Odyssey

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Odysseus og hans ledsagere blinde Polyphemus. Detalj av en proto-attisk amfora av Polyphemus-maleren , rundt 650 f.Kr. BC, Museum of Eleusis, Inv. 2630.

Odysseen ( gammelgresk ἡ Ὀδύσσεια hē Odýsseia ), ved siden av Iliaden, det andre eposet som tradisjonelt tilskrives den greske poeten Homer , er et av de eldste og mest innflytelsesrike diktene i vestlig litteratur . Verket ble først publisert skriftlig, sannsynligvis rundt begynnelsen av 800-700 -tallet f.Kr. Chr. Held. Den skildrer eventyrene til kong Odyssevs av Ithaca og hans ledsagere når de kom tilbake fra Trojan -krigen . På mange språk har begrepet "odyssé" blitt synonymt med en lang odyssé.

Innholdet i odysséen

Odysseen begynner med påkallelsen av musen . [1] De innledende versene er gjengitt her på gammelgresk, i romanisering og i den tyske oversettelsen av Johann Heinrich Voss fra 1781, som igjen anses å være klassisk:

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε ·
πολλῶν δ 'ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ 'ὅ γ' ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κάτα θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἀλλ 'οὔδ' ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περ ·
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον αὐτὰρ ὃ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἶπε καὶ ἡμῖν.
Ạndra moi ẹnnepe, Moụsa, polỵtropon, họs mala pọlla
plạnchthē, epeị Troiẹ̄s hierọn ptoliẹthron epẹrse:
pọllōn d 'ạnthrōpọ̄n iden ạstea kaị middag ẹgnō,
pọlla d 'ho g' ẹn pontọ̄ pathen ạlgea họn kata thỵmon,
ạrnymenọs hēn tẹ psychẹ̄n kai nọston hetaịrōn.
ạll 'oud' họ̄s hetaroụs errhỵsato hịemenọs per;
aụtōn gạr spheterẹ̄sin atạsthaliẹ̄sin olọnto,
nẹ̄pioi, hoị kata boụs Hyperịonos Ẹ̄elioịo
ẹ̄sthion; aụtar ho toịsin apheịleto nọstimon hẹ̄mar.
tọ̄n hamothẹn ge, theạ, thygatẹr Dios, eịpe kai hẹ̄min.
Fortell meg, mus, gjerningene til den vandrende mannen,
Hvem tok feil så langt etter ødeleggelsen av St. Troy,
Av mange mennesker har sett byer og lært skikker,
Og led så mye usigelig lidelse på sjøen,
For å redde sjelen hans og returnere vennene sine.
Men han redder ikke vennene sine, hvor ivrig han kjempet;
For de forberedte selv ødeleggelsen ved misgjerning:
Dårer! som storfeet til den øverste herskeren over solen
Slaktede griser; se, Gud tok fra dem dagen de kom tilbake.
Fortell oss litt om dette også, datter av Kronion.

I 24 sang, som består av 12 110 [2] heksametervers , forteller Odyssey hvordan kongen av Ithaca, etter de ti årene av Trojan -krigen, mistet veien gjennom ugunstig vind på vei hjem, vandret rundt i ti år til og , etter mange eventyr, endelig ukjent som en tigger kommer hjem. Han finner huset hans fullt av aristokratiske friere som forbruker eiendommen hans, og overtaler kona Penelope om at han er død og prøver å tvinge henne til å gifte seg med en av sine egne. I et siste eventyr må Odysseus ta opp kampen med disse frierne. Et parallelt plot, "Telemachie", forteller hvordan Odyssevs og Penelopes sønn Telemachus går på jakt etter den savnede faren.

De 24 sangene

Romersk fresko på Odyssey (i dag i Vatikanets Bibliotheca Apostolica ), ca. 150–100 f.Kr. Chr.
Pieter Lastman , Odysseus og Nausicaa , oljeportrett, 1619 , Alte Pinakothek , München

For alltid å opprettholde spenningen bruker Homer en veldig kompleks narrativ stil. For eksempel jobber han med parallelle plott, tilbakeblikk, innsetting, endring av perspektiv og forteller. Handlingen blir ikke fortalt kronologisk, men begynner kort tid før Odysseus vender tilbake til Ithaca. Den er strukturert som følger:

 • 1. til 4. sang
Guds råd bestemmer seg for å la Odyssevs komme hjem. For dette blir Hermes , gudens sendebud, sendt til nymfen Calypso , som holdt Odysseus tilbake på øya hennes i syv år. I mellomtiden drar gudinnen Athena til Odyssevs hjemland Ithaca , der kona Penelope blir oppfordret av mange friere til å gifte seg med en av dem. I form av farens venn Mentes overtaler Athene Odyssevs sønn Telemachus til å lete etter den savnede faren. Dette seiler deretter til Pylos til Nestor og går deretter til Menelaus i Laconia for å få informasjon om hans savnede far. I mellomtiden planlegger frierne et attentatforsøk på Telemachus og forbereder et bakhold på øya Asteria, mellom Ithaca og Samos.
 • 5. til 8. sang
Hermes klarer å overtale Calypso til å la Odysseus gå. Odysseus Calypsos forlater øya Ogygia på en selvlaget flåte. Men da Phaiakenland allerede var i sikte på den 18. dagen, forårsaket hans motstander, sjøguden Poseidon , en storm som skadet flåten alvorlig og kantret den. Med støtte fra nymfen Ino Leukothea bruker Odysseus den siste av sin styrke til å svømme til kysten av Scherias , hjemmet til Phaiacs . På stranden møter han kongens datter Nausicaa , som viser ham veien til foreldrenes palass. Disse tar imot Odysseus gjestfritt.
 • 9. til 12. sang
I den sentrale delen av eposet forteller Odysseus historien om hans vandringer i huset til Phaiac -kongen Alcinous ( se nedenfor: Odyssevs vandringer ).
 • 13. til 16. sang
Nå er de to historiene, telemakien og den faktiske odysséen , samlet. Odysseus vender hjem til Ithaca ved hjelp av Phaiacs, men må gjemme seg i huset til den trofaste gjeteren Eumaios til han kan tørre å kjempe mot frierne. For sin beskyttelse gir Athene Odyssevs form som en tigger ved sin ankomst til Ithaca. I mellomtiden forlater Telemachus Sparta. Uten å overnatte hos Nestor går han rett til skipet etter at han når Pylos om kvelden og returnerer til Ithaca. Han kan unngå angrepet av frierne, som Athena advarte ham mot. Han drar til Eumaios og møter faren Odysseus, som han kjenner igjen etter å ha blitt forvandlet tilbake.
Odysseus skyter motstanderne
 • 17. til 20. sang
Etter 20 år kom Odysseus tilbake til huset sitt i tiggerform, hvor han først ble gjenkjent av sin gamle, døende hund Argos , og senere av den gamle hushjelpen Eurycleia . Odysseus forbereder seg i hemmelighet på kampen med frierne.
 • 21. og 22. sang
Under en bueskytingskamp avslører Odysseus seg og dreper ved hjelp av Telemachos og Eumaios frierne så vel som tjenestepikene som har vist seg å være utro.
 • 23. og 24. sang
Odysseus ser kona Penelope igjen etter 20 år. Men først etter at hun har satt ham på prøve med et triks, kjenner hun ham igjen som mannen sin. Så besøker Odysseus sin gamle far Laërtes . I underverden roser Achilles og Agamemnon , Odyssevs våpenkamerater før Troy, hans seirende hjemkomst. Gudinnen Athena avgjør striden mellom Odyssevs og slektningene til de drepte frierne.

