Denne artikkelen finnes også som en lydversjon.
Dette er en utmerket artikkel som er verdt å lese.

Kald krig

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
_ _ _ _ NATO og _ _ Warszawa -pakten i den kalde krigen

Den kalde krigen er navnet på konflikten mellom vestmaktene under ledelse av USA og den såkalte østblokken under ledelse av Sovjetunionen , som de kjempet fra 1947 til 1989 med nesten alle midler. Det var aldri en direkte militær konflikt mellom supermaktene USA, Sovjetunionen og deres respektive militære blokker, men det var proxy -kriger som Korea -krigen , Vietnamkrigen og krigen i Afghanistan . Den kalde krigen dukket opp som en systematisk konfrontasjon mellom kapitalisme og kommunisme og fast bestemt utenriks- og sikkerhetspolitikk over hele verden i andre halvdel av 1900 -tallet. I flere tiår ble det gjort politisk, økonomisk, teknisk og militær innsats på begge sider for å dempe eller redusere innflytelsen fra den andre leiren over hele verden. Begrepet øst-vest-konflikt brukes også som et synonym for denne epoken på 1900-tallet, der de ulike fasene i de stadig skiftende forholdene (tema for øst-vest-politikk [1] ) mellom blokkene blir bedre tatt i betraktning.

Konflikten antok en ekstremt truende karakter tre ganger, slik at muligheten for en "het" krig mellom stormaktene nærmet seg: i Berlin-blokaden i 1948/49, i den cubanske missilkrisen i 1962 og i striden om mellomstore rekkevidde -missiler fra 1979 til 1982/83. Mellom disse fasene var det perioder med mindre konfliktintensitet eller perioder med avslapning.

Uansett hvor de fryktet overføring av en stat til den motsatte leiren, blandet USA og dets allierte seg med skjulte operasjoner av deres hemmelige tjenester gjennom organisering eller beskyttelse av militærkupp , som Operasjon Ajax i Iran , USAs intervensjon i Chile , Guatemala eller i andre land i Sør- og Mellom -Amerika. Sovjetunionen brukte sine væpnede styrker til å undertrykke et folkelig opprør i DDR (17. juni 1953) og for å okkupere Ungarn (1956) og CSSR (1968) for å eliminere de regjerende regjeringene i disse to landene. Med henvisning til Monroe -doktrinen som ble praktisert av USA siden 1800 -tallet, var Brezhnev -doktrinen som ble utviklet i 1968 ment å rettferdiggjøre slike handlinger fra Sovjetunionen i den " sosialistiske leiren " også for fremtiden. [2]

Konkurransen mellom de to systemene var tydelig i spredningen av ideologisk propaganda fra supermaktene og deres allierte, i deres våpenkappløp , i økonomisk utvikling og i utviklingen innen kultur, sport, vitenskap og teknologi, for eksempel de komplekse romprogrammene på begge sider.

Varigheten av den kalde krigen anses generelt for å være etterkrigstiden fra 1945 til Sovjetunionens kollaps i 1991. I sine memoarer beskriver Mikhail Gorbatsjov toppmøtet i desember 1989 med USAs president George Bush som erstatter Ronald Reagan i Malta som "begynnelsen på slutten av den kalde krigen". [3]

Konsepthistorie

Begrepet kald krig dateres tilbake til 1945. Den engelske forfatteren George Orwell brukte det i essayet You and the Atomic Bomb 19. oktober 1945, i generell forstand av en konfrontasjon mellom supermakter under trusselen om atomkrig. Orwell skrev i Observer 10. mars 1946: "Etter Moskva -konferansen i desember i fjor begynte Russland å føre en" kald krig "mot Storbritannia og det britiske imperiet." [4]

I tillegg vises det til den amerikanske finansmannen og mangeårige politiske rådgiveren Bernard Baruch , som brukte begrepet i 1947 i en tale skrevet for ham av journalisten Herbert Swope. Baruch og Swope var medlemmer av den amerikanske delegasjonen til FNs kommisjon for studiet av internasjonal kontroll med atomenergi. [5] Begrepet ble til slutt populært av journalisten Walter Lippmann (1889–1974) gjennom boken Den kalde krigen . På spørsmål om opprinnelsen til begrepet, refererte Lippmann til det franske uttrykket la guerre froide fra 1930 -årene . [6] I årene som fulgte ble "kald krig" brukt som en politisk slagord , ikke bare for atomkonfrontasjonen mellom stormaktene. Konfrontasjonen mellom to stater eller allianser av stater kalles dette hvis den er preget av kamptiltak under terskelen for åpen militær aksjon mot hverandre. Disse kamptiltakene inkluderer militære allianser , våpenkappløp , diplomatisk og politisk press opp til trusler om krig, økonomisk press gjennom embargoer , militær intervensjon i regionale konflikter utenfor sine egne territorier, ideologisk infiltrasjon, promotering av kupp og kupp i den andre "leiren" , internasjonal propaganda for Ulempen til motparten og til din egen fordel.

oversikt

Ikke alle europeiske land tilhørte en av de to militære alliansene ...
... men økonomisk var de stort sett koblet til den ene siden.

Fremveksten

Den kalde krigen var høyden på en verdenskonflikt som begynte i 1917 med den russiske oktoberrevolusjonen under Lenins ledelse, som førte til den russiske borgerkrigen , der vestlige styrker deltok på den kontrarevolusjonære siden, og som endte på 1920-tallet og 1930 -årene gjennom eksport av revolusjon fra kommunistens internasjonale hadde fortsatt. Anti-Hitler-koalisjonen siden 1941 dekket konflikten midlertidig. [7] Etter krigen dukket de forskjellige målene og interessene opp mellom supermaktene i omorganiseringen av verden og førte til inndelingen av Europa i to fiendtlige blokker med tilhørende militære allianser: NATO og landene i Warszawa -pakten . Utvidelsen tilsvarte i stor grad den militære tilstedeværelsen til de amerikanske troppene og den røde hæren i 1945. I Sørøst -Asia opprettet USA en lignende allianse med SEATO (grunnlagt 8. september 1954, oppløst i 1977), som Sovjetunionen så på som en provokasjon.

Utgangspunktet for den kalde krigen er forkynnelsen av den såkalte Truman-doktrinen av USAs president Harry S. Truman 12. mars 1947. Bakgrunnen for dette var Iran-krisen : I 1945 og 1946 prøvde Sovjetunionen de bebodde provinsene av kurdere og azerier splittet Iran for å etablere pro-sovjetiske stater der. Josef Stalin planla også å installere en kommunistisk regjering i Teheran . Våren 1946 truet Truman Stalin med alvorlige konsekvenser, inkludert bruk av atomvåpen , hvis han ikke trakk troppene sine ut av Iran. [8] For Truman var det ingen tvil om at kontrollen med iransk olje ville føre Sovjetunionen til et skifte i maktbalansen i verden og kunne skade den voksende vestlige økonomien massivt. [9]

Bipolar verden

Alliansesystemene var sterkt bevæpnet mot hverandre og formet i flere tiår en bipolar verden med uforenlige ideologier og politiske konsepter som definerte seg mot hverandre. Fra et vestlig perspektiv sto frihet og demokrati mot totalitært diktatur og markedsøkonomi mot planøkonomi . Fra det østlige perspektivet sto den "allsidige utviklingen av den sosialistiske personligheten" ledet av statspartiet i overgangen til kommunisme mot den såkalte ulveloven for systematisk utnyttelse i imperialistisk kapitalisme .

våpenkappløp

Supermaktene unngikk åpen krigføring mot hverandre med bruk av våpen, men siden atombombene ble kastet på Hiroshima og Nagasaki har de deltatt i en enestående våpenkapp , inkludert atomvåpen . Den gjensidige trusselen om atomkrig under begrepet " avskrekking " fremkalte den mulige selvutryddelsen av menneskeheten (" overkill ") for første gang. Interessekonflikten truet med å eskalere militært flere ganger: i Berlin -blokaden i 1948, under Korea -krigen i 1950, da Berlinmuren ble bygget i 1961, og spesielt under den kubanske missilkrisen i 1962, så vel som i 1983 i løpet av NATO -manøveren Able Archer .

Dialog og flytting til tredjeland

Etter den kubanske missilkrisen regulerte USA og Sovjetunionen konflikten gjennom krisedialog og bilateral våpenkontroll , men fortsatte våpenkappløpet og kampen for innflytelsessoner uavbrutt også militært. USA var direkte involvert i Vietnamkrigen og Sovjetunionen i intervensjonen i Afghanistan [10] med sine egne tropper, mens rivalen støttet den andre siden med penger, våpen, logistikk og informasjon. I tillegg støttet begge supermaktene mange borgerkriger og væpnede konflikter i Afrika , Sentral- og Sør -Amerika , eventuelt opprørsgrupper mot regjeringer de ikke likte, eller omvendt.

USA har sett på delstatene i Mellom -Amerika som deres bakgård siden 1700 -tallet; de oppfattet den cubanske revolusjonen i 1959 som en trussel (som ble bekreftet av den cubanske missilkrisen høsten 1962).

Delingen av Tyskland som et kjerneelement i den politiske inndelingen i Europa

Den kalde krigen var spesielt tydelig i delingen av Tyskland og Europa langs " jernteppet ", i likhet med delingen av Korea langs den 38. parallellen som fremdeles eksisterer i dag. De to tyske statene, grunnlagt i 1949, hadde et spesielt prekært forhold til hverandre frem til den fredelige revolusjonen i Den tyske demokratiske republikk . Inntil den nye Ostpolitikken under forbundskansler Willy Brandt anerkjente Forbundsrepublikken Tyskland ikke DDR som en stat, og selv etter grunntraktaten fra 1972 opprettholdt ikke offisielt en ambassade, men et permanent oppdrag . Derimot omtalte DDR Forbundsrepublikken som " FRG " og Øst-Berlin som hovedstaden i DDR , selv om dette krenket firemaktstatusen i hele Berlin .

Til tross for at de to tyske statene ble integrert i motstridende politiske, militære og økonomiske systemer, var det en stabil forbindelse mellom Forbundsrepublikken og DDR i over 40 år under den kalde krigen: handel innen Tyskland (idH). [11] Til tross for de ideologiske motsetningene, muliggjorde interntysk handel "et stort antall kontakter, samarbeid osv. I det delte Tyskland". [12] Som et resultat hadde handel mellom tyskerne en positiv effekt på det politiske klimaet mellom de to tyske statene. "I motsetning til dette, i delt Korea , hvor begge statene ikke utviklet noe som kan sammenlignes med innenlandsk tysk handel, forble skillelinjen i utgangspunktet uoverstigelig i sammenligningsperioden." [13]

De hemmelige tjenestenes rolle

Hemmelige tjenesteaksjoner som spionasje , skjulte operasjoner , målrettet desinformasjon og propaganda , sabotasje , giseltaking og til og med drap på upopulære mennesker preget den kalde krigen mellom stormaktene og deres allierte. Vi vet at DDR støttet terror- og separatistgrupper i Vest -Europa (for eksempel Ralf Forster -gruppen ) logistisk og økonomisk.

