Dette er et utmerket element.

avsky

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Eksempler på avsky ansiktsuttrykk. Illustrasjoner fra boken The Expression of Emotions in Man and Animals av Charles Darwin
Adriaen Brouwer : Den bitre drikken , rundt 1636–1638
Muntlig forsvarsreaksjon av et spedbarn

Avsky og avsky er vilkår for følelsen av sterk aversjon i forbindelse med aversjon. I motsetning til andre, mindre alvorlige former for avvisning, avsky uttrykt noen ganger ved sterke fysiske reaksjoner som kvalme og oppkast , svette , fallende blodtrykk til besvimelse . Vitenskapelig er avsky ikke bare en påvirkning , men også et instinkt . [1] Den instinktive responsen er medfødt for visse lukter , smaker og severdigheter. Ytterligere følelser av avsky oppnås også under sosialisering . Avsky brukes for å forhindre sykdom. [2] Mat tabuer blir også fulgt fordi potensielle matvarer som er tabu utløser ervervede følelser av avsky.

Etter oppfatning av Lothar Penning, som hadde behandlet sosialvitenskapelige og kulturhistoriske aspekter ved avsky i 1984, ble avsky definert som en sosial mekanisme "som formidler kulturelt og pedagogisk, bruker primitiv oppkast og reflekksrefleks for å unngå pre-rasjonelt ervervet for å beskytte grunnleggende sosial identitet. " [3]

Avsky spiller også en rolle i noen fobier , men hovedtrekk ved en fobi er frykt , ikke avsky. Ekstrem følsomhet for avsky kalles særegenhet i psykologien. Når det gjelder Huntingtons sykdom, derimot, føler de berørte ikke noe avsky i det hele tatt og kan ikke lenger tolke det tilsvarende ansiktsuttrykket hos andre.

Utvikling av følelsen av avsky

Avsky ( engelsk avsky , fransk dégoût ) oppstår sannsynligvis i hjernen i den såkalte mandelkjernen , som tilhører det limbiske systemet , der andre følelser også bearbeides. Aktiveringen av dette området under avskyreaksjoner er bevist i studier. Evnen til å føle avsky er medfødt, men følelser av avsky oppnås bare gjennom sosialisering i løpet av de første årene av livet. Det er bevist at småbarn ennå ikke føler avsky for stoffer, gjenstander eller lukter; de putter også avføring, insekter eller meitemark i munnen. Noen ganger refereres det til at selv nyfødte reagerer på den bitre smaken av væske ved å grimere ansiktet, men flertallet av forskere tolker ikke dette som en avskyreaksjon, men som en medfødt aversjon mot smak , akkurat som preferansen for søtt er medfødt. Små barn opptil tre år reagerer ikke på lukt som voksne beskriver som kvalmende - som avføring eller svette. [4]

Laget
Urinprøve

En forskningstilnærming antar at menneskelig avsky er iboende i gener, men at gjenstandene for avsky bestemmes av den respektive kulturen og er variable. Siden avskyreaksjonen ikke er et medfødt instinkt, læres den i løpet av sosialisering i henhold til andres eksempel, spesielt foreldrenes, og er kulturelt påvirket. Prinsippet er: "avskydde deg fra de tingene som, når de blir ansett som motbydelige i samfunnet du lever i" [5] I evolusjonære utseende anser det nyttig spesielt med hensyn til dietten fordi mattilførselen ikke er identisk i alle habitater og har også konstant forandret i løpet av evolusjonen. Det er åpenbart at animalske produkter har størst potensial for avsky over hele verden, i motsetning til planter og livløse gjenstander. [6]

Over hele verden er det et typisk ansiktsuttrykk for å uttrykke avsky: nesen er rynket og overleppen trekkes opp mens munnvikene går ned, med sterk avsky tungen stikkes også litt ut. [4] Fysiologisk er det ofte en gagrefleks , salivasjon og kvalme med kvalme, i ekstreme tilfeller et kraftig blodtrykksfall og besvimelse. Følsomheten for avsky varierer fra person til person. Det er mulig å undertrykke eller overvinne avsky, som for eksempel spiller en viktig rolle i medisinske yrker eller bedemenn, men også her er det store individuelle forskjeller.

Til hvilket formål er evnen til avsky utviklet i løpet av evolusjonen ikke klar. Noen forskere, som Paul Rozin, tror at en sterk defensiv reaksjon på uspiselige stoffer er opprinnelsen til følelsene. Psykologen Anne Schienle mistenker også at avskyen oppsto i forbindelse med gagrefleksen, som tjener til å forhindre inntak av uspiselig eller skadelig mat (se også evolusjonær følelsesforskning ). I følge denne teorien ble følelser av avsky bare senere utvidet til stoffer som kroppsprodukter og lukter som en beskyttende mekanisme.

Lik, åpne sår, kroppsprodukter som avføring, urin eller pus, lukten av ødelagt mat og visse dyr som ormer eller lus, utviklende former som mugg, blir oftest beskrevet som kvalmende over hele verden. Omfanget av avsky for disse objektene er forskjellig i forskjellige kulturer, og ifølge kulturforskere i Europa var det mye mindre uttalt i tidligere tider enn det er i dag.

Syntetisk slim

Vitenskapelige eksperimenter viser at assosiasjoner spiller en vesentlig rolle i utviklingen av følelser av avsky. Mange studiedeltakere nektet å spise suppe som tidligere var blitt rørt med en helt ny kam. Appelsinjuice, som ble tilbudt i en ny steril urinflaske, forårsaket også avsky. Det samme gjelder sjokoladepudding, som ble servert på tallerkenen i form av hundebukk - mange ville ikke spise den selv om de visste at det var pudding. [5] Følelsene av avsky ble beviselig ikke utløst av kvaliteten på maten, men bare av de negative assosiasjonene med gjenstander eller gjenstander.

Etter de fleste forskeres oppfatning kan ekte avskyreaksjoner ikke observeres hos dyr, selv om de reagerer tydelig på ubehagelige smakstimuli og de fleste dyrearter kan kaste opp ubehagelige ting gjennom en gagrefleks, akkurat som mennesker. Som med mange mennesker fører kvalme etter å ha spist mat til utvikling av en vedvarende avsky for den maten. En lignende effekt ble observert i et forsøk på ulv og coyoter som ble tilberedt tilberedt sauekjøtt, noe som forårsaket alvorlig kvalme. Så snart disse dyrene så sauer etterpå, flyktet de eller viste typisk undertrykkelsesatferd. [7] Noen forskere tolker denne uttalte unngåelsesatferden som avsky, mens andre ser på det som kondisjonering på grunn av den eksperimentelt induserte smakaversjonen. [Åttende]

Teorier

Charles Darwin

De første vitenskapelige utsagnene om avsky kommer fra Charles Darwin som en del av arbeidet hans The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872). Hans definisjon var: “[…] noe opprørende, først og fremst i forhold til smakssansen, slik den faktisk oppfattes eller levende forestilles; og sekundært til alt som forårsaker en lignende følelse, gjennom luktesansen, berøring og til og med synet "forårsaket av lukt, berøring eller syn"). Darwin var den første som beskrev de universelt vanlige ansiktsuttrykkene som er karakteristiske for avsky. Han antok at avskyreaksjonen er et medfødt instinkt og allerede er tilstede hos spedbarn, ettersom disse allerede reagerer på ubehagelige smakstimuli med dette ansiktsuttrykket. Darwin så avsky som en evolusjonær videreutvikling av oppkaststimulansen; det typiske ansiktsuttrykket er en rest av det og brukes til kommunikasjon med andre for å advare dem om uspiselige matvarer. [9]

Sigmund Freud

Sigmund Freud tolker avsky som en forsvarsmekanisme, som en tendens til nevrotisk symptom på undertrykkelse av arkaiske instinktive impulser og som et resultat av oppdragelse, spesielt "renslighetsundervisning" fra tidlig barndom. Samtidig ser han en ambivalens mellom avsky og nytelse , siden det motbydelige objektet utvilsomt ville skape en følelse av nytelse. I følge Freud er denne følelsen derfor i egoets og superegos tjeneste . Denne originale nytelsen, for eksempel det positive forholdet til egen ekskrementer, blir bare levd ut hos voksne i tilfelle perversjoner , hvor følelser av nytelse igjen undertrykker avsky. [10] Freud ser på luktesansen som en vesentlig trigger for følelser av avsky; uttalelsene hans om dette er begrenset til temaet seksualitet og kroppsutskillelser. [11]

