Gundolf Keil

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Gundolf Keil (født 17. juli 1934 i Wartha , Frankenstein -distriktet , Nedre Schlesien ) er en tysk spesialist i tyskstudier og medisinsk historiker . Blant annet underviste han fra 1972 til 2003 ved det bayerske universitetet Julius Maximilians i Würzburg , hvor han var sjef for Institute for the History of Medicine.

Liv

Gundolf Keil, sønn av den kommersielle direktøren Walther Keil, [1] gikk på barneskolen i Rostock etter å ha blitt utvist fra Nedre Schlesien, hvor han også gikk på grammatikk. I oktober 1950 flyttet han til Zürich, og etter å ha flyttet til Forbundsrepublikken Tyskland i 1951 dro han først til Realgymnasium Ettlingen og gikk deretter på Hellenstein-Gymnasium i Heidenheim an der Brenz, hvor han passerte Abitur i februar 1954. [2] Keil studerte medisin , tysk , folklore , klassisk filologi og geofag i Heidelberg , Göttingen og Bonn . Etter den filologiske statseksamen i 1960 jobbet han sammen med Gerhard Eis med arbeidet til Peter von Ulm. Undersøkelser av et minnesmerke over gammel tysk spesialistprosa med en kritisk utgave av teksten om Dr. phil. PhD . Han tilbrakte assistentskapet i Göttingen og Bonn med Gernot Rath og Johannes Steudel . I 1968 besto han medisinsk tilstandsundersøkelse i Bonn og ble tildelt en Dr. med. PhD. Samme år ble han utnevnt til professor i tysk ved University of Stockholm [3] utnevnt . Det første foredraget omhandlet litteraturbegrepet og spesialisert prosaforskning . [4]

Han skaffet seg undervisningslisensen ( venia legendi ) for medisinsk historie [5] i 1971 i Freiburg med Eduard Seidler . Deretter overtok han stillingen som direktør for Marburg Institute for the History of Medicine. Etter at han ble utnevnt til Würzburg-stolen i mai 1972 [6] , flyttet han til Würzburg med sin kone Anne-Marie Keil, og var deretter professor ved University of Würzburg fra 1972 til 2002 og var også Institute for the History of Medicine der (opprinnelig i bakbygningen på Koellikerstraße 6, senere på Oberen Neubergweg), fra sommersemesteret 2002 til vintersemesteret 2003/4 som fungerende direktør. [7] Gundolf Keil har vært emeritus siden 2004. Hans etterfølger ved stolen for medisinsk historie ved University of Würzburg var Michael Stolberg i 2004. Keil er medlem av denhistoriske kommisjonen for Schlesien . [Åttende]

Vitenskapelig arbeid

Det vitenskapelige fokuset til Keil er middelaldersk og tidlig moderne prosaforskning. [9] Han har utgitt en rekke publikasjoner, blant annet innen medisinsk historie , vitenskapshistorie , litteraturhistorie og klassisk filologi . Siden begynnelsen av 1960 -årene har Keil vært den "viktigste representanten" for den filologiske metodikken som Gerhard Eis introduserte og etablerte i medisinsk historie. [10]

Med filologen og medisinsk historikeren Gerhard Baader delte Keil mange års felles forskningsaktivitet, for eksempel forskning på franske og engelske biblioteker og italienske arkiver, fellesutgaver av spesialprosa og publisering av standardarbeidet Medicine in the Medieval Occident i 1982. [11 ]

Fra 1975 var Keil redaktør for monografier i Würzburg Medical History Research (WmF) grunnlagt i 1974 , en serie studier av Institute for the History of Medicine, som innen 2009 hadde 94 bind. Michael Holler (1932–1996) var medgründer og medredaktør av WmF til bind 66, som dukket opp i 1998. Josef Domes, Erhart Kahle, Peter Proff, Christoph Weißer og andre bidro også til utgivelsen.

Fra 1983 var Gundolf Keil også redaktør for Würzburg Medical History Communications (WmM) , som dukket opp i 30 bind fram til 2011 . [7] Medgründer og medredaktør for de første 17 bindene (1983-1998) i dette bladet var igjen Michael Holler. [12] [13] I tillegg var Keil en av medredaktørene i Sudhoffs arkiv .

Organisert av Institute for the History of Medicine i Würzburg , fant Würzburg medisinsk-historiske kollokvier , som er dokumentert i WmM opp til bind 25, jevnlig frem til 2005. [14]

I forlengelse av tradisjonen til WmM har Keil også vært (og, som før, æres) redaktør for spesialisert prosaforskning - Border Crossing [15] (grunnlagt av Würzburger Fachprosakreis ; siden 2015: Medizinhistorische Mitteilungen. Journal for the history of vitenskap og spesialprosa forskning ) siden 2005. [16] I 1993 rettet kilen ved University of Würzburg Wullstein Research Unit for tysk medisinsk litteratur i middelalderen en. Med deltagelse av Franz-Christian Czygan opprettet Keil forskningsgruppen " Monastery Medicine " ved University of Würzburg i 1999/2000, som ble omgjort til den ikke-universitets forskergruppen " Monastery Medicine " etter at Johannes G. Mayer forlot universitetet i 2010. I 2000 ble han fullt medlem av naturvitenskapsklassen ved Academy of Charitable Sciences i Erfurt . I 2010 ble han utnevnt til et fullstendig medlem av Sudeten German Academy of Sciences and Arts , naturvitenskapsklasse.

I følge hans egne uttalelser hadde Keil tilsyn med minst 250 avhandlinger . [18] I vintersemesteret 2012/13 tilbød han to seminarer som professor emeritus ved University of Würzburg. [18]

PhD -affære

University of Würzburg undersøkte påstander om at Keil hadde akseptert betalinger for utstedelse av avhandlinger og viktig bistand; I sin 22-siders sluttrapport fra 8. juni 2007 fant Stående kommisjon mistanken om at "her ble det utbetalt til fordel for Medical History Society til gjengjeld for utstedelse av avhandlinger og for vesentlig bistand i utarbeidelsen". [18]

Presidenten ved University of Würzburg fulgte anbefalingen om å overlate saken til statsadvokaten . Påstandene om å akseptere penger fra provisjonsmeglere kan bevises i seks saker. Keil ble dømt til 90 dagspriser for å ha godtatt fordeler . [19] I 2009 mottok han en straffeordre på 14 400 euro, der det sto: [18] "Da du mottok beløpene nevnt, var du klar over at vitnet M. også ga deg pengebeløpene på bakgrunn av at en første kontakt med ulike fremtidige doktorgradsstudenter kom (...). "

En anonym gruppe med tidligere instituttmedlemmer [20] kalt "Friends of the Institute for the History of Medicine" sendte en 40 sider lang sak til pressen og rettsvesenet i mars 2011. [18] En av påstandene var at Keil hadde drevet en "universitetslegefabrikk" ved University of Würzburg. [21] University of Würzburg innledet en gjennomgang av avhandlingene som Keil hadde tilsyn med og tilbød muligheten til å tilbakekalle doktorgrader hvis de ikke oppfyller "vitenskapelige minimumsstandarder". [22] I november 2012 ble doktorgrader trukket tilbake i to saker. [18] [23] [24]

Kontorer

 • Leder av Physical-Medical Society Würzburg (siden 1974/75 og 1976)
 • Styremedlem (fra 1982) og æresformann (fra 2001) i Würzburg Medical History Society grunnlagt 14. oktober 1982 [25] med sin første styreleder Michael Holler [26] og som eksisterte til 2011 [27]
 • Mitvorstand (til 2009 1986) (siden 1982) og administrerende direktør for 1982 grunnlagt og i 1986 som et institutt som ble akseptert for universitetet [28] Gerhard Möbus -Institutt for Schlesien forskning ved University of Würzburg, som eksisterte til 2013. [29] [30]
 • Medlem (siden 1986), styreleder (1991–2006), nestleder (2006–2009) i Silesian Cultural Works Foundation
 • Administrerende direktør for German National Academic Foundation . [31]
 • Medlem eller styre i andre innenlandske og utenlandske samfunn om vitenskapshistorien.

