved et Max Planck -institutt, og de støttende medlemmene, som er delt inn i personlig støttende medlemmer og bedriftsstøttende medlemmer (f.eks. Selskaper, foreninger og kommuner). [20] Forskere som jobber tett med en MPI kan utnevnes til såkalte eksterne vitenskapelige medlemmer.

emblem

Som med forgjengeren, Kaiser Wilhelm Society, representerer symbolet til Max Planck Society hodet til Minerva , datter av Jupiter og gammel italiensk gudinne for visdom og kunst. Det pryder også merkene til medlemmer av Max Planck Society.

Seksjoner

Max Planck Institutes er tilordnet en av de tre seksjonene, avhengig av forskningsretningen:

 • Den biologisk-medisinske seksjonen består av 27 Max Planck-institutter og syv forskningsfasiliteter som gjenspeiler biovitenskapen i "hele bredden". Til tross for dette mangfoldet er nevrobiologi , der tolv institutter er involvert, det "overordnede forskningsfokuset". [21]
 • Den kjemisk-fysisk-tekniske seksjonen består av 32 Max Planck-institutter, hvis arbeid kan deles inn i "tre brede fagområder": materie, kompleks interaksjon og nytt lys. [22]
 • Seksjonen humaniora, sosial og humaniora består av 19 Max Planck -institutter, inkludert totalt åtte juridiske institutter. [23]

Presidenter

Generell administrasjon

Den generelle administrasjonen i München administrerer den daglige virksomheten i selskapet og støtter selskapets organer, og spesielt instituttene, når de utfører sine administrative oppgaver. Det ledes av en eller flere generalsekretærer, opprinnelig referert til som daglig leder og utøvende medlem av styret.

Tidligere generalsekretærer:

Regler og prosedyrer for Max Planck Society

Max Planck Society har interne regler og prosedyrer, hvorav noen har blitt publisert på Internett. [25] Utvalgte prosedyrer og forskrifter er:

 • Vedtektene til Max Planck Society for Advancement of Science . [26] Vedtektene regulerer de grunnleggende strukturene til Max Planck Society og Max Planck Institutes; Alle institutter bør også ha en vedtekt i henhold til § 28 (2). I henhold til vedtektens § 1 (2) driver «samfunnets institutter» «vitenskapelig forskning fritt og uavhengig».
 • Dokumentet Basic Science in Orderly Responsibility. Om styringen av Max Planck Society er det en kommentar til vedtektene og en forklaring av Max Planck Society's styring og juridiske rammer av advokaten Wolfgang Schön [27] fra 2015. [28]
 • Reglene for ivaretakelse av god vitenskapelig praksis [29] ble vedtatt i slutten av 2000 og sist endret i 2009. I tilknytning til dette er forretningsorden for mistanke om vitenskapelig mislighold [30] og retningslinjene fra Det vitenskapelige råd for utnevnelse av ombudspersoner i Max Planck -instituttene og seksjonene . [31]

Ytterligere forskrifter eksisterer for rådgivende råd og forstanderskap i Max Planck Institutes; rådgivende styrer "representerer det sentrale instrumentet for den selvstøttede vitenskapelige evalueringen av instituttene i Max Planck Society". [32] [33] Forstanderskapene til Max Planck Institutes, derimot, skal etablere "forbindelsen til publikum". [34] Det skal opprettes et forstanderskap ved hvert institutt. En katalog med alle 534 kuratorer for Max Planck Institutes ble publisert i 2019. [35]

finansiering

Max Planck Society er for det meste (2006: ca. 82%) institusjonelt finansiert gjennom tilskudd fra føderale og statlige myndigheter på grunnlag av MPG -implementeringsavtalen. Inntektene fra aktiviteten som er finansiert med offentlige midler (fra ekspertrapporter, salg av utstyr, lisensutnyttelse-se Max-Planck-Innovation GmbH) skal anslås i det totale budsjettet til MPG som en reduksjon i tilskuddet. MPG e. V. samt de to juridisk uavhengige Max Planck Institutes danner et såkalt applikasjonsfellesskap, og det samlede budsjettet består av tre juridisk separate delbudsjetter, som hver har sine egne styringsprinsipper. I tillegg til denne institusjonelle finansieringen av søkerfellesskapet, kan den føderale regjeringen og medfinansieringsstatene godkjenne såkalt spesialfinansiering, noe som imidlertid krever godkjennelse fra den føderale regjeringen og de andre statene på grunn av mulige konsekvensgebyrer. Den føderale og statlige regjeringen har delt disse tilskuddene likt siden 1965. Størrelsen på tilskuddet bestemmes av den føderale delstatskommisjonen for utdanningsplanlegging og forskningsfinansiering , [36] siden 2008 av Joint Science Conference på grunnlag av det generelle budsjettet som skal legges fram av MPG. Juridisk sett tilsvarer dette en søknad om institusjonell finansiering (jf. §§ 23, 44 BHO). Ytterligere inntekt inkluderer tilskudd til gjennomføring av såkalte tredjepartsfinansierte prosjekter, som finansieres av forbundsregeringen, forbundsstatene og EU på grunnlag av standardiserte godkjenningsvilkår samt gjennom tilskudd fra industrien innenfor rammen av såkalt skatteprivilegert kontraktsforskning. De såkalte private foreningens eiendeler til MPG e. V. er kartlagt innenfor det samlede budsjettet som en virksomhet i henhold til § 26 BHO, uten å være en. De innkommende donasjonene, legatene, arvene, de juridisk avhengige stiftelsene og konferansefasilitetene til MPG e. V. Ringberg slott og Harnack -huset forvaltes innenfor foreningens eiendeler.