Aurel Kolnai

I 1929 skrev Aurel Kolnai et omfattende essay med tittelen Der Ekel , som dukket opp i Årbok for filosofi og fenomenologisk forskning . For ham er dette en defensiv reaksjon som først og fremst er rettet mot det organiske, men også har en moralsk dimensjon. Kolnai beskriver avsky som ambivalent emosjonell spenning, siden de utløsende objektene ikke bare var frastøtende, men samtidig vakte oppmerksomhet. “Avsky,” sier Kolnai, “er mer enn økt misnøye, men mindre og annerledes enn hat; Avsky [...] er nærmere kroppen enn alle andre former for forsvar og å vende seg bort; Avsky er derfor noe annet enn moralsk forakt og en direkte motvilje til frykt. [...] I avsky er det ingen merkbar trussel, bare en uutholdelig plage [...]. " [12]

Spisestedet spiller en underordnet rolle på Kolnai. Han tilskriver sansene for lukt, syn og berøring mye større betydning enn å smake. Kolnai bruker begrepet "å føle seg syk" for reaksjonen på overspising og drikking, men også om ledighet . Kolnai ser på alle former for forrådnelse og forråtnelse som hovedgjenstanden for avsky, og derfor er ekskrementer også ekkelt. Han forklarer motbydelige reaksjoner på insekter med det optiske inntrykket av mengden og negative assosiasjoner som lumskhet og ondskap. I tillegg er vill vegetasjon også ekkelt. Kolnai lister også opp en rekke opplevde umoralske atferd som han forbinder med avsky. [13] Kolnais utsagn er ikke verdinøytrale og ikke vitenskapelig objektive. Penning påpeker at han skrev fra perspektivet til en konservativ katolikk rundt 1930.

Salvador Dalí var imponert over Kolnais The Disgust . I et essay som ble publisert i 1932 for magasinet This Quarter , anbefalte maleren på det sterkeste teksten til de andre surrealistene og fremhevet sin analytiske metode som emuleringsverdig. [14] "Spor av bildene, eksempler og observasjoner" Kolnais kan bli funnet "i mange av Dalís malerier, inkludert filmen Un chien andalou ." [14]

I hennes anmeldelse av Kolnais siden 2007 i bindet Ekel, Haß, Hochmut. Om fenomenologien til fiendtlige følelser, igjen i tysk tilgjengelig essay, påpeker Susanne Mack at "Etter hans syn skyldes avsky en grunnleggende aversjon, dvs. frykt, frykten for mennesker for å dø, for forråtnelse og forråtnelse prosesser Årsaken til den fremtidige nedbrytningen av din egen kropp. " [15]

Julia Kristeva

Den franske psykologen og litteraturviteren Julia Kristeva markerte seg i 1980 i boken Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection brukte begrepet "avvisning" (avvisning) eller "avsky" i forbindelse med fenomenet avsky, selv om det ikke refererer til de utløsende objektene, men forholdet mellom en person og dem og deres mestringsstrategi. Så det er ikke edderkopper som er "motbydelige" med henne, men frykt for dem. I følge Kristeva konfronterer den motbydelige og dermed også avsky egoet med sine grenser og frykt og fyller dermed en viktig funksjon ved at det muliggjør skillet mellom "jeget" og "det andre" i utgangspunktet. Hun ser avsky som en del av løsrivelsen fra moren, som forbinder klebrig, slimete og diffuse stoffer med moren. [16] I følge Kristeva er ekskludering og tabuer fenomener for avsky som er ment å sikre visse grenser, regler eller systemer. Der det ikke er mulig å utelukke noe helt, er det visse rensingsritualer med sikte på katarsis i alle kulturer. Kunsten tar også denne katartiske funksjonen. [17]

Paul Rozin

Den amerikanske psykologen Paul Rozin har studert fenomenet avsky siden 1980 -tallet; forklaringene hans er basert på teorier om evolusjonsbiologi og emosjonell psykologi . Rozin antar at den matrelaterte avskyen er den evolusjonære opprinnelsen til denne følelsen og kaller den derfor "kjerneafsky" (grunnleggende avsky). Den utviklet seg deretter videre fra følelser av avsky mot dyr til "mellommenneskelig avsky" og "moralsk avsky". Det faktum at kvalme og kvalme er viktige bivirkninger av avsky, ifølge Rozin, antyder at det opprinnelig var en ren oral forsvarsreaksjon for å beskytte kroppen mot uegnet mat. [18]

Ifølge studier av Rozin er det en relativt høy korrelasjon mellom foreldre og barn i en familie når det gjelder følsomhet for avsky. I likhet med Freud antar han at toalettopplæring i tidlig barndom er en av de første lærdommene som læres for å utvikle avsky.

Ifølge Rozin tjener avsky i det moderne samfunnet først og fremst til å undertrykke vårt genetiske forhold til dyr; "Dyreoppførsel" hos mennesker er generelt vurdert som ekkelt, selv om definisjonen for den har blitt utviklet i løpet av sivilisasjonen. Denne vurderingen er utvidet til atferd som er klassifisert som umoralsk. Avsky fyller derfor også en sosial funksjon og tjener til å skille den fra andre sosiale grupper og kulturer. "[...] avsky er på mange måter sivilisasjonens følelser" [19] (tysk: avsky er på mange måter sivilisasjonens følelser). Rozins sentrale oppgave er: “En mekanisme for å unngå skade på kroppen ble en mekanisme for å unngå skade på sjelen. Vekstene til avsky har kanskje utvidet seg til det punktet at de bare har det felles at anstendige mennesker ikke vil ha noe med dem å gjøre. På dette nivået blir avsky en moralsk følelse og en kraftig form for negativ sosialisering. ” [20] så mangedoblet til det punktet at deres eneste fellestrekk er at anstendige mennesker ikke vil ha noe å gjøre med det. På det nivået blir avsky en moralsk følelse og en kraftig form for negativ sosialisering.)

Paul Ekman

Paul Ekman forstår uttrykket av følelser som følger Darwin som en del av affektprogrammer, som er grunnleggende generelle menneskelige og tverrkulturelle, ubevisste komplekse reaksjonsmekanismer som var forbundet med typiske mønstre av ansiktsuttrykk. Han skiller mellom syv grunnleggende typer: glede, tristhet, forakt, frykt, sinne, overraskelse og avsky. [21]

Lignende grunnleggende typer brukes fremdeles av mange følelsesfilosofer og psykologer. [22] Imidlertid blir spesielt avsky ekskludert fra de faktiske følelsene og behandlet som en følelse av mange, fordi det tydeligvis ikke er en kognitiv holdning, men en primitiv kroppsreaksjon. [23]

Richard Lazarus

Richard Lazarus forstår ikke følelser som William James og Carl Lange (se James Lange Theory ) som endringer i kroppen, siden de også inneholder kognitive holdninger til objekter og hendelser; det er derfor et spørsmål om å vurdere forholdet til miljøet. Han skiller mellom seks dimensjoner: referanse til egne mål, avtale eller brudd på disse, inkludering av spesifikke selvsentrerte holdninger, ansvarsfordeling, vurdering av egne reaksjonsevner og relaterte fremtidige forventninger med hensyn til oppnåelig samsvar med egne mål. I denne sammenhengen forklarer han avsky som relatert til et ufordøyelig objekt eller, i metaforisk forstand, en idé eller forestilling av samme slag som absorberes eller vurderes å være for nær.

Den nåværende følelsesfilosofiske debatten fortsetter å dreie seg om spørsmålet om hvordan fysiske versus kognitive aspekter skal vektes - hvorved det ofte skilles mellom følelser og følelser, bare visse typer følelser vektlegges som applikasjonsklasser og for eksempel også kompatible tilnærminger som lover å forene begge aspekter, utarbeidet og forsvarte som angrepet av andre.

