Kinesiske bokstaver

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Kinesiske bokstaver
Skrift Logografi
språk Mandarin
Mandarin
Wu
Min
Yue / kantonesisk
Gan
Jin
Kejia / Hakka
Xiang
Brukstid siden 2. årtusen f.Kr. Chr.
Brukt i Øst Asia
Sørøst-Asia
Offisielt i Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina
Taiwan Kina (Taiwan) Taiwan
Singapore Singapore Singapore
Wa state (de facto)
Avledet Kanji
Hiragana
Katakana
Hanja
Chữ nôm
Sagklipp
Yi (skriver)
Kvinners manus
Stort Kitan -manus
Xixia -skript (Tangut -skript)
særtrekk Tradisjonelle tegn og forkortelser
Unicode -blokk U + 4E00..U + 9FD5
U + 3400..U + 4DBF
U + 20000..U + 2A6DF
U + 2A700..U + 2B734
U + 2B740..U + 2B81D
U + 2B820..U + 2CEA1
ISO 15924 Hani
Hant (tradisjonell karakter)
Hans (symbol)
Hanzi.svg

Det kinesiske skriptet (kinesisk 中 文字, pinyin zhōngwénzì , zhuyin ㄓ ㄨ ㄥ ㄨ ㄣ ˊ ㄗ ˋ ) eller Hànzì ( 漢字/ 汉字, hànzì , Zhuyin ㄏ ㄢ 'ㄗ' - “ Han script”) løser Kinesisk , spesielt standard kinesisk , med kinesiske tegn. Det er dermed en sentral bærer av kinesisk kultur og tjente som grunnlag for de japanske manusene ( Kanji , Hiragana , Katakana ), et av de koreanske skriptene ( Hanja ) og et av de vietnamesiske manusene ( Chữ nôm ).

Totalt er det over 100 000 tegn , [1] hvorav flertallet imidlertid bare er sjelden brukt eller er uvanlig, bare ble brukt midlertidig tidligere eller representerer varianter. Kunnskap om 3000 til 5000 tegn er tilstrekkelig for daglige behov.

oversikt

Et tegn representerer i utgangspunktet en stavelse [2] som lydstrukturen til et morfeem . Imidlertid er det kinesiske skriptet ikke en fonografisk stavelse som koreaneren, fordi identiske stavelser ikke er representert med et enkelt symbol, men forskjellige morfemer med samme lydstruktur er representert med forskjellige symboler. Den kinesiske skriften er derfor kjent som morfemisk eller morfosyllabisk skriving og er det eneste skrivesystemet som fremdeles er i bruk som ikke først og fremst bruker lyden av et språk, men heller har meningshenvisende (semantiske) elementer i flertallet av karakterene.

Det kinesiske skriptet brukes spesielt til å skrive standardkinesisk: i Kina og Singapore i den forenklede formen for korttegnene , i Taiwan, Hong Kong og Macau fremdeles i tradisjonell form av de tradisjonelle karakterene. Som en kulturell eksport nådde det kinesiske skriften nabolandene rundt 600–800 e.Kr. og brukes fremdeles i Sør -Korea og Japan som en del av de nasjonale skriftsystemene. De tradisjonelle karakterene brukes også der, men i en moderat forenklet form i Japan siden kort tid etter andre verdenskrig.

Frem til slutten av den keiserlige æra ble det kinesiske skriptet hovedsakelig brukt til å skrive det klassiske skriftspråket "文言, Wenyan "brukte som var forståelig bare en utdannet elite. Siden den gang har det kinesiske skriptet hovedsakelig blitt brukt til å skrive standardskriptet "白話文/白话文, báihuàwén “, som grammatisk ligner moderne nordlige dialekter og lettere kan læres enn wényán av høyttalere av sørkinesiske språk. Til tross for den heterogene språksituasjonen, fungerer kinesisk skriving som et overregionalt kommunikasjonsmedium for alle kinesere som kan lese báihuàwén (med hvilken som helst uttale). Av denne grunn er for eksempel mange programmer på kinesisk fjernsyn tekstet med det kinesiske skriptet. I tillegg til rene skriveferdigheter, betyr moderne medier og omfattende instruksjoner at den talte standardkinesiske "普通話/普通话, pǔtōnghuà “blir i økende grad en felles eiendom.

Siden 1400 -tallet i provinsen Hunan har det vært et uavhengig skript basert på kinesisk skrift, spesielt utviklet for bruk av kvinner, som bare ble brukt av dem, Nüshu .

Kategorier av tegn

Det kinesiske skriptet består hovedsakelig av logogrammer , men for fonetisk stavemåte av fremmedord brukes noen av dem noen ganger som fonetiske tegn . Generelt er en stavelse knyttet til et tegn. Tradisjonelt, ifølge den første ordboken med tegn i kinesisk skrift, Shuowen Jiezi (2. århundre), er tegn delt inn i seks kategorier basert på måten de dannes eller avledes på. Noen få er piktogrammer (象形, xiàngxíng ) og symboler eller enkle ideogrammer (指 事, zhǐshì ). En tredje liten gruppe er de sammensatte ideogrammene (會意/会意, huìyì ). De aller fleste (over 90%) er fonogrammer (形 聲/形 声, xíngshēng ). De to siste kategoriene er lån (假借, jiǎjiè ) og synonymer (轉 注/转 注, zhuǎnzhù ). Dette skillet mellom karakterene i grupper brukes i kinesiske Liushu (六 書/六 书, liùshū ), de seks kategoriene kinesiske tegn.

betydning

Betydningen av å skrive i Kina består hovedsakelig av to aspekter.