På grunn av den nesten fullstendige finansieringen fra offentlige midler, ble Max Planck Society e. V. gjennom de statlige revisjonskontorene som er ansvarlige for de juridisk avhengige Max Planck-instituttene basert på hjemstedet og den generelle administrasjonen, de såkalte sentralt vurderte midlene og private eiendeler gjennom Bayern. Supreme Audit Office og Federal Audit Office på grunnlag av §§ 91 BHO, BayHO revidert. Statens revisjonskontorer fungerer som hjelpeorganer i parlamentene og kontrollerer gjennom sin virksomhet faktisk ledelsen, dvs. vitenskapsdepartementene, som overfører statlige midler til MPG e. V. godkjenne. For å unngå dobbeltrevisjon har FRGs revisjonskontorer en revisjonsavtale for MPG e. V. stengt.

I 2019 var det totale budsjettet til Max Planck Society 2,498 milliarder euro. [37]

Planlegging av sikkerhet gjennom kontinuerlige budsjettøkninger er gitt med Pakt for forskning og innovasjon .

Max Planck Foundation har eksistert siden 2006 og bruker midlene samlet ut til forskningsprosjekter av Max Planck Society.

Strategisk innovasjonsfond: Flere programmer fra Max Planck Society er finansiert fra "Strategic Innovation Fund", som ble opprettet i 2002 på grunnlag av anbefalingene fra "International Commission for System Evaluation of the German Research Foundation and Max Planck Samfunn". [38] Finansierte programmer bekymrer seg for likestilling av kvinner i "Minerva" -programmet, ungdomsutvikling etter "emner Open Max Planck Research Group", "Max Planck Fellow" -programmet om samarbeid med universiteter og internasjonalt samarbeid i "Max Planck Centers" . Volumet av Strategic Innovation Fund utgjør 90,9 millioner euro i 2011. [39]

Forskningsinstitusjoner i Max Planck Society

Forskningsfasilitetene til Max Planck Society er delt inn i 86 vitenskapelig uavhengige Max Planck institutter, forskningssentre og arbeidsgrupper.

Max Planck forskergrupper ved universiteter

I løpet av de siste årene har såkalte “Max Planck Research Groups” begynt å bli opprettet ved flere universiteter. Disse midlertidige, tverrfaglige gruppene er ment å ytterligere styrke nettverket av Max Planck Institutes med universitetene. Disse Max Planck -forskergruppene er ikke forskningsinstitusjoner i Max Planck Society. V., men om forskningsenheter ved universiteter. Lederne og de ansatte er ansatt ved universitetene. Finansiering er som regel basert på like tilskudd fra budsjettet til MPG e. V og universitetet. Ansettelsesprosedyren og evalueringen er basert på de avtalte forskriftene (felles ansettelser, evaluering i henhold til rådgivende styreregler i MPG e.V.).

Andre fasiliteter

 • Arkivet til Max Planck Society (navn til 2006: Archive for the History of Max Planck Society ) er et arkiv grunnlagt i 1975 i Berlin -distriktet Dahlem . Dens oppgave er å sentralt sikre, samle inn og få tilgang til filene til to forskningsorganisasjoner : Max Planck Society som ble grunnlagt i 1948 og forgjengeren, Kaiser Wilhelm Society (KWG) grunnlagt i 1911 [41] .
 • Berlin -kontoret til Max Planck Society, som ligger i WissenschaftsForum Berlin , koordinerer MPGs kontakter med politikk og andre vitenskapelige organisasjoner og er en del av den generelle administrasjonen.
 • Max Planck Digital Library er et sentralt anlegg i Max Planck Society. Den støtter forskere fra alle Max Planck -institutter med en bred portefølje av tjenester innen informasjonsformidling, publiseringstjenester og forskningsdatahåndtering . MPDLs oppgave er å gi MPG -forskere optimal tilgang til vitenskapelig informasjon, å skaffe en bærekraftig infrastruktur for vitenskapelig informasjonshåndtering og å støtte MPG i retningslinjene for åpen tilgang . MDPL er en av de største mottakerne av vitenskapelig informasjon i Europa. Den organiserer tilgang til et bredt spekter av vitenskapelige tidsskrifter, e-bøker , spesialiserte databaser og omfattende publikasjonstjenester med åpen tilgang. Sammen med bibliotekene ved Max Planck Institutes sikrer det tilgang på vitenskapelig informasjon og publikasjonsalternativer [42] [43] .
 • Max Planck Computing & Data Facility (MPCDF) i Garching nær München driver to toppmoderne superdatamaskiner og flere serverklynger og gir dermed infrastrukturen og ekspertisen for vitenskapelige beregninger og (data) tjenester for andre Max Planck-institusjoner sentralt. . Anlegget kom fra Institute for Plasma Physics (IPP) i 2015 og opererte tidligere som Rechenzentrum Garching (RZG). [44]
 • Die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG, zusammen mit derUniversität Göttingen )
 • Das „Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft“ in München; das Labor wurde bis 2013 von zwei Instituten betrieben. [45]
 • Das Harnack-Haus ist eine wissenschaftliche Tagungs- und Begegnungsstätte in Berlin-Dahlem und ist Teil des sog. Privaten Vereinsvermögens der MPG e. V., das getrennt von dem öffentlichen finanzierten Haushalt verwaltet und bewirtschaftet wird.
 • Schloss Ringberg ist eine Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft und ist ebenfalls Teil des sog. Privaten Vermögens.
 • Die Informationsvermittlungsstellen der MPG (IVS-BM und IVS-CPT) sind verantwortlich für die wissenschaftliche Informationsvermittlung für Mitarbeiter und Gäste der MPG.
 • Beteiligt am Munich Quantum Valley

