nanoteknologi

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Nye materialer som fullerener (df) eller karbon nanorør (h) er nanoteknologi og brukes allerede på mange områder
Selv i dag er størrelsen på transistorene (se bildet) til en kommersielt tilgjengelig mikroprosessor innen nanoteknologi. Strukturer med en bredde på 5 nm oppnås.

Samlebegrepet nanoteknologi , ofte også nanoteknologi ( eldgammel gresk νᾶνος nános 'dverg'), er basert på samme størrelsesorden for nanopartiklene, fra enkeltatomet til en strukturstørrelse på 100 nanometer (nm): et nanometer er en milliarddel Meter (10 −9 m). Denne størrelsesorden beskriver et grenseområde der overflateegenskapene spiller en stadig viktigere rolle sammenlignet med materialets volumegenskaper og kvantefysiske effekter må i økende grad tas i betraktning. I nanoteknologi går man videre til lengdeskalaer som spesielt størrelsen bestemmer egenskapene til et objekt. Man snakker om "størrelsesinduserte funksjoner".

Begrepet brukes i dag for å betegne tilsvarende forskning innen klynge , halvleder- og overflatefysikk , overflate og andre områder av kjemi, så vel som i underområder innen maskinteknikk og matteknologi ( nano-food ).

Nanomaterialer spiller allerede en viktig rolle i dag. De er stort sett produsert kjemisk eller ved hjelp av mekaniske metoder. Noen av dem er kommersielt tilgjengelige og brukes i kommersielle produkter, andre er viktige modellsystemer for fysisk-kjemisk og materialvitenskapelig forskning.

Nanoelektronikk er også viktig. Deres tilknytning til nanoteknologi sees ikke ensartet i vitenskapelig og forskningspolitisk praksis. Effekten og påvirkningen av de mest kunstig produserte partiklene på miljøet er uklar og uutforsket på mange områder.

En utviklingsretning innen nanoteknologi kan ses på som en videreføring og utvidelse av mikroteknologi ( ovenfra og ned ), men ytterligere nedbemanning av mikrometerstrukturer krever vanligvis helt ukonvensjonelle nye tilnærminger. I nanoteknologi følger kjemi ofte den motsatte tilnærmingen: bottom-up . Kjemikere som vanligvis jobber i molekylære, dvs. sub-nanometer dimensjoner, bygger større molekyler i nanoskala fra et stort antall individuelle molekylære enheter. Dendrimere er et eksempel på dette.

En liten gren av nanoteknologi omhandler nanomaskiner (se molekylær maskin ) eller nanoboter .

Opprinnelsen til nanoteknologi

Som far til nanoteknologi er Richard Feynman på grunn av foredraget " Det er rikelig med plass i bunnen " i 1959 [1] [2] (nederst er det mye plass), selv om bare Norio Taniguchi begrepet "nanoteknologi "1974 første gang brukt:

"Nanoteknologi består hovedsakelig av behandling av separasjon, konsolidering og deformasjon av materialer med ett atom eller ett molekyl." [3]

Nanoteknologi i betydningen av denne definisjonen er endring av materialer, det være seg atom for atom eller molekyl for molekyl. Dette inkluderer at de kritiske egenskapene til materialer eller enheter kan ligge i nanometerområdet, og at disse materialene og enhetene er konstruert av individuelle atomer eller molekyler. I dag brukes imidlertid nanoteknologi sjelden i denne snevre forstand; i dag (som forklart ovenfor) er den kjemiske produksjonen av nanomaterialer også inkludert i dette begrepet.

Uavhengig av Taniguchi gjorde Eric Drexler begrepet allment kjent i 1986. Med sin bok Engines of Creation inspirerte han mange nå kjente forskere og medisinske fagfolk, inkludert Richard E. Smalley ( fullerene ), til å studere nanoteknologi. Drexlers definisjon av nanoteknologi er strengere enn Taniguchis: Det er begrenset til konstruksjon av komplekse maskiner og materialer fra individuelle atomer.

Lycurgus -begeret, dikroisk romersk glass med nanopartikler fra 400 -tallet.

I følge denne definisjonen faller ikke dagens nanoteknologi under det Drexler ser på som nanoteknologi. I løpet av 1990 -årene fikk dette Drexler til å gi nytt navn til begrepet nanoteknologi for å avgrense det til molekylær nanoteknologi (MNT), fordi begrepet var og ofte brukes for å beskrive alt arbeid som omhandler nanostrukturer, selv om det involverer vanlig kjemikalie , legemidler eller fysiske metoder kan brukes.