Odyssevs vandringer

Sangene 9 til 12 spiller en sentral rolle i det episke, der Odysseus beskriver eventyrene hans fram til hans ankomst med Phaiacs. Denne ganske eventyrlige delen antas av mange forskere å være det originale eposet, som senere ble utvidet til å inkludere den innledende telemakien og den detaljerte beskrivelsen av frierens drap på slutten.

Kikonen, lotophages og Cyclopes

Odysseus gir Cyclops Polyphemus en bolle med sterk vin
Odysseus og hans ledsagere blinde Polyphemus . Laconic - svart-tallet bolle av rytter maleren ., Ca. 565-560 f.Kr. Chr.

Etter å ha forlatt Troja på tolv skip, angriper Odysseus og hans ledsagere den trakiske Kikonen , alliert med trojanerne, men blir drevet ut av dem. Mens skipene seiler rundt Cape Malea , sørspissen av Peloponnesos , på vei til Ithaca, kommer en sterk nordvind opp og driver dem forbi øya Kythera i det åpne havet. Til slutt havner de i lotofagernes land , lotuspiserne . Tre ledsagere som Odysseus sender som spioner til lotofagene, smaker på frukten som får dem til å glemme hjemlandet og ønsket om å bli i lotofagenes land for alltid. De må deretter bringes tilbake til skipene med makt.

Så lander Odysseus og hans ledsagere på en øy der det bor mange ville geiter. Neste dag krysser de over til den nærliggende kysten, som er befolket av giganter , Cyclops . En av dem, den enøyede [3] Polyphemus , fanger Odysseus og tolv av hans ledsagere som har invadert grotten hans. Han dreper og spiser totalt seks av dem og truer med å spise de andre og Odysseus en etter en. Siden grekerne ikke har nok styrke til å flytte berget som Polyphemus blokkerte grotteinngangen med, kan de ikke drepe Cyclops, men må overliste ham. Odysseus, når han ble spurt om navnet hans av Polyphemus, presenterer seg som Oútis ( Οὖτις ) "ingen". Han klarer å få Polyphemus full og deretter blinde ham med en glødende innsats. Når andre sykloper skynder seg til Polyphems rop av smerte, roper sistnevnte til dem: "Ingen" har gjort noe med ham, slik at de vender tilbake igjen. For å slippe sauene sine ut på beite, ruller Polyphemus bort steinen foran grotten om morgenen, men kjenner på ryggen til dyrene for å hindre grekerne i å blande seg med flokken. Ved å alltid binde tre sauer sammen, hver med en mann som klamrer seg til bukhinnen, kan Odysseus og hans ledsagere fortsatt rømme. Når Polyphemus merker flukten, kaster han stein i den retningen han mistenker at skipene er i, men savner dem. Odysseus avslører stolt sitt sanne navn for Polyphemus. I sin sinne ber han faren Poseidon om å la Odysseus gå til grunne på sjøen eller i det minste å utsette hjemkomsten i lang tid.

Aiolos, Laistrygonen, Kirke

Kirke overlater drikkekoppen til Odysseus. Maleri av John William Waterhouse (1891)

Vindguden Aiolos , hvis øy han er neste på, gir Odysseus en skinnslange der alle vindene er låst, bortsett fra vestavinden, som skal drive skipene hans trygt til Ithaca. Men når Odyssevs intetanende ledsagere åpner slangen av nysgjerrighet kort tid før destinasjonen, slipper alle vindene og skipene deres blir kjørt tilbake til øya Aiolos. Dette nekter deretter ytterligere hjelp.

Deretter når Odysseus og hans folk Telepylos til Laistrygonen , et gigantisk folkespisende folk . Når kongen deres driver en av to speider, prøver grekerne å flykte, men skipene deres blir knust gjennom steinblokker i havnen, som strekker seg langt inn i landet, fra Laistrygonen, som skynder seg inn fra alle sider. Bare Odysseus klarte å rømme med skipet og mannskapet, fordi han som en forholdsregel ikke lot det komme inn i havnen. Alle andre skip er tapt.

Med sitt siste skip når Odysseus øya Aiaia , hvor gudinnen og trollkvinnen Kirke bor sammen med noen tjenere. På eiendommen deres er det innhegninger med tamme løver og ulver, i sannhet mennesker som ble fortryllet av Kirke. Kirke bruker også en trylledrikk for å forvandle halvparten av Odyssevs menn, som han sendte for å utforske øya, til griser. Bare Eurylochus , som av forsiktighet ikke kom inn i Kirkes hus, rømmer til skipet. Når Odysseus deretter drar til Kirke alene, møter han Hermes , gudens sendebud, som gir ham urten Moly . Med sin hjelp lykkes han i å motstå magien. I tillegg tvinger Odysseus Kirke til å avlegge ed om ikke å skade ham eller hans ledsagere lenger. Hun forvandler sine ledsagere tilbake til mennesker og deler sengen sin med Odysseus. Etter et år bestemmer Odysseus, på insistering fra sine ledsagere, å fortsette hjemreisen til tross for Kirkes frieri.

Trollkvinnen råder ham til først å spørre sjelen til seeren Teiresias i huset til Hades , Homers navn for underverdenen , om hans fremtidige skjebne. Der ofrer Odysseus og sjelen til moren hans, som siden har dødd, vises for ham, av medkampanter fra Trojan -krigen og av hans ledsager Elpenor, som døde på Aiaia. Seeren Teiresias gir ham råd om hvordan han skal fortsette.

Sirener, Scylla og Charybdis

Etter å ha besøkt underverdenen, vender Odysseus og hans ledsagere først tilbake til øya Kirke for å begrave Elpenor , som falt til døden umiddelbart før han dro til Hades. Kirke ga Odysseus råd om hjemreisen, påpekte farene ved Scylla og Charybdis samt en ikke mindre farlig alternativ rute gjennom planktonet og advarte ham - som Teiresias hadde gjort før - om ikke å slakte storfe og sau på øya Helios. Så forlater Odysseus og hans ledsagere Aiaia. Reisen leder først forbi sirenene , som med sin forførende sang lokker sjøfolk til klippene og dermed til deres død. For å kunne lytte til dem trygt, har Odysseus, på råd fra Kirkes, håndjern i håndjern til masten, men ledsagernes ører er forseglet med voks. Deretter passerer de et sund, hvis bredder domineres av to sjømonstre , nemlig den sekshodede, menneskeskærende Scylla og Charybdis, som skaper en virvel der hele skip synker. Odysseus lar sine ledsagere ro forbi Charybdis så langt som mulig og dermed nær Scylla, som sluker seks av dem.

Helios, Calypso og Phaiacs

The Companions of Odysseus Rob the Cattle of Helios ( Pellegrino Tibaldi )

Utmattet når de snart Thrinakia , øya til solguden Helios . Ugunstig vind forhindrer dem i å fortsette i en måned, og etter at forsyningen er tom, begynner de å sulte. Derfor, til tross for Odyssevs advarsel, slakter ledsagerne Helios 'hellige storfe. Som straff dør de etter avreise i en storm som Zeus sendte på oppfordring fra Helios. Bare Odysseus, som sitter på kjølen til skipet sitt, kan redde seg til øya nymfen Calypso , Ogygia.

Calypso holder Odysseus i syv år og lar ham bare gå igjen på befaling av gudene. Med deres hjelp bygger han en flåte og etter 17 dager kan han se kysten av Scherias, Phaiacs -landet. Når Poseidon ser Odysseus, tenner han en storm som skader flåten alvorlig og kantrer den. Men nymfen Ino Leukothea legger merke til den forliste mannen og synes synd på ham. Hun gir ham et slør å binde rundt og råder ham til å forlate sin uhåndterlige flåte. Båret av sløret, nådde han kysten ved å svømme og med store vanskeligheter.