Fullmaktskriger i den tredje verden

I tillegg fant det sted såkalte proxy-kriger eller "hemmelige kriger", ofte i mindre utviklede land : På 1980-tallet, mot den amerikanske kongressens vilje , støttet Reagan- regjeringen ulovlig krigen til kontraopprørerne mot venstresiden. Sandinistas regjering i Nicaragua . I den angolanske borgerkrigen møtte grupper støttet av USA, Cuba og Sovjetunionen hverandre. CIA fremmet den afghanske motstanden gjennom vennlige tjenester. Spesielt på 1970- og 1980-tallet støttet USA mange høyreorienterte militærdiktaturer i Sør-Amerika -som de hadde hjulpet til med makten med USAs intervensjon i Chile og hvis motstandere også forsvant i en såkalt skitten krig . Det amerikanske militæret trente også dødsskvadroner i Latin -Amerika og andre land og trente dem blant annet i fysisk uoppdagbare torturmetoder ( se f.eks. School of the Americas ). Et eksempel på virkningene av denne politikken er El Salvador , der det militært diktatur som støttes av USA myrdet rundt 40 000 opposisjonsmedlemmer på begynnelsen av 1980-tallet, [14] rundt 0,8% av befolkningen.

Virkning og slutt

Amerikansk ICBM (1958)

Våpenkappløpet fortsatte også å drive teknologisk utvikling i sivile områder som rom- og rakettteknologi . Utviklingen av B og C våpen skapte nye forskningsområder innen biologi og kjemi . Den kalde krigen banet vei for dagens elektronikk , datateknologi og dagens flykonstruksjon .

Det var først med den gradvise kollapsen av økonomien i østblokken og lederskiftet i Kreml i 1985 at alvorlige muligheter for militær nedrustning og politisk tilnærming åpnet seg. Mikhail Gorbatsjovs avkall på Brezhnev-doktrinen gjorde det mulig å øke befolkningen i Sentral-Øst-Europa . Dette førte til sammenbruddet av jernteppet og som et resultat oppløsningen av østblokken og i 1991 Sovjetunionen . Det avsluttet den kalde krigen.

Forhistorien 1917 til 1940

I 1917 tok bolsjevikene, ledet av Lenin, makten i store deler av det europeiske Russland i løpet av oktoberrevolusjonen. En rekke makter, inkludert USA, forsøkte uten hell med intervensjonstropper å forhindre fremveksten av et regime som forkynte den kommunistiske verdensrevolusjonen . Av denne grunn spredte den såkalte røde frykten seg i USA.

Det var først i 1933 at USA anerkjente Sovjetunionen . Fra 1934 prøvde det geopolitisk isolerte Sovjetunionen å komme nærmere de europeiske demokratiene, men dette var mislykket på grunn av den negative holdningen til Frankrike og Storbritannia .

For å beskytte seg mot en trussel fra det tyske riket og for å kunne gjennomføre sine egne planer om å erobre Polen , de baltiske statene og Finland , inngikk den sovjetiske ledelsen en ikke-aggresjonspakt med Tyskland, kjent som Hitler-Stalin-pakten. , rett før begynnelsen av andre verdenskrig. I løpet av tiden da Sovjetunionen var Hitlers allierte, okkuperte det de tre baltiske statene, presset Romania av territoriene som ble avstått etter første verdenskrig og prøvde å erobre Finland. Men vinteren krigen bare aktivert annektering av noen av Finlands grenseområdene.

Anti-Hitler-koalisjon og blokkdannelse

Etter at Tyskland angrep Sovjetunionen 22. juni 1941, gikk hun over til anti-Hitler-koalisjonen og kjempet sammen med de vestlige allierte mot Tyskland og dets allierte i Europa; to uker før krigen var slutt, erklærte hun også krig mot Japan . Forholdet mellom Josef Stalin og daværende USAs president Franklin D. Roosevelt var relativt avslappet, ettersom Roosevelt hadde håp om samarbeid etter krigen. Sovjetunionen ble utstyrt med krigsmateriale ( låneavtale ) og strategisk støttet i luftkriget .

Jalta -konferansen 4. - 11. Februar 1945

De første sprekkene i anti-Hitler-koalisjonen ble tydelige på Yalta-konferansen i februar 1945: med tanke på den nye sovjetiske dominansen i Øst-Europa avviste Roosevelt spesifikke etterkrigsavtaler med Sovjetunionen. Deretter endret Stalin kurs og gikk mer og mer for å håndheve sovjetiske sikkerhetsinteresser i områdene han kontrollerte uten å konsultere de vestlige allierte.

Potsdam -konferansen 17. juli - 2. august 1945

Bryter opp anti-Hitler-koalisjonen

Etter Roosevelts død 12. april 1945 brøt anti-Hitler-koalisjonen opp. Under hans etterfølger Truman var målet for vestmaktene å forhindre kommunistisk ekspansjon i Europa etter seieren over det tyske riket. Da han hørte om den vellykkede Trinity -testen av den første atombomben 16. juli 1945 på Potsdam -konferansen , ga han ordre om bruk av det nye masseødeleggelsesvåpenet . Atombombene som ble kastet på Hiroshima og Nagasaki 6. og 9. august skulle fremskynde Japans ubetingede overgivelse . Etter den amerikanske historikeren David Horowitz mening , var dråpene en målrettet demonstrasjon av makt til Sovjetunionen for etterkrigstiden og burde forhindre ytterligere fremskritt i Øst-Asia .

Atombombing av Nagasaki 9. august 1945

Det faktum at massiv spionasjeaktivitet fra Sovjetunionen i Storbritannia, USA og Canada ble kjent gjennom dokumenter fra kryptografen Igor Gouzenko , som hoppet av 5. september 1945, resulterte også i en vesentlig fjernere holdning fra Vesten . Siden London -konferansen har USA politisk støttet seg mot Sovjetunionen på dets økonomiske overlegenhet og på sitt atomvåpenmonopol, som eksisterte til august 1949.

USAs president Harry S. Truman , etterfølger av Roosevelt

Tysklands etterkrigsordre var kontroversiell i Potsdam. Potsdam -avtalen inneholdt generelle avtaler om fremtidig felles administrasjon av seiermaktene og formulerte prinsipper som demilitarisering, denazifisering og demokratisering; Disse ble imidlertid tolket ulikt avhengig av de politiske interessene.

Iran -krisen

Gjensidig mistillit vokste da Iran -krisen i 1946 og med hensyn til den politiske utviklingen i Tyrkia la til ytterligere kilder til konflikt. I 1945 og 1946 forsøkte Stalin å splitte provinsene i Iran bebodd av kurdere og azerier for å etablere pro-sovjetiske stater der. 12. desember 1945 ble Den autonome republikken Aserbajdsjan utropt med statsminister Jafar Pischewari i spissen for regjeringen. [15] Pischewaris -festen, فرقه دموکرات / 'Det demokratiske partiet', som ble grunnlagt etter direkte ordre fra Stalin, begynte å opprette sin egen statsadministrasjon. Intern og ekstern sikkerhet bør sikres av væpnede militser . [16] [17] 22. januar 1946 ble Mahabad -republikken grunnlagt . Stalins mål var å bringe oljereservene i Nord -Iran under sovjetisk kontroll. [18] Stalins avslag på å etablere seg under den sovjetiske anglo -invasjonen i august 1941 i det nordlige Iran invaderte sovjetiske tropper etter at krigen trakk seg igjen, førte til den første konfrontasjonen mellom USA og Sovjetunionen i det nyopprettede Sikkerhetsrådet for De forente nasjoner . I følge dokumenter fra den iranske militære hemmelige tjenesten planla Stalin å installere en kommunistisk regjering i Teheran som ville gå med på permanent okkupasjon av Iran av sovjetiske tropper og gjøre Iran til en pro-sovjetisk satellittstat . [19] Først da president Truman truet med alvorlige konsekvenser, inkludert bruk av atomvåpen, ga Stalin etter. [8] [20]

Dannelsen av østblokken

Allerede i 1944 opprettet Stalin kommunistiske regjeringer i de baltiske statene, noen av dem voldelig. I Italia og Frankrike var det sterke kommunistiske grupper etter andre verdenskrig, men de kunne ikke stole på den røde hæren. Kommunistiske regimer kom til makten i Polen, Romania og Bulgaria. I Ungarn og Tsjekkoslovakia jobbet Stalin mot kommunistiske kupp som lyktes i 1948. Han prøvde å inkludere Hellas og Tyrkia i den sovjetiske innflytelsessfæren. Kommunistiske partisaner kjempet i den greske borgerkrigen mot den returnerte greske regjeringen i eksil, som ble støttet av britiske tropper. I forhold til Tyrkia fremsatte Stalin territorielle krav til Ardahan og Kars i det armenske grenseområdet, som hadde tilhørt Russland til 1918. Målet med sovjetisk politikk var å skape en oppstrøms sikkerhet sfære i Sentral- og Øst-og Øst-Europa, som den amerikanske administrasjonen besvart med en anti-kommunistiske containment politikk .

Truman -læren

Med Truman-doktrinen fra 1947, der USAs president kunngjorde at han ville "støtte alle frie folk som motsetter seg underkastelse fra væpnede minoriteter eller press fra utenfor", gikk USA tydeligvis på en antikommunistisk og antisovjetisk kurs. Årsaken til dette var situasjonen i Iran, Hellas og Tyrkia, som ikke skulle motta noen kommunistiske regimer . Det lange telegrammet til den amerikanske diplomaten George F. Kennan , som på grunnlag av sine observasjoner i Moskva avviste enhver politisk ordning med Sovjetunionen, hadde gitt drivkraften for at utenrikspolitikken ble demonstrativ i Truman -doktrinen.

Marshallplanen tilbød alle europeiske stater, inkludert Sovjetunionen, støtte til gjenoppbygging. Forhandlingene om dette i Paris brøt imidlertid sistnevnte av, fordi USA ga politiske og økonomiske rammebetingelser som var uakseptable for Sovjetunionen med sin sentralt organiserte økonomi. De østeuropeiske statene under sovjetisk styre måtte gi avkall på amerikansk økonomisk bistand og var økonomisk nært knyttet til Sovjetunionen.

I sin utenrikspolitikk favoriserte USA den vesteuropeiske gjenoppbyggings- og foreningsprosessen på grunnlag av private og parlamentariske strukturer. I utenrikshandelspolitikken siktet de mot åpne markeder og håndhevelse av amerikanske dollar som reservevaluta .

