Dette er en utmerket artikkel som er verdt å lese.

Kinesiske språk

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Det kinesiske eller sinittiske språket ( kinesisk 漢語/ 汉语, Pinyin Hànyǔ ) danner en av de to hovedgrenene i den kinesisk- tibetanske språkfamilien , den andre primærgrenen er de tibetansk-burmanske språkene . Kinesiske språk snakkes av omtrent 1,3 milliarder mennesker i dag, hvorav de fleste bor i Folkerepublikken Kina og Republikken Kina (Taiwan) . I mange land, spesielt i Sørøst-Asia , er det større kinesisktalende minoriteter . Det kinesiske språket med det største antallet høyttalere er mandarin . Standardkineserne , som også ganske enkelt blir referert til som "kineserne" eller "kineserne", er basert på den.

Kinesiske språk

Snakket inn

Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina ,
Taiwan Kina (Taiwan) Kina (Taiwan) ,
Singapore Singapore Singapore ,
Indonesia Indonesia Indonesia ,
Malaysia Malaysia Malaysia ,
Thailand Thailand Thailand ,
Vietnam Vietnam Vietnam ,
Filippinene Filippinene Filippinene ,
Russland Russland Russland , [1]
Kirgisistan Kirgisistan Kirgisistan , [2]
Kasakhstan Kasakhstan Kasakhstan , [3]
Tadsjikistan Tadsjikistan Tadsjikistan , [4]

så vel som i diasporaen i vestlige land
høyttaler 1,3 milliarder morsmål
(Antatt)
Språklig
klassifisering
Språkkoder
ISO 639-1

zh

ISO 639-2 ( B ) chi ( T ) zho
ISO 639-3

zho

ISO 639 -5

zhx

Den romlige fordelingen av de forskjellige sinittiske språkene i Kina og Taiwan

Flere kinesiske språk, ett kinesisk skrift

Som regel begrepet "kinesisk" refererer til standard språket av standard kinesisk (普通話/普通话, Pǔtōnghuà i Kina,國語/国语, Guóyǔ i Taiwan), som er basert på det største sinittiske språket, mandarin (官 話/官 话, Guānhuà ), hovedsakelig basert på mandarin -dialekten i Beijing (北京 話/北京 话, Běijīnghuà ). Det er også ni andre kinesiske språk, som igjen brytes ned i mange individuelle dialekter. Disse omtales som "dialekter" på europeiske språk, selv om graden av deres avvik fra hverandre ville rettferdiggjøre klassifisering som et språk i henhold til vestlige standarder. I tradisjonell kinesisk terminologi kalles de Fangyan ( 方言, kalt fāngyán ).

Selv innenfor et stort sinittisk språk kan ikke alltid talere av forskjellige dialekter forstås, spesielt den nordøstlige dialekten (東北 話/东北 话, Dōngběihuà ,東北 方言/东北 方言, Dōngběi Fāngyán ) og de sørlige dialektene (南方 話/南方 话, Nánfānghuà ,南方 方言/南方 方言, Nánfāng Fāngyán ) fra mandarinen er ikke gjensidig forståelige. I Kina brukes standardkinesisk, som de fleste kinesere snakker, hovedsakelig til kommunikasjon på tvers av språkgrenser; Andre språk som kantonesisk fungerer også som et kommunikasjonsmiddel på en mer regionalt begrenset måte .

Det kinesiske skriptet fungerer også i begrenset grad som et kryssdialektisk kommunikasjonsmiddel, siden etymologisk relaterte morfemer generelt er skrevet med samme kinesiske karakter på alle dialekter, til tross for forskjellig uttale. Følgende eksempel kan illustrere dette: På gammelkinesisk var det vanlige ordet for "spise" * Ljɨk [5] , det med tegnet食 ble skrevet. Dagens uttale for ordet “spise” Shi (Standard kinesisk ), sɪk ˨ ( Yue , kantonesisk dialekt, jyutping sik 6), st ˥ ( Hakka , meixianhua), sitte ˦ ( Minnan , Xiamen dialekt ) alle kommer fra dette fra og vil derfor ogsåskrevet.

Dermed fungerer det logografiske kinesiske skriptet - hver karakter i prinsippet står for et ord - som et samlende bånd som forbinder høyttalerne til de svært forskjellige kinesiske språkvariantene til et stort kultursamfunn med en årtusen gammel skriftlig tradisjon. Denne samlende funksjonen vil ikke eksistere i et alfabet eller annen fonetisk transkripsjon.

Dette betyr imidlertid ikke at de kinesiske dialektene bare skiller seg fonologisk. På standardkinesisk, for eksempel, brukes "å spise" vanligvis ikke som shí , men snarere chī , som ikke kommer fra * Ljɨk og derfor har sitt eget symbol,, chī , er skrevet. Dialektene til kinesisk, hvis de er skrevet, har sine egne tegn for mange ord, for eksempel kantonesisk, mǎo , Jyutping mou 5 , mou ˩˧, "ikke å ha". På grunn av dette, men også på grunn av grammatiske avvik, kan selv skrevne tekster bare i begrenset grad forstås på tvers av dialekter.

Fram til begynnelsen av 1900 -tallet spilte imidlertid bruken av klassisk kinesisk, hvis skriftlige form var uavhengig av dialekt og ble brukt i hele Kina og også Japan, Korea og Vietnam, en samlende rolle på skriftspråkets nivå.

Kinesiske språk og deres geografiske fordeling

Det originale området til det kinesiske språket er vanskelig å rekonstruere, siden språkene til naboene i det gamle Kina er nesten ukjente og derfor ikke kan fastslås om kinesiske språk ble snakket utenfor de kinesiske statene som forlot skriftlige dokumenter; Spesielt store deler av Sør-Kina ser ut til å ha vært utenfor det kinesisktalende området på 1000-tallet e.Kr. Allerede på Zhou -dynastiets tid (11. til 3. århundre f.Kr.) er det indikasjoner på en dialektal struktur av kinesisk, som ble betydelig sterkere i de følgende århundrene. I dag skilles det vanligvis mellom åtte kinesiske språk eller dialektbunter, som hver består av et stort antall lokale individuelle dialekter.

Tabellen nedenfor viser de åtte kinesiske språkene eller dialektbuntene med antall høyttalere og hovedområder for distribusjon. Høyttalertallene kommer fra Ethnologue og andre nåværende kilder. En detaljert liste over lokale dialekter finnes i artikkelen Liste over kinesiske språk og dialekter .

Språk Alternativt navn høyttaler Hovedfordelingsområde
Mandarin Nordkinesiske dialekter, Beifanghua (北方 話/北方 话),
Bifangst Fangyan (北方 方言)
ca 955 millioner Kina, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Singapore
Wu Wuyu (吳語/吴语), Wuyueyu (吳越 語/吴越 语), Jiangnanhua (江南 話/江南 话), Jiangzhehua (江浙 話/江浙 话) ca 0 80 millioner Kina: Yangzi Estuary, Shanghai
Min Minyu (閩語/闽语), Fujianhua (福建 話/福建 话) ca 0 75 millioner Kina: Fujian, Hainan, Taiwan
Yue /
Kantonesisk
Yueyu (粵語/粤语), Guangdonghua (廣東話/广东话), Guangzhouhua (廣州 話/ Fu 话), Guangfuhua (廣 府 話/广 府 话), sjelden: Baihua (白話/白话) ca 0 70 millioner Kina: Guangdong, Guangxi, Hong Kong, Macau
Gan Ganyu (贛 語/赣 语) ca 0 48 millioner Kina: Jiangxi, Hubei; også Hunan, Anhui, Fujian
Jin Jinyu (晉 語/晋 语) ca 0 48 millioner Kina: Shanxi, Indre Mongolia; også Hebei, Henan
Kejia / Hakka Kejiayu (客家 語/客家 语), Kejiahua (客家 話/客家 话) ca 0 48 millioner Kina: Sør -Kina, Taiwan
Xiang Xiangyu (湘 語/ An 语), Hunanhua (湖南 話/湖南 话) ca 0 38 millioner Kina: Hunan

De nordkinesiske dialektene (北方 話/北方 话, Běifānghuà ,北方 方言, Běifāng Fāngyán ), teknisk sett også mandarin (官 話/官 话, kalt Guānhuà ), er den desidert største dialektgruppen; det dekker hele det kinesisktalende området nord for Yangzi og i provinsene Guizhou , Yunnan , Hunan og Guangxi også områder sør for Yangzi. Dialekten i Beijing, grunnlaget for standardkinesisk, er en av mandarin -dialektene. Wu snakkes av rundt 80 millioner høyttalere sør for munningen av Yangzi, Shanghai -dialekten inntar en viktig posisjon her. Mot sørvest grenser Gan til Jiangxi -provinsen med 21 millioner høyttalere, og vest for den, i Hunan, av Xiang med 36 millioner høyttalere. På kysten, i provinsen Fujian , i øst i Guangdong så vel som på Taiwan og Hainan samt i Singapore, snakkes Min -dialektene, som totalt tilhører rundt 60 millioner høyttalere. I Guangxi, Guangdong og Hong Kong snakker rundt 70 millioner mennesker Yue, den viktigste dialekten er kantonesisk, med sentrene i Guangzhou og Hong Kong.

