NATO

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Nordatlantisk traktatorganisasjon (NATO)
Organization du traité de l'Atlantique Nord (OTAN)

NATOs flagg
NATOs flagg
Kart over NATOs medlemsland
Kart over NATOs medlemsland
generalsekretær Norge Norge Jens Stoltenberg
(siden 2014) [1] [2]
SACEUR ( Supreme Allied Commander Europe ) forente stater forente stater General Tod D. Wolters
(siden 2019)
SACT ( Supreme Allied Commander Transformation ) Frankrike Frankrike General André Lanata
(siden 2018)
grunnleggelse 4. april 1949
Medlemsland Grunnleggende medlemmer:
Belgia Belgia Belgia
Danmark Danmark Danmark
Frankrike Frankrike Frankrike
Island Island Island
Italia Italia Italia
Canada Canada Canada
Luxembourg Luxembourg Luxembourg
Nederland Nederland Nederland
Norge Norge Norge
Portugal Portugal Portugal
Storbritannia Storbritannia Storbritannia
forente stater forente stater forente stater

Siden 18. februar 1952:

Hellas Hellas Hellas
Tyrkia Tyrkia Tyrkia

Siden 6. mai 1955:

Tyskland Tyskland Forbundsrepublikken Tyskland [3]

Siden 30. mai 1982:

Spania Spania Spania

Siden 12. mars 1999:

Polen Polen Polen
Tsjekkisk Republikk Tsjekkisk Republikk Tsjekkisk Republikk
Ungarn Ungarn Ungarn

Siden 29. mars 2004:

Bulgaria Bulgaria Bulgaria
Estland Estland Estland
Latvia Latvia Latvia
Litauen Litauen Litauen
Romania Romania Romania
Slovakia Slovakia Slovakia
Slovenia Slovenia Slovenia

Siden 1. april 2009:

Albania Albania Albania
Kroatia Kroatia Kroatia

Siden 5. juni 2017:

Montenegro Montenegro Montenegro

Siden 27. mars 2020:

Nord -Makedonia Nord -Makedonia Nord -Makedonia

Totalt 30

NATOs hovedkvarter Brussel , Belgia Belgia Belgia
Total troppestyrke

Reservister

om lag 3,46 millioner [4]

om lag 2,11 millioner [4]

Status: 2021

Motto animus in consulendo liber [5] [6] ( latin for "a free sense in counseling" [7] )
Nettsted www.nato.int

NATO ( engelsk n orth A tlantic T reaty O rganization "Organization of the North Atlantic Treaty" og the North Atlantic Treaty Organization), tyskeren ofte kalt Atlantic Treaty Organization eller North Atlantic Treaty henvist ( fransk OTAN - O du rganisation T Raite de l 'A tlantique N ord ), er en internasjonal organisasjon uten suverene rettigheter. Medlemslandene beholder full suverenitet og uavhengighet. NATO er basert på den nordatlantiske traktaten i henhold til artikkel 51 i FN -pakten . Organisasjonen din ser seg ikke bare som en forsvarsallianse , men også som en militær-politisk organisasjon av 30 europeiske og nordamerikanske medlemsland med sikte på egen sikkerhet og global stabilitet.

I følge det tyske føderale forsvarsdepartementet ser NATO på seg selv som et "fellesskap av verdier for frie demokratiske stater". I inngangen til Nord -Atlanterhavstraktaten forplikter medlemmene seg til fred, demokrati, frihet og rettssikkerhet. [Åttende]

NATOs hovedkvarter huser Nord -Atlanterhavsrådet (NATOs hovedorgan) og dets umiddelbare underorganer, International Staff (IS) og International Military Staff (IMS); denne institusjonen har hatt sitt sete i Brussel siden 1967. Etter at den nordatlantiske pakten ble undertegnet 4. april 1949 - først i 20 år - lå hovedkvarteret opprinnelig i London og deretter fra 16. april 1952 til 1967 i Paris .

De to viktigste militære hovedkvarterene er ACO (også kjent som Supreme Headquarters Allied Powers Europe / SHAPE av historiske og juridiske årsaker) i Casteau, Belgia, nær Mons og Allied Command Transformation (ACT) i den amerikanske byen Norfolk (Virginia) .

Historie og utvikling

Utvikling av NATO i Europa

forhistorie

Kort tid etter slutten av andre verdenskrig , oppsto motsetningene mellom de tidligere deltakermaktene i anti -Hitler -koalisjonen - Sovjetunionen på den ene siden og Storbritannia , Frankrike og USA på den andre. Med Brussel-pakten 17. mars 1948 dannet de vesteuropeiske landene Frankrike, Storbritannia, Nederland, Belgia og Luxembourg en allianse for økonomisk, sosialt og kulturelt samarbeid og kollektivt selvforsvar . Denne alliansen var nominelt ment som en bistandspakt mot fornyet tysk aggresjon. 11. juni 1948 vedtok USAs senat den såkalte Vandenberg-resolusjonen , som sa at hvis USA lovet å forsvare det, måtte hvert europeisk land love å forsvare USA. I mars 1947 overtok USA den britiske beskyttelsesrollen over Hellas og Tyrkia for å motvirke en utvidelse av sovjetmakten ( Truman Doctrine ). Med februarrevolusjonen i Tsjekkoslovakia i 1948 og Berlinblokkaden fra juni 1948 til mai 1949 kom en mulig militær trussel fra den kommunistiske østblokken ledet av Sovjetunionen frem i Vest -Europa. De vesteuropeiske statene henvendte seg nå til USA med en forespørsel om militær bistand mot mulig sovjetisk aggresjon. Dette førte til en gjensidig avtale, Nordatlantisk traktat. Forhandlingene om kontraktsteksten og dens innhold hadde pågått siden 6. juli 1948. 10. desember 1948 begynte forhandlingene om den nordatlantiske traktaten mellom medlemslandene i Brussel -pakten, Canada og USA.

Konstruksjons- og utvidelsesfase 1949 til 1955

4. april 1949 ble den nordatlantiske traktaten signert av Belgia, Danmark (med Grønland), Frankrike (med de franske territoriene i Algerie), Storbritannia (med Malta), Island, Italia, Canada, Luxembourg, Nederland, Norge , Portugal og USA. Den trådte i kraft 24. august 1949. Med innrømmelsen av Portugal ble det akseptert at et land som hadde vært diktatorisk siden 1926 og først ble omgjort til et demokrati i 1974, fikk delta i kampen mot østblokken. [9]

I de første årene var samfunnet under inntrykk av Berlinblokaden i 1948/49 og detonasjonen av den første sovjetiske atombomben 29. august 1949. Det første strategiske konseptet for forsvaret av det nordatlantiske området , i originalen "Det strategiske konseptet for forsvaret av det nordatlantiske området (DC 6/1)", ble utarbeidet fra 1. desember 1949 og godkjent av Nordatlantisk råd 6. januar 1950. Den var basert på den amerikanske strategien for inneslutning (inneslutning). Prinsippet på den tiden var å avverge et sovjetisk angrep på alliansens territorium så langt mot øst som mulig. 28. mars 1950 ble den første forsvarsplanleggingen for NATO -strategien godkjent av NATOs militære komité (Strategic Guidance for North Atlantic Regional Planning; MC 14). Med utbruddet av Korea -krigen i juni 1950, der Folkerepublikken Kina også grep inn i november 1950, endret også militærpolitikken i Europa seg. Fra august 1950 tredoblet USA sine strategiske bombeformasjoner stasjonert i Storbritannia. De europeiske NATO -landene så frykt for at USA kan miste evnen til å være til stede og handle i Europa, og planla en omfattende økning i forsvarsutgifter og en massiv økning av personell i de væpnede styrkene innen 1954. Dette var siste gangen at slutten av 1952 var en del av den endelige planleggingen The Strategic Guidances MC 14/1 forestilte dannelse av 18 pansrede divisjoner og 71 infanteridivisjoner, og ved utgangen av 1954 8004 kampfly, 672 transportfly, 2382 marine- og transportfly, 31 fly transportører, 2 slagskip, 29 kryssere, 920 destroyere og 107 ubåter skulle planlegges tilgjengelig. [10] Disse bør tildeles en NATO -stab i fredstid eller "øremerket" i tilfelle en krise. Imidlertid kunne begge ikke implementeres fullt ut på grunn av kostnadsmessige årsaker, selv om omfattende militær bistand ble gitt fra USA.

24. oktober 1950 la den franske statsminister René Pleven et forslag om en europeisk hær under kommando av en europeisk forsvarsminister, [11] som også skulle omfatte tyske bataljoner . Disse bør integreres i allierte troppsenheter under alliert kommando. Til tross for betydelige ulemper for den unge Forbundsrepublikken Tyskland, som skulle forhindres i å bli medlem av NATO av Pleven -planen , gikk forbundskansler Konrad Adenauer prinsipielt med på dette. 20. desember 1950 besluttet medlemslandene i Brussel -pakten (Western Union) å innlemme den tidligere militære organisasjonen i NATO. 7. februar 1951 godkjente den amerikanske regjeringen ( Trumans kabinett ) Pleven -planen for etablering av en europeisk hær. Allied Command Europe begynte å operere 2. april 1950, og de allierte styrkenes hovedkvarter i Europa (SHAPE) ble opprettet i Rocquencourt i juli 1951. På konferansen for utenriksministrene i USA, Frankrike og Storbritannia i Washington fra 10. til 14. september 1951 ble det lagt planer om å sette opp vesttyske væpnede styrker for å bli integrert i en europeisk hær. En traktat om European Defense Community (EDC), undertegnet 26. mai 1952, mislyktes 30. august 1954 i den franske nasjonalforsamlingen med 319 mot 264 stemmer. [12]

18. februar 1952 ble Hellas og Tyrkia tatt opp i NATO og NATO-kommandoen Allied Land Forces South-Eastern Europe (LANDSOUTHEAST) ble opprettet i Izmir. 20. februar 1952 mottok NATO en permanent organisasjon i Paris. 12. mars 1952 ble Lord Ismay fra Storbritannia utnevnt til første generalsekretær i North Atlantic Treaty Organization, og begrepet begynte 4. april 1952. 10. april 1952 begynte Allied Command Atlantic (ACLANT) offisielt arbeidet i Norfolk , Virginia på. Opprinnelig ble det kalt SACLANT , etter "Supreme Allied Commander Atlantic", Supreme Allied Commander Atlantic . SACLANT USAs admiral Lynde D. McCormick hadde hatt denne stillingen siden 30. januar 1952.

3. desember 1952 ble det strategiske konseptet for forsvar av det nordatlantiske området (MC 3/5) endret, og de strategiske retningslinjene, forsvarsplanleggingen og målene for de væpnede styrkene kulminerte i Strategic Guideline MC 14/1, også kjent som Forward Forsvar 9. desember 1952 (Fremoverstrategi).

21. mars 1953 vedtok NATO den USA-utviklede atomstrategien med massiv gjengjeldelse , og dette ble nedfelt i det overordnede strategiske konseptet for forsvaret av den nordatlantiske traktatorganisasjonen (MC 14/2). I mars 1953 ble Allied Forces Mediterranean (AFMED) opprettet på den britiske øya Malta, og i august 1953 ble kommandoen for de allierte styrkene i Sentral -Europa (AFCENT) opprettet i Fontainebleau, Frankrike .

Utvikling fra 1955 til 1967

Troppestyrke i NATO -medlemslandene med kontingenter fra USA og Canada og Warszawapaktstatene i Europa 1959
Korps sektorer for militært ansvar i det sentrale området i NATO 1984

16. mars 1955 kunngjorde USAs president Dwight D. Eisenhower bruk av taktiske atomvåpen mot militære mål i tilfelle krig.

Med undertegnelsen av Paris -traktatene 23. oktober 1954 under integreringen av Forbundsrepublikken Tyskland i Vesten, ble Forbundsrepublikken Tyskland invitert til å bli med, som ble gjennomført i en tiltredelseseremoni i Palais de Chaillot i Paris 9. mai 1955 kort tid etter at traktatene trådte i kraft. [13] 14. mai 1955, for å bli med i NATO, ble Warszawapakten etablert. Den 15. mai 1955 ble den østerrikske statstraktaten undertegnet i Wien, som gjenopprettet suvereniteten til staten og førte til tilbaketrekking av okkupasjonstroppene i oktober 1955.

13. mars 1957 kunngjorde det amerikanske hovedkvarteret i Forbundsrepublikken at USAs væpnede styrker ville bli utstyrt med atomvåpen . Den polske utenriksministeren Adam Rapacki forelagde Rapacki-planen for FNs generalforsamling , som skulle opprette en atomvåpenfri sone som skulle omfatte Folkerepublikken Polen , Forbundsrepublikken Tyskland og Den tyske demokratiske republikk . Dette området ble senere utvidet til å inkludere Tsjekkoslovakia i planen.

23. mai 1957 vedtok Nordatlantisk råd den USA-utviklede atomstrategien med massiv gjengjeldelse , og dette ble nedfelt i det overordnede strategiske konseptet for forsvar av Nordatlantisk traktatorganisasjon (MC 14/2).

19. september 1958 ble de første amerikanske mellomdistanserakettene av Thor- typen utplassert i Storbritannia, og etter deres operasjonelle beredskap var de underlagt myndigheten til Royal Air Force (RAF). November 1958 kunngjorde Nikita Khrusjtsjov Berlin -ultimatumet og ba Vest -Berlin omdannes til en demilitarisert "uavhengig politisk enhet".

11. mars 1959 trakk Frankrike flåten fra NATO -underkastelse. 31. oktober 1959 gikk Tyrkia med på utplassering av amerikanske Jupiter- mellomdistanseraketter. Totalt ble en amerikansk skvadron med 26 missiler satt opp i 1960. USA stasjonerte også to Jupiter -skvadroner med 25 raketter i Italia til 1960.

21. april 1960 tilbød USA NATO -medlemslandene å levere Polaris sjø -lanserte missiler (SLBM). 12. oktober 1960 foreslo NATOs generalsjef Lauris Norstad offisielt opprettelse av en multilateral atomstyrke til NATO. USA startet 30. januar 1961 for første gang et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) type Minuteman fra en bunkret silo. Mai 1961, foran NATOs militærkomité, understreket USAs president John F. Kennedy behovet for å styrke konvensjonelle kampmuligheter og behovet for å kontrollere atomvåpen. 20. juli 1962 trakk NATOs øverstkommanderende, general Norstad, seg på grunn av forskjeller om fremtidig NATO-strategi. Han ble etterfulgt av general Lyman L. Lemnitzer . Med stasjonering av sovjetiske mellomdistanseraketter av typen R-12 (SS-4 Sandal) på Cuba, brøt den cubanske missilkrisen ut i oktober 1962. Atomkrig hadde aldri vært så sannsynlig som på dette tidspunktet.

Ved valget i Frankrike i desember 1965 ble president Charles de Gaulle bekreftet i embetet, og han begynte å endre forsvarspolitikken. Med den første franske atomvåpeneksplosjonen 13. februar 1960 i Reggane i Algerie , gikk landet inn i kretsen av atomkrefter og bygde opp sin egen atomkraft med Force de dissuasion nucléaire française . Med økt selvtillit husket Frankrike også den til tider ydmykende behandlingen av de allierte under andre verdenskrig. De Gaulle nektet permanent amerikansk dominans i NATO og krevde at amerikanske og kanadiske enheter stasjonert i Frankrike ble satt under fransk kommando. Etter at USA nektet å gi sitt samtykke, krevde den franske presidenten tilbaketrekking av de allierte troppene og NATOs hovedkvarter 10. februar 1966 med den begrunnelse at «Frankrike nå søker full utøvelse av sin suverenitet, som oppnås gjennom stasjonering av utenlandske styrker på jorda var ikke garantert ”, og erklærte samtidig at troppene hans trakk seg fra den militære integrasjonen av NATO. 1. juli 1966 trakk representantene for Frankrike seg fra NATOs militære organer. 30 000 NATO -soldater måtte forlate Frankrike, SHAPE militære hovedkvarter ble flyttet til Mons i Belgia innen 1967, EUCOM til Stuttgart og AFCENT til Brunssum i Nederland. 16. oktober 1966, under press fra USA, godkjente også medlemmene av NATO -rådet enstemmig overføringen av sitt høyeste politiske organ til Brussel. De Gaulle ba ikke om dette. I 1966 mislyktes dannelsen av en multilateral styrke .

