International Security Assistance Force

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

International Security Assistance Force
- ISAF -

ISAF-Logo.svg

ISAF -logo
aktiv 20. desember 2001 til 31. desember 2014
styrke 130 000 (2012) [1]
plassering Afghanistan Afghanistan Afghanistan
Slakter Krig i Afghanistan , krig mot terror
kommandør
Siste sjef forente stater forente stater John F. Campbell
insignier
Flagg Flagg for International Security Assistance Force.svg

Flagg for International Security Assistance Force (variant) .png

International Security Assistance Force (fra engelsk International Security Assistance Force, ISAF kort) var et sikkerhets- og gjenoppbyggingsoppdrag under NATO -Führung (fra 2003) i sammenheng med krigen i Afghanistan fra 2 001 til 2 014.

Listen ble laget på forespørsel fra deltakerne i den første Afghanistan -konferansen i 2001 til det internasjonale samfunnet og med godkjenning fra FNs sikkerhetsråd (resolusjon 1386 av 20. desember 2001). Oppdraget var ikke en fredsbevarende blå hjelm oppdrag, men en såkalt fredsopprett oppdrag under ansvar av de deltakende landene.

Denne artikkelen beskriver ikke den militære virksomheten (se Krig i Afghanistan siden 2001 , Kategori: Kamp i krigen i Afghanistan siden 2001 ). Det er også artikler som beskriver de enkelte nasjoners bidrag til krigen i Afghanistan. Disse artiklene og andre artikler om spesielle emner finnes i kategorien Krig i Afghanistan siden 2001, eller kan nås direkte via lenken.

18. juni 2013 returnerte ISAF ansvaret for sikkerheten til den afghanske regjeringen.

oppdrag

Mandatet var å støtte de foreløpige statsorganene i Afghanistan og deres etterfølgende institusjoner i å opprettholde sikkerheten i Afghanistan på en slik måte at både de afghanske statsorganene og personellet i FN og annet internasjonalt sivilt personell, spesielt de som er involvert i gjenoppbygging og humanitære oppgaver, ble utført, var i stand til å jobbe i et trygt miljø og å gi sikkerhetsstøtte ved utførelsen av andre oppgaver til støtte for "Bonn -avtalen". [2]

Målet med ISAF var derfor å støtte den valgte regjeringen i Afghanistan for å skape og opprettholde et trygt miljø i landet. Først og fremst bør rekonstruksjonen av Afghanistan, etableringen av demokratiske strukturer og den fritt valgte sentralstyrets selvsikkerhet fremmes. ISAF skulle opprinnelig operere helt atskilt fra Enduring Freedom -oppdraget. [3] ISAF fikk bruke alle midler, inkludert væpnet makt, hvis dette syntes nødvendig for å overholde resolusjon 1386 fra FNs sikkerhetsråd .

FN -mandatet har blitt utvidet flere ganger og innholdet er utvidet; det ble sist fornyet 12. oktober 2011 ved resolusjon 2011 fra FNs sikkerhetsråd. Mens ISAFs operasjonsområde opprinnelig bare utvidet seg til Kabul og området rundt, ble det gradvis utvidet til andre deler av landet mellom oktober 2003 og 28. september 2006.

ISAFs beskyttelsesstyrke hadde bare begrensede rettigheter overfor sivilbefolkningen; det vil si at hun bare fikk bistå de lokale myndighetene i kriminelle handlinger innenfor sivilbefolkningen. I prinsippet hadde hun rett til å forsvare seg ved trusler mot personell og materiell.

ISAF-troppene bør bevisst holde seg i bakgrunnen når det gjelder oppgaver som er tildelt de afghanske statsorganene og prøve å de-eskalere situasjonen. Bilkontroller, for eksempel, utføres rutinemessig bare av afghanske politienheter.

Det var et samarbeid med Operation Enduring Freedom. [4]

Sommeren 2008 og igjen høsten ba den allierte øverstkommanderende Europa Bantz J. Craddock det ledende nordatlantiske rådet i NATO om at ISAF også i fremtiden skulle bli autorisert til å bekjempe dyrking, behandling og handel med narkotika for å finansiere Taliban og andre opprørsgrupper for å trekke seg gjennom narkotikapenger, som sies å beløpe seg til rundt 100 millioner dollar i året. ISAF var klar over plasseringen av narkotikalaboratorier og leirer, men fikk ikke lov til å iverksette tiltak fordi dette er jobben til de afghanske politistyrkene. I følge Craddocks klarte de ikke å iverksette tiltak mot større legemiddelgrupper på minst to år. [5] I 2009 kunngjorde USA en endring i strategien, ifølge hvilken narkotikadyrking ikke lenger ble bekjempet. [6] Lisensen utstedt i slutten av 2008 for operasjoner mot legemiddellaboratorier og leirer ble midlertidig suspendert tidlig i 2009, men ble senere tilbake i kraft.

Utenfor ISAFs juridiske rammeverk var den juridiske situasjonen til ISAF -soldatene ikke klar, siden loven til de involverte nasjonene gjaldt ved bruk av skytevåpen for å avverge fare for deres eget liv eller for kameratene.

Da tyske soldater var på patrulje, ble det ikke brukt hjelmer i begynnelsen fordi de ikke ønsket å fremstå som en militær okkupasjonsmakt. I tillegg hadde soldatene i de to første kontingentene i den tyske beskyttelsesstyrken olivengrønne kamuflasjedrakter for ikke å forveksle med amerikanerne. For patruljer ble terrengkjøretøyet Wolf først og fremst valgt i stedet for den pansrede ATF Dingo. En bruk av skytevåpen fra tyske soldater i ISAF -oppdrag, for eksempel, ville ha blitt undersøkt av den tyske statsadvokatembetet for dets lovlighet. 19. mars 2010 bestemte den føderale påtalemyndigheten, som en del av den juridiske behandlingen av luftangrepet nær Kunduz , at Bundeswehr i Afghanistan var part i en ikke-internasjonal væpnet konflikt ( borgerkrig ). Følgelig gjaldt den internasjonale straffeloven , ikke den tyske straffeloven , først og fremst de tyske soldatene. [7]

En amerikansk soldat sikrer et sjekkpunkt i Kapisa, Afghanistan
FNs resolusjoner

historie

Beslutning om det første ISAF -mandatet

På den første Petersberg Afghanistan-konferansen bestemte afghanske representanter seg for en trinnvis plan for politisk overføring av ansvar med sikte på å redesigne Afghanistan politisk. En del av planen var å be FNs sikkerhetsråd om å godkjenne utplassering av en internasjonal sikkerhetsstyrke. Din oppgave bør være å sikre sikkerheten i byen og området rundt for den afghanske midlertidige regjeringen under Hamid Karzai og personellet i FNs støttemisjon i Afghanistan etter at militære enheter i United Front (eller Northern Alliance) har trukket seg ut av Kabul . På grunnlag av denne beslutningen og et brev fra utenriksministeren i den afghanske midlertidige regjeringen, Abdullah Abdullah, 19. desember 2001, vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1386 (2001) 20. desember 2001, om et mandat begrenset til seks måneder for å opprette en internasjonal sikkerhetsstøttestyrke i Afghanistan. [20] [21] [22]

"Som medlem av interimsadministrasjonen som er ansvarlig for utenrikssaker, vil jeg informere rådet om at med tanke på alle relevante hensyn kan en internasjonal sikkerhetsstyrke settes inn under kapittel VI eller VII i chartret."