Den vanlige klassifiseringen er først og fremst fonologisk motivert, det viktigste kriteriet er utviklingen av opprinnelig uttrykte konsonanter . Men det er også klare leksikale forskjeller. Så tredje person pronomen gjelder (så den tilsvarende høye kinesiske formen), attributten partikler And de og negasjonen som typiske trekk ved nordlige dialekter, spesielt mandarin, men også delvis fra Xiang-, Gan- og Wu -dialektene sør for nedre Yangzi, som er påvirket av mandarin. Typiske trekk, spesielt på sørlige dialekter, er derimot den eksklusive bruken av negasjoner med en nasal innledende lyd (f.eks. Kantonesiskm 21 ), gammel kinesisk cognata (kantonesiskkʰɵy˩˧ ) eller (Shanghai i˩˧ ) som tredjepersons pronomen, samt noen ord som ikke finnes i nordlige dialekter eller på gammel eller mellomkinesisk , for eksempel "kakerlakk", Xiamen ka˥˥-tsuaʔ˥˥ , kantonesisk曱 甴kaːt˧˧-tsaːt˧˧ , Hakka tshat˦˦ og “gift”, Fuzhou thau1˧ , Yue tou˧˧ , Kejia theu˦˨ [6] .

Følgende sammenligning av etymologisk relaterte ord fra representanter for de store dialektgruppene illustrerer det genetiske samholdet, men også graden av mangfold i de kinesiske språkene:

betydning karakter Gammel kinesisk [7] Mandarin Wu [8]
Shanghai
Yue [9]
Guangzhou
Kejia [10]
Meixian
Min [11]
Xiamen
Xiang [10]
Changsha
Gan [10]
Nanchang
måltid* Ljɨk shí zəʔ˩˨ sek st˥ sit˦ / tsiaʔ˦
stor* lats der du da: i˨˨ tʰai˥˧ tai˨˨ / tua˨˨ ta˥ tʰai˩
å ha* wjɨʔ yǒu iu˦ jɐu˨˧ u˨˨ iəu˧˩ / u˦˦ iu˨˧
dø, død* sjijʔ ɕi˧˧ sɛ: i˧˥ si˧˩ su˥˧ / si˥˧ sɿ˧˩ sɿ˨˧
Hvit* bremse bái bʌʔ˩˨ bak˨ pʰak˥ pik˦ / peʔ˦ s pʰaʔ˨
å vite* trje zhī tsɿ˧˨ tsi: ˥˥ tsai˦˦ ti˦˦ / tsai˦˦
en* Itjit iɪʔ˥˥ jɐt˥ den it˦ / tsit˦ Jeg den
tre* sum sān sᴇ˥˧ sam˥˥ sam˦ sam˦˦ / sã˦˦ san˧ san˧˨
fem* ngaʔ ɦŋ˨˧ ŋ˨˧ ŋ˧˩ ŋɔ˥˧ / gɔ˨˨ u˧˩ ŋ˨˩˧
kvinne* nrjaʔ ȵy˨˨ noe: i˨˧ n˧˩ lu˥˧ ȵy˧˩ ȵy˨˩˧
gjest* khrak kʰʌʔ˥˥ hak˧ hak˩ kʰik˧˨ / kʰeʔ˧˨ kʰ ə˨˦ kʰiɛt˥
hånd* hjuʔ shǒu sɣ˧˧ søt su˧˩ siu˥˧ / tsʰiu˥˧ ʂ əu˧˩ søt
hjerte* sjɨm xīn ɕin˧˧ sɐm˥˥ sim˦ sim˦˦ synd ɕ˧˨
år* nin nián ȵi˨˨ ni: n˨˩ ŋian˩ lian˨˦ / ni˨˦ ȵiɛn˧˥
konge* wyang wáng uan˩˧ wɔŋ˨˩ uɔŋ˦˥ ɔŋ˨˦
person* njin rén ȵin˨˨ jɐn˨˩ ŋip˥ lin˨˦ / laŋ˨˦ ən˩˧ lɨn˧˥
senter* k-ljung zhōng tsoŋ˥˧ tsoŋ˥˥ å gjøre tiɔŋ˦˦ tʂɔŋ˧ tsuŋ˧˨
Navn, beskrivelse* mryang míng min˨˨ megŋ˨˩ mia˨˦ biŋ˧˥ / mia˧˥
øre* njɨʔ han ȵei˨˨ ji: ˨˧ ŋi˧˩ ni˥˧ / hei˨˨ ə˧˩ e˨˩˧
regn* w (r) jaʔ ɦy˨˨ jy: ˨˧ Jeg u˥˧ / hɔ˨˨ y˧˩ y˨˩˧
sønn* tsjɨʔ tsɿ˧˧ tsi: ˧˥ tsɿ˧˩ tsu˥˧ / tsi˥˧ tsɿ˧˩ tsɿ˨˩˧
Dag, sol* njit ȵiɪʔ˥˥ jɐt˨ ŋit˩ lit˦ ȥʅ˨˦ lɨt˥
sør* nɨm nán Nei nam˨˩ nam˩ lam˨˦ lan˩˧ lan˧˥
Dør, port/* mɨn menn mən˨˨ mu: n˨˩ mŋ˨˦ bən˩˧ / məŋ˩˧ mɨn˧˥
mennesker* mjin min min˨˨ mɐn˨˩ min˩ er

Om betegnelsen

På kinesisk selv brukes en rekke forskjellige begreper for det kinesiske språket. Zhōngwén (中文) er et generelt begrep for det kinesiske språket som brukes både for talespråk og skriftspråk. Siden skriftspråket stort sett er uavhengig av dialekten, inkluderer dette begrepet også de fleste kinesiske dialekter. Hànyǔ (漢語/汉语) er stort sett utskiftbar med zhōngwén blant morsmål i dagens språkbruk, men mindre vanlig. Siden ordet hàn/汉 står for Han -nasjonaliteten , og begrepet inkluderer opprinnelig alle dialekter som snakkes av Han -kinesere. Men i daglig tale beskriver Hànyǔ snarere standardkinesisk, som den har sitt eget tekniske begrep for, Pǔtōnghuà (普通話/普通话), der. Huáyǔ (華語/华语), derimot, brukes for det meste som et begrep av kinesere utenlands i diasporaen utenfor Kina. Skiltet huá/er avledet fra det historiske begrepet Huáxià (華夏/华夏) for det gamle Kina. Mens navnet Tángwén (唐文) eller Tánghuà (唐 話/唐 话) for det kinesiske språket er avledet fra ordet táng, det gamle Kina i Tang -dynastiet .

Forhold til andre språk

Denne delen gir en kort oversikt over det genetiske forholdet mellom kinesisk og andre språk. Dette emnet behandles i detalj i artikkelen kinesisk-tibetanske språk .

Genetisk forhold

Tibeto-burmesisk

Kinesisk er nå allment ansett som den primære grenen av den kinesisk- tibetanske språkfamilien , som består av rundt 350 språk med 1,3 milliarder høyttalere i Kina , Himalaya og Sørøst-Asia . De fleste klassifiseringene av kinesisk- tibetansk kontrasterer kinesisk med resten av den tibetansk- burmesiske språkfamilien ; noen få forskere anser Sinitic som en underenhet av tibetansk-burmesisk, på lik linje med mange andre undergrupper i denne enheten.

Kinesisk har utallige leksemer for det grunnleggende ordforrådet til felles med andre kinesisk-tibetanske språk: [12]

betydning kinesisk Klassisk
Tibetansk
Burma-
nisje
Lahu
karakter Høy- Alt- [5]
"JEG" * ngajʔ nga nga ngà
"tre"sān * sum gsum sum
"fem" * ngaʔ lnga ngâ ngâ
"seks"liù * Crjuk [13] legemiddel khrok hɔ̀ʔ
"ni"jiǔ * kuʔ dgu kûi qɔ̂
"Sol / dag" * njit nyima Nei
"Etternavn"míng * mjeng ming Mann
"bitter" * khaʔ kha khâ qhâ
"kul"/liáng * gryang grang krak gɔ̀
"å dø" * sjijʔ shiba se ʃɨ
"gift"du * hertug gravd dugg tɔ̀ʔ

I tillegg til det vanlige grunnordforrådet kombinerer sinittisk og tibeto-burmesisk den opprinnelig samme stavelsesstrukturen (ettersom den stort sett er bevart på klassisk tibetansk og kan rekonstrueres for gammelkinesisk) og en utbredt derivatmorfologi , som kommer til uttrykk i vanlige konsonantiske prefikser og suffikser med en meningsendrende funksjon. Det proto-kinesisk-tibetanske så vel som de moderne sinittiske språkene har ikke utviklet en relasjonsmorfologi (endring av substantiver og verb i betydningen en fleksjon); denne formen for morfologi er en innovasjon for mange tibetansk-burmanske språkgrupper, som oppnås gjennom tverrregionale kontakter med nabospråk og overlegg av eldre substratspråk oppsto.