Der finner Nausicaa, datteren til kong Alcinous, ham naken på stranden. Hun gir Odysseus klær og viser ham veien til foreldrenes palass. Han lykkes med å vinne favør av Alcinous og kona Arete, som lover å ta ham med til Ithaca i et av skipene deres. Phaiacene holder spill til hans ære og gir ham rike gaver. Når sangeren fremfører Demodokos -sanger om Trojan War, kan ikke Odysseus holde tårene tilbake. Alcinous merker dette og ber gjesten om å avsløre sin identitet og årsaken til sorgen. Deretter rapporterer Odysseus om sine erfaringer. Til slutt blir Odysseus, med andre dyrebare gaver, eskortert til skipet som vil bringe ham til Ithaca.

Odyssevs 'historier om løgner'

I tillegg til den detaljerte beskrivelsen av hans vandringer blant phaiacene, forteller Odysseus også noen få fiktive historier etter at han kom tilbake til Ithaca for å skjule sin sanne identitet - for det meste av forsiktighet.

Overfor Athena, som han møtte kort tid etter at han landet på Ithaca i form av en ung mann, uttalte Odysseus i den 13. sangen at han kom fra Kreta. Der drepte han Orsilochus, sønn av Idomeneus . Han gikk inn i Trojan -krigen, men ikke under Idomeneus 'ledelse, men med sine egne ledsagere. Orsilochos ville frarøve ham alt byttet fra Troja etter hjemkomsten. Derfor la han et bakholdsangrep på Orsilochus om natten og drepte det med et spyd. Så gikk han umiddelbart til et fønikisk skip og tilbød fønikerne en del av byttet hans i bytte mot å bringe ham til Pylos eller Elis . Imidlertid, utenfor vestkysten av Peloponnes , drev vinden dem bort og de nådde Ithaca. Mens Odysseus sov på bredden, losset fønikerne skattene hans og seilte til Sidon uten ham. [4]

I Canto 14 forteller Odysseus til hyrden Eumaios en opprinnelig lignende, men deretter veldig annerledes og lengre historie om løgner, som også tar hensyn til tidsforsinkelsen mellom Troys fall og hans ankomst til Ithaca: [5] Igjen hevder Odysseus å komme fra Kreta og for å være leder for en kretisk kontingent i Trojan -krigen. Han utgjør seg som sønn av en rik mann og en slave, som ble elsket av sin far like mye som sine legitime sønner. Etter farens død ble han (Odysseus) trukket tilbake fra sine halvbrødre med bare en veldig liten del av arven og et hus, men takket være sin evne og mot i kampen hadde han oppnådd respekt og rikdom. Han sa at han foretrakk kamper og sjøreiser med ledsagere fra innlandet fremfor husarbeid, og han var veldig vellykket i raid. Derfor ble han, sammen med Idomeneus, utnevnt til leder for kretenserne mot Troja. Etter at han kom tilbake fra Troja, ble han trukket inn i avstanden igjen etter bare en måned, og han tok noen få skip til Egypt. I motsetning til hans ordre om å vente og sende speidere begynte hans ledsagere å plyndre, bortføre kvinner og barn og drepe egyptiske menn. Deretter samlet en egyptisk konge en hær i en by i nærheten, angrep grekerne ved daggry og beseiret dem. Odysseus rapporterer at han kastet seg for kongens føtter. Han hadde tilgitt ham, og i de påfølgende syv årene tjente han stor lykke i Egypt. Så overtalte en svikefull fønikisk ham til å følge med ham til Fønikia. Etter å ha bodd i Fønikia i et år, lokket denne mannen ham på et skip på vei til Libya under påskudd, med den hensikt å selge ham der. Etter at skipet passerte Kreta, kantret det i en storm. Odysseus forteller videre at han holdt seg til en mast og ble kjørt til Thesprotkysten etter ti dager. Den protesiske kong Pheidon hadde tatt ham inn og instruert ledsagerne sine om å ta ham med skipet til Dulichion for å se kong Akastus . De prototiske sjømennene planla imidlertid trelldom for Odysseus, fjernet ham klærne og filler og bandt ham. Under en mellomlanding på Ithaca klarte han å frigjøre seg og gjemme seg på øya til disse sprottene kjørte videre. Odysseus forteller også i denne løgnhistorien at Pheidon ønsket gjestfritt velkommen Odysseus, som deretter dro til Dodona for å spørre Zeus -orakelet der om den beste måten å komme hjem til Ithaca. Odysseus har vært borte lenge siden den gang.

I Canto 19 serverer Odysseus, fremdeles i form av en tigger, en historie om løgner til kona Penelope: han hevder at han heter Aithon, kommer fra Kreta og er den yngre broren til Idomeneus. Da Idomeneus allerede var på vei til Troja, ble Odyssevs og skipene hans strandet på kysten av Kreta. Han hadde underholdt ham og hans ledsagere i elleve dager, ettersom nordlige vinder hadde forhindret Odysseus i å fortsette, og Odysseus forberedte gaver da han kjørte videre mot Troja. Etter at Penelope satte den antatte Aithon på prøve og han sannferdig fortalte henne klærne til Odysseus, så vel som utseendet og navnet på hans herold Eurybathes , gråt Penelope bittert over mannen hun trodde var død. Odysseus forteller henne at hun ikke skal gråte og hevder at han fikk vite at Odysseus fremdeles var i live. Sistnevnte hadde mistet skipet og alle hans ledsagere før Thrinakia , men hadde kommet til Thesprotia, rikt presentert av phaiacene, slik han lærte av kong Pheidon. I det følgende ligner historien den han fortalte Eumaios.

I den 24. sangen like før han åpenbarer seg for sin far Laertes, sier Odysseus, ut av byen Alybas i Sikanien for å ønske Eperitos velkommen og ha vært lurt med skipet sitt til Ithaca. Han hevder at Odysseus var i Sicania og dro derfra for fem år siden på et skip til hjemlandet. [6]

Opprettelsen av det store eposet

Byste av Homer; Romersk kopi av en hellenistisk original fra det 2. århundre e.Kr.
British Museum , London

Plottet til Odyssey tilhører sagaen om den trojanske krigen og følger videre fra Iliaden . Derfor kunne de første muntlige versjonene av det episke ha blitt skrevet allerede i slutten av den mykeniske perioden, dvs. etter hendelsene som kunne ha dannet en ekte kjerne i legendene om Troys fall. Ulike originale versjoner av Odyssey ble sannsynligvis fremført i århundrer av sangere - først av Aoids , senere av Rhapsods - og gjentatte ganger endret av muntlig tradisjon . Den metriske rytmen til versene tjente den resiterende sangeren som et minnehjelpemiddel.

Meningen er generelt akseptert av forskning i dag at ulike tidligere eksisterende korte epos ble poetisk kombinert i Odyssey . Opprinnelig ville minst to forskjellige historier ha sirkulert: på den ene siden den til Odyssevs, som vendte tilbake til Troja, og drepte frierne som utnyttet hans fravær; på den annen side eventyrlige historier i stil med nostoi (sang: nostos, bokstavelig talt: tur / retur), eventyrene fortalt av sjøfolk som vender hjem, som selv kommer fra forskjellige kilder og først senere ble tilskrevet Odysseus. [7] I en pre-homerisk originalversjon beskrev Odyssey sannsynligvis heltens vandringer, hjemkomsten og selvmordet i en enkel kronologisk sekvens.

