Seleukidriket

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Mynt med bildet av grunnleggeren Seleucus I. Nikator

Seleukidriket tilhørte de hellenistiske diadokiske statene som dannet seg etter Alexander den store død. I løpet av 3. og 2. århundre f.Kr. styrte imperiet Midtøsten og strakte seg i størst grad fra Lilleasia til Bactria .

Seleukid -dynastiet etterfulgte Achaemenids som styrte området i de to århundrene før Alexander. Navnet på familien stammer fra grunnleggeren Seleukos I Nikator , som fra 320 f.Kr. I de asiatiske satrapiene til Alexander -imperiet som konge. I vestlig historiografi fremstår Seleukider på den ene siden som motstandere av Romerriket under den romersk-syriske krigen (192-188) under Antiochus III. den store i utseende, derimot som en utenlandsk hersker under det jødiske makkabeeropprøret (167-142).

Siden den voldsomme døden til kong Antiochus VII i 129 f.Kr. F.Kr. og det siste tapet av Mesopotamia , var Seleukider ikke lenger en stormakt. Etter flere generasjoner med tilbakegang til en liten syrisk stat, tok imperiet deres slutt da den romerske generalen Gnaeus Pompeius Magnus i 63 f.Kr. BC avsatte den siste seleukidiske kongen og gjorde Syria til en romersk provins. Vest for Eufrat -elven ble Roma etterfølgeren til Seleukidene, øst for hvilket Parthian Empire of the Arsacids .

geografi

Kart over Seleucid -riket. Tilhørigheten til satrapiene er gitt i førkristne tall.

Seleukidriket befant seg på territoriet til det tapte persiske Achaemenid -riket (unntatt Egypt). Dette omfattende området omfattet de tidligere uavhengige kulturområdene i Lilleasia , Palestina , Mesopotamia , Babylonia , Media , Persia og Bactria .

I vest grenser Seleukidriket til det greske fedrelandet og det makedonske antigonid -dynastiet . I nordvest lå de mindre imperiene Pergamon , Bithynia , Galatia , Pontus , Cappadocia , Armenia og Atropatene , i nordøst områdene til de nomadiske partherne og det gresk-baktriske riket , i øst det indiske Maurya-riket . I sørøst ble Seleukider avgrenset av Persiabukta , i sørvest av den arabiske Nefud -ørkenen og det egyptiske Ptolemaios -dynastiet .

På grunn av størrelsen administrerte ikke de selukidiske kongene sitt imperium sentralt, men utviklet i stedet forskjellige politiske prioriteringer for deres styre. Den viktigste var i Nord -Syria , som hadde eksistert siden 301 f.Kr. Var en del av imperiet. Kongene pleide å bli her i fredstid. Syria hadde tidligere bare vært et perifert område av nabofolk som hetittittene eller assyrerne og ble påvirket mer enn de andre regionene av selukider. De grunnla flere byer i Syria der grekere var bosatt. Hjertet i landet dannet den såkalte Tetrapolis , som besto av de fire byene Antiocheia på Orontes , Seleukeia i Pierien , Laodikeia på sjøen og Apamea på Orontes . Den sørlige delen av Syria med dagens hovedstad Damascos tilhørte imidlertid Ptolemeer lenge og kom ikke før 200 f.Kr. Til Seleukidriket. Som Koile Syria ble dette velstående området vanligvis kombinert med Fønikia og Palestina for å danne en politisk enhet. Mot slutten av Seleucid -regelen i 63 f.Kr. Hele deres territorium var begrenset til Syria.

Av enorm økonomisk betydning for kongeriket Mesopotamia , som består av de to velstående satrapiene (provinsene) Mesopotamia og Babylonia . Selv før erobringen av Syria ble 320 og 312 f.Kr. brukt her. Etablerte grunnlaget for Seleucid Empire. Mesopotamia ble krysset av mange greske kolonier, hvorav Seleukeia ved Tigris var hovedstaden i øst. Etter det siste nederlaget mot partherne i 129 f.Kr. F.Kr. området gikk tapt for Seleukider, noe som også betydde slutten på deres maktposisjon.

Det tredje fokuset for den seleukide makten var i Sardis i vestlige Lilleasia , der dynastiet 281 f.Kr. Chr. Kan få fotfeste. Siden alle de viktige diadokiske statene gjorde krav på den overveiende greskbefolkede halvøya, var det imidlertid aldri i stand til å hevde Seleukider seg fullt ut her. Eiendommene deres var vanligvis begrenset til Kilikia som grenser til Syria og innlandet i Ionia og Frygia . Likevel prøvde dynastiet regelmessig å få fotfeste i kystregionene og i Thrakia, som ligger i Europa. Etter nederlaget av Romerriket i 188 f.Kr. Imidlertid var det bare Kilikia som var igjen for Seleukidene til Tauros .

I det vestlige Iran klarte seleukidene å etablere seg som etterfølgerne til Achaemenids . Siden 310 f.Kr. Media , Susiane , Persis og Karmanien tilhørte imperiet. Seleukidkongene giftet seg regelmessig med iranske herskere for å bevare deres legitimitet. En omfattende bosetting av landet med grekere fant ikke sted, i motsetning til de andre viktige delene av imperiet. I 141 f.Kr. Partierne erobret Iran.

I den tidlige fasen av Seleucid Empire, omfattet dette fra 305 f.Kr. Også det østlige iranske høylandet og Hindu Kush. Satrapiene Parthia og Bactria som ble etablert der, tok seg imidlertid rundt 256 f.Kr. Chr. Uavhengig. Selv om de nominelt forble seleukidiske vasaller i lang tid, ble de aldri administrert direkte. To viktige imperier dukket opp fra Parthia og Bactria, som senere strakte seg til henholdsvis Mesopotamia og India.

I øst grenser Bactria til Maurya -imperiet under Ashoka . Sønnen til Bindusara søkte vennskapelig forhold til sine naboer som selukider og grekerne i Bactria .

historie

Etablering av imperiet (320 / 312–281)

Seleukos I (romersk kopi av en gresk original, funnet i Herculaneum)

To år etter Alexander den store død ble hans imperium beseiret av sine militære befal på Triparadeisus -konferansen i 320 f.Kr. Deles mellom hverandre. Satrapien i Babylon ble overført til den senere Seleukos I Nicator , som hadde vært høgoffiser under migrasjonen av Alexander . I årene etter trakk han bybefolkningen på sin side. [1] Etter et angrep av Antigonus I Monophthalmus , den mektigste Diadochi , hadde Seleukus 315 for retten I. Ptolemaios for å flykte til Egypt, men returnerte 312 til Babylon. Denne datoen ble av seleukider betraktet som den offisielle begynnelsen på deres styre.

I en flerårig krig mot Antigonus forsvarte Seleukos sin maktbase denne gangen. Etter Antigonus 'tilbaketrekning foretok Seleukos en anabase i tradisjonen til Alexander, som utvidet Seleukid -regjeringen til den østlige delen av det gamle persiske riket (Media, Persepolis, Susa, Carmania, Parthia, Bactria). Han unngikk en konfrontasjon med den indiske Maurya -herskeren Chandragupta og ga ham provinsene Gedrosia og Arachosia i bytte mot flere hundre krigselefanter . [2] 305 f.Kr. I likhet med resten av Diadochi tok Seleukos tittelen som konge og grunnla Seleukeia på Tigris som et nytt kongelig sete.

Antigonus forble en trussel mot den andre Diadochi på grunn av hans krav til hele Alexanders imperium , og derfor inngikk de en allianse med hverandre. I slaget ved Ipsos i 301 f.Kr. BC Antigonus ble beseiret av Seleukos, Lysimachus og Kassander . Seleukos tok deretter besittelse av Syria som et andre senter ved siden av Babylon, men måtte klare seg uten Koile Syria , som ble okkupert av Ptolemaies. Han grunnla flere greske byer i Syria, hvorav Antiocheia på Orontes var den andre residensen. Dette gjorde det mulig for Seleukos å opprette sin egen gresk-makedonske maktbase, hvis potensial kom fordelene til den selukidiske hæren.

Antigonus 'sønn Demetrios I Poliorketes flyttet i 285 f.Kr. F.Kr. med sin hær til Syria, men ble beseiret av Seleukos og tatt til fange. I 281 angrep Seleukos sin rival Lysimachus under påskudd av å stå opp for rettighetene til sin utviste svigerdatter. [3] Seleukos seiret i slaget ved Kurupedion og tok Lilleasia til seg selv, slik at han ble den mektigste diadochien på kort tid. Etter at Seleukos hadde krysset Hellespont for å håndheve hans styre i Makedonia , ble han myrdet av Ptolemaios Keraunos , som hevdet den makedonske tronen for seg selv.