Andre språk

Det genetiske forholdet mellom kinesisk og språk utenfor tibeto-burmesisk er ikke generelt anerkjent av lingvistikk, men det har vært noen forsøk på å klassifisere kinesisk i makrofamilier som går langt utover de tradisjonelle språkfamiliene. For eksempel representerer noen forskere et genetisk forhold til de austronesiske språkene , yenisan-språkene, eller til og med de kaukasiske eller indoeuropeiske språkene , for hvilke ordlikninger som kinesisk/, shuí <* kwjəl "who" = Latin quis "who" [14] kan brukes. Imidlertid har ingen av disse forsøkene så langt vunnet godkjennelse av et flertall av lingvister.

Feudale forhold

På grunn av sameksistensen med andre, genetisk ikke -relaterte språk i tusenvis av år, har kinesisk og forskjellige sørøst- og østasiatiske språk sterkt påvirket hverandre. De inneholder hundrevis av kinesiske lånord, ofte navn på kinesiske kulturvarer:/, - "bok"> Koreansk čhäk , Bai ts h ua˧˧ . Disse påvirkningene har hatt en særlig sterk innvirkning på Korea, Vietnam og Japan, der det kinesiske skriptet også brukes og klassisk kinesisk har blitt brukt som skriftspråk i århundrer.

Kinesisk selv viser også et stort antall utenlandske påvirkninger. Noen viktige typologiske trekk ved moderne kinesisk kan sannsynligvis spores tilbake til ytre påvirkninger, inkludert utvikling av et tonalsystem, oppgivelse av arvelige morfologiske formasjonsmidler og obligatorisk bruk av telleord. Ekstern påvirkning er også tydelig i inkluderingen av ikke færre lånord . Ordet må brukes veldig tidlig, - "Tiger" (gammel kinesisk * xlaʔ [15] ) er lånt fra de østerriksk -asiatiske språkene, se Mon klaʔ, Mundari kula . Ordet, gǒu - "hund", som var den eldre under Han -dynastiet (206 f.Kr. til 220 e.Kr.), quǎn - "hund" erstattet, ble sannsynligvis lånt fra Miao -Yao i løpet av Zhou -dynastiet (rundt 1100–249 f.Kr.). Ord ble også vedtatt fra nabospråk i nord i forhistorisk tid, for eksempel/, - "kalv" funnet på altaiske språk: mongolsk tuɣul , manchurian tukšan . Antallet lånord på kinesisk ble spesielt stort under Han-dynastiet, da ord også ble adoptert fra nabospråk i vest og nordvest, for eksempel葡萄, pútao - "druer" fra et iransk språk, se persisk باده bāda . Lån fra Xiongnu -språket er vanskelig å bevise; her er antatt駱駝/骆驼, luòtuo - "kamel" skal klassifiseres. På grunn av buddhismens sterke innflytelse i løpet av det første årtusen e.Kr., trengte et stort antall indiske lånord inn i kinesisk:旃檀, zhāntán - "sandeltre" fra sanskrit candana ,沙門/沙门, shāmén - "buddhistisk munk" fra sanskrit śramaṇa . Den mongolske regjeringen i Yuan-dynastiet (1279-1368) etterlot for eksempel bare noen få lånord蘑菇, mógū - "sopp" fra mongolsk moku .

På 1500 -tallet kom en sterk europeisk innflytelse, noe som også gjenspeiles i det kinesiske ordforrådet. Kristne begrep ble lånt fra kinesere i denne perioden:彌撒/弥撒, mísa - "Messe" fra sen latinsk missa . Siden 1800 -tallet har også navn på prestasjoner innen europeisk teknologi blitt vedtatt, selv om kinesisk har vist seg å være mye mer motstandsdyktig mot lån enn for eksempel japansk. Eksempler på dette er:馬達/马达, mǎdá fra den engelske motoren ,幽默, yōumò fra engelsk humor . I noen tilfeller fant låneordene inn på standardkinesisk gjennom dialekter: f.eks. B.沙發/沙发, shāfā fra Shanghai safa fra den engelske sofaen .

En spesiell funksjon er en gruppe låneord, spesielt fra Japan, hvorfra ikke uttalen, men stavemåten er lånt. Dette er mulig ved at det lånte ordet er skrevet på selve originalspråket med kinesiske tegn. Vestlige medisinske termer, som ble naturalisert i Japan med kinesiske tegn, nådde også Kina via denne ruten:

 • Japansk革命kakumei > Standard kinesisk革命, gémìng - "revolusjon"
 • Japansk場合baai > standard kinesisk場合/场合, chǎnghé - " tingenes tilstand , omstendigheter"

Skriving og sosiokulturell status

Tradisjonelt manus

Kinesisk har blitt skrevet med kinesisk skrift siden de tidligste kjente skriftlige dokumentene fra 2. årtusen f.Kr. I det kinesiske skriften - bortsett fra noen få unntak - er hvert morfe representert med sin egen karakter. Siden de kinesiske morfemene er monosyllabiske, kan hvert tegn tildeles en monosyllabisk lydverdi. I motsetning til en vanlig misforståelse, er synonyme men ikke homofoniske ord skrevet med forskjellige tegn. Så begge betyr den historisk eldre karakteren quǎnså vel som den historisk yngre karakteren gǒu"Hund", men er skrevet med helt forskjellige tegn. Noen tegn går tilbake til piktografiske fremstillinger av det tilsvarende ordet, andre rent semantisk baserte typer forekommer også.

Omtrent 85% av dagens tegn inneholder fonologisk informasjon og består av to komponenter, hvorav den ene indikerer betydningen og den andre representerer et morfe med en lignende uttale. Så er skiltet/, - "mor" fra, - "kvinne" "kvinne" som en meningskomponent ( radikal ) og/, - "hest" som en uttale -komponent.

I noen tilfeller representerer ett tegn flere morfemer, spesielt etymologisk relaterte. Antallet alle kinesiske tegn er relativt høyt på grunn av det morfemiske prinsippet; allerede Shuowen Jiezi (說文解字/说文解字, Shuōwén Jiězì ) fra 100 e.Kr. har nesten 10 000 tegn; Yitizi Zidian (異體 字 字典/异体 字 字典, Yìtǐzì Zìdiǎn ) fra 2004 inneholder 106 230 tegn, hvorav mange ikke lenger er i bruk eller bare representerer sjeldne stavevarianter av andre tegn. Gjennomsnittlig antall tegn som en kineser med en universitetsgrad kan mestre er mindre enn 5000; rundt 2000 anses nødvendig for å lese en kinesisk avis.

Det kinesiske skriften er ikke ensartet. Siden skrivereformen i 1958 er i Folkerepublikken Kina (og senere i Singapore offisielt) de forenklede tegnene ( forkortelser ,简体字, jiǎntǐzì ), i Taiwan , Hong Kong og Macau, men de såkalte "tradisjonelle karakterene" A (tradisjonelle tegn ,繁體字, fántǐzì eller正 體 字, zhèngtǐzì ), brukt. Den kinesiske skrivereformen ble heller ikke brukt på skriving av andre språk som bruker kinesiske tegn, for eksempel japansk; i Japan ble imidlertid uavhengige forenklede karakterformer, også kjent som Shinjitai , introdusert allerede i 1946.

I tillegg til det kinesiske skriptet, var flere andre skript også i bruk i Kina. Dette inkluderer spesielt Nüshu , et kvinneskrift som har blitt brukt i provinsen Hunan siden 1400 -tallet. Under Yuan-dynastiet (1279-1368) ble det fonetisk baserte Phagspa-skriptet også brukt for kinesere.

merknad
A Begrepet tradisjonelle kinesiske tegn er teknisk unøyaktig , ettersom begge de "lange tegnene" - fántǐzì tradisjonelt er historiske繁體字- så vel som tradisjonelle historiske " forkortelser " - jiǎntǐzì简体字, det vil si en forenklet grafisk variant av de tradisjonelle karakterene, er blant dem. Derfor er det også det mer presise uttrykket "forenklede tegn" - jiǎnhuàzì简化字- for forkortelsene som har dukket opp i Kina siden skriftreformen i 1958.

Transkripsjoner

I tillegg til det kinesiske skriptet, er det mange transkripsjonssystemer basert på det latinske alfabetet for standardkinesisk og de enkelte dialektene eller språkene. I Folkerepublikken Kina brukes Hanyu Pinyin (kort: Pinyin) som den offisielle romaniseringen for standardkinesisk; Et annet transkripsjonssystem som var veldig utbredt, spesielt før introduksjonen av pinyin, er Wade-Giles- systemet. Det finnes ingen generelt anerkjente transkripsjonssystemer for de forskjellige dialektene eller språkene. Det er derfor litt forvirrende for folk som ikke er kjent med kinesisk hvis det historisk er flere latiniserte (romaniserte) skrivemåter for et kinesisk begrep eller navn. For eksempel stavemåten til navnet Mao Zedong (i dag offisielt etter Pinyin ) eller Mao Tse-tung (historisk etter WG ), begrepene Dao (Pinyin) Tao (WG), Taijiquan (Pinyin) eller Tai Chi Chuan (WG) eller Gong fu (Pinyin) eller Kung Fu (WG), sjelden også Gung Fu (uoffisiell kantonesisk transkripsjon ). Tidligere former for kinesisk blir vanligvis transkribert til pinyin som vanlig kinesisk, selv om dette ikke tilstrekkelig gjenspeiler fonologien til tidligere former for kinesisk.