"Som medlem av overgangsregjeringen som er ansvarlig for utenrikspolitikken, informerer jeg Sikkerhetsrådet, under hensyntagen til alle relevante hensyn, om at det kan opprettes en internasjonal sikkerhetsstyrke i samsvar med kapittel 6 eller 7 i FN -pakten."

- Abdullah Abdullah, utenriksminister for overgangsregjeringen i Afghanistan [23]

Resolusjon 1386 fastslo at ISAF ble opprettet under kapittel VII i FNs pakt . Dette tillot bruk av væpnet makt for å oppfylle resolusjonen.

4. januar 2002 ble det inngått en avtale mellom ISAF og den afghanske midlertidige regjeringen om detaljene i oppdraget. Dette definerer rettighetene og pliktene til begge avtalepartene. [24]

ISAF i Kabul

22. desember 2001 overtok ISAF under britisk ledelse i person av John McColl oppgaven med å sikre sikkerhet i Kabul og området rundt. Den avtalte tilbaketrekningen av tropper fra United Front viste seg å være vanskelig. Andre viktige oppgaver var å sikre Loja Jirga, som begynte 11. juni 2002, for å etablere overgangsregjeringen, og Loja Jirga, som begynte 14. desember 2003, for å diskutere og vedta en grunnlov for Afghanistan. Videre begynte etableringen av den afghanske nasjonale hæren som avtalt på den andre Afghanistan -konferansen. ISAF trente opptil 550 afghanere for den afghanske nasjonalgarden fra begynnelsen av mars til april 2002. [25] [26] Deretter overtok USA med sikte på å heve en 70 000-sterk hær. [27]

FNs sikkerhetsråd vedtok først hvert halvår og deretter årlig i resolusjoner om å forlenge ISAF -mandatet og ønsket velkommen en eller flere staters overtakelse til NATO overtok ISAF -kommandoen på permanent basis. Resolusjon 1413 [16] av 23. mai 2002 ønsket velkommen over kommandoen fra Storbritannia, mens resolusjon 1444 [15] av 27. november 2002 ga kontroll til Tyrkia 20. juni 2002 og deretter i fellesskap til Tyskland og Nederland . Det første tysk-nederlandske korpset, med Norbert van Heyst som ISAF-sjef, hadde ansvaret for ISAF.

Utenfor Kabul ble det gjentatte kamper mellom militser av ledere ved United Front, og det var derfor det flere ganger ble etterlyst en utvidelse av ISAF -mandatet utover Kabul, men ble avvist av den amerikanske regjeringen. I områdene utenfor Kabul, hovedsakelig sør og øst for Afghanistan, kjempet amerikanske amerikanere og afghanske krigere som ble ansatt av dem i utgangspunktet bare spredte Taliban- og al-Qaida- krigere. Fra sommeren 2003 angrep imidlertid Taliban igjen i noen provinser, og siden Irak -krigen begynte 20. mars 2003 forsvant også USAs motstand mot en utvidelse av ISAF -mandatet.

Forlengelse av mandatet utover Kabul

Virksomhetsområdet til ISAF ble gradvis utvidet til andre deler av landet etter resolusjonen i FNs resolusjon 1510 [14] av 13. oktober 2003. Dette ble innledet av et brev datert 10.10.2003 fra utenriksministeren i Afghanistan om hjelp fra ISAF-styrkene for områdene utenfor Kabul og et brev datert 06.10.2003 fra generalsekretæren i NATO for å få hjelp. Til tross for utvidelsen av mandatet utover Kabul, forble flere tusen ISAF -soldater, hovedsakelig franske og tyrkiske soldater, stasjonert i Kabul selv.

I oktober 2003 begynte etableringen eller overtakelsen av eksisterende militærbaser og de såkalte Provincial Reconstruction Teams (PRT) i de nordlige provinsene i Afghanistan. For eksempel inkluderte det tyske bidraget til krigen i Afghanistan overtakelsen av PRT etablert av amerikanerne i Kunduz . I Kunduz feltleir var det for eksempel østerrikske soldater fra 3. kontingent fra juli til oktober 2005, som var en del av det østerrikske oppdraget i Afghanistan . En annen veldig stor leir i nord er Camp Marmal nær den afghanske byen Mazar-e Sharif , der tusenvis av soldater fra et stort antall land var stasjonert fra september 2005. I 2005 overtok den såkalte fase II også ansvaret for det vestlige Afghanistan. Der er det italienske bidraget og det spanske bidraget til ISAF mest betydningsfulle. 31. juli 2006 utvidet ISAF sitt ansvarsområde gjennom trinn III sør for landet. For dette formålet vokste ISAF fra rundt 9 000 til 18 500 soldater. 28. september 2006 besluttet Nordatlantisk råd å utvide oppdraget til Øst -Afghanistan, trinn IV. En uavhengig regional kommando ble opprettet for provinsen Kabul 6. august 2006, og den multinasjonale brigaden i Kabul ble formelt oppløst. Siden 2006 endret kommandoen der mellom Tyrkia, Italia og Frankrike , bare for å bli overført til de afghanske sikkerhetsstyrkene i august 2008.

En av de viktige oppgavene til ISAF i denne fasen var sikkerhetsrelatert bistand i organisasjonen av presidentvalget som begynte 9. oktober 2004, som ble ønsket velkommen av FNs sikkerhetsråd med resolusjon 1536 [28] av 26. mars 2004.

Forenklet representasjon av bosettingsområdene til de største etniske gruppene, 1980

En annen oppgave var å forhindre militære konflikter mellom militsene til ledere i United Front, som ISAF lyktes med. På den annen side var det mindre vellykket med å beskytte innbyggerne i etniske enklaver, for eksempel de fra pashtunerne i Nord -Afghanistan, mot forflytning og lovløshet eller delvis juridisk tolkning av den lokale eller regionale administrasjonen.