Fram til 1960 -tallet var den vestlige alliansen klart overlegen sin motstander når det gjaldt atomspredninger og leveringsmidler. Den offisielle strategien var massiv gjengjeldelse: Som svar på et konvensjonelt angrep sørget NATO for umiddelbar og omfattende bruk av atomvåpen mot Sovjetunionen og Warszawa -pakten. Den sterke utvidelsen av det sovjetiske strategiske atompotensialet siden begynnelsen av 1960 -årene endret imidlertid situasjonen. Den gradvise dødvallen mellom stormaktene tvang NATO til å revurdere strategien. 14. desember 1966 ble Nuclear Planning Group (NPG) opprettet for atomvåpenens rolle i Alliansen.

Utvikling fra 1967 til 1984

Troppestyrke i NATO -medlemslandene med kontingenter fra USA og Canada og Warszawapaktstatene i Europa i 1973
Militære øvelser i Forbundsrepublikken Tyskland var ment å sikre NATOs forsvarsevner, registrering av REFORGER -manøveren i 1982
Reklameplakat for NATO, illustrasjon av Helmuth Ellgaard

grunnlag av Harmel -rapporten som ble offentliggjort i Nord -Atlanterhavsrådet i 1967, ble strategien for den graduerte responsen ( Fleksibel respons ) bekreftet på NATOs ministerråd i Brussel 14. desember 1967 og vedtatt for NATO. For å redusere kjernefysiske risikoer gjaldt ikke lenger strategien om massiv gjengjeldelse, men med "tosøyle-doktrinen" fokuserte NATO på den ene siden på militær sikkerhet gjennom konvensjonelle væpnede styrker og de nyutviklede taktiske atomvåpenene og på den andre siden hånd på avvisning . I årene som fulgte, bygde NATO opp et nytt selvbilde: triaden av konvensjonelle, taktisk-atom- og strategisk-kjernefysiske potensialer og mottoet sikkerhet = forsvar og avslapning førte til nye tilnærminger mellom NATO og Warszawa-pakten.

På NATOs ministerråds møte 24. og 25. juni 1968 i Reykjavík , Island, ble erklæringen om gjensidig og balansert troppreduksjon, det såkalte "Signal from Reykjavík", avgitt. 21. august 1968 invaderte Warszawapaktens tropper Tsjekkoslovakia og avsluttet Praha -våren . 12. november 1968 kunngjorde den sovjetiske statsoverhodet og partilederen Leonid Brezhnev Brezhnev -doktrinen om den begrensede suvereniteten til sosialistiske stater.

I 1969 ble det på initiativ av Richard Nixon gjort forsøk på å bygge opp en tredje, mer sivile søyle i NATO. [14] Generalsekretær Manlio Giovanni Brosio planla å utvide NATO til en markedsplass for ideer og forslag. Det skal bidra til å forsvare seg mot miljøtrusler og forbedre miljøforholdene, fra byutvikling til forurensning. Nixons representant, den senere FN -ambassadøren Daniel Patrick Moynihan [14] , nevnte spesielt surt regn som "drivhuseffekten" [14] (tidligere oversettelse av drivhuseffekten ) som tema for komiteen. NATO ble ansett som egnet på grunn av den eksisterende ekspertisen på det meteorologiske området (det var allerede initiativer i organisasjonen om spørsmål om luftforurensningskontroll på begynnelsen av 1960-tallet) samt erfaringene med grenseoverskridende forskning og direkte tilgang fra myndighetene. Forslaget ble opprinnelig entusiastisk mottatt av Kiesinger- regjeringen i Tyskland og arbeidet intensivt med det på tvers av departementene, men resultatene ble hovedsakelig brukt til sivilsamfunn. Den føderale regjeringen handlet på vent, blant annet fordi miljøspørsmål mer ble sett på som en del av (sivil) innenrikspolitikk og initiativet ble sett på som et forsøk fra USA på å utvide sin internasjonale lederrolle igjen etter den tapte Vietnamkrigen. Behandling i en militær allianse vil ha en tendens til å skade internasjonalt sivilt samarbeid. [14]

I 1970 var forsvarsutgiftene til NATO -medlemmer unntatt USA og Canada 24,53 milliarder dollar. 20. mars 1970 tok den første NATO -kommunikasjonssatellitten , NATO 1 , fart fra Cape Canaveral Air Force Station i USA. Fra april 1976 til november 1984 ble ytterligere fire NATO -kommunikasjonssatellitter ( NATO III A til D ) skutt opp.

1. oktober 1970 møtte Euro-gruppen , den europeiske gruppen av NATO-medlemsland, for første gang i Brussel og diskuterte byrdefordelingen for de amerikanske stasjonene i Europa. 2. desember 1970 vedtok Eurogruppen et "Defense Improvement Program" fram til 1975 og kostet 420 millioner amerikanske dollar, og Forbundsrepublikken Tyskland overtok rundt 40%.

Sommeren 1971 ble NATOs bakkebaserte luftforsvarsnettverk, NADGE (NATO Air Defense Ground Environment), med en 5.000 km lang radarkjede fra Nordkapp og Island til Malta og Øst-Tyrkia og rundt 40 radarstasjoner, vellykket testet for første gang.

Fra 14. til 28. september 1972 gjennomførte NATO sin hittil største manøver i Nord -Atlanteren med deltagelse av Allied Command Europe Mobile Force . Med Strong Express trening, alliansen reagert på Warszawapakten er hav manøvrer og skjoldet manøver i Tsjekkoslovakia. Fra 22. januar til 8. februar 1973 fant sjømanøvren Sunny Seas 73 sted i den sørøstlige delen av Nord -Atlanteren. 2. mai 1973 ble opprettelsen av en flernasjonal engelsk kanalflåte kunngjort.

April 1973 kunngjorde den amerikanske presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver , Henry Kissinger , forslaget om å utarbeide et nytt atlantisk charter som også vil omfatte Japan . Dette forslaget ble imidlertid avvist av de andre NATO -medlemslandene.

3. juli 1973 fant den første konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa (CSCE) sted i Helsingfors .

14. august 1974 forlot Hellas den militære integrasjonen av NATO etter at tyrkiske tropper landet på Kypros 20. juli ( Kypros -konflikten ). [15]

1. august 1975 ble CSCE-sluttloven undertegnet, som representerte et første virkelige skritt mot fredelig og partnerskapsbasert samarbeid i Europa. Juni 1976 kunngjorde den franske presidenten Valéry Giscard d'Estaing Frankrikes tidlige deltakelse i forsvarsforsvaret av NATO i tilfelle et forsvar.

På slutten av 1976 ble NATO klar over utplasseringen av sovjetiske SS-20 mellomdistanseraketter vest for Uralfjellene .

I oktober 1977 ble NATOs utenriksministre enige i Bari (Italia) om å danne gruppen på høyt nivå (HLG), som var underordnet Nuclear Planning Group (NPG). Det inkluderte representanter fra tolv NATO -land. HLG utviklet grunnlaget for NATOs doble avgjørelse .

CSCE- oppfølgingsmøtet begynte 4. oktober 1977 i Beograd (Jugoslavia). 28. oktober 1977 holdt kansler Helmut Schmidt en tale ved International Institute for Strategic Studies i London og understreket den økende forskjellen innen mellomdistanseraketter med samtidig atomstrategisk likhet mellom stormaktene.

NATOs atomplanleggingsgruppe (NPG) diskuterte 18. og 19. oktober 1978 spørsmål om avskrekkende kapasitet til atomkreftene i Warszawa-pakten i Europa og anbefalte modernisering av NATO-mellomdistanseraketter.

NATOs doble avgjørelse fra 1979 er fortsatt kontroversiell i dag, fordi ettermontering av mellomdistanseraketter i Europa og det samtidige tilbudet om å forhandle med Sovjetunionen ikke umiddelbart førte til den forventede avslapningen. Den doble avgjørelsen ble sterkt kritisert av fredsaktivister over hele Europa under påskemarsjene deres. Hvorvidt denne fornyede intensiveringen av våpenkappløpet bidro til sammenbruddet av østblokken eller om disse landene stod overfor økonomisk kollaps er fremdeles svært kontroversielt i dag.

10. august 1981 ble ambassadørene til NATOs medlemsland i Brussel informert om beslutningen fra USAs president Ronald Reagan om at " nøytron atomvåpenet " skulle bygges og stasjoneres i USA. Rundt 800 nøytron eksplosive enheter hadde blitt produsert i USA siden 1974 og ble skrotet igjen innen 1992.

Im Mai 1981 erteilte der Nordatlantikrat (NAC) der High-Level Group (HLG) der Nuklearen Planungsgruppe (NPG) den Auftrag, die Bedrohung der NATO zu analysieren und die Verhandlungen über die Mittelstreckensysteme ( Intermediate Range Nuclear Forces ) in Genf vorzubereiten.

Am 30. November 1981 begannen die INF -Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion über nukleare Mittelstreckensysteme.

1982 wurde Spanien das 16. Mitglied der NATO.

Nach Angaben des westdeutschen Bundesministeriums für Verteidigung verfügte die Sowjetunion im September 1983 über 39 Stellungen mit 351 einsatzbereiten SS-20-Raketen mit maximal 1.053 nuklearen Gefechtsköpfen, von denen 243 Raketen in den westlichen sowjetischen Militärbezirken Belarus , Karpaten und Ural aufgestellt waren. Zudem waren 1983 noch 248 SS-4-Sandel- und SS-5-Skean -Raketen stationiert. Diverse Raketenabwehrsysteme auf Seiten der USA und der Sowjetunion wurden nicht berücksichtigt.

Ab dem 2. November 1983 führte die NATO mit Able Archer 83 ein europaweites, zehntägiges Manöver durch, das einen Atomkrieg simulierte.

Ab 14. November 1983 begann die Stationierung von US-amerikanischen Mittelstreckenraketen in Europa. Am 8. Dezember 1983 folgte der Abbruch der INF-Verhandlungen in Genf durch die Sowjetunion.

Entwicklung von 1985 bis 1990

Durch den Wandel der sowjetischen Außenpolitik unterKPdSU -Generalsekretär Michail Sergejewitsch Gorbatschow und die eingeleiteten Reformen ( Glasnost und Perestroika ) gab es kontroverse Diskussionen innerhalb der NATO-Staaten, wie auf diese Politik reagiert werden soll.

Am 1. Juni 1988 trat der INF-Vertrag über die Vernichtung aller Flugkörper mit mittlerer und kürzerer Reichweite (500 bis 5500 Kilometer) und deren Produktionsverbot zwischen der Sowjetunion und den USA in Kraft. Dies führte bis 1991 zum Abbau der Mittelstreckenraketen in Europa.

Am 2. Februar 1989 wurden die MBFR -Verhandlungen nach fast 16 Jahren erfolglos abgebrochen und durch die am 9. März 1989 begonnenen Verhandlungen zu einem Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) ersetzt. Im Mai 1989 wurde ein NATO-Kommuniqué zur Modernisierung der nuklearen Kurzstreckenraketen (SRBM) von der weiteren Entwicklung innerhalb des Warschauer Paktes abhängig gemacht.

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 beziehungsweise der Auflösung des Ostblockes im Jahr 1991 änderte sich dann die geopolitische Lage in Europa grundlegend. Das hatte natürlich grundsätzliche Auswirkungen auf die NATO und die damit auch in Beziehung liegenden Möglichkeiten zur Vorbereitung von Erweiterungen der Europäischen Union im Osten. Am 12. September 1990 wurde der Zwei-plus-Vier-Vertrag , ein Staatsvertrag in Bezug auf Deutschland , von Vertretern beider deutscher Staaten und der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs unterzeichnet. Er ebnete den Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands und der Auflösung der Deutschen Demokratischen Republik . Die in der ehemaligen DDR stationierte sowjetische, später russische Westgruppe der Truppen (WGT) von 340.000 Soldaten wurde bis 1994 abgezogen.

Entwicklung von 1991 bis 1999

In der darauf folgenden Übergangszeit entstanden neue Ideen und Strukturen. Die NATO sollte künftig weiterhin eine wichtige Funktion im Rahmen der euro-atlantischen Sicherheitsordnung und als transatlantisches Bindeglied fungieren. Darüber hinaus kamen neue Aufgaben nach der Auflösung des Warschauer Paktes dazu. So sollte die NATO ein Instrument des Krisenmanagements sein, weiterhin ein Verifikations- und Durchsetzungsinstrument der Rüstungskontrolle und ein intaktes Militärbündnis für friedenserhaltende Maßnahmen der Vereinten Nationen sowie der OSZE . Auf dem NATO-Gipfeltreffen in Rom am 8. November 1991 wurde eine neue Strategie des Bündnisses beschlossen. Sie setzte auf die Triade von Dialog, Kooperation und Erhaltung der Verteidigungsfähigkeit und löste die Konzeption der „Flexible Response“ ab.

Im Dezember 1991 konstituierte sich der NATO-Kooperationsrat (NAKR) zur Aufrechterhaltung der Stabilität des Bündnisses.

Zu den „neuen Ideen“ zählt auch die 1992 vereinbarte Bereitschaft der NATO zu den „ Out-of-Area “-Einsätzen. Nach Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat oder der OSZE sind nun auch Einsätze außerhalb des NATO-Territoriums möglich. Die Folge dieses Beschlusses waren die aktiven Kriegseinsätze der NATO mit den Luftangriffen gegen Jugoslawien während des Kosovokrieges . Dieser Vorgang wird kritisiert, denn weder wurde ein Mitgliedstaat der NATO angegriffen, noch gab es eine Ermächtigung des UN-Sicherheitsrates.

Am 10. Januar 1994 wurde in Brüssel mit interessierten mittel- und osteuropäischen Staaten des NAKR eine Zusammenarbeit in militärischen und sicherheitspolitischen Fragen vereinbart und damit auch eine Beitrittsperspektive eröffnet. Mit dem Programm Partnerschaft für den Frieden (PfP) gab es eine enge Verbindung, so wurden neben gemeinsamen Manövern auch im Rahmen des Einsatzes derPeace Implementation Forces (IFOR) und der Stabilisation Force (SFOR) erstmals ein gemeinsamer Militäreinsatz mit den ehemaligen Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes in Jugoslawien durchgeführt.

Am 1. Januar 1995 wurden die in Ostdeutschland stationierten Einheiten der Bundeswehr (zu dem Zeitpunkt rund 50.000 Soldaten) in die Bündnisstruktur der NATO integriert.

Zwischen 1990 und 1997 reduzierte die NATO ihre Landstreitkräfte um 35 %, ihre Marine um 30 % und ihre Luftwaffe um 40 %. Die landgestützten taktischen Atomwaffen wurden aus Europa abgezogen, die US-Truppen in Europa von 300.000 Soldaten (1989) auf zunächst 100.000 Soldaten (1997) reduziert.

Ende der 1990er Jahre führte die NATO einen weiteren Umbau durch, mit dem Ziel einer schnellen Eingriffsfähigkeit in Krisengebieten, größerer Flexibilität und der Abkehr vom bipolaren Bedrohungsdenken in Verbindung mit einer Korrektur in den Führungsebenen und den institutionellen Aufbauten.

Auf der NATO-Ratskonferenz in Berlin im Juni 1996 wurde das Combined Joint Task Force (CJTF)-Konzept verabschiedet. Dies sieht multinationale ( combined ), je nach Aufgabe speziell zusammengefügte Einheiten ( Task Forces ) verschiedener, für den gemeinsamen Einsatz koordinierter Waffengattungen ( joint ) vor und soll den NATO-Mitgliedstaaten in Europa auch ohne die USA befähigen, Material und Logistik des Bündnisses zu nutzen und auch außerhalb des NATO-Gebietes militärische Operationen durchzuführen.

Der bisherige NATO-Kooperationsrat wurde auf Initiative der USA auf dem NATO-Treffen am 30. Mai 1997 in Sintra (Portugal) zudem in den Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat (EAPR) umgewandelt. Der EAPR sieht jährliche Treffen auf Ministerebene und monatliche regelmäßige Treffen auf Botschafterebene mit nachgeordneten Ausschüssen vor.

