Dette er en utmerket artikkel som er verdt å lese.

Helmut Schelsky

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Helmut Wilhelm Friedrich Schelsky (født 14. oktober 1912 i Chemnitz , † 24. februar 1984 i Münster ) var en tysk sosiolog . Ved siden av Theodor W. Adorno og René König var han den mest kjente tyske representanten for sitt emne i de første tiårene etter krigen. Som initiativtaker til empiriske studier innen svært forskjellige delområder av sosiologi og som promoter for unge fagfolk, hadde han en spesiell innflytelse på utviklingen av emnet. I motsetning til Adorno og König gikk Schelsky imidlertid ikke på skolen.

I 1929 ble han medlem av National Socialist Student Union , i 1932 SA og National Nationalist German Student Union , og i 1937 meldte han seg inn i NSDAP . Schelsky mottok sin filosofisk-akademiske opplæring under nasjonalsosialisme fra representanter for Leipzig School of Sociology . I de siste månedene av andre verdenskrig ble han utnevnt til en leder i sosiologi ved University of Strasbourg , men kunne ikke lenger jobbe der. Etter krigens slutt bygde han opp sporingstjenesten til det tyske Røde Kors . Han fortsatte sin akademiske karriere fra 1948 som professor ved det nystiftede Hamburg Academy for Community Economy . I 1953 flyttet han til University of Hamburg , i 1960 til University of Münster , hvor han også var direktør for sosialt forskningssenter ved University of Münster i Dortmund . Fra andre halvdel av 1960 -årene spilte han en nøkkelrolle i grunnleggelsen av Bielefeld University . Der underviste han fra 1970 ved det eneste landsdekkende sosiologifakultetet han hadde etablert . I 1973 ble han og stolen (tilbake) overført til det juridiske fakultetet ved Universitetet i Münster. Etter pensjonisttilværelsen i 1978 var han fortsatt æresprofessor for juridisk sosiologi ved University of Graz .

På 1950- og 1960 -tallet var Schelsky nær SPD og DGB, og var, med sine utbredte skrifter, "tidsskriftets" frase. Kjente begreper som kan spores tilbake til ham, er den "skeptiske generasjonen" og "den jevne mellomstore samfunnet ". Hans "Sociology of Sexuality" var en bestselger i pocket fra 1955 og utover. På bakgrunn av bevegelsen fra 1968 utviklet han seg til en konservativ tiddiagnostisk politisk forfatter og til slutt beskrev han seg selv som en "antisosiolog". Hans mest kjente verk fra denne sene fasen er "Arbeidet er utført av andre. Klassekamp og prestestyre for intellektuelle ”.

Liv

Helmut Schelsky var sønn av tollsekretæren Franz Schelsky og kona Ida (née Sasse). [1] Han tilbrakte barndommen i landsbyen Anhalt Frose og gikk på en videregående skole i Dessau . [2] På 1920 -tallet begynte han i speiderne og gjorde sine første "avgjørende erfaringer" utenfor familien. I 1929 meldte han seg inn i det nasjonalsosialistiske studentforbundet . [3] Tilhørighet til ungdomsbevegelsen , som han opplevde i den sene politiske og politiske fasen, var dannende for ham, ifølge studenten Bernhard Schäfers . [4]

Studier og akademisk avansement under nasjonalsosialisme

Etter endt utdannelse fra videregående begynte Schelsky å studere kunsthistorie ved University of Königsberg i sommersemesteret 1931. [5] Denne høyskolen hadde han valgt fordi den var borte fra hjemmet hans mest. Det var imidlertid bare ett såkalt "grensesemester" den gangen. Allerede i vintersemesteret 1931/32 byttet han universitetssted og studiemål. Han meldte seg inn i filosofi ved universitetet i Leipzig og ble veldig imponert over den unge private foreleseren Arnold Gehlen . Leipzig sosiologi professor Hans Freyer (som allerede hadde deltatt i første Freideutschen JugendtagHoher Meissner i 1913) ble en fars venn i løpet av sine studier. Volker Kempf nevner fordelene med slike kontakter: De som, i likhet med Schelsky, hadde akademiske karrieremål, kunne se på ungdomsbevegelsen som en nyttig springbrett på veien mot målet. [6] I en alder av 19 begynte Schelsky i SA i 1932 og ble medlem av det nasjonalsosialistiske tyske studentforbundet , der han snart reiste seg for å bli distrikt og nestleder for NSDAP i Gau Magdeburg-Anhalt . Som en pålitelig antikommunist , en grunnleggende holdning som han opprettholdt for livet, ble han i 1933 trener for den sentrale tyske Hitler-ungdommen .

Det året publiserte han sin første tekst, et lite bidrag til månedlige Ständisches Leben . [7] Deretter ble det registrert i SD -filene hans at han representerte "Spann'sche tankeprosesser". Allerede i 1931 hadde den nazistiske sjefideologen Alfred Rosenberg falt sammen med Ottmar Spann , den ledende teoretikeren i bedriftsstaten ( Austrofascism ), om nasjonalsosialismens ideologiske orientering. Med sin neste publikasjon demonstrerte Schelsky deretter sin evne til å tilpasse seg den rådende ideologien. [8] Publikasjonen Socialist Lifestyle , utgitt i 1934, sier at ekte sosialisme er "mennesker som ikke klarer å gjøre jobben sin for folket eller til og med skade dem, for å eliminere eller til og med ødelegge dem." [9]

Schelskys akademiske lærer og farlige venn: Hans Freyer , her rundt 1925.

Med en avhandling om temaet samfunnsteori i henhold til Fichtes 'Natural Law' fra 1796 [10] , mottok Schelsky sin doktorgrad i 1935 ved University of Leipzig. phil. og besto også statseksamen for høyere lærerstilling. 1. mai 1937 ble han medlem av NSDAP og foreleser ved Rosenberg -kontoret . Hans deltakelse i opprettelsen av læreplaner og undervisningsmateriell for ungdomsskolen i NSDAP ble forhindret av en "fordømmende" rapport av Alfred Baeumler . Hans nærhet til "Spann-bevegelsen", som hadde blitt fullstendig satt på sidelinjen i mellomtiden, og hans streben etter autonomi, som stammet fra ungdomsbevegelsen, gjorde ham ikke pålitelig for denne aktiviteten i den grad det var forventet. [11]

I 1936/37 mottok Schelsky et habiliteringsstipend fra German Research Foundation , og i 1937 ble han Arnold Gehlens assistent ved Leipzig universitet. I november 1938 fulgte han Gehlen til universitetet i Königsberg, hvor han mottok habiliteringen fra Gehlen og Gunther Ipsen tidlig i 1939. Tittelen på hans habiliteringsoppgave var Thomas Hobbes - en politisk leksjon . Dette arbeidet ble foreslått av Hans Freyer og Carl Schmitt [12] , Schelsky publiserte det ikke før i 1981. [13] Med sin habilitering mottok han en såkalt dobbel venia for filosofi og sosiologi. [14] Dette ble gjort på Schelskys uttrykkelige forespørsel, selv om sosiologi ble ansett som en "jødisk disiplin". [15]

Siden begynnelsen av andre verdenskrig pendlet Schelsky mellom militærtjeneste (først som privatperson, deretter som løytnant og til slutt som førsteløytnant) og akademisk læreplass. I 1941 var han Hans Freyers assistent i Budapest (Freyer var også sjef for det tyske kulturinstituttet der og gjesteprofessor for tysk kulturhistorie ved Eötvös Loránd universitet ). I tillegg hadde Schelsky akseptert flere stolbytter. I 1943 ble han utnevnt til University of Strasbourg , men kunne ikke ta professoratet fordi han ble tildelt østfronten som infanterist. I 1944 giftet han seg med Hildegard Brettle, en datter av senioradvokaten ved Reichsgericht Emil Brettle . De hadde to sønner, hvorav den ene er Wilhelm Schelsky .