ære og priser

Publikasjoner (utvalg)

som forfatter
 • De forkastede dagene. I: Sudhoffs arkiv. Bind 41, 1957, s. 27-58.
 • Sendebudets velsignelse. Instruksjoner for innvielse av vann ved behandling av sår. I: Medisinsk månedlig. 11, 1957, s. 541-543.
 • Peter von Ulm og Passauer Wundarznei. I: Ulm og Øvre Schwaben. Kunngjøringer fra foreningen for kunst og antikk i Ulm og Øvre Schwaben. Bind 35, 1958, s. 139-157.
 • Ortolf von Baierlands farmakopé: dens omfang og innflytelse på "Cirurgia magistri Petri de Ulma". I: Sudhoffs arkiv. Bind 43, 1959, s. 20-60.
 • Kontrollen av øretelefonen i henhold til instruksjonene fra senmiddelalder og tidlig moderne tyske farmakopéer. I: Journal for tysk filologi. Bind 79, 1960, s. 176-200.
 • En latinsk versjon av Master Alexanders månedlige regler. Bayerske helseregler fra slutten av 1300 -tallet. I: Øst -bayerske grensemerker. Bind 4, 19160, s. 123-138.
 • Den tyske åndertraktaten fra middelalderen: tekster og kildestudier. I: Centaurus. Bind 7, 1960/61, s. 53-100.
 • "Cirurgia" Peters von Ulm. Undersøkelser av et minnesmerke over gammel tysk spesialistprosa med en kritisk utgave av teksten (= forskning om historien til byen Ulm. Bind 2). Stadtarchiv, Ulm 1961 (samtidig filosofisk avhandling Heidelberg 1960: Peter von Ulm. Undersøkelser om et monument over gammel tysk spesialistprosa med en kritisk utgave av teksten ). Jf. Hans Wiswe: om Gundolf Keil, Die 'Cirurgia' Peters von Ulm, 1961. I: Årbok for foreningen for nedertysk språkforskning. Bind 86, 1963, s. 161-164.
 • En oppskrift som heter Karl den Store. I: Journal for tysk filologi. Bind 81, 1962, s. 329-337. I tillegg tillegg i Sudhoffs arkiv. Bind 59, 1972, s. 80 f.
 • Den midtlatinske oversettelsen av urinveiene til "Bartholomäus". Undersøkelser av effekten av den tidlige tyske oppskriftslitteraturen. I: Sudhoffs arkiv. Bind 47, 1963, s. 417-455.
 • om Hermann Menhardt , katalog over gamle tyske litterære manuskripter i det østerrikske nasjonalbiblioteket, II - III. I: Nei. Tysk antikk tysk lit. bind 76, 1965, s. 100-143
 • Fragment av et tidligere ukjent Avicenna -manuskript fra 1200 -tallet. I: Gernot Rath, Heinrich Schipperges (Hrsg.): Medisinsk historie i spekteret. Festschrift Johannes Steudel. Wiesbaden 1966 (= Sudhoffs Arkiv. Tillegg 7), s. 82–92.
 • Kunngjøringen om en kirurg fra 1400 -tallet. Undersøkelser på det medisinske annonseringsskjemaet. I: [Paul og Braunes] Bidrag til historien til tysk språk og litteratur. Bind 89, (Tübingen) 1967, s. 302-318. DOI: https://doi.org/10.1515/bgsl.1967.1967.89.302
 • De månedlige reglene fra Graz tidlig mellomhøytyske og deres kilde. I: Gundolf Keil, Rainer Rudolf, Wolfram Schmitt, Hans Josef Vermeer (red.): Spesialistisk litteratur i middelalderen. Festschrift Gerhard Eis. Metzler, Stuttgart 1968, s. 131-146.
 • Tysk medisinsk litteratur i middelalderen. I: Forhandlinger av XX. International Congress for the History of Medicine Berlin, 22. - 27. August 1966. Hildesheim 1968.
 • Magiske planter og underlige narkotika -traktater. I: Leuvense Bijdragen. Bind 57, 1968, s. 165-175.
 • Ortolfs farmakopé. Tillegg til James Follans utgave. I: Sudhoffs arkiv. Bind 53, 1969, s. 119-152.
 • Den "korte urinveien" til Wroclaw "Codex Salernitanus" og hans klan. Medisinsk avhandling Bonn 1969; på oppdrag fra Carl-Ernst Kohlhauer, Feuchtwangen.
 • Den urognostiske praksisen i før- og tidlig salernitansk tid. Medisinsk habiliteringsoppgave Freiburg im Breisgau 1970.
 • Litteraturbegrep og spesialprosa -forskning. I: Årbok for internasjonale tyskstudier. Bind 2, 1970, s. 95-102.
 • med deltagelse av Wolfgang Löchel: Shape change and decomposition. Roger Urtext og Roger Gloss fra 1100- til 1500 -tallet. I: August Buck, Otto Herding (red.): The Commentary in the Renaissance (= German Research Foundation. Communication I of the Commission for Humanism Research ). Bonn-Bad Godesberg / Boppard 1975, s. 209-224.
 • Side notater om 'Stockholm Pharmacopoeia'. I: Studia neophilologica. Bind 44, 1972, s. 238-262.
 • Til dags dato " Antidotarium Nicolai ". I: Sudhoffs arkiv. Bind 62, 1978, s. 190-196; også i Klaus O. Kern (red.): Vitenskapelig forbindelse mellom Cimbria og Heidelberg. Festschrift for 100 -årsjubileet. Heidelberg 1976, s. 28-36.
 • "Freiberg Medicines Doctrine" fra 1200 -tallet i translitterasjon på mellomtysk tysk. I: Volker Schmidtchen , Eckhard Jäger (red.): Økonomi, teknologi og historie. Bidrag til forskning på kulturelle relasjoner i Tyskland og Øst -Europa. Festschrift Albrecht Timm . (= Skrifter av Nordostdeutschen Kulturwerk. ) Berlin 1980, s. 63–82.
 • "Jeg, mester Ortolf, født fra Beierlant, lege i Wirzeburc". Om historien om effekten av Würzburg medisin på 1200 -tallet (= Würzburg University Speeches. 56). I: Årlig rapport fra det bayerske Julius Maximilians universitetet i Würzburg om studieåret 1975/76. Würzburg 1977, s. 17-42.
 • Om plastikkirurgi. [Foredrag holdt på det 48. årlige møtet i German Society for Otorhinolaryngology, Bad Reichenhall, 22. - 26. Mai 1977]. I: Laryngologie Rhinologie Otologie. Bind 57, 1978, s. 581-591.
 • Prosa og bundet tale i den korte medisinske avhandlingen om høy og sen middelalder. I: Volker Honemann, Kurt Ruh, Bernhard Schnell, Werner Wegstein (red.): Poesi og brukslitteratur i tysk middelalder. Würzburger Colloquium 1978. Tübingen 1979, s. 76-94.
 • Sudhoffs syn på den tyske medisinske middelalderen. I: Nyhetsblad fra German Society for History of Medicine, Science and Technology. Bind 31, 1981, s. 94-129.
 • Sidenotat om Danielle Jacquarts Wickersheimer -supplement. I: Sudhoffs arkiv. Bind 66, 1982, s. 172-186.
 • Aldring og alderdom i antikken. I: Akt. Gerontol. Bind 13, 1983, s. 47-52.
 • "Gart", "Herbarius", "Hortus". Notater om den eldste urteboken inkunabelen. I: Gundolf Keil (red.): "Gelêrter der arzenîe, ouch apotêker": Bidrag til vitenskapshistorien. Festschrift [for 70-årsdagen til] Willem F. Daems (= Würzburg medisinsk-historisk forskning. Bind 24). Wellm, Pattensen, nå på Königshausen & Neumann, Würzburg, 1982 (utgitt 1983), ISBN 3-921456-35-5 , s. 589-635.
 • Den medisinske korte avhandlingen i tysk litteratur fra middelalderen. I: Ingo Reiffenstein (red.): Bidrag til overføring og beskrivelse av tyske tekster fra middelalderen. Forelesninger fra den 8. workshopen til østerrikske manuskriptredaktører fra 25. til 28. november. 1981 i Rief ved Salzburg. Göppingen 1983 (= Göppingen -arbeid med tyskstudier. Bind 402), s. 41–114.
 • På spørsmålet om den kurative og rådgivende virksomheten til den middelalderske tyske farmasøyten. I: Peter Dilg et al. (Red.): Perspektiven der Pharmaziegeschichte. Festschrift Rudolf Schmitz . Graz 1983, s. 181-196.