 • Den dokumenterer skrivekulturen til det kinesiske folket, som er mer enn tre tusen år gammel, og styrker dermed den nasjonale bevisstheten.
 • Mestringen deres markerer grader av sosial prestisje i det moderne kinesiske samfunnet.

I Europa antas det generelt at forutsetningen for oppfinnelsen av skriving var behovet for håndtering (av korn, vann). I de tidligste tider ville manus derfor først og fremst ha utviklet seg i imperier med bosatte mennesker som er engasjert i jordbruk eller hydrauliske kulturer (for eksempel sumere, egyptere). I Kina, derimot, hersker den generelle oppfatningen om at de eldste skriftfragmentene som kan sees er inskripsjonene på orakelben . I overført betydning betyr dette at den rådende oppfatningen er at skriving kom fra motivasjonen til å konstruere et medium for kommunikasjon med en annen, sjamanistisk åndsverden. Noe magisk antydes til opprinnelsen til det kinesiske skriften.

I Kina ble lineære og uavbrutte sekvenser av karaktervarianter etablert. På den annen side kan kontinuiteten i skriving i kinesisk språkhistorie bare spores tilbake til Shang -dynastiet . Forbindelsen til eldre arkeologiske funn er fortsatt et forskningstema. I motsetning til europeiske skrivesystemer ble det bare gjort forsøk på kinesisk i begynnelsen av latiniseringsarbeidet for å finne eksplisitte skrifttegn som representanter for de minste individuelle lydene av språket. De offisielle enhetene i skriftspråket er imidlertid tegnene overlevert fra kinesisk kultur (som vanligvis representerer hele stavelser).

Betydningen av å skrive i det moderne Kina utgjøres spesielt av at utdanningsmonopolet ikke lenger ligger hos en bestemt sosial klasse, som i det gamle Kina hos embetsmennene, eller som i europeisk middelalder, det latinske skriften med presteskap. Hendelser som den fjerde mai -bevegelsen og Baihua -bevegelsen bidro til at prestisjen til et folkespråk steg i motsetning til det klassiske pedagogiske språket og at kravet oppsto for å spre den skrevne kulturen til hele folket. Den rådende oppfatningen er at leseferdighet og leseferdigheter er et pedagogisk aktivum som forfølges likt for alle kinesere. Følgelig bekjemper den kommunistiske regjeringen konsekvent analfabetisme (bedre: analfabetisme).

Historisk utvikling av den kinesiske skriften

Historie opp til Folkerepublikken Kina

Oracle Bone Script -甲骨文
Oracle -bein.JPG
Et orakelben
Shang -dynastiet innskrevet scapula.jpg
Oracle beinskriving - okse skulderblad

Det kinesiske skriften er over 3000 år gammelt og har dermed den lengste ubrutte tradisjonen i Øst -Asia. De eldste kinesiske tegnene som er funnet hittil, er i storfeben (spesielt i skulderbladet, såkalte orakelben ) og skilpaddeskall (for profeti om jakten etc.) utskårne symboler [3] fra tiden rundt 1400 f.Kr. F.Kr., som ble oppdaget i Anyang i 1899. Det antas at 5000 forskjellige tegn allerede eksisterte på den tiden.

I midten av det første årtusen f.Kr. utviklet billedskriving seg til en markedsførbar skrift som var i stand til å fullstendig kartlegge syntaksen og semantikken til noen av språkene på den tiden i dagens Folkerepublikk Kina . Med foreningen av det kinesiske imperiet under den første keiseren Qin Shihuangdi i 221 f.Kr. En stor standardisering av manus fant sted.

I forbindelse med siden foreningen ( Qin -dynastiet ) etablerte byråkratisk stat , var det kinesiske skriftspråket deres bruk i hele nedslagsfeltet i det kinesiske imperiet til lingua franca som koblet de forskjellige kinesiske språksamfunnene sammen og tillot en relativ enhet i Kinesisk kulturområde.

I Kina måtte politikere og embetsmenn være gode forfattere langt ut på 1900 -tallet hvis de ønsket å få innflytelse - og ikke, som i Vesten, gode foredragsholdere. Mange steder er det beskrevet hvor skuffende mange kinesere var da de hørte politikere som Mao Zedong eller Deng Xiaoping snakke for første gang.