Vitenskapelig karriere i Forbundsrepublikken Tyskland

Kort tid før krigens slutt, ankom Schelsky og vennen Kurt Wagner , som han kjente fra Leipzig -studiene og fra Rosenbergs kontor, i mai 1945 fra den kollapsede fronten i Øst -Preussen over Østersjøen til Flensburg , der den siste rikets regjering bodde i noen uker bodde. De fikk i oppdrag av marinenes overkommando i Flensburg- Mürwik å passe flyktningene fra Øst-Preussen. De begynte med å registrere de som ankom. De opprettet et kontor i Grosse Strasse som de kalte "Tysk Røde Kors, Flyktningehjelporganisasjon, etterforskningstjeneste, sentral søkefil". Det var kjernen i DRK -sporingstjenesten . Han takket nei til tilbud om å bli leder i DRK. Han ønsket å gjenoppta sin avbrutte vitenskapelige karriere. Med utgivelsen av verket The Freedom of the Peoples and the Idea of ​​the Planned State i et sosialdemokratisk forlag, hadde han allerede utgitt samfunnsvitenskap igjen i 1946. [17] Etter å ha jobbet for sporingstjenesten i halvannet år, flyttet paret Schelsky til Jöhlingen i Baden, hvor de kunne bo i Hildegards besteforeldres hus. Der ble han klassifisert i denazifiseringskategori IV (" medreisende ") av den ansvarlige domstolen . [18]

Sammen med Arnold Gehlen, som hadde funnet overnatting i Schwaben Illereichen [19] , studerte Schelsky fra 1947 i American Library Karlsruhe de viktigste verkene i amerikansk samfunnsvitenskap. Dette ga snart begge en stor informasjonsfordel i forhold til spesialistkollegene. [20] På grunn av denne enorme og politisk ubetydelige kunnskapsfordelen (som han ifølge sine egne utsagn skulle hente ut i flere tiår), ble Schelsky utnevnt til en leder for sosiologi ved det nystiftede akademiet for samfunnsøkonomi i Hamburg høsten 1948. [21]

Hamburg

Academy for Community Economy ble formet av fagforeninger og knyttet Schelsky til sosialdemokratiske nettverk, som Helmut Schmidt og Karl Schiller tilhørte. På akademiet startet han flere studier, hvis resultater ble grunnlaget for hans senere publikasjoner innen familie , ungdom og bedriftssosiologi . I 1949/50 gjennomførte han med hjelp av sin assistent Gerhard Wurzbacher og rundt 120 studenter detaljerte undersøkelser av flyktningfamilier, som ble materialet for hans første sosiologiske monografi "Endringer i den tyske familien i nåtiden" (1953) [22 ] .

I 1953 flyttet Schelsky til universitetet i Hamburg . Det filosofiske fakultet (som i utgangspunktet foretrakk Helmuth Plessner da det ble utnevnt) var opptatt av å finne en forbindelse til en sosiologi av den typen som opererte internasjonalt. I tillegg må denne sosiologien ta på seg praktiske oppgaver og forskning for utvikling av et tysk sosialt liv. I følge Karl-Siegbert Rehberg oppfylte Schelsky disse kravene "med glans" og understreket sosiologiens orientering mot empirisk forskning i stedet for alle filosofiske eller ideologiske rammer. Dette stemte overens med det da utbredte synet på emnet, som også representert av René König . [23] Schelsky ønsket, som han senere skrev, å redusere sosiologiens oppgave til å vise "hva som uansett skjer og ikke kan endres i det hele tatt." [24]

I 1955 ga han sammen med Arnold Gehlen ut den første tyskspråklige sosiologihåndboken og læreboken. [25] Samlingen av forfatterne av boken viser for Paul Nolte redaktørens innsats for å oppnå en politisk blanding av "belastede" forfattere og nye krefter. Resultatet ble en blanding av de nye metodene med de kulturhistoriske perspektivene på eldre tysk sosiologi. [26] Gehlen og Carl Jantke skrev om det grunnleggende i sosiologi, René König presenterte familiesosiologi, Gerhard Mackenroth presenterte befolkningsteori , Elisabeth Pfeil byens sosiologi, Herbert Kötter landbrukssosiologi , Schelsky industri- og næringssosiologi . Otto Stammer introduserte politisk sosiologi og Karl Heinz Pfeffer skrev om sosiale systemer i internasjonal sammenligning. I ettertid bemerket M. Rainer Lepsius kritisk at verken Karl Marx eller Max Weber eller Georg Simmel ble nevnt i boken. [27]

I tillegg skrev Schelsky bestselgeren Sociology of Sexuality (1955) [28] og den like høyt opplagsboken Die skeptische Generation (1957) [29] , noe som gjorde ham til en av de mest kjente sosiologene i Forbundsrepublikken.

Münster og Dortmund

I 1960 flyttet han til Universitetet i Münster , hvor hans doktorandveileder i Leipzig Hans Freyer og hans Königsberg -habiliteringsveiledning Gunther Ipsen begge var emeriti . Da han byttet til et annet universitet, ble han spesielt tiltrukket av utsiktene til å kunne overta ledelsen for sosialt forskningssenter ved Universitetet i Münster i Dortmund (SFSD), som da var det største samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Europa, i tillegg til selve professoratet.

Sosialt forskningssenter i Dortmund (SFSD) ble på 1950 -tallet betraktet som et vaskeanlegg for sterkt stressede samfunnsforskere fra Det tredje riket. [30] Schelsky avskjediget Gunther Ipsen, som han hadde fullført habiliteringen med i Königsberg, som regnes som "prototypen til den nazistiske sosiologen" [31] og hadde vært avdelingsleder ved SFSD siden 1951, men ansatt den tidligere "rikssosiologen" " Karl Heinz Pfeffer begynte som SFDS -avdelingsleder. Han utvidet sosialt forskningssenter til å omfatte nye avdelinger og vant Niklas Luhmann, som ennå ikke hadde fått doktorgraden, som avdelingsleder. Deretter mottok han doktorgraden og habiliteringen i Münster i løpet av et år, for Bernhard Schäfers "absolutt unik i tysk universitetshistorie". [32]

I de følgende årene utvidet Schelsky sitt åpningsforedrag i Münster til en omfattende historisk sosiologi ved det tyske universitetet, som fant sitt journalistiske uttrykk i boken Ensomhet og frihet (1963) [33] . Forskningen på universitetsutdanning vakt oppmerksomheten til kulturministeren i Nordrhein-Westfalen , Paul Mikat . Han utnevnte Schelsky til leder av stiftelseskomiteen for et nytt universitet i Øst -Westfalen , der han ble utstyrt med stor makt og kreativ overflod: Schelsky fikk retten til personlig å nominere de andre medlemmene i komiteen, og komiteen måtte orientere seg mot reformkonsepter, som han selv hadde valgt.

Da det ble klart at Bielefeld ville bli det nye universitetet, var det protester fra Paderborn som ble rettet mot Schelsky. Representanter for Paderborn CDU distribuerte kopier av ungdomspublikasjonen Sozialistische Lebenshaltung fra 1934. Like etter trakk Schelsky seg som leder av stiftelseskomiteen, men reviderte dette trinnet etter at mange mennesker i det offentlige og akademiske livet (inkludert Theodor W. Adorno og Ralf Dahrendorf ) for hadde erklært Schelskys oppholdssted.