Da Odyssey først ble skrevet ned i den formen som er kjent i dag, er det imidlertid svært kontroversielt. En del av forskningsmiljøet antar en fremvekst rundt 730/720 f.Kr. En annen del daterer den første versjonen til rundt 670/660 f.Kr. Chr. [8] Det var ikke før denne tredje historien kunne ha blitt lagt til: den innledende sangen til Telemachy, historien om jakten på Telemachus etter sin far. Det tjente formålet med å øke spenningen og - ved å beskrive forholdene på Ithaca - å presentere Odyssevs senere hevn over frierne som berettiget.

Sannsynligvis på 600 -tallet f.Kr. En fortsettelse av Odyssey, som er tilskrevet Eugamon fra Cyrene og bare overlever i dag i noen få fragmenter, ble opprettet: Telegonie forteller om Odyssevs siste eventyr og om hans død i en kamp med Telegonus , hans ukjente sønn, som han ble far med Kirke.

Tekstoverføring

Bok 5, vers 319-350 av Odyssey (with scholia ) i den skrevne 1335/1336 håndskriften Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana , Vatican Palatinus graecus 7, fol. 46v

Overføringen av teksten slik den ble foreslått av dikteren i Odyssey på slutten av 800- eller 800 -tallet f.Kr. Chr. Er allerede ikke helt sikker på antikken . Både Odyssey og Iliaden hadde sannsynligvis divergerte i mange eksemplarer kort tid etter at de ble skrevet. Den høye aktelsen som homeriske tekster ble gitt tidlig, førte til at tekstkritiske rekonstruksjoner av den opprinnelige versjonen ble gjort gang på gang; i Athen til tyrannen Peisistratos på slutten av 600 -tallet f.Kr. Dette skjedde selv på statens bekostning. Fram til den tidlige hellenistiske perioden hadde papyri imidlertid tekstversjoner som skilte seg fra hverandre og fra Athen -versjonen.

Dette endret seg bare etter etableringen av Alexandria -biblioteket av Ptolemaios I Soter i 288 f.Kr. De lærde Zenodotos fra Efesos , Aristofanes fra Byzantium og fremfor alt Aristarchos fra Samothrace , bibliotekets sjette sjef, opprettet kanoniske versjoner av både epos gjennom sammenligninger og tekstkritiske metoder, som sannsynligvis tilsvarte de athenske versjonene. Selv om skriftene til de tre bibliotekadministratorene stort sett gikk tapt i løpet av tiden, kan kopiene av begge eposene helt fram til slutten av antikken og deres nåværende tekstform med viss sikkerhet spores tilbake til arbeidet deres.

Dette skyldes hovedsakelig den allerede nevnte ærbødigheten til Homer gjennom den gamle verden. Odyssey og Iliaden var kjernen i den gamle utdanningskanonen , og siden arbeidet til de alexandriske bibliotekarene har det blitt tatt vare på at tekstene blir overført trofast. Fullstendige kopier av begge verkene fra antikken har imidlertid ikke overlevd.

De eldste fragmentariske tekstdokumentene inkluderer London Homer papyrus fra første halvdel av 2. århundre og Berlin Homer papyrus fra 3. århundre. I juli 2018 kunngjorde det greske kulturdepartementet at tyske og greske arkeologer hadde funnet en leirtavle med 13 vers fra den 14. sangen i Odyssey i det gamle Olympia , som ifølge de første estimatene kunne stamme fra romertiden før den 3. århundre. [9]

Det eldste overlevende manuskriptet til de komplette homeriske verkene kommer fra Konstantinopel på 1100 -tallet. Den greske humanisten Demetrios Chalkokondyles skaffet seg den første utgaven av eposene i Firenze i 1488. Utgiveren Aldus Manutius fra Venezia hadde denne ubeskrivelige etterfulgt av en annen trykt utgave i 1504. Nesten 2000 år gikk mellom den første skriftlige fiksasjonen av de homeriske eposene og de tidligste tekstversjonene, som har blitt fullstendig bevart den dag i dag. Likevel antar forskning at de nåværende versjonene i hovedsak tilsvarer Homers versjon, takket være det forberedende arbeidet til gamle forskere.

Spørsmålet om forfatterskap

Moderne Homer -forskning begynte med publiseringen av verket Prolegomena ad Homerum av Halle klassiske filolog Friedrich August Wolf i 1795. Die so genannten Homerischen Fragen , die sich seither stellen, sind bis heute strittig: Hat Homer dem gesamten Epos seine heutige Form gegeben oder bereits Vorhandenes lediglich redigiert? Hat er nur die Telemachie hinzugefügt? Ist er überhaupt der Dichter der Odyssee gewesen?

Da die Episode um Polyphem in ähnlichen Überlieferungen verschiedener Ethnien vorkommt [10] [11] und Homers Version nicht als die älteste eingeordnet wird, [12] kommt Homer zumindest für den Kern der Polyphem-Episode nicht als „Erfinder“ in Frage.

Einige Forscher weisen auf den zeitlichen Abstand zwischen der Ilias und der Odyssee hin sowie auf die inhaltlichen Diskrepanzen – hier Kriegsepos mit realistischem Hintergrund, dort märchenhafte Abenteuer – um zu begründen, warum Homer nicht gleichzeitig der Autor beider Werke gewesen sein kann. Andere halten es auf Grund der stilistischen Ähnlichkeiten zwischen beiden Epen durchaus für möglich, dass die Odyssee ein Alterswerk des Ilias -Dichters ist.

Fest steht nur, dass der Odyssee -Dichter sich stilistisch eng an der Ilias orientiert und viele ihrer Formulierungen übernommen hat, so dass er zumindest dem Umfeld Homers zuzuordnen ist. Auch Forscher, die Ilias und Odyssee für Werke zweier verschiedener Autoren halten, bezeichnen beide als „homerische Epen“.

Goethe spottete schon 1795 über die Versuche, Ilias und Odyssee textkritisch zu zergliedern: [13]

„Die Idee mag gut sein, und die Bemühung ist respektabel, wenn nur nicht diese Herren, um ihre schwachen Flanken zu decken, gelegentlich die fruchtbarsten Gärten des ästhetischen Reichs verwüsten und in leidige Verschanzungen verwandeln müssten. Am Ende ist mehr Subjektives, als man denkt, in diesem ganzen Krame.“

Lokalisierungsversuche der Irrfahrten

Auch wenn es in der Forschung weiterhin Diskussionen um Troja gibt, gilt es seit Heinrich Schliemanns Ausgrabungen doch als erwiesen, dass die Ilias einen realen Kern hat, zumindest was die Existenz Trojas oder Ilions angeht. Die Irrfahrten in der Odyssee hingegen weisen über weite Passagen märchenhafte Züge auf. Daher waren alle, zum Teil bereits in der Antike unternommenen Versuche, ihr reale Schauplätze zuzuweisen, stets umstritten. Schon im 3. Jahrhundert v. Chr. hat sich der Geograph Eratosthenes über solche Versuche lustig gemacht. [14] Von wenigen Textstellen abgesehen, in denen der Dichter tatsächlich existierende Landschaften und Orte nennt – zum Beispiel Thrakien, Kap Malea, Kythera, Ithaka – blieben solche Lokalisierungsversuche stets Spekulation.