20. juni 1948 gjennomførte de vestlige allierte en valutareform i sine okkupasjonssoner i Tyskland og i de vestlige delene av Berlin uten å ha rådført seg med Sovjetunionen. Sovjetunionen så på dette som et brudd på resolusjonene fra Potsdam -konferansen, ifølge hvilken Tyskland skulle bevares som en politisk og økonomisk enhet, og svarte 24. juni 1948 med Berlinblokkaden , en total økonomisk og handelsblokkade av Berlins vestlige sektorer. Disse skulle kuttes fra tilførselen av mat og drivstoff for å tvinge dem til å komme under sovjetisk kontroll eller andre politiske innrømmelser. Vesten forhindret det med Berlin Airlift . Dette første klimakset i den kalde krigen økte vestlig frykt for sovjetisk ekspansjon i Europa.

Stiftelsen til Forbundsrepublikken Tyskland

I april 1949 ble de tre vestlige sonene samlet for å danne Forbundsrepublikken Tyskland og den vestlige militære alliansen NATO ble grunnlagt. Sovjetunionen tok igjen grunnlaget for Den tyske demokratiske republikken, som allerede var forberedt. Dette forseglet delingen av Tyskland og Europa og sementerte den bipolare verdensorden . Divisjonen konsoliderte seg også økonomisk med OEEC, som ble grunnlagt i 1948 for å koordinere bistanden til Marshallplanen, og med European Coal and Steel Community (EKSG) i vest, som eksisterte fra 1952, og med dannelsen av rådet for Gjensidig økonomisk bistand (COMECON) i øst. Fra 1950 praktiserte de viktigste vestlig orienterte statene COCOM- embargoen for høyteknologi og bevæpning mot østblokkstatene.

USAs tilbakeføringsstrategi mot kommunisme

Mao på Stalins bursdagsfest, desember 1949

Sovjetunionen sprengte også sin første atombombe i 1949. I Kina kom kommunistene til makten under Mao Zedong . I løpet av dette trappet USA opp sin inneslutningspolitikk. De anerkjente ikke den nye kinesiske regjeringen, nektet Folkerepublikken Kina medlemskap i FN og støttet Japans utvikling til en antikommunistisk antipol. Deres binding til NATOs militære strategi var frem til 1954 basert på trusselen om "massiv gjengjeldelse" (massiv gjengjeldelse) "på steder og midler etter eget valg" for hvert uspesifisert kommunistisk ekspansjonsforsøk. USA førte nå åpent en politikk for tilbakeføring , dvs. å presse statskommunismen tilbake i Eurasia.

Korea -krigen, Berlinmuren, Kongo og Cuba -krisen

Første proxy -krig i Korea

Im Juni 1950 eskalierte der Kalte Krieg in Nordostasien zum Koreakrieg – einem Stellvertreterkrieg vor allem zwischen den USA, die Südkorea unterstützten, und der VR China, die Nordkorea unterstützte. Dieser Krieg forderte nach Schätzungen vier bis fünf Millionen Opfer . Vorausgegangen war 1949 der Abzug der sowjetischen Truppen aus Nordkorea und der US-Truppen aus Südkorea. Beide Siegermächte des Zweiten Weltkrieges hatten das Land nach der Kapitulation Japans entlang des 38. Breitengrades geteilt. Da sowohl der nordkoreanische als auch der südkoreanische Diktator, Kim Il-sung bzw. Syngman Rhee , eine notfalls gewaltsame Vereinigung Koreas unter jeweils ihrer Führung anstrebten, kam es in der Folgezeit zu wiederholten Grenzverletzungen beider Seiten. Schließlich überschritten nordkoreanische Truppen im Juni 1950 die Grenze und besetzten innerhalb weniger Wochen den Großteil Südkoreas. Die USA intervenierten daraufhin mit eigenen Verbänden, in deren Folge die Nordkoreaner bis November soweit zurückgedrängt wurden, dass nur das Eingreifen von inoffiziellen chinesischen Truppen wiederum Nordkorea vor US-amerikanischer Besetzung bewahrte. Weltkriegserfahrene sowjetische Piloten flogen chinesischerseits in MiG-15 -Düsenjägern mit nordkoreanischen Hoheitszeichen Angriffe gegen amerikanische F-86 „Sabre“-Jets. [21] [22]

Weil die Sowjetunion den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorübergehend boykottierte , beschloss dieser einmilitärisches Eingreifen in den Koreakrieg. Nach weiteren verlustreichen Kämpfen ohne nennenswerte Erfolge beider Kriegsparteien wurde rund drei Jahre nach Beginn der Auseinandersetzung ein gültiges Waffenstillstandsabkommen abgeschlossen ( vgl. aber auch Nordkorea-Krise 2013 ), in dem der 38. Breitengrad als Grenze zwischen Nord- und Südkorea verankert wurde.

Vor und während des Krieges wurden zahlreiche genozidähnliche Massaker in Südkorea an Zivilisten (erwiesene oder mutmaßliche Unterstützer von Kommunisten) durchgeführt. Eine Aufarbeitung der Massaker wurde zwischen 2005 und 2010 durch die Truth and Reconciliation Commission in Südkorea versucht. In deren Berichten wurden schwere Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen [23] festgestellt.

McCarthy-Ära: massiver Antikommunismus in den USA

In den USA nahm zu Beginn der 1950er Jahre der Antikommunismus enorm zu. Das 1938 gegründete Komitee für unamerikanische Umtriebe wurde dafür nun zur wichtigsten Schaltstelle. Senator Joseph McCarthy leitete den Ausschuss zur Untersuchung „antiamerikanischer Umtriebe“. Er versuchte systematisch nicht nur Kommunisten, sondern auch liberale Intellektuelle als vermeintliche Spione und Systemgegner ausfindig zu machen, zu verhören, einzuschüchtern und aus ihren Ämtern zu entfernen („McCarthyism“). 1954 wurde er schließlich wegen seines unverhältnismäßigen Vorgehens gerügt und abgelöst.

Mit den „ Stalin-Noten “ versuchte der sowjetische Diktator 1952, die sich anbahnende (ua militärische) Westintegration der Bundesrepublik Deutschland aufzuhalten. Er bot eine Vereinigung Deutschlands an, wenn dieses keinem Militärbündnis angehöre. Freie Wahlen erwähnte er zunächst nicht. Die bundesdeutsche Politik vermutete ein Störmanöver. Tatsächlich fanden sich später in sowjetischen Archiven keine Pläne für den Fall, dass der Westen auf das Angebot eingegangen wäre. Unterschiedliche Auffassungen gab es nur darüber, ob das Angebot ignoriert werden sollte (die Mehrheit mit Adenauer ) oder ob man auf das Angebot eingehen und damit Stalin bloßstellen solle (die Minderheit, unter anderem Kurt Schumacher von der SPD).

1955 wurde ein Angebot der Sowjetunion für die endgültige Neutralisierung Österreichs angenommen. Anders als im deutschen Fall hatte es in Österreich schon 1945 eine gesamtösterreichische Regierung gegeben, und die sowjetische Besatzungszone in Österreich war in ihrer Bedeutung nicht mit der in Deutschland vergleichbar.

Wiederbewaffnung Westdeutschlands und Tod Stalins

Mit dem Amt Blank begann 1952 die westdeutsche Wiederbewaffnung der Bundesrepublik , nachdem im Vorjahr schon der Bundesgrenzschutz (BGS) gegründet worden war. Die DDR verfügte bereits in ihrer Gründungszeit mit der Hauptverwaltung Ausbildung über militärische Einheiten.

Als am 5. März 1953 Stalin starb, boten sich Chancen zur „Entstalinisierung“ der Sowjetunion. Sein Nachfolger Chruschtschow setzte angesichts der atomaren Pattsituation und massiver innenpolitischer Probleme auf einen Entspannungskurs und leitete die Politik der „friedlichen Koexistenz “ ein. Die kurze Phase endete mit dem Aufstand in der DDR am 17. Juni 1953 , der demonstrierte, dass die DDR-Regierung nicht das Vertrauen ihrer Bürger genoss, dass freie Wahlen sie entmachtet und die Eigenstaatlichkeit der DDR gefährdet hätten.

Strategie der massiven atomaren Vergeltung

1954 zog die Sowjetunion bei den Wasserstoffbomben und neuen Flugzeugen mit interkontinentaler Reichweite mit den USA gleich. Damit etablierte sich das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens . Dessen Erhaltung bestimmte fortan die Beziehungen der Supermächte und trieb den Rüstungswettlauf zusätzlich voran. Die USA begannen nun, in Westeuropa auch auf dem Boden der Bundesrepublik nuklearfähige Artillerie und Kurzstreckenraketen aufzustellen. Sie hielten an der Abschreckungsdoktrin der „massiven Vergeltung“ und ihrem Entscheidungsmonopol zur atomaren Eskalation im „Verteidigungsfall“ fest.

Eine Folge der 1955 abgeschlossenen Pariser Verträge war in der Bundesrepublik die offene Wiederbewaffnung. Der Aufstellung der Bundeswehr als konventionelle, in die NATO-Struktur integrierte Armee folgte im selben Jahr die Gründung des Warschauer Paktes durch die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten und 1956 die Aufstellung der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR aus der bereits vorhandenen Kasernierten Volkspolizei (KVP). Vergeblich strebten Bundeskanzler Konrad Adenauer und Verteidigungsminister Franz Josef Strauß in den darauffolgenden Jahren die atomare Bewaffnung der Bundeswehr zur Erlangung der vollen militärischen Gleichberechtigung im Westen an.

Volksaufstand in Ungarn

1956 kam es in Ungarn zu einem Volksaufstand . Mehrere hunderttausend Demonstranten forderten mit Rundfunkbesetzungen und einem Generalstreik demokratische Wahlen sowie eine Loslösung von der Sowjetunion und riefen Imre Nagy zum Ministerpräsidenten aus. Als dieser den Austritt aus der Warschauer Pakt-Organisation verkündete, schlugen sowjetische Truppen den Aufstand nieder und töteten etwa 20.000 Ungarn. Hilfe aus dem Westen, auf die Radio Free Europe Hoffnung gemacht hatte, blieb aus. Die Westmächte waren zeitgleich mit der Suez-Krise befasst, die dazu führte, dass nach der Verstaatlichung des Suez-Kanals durch Ägyptens neuen Führer Gamal Abdel Nasser Frankreich, Großbritannien und Israel Ägypten vom 29. Oktober 1956 an militärisch angriffen.

Im April 1957 machte ein Interview Adenauers die Pläne, Atomwaffen auf dem Boden der Bundesrepublik zu stationieren, öffentlich bekannt. Das „ Göttinger Manifest “ von 18 Physikern (12. April) leitete die erste breite außerparlamentarische Opposition in der Bundesrepublik ein: die Bewegung Kampf dem Atomtod , die vor allem von SPD, Kirchen und Gewerkschaften getragen wurde. Sie forderte den Verzicht auf Atomwaffen und teilweise den Austritt aus der NATO.