Bielefeld og igjen Münster

Allerede før Schelsky flyttet til det nye Bielefeld -universitetet som professor, ga han i 1969 ut boken "Farvel til universitetspolitikk eller Universitetet i korset av feil" [34] Han ble snart isolert i komiteene ved det nye universitetet. Universitetslektorene og assistentene fra Dortmund Social Research Center, som han hadde fått jobb i Bielefeld, «emansiperte», ifølge Bernhard Schäfers , «gjennom motsetning» mot bakgrunnen for bevegelsen fra 1968 . I følge Niklas Luhmann ble alle store beslutninger i komiteene til slutt tatt uten Schelsky. [35] Likevel var han fra 1970 til 1973 professor ved det eneste sosiologiske fakultetet ved et tysk universitet som han hadde installert. Imidlertid flyttet han aktivitetene sine til Center for Interdisciplinary Research (ZiF) i Rheda Castle , som tilhører Bielefeld University. Denne "ambisiøse og elitistiske institusjonen", som han også grunnla, samsvarte med hans visjon om et "teoretisk universitet". [36]

I løpet av denne tiden hadde han et fall med sin tidligere lærer og venn Arnold Gehlen, som han og psykiateren Hans Bürger-Prinz hadde dannet et triumvirat av "mannlig fagforening" [37] . Schelsky var så skuffet over Gehlens eldre verk Moral und Hypermoral at han skrev til ham (og Jürgen Habermas , som offentlig hadde kritisert manuset, nesten identisk) at han ikke forsto bokens form og innhold. Gehlen så på dette som personlig svik og avsluttet det nesten 40 år lange vennskapet.

Schelskys siste akademiske aktivitet i Tyskland, Juridicum, hovedkvarter for det juridiske fakultetet ved Universitetet i Münster.

Da det ble flere og flere konflikter i ZiF, overførte Schelsky seg med hele stolen til det juridiske fakultetet ved Universitetet i Münster i 1973, støttet av daværende vitenskapsminister Nordrhein-Westfalen Johannes Rau , en tidligere unik prosess i den, ifølge Karl-Siegbert Rehberg tysk vitenskapshistorie. [38] I Münster underviste og forsket Schelsky i juridisk sosiologi og vendte seg også mot den nye tidsånden som journalist. [39] Den mest kjente av Zeitgeist-kritiske skrifter er arbeidet gjort av andre. Klassekampen og preste styre av de intellektuelle [40] fra 1975. I neste bok (1976) han vendte seg mot en angivelig velferd og velferd tilstand utfall av mennesker. [41]

I 1973 hadde han snakket som gjesteforeleser på en CSU -partikongress, blant annet om taktiske spørsmål om vinnende velgere. Han understreket at en angivelig truet sosialisering av planøkonomien, slik det ble fremkalt i slagordet "Freedom or Socialism" CDU / CSU i 1972, ikke kunne stå i sentrum for valgkampene. Enda mer så kunne man ikke fremstå mot SPD som et "arbeiderparti" som et "arbeidsgiverparti", men man kunne tolke den høye verdien av uavhengighet for arbeidere i form av evnen til å disponere sine egne interesser uten beskyttelse. [42] Han rådet unionspartiene til å motsette seg kravet om mer demokrati med dem om mer frihet, noe som spesielt ble tatt opp av Franz Josef Strauss , Hans Filbinger og Alfred Dregger . Erhard Eppler kritiserte Schelskys krav i Spiegel så vel som ekkoet i Unionen: viljen til demokrati og vilje til frihet hører sammen; Å spille dem mot hverandre betyr å slå røttene til demokratiet. [43] To år senere, kalt Ulrich Lohmar , ved Hamburg Academy of Social Economy fortsatt Schelsky nærmeste medarbeider og nå professor i statsvitenskap og SPD -medlem av Forbundsdagen, også i speilet av politiske uttalelser som "klasseteori om en frustrert ". [44]

I 1978 trakk Schelsky seg så tidlig som mulig.

Trekk deg tilbake til det østerrikske Burgenland

Schelskys utvikling til en "bitter diagnostiker av sosial tilbakegang" lot mange ledsagere gå tapt som en gang hadde beundret hans "liberale åpenhet for avvikende synspunkter". [45] Den vitenskapelige og institusjonelle isolasjonen ble fulgt av et privat tilfluktssted. Schelsky flyttet til feriehuset sitt i Stadtschlaining i Burgenland, og derfra hadde han et æresprofessorskap for juridisk sosiologi ved University of Graz.

I Burgenland, nær den østerriksk-ungarske grensen, skrev han andre bøker som var kritiske til kulturen. Blant annet kritiserte han Ernst Blochs prinsipp om håp [46] Med "Retrospektiver av en" antisosiolog "" tok han endelig farvel med sin spesialistvitenskap. [47]

I oktober 1983 deltok Schelsky på et foredrag av sin "avdøde" elev Volker Gerhardt og fikk en brukket arm da han forlot bygningen, noe som nødvendiggjorde et opphold i klinikken. Deretter avtok styrken, han døde 24. februar 1984. [48]

Sosiologiske stillinger

I tråd med hans opprinnelse fra Leipzig School of Sociology , var Schelskys grunnleggende vitenskapelige posisjon kultursosiologisk - antropologisk , med teorien om institusjoner i fokus. [49] Etter opplevelsen av sporingstjenesten ga imidlertid abstrakt filosofisk tenkning ham ikke lenger et grunnlag. Han opplevde det han senere kalte en "reality -vri". [50] For ham ble sosiologi et "søk etter virkeligheten" [51] , hvis oppgave det er å forske på sosiale fakta, mens han ga avkall på en overordnet teori. [52] I det første tiåret etter krigen delte han denne empiriske orienteringen med de andre representantene for den "grunnleggende generasjonen" av tysk etterkrigssosiologi. [53]

Institusjonsteori

Ifølge Arnold Gehlen er menneskelig atferd, i motsetning til dyrs, ikke underlagt noen instinktiv kontroll. Det er sosiale institusjoner å sørge for at det er tilstrekkelig sikkerhet for å handle. De virker lindrende og beskytter mennesker mot overstimulering. [54] Her var Schelsky enig med læreren sin. Begge så på en teori om institusjoner som det beste rammeverket for empirisk forskning og analyse av "ryddig sosial endring " gjennom reformer. Schelsky så loven som paradigmatisk for dette, og betraktet rettssosiologien som "anvendte institusjonelle studier". [55]

Allerede i 1949 brukte han grunnlovsprinsippet for å vise hvordan "stabil institusjonell endring" kunne tenkes, ifølge hvilken loven har en fleksibel stabilitet. Med sitt essay om institusjonalisert langsiktig refleksjon fra 1957 kom han inn i en innholdskonflikt med Gehlen, som bare så tendenser til institusjonelt tap av gyldighet i langsiktig refleksjon. I motsetning til Gehlen, som alltid så institusjoner truet med oppløsning og mistenkte at sjokket deres umiddelbart ville påvirke menneskelig driftsliv, som alltid var "klart for kaos" [54] , utviklet Schelsky en dynamisk institusjonell lære som eksisterende institusjoner kan endre og nye kan dukke opp hvis de er de balanserer spenningen mellom deres krav på gyldighet og det subjektive behovet for frihet eller til og med i form av en "permanent refleksjon" av institusjonene som f.eks. B. institusjonalisere religion. [56]

Da Gehlen hadde gitt ut boken Moral og Hypermoral i 1969, som fokuserte på tap av gyldighet, førte Schelskys kritikk av den til en siste pause. [57]

"Søkeordgiver for tidsånden"

Med arbeidet sitt i de to første etterkrigstidene ble han et "nøkkelord for tidsånden"; bøkene hans ga "formler for selvbildet i det vesttyske etterkrigssamfunnet". [58]

Studien om "Endringer i familien i nåtiden" [22] undersøkte familier som opplevde en "påtvunget strukturendring" på grunn av flukt, profesjonell nedgradering, foreldres død, bombing, fengsel eller krigsinvaliditet til mannen, som for nesten halvparten av dem tyske befolkningen ble vurdert. Resultatet viste familien som en vesentlig faktor for stabilitet (den viktigste institusjonen) i en tid med katastrofale omveltninger. En avhandling i studien sier at presset av problemet ga en større objektivisering, "desinherasjon og dekultivering", og antagelig også en "enterotisering" av familien. I stedet kom økte krav til solidaritetskonteksten og familiemedlemmers sosiale selvhevdelse og selvsikkerhet. I tillegg ble den økende betydningen av kvinner som hadde blitt mer uavhengige under krigen registrert. [59]