"Noen kilometer bak Mazar-e Sharif er en Pashtun-enklave som ved første øyekast ikke på noen måte skiller seg fra de tadsjikiske landsbyene rundt. (Pashtun -samfunnssjefen er sitert): I provinsen Balkh har mange land ganske enkelt blitt tatt fra pashtunerne. Til tross for alle dokumenter og eierskap. Ingen kan forsvare seg mot dette tyveriet. "

- Marc Thörner : Deutschlandradio Kultur, 25. august 2010 [29]

Situasjonen sør og øst for Afghanistan var en annen, ettersom pashtunerne er den dominerende etniske gruppen her og Taliban begynte å komme tilbake fra de nærliggende pakistanske delene av landet over grensen til Afghanistan og sette opp våpenskuffer så tidlig som slutten av 2002. De første geriljaangrepene begynte tidlig i 2003 og snart trakk FN og mange hjelpeorganisasjoner seg fra sør. [30] I sør, i provinsene Helmand og Kandahar , betydde ansvaret fra ISAF sommeren 2006 umiddelbar gjennomføring av kampoperasjoner. For briternes deltakelse i krigen i Afghanistan betydde dette at de etter deres mindre farlige oppdrag i nord måtte føre de tyngste kampene i Helmand -provinsen. Canadas deltakelse i ISAF -operasjonen så lik ut, med kanadiere som dro direkte fra Kabul, fortsatt under mandatet til Operation Enduring Freedom , til Kandahar i august 2005. Andre stater sendte soldater mot sør med utvidelsen av ISAF, for eksempel det danske ISAF -bidraget i Helmand -provinsen sammen med britene eller det nederlandske og australske ISAF -bidraget i Uruzgan -provinsen.

Først ble bare noen av de amerikanske soldatene som fortsatt var tildelt Operation Enduring Freedom tildelt ISAF med utvidelsen av ISAF -oppdraget til Øst -Afghanistan. Siden ISAF -oppdraget i Sør -Afghanistan ikke var mulig uten militær støtte fra USA, ble de fleste av de amerikanske soldatene imidlertid gradvis plassert under mandatet til ISAF. Det tettere operative samarbeidet mellom ISAF og Operation Enduring Freedom ble nevnt for første gang med resolusjon 1659 [31] 15. februar 2006, allerede før ISAF hadde utvidet sitt ansvarsområde til sør i landet. 3. juni 2008 ble David D. McKiernan sjef for ISAF, og 6. oktober 2008 var han også sjef for nesten alle amerikanske soldater i Afghanistan .

Fra 2008/2009 overtok franske og polske soldater i samarbeid med amerikanske tropper sikkerhetsansvar for en provins hver i den USA-ledede regionale kommandoen øst. Fra 2010 deltok også georgiske kamptropper i Sør -Afghanistan.

Med resolusjon 1776 [32] av 19. september 2007 fordømte FNs sikkerhetsråd for første gang "angrepene på afghanske og internasjonale tropper, nemlig angrep med improviserte eksplosiver, selvmordsangrep og kidnappinger" [32] av "Taliban og andre ekstremister Grupper " [32] ble begått.

Ny amerikansk strategi for Afghanistan

Da det amerikanske presidentskapet endret seg fra George W. Bush til Barack Obama i januar 2009, ble en ny strategi [33] for krigen i Afghanistan utviklet. Selv om den amerikanske presidenten endret seg, ble forsvarssekretær Robert Gates, som hadde tiltrådt under Bush i november 2006, fortsatt i embetet. Han erstattet Donald Rumsfeld , som hadde sittet siden 2001.

Den afghanske krigen består av en offentlig kjent og hemmelig del, hvor USAs hemmelige militære aksjoner ikke utføres av soldater som er tildelt ISAF. 17. februar 2009 sendte Obama i utgangspunktet ytterligere 17 000 [34] soldater under ISAF -kommando til sør og øst til de 36 000 amerikanske soldatene (13 000 under ISAF -kommando) i Afghanistan, og 1. desember 2009 kunngjorde han ytterligere 30 000 amerikanske soldater -Soldater for 2010. I mai 2009 ble David D. McKiernan etterfulgt av Stanley A. McChrystal , som var sjef for USAs felles spesialoperasjonskommando under Irak -krigen .

Andre aspekter ved den nye strategien er det økte antallet og et endret opplæringskonsept for den afghanske nasjonalhæren og afghansk nasjonalpoliti , samt en annen tilnærming til den afghanske befolkningen. [33] Dette gjenspeiles også i resolusjon 1890 [9] fra FNs sikkerhetsråd 8. oktober 2009, der ISAF og de andre partnerne blant annet rådes til å "trene de afghanske nasjonale sikkerhetsstyrkene, gi dem veiledning og hjelpe dem med å overføre mer ansvar ”. [9] Den nye strategien var bitter for den afghanske befolkningen, ettersom antallet drepte sivile økte fra 2 118 [35] mennesker i 2008 til 2 777 mennesker i 2010. Imidlertid falt antallet sivile drept av den afghanske regjeringen og ISAF fra 39 prosent til 16 prosent. I 2010 drepte opprørerne 1 141 sivile med booby -feller og 462 sivile med målrettede drap. [36]

Med resolusjon 1917 [37] av 22. mars 2010 besluttet FNs sikkerhetsråd om samarbeid mellom ISAF og den nyopprettede høye sivile representanten [38] i NATO.

For å overlate ansvaret for sikkerheten i Afghanistan bestemte Afghanistan-konferansen 20. juli 2010 i Kabul det felles afghanske-NATO Inteqal-styret (JANIB; inteqāl betyr "overlevering" eller "overgang" i Dari og Pashto). Under ledelse av den afghanske regjeringen, ISAF og den høye sivile representanten, vil det bli tatt en beslutning om hvilke deler av landet som kan frigjøres fra ansvaret til ISAF. Målet er å redusere antall ISAF -soldater i disse områdene. Andre oppgaver inkluderer overlevering av ansvar for viktige afghanske institusjoner og funksjoner og flytting av PRT -oppgavene fra militæret. [39] Resolusjon 1943 [40] av 13. oktober 2010 var første gang FNs sikkerhetsråd adresserte den gradvise overleveringen av ansvaret for sikkerhet i Afghanistan til afghanske sikkerhetsstyrker. Overleveringen av ansvaret skal være ferdig våren 2013. [41]

Etterfølgeroppdrag

Etter slutten av kampoppdraget 31. desember 2014 begynte oppfølgingsoppdraget Resolute Support, bestående av 13 500 soldater, å tilby opplæring, råd og opplæring (Train Advise and Assist; TAA) for de afghanske sikkerhetsstyrkene. Dette skal vare til slutten av 2016. 30. september 2014 signerte den afghanske regjeringen den bilaterale sikkerhetsavtalen (BSA) med USA og NATO-AFG Status of Forces-avtalen. Avtalene regulerer offisielle status for utenlandske tropper i Afghanistan.

organisasjon

Etter at ISAF ble gitt mandat og opprettet i desember 2001, ble ISAF ledet av en eller flere nasjoner. 9. august 2003 påtok NATO seg ansvaret for ledelse, planlegging og støtte av ISAF -oppdraget gjennom et FN -mandat. ISAF ledes operasjonelt av det allierte kommandohovedkvarteret for den allierte styrken Brunssum ( JFC Brunssum ) i Nederland.