Muslimske kinesere har også skrevet språket sitt i det arabisk-baserte manuset Xiao'erjing . Noen som emigrerte til Sentral -Asia byttet til det kyrilliske skriftet på 1900 -tallet, se Dungan -språk .

Sosiokulturell og offisiell status

Opprinnelig var det talte og skrevne språket i Kina ikke vesentlig forskjellig fra hverandre; skriftspråket fulgte utviklingen av det talte språket. Siden Qin -dynastiet (221–207 f.Kr.) ble imidlertid tekster fra slutten av Zhou -dynastiet autoritative for skriftspråket, slik at klassisk kinesisk som skriftspråk ble uavhengig av talespråket og i skriftlig form ble et generelt kommunikasjonsmedium på tvers av dialektgrenser. Klassisk kinesisk tjente imidlertid utelukkende som skriftspråk for en liten elite; dialekten i hovedstaden ble brukt som talespråk av Qing-dynastiet (1644–1911) selv av de høytstående tjenestemennene. Ved lesing av tekster på klassisk kinesisk ble den respektive lokale dialekten brukt; noen dialekter hadde sine egne fonologiske undersystemer som skilte seg fra talespråket.

Spesielt i forbindelse med spredningen av buddhismen i Kina ble populærlitteratur i økende grad oversatt til folkespråket Baihua (白話/白话, báihuà ), som til en viss grad var standardisert i skriftlig bruk i Kina, og med noen få unntak, for eksempel Lijingji fra 1500 -tallet skrevet i sørlige Min , var basert på tidlige former for mandarin -dialektene. Det er mulig at det også var en standardisering i talespråket i det første årtusen e.Kr. [16]

Det var først på slutten av det kinesiske imperiet, på begynnelsen av 1900 -tallet, at betydningen av klassisk kinesisk avtok; Som et offisielt språk og som et litterært språk ble det erstattet av standardkinesisk på midten av 1900 -tallet, som er sterkt basert på den moderne dialekten i Beijing når det gjelder grammatikk, leksikon og spesielt fonologi. Det er også forsøkt å skrive ned andre dialektformer av kinesisk, men bare kantonesisk har et etablert kinesisk skrift. In einigen Dialekten wurde auch eine Verschriftlichung mittels lateinischer Schrift versucht.

Auch außerhalb der geschriebenen Sprache verdrängt das Hochchinesische zunehmend lokale Idiome, da das Hochchinesische landesweit an den Schulen gelehrt wird, wenngleich es die Dialekte als Umgangssprachen wohl nur stellenweise ersetzt.

Homophonie und Homonymie

Da die chinesische Schrift über 10.000 verschiedene Logogramme umfasst, das gesprochene Hochchinesisch aber weniger als 1.700 verschiedene Sprechsilben, hat das Chinesische wesentlich mehr homophone Morpheme, also unterschiedliche Bedeutung tragende Wortbestandteile mit gleicher Aussprache, als irgendeine europäische Sprache. Daher entsprechen weder gesprochene Sprache noch lateinische Umschriften exakt den in chinesischen Zeichen geschriebenen Texten. Vereinfachte Umschriften, die die Töne nicht markieren, lassen die Homophonie noch ausgeprägter erscheinen, als sie tatsächlich ist.

Zudem gibt es im Chinesischen auch Homonyme , also unterschiedliche Begriffe, die mit demselben Wort bezeichnet werden. Trotz der sehr vielen verschiedenen Logogramme existieren auch einige Homographen , das heißt Wörter, die mit denselben Zeichen geschrieben werden. Obwohl die meisten chinesischen Homographen gleich ausgesprochen werden, gibt es auch einige mit unterschiedlicher Aussprache.

Periodisierung

Das Chinesische ist eine der wenigen noch gesprochenen Sprachen mit einer mehr als dreitausendjährigen schriftlichen Tradition. Die Sprachentwicklung lässt sich unter syntaktischen und phonologischen Gesichtspunkten in mehrere Phasen unterteilen.

Die älteste durch schriftliche Überlieferung fassbare Form des Chinesischen ist die Sprache der Orakelknocheninschriften aus der Spätzeit der Shang-Dynastie (16.–11. Jahrhundert v. Chr.). Sie bilden den Vorläufer der Sprache der Zhou-Dynastie (11.–3. Jahrhundert v. Chr.), die als Altchinesisch (上古漢語/上古汉语, Shànggǔ Hànyǔ ) bezeichnet wird und deren Spätform als Klassisches Chinesisch bis in die Neuzeit als Schriftsprache konserviert wurde.

Nach der Zhou-Dynastie entfernte sich die gesprochene Sprache allmählich vom klassischen Chinesisch; erste grammatische Innovationen finden sich schon im 2. Jahrhundert v. Chr. Sie kennzeichnen das Mittelchinesische (中古漢語/中古汉语, Zhōnggǔ Hànyǔ ), das vor allem die Sprache der volkstümlichen Literatur beeinflusste.

Die Zeit seit dem 15. Jahrhundert umfasst das moderne Chinesisch (現代漢語/现代汉语, Xiàndài Hànyǔ ) und das zeitgenössische Chinesisch (近代漢語/近代汉语, Jìndài Hànyǔ ), das als Oberbegriff für die modernen chinesischen Sprachen dient.

Typologie

In typologischer Hinsicht zeigt das moderne Chinesisch relativ wenige Übereinstimmungen mit den genetisch verwandten tibeto-birmanischen Sprachen, während sich wesentlich mehr Übereinstimmungen mit den über Jahrhunderte direkt benachbarten südostasiatischen Sprachen zeigen. Insbesondere ist das moderne Chinesische sehr stark isolierend und zeigt nur wenig Flexion ; die syntaktischen Zusammenhänge werden demzufolge überwiegend durch die Satzstellung und freie Partikeln ausgedrückt. Jedoch kennt auch das moderne Chinesisch morphologische Prozesse zur Wort- und Formenbildung.

Phonologie

Segmente

Das Phoneminventar der verschiedenen chinesischen Sprachen weist eine große Diversität auf; einige Merkmale haben sich jedoch weit verbreitet; beispielsweise das Vorhandensein aspirierter Plosive und Affrikaten sowie in einem großen Teil der Dialekte der Verlust der stimmhaften Konsonanten. Die Min-Dialekte im Süden Chinas sind aus historischer Sicht sehr untypisch, da sie sehr konservativ sind, aus typologischer Sicht jedoch geben sie einen guten Querschnitt durch das Konsonanteninventar des Chinesischen, weshalb im Folgenden das Konsonantensystem des Min-Dialektes von Fuzhou ( Min Dong ) dargestellt ist: [17]

bilabial alveolar palatal velar glottal
stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp.
Plosive p t k ʔ
Frikative s h
Affrikaten ts tsʰ
Nasale m n ŋ
Approximanten und Laterale w l j

Diese Konsonanten finden sich in nahezu allen modernen chinesischen Sprachen; die meisten haben verschiedene zusätzliche Phoneme. So gibt es beispielsweise im Yue Labiovelare , in einigen Dialekten einen palatalen Nasal (ɲ) und im Mandarin und Wu palatale Frikative und Affrikaten. Das Hochchinesische hat folgende Konsonantenphoneme (in Klammern die Pinyin-Umschrift):

bilabial labio-
dental
dental /
alveolar
retroflex palatal velar
stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp.
Plosive p (b) (p) t (d) (t) k (g) (k)
Affrikate ts (z) tsʰ (c) (zh) tʂʰ (ch) (j) tɕʰ (q)
Nasale m n ŋ (ng)
Frikative f s ʂ (sh) ɕ (x) x (h)
Approximanten w ɹ̺ (r) j (y)
Lateral l

Silbenbau

Traditionell wird die chinesische Silbe in einen konsonantischen Anlaut (聲母/声母, shēngmǔ ) und einen Auslaut (韻母/韵母, yùnmǔ ) aufgeteilt. Der Auslaut besteht aus einem Vokal, bei dem es sich auch um einen Di - oder Triphthong handeln kann, sowie einem optionalen Endkonsonanten (韻尾/韵尾, yùnwěi ). So lässt sich die Silbe xiang in den Anlaut x und den Auslaut iang zerlegen, dieser wiederum wird in den Diphthong ia und den Endkonsonanten ng analysiert. Der Anlaut besteht in allen modernen chinesischen Sprachen immer – abgesehen von Affrikaten – aus einem einzelnen Konsonanten (oder ∅); es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Altchinesische auch Konsonantencluster im Anlaut besaß. Im Auslaut lassen die modernen chinesischen Sprachen nur wenige Konsonanten zu; im Hochchinesischen beispielsweise nur n und ŋ ; auch hier war jedoch die Freiheit im Altchinesischen vermutlich wesentlich größer. Aufgrund dieser stark eingeschränkten Möglichkeiten zur Silbenbildung ist die Homonymie im modernen Chinesisch sehr stark ausgeprägt.