Schelskys mest kjente bok "The Skeptical Generation" [29] , som var basert på mange ungdomsstudier utført av sosiologer siden 1947, hadde en lignende tendens. Ungdom ble ikke forstått som en subkultur , men som en ren overgang mellom barndom og voksen alder. Boktittelen illustrerer de politiske alternativene til de skuffede medlemmene av den yngre generasjonen som var opptatt med gjenoppbygging, som fremdeles var ansatt som unge soldater eller som flakhjelpere i krigen eller som var tidligere medlemmer av Hitlerungdommen . Det var ikke uvanlig at de opplevde systemkollapsen som en "verdenssynskatastrofe". Denne etterkrigstiden beskrives i boken som mer kritisk, skeptisk, mistenksom, blottet for tro og illusjon enn noen tidligere generasjon ungdom. Det er uten patos, program og slagord. [59] Siden Schelsky hevdet at forskningsobjektet bare var den tyske utgaven av en generasjon som hadde vokst opp overalt i industrisamfunnet, relativiserte han imidlertid også betydningen av den spesielt tyske historiske bakgrunnen. Melvin Lasky kommenterte boken at Schelsky var "temperamentsmessig veldig lik hovedpersonene hans"; "Han ser ut til å være fornøyd med dem, og de er veldig fornøyde med seg selv". Boken er "en triumf av etterkrigstidens justering". [60]

Disse undersøkelsene av Schelsky skapte bildet av et samfunn [50] der ideologier bare dyrkes av organisasjoner, ideer om klassekamp, ​​for eksempel bare av kommunistiske organisasjoner, fagforeningene og deler av SPD. Han utviklet tesen om at det vesttyske samfunnet er klart, men har en tendens til å være alle industrisamfunn , "decoated" og dermed en politisk integrert sosial struktur (i klassesamfunnets historiske rekkefølge). Det har utviklet seg en "småborgerlig-mellomstor livsstil", et " nivået mellomstort samfunn". I den klassen og stratum vilkår har blitt upassende. Spesielt ville masseproduksjon av forbruksvarer samt komfort- og underholdningsvarer ha rettferdiggjort overvinningen av industrisamfunnets klassestatus. [61]

I den kreative fasen der disse verkene ble opprettet, var Schelsky ikke bare et "nøkkelord", men også en ettertraktet rådgiver. I løpet av Adenauer-tiden ga han råd til fagforeningene og SPD og ble likevel utnevnt til det vitenskapelige rådgivende styret for det CDU-ledede familiedepartementet. [62]

Intellektuell kritikk og "antisosiologi"

Allerede i 1959, i lokaliseringen av tysk sosiologi [24] , antydet Schelsky sin kritikk av sosiologien og skisserte et alternativ. Die als Spalt- und Abspaltungsprodukt aus Ökonomie und Philosophie entstandene Soziologie sei nach amerikanischem Vorbild zur Funktionswissenschaft geworden. Gleichwohl erfülle sie als „Kulturanalyse“ und „Zeitkritik“ weiterhin sozialphilosophische Deutungsaufgaben, das sei aber zu Dilettantismus und Provinzialität verkommen. In der „nachideologischen Epoche“ seien auch die „Ohnmacht des Menschen“ und die „Freiheit des Menschen von der Gesellschaft“ in den Blick zu nehmen. [63] Dazu sei eine „ transzendentale Theorie der Gesellschaft“ notwendig. An der Entwicklung einer solchen von ihm geforderten Theorie beteiligte sich Schelsky dann jedoch nicht. [64]

Gegen eine Soziologie, die eine Führungsrolle für den „Zeitgeist“ der 68er-Bewegung eingenommen habe und zur „Schlüsselwissenschaft“ des 20. Jahrhunderts geworden sei, vergleichbar der Rolle der Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert, formulierte Schelsky die Kampfschrift Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen . [65] In einer Rezension bezeichnete Ralf Dahrendorf Schelsky deshalb als „Ideologe(n) der Neuen Rechten “. [66]

Die Kritik an seiner Fachwissenschaft spitzte Schelsky auf eine „Anti-Soziologie“ zu, deren Aufgabe es sei, die Soziologie als „Bewußtseinsführungswissenschaft“ mit den Mitteln soziologischer Argumentation in Frage zu stellen. [67] Er diagnostizierte „verhängnisvolle“ „Re-Ideologisierungstendenzen“ des Faches am Beispiel der „ Friedensforschung als Heilslehre“, der Konfliktsoziologie , der Bildungsplanung und einer „politisierten Theologie“. Er wollte Ernst BlochsPrinzip Hoffnung “, durch ein anti-utopisches „Prinzip Erfahrung“ ersetzen. [68] Im Buch Funktionäre. Gefährden sie das Gemeinwohl? , das 1982 in vier Auflagen erschien, schrieb er, es sei überlegenswert, nicht nur extreme Rassen- und Kriegshetze verfolgbar zu halten, sondern auch „Hetze zum Klassenkampf , besonders, wenn sie mit Androhung gegen den sozialen Frieden oder gar mit Gewalt verbunden ist“ [69]

Viele Kritiker deuteten diese Wende im Soziologieverständnis Schelskys so, dass er nach seinem vitalen und erfolgreichen Engagement für die junge Wissenschaft in den 1950er und 1960er Jahren die zum großen Teil von ihm selbst gerufenen Geister nicht mehr habe bändigen können; ihm sei das ganze zu links und er selbst deshalb zum Anti-Soziologen geworden. Diese Deutung hält sein Schüler Janpeter Kob für verkürzt. Kob meinte, dass Schelskys Soziologieverständnis durchaus im Einklang mit sich selbst war. Nur seien zwei immer dagewesene Aspekte stärker in den Vordergrund gerückt: die transzendentalen vorwissenschaftlichen Voraussetzungen der Soziologie und ihre transwissenschaftlichen praktischen Wirkungen. [62] Christian Graf von Krockow wies in puncto „politischer Gefährlichkeit des Intellektualismus“ auf eine „verblüffende Kontinuität“ zwischen Schelskys zeitgeistkritischen Publikationen und seiner Habilitationsschrift über Thomas Hobbes aus dem Jahr 1940 hin. [39]

Rolle in der deutschen Nachkriegssoziologie

Schelskys Bedeutung für die bundesrepublikanische Soziologie war ambivalent. Als Impulsgeber empirischer Untersuchungen und Förderer von Nachwuchskräften war er einflussreich aber, im Gegensatz zu Adorno und König, nicht im engeren Sinne schulbildend, da sein Werk zu heterogen und breit gestreut war. [64] Gerade dadurch wirkte er jedoch in einer Phase, in der die Sozialwissenschaften noch wenig ausdifferenziert waren, in viele Teildisziplinen sowie in die Rechtswissenschaft und Politik hinein. „Wissenschaftspolitisch“, so Karl-Siegbert Rehberg, ist er „demgegenüber auf die Seite der Verlierer geraten“. [70]