September 2008 ble ISAF -sjefen David D. McKiernan nominert til i tillegg å ta kommandoen over de amerikanske styrkene Afghanistan . De amerikanske styrkene Afghanistan ble inntil da ledet av regionkommandøren øst, en generalmajor for de amerikanske væpnede styrkene . [42]

Etter at general Stanley A. McChrystal tok kommandoen over ISAF og US Forces Afghanistan i 2009, ble ISAFs kommandostruktur endret. I juli 2009 overtok generalløytnant David M. Rodriguez stillingen som nestkommanderende for de amerikanske styrkene Afghanistan under kommando av McChrystal. I tillegg ble det opprettet et underordnet hovedkvarter under ISAFs hovedkvarter i NATOs kommandostruktur i oktober 2009. Det er et hovedkvarter på korpsnivå og tar for seg den "daglige virksomheten" til ISAF. Dette mellomnivået i kommandokjeden, som de amerikanske væpnede styrkene allerede har etablert på lignende måte med denmultinasjonale styrken Irak , er ment å avlaste ISAF-sjefen slik at han kan konsentrere seg om det strategiske nivået. Dette inkluderer dannelse og vedlikehold av relasjoner og koordinering med regjeringene i Afghanistan og Pakistan, frivillige organisasjoner og opplæring av de afghanske sikkerhetsstyrkene. Navnet på denne nye kommandoen er ISAF Joint Command (IJC).

Nasjoner involvert

Amerikanske soldater hilser til en lokal innbygger
Rumenske ISAF -soldater
Tyske soldater med ATF Dingo -kjøretøyer

I oktober 2009 deltok 43 nasjoner (NATO-land og ikke-NATO-land) med rundt 71 030 soldater, inkludert rundt 28 900 fra USA , i ISAF. EU leverte rundt 30 800 soldater, inkludert rundt 8 300 fra Storbritannia, 3380 fra Tyskland, 3160 fra Frankrike, 2800 fra Italia og 2000 fra Polen. (Per 22. oktober 2009)

I 2010 ble kvotene økt betydelig. I januar 2012 var 50 land involvert i ISAF med 129 895 soldater, inkludert 90 000 soldater fra USA.

Land Fra januar 2012 [43] Fra oktober 2014 [44]
Albania Albania Albania * 286 11
Armenia Armenia Armenia 126 121
Aserbajdsjan Aserbajdsjan Aserbajdsjan 94 94
Australia Australia Australia 1.550 271
Belgia Belgia Belgia * 520 55
Bosnia og Herzegovina Bosnia og Herzegovina Bosnia og Herzegovina 55 8.
Bulgaria Bulgaria Bulgaria * 604 320
Danmark Danmark Danmark * 750 149
Tyskland Tyskland Tyskland * 4715 1.707
Estland Estland Estland * 150 2
Finland Finland Finland * 156 90
Frankrike Frankrike Frankrike * 3.491 90
Georgia Georgia Georgia 1570 [45] 755
Hellas Hellas Hellas * 154 9
Island Island Island ** 4. 3
Irland Irland Irland * 7. 7.
Italia Italia Italia * 3.956 1400
Jordan Jordan Jordan 0 616
Canada Canada Canada * 510 [46] [47] [48] 0
Kroatia Kroatia Kroatia * 312 153
Latvia Latvia Latvia * 185 18.
Litauen Litauen Litauen * 237 72
Luxembourg Luxembourg Luxembourg * 11 1
Mongolia Mongolia Mongolia 114 40
Montenegro Montenegro Montenegro 39 25.
Nederland Nederland Nederland * 167 16
New Zealand New Zealand New Zealand 189 1
Norge Norge Norge * 487 58
Østerrike Østerrike Østerrike 3 3
Polen Polen Polen * 2.472 65
Portugal Portugal Portugal * 117 57
Romania Romania Romania * 1.876 317
Sverige Sverige Sverige 500 1. 3
Singapore Singapore Singapore 39 0
Slovakia Slovakia Slovakia * 330 12
Slovenia Slovenia Slovenia * 77 2
Spania Spania Spania * 1.502 181
Korea, Sør Sør-Korea Sør-Korea 350 0
Nord -Makedonia Nord -Makedonia Nord -Makedonia 163 152
Tonga Tonga Tonga 55 0
Tsjekkisk Republikk Tsjekkisk Republikk Tsjekkia * 626 227
Tyrkia Tyrkia Tyrkia * 1.846 367
Ukraina Ukraina Ukraina 23 14.
Ungarn Ungarn Ungarn * 412 84
forente stater forente stater USA * 90 000 24.050
De forente arabiske emirater De forente arabiske emirater De forente arabiske emirater 35 35
Storbritannia Storbritannia Storbritannia * 9 500 2.839
NATO -land 125,297 32 265
Ikke-NATO-land 4,598 2 247
Total 129 895 34 512
* NATO -land
(Kilde: NATO [43] )

guide

ISAFs ledelse i Afghanistan har blitt sikret av et NATO -hovedkvarter siden slutten av 2003:

 • ISAF I: Storbritannia, desember 2001 - juni 2002.
 • ISAF II: Tyrkia, juni 2002 - februar 2003.
 • ISAF III: Tyskland og Nederland, februar 2003.
 • ISAF IV: Tyskland, oktober 2003.
 • ISAF V: Canada, oktober 2003 - august 2004.
 • ISAF VI: Eurocorps , august 2004 - februar 2005
 • ISAF VII: Tyrkia (NRDC -T, NATO Rapid Deployable Corps ), februar 2005 - august 2005.
 • ISAF VIII: Italia (NRDC -IT, NATO Rapid Deployable Corps ) august 2005 - april 2006.
 • ISAF IX: Vereinigtes Königreich (ARRC, Allied Rapid Reaction Corps ), Mai 2006 – April 2007.
 • ISAF X–XII: Vereinigte Staaten, seit Mai 2007.

Bis zum 19. März 2002 lief der ISAF-Einsatz der Bundeswehr als Vorauskommando unter Führung des Kommandeurs des deutsch-niederländisch-dänisch-österreichischen Einsatzverbandes . Deren Kommandeur war Brigadegeneral Carl-Hubertus von Butler , der ab 19. März 2002 die Führung der Kabul Multinational Brigade (KMNB) übernahm. Er hatte diese Aufgabe bis zum 17. Juni 2002 inne.

Sein Nachfolger war Brigadegeneral Manfred Schlenker . Er führte die KMNB vom 17. Juni 2002 bis zum 17. Dezember 2002. Anschließend führte bis zum 17. Juli 2003 Brigadegeneral Werner Freers die KMNB.