Tonalität

Das wohl offensichtlichste Merkmal der chinesischen Phonologie ist, dass die chinesischen Sprachen – wie viele genetisch nicht verwandte Nachbarsprachen – Tonsprachen sind. Die Anzahl der Töne, meist handelt es sich um Konturtöne, variiert in den verschiedenen Sprachen untereinander sehr stark. [18] Um 800 n. Chr. besaß das Chinesische acht Töne, wobei jedoch nur drei Oppositionen tatsächlich phonemische Bedeutung hatten. In den verschiedenen modernen chinesischen Sprachen hat sich das antike Tonsystem stark verändert, das Hochchinesische etwa zeigt nur noch vier Töne, die aber alle phonemisch sind, wie die folgenden Beispiele zeigen (vergleiche den Artikel Töne des Hochchinesischen ):

1. Ton 2. Ton 3. Ton 4. Ton
gleich bleibend hoch steigend tief fallend – steigend scharf abfallend
/, – „Mutter“, – „Hanf“/, – „Pferd“/, – „schimpfen“

4 Toene des Hochchinesischen.svg

Der kantonesische Dialekt des Yue dagegen hat das antike System besser bewahrt und besitzt neun Töne, die in bestimmte Kategorien eingeteilt werden: 9 Toene des Kantonesischen.svg

Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass das chinesische Tonsystem hauptsächlich unter dem Einfluss von erodierten Konsonanten am Silbenende entstanden ist; das Altchinesische war demzufolge nach der Meinung der Mehrzahl der Forscher noch keine Tonsprache.

Morphologie

Wortbildung

Grundlage der chinesischen Morphologie ist das einsilbige Morphem , dem in der geschriebenen Form der Sprache ein Zeichen entspricht. Beispiele sind im Hochchinesischen die selbstständigen Lexeme, – „groß sein“,, rén – „Mensch“,, – „gehen“ und Affixe wie das Pluralsuffix/, men -. Ausnahmen sind Gruppen zweier aufeinanderfolgender Morpheme, die eine einzelne Silbe bilden. In einigen Fällen ist dies auf phonologische Veränderungen beim Zusammentreffen zweier Morpheme (sogenanntes Sandhi ) zurückzuführen, wie in Hochchinesisch那兒/那儿nà-ér > nàr „dort“, klassisches Chinesisch也乎yě-hū >/, , Kantonesisch 嘅呀 kɛː˧˧ aː˧˧ > 嘎 kaː˥˥. Da die Affixe der altchinesischen Wortbildungsmorphologie keine eigene Silbe bildeten, gehören auch die unten besprochenen Derivate zu diesen Ausnahmen. Ob das Altchinesische auch mehrsilbige Morpheme besaß, die nur mit einem Zeichen geschrieben wurden, lässt sich bislang nicht klären.

Im Altchinesischen entsprachen die Morphemgrenzen in der bei weitem überwiegenden Mehrzahl der Fälle den Wortgrenzen. Seit der Zeit der Han-Dynastie wurden durch Zusammensetzung einsilbiger Wörter neue, zweisilbige und bimorphemische Lexeme gebildet. Viele solcher Zusammensetzungen weisen syntaktische Strukturen auf, die sich ebenso in Phrasen und Sätzen finden, weshalb die Trennung von Syntax und Morphologie problematisch ist. So sind viele Substantive wie Nominalphrasen mit einem Attribut und folgendem Kern gebildet:德國人/德国人, déguórén wörtlich: „Deutschland – Mensch“ = „Deutscher“,記者/记者, jìzhě wörtlich: „derjenige, der aufzeichnet“ = „Journalist“. Ebenso können Verben durch eine Kombination eines Verbs mit einem Objekt gebildet werden:吃飯/吃饭, chīfàn – „eine Mahlzeit einnehmen“ aus, chī – „essen“ und/, fàn – „Mahlzeit, gekochter Reis“. Andere Zusammensetzungen sind schwieriger zu analysieren, beispielsweise朋友, péngyou – „Freund“ aus, péng – „Freund“ und dem Synonym, yǒu .

Ein weiteres Bildungsmittel zur Wortderivation des alten wie des modernen Chinesisch stellen Affixe dar. Das Altchinesische verfügte über eine Vielzahl an Prä-, In- und Suffixen, die jedoch vielfach nur schwer nachzuweisen sind, da sie in der Schrift keine oder nur unzureichende Spuren hinterlassen. Besonders häufig findet sich ein Suffix *-s, [5] mit dem sowohl Substantive als auch Verben gebildet werden konnten (, zhī (*trje) „wissen“ >/zhì (*trjes) „Weisheit“;, wáng (*wjang) „König“ >, wàng (*wjangs) „herrschen“). Auch verschiedene In- und Präfixe lassen sich rekonstruieren.

Auch das moderne Chinesisch verfügt über einige Suffixe zur Derivation (Beispiele aus dem Hochchinesischen):

 • Das Pluralsuffix/–men vorrangig in der Bildung von Personalpronomina:我們/我们wǒmen „wir“,你們/你们nǐmen „ihr“,他們/他们tāmen „sie“
 • Nominalsuffixe:
  • -„-zi in孩子, háizi – „Kind“,桌子, zhuōzi – „Tisch“
  • -„/-tou in石頭/石头, shítou – „Stein“,指頭/指头, zhǐtou – „Finger, Fingerkuppe“
  • -„-jia in科學家/科学家, kēxuéjiā – „Wissenschaftler“,藝術家/艺术家, yìshùjiā – „Künstler“

In verschiedenen chinesischen Dialekten finden sich auch Präfixe , wie das im Hakka vertretene Präfix ʔa˧˧- zur Bildung von Verwandtschaftsbezeichnungen: ʔa˧˧ kɔ˧˧ „älterer Bruder“ = Hochchinesische哥哥, gēge . Derivation oder Flexion durch Tonwechsel spielt im modernen Chinesisch eine eher geringe Rolle, beispielsweise bei der Bildung des perfektiven Aspekts im Kantonesischen:sek˧˥ „aß, hat gegessen“ zusek˨˨ „essen“ [19] .

Pronomina

Die Personalpronomina haben in verschiedenen Formen des Chinesischen die folgenden Formen:

Historische Sprachen Moderne Sprachen
Shang- und frühe Zhou-Zeit
(ca. 1400–800 v. Chr.) [20] [21]
Klassisches Chinesisch
(ca. 500–300 v. Chr.) [21] [22]
Nanbeichao -Zeit und Tang-Dynastie
(ca. 400–900 n. Chr.)
Hochchinesisch Shanghaiisch Moiyen-Hakka [23] Kantonesisch
Singular 1.*la (yú),*laʔ (yú),*lrəmʔ (zhèn)*ŋˤajʔ (wǒ),*ŋˤa (wú),*la (yú),*laʔ (yú)wǒ,ŋu˩˧ ŋai̯˩˩ŋɔː˩˧
2.bzw.*naʔ (rǔ),*nˤəʔ (nǎi)/*neʔ (ěr),bzw.*naʔ (rǔ),*nə (ér),*nak (ruò)/ěr,bzw.rǔ,noŋ˩˧ ŋ˩˩nei˩˧
3.*kot (jué),*tə (zhī),*gə (qí) (?)*tə (zhī),*gə (qí)qí,qú;yī,zhī,,,ɦi˩˧ ki˩˩kʰɵy˩˧
Plural 1.*ŋˤajʔ (wǒ) wie Singular Singular +
děng ,cáo ,/bèi
我們/我们wǒmen阿拉ɐʔ˧˧ lɐʔ˦˦ ŋai̯˩˩ tɛʊ˧˧ ŋin˩˩我哋ŋɔː˩˧ tei˨˨
2.爾 *neʔ (ěr)你們/你们nǐmenna˩˧ ŋ˩˩ tɛʊ˧˧ ŋin˩˩你哋nei˩˧ tei˨˨
3. (nicht belegt)他們/他们,她們/她们,它們/它们tāmen伊拉ɦi˩˩ lɐʔ˧˧ ki˩˩ tɛʊ˧˧ ŋin˩˩佢哋kʰɵy˩˧ tei˨˨

Das frühe Altchinesisch unterschied bei den Personalpronomina die Numeri Singular und Plural sowie verschiedene syntaktische Funktionen; so diente in der 3. Person um 900 v. Chr.*kot (heute: jué) als Attribut,*tə (heute: zhī) als Objekt, und möglicherweise *gə (heute: qí) als Subjekt. Im Klassischen Chinesisch wurde die Unterscheidung der Numeri aufgegeben, seit der Han-Zeit verschwand auch die syntaktische Unterscheidung. Dafür entwickelten sich seit der Tang-Dynastie neue Plurale, die nun durch Affixe wieděng,cáo,/bèi gebildet wurden. Dieses System ist in seinen Grundzügen bislang unverändert geblieben und findet sich in den modernen chinesischen Sprachen wieder.