Verhältnis zur Soziologie im Nationalsozialismus

Schelsky war Mitglied der 1946 wiedergegründeten Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS). 1949 wurde auf Betreiben der UNESCO und unter Mitwirkung von René König die International Sociological Association (ISA) gegründet, der die DGS als Mitgliedsorganisation beitrat. Gegen die damit erfolgte angebliche Amerikanisierung der DGS wurde seitens ehemaliger „Reichsoziologen“ Widerspruch formuliert, der sich einem Wort Gunther Ipsens zufolge bald zum „Bürgerkrieg in der Soziologie“ ausweitete. [71] Die Kritiker der sogenannten „UNESCO-Soziologie“ gründeten 1951 eine deutsche Sektion des traditionsreichen, jedoch vom italienischen Ex-Faschisten Corrado Gini neu etablierten Internationalen Instituts für Soziologie (IIS). Vorsitzender der deutschen Sektion wurde Hans Freyer. Weitere Mitglieder der deutschen IIS-Sektion wurden unter anderen Ipsen, Wilhelm Brepohl , Arnold Gehlen und Karl Valentin Müller . Laut Stefan Kühl war das IIS die „organisatorische Rückzugsbasis“ für deutsche Soziologen, „die wegen ihres Engagements für den Nationalsozialismus bei vielen ihrer Kollegen diskreditiert waren.“ [72] Es kam zum offenen Konflikt, als 1957 bekannt wurde, dass das IIS seinen 18. Internationalen Soziologenkongress 1958 in Nürnberg veranstalten wollte und dieses Vorhaben in deutlicher Frontstellung gegen die DGS betrieben wurde. Schelsky hatte zwar vorsichtig zwischen beiden Organisationen laviert und war der deutschen IIS-Sektion nicht beigetreten. Aber er hatte an deren Gründungsversammlung teilgenommen. Durch die Loyalität zur Gruppe der „Aufständischen von rechts“ verlor er die notwendige Unterstützung dafür, wie eigentlich vorgesehen, DGS-Vorsitzender zu werden. Seinen Beitrag für den 14. Soziologentag in Berlin 1959 zog er daraufhin zurück und machte daraus das kontroverse Buch „Ortsbestimmung der deutschen Soziologie“. [24] [73]

In der „Ortsbestimmung“ widersprach Schelsky der in den Nachkriegsjahrzehnten verbreiteten Einschätzung, die deutsche Soziologie sei „um 1933 brutal zum völligen Stillstand gebracht“ worden. [74] Er behauptete, die deutsche Soziologie sei schon vor 1933 an ihrem Ende gewesen: „Die Melodien waren durchgespielt, die Fronten im Erstarren.“ [75] In der darauf folgenden Kontroverse vertrat René König unter Verweis auf die Arbeiten von Karl Mannheim und Theodor Geiger vehement die These, dass die deutsche Soziologie nach einer Stagnation 1928 eine Welle der Erneuerung erlebt habe, die dann 1933 gebrochen worden sei. [76]

Schelsky verschwieg seine Vergangenheit nicht. Dem studentischen Diskussionsbedarf Ende der 1960er-Jahre stellte er sich zunächst mit großer Offenheit. Und in seiner Auseinandersetzung mit der „Hoffnung Blochs“ verwies er selbstkritisch auf seine frühere NS-Begeisterung, auch um seine Warnung vor der Anfälligkeit für andere totalitäre Bewegungen und Ideologien glaubwürdig erscheinen zu lassen. [77] Eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der empirischen Soziologie unter der NS-Herrschaft leistete er nicht. Seine politischen Aktivitäten während des „Dritten Reichs“ stellte er als Jugendsünden dar. [78]

Förderung von Nachwuchssoziologen

Bis 1970 setzte Schelsky 17 Habilitationen durch [79] und betreute über 100 Promotionen. [80] Zu seinen Habilitanden, die später Lehrstuhlinhaber wurden, gehörten so unterschiedliche Soziologen wie Lars Clausen ( Universität Kiel ), Friedrich Jonas ( Universität Mainz ), Franz-Xaver Kaufmann ( Universität Bielefeld ), Janpeter Kob ( Universität Hamburg ), der später DKP -nahe Hans Jürgen Krysmanski ( Universität Münster ), Hans Linde (der bereits im Nationalsozialismus als Agrarsoziologe tätig gewesen war und von 1962 bis 1981 an der Technischen Hochschule Karlsruhe lehrte), Niklas Luhmann (Universität Bielefeld), Rainer Mackensen ( Technische Universität Berlin ) und Helge Peters (später Vertreter der Kritischen Kriminologie , Universität Oldenburg ). In seinem Nachruf auf Schelsky schrieb Dahrendorf: „Er hat viele unterstützt, die seine Meinungen nicht teilten, und dabei die Großzügigkeit seines Herzens gezeigt.“ [81]

Ob von einer „Schelsky-Schule“ im engeren Sinne gesprochen werden kann, ist umstritten. Zwar hatte er nach Aussagen von Zeitgenossen das Charisma eines Schuloberhaupts, doch fehlt es an einer stärkeren Rezeption und öffentlichen Vertretung seiner Leitideen durch eine Schülerschaft. Daher sprechen einige Soziologie-Historiker nicht von einer Schule, sondern von einem „Schelsky-Kreis“. [64]

Ehrungen

Schriften (Auswahl)

Chronologisch nach Ersterscheinungsjahr sortiert:

 • Sozialistische Lebenshaltung . Eichblatt/Max Zedler, Leipzig 1934.
 • Theorie der Gemeinschaft nach Fichtes „ Naturrecht “ von 1796 . Junker u. Dünnhaupt, Berlin 1935 (zugleich Dissertationsschrift, Universität Leipzig 1935).
 • Thomas Hobbes. Eine politische Lehre . Duncker und Humblot, Berlin 1981, ISBN 978-3-428-05012-3 (vorher nicht veröffentlichte Habilitationsschrift, Universität Königsberg, 1940).
 • Das Freiheitswollen der Völker und die Idee des Planstaats . Volk & Zeit, Karlsruhe 1946.
 • Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart. Darstellung und Deutung einer empirisch-soziologischen Tatbestandsaufnahme . 5., unveränderte Auflage, Enke, Stuttgart 1967 (Erste Auflage: Ardey Verlag, Dortmund 1953).
 • Soziologie der Sexualität. Über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft . Neuauflage ( rowohlt repertoire ), Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2017, ISBN 978-3-688-10479-6 (21. Auflage, Reinbek bei Hamburg 1983, ISBN 978-3-499-55002-7 ; erste Ausgabe: Rowohlt, Hamburg 1955).
 • Als Herausgeber mit Arnold Gehlen : Soziologie. Ein Lehr- und Handbuch zur modernen Gesellschaftskunde . 8. Auflage, Diederichs, Düsseldorf/Köln 1971 (erste Ausgabe: Diederichs, Düsseldorf/Köln 1955).
 • Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend . Ullstein, Frankfurt/Berlin/Wien 1975, ISBN 978-3-548-03184-2 (Erste von mehreren Ausgaben: Diederichs, Düsseldorf/Köln 1957).
 • Ortsbestimmung der deutschen Soziologie . 3. Auflage, Diederichs, Düsseldorf/Köln 1967 (Erste Auflage: Diederichs, Düsseldorf/Köln 1959).
 • Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen . 2., um einen „Nachtrag 1970“ erweiterte Auflage, Bertelsmann-Universitätsverlag, Düsseldorf 1971, ISBN 978-3-571-09167-7 (erste Ausgabe: Rowohlt ( rowohlts deutsche enzyklopädie , Band 171/172), Reinbek bei Hamburg 1963).
 • Auf der Suche nach Wirklichkeit. Gesammelte Aufsätze . Diederichs, Düsseldorf/Köln 1965.
 • Abschied von der Hochschulpolitik oder Die Universität im Fadenkreuz des Versagen . Bertelsmann-Universitätsverlag, Bielefeld 1969.
 • Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen . Ungekürzte Ausgabe, dtv, München 1977, ISBN 978-3-423-01276-8 (erste Ausgabe: Westdeutscher Verlag, Opladen 1975, ISBN 978-3-531-11300-5 ).
 • Der selbständige und der betreute Mensch. Politische Schriften und Kommentare . Ungekürzte Ausgabe, Ullstein, Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1978, ISBN 978-3-548-03527-7 (erste Ausgabe: Seewald, Stuttgart 1976). ISBN 978-3-512-00439-1 .
 • Die Hoffnung Blochs. Kritik der marxistischen Existenzphilosophie eines Jugendbewegten . Klett-Cotta, Stuttgart 1979, ISBN 978-3-12-911730-9 .
 • Die Soziologen und das Recht. Abhandlungen und Vorträge zur Soziologie von Recht, Institution und Planung . Westdeutscher Verlag, Opladen 1980, ISBN 978-3-531-11526-9 .
 • Rückblicke eines »Anti-Soziologen« . Westdeutscher Verlag, Opladen 1981, ISBN 978-3-531-11534-4 .
 • Funktionäre. Gefährden sie das Gemeinwohl? , 4. Auflage, Seewald, Stuttgart-Degerloch 1982, ISBN 978-3-512-00652-4 (erste Auflage im selben Verlag und im selben Jahr).
 • Politik und Publizität . Seewald, Stuttgart-Degerloch 1983, ISBN 978-3-512-00679-1 .