Im Mai 1997 wurde in Paris die Grundakte über gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen NATO und der Russischen Föderation vereinbart, die eine Voraussetzung für die NATO-Osterweiterung war. NATO und Russland bezeichneten sich darin nicht länger als Gegner. Intern wurde beschlossen, die NATO von einer militärischen zu einer meist politischen Organisation umzuwandeln. Hierzu kam auch der NATO-Russland-Rat (NRR) als Koordinationsforum dazu.

Auf dem NATO-Gipfel in Madrid 1997 am 8. und 9. Juli 1997 wurde Polen, Ungarn und Tschechien ein NATO-Beitritt angeboten und mit der Ukraine eine NATO-Ukraine-Charta über eine „besondere Partnerschaft“ vereinbart.

Ende 1997 wurden die Beitrittsprotokolle mit Polen, Tschechien und Ungarn, drei ehemaligen Warschauer Pakt-Staaten, unterzeichnet. Nach der Ratifizierung der Beitrittsurkunden wurde ihr Beitritt am 12. März 1999 wirksam.

Am 10. Juli 1998 einigten sich die beiden NATO-Staaten Vereinigtes Königreich und Spanien darauf, die Nutzung von Gibraltar in NATO-Manövern mit einzubeziehen. Bisher hatte Spanien dies verweigert. Mit der Einigung wurde der Weg frei für die Einrichtung eines von der spanischen Regierung geforderten NATO-Kommandos in Spanien, nachdem das Vereinigte Königreich sein angedrohtes Veto zurückgezogen hatte.

Am 24. März 1999 begann die NATO im Zuge des Kosovokrieges mit Luftangriffen gegen Belgrad. Die im Wesentlichen von den Vereinigten Staaten geführte Operation Allied Force war der erste Krieg, den die NATO sowohl außerhalb eines Bündnisfalls , dessen Ausrufung bis dahin als Grundlage eines NATO-weiten Vorgehens galt, als auch ohne ausdrückliches UN-Mandat führte.

Auf dem Jubiläumsgipfeltreffen der NATO in Washington am 24. April 1999 hat die NATO ein neues Strategisches Konzept ( The Alliance's Strategic Concept ) verabschiedet. Es ist im Ergebnis eine Revision des Strategischen Konzepts von 1991.

Entwicklung 2000 bis 2009

Terroranschläge in den USA am 11. September 2001

UA 175 fliegt in den Südturm des World Trade Centers in New York. Die Terroranschläge in den USA führten erstmals zur Ausrufung des NATO- Bündnisfalls

Unmittelbar nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA setzte die NATO erstmals in ihrer Geschichte den Bündnisfall (Kollektiver Verteidigungsfall) [16] nach Artikel 5 des NATO-Vertrages, auch Washingtoner Verträge genannt, vorläufig in Kraft, am 1. Oktober 2001 vollständig. Art. 5 sieht in Absprache mit den Regierungen der NATO-Mitgliedstaaten die Wiederherstellung und Wahrung der Sicherheit des nordatlantischen Gebietes vor und ein bewaffneter Angriff auf einen Bündnispartner, in diesem Fall die USA, wird als Angriff gegen jeden der Bündnispartner gesehen.

Am 4. Oktober 2001 vereinbarten die NATO-Staaten eine Reihe von Maßnahmen, um die USA in ihrem Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu unterstützen. Dazu gehörte der Austausch nachrichtendienstlicher Informationen, uneingeschränkte Überflugrechte und Zugang zu Häfen und Flugplätzen im Beitrittsgebiet durch die US-Streitkräfte und die Entsendung eines ständigen Flottenverbandes der NATO in das östliche Mittelmeer ( Operation Active Endeavour ). Obwohl die Mitglieder in dem Angriff auf das World Trade Center noch einen bewaffneten Angriff sehen, der den Bündnisfall nach Artikel 5 auslöste, kam es hinsichtlich der zu ziehenden Konsequenzen bei den Regierungen der NATO-Mitgliedstaaten zu teilweise völlig unterschiedlichen Einschätzungen.

Der gestiegenen Gefahr durch den internationalen Terrorismus seit dem 11. September 2001 hat die NATO bisher noch wenig entgegenzusetzen. Traditionell versteht sich die Organisation als ein Bündnis von Staaten gegen die Angriffe von anderen Staaten. Damit wird es schwierig, diesen Terrorangriff – der von wenigen extremistischen Personen, die ohne offizielle Kriegserklärung eines angreifenden Landes tätig werden – einzuordnen.

ISAF-Einsatz in Afghanistan

Führungsnationen der Wiederaufbauteams (PRT) und Regional Commands (2006)

Die Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe , kurz ISAF (von engl. International Security Assistance Force ), ist seit 2001 eine Sicherheits- und Aufbaumission in Afghanistan , die zunächst von einer Gruppe von Staaten, darunter neben Deutschland auch das Vereinigte Königreich, Kanada, Türkei uam, unterstützt und geführt wurde. Seit 2003 steht ISAF unter Führung der NATO. Die Aufstellung erfolgte auf Ersuchen der neuen afghanischen Regierung an die internationale Gemeinschaft und mit Genehmigung durch denSicherheitsrat der Vereinten Nationen (Resolution 1386 vom 20. Dezember 2001). Der Einsatz ist keine Blauhelm-Mission, sondern ein sogenannter friedenserzwingender Einsatz unter Verantwortung der beteiligten Staaten. Operativ wird ISAF seitens der NATO durch den Commander Allied Joint Force Command Brunssum ( JFC Brunssum ) in den Niederlanden geführt. Der Einsatz endete am 31. Dezember 2014.

NATO-Russland-Rat

Der NATO-Russland-Rat (NRR) wurde am 28. Mai 2002 in Rom gegründet und dient der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den NATO-Staaten und Russland in Fragen der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik . Die Einbindung Russlands in die NATO bewirkte zunächst eine intensive Zusammenarbeit auf vielen Ebenen. Russland beteiligte sich bereits zuvor mit bis zu 1500 Soldaten an der NATO-geführten SFOR in Bosnien-Herzegowina und an der KFOR im Kosovo.

NATO-Russland-Rat (2002)

Krisen-Reaktionstruppe der NATO

Auf dem NATO-Gipfeltreffen in Prag am 22. November 2002 wurde eine Reaktionstruppe, die sogenannte NATO Response Force (NRF), mit Land-, Luft- und Seestreitkräften für schnelle Einsätze ins Leben gerufen und im November 2006 mit einer Sollstärke von 25.000 Soldaten für voll einsatzbereit erklärt.

Irak-Krise

Die USA beschuldigten den Irak schwerwiegender Verstöße gegen UN-Auflagen. Der US-amerikanische Außenminister Colin Powell versuchte im Februar 2003 vor dem UN-Sicherheitsrat mit Satellitenaufnahmen, Tonbandaufnahmen und anderen Dokumenten eine Wiederaufnahme von verbotenen Waffenprogrammen zu beweisen. Die Ausführungen Powells reichten aber nicht, um den Sicherheitsrat von der Notwendigkeit eines Kriegseinsatzes zu überzeugen.

Die USA und das Vereinigte Königreich versuchten nun, bei den Vereinten Nationen die Ermächtigung für einen Angriff auf den Irak einzufordern. Dies wurde von Deutschland, im UN-Sicherheitsrat vertretener NATO-Mitgliedstaat, Russland und Frankreich abgelehnt. [17] Daraufhin wurde eine Koalition der Willigen geschmiedet, um trotzdem eine Unterstützung auf breiter Basis als Kriegslegitimierung darstellen zu können.

Konferenz der Verteidigungsminister in Nizza (2005)

Im Rahmen der Vorbereitung der Pläne der USA zur Invasion des Iraks kam es daraufhin innerhalb der NATO zu einer schweren Krise: Bei der Frage, ob der Türkei präventiv Abwehrsysteme (deutsche Patriot-Luftabwehrraketen) bereitgestellt werden sollten, damit sie sich, im Fall eines Angriffes auf den Irak, gegen eventuelle Gegenangriffe verteidigen kann, legten Frankreich und Belgien ein Veto ein. Deutschland schloss sich dem Veto später an (dies allerdings erst nach Fristablauf; rein formal betrachtet ist das deutsche Veto daher ungültig, politisch war es deshalb aber nicht weniger brisant). Dies führte zu einer Verstärkung der vorher schon vorhandenen transatlantischen Verstimmungen zwischen diesen Ländern und Russland auf der einen Seite und den USA und dem Vereinigten Königreich auf der anderen Seite. Unklar ist, ob sich dieser Riss durch das Bündnis auf seine langfristige Perspektive nach 2008 (also nach Ablauf der zweiten Amtszeit von George W. Bush ) als aus Sicht der USA relevantes Militärbündnis noch auswirkt.

Osterweiterung der NATO 2004

Auf dem NATO-Gipfeltreffen am 21./22. November 2002 in Prag lud die NATO Bulgarien, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen zu Beitrittsgesprächen ein. Am 29. März 2004 wurden diese sieben Staaten NATO-Mitglieder.

Mit Estland, Lettland und Litauen wurden erstmals Staaten auf ehemals sowjetischem Gebiet NATO-Mitglieder [18] und mit Slowenien erstmals eine ehemalige Teilrepublik Jugoslawiens .

Von den USA geplantes europäisches Raketenabwehrprogramm

NATO-Raketenabwehrprogramm

Das seit September 2005 durch den Nordatlantikrat als Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence (ALTBMD) bezeichnete Programm zur Raketenabwehr sieht die Erfassung und Bekämpfung von gegnerischen Kurz- und Mittelstreckenraketen bis zu einer Reichweite von 3.000 km vor. Im Juli 2006 gab NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer Planungen zu einem europaweiten Raketenabwehrprogramm bekannt. Insbesondere das Vereinigte Königreich, Polen und die Tschechische Republik arbeiten in diesem Bereich bereits aktiv mit den USA zusammen.

Piratenbekämpfung im Golf von Aden

Die USS Farragut zerstörte im März 2010 ein somalisches Piratenboot

Ab 2008 half die NATO, den Seeverkehr im Golf von Aden und im Indischen Ozean vor somalischen Piraten zu schützen und die Marine und die Küstenwache der Regionalstaaten zu stärken. Die Operation wurde vom Nordatlantikrat genehmigt und umfasst Kriegsschiffe, die hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten kamen. Die Operation Ocean Shield konzentriert sich auf den Schutz der Schiffe der Operation Allied Provider , die im Rahmen des Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen in Somalia Hilfe verteilen. Russland, China und Südkorea haben Kriegsschiffe geschickt, um ebenfalls an den Aktivitäten teilzunehmen. Die Operation hat das Ziel, Piratenangriffe zu verhindern, Schiffe zu schützen und das allgemeine Sicherheitsniveau in der Region zu erhöhen. [19] [20]

Entwicklung von 2010 bis 2014

Abkehr Russlands vom Westen

Die US-Regierung unter George W. Bush (Anfang 2001 bis Anfang 2009) forcierte nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 zeitweise das Raketenabwehrsystem National Missile Defense und im Rahmen dessen auch eine Abfangraketen-Station in Polen und eine Radarstation in Tschechien. Dies wurde von der russischen Regierung kritisiert. Barack Obama kündigte im September 2009 an, keine Radarstation in Tschechien zu bauen und die Abfangraketen auf See zu stationieren.

Russlands Präsident Putin bezeichnete bereits 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Erweiterungsabsichten der NATO als eine Gefährdung der russischen Sicherheitslage und eine „ernste Provokation“. [21]

Am 5. Februar 2010 genehmigte der damalige Präsident Russlands Dmitri Medwedew eine neue Fassung der russischen Militärdoktrin . [22] Darin heißt es, die NATO sei nach wie vor eine militärische Gefahr für Russland. [23]

Einsatz von mobilen und modular einsetzbaren Raketenabwehrsystemen

Am 20. November 2010 beschlossen die Vertreter der NATO-Mitgliedstaaten auf ihrem Gipfel in Lissabon die Ausweitung des geplanten Raketenschildes auf die Territorien und die Bevölkerung Europas. [24] Seit 2009 wird bei den Planungen auf die Stationierung von ortsfesten Elementen sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Polen verzichtet und der Einsatz von mobilen und modular einsetzbaren Abwehrsystemen favorisiert. Als Koordinierungsstelle für das Abwehrprogramm ist das Active Layered Theater Ballistic Missile Defense Programme Office [25] mit Sitz in Brüssel und Den Haag zuständig.

Auf dem Gipfeltreffen in Lissabon wurde erstmals mit Präsident Medwedew die Beteiligung Russlands an der Entwicklung des Raketenabwehrsystems vereinbart. [26]

Das Raketenabwehrsystem in Polen und in Tschechien sollte bis 2012 rund 1,6 Milliarden US-Dollar kosten und nach US-Angaben vor möglichen Raketenangriffen von Staaten wie dem Iran und Nordkorea schützen. Der russische Präsident Dmitri Medwedew interpretierte die Pläne zum Aufbau der Raketenabwehrsysteme der USA als Aufrüstung gegen Russland und plante im Gegenzug die Stationierung von Raketen in Kaliningrad .

Französische Luftwaffe zerstörte im März 2011 einen libyschen Palmaria Panzer in der Nähe von Bengasi

Libyen

Während des Aufstands in Libyen gegen den Diktator Muammar al-Gaddafi eskalierte die Situation zu einem Bürgerkrieg. Daraufhin startete die NATO einen internationalen Militäreinsatz in Libyen. Mit Hilfe von Katar , Jordanien , den Vereinigten Arabischen Emiraten und Schweden gelang es den Rebellen schließlich, das Gaddafi-Regime zu stürzen. Der Einsatz dauerte vom 19. März bis zum 31. Oktober 2011 an. [27]

Türkei

Während des syrischen Bürgerkriegs kam es vereinzelt zu Raketeneinschlägen von Syrien aus auf türkischem Staatsgebiet, woraufhin die Türkei nach Art. 4 des NATO-Vertrages das Bündnis anrief. [28] Daraufhin beschloss der NATO-Rat am 4. Dezember 2012, zum Schutz der Türkei Patriot-Abwehrraketen in die Nähe der türkisch-syrischen Grenze zu verlegen. [29] Am 30. Januar 2013 waren alle Raketen im Rahmen der Operation Active Fence einsatzbereit. [30] Die Reichweite ist allerdings deutlich kürzer als die Entfernung ihrer Stationierungsorte zur türkisch-syrischen Grenze. Ferner dauerten Verlegung und Herstellung der Einsatzbereitschaft mehrere Wochen. Das Verhältnis Reichweite-Stationierungsorte und die lange Verlegungsdauer lassen anstatt eines rein militärischen vielmehr auf einen politischen Charakter des Einsatzes schließen. Daher wird argumentiert, der Einsatz diene zur Demonstration von Bündnissolidarität mit der Türkei, zur Rückversicherung für das Land und zur weiteren strategischen Anbindung der Türkei an den Westen. [31] Hingegen bewerten Kritiker des Einsatzes wie Jan van Aken die Stationierung der Raketen als einen weiteren Schritt hin zu einer militärischen Eskalation des Konflikts. [32]

Entwicklung seit 2014

Krieg in der Ukraine

Der NATO-Gipfel 2014 in Newport , Wales, stand unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine und vereinbarte einen 'NATO Readiness Action Plan'. [33] Die NATO stellte Anfang April 2014 die militärische Zusammenarbeit mit Russland ein [34] , behielt aber die politischen Kanäle im NATO-Russland-Rat zunächst bei. Aus dem Konflikt in der Ukraine schloss die NATO, dass sie die NATO Response Force um eine als Very High Readiness Joint Task Force ( Speerspitze ) bezeichnete Eingreiftruppe ergänzen muss, die mit 3000 bis 5000 Soldaten innerhalb von zwei bis fünf Tagen per Luft verlegt werden können soll. Zudem wird die Präsenz des Bündnisses in den mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten ausgedehnt. Dazu sollen rotierende Einheiten eingesetzt werden. [35] Zudem sollen die ständigen maritimen Einsatzverbände der NATO verstärkt werden. [36]

Rahmennationen-Konzept

Auf deutsche Initiative wurde 2014 auf den NATO-Gipfel in Wales das Rahmennationen-Konzept, meist genannt unter seiner englischen Bezeichnung "Framework Nations Concept" – kurz FNC, verabschiedet. Ziel dieses Konzeptes ist, dass eine große "Anlehnungsmacht" einen Rahmen für die Zusammenarbeit mit kleineren europäischen Streitkräften bietet, in dem militärische Ressourcen zusammengeführt, gemeinsam geplant und beschafft werden. Zudem sollen die Partner mit Einheiten ihrer Streitkräfte in die Bundeswehr eingebunden werden können, um gemeinsame Großverbände zu bilden. So soll langfristig ein schlagkräftiger Verbund europäischer Armeen entstehen. Waren zu Beginn zehn Staaten an der deutschen FNC-Gruppe beteiligt, sind es inzwischen 21 – darunter auch EU-Staaten, die nicht Mitglied der NATO sind. Neben Deutschland verfolgen auch Großbritannien und Italien eigene Rahmennationenkonzepte. Diese unterscheiden sich jedoch deutlich in Zielsetzung und Maßnahmen von der deutschen Initiative. Das Rahmennationenkonzept setzt dabei auf "Koalitionen von Willigen", die sich verständigen, NATO-Planungsziele über gemeinsame Rüstungsprojekte zu erreichen. So sollen Fähigkeitslücken nach und nach geschlossen werden. Inzwischen gibt es 24 solcher FNC-Cluster. [37]

NATO Enhanced Forward Presence

Die NATO Enhanced Forward Presence (eFP) ist eine Aufrüstungsinitiative zur Sicherung der NATO-Ostflanke des Bündnisses und wurde am 8. und 9. Juli 2016 auf dem NATO-Gipfeltreffen in Warschau, Polen beschlossen. [38] Sie dient der Abschreckung Russlands und basiert auf der Verlegung multinationaler Kampftruppen (NATO-Battlegroups) mit rotierend jeweils rund 1000 Soldaten zu Ausbildungs- und Übungszwecken in die baltischen Staaten Estland , Lettland und Litauen sowie nach Polen . Seit 2016 sind auch mehrere NATO Force Integration Units in Zentral- und Osteuropa entstanden, die Führungs- und Kontrolleinrichtungen übernehmen. Sie werden nach dem Rotationsprinzip besetzt.