Faktisk er mange forskere for tiden skeptiske til åpenlyst negative til Drexlers visjon om nanoteknologi. Selv om motstanderne til MNT mener at deres motstandere så langt ikke har vært i stand til å fremme overbevisende vitenskapelige argumenter mot muligheten for MNT, anser mange muligheten for å være usannsynlig; selv om Drexler og Nanosystems publiserte en lærebok om MNT i 1991, som, basert på sin doktoravhandling vedMassachusetts Institute of Technology (MIT), beskriver i vitenskapelig form trinnene som er nødvendige for å realisere det. Gjennom årene har noen av Drexlers antagelser blitt bekreftet eksperimentelt, men det er mange forbehold som står i veien for deres realisering: Selv om det for eksempel var mulig å produsere en nanomotor fra metall, ville det ikke være funksjonelt lenge: selv vannfilmen som dannes på grunn av kondensering av luftfuktighet på metalloverflaten ville lamme motoren. Metaller som jern, stål eller aluminium danner en tynn oksydfilm i luft som ikke forstyrrer vanlige arbeidsstykker. Oksidasjonen av nanometaller fører imidlertid vanligvis til fullstendig omdannelse til oksydet. En metallnanomotor ville bli brent av oksygenet i luften. Så man kunne bare bygge en motor laget av et stoff som ikke oksiderer når det utsettes for vann. Hvis du ønsket å flytte makromolekyler forbi hverandre i et vakuum eller i luft i en avstand på mindre enn noen få atomdiametre , ville de holde seg til hverandre på grunn av Van der Waals -kreftene . Men hvis makromolekylene i vann eller i en annen passende væskeinnstøping , tar væsken over Van der Waals -kraften, og kan være makromolekylene friksjon forbi hvert trekk. Dette er hvordan levende celler arbeid , og svøpe stasjonen på de bakteriene når 50 omdreininger per sekund. Å holde eller slippe individuelle atomer eller molekyler rent mekanisk blir også vanskeligere av Van der Waals -kreftene, som har blitt referert til som "problemet med klissete fingre". Dette problemet, så vel som den rent mekaniske opprettelsen av kovalente bindinger , ble overvunnet ved å bruke en elektrisk spenning , som ble vist her [4] .

Et eksempel på bruk av nanoteknologi på 400 -tallet e.Kr. er Lykurgos -koppen. Den optiske dikroiske effekten kunne ikke forklares den gangen, men er basert på nanopartikler av gull og sølv spredt i glasset . Fremstillingsprosessen er fremdeles ikke fullt ut forstått. [5]

Nanoteknologi som et trendord

Nanoteknologi i Drexlers forstand trekker sin fascinasjon fra sin ambivalente natur. Talsmennene hevder at det fullt utviklede MNT muliggjør materiell rikdom for hele menneskeheten, kolonisering av rommet og individuell kvasi-udødelighet; på den annen side gir den muligheten for katastrofe for hele menneskeheten gjennom kriger, globale terrorangrep, en uoverstigelig politistat og total fremmedgjøring av dagens image av mennesker gjennom genteknologi . Disse svært motstridende aspektene gjør nanoteknologi, i Drexlers forstand, spesielt interessant for litteratur. Mange science fiction -forfattere har inkludert nanoteknologi som et element i historiene sine og implementert det som en bok eller film. De negative aspektene ved teknologien blir ofte fremhevet og behandlet. Et eksempel på levende vesener i film og fjernsyn som blant annet bruker nanoteknologi, er Borg .

De fleste forskere anser Drexlers visjoner som overdrevne. Til tross for studiene, anser noen ham som mer eller mindre en god science fiction -skribent.

Nanoteknologi har også blitt beskrevet som et politisk prosjekt. [6] Uklarheten i begrepet ville derfor gjøre attraksjonen til nanoteknologi i utgangspunktet.