Truppenstärke der NATO- Mitgliedsstaaten inkl. Kontingente aus den USA und Kanada und der Staaten des Warschauer Paktes in Europa 1959
Die Berliner Mauer am Bethaniendamm, 1986

Abrüstungspläne und Sputnikschock

Am 2. Oktober 1957 schlug der polnische Außenminister Adam Rapacki vor der UNO-Vollversammlung überraschend einen beiderseitigen Verzicht der Militärbündnisse auf Atomwaffen und eine Entmilitarisierung ganz Mitteleuropas vor ( Rapacki-Plan ). Damit griff er Vorschläge des britischen Premierministers Anthony Eden ( Eden-Plan ) von 1954 auf, die eine entmilitarisierte Zone auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs vorgesehen hatten, um Erfahrungen in der Kontrolle von Abrüstungsmaßnahmen zu sammeln. Der sowjetische Außenminister Molotow hatte diese Idee weiterentwickelt. Doch seine Vorschläge verlangten den Verzicht auf atomare Bewaffnung der im konventionellen Bereich seinerzeit weit unterlegenen NATO, während der Westen die Auflösung des Warschauer Pakts verlangte. Als die NATO im Dezember 1957 – nach dem Sputnikschock – ihre Atombewaffnung beschloss, war der Rapacki-Plan gescheitert und das atomare Wettrüsten der Blöcke nicht mehr aufzuhalten. Die Bundeswehr erhielt jedoch keine eigenen Atomwaffen.

Ein 1960 als „Friedensgipfel“ geplantes Treffen in Paris zwischen US-Präsident Eisenhower und Chruschtschow scheiterte. Kurz zuvor war ein US-Spionageflugzeug über der Sowjetunion abgeschossen worden, wobei der Pilot Francis Gary Powers überlebte und in Gefangenschaft geriet. Die USA gaben zu, die Sowjetunion seit 1956 unter Verletzung ihres Luftraums zu beobachten. Chruschtschow verlangte vom Präsidenten das Eingeständnis, dass es sich dabei um „aggressive Akte“ gehandelt habe, was Eisenhower ablehnte. Im selben Jahr entschlossen sich die USA zu ersten wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Kuba , da die seit Anfang 1959 dort herrschende Revolutionsregierung unter Fidel Castro einen sozialistischen Kurs eingeschlagen hatte. Darauf folgte eine Reihe erfolgloser verdeckter Operationen , um das Castro-Regime zu stürzen. Daneben begann zwischen der Sowjetunion und der VR China derKonflikt um die Führungsrolle im Weltkommunismus.

Bau der Berliner Mauer

Seit 1958 hatte die Sowjetunion in der Deutschlandpolitik mit dem Chruschtschow-Ultimatum , das den Abzug der Westmächte aus ihren Berliner Sektoren verlangte, um Berlin zur entmilitarisierten „Freien Stadt“ zu machen, massiven Druck aufgebaut. Wesentliche Ursache dafür war die steigende Anzahl von Flüchtlingen, die die DDR über die offene Sektorengrenze nach West-Berlin verließen. Nachdem die Westmächte das Ultimatum folgenlos hatten verstreichen lassen, formulierte US-Präsident John F. Kennedy „three essentials“ in Bezug auf die Lage der Stadt, die der sowjetischen Seite Möglichkeiten und Grenzen ihrer Handlungsfreiheit aufzeigten: dauerhaftes Bleiberecht und freier Zugang für die Westalliierten in und nach West-Berlin sowie politisches Selbstbestimmungsrecht der West-Berliner. [24] Die Westmächte griffen daher zunächst nicht ein, als die DDR-Führung unter Walter Ulbricht am 13. August 1961 mit Grenzabsperrungen begann, die in die Errichtung der Berliner Mauer mündeten. (Auf einer Pressekonferenz im Juni 1961 hatte Ulbricht diese Absicht ausdrücklich bestritten .) Damit sollte die Abwanderung von Fachkräften in den Westen, circa 2,6 Millionen Menschen seit 1949, gestoppt werden. Die staatliche Propaganda behauptete, die Mauer sei ein Antifaschistischer Schutzwall . Am Checkpoint Charlie in Berlin standen sich kurzzeitig sowjetische Panzer und US-Panzer direkt gegenüber. Insgesamt starben bis 1989 wegen des Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze mehrere hundert Menschen bei Fluchtversuchen. Es gab nur selten Zwischenfälle mit Waffeneinsatz zwischen Bundesgrenzschutz und Grenztruppen der DDR .

Kongokrise

Machtbereiche während der Kongo-Krise 1961

Zwischen 1960 und 1965 wurde auch Afrika für die Weltöffentlichkeit während der Kongo-Krise zu einem Schlachtfeld des Kalten Krieges. Am 30. Juni 1960 wurde die rohstoffreiche Demokratische Republik Kongo , ein Land von der Größe Westeuropas, von Belgien unabhängig. Joseph Kasavubu wurde Staatspräsident, der bedeutende Panafrikanist und Führer der kongolesischen Unabhängigkeitsbewegung Patrice Lumumba wurde der erste Ministerpräsident des jungen Landes. Den jungen Staat konnte Lumumba allerdings nicht zusammenhalten, da aufgrund mangelnder Fachkräfte die Wirtschaft zusammenbrach, die Armee meuterte, im Herbst 1960 eine Invasion der alten Kolonialmacht Belgien stattfand und sezessionistische Bestrebungen in der Provinz Katanga das Land auseinander rissen. Insbesondere die kontinuierlichen Interventionen Belgiens, der USA, aber auch der Sowjetunion führten zu einer Eskalation und zwischen 1961 und 1963 zu einem internationalen Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Supermächten und der alten Kolonialmacht Belgien. Lumumba wurde schließlich vom Militär abgesetzt und verhaftet. Zwar konnte er der Haft kurz entfliehen, wurde aber kurze Zeit später wieder ergriffen, seinem Gegner Moïse Tschombé ausgeliefert und anschließend am 17. Januar 1961 ermordet. Eine persönliche Beteiligung der CIA sowie des belgischen Geheimdienstes wurde im Jahr 2000 bestätigt. Während der Krise kam der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Dag Hammarskjöld am 18. September 1961 bei einem ungeklärten Flugzeugabsturz ums Leben. 1964 starteten Anhänger Lumumbas unter Christophe Gbenye die Simba-Rebellion . Diese Rebellion konnte aber trotz logistischer Unterstützung der Sowjetunion sowie der Volksrepublik China und einer kleinen Kubanischen Expeditions-Truppe unter Che Guevara von der prowestlichen Zentralregierung mit direkter militärischer Unterstützung der United States Air Force und der belgischen Para-Commando-Brigade niedergeschlagen werden.

Kubakrise

Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba 1962
Kubakrise 1962: Reichweite der vor der Krise installierten sowjetischen Raketentypen. Die SS-5 konnte mit 2200 nautischen Meilen (etwa 4000 km) innerhalb von wenigen Minuten fast jeden Punkt in den USA erreichen.

1962 standen die Supermächte und die Welt in der Kubakrise am Rand eines neuen Weltkrieges . Nachdem die USA Jupiter - und Thor - Mittelstreckenraketen in der Türkei stationiert hatten, stationierte die Sowjetunion ihrerseits Atomraketen auf Kuba . Diese hätten die Vorwarnzeiten für einen Angriff auf die USA extrem herabgesetzt. Daraufhin verhängte Präsident Kennedy eine Seeblockade über sowjetische Schiffe, die Kuba anliefen. Die Situation eskalierte bis zu dem Punkt, als die Kurs auf Kuba haltenden sowjetischen Schiffe abdrehten. Über geheime diplomatische Kontakte gelang es dem Bruder des Präsidenten, Robert F. Kennedy , Chruschtschow zum Verzicht auf die Raketenstationierung zu bewegen. Dabei half das der Öffentlichkeit zunächst vorenthaltene Zugeständnis des Abzugs US-amerikanischer Raketen aus der Türkei. Ende August 1963 wurde ein „ heißer Draht “ zwischen den Staatschefs beider Supermächte, das sogenannte „rote Telefon“, eingerichtet, um künftige Zusammenstöße infolge von Fehlwahrnehmungen und Irrtümern zu vermeiden.

Entspannungsbemühungen und Machtbehauptung

Am 5. August 1963 unterzeichneten die USA, die UdSSR und Großbritannien eine erste wichtige Vereinbarung, das Atomteststoppabkommen , welches Tests von Kernwaffen in der Luft, dem Weltraum und unter Wasser verbot. Damit sollte die zunehmende radioaktive Verseuchung der Atmosphäre und der Meere eingedämmt werden. Gleichzeitig wurde damit aber auch ein weiteres nukleares Wettrüsten im Weltraum verhindert. Anders als unterirdische Tests waren solche Versuche leicht nachzuweisen. Die meisten Staaten, auch die Bundesrepublik Deutschland, unterschrieben den Vertrag, nur die Atommächte Frankreich und China weigerten sich.

Truppenstärke der NATO-Mitgliedsstaaten inkl. Kontingente aus den USA und Kanada und der Staaten des Warschauer Paktes in Europa 1973

Nach dem Koreakrieg hatten die USA die Strategie der Massiven Vergeltung entwickelt, die bei einem Angriff der Sowjetunion den Einsatz ihrer vollen atomaren Streitmacht vorsah. In Europa gab es die Sorge, die USA könnten (unabhängig davon) ihren atomaren Schirm verringern. Um diese Befürchtungen zu zerstreuen, stellten die USA 1963 den Plan einer Multilateral Force vor, einer NATO-Atomstreitmacht zur See, an der europäische Staaten ohne eigene Atomwaffen sich beteiligen sollten. Obwohl dieser Plan fallen gelassen wurde, löste die Möglichkeit einer westdeutschen Verfügung über Atomwaffen im Ostblock erhebliche Ängste und entsprechende Gegenpropaganda aus. Die Nichtverbreitung von Atomwaffen war nunmehr ein internationales Thema, über das 1964 eine 18-Mächte-Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen in Genf beriet. Innerhalb des Ostblocks hatte die Sowjetunion ein Monopol auf Atomwaffen; seit 1964 verfügt die VR China über Atomwaffen.

Ab 1963 herrschte eine zögernde Entspannungspolitik zwischen den verfeindeten Blöcken vor, die von sowjetischer Seite unter dem Leitbegriff „ friedliche Koexistenz “ firmierte, während auf westlicher Seite – und insbesondere im Hinblick auf die deutsche Teilung – die Überwindung des Status quo auf der Basis eines „ Wandels durch Annäherung “ ( Egon Bahr ) [25] propagiert wurde. Die Attraktivität des westlichen Gesellschaftsmodells wurde hierbei als letztlich ausschlaggebend unterstellt.