Stadier av utvikling av karakteren for hest - "/, "
Oracle bein Bronseinnskrift Stort seglskrift Liten segletype Kansleri Regelmanus Forenklet
Oracle bein Bronseinnskrift Større segelfont Mindre segelfont Kansleri Regelmanus Forenklet

Skrive reform i Folkerepublikken Kina

Den 28. januar 1956, på den 23. plenumsessionen i statsrådet for sentralkomiteen i Kommunistpartiet i Kina, ble "Konseptet for å forenkle kinesiske karakterer" vedtatt og utgitt 31. januar av daglige Renmin Ribao . Ved forenkling av karakterene ble det brukt et stort antall stavemåter som allerede ble brukt i håndskrevne tekster i Nord- og Sør -dynastiets tid . Mange forkortelser ble brukt av poeter i Tang -dynastiet . Forkortelser ble også brukt i Taiping -opprørernes rike , hvorav over 50 var inkludert i "Konseptet for forkortelse av kinesiske tegn" i Folkerepublikken Kina. Engasjementet for innføring av symboler begynner med aktivitetene til intellektuelle fra 4. mai -bevegelsen , for eksempel Qian Xuantong .

Eksempler på forenklinger erfor( , kart ),for( lóng , drage ) ogfor( dān , singel ). Forenklingsmetoder var for eksempel tilkobling av punkter til linjer ( , hest , ble til), utelatelse av linjer eller prikker (ellerwèi , do , ble til) eller kombinere to eller tre lange tegn til ett kort tegn (fu, gjenopprette og , kompleks , ble den forenklede karakterenoppsummert).

Skriftreformene i Folkerepublikken Kina vedrører imidlertid ikke bare reduksjonen av antall slag i et tegn, men også definisjonen av en standardisert lyd av et tegn, definisjonen av en standardisert skrift, definisjonen av mengden tegn i vanlig bruk, samt på en systematisering av karakterene, for eksempel i arrangementet i leksikoner. Parallelt med de forenklede karakterene brukes de tradisjonelle langfigurene fremdeles delvis og har kommet tilbake til hverdagen siden den økende avslapningen i Folkerepublikken. Imidlertid er det ikke mulig for en gjennomsnittlig kineser å lese de lange tegnene i gamle tekster som ikke er overført.

I Taiwan, så vel som i Hong Kong og Macau , ble tradisjonen med å skrive med lange tegn beholdt fordi reformene fra 1958/1959 ikke ble gjennomført der. Det er også vanlig blant utenlandske kinesere . Så den symbolske betydningen av tegnene og radikalene forble gjenkjennelig. I håndskrevne tekster er imidlertid en hel rekke forkortelser tradisjonelt vanlige, noen av dem tilsvarer forkortelsene til Folkerepublikken Kina.

Singapore -regjeringen har sluttet seg til Folkerepublikken Kinas skrivereformer og har også brukt kinesiske forkortelser og en horisontal skrivestil siden 1970 -tallet.

Antall tegn

Shuowen Jiezi , en ordbok fra år 100 e.Kr., inneholder 9 353 forskjellige tegn (1163 varianter ikke talt); Kāngxī zìdiǎn fra 1716 inneholder 40.545 forskjellige tegn og Zhōnghuá zìhǎi (中華 字 海/中华 字 海) fra 1994 inneholder rundt 87 000 forskjellige tegn og varianter. Variantordboken med kinesiske tegn (The Dictionary of Chinese Variant -form異體 字 字典, yìtǐzì zìdiǎn ) fra utdanningsdepartementet i Taiwan inneholder over 100 000 tegn . [4]

I praksis er imidlertid antallet tegn som faktisk brukes betydelig færre. For eksempel definerer artikkel 7 i Folkereguleringsforskriften fra 1993 fra Kina å lese og skrive på kinesisk som å kunne lese og skrive mellom 1500 og 2000 tegn . En moderne tospråklig standardordbok (The New Chinese-German Dictionary, Xin Hande cidian新 漢 德 詞典/新 汉 德 词典) består av rundt 6000 tegn.

I Folkerepublikken Kina ( fastlands -Kina ) er antall tegn ( forkortelser ) for nødvendig daglig bruk satt til 3500 av staten. (Status 1988) Disse tegnene erstattes av listen over "tegn til daglig bruk" -常用 字- " 1.grads hverdagsfigurer" - med 2000 tegn - og listen over "tegn for sekundær bruk" -次 常用 字- "2. graders hverdagsfigurer" - videre delt inn med 1500 tegn. I den spesielle administrative regionen i Hong Kong er den sammenlignbare generelle "Liste over tegn til daglig bruk ( tradisjonelle tegn )" -常用 字 字形 表- 4759 tegn. (Fra 2000) I Taiwan er den generelle "National Standard Character List for Everyday Use (Traditional)" -常用 國 字 標準 字體 表- 4808 tegn. (Fra 1979) I Japan er imidlertid antallet sammenlignbare Kanjis ( Shinjitai ) 2136 i den såkalte List of Kanjis for Everyday Use -常用 漢字 jōyō kanji , tyske 'tegn til daglig bruk' , som igjen er delt inn i 10 nivåer - fra 1 til 10 vanskelighetsgrader i henhold til skoleåret. (Fra 2010) I Sør -Korea , der Hanja - kinesiske tegn - ikke har blitt offisielt undervist på skolene siden begynnelsen av 1970 -tallet og bare tilbys som frivillige tilleggstimer på ungdomsskoler, skal det generelle tallet undervises i tegn 1800. ( Status 1972) I land som Kina og Japan kan antallet individuelt kontrollerbare tegn dermed indirekte gjenspeile utdanningsnivået til en person generelt eller i et bestemt område.