Martha C. Nussbaum

Martha Nussbaum bemerker at det, spesielt siden 1990 -tallet, har vært økende tilbakevendelse til følelser av avsky i forbindelse med juridiske spørsmål, på samme måte som de tidlige amerikanske lovene om homofili påkalte avsky for "unaturlig syndighet". [24] (P. Rozin definerer også avsky som rettet mot handlinger "mot naturen".) [25] I den juridiske konteksten, men ifølge Martha Nussbaums moral-psykologiske tese, er avsky en irrasjonell kognitiv reaksjon: Enkeltpersoner oppfatter deres fysiske ufullkommenhet ("dyrelignelse") Sann ved å projisere den utover som en frykt for "forurensning". Historisk sett har dette ført til undertrykkelse av sosiale grupper (spesielt kvinner, jøder og homofile). [26]

Aktuell forskning

Vitenskapelig forskning på fenomenet avsky pågår. I hjernen er avsky lokalisert i det limbiske systemet . Det er her den såkalte amygdala og orbitofrontale cortex aktiveres ved følelser av avsky eller frykt. Dette er resultatene av undersøkelser ved hjelp av funksjonell magnetisk resonansavbildning (fMRI) . Amygdala bestemmer på grunnlag av tidligere erfaring om en stimulans skal klassifiseres som skadelig for organismen eller ikke. Stimuleringsevalueringen kan endres av nye erfaringer og nye evalueringer. [27] Hvis de tilhørende hjerneområdene spesifikt stimuleres under en operasjon, oppstår kvalme og munkreflekser som i ekte avsky. Aktiveringen av de tilsvarende regionene bare ved å observere motbydelige mennesker har også blitt bevist i vitenskapelige eksperimenter. [28]

I 2004 publiserte forskere ved London School of Hygiene and Tropical Medicine , ledet av Val Curtis, resultatene av en studie av de vanligste universelt motbydelige utløserne og konkluderte med at avsky ikke var en læringsopplevelse, men var genetisk bestemt. Felles for de fleste motbydelige stoffene eller gjenstandene er at de er relatert til sykdom og infeksjoner som avføring, pus eller lik. Den biologiske funksjonen til avsky er å beskytte mot sykdom og død.

Curtis legger frem tesen om at det ikke er mulig å utvikle avsky for noen gjenstander, for eksempel godteri eller appelsiner. Og i motsetning til uttalelsene fra kulturforskere, antar hun at uttrykk for avsky som "yuck" var blant de tidligste ordene folk pleide å si. [29] Undersøkelsen ble utført utelukkende på grunnlag av bilder som kunne sees på et nettsted og var ment å bli dømt etter avsky. [30] Svarenes samsvar med ansiktsuttrykk og fysiske reaksjoner kunne derfor ikke fastslås.

Også i 2004 publiserte University of Arkansas studieresultater som skal vise at det er to hovedårsaker til avsky: på den ene siden frykten for skitt og sykdom, på den annen side frykten for død og skade. Følelsene av avsky beskytter på den ene siden fysisk mot ødelagt mat og risiko for infeksjon, på den andre siden psykologisk mot minnet om menneskelig dødelighet. [31]

Nyere studier om nevrobiologi indikerer at opplevelser av urettferdighet og urettferdighet også fremkaller reaksjoner av avsky. [32]

Studier har vist en sammenheng mellom utbruddet av herpes labialis og tidligere avsky. I 2004 kunne forskere ved University of Trier bevise at synet av potensielt motbydelige bilder hos mennesker som er følsomme for avsky kan svekke det cellulære immunsystemet og dermed føre til utbrudd av herpes simplex. I tillegg, når det er sterk avsky, frigjøres stresshormonet kortisol , noe som også svekker det cellulære immunforsvaret. [33]

I 2003 brukte den tyske psykologen Anne Schienle et spørreskjema for å fastslå 85 elevers følsomhet for avsky og samtidig deres tendens til å ha spiseforstyrrelser . I følge funnene deres viser kvinner med tegn på en spiseforstyrrelse en betydelig høyere følsomhet for avsky enn andre, spesielt når de vurderer kroppsutskillelser og ødelagt mat. Denne økte tendensen til avsky var allerede tilstede før en spiseforstyrrelse brøt ut. [34]

Et eksperiment utført ved University of Groningen, som ble publisert i 2012, viste at seksuell opphisselse fører til en midlertidig reduksjon i følsomhet for avsky. [35]

Empiriske studier har vist en sammenheng mellom avsky og frykt for døden. Hvis du minner folk om deres død, reagerer de mer følsomt på avskyutløsere og foretrekker å skille menneskelig natur fra dyrenatur. Omvendt øker eksponering for avsky utløsere tanker om døden. [36] Flere motbydelige mennesker er mer følsomme for stimuli forbundet med døden og er mer engstelige for å unngå tanker om døden. [37]

Avsky og valg av mat

Selv om smakpreferanser og aversjoner allerede er tilstede hos nyfødte, slik at de foretrekker søte ting og avviser bitre, læres avskyreaksjoner i løpet av barndommen og er derfor et produkt av sosialisering og oppdragelse. En metastudie av 50 tilfeller av ulvebarn som vokste opp utenfor et menneskelig samfunn, er bevis på at avsky er lært. Alle barna hadde matpreferanser og aversjoner, men ingen viste motbydelige reaksjoner. [6]

Svartforbrente sauhoder er en delikatesse på Færøyene

Å skille den fra avsky for potensiell mat er en aversjon, som alltid er basert på en konkret erfaring med den aktuelle maten og hovedsakelig er knyttet til smak eller lukt. Grensene er imidlertid flytende, fordi voldelige aversjoner kan utløse avskyreaksjoner som kvalme og kvalme. Hvis kvalme oppstår kort tid etter å ha spist et måltid, utvikler vedkommende vanligvis avsky for maten, selv om kvalmen har andre årsaker. Denne effekten oppstår gjennom klassisk kondisjonering . Maten er forbundet med den negative opplevelsen av kvalme, noe som gjør maten til et betinget tegn på kvalme. Psykologen Martin Seligman beskrev denne mekanismen som " saus bearnaise syndrom ". Han kastet opp kort tid etter en middag der han hadde en filèt med bearnaisesaus . Selv om han visste at årsaken var mage -tarminfluensa , utviklet han en permanent avsky for sausen, men ikke for kjøttet. [38] "Smaken av en tallerken som allerede har brukt et halvt liv uten ubehagelig skade, tilsynelatende ganske immun mot den lærde aversjonen." [7] Evolusjon Biologisk er dette fornuftig hvis man antar at avskyen tjener til å motvirke folk fra å spise giftig stoffer. Noe som har vist seg å være ufarlig tidligere, trenger ikke unngås. [7]

Paul Rozin anser "magisk tenkning", slik det kommer til uttrykk i setningen "Du er hva du spiser", som en viktig årsak til matavvisning. I 1987 gjennomførte han en studie av studenter som spurte dem om å tildele egenskaper til mennesker basert på hvordan de spiste. Resultatet viste at flertallet av deltakerne tildelte folk egenskapene til de angivelig spiste dyrene. På denne måten argumenterer noen vegetarianere også for at kjøttspisere generelt er mer aggressive enn planteeter. [39] Ifølge Rozin fremmer moraliseringen av spisevaner også følelser av avsky, noe som fremgår av de forskjellige holdningene til moralske og helsebevisste vegetarianere. Noe lignende kan man finne i forbindelse med moralsk avvisning av røyking og motbydelige reaksjoner på røykere, sigarettaske osv. [40] En slik effekt kan være ønskelig, som for eksempel forbruk av mat som afrodisiakum er basert på, men det kan også være uønsket hvis en mat anses å være forurenset eller rett og slett "dårlig". [41] I forbindelse med valg av mat gjelder ifølge Rozin "smitteloven" og "likhetsloven". "En kvalmende gjenstand forurenser alt den berører, uansett hvor kortvarig kontakten er [...] Bak nektet å ta en drink som er rørt med en fluesmatter eller som en bakteriefri kakerlakk dyppes i, ligger intuisjonen som er usynlig forurensende partikler [...] har kommet inn i det. [...] andre, som en hundebukk laget av sjokolade, regnes som urene av ren likhet. " [42]

Ved hjelp av forbilder lærer småbarn hva som er spiselig og hva som ikke er det. Inntil de er rundt to år, anser de generelt alt som spiselig og er ikke avsky for noe. [43] I fremtiden foretrekker de mat som de allerede vet eller kjente retter er like. De viser bare avskyreaksjoner mellom fire og åtte år. Før det nekter de bare mat på grunn av smak, negative erfaringer (kvalme) eller kjente advarsler om helsefarlighet. [6]

“Matkulturen definerer et grovt rutenett for hver enkelt person, innenfor hvilken smakpreferanser kan utvikles. Å overskride det grove rutenettet er sosialt diskriminert i utdanningsprosessen (“Du spiser ikke det!”). Etter sosialisering i en matkultur, internaliseres det grove rutenettet gjennom læringsopplevelser på en slik måte at selv utilsiktede overskridelser [...] reageres på med avsky og ubehag (noen lærer for eksempel at de nettopp har spist hundekjøtt ) . " [44] Spesielt mens du spiser Etnosentrisme spiller en viktig rolle: egen matkultur anses som" riktig ", og matkulturer som avviker fra den er" feil ". [45] Følelser av avsky tjener også til å hindre oss i å krysse og bryte kulturelle grenser, noe som også vil sette spørsmålstegn ved status for gruppemedlemskap. Mat tabuer er den sterkeste formen for kollektivt effektive spisesteder. De fleste av dem er imidlertid ikke basert på følelser av avsky, men avskyen er et resultat av tabuer .