Syntax

Allgemeines

Da die chinesischen Sprachen in großem Maße isolierend sind, werden Beziehungen der Wörter untereinander vorrangig durch die vergleichsweise feste Satzstellung zum Ausdruck gebracht. Kongruenz ist nicht vorhanden; von den Personalpronomina des Alt- und Mittelchinesischen abgesehen werden auch keine Kasus markiert. In allen historischen und modernen Formen des Chinesischen ist die Stellung Subjekt – Verb – Objekt (SVO) vorherrschend, nur dass bei Subjekten Pro-Drop auftritt:

Shang-Dynastie (14.–11. Jahrhundert v. Chr.) [24]
zuò
ich (Nom./Akk.) (Modalpartikel) bauen Siedlung
Subjekt Adverbiale Prädikat Objekt
„ich werde eine Siedlung bauen“
Hochchinesisch
弟弟 明天 北京
dìdi míngtiān Běijīng
er(sein) jüngerer Bruder morgen gehen(nach) Peking
Subjekt Adverbiale Prädikat
„Sein jüngerer Bruder geht morgen nach Peking.“

In bestimmten Fällen wie Topikalisierung und in negierten Sätzen kann das Objekt auch präverbal stehen. Die Satzstellung SOV findet sich in verschiedenen Formen des chinesischen vor allem in negierten Sätzen. So standen im Altchinesischen pronominale Objekte oft vor negierten Verben:

klassisches Chinesisch
wèi zhī shí
nicht es essen
Adverbiale Objekt Prädikat
„(Er) aß es nicht.“

Die Satzstellung SOV ist seit etwa dem 6. Jahrhundert auch in anderen Kontexten möglich, wenn das Objekt mit einer Partikel (, ,, jiāng und andere) eingeleitet wird:

Hochchinesisch
/ / 張三/张三
shū gěi Zhāngsān
er Partikel zur Kennzeichnung eines vorgezogenen Objekts Buch geben Zhangsan
„er gibt Zhangsan das Buch“

In den meisten historischen und den nördlichen modernen Varianten des Chinesischen steht das indirekte Objekt vor dem direkten; in einigen heutigen südlichen Sprachen steht hingegen das direkte voran:

Hochchinesisch / /
gěi qián
ich geben du Geld
Kantonesisch [25] /
ŋɔː˨˧ bei˧˥ tshiːn˧˥ nei˨˧
ich geben Geld du
„ich gebe dir Geld“

Eine wichtige Rolle in der chinesischen Syntax nimmt das Phänomen der Topikalisierung ein, bei der eine pragmatisch hervorgehobene Nominalphrase aus ihrer kanonischen Position an den Satzanfang gestellt wird. Im Altchinesischen wurden bei der Extraktion von Objekten und Attributen Resumptiva verwendet; im modernen Chinesisch sind diese nicht mehr vorhanden. Typisch für das moderne Chinesisch sind auch Topics, die hinter dem Subjekt stehen sowie solche, die keinen direkten syntaktischen Bezug zum folgenden Satz haben:

Altchinesisch (7. Jahrhundert v. Chr.) [26]
戎狄
róng dí shì yīng
Rong und Di dies (resumptiv) widerstehen
„die Rong- und Di-Barbaren, er leistete ihnen Widerstand“
Hochchinesisch
mit extrahiertem Objekt中飯/中饭 還沒/还沒
zhōngfàn hái méi chī
Mittagessen sie noch nicht essen
„sie hat noch nicht Mittagessen gegessen“
Topic hinter Subjekt 中飯/中饭
zhōngfàn chī le
sie Mittagessen essen (Aspektpartikel)
„sie hat zu Mittag gegessen“
ohne syntaktischen Bezug張三/张三 /
zhāngsān tóu téng
Zhangsan Kopf schmerzen
„Zhangsan, (sein) Kopf schmerzt“

In Ergänzungsfragen stehen die Frageausdrücke im Chinesischen in situ . Markierung von Fragen mit Interrogativa durch finale Fragepartikeln ist in einigen antiken und modernen Varianten des Chinesischen möglich:

Mittelchinesisch (5. Jahrhundert n. Chr.) [27]
/
rén cóng shēng
Mensch von was entsteht
Subjekt präpositionales
Adjunkt
Prädikat
„Woher stammt der Mensch?“
Hochchinesisch
哪兒/哪儿
nǎr a
du gehen wo (Fragepartikel)
„Wohin gehst du?“

Ja-nein-Fragen werden meist mit finalen Partikeln markiert; seit dem 1. Jahrtausend n. Chr. finden sich auch Fragen der Form „A – nicht – A“:

Hochchinesisch
mit Partikel /
máng ma?
du beschäftigt.sein (Fragepartikel)
„A – nicht – A“
máng máng?
du beschäftigt.sein nicht beschäftigt.sein
„bist du beschäftigt?“

Aspekt, Tempus, Aktionsart und Diathese

Aspekt , Tempus und Aktionsart können unmarkiert bleiben oder durch Partikeln oder Suffixe, manchmal auch durch Hilfsverben , zum Ausdruck gebracht werden. Im frühen Altchinesisch waren diese Morpheme ausschließlich präverbal; im späteren Altchinesisch waren die wichtigsten Aspektpartikeln dagegen das vermutlich stativisch - durativische yě und das perfektivische yǐ, die am Satzende standen:

Shang-Dynastie (14.–11. Jahrhundert v. Chr.)
(Modalpartikel) regnen
„es wird (vielleicht) regnen“
Klassisches Chinesisch [28]
/ /
xìng shàn shàn
die menschliche Natur nicht gut sein nicht nicht gut sein Aspektpartikel
„Die menschliche Natur ist weder gut noch nicht gut.“

Seit dem Ende des 1. Jahrtausends n. Chr. sind auch Aspektpartikeln belegt, die zwischen Verb und Objekt stehen; diese Stellung ist in allen modernen chinesischen Sprachen weit verbreitet. Auch am Satzende und, vor allem im Min, vor dem Verb können weiterhin bestimmte Aspektpartikeln stehen. Die folgende Tabelle illustriert die Konstruktionen, die das Hochchinesische besitzt, um Aktionsarten auszudrücken:

Morphem Aktionsart Beispielsatz Transkription Übersetzung
le perfektiv-resultativ我當了兵./ 我当了兵. wǒ dāng le bīng „ich bin Soldat geworden (und bin es noch)“
guo „Erfahrungs“-perfektiv我當過兵./ 我当过兵. wǒ dāng guo bīng „ich war (schon) einmal Soldat“
zhèngzài/zài dynamisch-imperfektiv
(progressiv)
我正在掛畫./ 我正在挂画. wǒ zhèng zài guà huà „ich hänge gerade Bilder auf“
zhe statisch-imperfektiv
(durativ)
牆上掛著一幅畫./ 墙上挂着一幅画. qiáng shàng guà zhe yī fú huà „ein Bild hing an der Wand“

Wenngleich alle chinesischen Sprachen äußerlich ähnliche Systeme besitzen, weisen die benutzten Morpheme große Divergenzen auf. Das Hakka etwa benutzt die präverbalen Aspektpartikeln ∅ (Imperfektiv), ʔɛ˧˨ (Perfektiv), tɛn˧˨ (Kontinuativ), kuɔ˦˥ („Erfahrungs-Perfektiv“). [23]

Während das Aktiv im Chinesischen unmarkiert ist, stehen zur Markierung des Passivs unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Im Altchinesischen blieb es ursprünglich ebenfalls unmarkiert und konnte nur indirekt durch Angabe des Agens in einer Präpositionalphrase angedeutet werden. Seit dem Ende der Zeit der Zhou-Dynastie bildeten sich Konstruktionen mit verschiedenen Hilfsverben wie/, jiàn ,/, wéi ,, bèi ,, jiào und/, ràng , die das unmarkierte Passiv aber nicht verdrängten.