Ustabil stormakt (281–223)

Kart over Orienten i antikken

Etterfølgerne til dynastiets grunnlegger sto overfor tre permanente utenrikspolitiske konflikter: Seleukidene anerkjente aldri Ptolemaios 'styre over Koile Syria , men klarte ikke å håndheve kravet sitt militært i de fire første syriske krigene . I Lilleasia kjempet flere ikke-greske, men helleniserte riker, som for eksempel Pergamon , Bithynia , Pontus og Kappadokia, for sin frihet , mens Ptolemaies var i stand til å etablere seg i de fleste kystområdene i Lilleasia. I den østlige delen av imperiet var mange satrapier bare nominelt underlagt Seleucid -overmakten, da to konkurrenter etablerte seg: på den ene siden det tidligere nomadiske folket i de iranske partherne under Arsacids , som slo seg ned sørøst for Det Kaspiske hav , og på på den annen side det gresk-baktriske riket Diodotos I , som nådde så langt som India i makten. I tillegg var det maktkamper i Seleucid -huset, som blandet seg med utenrikspolitiske konflikter og svekket imperiet.

Antiochus I Soter (281–261), sønn av Seleukos I, måtte godta Bithynias uavhengighet i Lilleasia, men klarte å beseire galaterne som hadde invadert der i elefantslaget i 268 f.Kr. Vellykket motvirke. [4] I den første syriske krigen allierte Antiochus seg med den ptolemaiske guvernøren i Kyrene, Magas , mot sin halvbror Ptolemaios II. I Egypt. Seleukidene klarte imidlertid ikke å forbedre sin posisjon i Koile Syria eller Lilleasia. Etter et militært nederlag måtte Antiochus anerkjenne Eumenes I's uavhengighet fra Pergamon i 262. I 261 falt Antiochus I og kjempet mot galaterne.

Sønnen Antiochus II. Theos (261–246) lyktes i den andre syriske krigen med å ta bort noen eiendeler i Ionia fra Ptolemaies. En del av fredsforholdene med Ptolemaies var ekteskapet mellom Antiochus og den egyptiske prinsessen Berenike , som Seleucid -kongen avviste sin første kone Laodike for . Antiochus II vendte senere tilbake til Laodike, som imidlertid lot ham myrde sammen med Berenike og deres sønn for å sikre arven etter sine egne barn.

Under Seleucus II Kallinikos (246–226), den eldste sønnen til Antiochus II og Laodike, forverret situasjonen til Seleucid Empire seg betraktelig. Ptolemaios III brukte drapet på søsteren Berenike som en unnskyldning for å åpne den tredje syriske krigen . Ptolemaios -styrkene fanget Syria kort og avanserte til Mesopotamia til et opprør i Egypt tvang tilbake. Seleukos klarte å gjenvinne de tapte områdene, men måtte godta tapet av noen områder i Ionia, så vel som den viktigste seleukidiske havnebyen Seleukeia i Pierien . Han installerte broren Antiochus Hierax som visekonge i Lilleasia, hvor han gikk i virksomhet for seg selv. Seleukos måtte godta regjeringen til Hierax, som hadde alliert seg med galaterne og Ptolemaies. Da Hierax ble utvist fra Lilleasia av Attalus I fra Pergamon i 228, var Seleukos i stand til å avvise en invasjon av broren i Syria. De østlige satrapiene i Parthia og Bactria utnyttet svakheten til sentralkontoret og begynte omtrent 245 f.Kr. Chr. Uavhengig. [5] En kampanje av Seleukos II. For utvinning av disse områdene var mislykket. [6]

Hans eldste sønn, Seleukos III. Keraunos (226–223), gjennomførte en kampanje for Lilleasia i 223 for å gjenerobre territoriene som ble tapt for Pergamon. Selskapet var militært vellykket, men Seleukos III. myrdet i et leiesoldatopprør.

Gjenopprettelse av stormakten og konflikten med Roma (223–164)

Antiochus III. den store (byste fra Louvre)

Antiochus III. I begynnelsen av hans regjeringstid måtte "den store" , Seleukos IIIs yngre bror, godta frafallet i de østlige territoriene under visekongen Molon , som kontrollerte Mesopotamia og Iran. Ikke før 220 f.Kr. Chr. Ville slå ned Antiochus Molon -opprøret og brakte også det eneste som formelt var knyttet til Seleucid -riket Atropatene under hans kontroll. På dette tidspunktet gjorde onkelen Achaios , som var visekongen i Lilleasia, seg til konge. Imidlertid angrep Antiochus først Ptolemaios 'allierte med Achaios i Koilesyria: I den fjerde syriske krigen var Antiochus i utgangspunktet i stand til å erobre en stor del av Koilesyria til han ble beseiret av Ptolemaios IV i slaget ved Raphia i 217. Likevel forble den gjenerobrede Seleukeia i Pierien i Seleucid-hender. Antiokos vendte seg nå mot onkelen Achaios, som han inkluderte i hovedstaden Sardis og beseiret i 213, hvorved Lilleasia igjen ble en del av Seleucid -riket.

212 f.Kr. I f.Kr. begynte Antiochus en åtte år lang kampanje (anabase) mot de østlige delene av imperiet som hadde blitt uavhengige: Etter at Armenia hadde blitt håndhevet av Seleucid-overmakten, kjempet Antiochus for den nominelle anerkjennelsen av hans overherredømme over partherne og den gresk-baktriske Imperium i mange kamper og beleiringer og etterlot de regionale kongene i vervet og verdighet mot betaling av hyllest. Som før hans tippoldefar Seleukos I avsluttet Antiochus III. hans østlige felttog i India, hvor han inngikk en fredsavtale med den indiske kongen Sophagasenos av Kabul . Etter at han kom tilbake til Vesten, utnyttet Antiochus, i allianse med den makedonske kongen Philip V, den innenlandske politiske svakheten til Ptolemaios -riket under Ptolemaios V og falt i 202 f.Kr. BC igjen i Koile Syria. I det seirende slaget ved Paneion 200 sikret Seleukidene seg til slutt den omstridte provinsen i den femte syriske krigen .

Seleukidriket ved tiltredelsen av Antiochus III. (lysfarging) og den utvidede grensen til dens innflytelsessone før konflikten med Den romerske republikk

196 f.Kr. BC bygde Antiochus III. hans posisjon i Lilleasia utvidet seg betraktelig, der han erobret de tidligere kystbesittelsene til Ptolemeerne, krysset Hellespont og etablerte seg i Thrakia . Som et resultat kom han i konkurranse med romerne , som samtidig fikk fotfeste i Hellas og klarte å beseire Philip V. Flere års forhandlinger mellom romerne og selukider om en fremtidig interessegrense ga ingen resultater. Antiochus allierte seg med Den etoliske liga og landet i Hellas på invitasjon i 192, noe som utløste den romersk-syriske krigen . Selv om han først kunne vinne noen områder i det sentrale Hellas for seg selv, ble han beseiret av romerne på Thermopylae -passet . Etter flere nederlag til sjøs tapte han også det avgjørende slaget ved Magnesia i Lilleasia i 190. Som et resultat måtte Antiochus i Apamea -freden i 188 avstå alle Seleucid -områdene i Thrakia og Lilleasia bortsett fra Kilikia til Romas allierte, spesielt Rhodos og Pergamon. I tillegg måtte seleukidene betale høy hyllest til Roma i årevis. Da han prøvde å samle en ekstraordinær tempelskatt, ble Antiochus drept i 187 f.Kr. Drept av indignerte lokalbefolkningen i Iran da han ønsket å ha et Bel helligdom plyndret i nærheten av Susa.

Seleukidriket 187 f.Kr. F.Kr., etter Antiochus IIIs død, kalt "den store", på kartet kalles imperiet også Syria .

Etter Antiochus IIIs død. satrapene eller kongene i Parthia, Bactria, Armenia, Atropaten, Sophene, Elymais og Persis falt tilbake fra Seleucid Empire [7] [8] , som dermed var begrenset til Syria, Palestina, Kilikia, Mesopotamia og vestlige Iran. Seleukidene forble den militært sterkeste styrken i Midtøsten, men fra nå av ble de stadig mer begrenset i utenrikspolitikken og ble satt i defensiven. I øst økte trykket fra det håpefulle parthiske riket, i vest var romerske inngrep i greske saker stadig mer sannsynlig. I tillegg svekket permanente dynastiske tvister imperiet permanent og førte til slutt til tap av alle ikke-syriske territorier.