Türkei

2016 bescheinigten die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags , dass „[e]in türkischer Militäreinsatz in Syrien […] sich – wie die Militäreinsätze Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens, der USA und anderer Mitglieder der sog. ‚Anti-IS-Koalition' – völkerrechtlich auf das Selbstverteidigungsrecht in Gestalt des Rechts zur Nothilfe nach Art. 51 VN-Charta (zugunsten Frankreichs oder des Iraks) berufen“ könnte. Da die Kämpfe auf syrischem Territorium stattfänden, könne aus ihnen keine Beistandspflicht nach Art. 5 des NATO-Vertrags abgeleitet werden. [39] Die Dienste betonten, dass sie nicht „[e]in militärisches Vorgehen der Türkei gegen das Assad-Regime selbst oder gegen die syrischen Kurden in Nordsyrien (YPG)“ zu beurteilen hätten, da ein derartiges Vorgehen nicht zur Diskussion stehe.

Im Herbst 2019 wurde jedoch die Befürchtung laut, dass nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien Auseinandersetzungen zwischen dem türkischen und dem syrischen Militär zu einer Ausrufung des NATO- Bündnisfalls führen könnten. [40] Auf einer Pressekonferenz hatte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu in Anwesenheit des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg von der NATO ein „klares und deutliches“ Bekenntnis der Solidarität verlangt. [41] Tatsächlich wurde die Offensive der Türkei von den übrigen NATO-Mitgliedstaaten verurteilt. Die im UNO-Sicherheitsrat vertretenen europäischen Staaten (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Belgien, Deutschland und Polen) beantragten eine Sondersitzung, um über das Vorgehen bezüglich der Offensive zu beraten. [42]

Rolle der USA während der Amtszeit Trumps

Während des Präsidentschafts-Wahlkampfes 2016 bewertete Donald Trump die NATO mehrmals als „obsolet“. Kurz vor seinem Amtsantritt begründete er dieses Urteil: Die NATO sei vor langer Zeit entworfen worden, und viel zu wenige Mitgliedsländer zahlten das, was sie müssten. „Wir sollten diese Länder schützen, aber viele dieser Länder zahlen nicht, was sie zahlen müssten“. [43]

Kurz nach seiner Wahl appellierte die damalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen an Trump als gewählten Präsidenten der USA, Bündnistreue zu wahren. Aufgabe der NATO und ihrer Mitgliedstaaten sei es, „gemeinsame Werte“ zu verteidigen und nicht monetär „einen guten Deal zu machen“. [44] Richard Herzinger kritisierte im Juni 2017 die seiner Ansicht nach bei Trump nach wie vor vorhandene Auffassung, wonach „die US-Militärmacht so etwas wie ein privater Sicherheitsdienst“ sei, „den andere Länder mieten könnten, der seine Dienstleistung aber einstellt, ist der Kunde mit der Zahlung säumig.“ [45]

Im April 2017 hatte Trump die NATO bei einem Treffen mit Jens Stoltenberg als „Bollwerk des internationalen Friedens und der Sicherheit“ bezeichnet. Stoltenberg hatte daraufhin das „sehr starke Bekenntnis“ der US-Regierung zur Sicherheit Europas gelobt. [46]

Im Juli 2018 bezweifelte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel , dass die USA noch ein verlässlicher Partner seien. „Das, was wir für viele Jahrzehnte für ganz natürlich gehalten haben, nämlich dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich als Ordnungsmacht für die ganze Welt verstehen, im Guten und im Schlechten, das ist nicht mehr für die Zukunft so gesichert“, sagte die Kanzlerin auf ihrer Sommer-Pressekonferenz in Berlin. [47] In der Woche zuvor hatte US-Präsident Donald Trump während seiner Europareise die NATO wiederum in Frage gestellt [48] und die Europäische Union als Gegner bezeichnet.

Im Januar 2019 beschloss das Repräsentantenhaus der USA mit 357 zu 22 Stimmen einen NATO Support Act . Damit wurden dem Präsidenten alle finanziellen Mittel für einen etwaigen Ausstieg der USA aus der NATO gesperrt. [49]

NATO 2030-Prozess

Im Dezember 2019 beauftragten die NATO-Staats- und Regierungschefs Generalsekretär Jens Stoltenberg mit der Leitung eines zukunftsorientierten Reflexionsprozesses zur Stärkung der NATO. Im Juni 2020 legte der Generalsekretär seine Prioritäten für die NATO 2030 fest: Sicherstellen, dass die NATO militärisch stark bleibt, politisch noch stärker wird und einen globaleren Ansatz verfolgt.

Um die Arbeit des Generalsekretärs zu unterstützen, bringt NATO 2030 alliierte Parlamentarier, insbesondere die Mitglieder derParlamentarischen Versammlung der NATO , die Zivilgesellschaft, Experten aus dem öffentlichen und privaten Sektor sowie Jugendliche zusammen, um neue Überlegungen anzustellen, wie die NATO zu einem noch stärkeren Bündnis werden kann. Der Generalsekretär wird seine Vorschläge den Staats- und Regierungschefs der NATO bei ihrem Treffen in Brüssel im Jahr 2021 vorlegen. [50] [51]

Auftrag

Rechtsgrundlage und Pflichten

Der Nordatlantikvertrag sieht ein Defensivbündnis mit Beistandspflicht der Mitglieder vor. Die ersten Artikel des Vertrags verpflichten die Mitglieder zur friedlichen Konfliktbeilegung und freundschaftlichen Ausgestaltung internationaler Beziehungen. Auch die Wahrung der westlich-liberalen Gesellschaftsordnung mit politischer, ökonomischer, sozialer und kultureller Zusammenarbeit und Anerkennung demokratischer Prinzipien ist Bestandteil. Für den Fall des bewaffneten Angriffs auf eines der Mitglieder verpflichtet der Vertrag die übrigen Mitgliedstaaten zur sog. kollektiven Selbstverteidigung .

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich in Artikel 4, zu unverzüglichen Konsultationen über militärische Maßnahmen zusammenzukommen, wann immer ein Mitgliedstaat dies verlangt. Diese Beratungen wurden bisher viermal einberufen (Stand: 2017).

Kern der Pflichten ist Artikel 5, der den Bündnisfall regelt. Danach können die Staaten einen bewaffneten Angriff auf ein Mitgliedsland als Angriff auf alle definieren und die gemeinsamen Kapazitäten gegen den Angreifer mobilisieren. Welche Maßnahmen ergriffen werden, entscheidet jeder Mitgliedstaat nach den eigenen Regeln selbst, es gibt also keinen automatischen Militäreinsatz aller Mitglieder. Der Bündnisfall wurde nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 zum ersten und bisher einzigen Mal (Stand: 2019) ausgerufen.

Darüber hinaus beschließen die Mitgliedstaaten in den politischen NATO-Gremien Verpflichtungen bezüglich ihrer Verteidigungspolitik. Von Beginn an verabredeten die Mitgliedstaaten eine Verteilung von militärischen Kapazitäten und Fähigkeiten, sowie regionaler Zuständigkeiten. 2002 wurde beschlossen, dass alle Mitgliedstaaten bis 2024 ihre Verteidigungsausgaben in Richtung 2 % des Bruttoinlandsprodukts anheben sollen. [52] Damit reagierten die Mitgliedstaaten auf den vor allem im US-Kongress seit den 1980er Jahren immer wieder erhobenen Vorwurf des Trittbrettfahrens durch die europäischen Staaten. Der Wert von 2 % des BIP wurde rein politisch bestimmt, und der Vorwurf unfairer Lastenverteilung lässt sich nicht belegen. [53]

Aufgaben, Ziele und Strategieentwicklung

Die NATO und der Warschauer Pakt im Kalten Krieg

Die im Nordatlantikvertrag formulierten Ziele haben sich im Verlauf seines Bestehens nicht geändert, denn der Vertrag ist in seinem Wortlaut seit 1949 unverändert. Allerdings wurden die Aufgaben der NATO an veränderte sicherheitspolitische Gegebenheiten angepasst und werden heutzutage anders interpretiert.

Während der Zeit des Kalten Kriegs bestand die Hauptaufgabe der NATO darin, die Freiheit und Sicherheit der Mitglieder durch Abschreckung , Aufrüstung und ständige Abwehrbereitschaft zu garantieren. Ein gleichwertiges drittes, ziviles Standbein der NATO zu etablieren, wie 1969 von Richard Nixon vorgeschlagen, gelang nicht in dem damals geplanten Ausmaß. Die NATO hat als länderübergreifend arbeitende, internationale Organisation mit direktem Zugang auf Regierungsebene vor allem bei der Behandlung umweltpolitischer Probleme, unter anderem bei Luftreinhaltung , saurem Regen und Treibhauseffekt , eine wichtige Vorreiterrolle gespielt. [14]

Die Wiedervereinigung Deutschlands , der Zerfall des Warschauer Paktes und der UdSSR sowie die Demokratisierung der ehemaligen Ostblock -Länder waren Auslöser einer grundlegenden Änderung des sicherheitspolitischen Umfelds in Europa. Die Aufgaben der NATO wurden an die neue Lage angepasst, und gemäß dem Nordatlantikvertrag blieben Abschreckung und Verteidigung zwar Hauptaufgaben, traten jedoch etwas in den Hintergrund. Vermehrt wurde auf Dialog und Zusammenarbeit mit den „alten Gegnern“ gesetzt, und verschiedene Partnerschaftsprogramme (ua Partnerschaft für den Frieden ) mündeten schließlich in der NATO-Osterweiterung .

Strategisches Konzept zur Verteidigung des Nordatlantikraums

Das erste Strategische Konzept zur Verteidigung des Nordatlantikraums im Original "The Strategic Concept for the Defense of the North Atlantic area (DC 6/1)" wurde ab 1. Dezember 1949 erarbeitet und am 6. Januar 1950 vom Nordatlantikrat genehmigt. Am 3. Dezember 1952 wurde das Strategische Konzept zur Verteidigung des Nordatlantikraums modifiziert, und die strategischen Richtlinien, die Verteidigungsplanung und Streitkräfteziele mündeten am 9. Dezember 1952 in die Strategische Richtlinie MC 14/1, auch bekannt als Vorneverteidigung (Forward Strategy).

Strategie der massiven Vergeltung

Mit der massiven Vergeltung (engl. massive retaliation ) wurde eine Nuklearstrategie der NATO bezeichnet. Ihr Konzept war, jeden feindlichen Angriff auf NATO-Staaten in Europa, ob mit Kernwaffen oder nur mit konventionellen Streitkräften , mit einem vernichtenden nuklearen Gegenschlag zu beantworten. Diese Strategie ( Overall Strategic Concept for the Defense of the North Atlantic Treaty Organisation (MC 14/2) ) wurde am 23. Mai 1957 angesichts der damaligen zahlenmäßigen Überlegenheit der Sowjetunion an konventionellen Streitkräften in Kontinentaleuropa einerseits und der gleichzeitigen US-amerikanischen Überlegenheit an strategischen Atomwaffen andererseits vom NATO-Militärausschuss verabschiedet.

Strategie der flexiblen Reaktion / Erwiderung

Diese wurde von US-Präsident John F. Kennedy 1961 aufgegriffen und galt als NATO-Verteidigungsstrategie (MC 14/3) [54] von 1967 / 68 bis zum Ende des Kalten Krieges. [55]

Die Grundzüge einer neuen Strategie wurden formuliert:

 • Auf Konflikte muss mit einem Spektrum an Möglichkeiten geantwortet werden können, ohne dabei in jedem Falle einen Nuklearschlag zu provozieren.
 • Angemessen abgestufte militärische Reaktionen erfordern die wieder stärkere Einbeziehung konventioneller Streitkräfte.
 • Konventionelle und atomare Streitkräfte haben sich zum Ziel größtmöglicher Flexibilität zu ergänzen.
 • Der Gegner muss im Zuge seiner strategischen Überlegungen zu einer Kosten-Nutzen-Abwägung gezwungen werden.

Strategisches Konzept 1991

Auf dem NATO-Gipfeltreffen in Rom wurde am 7./8. November 1991 das neue Strategische Konzept des Bündnisses verabschiedet, das im Gegensatz zur flexiblen Reaktion auch von Frankreich mitgetragen wurde. Die Allianz werde daraufhin weiterhin defensiv ausgerichtet und bestimmte ein notwendiges Militärpotential zum Schutz des Bündnisgebietes zu unterhalten. Zudem bot sich die NATO den Vereinten Nationen wie auch der OSZE an, Friedensmissionen in ihrem Auftrag durchzuführen.

Strategisches Konzept 1999

Auf dem NATO-Gipfeltreffen am 24. April 1999 in Washington , USA, wurde das dritte, bis 2010 gültige Strategische Konzept der Allianz (The Alliance's Strategic Concept) gebilligt. Es beschreibt Ziele und Aufgaben, analysiert die sicherheitspolitische Lage und leitet davon strategische Perspektiven und Aufgaben ab. Durch Bestehen und Stärkung der transatlantischen Bindung soll eine möglichst enge transatlantische Bindung die Sicherheit Europas und Nordamerikas verknüpfen. Mit der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung effektiver militärischer Fähigkeiten wird die Verteidigungsbereitschaft der Mitglieder sichergestellt. Wichtigste Änderung aber ist die Feststellung, dass zur Konfliktverhütung und Krisenbewältigung auch militärische Operationen außerhalb des NATO-Gebietes zur prophylaktischen Gefahrenabwehr möglich sein sollen (sog. „Out-of-Area-Einsätze“). Weiterhin behält sich die NATO das Recht vor, auch ohne Mandat der Vereinten Nationen (UN) in Krisengebieten zu intervenieren (siehe Kosovo 1999). NATO-Eingriffe in internationale Konflikte, bei denen kein Mitgliedstaat unmittelbar als Konfliktpartei beteiligt ist, gehen über den ursprünglichen Verteidigungsauftrag hinaus und werden daher oft auch als „Out-of-Defence-Einsätze“ bezeichnet.