Von den oben angegebenen Kommandeuren unterscheiden sich die Kommandeure der ISAF, die unter anderem die KMNB führen, aber auch andere Tätigkeiten haben. Diese Kommandeure der ISAF (COMISAF) waren/sind:

Nr. Name Nation Beginn der Berufung Ende der Berufung Führungskontingent
1 John McColl Vereinigtes Königreich 22. Dezember 2001 18. Juni 2002
2 Hilmi Akin Zorlu Türkei 18. Juni 2002 10. Februar 2003
3 Norbert van Heyst Deutschland/Niederlande 10. Februar 2003 10. August 2003 1. Deutsch-Niederländisches Korps
4 Götz Gliemeroth Deutschland 11. August 2003 9. Februar 2004 erstmals NATO-geführt/ Joint Headquarters Centre /Heidelberg
5 Rick Hillier Kanada 9. Februar 2004 7. August 2004
6 Jean-Louis Py Frankreich 7. August 2004 12. Februar 2005 Eurokorps
7 Ethem Erdagi Türkei 13. Februar 2005 4. August 2005 NATO Rapid Deployable Corps – Türkei (NRDC-T)
8 Mauro Del Vecchio Italien 5. August 2005 4. Mai 2006 NATO Rapid Deployable Corps – Italien (NRDC-I)
9 David J. Richards Vereinigtes Königreich 5. Mai 2006 4. Februar 2007 Allied Command Europe Rapid Reaction Corps
10 Dan K. McNeill Vereinigte Staaten 4. Februar 2007 3. Juni 2008 NATO und Combined Forces Command Afghanistan der US-Streitkräfte
11 David D. McKiernan Vereinigte Staaten 3. Juni 2008 15. Juni 2009 NATO und US Forces Afghanistan
12 Stanley A. McChrystal Vereinigte Staaten 15. Juni 2009 23. Juni 2010 NATO und US Forces Afghanistan
Interim Nicholas R. Parker Vereinigtes Königreich 23. Juni 2010 4. Juli 2010 Deputy commander of ISAF
13 David H. Petraeus Vereinigte Staaten 4. Juli 2010 18. Juli 2011 NATO und US Forces Afghanistan
14 John R. Allen Vereinigte Staaten 18. Juli 2011 10. Februar 2013 NATO und US Forces Afghanistan
15 Joseph F. Dunford Vereinigte Staaten 10. Februar 2013 26. August 2014 NATO und US Forces Afghanistan
16 John F. Campbell Vereinigte Staaten 26. August 2014 31. Dezember 2014 NATO und US Forces Afghanistan

Struktur

Führungsnationen der Wiederaufbauteams (PRT) und Regional Commands (Stand: 2007)

Dem Befehlshaber ISAF stehen unterschiedliche Truppenelemente in Afghanistan zur Verfügung:

 • Das ISAF-Hauptquartier (ISAF HQ) befindet sich in der afghanischen Hauptstadt Kabul und dient als operatives Kommando für die gesamte Mission. Mehr als 600 Soldaten aus 28 Nationen (Stand: Januar 2006) dienen hier. ISAF HQ und seine untergeordneten Einheiten arbeiten eng mit der afghanischen Regierung zusammen und koordinieren ihre Tätigkeiten mit Organisationen wie der UN-Mission UNAMA , Internationalen Organisationen und verschiedenen Nichtregierungsorganisationen . Von hier aus findet enge Abstimmung mit dem CFC-A ( Combined Forces Command – Afghanistan ) statt, welches die Operation „Enduring Freedom“ (OEF) in Afghanistan führt.
 • Zurzeit gibt es 26 Provincial Reconstruction Teams (PRT). Sie stellen das Haupttruppenelement von ISAF in den einzelnen Provinzen des Landes dar. Sie sind so angelegt, dass sie sowohl militärische Zusammenarbeit mit der Provinzregierung leisten, als auch als Fokus der internationalen Gemeinschaft dienen, um in den verschiedenen Regionen die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Gleichfalls wirken sie als ein weiterer Faktor, um der Autorität der Zentralregierung Vorschub zu leisten.
 • Um die Bemühungen der PRTs regional besser koordinieren zu können, sind fünf so genannte Regional Command s (RC) eingerichtet worden (vormals RAC – Regional Area Coordinator ). Sie managen Logistik und kontrollieren die Kommandostruktur:
  • RC-Nord (RC North) in Masar-e Scharif ist zuständig für die PRTs in Maimana, Pol-e Chomri , Masar-e Scharif, Kundus und Faisabad. Im August 2010 wurde im Rahmen des Partnering -Konzepts von der Bundeswehr ein „ Ausbildungs- und Schutzbataillon (ASB) Kundus“ aufgestellt, das unter dem direkten Kommando des Regional Command North (RC North) steht. Diese Manövereinheit ist nicht mehr ausschließlich im PRT Kundus gebunden.
  • RC-West in Herat ist verantwortlich für die PRTs in Farah, Chagcharan, Qaleh-ye-Now und Herat.
  • RC-Süd (RC South) in Kandahar deckt die Verantwortungsbereiche der PRTs Kandahar, Qalat, Tarin Kowt and Lashkar Gah ab.
  • RC-Hauptstadt (RC Capital), vormals Kabul Multinational Brigade genannt, sind die taktischen Truppen zusammengefasst, die für die Sicherheitsunterstützung in und um Kabul (einschließlich des Flughafens) verantwortlich sind. Hauptelemente sind drei multinationalen Battle Groups , die Patrouillen durchführen, häufig gemeinsam mit den afghanischen Streitkräften oder der afghanischen Polizei.
  • RC-Ost (RC East) in Bagram für die PRTs im Osten und Südosten des Landes.
 • Daneben bestehen noch Forward Support Bases (FSB), die als logistische Basen dienen. Sie können beispielsweise medizinische Evakuierung sicherstellen und verbessern so die Sicherheitssituation der PRTS. FSBs wurden im nordafghanischen Masar-e Scharif, im westlichen Herat und südlichen Kandahar angesiedelt.
 • Die so genannte Air Task Force (ATF) ist verantwortlich für Planung und Durchführung von allen Operationen und Bewegungen der ISAF-Luftstreitkräfte in Afghanistan. ATF koordiniert den Luftraum und arbeitet mit der afghanischen zivilen Luftfahrt zusammen. Einer der wichtigsten Flughäfen für ISAF ist der Kabul International Airport (KAIA).

Chronik

2001

Am 22. Dezember 2001 nahm die ISAF unter britischem Oberkommando ihre Arbeit in Kabul auf; die erste Amtshandlung war die Bewachung der Amtseinführung der Übergangsregierung. Zuvor hatte als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 am 7. Oktober 2001 unter Führung der USA die Operation Enduring Freedom begonnen. In den nächsten Jahren liefen in unterschiedlicher Überschneidung beide Interventionen gleichzeitig. Am 22. Dezember 2001 wurde erstmals der ISAF-Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan vom Deutschen Bundestag beschlossen.

2002

Der eigentliche Stationierungsvertrag zwischen der Übergangsregierung und dem damals leitenden General der ISAF wurde am 4. Januar 2002 geschlossen.

2003

Am 26. Mai 2003 sterben beim Absturz eines Flugzeuges in der Türkei die Besatzung und alle 62 spanische ISAF-Soldaten, die von Afghanistan in ihre Heimat zurückfliegen wollten.

Nach langer Diskussion wurde im Dezember 2003 der ISAF-Einsatz der Bundeswehr auf die Stadt Kundus ausgedehnt.