 • Kreftpulveroppskriften til Karl den Store. I: Würzburg sykehistoriske rapporter. Bind 3, 1985, s. 243-255.
 • Kvinnen som lege og pasient i den tyske middelalderens medisinske prosa. I: Harry Kühnel , Franz Hundsnurscher (red.): Kvinne og hverdagsliv i senmiddelalderen. Internasjonal kongress Krems an der Donau 2. - 5. Oktober 1984. Wien 1986 (= publikasjoner av Institute for Medieval Realienkunde Austria. Bind 9), s. 157–211.
 • Middelalderkirurgi. I: Acta medicae historiae Patavina. Bind 30, 1983/1984 (1985), s. 45-64.
 • Tyske psykiatriske tidsskrifter på 1800 -tallet. I: Gundolf Keil, Gerhardt Nissen (red.): Psykiatri på vei til vitenskap. Psykiatrihistorisk symposium i anledning 90-årsjubileet for åpningen av "Psychiatric Clinic of the Royal University of Würzburg". Stuttgart / New York 1985, s. 28-35.
 • Hortus Sanitatis, Hagehage, Sunthede hage. I: Elisabeth B. MacDougall (red.): Medieval Gardens. (= Dumbarton Oaks Colloquium om historien til landskapsarkitektur. Bind 9). Washington, DC 1986.
 • Spedalskhet i middelalderen. I: Jörn Henning Wolf (red.): Spedalskhet, spedalskhet, Hansens sykdom. Et menneskelig problem i endring. Del II: Artikler (= kataloger over det tyske medisinskhistoriske museet. Tillegg 1). German Leper Aid Organization, Würzburg 1986 (1987), s. 85-102.
 • Schlesien som tema for medisinsk prosaforskning. I: Lothar Bossle , Gundolf Keil, Josef Joachim Menzel , Eberhard Günter Schulz (red.): Schlesien som en oppgave for tverrfaglig forskning. Sigmaringen 1986 (= Schlesische Forschungen. Bind 1), s. 53-74.
 • Plager fra middelalderen. I: Bernd Herrmann (red.): Mennesker og miljø i middelalderen. Stuttgart 1986; Nye trykk (deklarert som 3. og 4. utgave) ibid 1987 og 1989 (= Fischer-Taschenbuch. Bind 1480), s. 109–128.
 • Organisatoriske former for medisinsk kunnskap. I: Norbert Richard Wolf (red.): Kunnskapsorganiserende og kunnskapsformidlende litteratur i middelalderen. Perspektiver på utforskningen. Colloquium 5-7 Desember 1985. Wiesbaden 1987 (= kunnskapslitteratur i middelalderen. Skrifter fra Collaborative Research Center 226 Würzburg / Eichstätt. Bind 1), s. 221–245.
 • Medisin og demografi i middelalderen. I: Bernd Hermann, Rolf Sprandel (Hrsg.): Determinanter for befolkningsutvikling i middelalderen. Acta Humaniora, Weinheim 1987, s. 173-180.
 • "Weme daz hjerte av lidelse på grunn av wê tuot". Psykiatri i gamle tyske oppskrifter. I: Hans-Jürgen Friede, Götz-Erik Trott (Hrsg.): Depresjon i barndom og ungdom. Huber, Bern / Stuttgart / Toronto 1988, ISBN 3-456-81731-2 , s. 11-21.
 • Medisinsk utdanning og alternativ medisin. I: Winfried Böhm , Martin Lindauer (red.): "Ikke mye kunnskap metter sjelen". Kunnskap, anerkjennelse, utdanning, opplæring i dag. (= Third Symposium of the University of Würzburg. ) Ernst Klett, Stuttgart 1988, ISBN 3-12-984580-1 , s. 245-271.
 • Å håndtere aids -lider som en utfordring for et humant samfunn. "Erklæring" om det ervervede immunsviktsyndromet fra et historisk spesialistisk perspektiv. I: Johannes Gründel (red.): AIDS. Utfordring til samfunn og moral. 2. utgave. Düsseldorf 1988 (= skrifter fra Det katolske akademi i Bayern. Bind 125), s. 31–41.
 • Begrepet anatomei i teorien om paracelsian sykdom. Med et historisk perspektiv på Samuel Hahnemann. I: Hartmut Boockmann, Bernd Moeller , Karl Stackmann (red.): Livstimer og verdensdesign i overgangen fra middelalderen til den moderne tidsalderen. Politikk - Utdanning - Naturhistorie - Teologi. Rapport om kollokvier fra kommisjonen for forskning på kulturen i senmiddelalderen 1983 til 1987 (= avhandlinger fra Vitenskapsakademiet i Göttingen: filologisk-historisk klasse. Bind III, nr. 179). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1989, ISBN 3-525-82463-7 , s. 336-351.
 • Ortolfs kirurgiske avhandling og utseendet på tegning av medisinsk demonstrasjon. I: Wolfgang Harms (red.): Tekst og bilde, bilde og tekst. DFG Symposium 1988. Stuttgart 1990 (= German Symposia. Volume 11), s. 134, 137–149, 216–221 og 237 f.
 • Middelaldermedisinsk litteratur. I: Ria Jansen-Sieben (red.): Artes Mechanicae in middeleeuws Europa. Brussel 1989 (= Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extranummer 34), s. 73–111.
 • Apercus om historien til vaskulær kirurgi. I: Martin Sperling (red.): Farer, feil og suksesser innen vaskulær kirurgi og dens virkelighet. Karger, Basel et al. 1991, ISBN 3-8055-5533-4 , s. 13-21.
 • Tekstene til "Codex Berleburg" speiler seg i gammel tysk spesialistprosa. I: Werner Dressendörfer, Gundolf Keil, Wolf -Dieter Müller -Jahncke (red.): Eldre tysk "Macer" - Ortolf von Baierland "Pharmacopoeia" - "Herbarium" av Bernhard von Breidenbach - farge- og maleroppskrifter. Det medisinske manuskriptet til Øvre Rhinen av Berleburg Codex (Berleburg, Fürstlich Sayn-Wittgenstein'sche Bibliothek, Cod. RT 2/6). Introduksjon til tekstene, beskrivelse av plantebildene og manuskriptet (= Codices illuminati medii aevi. 13). Utgave Lengenfelder, München 1991, ISBN 3-89219-013-5 , s. 19-74.
 • Husmannen som lege. I: Trude Ehlert (red.): Husholdning og familie i middelalderen og tidlig moderne tid. Forelesninger på et tverrfaglig symposium fra 6. - 9. Juni 1990 ved Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Thorbecke, Sigmaringen 1991, ISBN 3-7995-4156-X , s. 219-243.
 • Den eldste nederlandske oppskriften og dens kilder. I: Scientiarum Historia. Bind 17, 1991, s. 5-16.
 • Heinrich von Pfalzmaling og plastikkirurgi av huden. I: Günter Burg, Albert A. Hartmann, Birger Konz (red.): Onkologisk dermatologi. Nye aspekter, aldersrelaterte særegenheter. 14. årsmøte i Foreningen for kirurgisk og onkologisk dermatologi fra 10. - 12. Mai 1991 i Würzburg. Springer, Berlin / Heidelberg / New York 1992, ISBN 3-540-55768-7 , s. 3-11.
 • Lexer og medisinsk terminologi. I: Horst Brunner (red.): Matthias von Lexer. Bidrag til hans liv og virke (= magasin for dialektologi og lingvistikk. Tillegg 80). Steiner, Stuttgart 1993, ISBN 3-515-06357-9 , s. 141-157.
 • 'regimen sanitatis - râtes Leben': Middelalderens helseregler. I: Ria Jansen-Sieben, Frank Daelemans (red.): Voeding en geneeskunde / Alimentation et médecine. Acten van het colloquium Brussel [...] 1990. Brussel 1993 (= Archief- en bibliotheekwezen in België. Ekstra nummer 41), s. 95–124.
 • Ipokras. Personlig autoritær legitimering i middelaldermedisin. I: Peter Wunderli (red.): Origin and Origin. Historiske og mytiske former for legitimering. (Filer fra Gerda Henkel Colloquium, organisert av Research Institute for middelalderen og renessansen [...] ved Universitetet i Düsseldorf, 13.-15. Oktober 1991). Jan Thorbecke, Sigmaringen 1994, s. 157-177.