Skrifter

I løpet av kinesisk historie kan spesielt følgende fonter lages utenfor tekstbehandlingsenheter:

Historiske kinesiske fonter - utvalg
tysk Alternativt Hanzi 1 - Langz. 2 Hanzi - Forkortelse. 3 Pinyin Hepburn RR
Mi Fu-On Calligraphy.jpg
Kursiv -行書, ca. 1097-1099 - fra Mi Fu
Northern Song -dynastiet
Oracle bein inskripsjon Oracle bein script 甲骨文甲骨文Jiǎgǔwén Kokotsubun Gapgolmun
Bronseinnskrift - 金文金文Jīnwén Kinbun Geummun
Seglskrift - 篆書篆书Zhuànshū Tensho Jeonseo
Kursiv Semi-kursiv 行書行书Xíngshu Gyōsho Haengseo
Gressskrift Konsept font 草書草书Cǎoshū Sosho Choseo
Kansleri Offisiell skrift 隸書隶书Lìshu Reisho Yeseo
Regelmanus Blokkbokstaver 楷書楷书Kǎishu Kaisho Haeseo
merknad
1 Det kinesiske skriftet kalles også Hanzi -漢字/ 汉字- på japansk Kanji -漢字- og på koreansk Hanja -漢字- ringt.
2 De tradisjonelle karakterene kalles også Fántǐzì -繁體字eller i Taiwan zhèngtǐzì - Ringte .
3 Forkortelsene er generelt sett også Jiǎntǐzì -简体字kalt eller teknisk spesifikt som " forenklede tegn " Jiǎnhuàzì -简化字ringte.

Skrifttype

Skriveretning

I den førmoderne tiden var retningen for skriving i kinesisk skrift vanligvis vertikal fra topp til bunn, og de resulterende kolonnene ble ordnet fra høyre til venstre. (hake.豎排/竖排, shùpái ; Japansk:縦 書 きtategaki )

Siden skrivereformen i Folkerepublikken Kina har de fleste bøker, i likhet med europeiske bøker, blitt skrevet på linjer fra venstre til høyre og med linjer ordnet fra topp til bunn.

Bøker med litterært innhold trykt i Taiwan leses fortsatt ovenfra og ned. Dette gjelder imidlertid bare i begrenset omfang for aviser og blader samt faktatekster og fagbøker. I reklame, og ofte i reklame, hvis vestlige (merke) navn vises i teksten, brukes stavemåten fra venstre til høyre. I kalligrafi og poesi er det nesten bare retningen for skriving fra topp til bunn.

Begge variantene finnes i Japan, med litterære tekster som skrives ut i spalter og faktatekster i linjer. I aviser brukes de to blandet, noe som åpner flere muligheter for et attraktivt oppsett uten ekstremt korte linjer (eller smale kolonner).

Bøker trykt fra topp til bunn, det vil si bøker trykt i Taiwan og de fleste av japanskene, åpnes "bak" i motsetning til europeiske bøker. Hvis du ser på tittelsiden, er ryggraden til boken til høyre og ikke til venstre, som i Europa. Bøker der karakterene er ordnet fra venstre til høyre har tittelsiden på siden vi er vant til og åpnes og leses deretter.

Inskripsjoner over portaler og dører er oftere skrevet fra høyre til venstre i Folkerepublikken Kina. I Japan, som i Europa, er det mer sannsynlig at portoverskrifter skrives på linjer fra venstre til høyre, men når det gjelder historiske bygninger eller tradisjonelle strukturer som templer og helligdommer, er de nesten utelukkende skrevet tradisjonelt fra høyre til venstre. I Taiwan går inskripsjonene over tempelportene og alterene fra høyre til venstre.

Strokeordren

Nasjonalt forskjellige slagsekvenser av karakteren(fra svart til lys rødt)
必 -ired.png

kinesisk
Imperium
必 -tred.png

Taiwan og
Hong Kong
必 -red.png

Folkerepublikken
Kina
必 -jred.png

Japan

Når du skriver kinesiske tegn, er rekkefølgen på de enkelte linjene ikke vilkårlig, men bestemmes av syv grunnleggende regler:

 1. Først den horisontale, deretter den vertikale linjen
 2. Først bøyde linjen til venstre, deretter linjen bøyd til høyre
 3. Først toppen, deretter bunnlinjen
 4. Først venstre, deretter høyre linje
 5. Først eksterne, deretter interne komponenter skrives
 6. En eske lukkes ikke før den indre komponenten er ferdig
 7. Hvis mindre komponenter er gruppert rundt en større midtdel, skrives den midtre delen først

For individuelle skilt tolkes disse reglene ulikt fra land til land, som vist i eksempelet til skiltet til høyrevises. Med skriftstiler som kursiv og konseptuell , der skrivebørsten ikke løftes fra papiret mellom alle slagene og slagene er koblet sammen, fører dette noen ganger til vesentlig forskjellige former av samme karakter.