Absurde Theorien von fachfremden Personen erleichterten es dabei Wissenschaftlern, die Lokalisierungsversuche der Odyssee insgesamt als falsch oder unsinniges, aussichtsloses Unterfangen abzutun. Diese Einstellung wurde jedoch dahingehend kritisiert, dass durch viele abwegige Lösungsversuche für ein Problem das Problem selbst nicht zu einem Fantasiegebilde werde. [15]

In der Antike wurde das Land der Lotosesser oft auf der Tunesien vorgelagerte Insel Djerba lokalisiert, erstmals von Eratosthenes im 3. Jahrhundert v. Chr. [16] Im 5. Jahrhundert v. Chr. berichtete Herodot von Lotophagen östlich des Tritonsees , wobei er diese aber nicht ausdrücklich mit den Lotophagen der Odyssee in Verbindung brachte. [17] Uvo Hölscher verweist auf Herodot und meint, das Land der Lotophagen sei Teil der geographischen Vorstellungen der Zeit und finde sich im Süden des Mittelmeers. [18] Auf Sizilien sollen nach Meinung einiger antiker und moderner Autoren die Kyklopen gelebt haben. Thukydides berichtet, dass Kyklopen (und Laistrygonen) als älteste Bewohner Siziliens galten. [19] In Vergils Aeneis werden die Kyklopen und Polyphems Höhle im Nordosten der Insel, in Aetna -Nähe angesiedelt. [20] Auch andere antike Autoren sowie einige neuzeitliche Forscher, z. B. Gustav Lang nahmen die Region um den Aetna als Heimat der Kyklopen an. [21] Ganz im Westen Siziliens, bei Marsala lokalisierte Ernle Bradford die Kyklopen und identifizierte Favignana mit der Ziegeninsel. [22] Jedoch wurden die Kyklopen auch an anderen Orten gesucht. Bérard identifizierte die Ziegeninsel mit Nisida , westlich von Neapel und die Küste der Kyklopen bei Pozzuoli . [23] Auch an der nordafrikanischen Küste, z. B. im heutigen Tunesien [24] versuchte man die Kyklopen zu lokalisieren. Aiolia, die Insel des Windgotts Aiolos wurde bereits von mehreren antiken Autoren einer der Liparischen Inseln zugeordnet, [25] die daher auch oft Äolische Inseln genannt werden. Ua Bérard schloss sich dem an und hielt Stromboli für die Aiolos-Insel. Außerdem wurde Aiolia unter anderem mit Ustica [26] und Malta [27] identifiziert. Die Seeungeheuer Skylla und Charybdis wurden in der Antike zumeist an der Meerenge von Messina vermutet. Die Laistrygonen haben einer modernen Theorie zufolge an der Südspitze Korsikas gehaust. [28] In der maltesischen Insel Gozo wollten manche Gelehrte das Ogygia der Nymphe Kalypso erkennen [29] , andere, wie Strabon, lokalisierten Ogygia im Atlantik. [30] Ein Vorgebirge im Latium trägt bis heute den Namen Monte Circeo , aber ob dieses Bergmassiv oder eine der vorgelagerten Inseln die Heimat der Zauberin Kirke war, ist ebenso umstritten wie alles andere.

Rezeption

Die Odyssee ist nicht nur eines der ältesten, sondern auch eines der meistbearbeiteten Werke der abendländischen Literatur- und Kulturgeschichte . Sowohl der Stoff – phantastische Irrfahrten und Abenteuer – als auch der Held – der listenreiche aber einsame Dulder, der nach langen Jahren heimkehrt und seine vertraute Welt nicht wiederfindet – sind in literarischen, dramatischen oder musikalischen Werken, bis hin zum modernen Film , immer wieder aufgegriffen worden.

Die Philosophen Theodor W. Adorno und Max Horkheimer sahen in Odysseus den ersten modernen Menschentyp in der Literaturgeschichte: Er sei der erste Charakter, der sich nicht den Göttern und dem Schicksal ergibt, sondern – manchmal unter Leugnung seiner Identität – erfolgreich gegen beide ankämpft und damit zum Herrscher über sein eigenes Geschick wird. [31] Die Leugnung der Identität ist laut Adorno und Horkheimer insofern revolutionär, als damit erstmals der animistische , identitätsstiftende Charakter des eigenen Namens überwunden werde. Der moderne Mensch müsse wie Odysseus fähig sein, seine Identität aufzugeben, um sie zu erhalten.

Übertragungen

Seit der Renaissance wurde die Odyssee immer wieder in moderne Sprachen übersetzt. Zu den ersten Übertragungen gehören die von Salomon Certon 1604 ins Französische sowie diejenigen von George Chapman (1616) und von Alexander Pope (1713) ins Englische.

Im deutschen Sprachraum gilt die metrische Übersetzung von Johann Heinrich Voß aus dem 18. Jahrhundert ihrerseits als Klassiker. Ihr sprachschöpferischer Einfluss auf das Deutsche wird mit Martin Luthers Bibelübersetzung verglichen. Im 20. Jahrhundert hat Thassilo von Scheffer eine viel beachtete Neuübersetzung vorgelegt. Die bekannteste Prosa -Übertragung ist die von Gustav Schwab aus dem 19. Jahrhundert. Ebenfalls in Prosa gehalten sind die moderneren Fassungen von Dietrich Mülder , Gerhard Scheibner und Wolfgang Schadewaldt . Jüngere metrische Übersetzungen ins Deutsche haben der Heidelberger Klassische Archäologe Roland Hampe (mit ausführlichem Namensregister) und der Schweizer Altphilologe Kurt Steinmann (mit Stellenkommentar) vorgelegt. Speziell für Kinder und Jugendliche sind in den letzten Jahrzehnten auch mehrere, meist inhaltlich gekürzte, Nacherzählungen vorgelegt worden (siehe weiter unten: Nacherzählungen für Kinder ).

Von 1926 bis 1956 übersetzte der Schweizer Mundartautor Albert Meyer alle 24 Gesänge der Odyssee in berndeutsche Hexameter. Im Mai 2008 präsentierte Professor Henri Muller seine sechs Bände umfassende Übersetzung der Odyssee in das Luxemburgische . [32]

Der Philologe Otto Kuen hat in den 1980er Jahren die Odyssee ins Bairische übertragen. Diese Übersetzung wurde am 11. Oktober 2010 im Metropoltheater München von dem Schauspieler Rüdiger Hacker vorgetragen.

Literarische Bearbeitungen

James Joyce: Ulysses . Umschlag der Erstausgabe (1922)

Die Reihe der Werke, die sich von der Odyssee inspirieren ließen, beginnt schon in der Antike. Der römische Dichter Vergil – zuweilen als „zweiter Homer“ bezeichnet – nahm sie sich zum Vorbild, als er das römische Nationalepos , die Aeneis , schuf. Er schildert darin das Schicksal des trojanischen Helden Aeneas , den es nach der Zerstörung der Stadt ebenfalls in aller Herren Länder verschlägt, bevor er sich in Italien niederlässt und zum mythischen Stammvater der Römer wird.

Vermittelt durch kulturelle Kontakte mit dem persischen Sassanidenreich fanden Elemente der Odyssee in der Spätantike Eingang in die orientalischen Erzählungen aus Tausendundeine Nacht . Ihre Einflüsse sind auch in den arabischen Märchen über Sindbad den Seefahrer erkennbar.

Die Gestalt des Odysseus wurde von vielen Dichtern als Urbild des Menschen an sich verstanden: Neugierig, listig und stets auf der Suche nach Wissen und Erfahrung, gelingt es ihm immer wieder, Gefahren zu meistern. Andererseits muss er, der Willkür der Naturgefahren und der Götter ausgeliefert, „unnennbare Leiden erdulden“. Odysseus gilt daher als literarisches Vorbild für so unterschiedliche Figuren wie GoethesFaust “ oder Jules Vernes Kapitän Nemo, dessen lateinischer Name (deutsch: „Niemand“) der Kyklopen-Episode entnommen ist.