 • Teknisk og vitenskapelig litteratur i middelalderens Schlesien. I: Gundolf Keil, Josef Joachim Menzel (Hrsg.): Begynnelser og utvikling av det tyske språket i middelaldersk Schlesien. Forhandlinger om det 8. symposiet fra 2. til 4. november i Würzburg 1989. Sigmaringen 1995 (= Schlesisk forskning. Publikasjoner av Gerhard Möbus Institute for Schlesisk forskning ved University of Würzburg. Bind 6), s. 183-218.
 • Sykdom og tid i middelaldersk og tidlig moderne medisin. I: Trude Ehlert (red.): Tidskonsepter, tidsopplevelse, tidsmåling. Paderborn / Wien / Zürich 1997, s. 117-138.
 • Fysikk. Aspekter av det gamle naturbegrepet. Åpningsforedrag i: Peter Dilg (Red.): Natur i middelalderen. Konsepter - opplevelser - effekter. Filer fra 9. symposium i Medievalist Association, Marburg, 14. - 17. Mars 2001. Berlin 2003, s. 1-30.
 • "Vår kjære fraw snakket i puch der libe: 'I pin a plvm of the valley and also of the green forest'": Innføringen av convallaringlykosider som en indikasjon på moravisk-schlesisk opprinnelse. I: Iva Kratochvilová, Lenka Vaňková (red.): Tyskstudier i generasjoners speil. Festschrift Zdeněk Masařík. Opava / Ostrava 2004, s. 72-132.
 • "Wässerbüchlein" Gabriel von Lebenstein og "Upper Silesian Roger Aphorisms". Observasjoner om effekten og opprinnelsenes historie. I: Teknisk prosaforskning - Krysser grenser. Bind 1, 2005 (2007), s. 105-154.
 • Helsekatekismene til bylegen Breslau Martin Pansa (1580–1626). I: Klaus Garber: Schlesias kulturhistorie i den tidlige moderne perioden. 2 bind, Tübingen 2005, bind 1, s. 287-319.
 • Jan Yperman og nederlandsk kirurgi i senmiddelalderen. I: Sarton Chair of the History of Sciences (red.): Sartonia. Bind 19, (Gent) 2006, s. 99 og 104-136.
 • 'Breslau Pharmacopoeia' og dets spesialiserte litterære miljø. I: Yearbook of the Schlesien Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau. Bind 47/48, 2006/2007 (2008), s. 27-46.
 • Den synkende serien av konsistens som et makrostrukturelt strukturprinsipp i sårmedisinhåndbøker i senmiddelalderen. I: Jürgen Kiefer (red.): Parerga - Bidrag til vitenskapshistorien: in memoriam Horst Rudolf Abe. Erfurt 2007 (= spesialpublikasjoner fra Academy of Charitable Sciences in Erfurt. Uten antall bind), s. 9–22.
 • "Isaak künig Salomons sun laget en buoch i Arabia, daz Got never bezzerz created" - Representasjonen av skolen i Kairouan i Würzburg og Breslau på 1200 -tallet. I: Mamoun Fansa, Karen Aydin et al. (Red.): Ex oriente lux? Veier til moderne vitenskap. Ledsagende volum for spesialutstillingen [...] i Augusteum Oldenburg. Mainz / Oldenburg 2009 (= publikasjonsserie av Statens museum for natur og mennesker. Bind 70), s. 212–225 og 495–526.
 • Lege og pasient i middelalderen. I: Anja Hesse, Hans-Joachim Behr et al. (Hrsg.): TABU: Om hvordan samfunnet håndterer avsky og skam. Berlin 2009 (= Braunschweiger Kulturwissenschaftliche Studien. Publikasjoner fra Institutt for kultur i byen Braunschweig. Bind 1), s. 161–200.
 • Farge og struktur i den medisinske forskriften fra den tyske middelalderen. I: Spesialisert prosaforskning - Krysser grenser. Bind 4/5, 2008/2009 (2010), s. 47-46.
 • "... daz crütlein, daz zů Kammerach zůg". Anton Trutmann som et middelaldersk fytofarmaka mellom Tyskland, Frankrike og Sveits. I: Ingrid Kästner, Jürgen Kiefer (Hrag.): Botaniske hager og botaniske forskningsturer. Bidrag til konferansen 7. til 9. mai 2010 ved Academy of Charitable Sciences i Erfurt. Aachen 2011 (= European Science Relations. Bind 3), s. 3–34.
 • Fjelltypen vann. Geologisk hydrologi av middelalderens spa -medisin. I: Ingrid Kästner, Jürgen Kiefer (Hrsg.): Beskrivelse, måling og visualisering av verden. Bidrag til konferansen fra 6. til 8. mai 2011 ved Academy of Charitable Sciences i Erfurt. Aachen 2012 (= European Science Relations. Bind 4), s. 17–40.
 • "Blødning - bloedekijn". Notater om etiologien til hyposfagmautviklingen i 'Pommersfeldener Silesian Eye Booklet' (1. tredjedel av 1400 -tallet). Med en oversikt over oftalmologiske tekster fra den tyske middelalderen. I: Spesialisert prosaforskning - Krysser grenser. Bind 8/9, 2012/2013 (2014), s. 7-175.
 • "Det beste rådet er iskeren mot kan vte platearise". Referanser til Ypermans Medicine. I: Geneeskunde in Nederlandstalige teksten tot 1600: Handelingen van het zesde symposium 'geschiedenis der Geneeskundige wetenschapen', ingericht door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België op 20. mars 2004. Brussel 2012 (2013), ISBN 978-90-75273-29- 8 , s. 93-137; jf. om dette: Konrad Goehl: Kommentarer til Gundolf Keils kildebaserte dekoding av Ypermans 'Medicine'. I: Spesialisert prosaforskning - Krysser grenser. Bind 8/9, 2012/2013 (2014), s. 547-550.
 • Den tyske Isaak Judäus -mottakelsen fra 1200- til 1400 -tallet. Aachen 2015 (= European Science Relations. Supplement 2).
 • Skjegglav som mat. I: Medisinske historiske meldinger. Tidsskrift for vitenskapshistorie og spesialprosa -forskning. Bind 35, 2016, s. 107-121.
 • Tysk medisinsk litteratur fra 1100- til 1400 -tallet i det senmiddelalderske Hanse -området. I: Jürgen Kiefer , Ingrid Kästner, Klaus Manger (red.): Østersjøregionen fra et vitenskapelig og kulturhistorisk synspunkt. Aachen 2018 (= European Science Relations. Bind 15), s. 7–26.
 • Robert Koch (1843-1910). En essai. I: Medisinske historiske meldinger. Tidsskrift for vitenskapshistorie og spesialprosa -forskning. Bind 36/37, 2017/2018 (2021), s. 73-109.
 • Sinne, sinne, hat. En semantisk essai om tre typer psykologisk affektforstyrrelse. I: Medisinske historiske meldinger. Tidsskrift for vitenskapshistorie og spesialprosa -forskning. Bind 36/37, 2017/2018 (2021), s. 183-192.
 • diverse Artikel in: Lexikon des Mittelalters . München/Zürich 1977 ff., etwa
  • mit Hans-Peter Baum : Barbier. Band 1 (1980, Lieferung 7), Sp. 1444 f.
  • Chirurg, Chirurgie (Wundarzt, Wundarznei). Band 2 (1983, Lieferung 9), Sp. 1845–1860.
 • diverse Artikel in: Verfasserlexikon . (2. Auflage). Etwa
  • Bartholomäus. Band 1 (1978), Sp. 609–615.
  • Guy de Chauliac. Band 3 (1980), Sp. 347–353.
  • Johann (Hans) von Toggenburg. Band 4 (1984), Sp. 783 f.
  • Lanfrank von Mailand. Band 5 (1985), Sp. 560–572.
  • Nikolaus von Polen (N. v. Böhmen) OP. Band 6 (1987), Sp. 1128–1133
  • Ortolf von Baierland. Band 7 (1989), Sp. 67–82.
Als Co-Autor