Kernpunkte: [56]

 • Aufrechterhaltung und Stärkung der transatlantischen Bindung
 • Unterstützung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
 • Konfliktverhütung und Krisenbewältigung
 • Partnerschaft, Zusammenarbeit und Dialog
 • Erweiterung
 • Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung

Im Strategischen Konzept des Bündnisses von 1999 heißt es zur Nukleardoktrin , dass das Bündnis eine geeignete Zusammensetzung nuklearer und konventioneller Streitkräfte beibehalten wird. Diese sind in Europa stationiert. In dem Dokument wird nicht erwähnt, dass die NATO weiterhin darauf besteht, die Option auf den Ersteinsatz von Atomwaffen beizubehalten. Während des Kalten Krieges hat die NATO argumentiert, dass Atomwaffen zur Gegenwehr gegen einen überwältigenden konventionellen Angriff erforderlich sein könnten. Außerdem ist die NATO offensichtlich unter Druck, eine neue Option zu übernehmen, die auf nationaler Ebene bereits von den USA, dem Vereinigten Königreich und Frankreich verankert wurde, nämlich atomar zu antworten, wenn „ Schurkenstaaten “, die keine Atomwaffen besitzen, ihre „vitalen Interessen“ irgendwo in der Welt durch den Einsatz von chemischen oder biologischen Angriffen verletzen.

Derzeit sind im Rahmen der NATO etwa 240 US-Atomwaffen in Europa stationiert. [57] [58]

Staat Militärbasis Anzahl Atomwaffen
Belgien Belgien Belgien Kleine Brogel AB 20
Deutschland Deutschland Deutschland Büchel AB 20
Italien Italien Italien Aviano AB 50
Ghedi Torre AB 40
Niederlande Niederlande Niederlande Volkel AB 20
Turkei Türkei Türkei İncirlik AB 90
Gesamt 240

Die Atomwaffen unterliegen der nuklearen Teilhabe der NATO, befinden sich also in Ländern, die offiziell als Nicht-Atomwaffenstaaten gelten und dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten sind. [59] Die bis 2007 im britischen Lakenheath gelagerten 110 Atomwaffen konnten von den USA auch ohne Zustimmung der NATO eingesetzt werden und wurden abgezogen. [60]

Das Vereinigte Königreich verfügt über 160 bis 200 eigene Atomwaffen, die der NATO für die Verteidigung des Bündnisses zugewiesen sind, mit Ausnahme des Falles, in dem die Regierung des Vereinigten Königreichs entscheidet, dass höchste nationale Interessen auf dem Spiel stehen. [61]

Strategisches Konzept 2010

Am 19. November 2010 beschloss die Allianz auf dem Gipfeltreffen der NATO in Lissabon 2010 ein neues Strategiepapier. Es sieht eine intensive Zusammenarbeit mit Russland vor und enthält Anpassungen im Bereich Nukleare Abschreckung , Cyber-War und der Errichtung eines Raketenschilds.

Maritime Strategie

Die neue Alliance Maritime Strategy [62] vom 18. März 2011 stellt eine auf maritime Sicherheitsherausforderungen bezogene Ergänzung des Strategischen Konzepts der NATO 2010 dar, indem als Kernaufgaben der NATO auf See kollektive Verteidigung , Krisenmanagement und kooperative Sicherheit hervorgehoben werden. [63]

Organisation

Emblem der NATO
Organisation der NATO, aufgeteilt in zivile und militärische Organisation

Die NATO ist eine mehrstufige und komplexe Organisation, die sowohl militärische als auch zivile Verwaltungsstrukturen aufweist. Letztere setzen sich aus legitimierten Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen. Die militärische Ebene wird aus militärischen Repräsentanten der Mitgliedstaaten gebildet. Alle Entscheidungen innerhalb der Organisation werden nach dem Konsensprinzip getroffen, wobei die militärische Ebene nach den Weisungen der zivilen Ebene zu handeln hat.

Zivile Organisation

Zu der zivilen Organisation gehören der Nordatlantikrat , das NATO-Generalsekretariat mit dem Internationalen Stab, die Nukleare Planungsgruppe und einige weitere Institutionen, wie z. B. der NATO-Russland-Rat .

NATO-Hauptquartier

Flaggen vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel und die Skulptur mit dem NATO-Emblem

Das politische Hauptquartier der NATO befand sich von 1949 bis 1952 in London . Von April 1952 bis 1967 war der Sitz in Paris, zunächst im Palais de Chaillot , später in einem für die NATO errichteten Gebäude, das heute von der Universität Paris-Dauphine genutzt wird.

Nach dem Austritt Frankreichs aus den militärischen Strukturen der NATO zog das Hauptquartier 1967 nach Brüssel. Dort sind im Nordosten der Stadt auf dem Boulevard Léopold III/Leopold III Laan rund 4000 Vollzeitkräfte beschäftigt (Stand: 2015). Die Hälfte dieser Kräfte werden als zivile und militärische Vertreter aus den Mitgliedstaaten entsandt. 300 der Vollzeitkräfte arbeiten in den Botschaften, während der Internationale Militärstab aus 500 Mitgliedern besteht.

Nachdem 2002 mit Belgien ein Vertrag für einen Neubau beschlossen worden war, wurde das Hauptquartier nördlich des Boulevard Léopold III/ Leopold III Laan auf dem ehemaligen Flugfeld von Melsbroek neu gebaut. [64] Dieses wurde am 25. Mai 2017 für eröffnet erklärt und durch den belgischen Staat an die NATO übergeben. [65]

Nordatlantikrat

Der Nordatlantikrat (engl. North Atlantic Council, NAC ) mit Sitz in Brüssel ist das höchste Entscheidungsgremium innerhalb des Bündnisses und verantwortet die politische Konsultation und Koordination. Er ist die einzige Institution der NATO, die explizit im Nordatlantikvertrag erwähnt wird (Artikel 9 [66] ). Der Nordatlantikrat tagt mindestens einmal pro Woche auf der Ebene der Ständigen Vertreter sowie zweimal pro Jahr jeweils auf Ebene der Außen- (engl. Foreign Ministers Meeting, MoFA ) und Verteidigungsminister (engl. Defense Ministers Meetings, MoD ). Außerdem tagt der Nordatlantikrat alle zwei bis drei Jahre auch auf der Ebene derStaats- und Regierungschefs in sogenannten NATO-Gipfeltreffen. [67]

NATO-Gipfeltreffen zum 50. Jahrestag der NATO im Andrew W. Mellon Auditorium (AWMA) in Washington, DC, USA, April 1999
NATO-Gipfeltreffen im November 2002 in Prag (Tschechien)

Datum Ort
17. September 1949 Gründungsgipfel in Washington, DC (USA)
16.–19. Dezember 1957 Paris (Frankreich)
26. Juni 1974 Brüssel (Belgien)
29.–30. Mai 1975 Brüssel (Belgien)
10.–11. Mai 1977 London (Vereinigtes Königreich)
30.–31. Mai 1978 Washington, DC (USA)
9.–10. Juni 1982 Bonn (Bundesrepublik Deutschland)
21. November 1985 Brüssel (Belgien)
2.–3. März 1988 Brüssel (Belgien)
29.–30. Mai 1989 Brüssel (Belgien)
4. Dezember 1989 Brüssel (Belgien)
5.–6. Juli 1990 London (Vereinigtes Königreich)
7.–8. November 1991 Rom (Italien)
10.–11. Januar 1994 Brüssel (Belgien)
27. Mai 1997 Paris (Frankreich)
8.–9. Juli 1997 Madrid (Spanien)
22.–25. April 1999 Washington, DC (USA)
13. Juni 2001 Brüssel (Belgien)
28. Mai 2002 Rom (Italien)
21.–22. November 2002 Prag (Tschechien)
28.–29. Juni 2004 Istanbul (Türkei)
13.–14. Oktober 2004 Poiana Brașov (Rumänien)
22. Februar 2005 Brüssel (Belgien)
28.–29. November 2006 Riga (Lettland)
2.–4. April 2008 Bukarest (Rumänien)
3.–4. April 2009 Baden-Baden und Kehl am Rhein (Deutschland),
Straßburg (Frankreich)
19.–20. November 2010 Lissabon (Portugal)
21.–22. Mai 2012 Chicago (USA)
4.–5. September 2014 Newport (Vereinigtes Königreich)
8.–9. Juli 2016 Warschau (Polen)
24.–25. Mai 2017 Brüssel (Belgien)
11.–12. Juli 2018 Brüssel (Belgien)

NATO-Generalsekretariat und Internationaler Stab

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit Donald Trump und Angela Merkel am 11. Juli 2018

Der Generalsekretär ist der Vorsitzende des Nordatlantikrates und leitet das Generalsekretariat mit dem Internationalen Stab (engl. International Staff, IS ). Außerdem übernimmt der Generalsekretär den Vorsitz der Nuklearen Planungsgruppe (engl. Nuclear Planning Group, NPG ), die seit 1967 den Ausschuss für Verteidigungsfragen (engl. Nuclear Defence Affairs Committee, NDAC ) ersetzt. [68] Außerdem war er Vorsitzender des Verteidigungsplanungsausschusses , bis dieser 2010 aufgelöst wurde. [69]

Der Generalsekretär erleichtert die Entscheidungsfindung, steuert die Diskussionen und stellt sicher, dass einmal getroffene Entscheidungen auch umgesetzt werden. Als oberster Repräsentant der NATO vertritt er die Organisation in der Öffentlichkeit. Er wird für eine vierjährige Amtsperiode einstimmig von allen Mitgliedstaaten mit der Möglichkeit einer Verlängerung auf ein fünftes Jahr berufen. Solange ein Kandidat keinen Konsens auf sich vereinigt, bleibt das Amt unbesetzt. [70]

Generalsekretäre der Nordatlantikpakt-Organisation
Nr. Bild Name Land Beginn der Amtszeit Ende der Amtszeit
1 The Lord Ismay.jpg Hastings Ismay, 1. Baron Ismay Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 4. April 1952 16. Mai 1957
2 Bundesarchiv Bild 183-39998-0427, Paul-Henri Spaak.jpg Paul-Henri Spaak Belgien Belgien Belgien 16. Mai 1957 21. April 1961
3 Stikker, Dirk - SFA002019718.jpg Dirk Stikker Niederlande Niederlande Niederlande 21. April 1961 1. August 1964
4 Manlio Brosio.jpg Manlio Giovanni Brosio Italien Italien Italien 1. August 1964 1. Oktober 1971
5 Luns, J.M.A.H. - SFA008007314.jpg Joseph Luns Niederlande Niederlande Niederlande 1. Oktober 1971 25. Juni 1984
6 Peter Carington 1984.jpg Peter Carington, 6. Baron Carrington Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 25. Juni 1984 1. Juli 1988
7 Manfred Woerner 1993.jpg Manfred Wörner Deutschland Deutschland Deutschland 1. Juli 1988 13. August 1994
Sergio Balanzino.jpg Sergio Balanzino Italien Italien Italien 13. August 1994 17. Oktober 1994
8 Willy Claes - Filip Naudts.jpg Willy Claes Belgien Belgien Belgien 17. Oktober 1994 20. Oktober 1995
Sergio Balanzino.jpg Sergio Balanzino Italien Italien Italien 20. Oktober 1995 5. Dezember 1995
9 Javier Solana 1999.jpg Javier Solana Spanien Spanien Spanien 5. Dezember 1995 6. Oktober 1999
10 Official portrait of Lord Robertson of Port Ellen 2020 crop 2.jpg George Robertson Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 14. Oktober 1999 17. Dezember 2003
Alessandro Minuto-Rizzo Italien Italien Italien 17. Dezember 2003 31. Dezember 2003
11 Hoop Scheffer I (crop).jpg Jaap de Hoop Scheffer Niederlande Niederlande Niederlande 1. Januar 2004 31. Juli 2009
12 Former Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen at the Nordic Council Session in Helsinki 2008-10-28.jpg Anders Fogh Rasmussen Danemark Dänemark Dänemark 1. August 2009 30. September 2014
13 NATO Secretary General Jens Stoltenberg.jpg Jens Stoltenberg Norwegen Norwegen Norwegen 1. Oktober 2014 amtierend

Personen mit kursiv geschriebenen Namen nahmen das Amt nur kommissarisch wahr.

Stellvertretende Generalsekretäre

Nr. Name Land Beginn der Amtszeit Ende der Amtszeit
1 Jonkheer van Vredenburch Niederlande Niederlande Niederlande 1952 1956
2 Baron Adolph Bentinck Niederlande Niederlande Niederlande 1956 1958
3 Alberico Casardi Italien Italien Italien 1958 1962
4 Guido Colonna di Paliano Italien Italien Italien 1962 1964
5 James A. Roberts Kanada Kanada Kanada 1964 1968
6 Osman Olcay Turkei Türkei Türkei 1969 1971
7 Paolo Pansa Cedronio Italien Italien Italien 1971 1978
8 Rinaldo Petrignani Italien Italien Italien 1978 1981
9 Eric da Rin Italien Italien Italien 1981 1985
10 Marcello Guidi Italien Italien Italien 1985 1989
11 Amedeo de Franchis Italien Italien Italien 1989 1994
12 Sergio Balanzino Italien Italien Italien 1994 2001
13 Alessandro Minuto Rizzo Italien Italien Italien 2001 2007
14 Claudio Bisogniero Italien Italien Italien 2007 2012
15 Alexander Vershbow Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2012 2016
16 Rose Gottemoeller Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2016 2019
17 Mircea Geoană Rumänien Rumänien Rumänien 2019 amtierend

Weitere Institutionen

Seit 1955 existiert zudem dieParlamentarische Versammlung der NATO (engl. NATO Parliamentary Assembly, NATO-PA ), die seit ihrer Gründung 1955 bis Juni 1991 als Nordatlantische Versammlung bezeichnet wurde. Die Versammlung tritt zweimal jährlich in verschiedenen Mitgliedsländern zu einer Frühjahrs- und einer Herbsttagung zusammen. Derzeit gehören der Versammlung 257 Parlamentarier aus 28 NATO-Mitgliedstaaten sowie 66 Parlamentarier aus 14 assoziierten Staaten an.

Des Weiteren:

Die NATO wird in ihrer Arbeit offiziell von in der Atlantic Treaty Association organisierten nationalen Atlantischen Gesellschaften unterstützt, die vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für sie tätig sind. In Deutschland ist dies die Deutsche Atlantische Gesellschaft .

Militärische Organisation

Zur militärischen Organisation gehören der Militärausschuss , der Internationale Militärstab und die Alliierten Kommandos Operation sowie Transformation .

NATO-Militärausschuss

Der NATO-Militärausschuss (engl. Military Committee, MC ), das höchste militärische Entscheidungs- und Beratungsorgan innerhalb des Bündnisses, ist dem Nordatlantikrat unterstellt und tagt zweimal pro Jahr auf der Ebene der von den Stabschefs ernannten Nationalen Militärischen Vertreter (engl. National Military Representatives, NMR ). Der Ausschuss berät die zivilen Entscheidungsgremien der NATO – den Nordatlantikrat und die Nukleare Planungsgruppe in militärischen Angelegenheiten. Die Mitglieder des Militärausschusses bestimmen zudem seit 1963 durch Wahl einen Vorsitzenden (engl. Chairman of the Military Committee, CMC ), dessen Amt seit 26. Juni 2015 durch den tschechischen General Petr Pavel ausgeführt wird. Sein Vorgänger war vom 16. November 2011 bis zum 26. Juni 2015 der dänische General Knud Bartels .

Der Ausschuss besteht aus den Stabschefs (aus Deutschland der Generalinspekteur der Bundeswehr ) aller an der militärischen Integration der NATO beteiligten Mitgliedstaaten oder ihren Vertretern. Er berät über konkrete militärische Maßnahmen, welche dann dem Nordatlantikrat empfohlen werden.

Internationaler Militärstab

Als ausführendes Organ verfügt der Militärausschuss der NATO über einen Internationalen Militärstab (engl. International Military Staff, IMS ), der aus mehreren Abteilungen besteht und rund 500 zivile und militärische Mitarbeiter umfasst.

NATO-Kommandostruktur und militärische Integration

Das Alliierte Kommando Operationsführung (engl. Allied Command Operation, ACO ) leitet alle militärischen Einsätze der NATO. Den operativen Oberbefehl hat der Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), welcher bisher immer ein US-amerikanischer General oder Admiral war, da diese einen Großteil der Ressourcen zur Verfügung stellen.