Eksempler
龜 -bw.png
Skriveretning av den tradisjonelle karakteren [ guī -] for skilpadde
九 -ordre.gif
Skriveretning for karakteren [ jiǔ -] for "ni - 9"

Sammensetning av ord

I gammel og klassisk kinesisk var de fleste ord fremdeles en eller to stavelser eller tegn lange. I nordkinesisk- baserte Baihua og den moderne standardkineserne som kom ut av den etter fjerde mai-bevegelsen (1919), er gjennomsnittlig ordlengde lengre. De fleste kinesiske ord består av flere stavelser eller tegn. Hvis det kinesiske språket gjengis med kinesiske tegn, angis ingen ordgrenser ved hjelp av mellomrom eller andre midler. Alle tegn er like langt fra hverandre. Imidlertid, hvis standardkinesisk er skrevet på latin ved bruk av stavingsreglene for det populære Pinyin- systemet, blir ord i flere deler skrevet på samme måte som tysk, og disse ordene er atskilt fra hverandre med mellomrom.

tegnsetting

Tegnsetting (標點/标点, biāodiǎn ) i sin nåværende form ble gradvis introdusert gjennom kontakt med Vesten på 1900 -tallet. Imidlertid kan riper allerede sees i de tidlige historiske beininnskriftene, som sannsynligvis tjente til å avgrense semantiske enheter. Tegnsetting var uvanlig i gamle kinesiske tekster, og leserne kunne bruke pausene (/, dòu ) skriv deg selv i tekstene. Disse besto stort sett av en liten sirkel " "(, quān ) eller fra et punkt (/, diǎn ). Prosessen med å skrive skilletegn i teksten har vært en setning caesura siden Han -perioden (句 讀/句 读, jùdòu ). Store lærde kunne bli gjenkjent av den suverene måten de punkterer på. Bokhandler i Taiwan kan fremdeles finne utgaver av klassikere der skilletegn fra kjente forskere er notert.

Tegnsetting har blitt offisielt regulert i Folkerepublikken Kina siden september 1951. Fra 1990 er det 16 skilletegn, hvorav de fleste tilsvarer de som vanligvis brukes i Vesten og brukes på lignende måte. Punktet som lukker setningen " "(句號/句号, jùhào , se også "sirkelen" ovenfor) så vel som det "liggende" kommaet "(頓號/顿号, dùnhào ).

Utskriftssett

Når du skriver ut kinesiske tekster, plasseres alle tegn, inkludert skilletegn, i omtrent firkantede bokser av samme størrelse. Det er derfor ingen tegn med ulik avstand - se for eksempel latin m versus i . For å fortsatt kunne gjenkjenne detaljene til de mest kompliserte tegnene med 20 eller flere linjer, bør den generelle skriften ikke være for liten. Når det gjelder sjeldnere tegn, blir uttalen ofte gitt ved siden av eller over den med svært små bokstaver (av Zhuyin . Dette var vanlig i Kina til 1956 og fremdeles i Taiwan , eller av Furigana i Japan ).

Mellomrom mellom ord er uvanlig i kinesisk skrift. Som et resultat er det ingen klar avgrensning av begrepet "ord" på språkene som bruker det kinesiske skriften. Selv morsmål er ofte uenige om et bestemt element i en setning er en slutt eller et eget ord.

Så snart en tekstlinje er full, brytes den hvor som helst; Det er ingen separasjonsregler. Bare umiddelbart før skilletegn ikke skilles, overføres i dette tilfellet et tegn til neste linje.

Skrivermedier

De åtte delene av de fem slagene til karakteren Yong

Fra gammel tid til moderne tid

Silke og bambus , som ble skrevet på kuttet i smale brett (som guodiske bambustekster ), regnes som spesielle skrivesubstrater av gammel kinesisk. Begge finnes ikke i det gamle Europa, hvor bruken av vokstabletter, papyrus og pergament dominerte.

Kina brukte papir som den første kulturen, som oppfinner den kinesiske Cai Lun (蔡倫/蔡伦), som sies å ha hatt den banebrytende ideen for utviklingen av det rimelige skrivemediet i 105 e.Kr. Det var først på 1100 -tallet at papiret kom til Europa. Den ble brukt i Tyskland fra rundt 1250 og ble produsert fra slutten av 1300 -tallet.

Kineserne brukte pensler og svart og rødt blekk til kalligrafi på papir og silke. Oppfinneren av børsten i Kina regnes som Meng Tian (蒙恬). Indian ink har blitt gjort fra den sot av furu siden Han-perioden og markedsføres som en stokk blekk. Selinntrykk var kjent lenge før 1300 -tallet. Børste , blekk , gni stein og papir regnes fortsatt som de fire skattene i det tradisjonelle lærde rommet.

Til tross for oppfinnelsen av papir, fra fjerde år av regjeringens motto Xiping (熹平) fra keiseren Han Lingdi fra det østlige Han -dynastiet (175 e.Kr.) mottok viktige (eldste) kinesiske steinutskjæringer, de klassiske verkene til den konfucianske skolen , for eksempel " Shijing " ( sangboken ), " Shangshu " ( boken med dokumentene ), “ Yili ” ( etikette og ritualer ), “ Yijing ” ( I Ching ), “ Chunqiu ” ( vår- og høstannalene ), “ Gongyangchuan ”, “ Lunyu ” ( Analects of Confucius ). Ytterligere steingraveringer er de tre klassikerne " Shangshu ", " Chunqiu ", " Zuozhuan " fra det andre året av Zhengshi -regjeringen i Wei -dynastiet (241 e.Kr.), som er skrevet med skriftene "Antique Chinese Script" (古文, gǔwén ), " seglskrift til keiseren Qin" og "forenklet kinesisk kanselskrift " er løst.