 • mit Gerhard Eis: Nachträge zum Verfasserlexikon. In: Studia neophilologica. Band 30, 1958, S. 232–250, Band 31, 1959, S. 219–242, Band 43, 1971, S. 377–429, und in Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Band 83, (Tübingen) 1961/1962, S. 167–226.
 • mit Wolfram Schmitt: Nachträge zum Verfasserlexikon. In: Studia neophilologica. Band 39, 1967, S. 80–107.
 • mit Willy Louis Braekman : Die „Vlaamsche leringe van orinen“ in einer niederfränkischen Fassung des 14. Jahrhunderts. Randbemerkungen zur Gliederung des mittelalterlichen Harntraktats. In: Niederdeutsche Mitteilungen. Band 24, 1968, S. 75–125.
 • mit Willy Louis Braekman: Fünf mittelniederländische Übersetzungen des „ Antidotarium Nicolai “. Untersuchungen zum pharmazeutischen Fachschrifttum der mittelalterlichen Niederlande. In: Sudhoffs Archiv . Band 55, 1971, S. 257–320.
 • mit Hans Reinecke: Der „kranewitber“-Traktat des „Doktor Hubertus“. Untersuchungen zur spätmittelalterlichen Pharmakologie der Baccae Juniperi. In: Sudhoffs Archiv. Band 57, 1973, S. 361–415.
 • mit Heinz-Ulrich Röhl: Gliederungsprobleme bei der 'Kleinen Chirurgie' Lanfranks. In: Jószef Antall, Géza Buzinkay, Ferenc Némethy (Hrsg.): Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae, 25–31 Augusti 1974 Budapestini. 2 Bände, Budapest 1976, Band 2, S. 1373–1392.
 • mit Willem Frans Daems : Paracelsus und die „Franzosen“. Beobachtungen zur Venerologie Hohenheims. Teil I: Pathologie und nosologisches Konzept. [Gernot Rath zum Gedächtnis] In: Nova Acta Paracelsica. [Jahrbuch der Schweizerischen Paracelsus-Gesellschaft] Band 9, 1977, S. 99–151.
 • mit Willem Frans Daems: Die Solothurner Fassung des ‚tractatulus de collectione medicinarum'. In: Gottfried Schramm (Hrsg.): Neue Beiträge zur Geschichte der Pharmazie. Festschrift Hans-Rudolf Fehlmann. Zürich 1979 (ab 1981 Pattensen/Han.), S. 47–57.
 • mit Gerhard Baader : Mittelalterliche Diagnostik. Ein Bericht. In: Christa Habrich , Frank Marguth, Jörn Henning Wolf (Hrsg.): Medizinische Diagnostik in Geschichte und Gegenwart. Festschrift Heinz Goerke. München 1978 (= Neue Münchner Beiträge zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften, medizinhistorische Reihe. Band 7/8), S. 121–144.
 • mit Rolf Müller: Mittelniederfränkisch „self-ete“. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Band 108, 1979, S. 180–187.
 • mit Franz Gräser: Die Pestrezepte des Fuldaer Kodex Aa 129. Untersuchungen zu einem ostfränkischen Kompilat des 15. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Band 109, 1980, S. 72–85.
 • mit Willem F. Daems: „Gelêrter der arzeniê, ouch apotêker“. Zum Ansehen des Apothekers im spätmittelalterlichen Deutschland. In: Sudhoffs Archiv. Band 64, 1980, S. 86–89.
 • mit Rolf Müller: Vorläufiges zu Jan Bertrand. In: Gundolf Keil und andere (Hrsg.): Fachprosa-Studien. Beiträge zur mittelalterlichen Wissenschafts- und Geistesgeschichte. Berlin 1981, S. 331–345.
 • mit Heinz-Jürgen Bergmann: Das Münchner Pestlaßmännchen. Standardisierungstendenzen in der spätmittelalterlichen deutschen Pestliteratur. In: Gundolf Keil, Peter Assion, Willem Frans Daems, Heinz-Ulrich Röhl (Hrsg.): Fachprosa-Studien. Beiträge zur mittelalterlichen Wissenschafts- und Geistesgeschichte. (Festschrift Gerhard Eis) E. Schmidt, Berlin 1982, ISBN 3-503-01269-9 , S. 318–330.
 • mit Thomas Holste: Ein Straßburger altdeutscher Theriaktraktat. In: Gundolf Keil (Hrsg.): „gelêrter der arzenîe, ouch apotêker“: Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte. Festschrift Willem F. Daems (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Band 24). Wellm, Pattensen 1982, ISBN 3-921456-35-5 , S. 511–522.
 • mit Ingrid Rohland: Randnotizen zum „Schüpfheimer Kodex“. Teil I: Allgemeines und Textbestimmung der Traktate. In: Gesnerus. Band 40, 1983, S. 257–274. Vgl. dazu Huldrych M. Koelbing : Bemerkung zu Ingrid Rohlands und Gundolf Keils Randnotizen zum Schüpfheimer Kodex. ebenda S. 275 f.
 • mit Christian Tenner: Das „Darmstädter Arzneibuch“. Randnotizen zu einer oberrheinischen Sammelhandschrift der Zeitenwende. In: Bibliothek und Wissenschaft. Band 18. 1984, S. 85–234.
 • mit Roman Hippéli: Zehn Monde Menschwerdung. Ein Schöpfungsbericht „Vom Ei bis zur Geburt“, gezeichnet, erzählt und ausgeschmückt mit Themen aus des Reihe „Ars phanatomica“ von Roman Hippéli und Gundolf Keil. Biberach ad Riß 1982, 4. Auflage ebenda 1984.
 • mit Peter Proff: Das opodeltoch-Rezept in Handschrift 631c der Zentralbibliothek Zürich. Beobachtungen zur Arzneimittellehre Hohenheims. In: Nova Acta Paracelsica. Jahrbuch der schweizer Paracelsus-Gesellschaft. Band 10, 1982, S. 208–215.
 • mit Peter Proff und Werner Friedrich Kümmel : Caspar Stromayr, Practica copiosa von dem rechten Grundt deß Bruch Schnidts (Lindau, 1559–67), & Jakob Ruëff, Practica in arte ophthalmica copiosa (Zürich, um 1550). Band 1: Faksimile , Band 2: Kommentar zur Faksimile-Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung der Paracelsus-Rezeption und der Kommunikationsstruktur in chirurgischen Geheimbüchern der frühen Neuzeit. München 1978 (Band 1) und 1983 (Band 1 und 2).
  • mit Peter Proff: Kommentar zur Faksimile-Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung der Paracelsus-Rezeption und der Kommunikationsstruktur in chirurgischen Geheimbüchern der frühen Neuzeit . In: Practica copiosa von dem Rechten Grundt deß Bruch Schnidts . Facsimilia Art & Edition Ebert, Darmstadt 1994, ISBN 3-929230-02-X .
 • mit Wilhelm B. Deichmann, Dietrich Henschler und Bo Holmstedt: What is there that is not poison? A study of the „Third Defense“ by Paracelsus. In: Arch. Toxicol. Band 58, 1986, S. 207–213; auch in: The Hexagon. Band 79, 1988, Nr. 3, S. 43–49.
 • mit William Eamon: Plebs amat empirica. Nicholas of Poland and his critique of the mediaeval medical establishment. In: Sudhoffs Archiv. Band 71, 1987, S. 180–196.
 • mit Lothar Bossle , Josef Joachim Menzel und Eberhard Gunter Schulz (Hrsg.): Nationalsozialismus und Widerstand in Schlesien (= Schlesische Forschungen. Band 3). Thorbecke, Sigmaringen 1989, ISBN 3-7995-5853-5 .
 • mit Ortrun Riha : Wissensordnende Prinzipien in oberrheinischen Arzneibüchern. In: Ergebnisse der XXI. Jahrestagung des Arbeitskreises „Deutsche Literatur des Mittelalters“. Greifswald 1989 (= Wissenschaftliche Beiträge der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Deutsche Literatur des Mittelalters. Band 4), S. 77–100.
 • mit Antoni Jonecko: Studien zum Dichterarzt Nikolaus von Polen. Eine Skizze des mittelalterlichen Arztes und Dichters unter besonderer Akzentuierung seiner „Antipocras“-Streitschrift, seiner „Experimenta“, der „Chirurgie“ sowie seiner Verbindungen nach Schlesien. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 11, 1993, S. 205–225.