Tochtergesellschaften

Für die Patentierung und Verwertung der Forschungsergebnisse wurde von der Max-Planck-Gesellschaft e. V. 1970 eine Verwertungsgesellschaft gegründet, die 2008 in Max-Planck-Innovation GmbH umbenannt wurde. Diese ist eine kommerzielle GmbH und 100%ige Tochter der MPG e. V. und verwertet die Erfindungen aus dem Bereich der Max-Planck-Institute auf Kommissionsbasis (in eigenem Namen, aber auf Rechnung der MPG e. V.). Sie erhält ihre Verwertungsaufwendungen einschließlich eines steuerlich angemessenen Gewinns von der MPG e. V. auf Basis eines Kommissionsvertrages von 1980, geändert 2002, ersetzt. Daneben hat die MPG e. V. der Max-Planck-Innovation GmbH seit 1995 wegen der Synergieeffekte auch die Patentverwaltung übertragen, die bis dahin in einem Patentreferat der Generalverwaltung angesiedelt war. Hierfür erhält die Max-Planck-Innovation ebenfalls ein Entgelt in Form des Aufwendungsersatzes. [46] Pro Jahr werden durchschnittlich 130 Erfindungen bewertet, von denen schließlich 80 bis 100 zu einer Patentanmeldung führen.

Eine weitere Tochtergesellschaft der Max-Planck-Gesellschaft, die Minerva Stiftung GmbH , [47] fördert den wissenschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und Israel .

Anfang 2013 wurde mit der Max-Planck-Stiftung für Internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit die dritte Tochtergesellschaft gegründet. Die Stiftung führt juristische Beratung und Fortbildungen in Konfliktgebieten und Transformationsstaaten durch.

Internationale Zusammenarbeit

Die Max-Planck-Gesellschaft und die einzelnen Max-Planck-Institute verfügen über verschiedene Ebenen der internationalen Zusammenarbeit: [48] Zum einen existieren seit längerer Zeit Max-Planck-Institute außerhalb von Deutschland: das Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen und zwei kunstgeschichtliche Institute, die Bibliotheca Hertziana und dasKunsthistorische Institut in Florenz (KHI). Während die Bibliotheca Hertziana schon seit 1913 ein Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war, ist das KHI Florenz seit dem Jahr 2002 Teil der Max-Planck-Gesellschaft. Neugründungen sind das Max Planck Florida Institute for Neuroscience [49] (2008) in den USA und das Max-Planck-Institut für internationales Verfahrensrecht in Luxemburg (2012). [50] Weiterhin existieren sogenannte Max Planck Center in Indien, Südkorea, Japan, USA, Israel, der Schweiz und Dänemark.

Partner-Institute existieren in Shanghai und Buenos Aires : Das „CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology“ in Shanghai wurde 2005 gegründet, [51] das „Biomedicine Research Institute of Buenos Aires – CONICET-Partner Institute of the Max Planck Society“ (IBioBA-MPSP) existiert seit 2011. [52] [53]

Die einzelnen Max-Planck-Institute verfügen außerdem über zahlreiche internationale Kooperationen auf ihren jeweiligen Forschungsgebieten.