Med støtte fra misjonærene rådde boktrykk i Kina og førte til utvidelse av trykte medier, for eksempel Shanghai -avisen Shenbao. I moderne daglig bruk er skriveredskaper også vanlige i Vesten; i skrivetimer på barneskoler i Taiwan, mest med blyant i spesielle oppgavebøker med firkantede skrivefelt.

datamaskin

Kinesiske tegn skrives på datamaskinen ved hjelp av forskjellige inngangssystemer for kinesisk skriving . Tekster legges inn på PC -en med en skrivehastighet per setning som omtrent tilsvarer hva tyske tekstbehandlere for eksempel kan oppnå med tyske tastaturer. I det kinesisktalende området og i Japan oppstår nye typer feil ved skriving av kinesiske og japanske tekster som en uønsket bivirkning.

Beim Schreiben von Handschrift dagegen fehlen die Vorschläge, die computergestützte Eingabesysteme im Dialog machen. An deren Eingabedialoge gewöhnte jüngere Chinesen und Japaner haben darum oft schon Schwierigkeiten, seltener gebrauchte Zeichen zu schreiben bzw. sich handschriftlich fehlerfrei auszudrücken. Sie können diese Zeichen dann aber per Eingabesystem auf ihrem Handy oder in elektronischen Taschenwörterbüchern nachschlagen, die oft schon sehr umfangreich sind, weil in ihnen gleich der Inhalt mehrerer konventioneller Wörterbücher abgespeichert ist.

Kalligrafie

Kalligrafie – „Garten des himmlischen Friedens“, Frankfurt a. M. 2008

Die Kalligrafie ist eine in China hochangesehene Kunst. Hierbei werden mit einem Pinsel die Zeichen schwungvoll zu Papier gebracht. Diese Schriftzüge gelten genauso als Kunstobjekte wie Malereien. Es ist in der chinesischen Malerei sogar üblich, Schriftzeichen in das Bild zu integrieren; buddhistische Mandalas werden im chinesischen Kulturraum, anders als in Südasien, eher mit Schriftzeichen als mit bildlichen Darstellungen gestaltet. In Japan wurde im Gegensatz zu China nach dem Grundprinzip Wabi-Sabi oft ein nicht im klassischen Sinne schönes, sondern bewusst „rohes“ und unfertiges Aussehen angestrebt.

Kalligrafische Kunstwerke zieren häufig als Duilian in paarige senkrechte Schrifttafeln und als Yinglian als waagerechte Namensschilder Portale und Räume in der chinesischen Architektur , wie Pavillons in typischen chinesischen Garten . Sie sind von den Gartenbauten fast nicht zu trennen und bilden wichtige Schmuckelemente im chinesischen Landschaftsgarten. Der Inhalt der Spruchpaare ( Duìlián ) solcher Tafeln und Schilder ist im Allgemeinen auf die Umgebung oder den Benutzer der Räume und Gebäuden bezogen. Häufig handelt es sich um Zeilen aus berühmten Gedichten, in denen Besonderheiten der Szenerie angedeutet sind.

Ihren künstlerischen Höhepunkt erreichte die Kalligrafie zusammen mit anderen Kunstformen in der Tang-Dynastie (618–907). Die Kunstwerke der damaligen berühmten Kalligrafen – etwa von Wang Xizhi , Yan Zhenqing , Ou Yangxun und Liu Zongyuan – werden immer noch als unbezahlbare Schätze betrachtet.

Der Wert des „Schönschreibens“ wird in China sehr hoch angesetzt. Kalligrafische Werke haben im chinesischen und fernöstlichen Kulturraum den gleichen künstlerischen Stellenwert wie Gemälde oder Skulpturen im abendländischen Westen. Das erkennt man etwa daran, dass die Republik China in Taiwan bei den offiziellen Biografien ihrer bisherigen Präsidenten kalligrafische Arbeiten von diesen mit angibt.

Lautumschriften

Ein Schriftzeichen repräsentiert grundsätzlich eine Silbe. [2] Um die Aussprache eines Schriftzeichens wiederzugeben, verwendete man im alten China seit der Sui-Dynastie und Tang-Dynastie Reimlexika, in denen der Laut einer Silbe nicht durch Angabe der Phone beschrieben wurde, sondern durch Angabe von zwei anderen chinesischen Schriftzeichen, deren Aussprache dem Leser bereits bekannt sein mussten. Das erste stimmte im Anlaut mit der gesuchten Silbe überein, das zweite im Auslaut ( Fanqie -System).

Die ersten Versuche zur Transkription der chinesischen Sprache gingen 1588 von dem italienischen Missionar Matteo Ricci und dem französischen Missionar Nicolas Trigault aus. Die Missionare versuchten, die Laute der chinesischen gesprochenen Sprache mit Buchstaben aus dem lateinischen Alphabet zu fixieren.