Als literarisch anspruchsvollste moderne Bearbeitung des Stoffs gilt der Roman Ulysses (engl. für „Odysseus“) von James Joyce . Das 1922 erschienene, stilistisch bahnbrechende Werk gilt als einer der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts. Es schildert einen Tag, den 16. Juni 1904, im Leben des Anzeigenverkäufers Leopold Bloom , der durch Dublin streift, dabei alltägliche Dinge erlebt – die aber exakt mit Odysseus' Abenteuern korrespondieren – und der spät nachts zu seiner Frau Molly heimkehrt.

In Deutschland griffen nach dem Zweiten Weltkrieg Heimkehrerdramen wie Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür das zentrale Thema der Odyssee wieder auf. Damals vielbeachtet waren zwei Neugestaltungen des Odyssee-Stoffes durch Ernst Schnabel : sein von ihm als „Roman für den Funk“ bzw. „Funkroman“ bezeichnetes dreiteiliges Hörspiel Der sechste Gesang unter der Regie von Gert Westphal mit Musik von Hans Werner Henze , das 1955/1956 vom NWDR und vom SWF ausgestrahlt wurde, [33] und sein gleichnamiger, 1956 bei S. Fischer erschienener Roman.

Für seinen Bildband L'Odyssée , in welchem er die Stationen der Odyssee mit der Kamera nachverfolgte, erhielt der österreichische Fotograf Erich Lessing 1967 den französischen Foto-Buchpreis Prix Nadar .

Die Odyssee in Oper, Theater und Film

Auch Opernkomponisten und Filmregisseure haben sich des Stoffs der Odyssee und der Figur ihres Helden immer wieder bedient. Als Themen beliebt waren die Rückkehr des Helden zu Penelope, etwa in Il ritorno d'Ulisse in patria ( Die Heimkehr des Odysseus , Venedig 1641) von Claudio Monteverdi , und die Episode bei der Zauberin Kirke, z. B. in Charpentiers Schauspielmusik zu Circé (Paris 1675). Georg Friedrich Händels letzte Oper Deidamia (London 1741) behandelt eine Episode aus Odysseus' Leben vor dem Trojanischen Krieg.

Der Komponist August Bungert schuf nach der Odyssee in den Jahren 1898–1903 nach dem Vorbild von Richard Wagners Der Ring des Nibelungen eine ähnliche Tetralogie mit vier Opern unter dem Titel Homerische Welt mit den vier Teilen Kirke, Nausikaa, Odysseus' Heimkehr und Odysseus' Tod .

In Gabriel Faurés Oper Penelope spielt Odysseus' geduldig wartende Frau die Hauptrolle, ebenso in Rolf Liebermanns gleichnamiger Opera semiseria . Neueren Datums sind des Weiteren Luigi Dallapiccolas Oper Ulisse (Odysseus) , die 1968 Premiere feierte, sowie Odysseus auf Ogygia von Klaus Michael Arp , uraufgeführt 1988 in Koblenz .

Die Zahl der Verfilmungen der Odyssee oder von Stoffen, die sich an ihr orientieren, dürfte kaum mit Sicherheit festzustellen sein. Bereits in der Stummfilmzeit wurden erste Fassungen gedreht. Mario Camerini schuf 1954 den Monumentalfilm Die Fahrten des Odysseus mit Kirk Douglas in der Titelrolle, der für die damalige Zeit mit beachtlichen Spezialeffekten und Tricktechniken aufwartete. – 1968 wurde die 4-teilige Fernsehserie Die Odyssee produziert. Regie führte Franco Rossi , Hauptdarsteller waren Bekim Fehmiu als Odysseus und Irene Papas als Penelope , während Leonard Steckel als Erzähler beteiligt war. – Eine aktuelle Bearbeitung des Stoffs ist Andrei Konchalovskys Die Abenteuer des Odysseus von 1997, die mit Fantasy -Elementen angereichert wurde.

Jean-Luc Godards Die Verachtung (1963) spielt am Set einer Odyssee -Verfilmung von Fritz Lang (gespielt von Fritz Lang) und verwendet zahlreiche Motive aus Homers Epos.

Stanley Kubricks Science-Fiction -Klassiker 2001: Odyssee im Weltraum (1968) nach dem gleichnamigen Roman von Arthur C. Clarke folgt der Handlung des Epos nicht chronologisch, sondern ist eine freie, teils stark verfremdende Bearbeitung mit zahlreichen Anspielungen auf das Original. Kubricks Odysseus ist die ganze Menschheit, deren Reise durch die Zeit nach dem ersten Krieg und der Erfindung der ersten Waffe beginnt. Das summende Geräusch des Monolithen im Film entspricht dem verlockenden Sirenengesang in der Odyssee , das Auge des Computers HAL dem des Kyklopen Polyphem. Der Name des Astronauten Dave Bowman (=Bogen-Mann) spielt auf Odysseus als geübten Bogenschützen an.

Auch der Film O Brother, Where Art Thou? von Ethan und Joel Coen greift Elemente der Odyssee auf, z. B. die Sirenen oder den einäugigen Riesen.

Die Progressive-Metal -Band Symphony X interpretierte auf ihrem sechsten Studioalbum The Odyssey aus dem Jahr 2002 die Irrfahrt von Odysseus in dem über 24-minütigen Titeltrack.

Die Markus Zohner Theater Compagnie hat das Stück „Odyssee“ 1999 auf die Bühne gebracht. Seit der Uraufführung in Luzern tourt das Stück weltweit.

Im Jahr 2012 inszenierte Robert Wilson am Nationaltheater Athen die Dramatisierung des Epos von Simon Armitage unter dem Titel [ Οδύσσεια ]. Diese Produktion war ab April 2013 auch am Piccolo Teatro di Milano zu sehen und wurde dort im Oktober 2015 wieder aufgenommen.

Die Odyssee als Hörspiel

Im Jahre 1959 produzierte der SDR ein fünfteiliges Hörspiel mit einer Gesamtlänge von 315 Minuten. Die Hörspielbearbeitung stammte von Wolfgang Schadewaldt und die Regie führte Gustav Rudolf Sellner .

Im Jahre 1998 produzierten die Regisseurin und Autorin Isabella Mamatis , der Dramaturg Lutz Gübel und der Klangkünstler Peter Tucholski als Autorenproduktion die neunteilige Serie 'Die Abenteuer des Odysseus' für Kinder ab sechs Jahren. Als federführender Kooperationspartner trat der DRS auf. Gümbel und Mamatis lösten die Sprache aus dem homerischen Hexameter heraus und bearbeiteten sie für junge Hörer neu. Die Dialoge wurden im Hörspielstudio des DRS mit namhaften Schauspielern aufgenommen. Das Hörwerk arbeitet ohne Geräusche, ausschließlich mit dem Klanginstrumentarium von P. Tucholski, und baut Klangräume auf, in die die Sprache situativ eingebettet liegt.