Seit 1974 arbeitet die Max-Planck-Gesellschaft auch mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften zusammen. Beginn der Zusammenarbeit war ein Besuch des damaligen Präsidenten Reimar Lüst in China. Seitdem existiert ein Wissenschaftler-Austausch, über den bisher rund 2000 chinesische Wissenschaftler an Max-Planck-Instituten geforscht haben und etwa ebenso viele deutsche Wissenschaftler in China waren. [54] [55]

Für ihre internationale Zusammenarbeit wurde die Max-Planck-Gesellschaft 2013 mit dem Prinz-von-Asturien-Preis ausgezeichnet. [56]

Die Max-Planck-Gesellschaft arbeitet bei einzelnen Projekten auch mit dem US-Militär zusammen. 2009 erhielt sie vom Department of Defence rund 18.000 US-Dollar für „Offices of Lawyers“. Die Defense Advanced Research Projects Agency fördert seit 2012 das Projekt „Advanced X-Ray Integrated Sources“ mit 100.000 US-Dollar und seit 2013 die Materialforschung an Nanonsensoren mit 283.000 US-Dollar. [57] [58]

Max Planck Schools

Im September 2017 wurde das neue Programm der Max Planck Schools (vollständiger Name: Max Planck Schools – a joint initiative between German Universities and German Research Organizations [59] ) bekanntgegeben. Die Max Planck Schools sind Doktorandenschulen, die die „deutschlandweit verteilte Exzellenz“ bündeln und eine „Graduiertenausbildung mit internationaler Strahlkraft“ in Deutschland ermöglichen sollen. [60] [61] 2018 sollen drei Max Planck Schools mit einer fünfjährigen Pilotphase starten, die eigentliche Ausbildung startet 2019. Die drei Schools sind: Max Planck School of Cognition, Max Planck School Matter to Life und die Max Planck School of Photonics. An den Schools sind jeweils zahlreiche Wissenschaftler aus Universitäten, Max-Planck-Instituten und anderen außeruniversitären Einrichtungen beteiligt.

Publikationen

Die Max-Planck-Gesellschaft gibt seit dem Jahr 1999 ein vierteljährlich erscheinendes, kostenloses Forschungsmagazin mit dem Titel MaxPlanckForschung heraus. Die Auflage liegt bei 85.000 Exemplaren (Stand: Mitte 2013). Die englische Ausgabe „Max-Planck-Research“ besitzt eine Auflage von 10.000 Exemplaren. Vorgänger der „MaxPlanckForschung“ waren die Zeitschriften „MPG-Spiegel“ (1973,2 bis 1998) [62] und „MPG-Monatsspiegel“ (1972 bis 1973,1). [63]

Mit den vierseitigen Informationsbroschüren Biomax, Geomax und Techmax erscheint seit über 15 Jahren [64] die „Max-Reihe“, die Unterrichtsmaterialien für naturwissenschaftliche Fächer im Schulunterricht der Oberstufe bereitstellt und „aktuelle Forschungsergebnisse in den Unterricht“ einbringen soll. [65] Die „Max-Reihe“ hat eine Auflage von etwa 100.000 Exemplaren. [66] Die Broschüren sind – ergänzt um zusätzliches Text- und Bildmaterial – über die Seite „Max-Wissen“ online zugänglich. [67]

Ferner finanziert die Max-Planck-Gesellschaft die Open-Access-ZeitschrifteLife “, deren Webseiten seit Ende 2012 freigeschaltet sind. Weitere Geldgeber von „eLife“ sind der britische Wellcome Trust und das US-amerikanische Howard Hughes Medical Institute . [68]

Publikationensreihe und Kommission „Forschungsperspektiven“

Seit dem Jahr 2000 hat die Max-Planck-Gesellschaft alle fünf Jahre eine Dokumentation zu den Forschungsperspektiven einzelner ausgewählter Wissenschaftsgebiete veröffentlicht, um zu zeigen, welche Forschungsgebiete die MPG als besonders zukunftsträchtig einschätzt. Nach den „Forschungsperspektiven 2000+“ [69] – einem 260 Seiten umfassendes Buch – erschienen im April 2005 die „Forschungsperspektiven 2005+“ mit einem Umfang von 130 Seiten. [70] Die Dokumentation der „Forschungsperspektiven 2010+“ wurde von vornherein als Broschüre mit 36 Themenfeldern und parallel als Plattform im Internet veröffentlicht. [71] Im Internet sind neben den kurzen Texten auch längere Fachtexte zugänglich, die einzelne Themen detaillierter erläutern. Im Jahr 2011 wurde von der Max-Planck-Gesellschaft eine eigene „Präsidentenkommission“ zu den Forschungsperspektiven der Gesellschaft eingesetzt. [72] [73]

Mentoring-Netzwerk / Karriereförderung

Unter dem Namen „Minerva-FemmeNet“ existiert ein zentral gefördertes Mentoring-Netzwerk, das die wissenschaftliche Karriere von Frauen in der Max-Planck-Gesellschaft auf allen Qualifikationsebenen erleichtern soll. Es wurde im Mai 2001 zunächst am MPI für Biophysik in Frankfurt gegründet und 2009 institutionalisiert. Bis April 2010 schlossen sich dem Netzwerk weitere 49 Max-Planck-Institute an. [74] Das Mentoring-Programm, das heute am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte koordiniert wird, steht auch ehemaligen Institutsangehörigen offen. Im Netzwerk arbeiten rund 270 ehrenamtliche Mentorinnen mit, [75] Teilnehmerinnen können zugleich Mentorin und Mentee sein. Die Mitglieder vernetzen sich über regelmäßige Treffen („Stammtische“) in verschiedenen Regionen Deutschlands und organisieren in regelmäßigen Abständen öffentliche Veranstaltungen wie etwa Podiumsdiskussionen. [76] 2018 wurden die Daten und Programme zur Karriereförderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Broschüre Wissenschaftskarriere bei Max Planck – Wegweiser Chancengerechte Karriereförderung dargestellt. [77]