2004

Flagge auf deutschen ISAF-Fahrzeugen – die Beschriftung bedeutet Ālmān , „Deutschland“

Seit etwa 10. Juni 2004 wurden Diskussionen geführt, den Einsatz der Bundeswehr auf die Stadt und Provinz Feyzabad auszudehnen, personell bedeutete dies eine Aufstockung der Kontingente um rund 150 Soldaten unter Teilnahme von niederländischen Einheiten.

Im September 2004 wurde in Feyzabad ebenfalls ein Provincial Reconstruction Team (PRT) aufgestellt. Im Januar 2005 erfolgte der Umzug aus der Neustadt von Feyzabad in das neue Feldlager „Camp Feyzabad“ am Flugfeld. Seit 2004 hat Polen 1.500 ISAF-Soldaten nach Afghanistan geschickt. Diese Zahlen wurde durch Aufstockungen nochmals erhöht auf etwa 2.500 Soldaten. Seit Januar 2005 beteiligt sich Dänemark mit 40 Soldaten und seit März 2005 die Tschechische Republik ebenfalls mit 40 Soldaten am PRT.

Nach einer Übergangsphase ist in Masar-e Scharif das Regional Command North (Anfangs als „ Regional Area Command “ bezeichnet) stationiert, das diverse Aufbauteams koordiniert.

Zu den Präsidentschaftswahlen am 9. Oktober 2004 und den Wahlen zu Parlament und Provinzregierungen im September 2005 wurden Unterstützungstruppen der NATO nach Afghanistan gesendet, um der verschärften Sicherheitslage gerecht zu werden.

2005

Am 10. Februar 2005 kündigte die NATO die Ausdehnung ihrer Operationen in den Westen Afghanistans an. Beginnend am 31. Mai 2005 wurde durch die Errichtung zusätzlicher von zwei Provincial Construction Teams in Herat und Farah sowie einer Forward Operating Base in Herat das Operationsgebiet von ISAF auf etwa 50 % des Territoriums Afghanistans erweitert.

Bei einer Sondersitzung am 28. September 2005 beschlossen Bundestag und Kabinett mit großer Mehrheit die Ausweitung des Mandats, wodurch die Anzahl auf 3000 Soldaten erhöht sowie die Einsatzdauer um ein Jahr bis zum 13. Oktober 2006 verlängert wurde. Dadurch stellte die Bundesrepublik Deutschland bis Juli 2006 das größte Truppenkontingent der ISAF.

Camp Marmal in Masar-e Scharif

Mit der neuen Verteilung der Verantwortlichkeiten der PRTs begann die Bundeswehr ab Dezember 2005 damit, in Masar-e Scharif das neue Lager Camp Marmal einzurichten.

2006

Am 22. März 2006 wurde in Kabul das Kommando über das deutsche Einsatzkontingent der ISAF in Afghanistan durch den Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant Karlheinz Viereck , von Brigadegeneral Achim Lidsba an Brigadegeneral Christof Munzlinger übergeben.

Brigadegeneral Christof Munzlinger gab das Kommando über die deutschen Soldaten Anfang Juli 2006 bei einer feierlichen Zeremonie im nordafghanischen Masar-e-Scharif an Brigadegeneral Markus Kneip ab. Kneip befehligte seit dem 1. Juni die Internationale Schutztruppe ISAF in ganz Nordafghanistan. Ende Dezember erfolgte dann die feierliche Übergabe an seinen Nachfolger Brigadegeneral Volker Barth.

Der Sommer 2006 war gekennzeichnet durch eine Großoffensive im Rahmen der Operation Enduring Freedom (OEF) durch amerikanische und britische Streitkräfte gegen mutmaßliche Taliban - und Al-Qaida -Kämpfer im Süden Afghanistans. Mittlerweile wurden auch Bundeswehrsoldaten im bisher eher ruhigen Norden regelmäßig angegriffen. Dabei wurde deutlich, dass die Angreifer nicht zwischen Soldaten der ISAF-Schutztruppe und der Anti-Terror-Operation Enduring Freedom unterscheiden. Durch verstärkte Selbstschutzmaßnahmen der ISAF-Kräfte wurden va die Arbeit der ISAF-Wiederaufbau-Teams im Lande und der dazu notwendige Kontakt zur Bevölkerung massiv erschwert.

31. Juli 2006: Die ISAF übernahm das Kommando im Süden Afghanistans.

Am 28. September 2006 stimmte der Bundestag einem Antrag der Bundesregierung auf Verlängerung um ein weiteres Jahr zu. Das Mandat ermöglicht deutschen Soldaten gleichfalls die Bewegung in Gesamt-Afghanistan, wenn dies für den Auftrag im Rahmen der ISAF-Operation notwendig ist.

Am 5. Oktober 2006 wurde die letzte Phase der Erweiterung des ISAF-Operationsgebiets mit der Übernahme der Verantwortung für den Osten des Landes und der Unterstellung der dortigen überwiegend US-amerikanischen Truppenteile unter ISAF abgeschlossen.

2007

Niederländische Panzerhaubitze 2000 beim Beschuss von Talibanstellungen, 16. Juni 2007

Am 9. März 2007 stimmte der Deutsche Bundestag dem Antrag der Bundesregierung zu, sechs Aufklärungsflugzeuge vom Typ Tornado zur Unterstützung der Friedensmission in Afghanistan zu entsenden. Die Tornados sollen Luftbilder aus ganz Afghanistan für ISAF liefern. [49]

28. April 2007: Knapp zwei Wochen nach Beginn der Aufklärungsflüge der sechs Bundeswehr-Tornados in Afghanistan knickte bei der Landung einer Maschine das Bugrad ein. [50]

Oktober 2007 Operation Harekate Yolo : Unter deutschem Kommando und Beteiligung wird gemeinsam mit der afghanischen Armee, Norwegen und einigen anderen kleineren Kontingenten die erste große Operation zur Bekämpfung von Aufständischen im Norden Afghanistans unternommen.