Rollemodeller i naturen

Lotuseffekt på lotusblad
Nanopiller på vingeflaten av den vingede sommerfuglen

Effekter som de som brukes av mange nanoteknologier forekommer ofte i naturen. For eksempel er det nanometerstore hår på flueben, som er grunnen til at disse insektene kan løpe i tak og vegger . Det mest kjente eksempel på nanoteknologi er Lotus virkning : Fin nanostrukturer at vann perler av bladet av Lotus blomst , og at adhesjonen av smusspartikler blir minimalisert. Vingene på glassbladmøllen virker gjennomsiktige og reflekterer av uregelmessige nanoposter bare en brøkdel av infrarød til ultrafiolett stråling. [7] I kalk av blåskjell, organiske og uorganiske stoffer i nanoområdet er så tett sammen oppstilt at muslingskallene er ekstremt stabile og motstandsdyktige, eksisterer den samme virkning også i menneskelige knoklene . Videre frigjøres et stort antall nanopartikler ved hver forbrenning . De enzymmolekyler , de ribosomene og svøpe disker av bakterier som er nevnt ovenfor, er også naturlige nanomachines.

Dagens nanoteknologiske produkter

Mange nanoteknologi -produkter har allerede vært på markedet, noen i mer enn 40 år, men i kjølvannet av den generelle mediehype ("nano -hype") får de ofte prefikset nano i ettertid. Hverdagsbruk inkluderer:

 • mange pigmenter og andre tilsetningsstoffer ( tilsetningsstoffer ) for maling og plast, for eksempel for eksempel sterkt dispergerte kiselsyrer eller carbon black . Slike lakkeringer kan blant annet brukes som et beskyttende belegg for karosserier .
 • Nano-belegg som kan rense seg selv ved hjelp av lotuseffekten . Et nanoskala bindemiddel fungerer som et alternativ til kromatlag i bilmaling . Andre belegg brukes til å gjøre plastflasker gasstette eller vedheft og strømningsatferd av z. B. For å forbedre ketchup i beholdere.
 • Solkremer som bruker titandioksid i nanoskala for å beskytte mot ultrafiolett stråling.
 • Plagg som har en nanokompositt og dermed virker smussavvisende. Denne egenskapen er basert på det faktum at smusspartiklene ikke fester seg til de små nano-elementene.
 • I elektroteknikk blir strukturer på prosessorer ytterligere miniatyrisert, noen ganger ned til noen få nanometer. Sensorer som gyroskoper , mikrofoner , Hall -sensorer kan gjøres mer kompakte og måler mange ganger mer følsomt.

Typiske moderne representanter for nanotek-produkter er de såkalte quantum dots (engelske quantum dots). Selv moderne prosessorer har strukturer som er mindre enn 100 nm og kan derfor beskrives som nanoteknologiske, selv om dette ikke er vanlig ettersom de er produsert ved hjelp av konvensjonelle fotolitografiske prosesser . I dag er spesielle anvendelsesområder for nanoteknologi belegg på overflater eller produksjon av tannfyllingsmaterialer. I disse applikasjonene oppfører nanofillere seg ikke lenger som et amorft stoff, men tar på seg egenskapene til væsker.

Samspill mellom vitenskapene

En stor spesialitet innen nanoteknologi er at den representerer et tverrfaglig samspill mellom mange, faktisk spesialiserte, felt innen naturvitenskap . Fysikk spiller en viktig rolle, om enn bare i konstruksjonen av mikroskopet for undersøkelse og fremfor alt på grunn av kvantemekanikkens lover. Kjemi brukes til en ønsket struktur av materie og atomarrangementer. Målrettet bruk av nanopartikler i medisin skal hjelpe mot visse sykdommer. På den annen side vil strukturer som f.eks B. todimensjonale krystaller, konstruert på en nanometer skala som DNA-origami eller DNA-maskin , fordi disse lett kan manipuleres med tidligere teknologier (f.eks. Polymerasekjedereaksjonen og fosforamiditt-syntese ). Vitenskapen har nådd et punkt her hvor grensene mellom de forskjellige disipliner blir uskarpe, og derfor kalles nanoteknologi også en konvergent teknologi.

Potensielle bruksområder

Det nåværende forutsigbare målet med nanoteknologi er ytterligere miniatyrisering av mikroelektronikk og optoelektronikk samt industriell produksjon av nye materialer som f.eks. B. Nanorør . For produksjon av slike strukturer kreves nye eller videreutviklede teknikker, som ofte refereres til med prefikset "nano-". For eksempel blir nye struktureringsteknikker innen halvlederteknologi (jf. Fotolitografi ), som muliggjør produksjon av strukturer på nanometerskala, også referert til som nanolitografi .