Auszeichnungen

Der seit 1990 vergebene Max-Planck-Forschungspreis , über dessen Vergabe gemeinsam mit der Alexander von Humboldt-Stiftung entschieden wird, ist seit 2004 mit 750.000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Verfügung gestellt. Der Preis wurde bis 2016 vergeben. Für 2018 wurde eine Fortführung als Max-Planck-Humboldt-Forschungspreis angekündigt, der Preis soll an eine Person aus dem Ausland gehen, er ist dann mit 1,5 Millionen Euro dotiert.

Für besondere Verdienste um die Max-Planck-Gesellschaft verleiht die MPG die Harnack-Medaille , die schon 1924, zu Zeiten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, gestiftet wurde. Für besondere Leistungen in der neurologischen Grundlagenforschung wird seit 1990 der Zülch-Preis verliehen. Für Projekte aus der Grundlagenforschung, die erfolgreich in der Praxis angewandt werden, vergibt die Gesellschaft seit 1998 gemeinsam mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft einen „Stifterverbandspreis“. Darüber hinaus werden mehrere Auszeichnungen für Nachwuchsforscher vergeben, darunter die Otto-Hahn-Medaille . Mit dem Arches Award („Award for Research Cooperation and High Excellence in Science“) werden herausragende Forscher und exzellente Projektvorhaben in deutsch-israelischer Kooperation ausgezeichnet; [78] er wird von der Minerva Stiftung vergeben, einer Tochter der Max-Planck-Gesellschaft. [79]

Nobelpreisträger der Max-Planck-Gesellschaft

Von den seit 1948 in den Max-Planck-Instituten tätigen Wissenschaftlern wurden nach eigenen Angaben bisher 20 für ihre Entdeckungen oder Forschungsarbeiten, die zum Teil nicht in der Zeit ihrer Tätigkeit an den Max-Planck-Instituten liegen, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet (alphabetische Sortierung, Fach und Jahr): Walter Bothe Physik 1954, Emmanuelle Charpentier Chemie 2020, Paul Crutzen Chemie 1995, Johann Deisenhofer Chemie 1988, Manfred Eigen Chemie 1967, Gerhard Ertl Chemie 2007, Reinhard Genzel Physik 2020, Stefan Hell Chemie 2014, Theodor Hänsch Physik 2005, Robert Huber Chemie 1988, Klaus von Klitzing Physik 1985, Georges Köhler Medizin 1984, Konrad Lorenz Medizin 1973, Feodor Lynen Medizin 1964, Hartmut Michel Chemie 1988, Erwin Neher Medizin 1991, Christiane Nüsslein-Volhard Medizin 1995, Ernst Ruska Physik 1986, Bert Sakmann Medizin 1991 und Karl Ziegler Chemie 1963. [80] Die „Chronik der KWG und MPG“ zählt auch Ada Yonath zu den Nobelpreisträgern der Max-Planck-Gesellschaft. [81]

Die beiden ersten Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Otto Hahn (Präsident von 1948 bis 1960) und Adolf Butenandt (1960 bis 1972) waren ebenfalls Nobelpreisträger, genau wie der Namensgeber der Gesellschaft, Max Planck .

Kritik – Bezahlung von Doktoranden über Stipendien

2004 sah sich die Max-Planck-Gesellschaft Vorwürfen ausgesetzt, ihre Promovierenden nicht angemessen zu behandeln. So wurden bis dahin ausländische Promovierende in der Regel sozialversicherungsfrei mit einem Stipendium bedacht, wohingegen die deutschen Promovierenden sozialversicherungspflichtig beschäftigt wurden. [82] Diese Diskriminierung wurde von dem italienischen Physiker und PhD - Studenten an der International Max Planck Research School (IMPRS) des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie (MPIfR) Bonn , Andrea Raccanelli, im Jahre 2004 vor die Europäische Kommission gebracht. [83] [84] Im Ergebnis kam es zu einer Änderung der „Richtlinien der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Inland) und die Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Ausland“. [85] [86]

Die Vergabe von Stipendien an Doktoranden hat sich in den letzten Jahren auch bei deutschen Promovierenden erheblich ausgeweitet, was auch in den Medien diskutiert wurde. [87] [88] Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warf in einer Bundestagsanhörung am 28. März 2012 die Frage auf, ob es sich bei den Stipendien nicht um einen Versuch handele, Sozialversicherungsbeiträge zu sparen. Die Gewerkschaft forderte Betroffene daher auf, ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund einzuleiten, um sich ggf. Ansprüche in den sozialen Sicherungssystemen zu sichern. [89] Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Peter Gruss, wies die Kritik in einem Beitrag für Der Tagesspiegel am 5. April 2012 zurück. [90]