I mange nasjonale eller regionale kjøkken blir retter verdsatt som spesialiteter som utlendinger anser som ekkelt. Noen eksempler er svensk surstromming , hákarl (råtten hai), tusenårige egg , inntak av insekter ( entomophagy ), skotsk haggis , engelsk svartpudding (rett laget av kjøttrester, blod og fett), den overmoden sardinsk ost Casu Marzu med mugg, men også Tripe , Palatine Saumagen , Munsterland Töttchen eller Hamburg Labskaus . [46]

Labskaus med stekt egg, agurk og rullmops

Nicht alle „Ekelgerichte“ werden von der gesamten Bevölkerung des jeweiligen Landes oder der Region geschätzt, einige werden vor allem von Männern als „Delikatesse“ gegessen. Da der Geruch nach Fäulnis oder Verwesung universell als ekelerregend gilt, ist davon auszugehen, dass der Verzehr „verrotteter“ Lebensmittel immer eine Überwindung erfordert. Wissenschaftler haben die Theorie aufgestellt, dass Gerichte, die üblicherweise Ekel und Widerwillen auslösen, eigentlich nur gegessen werden, um die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe zu bekräftigen und sich zugleich von anderen Gruppen abzugrenzen. Isländer betonen demnach mit einigen Speisen zum Beispiel ihre Abstammung von den Wikingern . [47]

Vegetarier geben unterschiedliche Motive für ihren Verzicht auf Fleisch an. In einer Onlinebefragung der Friedrich-Schiller-Universität Jena unter 2517 Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz war ein Ekel vor Fleisch der am neunthäufigsten genannte Auslöser für den Vegetarismus. 11 Prozent der Teilnehmer gaben eine Abneigung gegen den Geschmack von Fleisch als wichtigsten Verzichtgrund an. Diese Gruppe wurden von den Autoren als „emotionale Vegetarier“ kategorisiert. Der Auswertung zufolge ekelten sich die sogenannten moralischen und die emotionalen Vegetarier mehr davor, Fleisch zu essen oder Fleisch zuzubereiten, als gesundheitlich motivierte Vegetarier. Das Gleiche zeigte sich beim Betrachten von Bildern mit Fleischprodukten. [48]

Die australische Soziologin Deborah Lupton erklärt sich den Ekel vor dem Nahrungsmittel Fleisch wie folgt:

“[…] meat inspires strong feelings of revulsion and disgust because of its origin in living animals […] Because it is the product of the death of animals, meat is also more strongly linked than any other food to rottenness and pollution.”

„Fleisch löst starke Gefühle von Widerwille und Ekel aus, weil es seinen Ursprung in lebenden Tieren hat […] Weil es das Produkt des Todes von Tieren ist, wird Fleisch auch stärker als andere Nahrung mit Verrottung und Verunreinigung in Verbindung gebracht.“

Deborah Lupton, Soziologin, Universität Sydney [49]

Ekel und Gerüche

Einige Gerüche werden von Wissenschaftlern als universell ekelerregend eingestuft, in erster Linie solche, die bei der Verwesung organischer Substanzen und durch Fäulnis entstehen. Sieht man von der Reaktion auf dabei entstehende reizende Gase wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff ab, gibt es jedoch auch in diesem Bereich deutliche kulturelle Unterschiede. Ein US-amerikanisches Forschungszentrum, das an der Entwicklung einer speziellen Stinkbombe als Waffe im Einsatz gegen Menschenansammlungen arbeitet, hat bei Labortests mit Versuchspersonen aus verschiedenen Kulturen nur wenige Gerüche gefunden, die prinzipiell in Frage kämen. Der Gestank soll so ekelerregend wirken, dass Menschen darauf mit starker körperlicher Übelkeit und Panik reagieren, so dass sie die Flucht ergreifen. Als erfolgversprechend gelten bislang nur extrem verstärkte Fäkal- und Fäulnisgerüche. [50]

Leichte Verwesungsgerüche können dagegen auch als angenehm empfunden werden, wenn sie mit Lebensmitteln oder mit Moschus assoziiert werden. Wie Menschen auf einen Geruch reagieren, hängt vor allem vom Kontext und den persönlichen Erfahrungen ab. Die Mehrheit der Forscher geht davon aus, dass die Bewertung von Gerüchen kulturell erworben wird. „[…] smell is in the nose of the smeller, but also in the culture of the smeller.“ [51] (dt.: Geruch ist in der Nase des Riechenden, aber auch in der Kultur des Riechenden. ) Bei Labortests mit unbenannten Geruchsproben kommt es so zu ganz unterschiedlichen Reaktionen auf dieselbe Probe: „Manche Probanden, die nicht wissen, was sie schnüffeln, halten den Geruch von Erbrochenem für Käse – leckeren Käse. Manche finden den Geruch von verbranntem Menschenfleisch furchtbar, andere assoziieren ein nettes Barbecue.“ [50] Das ist ein Indiz dafür, dass Ekel im Kopf entsteht und nicht in den Riechzellen .

Belegt wird das durch eine Studie der Universität Oxford aus dem Jahr 2005. Zwölf männliche Teilnehmer rochen an einer künstlich hergestellten Geruchsprobe, die einmal als Cheddar-Käse und einmal als Körpergeruch bezeichnet wurde. Der angebliche Käsegeruch wurde als relativ angenehm bezeichnet, der vermeintliche Körpergeruch als eher unangenehm. In einem weiteren Versuch nahmen die Teilnehmer auch dann einen Käsegeruch wahr, wenn eine völlig geruchlose Probe mit Frischluft als „Käse“ angekündigt wurde. [52]

Angeschnittener Camembert

In verschiedenen Kulturräumen gilt der Geruch bestimmter fermentierter oder verschimmelter Nahrungsmittel als delikat, während derselbe Geruch aus einer anderen Quelle als ekelhaft empfunden wird. „Ein fauliger Geruch kann uns durchaus gefallen – solange wir ihn für den von reifem Käse halten. Doch bereits die Erinnerung an ‚Käsefüße' kann dieses Wohlwollen zugrunde richten.“ [5] Der Autor Pierre Boisard stellt die These auf, dass Camembert nicht trotz, sondern wegen seines strengen Geruchs gegessen wird. Das Essen von überreifem Käse ermögliche es Erwachsenen, in sozial akzeptierter Form einen Geruch zu goutieren, der ansonsten in unserer Gesellschaft tabuisiert sei, wenn er in Zusammenhang mit Fäkalien stehe. [53]

Deutlich wahrnehmbare Körpergerüche anderer gelten in unserem Kulturkreis als abstoßend und im Extremfall als ekelerregend, vor allem der Geruch von Schweiß , aber auch Mundgeruch . Der Soziologe Georg Simmel hat für diese heftige Abwehrreaktionen eine Erklärung: „Daß wir die Atmosphäre jemandes riechen, ist die intimste Wahrnehmung seiner, er dringt sozusagen in luftförmiger Gestalt in unser Sinnlich-Innerstes ein, und es liegt auf der Hand, daß bei gesteigerter Reizbarkeit gegen Geruchseindrücke überhaupt dies zu einer Auswahl und einem Distanznehmen führen muß […].“ [54] Simmel geht davon aus, dass die Geruchswahrnehmung allgemein in modernen Gesellschaften abnimmt, während gleichzeitig die noch wahrgenommenen Gerüche verstärkte Aufmerksamkeit erregen, vor allem die als unangenehm empfundenen.