2008

Januar 2008: Die NATO fordert beim Bundesverteidigungsministerium einen deutschen Kampfverband für Nordafghanistan an, der ab Sommer 2008 die seit Anfang 2006 von Norwegen gestellten, rund 240 Soldaten einer schnellen Eingreiftruppe (Quick Reaction Force/QRF) ersetzen soll. [51] Teile der Panzerbrigade 21 werden diese Kräfte stellen. Die QRF soll aus circa 205 Soldaten bestehen und mit geschützten Transportfahrzeugen Dingo 2 , Wolf und dem Schützenpanzer Marder 1A5 ausgerüstet werden. [52] [53]

Am 13. Juni 2008 stürmten die Taliban ein Gefängnis in Kandahar und befreiten sämtliche Insassen; etwa 1.150 mutmaßliche Extremisten, darunter ungefähr 400 Taliban. [54]

2009

Im August 2009 genehmigte die NATO den US-Vorschlag eines nachgeordneten Hauptquartiers unter dem ISAF-Hauptquartier, das ISAF Joint Command (IJC). Es handelt sich dabei um ein taktisches Hauptquartier, welches sich mit dem „Tagesgeschäft“ der ISAF befassen soll. Diese Zwischenebene in der Kommandokette, die die US-Streitkräfte bereits in ähnlicher Weise bei der Multi-National Force Iraq etabliert haben, soll den ISAF-Kommandeur entlasten, sodass dieser sich auf die operative und strategische Ebene konzentrieren kann. Dazu gehören die Bildung und Pflege von Beziehungen und Koordinierung mit den Regierungen von Afghanistan und Pakistan , Nicht-Regierungsorganisationen sowie die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte. Der Kommandeur des IJC ist der US-amerikanische Lieutenant General David M. Rodriguez , der bereits seit dem Sommer 2009 als Stellvertreter von General McChrystal innerhalb der US-Kommandokette der US Forces Afghanistan , dem regionalen Kommando aller US-Streitkräfte in Afghanistan, agiert. [55]

Am 4. September kam es zum umstrittenen Luftangriff bei Kundus , bei dem bis zu 142 Menschen starben.

2010

Dänischer und US-Soldat im Camp Warehouse

Am 28. Januar 2010 fand in London die Afghanistan-Konferenz 2010 statt.

Wie in London vereinbart fand am 20. Juli 2010 in Kabul eine Folgekonferenz statt. Dies war seit 1970 die erste bedeutsame internationale Konferenz in Afghanistan. Auf Einladung der afghanischen Regierung nahmen 70 Delegationen, darunter 39 Außenminister und 10 Leiter internationaler Organisationen einschließlich der Generalsekretäre der Vereinten Nationen und der NATO teil. Die Konferenz wurde einschließlich des umfangreichen Sicherheitskonzepts von der afghanischen Regierung und ihren Sicherheitskräften federführend in enger Zusammenarbeit mit ISAF vorbereitet und durchgeführt. Sie war somit sichtbarer Ausdruck afghanischer Souveränität und ein Nachweis der deutlich gesteigerten Wirksamkeit der afghanischen Sicherheitskräfte. Als Ergebnis der Kabul-Konferenz wurde ein Fahrplan für die Zukunft des Landes beschlossen, der die Schaffung leistungsfähigerer afghanischer Institutionen und die weitere Hilfe durch die internationale Gemeinschaft umfasst. Die afghanische Regierung verpflichtete sich bei dieser Konferenz, das Leben aller Afghanen durch die Verbesserung öffentlicher und staatlicher Leistungen, die Schaffung von Recht und Ordnung, die Bekämpfung von Korruption und die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung zu verbessern. Die afghanischen Sicherheitskräfte sollen bis Ende 2014 in der Lage sein, in allen Teilen des Landes Sicherheitsoperationen führen zu können. Gleichzeitig wurde ein Mechanismus zwischen der afghanischen Regierung und der NATO vereinbart, mit Hilfe dessen die Übergabe von Sicherheitsverantwortung an die Afghanen erfolgen soll ( Transition/Inteqal ), vereinbart.[56]

2011

Aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Kandahar sind 541 Taliban, darunter 106 Taliban-Kommandeure, durch einen 360 Meter langen Tunnel geflohen. Aus demselben Gefängnis sind im Jahr 2008 schon einmal mehr als 1000 Häftlinge geflohen. [57]

Am 6. August 2011 wurde ein Chinook - Transporthubschrauber mit 8 Afghanischen und 30 US-Soldaten, davon 22 Navy Seals , von den Taliban abgeschossen. [58] [59] Mit welchem Waffentyp der Abschuss erfolgte, ist nicht sicher geklärt. [60] [61]

2012

Im August 2012 wurde beschlossen, dass ISAF-Truppen immer geladene Waffen tragen müssen. [62]

2013

Am 21. September 2013 werden in Paktia in Afghanistan von einem unbekannten Angreifer in Armeekleidung drei Soldaten der internationalen Schutztruppe ermordet und ein weiterer Bundeswehr-Soldat leicht verletzt. [63]

Am 3. November 2013 wird bei einem Anschlag auf einen Kontrollpunkt im Dehrawod-Distrikt in der Provinz Urusgan ein ISAF-Mitglied getötet. [64]

Ausrüstung

Die Versorgung der deutschen Soldaten sowie zum Teil anderer Nationen erfolgt durch angemietete Großraumtransportflugzeuge vom Typ Antonow An-124 und Iljuschin Il-76 von den Flughäfen Leipzig/Halle und Trollenhagen [65] [66] [67] aus direkt nach Masar-e Scharif sowie über einen Luftwaffenstützpunkt in Termez ( Usbekistan ), auf dem auch eine Einheit der Bundeswehr stationiert ist. Ein französischer Luftwaffenstützpunkt befindet sich in Duschanbe (Tadschikistan). Die Bundeswehr versorgt von Termez aus durch regelmäßige Flüge mit Transall -Flugzeugen sowohl die verschiedensten Feldlager in Kabul (z. B. das Camp Warehouse ) als auch die Stützpunkte der PRT-Teams in Kundus, während Feyzabad aufgrund der durch die für die Transall ungeeigneten Landebahn des Feyzabad International Airports FIA nur mit C130-Hercules angeflogen wird. Insgesamt erreichte die Luftwaffe mit der Transall im Jahr 2008 gut 45 % Anteil an allen Transportflugstunden in Afghanistan. [68]

Die Kosten des Bundeswehreinsatzes für die Mission sollen 8,8 Mrd. Euro betragen haben. [69]

Literatur

Weblinks

Commons : International Security Assistance Force – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikinews: ISAF – in den Nachrichten