Die Odyssee in der Malerei und als Comic

Szenen der Odyssee waren bereits in der Antike beliebte Gegenstände der Malerei. Seit der Renaissance griffen europäische Künstler das Thema erneut auf, so etwa die Barockmaler Peter Paul Rubens , Claude Lorrain , Jacob Jordaens , Pieter Lastman und Gerard de Lairesse . Im Zeitalter des Klassizismus avancierte die Odyssee zu einem beliebten Motivrepertoire für bildende Künstler. Johann Wolfgang von Goethe rief im Rahmen der Weimarer Preisaufgaben dazu auf, Szenen aus der Odyssee zu illustrieren. Einzigartig in der deutschen Malerei jener Zeit waren die Odysseesäle in der Münchner Residenz . Im Auftrag von König Ludwig I. von Bayern schufenLudwig Michael Schwanthaler und Johann Georg Hiltensperger 24 Wandbilder analog den 24 Gesängen der Odyssee . [34] Vom 18. bis 20. Jahrhundert schufen ua Künstler wie Johann Heinrich Wilhelm Tischbein , William Turner , Johann Heinrich Füssli , Herbert James Draper , Lovis Corinth oder Ernst Marow Werke, die von der Odyssee inspiriert sind.

Der französische Zeichner Georges Pichard (1920–2003) [35] griff die Abenteuer des Odysseus in einer frivolen Comic -Persiflage des homerischen Epos unter dem Titel Ulysse auf. Das Szenario und die Texte stammen von Jacques Lob . Diese recht freie Interpretation des homerischen Stoffes entstand ursprünglich im Auftrag des Club Français du Livre , doch wegen der – für die damalige Zeit – freizügigen Gestaltung erschien das Werk anfangs nur in der italienischen Comic-Zeitschrift Linus . Erst 1969 wagte das Magazin Charlie Mensuel einen französischen Abdruck des Werkes. Vier Jahre später war die Geschichte in der Comic-Fachzeitschrift Phénix zu finden. Dadurch bekam diese Graphic Novel die intellektuellen Weihen, die den Pressezaren Pierre Lazareff 1974 zu dem mutigen Schritt bewog, Ulysse als Fortsetzungsserie in die Tageszeitung France Soir aufzunehmen. 1974 erschien bei Editions Dargaud in Paris als Comic-Album der erste Teil, 1975 der zweite und 1982 bei Editions Glénat in der Collection Mythologie die Gesamtausgabe. Auf Deutsch erschien Ulysse 1972 im Magazin Pip International (2. Jahrgang: Nr. 5 – Odysseus auf der Insel der Sirenen , Nr. 6 – Odysseus bei den Lotophagen , Nr. 7 – Odysseus bei den Herden des Sonnengottes ). Neu aufgelegt hat Ulysse das New Yorker Comicmagazin Heavy Metal im November 2006.

Homers Odyssee wurde auch in der Comic-Reihe Illustrierte Klassiker (Heft Nr. 60) adaptiert, gezeichnet von Alex A. Blum (1889–1969). [36] Die deutsche Ausgabe der Serie erschien im Original von 1956 bis 1972 im Bildschriftenverlag (BSV). Die bis heute noch erhältlichen Nachdrucke der Serie erschienen von 1991 bis 2002 im Hethke Verlag , Köln. Die amerikanische Originalausgabe wurde in den 1940er Jahren bei Gilberton Publications in New York verlegt, in der Reihe Classics Illustrated bzw. Classic Comics . Die Serie sollte Kindern und Jugendlichen die wertvollsten Werke der Weltliteratur auf eine anschauliche Art und Weise vermitteln – mehr Informationen dazu finden sich im Buch Understanding Classics Illustrated von Dan Malan bei The Overstreet Comic Book Price Guide (23rd Edition), verlegt von Robert M. Overstreet, Avon Books (1993).

1973/74 veröffentlichte der Dessauer Künstler und Karikaturist Benno Butter seine zweiteilige Comic-Parodie auf Ilias (Klamauk um Helena) und Odyssee (Herrenpartie nach Ithaka) , in der er Themen aus dem Alltag eines Soldaten im Zweiten Weltkrieg unter Einbeziehung autobiographischer Motive mit dem antiken Epos verbunden hat.

Es gibt mehrere Parodien des Epos mit Disney-Figuren , von denen die älteste 1961 entstand und die neueste 2018. [37] Vor allem Die Duckysse von 2018 folgt den verschiedenen Handlungssträngen des Originals sehr genau.

Ausgaben

Kritische Textausgaben

 • Homeri Odyssea cum potiore lectionis varietate edidit Augustus Nauck . Pars prior. Berlin 1874.
 • Homeri Odyssea recensuit Arthurus Ludwich . Volumen prius. Editio stereotypa editionis primae (MDCCCLXXXIX). Stuttgart/Leipzig 1889.
 • Homeri opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit Thomas W. Allen . Tomus III. Odysseae libros I–XII continens. Editio altera (erste Auflage 1908, zweite Auflage 1917), Oxford 1965.
 • Homeri opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit Thomas W. Allen. Tomus IV. Odysseae libros XIII–XXIV continens. Editio altera (erste Auflage 1908, zweite Auflage 1919), Oxford 1975.
 • Homeri Odyssea recognovit P. von der Muehll . Editio stereotypa editionis tertiae (MCMLXII) (erste Auflage 1946), Stuttgart 1984.
 • L'Odyssée «Poésie Homérique». Tome I: Chants I–VII. Texte étable et traduit par Victor Bérard . Cinquième édition. , Paris 1955 (Mit Übersetzung ins Französische).
 • Omera Odissea. Volume I (Libri I–IV). Introduzione generale di Alfred Heubeck e Stephanie West. Testo e commento a cura di Stephanie West. Traduzione di G. Aurelio Privitera. Mailand 1981 (Mit Übersetzung ins Italienische).
 • Homeri Odyssea recognovit Helmut van Thiel . Hildesheim/Zürich/New York 1991.
 • Homeri Odyssea. Recensuit et testimonia congessit Martin L. West . (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). De Gruyter, Berlin/New York 2016.

Zweisprachige Ausgaben (altgriechisch, deutsch)

Interlineare Übersetzungen

Online-Ausgaben

Griechisch

Wikisource: Οδύσσεια – Quellen und Volltexte (griechisch)

Englisch

Deutsch

Nacherzählungen

Insbesondere für Kinder und Jugendliche

Anhand von Fotografien

Literatur

 • Victor Bérard Les Phéniciens et l'Odyssée. (2 Bände), Armand Colin, Paris 1902 ( Digitalisat Band 1 , Band 2 ).
 • Jürgen Borchhardt : Der Zorn Poseidons und die Irrfahrten des Odysseus. Phoibos Verlag, Wien 2015, ISBN 978-3-85161-077-2 .
 • Friedrich Eichhorn: Homers Odyssee. Ein Führer durch die Dichtung. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1965.
 • Hartmut Erbse : Beiträge zum Verständnis der Odyssee (= Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte. Band 13). de Gruyter, Berlin 1972, ISBN 3-11-004045-X .
 • Alfred Heubeck : Der Odyssee-Dichter und die Ilias. Palm & Enke, Erlangen 1954.
 • Uvo Hölscher : Die Odyssee. Epos zwischen Märchen und Roman. CH Beck, München 1988, ISBN 3-406-45942-0 .
 • Max Horkheimer : Odysseus oder Mythos und Aufklärung. In: Gesammelte Schriften. Band 5: Dialektik der Aufklärung und Schriften 1940–1950. Frankfurt 1987, ISBN 3-10-031815-3 , S. 67–103.
 • Herbert Hunger ua: Die Textüberlieferung der antiken Literatur und der Bibel. 2. Auflage. dtv, München 1988, ISBN 3-423-04485-3 , S. 282 ff.
 • Andreas Luther (Hrsg.): Geschichte und Fiktion in der homerischen Odyssee. CH Beck, München 2006, ISBN 978-3-406-54192-6 .
 • Reinhold Merkelbach : Untersuchungen zur Odyssee (= Zetemata . Heft 2). CH Beck, München 1951, ISSN 1610-4188
 • Dimitris Michalopoulos: Homer's Odyssey beyond the myths. The Piraeus: Institute of Hellenic Maritime History, 2016, ISBN 978-618-80599-3-1 .
 • Susanne Moraw : Die Odyssee in der Spätantike. Bildliche und literarische Rezeption ( Studies in Classical Archaeology 7). Brepols, Turnhout 2020, ISBN 978-2-503-58379-2 .
 • Maria Oikonomou : Ανατροπές του οδυσσειακού μύθου στη λογοτεχνική και κινηματογραφική αφήγηση του 20ου αιώνα (Subversions of the Odyssean Myth in 20th Century's Literature and Cinematographic Narrations). Dissertation Aristoteles-Universität, Thessaloniki 2004, Online-Publikation (PDF).
 • Armin u. Hans-Helmut Wolf: Die wirkliche Reise des Odysseus. Zur Rekonstruktion des Homerischen Weltbildes. Langen Müller, München 1983, ISBN 3-7844-1992-5 (Dazu: Strecke vermessen. In: Der Spiegel 41/1968).