Im März 2015 kündigte die Max-Planck-Gesellschaft an, ab Juli 2015 alle Doktoranden mit einem Max-Planck-Fördervertrag auszustatten. Im Endausbau sollten damit die Mittel für die Nachwuchsförderung um 50 Millionen Euro angehoben werden, was Mehrausgaben für den Nachwuchs von 40 % entspreche. [91] Zugleich hat die Max-Planck-Gesellschaft im Jahr 2015 Leitlinien für die Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden verabschiedet und veröffentlicht. [92]

Literatur

 • Eckart Henning , Marion Kazemi : Chronik der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: 1911–2011: Daten und Quellen. (Gesamtitel: 100 Jahre Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Teil 1), Duncker & Humblot, Berlin 2011, ISBN 978-3-428-13623-0 , ISBN 3-428-13623-3
 • Eckart Henning, Marion Kazemi: Handbuch zur Institutsgeschichte der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 1911–2011 – Daten und Quellen , Berlin 2016, 2 Teilbände, Teilband 1: Institute und Forschungsstellen A–L ( online ), Teilband 2: Institute und Forschungsstellen M–Z ( online )(Gesamtitel: 100 Jahre Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Teil 2) [93]
 • Bernhard vom Brocke , Hubert Laitko (Hrsg.): Die Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute. Studien zu ihrer Geschichte: Das Harnack-Prinzip. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1996, ISBN 3-11-015483-8
 • Rudolf Vierhaus , Bernhard vom Brocke (Hrsg.): Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1990, ISBN 3-421-02744-7
 • Alison Abbott: German science starts facing up to its historical amnesia. In: Nature , Band 403 (2000), S. 474 f. (Artikel über die Kommission zur Aufklärung der Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus)
 • Gretchen Vogel: Aufbau Ost: Max Planck's East German Experiment. In: Science , Band 326, 6. November 2009
 • Peter Gruss, Reinhard Rürup (Hrsg.): Denkorte. Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–2011. Sandstein Verlag, Dresden 2011, ISBN 978-3-942422-01-7
 • Richard E. Schneider: Ein (Wieder)Aufbau unter ungewissen Vorzeichen: Die Gründungsgeschichte der Max-Planck-Gesellschaft. In: Deutschland-Archiv 8/2011, 15. August 2011 ( online )

Weblinks

Commons : Max Planck Institutes – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Belege