 • mit Josef Joachim Menzel (Hrsg.): Anfänge und Entwicklung der deutschen Sprache im mittelalterlichen Schlesien. Vom 2. bis 4. November in Würzburg 1989. Thorbecke, Sigmaringen 1995, ISBN 3-7995-5856-X .
 • mit Rolf Müller: Deutsche Lanfrank-Übersetzungen des 14. und 15. Jahrhunderts. Zur Wertung der Lanfrank-Zitate in Brunschwigs „Chirurgie“. In: Hans-Heinz Eulner, Gunter Mann, Gert Preiser, Rolf Winau, Otto Winkelmann (Hrsg.): Medizingeschichte in unserer Zeit. Festgabe für Edith Heischkel-Artelt und Walter Artelt zum 65. Geburtstag. Enke, Stuttgart 1971, ISBN 3-432-01698-0 , S. 90–110.
 • mit Rudolf Peitz: „Decem quaestiones de medicorum statu“. Beobachtungen zum Fakultätenstreit und zum mittelalterlichen Unterrichtsplan Ingolstadts. In: Gundolf Keil, Bernd Moeller, Winfried Trusen (Hrsg.): Der Humanismus und die oberen Fakultäten. (= Deutsche Forschungsgemeinschaft: Mitteilungen der Kommission für Humanismusforschung. Band 14). Acta Humaniora, Weinheim/ Bonn 1987, ISBN 3-527-17016-2 , S. 215–238.
 • mit Paul Schnitzer (Hrsg.): Das Lorscher Arzneibuch und die frühmittelalterliche Medizin. Verhandlungen des medizinhistorischen Symposiums im September 1989 in Lorsch. (= Geschichtsblätter für den Kreis Bergstraße. Sonderband 12). Laurissa, Lorsch 1991, ISBN 3-922781-74-8 .
 • als Hrsg.: Das Lorscher Arzneibuch. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1989, ISBN 3-8047-1078-6 .
  • I. Band: Faksimile der Handschrift Msc. Med. 1 der Staatsbibliothek Bamberg .
  • II. Band: Übersetzung der Handschrift Msc. Med. 1 der Staatsbibliothek Bamberg. Von Ulrich Stoll und Gundolf Keil unter Mitwirkung von Albert Ohlmeyer, mit einer Einleitung von Gundolf Keil.
 • mit Konrad Goehl : „apothecarii nostri temporis“. Eine Kritik am Apothekerstand aus der Frühzeit der Pharmazie. In: Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. Neue Folge, Band 59, Stuttgart 1991.
 • mit Werner E. Gerabek: Roger Frugardi und die Tradition langobardischer Chirurgie. In: Sudhoffs Archiv. Band 86, 2002, S. 1–26.
 • mit Hans-Georg Stephan : Der Chirurg von der Weser (ca. 1200–1265) – ein Glücksfall der Archäologie und Medizingeschichte. In: Sudhoffs Archiv. Band 77, 1993, S. 174–192.
 • mit Michael Freyer: Geschichte des medizinisch-naturkundlichen Unterrichts. Einführung in Grundlagen und Verlauf der Entwicklung eines neuen Lehrgebiets. Filander-Verlag, Fürth 1997, ISBN 3-930831-08-2 .
 • mit Knut Bentele: Die 'Würzburger Wundarznei'. Anmerkungen zu einem neugefundenen Arzneimittel-Handbuch des Spätmittelalters. In: Peter Jörg Becker, Eva Bliembach, Holger Nickel, Renate Schipke, Giuliano Staccioli (Hrsg.): Scrinum Berolinense. (Festschrift Tilo Brandis ) 2 Bände, Berlin 2000 (= Beiträge der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin. Band 10), Band 1, S. 358–387.
 • mit Arnulf Thiede und Yoshiki Hiki: Philipp Franz von Siebold and His Era. Prerequisites, Developments, Consequences and Perspectives. Berlin/ Heidelberg/ New York 2000.
 • mit Dagmar Schelletter und Anne Rappert: Aphorismen zur Arzneiform „Salbe“ unter besonderer Berücksichtigung chirurgischer Fachprosa des deutschen Mittelalters. In: Menso Folkerts , Stefan Kirschner , Andreas Kühne (Hrsg.): Pratum floridum. Festschrift Brigitte Hoppe . Augsburg 2002 (= [Münchner Universitätsschriften:] Algorismus. Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften. Band 38), S. 369–403.
 • mit Christian Crone und Anne Rappert: Arzneiöle als formbestimmendes Element in der chirurgischen Fachliteratur des Spätmittelalters. In: Christoph Friedrich , Sabine Bernschneider-Reif, Daniela Schierhorn (Hrsg.): Rosarium litterarum. Beiträge zur Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift Peter Dilg. Eschborn 2003, S. 66–104.
 • mit Petra Hille und Annes Rappert: Die Arzneiform Pulver in der chirurgischen Fachliteratur des Hoch- und Spätmittelalters. In: István Gazda ua (Hrsg.): Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 80. születésnapjára. Budapest 2003 (= Magyar tudomanytörténeti szemle könyvtára. Band 36), S. 54–104.
 • als Mitherausgeber und Verfasser zahlreicher Artikel: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begr. von Wolfgang Stammler. Fortgef. von Karl Langosch. Hrsg. von Burghart Wachinger. De Gruyter, Berlin/New York, ISBN 978-3-11-022248-7 .
 • mit Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage und Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2004, ISBN 3-11-015714-4 ; 2. Auflage (in 3 Bänden) ebenda 2009.
 • mit Bernhard Dietrich Haage, Wolfgang Wegner und Helga Haage-Naber: Deutsche Fachliteratur in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin 2007 (= Grundlagen der Germanistik. Band 43).
 • mit Hans Michael Wellmer: Das 'Würzburger chirurgische Rezeptar'. Untersuchungen zu einer wundärztlichen Formelsammlung des späten 15. Jahrhunderts mit Textausgabe. In: Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen. Band 1, 2005 (2007), S. 35–103.
 • mit Lenka Vaňková : Mesuë a jeho 'Grabadin'. Standardní dílo středovĕké farmacie / Mesuë und sein 'Grabadin'. Ein Standardwerk der mittelalterlichen Pharmazie. Edition – Übersetzung – Kommentar / Edice – Přzeklad – Komentař. Tilia, Šenov u Ostravy (Ostrava) 2005, ISBN 80-7042-685-3 .
 • mit Bernhard Dietrich Haage, Wolfgang Wegner und Helga Haage-Naber: Deutsche Fachliteratur der Artes im Mittelalter. Berlin 2007 (= Grundlagen der Germanistik. Band 43).
 • mit Immo Schild (Hrsg.): Sebald Mulner im 'Ansbacher Arzneibuch': 'Wässertraktat' – 'Ölbuch' – 'Rezeptar'. In: Alfred Reichling (Hrsg.): Organista et homo ductus. Festschrift Rudolf Walter zum 90. Geburtstag. Sankt Augustin 2008, S. 273–292.
 • mit Hilde-Marie Groß: Die große Zeit schlesischer Fachliteratur – das 12. und 13. Jahrhundert. Mit einem Ausblick bis 1500. In: Dan Gawrecki (Hrsg.): K periodizaci dějin sleszka. Sbornik z pracovního zasedáni v Opavě 11.–12. prosince 2007. Troppau 2008, S. 75–102.
 • mit Christine Wolf: Chirurgische Fachprosa des 13. bis 15. Jahrhunderts in Schlesien, Nordmähren und Nordböhmen. In: Ralf G. Päsler, Dietrich Schmidtke (Hrsg.): Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östlichen Europa. Forschungsstand und Forschungsperspektiven. Heidelberg 2006, S. 383–426.
 • mit Jörg Siegfried Kotsch: Das „Erlauer Frauenbüchlein“. Untersuchungen zu einem gynäkologischen Rezeptar aus dem spätmittelalterlichen Oberungarn. Text und Kommentar. In: Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen. Band 4/5, 2008/2009 (2010), S. 47–112.