Weblinks

Commons : Odyssey – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Οδύσσεια – Quellen und Volltexte (griechisch)
Wiktionary: Odyssee – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Zitiert nach Homeri Odyssea recensuit Arthurus Ludwich . volumen prius. editio stereotypa editionis primae (MDCCCLXXXIX), Stuttgart/Leipzig 1998 und buchstabengetreu mit Längen und rhythmischen Betonungen ergänzt.
 2. Mit den griechischen (Klein-)Buchstaben für die einzelnen Gesänge α: 444; β: 434; γ: 497; – δ: 847; ε: 493; ζ: 331; – η: 347; θ: 586; ι: 566; – κ: 574; λ: 640; μ: 453; – ν: 440; ξ: 533; ο: 557; – π: 481; ρ: 606; σ: 428; – τ: 604; υ: 394; φ: 434; – χ: 501; ψ: 372; ω: 548.
 3. Der griechischen Originaltext erwähnt ihre Einäugigkeit nicht ausdrücklich, setzt sie jedoch voraus, so Luca Giuliani : Bild und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der griechischen Kunst. CH Beck, München 2003, S. 107 ISBN 3-406-50999-1 . In der Kunst sind allerdings auch zwei- und dreiäugige Darstellung des Polyphems zu finden, siehe zu der Frage auch Wilhelm Heinrich Roscher: Kyklopen 2 . In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie . Band 2,1, Leipzig 1894, Sp. 1682–1687 ( Digitalisat ).
 4. Homer, Odyssee 13,256–286.
 5. Homer, Odyssee 14,192–359.
 6. Homer, Odyssee 24,303–314.
 7. Odysseia . In: Kindlers Literatur-Lexikon , Bd. 5. Kindler, Zürich S. 6896–6899, hier S. 6897.
 8. Dieter Hertel : Die Mauern von Troia: Mythos und Geschichte im antiken Ilion. CH Beck, 2003, S. 5 nennt namhafte Vertreter beider Meinungen.
 9. https://www.reuters.com/article/us-greece-archaeology-odyssey/oldest-known-extract-of-homers-odyssey-discovered-in-greece-idUSKBN1K01QM
 10. Wilhelm Grimm : Die Sage von Polyphem . Königl. Akad. der Wissenschaften, 1857, S.   1 ( google.com [abgerufen am 17. Januar 2018]).
 11. Jo Ann Conrad: Polyphemus and Tepegöz Revisited . In: Fabula . Band   40 , Nr.   3/4 , 1999, S.   1 ( proquest.com [abgerufen am 15. Juli 2019]).
 12. Julien d'Huy: Polyphemus (Aa. Th. 1137): A phylogenetic reconstruction of a prehistoric tale. In: Nouvelle Mythologie Comparée . Band   1 , Nr.   1 , 2013, S.   9 (Fig.3), 10 (Fig. 4) ( archives-ouvertes.fr ).
 13. Brief an Friedrich Schiller vom 17. Mai 1795. In: Goethes Werke (Weimarer Ausgabe). Abt. 4: Goethes Briefe . Bd. 10: 9. August 1792 – 31. December 1795 (= Bd. 103 der Gesamtausgabe). Weimar 1892. S. 269 f.
 14. zit. bei Strabo, Geographie 1,2,15.
 15. Uwe Walter: Armin Wolf : Homers Reise: Seemannsgarn muss man aufzudröseln wissen . 18. Februar 2010, ISSN 0174-4909 ( faz.net [abgerufen am 6. März 2019]).
 16. zitiert bei Plinius , Naturalis historia 5,41.
 17. Herodot, Historien 4,177 f.
 18. Uvo Hölscher: Die Odyssee. CH Beck, 1989, S. 141 ff.
 19. Thukydides, Der Peloponnesische Krieg 6,2,1; vgl. dazu Strabon, Geographie 1,2,9.
 20. Vergil, Aeneis 3,569 ff.
 21. Gustav Lang, Untersuchungen zur Geographie der Odyssee , Verlag der Hofbuchhandlung Friedrich Gutsch, Karlsruhe 1905, S. 70.
 22. Ernle Bradford, Reisen mit Homer , neu bearbeitete Ausgabe 1976, S. 64 ff. und S. 184 ff.
 23. Victor Bérard: Les phéniciens et l'Odyssée, Band 2. Paris 1902, S. 114 ff.
 24. Armin Wolf: Homers Reise: auf den Spuren des Odysseus. Völlig überarbeitete Neuausgabe. Böhlau, Köln, Weimar, Wien 2009, S. 38 ff.
 25. ua Antiochos von Syrakus FGrH 555 F 1 Thukydides Der Peloponnesischer Krieg 3,88; Pausanias Beschreibung Griechenlands 10,11,3.
 26. Ernle Bradford, Reisen mit Homer, neu bearbeitete Ausgabe 1976, S. 79 ff.
 27. Armin Wolf: Homers Reise: auf den Spuren des Odysseus. Völlig überarbeitete Neuausgabe. Böhlau, Köln, Weimar, Wien 2009, S. 29 ff.
 28. Ernle Bradford, Reisen mit Homer, neu bearbeitete Ausgabe 1976, S. 166 ff. und 106 ff.
 29. Ernle Bradford, Reisen mit Homer, neu bearbeitete Ausgabe 1976, S. 206 ff.
 30. Strabon, Geographie 1,2,18.
 31. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: Odysseus oder Mythos und Aufklärung. In: Dialektik der Aufklärung . S. Fischer, Frankfurt am Main 1969, Nachdruck als Taschenbuch 1988, ISBN 3-596-27404-4 .
 32. Odyssee in Luxemburgisch
 33. Wakiko Kobayashi: Unterhaltung mit Anspruch. Das Hörspielprogramm des NWDR Hamburg und NDR in den 1950er Jahren. Lit, Münster 2009, ISBN 978-3-8258-1507-3 . S. 291.
 34. Matthias Memmel: Der Odyssee-Zyklus von Ludwig Michael Schwanthaler für die Münchner Residenz . (LMU-Publikationen/Geschichts- und Kunstwissenschaften, Nr. 32). München 2008.
 35. www.lambiek.net/artists/p/pichard.htm
 36. lambiek.net/artists/b/blum_alex.htm
 37. Liste aller Disney-Comic-Parodien auf duckipedia.de (Abgerufen am 26. April 2021)