Literatur

 • Alexander Gallus (Hrsg.): Helmut Schelsky – der politische Anti-Soziologe. Eine Neurezeption . Wallstein-Verlag, Göttingen 2013, ISBN 978-3-8353-1297-5 .
 • Horst Baier (Hrsg.): Freiheit und Sachzwang. Beiträge zu Ehren Helmut Schelskys. Westdeutscher Verlag, Opladen 1972, ISBN 978-3-531-11397-5 .
 • Thomas Gutmann, Christoph Weischer, Fabian Wittreck (Hrsg.): Helmut Schelsky. Ein deutscher Soziologe im zeitgeschichtlichen, institutionellen und disziplinären Kontext – interdisziplinärer Workshop zum 100. Geburtstag . Duncker & Humblot, Berlin 2017, ISBN 978-3-428-14902-5 .
 • Volker Kempf : Wider die Wirklichkeitsverweigerung. Helmut Schelsky. Leben, Werk, Aktualität . Olzog, München 2012, ISBN 978-3-7892-8335-2 .
 • Wolfgang Lipp , Schelsky, Helmut . In: Wilhelm Bernsdorf , Horst Knospe (Hrsg.), Internationales Soziologenlexikon. Band. 2, Beiträge über lebende oder nach 1969 verstorbene Soziologen, 2., neubearbeitete Auflage, Stuttgart: Enke, 1984, ISBN 3-432-90702-8 , S. 747–751.
 • Rosemarie Pohlmann (Hrsg.): Person und Institution. Helmut Schelsky gewidmet. Königshausen und Neumann, Würzburg 1980, ISBN 3-88479-014-5 .
 • Karl-Siegbert Rehberg , Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, ISBN 978-3-406-42089-4 , S. 72–104.
 • Gerhard Schäfer : Der Nationalsozialismus und die soziologischen Akteure der Nachkriegszeit: am Beispiel Helmut Schelskys und Ralf Dahendorfs . In: Michaela Christ, Maja Suderland (Hrsg.): Soziologie und Nationalsozialismus. Positionen, Debatten, Perspektiven . Suhrkamp, Berlin 2014, S. 110–161, ISBN 978-3-518-29729-2
 • Gerhard Schäfer: Soziologie ohne Marx. Helmut Schelsky als „Starsoziologe“ und Intellektueller im Hamburg der 1950er Jahre . VSA-Verlag, Hamburg 2015, ISBN 978-3-89965-9-818 .
 • Gerhard Schäfer: Ein lang verschüttetes Dokument – Helmut Schelskys Habilitationsvortrag vom 22.2.1939 – eine biographische und wissenschaftsgeschichtliche Einordnung , in: Martin Endreß/Klaus Lichtblau/Stephan Moebius (Hg.), Zyklos 1. Jahrbuch für Theorie und Geschichte der Soziologie, Wiesbaden: VS 2015, ISBN 978-3-658-03960-8 , S. 313–328.
 • Gerhard Schäfer: Zur Herausbildung des philosophisch-soziologischen Denkens bei Helmut Schelsky in der Ära des Nationalsozialismus , in: Thomas Gutmann/Christoph Weischer/Fabian Wittreck (Hg.), Helmut Schelsky. Ein deutscher Soziologe im zeitgeschichtlichen, institutionellen und disziplinären Kontext – Interdisziplinärer Workshop zum 100. Geburtstag . Rechtstheorie, Beiheft 22, Berlin: Duncker & Humblot 2017, S. 17–56.
 • Bernhard Schäfers , Helmut Schelsky – ein Soziologe in der Bundesrepublik. Eine Erinnerung aus Anlass seines 25. Todestages . In: Soziologie , 38. Jahrgang, Heft 1/2009, S. 48–59.
 • Patrick Wöhrle: Zur Aktualität von Helmut Schelsky. Einleitung in sein Werk . Springer VS, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-658-01121-5 .
 • Rainer Waßner (Hrsg.): Wege zum Sozialen. 90 Jahre Soziologie in Hamburg . Leske und Budrich, Opladen 1988, ISBN 3-8100-0595-9 .