Supreme Allied Commanders Europe der Nordatlantikpakt-Organisation
Nr. Name Land Beginn der Berufung Ende der Berufung
1 Dwight D. Eisenhower Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2. April 1951 30. Mai 1952
2 Matthew B. Ridgway Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 30. Mai 1952 11. Juli 1953
3 Alfred M. Gruenther Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11. Juni 1953 20. November 1956
4 Lauris Norstad Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 20. November 1956 1. Januar 1963
5 Lyman L. Lemnitzer Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1. Januar 1963 1. Juli 1969
6 Andrew J. Goodpaster Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1. Juli 1969 15. Dezember 1974
7 Alexander Haig Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15. Dezember 1974 1. Juli 1979
8 Bernard W. Rogers Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1. Juli 1979 26. Juni 1987
9 John R. Galvin Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 26. Juni 1987 23. Juni 1992
10 John M. Shalikashvili Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 23. Juni 1992 22. Oktober 1993
11 George A. Joulwan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 22. Oktober 1993 11. Juni 1997
12 Wesley Clark Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11. Juli 1997 3. Mai 2000
13 Joseph W. Ralston Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3. Mai 2000 17. Januar 2003
14 James L. Jones Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 17. Januar 2003 7. Dezember 2006
15 Bantz J. Craddock Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7. Dezember 2006 2. Juni 2009
16 James G. Stavridis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2. Juni 2009 13. Mai 2013
17 Philip M. Breedlove Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13. Mai 2013 4. Mai 2016
18 Curtis M. Scaparrotti Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4. Mai 2016 3. Mai 2019
19 Tod D. Wolters Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3. Mai 2019 amtierend

Zudem gibt es eine parallele Kommandoebene, das alliierte Kommando Transformation (engl. Allied Command Transformation, ACT ), dessen Aufgabe die Integration der nationalen Streitkräfte ist. Ihm steht der Supreme Allied Commander Transformation (SACT) vor. Die beiden Alliierten Kommandos unterstehen dem Militärausschuss .

NATO-Militärhauptquartier in Europa

Ursprünglich befand sich das europäische NATO-Hauptquartier (engl. Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE ) seit Juli 1952 in Rocquencourt bei Paris. Nach Frankreichs Rückzug aus den NATO-Militärstrukturen erfolgte am 31. März 1967 der Umzug nach Casteau bei Mons in Belgien . [71]

Verteidigungsausgaben

2014 gaben alle NATO-Mitglieder zusammen 942,820 Mrd. US-Dollar (gerundet) (von weltweit ca. 1,776 Billionen ) für die Verteidigung aus. Davon entfielen 654,264 Mrd. auf die Vereinigten Staaten, 270,405 Mrd. auf die europäischen Mitgliedstaaten und die verbleibenden 18,150 Mrd. auf Kanada . [72]

Verteidigungsetat (in Mio. US$) zu konstanten Preisen und Wechselkursen (2010) [73]
Mitgliedstaat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1
$ BIP $ BIP $ BIP $ BIP $ BIP $ BIP $ BIP $ BIP
Albanien Albanien Albanien 186 1,56 187 1,53 184 1,49 177 1,41 172 1,35 152 1,17 149 1,10 155 1,10
Belgien Belgien Belgien 5.245 1,08 5.137 1,04 5.123 1,04 4.996 1,01 4.898 0,98 4.691 0,92 4.754 0,92 4.719 0,90
Bulgarien Bulgarien Bulgarien 2 832 1,64 681 1,32 691 1,34 757 1,46 695 1,32 689 1,26 715 1,26 904 1,53
Kroatien Kroatien Kroatien 920 1,54 952 1,60 891 1,53 847 1,47 808 1,41 801 1,37 741 1,23 787 1,26
Tschechien Tschechien Tschechien 2.660 1,28 2.258 1,07 2.207 1,05 2.138 1,03 2.035 0,95 2.319 1,03 2.210 0,96 2.530 1,05
Danemark Dänemark Dänemark 4.504 1,40 4.286 1,31 4.421 1,35 4.051 1,23 3.855 1,15 3.805 1,12 4.069 1,17 4.158 1,17
Estland Estland Estland 332 1,70 352 1,68 415 1,90 426 1,91 449 1,96 479 2,05 507 2,13 518 2,08
Frankreich Frankreich Frankreich 51.971 1,96 50.439 1,87 50.721 1,87 50.711 1,86 50.096 1,82 49.619 1,79 50.376 1,79 51.097 1,79
Deutschland Deutschland Deutschland 46.255 1,35 45.378 1,28 46.675 1,31 43.783 1,22 43.204 1,18 43.752 1,18 45.223 1,20 47.909 1,24
Griechenland Griechenland Griechenland 7.902 2,64 6.482 2,38 5.782 2,29 5.401 2,21 5.419 2,20 5.662 2,31 5.880 2,41 5.845 2,36
Ungarn Ungarn Ungarn 1.351 1,03 1.392 1,05 1.354 1,03 1.265 0,95 1.203 0,86 1.327 0,92 1.508 1,02 1.615 1,06
Italien Italien Italien 28.656 1,35 27.746 1,30 25.853 1,24 24.536 1,20 22.130 1,08 20.840 1,01 23.323 1,12 23.715 1,12
Lettland Lettland Lettland 251 1,06 256 1,01 232 0,88 250 0,93 257 0,93 295 1,04 422 1,46 530 1,75
Litauen Litauen Litauen 326 0,88 312 0,79 309 0,76 323 0,76 385 0,88 507 1,14 680 1,49 821 1,73
Luxemburg Luxemburg Luxemburg 248 0,47 211 0,39 206 0,38 213 0,38 227 0,38 265 0,43 254 0,40 299 0,46
Montenegro Montenegro Montenegro 74 1,80 75 1,75 69 1,66 63 1,47 66 1,50 64 1,40 66 1,42 76 1,58
Niederlande Niederlande Niederlande 11.220 1,34 10.670 1,25 10.367 1,23 9.747 1,16 9.766 1,15 9.791 1,12 10.225 1,15 10.610 1,15
Norwegen Norwegen Norwegen 6.499 1,51 6.530 1,51 6.556 1,47 6.659 1,48 6.947 1,51 6.833 1,46 7.281 1,54 7.826 1,62
Polen Polen Polen 8.493 1,77 8.667 1,72 8.904 1,74 8.910 1,72 9.927 1,85 12.346 2,22 11.415 2,00 11.892 1,99
Portugal Portugal Portugal 3.540 1,49 3.489 1,49 3.155 1,41 3.203 1,44 2.929 1,31 3.023 1,33 2.956 1,28 3.104 1,31
Rumänien Rumänien Rumänien 2.086 1,24 2.180 1,28 2.090 1,22 2.264 1,28 2.460 1,35 2.750 1,45 2.796 1,41 3.770 1,80
Slowakei Slowakei Slowakei 1.138 1,27 999 1,09 1.022 1,09 934 0,98 964 0,99 1.142 1,13 1.170 1,12 1.283 1,19
Slowenien Slowenien Slowenien 772 1,61 627 1,30 551 1,17 490 1,05 467 0,97 456 0,93 508 1,00 518 0,98
Spanien Spanien Spanien 14.743 1,03 13.319 0,94 14.327 1,04 12.519 0,93 12.560 0,92 13.130 0,93 11.802 0,81 13.957 0,92
Turkei Türkei Türkei 14.134 1,83 14.027 1,64 14.289 1,59 14.799 1,52 14.911 1,45 15.128 1,39 16.413 1,46 17.586 1,48
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 60.329 2,47 59.368 2,40 54.517 2,17 58.269 2,27 57.399 2,17 55.761 2,06 59.227 2,15 59.155 2,12
Kanada Kanada Kanada 18.690 1,16 20.504 1,23 18.557 1,10 17.158 0,99 18.015 1,01 21.615 1,20 21.102 1,16 24.229 1,29
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 720.423 4,81 726.021 4,78 686.280 4,42 644.772 4,08 611.089 3,77 593.737 3,56 603.046 3,56 617.669 3,57
NATO-Gesamt 1.013.705 3,03 1.012.469 2,97 965.676 2,81 919.596 2,64 883.264 2,48 870.915 2,39 888.752 2,40 917.277 2,42

Erläuterungen :
1 Geschätzt,
2 Enthält keine Renten,
Der gesamte NATO-Verteidigungsetat für das Jahr 2017 schließt Montenegro erstmals ein

Mitgliedschaft und Partnerschaft der NATO

Karte der NATO-Zugehörigkeiten in Europa Weltkarte der NATO-Zugehörigkeiten
A map of Europe with countries in blue, cyan, orange, and yellow based on their NATO affiliation. A world map with countries in blue, cyan, orange, yellow, purple, and green, based on their NATO affiliation.

Mitgliedstaaten

Die NATO hat zurzeit 30 Mitglieder. Die zwölf Gründungsmitglieder – sie gehören seit 1949 der NATO an – sind Belgien , Dänemark , Frankreich , Island , Italien , Kanada , Luxemburg , das Königreich der Niederlande , Norwegen , Portugal , die Vereinigten Staaten von Amerika sowie das Vereinigte Königreich .

Von 1949 bis 1962 gehörten auch die französischen Departements in Algerien ausdrücklich zum NATO-Vertragsgebiet. Bis zur Unabhängigkeit Maltas im September 1964 gehörte die Mittelmeerinsel auch als britische Kolonie zum NATO-Vertragsgebiet. Bis zum 31. März 1979 konnten die NATO und die britische Marine gegen umfangreiche Finanzhilfen Malta als Militärstützpunkt nutzen (Näheres hier ).

Mitglieder
Albanien Albanien Albanien Kanada Kanada Kanada Slowakei Slowakei Slowakei
Belgien Belgien Belgien Kroatien Kroatien Kroatien Rumänien Rumänien Rumänien
Bulgarien Bulgarien Bulgarien Lettland Lettland Lettland Slowenien Slowenien Slowenien
Danemark Dänemark Dänemark Litauen Litauen Litauen Portugal Portugal Portugal
Deutschland Deutschland Deutschland Luxemburg Luxemburg Luxemburg Spanien Spanien Spanien
Estland Estland Estland Montenegro Montenegro Montenegro Tschechien Tschechien Tschechien
Frankreich Frankreich Frankreich Niederlande Niederlande Niederlande Turkei Türkei Türkei
Griechenland Griechenland Griechenland Nordmazedonien Nordmazedonien Nordmazedonien Ungarn Ungarn Ungarn
Island Island Island Norwegen Norwegen Norwegen Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
Italien Italien Italien Polen Polen Polen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten

1952 traten die Türkei und Griechenland der Organisation bei, und seit 1955 ist die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der NATO. Spanien ist dem Bündnis 1982 beigetreten, und 1990 erfolgte die Ausdehnung des Nordatlantikvertrages auf das gesamte Deutschland .

Besonderheiten bestanden hinsichtlich Frankreich, das von 1966 bis 2009 nicht mehr in die Militärstrukturen der NATO integriert war. Der Grund für Frankreichs Austritt lag darin, dass Charles de Gaulle die NATO als so empfundenes Instrument US-amerikanischer Interessen nicht akzeptierte. Er wollte Frankreichs militärische Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit bewahren und die französischen Truppen nicht dem US-Kommando unterordnen. [74] Nach der Jugoslawien-Krise änderte die französische Regierung ihre Position innerhalb der NATO und nahm seit Ende 1995 wieder an den Sitzungen des Ausschusses für Verteidigungsplanung (engl. Defence Planning Committee ; DPC) teil, ohne dabei in die integrierten Militärstrukturen der NATO einzutreten. [75] Im Frühjahr 2009 erklärte Nicolas Sarkozy , Frankreich umgehend in die Militärstrukturen reintegrieren zu wollen. Am 17. März stimmte die Nationalversammlung dem Plan Sarkozys zur vollständigen Rückkehr Frankreichs in die Kommandostruktur zu. [76]

Ebenfalls aus den Militärstrukturen vorübergehend ausgeschieden waren Griechenland in der Zeit von 1974 bis 1981 [77] und Spanien von 1986 bis 1999.

Einen Sonderfall stellt Island dar, welches über keine eigenen Streitkräfte verfügt. Die Verteidigung Islands wurde bis 2006 durch die Vereinigten Staaten gewährleistet, welche sich 1951 in einem bilateralen Verteidigungsabkommen, dem Agreement Between the United States and the Republic of Iceland, May 5, 1951 , zur Verteidigung Islands verpflichtet haben. Die US-Regierung beschloss aber am 19. März 2006 einseitig und für Island überraschend, die US-Streitkräfte abzuziehen. Am 30. September 2006 verließen die letzten US-Soldaten Island. Gleichwohl garantieren die USA weiterhin den militärischen Schutz Islands im Angriffsfall. Die Regierung Islands hat sich zu medizinischer Hilfeleistung im Bündnisfall verpflichtet. Island ist nur als Beobachter in der Nuklearen Planungsgruppe und entsendet einen zivilen Vertreter zu den Tagungen des Verteidigungsplanungsausschusses (DPC) und des Militärausschusses ( Military Committee ).

Im Zuge der NATO-Osterweiterung wurden 1999 Tschechien , Polen und Ungarn Mitglieder der NATO. Danach wurden die Länder Estland , Lettland , Litauen , die Slowakei , Slowenien , Bulgarien und Rumänien eingeladen, die am 29. März 2004 der NATO beitraten. Albanien und Kroatien erhielten am 3. April 2008 beim Gipfeltreffen in Bukarest eine Einladung zum Militärbündnis und unterzeichneten am 9. Juli (vier Wochen vor Beginn des Georgienkrieges ) in Brüssel die Beitrittsprotokolle. [78] Ihr Beitritt wurde für den NATO-Gipfel im April 2009 in Kehl und Straßburg geplant, von allen NATO-Mitgliedern ratifiziert [79] und am 1. April 2009 vollzogen. [80]

Am 2. Dezember 2015 wurde auf einem Treffen der Außenminister der NATO-Staaten eine offizielle Einladung an Montenegro ausgesprochen; im Juni 2017 trat es der NATO bei. [81] Bei Nordmazedonien wurden die nötigen Verhandlungen bis 2019 von Griechenland wegen des Streits über seinen Namen blockiert. [82] Griechenland und Mazedonien einigten sich im Juni 2018 auf einen Namen und ebneten den Weg für einen NATO-Beitritt Nordmazedoniens. Am 2. Februar 2019 twitterte Jens Stoltenberg, dass die NATO ein Beitrittsprotokoll mit Nordmazedonien unterzeichnet. [83] Am 27. März 2020 trat Nordmazedonien dem Militärbündnis schließlich bei. [84]

Deutschland

NATO-Beitritt der Bundesrepublik Deutschland während der Gipfelkonferenz in Paris im Mai 1955
Briefmarke der Deutschen Bundespost (1980) : 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland in der NATO , entworfen von Holger Börnsen

Seit dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur NATO im Jahre 1955 haben sich Aufgabe und Beteiligung erheblich gewandelt. In den Jahren bis zur Wiedervereinigung war die Bundeswehr als Bündnisarmee konzipiert. Für den Einsatzfall existierten keine nationalen Führungsstrukturen; die deutschen Verbände unterstanden im Bündnisfall den NATO-Befehlshabern. Einige Verbände, vor allem aus dem Bereich der Luftwaffe und der Bundesmarine , waren der NATO bereits im Frieden direkt unterstellt und wurden jederzeit von ihr operativ geführt.

Mit der Herstellung der Einheit Deutschlands wurden ab dem 3. Oktober 1990 auch die Gebiete der bisherigen DDR und der beiden Teile Berlins Teil des NATO-Gebietes. Gemäß dem Zwei-plus-Vier-Vertrag dürfen jedoch nichtdeutsche NATO-Truppen dauerhaft nicht in Ostdeutschland stationiert werden, [85] was diesen geografischen Raum zu einem „weißen Fleck“ innerhalb des mittlerweile um viele mittel- und osteuropäische Staaten erweiterten NATO-Gebiets macht.

In der Zeit bis 1990 wurde die Aufgabe der Bundeswehr ausschließlich in der Verteidigung des eigenen Staatsgebietes statuiert. Dies änderte sich, als Deutschland im Zuge der Wiedervereinigung seine volle Souveränität erlangte. Seit Anfang der 1990er Jahre erfolgte die Teilnahme von deutschen Soldaten an sogenannten friedenssichernden und friedenserhaltenden Missionen , die in Zusammenarbeit mit den anderen Verbündeten durchgeführt wurden. Auch Bundeswehreinsätze außerhalb des Bündnisgebietes (Out-of-Area-Einsätze) werden nunmehr durchgeführt:

Innenpolitisch umstritten war, ob die Zustimmung der Bundesregierung zum Strategischen Konzept von 1999 der Zustimmung des Bundestages bedurfte. Dies wäre dann der Fall gewesen, wenn es sich beim Konzept 1999 um eine Änderung des Nordatlantikpaktvertrages gehandelt hätte. Dies hat das Bundesverfassungsgericht [87] in einem von derPDS -Bundestagsfraktion angestrengten Organstreitverfahren im Wesentlichen mit der Begründung verneint, dass der Vertragswortlaut unangetastet bleibe, insbesondere der Verteidigungsauftrag weiterhin bestehe und sich die Out-of-Area-Einsätze im Rahmen der im NATO-Vertrag beschriebenen Aufgabe der Friedenssicherung unter Beachtung des Völkerrechts halten sollen.