Verbserialisierung

Ein wichtiges und produktives Merkmal der Syntax der jüngeren chinesischen Sprachen ist die Verbserialisierung , die seit dem frühen 1. Jahrtausend n. Chr. belegt ist. In diesen Strukturen folgen zwei Verbalphrasen, die in einer bestimmten semantischen Relation stehen, ohne formale Trennung aufeinander. In vielen Fällen ist das Verhältnis der beiden Verbalphrasen resultativ, die zweite gibt also das Ergebnis der ersten an:

Mittelchinesisch (5. Jahrhundert n. Chr.)
nǎi zhī
dann schlagen sterben ihn
„dann schlugen sie ihn zu Tode“
Hochchinesisch
chī wán le
er essen fertig.sein (Aspektpartikel)
„er hat zu Ende gegessen“

Ebenfalls häufig sind serialisierte Verben, bei denen das zweite Verb die Richtung der Handlung ausdrückt:

Mittelchinesisch (7. Jahrhundert n. Chr.)
/ / /
fēi lái fēi chū
fliegen kommen fliegen gehen
„sie fliegen herbei, sie fliegen davon“

Eine ähnliche Konstruktion liegt bei den sogenannten Koverben vor. Hierbei handelt es sich um transitive Verben, die nicht nur als selbstständige Verben auftreten können, sondern auch die Funktion von Präpositionen übernehmen können und andere Verben modifizieren:

Hochchinesisch
als freies Verb
ich vertreten du
„ich vertrete dich“
als Koverb
ich vertreten du gehen
„ich gehe an deiner Stelle“

Eine besondere Rolle nehmen verschiedene Serialverbkonstruktionen mit dem Morphem, de oder dessen Entsprechungen in anderen Sprachen ein. In einer Konstruktion, die als Komplement des Grades bekannt ist, markiert de ein Adjektiv, das ein Verb modifiziert. Hat das Verb ein Objekt, wird das Verb hinter dem Objekt wiederholt, oder das Objekt wird topikalisiert:

Hochchinesisch: transitiv, mit wiederholtem Verb / 漢語/汉语 /
shuō hànyǔ shuō de hěn hǎo
sie sprechen Chinesisch sprechen Partikel zur Bildung des Komplements sehr gut.sein
„sie spricht sehr gut Chinesisch“
Hochchinesisch: transitiv, mit topikalisiertem Objekt 漢語/汉语 /
hànyǔ shuō de hěn hǎo
sie Chinesisch sprechen Partikel zur Bildung des Komplements sehr gut.sein
„sie spricht sehr gut Chinesisch“
Kantonesisch (Yue): intransitiv [25] /
kʰɵy˨˧ hɔk˨˨ dɐk˧˧ hou˧˥ faːi˧˧
er lernen Partikel zur Bildung des Komplements sehr schnell
„er lernt sehr schnell“

In manchen Dialekten wie dem Kantonesischen kann das Objekt auch hinter, Jyutping dak 1 gestellt werden.

Außerdem können, de und die Negation, oder deren dialektale Entsprechungen die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit markieren. Der Partikel folgt dabei ein Verb, das Resultat oder Richtung der Handlung angibt:

Hochchinesisch
/ / /
zhè jiàn shì bàn de / bù liǎo
dieser / diese / dieses (Zählwort) Sache er erledigen Partikel zur Bildung des Komplements / nicht fertig.sein,
„diese Sache kann er (nicht) erledigen“

Nominalphrasen

Attribute

Im Chinesischen steht der Kopf einer Nominalphrase stets am Ende, Pronomina, Numeralia und Attribute stehen vor ihm und können von diesem durch eine Partikel getrennt werden. Diese Partikel hat in verschiedenen Dialekten unterschiedliche Formen; im Altchinesischen lautet sie beispielsweise, zhī , im Hochchinesischen, de . Bei dem Attribut kann es sich um eine eigene Nominalphrase handeln: klassisches Chinesisch誰之國/谁之国, shuí zhī guó – „wessen Land“ „wessen – subordiniertes Partikel – Land“, modernes Chinesisch這兒的人/这儿的人, zhè'r de rén – „die Leute hier“ „hier – Attributpartikel – Menschen“, Moiyen (Hakka) ŋaɪ̯˩˩- ɪ̯ɛ˥˥ su˧˧ „mein Buch“. [23]

Ist diese durch ein Attribut erweitert, können auch komplizierte Ketten von Attributen entstehen, die als für das Chinesische typisch gelten können. Häufig handelt es sich bei dem Attribut aber nicht um ein Substantiv, sondern um ein nominalisiertes Verb, optional auch mit Ergänzungen wie Subjekt, Objekt und adverbialen Bestimmungen. Derartige Attribute erfüllen ähnliche semantische Funktionen wie Relativsätze europäischer Sprachen. Im folgenden Beispiel aus dem Hochchinesischen ist der Kern der Nominalphrase koreferent mit dem Subjekt des nominalisierten Verbs:

/ /
mǎi shū de rén
kaufen Buch Attributpartikel Menschen
„Menschen, die Bücher kaufen“

Der Kopf der Nominalphrase kann aber auch mit anderen Ergänzungen des nominalisierten Verbs, wie seinem Objekt, koreferent sein. In den meisten Dialekten ist dies nicht formal markiert, teilweise finden sich aber Resumptiva:

Hakka [23]
kʰiu˦˨-ŋiæn˩˨-ŋi˩˨ mai˦˦ ɪɛ˦˨ su˧˧
letztes Jahr kaufen Attributpartikel Buch
„das Buch, das (ich) letztes Jahr gekauft habe“
Kantonesisch [25]
/ 佢哋 食飯/食饭 朋友
ŋɔː˩˧ tshɛːŋ˧˥ kʰɵy1˧tei˨˨ sɪk˨˨-faːn˧˧ kɛː˧˧ pʰɐŋ˥˧yɐu˧˥
ich einladen sie (resumptiv) essen (Attributpartikel) Freunde
„Freunde, die ich zum Essen einlade“

Anmerkung: Im Alltag wird obigen kantonesischer Satz selten so formuliert.

(我) / 食飯/食饭 朋友
ŋɔː˩˧ tshɛːŋ˧˥ sɪk˨˨-faːn˧˧ kɛː˧˧ pʰɐŋ˥˧yɐu˧˥
(ich) einladen essen (Attributpartikel) Freunde
„Freunde, die ich zum Essen einlade“

Anmerkung: Im Alltag ist auch üblich den Subjekt (hier: ich –) im Kantonesischen wegzulassen, wenn im Gespräch der Kontext eindeutig ist.

食飯/食饭 朋友
lɛːi˨˩ sɪk˨˨-faːn˧˧ kɛː˧˧ pʰɐŋ˥˧yɐu˧˥
kommen essen (Attributpartikel) Freunde
„Freunde, die zum Essen kommen“

Das Altchinesische konnte in Fällen, wo der Kopf nicht mit dem Subjekt des Verbs koreferent ist, die Morpheme, yōu (präklassisch),, suǒ (klassisch) einsetzen:攸馘, yōuguó „was abgeschnitten wurde“. [29]

Zählwörter

Ein wesentliches typologisches Merkmal, welches das moderne Chinesische mit anderen südostasiatischen Sprachen teilt, ist die Anwendung von Zählwörtern . Während im Altchinesischen Zahlen und Demonstrativpronomina direkt vor Substantiven stehen können (五人, wǔ rén – „fünf Menschen“;此人, cǐ rén – „dieser Mensch“), muss in den modernen chinesischen Sprachen zwischen beiden Wörtern ein Zählwort stehen, dessen Wahl vom Substantiv abhängt: Hochchinesisch五本書/五本书, wǔ běn shū – „fünf Bücher“,這個人/这个人, zhè ge rén – „dieser Mensch“. In den Yue- und Xiang-Dialekten werden Zählwörter auch zur Determination eines Substantives sowie zur Markierung eines Attributs benutzt: [25] Kantonesisch佢本書/佢本书, Jyutping keoi 5 bun 2 syu 1 – „jmds Buch, dessen Buch“ „ kʰɵy˨˧ puːn˧˥ syː˥˥ “,支筆/支笔, Jyutping zi 1 bat 1 – „der Stift“ „tsiː˥˥ pɐt˥˥“ . Die Wahl des Zählwortes wird durch die Semantik des Substantivs bedingt:, steht im Hochchinesischen bei Substantiven, die ein Ding bezeichnen, das einen Griff besitzt; mit, suǒ werden Substantive konstruiert, die ein Gebäude bezeichnen usw. Eine Übersicht über wichtige Zählwörter des Hochchinesischen bietet der Artikel Liste chinesischer Zählwörter .

Sprachcode nach ISO 639

Die ISO -Norm ISO 639 definiert Codes für die Auszeichnung von Sprachmaterialien. Die chinesischen Sprachen werden in der Norm unter den Sprachcodes zh (ISO 639-1) und zho / chi (ISO 639-2/T und /B) subsumiert. Die Norm ISO 639-3 führt den Sprachcode zho als sog. Makrosprache ein – ein Konstrukt, welches für eine Gruppe von Sprachen angewandt wird, wenn diese als Einheit behandelt werden kann. Im Falle der chinesischen Sprachen ist dieser Faktor durch die gemeinsame geschriebene Form gegeben. Die subsumierten Einzelsprachen sind im Einzelnen: gan ( Gan ), hak ( Hakka ), czh ( Hui ), cjy ( Jin ), cmn ( Mandarin inkl. Standardchinesisch ), mnp ( Min Bei ), cdo ( Min Dong ), nan ( Min Nan ), czo ( Min Zhong ), cpx ( Pu-Xian ), wuu ( Wu ), hsn ( Xiang ), yue ( Yue – Kantonesisch ). Auch lzh ( klassisches Chinesisch ) zählt zu dieser Makrosprache, nicht aber dng ( Dunganisch ). [30] Zur Bezeichnung der gesamten Sprachgruppe führt die Norm ISO 639-5 den Code zhx . [31]