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Biografie Helmut Schelsky , Eintrag im Internet-Lexikon „50 Klassiker der Soziologie“, Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich, Institut für Soziologie der Universität Graz
 2. Patrick Wöhrle: Zur Aktualität von Helmut Schelsky. Einleitung in sein Werk . Springer VS, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-658-01121-5 , S. 17–25.
 3. Volker Kempf : Wider die Wirklichkeitsverweigerung. Helmut Schelsky. Leben, Werk, Aktualität . Olzog, München 2012, ISBN 978-3-7892-8335-2 , S. 13 ff.
 4. Bernhard Schäfers , Helmut Schelsky – ein Soziologe in der Bundesrepublik. Eine Erinnerung aus Anlass seines 25. Todestages . In: Soziologie , 38. Jahrgang, Heft 1/2009, S. 48–59, hier S. 49.
 5. Angaben zur Biografie bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges beruhen, wenn nicht anders belegt, auf: Volker Kempf, Wider die Wirklichkeitsverweigerung. Helmut Schelsky. Leben, Werk, Aktualität . Olzog, München 2012, S. 13–22 und 196 f.(Zeittafel).
 6. Volker Kempf: Wider die Wirklichkeitsverweigerung. Helmut Schelsky. Leben, Werk, Aktualität . Olzog, München 2012, S. 15.
 7. Helmut Schelsky: Der deutsche Idealismus und wir . In: Ständisches Leben. Blätter für organische Gesellschafts- und Wirtschaftslehre , Nr. 3/1933, S. 540–546.
 8. Volker Kempf: Wider die Wirklichkeitsverweigerung. Helmut Schelsky. Leben, Werk, Aktualität . Olzog, München 2012, S. 19.
 9. Helmut Schelsky: Sozialistische Lebenshaltung . Eichblatt/Max Zedler, Leipzig 1934 [= Bildung und Nation. Schriftenreihe zur nationalpolitischen Erziehung Bd. 11/13], S. 27.
 10. Helmut Schelsky: Theorie der Gemeinschaft nach Fichtes ‚Naturrecht' von 1796 . Junker u. Dünnhaupt, Berlin 1935.
 11. Volker Kempf: Wider die Wirklichkeitsverweigerung. Helmut Schelsky. Leben, Werk, Aktualität . Olzog, München 2012, S. 20 f.
 12. Karl-Siegbert Rehberg , Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, ISBN 978-3-406-42089-4 , S. 72–104, hier S. 85.
 13. Helmut Schelsky: Thomas Hobbes - eine politische Lehre . Duncker und Humblot, Berlin 1981, ISBN 978-3-428-05012-3 ; zugleich Habilitationsschrift, Universität Königsberg 1940.
 14. Patrick Wöhrle: Zur Aktualität von Helmut Schelsky. Einleitung in sein Werk . Springer VS, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-658-01121-5 , S. 18.
 15. Bernhard Schäfers , Helmut Schelsky – ein Soziologe in der Bundesrepublik. Eine Erinnerung aus Anlass seines 25. Todestages . In: Soziologie , 38. Jahrgang, Heft 1/2009, S. 48–59, hier S. 50.
 16. Patrick Wöhrle: Zur Aktualität von Helmut Schelsky. Einleitung in sein Werk . Springer VS, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-658-01121-5 , S. 18 f.
 17. Helmut Schelsky: Das Freiheitswollen der Völker und die Idee des Planstaats . Volk & Zeit, Karlsruhe 1946.
 18. Volker Kempf: Wider die Wirklichkeitsverweigerung. Helmut Schelsky. Leben, Werk, Aktualität . Olzog, München 2012, S. 66 f.
 19. Patrick Wöhrle: Zur Aktualität von Helmut Schelsky. Einleitung in sein Werk . Springer VS, Wiesbaden 2015, S. 21.
 20. Karl-Siegbert Rehberg, Vom soziologischen Neugründungs-Pragmatismus zur »Anti-Soziologie«. Helmut Schelsky Position in der Nachkriegsgeschichte des Faches . In: Alexander Gallus (Hrsg.), Helmut Schelsky – der politische Anti-Soziologe. Eine Neurezeption . Wallstein-Verlag, Göttingen 2013, ISBN 978-3-8353-1297-5 , S. 17–36, hier S. 18.
 21. Die Darstellung der akademischen Stationen Schelskys von 1948 bis 1978 folgt, wenn nicht anders belegt, Patrick Wöhrle: Zur Aktualität von Helmut Schelsky. Einleitung in sein Werk . Springer VS, Wiesbaden 2015, S. 21–25.
 22. a b Helmut Schelsky: Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart. Darstellung und Deutung einer empirisch-soziologischen Tatbestandsaufnahme . Ardey Verlag, Dortmund 1953.
 23. Karl-Siegbert Rehberg, Vom soziologischen Neugründungs-Pragmatismus zur »Anti-Soziologie«. Helmut Schelsky Position in der Nachkriegsgeschichte des Faches . In: Alexander Gallus (Hrsg.), Helmut Schelsky – der politische Anti-Soziologe. Eine Neurezeption . Wallstein-Verlag, Göttingen 2013, S. 17–36, hier S. 20 f.
 24. a b c Helmut Schelsky: Ortsbestimmung der deutschen Soziologie . Diederichs, Düsseldorf/Köln 1959, S. 125 f.
 25. Arnold Gehlen und Helmut Schelsky (Hrsg.): Soziologie. Ein Lehr- und Handbuch zur modernen Gesellschaftskunde . Diederichs, Düsseldorf/Köln 1955 (unter Mitwirkung von Carl Jantke )
 26. Paul Nolte : Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf und Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert . Beck, München 2000, ISBN 978-3-406-46191-0 , S. 270.
 27. Adalbert Hepp, Martina Löw (Hrsg.): M. Rainer Lepsius. Soziologie als Profession. Campus Verlag, Frankfurt am Main/New York 2008, ISBN 3-593-38322-5 , S. 38.
 28. Helmut Schelsky: Soziologie der Sexualität. Über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft . Rowohlt ( rowohlts deutsche enzyklopädie , Band 2), Hamburg 1955.
 29. a b Helmut Schelsky: Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend. Diederichs, Düsseldorf/Köln 1957.
 30. Klaus Ahlheim: Der Fall Dietrich von Oppen und die Dortmunder „Waschanlage“. In: Carsten Klingemann ua (Hrsg.), Jahrbuch für Soziologiegeschichte 1997/98. VS, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2001, ISBN 3-322-99645-X , S. 311–324, hier S. 317.
 31. Carsten Klingemann : Soziologie und Politik. Sozialwissenschaftliches Expertenwissen im Dritten Reich und in der frühen westdeutschen Nachkriegszeit . VS, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-531-15064-2 , S. 74.
 32. Bernhard Schäfers, Helmut Schelsky – ein Soziologe in der Bundesrepublik. Eine Erinnerung aus Anlass seines 25. Todestages . In: Soziologie , 38. Jahrgang, Heft 1/2009, S. 48–59, hier S. 54.
 33. Helmut Schelsky: Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen . Rowohlt ( rowohlts deutsche enzyklopädie , Band 171/172), Reinbek bei Hamburg 1963.
 34. Helmut Schelsky: Abschied von der Hochschulpolitik oder Die Universität im Fadenkreuz des Versagens . Bertelsmann-Universitätsverlag, Bielefeld 1969.
 35. Bernhard Schäfers, Helmut Schelsky – ein Soziologe in der Bundesrepublik. Eine Erinnerung aus Anlass seines 25. Todestages . In: Soziologie , 38. Jahrgang, Heft 1/2009, S. 48–59, hier S. 54.
 36. Patrick Wöhrle: Zur Aktualität von Helmut Schelsky. Einleitung in sein Werk . Springer VS, Wiesbaden 2015, S. 24.
 37. Klaus Dörner , Anmerkungen zu einem Brief Schelskys . In: Rainer Waßner (Hrsg.): Wege zum Sozialen. 90 Jahre Soziologie in Hamburg . Leske und Budrich, Opladen 1988, ISBN 3-8100-0595-9 , S. 141–145, hier S. 141.
 38. Karl-Siegbert Rehberg, Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, S. 72–104, hier S. 87.
 39. a b Christian Graf von Krockow , Ein Verteidiger des Anti-Idealismus. Wandel und Kontinuität eines langen Gelehrtenlebens . In: Die Zeit, 42/1982 ( Onlineversion , abgerufen am 27. März 2019).
 40. Helmut Schelsky: Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen . Westdeutscher Verlag, Opladen 1975, ISBN 978-3-531-11300-5 .
 41. Helmut Schelsky: Der selbständige und der betreute Mensch. Politische Schriften und Kommentare . Seewald, Stuttgart 1976. ISBN 978-3-512-00439-1 .
 42. Helmut Schelsky: Die selbständigen und die betreuten Menschen , in: Frankfurter Rundschau, 3. Oktober 1973, S. 12 (1. Teil); ders.: Von den Betreuern bedrohte Freiheit. Die Münchner Rede des Soziologen Helmut Schelsky (Fortsetzung und Schluss), in: Frankfurter Rundschau, 4. Oktober 1973, S. 12.
 43. Erhard Eppler , Im strengen Sinne radikal . In: Der Spiegel , 42/1973 ( Onlineversion , abgerufen am 18. März 2019).