 • mit Christine Wolf: Die „Römische Chirurgie“. Anmerkungen zu einem schlesischen Arzneimittel-Handbuch aus dem spätmittelalterlichen Kloster Farfa. In: Mechthild Habermann (Hrsg.): Textsortentypologien und Textallianzen des 13. und 14. Jahrhunderts. Berlin 2011 (= Berliner sprachwissenschaftliche Studien. Band 22), S. 201–266.
 • mit Christine Wolf: Acht Wundtrank-Rezepte aus der „Hübsch Chirurgia“ des Niklas von Mumpelier. In: Heinrich FK Männl, Rudolf Fritsch, Barbara Gießmann (Hrsg.): Forschungsbeiträge der Naturwissenschaftlichen Klasse (= Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 31) München 2011, S. 55–80.
 • mit Hilde-Marie Groß und Christine Wolf: Das 'Breslauer Arzneibuch' (13. Jh.) im 'Olmützer medizinischen Kompendium' (15. Jh.). Beobachtungen zur Kompilationsleittechnik anhand einiger Versatzstücke. In: Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen. Band 7, 2011, S. 27–27.
 • mit Christoph Weißer: Heilkunde bei den Germanen. In: Heinrich Beck, Dieter Geuenich , Heiko Steuer (Hrsg.): Reallexikon der germanischen Altertumskunde. 2., völlig neu bearbeitete Auflage. Begründet von Heinrich Beck, Herbert Jankuhn, Hans Kuhn und Reinhard Wenskus. Redigiert von Rosemarie Müller, 35 Bände und 2 Registerbände. Berlin/ New York (1968–)1973–2008, hier: Ergänzungs-Band 77: Altertumskunde – Altertumswissenschaft – Kulturwissenschaft: Erträge und Perspektiven nach 40 Jahren Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin/Boston 2012, S. 317–388.
 • mit Jürgen Kiefer: Das 'Erfurter Kartäuserregimen'. Anmerkungen zu Inhalt, Aufbau und Verfasserfrage einer klösterlichen Gesundheitslehre des 15. Jahrhunderts. In: Jürgen Kiefer (Hrsg.): Heilkunde und Heilmittel. Zu Erwerb und Transfer von medizinisch-pharmazeutischem Wissen in Europa. Festschrift Ingrid Kästner. Aachen 2013 (= Europäische Wissenschaftsbeziehungen. Band 5), S. 217–259.
 • mit Rudolf Peitz: Die „Decem quaestiones de medicorum statu“. Beobachtungen zur ärztlichen Standeskunde des 14. und 15. Jahrhunderts. In: Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen. Band 8/9, 2012/2013 (2014), S. 283–297. Vgl. auch Rudolf Peitz, Gundolf Keil: Decem quaestiones de medicorum statu. Uwagi co do stanu lekarskiego w XIV i XV vieku. [englisch übersetzt … Comments on Physicians as a Social Class in the 14th and 15th Centuries. ] In: Archiwum historii i foilozaofii medycyny. Band 77, 2014 (2015), ISBN 978-83-7654-385-7 , S. 28–35.
 • mit Christine Wolf: Das führende Kräuterbuch als transporter: Altdeutsche Fachprosa in Johann WONNECKES 'Gart'. In: Ingrid Kästner u a. (Hrsg.): Erkunden, Sammeln, Notieren und Vermitteln – Wissenschaft im Gepäck von Handelsleuten, Diplomaten und Missionaren. Aachen 2014 (= Europäische Wissenschaftsbeziehungen. Band 7), S. 37–74.
als Herausgeber
 • mit Ria Jansen-Sieben: Eine chirurgische Glossensammlung des frühen 14. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für deutsche Wortforschung. Band 27, 1971, S. 129–146.
 • mit Peter Assion: Fachprosaforschung. Acht Vorträge zur mittelalterlichen Artesliteratur. E. Schmidt, Berlin 1974, ISBN 3-503-00743-1 .
 • Chirurgia magna Guidonis de Gauliaco , nunc demum suae primae integritati restituta à Laurentio Jouberto . Lyon 1585; Neudruck Darmstadt 1976; 2. Auflage ebenda 1980.
 • „gelêrter der arzenîe, ouch apotêker“: Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte. Festschrift Willem F. Daems (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Band 24). Wellm, Pattensen 1982, ISBN 3-921456-35-5 .
 • mit Peter Assion, Willem Frans Daems und Heinz-Ulrich Röhl: Fachprosa-Studien. Beiträge zur mittelalterlichen Wissenschafts- und Geistesgeschichte. (Festschrift Gerhard Eis) E. Schmidt, Berlin 1982, ISBN 3-503-01269-9 .
 • mit Gerhard Baader: Medizin im mittelalterlichen Abendland. Darmstadt 1982 (= Wege der Forschung. Band 363), S. 125–150.
 • Vom Einfluss der Gestirne auf die Gesundheit und den Charakter des Menschen. Das „Iatromathematische Hausbuch“, dargestellt am Nürnberger Kodex Schürstab. Band 1: Faksimile, Band 2: Kommentar zur Faksimile-Ausgabe des Manuskriptes C 54 der Zentralbibliothek Zürich. Unter Mitwirkung von Friedrich Lenhardt und Christoph Weißer sowie einem Vorwort von Huldrych M. Koelbing, Faksimile-Verlag, Luzern/Wien/Berlin ua 1981–1983, ISBN 3-85672-013-8 .
 • mit Rudolf Schmitz : Humanismus und Medizin. Acta humaniora, Weinheim 1984 (= Deutsche Forschungsgemeinschaft: Mitteilungen der Kommission für Humanismusforschung. Band 11), ISBN 3-527-17011-1 .
 • mit Gerhardt Nissen : Psychiatrie auf dem Wege zur Wissenschaft. Psychiatrie-historisches Symposium anläßlich des 90. Jahrestages der Eröffnung der „Psychiatrischen Klinik der Königlichen Universität Würzburg“. Stuttgart/ New York 1985.
 • mit Lothar Bossle, Josef Joachim Menzel und Eberhard Günther Schulz: Schlesien als Aufgabe interdisziplinärer Forschung. Sigmaringen 1986 (= Schlesische Forschungen. Band 1).
 • mit Redaktion durch Johannes G. Mayer und Christian Naser: „ein teutsch puech machen“. Untersuchungen zur landessprachlichen Vermittlung medizinischen Wissens (= Ortolf-Studien. Band 1). Reichert, Wiesbaden 1993 (= Wissensliteratur im Mittelalter. Schriften des Sonderforschungsbereichs 226 Würzburg/Eichstätt. Band 11), ISBN 3-88226-539-6 .
 • unter Mitwirkung von Josef Domes: Würzburger Fachprosa-Studien. Beiträge zur mittelalterlichen Medizin-, Pharmazie- und Standesgeschichte aus dem Würzburger Medizinhistorischen Institut. Festschrift für Michael Holler. (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Band 38). Königshausen & Neumann, Würzburg 1995, ISBN 3-8260-1113-9 .
 • mit Josef Joachim Menzel (Hrsg.): Anfänge und Entwicklung der deutschen Sprache im mittelalterlichen Schlesien. Verhandlungen des VIII. Symposions vom 2. bis 4. November in Würzburg 1989. Sigmaringen 1995 (= Schlesische Forschungen. Veröffentlichungen des Gerhard-Möbus-Instituts für Schlesienforschung an der Universität Würzburg. Band 6).
 • mit Christoph Weißer (Schriftleiter) und Marianne Halbleib (Redaktion): Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen. Deutscher Wissenschafts-Verlag, Baden-Baden 2005 ff., 2015 weitergeführt im Zusammenwirken mit der Würzburger Wullstein-Forschungsstelle für deutsche Medizinliteratur des Mittelalters unter dem Titel Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. (Deutscher Wissenschafts, Baden-Baden 2016, ISBN 978-3-86888-118-9 ).
 • Vegetarisch. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 34, 2015 (2016), S. 29–68.