Truppenparade zum 30. Jahrestag der Gründung der DDR mit einer Formation Flugabwehrraketen vom Typ SA-2 Guideline , 1979

Gemäß einer 2016 veröffentlichten Studie [26] von amerikanischen Forschern um Delores Knippe, ging die Welt am 23. Mai 1967, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, wahrscheinlich nur knapp an einer atomaren Katastrophe vorbei. An diesem Tag fielen sämtliche Frühwarn-Radarstationen des Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS) in Kanada, Grönland und England aus. Die Verantwortlichen der US-Armee gingen von einem sowjetischen Angriff aus und ließen nuklear bestückte Bomber auf die Startbahnen rollen. Glücklicherweise konnten noch Astrophysiker des amerikanischen Air Weather Service (AWS) vor dem Start der Atombomber die Militärs davon überzeugen, dass die Radaranlagen von einem der heftigsten Sonnenstürme des zwanzigsten Jahrhunderts gestört wurden, ausgelöst durch große Sonnenflecken . Der Start der Bomber wurde abgebrochen. Der Air Weather Service, zuständig für die Beobachtung des Weltraumwetters, war nur wenige Jahre zuvor in Betrieb genommen worden. Ob es wirklich zu einem nuklearen Waffengang der Supermächte gekommen wäre, wird man wohl nie mehr genau feststellen können. Nach der Logik der Abschreckung hätte eine große Zahl von aufsteigenden US-Bombern von Seiten der Sowjetunion als aggressiver Akt gedeutet werden können. Einmal in der Luft, wäre wahrscheinlich wegen des Sonnensturms auch die Kommunikation zu den Piloten abgebrochen und somit ein nachträgliches Zurückrufen der Bomber unmöglich geworden. Die Vernichtungsspirale wäre nicht mehr zu stoppen gewesen. [27] [28]

1968 versuchten reformorientierte Mitglieder innerhalb der Kommunistischen Partei der ČSSR unter Alexander Dubček Maßnahmen zur Demokratisierung der Tschechoslowakei durchzuführen (Aufhebung der Zensur, Informations- und Meinungsfreiheit, Wirtschaftsreformen). Dieser sogenannte Prager Frühling war aber nur von kurzer Dauer. Die sowjetische Führung bewertete die Auswirkungen der Reformen als konterrevolutionär , ließ Truppen des Warschauer Pakts ab Abend des 20. August 1968 in die Tschechoslowakei einmarschieren und erzwang das Einschwenken der politischen Führung auf die von Moskau vorgegebene Linie. Antisowjetische Demonstrationen wurden blutig niedergeschlagen. Der Westen verurteilte das Vorgehen der Sowjetunion zwar, unternahm aber wie beim Ungarischen Volksaufstand 1956 keine praktischen Schritte. Der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnew rechtfertigte die Intervention nachträglich damit, dass die Souveränität der „ sozialistischen Bruderstaaten “ keine Abkehr von den Grundlagen des Sozialismus einschließe; andernfalls sei äußeres Eingreifen gerechtfertigt. Diese Doktrin galt bis zu der von Gorbatschow 1985 vollzogenen Wende („ Sinatra-Doktrin “) fort.

1969 begannen bilaterale Gespräche zwischen der Sowjetunion und den USA zur Kontrolle und Begrenzung der Atomwaffen. Diese mündeten in die Unterzeichnung der SALT-Verträge und des ABM-Vertrags . Parallel dazu leitete die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Brandt ( Kabinett Brandt I ) mit ihrer Ostpolitik die Entspannung in Mittelosteuropa ein. Sie zielte auf menschliche Erleichterungen im geteilten Deutschland und insbesondere für Berlin, suchte dazu die Verständigung mit den östlichen Nachbarn wie mit der Vormacht Sowjetunion und garantierte in den Ostverträgen die Unverletzlichkeit der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Grenzen. Ein weiterer Schritt der Entspannung war 1973 die erste Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die 1975 zur Schlussakte von Helsinki führte.

Im Februar 1972 hatte Richard Nixon (US-Präsident von 1969 bis 1974) durch einen Staatsbesuch in der VR China Entspannungsbereitschaft auch gegenüber der anderen kommunistischen Führungsmacht verdeutlicht und die Voraussetzungen für eine aus Sicht der US-Administration erträgliche Beendigung des Vietnamkriegs verbessert. Seit der Tongking-Resolution des US-Kongresses 1964 hatten die USA offiziell Krieg an der Seite ihrer südvietnamesischen Verbündeten gegen die von Nordvietnam unterstützten kommunistischen Vietcong geführt, nachdem die vormalige Kolonialmacht Frankreich sich nach militärischen Niederlagen zurückgezogen hatte. Trotz intensiven Bombenkriegs und Inkaufnahme bedeutender eigener Verluste an Soldaten und hoher Kosten gelang es der USA nicht, den Vietcong zu besiegen. Am 27. Januar 1973 unterzeichneten die USA und Nordvietnam ein Waffenstillstandsabkommen ( Pariser Abkommen ); die USA zogen ihre restlichen Truppen aus Südvietnam zurück.

Letzte Phase des Rüstungswettlaufes

Sowjetische mobile Mittelstreckenrakete SS-20 „Saber“
Ronald Reagan 1982
Häufige Militärübungen in der Bundesrepublik sollten die Verteidigungsfähigkeit der NATO sicherstellen, Aufnahme vom Manöver REFORGER 1985 in Hessen
Sowjetische Marinebasen und Ankerrechte 1984
Nuklearwaffenbestand (Anzahl Gefechtsköpfe) der USA und der UdSSR zwischen 1945 und 2014

Nachdem der Warschauer Pakt in den späten 1970er Jahren die eigene Rüstung bereits massiv verstärkte (SS-18 ICBM , große Flottenbauprogramme und neue SSBNs sowie neue strategische Bomber) markierten 1979 zwei nahezu gleichzeitig stattfindende Ereignisse das Ende der Entspannungspolitik der 1970er Jahre und eine Verschärfung des Kalten Krieges. Der NATO-Doppelbeschluss , der das entstandene Übergewicht sowjetischer Mittelstreckenraketen neutralisieren sollte, und der sowjetische Einmarsch in Afghanistan , der auch strategische Interessen der USA an den Erdölreserven im Nahen und Mittleren Osten berührte.

Hierauf reagierten die USA unter Präsident Jimmy Carter mit einem Boykott der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau , dem die meisten westlichen Staaten sich anschlossen. Außerdem belieferten die USA in der Folge die gegen die sowjetische Besatzung kämpfenden afghanischen Mudschaheddin (Glaubenskämpfer) mit Waffen und unterstützten sie über den pakistanischen Geheimdienst Inter-Services Intelligence (ISI) mit Ausbildern. [29] Ronald Reagan als Carters Amtsnachfolger erhöhte die zuvor reduzierten Rüstungsausgaben auf ein neues Rekordniveau und führte darüber hinaus die „ Strategic Defense Initiative “ (SDI) (auch Star-Wars-Programm genannt) zur Abwehr strategischer Raketen ein. Damit sollte die Fähigkeit der Sowjetunion zum strategischen Zweitschlag ausgeschaltet werden. Es gehörte ausdrücklich zu den Zielen dieses Vorhabens, einen uneinholbaren Vorsprung im Rüstungswettlauf zu gewinnen, um den Ostblock ökonomisch und politisch zu destabilisieren. Dieser konnte sich die Militärausgaben nach westlichen Einschätzungen nicht mehr lange leisten. [30]

Im Herbst 1982 scheiterten die Genfer Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion über den Abbau von Mittelstreckenraketen. Ein Grund dafür war, dass man sich nicht auf die Definition des Gleichgewichts einigen konnte. Die Sowjetunion bezog auch die U-Boot-gestützten Raketen Frankreichs als gegen sich gerichtet in ihre Berechnungen ein, während die USA diese ausklammerten.

Damit wurde die Stationierung einer neuen Raketengeneration auch auf westdeutschem Boden absehbar. Nach der Meinung von Gegnern dieser Nachrüstung dienten die Pershing II und Cruise-Missiles nicht dem Schließen einer „Raketenlücke“ (Bundeskanzler Helmut Schmidt ) als Gegengewicht gegen die SS-20 , sondern der Umsetzung einer auf „Sieg im Atomkrieg“ ausgerichteten Strategie der USA, die Reagans führender Militärberater Colin S. Gray 1980 öffentlich vorgestellt hatte.

1983 stimmte der Bundestag mit der neuen christlich-liberalen Mehrheit unter Bundeskanzler Helmut Kohl der Aufstellung der NATO-Raketen zu. Dagegen bezog die seit 1979 wachsende westdeutsche Friedensbewegung nun verstärkt Konzepte eines gewaltfreien Widerstands ein. Nach Umfragen waren weiterhin gut zwei Drittel der westdeutschen Bevölkerung gegen die Aufstellung. An den Blockaden an Raketenstandorten nahmen auch viele prominente Politiker, Intellektuelle und einige Bundeswehrgeneräle teil. Parallel fanden in der DDR von staatlicher Seite nicht geduldete Demonstrationen gegen die Aufrüstung auch des Warschauer Paktes statt.

In der bereits 1978 mit der Entwicklung der Neutronenbombe neu eröffneten Runde eines forciert technologischen Rüstungswettlaufs, zu dem auch Stealthflugzeuge und immer komplexere EDV-Systeme gehörten, konnte die Sowjetunion nicht mehr mithalten, zumal sie ihre militärischen und ökonomischen Kräfte mit den vorherigen Rüstungsprogrammen und der Intervention in Afghanistan schon überdehnt hatte.

Auch die gesellschaftspolitischen Verhältnisse in Mittelosteuropa waren neuerlich in Bewegung geraten. Dazu haben wesentlich die auf Gewährleistung der Menschenrechte gerichteten Vereinbarungen der Schlussakte von Helsinki beigetragen, die der Bürgerrechtsbewegung innerhalb des sowjetischen Machtbereichs Auftrieb gaben. Von ausstrahlender Wirkung waren die Streiks und zwischenzeitlichen Erfolge der unabhängigen Gewerkschaft Solidarność unter Lech Wałęsa in der Volksrepublik Polen 1980/81, die – im Sinne der Breschnew-Doktrin – nur mit der Verhängung des Kriegsrechts eingedämmt werden konnten.

Ausgang und Folgeentwicklungen

Auflösung des Ostblocks

Reformen Gorbatschows und Abrüstungsschritte

Die zunehmende wirtschaftlichen Stagnation des Ostblocks seit Anfang der 1980er Jahre förderte auch innerhalb der politischen Führung der Sowjetunion die Einsicht in die Notwendigkeit eines Kurswechsels. 1985 leitete der neue Generalsekretär des ZK der KPdSU , Michail Gorbatschow , ein Reformprogramm ein, das er Perestroika (Wende in Wirtschaft und Verwaltung) und Glasnost (Offenheit und Transparenz nach innen und außen) nannte. Außenpolitisch sollte zunächst das gigantische Haushaltsdefizit der Sowjetunion durch wechselseitige Abrüstung der Blöcke aufgefangen werden. Dem standen anfangs die SDI-Pläne der US-Regierung entgegen, die eher eine neue Runde im Rüstungswettlauf hätten einleiten können.