Blant de to sønnene til Antiochus III. Seleukidriket forble relativt stabilt: Seleukos IV Philopaters styre (187–175) ble bestemt av tvang til å betale erstatning til Roma. Hans yngre bror Antiochus IV. Epiphanes (175-164), som hadde overlatt Seleukos 'sønner til tronen, fikk handlefrihet igjen. Han kom i den sjette syriske krigen 170 f.Kr. F.Kr. før et angrep fra Ptolemaios, gjennomførte et ekstremt vellykket forebyggende angrep, erobret store deler av Nedre Egypt og gjorde Ptolemaios VI. faktisk til den selukidiske marionetten. Dette syntes å være en vellykket frigjøring og stormaktposisjonen til Seleucid -riket sikret eller fornyet. Men Antiochus, som var i ferd med å flytte inn i den egyptiske hovedstaden Alexandria og allerede var i forstaden Eleusis, kunne ikke høste fruktene av seieren: på dagen til Eleusis i 168 ble han tvunget av en romersk ambassade under trussel om krig, og Egypt uten kamp for å gi opp igjen. På vei tilbake, belastet av kostnadene ved krigen og fortsatt utestående erstatningsutbetalinger til Roma, lot han plyndre templet i Jerusalem 167, noe som utløste Makkabeer -opprøret . Med en enestående seierparade prøvde den ydmykede kongen deretter å skjule den politiske katastrofen som den syriske krigen hadde avsluttet på grunn av den romerske intervensjonen ved " Daphne -prosesjonen". Likevel ble det klart fra 168 og fremover at Roma nå hadde det siste ordet i det østlige Middelhavet. I 165 tvang Antiochus IV i det minste Armenia under kong Artaxias I tilbake til Seleucid -riket og krevde hyllest av ham [9] , men døde et år senere i Iran under en kampanje mot partherne for å gjenvinne de østlige territoriene som hadde falt bort etter 187 under Seleucids overherredømme .

Mislykket kamp mot tilbakegang (164–129)

Antiochus V Eupator (164–162), sønn av Antiochus IV, var ikke myndig da han besteg tronen. Ved å dra fordel av dette faktum, steg den seleukidiske satrap Ptolemaios til å bli konge ( selvkroning ) av Commagene med hovedstaden Samosata . En gjenlevende sønn av Seleukos IV, Demetrios I Soter (162-150), kom derfor tilbake fra eksil i Roma og fikk sin fetter drept. Det romerske senatet vendte seg nå mot den nye kongen og støttet fiendene hans. Demetrios slo opprinnelig vellykket 160 f.Kr. Usurpatoren Timarchus , anerkjent av Roma, som stolte på de iranske satrapiene. I 150 dukket Alexander I. Balas (150-146), støttet av Roma, Pergamon og Egypt, opp igjen en troner som tronet , som poserte som den uekte sønn av Antiochus IV og lot Demetrios I myrde. Sønnen Demetrios II. Nikator (145-138; første regjering) kom til enighet med makkabeerne og beseiret Alexander Balas. I deler av Syria mistet Demetrios II innflytelse til general Diodotos Tryphon (142-138), som var den mindre sønnen til Balas, Antiochus VI. Dionysos (145–142), utropt til konge. Etter drapet på marionetten hans overtok Diodotos den kongelige verdigheten i Syria på sin innflytelsessfære. For å sikre hans styre, søkte han å komme overens med makkabeerne og anerkjente Judeas autonomi og skattefritak.

Senest etter 141/140 [10] utnyttet Parthian Arsacids under Mithridates I borgerkrigen i Syria og overstyrte de østlige satrapiene eller vasalrikene til Seleukider (Babylonia, Media, Persis [11] , Elymais [12] ), slik at den effektive regelen til den legitime kongen Demetrios II endte i øst på de øvre delene av Eufrat og Tigris . Selv om han gjenvunnet Babylonia for selukider, ble han i bakhold av partherne i 139 [13] på en gjenerobringskampanje i Iran og dermed inn i fangenskapet til Mithridates I.

Deretter steg Demetrios yngre bror Antiochus VII. Sidetes (139-129) besteg tronen, som tidligere hadde vært i eksil i Side . Dette regnes som den siste betydelige Seleucid -herskeren. Han allierte seg først med Hasmonean Simon og, med jødisk hjelp i Dor, satte en stopper for herredømmet til usurpatoren Diodotus Tryphon 137. 135/134 Antiokos sto sammen med troppene sine foran Jerusalem og krevde vellykket underkastelse fra Simons etterfølger, John Hyrcanus I. Han tvang seleukidene til å anerkjenne overmenneskelighet over jødene, samt hyllest og militærtjeneste . [14] 131 gikk han deretter i krig med den som trolig var den siste mektige seleukidiske hæren [15] mot partherne og tok tilbake Babylonia, Media og nærområdene. Med dette var Antiochus VII i stand til å forene en betydelig del av det gamle Seleucid -riket på en hånd. Imperiets tilbakegang virket avverget; kongen, sikker på seier, nektet et tilbud om fred fra arsacidene. Men da han gikk videre til Parthia i 129 ble han i bakhold av Arsacids; kongen ble drept i kamp og hæren hans ble ødelagt. [16] mistet seleukidene i kjølvannet av dette nederlaget, som definitivt hersket over Iran, Mesopotamia og til og med østlige Syria, som under navnet Osrhoene som uavhengig rike utgjorde . Hennes tid som stormakt var over for alltid.

Kundestat Egypt og Roma (129-63)

Gammelt kart over Syria og Mesopotamia

Etter Antiochus VIIs død var Seleukidriket bare en regional makt som var under påvirkning av nabolandene. Riket eksisterte bare fordi naboene ikke kunne bli enige om delingen. Kongene hans kontrollerte derfor fortsatt det vestlige Syria, så vel som deler av Koile Syria og Kilikia. I det meste av tiden eksisterte flere pretendere parallelt på tronen, hver støttet av eksterne krefter.

Demetrios II (129-125; andre regjering) ble løslatt etter ti års parthisk fengsel og besteg den syriske tronen for andre gang. Da Demetrios prøvde å gripe inn i egyptisk politikk i 129/128, bygde Ptolemaios VIII en påstått etterkommer av Alexander I Balas, Alexander II. Zabinas (129 / 128-123), som en usurpator som var i stand til å hevde seg i en del av Syria.

Cleopatra Thea (125–121) var påfølgende kona til Alexander Balas, Demetrios II., Antiochus VII. Og så igjen til Demetrios II. Etter Alexander II. Zabinas hevdet seg militært mot Demetrios, fikk Cleopatra mannen sin myrdet og overtok regjeringen i den gjenværende delen av Syria selv. Hun fikk sin eldste sønn av Demetrios, Seleukos V (125), myrdet fordi han krevde enestyre. For å legitimere hennes styre delte Cleopatra tronen med sin yngre sønn Antiochus VIII. Grypos (125-96). Dette beseiret 123 f.Kr. Alexander Zabinas og fikk sin mor Cleopatra Thea myrdet i 121, hvorved Antiochus VIII midlertidig ble den eneste herskeren i Syria, med kona Tryphaina ved sin side.

115 f.Kr. Hans halvbror Antiochus IX kom tilbake. Kyzikenos (115–96), som hadde kommet ut av ekteskapet mellom Antiochus VII og Cleopatra Thea, kom tilbake fra eksil og seiret i Sør -Syria med støtte fra Ptolemaios. I nesten tjue år kjempet begge for å styre landet, med gjensidig støtte fra forskjellige Ptolemaios -fraksjoner. I løpet av denne tiden fikk de syriske byene innflytelse, mens romerne og makkabeerne etablerte seg i henholdsvis Cilicia og Koile Syria. 96 Antiochus VIII. Grypus ble myrdet, men beseiret og drepte sin eldste sønn Seleukos VI. Epiphanes (96-95) onkelen Antiochus IX. Kyzikenos i kamp. Sønnen Antiochus X. Eusebes (95-83) slo på sin side fetteren og kjempet deretter mot brødrene Antiochus XI. Epiphanes (95-92), Demetrios III. Eukairos (95-87), Philip I Philadelphos (92-83) og Antiochus XII. Dionysos (87-84), som også kjempet seg imellom.