1892 entwickelte Lu Zhuangzhang (盧戇章/卢戆章) eine Transkription für den Dialekt aus Xiamen und nannte sie „ qieyin xinzi “ (切音新字– „Neue Zeichen für zerteilte Laute“). Er gilt als der erste Chinese, der für die chinesische Schrift ein Transkriptionssystem entwarf. Gemäß seinem Entwurf wird die Bewegung für die Transkription der chinesischen Sprache am Ende der Qing-Dynastie in China „ qieyinzi yundong “ (切音字運動/切音字运动– „Bewegung für die Zeichen für zerteilte Laute“) genannt. Lu Zhuangzhang hatte bereits die Idee einer einheitlichen Sprache und Schrift für ganz China.

Bis zur Gründung der Republik China wurden fast dreißig weitere Transkriptionssysteme hervorgebracht. Davon machten solche aus lateinischen Buchstaben etwa ein Viertel aus. Das Ziel war es, die chinesische Schrift einfacher erlernen zu können und damit im Zuge der Modernisierungsbestrebungen Wissenschaft und Bildung vorantreiben zu können. Unter diesen Transkriptionssystemen war das Konzept von Wang Zhao (王照), der sich von japanischen Kana bei der Entwicklung seines Konzepts beeinflussen ließ.

Die Idee, eine einheitliche chinesische Sprache zu verwenden, findet sich bereits bei den Beamten der Qing-Dynastie. Daher leitet sich der Name guanhua (Beamtensprache), beziehungsweise Mandarin für das Chinesische ab. Der Gedanke, eine Aufsplitterung in Dialektgruppen in China zu verhindern, und die Idee der Notwendigkeit einer gemeinsamen Nationalsprache innerhalb der heterogenen Sprachsituation in China wurde ganz besonders nach dem Sturz der Qing-Dynastie und der Gründung der Republik China deutlich.

1913 berief deshalb die Beiyang-Regierung die „ Konferenz zur Vereinheitlichung der Aussprache “ (讀音統一會/读音统一会, dùyīn tǒngyī huì ) ein. Auf der Konferenz wurde beschlossen, das „ Zhuyin Zimu“ (Nationale Phonetische Alphabet,注音字母) einzuführen. Die Schriftreform in China ging somit einher mit einer Sprachreform . Es handelt sich bei diesem Transkriptionssystem anders als bei den von den Missionaren geschaffenen Schriften um eine Lautschrift aus verkürzten chinesischen Zeichen.

Bis zur Machtergreifung der Kommunistischen Partei 1949 entstanden weitere Transkriptionssysteme aus lateinischen Buchstaben. Die bedeutendsten sind:

 • Gwoyeu Romatzyh (國語羅馬字/国语罗马字, Guoyu Luomazi – „Lateinschrift der Nationalen Sprache“)
 • Latinxua Sin Wenz , kurz: Sin Wenz (拉丁化新文字/拉丁化新文字, Ladinghua Xin Wenzi – „Lateinisierte Neue Schrift“)

Gwoyeu Romatzyh stammt von Yuen Ren Chao (趙元任/赵元任, Zhào Yuánrèn ) und wurde am 14. September 1926 dem Bildungsministerium zur Veröffentlichung unterbreitet.

Das Sin Wenz hat seinen Ursprung in der Sowjetunion. Auf dem Höhepunkt der sowjetischen Latinisierungsbewegung entwarfen Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas , die sich in Russland aufhielten, und sowjetische Linguisten ein Transkriptionssystem für die chinesische Schrift mit lateinischen Buchstaben, das 1933 nach China überliefert und „Ladinghua Xin Wenzi“ genannt wurde. Es löste die Massensprachenbewegung der Lateinisierung (拉丁化群眾運動/拉丁化群众运动, Ladinghua qunzhong yundong ) aus, in der es Anspruch auf nationale Verbreitung erhob. Es verbreitete sich ab 1934 von Shanghai aus. Ein prominenter Befürworter war Lu Xun . Es wurde jedoch von der Guomindang verboten, und in den von den Japanern eroberten Gebieten musste seine Verbreitung eingestellt werden. In den von den Kommunisten kontrollierten Gebieten wurde es hingegen in Abendschulen eingesetzt und legte nach der Machtergreifung der Kommunisten 1949 die Basis für die Entwicklung des Pinyin .

Pinyin wurde 1982 von der ISO als internationaler Standard für die Umschrift des Chinesischen anerkannt und ist für Hochchinesisch die dominierende Umschrift. Daneben ist die Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte lateinische Umschrift von Wade-Giles noch gebräuchlich sowie die nichtlateinische Umschrift Zhuyin (insbesondere in Taiwan üblich). Andere, meist an der Sprache des jeweiligen Übersetzers orientierte Systeme haben keine nennenswerte Bedeutung mehr. Durch die vielfältigen Systeme zur Lateinisierung, also nicht standardisierte Umschrift- bzw. Transkriptionssysteme, kommt die teilweise vorhandene Uneinheitlichkeit der Lautumschrift zustande, beispielsweise Mao Tse-Tung , Mao Zedong oder Chiang Kai-shek bzw. Tschiang Kai Schek . Für andere chinesische Sprachen, wie Kantonesisch , werden ebenfalls Lautumschriften entwickelt, diese sind jedoch bisher weniger ausgereift als die Mandarin-Systeme.