Tatsächliche oder vermeintliche Körpergerüche werden auch dazu benutzt, um sich von anderen sozialen Gruppen, Nationalitäten oder Kulturen abzugrenzen, negative Stereotype zu untermauern oder Aversionen hervorzurufen. Sowohl bestimmten Personengruppen als auch Angehörigen anderer Nationen werden mitunter schlechte Eigengerüche zugeschrieben. „Es kann davon ausgegangen werden, daß ein faktisch existenter oder lediglich zugeschriebener übler Geruch […] zur Rechtfertigung von Abwertungs-, Ausstoßungs- und Stigmatisierungsprozessen dient […].“ [55] Im Deutsch-Französischen Krieg gehörte die Behauptung, dass die Deutschen stinken, zur Propaganda der französischen Seite. Französische Chronisten berichteten, dass sich 1870 nach der Kapitulation von Metz alle Bewohner die Nase zugehalten hätten, als die deutschen Regimenter einmarschierten. Weder der saure Geruch der Engländer noch der ranzige der „Neger“ oder der süßliche der Asiaten käme an Widerwärtigkeit dem Gestank der Deutschen gleich. [56]

Zur Bekräftigung dieses olfaktorischen Urteils verfassten einige französische Mediziner wissenschaftlich klingende Abhandlungen über die allgemeine Bromhidrosis der deutschen Bevölkerung, die zu starken Körperausdünstungen führe. 1915 erklärte ein Arzt, der „urotoxische Koeffizient“ des Urins sei bei Deutschen deutlich erhöht, und da die Nieren bei ihnen überlastet seien, erfolge die Ausscheidung auch über andere Körperregionen. [56] „Man kann dies so ausdrücken, daß man sagt, der Deutsche uriniert durch die Füße.“ [56]

Ob verschiedene Ethnien tatsächlich unterschiedliche Körpergerüche haben, ist wissenschaftlich nach wie vor nicht eindeutig geklärt. Der am deutlichsten wahrnehmbare Geruch ist die Achselschweißsubstanz Androstenon . Mittlerweile gilt als sicher, dass nicht alle Ethnien die gleiche Anzahl von Schweißdrüsen haben. „Koreaner haben fast gar keine apokrinen Schweißdrüsen und also auch so gut wie keinen Körpergeruch; Chinesen haben wenige, Japaner mehr, Weiße noch mehr und Schwarze am meisten. Dazu hinterlassen manche Nahrungsgewohnheiten ihre Spuren im Schweiß […] Europäer und Amerikaner galten Japanern als bata-kusai , ‚Butterstinker' […].“ [57] Die Verwendung unterschiedlicher Gewürze in verschiedenen Kulturen, beispielsweise von Knoblauch , beeinflusst objektiv messbar die Körpergerüche, aber auch der ständige Umgang mit stark riechenden Produkten, etwa bei Fischern. Insofern ist auch von deutlichen interkulturellen Unterschieden auszugehen. [58]

Interpersoneller Ekel

Ekelgefühle können sich auch gegen andere Personen richten, wobei es sich häufig um Reaktionen auf Körpergerüche handelt, aber auch auf unerwünschte körperliche Nähe, speziell von Unbekannten. Darüber hinaus gibt es jedoch auch Ekel und Abwehrreaktionen in Bezug auf Gegenstände, die von anderen benutzt wurden. So lehnen es viele ab, von einem Teller zu essen, den zuvor jemand anders benutzt hat, Kleidung aus Secondhandläden zu tragen oder sich auf einen noch warmen Stuhl zu setzen, auf dem vorher ein anderer gesessen hat.

Rozin hat in einer Studie nachgewiesen, dass die Ablehnung fremder Kleidungsstücke etwas mit magischem Denken zu tun hat, nämlich mit der unbewussten Vorstellung, dass sie Eigenschaften des früheren Trägers besitzen. Amerikanische Studenten waren eher bereit, den gereinigten Pullover eines gesunden Fremden zu tragen als den eines kranken oder beinamputierten Mannes oder den eines Mörders. Heftig abgelehnt wurde auch die Vorstellung, ein Kleidungsstück Adolf Hitlers zu tragen. Die Folgerung ist, dass Ekel in modernen Gesellschaften nicht nur die Funktion hat, den Körper vor „Kontamination“ zu schützen, sondern auch die Psyche. [59]

In einigen Kulturen spielt der interpersonelle Ekel eine wichtigere Rolle als der „Basisekel“, zum Beispiel im Hinduismus , der von den Gläubigen die strikte Meidung jedes körperlichen Kontakts mit Angehörigen niedrigerer Kasten fordert. Die Berührung einer Speise durch eine „unreine“ Person lässt die gesamte Speise unrein werden.

Kulturgeschichte

Zechende Studenten um 1750. Es galt nicht als anstößig, sich in Gegenwart von anderen zu übergeben. Das entsprechende Gefäß wurde gemeinschaftlich benutzt.

Ekel ist keine kulturhistorische Konstante, auch nicht innerhalb eines Kulturraums. Der Soziologe Norbert Elias hat in seinem Werk Über den Prozeß der Zivilisation nachgewiesen, dass sich die heutigen europäischen Vorstellungen von „anständigem Verhalten“ seit dem Mittelalter im Laufe von Jahrhunderten entwickelt haben und dass ihre Ausprägung zu einem gesellschaftlichen Prozess gehört, in dessen Verlauf die Kontrolle körperlicher Bedürfnisse immer wichtiger wurde. Dieser Prozess ging vom Adel aus und wurde allmählich zum gesamtgesellschaftlichen Standard. Elias belegt anhand von Quellen, vor allem Tischzuchten , dass Scham- und Peinlichkeitsgefühle im Laufe der Jahrhunderte deutlich zunehmen, was einer Zunahme der Ekelempfindlichkeit entspricht.

Taschentücher benutzte auch der Adel erst in der Neuzeit, vorher war es allgemein üblich, sich mit den Händen zu schnäuzen und diese danach an der Kleidung abzuwischen. Oft wurde auch das Tischtuch benutzt, das nur beim Adel vorhanden war, aber das galt im 15. Jahrhundert bereits als unfein. Beim Essen sollte man sich mit der linken Hand schnäuzen, weil man mit der rechten Hand aß (die Gabel wurde erst im 16. Jahrhundert allmählich eingeführt). [60]

In einer mittelalterlichen Tischzucht heißt es „Spucke nicht über oder auf den Tisch“ und „Spucke nicht in das Becken, wenn du dir die Hände wäschst“. Das Spucken an sich wird nicht beanstandet, auch nicht in Gegenwart von anderen oder beim Essen. Es galt als anständig, unter den Tisch oder hinter sich zu spucken. Man hielt das regelmäßige Ausspucken des Speichels für geradezu notwendig. Im 17. Jahrhundert war es dann ungehörig, vor höherstehenden Personen auf die Erde zu spucken, im 18. Jahrhundert wurde die Benutzung eines Taschentuchs und eine gewisse Diskretion gefordert. Im Haus wurden bei den Oberschichten Spucknäpfe üblich. Im 19. Jahrhundert heißt es dann in einer englischen Benimmschrift: „Spitting is at all times a disgusting habit“ (Spucken ist zu jeder Zeit eine ekelhafte Gewohnheit). [61]

Laut Elias haben Hygienevorstellungen mit der zunehmenden Tabuisierung des Ausspuckens nichts zu tun, da dies kaum als Begründung angeführt wird. „So verstärken sich auch die Peinlichkeits- und Ekelgefühle um die Absonderung des Sputums […] lange bevor man irgendeine klare Vorstellung von der Übertragung bestimmter Krankheitskeime durch das Sputum hat. […] Die Motivierung aus gesellschaftlicher Rücksicht ist lange vor der Motivierung durch naturwissenschaftliche Einsichten da.“ [62] Die Empfindlichkeit gegenüber Körperausscheidungen Anderer hatte im Laufe der Jahrhunderte offenkundig zugenommen. In vielen asiatischen Ländern ist Spucken in der Öffentlichkeit dagegen bis heute üblich und erregt keinen Ekel.

Antike Gemeinschaftstoilette in Ostia Antica

Auch andere Körperausscheidungen galten lange Zeit nicht als ekelhaft. Es war bei allen Ständen durchaus üblich, die Notdurft in der Öffentlichkeit zu verrichten, wie durch Quellen belegt ist. In einer Schrift des Erasmus von Rotterdam heißt es „Incivile est eum salutare, qui reddit urinam aut alvum exonerat […]“ (es ist unhöflich jemanden zu grüßen, der gerade uriniert oder sich erleichtert). Zu dieser Zeit im 16. Jahrhundert aufkommende Regeln, Flatulenzen zu unterdrücken, bezeichnet er als unangemessen, da das nicht gesund sei. [63] Anfang des 17. Jahrhunderts wird erwartet, dass die Defäkation ohne Zeugen im Verborgenen stattfindet. Das trifft jedoch noch nicht auf Kaiser und Könige zu, die regelmäßig auf dem sogenannten Leibstuhl sitzend als besondere Gunstbezeigung Audienzen gewährten.