I 83 f.Kr. Den armenske kongen Tigranes den store (83-69) utnyttet det dynastiske kaoset under seleukidene og okkuperte det som var igjen av deres tidligere store imperium, Syria , som gjenopprettet landet til politisk stabilitet. Som en alliert og svigersønn til Mithridates VI. av Pontos kom imidlertid Tigranes i konflikt med Roma og ble beseiret i 69 av den romerske generalen Lucullus . Deretter var av Romas nåde med Antiochus XIII. Asiatikos (69–64), sønn av Antiochus X, restaurerte Seleucid -styret i Syria. Etter en mislykket kampanje mot araberne ble imidlertid Filip II Philorhomaios (65-63), sønn av Filip I, hevet til rang som antikonge. Til slutt, da etterkommerne til general Seleukos begynte å gå tilbake til gamle atferdsmønstre igjen, bestemte den romerske generalen Pompeius i 63 f.Kr. F.Kr. for å sette en stopper for Seleucid -regjeringen, som regel om kaos , og etablerte den romerske provinsen Syria .

politikk

Empire building

Kongen var i spissen for Seleucid -riket. Dette ble støttet av rådet hans, som var sammensatt av høye militære og sivile tjenestemenn, vennene hans ("philoi"). Satraps ble installert på regionalt nivå for å samle inn skatter og rekruttering. Disse var enten viktige regionale adelsmenn eller venner av kongen. Über die Ämtervergabe entschied die Gunst des Königs und die Machtbalance im Rat der Freunde . Gegenüber der achaimenidischen Zeit hatte sich die Anzahl der ehemals etwa zwanzig Satrapien vermutlich verdoppelt oder verdreifacht, wodurch die Seleukiden Separatismus zu erschweren versuchten. [17] Da die Peripherie aber eine starke Führung benötigte, wurden zusätzlich Generalstatthalter oder Vizekönige eingesetzt, von denen es meistens zwei gab. Diese saßen in Seleukeia am Tigris und Sardes , von wo aus der Osten des Reiches beziehungsweise Kleinasien regiert wurde. Aufgrund ihrer Machtfülle stellten die Vizekönige eine Bedrohung für den König dar, weshalb nur Verwandte oder besonders verdiente Freunde auf dieser Position platziert wurden.

Die einzelnen Territorien des Seleukidenreiches standen in unterschiedlichem Abhängigkeitsverhältnis zur Reichszentrale. [18] Erstens existierte der eigentliche seleukidische Staat, der sich aus den direkt durch die königliche Bürokratie oder den Satrapen verwalteten Gebieten zusammensetzte. Zweitens bestanden innerhalb der Satrapien weitere Territorien, die innere Autonomie genossen. Dazu zählten die griechisch-makedonischen Städte, verschiedene Tempelstaaten sowie regionale Fürsten. Vor allem die Städte in Kleinasien legten großen Wert auf ihre formale Selbstständigkeit, in abgeschwächter Form gilt dies auch für Orte in Syrien und den östlichen Reichsgebieten. Die Tempelstaaten in Kleinasien oder dem Iran wurden durch die Seleukiden zwar in ihrer Größe begrenzt, behielten jedoch ihre Autonomie. Einige Fürsten der regionalen Nationalitäten im Iran oder Palästina übten Hoheitsrechte aus, wurden aber außenpolitisch von den Seleukiden kontrolliert. Neben direkt verwalteten sowie den autonomen Gebieten existierten als dritte Kategorie Nachbarstaaten des Seleukidenreiches, welche diesem formal unterstellt waren: Die Könige von Armenien, Atropatene, Parthien und Baktrien anerkannten zeitweilig die seleukidische Oberherrschaft, ohne ihre Titel aufgeben zu müssen.

Königtum

Die Seleukidenkönige zogen ihre Legitimation einerseits aus der Abstammung vom Dynastiegründer Seleukos I. und andererseits aus dem makedonischen Heerkönigtum. Der zweite Seleukide, Antiochos I. , ließ bei seinem Herrschaftsantritt die Zeitrechnung seines Vaters (ab 312 v. Chr.) fortführen, um dynastische Kontinuität zu erzeugen. Zusätzlich führte jener vermehrt den Kult des Apollon im Reich ein, der als ideeller Stammvater der Seleukiden galt. Ein zusätzlicher Herrscherkult sollte die Dynastie im gesamten Reich unantastbar machen. Darüber hinaus trugen fast alle Könige die beiden dynastischen Namen Antiochos und Seleukos, was ebenfalls Kontinuität erweckte. So hatte Antiochos IV. ursprünglich als dritter Sohn den iranischen Namen Mithridates erhalten, nahm jedoch den neuen Namen bei seiner Thronbesteigung an. Angesichts der Etablierung der Dynastie gaben sich die meisten Usurpatoren wie Alexander I. Balas daher als illegitime Nachkommen verstorbener Seleukiden aus, um ihre Herrschaft zu legitimieren.

Die zweite Basis der Monarchie war das makedonische Heerkönigtum. Vom Herrscher wurde erwartet, dass er im Krieg siegreich war und die Zustimmung der Heeresversammlung genoss. Die meisten Seleukiden stellten sich daher in die Tradition Alexanders des Großen und nahmen aktiv am Kampfgeschehen teil. Die beiden Prinzipien der dynastischen Legitimation und der Akklamation durch das Heer konnten sich auch widersprechen: 220 riefen die Soldaten in Kleinasien ihren erfolgreichen Feldherrn Achaios zum König aus, weigerten sich aber im Anschluss gegen ihren bisherigen Herrscher Antiochos III. zu ziehen.

Innenpolitik

Das Verhältnis zwischen dem seleukidischen König und den Bewohnern seines Reiches fußte auf keiner Verfassung, sondern wurde im Einzelfall ausgehandelt. Die autonomen Gebiete mussten im Regelfall Tribute entrichten und die Einrichtung von Garnisonen hinnehmen, doch hing dies von der jeweiligen politischen Situation ab. Im Frieden verschärften die Seleukidenkönige teilweise die Bedingungen, während sie sich in Krisenzeiten auch mit einer rein formalen Oberhoheit zufriedengaben. Vor allem die östlichen Regionalfürsten, die jüdische Orthodoxie und einige der kleinasiatischen Städte waren für die syrische Zentrale nur schwer zu kontrollieren. Nach seleukidischen Thronwechseln drängten diese oft aus dem Reichsverband hinaus, so dass der neue König seinen Anspruch wieder militärisch durchsetzen musste. Diese mangelnde Kontinuität in der Peripherie war ein Schwachpunkt des Seleukidenreiches: Sobald ein mittelmäßiger Herrscher den syrischen Thron bestieg, bewirkten diese zentrifugalen Kräfte den Verlust großer Territorien. [19]

Die Seleukidenkönige sahen sich als rechtmäßige Herrscher der Welt an. Sie strebten daher keine endgültigen Verträge und Grenzen an, sondern richteten ihre Politik an den gegebenen Möglichkeiten aus. In religiösen Zentren wie Babylon bekleideten die Seleukidenkönige sakrale Positionen, um diese Gebiete an das Reich zu binden. Gegenüber den kleinasiatischen Städten bemühten sie sich in erster Linie als Wohltäter und Beschützer aufzutreten, um den Schein der politischen Gleichberechtigung zu wahren. In den iranischen Satrapien nahmen die Seleukiden die Position der achaimenidischen Großkönige ein. Diese Rolle ermöglichte ihnen auch die Tolerierung der Existenz von Regionalkönigen innerhalb des Reiches, welche dem seleukidischen Überherrscher somit formal unterstellt waren.

Dynastie

Der älteste Sohn des Königs wurde für gewöhnlich irgendwann zum Mitkönig seines Vaters bestimmt, um bei einem späteren Thronwechsel kein Machtvakuum zu hinterlassen. Alle Söhne wurden möglichst früh als den Satrapen übergeordnete Generalstatthalter bzw. Vizekönige installiert. Auf diese Weise sollte die Kontrolle der Dynastie über die Peripherie des Reiches gewahrt werden. Zudem erhielten die Prinzen auf diese Weise das Kommando über sekundäre militärische Unternehmungen. Selbst wenn sie noch zu unerfahren waren, fiel ihnen zumindest der nominelle Oberbefehl zu, so dass sie schrittweise in die Rolle des späteren Heerkönigs hineinwachsen konnten.

Die Heiratspolitik der Seleukiden war wichtig für ihre Beziehungen zum eigenen Volk und den Nachbarmächten. Schon Seleukos I. hatte die iranische Prinzessin Apame geheiratet, was ihm und seinen Nachkommen die Unterstützung der dortigen Bevölkerung einbrachte. Auch Antiochos III. heiratete mit Laodike eine Angehörige der iranischstämmigen Dynastie von Pontos . Ansonsten wurden vorzugsweise Ehen eingegangen, um Allianzen mit den Nachbarn zu schließen oder Friedensabkommen zu besiegeln. Die Seleukiden heirateten mehrmals in den kleinasiatischen Fürstentümern ein. Die Ehen mit den Ptolemaiern waren riskant, weil dadurch häufig für beide Seiten gefährliche Rechtsansprüche entstehen konnten. Des Weiteren waren für die Nachkommen Antiochos' III. auch mehrere Geschwisterehen belegt: Seine Tochter Laodike heiratete nacheinander ihre drei Brüder, darunter die späteren Könige Seleukos IV. und Antiochos IV. Im Gegensatz zu den Ptolemaiern war die Geschwisterehe bei den Seleukiden aber die Ausnahme.