Innen medisin tilbyr nanopartikler muligheten til å utvikle nye typer diagnostikk og terapi , for eksempel kontrastmedier for bildediagnostikkene computertomografi eller magnetisk resonans -tomografi , samt nye legemidler med nanopartikler som aktive substans -transportører eller depoter, for eksempel ved kreft terapi. Her injiseres for eksempel nanopartikler som inneholder jernoksid i blodet, noe som betyr at de fordeles i kroppen med blodet. Etter akkumulering i svulsten kan den varmes opp av et påført magnetfelt og dermed ødelegges. Forskningen fokuserer på metodene for å oppnå en målrettet berikelse av nanopartiklene i svulsten. Overflater laget av nanostrukturer gir mulighet for å utvikle mer holdbare, biokompatible implantater . Denne disiplinen nanoteknologi er også kjent som nanobioteknologi eller nanomedisin .

Nanoteknologi har også potensielle bruksområder i landbruket . I Tyskland, for eksempel, forskes det for tiden på utvikling av nanofibre som bæremateriale for feromoner til fordel for biologisk plantevern på vegne av BMELV . [Åttende]

Målet med utviklingen i nanoteknologi er digital, programmerbar manipulering av materie på atomnivå og den resulterende molekylære produksjonen eller molekylær nanoteknologi (MNT). Undersøkelser ned til atomnivå er nå mulig med elektronmikroskopet , skanningstunnelmikroskopet eller atomkraftmikroskopet . Imidlertid kan de også brukes til aktivt å forme individuelle nanostrukturer.

kritikk

På slutten av 1990 -tallet fikk nanoteknologi mer offentlig og medial interesse. Med økende løfter ("tredje industrielle revolusjon ") kom også stemmer som kritiserte nanoteknologi i økende grad til offentligheten. En innledende funksjon for diskusjonen i Tyskland kan tilskrives en artikkel av Bill Joy, " Why the future doesn't need us " [9], opprinnelig publisert i april 2000 i magasinet Wired . Med en dramatisk gest peker Joy på de alvorlige konsekvensene av de nye teknologiene - genteknologi, nanoteknologi, robotikk - og ber om å bli forlatt: I lys av usikkerheten og begrenset kunnskap om den tekniske utviklingen og den vidtrekkende utviklingen potensialet for nanoteknologi, oppstår risiko som bare kan unngås ved å gjøre uten Utvikling og bruk av disse teknikkene kan unngå. Som et resultat blir en hel rekke studier og posisjonspapirer publisert av vitenskapelige institusjoner og ikke-statlige organisasjoner, som omhandler de mulige konsekvensene av nanoteknologi fra forskjellige perspektiver og er veldig forskjellige i sine (politiske) anbefalinger.

I juli 2004 presenterte Royal Society og Royal Academy of Engineering en omfattende rapport som krever større regulering av nanoteknologier. Rapporten hadde blitt bestilt av den britiske regjeringen et år tidligere. Ifølge studier fra Center for Biological and Environmental Nanotechnology (CBEN) ved Rice University , akkumuleres nanopartikler i levende ting gjennom næringskjeden. Dette betyr ikke nødvendigvis skadelig, understreker forfatterne, men peker på andre teknologier som også ble ansett som ufarlige i begynnelsen. Risikoforsker og direktør ved Stockholm Environment Institute Roger Kasperson ser paralleller i nanoteknologidebatten med den tidlige atomalderen .

I 2003 etterlyste ETC Group et moratorium for nanoteknologi på grunn av fryktede uberegnelige risikoer. Samme år publiserte Greenpeace en kritisk studie om nanoteknologi. Kritikken mot den mulige uforutsigbarheten til den nye teknologien ble også populær gjennom fiktive tekster som romanen Prey fra 2002 av Michael Crichton .