Literatur

Allgemeines

 • John DeFrancis: The Chinese Language: Fact and Fantasy . University of Hawaii Press, Honolulu 1984
 • Bernhard Karlgren : Schrift und Sprache der Chinesen . 2. Aufl., Springer, 2001, ISBN 3-540-42138-6 .
 • Jerry Norman: Chinese. Cambridge University Press, 1988, ISBN 0-521-22809-3 , ISBN 0-521-29653-6 .
 • S. Robert Ramsey: The Languages of China. 2. Auflage. Princeton University Press, Princeton 1987. ISBN 0-691-06694-9 , ISBN 0-691-01468-X .
 • Graham Thurgood und Randy J. LaPolla: The Sino-Tibetan Languages. Routledge, London 2003. (zum Chinesischen: Seite 57-166)

Sprachgeschichte und historische Sprachen

 • William H. Baxter: A Handbook of Old Chinese Phonology. Trends in Linguistics, Studies and monographs No. 64 Mouton de Gruyter, Berlin / New York 1992. ISBN 3-11-012324-X .
 • WACH Dobson: Early Archaic Chinese. A Descriptive Grammar. University of Toronto Press, Toronto 1962 (behandelt die Sprache des 11. und 10. Jahrhunderts v. Chr.)
 • И. С. Гуревич. И. Т. Зограф: Хрестоматия по истории китайского языка III-XV вв. (Chrestomatie für die Geschichte der chinesischen Sprache vom 3. bis 15. Jahrhundert) , Moskau 1984
 • Robert H. Gassmann, Wolfgang Behr: Antikchinesisch – Ein Lehrbuch in zwei Teilen. (= Schweizer Asiatische Studien 19 ). 3. durchgesehene und korrigierte Auflage, Peter Lang, Bern 2011, ISBN 978-3-0343-0637-9 .
 • Alain Peyraube: Recent issues in chinese historical syntax . In: C.-T. James Huang und Y.-H. Audrey Li: New Horizons in Chinese Linguistics , 161-214. Kluwer, Dordrecht 1996
 • Edwin G. Pulleyblank : Outline of a Classical Chinese Grammar (Vancouver, University of British Columbia Press 1995); ISBN 0-7748-0505-6 , ISBN 0-7748-0541-2 .
 • Wang Li (王力):漢語史稿(Skizze der Geschichte des Chinesischen) . Peking 1957.
 • Dan Xu: Typological change in Chinese syntax . Oxford University Press, Oxford 2007, ISBN 0-19-929756-8 .
 • Yang Bojun (杨伯峻) und He Leshi (何乐士):古汉语语法及其发展(Die Grammatik und Entwicklung des antiken Chinesisch) . Yuwen Chubanshe, Peking 2001

Moderne Sprachen

 • Chales N. Li und Sandra A. Thompson: Mandarin Chinese. A Functional Reference Grammar. University of California Press, Berkeley 2003
 • Huang Borong (黄伯荣) (Hrsg.):汉语方言语法类编(Kompendium der Grammatik der chinesischen Dialekte) . Qingdao Chubanshe, Qingdao 1996, ISBN 7-5436-1449-9 .
 • Mataro J. Hashimoto: The Hakka Dialect. A linguistic study of Its Phonology, Syntax and Lexicon. University Press, Cambridge 1973, ISBN 0-521-20037-7 .
 • Nicholas Bodman: Spoken Amoy Hokkien. 2 Bände, Charles Grenier, Kuala Lumpur 1955–1958 (behandelt das südliche Min)
 • Ping Chen: Modern Chinese. History and Sociolinguistics . Cambridge University Press, Cambridge 1999
 • Stephen Matthews und Virginia Yip: Cantonese. A Comprehensive Grammar. Routledge, London/New York 1994
 • Yinji Wu: A synchronic and diachronic study of the grammar of the Chinese Xiang dialects. Mouton de Gruyter, Berlin 2005
 • Yuan Jiahua (袁家骅):汉语方言概要(Abriss der chinesischen Dialekte) . Wenzi gaige chubanshe, Peking 1960
 • Anne O. Yue-Hashimoto: Comparative Chinese Dialectal Grammar – Handbook for Investigators ( Collection des Cahiers de Linguistique d'Asie Orientale , Band 1). Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 1993, ISBN 978-2-910216-00-9 .
 • Yuen Ren Chao: A grammar of spoken Chinese . University of California Press, Berkeley 1968 (behandelt den Mandarin-Dialekt von Peking)

Lexika

 • Instituts Ricci (Hrsg.): Le Grand Dictionnaire Ricci de la langue chinoise . Desclée de Brouwer, Paris 2001, ISBN 2-220-04667-2 .
 • Robert Henry Mathews: Mathews' Chinese-English dictionary. China Inland Mission, Shanghai 1931; Nachdrucke: Harvard University Press, Cambridge 1943 etc.
 • Werner Rüdenberg, Hans Otto Heinrich Stange: Chinesisch-deutsches Wörterbuch. Cram, de Gruyter & Co., Hamburg 1963.
 • Li Rong (李荣):现代汉语方言大词典(Großes Wörterbuch der modernen chinesischen Dialekte.) . Jiangsu jiaoyu chubanshe, Nanjing 2002, ISBN 7-5343-5080-8 .

Siehe auch

Weblinks

Wiktionary: Chinesisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Kategorie:Chinesisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikibooks: Chinesisch – Lern- und Lehrmaterialien
Commons : Chinese languages – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Allgemeines

Wörterbücher

Einzelnachweise

 1. http://etnic.ru/etnic/narod/tazy.html
 2. http://stat.kg/images/stories/docs/tematika/demo/Gotov.sbornik%202009-2013.pdf
 3. https://wayback.archive-it.org/all/20070630174639/http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2005/06/13/0000213102/010Alekseenko.pdf
 4. Allès, Elisabeth. 2005. "The Chinese-speaking Muslims (Dungans) of Central Asia: A Case of Multiple Identities in a Changing Context," Asian Ethnicity 6, No. 2 (June): 121-134.
 5. a b c Rekonstruktion nach: William H. Baxter: A Handbook of Old Chinese Phonology. Trends in Linguistics, Studies and monographs No. 64 Mouton de Gruyter, Berlin/New York 1992, ISBN 3-11-012324-X .
 6. Formen nach Norman 1988, 213
 7. Baxter 1992
 8. Xu Baohua ua: Shanghaihua Da Cidian . Shanghai Ceshu Chubanshe, Shanghai 2006
 9. Oi-kan Yue Hashimoto: Phonology of Cantonese. University Press, Cambridge 1972 und Matthews und Yip 1994
 10. a b c Li 2002
 11. 周长楫 (Zhou Changji):闽南方言大词典(Großes Wörterbuch der südlichen Min-Dialekte) . 福建人民出版社, Fuzhou 2006, ISBN 7-211-03896-9 .
 12. nach Norman 1987 und James Alan Matisoff: Handbook of Proto-Tibeto-Burman: System and Philosophy of Sino-Tibetan Reconstruction . University of California Press, ISBN 0-520-09843-9
 13. C steht hier für einen unbekannten Konsonanten
 14. Wortgleichung und Rekonstruktion *kwjəl nach Edwin G. Pulleyblank: The historical and prehistorical relationships of Chinese. In: WS-Y. Wang (Hrsg.): The Ancestry of the Chinese Language . 1995. S. 145–194
 15. Rekonstruktion in Anlehnung an Baxter 1992, der jedoch die Existenz des *-l- ablehnt
 16. 梅祖麟:唐代、宋代共同语的语法和现代方言的语法. In: Paul Jen-kuei Li, Chu-Ren Huang, Chih-Chen Jane Tang (Hrsg.): Chinese Languages and Linguistics II: Historical Linguistics. (Symposium Series of the Institute of History and Philology, Academia Sinica, Number 2) . Taipei 1994, Seite 61–97.
 17. nach Norman 1987, S. 236
 18. Karlgren, Bernhard: Schrift und Sprache der Chinesen. 2. Aufl., Berlin ua: Springer, 2001, S. 20 ff.
 19. Matthews und Yip 1994, 26
 20. Laurent Sagart: The Roots of Old Chinese. (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, Servies IV, Volume 184) John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 1999, ISBN 90-272-3690-9 , S. 142–147; WACH Dobson: Early Archaic Chinese. A Descriptive Grammar. University of Toronto Press, Toronto 1962, S. 112–114.
 21. a b William H. Baxter, Laurent Sagart: Old Chinese: a new reconstruction . Oxford University Press, New York City 2014, ISBN 978-0-19-994537-5 (englisch, chinesisch, PDF-Dateien zum Herunterladen – altchinesische Rekonstruktionen nach Baxter und Sagart).
 22. Die angegebenen Formen stellen nur eine Auswahl dar.
 23. a b c d Hashimoto 1973
 24. Jiaguwen Heji 13503
 25. a b c d Matthews und Yip 1994
 26. Shijing 300
 27. Baiyujing (百喻經), 0.5; zitiert nach Thesaurus Linguae Sericae ( Memento vom 15. Januar 2011 im Internet Archive ), In: tls.uni-hd.de, abgerufen am 21. Juli 2019
 28. Mencius 6A/6
 29. Shi Jing 241
 30. 639 Identifier Documentation: zho auf iso639-3.sil.org, abgerufen am 10. August 2018.
 31. Codes for the Representation of Names of Languages Part 5: Alpha-3 code for language families and groups auf www.loc.gov, abgerufen am 3. September 2018.