Das zentrale Problem der seleukidischen Dynastie waren die internen Kämpfe: Auch die jüngeren Prinzen wurden als Vizekönige eingesetzt, um sie in die Führung des Reiches zu integrieren und ihre Energie für die Dynastie zu nutzen. Sehr häufig entwickelten sie sich aber nach dem Tod des Vaters zu einer Bedrohung für ihre älteren Brüder. Fast in jeder Generation, in der mehr als ein Prinz das Erwachsenenalter erreichte, kam es zu Thronstreitigkeiten. Auf diese Weise gingen mehrmals Satrapien des Reiches auf Jahre hinaus verloren. Vor allem in den letzten drei Generationen nahm der Kampf innerhalb der Dynastie derartig zu, dass die verbliebenen Kräfte des Reiches aufgezehrt wurden. In diesem Punkt unterschieden sich die Seleukiden deutlich von den Attaliden , welche von ihrer familiären Geschlossenheit profitierten.

Stammbaum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiochos
 
Laodike
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleukos I. Nikator
Kg. 305–281
 
Apame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaios der Ältere
 
 
Stratonike
 
Antiochos I. Soter
Kg. 281–261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andromachos
 
 
 
 
Antiochos II. Theos
Kg. 261–246
 
Laodike
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaios der Jüngere
Kg. 220–213
 
 
Laodike
 
Seleukos II. Kallinikos
Kg. 246–226
 
Antiochos Hierax
Kg. 240–228
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleukos III. Keraunos
Kg. 226–223
 
Antiochos III. der Große
Kg. 223–187
 
Laodike
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleukos IV. Philopator
Kg. 187–175
 
Laodike
 
Antiochos IV. Epiphanes
Kg. 175–164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apame
 
Demetrios I. Soter
Kg. 162–150
 
Antiochos V. Eupator
Kg. 164–162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexander I. Balas
Kg. 150–146
 
Kleopatra Thea
 
Demetrios II. Nikator
Kg. 145–125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiochos VII. Sidetes
Kg. 138–129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiochos VI. Dionysos
Kg. 144–142
 
Seleukos V. Philometor
Kg. 126–125
 
Antiochos VIII. Grypos
Kg. 125–96
 
Kleopatra Tryphaina
 
 
 
Antiochos IX. Kyzikenos
Kg. 116–96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleukos VI. Epiphanes
Kg. 96–95
 
Antiochos XI. Eusebes
Kg. 95–92
 
Philipp I. Philadelphos
Kg. 95–83
 
Demetrios III. Eukairos
Kg. 95–88
 
Antiochos XII. Dionysos
Kg. 87–84
 
Antiochos X. Eusebes
Kg. 95–83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philipp II. Philorhomaios
Kg. 69–63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiochos XIII. Asiatikos
Kg. 69–64


Gesellschaft

Bevölkerung

Die Seleukiden hatten von den Achaimeniden die Herrschaft über verschiedene Ethnien geerbt. Die größten Bevölkerungsgruppen wurden dabei von Griechen bzw. Makedonen, Iranern und Babyloniern gestellt. Anstelle der alten iranischen Eliten stützte sich das Reich allerdings mehrheitlich auf die griechisch-makedonische Bevölkerung. [20] Besonders die frühen Seleukidenkönige gründeten daher über einhundert neue Poleis in Syrien, Mesopotamien, Babylonien, dem Iran und Baktrien, um stabile Stützpfeiler ihrer Dynastie zu errichten. Im Osten des Reiches blieben die Griechen jedoch eine klare Minderheit. Im Westen hingegen, vor allem in Kleinasien und Syrien, wurde eine teils dauerhafte Hellenisierung in Gang gesetzt. Unter Antiochos IV. war diese Entwicklung ein Grund für den Aufstand der Makkabäer .

Die Seleukiden kannten zwei unterschiedliche Arten von Städten: relativ autonome Bürgerstädte (Poleis) und Militärkolonien. Erstere waren zum Beispiel die alten Griechenstädte in Ionien, denen gegenüber sich die Seleukidenkönige möglichst tolerant verhielten; teils auch wegen der Konkurrenz durch Ptolemäer und Attaliden , die hier ebenfalls Einfluss hatten. Auch wenn diese Städte faktisch zum Reich gehörten, behielten sie daher formal ihre Autonomie und wurden in der Ausübung der lokalen Gesetzgebung wenig gestört, solange nur regelmäßig Tribute an den König entrichtet wurden. Allerdings setzte dieser gelegentlich neue, ihm genehme Eliten in den Städten ein. Um die faktische Königsherrschaft in eine für die Griechenstädte akzeptable Form zu bringen, gewährten die Seleukiden ihnen oft offiziell die „Freiheit“; dafür ließen sie sich dann von den Bürgern als Euergeten verehren und mit „Geschenken“ statt Steuern bedenken. Auch der Herrscherkult gehört in diesen Zusammenhang und ging äußerlich von den Poleis aus; erst unter den späteren Königen (seit Antiochos III.) wurde ein Dynastiekult zentral eingefordert.

Die makedonischen Militärkolonien unterstanden im Gegensatz dazu vollständig dem Willen des Königs. Ihre griechisch-makedonischen Bewohner dienten den Seleukiden als Reservoir für die Phalanx , das Herzstück des Heeres.

Die nicht-griechische Bevölkerung wurde in geringerem Ausmaß an der Reichsregierung beteiligt. Die Mitglieder der zentralen und regionalen Verwaltung rekrutierten sich aus den Freunden des Königs, so dass sie im Regelfall griechischer Abstammung waren. Die einzelnen Nationalitäten wurden allerdings auf lokaler Ebene von ihren eigenen Eliten regiert wie in Jerusalem oder Babylon. Die Seleukidenkönige bemühten sich aber von den einzelnen Völkern nicht als Fremde wahrgenommen zu werden. Schon Seleukos I. konnte sich in Babylonien nur gegen Antigonos durchsetzen, weil er die Zustimmung der Bevölkerung genoss. Daher passten die Könige ihr Auftreten als Herrscher nach Möglichkeit an regionale Traditionen und Religionen an. Auch behielten sie bei der Errichtung repräsentativer Bauten die regionstypischen Baustile bei.

Wirtschaft

Wie bei allen europäischen und orientalischen Reichen im Altertum war auch im Seleukidenreich die Landwirtschaft Grundlage des wirtschaftlichen Systems. [21] Der überwiegende Teil der Bevölkerung bestand aus relativ rechtlosen Bauern, die als „Leibeigene“ an ihren Boden gebunden waren. Der Grundbesitz befand sich entweder in den Händen des Königs, der regionalen Adligen, der Städte oder der Tempel.

Die Bauern in den Dörfern und den königlichen Ländereien trugen zu einem großen Teil zu den Einnahmen des Reiches bei. Zusätzlich vergaben die Könige Land an verdiente Privatpersonen aus dem Verwaltungs- oder Militärstab. Diese „Lehen“ waren allerdings nicht erblich und fielen nach dem Tod der Lehnsmänner zurück an den König, wenn dieser den Erben nicht den Besitz von Neuem verlieh. Von besonderer Bedeutung waren die Militärkolonien (Kleruchien), in denen die griechisch-makedonischen Veteranen der Seleukiden angesiedelt wurden, und die direkt dem König unterstellt waren. Ihre Bewohner waren zwar auch Bauern, dienten aber in erster Linie als Reservoir für das Heer und zur Kontrolle der übrigen Nationalitäten.

Das Handelsaufkommen im Mittelmeer war zur Zeit der Seleukiden begrenzt, doch fanden einige Güter und Dienstleistungen innerhalb wie außerhalb des Reiches ihre Abnehmer. Der Nahhandel bestand in erster Linie aus dem Transport von Getreide aus den Dörfern in die Städte. Der Fernhandel trug durch Reisezölle zur Finanzierung des königlichen Haushaltes bei. Die Seleukiden profitierten wie ihre Vorgänger und Nachfolger von ihrer günstigen Lage an der Seidenstraße und bauten die Transportwege und -häfen beständig aus. Wichtigstes Exportgut des Seleukidenreiches waren Sklaven . Da im eigenen Land aufgrund der Leibeigenschaft nur wenig Bedarf für Sklaverei bestand, wurden Gefangene aus eroberten Städten nach Griechenland und Italien verkauft.