 1. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.: Prof. Dr. Martin Stratmann. Abgerufen am 25. Juli 2020 .
 2. Jahresbericht 2020. Abgerufen am 12. August 2021 .
 3. Satzung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. Fassung vom 14. Juni 2012, abgerufen am 26. Dezember 2020 (PDF; 132 kB; § 1: Name und Zweck ).
 4. World University Rankings 06. Who's up? Who's down? ( Memento vom 22. Juni 2007 im Internet Archive ). Times Higher Education Supplement, 22. Juni 2007 (archiviert, Webseite im Juni 2007 eingestellt) (auch als PDF verfügbar).
 5. a b Zahlen & Fakten. Max-Planck-Gesellschaft, abgerufen am 26. Dezember 2020.
 6. Unsere Geschichte. Geschichte der MPG, abgerufen am 26. Dezember 2020.
 7. Broschüre Aufbau Ost der Max-Planck-Gesellschaft.
 8. Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 9. Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 10. Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus
 11. Buchreihe „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“ im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 12. Die Max-Planck-Gesellschaft erforscht ihre eigene Geschichte. Das Forschungsprogramm ist auf sieben Jahre ausgelegt. Meldung der MPG zum Beginn des Programms vom 6. Februar 2015, abgerufen am 26. Dezember 2020.
 13. Homepage des Forschungsprogramms. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 14. Dr. Florian Schmaltz. Projektleiter der Kommission. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 15. Research Program History of the Max Planck Society. Report 2014–2017 (PDF; 6,5 MB). Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 16. Publikationen des Forschungsprogramms. Homepage des Forschungsprogramms, abgerufen am 26. Dezember 2020.
 17. Ein Porträt der Max-Planck-Gesellschaft. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 18. „Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen“. Auf dem Weg zu einer Geschichte der Kaiser-Wilhelm/Max-Planck-Gesellschaft. 2015.
 19. Lorenz Beck (Hrsg.): Max Planck und die Max-Planck-Gesellschaft: Zum 150. Geburtstag am 23. April 2008 aus den Quellen zusammengestellt vom Archiv der Max-Planck-Gesellschaft. Berlin 2008. ISBN 978-3-927579-24-8 , S. 295–296. Das Zitat stammt aus dem Vortrag „Das Wesen des Lichts“ von Max Planck, der auf der Hauptversammlung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft am 28. Oktober 1919 gehalten wurde. Im Langzitat hervorgehoben.
 20. Freunde fördern macht Freu(n)de! Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 21. Die Biologisch-Medizinische Sektion. ( Memento vom 3. August 2016 im Internet Archive ). Abgerufen am 26. Dezember 2020 (auch als PDF verfügbar).
 22. Die Chemisch-Physikalisch-Technische Sektion. ( Memento vom 1. Juli 2016 im Internet Archive ). Abgerufen am 26. Dezember 2020 (auch als PDF verfügbar).
 23. Die Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftliche Sektion. Abgerufen am 26. Dezember 2020.
 24. MPG.de: Rüdiger Willems neuer Generalsekretär der Max-Planck-Gesellschaft. 22. Juni 2017, abgerufen am 26. Dezember 2020.
 25. mpg.de: Verfahren der Max-Planck-Gesellschaft , abgerufen am 26. Februar 2019.
 26. mpg.de: Satzung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., Fassung vom 14. Juni 2012 (PDF; 132 kB; 34 Seiten), abgerufen am 26. Februar 2019.
 27. Von 2008 bis 2014 Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft, Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, siehe https://www.mpg.de/324231/steuerrecht_oeff_finanzen_wissM2 .
 28. mpg.de: Grundlagenwissenschaft in geordneter Verantwortung: zur Governance der Max-Planck-Gesellschaft. (PDF, deutsch und englisch; 1,1 MB; 107 Seiten), abgerufen am 26. Februar 2019.
 29. mpg.de: Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, beschlossen im November 2000, geändert im März 2009 (PDF; 97,2 kB; 9 Seiten), abgerufen am 2. März 2019.
 30. mpg.de: Verfahrensordnung bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten, beschlossen vom Senat der MPG November 1997, geändert November 2000 (PDF; 84,3 kB; 9 Seiten), abgerufen am 2. März 2019.
 31. mpg.de: Richtlinien des Wissenschaftlichen Rates für die Einsetzung von Ombudspersonen in den Max-Planck-Instituten und in den Sektionen, beschlossen Februar 2001, geändert Februar 2006 (PDF; 51,9 kB; 5 Seiten), abgerufen am 2. März 2019.
 32. mpg.de: Organigramm der MPG, weiter zum Feld „Fachbeiräte“ , abgerufen am 2. März 2019.
 33. mpg.de: Regelungen für das Fachbeiratswesen (PDF; 275 kB; 29 Seiten), abgerufen am 2. März 2019.
 34. mpg.de: Regelungen für Kuratorien in der Max-Planck-Gesellschaft, beschlossen am 8. März 2002 (PDF; 99,1 kB; 2 Seiten), abgerufen am 2. März 2019.
 35. Siehe Kuratoriumsverzeichnis auf www.mpg.de , PDF, abgerufen am 20. Dezember 2019.
 36. Jahresbericht 2004 . Max-Planck-Gesellschaft, München 19. Juli 2005, S.   3 ( online ( Memento vom 17. April 2007 im Internet Archive ) (PDF; 83 kB) [abgerufen am 22. März 2007]).
 37. Max-Planck-Gesellschaft: Jahresbericht 2019 (PDF)
 38. Forschungsförderung in Deutschland: Bericht der internationalen Kommission zur Systemevaluation der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft 1999
 39. Bericht über die Ausgaben im Fonds im Jahresbericht der Max-Planck-Gesellschaft 2011, S. 137
 40. uni-wuerzburg.de, 26. November 2012: Das Immunsystem im Visier , abgerufen am 26. Februar 2019.
 41. Startseite. Abgerufen am 28. April 2020 .
 42. Max Planck Digital Library (MPDL). Abgerufen am 21. April 2020 .
 43. MPDL – Home – MPDL. Abgerufen am 28. April 2020 .
 44. Max Planck Computing and Data Facility (MPCDF) — Max Planck Computing & Data Facility. Abgerufen am 17. März 2019 .