Im November 1985 trafen sich US-Präsident Ronald Reagan und KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow in Genf zu einem Gipfeltreffen . Thema der Gespräche war das amerikanische Weltraumprojekt SDI, die strategische Rüstung, Afghanistan und die Menschenrechte. Eine Lösung für die Hauptprobleme brachten die zweitägigen Gespräche nicht, doch der Genfer Gipfel bedeutet eine klimatische Wende in den Ost-West-Beziehungen. [31]

Michail Gorbatschow und Ronald Reagan, 1987

1986 legte Gorbatschow überraschend einen Plan zur Abschaffung aller Atomwaffen bis zum Jahr 2000 vor, um die westliche Blockadehaltung zu überwinden. Nach einigen Schwierigkeiten der Unterhändler bei den seit Herbst 1985 laufenden Genfer Abrüstungsgesprächen kam es im Oktober 1986 zu einem Gipfeltreffen zwischen Reagan und Gorbatschow in Reykjavík . Dort wurde die Halbierung der Menge aller Atomwaffen und die Abschaffung aller ballistischen Raketen binnen zehn Jahren diskutiert. Eine sofortige Einigung scheiterte daran, dass die USA am SDI-Programm festhielten, das aus Sicht der Sowjetunion gegen den ABM-Vertrag über Raketen-Abwehrraketen von 1972 verstieß.

Bereits 1987 aber machte Gorbatschow nicht mehr ein Gesamtpaket einschließlich der Abkehr der USA vom SDI-Programm zur Vorbedingung konkreter Abrüstungsschritte. Es kam schließlich zum INF-Vertrag , der die Verschrottung aller Mittelstreckenraketen in Europa vorsah. Zudem wurde mit dem START-I-Vertrag die Reduzierung der strategischen Kernwaffen eingeleitet. Ferner sollten Obergrenzen bei antiballistischen Raketen und Mischungsverhältnisse von Offensiv- und Defensivwaffen festgelegt werden. Dies war der bis dahin weitestreichende Durchbruch zur Abrüstung, der das Ende des Kalten Krieges einläutete.

Selbstbestimmte Entwicklungen in den mittel- und osteuropäischen Ländern

Wałęsa während des Streiks auf der Lenin-Werft

Nach der ausdrücklichen Abkehr Gorbatschows von der Breschnew-Doktrin kam es zu unterschiedlichen eigenständigen Entwicklungen in den europäischen Ostblockstaaten . In Polen fanden bereits im April 1988 nicht genehmigte Streiks statt. Im August kamen Gespräche zwischen der verbotenen Gewerkschaft Solidarność und der kommunistischen Regierung in Gang; im Dezember wurde das oppositionelle Bürgerkomitee unter Vorsitz Lech Wałęsas gegründet. Nach der Neubildung von Parteien kam es am 4. Juni 1989 zum Sieg des Bürgerkomitees bei Parlamentswahlen. Ähnlich verlief die Entwicklung in Ungarn.

Einen Tag nach dem Mauerfall in Berlin trat in Bulgarien der langjährige Ministerpräsident Todor Schiwkow von allen Ämtern zurück. Im Zuge der Machterhaltung unterzog sich die regierende kommunistische Partei einer politischen Neuausrichtung, was neben dem Parteiausschluss des alten Machtapparates auch die Neugründung als sozialistische Partei zur Folge hatte. Mit den 1990 durchgeführten ersten freien Parlamentswahlen endete auch in Bulgarien die Ära des Sozialismus.

Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau am 18. September 1990
Eine sowjetische Su-27 Flanker und eine US-amerikanische F-16 A Fighting Falcon im August 1990

Im November 1989 folgten Massenproteste und erfolgreiche Revolutionen auch in der Tschechoslowakei . In Prag verlief der politische Umsturz unblutig, mit Václav Havel und Alexander Dubček wurden zwei bekannte Kritiker des alten Systems neuer Präsident und Parlamentspräsident.

Zur gleichen Zeit kam es in mehreren Städten Rumäniens zu blutigen Zusammenstößen zwischen Zivilisten und Soldaten der Armee und des Geheimdienstes Securitate . Nachdem große Teile des Militärs sich mit den Demonstranten solidarisiert hatten, floh der bisherige Machthaber Nicolae Ceaușescu aus Bukarest . In der rumänischen Hauptstadt kam es in der Folgezeit zu vereinzelten Gefechten zwischen Soldaten und Heckenschützen, die vermutlich der Securitate angehörten. Ceaușescu wurde drei Tage nach seiner Flucht zusammen mit seiner Frau verhaftet, vor ein Militärgericht gestellt und anschließend standrechtlich erschossen. Nach dem Tod des Diktators sowie dem Ende der Kampfhandlungen, die knapp 1.000 Menschen das Leben gekostet hatten, löste sich die bislang regierende kommunistische Partei auf. Als neuer Staatspräsident wurde mit Ion Iliescu ein ehemaliger Parteikader eingesetzt, der sich Mitte der 1980er Jahre mit Ceaușescu überworfen hatte. Durch einen überlegenen Sieg seiner Nationalen Rettungsfront FSN bei den ersten freien Parlamentswahlen wurde Iliescu im Mai 1990 in seinem Amt bestätigt. Die Wahlen waren von neuen Protestkundgebungen begleitet, deren anschließende Zusammenstöße zwischen Unterstützern und Gegnern Iliescus sechs Todesopfer forderte. Auseinandersetzungen innerhalb der regierenden FSN und deren anschließende Spaltung verhinderten auch in der Folgezeit eine stabile Nachfolgeregierung in Rumänien.

Friedliche Revolution in der DDR, Mauerfall und deutsche Wiedervereinigung

Demonstration am 16. Oktober 1989 in Leipzig mit 120.000 Menschen

In der DDR verstärkte sich im Juli 1989 die Flüchtlings- und Ausreisewelle, denn ab dem Frühjahr 1989 baute Ungarn die Grenzanlagen zu Österreich ab. [32] Bei der Öffnung eines Grenztors zwischen Österreich und Ungarn beim Paneuropäischen Picknick am 19. August 1989 gelangten rund 700 Ostdeutsche über die Grenze von Ungarn nach Österreich. [33] Es war die größte Fluchtbewegung aus Ost-Deutschland seit dem Bau der Berliner Mauer. [34] Die Schirmherren des Picknicks ( Otto von Habsburg und der ungarische Staatsminister Imre Pozsgay ) sahen im geplanten Picknick eine Chance, die Reaktion Gorbatschows auf eine Grenzöffnung am Eisernen Vorhang zu testen. [35] Dabei wurde insbesondere geprüft, ob Moskau den in Ungarn stationierten sowjetischen Truppen den Befehl zum Eingreifen geben würde. [36]

Mit der Massenflucht beim Paneuropäischen Picknick und dem Nichteingreifen der Sowjetunion brachen dann die Dämme. Nun machten sich Ostdeutsche zu Zehntausenden nach Ungarn auf, das nicht mehr bereit war, seine Grenzen völlig dicht zu halten. Die Führung der DDR in Ostberlin wagte aber nicht, die Grenzen des eigenen Landes völlig zu verriegeln. [37] Der ungarische Verzicht auf Grenzkontrollen ab dem 11. September 1989 führte dann zu einer unkontrollierten Massenflucht an DDR-Bürgern. [38]

Danach fanden in immer mehr DDR-Städten die von Leipzig ausgehenden Montagsdemonstrationen statt, in denen eine Demokratisierung der Gesellschaft gefordert wurde („ Wir sind das Volk “). Anlässlich der Feierlichkeiten des 40. Jahrestages der Republik am 7. Oktober in Berlin, die ebenfalls von Demonstrationen begleitet waren, riet der geladene Michail Gorbatschow der DDR-Führung unter Erich Honecker nochmals zur Übernahme seines Reformkurses (daher die Kurzformel: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. ), den die SED-Führung bis dahin – trotz der stets propagierten sowjetischen Vorbildfunktion (Von der Sowjetunion lernen, heißt Siegen lernen!) – nachdrücklich abgelehnt hatte. Vor einem Militäreinsatz gegen die Großdemonstrationen schreckte die nun völlig isolierte DDR-Führung aber zurück. Anders als bei den Volkserhebungen in der DDR 1953, in Ungarn 1956 und in Prag 1968 konnte nun nicht mehr auf den Einsatz von Streitkräften des Warschauer Paktes gegen die Demonstranten gezählt werden. So kam es erst zur Absetzung Honeckers im Politbüro der SED und schließlich – nach Ankündigung eines grundlegend liberalisierten Reisegesetzes für alle DDR-Bürger – zum spontanen Massenansturm auf die Berliner Grenzübergänge und zum Mauerfall .

Auf einem Treffen mit Bundeskanzler Kohl in Gorbatschows kaukasischer Heimat gab dieser am 15. Juli 1990 sein Einverständnis, dass ein vereintes Deutschland Mitglied der NATO sein könne. Bedingung war, dass die NATO auf eine Expansion auf das ehemalige DDR-Territorium verzichten solle, solange dort sowjetische Truppen stationiert waren. Deren Abzug wurde in einem Sondervertrag geregelt. Die Bundesrepublik Deutschland verpflichtete sich im Gegenzug, die Bundeswehr dauerhaft auf maximal 370.000 Soldaten zu begrenzen und auf ABC-Waffen auch künftig zu verzichten.

Aufgrund eines von der Volkskammer der DDR verabschiedeten Wahlgesetzes fanden im Frühjahr die ersten freien Parlamentswahlen der DDR statt. Standen bisher die Forderungen nach demokratischen Reformen innerhalb der DDR im Mittelpunkt der Demonstrationen, so verstärkte sich im Vorfeld der Wahlen der Ruf nach einer Vereinigung mit der Bundesrepublik („ Wir sind ein Volk !“), was sich letztlich in einem überlegenen Wahlsieg des von der bundesdeutschen Regierung unterstützten Parteien-Bündnisses „Allianz für Deutschland“ widerspiegelte.

Nach der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 1. Juli wurde am 31. August der deutsche Einigungsvertrag geschlossen. Am 3. Oktober 1990 wurde die deutsche Wiedervereinigung durch Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes vollzogen. Auf die in der ursprünglichen Fassung des Grundgesetzes in Artikel 146 vorgesehene neue Verfassung wurde anderen Auffassungen zum Trotz (unter anderem der Verfassungsentwurf des Runden Tisches ) mit Hinweis auf die Bewährtheit des Grundgesetzes verzichtet.

Ende des „Supermächte“-Dualismus

In der Charta von Paris wurde am 21. November 1990 der Kalte Krieg formell beigelegt. Die 34 KSZE-Staaten bekannten sich zur Demokratie als Regierungsform und zur Achtung der Menschenrechte. Mitte 1991 folgte die Auflösung des Warschauer Pakts und des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW).