Seit 1955 wurden unter anderem folgende Deutsche in zentrale Führungspositionen der NATO berufen:

 • Manfred Wörner war 1988–1993 NATO-Generalsekretär
 • General Adolf Heusinger war 1961–1964 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses
 • General Johannes Steinhoff war 1971–1974 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses
 • General Wolfgang Altenburg war 1985–1989 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses
 • General Klaus Naumann , 1996–1999 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses
 • Günther Johannes Altenburg , 2001–2005 Beigeordneter Generalsekretär für Politische Angelegenheiten
 • General Harald Kujat , 2002–2005 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses
 • Generalleutnant Heinrich Brauß , 2013–2018 Beigeordneter Generalsekretär für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung [88]
 • Botschafterin Bettina Cadenbach , seit 2019 Beigeordnete Generalsekretärin für Politische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik [89]

Mit 122 Millionen Euro trägt Deutschland über 18 % des NATO-Militärhaushaltes bei und ist damit nach den USA und noch vor Frankreich und dem Vereinigten Königreich der zweitgrößte Beitragszahler.

Beitrittskandidaten und Partnerschaften

 • Mitgliedstaaten
 • Beitrittskandidaten (MAP)
 • Versprochene Einladung
 • Kein Beitritt geplant
 • Haltung zum Beitritt unbekannt
 • Beitrittskandidat Bosnien und Herzegowina

  Auf dem Gipfel in Bukarest im April 2008 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedstaaten, mit Bosnien und Herzegowina Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. [90] Am 5. Dezember 2018 beschlossen die Außenminister, den Aktionsplan für Beitrittskandidaten (MAP) zu aktivieren. Zuvor hatten die Minister die Reihenfolge von Kapiteln der Beitrittsverhandlungen neu geordnet. [91]

  Partnerschaften

  Das Parlament Serbiens verabschiedete 2007 eine Resolution über militärische Neutralität. Militärisch gesehen ist Serbien derzeit das stärkste Land des Westbalkans . [92] Die Diskussion über eine Mitgliedschaft im Militärbündnis wird sowohl politisch als auch gesellschaftlich konträr geführt. Zwar nimmt Serbien am Programm Partnerschaft für den Frieden teil, auch haben die Streitkräfte Serbiens ein Trainingsprogramm mit der Nationalgarde Ohios , doch über eine tatsächliche Eingliederung in die Strukturen des Militärbündnisses herrscht innerhalb der serbischen Parteien Uneinigkeit. [93] Der damalige Verteidigungsminister Dragan Šutanovac erklärte 2009, Serbien werde wahrscheinlich die Vollmitgliedschaft in der NATO nicht beantragen, aber es beabsichtige, die Partnerschaft mit der Allianz durch eine intensivere Teilnahme an internationalen Operationen zu stärken. [94] Auch gibt es Widerstand seitens der einflussreichen Serbisch-Orthodoxen Kirche , die diese Entscheidung dem Volk überlassen möchte, [95] und eine traditionelle prorussische Stimmung des Balkanstaates, [96] die einen möglichen NATO-Beitritt des Landes in Frage stellen. [97] Nicht unerheblich ist außerdem die nach wie vor aufrecht erhaltene Verurteilung der NATO-Intervention im Kosovokrieg von 1999 durch die serbische Regierung. [98] [99] Jährlich gibt es Gedenkveranstaltungen für die Opfer der damaligen Bombardierung Serbiens, welche in Politik und Medien nicht selten als „NATO-Aggression“ bezeichnet wird. [100] [101] [102] [103] [104]

  Dagegen möchte der Kosovo so schnell wie möglich der NATO beitreten. [105] Vor einem Beitritt ist jedoch die Anerkennung durch alle Mitgliedstaaten notwendig, damit der Beitritt ratifiziert werden kann.

  Georgien möchte der NATO beitreten; die Vereinigten Staaten unterstützten die Aufnahme Georgiens in ein Vorbereitungsprogramm für eine Mitgliedschaft. [106] Die westeuropäischen NATO-Staaten lehnten Verhandlungen darüber mit Rücksicht auf Russland ab, wogegen die osteuropäischen NATO-Staaten möglichst schnell mit Georgien Beitrittsverhandlungen aufnehmen wollten; sie verwiesen dabei auf den Kaukasus-Konflikt . Vor allem Deutschland und Frankreich betonten, dass Georgien mit seinem Anspruch auf Abchasien und Südossetien , die sich mit Russlands Unterstützung für unabhängig erklärt haben, die NATO destabilisieren würde. [107]

  Irland , Schweden , Finnland , Malta , Österreich , die Schweiz und Serbien arbeiten mit der NATO im Programm Partnerschaft für den Frieden zusammen. In der Schweiz wird das von einigen als eine schleichende Annäherung bis zum NATO-Beitritt betrachtet, der seit Jahren umstritten ist. [108] Österreich ließ im Jahr 2008 historisch bedingt kein Interesse an einer Mitgliedschaft erkennen. [109] In Finnland und Schweden wurde während des Kaukasus-Konflikt über einen möglichen NATO-Beitritt diskutiert. [110] [111]

  Donald Rumsfeld und Victoria Nuland während der NATO-Ukraine-Konsultationen in Vilnius (2005)

  Unter Julija Tymoschenko strebte die Ukraine ebenfalls eine schnelle NATO-Mitgliedschaft an [112] , nach den Präsidentschaftswahl in der Ukraine 2010 rückte der neue prorussische Präsident Wiktor Janukowytsch jedoch von einem möglichen NATO-Beitritt der Ukraine ab und betonte den Status als blockfreies Land. Janukowytsch begründete dies damit, dass die Mehrheit der Ukrainer einen Beitritt zur NATO ablehne. [113] Am 22. November 2018 verabschiedete das ukrainische Parlament mit 311 Stimmen den Gesetzentwurf Nr. 9037 „Über die Änderung der Verfassung der Ukraine über die Unumkehrbarkeit des ukrainischen Kurses in Richtung europäischer und euro-atlantischer Integration“. Seit dem Euromaidan 2014 und der Wahl Wolodymyr Selenskyjs zum Staatspräsidenten im Jahr 2019 hat sich die Ukraine der NATO wieder angenähert. [114] Im Jahr 2020 wurde eine noch engere Bindung mit der Aufnahme der Ukraine in das Enhanced Opportunities Program erklärt, womit dem Land Beteiligungen an Nato-Manövern und Kooperationsprojekten sowie Zugriff auf ausgewählte geheime Bündnisinformationen möglich sind. Mit Stand 2020 waren Australien , Finnland, Georgien, Jordanien und Schweden Teilnehmer des Enhanced Opportunities Program . [115] Auf dem Gipfel in Brüssel im Juni 2021 bekräftigte die NATO ihre auf dem Bukarest-Gipfel 2008 getroffene Entscheidung, die Ukraine mit der Aussicht auf den Membership Action Plan (MAP) an das Bündnis heranzuführen sowie das Recht der Ukraine, ihre Zukunft und Außenpolitik selbstverständlich unabhängig und ohne Einmischung von außen zu bestimmen. [116]

  Mittelmeer-Dialog und Israel

  Im Zuge der Ausweitung der Aktivitäten der NATO in den Mittelmeerraum, den Nahen und den Mittleren Osten sowie nach Zentralasien wurden eine Reihe von Gremien gegründet, die eine Zusammenarbeit zwischen NATO-Mitgliedern und ihren Partnerstaaten fördern sollten. Dazu gehört der Mittelmeer-Dialog , der 1994 gegründet wurde und dem neben den NATO-Mitgliedsländern sechs arabische Staaten und Israel angehören. [117]

  Wegen des Nahostkonflikts fordern Politiker vor allem aus den Vereinigten Staaten einen Beitritt Israels zur NATO, welcher nach ihrer Ansicht zum Frieden in der Region beitragen könnte. [118] Israel ist ein Major non-NATO ally der Vereinigten Staaten und möchte insbesondere die Beziehungen zur EU und zur NATO intensivieren. [119] Jedoch wollte Israel im Jahr 2005 noch nicht endgültig über einen Beitritt entscheiden. [120]

  Ende der Mitgliedschaft

  Nach Artikel 13 muss das Ende der Mitgliedschaft der Regierung der USA mitgeteilt werden, ein Jahr später ist die Kündigung rechtskräftig. „Nach zwanzigjähriger Geltungsdauer des Vertrags kann jede Partei aus dem Vertrag ausscheiden, und zwar ein Jahr, nachdem sie der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Kündigung mitgeteilt hat“. [121]

  Der Ausschluss eines Mitglieds ist im NATO-Vertrag nicht vorgesehen. Auch der Fall, dass ein Mitgliedstaat einen Angriffskrieg beginnt, ist in dem Vertrag nicht geregelt. Anwendbar ist in einem solchen Fall Art. 60 Abs. 3b der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVRK) vom 23. Mai 1969, wonach generell eine „erhebliche Verletzung“ eines Vertrags (hier: des NATO-Vertrags) zum Ausschluss des beschuldigten Vertragspartners führen kann. Dies betrifft im Fall des NATO-Vertrags insbesondere die Pflicht aller Vertragspartner, sich um eine friedliche Streitbeilegung zu bemühen. [122]

  Kritik an der NATO

  Demonstration während des NATO-Gipfeltreffens in Istanbul im Juni 2004

  Kritiker von Seiten der Friedensbewegung [123] weisen darauf hin, dass friedliche und gerechte Lösungen oder zumindest Kompromisse bei den vielen Konflikten und Interessengegensätzen nicht über Militärbündnisse und das Mittel Krieg , sondern nur durch Institutionen wie die Vereinten Nationen und die OSZE entstehen könnten. Sie sehen in der NATO ein militärisches Bündnis, welches wirtschaftliche und strategische Interessen des Westens, insbesondere der USA, absichern solle. [124]

  In der Zeitschrift IPG-Journal stimmte im Februar 2017 Jonathan Power, Kolumnist für die International Herald Tribune , Donald Trumps Ansicht zu, dass die NATO „obsolet“ sei. Das Bündnis könne die aktuellen Probleme Europas nicht lösen. Die NATO könne man nicht als Bündnis gleichwertiger Partner einstufen. „Im Fall der Ukraine sind ihr die Hände gebunden, und auch in der Flüchtlingskrise kann sie keinen Beitrag leisten. Sie kann nichts an aufkommenden Spannungen angesichts der knapp werdenden Wasservorräte im Nahen und Mittleren Osten ändern, die laut einer Studie der Europäischen Union zu erwarten sind und ernsthafte Konsequenzen für europäische Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen haben werden. Auch im Kampf gegen den Terror kann die NATO als Militärverband nicht viel ausrichten. Im Inland sieht sich jede Regierung individuell mit diesem Problem konfrontiert. Die Einsätze gegen Al-Qaida und den ‚Islamischen Staat' in Syrien und im Irak führen die USA, Großbritannien, Frankreich und Russland auf eigene Faust.“ [125]

  Siehe auch

  Literatur

  • Bastian Giegerich : Die NATO (= Elemente der Politik ). Springer VS, Wiesbaden 2012, ISBN 978-3-531-18409-8 .
  • Christian Greiner, Klaus A. Maier , Heinz Rebhan: Die NATO als Militärallianz. Strategie, Organisation und nukleare Kontrolle im Bündnis. 1949 bis 1959 (= Entstehung und Probleme des Atlantischen Bündnisses , Band 4). Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Bruno Thoß , Oldenbourg, München 2003, ISBN 3-486-56757-8 .
  • Gunther Hauser : Die NATO – Transformation, Aufgaben, Ziele . Lang, Frankfurt am Main [ua] 2008, ISBN 978-3-631-57367-9 .
  • Mary Ann Heiss, S. Victor Papacosma (Hrsg.): NATO and the Warsaw Pact – Intrabloc Conflicts . Kent State University Press, Kent 2008, ISBN 978-0-87338-936-5 (englisch).
  • Dieter Krüger: Am Abgrund? Das Zeitalter der Bündnisse: Nordatlantische Allianz und Warschauer Pakt 1947 bis 1991. Parzellers Buchverlag, Fulda 2013, ISBN 978-3-7900-0459-5 .
  • Heiko Reiter: Die neue Sicherheitsarchitektur der NATO. Vom Verteidigungsbündnis zur Interessengemeinschaft . In: KJ 2007, S. 124–143.
  • Lothar Schröter, Die NATO im Kalten Krieg 1949–1991, Zwei Bände, Berlin 2009, 1196 S.
  • Lennart Taschenbrecker: Die völkerrechtliche Bewertung der NATO-Einsätze seit dem Ende der Sowjetunion aus dem Blickwinkel des NATO-Vertrages , Berlin (Duncker & Humblot) 2020. ISBN 978-3-428-15860-7 . ISBN 3-428-15860-1 . ISBN 978-3-428-55860-5 .
  • Sascha Thamm: Institutionelle Reaktionen der NATO auf die Krisen des Bündnisses. Von der Gründung bis zum NATO-Doppelbeschluss . Der Andere Verlag, Osnabrück 2002, ISBN 3-936231-40-0 .
  • Johannes Varwick (Hrsg.): Die Beziehungen zwischen NATO und EU. Partnerschaft, Konkurrenz, Rivalität? Barbara Budrich, Leverkusen 2005, ISBN 3-938094-10-9 .

  Weblinks

  Wiktionary: NATO – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
  Commons : NATO – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