 45. Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft (MPG HLL) München: Organisation , abgerufen am 15. Februar 2016
 46. Max-Planck-Innovation GmbH
 47. Minerva Stiftung GmbH
 48. mpg.de: Zahlen und Fakten: Internationale Kooperationen , abgerufen am 26. Februar 2019.
 49. Max Planck Florida Institute for Neuroscience
 50. Max-Planck-Institute im Ausland
 51. CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology , abgerufen am 4. Februar 2016
 52. CONICET-MPG Partnerinstitut Buenos Aires
 53. Max Planck Center und Partnerinstitute
 54. Kooperation mit China
 55. Dietmar Nickel: 10 Jahre wissenschaftliche Zusammenarbeit der Max-Planck-Gesellschaft mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften , in: Naturwissenschaften 72 (1985), S. 218–221 (Der Artikel führt diverse gemeinsame Projekte und Veranstaltungen an)
 56. La Sociedad Max Planck para el Avance de la Ciencia, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional , abgerufen am 12. Juni 2013
 57. Deutscher Bundestag und Bundesrat, 18. Wahlperiode, 2014: Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge (DIP): Vorhaben außeruniversitärer Einrichtungen in Kooperation mit dem US-Department of Defence
 58. Deutscher Bundestag und Bundesrat, 18. Wahlperiode, Drucksache 18/268 v. 10. Januar 2014: Schulz, Swen (Spandau) (SPD): Vorhaben außeruniversitärer Einrichtungen in Kooperation mit dem US-Department of Defence, Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel v. 9. Januar 2014, S. 53–55 (PDF)
 59. Siehe Homepage der Max Planck Schools.
 60. Seite über die Max Planck Schools , abgerufen am 13. Juni 2018.
 61. Exzellenz neu bündeln – Start für erste Max Planck Schools – Presseinformation der Max-Planck-Gesellschaft, 4. September 2017, abgerufen am 13. Juni 2018.
 62. Zeitschrift „MPG-Spiegel“ im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 63. Zeitschrift „MPG-Monatsspiegel“ im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 64. Pakt für Forschung und Innovation: Die Initiativen der Max-Planck-Gesellschaft: Bericht zur Umsetzung im Jahr 2013, S. 78 (PDF)
 65. Das Schüler-Lehrer-Portal – www.max-wissen.de
 66. Mehr Wissen im Netz: Max-Planck-Gesellschaft schaltet spezielles Internetportal für Schüler und Lehrer frei
 67. Webseite „Max-Wissen“ der Max-Planck-Gesellschaft
 68. Open-Access-Zeitschrift „eLife“
 69. „Forschungsperspektiven 2000+“ – das Buch ( Memento vom 21. November 2014 im Internet Archive ) (PDF-Download verfügbar)
 70. Die Wissenschaft von morgen: Die Max-Planck-Gesellschaft veröffentlicht die „Forschungsperspektiven 2005“
 71. Forschungsfragen sind Zukunftsfragen: Die Max-Planck-Gesellschaft hat ihre Forschungsperspektiven für die kommenden Jahre definiert („Forschungsperspektiven 2010+“)
 72. „Pakt für Forschung und Innovation“: MPG: Forschungsstrategien entwickeln
 73. Forschungsperspektiven der Max-Planck-Gesellschaft im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 74. Eckart Henning , Marion Kazemi : Chronik der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: 1911–2011: Daten und Quellen (Gesamtitel: 100 Jahre Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Teil 1), Duncker & Humblot, Berlin 2011, S. 766, ISBN 978-3-428-13623-0 , ISBN 3-428-13623-3
 75. Starthilfe und Vernetzung im Zweierteam: Das Minerva-FemmeNet unterstützt Wissenschaftlerinnen auf ihrem Karriereweg
 76. Mentoring – Karriereförderung für Frauen
 77. Siehe Wissenschaftskarriere bei Max Planck – Wegweiser Chancengerechte Karriereförderung , PDF.
 78. minerva.mpg.de: Arches.
 79. mdc-berlin.de: ARCHES-Preis für MDC-Forscher: Hochauflösende Landkarte von Genmodifikationen
 80. Nobelpreise, Webseite der Max-Planck-Gesellschaft
 81. Eckart Henning , Marion Kazemi : Chronik der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: 1911–2011: Daten und Quellen: Auszeichnungen für Wissenschaftler der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft: Nobelpreise (Gesamtitel: 100 Jahre Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Teil 1), Duncker & Humblot, Berlin 2011, S. 1034, ISBN 978-3-428-13623-0 , ISBN 3-428-13623-3 .
 82. Andrea Raccanelli: Discrimination at the Max-Planck Gesellschaft: Evidences
 83. Andrea Raccanelli: Discrimination at the Max-Planck Gesellschaft: EU case
 84. Andrea Raccanelli: Discrimination at the Max-Planck Gesellschaft: Petition to the Parliament (PDF)
 85. Andrea Raccanelli: Discrimination at the Max-Planck Gesellschaft: BLK regulation: a lie or an excuse?
 86. EUROPEAN COMMISSION, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG: (Discrimination at the Max-Planck Gesellschaft) Letter of the EU Commission to Andrea Raccanelli (PDF; 1,4 MB; 1 Seite), abgerufen am 27. Februar 2019.
 87. Britta Mersch: Wut der Doktoranden: Schafft die Stipendien ab! In: Spiegel Online , 28. März 2012.
 88. Anna Lehmann : Doktoranden der Forschung klagen: Aufruhr im Eliteclub . In: taz.de , 27. April 2012.
 89. Andreas Keller: Statusfeststellungsverfahren: Stipendiatinnen und Stipendiaten können Sozialversicherungspflicht prüfen lassen . Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 11. Mai 2012.
 90. Peter Gruss: Position: Lehrjahre im Labor . In: Der Tagesspiegel , 5. April 2012.
 91. Siehe 50 Millionen Euro für den wissenschaftlichen Nachwuchs: Max-Planck-Gesellschaft verbessert die Ausbildungs- und Karrierebedingungen ihrer Doktoranden und Postdocs. Meldung vom 26. März 2015, abgerufen am 10. Juni 2016.
 92. mpg.de, Jahr 2015: Leitlinien für die Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden in der Max-Planck-Gesellschaft (PDF; 126 kB; 5 Seiten), abgerufen am 27. Februar 2019.
 93. Siehe Seite des Archivs der MPG mit einer Übersicht über die Publikationen des Archivs.