Siehe auch

Literatur

 • Karl-Heinz Best , Jinyang Zhu: Ein Modell für die Zunahme chinesischer Schriftzeichen. In: Glottometrics 20, 2010, S. 29–33 (PDF Volltext ). (Mathematische Modellierung der Erweiterung des chinesischen Schriftzeicheninventars ab ca. 200 v. Chr.)
 • John DeFrancis : The Chinese Language, Fact and Fantasy . University of Hawaii Press, Honolulu 1984, 2005, ISBN 0-8248-1068-6 .
 • John DeFrancis: Nationalism and Language Reform in China . Princeton University Press, Princeton NJ 1950, Octagon Books, New York 1972, ISBN 0-374-92095-8 .
 • Helmut Martin : Chinesische Sprachplanung . Studienverlag Brockmeyer, Bochum 1982, ISBN 3-88339-291-X .
 • Dorothea Wippermann: Das phonetische Alphabet Zhuyin Zimu . Studienverlag Brockmeyer, Bochum 1985, ISBN 3-88339-483-1 .
 • Andreas Guder-Manitius: Sinographemdidaktik. Aspekte einer systematischen Vermittlung der chinesischen Schrift im Unterricht Chinesisch als Fremdsprache. Mit einer Komponentenanalyse der häufigsten 3867 Schriftzeichen . Julius Groos, Heidelberg 1999, ISBN 3-87276-835-2 .
 • Martin Woesler: Der Computer als Hilfsmittel der Sinologie für Spracherwerb, Übersetzung, Bibliotheksverwaltung. Europ. Univ.-Verl., Bochum 2004, ISBN 3-89966-027-7 .
 • Cornelia Schindelin: Zur Phonetizität chinesischer Schriftzeichen in der Didaktik des Chinesischen als Fremdsprache. Eine synchronische Phonetizitätsanalyse von 6.535 in der Volksrepublik China gebräuchlichen Schriftzeichen. iudicium, München 2007, ISBN 978-3-89129-979-1 ( SinoLinguistica , Bd. 13)
 • Edoardo Fazzioli: Gemalte Wörter. 214 chinesische Schriftzeichen. Vom Bild zum Begriff. Ein Schlüssel zum Verständnis Chinas, seiner Menschen und seiner Kultur. Aus dem Italienischen von Anna Eckner. Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 1987, ISBN 3-7857-0476-3 .
 • Rainer Hesse : Umfassend analytisch-synthetisches Referenzwörterbuch moderner chinesischer Schriftzeichen nach der Kolumnen-Methode . Verlag BoD, 2011, ISBN 3-8391-7514-3 , ISBN 978-3-8391-7514-9 .
 • Ernest Fenollosa : Das chinesische Schriftzeichen als poetisches Medium . Hg. von Ezra Pound . Bd. 2 der Reihe „Kunst und Umwelt“, hg. v. Eugen Gomringer . Josef Keller Verlag Starnberg, 1972, ISBN 3-7808-0076-4 .
 • Ruth Cremerius: Aussprache und Schrift des Chinesischen . Buske, Hamburg 2012, ISBN 978-3-87548-426-7 .
 • Rainer Hesse: Wangma fenleifa . Ausführliche Beschreibung des Netzcodes zur Klassifizierung chinesischer Schriftzeichen. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1985, ISBN 3-447-02561-1 .
 • Thomas O. Höllmann : Die chinesische Schrift . Geschichte, Zeichen, Kalligraphie. Verlag CHBeck, München 2015, ISBN 978-3-406-68290-2 .

Weblinks

Commons : Chinesische Schrift – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. 《異體字字典》網路版說明 – Schriftzeichenvarianten-Wörterbuch – Erklärungen zur Online-Version. In: dict2.variants.moe.edu.tw. Abgerufen am 18. September 2019 (chinesisch).
 2. a b Von der Regel, dass ein Zeichen einer Silbe entspricht, gibt es nur wenige Ausnahmen. Die weitaus wichtigste betrifft das Zeichen/, das im Auslaut bestimmter Wörter des Standardchinesischen und noch häufiger im Peking-Dialekt als unsilbisches -r gesprochen wird. Außerdem gibt es eine Gruppe seltenerer Zahlzeichen wie廿, niàn – „20“ und, – „30“, die oft fälschlich wie die üblichen Zahlwörter二十, èrshí – „20“ und三十, sānshí – „30“ gelesen werden. Schließlich gibt es seltene Kurzschreibungen für Wörter, deren empfohlene Schreibweise die mit mehreren Schriftzeichen ist, z. B.für海里, hǎilǐ – „Seemeile“,für千瓦, qiānwǎ – „Kilowatt“ oderfür圖書館, túshūguǎn – „Bibliothek“.
 3. 東京大学総合研究博物館 デジタルミュージアム( Memento vom 3. August 2003 im Internet Archive ). In: Website Tokyo University Digital Museum, abgerufen am 18. September 2019. (japanisch)
 4. 《異體字字典》網路版說明 – Schriftzeichenvarianten-Wörterbuch – Erklärungen zur Online-Version. In: dict2.variants.moe.edu.tw. Abgerufen am 18. September 2019 (chinesisch).