  Fußnoten

  1. Helmut Steuer: Jens Stoltenberg ist neuer Nato-Generalsekretär – Nachrichten Politik – Ausland – DIE WELT. Die Welt, 1. Oktober 2014, abgerufen am 1. Oktober 2014 .
  2. Appointment of Secretary General designate. NATO, 28. März 2014, abgerufen am 1. Oktober 2014 (englisch).
  3. Nato.int: Der Beitritt Deutschlands zur NATO – 50 Jahre danach , abgerufen am 8. August 2009.
  4. a b Truppenstärke der NATO vs. SOZ 2021. Abgerufen am 20. Februar 2021 .
  5. NATO's motto. In: NATO. 20. Oktober 2016, abgerufen am 7. Juni 2018 .
  6. NATO Headquarters Room 1
  7. Gaius Sallustius Crispus : De Catilinae coniuratione . 41 v. Chr. ( Online-Ausgabe [abgerufen am 7. Juni 2018]). , Kapitel 52, Satz 21
  8. Bundesministerium der Verteidigung: Die NATO – Allianz für Sicherheit und Werte .
  9. Peter Lauterbach: Die Nato und ihre Werte . welt.de. 31. März 2009.
  10. NORTH ATLANTIC MILITARY COMMITTEE DECISION ON MC14/1. (PDF) Abgerufen am 17. Juli 2018 .
  11. Heinz Rebhan: Aufbau und Organisation der Luftwaffe 1955 bis 1971. In: Bernd Lemke , Dieter Krüger , Heinz Rebhan ua (Hrsg.): Die Luftwaffe 1950 bis 1970. Konzeption, Aufbau, Integration. Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Band 2, München 2006, S. 561.
  12. www.bundesarchiv.de
  13. EG Paulus: Die Bundesrepublik ist Mitglied der NATO (Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 10. Mai 1955 via CVCE ).
  14. a b c d e Kai F. Hünemörder, Die Frühgeschichte der globalen Umweltkrise und die Formierung der deutschen Umweltpolitik (1950–1973) , Franz Steiner Verlag, 2004, ISBN 3-515-08188-7 .
  15. Lothar Rühl : Birst der Südost-Pfeiler? – Zwei Verbündete der Amerikaner sind wankend geworden , Die Zeit vom 23. August 1974.
  16. FAZ: Kollektiver Verteidigungsfall .
  17. Erklärung ( Memento vom 28. September 2007 im Internet Archive )
  18. siehe auch Lettische SSR , Litauische SSR , Estnische SSR .
  19. Operation OCEAN SHIELD. NATO, abgerufen am 8. Januar 2021 (englisch).
  20. Counter-piracy operations (Archived). NATO, 19. Dezember 2016, abgerufen am 8. Januar 2021 (englisch).
  21. Hannes Adomeit: Russische Militär- und Sicherheitspolitik in: Heiko Pleines, Hans-Henning Schröder (Hrsg.), Länderbericht Russland, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2010, ISBN 978-3-8389-0066-7 , S. 268f.
  22. Full text (PDF)
  23. der unabhängige Analyst Keir Giles ( CV ) betonte im Februar 2010, dass die NATO als militärische Gefahr (nicht Bedrohung ) bezeichnet werde: The Military Doctrine of the Russian Federation 2010 .
  24. Nato.int, Pressemeldung vom 20. November 2010. Abgerufen am 21. November 2010 .
  25. ALTBMD PO. ALTBMD Programme. NATO, 17. November 2011, archiviert vom Original am 13. Januar 2012 ; abgerufen am 1. Januar 2014 (englisch).
  26. Nato.int, Pressemeldung vom 20. November 2010, abgerufen am 21. November 2010 .
  27. FAZ , abgerufen am 28. Oktober 2011.
  28. Ayla Jean Yackley: Turkey says NATO is option to defend Syrian border. Reuters , abgerufen am 1. Februar 2013 .
  29. NATO: NATO support to Turkey: Background and timeline. Abgerufen am 1. Februar 2013 .
  30. NATO: Four Patriot batteries operational in Turkey. Abgerufen am 1. Februar 2013 .
  31. Felix F. Seidler: As the EU Crumbles, Only NATO Can Keep Europe Together. Royal United Services Institute , archiviert vom Original am 22. Juli 2013 ; abgerufen am 1. Februar 2013 .
  32. Tobias Armbrüster: Interview mit Jan van Aken. Deutschlandfunk , abgerufen am 1. Februar 2013 .
  33. www.nato.int: Readiness Action Plan .
  34. Statement by NATO Foreign Ministers , abgerufen am 1. April 2014.
  35. Pläne für Osteuropa verabschiedet: NATO schickt Tausende Soldaten , auf tagesschau.de vom 14. Juni 2016.
  36. Gipfelerklärung von Wales ( Memento vom 17. Oktober 2016 im Internet Archive ) S. 22 (PDF; 276 kB); veröffentlicht am 5. September 2014, abgerufen am 2. November 2016.
  37. Björn Müller: Das Rahmennationenkonzept. In: Bundeszentrale für politische Bildung . 2. Mai 2019, abgerufen am 30. Dezember 2020 .
  38. Warsaw Summit Communiqué: Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016. NATO, 3. August 2016, abgerufen am 19. Februar 2017 (englisch).
  39. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags: Kurzinformation: Zur Anwendung des NATO-Bündnisfalls im Konflikt zwischen der Türkei und dem „Islamischen Staat“ in Syrien . 16. Februar 2016.
  40. Kämpfe in Nordsyrien Die Sorge vor dem NATO-Bündnisfall . tagesschau.de. 14. Oktober 2019.
  41. Nordsyrien: 100.000 Menschen wegen türkischer Offensive auf der Flucht . zeit.de. 11. Oktober 2019.
  42. Türkei startet Bodenoffensive. tagesschau.de, 10. Oktober 2019.
  43. Trump teilt wieder aus – auch gegen Merkel . n-tv.de. 16. Januar 2017.
  44. Nato: Eine Wertegemeinschaft, kein Geschäft . zeit.de. 11. November 2016.
  45. Richard Herzinger: Der gefährlichste Antiamerikaner ist Donald Trump selbst . welt.de. 4. Juni 2017.
  46. Trump hält Nato nicht länger für obsolet . zeit.de. 13. April 2017.
  47. Merkel sieht Stellung der USA als Supermacht schwinden . sueddeutsche.de. 20. Juli 2018.
  48. Carsten Luther: Donald Trumps Ansprüche an die Nato . zeit.de. 8. Juli 2018.
  49. Florian Rötzer: US-Kongress will Nato-Austritt durch Donald Trump verhindern . heise.de. 25. Januar 2019.
  50. NATO2030. Abgerufen am 4. März 2021 .
  51. Auswärtiges Amt: NATO 2030: Geeint in ein neues Zeitalter. Analyse und Empfehlungen der vom NATO-Generalsekretär eingesetzten Reflexionsgruppe. Abgerufen am 4. März 2021 .
  52. Christian Mölling: Die Zwei-Prozent-Illusion der Nato . Stiftung Wissenschaft und Politik, August 2014.
  53. Alexander Lanoszka: Do Allies Really Free Ride? In: Survival, Volume 57, Number 3, (Juni-Juli 2015), S. 133–151.
  54. MC 14/3 (Final) (PDF; 186 kB) Overall Strategic Concept for the Defense of the North Atlantic Treaty Organization Area . NATO Strategy Documents 1949–1969. S. 345–370.
  55. Flexible Response- das Konzept der abgestuften Abschreckung .
  56. nato.int ( Memento vom 11. Oktober 2003 im Internet Archive )
  57. Otfried Nassauer : US-Atomwaffen in Deutschland und Europa , August 2007.
  58. Matthias Gebauer und John Goetz: Atomwaffen in Deutschland. USA haben Nuklear-Arsenal in Ramstein geräumt , Spiegel Online , abgerufen am 17. April 2021.
  59. Rebecca Johnson, Acronym Institute for Disarmament Policy: Zeit für ein atomwaffenfreies Europa ( Memento vom 12. Februar 2009 im Internet Archive ), April 2007.
  60. Hans M. Kristensen, Natural Resources Defense Council : US Nuclear Weapons Withdrawn From the United Kingdom , abgerufen am 26. Juni 2008.
  61. Rebecca Johnson, Nicola Butler, Stephen Pullinger, Acronym Institute for Disarmament Policy: Worse than irrelevant? British nuclear weapons in the 21st century (PDF; 998 kB), 2006.
  62. NATO: Alliance Maritime Strategy. Abgerufen am 23. April 2013 .
  63. Felix F. Seidler: Slowing Alliance – NATO's New Maritime Strategy and the Need for Reform. Royal United Services Institute , archiviert vom Original am 28. Juli 2013 ; abgerufen am 23. April 2013 .
  64. NATO Topics: The NATO Headquarters (englisch).
  65. NATO-Pomp und Zeremonien für Trump. Euronews, 24. Mai 2017, abgerufen am 26. Mai 2017 .
  66. Artikel 9
  67. NATO Organization: Who's who? (englisch).
  68. NATO Topics: Nuclear Planning Group (englisch).
  69. The Defence Planning Committee (Archived) (englisch).
  70. NATO Topics: The NATO Secretary General ( Memento vom 2. Juni 2006 im Internet Archive ) (englisch)
  71. NATO Topics: NATO Headquarters (englisch).
  72. Defence Expenditures of NATO Countries (2008–2015) (PDF; englisch).
  73. Secretary General's Annual Report 2017. (PDF) In: nato.int. S. 108–109 , abgerufen am 11. Juli 2018 (englisch).
  74. Frankreich: Rückkehr in die Nato , SZ.de vom 17. Mai 2010; abgerufen am 24. Juli 2016.
  75. Informationen des frz. Außenministeriums bzgl. NATO (englisch) ( Memento vom 29. Juni 2011 im Internet Archive ).
  76. diepresse.com 17. März 2009: Parlament segnet Frankreichs Rückkehr in die Nato ab .
  77. John C. Loulis: Papandreou's Foreign Policy , in: Foreign Affairs , Jg. 63 (1984), Nr. 2, S. 375–391.
  78. Kroatien und Albanien unterzeichnen Verträge. NATO wird um zwei Staaten erweitert ( Memento vom 14. Februar 2009 im Internet Archive ). Auf: tagesschau.de .
  79. Weg frei für NATO-Beitritt Kroatiens und Albaniens: Kroatien und Albanien steht nach Angaben der US-Regierung der Weg zur Aufnahme in die NATO frei. ( Memento vom 15. Oktober 2009 im Internet Archive )
  80. Vor Jubiläumsgipfel in Straßburg, Kehl und Baden-Baden. NATO nimmt Albanien und Kroatien auf ( Memento vom 3. April 2009 im Internet Archive ). Auf: tagesschau.de .
  81. Peter Mühlbauer: NATO lädt Montenegro zum Beitritt ein. Telepolis, 2. Dezember 2015.
  82. Athen blockiert Beitritt – NATO-Streit um Mazedonien .
  83. Nato bereitet Aufnahme Nordmazedoniens vor. In: Zeit Online . 2. Februar 2019, abgerufen am 17. Februar 2020 : „Die Mitgliedsländer des Militärbündnisses wollen am Mittwoch das Protokoll zur Aufnahme unterzeichnen, teilte Generalsekretär Jens Stoltenberg auf Twitter mit. „Am 6. Februar werden wir Geschichte schreiben.““
  84. North Macedonia joins NATO as 30th Ally NATO, nato.int, 27. März 2020, abgerufen 27. März 2020.
  85. Art. 5 Abs. 3 des Regelungsvertrags vom 12. September 1990 ( BGBl. II S. 1318).
  86. Kosovo-Mandat der Bundeswehr verlängert. Auswärtiges Amt , 9. Juni 2011, abgerufen am 9. Dezember 2012 .
  87. BVerfG-Urteil vom 22. November 2001 .
  88. Heinrich Brauss – Assistant Secretary General for Defence Policy and Planning. NATO, 16. Oktober 2013, abgerufen am 18. August 2019 (englisch).
  89. Matthias Kolb: Zuständig für Russland und Rüstungskontrolle. In: sueddeutsche.de. 24. Juli 2019, abgerufen am 12. Dezember 2019 .
  90. Bernd Riegert: NATO-Gipfel beschließt nur kleine neue Erweiterungsrunde. In: Deutsche Welle . 3. April 2008, abgerufen am 17. Februar 2020 : „Die NATO-Staats- und Regierungschefs beschlossen außerdem, mit Bosnien-Herzegowina und Montenegro intensive Gespräche zur Vorbereitung einer Mitgliedschaft zu beginnen.“
  91. Nato: Neuer Aktionsplan für Bosnien-Herzegowina. In: Hürriyet . 5. Dezember 2018, abgerufen am 17. Februar 2020 : „Die Außenminister der Bündnisstaaten eröffneten dem Balkanland am Mittwoch die Möglichkeit, den Aktionsplan zur Mitgliedschaft auszulösen.“
  92. Srbija je u ovom trenutku najjača vojna sila na zapadnom Balkanu .
  93. Šutanovac: NATO više nije neprijatelj ( Memento vom 8. Februar 2010 im Internet Archive ), Blic Online, 5. Februar 2010.
  94. Die euro-atlantischen Integrationen Serbiens ( Memento vom 26. Juli 2011 im Internet Archive ), glassrbije.org, 12. Februar 2009.
  95. Patriarch Irinej, Blic, 29. Januar 2010 Nema potrebe da zaziremo od Evropske unije .
  96. Serbia moves back to center stage , World Politics review, 19. November 2009.
  97. Aleksandar Kozunin, Botschafter der Russischen Föderation in Belgrad: NATO nije jedini put Srbije , in: Vecernje Novosti , 4. Februar 2010.
  98. Deutsche Welle (www.dw.com): Serbien auf dem Schachbrett der Mächtigen | DW | 13.06.2015. Abgerufen am 8. Februar 2021 (deutsch).
  99. Serbia's Decade Of Denial. Abgerufen am 8. Februar 2021 (englisch).
  100. Marija Mandić: Official Commemoration of the NATO Bombing of Serbia. A Case Study of the Fifteenth Anniversary . Hrsg.: Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (= Südosteuropa ). De Gruyter, Regensburg 2016, S.   460–481 ( sanu.ac.rs [PDF]).
  101. Агенције: Србија неће заборавити. Abgerufen am 8. Februar 2021 .
  102. RTS, Radio televizija Srbije, Radio Television of Serbia: Oбележавање Дана сећања на страдале у НАТО агресији. Abgerufen am 8. Februar 2021 .
  103. RTS, Radio televizija Srbije, Radio Television of Serbia: Деветнаеста годишњица НАТО бомбардовања. Abgerufen am 8. Februar 2021 .
  104. Вучић: Парада да буде 9. маја, а не на годишњицу агресије НАТО. Abgerufen am 8. Februar 2021 .
  105. WDR Europa Forum: Thaci bekräftigt, dass das Kosovo die Mitgliedschaft in der Europäischen Union wie auch der Nato anstrebt.
  106. Beitritt von Georgien und Ukraine. Nato droht neuer Streit , Süddeutsche Zeitung , abgerufen am 17. Mai 2010.
  107. Ukraine und Georgien dürfen vorerst nicht in Nato , Welt Online .
  108. Der militärische Alleingang – eine Illusion , Interview mit Sicherheitsexperte Spillmann, swissinfo.ch, 16. April 2010.
  109. „Österreich wäre noch immer willkommen“ , derStandard.at vom 2. April 2008.
  110. Finnen und Schweden denken über Nato-Beitritt nach .
  111. Finnland und Schweden diskutieren Nato-Beitritt , in: Berliner Morgenpost vom 1. September 2008.
  112. Punkt 23: Die NATO begrüßt die euro-atlantischen Bestrebungen der Ukraine und Georgiens, die dem Bündnis beitreten wollen. Wir kamen heute (sc. 4. April 2008) überein, dass diese Länder NATO-Mitglieder werden. Beide Staaten haben wertvolle Beiträge zu Bündnisoperationen geleistet. Wir begrüßen die demokratischen Reformen in der Ukraine und in Georgien und hoffen auf freie und faire Parlamentswahlen in Georgien im Mai. MAP -Status ist für die Ukraine und Georgien der nächste Schritt auf ihrem direkten Weg zur Mitgliedschaft. Heute machen wir deutlich, dass wir die MAP-Anträge dieser Länder unterstützen. Daher werden wir jetzt mit beiden in eine Phase intensiven Engagements auf hoher politischer Ebene eintreten, um die noch offenen Fragen im Zusammenhang mit ihren MAP-Anträgen zu lösen. Gipfel-Erklärung von Bukarest, 2. bis 4. April 2008 Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der Staats- und Regierungschefs ( Memento vom 1. Januar 2015 im Internet Archive ); MAP bedeutet Membership Action Plan, siehe Hannelore Crolly, Ukraine und Georgien dürfen vorerst nicht in Nato, Die Welt 1. Dezember 2008, vorige Anmerkung.
  113. Ukraine rückt von Nato-Mitgliedschaft ab , in: Rheinische Post vom 6. April 2010.
  114. Selenski bekräftigt in Brüssel den prowestlichen Kurs der Ukraine – Nato sagt weitere Unterstützung im Schwarzen Meer zu , in: Neue Zürcher Zeitung vom 4. Mai 2019.
  115. DER SPIEGEL: Nato geht noch engere Partnerschaft mit der Ukraine ein - DER SPIEGEL - Politik. Abgerufen am 12. Juni 2020 .
  116. NATO - News: Brussels Summit Communiqué issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 14 June 2021, 14-Jun.-2021
  117. Johannes Varwick : Die NATO. Vom Verteidigungsbündnis zur Weltpolizei? , München 2008, ISBN 978-3-406-56809-1 , S. 111ff.
  118. Israel in die Nato! .
  119. Israels Botschafter für Nato-Mitgliedschaft , in: Handelsblatt vom 31. Januar 2008.
  120. Israel sucht Nähe zu Nato und EU , in: Handelsblatt vom 26. Januar 2005.
  121. https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm?blnSublanguage=true&selectedLocale=de
  122. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags: Rechtliche Möglichkeiten des Ausschlusses eines NATO-Mitgliedstaates aus dem NATO-Bündnis . 25. Januar 2018. S. 7 f.
  123. Kritik an Nato-Gipfel aus der Friedensbewegung .
  124. Die Initiative “Nein zum Krieg – Nein zur NATO”
  125. Jonathan Power: Trump hat recht: Die NATO ist obsolet – Das Militärbündnis kann die aktuellen Probleme Europas nicht lösen. . IPG-Journal. 27. Februar 2017.

  Koordinaten: 50° 52′ 50″ N , 4° 25′ 20″ O