Die Städte Syriens waren auf Metallschmuck (Gold, Silber, Bronze) sowie Keramik spezialisiert und exportierten ihre Erzeugnisse in den Iran oder nach Griechenland. [21] Des Weiteren wurden syrische Maurer und Mosaikleger für Auftragsarbeiten in Griechenland angeheuert. Außerdem taten sich die syrischen wie auch phönizischen Handwerker in der Glasgießerei und dem Schiffbau hervor. Die Städte Mesopotamiens und Babyloniens waren in der Textilproduktion vorherrschend. Asphalt zum Straßenbau wurde am Toten Meer gewonnen. Zentren der Parfümgewinnung befanden sich in Kleinasien und Mesopotamien .

Kultur

Ruine des Apollontempel von Didyma

Als Amtssprache des Seleukidenreiches fungierte auf der höchsten Verwaltungsebene Griechisch , darunter aber vor allem das von den Achaimeniden übernommene Aramäisch . [22] Im Osten wurden zusätzlich königliche Dekrete in den iranischen Sprachen verfasst. Die indigenen Völker sprachen aber weiterhin ihre eigenen Sprachen wie Akkadisch , Phönizisch oder Hebräisch . Sie nahmen allerdings während der Seleukidenherrschaft zahlreiche griechische Begriffe in ihren Wortschatz auf.

Eutychides' Tyche von Antiocheia (Kopie im Vatikan)

Die Seleukidenkönige versuchten, ihre Herrschaft über die zahlreichen Nationalitäten zum einen durch Hellenisierung und zum anderen durch einen dynastischen Kult abzusichern. Letzterer war ursprünglich für die verstorbenen Herrscher gedacht, wurde jedoch im zweiten Jahrhundert v. Chr. auch auf die lebenden Könige und ihre Familie ausgedehnt. Der Herrscherkult war in erster Linie politischer und nicht religiöser Natur. Er sollte die Seleukidenherrschaft im gesamten Reich sakral erhöhen und bot zudem den Mitgliedern der Dynastie leichten Zugang zu Priesterämtern für ihre verstorbenen Vorfahren. Neben dem Herrscherkult existierten unzählige weitere Religionen, die von den Seleukiden im Regelfall toleriert wurden. Da der griechische Gott Apollon als Stammvater der Dynastie galt, wurden dessen Heiligtümer in Delphi , Delos und vor allem Didyma finanziell gefördert. Der zerstörte Tempel von Didyma wurde unter Seleukos I. und seinen Nachfolgern wiedererrichtet.

Das bekannteste Kunstwerk im Seleukidenreich war die Statue der Tyche , die von Eutychides , einem Schüler des Lysippos geschaffen wurde. Sie stand in Antiocheia am Orontes und war das Wahrzeichen der Stadt. Die Statue wurde bereits unter Seleukos I. fertiggestellt. Die Schicksalsgöttin Tyche symbolisierte aus der Sicht damaliger Menschen die chaotischen Verhältnisse der Diadochenzeit, in der ein Mann wie Seleukos mit ursprünglich nur wenigen Gefolgsleuten zum Herrscher eines weitläufigen Reiches aufsteigen konnte.

Im Gegensatz zum ptolemaiischen Alexandria und dem attalidischen Pergamon existierte im Seleukidenreich kein geistiges Zentrum. Dies hing teilweise damit zusammen, dass der König und sein Hofstaat aufgrund der Größe des Reiches wanderten. Es fehlte damit eine lokal gebundene Institution wie die Bibliothek von Alexandria , welche die Wissenschaft hätte unterstützen können. Dennoch hielten sich am seleukidischen Hof bedeutende Dichter und Denker der hellenistischen Epoche auf. Die Könige stellten darüber hinaus führende Mediziner wie Erasistratos und dessen Schüler als Leibärzte an. Der Priester und Philosoph Berossos verfasste im Auftrag Antiochos' I. eine Geschichte Babylons. Antiochos III. förderte den Dichter Euphorion und einige Historiker. Des Weiteren unternahmen seleukidische Forscher mehrere Entdeckungsreisen im Kaspischen Meer , im Persischen Golf oder am Ganges .

Militär

Strategie

Das militärische Hauptquartier der Seleukiden befand sich in Friedenszeiten in Apameia am Orontes . Ihre Heere gehörten zu den größten Armeen überhaupt in der hellenistischen Ära, da der Zusammenhalt des Reiches in erster Linie von der militärischen Schlagkraft abhing. Daher wurden aus allen Reichsteilen Truppen rekrutiert, so dass das Heer im Gegensatz zur griechischen Staatsverwaltung heterogen zusammengesetzt war. Allerdings setzten sich die schweren Truppen größtenteils aus Kriegern griechisch-makedonischer Abstammung zusammen, um separatistische Erhebungen unter den übrigen Nationalitäten zu erschweren.

Nach Möglichkeit übernahmen die Seleukidenkönige selbst das Oberkommando über das Heer. In diesem Punkt unterschieden sie sich von den Ptolemaiern, welche die militärischen Planungen meist erfahrenen Söldnerführern aus Griechenland überließen. Die Seleukiden sahen sich in der Tradition der makedonischen Heerkönige, die ihre Macht dem Wohlwollen des Heeres und ihrem Erfolg in der Schlacht geschuldet sahen. War der König verhindert oder wurde eine sekundäre Armee gebildet, so fiel das Kommando einem der Vizekönige bzw. einem ranghohen Mitglied der Dynastie zu.

Die Seleukiden waren nur bedingt in der Lage, an zwei Fronten schlagkräftige Armeen aufzustellen, so dass die entscheidenden militärischen Operationen fast immer vom König ausgeführt wurden. Die Struktur des Hauptheeres sah einen elitären Kern aus stehenden Truppen vor, der dann mit regionalen Kontingenten verstärkt wurde. Diese Truppen waren grundsätzlich dem König unterstellt, während sich sekundäre Armeen häufig aus Söldnern zusammensetzten. Die Seleukiden unterschieden sich militärisch somit erheblich von den Römern, deren Legionen selbstständig operieren konnten, so dass an mehreren Schauplätzen schlagkräftige römische Armeen aufgestellt werden konnten.

Fand eine Schlacht auf offenem Gelände statt, so wurde vom Seleukidenkönig erwartet, dass er aktiv an ihr teilnahm. Davon ging zwar eine positive Wirkung auf die eigenen Soldaten aus, doch verlor der König dadurch in seiner Funktion als General den Überblick auf das Schlachtgeschehen. Dies vergrößerte die Bedeutung der Kommandeure der einzelnen Waffengattungen und -kontingente. Die ranghohen Offiziere waren in der Regel Angehörige des Königshauses oder der adligen Familien am syrischen Hof. Sie wurden durch Söldnerführer ergänzt, welche die Dienste anderer hellenistischer Staaten verlassen hatten, doch war deren Rolle schwächer als im ptolemaiischen Ägypten ausgeprägt. Die Beförderung im seleukidischen Heer war nicht allein von der sozialen Herkunft, sondern auch vom Verdienst abhängig, so dass es Soldaten möglich war, bis in hohe Positionen aufzusteigen. Den nicht-griechischen Eliten blieb hingegen eine Karriere im Heer verwehrt.

Heer

Die makedonische Phalanx bildete den Kern des seleukidischen Heeres.

Die Seleukiden unterhielten ein stehendes Heer von etwa 30.000 Mann, das zwar immer verfügbar aber auch sehr kostspielig war. Dieses setzte sich aus den Elitetruppen sowie verschiedenen Söldnereinheiten zusammen. Bei langwierigen Feldzügen in entlegene Gebiete beschränkte sich die Armee weitgehend auf diese Soldaten. Kurzfristig konnte das Seleukidenreich aber weitaus größere Heere mobilisieren, indem es Militärkolonisten und städtische Kontingente zu den Waffen rief. In den Entscheidungsschlachten gegen die Ptolemaier bei Raphia und Paneion kämpften um die 70.000 Soldaten auf beiden Seiten. Diese Heeresstärke konnte annähernd bis zum endgültigen Verlust der östlichen Reichsgebiete 129 aufrechterhalten werden.