1729 erklärt dann ein französischer Autor: „Il est très incivil de laisser sortir des vents de son Corps, soit par haut, soit par bas, quand mesme ce seroit sans faire aucun bruit, lorsqu'on est en compagnie […].“ [64] (Es ist sehr unzivilisiert, in Gegenwart von anderen Luft aus seinem Körper entweichen zu lassen, sei es nach oben oder nach unten, auch wenn es lautlos geschieht). Elias konstatiert eine zunehmende Empfindlichkeit im Umgang mit allen Triebäußerungen, wobei die neu eingeführten Benimmregeln zunächst vor allem die Funktion sozialer Differenzierung gehabt hätten, die Unterscheidung der gesellschaftlich Höherstehenden vom „Volk“. [65]

Generell war die Geruchstoleranz in früheren Zeiten in Europa deutlich größer als heute, Gerüchen wurde lange Zeit keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Der französische Historiker Alain Corbin beschreibt die Situation in Paris zur Zeit Rousseaus : „[…] der Kot sammelt sich überall, in den Alleen, am Fuß der Schlagbäume, in den Droschken. Die Kloakenentleerer verpesten die Straßen; um sich den Weg zum Schindanger zu sparen, kippen sie die Tonnen einfach in den Rinnstein. […] Auch die Walkmühlen und Weißgerbereien tragen ihren Teil dazu bei, den Harngestank zu mehren. Die Fassaden der Pariser Häuser sind vom Urin zersetzt.“ [66]

Geruch und Gestank wurden erst im 18. Jahrhundert öffentlich thematisiert. „Von der Mitte des 18. bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts verstärkte sich ein Prozeß, […] den Alain Corbin als ‚olfaktorische Revolution', als grundlegenden Wandel in der Wahrnehmung, Bewertung und Interpretation der Gerüche bezeichnet. Kennzeichnend […] ist die wachsende kollektive Empfindlichkeit gegenüber Gerüchen aller Art. Obwohl sich die Intensität und Penetranz der Gerüche gegenüber früheren Epochen nicht geändert hatte, sank die Toleranzschwelle fast schlagartig, und alles, was […] bislang als normal galt – die Gerüche der Körper, der Wohnräume und der Stadt, […] der Geruch von Fäkalien und Jauche, stinkende Abfallberge usw. – wurde nunmehr als unerträglich empfunden.“ [67]

Darstellung einer Metzgerei, Gemälde von Pieter Aertsen , 16. Jh.

Hintergrund der neuen Geruchsempfindlichkeit und der damit verbundenen Ekelreaktionen waren die zu dieser Zeit aufkommende wissenschaftliche Miasma -Theorie und die Annahme, dass starke Gerüche Träger von Krankheitserregern seien, also der Geruch allein Krankheiten verursachen könne. Das führte dazu, die Vorstellungen von Sauberkeit und Hygiene grundlegend zu verändern und die „Reinigung“ der Luft anzustreben. Parallel entstand eine Abneigung gegen die Wahrnehmung von Körpergerüchen, sowohl der eigenen als auch der von anderen. [68] Da es den Oberschichten in der Folgezeit im Unterschied zum „gemeinen Volk“ gelang, den Eigengeruch weitgehend zu beseitigen oder durch Anwendung von Duftstoffen zu übertönen, wurde Körpergeruch zu einem sozialen Unterscheidungsmerkmal. [69]

Die Schlachtung von Nutztieren und deren Weiterverarbeitung zu Fleisch- und Wurstwaren fand jahrhundertelang im Grunde öffentlich statt, sowohl auf dem Land als auch in den Städten. An dem Anblick nahm kaum jemand Anstoß. Erst im 19. Jahrhundert wurden Schlachthöfe in die Randbereiche der Städte verlegt, was nach Ansicht von Soziologen mit einer gestiegenen Ekelempfindlichkeit zusammenhing. Etwa zur gleichen Zeit wird es auch unüblich, zubereitete Tiere im Ganzen zu servieren und erst auf der Tafel zu tranchieren . [70] In einem französischen Kochbuch aus dem Jahr 1894 heißt es: „Dadurch, daß eine geschickte Dekoration oder raffinierte Kochmethode das grausame Aussehen von Fleischstücken verbergen, trägt die Kochkunst sicher zu einer Verfeinerung der Sitten bei. Man vergleiche, was ich die ‚Nationen der blutigen Gerichte' […] genannt habe, mit den ‚Nationen der Saucen' […] und sehe dann, ob nicht die letztere auch die zivilisiertere ist.“ [71]

Ekel in der Literatur

Antike

Die lateinische Dichtung der Antike enthält eine ganze Reihe von ekelerregenden Beschreibungen, oft im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen, auch wenn es keinen lateinischen Begriff gibt, der genau dieser Emotion entspricht. Es gibt den Begriff fastidium mit der Bedeutung Überdruss , taedium mit der Konnotation von extremer Langeweile und nausea für körperliche Übelkeit .

Während Vergil auf drastische Effekte weitgehend verzichtet, kommen sie bei Ovid vor, jedoch fast ausschließlich in seinem Werk Metamorphosen . Bei einer Schlacht von Kentauren schildert er sehr detailliert verschiedene Verwundungen und Verstümmelungen. „Mit Seneca erreicht die Darstellung des Grausigen in der römischen Dichtung ihren ersten Höhepunkt.“ [72] Seneca ist ein Stoiker ; die Schilderungen haben bei ihm die Aufgabe, die Unerschütterlichkeit seiner Helden deutlich zu machen, die sich auch von Ekel nicht bezwingen lassen. Das in seinen Tragödien immer wiederkehrende Motiv ist die Verletzung und Destruktion des menschlichen Körpers. Die drastischsten Szenen finden sich in seinem Werk Thyestes . Höhepunkt ist die Opferschlachtung der Söhne von Atreus und die Schilderung, wie sie als Mahlzeit zubereitet werden. [73]

„Kein Werk der römischen Literatur ist so reich an grausigen und ekelerregenden Partien wie die Pharsalia Lukans . […] Lukans historisches Epos erscheint geradezu als Sammelbecken […] römischer Überlieferung des Grauens.“ [73] Geschildert wird die Schlacht von Pharsalos und der Untergang der Römischen Republik . Zwei Abschnitte darin sind der Verwesung von Leichen gewidmet, außerdem enthält es eine ausführliche Schilderung grausamer Todesszenarien als Folge von Schlangenbissen, ua die allmähliche Auflösung eines Körpers. Die Werke von Statius und Silius Italicus schwelgen etwas weniger in grauenvollen Motiven und knüpfen insofern eher an Ovid an.

Moderne Literatur

Motive des Ekelhaften finden sich später auch in der vormodernen Literatur, allerdings eher in Form des Grotesken . [74] Ein Beispiel ist Gargantua und Pantagruel von François Rabelais , wo Urin, Fäkalien und Körpersekrete eine Rolle spielen. Der Schriftsteller will damit jedoch keinen Ekel provozieren, sondern strebt den „Effekt eines befreienden Lachens“ [75] an. Die literarische Behandlung dieser Motive verändert sich ausgehend von Voltaire , der in Candide das Hässliche und Abstoßende bewusst als Gegenbild zur Idee der Theodizee darstellt, in der auch das Böse stets einen Sinn hat. [76] Ein Zitat: „Als er am folgenden Tag spazierenging, begegnete er einem über und über mit Eiterbeulen bedeckten Bettler mit erloschenen Augen, zerfressener Nase, schiefstehendem Munde und schwarzen Zahnstümpfen, der jedes Wort heiser hervorgurgeln musste; fürchterliche Hustenanfälle quälten ihn, wobei er jedes Mal einen Zahn ausspie.“

Frontispiz der Sammlung Les Épaves von Charles Baudelaire

Der Bruch mit der Tradition der „schönen Künste“ findet sich auch bei Heinrich von Kleist . „ Penthesilea (1808) ist das erste große Sprachkunstwerk des literarischen Extremismus. Das Drama will nicht mehr Furcht und Mitleid erregen, sondern provoziert Katharsis durch Ekel. […] Spätere Autoren des 19. Jahrhunderts, man denke vor allem an die Romantiker , hüteten sich vor dem Extrem […].“ [77]

Die literarische Richtung des Naturalismus behandelte soziale Probleme und stellte auch Krankheit, Alkoholismus und körperliche Degeneration dar, Ekelmotive wurden als Mittel der Provokation und Kritik akzeptiert. Leitfigur war Émile Zola , der wichtigste deutsche Vertreter war Gerhart Hauptmann .