Militante handlinger

I mai og august 2011 ble flere nanoteknologiforskere ved Instituto Politécnico Nacional og Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey rettet mot angrep som etterlot skadde. Individual Tending To Savagery (ITS) -gruppen påtok seg ansvaret for angrepene. I et manifest publisert 23. august ble frykten uttrykt for at nanopartikler kunne reprodusere på en ukontrollert måte og utslette livet på jorden. Theodore Kaczynski får ros i den. [10] [11]

Risiko og farer

I 2004 ble rapporten Nanoteknologi publisert. Små deler - stor fremtid? det sveitsiske gjenforsikringsselskapet Swiss Re . Rapporten fra en av verdens største reassurandører uttrykker frykten for at nanorør kan ha lignende effekter på menneskers helse som asbest . Det anbefales at forsikringsselskaper aldri forsikrer risikoen ved nanoteknologi på ubestemt tid. For å unngå kumulative følgeskader for industrien, er det et krav om at forsikringskontrakter for nanoteknologi alltid skal inneholde en maksimal skade som dekkes. [12]

I juni 2005 publiserte Allianz Versicherungs-AG en studie sammen med OECD om mulighetene og risikoene ved nanoteknologi. [13] Konklusjonen: Forskning og industri må utvikle velbegrunnet kunnskap om risiko. Internasjonale standarder, langsiktig observasjon og risikooverføring er viktig. "Den virkelige risikoen for nanoteknologi", ifølge studien, "er gapet som eksisterer mellom dens dynamiske utvikling og kunnskapen om mulige farer og gjeldende sikkerhetsstandarder for å unngå negative effekter." Allianz -ekspertene involvert advarer om "mulig [n ] Risiko [...] som ikke bare kan ha helsemessige konsekvenser, men også vidtrekkende økonomiske konsekvenser hvis de ikke håndteres profesjonelt. " [14]

April 2006, publiserte Washington Post en artikkel med tittelen "Nanotech Raises Worker-Safety Questions", [15] og klaget over at "ingen statlige eller føderale arbeids- og sikkerhetsregler adresserer de spesifikke farene ved nanomaterialer, selv om mange laboratorie- og dyreforsøk har vist at nanopartikler [...] forårsaker merkelige biologiske reaksjoner og kan være mye mer giftige enn større partikler av de samme kjemikaliene ”. Artikkelen rapporterer om statlige rådgivere som ikke engang vet hva de skal fokusere sine undersøkelser på, på grunnlag av hvilke de nødvendige helse- og sikkerhetstiltakene til slutt vil bli utviklet. I mellomtiden fortsetter håndteringen av nanomaterialer i industrien ukontrollert og uten sikkerhetsstandarder.

På det årlige møtet i American Association for Cancer Research i april 2007 ble det presentert en studie av forskere fra University of Massachusetts som fant at nanopartikler i vevsceller kan skade DNA og forårsake kreft. Forskerne anbefaler stor forsiktighet i produksjonsprosesser ved bruk av nanoteknologi og unngå ukontrollert flukt til miljøet. De klager over mangelen på lovlige og yrkesmessige helse- og sikkerhetstiltak med hensyn til håndtering av nanopartikler: "Det ville være fornuftig å begrense deres utslipp til miljøet," sa en forsker fra universitetet.

Beskyttende tiltak mot nanopartikler på arbeidsplassen

Studiene som er utført så langt viser at tekniske tiltak som er fundamentalt effektive mot støv , også er egnet for fjerning av nanopartikler og ultrafine partikler . Partikler mindre enn 300 nm fanges hovedsakelig opp ved hjelp av deponering gjennom diffusjon ( brunsk bevegelse ) og elektrostatiske krefter. [16]

Også for nanomaterialer må de fysisk-kjemiske egenskapene tas i betraktning i risikovurderingen, og om nødvendig må det tas spesielle beskyttelsestiltak. Nanomaterialer kan f.eks. B. har endret eksplosjonsegenskaper eller har økt konduktivitet og påvirker elektriske enheter. Ytterligere beskyttelsestiltak er nødvendig for aktiviteter med støvete nanomaterialer. Hvis tekniske vernetiltak er utilstrekkelige, må personlig åndedrettsvern (f.eks. Åndedrettsvern i filterklasse P3 eller P2) brukes. Ytterligere kjemisk beskyttelse kan være nødvendig under visse omstendigheter. [16]

offentlig oppfatning

Generelt blir nanoteknologi mer og mer populært. I 2004 var nanoteknologi kjent for 15% av befolkningen i Tyskland , i 2007 var det allerede 52%. Generelt vurderer folk nanoteknologi positivt: 66% mener at mulighetene oppveier risikoen. Spesielt i medisinsk sektor ser forbrukerne gode muligheter for nanoteknologi. I kontrast er det bare 31% av menneskene som spiser mat som går inn for nanoteknologi. [17]