Literatur

 • Josef Domes, Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Christoph Weißer, Volker Zimmermann (Hrsg.): Licht der Natur. Medizin in Fachliteratur und Dichtung. Festschrift für Gundolf Keil zum 60. Geburtstag. Kümmerle, Göppingen 1994, ISBN 3-87452-829-4 .
 • Konrad Goehl , Johannes Gottfried Mayer (Hrsg.): Editionen und Studien zur lateinischen und deutschen Fachprosa des Mittelalters. Festgabe für Gundolf Keil zum 65. Geburtstag. Königshausen & Neumann, Würzburg 2000, ISBN 3-8260-1851-6 .
 • Dominik Groß , Monika Reininger (Hrsg.): Medizin in Geschichte, Philologie und Ethnologie. Festschrift für Gundolf Keil. Königshausen & Neumann, Würzburg 2003, ISBN 3-8260-2176-2 , insbesondere S. 5 ( Vorwort ) und 411–471 ( Verzeichnis der Veröffentlichungen von Gundolf Keil , zusammengestellt von Christoph Weißer und Carolin Schmidt)

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Klaus Hildebrandt: Geburtstagsglückwünsche. In: Schlesischer Kulturspiegel. Band 49, S. 40.
 2. Werner E. Gerabek : Laudatio anläßlich des 60. Geburtstages von Professor Dr. med. Dr. phil. Gundolf Keil am 17. Juli 1994. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 13, 1995, S. 533–535.
 3. Antrittsvorlesung in: Gundolf Keil, Peter Assion (Hrsg.): Fachprosaforschung. Acht Vorträge zur mittelalterlichen Artesliteratur. Berlin 1974, S. 183–196.
 4. Gundolf Keil: Literaturbegriff und Fachprosaforschung. In: Gundolf Keil, Peter Assion (Hrsg.): Fachprosaforschung. Acht Vorträge zur mittelalterlichen Artesliteratur. Berlin 1974, S. 183–196.
 5. Gundolf Keil: Die urognostische Praxis in vor- und frühsalernitanischer Zeit. Medizinische Habilitationsschrift Freiburg im Breisgau 1970.
 6. Gundolf Keil: Augenblicke. In: Andreas Mettenleiter (Hrsg.): Tempora mutantur et nos? Festschrift für Walter M. Brod zum 95. Geburtstag. Mit Beiträgen von Freunden, Weggefährten und Zeitgenossen. Akamedon, Pfaffenhofen 2007, ISBN 978-3-940072-01-6 , S. 425–427, hier: S. 427.
 7. a b Dominik Groß, Monika Reiniger: Medizin in Geschichte, Philologie und Ethnologie. Festschrift für Gundolf Keil. Königshausen & Neumann, Würzburg 2003, S. 5.
 8. https://web.archive.org/web/20141211000257/http://www.hiko-schlesien.de/?q=de/node/1
 9. Gundolf Keil: Literaturbegriff und Fachprosaforschung. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik. Band 2, 1970, Nr. 1, S. 95–102.
 10. Ullrich Rainer Otte: Jakob Calmann Linderer (1771–1840). Ein Pionier der wissenschaftlichen Zahnmedizin. Medizinische Dissertation, Würzburg 2002.
 11. Florian G. Mildenberger: Gerhard Oskar Baader (3. Juli 1928–14. Juni 2020). 2017/2018 (2021), S. 323.
 12. Gundolf Keil: Vorwort. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 34, 2015 (2016), S. 7–11, hier: S. 7.
 13. Gundolf Keil: Vorwort. In: Würzburger Fachprosa-Studien. Beiträge zur mittelalterlichen Medizin-, Pharmazie- und Standesgeschichte aus dem Würzburger medizinhistorischen Institut. Michael Holler zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Gundolf Keil und redigiert von Johannes Gottfried Mayer sowie Christian Naser. Königshausen & Neumann, Würzburg 1995 (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Band 38), ISBN 3-8260-1113-9 , S. V–VII.
 14. Gundolf Keil: Vorwort. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 34, 2015 (2016), S. 7–11, hier: S. 9.
 15. DWV: Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen
 16. DWV: Medizinhistorische Mitteilungen
 17. Gundolf Keil: Vorwort. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 34, 2015 (2016), S. 7–11, hier: S. 7 und 9.
 18. a b c d e f Daniel Müller: Promotionen: Würzburger Doktorfabrik . In: Die Zeit . Nr. 47, 15. November 2012.
 19. Olaf Przybilla : Uni Würzburg – eine Doktorfabrik? – Die Angst vor dem Déjà-vu . In: Süddeutsche Zeitung . 31. März 2011.
 20. Armin Geus : Aufhören: Berichte aus den nachgelassenen Papieren eines heiteren Chronisten. (= Nebensachen und Seitenblicke. Heft 13). Basilisken-Presse, Marburg an der Lahn 2014, ISBN 978-3-941365-46-9 , S. 24.
 21. Olaf Przybilla: Vorwürfe gegen die Universität Würzburg – Die Doktorfabrik . In: Süddeutsche Zeitung . 1. Juni 2011 (Interview mit Unipräsident Alfred Forchel und dem Dekan der medizinischen Fakultät Matthias Frosch )
 22. Hermann Horstkotte: Entziehung des Doktortitels: Ramschware Dr. med. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 26. Oktober 2011.
 23. Manfred Schweidler: Uni nimmt zwei Doktoren Titel ab . In: Mainpost . 7. November 2012.
 24. Ralph Bauer: Plagiatsaffäre zieht weiter Kreise – Zwei Doktoren sollen nun ihren Titel verlieren ( Memento vom 12. April 2013 im Webarchiv archive.today ). In: Südwest Presse . 9. November 2012.
 25. Gundolf Keil: Zehn Jahre ‚Würzburger medizinhistorisches Kolloquium'. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 9, 1991, S. 5–9, hier: S. 5.
 26. Zu den Gründungsmitglieder gehörte der Nervenarzt und Vorsitzende der Gesellschaft Michael Holler (1932–1996). Vgl. Gundolf Keil: Vorwort. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 34, 2015 (2016), S. 7–11, hier: S. 8.
 27. Ralf Vollmuth : Laudatio anläßlich der Ernennung von Prof. Dr. Dr. Gundolf Keil zum Ehrenvorsitzenden der ‚Würzburger medizinhistorischen Gesellschaft'. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 21, 2002, S. 558 f.
 28. Wolfgang Freericks: Begrüßungsansprache zur Verleihung des Georg-Dehio Preises 1997. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 17, 1998, S. 565–567, hier: S. 566.
 29. Gundolf Keil: Schlußwort. In: Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen. Band 8/9, 2012/2013 (2014), S. 595.
 30. Gundolf Keil: Vorwort. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 34, 2015 (2016), S. 7–11, hier: S. 7.
 31. Hans-Achim Müller: Grußworte anläßlich der Überreichung der Festschrift an Herrn Professor Dr. med. Dr. phil. G. Keil. (gehalten im Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg am 16. Juli 1994) In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 13, 1995, S. 532.