Wie bei allen hellenistischen Mächten stand während der Schlacht die makedonische Phalanx , deren Kämpfer ausschließlich griechisch-makedonischer Nationalität waren, als schwere Infanterie im Zentrum des Heeres. Ihre Elite waren die Argyraspiden (Silberschilde), die sich aus den Söhnen der Militärkolonisten rekrutierten. Ihre Anzahl wurde in Analogie zu den achaimenidischen Unsterblichen konstant auf zehntausend gehalten. Sie standen dem König im Gegensatz zu den übrigen Phalangiten permanent zur Verfügung. Die übrigen Militärkolonisten dienten nur als Reserve und waren ansonsten Bauern. Kamen noch die Krieger der autonomen Städte dazu, konnte die Stärke der seleukidischen Phalanx im Notfall auf etwa 30.000 Mann gebracht werden. Die Phalangiten waren mit langen Lanzen ( Sarissa ) bewaffnet und standen in enger Formation nebeneinander, was sie sehr unbeweglich aber auch extrem kampfstark machte. Brach die Kampfreihe der Phalanx ein, war die Schlacht verloren. Nach der Niederlage gegen Rom wurde die seleukidische Infanterie nach 190 v. Chr. reformiert: Am Vorbild der römischen Manipel wurde die Syntagma (mit 256 Mann allerdings größer) als taktische Einheit gebildet, während einige Infanteristen auf römische Weise bewaffnet wurden. [23]

Auf den Flügeln des Heeres wurde die Kavallerie eingesetzt. Die Reiter rekrutierten sich größtenteils aus den östlichen Satrapien des Reiches, wo die Meder und Perser mehr als 10.000 Mann aufbieten konnten. Ihre Elite waren die etwa dreitausend schwer gepanzerten Kataphrakten , die nach dem Ostfeldzug Antiochos' des Großen in die Armee integriert wurden. Damit das iranische Element innerhalb der Kavallerie nicht zu stark geriet, unterhielten die Seleukiden zusätzlich eine schwere griechisch-makedonische Reiterei, an deren Spitze sich oft der König befand. Zu diesen schweren Einheiten kamen mehrere tausend leichte Einheiten, die vor allem als Grenztruppen eingesetzt wurden. Die seleukidische Kavallerie war ihren Gegnern dank der Reiter aus dem Ostteil des Reiches qualitativ wie quantitativ meist überlegen.

Zwischen Flügeln und Zentrum wurde im seleukidischen Heer leichtbewaffnete Infanterie als bewegliches Bindeglied eingesetzt. Diese rekrutierte sich zum einen aus Kriegern der nicht-griechischen Reichsteile sowie Söldnern aus angrenzenden Regionen wie den kleinasiatischen Galatern oder den Arabern . In den hinteren Reihen wurden zusätzlich indigene Fernkämpfer wie Bogenschützen, Speerwerfer und Steinschleuderer eingesetzt, welche jeweils die gängigen Kampftechniken ihrer Herkunftsländer repräsentierten.

Aus Indien wurden Kriegselefanten importiert, die bereits zur seleukidischen Gründungszeit eine wichtige Rolle spielten. Allerdings konnten die Elefanten in Syrien nicht effizient gezüchtet werden, so dass die Könige regelmäßig ihre Bestände an der Ostgrenze ihres Reiches auffüllen mussten. Gegenüber den Ptolemaiern besaßen die Seleukiden einen Vorteil, da die Indischen Elefanten den kleineren Waldelefanten ihrer Konkurrenten überlegen waren. Des Weiteren besaßen die indischen Mahuts eine ältere Tradition in der Zähmung von Elefanten. Im Gefecht wurden die Tiere sowohl an den Flanken als auch im Zentrum der Schlachtreihe eingesetzt und konnten allein durch ihre psychologische Wirkung auf den Feind einen Kampf entscheiden. Kriegselefanten entschieden mehrere wichtige Schlachten zu Gunsten der Seleukiden, doch erwiesen sich die Tiere gegenüber den beweglichen und disziplinierten römischen Legionen als ineffektiv.

Flotte

Im Gegensatz zu den Ptolemaiern unterhielten die Seleukiden keine nennenswerte Flotte . Zum einen konnten die Peripherien des Reiches auch zu Land erreicht werden, zum anderen war der Erhalt von Seestreitkräften sehr kostspielig. Somit waren in den wichtigen Hafenstädten Seleukeia in Pierien und Laodikeia am Meer nur wenige Kriegsschiffe stationiert. Zusätzlich befand sich eine Flottille im Persischen Golf, wo sich einige seleukidische Stützpunkte befanden. [24] Die Letztere war wahrscheinlich in Alexandria am Tigris stationiert.

Während des Römisch-Syrischen Krieges stellten die Seleukiden ausnahmsweise eine große Flotte von insgesamt etwa 100 schweren Schiffen und der doppelten Anzahl leichter Einheiten auf, da sich dieser Konflikt im Ägäisraum abspielte. Nachdem sich diese Armada jedoch den vereinten Flotten der Römer, Pergamener und Rhodier hatte beugen müssen, beschränkte sich das seleukidische Hoheitsgebiet zur See wieder auf die syrischen und phönizischen Gewässer.

Die letzte stärkere Flotte der Seleukiden wurde unter Antiochos IV. eingesetzt, als dieser während des Sechsten Syrischen Krieges die Insel Zypern besetzen ließ.

Quellen

Die Außenpolitik des Seleukidenreiches lässt sich weitgehend durch Abhandlungen von Historikern aus dem griechischen Mutterland, Rom oder Judäa rekonstruieren. Dies gilt allerdings in erster Linie für Ereignisse, die den Mittelmeerraum betreffen, während die Aktivitäten der Seleukiden im Osten ihres Reiches gelegentlich unklar bleiben. Der Fokus der Historiker liegt unter anderem auf der Entstehung der Diadochenreiche, Roms Konflikt mit den Seleukiden und dem jüdischen Unabhängigkeitsbestrebungen. Teilweise sind die antiken Betrachtungen parteiisch, da sie mehrheitlich von Historikern der Gegenseite verfasst wurden.

Eine zentrale literarische Quelle zur Rekonstruktion der Seleukidengeschichte ist der griechische Historiker Polybios , der ein Zeitgenosse der mittleren Könige war, aber auch Material zur Geschichte der frühen Seleukiden sammelte. Sein primäres Ziel war es, den Aufstieg Roms zur einzigen Großmacht des Mittelmeerraumes darzustellen. Polybios war persönlich mit Demetrios I. befreundet, der zeitgleich mit ihm als Geisel in Rom lebte. [25] An Polybios knüpft der aus Syrien stammende Grieche Poseidonios an, der als Zeitgenosse über die späten Seleukiden berichtet.

Mehrere Chronisten beziehen sich direkt oder indirekt auf Polybios und Poseidonios: Appian schrieb in nachchristlicher Zeit eine Abhandlung über die Seleukiden, die Syriake . Auf römischer Seite sind vor allem Justin und Livius von Bedeutung, auf jüdischer Seite Josephus sowie die beiden ersten Bücher der Makkabäer .

Die Innenpolitik und die Gesellschaftsgeschichte sind anhand der antiken Autoren schlechter zu erfassen. Allerdings lassen auch hier vereinzelte Anmerkungen beispielsweise zur Militärgeschichte Rückschlüsse auf den Staatsaufbau zu. Dafür geben die zahlreichen epigraphischen Quellen wie Verwaltungsdekrete Auskunft über die Innenpolitik des Seleukidenreiches. Dadurch können unter anderem das Verhältnis zwischen Reichszentrale und Stadt oder zwischen König und Gefolgsmann rekonstruiert werden. Dennoch bleiben aufgrund der dünnen Quellenlage gerade im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte einige Strukturen des Seleukidenreiches unklar.

Die häufigen Münzfunde sind ebenfalls bedeutsam, da sie Auskunft über die Herrschaftsprogrammatik der Könige sowie chronologische Abläufe geben.

Literatur

Überblicksdarstellungen

 • Edwyn Robert Bevan: The House of Seleucus. 2 Bände, Edward Arnold, London 1902 (Nachdruck, Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1966).
 • Elias Bikerman : Institutions des Séleucides. Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris 1938.
 • Auguste Bouché-Leclercq : Histoire des Séleucides (323–64 avant J.-C.). 2 Bände, Leroux, Paris 1913–1914 (Nachdruck, Culture et civilisation, Brüssel 1963).
 • Laurent Capdetrey: Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d'un royaume hellénistique (312–129 avant J.-C.). Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2007.
 • Boris Chrubasik: Kings and Usurpers in the Seleukid Empire. The Men who would be King . Oxford University Press, Oxford 2016, ISBN 978-0-19-878692-4 .
 • John D. Grainger: A Seleukid Prosopography and Gazetteer. Brill, Leiden/Boston 1997, ISBN 90-04-10799-1 (Nachschlagewerk zu Personen, Orten und Institutionen des Seleukidenreiches).
 • Paul Kosmin: The Land of the Elephant Kings. Space, Territory, and Ideology in the Seleucid Empire . Harvard University Press, Cambridge 2014, ISBN 978-0-674-72882-0 .
 • Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. A new approach to the Seleucid Empire . Duckworth, London 1993, ISBN 0-7156-2413-X .
 • Józef Wolski: The Seleucids. The Decline and Fall of their Empire . Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1999, ISBN 83-8695655-0 .