In Frankreich gehörten Georges Bataille , Charles Baudelaire , der Comte de Lautréamont , Paul Verlaine und Arthur Rimbaud zu den modernen Schriftstellern, die in ihren Werken Tabuisiertes teilweise drastisch darstellten. Abstoßendes wird von ihnen um seiner selbst willen behandelt, um das Leben auch in seiner „Brutalität und Animalität“ zu beschreiben. Baudelaires Les Fleurs du Mal lösten einen Skandal aus und führten zu einem Strafprozess. [76]

Gezielt auf Ekeleffekte setzen auch Vertreter des Expressionismus wie Gottfried Benn , Georg Trakl und Hans Henny Jahnn . „In ästhetischer Hinsicht ist der Extremist spezialisiert auf die Zerstörung literarischer Normen und sprachlicher Regeln. Seiner exzentrischen Sprache gepaart ist die Präferenz für Tabuisiertes oder Populäres […]“. [77] Trakl thematisiert in seinen Gedichten Verfall, Verwesung und Tod, ebenso der Mediziner Benn. Jahnns Drama Pastor Ephraim Magnus (1919) „ist ein absonderliches Repositorium an Gräuel und Schauerlichkeiten, die ihresgleichen suchen angesichts der extremen Häufung von Themen wie Nekrophilie , Kannibalismus, Kastration, Blasphemie , Inzest und Verwesung. […] So explizit wie nirgends sonst nach Penthesilea basiert Jahnns Dramatik auf dem anti-ästhetischen Effekt des Ekels.“ [77]

Ekel ist auch ein Schlüsselbegriff in Friedrich Nietzsches Werk Also sprach Zarathustra . Zarathustra ist hier ein Vorläufer des erwarteten Übermenschen und als solcher ein Mensch ohne Ekel, so heißt es. In einer Szene stellt er sich jedoch seinen „abgründigsten Gedanken“ und bricht darauf in den Ausruf aus: „Ekel, Ekel, Ekel – wehe mir!“ Immer wieder wird in diesem Stück Ekelhaftes thematisiert und es wird „die gesamte Metaphorik des Spuckens, Herauswürgens, Erbrechens einschließlich aller Fäkalinjurien – eine ganze Welt des Pfui – bemüht.“ [78] Die Überwindung jeglichen Ekels wird von Nietzsche als anzustrebendes Ziel dargestellt. Aus zahlreichen Aussagen geht hervor, dass der Philosoph selbst jedoch sehr ekelempfindlich war, was er euphemistisch als „Hypersensitivität“ umdeutet. „Der Ekel vor den gemeinen, gewöhnlichen Niederungen des Menschlichen findet sich bei Nietzsche bereits im Frühwerk, ebenso die Übertragung des Ekels aus der physiologischen in die moralische Welt.“ [79] So schreibt er an einer Stelle: „Mir eignet eine vollkommen unheimliche Reizbarkeit des Reinlichkeits-Instinkts, so dass ich […] das Innerlichste, die ‚Eingeweide' jeder Seele physiologisch wahrnehme – rieche […] Wenn ich recht beobachtet habe, empfinden solche meiner Reinlichkeit unzuträgliche Naturen die Vorsicht meines Ekels auch ihrerseits […] Der Ekel am Menschen, am ‚Gesindel' war immer meine grösste Gefahr […].“ [80]

Der Schriftsteller Franz Kafka hat sich in privaten Briefen und Aufzeichnungen über persönliche Ekelgefühle geäußert. Als Motiv spielt diese Emotion in seiner Erzählung Die Verwandlung eine Rolle, in der sich der Protagonist über Nacht in ein Insekt („Ungeziefer“) verwandelt, worauf die Familie mit Entsetzen und zunehmendem Ekel reagiert.

In der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts wird Ekel häufig thematisiert, vor allem auch bei österreichischen Autoren. „Die Inszenierung des Häßlichen und Abstoßenden, welche seit der Lyrik Charles Baudelaires zu einem zentralen Thema der literarischen Moderne […] geworden ist, ist in der österreichischen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts auf geradezu beispiellose Art und Weise vertreten.“ [75] Typische Vertreter sind Thomas Bernhard , Josef Winkler , Werner Schwab und Elfriede Jelinek . In ihren Werken kommt es zu zahlreichen Tabubrüchen, dargestellt mit den Mitteln einer „gewaltsamen Rhetorik“ (excitable speech) , die auch den Körper der Leser angreifen will. [75]

Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre hat einen Roman mit dem Titel Der Ekel (La nausée) geschrieben, der als literarisches Hauptwerk des Existentialismus gilt. Der Ekel des Protagonisten richtet sich im Kern gegen die angenommene Sinnlosigkeit und Ungewissheit jeglicher Existenz. Bezeichnungen für diesen gewissermaßen rein geistigen Ekel sind Daseinsekel oder Weltekel . Die geschilderten Empfindungen der Hauptfigur Antoine Roquentin werden in der Psychologie jedoch der Melancholie zugeordnet und treten unter anderem bei Depressiven auf. „Die Melancholie kann aus existenzanalytischer Sicht folgendermaßen beschrieben werden: zum einen als Entfremdung des Menschen von sich selbst, den anderen und den Dingen, […] zum anderen als Werdenshemmung, also als Abwandlung des Bezuges zur Zeit, der Zeitigung .“ [81] Diese Entfremdung ist ein wesentliches Merkmal von Roquentins Befindlichkeit. Sartre wollte den Roman ursprünglich auch Melancholia nennen.

Im Jahre 2008 sorgte der Roman Feuchtgebiete der deutschen Schriftstellerin Charlotte Roche im deutschsprachigen Feuilleton wegen seiner expliziten Schilderung von Körperausscheidungen für eine Diskussion über den Begriff Ekel, an der sich der Publizist Roger Willemsen beteiligte. [82]

Inszenierter Ekel

Nicht nur Schönes, sondern auch Erschreckendes und Groteskes wird seit jeher in Literatur und Kunst dargestellt, wenn auch nicht unbedingt mit dem Ziel, Ekel zu erregen. „Im Naturalismus und Expressionismus richten sich die Darstellungen des Ekelhaften […] gegen den schönen Schein klassischer Kunst. Der Ästhetik der Schönheit wurde in provokativer Absicht die des Häßlichen gegenübergestellt […].“ [83] In der neu entstehenden Theorie der Ästhetik im 18. Jahrhundert wurde das Hässliche und Ekelerregende zunächst nämlich völlig ausgeklammert.

Die Psychologie nach Freud betrachtet Ekel als eine ambivalente Emotion, ausgehend vom ursprünglichen Interesse des Kleinkindes an Fäkalien, das ihm erst mit Hilfe der Sozialisation abgewöhnt wird. Somit wird das frühere „Lustobjekt“ umgewandelt in ein Objekt der Unlust und des Ekels. In den Schichten des Unbewussten bleibt die verdrängte Faszination jedoch erhalten und zeigt sich immer wieder in maskierter Form, so diese Theorie. „ Masochistische Persönlichkeiten tun durchaus etwas Ähnliches wie Leser oder Betrachter von künstlerischen Darstellungen des Schrecklichen oder Ekelhaften. Sie lassen sich von unlusterregenden Objekten geradezu magisch anziehen. Die verborgene Lustquelle liegt dabei […] in der Befriedigung eines mehr oder weniger bewußten Strafbedürfnisses gegenüber verbotenen Wünschen und Impulsen.“ [84] Das Goutieren inszenierten Ekels im Bereich der Kunst wird gesellschaftlich akzeptiert. Öffentliche Empörung über Tabuverletzungen richtet sich generell nur gegen die jeweiligen Künstler, nicht gegen die Rezipienten. Dabei setzt sich das Publikum dem Ekelhaften freiwillig und zeitlich begrenzt aus, so dass eine gewisse innere Distanz aufgebaut werden kann, vor allem im Bereich von Film, Theater oder Malerei. [85]

Nach Auffassung von Thomas Anz erfüllt „Ekelkunst“ außerdem weitere (unbewusste) Bedürfnisse. „Phantasien über kollektive Katastrophen apokalyptischen Ausmaßes, die in der Kunst- und Literaturgeschichte immer wieder auch mit Ekelphantasien einhergehen, entsprechen in der Tradition religiöser Apokalypsen zugleich moralischen und aggressiven Bedürfnissen.“ [86]

Moderne Kunst

Die bewusste Provokation von Ekelgefühlen ist ein Mittel verschiedener Richtungen der modernen Kunst und wird vor allem bei Performances eingesetzt. Ausgelöst wird der Ekel häufig durch die Verwendung von Körperflüssigkeiten und -produkten, die zu „Kunstmaterial“ erklärt werden. Dabei werden gesellschaftliche Tabus verletzt. Bekannt hierfür war der so genannte Wiener Aktionismus . Auch Body Art als Form der Aktionskunst und Eat Art setzen teilweise Ekeleffekte gezielt ein. Nach eigenem Bekunden wollen die Künstler damit eine Protesthaltung gegenüber gesellschaftlichen Zwängen und Werten ausdrücken.