Einzelnachweise

 1. Matt Spetalnick, Missy Ryan: NATO sets "irreversible" but risky course to end Afghan war. Reuters, 21. Mai 2012, abgerufen am 10. Januar 2021 (englisch).
 2. Antrag der Bundesregierung auf Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an dem Einsatz der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan unter Führung der NATO auf Grundlage der Resolutionen 1386 (2001) vom 20. Dezember 2001, 1413 (2002) vom 23. Mai 2002, 1444 (2002) vom 27. November 2002, 1510 (2003) vom 13. Oktober 2003 und 1563 (2004) vom 17. September 2004 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, BT-Drs. 15/3710
 3. Afghanistan-Mission der Bundeswehr erweitert: Parlament für „Tornado“-Einsatz . Tagesschau .de, 9. März 2007.
 4. IMI : Afghanistan: die deutsche Rolle . (PDF; 612 kB) Oktober 2007
 5. Janes Defense Weekly , 15. Oktober 2008, S. 19.
 6. Drogenanbau in Afghanistan. n-tv, 27. Juni 2009, abgerufen am 24. März 2012 .
 7. KUNDUZ-AFFÄRE: Guttenberg in der Klemme ( Memento vom 5. September 2012 im Webarchiv archive.today )
 8. Resolution 1943 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 53 kB)
 9. a b c Resolution 1890 (PDF; 511 kB) des UN-Sicherheitsrates
 10. Resolution 1833 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 38 kB)
 11. Resolution 1776 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 499 kB)
 12. Resolution 1623 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 1,63 MB)
 13. Resolution 1563 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 2,14 MB)
 14. a b Resolution 1510 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 1,88 MB)
 15. a b Resolution 1444 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 1,80 MB)
 16. a b Resolution 1413 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 2,71 MB)
 17. Resolution 1378 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 2,71 MB)
 18. Resolution 1363 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 2,71 MB)
 19. Resolution 1333 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 1,53 MB)
 20. Antrag der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag auf der Grundlage des Kabinettsbeschlusses vom 21. Dezember 2001 (PDF; 17 kB)
 21. NATO: Resolution 1386 (2001) (PDF; 103 kB)
 22. UN: Resolution 1386 (2001) (deutsch) (PDF; 33 kB)
 23. Security Council 2001 document (S-2001–1223) – Letter dated 19 December 2001 from the Permanent Representative of Afghanistan to the United Nations addressed to the President of the Security Council. ( Memento vom 21. November 2011 im Internet Archive ; PDF; 92 kB) undemocracy.com
 24. Military Technical Agreement – Between the International Security Assistance Force (ISAF) and the Interim Administration of Afghanistan (PDF; 694 kB) Webarchiv nationalarchives.gov.uk
 25. Brookings: Building an Afghan National Guard, Januar 2002
 26. Ravi Rikhye: Afghan National Army. ( Memento vom 11. Januar 2012 im Internet Archive ) Oktober 2003.
 27. Decree of the President of the Islamic Transitional State of Afghanistan on the Afghan National Army, issued on 1 December 2002. (PDF; 20 kB) UNRIC.org
 28. Resolution 1536 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 2,0 MB)
 29. Der Krieg hinter dem Krieg . Deutschlandradio Kultur
 30. Ahmed Rashid: Sturz ins Chaos: Afghanistan, Pakistan und die Rückkehr der Taliban. S. 137–140, ISBN 978-3-942377-00-3 .
 31. Resolution 1659 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 1,7 MB)
 32. a b c Resolution 1776 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 511 kB)
 33. a b Commander's Initial Assessment – 30. August 2009 (PDF; 1,7 MB) washingtonpost.com
 34. Helene Cooper: Putting Stamp on Afghan War, Obama Will Send 17,000 Troops . In: The New York Times , 17. Februar 2009; abgerufen am 7. Oktober 2010
 35. UNAMA: Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict, 2008 ( Memento vom 25. August 2009 im Internet Archive ) (PDF; 636 kB)
 36. UNAMA: Annual Report 2010 on Protection of Civilians in Armed Conflict ( Memento vom 4. September 2011 im Internet Archive ) (PDF; 538 kB)
 37. Resolution 1917 ( Memento vom 11. November 2011 im Internet Archive ) des UN-Sicherheitsrates
 38. Nato will einen Zivilbeauftragten . Welt Online
 39. Backgrounder – Transition (PDF; 119 kB) NATO
 40. Resolution 1943 des UN-Sicherheitsrates (PDF; 548 kB)
 41. Amerikas Streitkräfte ab Frühjahr in Unterstützerrolle . FAZ , 11. Januar 2013
 42. General Officer Announcement . United States, Department of Defense, 9. September 2008.
 43. a b ISAF Troop Contribution Placement, 9. Januar 2012 (PDF; 2,0 MB)
 44. Progress Toward Security and Stability in Afghanistan. ( Memento vom 2. November 2014 im Internet Archive ) Department of Defense Report, Oktober 2014 (PDF; 1,3 MB)
 45. Georgian soldiers killed in Afghanistan attack . BBC
 46. Canada Afghan mission ‚ends 2011' . BBC.co.uk
 47. Harper Says 2011 ‚end date' for Afghanistan mission (veraltet). CBC.ca
 48. Canada won't rethink 2011 Afghanistan pullout after Obama win: Cannon. ( Memento vom 31. Januar 2009 im Internet Archive ) In: CBC News , 5. November 2008.
 49. Das 20.000 Bild für die ISAF bereitgestellt . Luftwaffe.de, 28. April 2009.
 50. Afghanistan: Bundeswehr-Tornado verunglückt . Focus.de, 28. April 2007.
 51. Nato bittet um Eingreiftruppe für Afghanistan . Zeit Online , dpa, Reuters, 29. Januar 2008.
 52. Panzerbrigade 21 stellt ab Sommer QRF-Einheit für Afghanistan . NGO Online
 53. Schützen – Helfen – Vermitteln – Kämpfen: Die deutsche Quick Reaction Force stellt sich vor . DeutschesHeer.de, 19. März 2008.
 54. Taliban stürmen Gefängnis in Kandahar. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Spiegel Online . 13. Juni 2008, archiviert vom Original am 27. August 2008 ; abgerufen am 23. April 2010 .
 55. NATO Approves Intermediate Headquarters for Afghanistan . United States – Department of Defense, 14. August 2009.
 56. Kabul International Conference on Afghanistan Communiqué (PDF; 119 kB) 20. Juli 2010
 57. Hunderte fliehen aus Gefängnis in Kandahar. Süddeutsche Zeitung, 25. April 2011, abgerufen am 26. März 2012 .
 58. US-Hubschrauber in Afghanistan abgeschossen. Telepolis, 6. August 2011, abgerufen am 26. März 2012 .
 59. Copter Downed by Taliban Fire; Elite US Unit Among Dead. The New York Times, 6. August 2011, abgerufen am 26. März 2012 (englisch).
 60. Chinook down. Frankfurter Allgemeine Blogs, 8. August 2011, abgerufen am 26. März 2012 .
 61. Taliban schießen US-Hubschrauber ab - viele Tote. Spiegel Online, 6. August 2011, abgerufen am 26. März 2012 .
 62. ISAF-Truppen müssen jetzt immer geladene Waffen tragen. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 6. April 2015 ; abgerufen am 13. Januar 2015 .
 63. Drei ISAF-Soldaten bei Insider-Angriff in Afghanistan getötet. ( Memento vom 25. September 2013 im Internet Archive ) In: Greenpeace Magazin . 21. September 2013.
 64. Officials: 1 NATO service member, 2 police officers killed by small-arms fire in Afghanistan . ( Memento vom 4. November 2013 im Webarchiv archive.today ) Washington Post , 3. November 2013.
 65. NATO's Afghan Drawdown Poses Logistics Challenges
 66. Letzte Flüge von Trollenhagen nach Afghanistan . Luftwaffe.de
 67. Mobility Compendium
 68. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Paul Schäfer (Köln), Heike Hänsel, Katrin Kunert, weiterer Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE. – BT-Drs. 16/1759
 69. 200 Mercedes verschrottet: Isaf-Mission kostet fast neun Milliarden. n-tv.de, 20. März 2015