NanoDialog og NanoKommission

I 2006 ble det opprettet en såkalt NanoKommission ved Forbundsdepartementet for miljø, naturvern og nuklear sikkerhet som et rådgivende organ om mulige muligheter og risiko ved nanoteknologi for miljø og helse. Under ledelse av den tidligere statssekretæren Wolf-Michael Catenhusen har representanter fra vitenskap, næringsliv, føderale departementer samt miljø- og forbrukervernforeninger endelige anbefalinger i flere ekspertgrupper etter diskusjoner med over 100 ekstra eksterne eksperter som en del av den kalt nano-dialog kalt av den tidligere føderale miljøministeren Sigmar Gabriel samlet for den føderale regjeringen, som ble publisert 2. februar 2011 [18] .

nanoTruck

I anledning "teknologiåret" lanserte det føderale utdannings- og forskningsdepartementet (BMBF) initiativet " nanoTruck " i 2004 med det formål å fremme en åpen, gjennomsiktig og forståelig dialog med befolkningen om muligheter, risiko og utviklingspotensial for nanoteknologi. [19] Initiativet ble utvidet tre ganger som en del av nylig reviderte kampanjer. Den siste turen begynte i april 2011 under tittelen "Meeting Point Nanoworlds" og endte etter planen i mars 2015.

Innholdsmessig handlet initiativet spesielt om applikasjonsrettet forskning og utvikling innen nanoteknologi i forhold til leve- og arbeidsverdenene i moderne samfunn. I tillegg til informasjon om det grunnleggende innen nanoteknologi, inkluderte utstillingen en rekke utstillinger om ulike dagligdagse temaer, og et eget fagområde er også dedikert til ledsagende risikoforskning. [20] I tillegg ble det tilbudt workshops og foredrag, som hovedsakelig var rettet mot skoleklasser.

Se også

Portal: Materials - Oversikt over Wikipedia -innhold om materialer

litteratur

tysk

Bøker

Rapporter

 • Office for Technology Assessment at the German Bundestag (TAB) "Technology Assessment Nanotechnology", BT-Drs. 15/2713 (PDF; 2,5 MB) fra 15. mars 2004
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung "nano.DE-Report 2011" – Status quo der Nanotechnologie in Deutschland, Bonn/Berlin 2011.
 • Gesellschaft Deutscher Chemiker Nano. Frankfurt/ Heidelberg Oktober 2014.

Zeitschriftenaufsätze

 • J. Kahn: Nanotechnologie. Miniroboter im Einsatz gegen Krebs, extrem kleine Datenspeicher: Wie neue Forschung unser Leben verändert. In: National Geographic Deutschland. Juni 2006, S. 132–153.
 • Harald F. Krug: Nanosicherheitsforschung – sind wir auf dem richtigen Weg? In: Angewandte Chemie . 2014, 126, S. 12502–12518, doi:10.1002/ange.201403367 (Open Access)
 • Nadrian C. Seeman: Karriere für die Doppelhelix In: Spektrum der Wissenschaft. Januar 2005.
 • Stephan Wagner, Andreas Gondikas, Elisabeth Neubauer, Thilo Hofmann, Frank von der Kammer: Finde den Unterschied: synthetische und natürliche Nanopartikel in der Umwelt – Freisetzung, Verhalten und Verbleib. In: Angewandte Chemie. 2014, 126, S. 12604–12626, doi:10.1002/ange.201405050 (Open Access)

Anderes

 • Niels Boeing: Die Risiken der Nanotechnik. 22. Chaos Communication Congress, 29. Dezember 2005, ccc.de (PDF); zuerst erschienen als: Nanotechnik. In: Technology Review. Nr. 11, 2005, S. 32–44
 • Ferdinand Muggenthaler: Nanophysik und Nanoethik. In: Jungle World. 17. Dezember 2003 (Dossier, jungle-world.com )
 • Valentin L. Popov: Kontaktmechanik und Reibung. Ein Lehr- und Anwendungsbuch von der Nanotribologie bis zur numerischen Simulation. Springer-Verlag, 2009, ISBN 978-3-540-88836-9 , S. 328.