Einzeluntersuchungen (Auswahl)

 • Altay Coşkun, Alex McAuley (Hrsg.): Seleukid royal women. Creation, representation and distortion of Hellenistic queenship in the Seleukid empire . Franz Steiner, Stuttgart 2016, ISBN 978-3-515-11295-6 .
 • Kay Ehling : Untersuchungen zur Geschichte der späten Seleukiden (164–63 v. Chr.). Vom Tode des Antiochos IV. bis zur Einrichtung der Provinz Syria unter Pompeius (= Historia Einzelschriften. Band 196). Franz Steiner, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-515-09035-3 .
 • David Engels : Benefactors, Kings, Rulers. Studies on the Seleukid Empire between East and West (= Studia Hellenistica. Band 57). Peeters, Leuven 2017, ISBN 978-90-429-3327-9 .
 • John D. Grainger: The Rise of the Seleukid Empire. Pen and Sword, Barnsley 2014, ISBN 978-1-78303-053-8 .
 • John D. Grainger: The Seleukid Empire of Antiochus III 223–187 BC. Pen & Sword, Barnsley 2015, ISBN 978-1-78303-050-7 ( fachwissenschaftliche Rezension ).
 • John D. Grainger: The Fall of the Seleukid Empire 187–75 BC. Pen & Sword, Barnsley 2015, ISBN 978-1-78303-030-9 ( fachwissenschaftliche Rezension ).
 • Jeffrey D. Lerner: The Impact of Seleucid Decline on the Eastern Iranian Plateau. The Foundations of Arsacid Parthia and Graeco-Bactria (= Historia Einzelschriften . Band 123). Franz Steiner, Stuttgart 1999, ISBN 3-515-07417-1 .
 • Edward Dąbrowa (Hrsg.): New Studies on the Seleucids (= Electrum. Journal of Ancient History. Band 18). Jagiellonian University Press, Krakau 2011, ISBN 978-83-233-3053-0 (Aufsatzsammlung zu verschiedenen Aspekten des Seleukidenreiches).
 • Sonja Plischke: Die Seleukiden und Iran. Die seleukidische Herrschaftspolitik in den östlichen Satrapien (= Classica et Orientalia . Band   9 ). Harrassowitz, Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-447-10061-8 ( fachwissenschaftliche Rezension ).
 • Werner Widmer: Hellas am Hindukusch. Griechentum im Fernen Osten der antiken Welt. Fischer, Frankfurt am Main 2015, ISBN 978-3-8301-1661-5 .

Herrscherbiografien

 • John D. Grainger: Seleukos Nikator. Constructing a Hellenistic Kingdom . Routledge, London 1990, ISBN 0-415-04701-3 .
 • Peter Franz Mittag : Antiochos IV. Epiphanes. Eine politische Biographie . Akademie Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-05-004205-2 .
 • Hatto H. Schmitt : Untersuchungen zur Geschichte Antiochos' des Großen und seiner Zeit . Steiner, Wiesbaden 1964.
 • Michael Taylor: Antiochos the Great . Pen and Sword, Barnsley 2013, ISBN 978-1-84884-463-6 .

Militär

 • Bezalel Bar-Kochva: The Seleucid Army. Organization and Tactics in the Great Campaigns . Cambridge University Press, Cambridge 1976, ISBN 0-521-20667-7 .
 • Thomas Fischer : Untersuchungen zum Partherkrieg Antiochos' VII. im Rahmen der Seleukidengeschichte. Selbstverlag, Tübingen 1970 (zugleich Dissertation, München 1970).
 • John D. Grainger: The Roman War of Antiochos the Great . Brill, Leiden/Boston 2002, ISBN 90-04-12840-9 .
 • Nick Sekunda: The Seleucid Army under Antiochus IV Epiphanes . Montvert, Stockport 1994, ISBN 1-874101-02-7 .

Wirtschaft und Gesellschaft

 • GG Aperghis: The Seleukid Royal Economy. The Finances and Financial Administration of the Seleukid Empire. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Getzel M. Cohen: The Seleucid colonies. Studies in founding, administration and organization . Steiner, Wiesbaden 1978, ISBN 3-515-02581-2 .
 • John D. Grainger: The Cities of Seleukid Syria . Clarendon Press, Oxford 1990, ISBN 0-19-814694-9 .
 • Heinz Kreißig : Wirtschaft und Gesellschaft im Seleukidenreich. Die Eigentums- und die Abhängigkeitsverhältnisse . Akademie Verlag, Berlin 1978.
 • Amélie Kuhrt (Hrsg.): Hellenism in the East. The Interaction of Greek and non-Greek Civilizations from Syria to Central Asia after Alexander . Duckworth, London 1987, ISBN 0-7156-2125-4 .
 • John Ma: Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor . Oxford University Press, Oxford 1999, ISBN 0-19-815219-1 .
 • Wolfgang Orth : Königlicher Machtanspruch und städtische Freiheit. Untersuchungen zu den politischen Beziehungen zwischen den ersten Seleukidenherrschern und den Städten des westlichen Kleinasiens . CH Beck, München 1977, ISBN 3-406-06511-2 .

Kultur und Architektur

Weblinks

Commons : Seleukidenreich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 10.
 2. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 12: Laut Strabo (XV 2,9) handelte es sich um 500 Elefanten, eine Zahl, die von Sherwin-White/Kuhrt als zu hoch angesetzt wird.
 3. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 21.
 4. Elmar Schwertheim: Kleinasien in der Antike: Von den Hethitern bis Konstantin, München 2011, S. 75
 5. Jeffrey D. Lerner, The Impact of Seleucid Decline on the Eastern Iranian Plateau , Stuttgart 1999, S. 29
 6. Lerner, S. 43
 7. Kleines Lexikon des Hellenismus, S. 288
 8. Zugehörigkeit der Elymais und Persis zu den Seleukiden nach 187 siehe auch Peter Franz Mittag: Antiochos IV. Epiphanes: Eine politische Biographie , S. 53/54
 9. Peter Franz Mittag: Antiochos IV. Epiphanes: Eine politische Biographie , S. 296/297
 10. Josef Wiesehöfer: Das Partherreich und Seine Zeugnisse , S. 267
 11. Monika Schuol: Die Charakene: ein mesopotamisches Königreich in hellenistisch-parthischer Zeit, S. 273
 12. Elymais war bereits seit 147 unabhängig von den Seleukiden bzw. mit diesen gegen die parthischen Arsakiden eng verbündet, und um 140/139 von den Parthern erobert. Josef Wiesehöfer: Das Partherreich und Seine Zeugnisse , S. 265, Bemerkung 52
 13. Herbert Donner: Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen (...) , Zeittafel, S. 514
 14. Klaus Bringmann: Geschichte der Juden im Altertum: vom babylonischen Exil bis zur arabischen ..., S. 131/132
 15. Die antiken Quellen nennen ca. 80.000 Soldaten sowie einen 200.000 Personen umfassenden Tross. Obwohl die Angaben oft als unglaubwürdig angesehen werden, könnte zumindest die erste Zahl realistisch sein, siehe Bezalel Bar-Kochva: The Seleucid Army. Organization and Tactics in the Great Campaigns. Cambridge University Press, Cambridge 1976, S. 10 f.
 16. Thomas Fischer: Untersuchungen zum Partherkrieg Antiochos' VII. im Rahmen der Seleukidengeschichte. Dissertation, Tübingen 1970.
 17. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 44. Die genaue Anzahl der Satrapien lässt sich nicht rekonstruieren. Appian spricht von 72 Satrapien unter Seleukos I.
 18. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 42.
 19. Vgl. Gehrke, Geschichte des Hellenismus, S. 109
 20. Sherwin-White, Kuhrt, From Samarkhand to Sardis
 21. a b Kreißig, Wirtschaft und Gesellschaft
 22. Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt: From Samarkhand to Sardis. Berkeley, Los Angeles 1993, S. 50.
 23. Nick Sekunda: Seleucid and Ptolemaic reformed Armies 186–145 BC , Stockport 1994, S. 8 und 16.
 24. Jean-François Salles: The Arab-Persian Gulf under the Seleucids . In: Susan Sherwin-White, Amélie Kuhrt. Hellenism in the East. The interaction of Greek and non-Greek civilizations from Syria to Central Asia after Alexander . London 1987.
 25. Vgl. Kay Ehling, Untersuchungen zur Geschichte der späten Seleukiden , Stuttgart 2008