Zerfall der Sowjetunion

1991 erreichte die Abkehr vom sowjetischen Zentralismus auch die Sowjetunion selbst. Da Gorbatschow das Selbstbestimmungsrecht der Völker im Einflussbereich der Sowjetunion anerkannt hatte, verlangten nun auch die baltischen Staaten Unabhängigkeit und Rückzug der Sowjetarmee aus ihren Hoheitsgebieten. Dem versuchte Gorbatschow noch mit einer Verfassungsänderung zu begegnen, die mehr Föderalismus und Teilautonomie gewährte, aber die staatliche Einheit der Sowjetunion wahren sollte. Der gegen Gorbatschows Reformkurs gerichtete, am Volkswiderstand gescheiterte Augustputsch beschleunigte das Ende derKPdSU und das der Sowjetunion. Gorbatschow trat von seinem Amt als Generalsekretär zurück. Boris Jelzin verbot die KPdSU für das Gebiet der russischen Unionsrepublik. Wenige Wochen darauf erklärten sich die baltischen Republiken für unabhängig (→ Singende Revolution ), viele Teilrepubliken setzten ihre KP-Führer ab. Die Sowjetunion wurde zum Jahresende 1991 aufgelöst. Aus einigen der neu gegründeten Staaten bildete sich die GUS .

Der rasche Niedergang und schließlich kollapsartige Zusammenbruch der Sowjetunion kam für westliche Beobachter wie auch für die amerikanische Führung teilweise überraschend, da die Sowjetunion bis zuletzt den Status der hochgerüsteten Supermacht besaß, die die eigenen Interessen und Einflussgebiete kaum freiwillig preisgeben würde. Andererseits gab es westliche Analysen, die eine Zahlungsunfähigkeit und den ökonomischen Zusammenbruch der Sowjetunion prognostiziert hatten.

USA zunächst „einzige Supermacht“

Das Ende der bipolaren Machtstruktur hinterließ eine globalpolitisch neue Situation, in der durch den Zerfall der Sowjetunion die Vereinigten Staaten vorerst den Status der „einzigen Supermacht“ erreichten. Manche der osteuropäischen Staaten, die dem Warschauer Pakt angehört hatten und nach 1989 ein demokratisches , parlamentarisches und marktwirtschaftliches System annahmen, sind heute Mitglied in der NATO. Die Auflösung der sowjetischen Machtsphäre hat zudem die Globalisierung gefördert und unter anderem dazu geführt, dass die überwiegende Mehrheit der gegenwärtigen Staaten weltweit das Prinzip des Freihandels anerkennt.

Stephen F. Cohen , Hochschullehrer an der New York University und Russland-Experte, vertritt die These, die USA hätten den Kalten Krieg nach einer kurzen Phase der scheinbaren Entspannung wieder aufleben lassen. Man sei davon ausgegangen, dass der alte Kontrahent sich nach 1991 auch politisch und wirtschaftlich den USA weitergehend annähern würde, als dies dann tatsächlich der Fall war. Die NATO-Osterweiterung und die einseitige Aufkündigung des ABM-Vertrags durch die USA im Jahr 2002 hätten neues Misstrauen geschürt. In der „unsinnigen Dämonisierung“ Putins als „Autokrat“ sieht Cohen eine Fortsetzung dieses falschen Kurses. [39] [40]

Deutungen der Entstehungsursachen des Ost-West-Konfliktes

Verhalten der Sowjetunion als Auslöser

Die Epoche des Kalten Krieges wird besonders unter US-amerikanischen Historikern und Politikwissenschaftlern kontrovers bewertet. Die mit Beginn des Kalten Krieges aufkommende „orthodoxe“ Sicht sah die Hauptverantwortung für seinen Verlauf in einem ideologisch begründeten Expansionsdrang der Sowjetunion, dem sich die USA in verteidigender Weise entgegenstellte. Die Sowjetunion habe nach dem Zweiten Weltkrieg besonders Länder in Osteuropa sowie mit China das bevölkerungsreichste Land der Welt in ihren Einflussbereich gebracht, was ihre Eindämmung durch die USA und die Verteidigung von Freiheit und Demokratie erfordert habe. Außerdem wird auf Stalins bestimmende Rolle im sowjetischen Verhalten zu Beginn des Kalten Krieges hingewiesen. In dieser Zeit wurde das Stichwort der nationalen Sicherheit geschaffen, das als Schlagwort die US-amerikanische Bevölkerung hinter die antikommunistische Politik ihrer Regierung bringen sollte.

„Kapitalistische Expansion“ der USA als Auslöser

Die so genannte „ revisionistische “ Schule, vertreten etwa von Gabriel Kolko, betonte seit den 1960er Jahren hingegen das von ökonomischen und hegemonialen Interessen bestimmte Vorgehen der USA als treibende Kraft in dem Systemkonflikt. Die kapitalistische Tendenz zur Expansion sei Basis der amerikanischen Außenpolitik gewesen, die auf die Öffnung neuer Märkte gezielt habe. Die beispielsweise im Marshallplan sichtbar gewordene Einmischung der USA in die ökonomische Struktur europäischer Länder habe zur Konfrontation mit der Sowjetunion geführt, die ihre eigene Sicherheit habe bedroht sehen müssen.

Alternative Ansätze

Letzten Endes gingen beide Ansätze von einem Aggressor aus, dem ein reagierender Verteidiger gegenüberstand. Die beiden Schulen mussten mit dem erheblichen Mangel kämpfen, dass ihnen zum großen Teil nur Informationen aus den USA zugrunde lagen und selbst diese oft als geheim klassifiziert waren. Der hauptsächlich seit den 1990er Jahren hinzugekommene „Postrevisionismus“ verlässt sich demgegenüber mehr auf die Analyse von schrittweise zugänglich gewordenen Archiven beider Kontrahenten nach dem Ende des Kalten Krieges. Dieser Ansatz gilt allgemein als ausgewogener, auch wenn in ihm ebenfalls Schwerpunktlegungen auf jeweils eine der beiden Seiten vorzufinden sind. Der führende Vertreter dieser Schule etwa, John Lewis Gaddis , nimmt entsprechend eine bereits als „neo-orthodox“ bezeichnete Haltung ein, indem er wiederum Stalins Persönlichkeit als eigentliche Ursache für die Entstehung des Kalten Krieges hervorhebt und den USA eher die reagierende Rolle zuschreibt.

Siehe auch

Literatur

 • Michael R. Beschloss, Strobe Talbott : Auf höchster Ebene. Das Ende des Kalten Krieges und die Geheimdiplomatie der Supermächte 1989–91. Econ, Düsseldorf 1993, ISBN 3-430-11247-8 .
 • Jürgen Bruhn: Der Kalte Krieg oder: Die Totrüstung der Sowjetunion. Der US-militär-industrielle Komplex und seine Bedrohung durch Frieden. Focus, Gießen 1995, ISBN 3-88349-434-8 .
 • Thomas Buomberger: Die Schweiz im Kalten Krieg 1945–1990. Verlag Hier und Jetzt, 2017, ISBN 978-3-03919-390-5 . [41]
 • Whittacker Chambers: Witness 1952/1987, ISBN 978-0-89526-789-4 .
 • Andreas W. Daum : Kennedy in Berlin. Politik, Kultur und Emotionen im Kalten Krieg . Schöningh, Paderborn 2003, ISBN 3-506-71991-2 .
 • Corine Defrance , Bettina Greiner , Ulrich Pfeil (Hrsg.): Die Berliner Luftbrücke . Erinnerungsort des Kalten Krieges. Christoph Links Verlag, Berlin 2018, ISBN 978-3-86153-991-9 .
 • Jürgen Dinkel: Die Bewegung Bündnisfreier Staaten. Genese, Organisation und Politik (1927–1992). De Gruyter, Oldenbourg, Berlin/Boston 2015, ISBN 978-3-11-040418-0 .
 • Franziska Flucke, Bärbel Kuhn und Ulrich Pfeil (Hrsg.): Der Kalte Krieg im Schulbuch . Röhrig, St. Ingbert 2017, ISBN 978-3-86110-630-2 .
 • John Lewis Gaddis : Der Kalte Krieg. Eine neue Geschichte. Siedler, München 2007, ISBN 3-88680-864-5 .
 • Raymond L. Garthoff: Détente and Confrontation . American-Soviet Relations from Nixon to Reagan. Brookings Institution, Washington, DC 1994, ISBN 0-8157-3041-1 (englisch).
 • Michail Gorbatschow : Erinnerungen , Wolf Jobst Siedler Verlag, Berlin 1995. Taschenbuch: btb, Goldmann-Verlag, 1996, ISBN 3-442-72037-0 .
 • Bernd Greiner, Christian Th. Müller , Dierk Walter (Hrsg.): Heiße Kriege im Kalten Krieg . Hamburger Edition HIS, Hamburg 2006, ISBN 978-3-936096-61-3 . [42] [43]
 • David Horowitz: Kalter Krieg . Hintergründe der US-Außenpolitik von Jalta bis Vietnam. Wagenbach, Berlin 1983, ISBN 3-8031-1013-0 .
 • Jeremy Isaacs , Taylor Downing: Der Kalte Krieg . Heyne, München 2001, ISBN 3-453-19710-0 .
 • Lewkowicz, Nicolas. The German Question and the Origins of the Cold War . Scholar's Press, 2020. ISBN 978-6138925057 .
 • Melvyn P. Leffler, Odd Arne Westad (Hrsg.): The Cambridge History of the Cold War . 3 Bände, Cambridge University Press, Cambridge 2010, ISBN 978-1-107-60229-8 (englisch). [44]
 • Werner Link: Der Ost-West-Konflikt: die Organisation der internationalen Beziehungen im 20. Jahrhundert . 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Kohlhammer, Stuttgart [ua] 1988, ISBN 3-17-009931-0 .
 • Wilfried Loth: Die Teilung der Welt. Geschichte des Kalten Krieges 1941–1955 , dtv, München 2000, ISBN 3-423-30756-0 .
 • Wolfgang Michalka (Hrsg.): Ost-West-Konflikt und Friedenssicherung (= Neue politische Literatur, Beihefte – Forschungsberichte zur internationalen Literatur . Band 1). Steiner, Stuttgart 1985, ISBN 3-515-04267-9 .
 • Ion Mihai Pacepa (1978 übergelaufener rumänischer Geheimdienstchef): Disinformation. Former Spy Chief Reveals Secret Strategies for Undermining Freedom, Attacking Religion, and Promoting Terrorism. WND Books, 2013, ISBN 978-1-936488-60-5 .
 • Nadine Ritzer: Der Kalte Krieg in den Schweizer Schulen : eine kulturgeschichtliche Analyse (= Geschichtsdidaktik heute , Band 6). hep, Bern 2015, ISBN 978-3-0355-0275-6 (Diss. Univ. Fribourg 2015, 566 Seiten).
 • Karl-Heinz Schoenfeld; Ingeborg Siggelkow, Ulrike Martens (Hrsg.): Der Kalte Krieg und die Berliner Mauer in Karikaturen . Universitätsverlag der TU, Berlin 2011, ISBN 978-3-7983-2358-2 (239 Seiten, zahlreiche Illustrationen).
 • Georges-Henri Soutou: La guerre de Cinquante Ans. Le conflit Est-Ouest 1943–1990 . Fayard, Paris 2004, ISBN 2-213-60847-4 (französisch).
 • Rolf Steininger: Der Kalte Krieg . Fischer-TB 15551, Frankfurt am Main 2003, ISBN 978-3-596-15551-4 .
 • Bernd Stöver: Der Kalte Krieg . 4., durchgesehene Auflage. CH Beck, München 2012, ISBN 978-3-406-48014-0 .
 • Bernd Stöver: Der Kalte Krieg. Geschichte eines radikalen Zeitalters 1947–1991. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-48014-0 .
 • Spencer C. Tucker (Hrsg.): The encyclopedia of the Cold War: a political, social, and military history. Fünf Bände. ABC-CLIO, Santa Barbara, CL 2008, ISBN 978-1-85109-701-2 (fünf Bände: Band 1: A–D, Band 2: E–L, Band 3: M–R, Band 4: S–Z, Band 5: Documents).
 • Guido Thiemeyer : Totalitarismus und Kalter Krieg (1920–1970). Kohlhammer, Stuttgart 2019, ISBN 978-3-17-034426-6 .
 • Adam Bruno Ulam : The Rivals. America and Russia since World War II . Viking Press, New York 1971, ISBN 0-670-59959-X .
 • Wladimir K. Wolkow, Harald Neubert (Hrsg.): Stalin wollte ein anderes Europa. Moskaus Außenpolitik 1940 bis 1968 und die Folgen . Eine Dokumentation. Edition Ost, Berlin 2003, ISBN 978-3-360-01046-9 .
 • Odd Arne Westad: The Cold War: A World History , Basic Books, New York City 2017 (dt. Ausgabe Der kalte Krieg: Eine Weltgeschichte , übersetzt von Helmut Dierlamm, Klett-Cotta, Stuttgart 2019, ISBN 978-3-608-98148-3 .)