 44. Ulrich Lohmar , Klassentheorie eines Frustrierten . In: Der Spiegel , 13/195 ( Onlineversion , abgerufen am 18. März 2019).
 45. Patrick Wöhrle: Zur Aktualität von Helmut Schelsky. Einleitung in sein Werk . Springer VS, Wiesbaden 2015, S. 25.
 46. Helmut Schelsky: Die Hoffnung Blochs. Kritik der marxistischen Existenzphilosophie eines Jugendbewegten . Klett-Cotta, Stuttgart 1979, ISBN 978-3-12-911730-9 .
 47. Helmut Schelsky: Rückblicke eines »Anti-Soziologen« . Westdeutscher Verlag, Opladen 1981, ISBN 978-3-531-11534-4 .
 48. Helmut Schelsky: Rückblicke eines »Anti-Soziologen« . Westdeutscher Verlag, Opladen 1981, ISBN 978-3-531-11534-4 .
 49. Wolfgang Lipp , Schelsky, Helmut. In: Wilhelm Bernsdorf , Horst Knospe (Hrsg.), Internationales Soziologenlexikon. Band. 2, Beiträge über lebende oder nach 1969 verstorbene Soziologen, 2., neubearbeitete Auflage, Stuttgart: Enke, 1984, ISBN 3-432-90702-8 , S. 747–751.
 50. a b Helmut Schelsky. Rückblicke eines »Anti-Soziologen« . Westdeutscher Verlag, Opladen 1981, ISBN 978-3-531-11534-4 , 74.
 51. Helmut Schelsky: Auf der Suche nach Wirklichkeit. Gesammelte Aufsätze. Diederichs, Düsseldorf/Köln 1965
 52. M. Rainer Lepsius: Die Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg. 1945 bis 1967. In Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie , Deutsche Soziologie seit 1945 , Sonderheft 21/1979, S. 25–70, hier S. 38 f.
 53. M. Rainer Lepsius: Die Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg. 1945 bis 1967. In Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Deutsche Soziologie seit 1945 , Sonderheft 21/1979, S. 25–70, hier S. 35 f.
 54. a b Patrick Wöhrle: Zur Aktualität von Helmut Schelsky. Einleitung in sein Werk . Springer VS, Wiesbaden 2015, S. 17–25.
 55. Karl-Siegbert Rehberg, Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, S. 72–104, hier S. 89.
 56. Helmut Schelsky: Ist die Dauerreflexion institutionalisierbar? Zum Thema einer modernen Religionssoziologie . In:Zeitschrift für Evangelische Ethik , Band 4. 1957, S. 153–174.
 57. Karl-Siegbert Rehberg, Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, S. 72–104, hier S. 89.
 58. Karl-Siegbert Rehberg, Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, ISBN 978-3-406-42089-4 , S. 72–104, hier S. 87 f.
 59. a b Karl-Siegbert Rehberg, Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, ISBN 978-3-406-42089-4 , S. 72–104, hier S. 88.
 60. Melvin J. Lasky: Adventure in die normal , in: The Guardian , 25. Mai 1960, zit. nach Franz-Werner Kersting : Helmut Schelskys „Skeptische Generation“ von 1957. In: Mitteilungen LJA WL 153/2003.
 61. Karl-Siegbert Rehberg, Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, ISBN 978-3-406-42089-4 , S. 72–104, hier S. 88 f.
 62. a b Janpeter Kob , Soziologie zwischen wissenschaftlichen Autismus und sozialreligiöser Heilslehre. In: Rainer Waßner (Hrsg.), Wege zum Sozialen. 90 Jahre Soziologie in Hamburg . Leske und Budrich, Opladen 1988, ISBN 3-8100-0595-9 , S. 187–193, hier. S. 187.
 63. Karl-Siegbert Rehberg, Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, ISBN 978-3-406-42089-4 , S. 72–104, hier S. 91.
 64. a b c Stephan Moebius , Schulen, Akteure und regionale Zentren in der frühen Geschichte der bundesrepublikanischen Soziologie . In: Stephan Moebius und Andrea Ploder (Hrsg.), Handbuch. Geschichte der deutschsprachigen Soziologie , Band 1: Geschichte der Soziologie im deutschsprachigen Raum . Springer VS, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-658-07613-9 , S. 252–287, hier S. 265.
 65. Helmut Schelsky: Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen . Westdeutscher Verlag, Opladen 1975, ISBN 978-3-531-11300-5 .
 66. Ralf Dahrendorf , Die Denunziation der Aufklärung . In: Die Zeit , 14/1975 ( Onlineversion , abgerufen am 13. März 2019).
 67. Peter-Ulrich Merz-Benz , Das Paradoxon der institutionalisierten Dauerreflexion. Zur Explikation von Helmut Schelskys Begriff der „Anti-Soziologie“ . In: ders. und Gerhard Wagner (Hrsg.): Soziologie und Anti-Soziologie. Ein Diskurs und seine Rekonstruktion . UVK, Konstanz 2001, ISBN 978-3-87940-737-8 , S. 89–118, hier S. 89.
 68. Karl-Siegbert Rehberg, Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, ISBN 978-3-406-42089-4 , S. 72–104, hier S. 92 f.
 69. Helmut Schelsky: Funktionäre. Gefährden sie das Gemeinwohl? Seewald, Stuttgart-Degerloch 1982, ISBN 978-3-512-00652-4 , S. 306; zitiert nach Volker Kempf: Wider die Wirklichkeitsverweigerung. Helmut Schelsky. Leben, Werk, Aktualität . Olzog, München 2012, S. 185.
 70. Karl-Siegbert Rehberg, Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, ISBN 978-3-406-42089-4 , S. 72–104, hier S. 90.
 71. Johannes Weyer , Der „Bürgerkrieg in der Soziologie“. Die westdeutsche Soziologie zwischen Amerikanisierung und Restauration. In: Sven Papcke (Hrsg.): Ordnung und Theorie. Beiträge zur Geschichte der Soziologie in Deutschland. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1986, ISBN 3-534-09098-5 , S. 280–304, hier S. 287, Online-Version , PDF, abgerufen am 11. März 2019.
 72. Stefan Kühl : Die Internationale der Rassisten. Aufstieg und Niedergang der internationalen eugenischen Bewegung im 20. Jahrhundert , 2. aktualisierte Ausgabe, Campus, Frankfurt am Main, New York 2014, ISBN 978-3-593-39986-7 , S. 291 f.
 73. Karl-Siegbert Rehberg, Hans Freyer, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky . In: Dirk Kaesler (Hrsg.), Klassiker der Soziologie . Band II: Von Talcott Parsons bis Anthony Giddens . 5., überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl. 2007, ISBN 978-3-406-42089-4 , S. 72–104, hier S. 90.
 74. René König (Hrsg.): Das Fischer-Lexikon, Band 10, Soziologie. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1958, S. 14.
 75. Helmut Schelsky: Ortsbestimmung der deutschen Soziologie. Diederichs, Düsseldorf/Köln 1959, S. 39.
 76. René König: Vom vermeintlichen Ende der deutschen Soziologie vor der Machtergreifung des Nationalsozialismus. In: ders, Soziologie in Deutschland. Begründer, Verfechter, Verächter. Hanser, München/Wien 1987, ISBN 3-446-14888-4 , S. 343–387, hier S. 351 ff.(Erstveröffentlichung in Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie , Jahrgang 36, 1984.)
 77. Alexander Gallus (Hrsg.), Schillernder Schelsky. Zur Einführung . In: ders.: Helmut Schelsky – der politische Anti-Soziologe. Eine Neurezeption . Wallstein-Verlag, Göttingen 2013, S. 7–16, hier S. 13, Anmerkungen 29 und 31.
 78. Silke van Dyk , Alexandra Schauer: »… daß die offizielle Soziologie versagt hat«. Zur Soziologie im Nationalsozialismus, der Geschichte ihrer Aufarbeitung und der Rolle der DGS . 2, überarbeitete und ergänzte Auflage. Springer, Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-658-06636-9 , S. 130.
 79. M. Rainer Lepsius: Die Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg. 1945 bis 1967. In Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Deutsche Soziologie seit 1945 , Sonderheft 21/1979, S. 25–70, hier S. 66 f.
 80. Bernhard Schäfers, Helmut Schelsky – ein Soziologe in der Bundesrepublik. Eine Erinnerung aus Anlass seines 25. Todestages . In: Soziologie , 38. Jahrgang, Heft 1/2009, S. 48–59, hier S. 53.
 81. Ralf Dahrendorf, Suche nach der Wirklichkeit. Nachruf auf einen bedeutenden Soziologen . In: Die Zeit, 10/1984 ( Onlineversion , abgerufen am 11. März 2019).
 82. a b c d Volker Kempf: Wider die Wirklichkeitsverweigerung. Helmut Schelsky. Leben, Werk, Aktualität . Olzog, München 2012, S. 197 (Zeittafel).
 83. Professoren: Fünftes Rad , Der Spiegel , 47/1973, abgerufen am 18. März 2019.
 84. Ehrensenatoren der Universität Bielefeld