Englisch

 • Joseph Kennedy: Nanotechnology: The Future Is Coming Sooner than You Think . In: Erik Fisher, Cynthia Selin, Jameson M. Wetmore (Hrsg.): The Yearbook of Nanotechnology in Society . Band I: Presenting Futures. . Springer Netherlands, 2008, ISBN 978-1-4020-8416-4 , S.   1–21 , doi : 10.1007/978-1-4020-8416-4_1 .
 • The Royal Society (Hrsg.): Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties. 2004. nanotec.org.uk

Weblinks

Commons : Nanotechnology – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Nanotechnologie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. There's Plenty of Room at the Bottom . in der englischen Wikipedia
 2. Richard P. Feynman : Viel Spielraum nach unten. Eine Einladung in ein neues Gebiet der Physik . In: Deutsches Museum (Hrsg.): Kultur & Technik . Nr.   1 , 2000 ( deutsches-museum.de [PDF; 6,0   MB ; abgerufen am 8. Dezember 2017] englisch: There's Plenty of Room at the Bottom . 1960. Übersetzt von Graham Lack, Erstausgabe: Engineering and Science, S. 20 ff., Vortrag, gehalten am 29. Dezember 1959).
 3. N. Taniguchi: On the basic concept of nanotechnology . In: Proc. Intl. Conf. Prod. Eng. Tokyo, Part II, Japan Society of Precision Engineering . 1974.
 4. Eine Anwendung der Mechanochemie : Charles Day: Creating and Characterizing Individual Molecular Bonds with a Scanning Tunneling Microscope. In: Physics Today On The Web. Abgerufen am 14. Mai 2010 .
 5. Ian Freestone, Nigel Meeks, Margaret Sax, Catherine Higgitt: The Lycurgus Cup — A Roman nanotechnology . In: Gold Bulletin . Band   40 , Nr.   4 , Dezember 2007, ISSN 0017-1557 , S.   270–277 , doi : 10.1007/BF03215599 ( springer.com [abgerufen am 5. Oktober 2020]).
 6. Joscha Wullweber : Hegemonie, Diskurs und Politische Ökonomie. Das Nanotechnologie-Projekt. Nomos, Baden-Baden 2010, ISBN 978-3-8329-5180-1 .
 7. Nanostrukturen machen Glasflügelschmetterling fast unsichtbar - ingenieur.de. 27. April 2015, abgerufen am 5. Oktober 2020 (deutsch).
 8. Nanotechnologie in der Landwirtschaft. ( Memento vom 12. Juni 2010 im Internet Archive ) Julius Kühn-Institut.
 9. Gekürzter deutschsprachiger Nachdruck von „Why the future doesn't need us“Warum die Zukunft uns nicht braucht. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 6. Juni 2000.
 10. "Individuals Tending To Savagery" Anti-Technology Group Sent Bomb To Monterrey Technological Institute Professors. ( Memento vom 25. September 2011 im Internet Archive ) In: Huffington Post. 10. August 2011.
 11. Gerardo Herrera Corral: Stand up against the anti-technology terrorists. In: Nature. 476 (2011), S. 373.
 12. Nanotechnologie. Kleine Teile - grosse Zukunft? ( Memento vom 1. Juli 2014 im Internet Archive ) Swiss Re, Zürich 2004.
 13. OECD und Allianz Versicherungs-AG (Hrsg.): Small sizes that matter: Opportunities and Risks of Nanotechnologies. Report in co-operation with the OECD International Futures Programme . 2005 ( oecd.org [PDF; abgerufen am 1. März 2013]).
 14. Allianz Versicherung fordert: Nanotech-Risiken ernst nehmen! Allianz Versicherungs-AG, 3. Juni 2005, abgerufen am 25. September 2006 (Pressemeldung,).
 15. Nanotech Raises Worker-Safety Questions. washingtonpost.com, 8. April 2006.
 16. a b Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA): Schutzmaßnahmen bei ultrafeinen Aerosolen und Nanopartikeln am Arbeitsplatz. Abgerufen am 21. Februar 2019 .
 17. bfr.bund.de .Website desBundesinstitut für Risikobewertung . Aufgerufen am 16. April 2011.
 18. Pressemitteilung. BMU, 2. Februar 2011, archiviert vom Original am 13. April 2011 ; abgerufen am 13. April 2011 .
 19. Projektziel. Website der Initiative nanoTruck , Aufgerufen am 30. Mai 2012.
 20. Nanotechnologie konkret. Website der Initiative nanoTruck , Aufgerufen am 30. Mai 2012.