Weblinks

Commons : Cold War – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Kalter Krieg – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Vgl. etwa Wilhelm Wolfgang Schütz : Ost-West-Politik. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (= Göttinger Universitätsreden. Heft 40).
 2. Michail Gorbatschow teilte bei seinem Amtsantritt im März 1985 den Ministerpräsidenten des Ostblocks mit, dass er sie nicht anwenden werde.
 3. Michail Gorbatschow: Erinnerungen , Wolf Jobst Siedler Verlag, Berlin 1995. Zitiert nach btb-Taschenbuch, Goldmann Verlag, 1996, ISBN 3-442-72037-0 , S. 692.
 4. George Orwell, The Observer , 10. März 1946.
 5. Bernd Stöver : Der Kalte Krieg 1947–1991. Geschichte eines radikalen Zeitalters , München 2011, ISBN 978-3-406-61480-4 , S. 11.
 6. Strobe Talbott : The Great Experiment: The Story of Ancient Empires, Modern States, and the Quest for a Global Nation , 2009, S. 441 (n.3); Walter Lippmann: The Cold War . Harper, 1947 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 2. September 2008]).
 7. In der kriegshetzerischen Diktion der Nationalsozialisten hieß es 1941: „Diese Demokratie [gemeint sind die USA] und diese marxistische Diktatur [gemeint ist die Sowjetunion] kommen leicht dazu, sich die Hände zu schütteln; aber auch ohne dieses verstehen sie sich durch Augenzwinkern und spielen sich die Bälle zu, während ihre Zeitungen sich noch begeifern.“ Aus: Peter Aldag, Worüber berichten wir heute? Unsere Gegner und ihr Krieg. Berichte aus dem „Zeitgeschehen“ des Großdeutschen Rundfunks (zitiert: Vorwort von Wolfgang Fehrmann), Nordland-Verlag , Berlin, August 1941.
 8. a b Gerhard Schweizer : Iran . Stuttgart 1991, ISBN 3-7632-4034-9 , S.   383 .
 9. Gholam Reza Afkhami: The life and the times of the Shah . University of California Press, 2009, S.   98 .
 10. J. Bruce Amstutz: Afghanistan. The First Five Years of Soviet Occupation . National Defence University, Washington 1986, S. 27 u. ö.; Helmut Hubel: Das Ende des Kalten Krieges im Orient. Die USA, die Sowjetunion und die Konflikte in Afghanistan, am Golf und im Nahen Osten 1979–1991 . Walter de Gruyter, Berlin/New York 1994, ISBN 978-3-486-82924-2 , S. 132–136; Bernhard Chiari: Kabul, 1979. Militärische Intervention und das Scheitern der sowjetischen Dritte-Welt-Politik in Afghanistan. In: Andreas Hilger (Hrsg.): Die Sowjetunion und die Dritte Welt. UdSSR, Staatssozialismus und Antikolonialismus im Kalten Krieg 1945–1991 . Oldenbourg, München 2009, ISBN 978-3-486-70276-7 , S. 259–280, hier: S. 263 f.
 11. Peter Krewer: Geschäfte mit dem Klassenfeind . Trier 2008, S.   296   f .
 12. Zit. nach Peter Krewer, Geschäfte mit dem Klassenfeind , S. 303 f.
 13. Zit. nach Peter Krewer, Geschäfte mit dem Klassenfeind , S. 304.
 14. Benjamin Schwarz: Dirty Hands. The success of US policy in El Salvador – preventing a guerrilla victory – was based on 40,000 political murders. Buchrezension zu: William M. LeoGrande: Our own Backyard. The United States in Central America 1977–1992 , in: The Atlantic online , Dezember 1998.
 15. Kristen Blake: The US-Soviet confrontation in Iran, 1945–1962. University Press of America, 2009, S. 33.
 16. Secret Soviet Instructions on Measures to Carry out Special Assignments throughout Southern Azerbaijan and the Northern Provinces of Iran in an attempt to set the basis for a separatist movement in Northern Iran
 17. Decree of the CC CPSU Politburo to Mir Bagirov CC Secretary of the Communist Party of Azerbaijan
 18. Decree of the USSR State Defense Committee No. 9168 SS Regarding Geological Prospecting Work for Oil in Northern Iran
 19. Hassan Arfa, Under five Shahs , London 1964, S. 352.
 20. Jamil Haslani: At the Dawn of the Cold War . Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham/New York/Toronto/Oxford 2006, ISBN 0-7425-4055-3 , S.   408 .
 21. National-Geographic -Dokumentation „Luftkampf über Korea“, über www.sevenload.com ( online (ohne Video) ( Memento vom 14. November 2011 im Internet Archive )).
 22. N24-Dokumentation History Channel: Mig 15 – Russlands Geheimwaffe im Kalten Krieg. über www.veoh.com ( online ). (Video nicht mehr abrufbar)
 23. „Seoul probes civilian `massacres' by US“ ( Memento vom 29. August 2014 im Internet Archive ) von Hanley, Charles J.; Jae-Soon Chang, auf Truth and Reconciliation Commission, Republic of Korea, vom 4. April 2008, Abgerufen am 4. Januar 2014.
 24. Andreas W. Daum : Kennedy in Berlin. Politik, Kultur und Emotionen im Kalten Krieg. Schöningh, Paderborn, ISBN 3-506-71991-2 , S.   29, 54, 124 .
 25. Wandel durch Annäherung (PDF; 110 kB), Rede Egon Bahrs am 15. Juli 1963 in der Evangelischen Akademie Tutzing .
 26. DJ Knipp, AC Ramsay, ED Beard, AL Boright, WB Cade, IM Hewins, RH McFadden, WF Denig, LM Kilcommons, MA Shea, DF Smart: The May 1967 great storm and radio disruption event: Extreme space weather and extraordinary responses. In: Space Weather. 14, 2016, S. 614, doi : 10.1002/2016SW001423 .
 27. Jan Hattenbach: Gefährliches Weltraumwetter: Als die Sonne fast den 3. Weltkrieg auslöste In: Frankfurter Allgemeine vom 17. August 2016
 28. Knapp am Atomkrieg vorbei – wie Physiker 1967 die Welt retteten In: SRF vom 19. August 2016
 29. Wolfgang Schreiber (Hrsg.): Das Kriegsgeschehen 2007. Daten und Tendenzen der Kriege und bewaffneten Konflikte , Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF), VS Verlag, Wiesbaden 2009, S. 119 in der Google-Buchsuche.
 30. Der ehemalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger äußerte dazu in der Zeitschrift Newsweek vom 11. April 1994: „Es blieb Ronald Reagan überlassen, ein oberflächlicher Mann mit nur wenigen guten Ideen, aber einem ungewöhnlichen intuitiven Rapport zur amerikanischen Psyche, Macht mit Recht zu vereinigen, eine Super-Rüstung zu erstellen und der Sowjetunion den Todesstoß zu versetzen.“ (Zitiert nach Jürgen Bruhn: Der Kalte Krieg oder: Die Totrüstung der Sowjetunion . Gießen 1995, S. 218)
 31. Jahresrückblick 1985: Gipfeltreffen in Genf auf tagesschau.de
 32. Hans Werner Scheidl: Der „Ostblock“ beginnt zu bröckeln , in: Die Presse vom 2. Mai 2014.
 33. Manfred Görtemaker : Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zur Gegenwart . CH Beck, München 1999, S. 725.
 34. Otmar Lahodynsky: Paneuropäisches Picknick: Die Generalprobe für den Mauerfall , in: Profil vom 9. August 2014.
 35. Vgl. Thomas Roser: DDR-Massenflucht: Ein Picknick hebt die Welt aus den Angeln , in: Die Presse vom 16. August 2018.
 36. Vgl. „Der 19. August 1989 war ein Test Gorbatschows“ in FAZ vom 19. August 2009.
 37. Vgl. Michael Frank: Paneuropäisches Picknick – Mit dem Picknickkorb in die Freiheit , in: SZ vom 17. Mai 2010.
 38. Vgl. ua Manfred Görtemaker : Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zur Gegenwart . CH Beck, München 1999, S. 725.
 39. Stephen F. Cohen: The New American Cold War , in: The Nation vom 10. Juli 2006.
 40. Stephen F. Cohen: Stop the Pointless Demonization of Putin , in: The Nation vom 6. Mai 2012.
 41. Littérature napoléonienne – Buchempfehlungen 2017 , 15. Februar 2018
 42. Rezension von H. Hoff ( Memento vom 15. Oktober 2007 im Internet Archive )
 43. Rezension von I. Küpeli
 44. Rezension von Lawrence D. Freedman: Frostbitten