Die Wiener Aktionisten erklärten unter anderem, sie strebten eine besondere Intensität des Ausdrucks und die Überwältigung der Zuschauer an, die nur durch direkten Körpereinsatz zu erzielen sei. Der bekannteste Auftritt der Gruppe in einem Hörsaal der Wiener Universität im Jahr 1968 bestand darin, öffentlich zu urinieren, zu defäzieren und zu erbrechen und zwischendurch die österreichische Nationalhymne zu singen. Es sei darum gegangen zu zeigen, „dass sich das Volk bei einem Haufen Scheiße mehr aufregt, als bei allen Berichten über den damals ausgefochtenen Vietnamkrieg .“ Den größten Bekanntheitsgrad der Wiener Aktionisten erlangte in der Folgezeit Hermann Nitsch , der bei seinen Performances vor allem viel Tierblut fließen ließ. Er ließ Tiere öffentlich schlachten und beschmierte dann mit Blut und Innereien Leinwände und Personen. Außerdem schuf er „Schüttbilder“, indem er Blut über Leinwand laufen ließ. Anfang der 1970er Jahre wandte sich Nitsch vor allem dem Theater zu und führt seitdem regelmäßig so genannte „Orgien-Mysterien-Spiele“ auf. Er hat zu seiner Kunst eine umfangreiche theoretische Abhandlung verfasst und beruft sich auf Theorien Sigmund Freuds . Das Ziel seiner Aufführungen sei die Auflösung von Neurosen und eine Katharsis . [87]

Vom Wiener Aktionismus beeinflusst sind die Performances von Paul McCarthy , die gezielt auf Ekeleffekte setzen. 1975 entstand beispielsweise sein Video Sailor's Meat , in dem McCarthy mit blonder Frauenperücke und Damenslip agierte und sich 28 Minuten lang mit Hilfe von Ketchup, Mayonnaise und rohem Fleisch beschmierte, das er zuerst kaute und dann wieder ausspuckte. Außerdem hantierte er mit einem Dildo , den er in die Mayonnaise tauchte. Selbstbeschmutzung ist ein Stilmittel der Body Art . „Wenn McCarthy eigene Ausscheidungen mit typisch amerikanischen Produkten wie Ketchup, Mayonnaise, Körpercreme oder Hot Dogs zu einer abscheulichen Soße vermischt, attackiert er damit die Reinlichkeitsvorstellungen der Gesellschaft.“ [88]

Häufig werden in der „Ekelkunst“ Exkremente eingesetzt. Besonders bekannt ist die Merda d'artista („Künstlerscheiße“) von Piero Manzoni . Im Mai 1961 füllte er 90 Blechdosen angeblich mit seinem eigenen Kot, nummerierte und signierte sie und bot sie für den Gegenwert von 30 Gramm Gold an. Die Dosen haben heute einen hohen Sammlerwert, wobei unklar ist, woraus der Inhalt tatsächlich besteht. Der Ekel basiert allein auf der Vorstellung. Wim Delvoye konstruierte ein mechanisches Objekt namens Cloaca , das täuschend echt mit Hilfe von Bio-Reaktoren den Verdauungsvorgang simuliert und nach Fütterung mit Lebensmitteln künstlichen Kot ausscheidet, der chemisch echten Fäkalien entspricht und auch so riecht. Auch diese Ausscheidungen werden mittlerweile von Sammlern gekauft. [89]

Auch tote Tiere werden in der modernen Kunst eingesetzt, um zu provozieren und Ekelgefühle auszulösen. Damien Hirst legt Tierkadaver in Formaldehyd ein und stellt sie aus. Das bekannteste Objekt ist ein eingelegter Tigerhai aus den 1990er Jahren, der mittlerweile anfängt zu verwesen, da er sich nicht dauerhaft konservieren lässt. [90] Der österreichische Aktionskünstler Wolfgang Flatz sorgte 2001 mit einer Aktion namens „Fleisch“ für einiges Aufsehen in den Medien, als er in Berlin ein totes Rind von einem Hubschrauber abwerfen ließ. Nach dem Aufprall explodierten mehrere Feuerwerkskörper. Flatz hing während der Aktion in Christuspose an einem Baukran. Nach seiner Aussage wollte er auf das gestörte Verhältnis der Gesellschaft zum Thema Fleisch hinweisen. Der Einfluss des Wiener Aktionismus ist deutlich erkennbar. [91]

Verfall, Fäulnis und Verwesung sind ebenfalls Themen der modernen Kunst. Dieter Roth ließ Objekte aus Lebensmitteln gezielt verschimmeln, ebenso die Britin Sam Taylor-Wood in einem Video im Zeitraffer . Fotokünstler, die bewusst Ekeleffekte einsetzen, sind zum Beispiel Joel-Peter Witkin und Cindy Sherman .

Theodor W. Adorno hat in seiner Abhandlung zur Theorie der Ästhetik eine allgemeine Vorliebe der modernen Kunst für Ekelhaftes und physisch Widerliches festgestellt. Er sieht darin ein Anzeichen für die Tendenz, die Gesellschaft zu „verklagen“ und „die Welt zu denunzieren“, durch das demonstrative Darstellen von Verleugnetem und Verdrängtem. [75]

Die Künstlerin Theresa Schubert aus Berlin verspeiste am 6. Februar 2020 auf einer öffentlichen Bühne in der slowenischen Stadt Ljubljana zuvor aus ihrem Oberschenkel herausgetrenntes und gebratenes Fleischgewebe. Die kannibalistische Kunstaktion fand unter dem Titel mEat me statt. In einer Nährlösung aus Eigenblut züchtete die Künstlerin, die Vegetarierin ist, dafür in Petrischalen dieses Gewebe heran. In der TV-Sendung Kulturzeit des Fernsehsenders 3sat erklärte Theresa Schubert im Mai 2020: „ Ich musste mich ein bisschen überwinden, dieses Stück in den Mund zu nehmen und zu kauen und zu schlucken. Weil es einfach auch so ein ungewohnter Geschmack war [...] Wir könnten die Tiere einfach in Ruhe lassen [...] Wenn schon jemand darauf besteht, Fleisch zu essen, dann esst doch bitte euch selbst.[92]

Modernes Theater

Hermann Nitsch hat seine Aktionskunst mittlerweile überwiegend ins Theater verlagert. Er führt in seinem eigenen Schloss in Österreich regelmäßig die so genannten Orgien-Mysterien-Spiele auf, bei denen ua geschlachtete Tiere ausgeweidet werden, untermalt von Orchesterklängen. Nitsch integriert religiös anmutende Opferrituale und Elemente der christlichen Liturgie . [93] 2005 durfte er dieses Schauspiel erstmals im renommierten Wiener Burgtheater aufführen.

Das moderne deutsche Regietheater setzt mittlerweile ebenfalls häufig Blut und andere Körperflüssigkeiten ein, was bei Theaterkritikern zur Bildung des Schlagworts Ekeltheater und in der jüngsten Vergangenheit zu einer kontroversen Diskussion über das deutsche Theater geführt hat, an der sich alle überregionalen Printmedien beteiligt haben. „Momentan wird darüber diskutiert, ob auf Deutschlands Bühnen Schauspieler zu oft kotzen, pissen und onanieren müssen oder noch weitaus schrecklichere Dinge treiben. 'Ekeltheater' sei das.“ [94] Der Regisseur Christoph Schlingensief gilt als einer der „Vorreiter“ dieser Richtung. 2006 beschmierten sich die Schauspieler der Macbeth -Inszenierung von Jürgen Gosch in Düsseldorf mit Exkrementen und Kunstblut, auf den großen Bühnen in Berlin und Hamburg gab es ebenfalls Aufführungen, in denen Blut und Urin eine wichtige Rolle spielten. [95]

Auffallend ist, dass es Inszenierungen in diesem Stil bislang nur im deutschen Sprachraum gibt. [94] Der Regisseur Nicolas Stemann erklärt das mit dem Selbstverständnis des deutschen Theaters, das sich als politisch verstehe: „Bei uns geht es seit Brecht darum, die Gesellschaft für politische Diskurse zu gewinnen und dafür das Theater zu benutzen. Oder schon seit Schiller.“ [94] Stephan Kimmig verweist darauf, dass in jedem Tatort mehr Blut und Gewalt zu sehen seien als auf den Theaterbühnen. [94]

Kino

Im Jahr 1965 kam Roman Polańskis Film Repulsion (Zurückweisung/Abwehr) in Deutschland unter dem Titel Ekel in die Kinos, aber der englische Titel charakterisiert den Inhalt besser. Die Hauptfigur Carol kann Nähe und Berührungen durch Männer nicht ertragen, ihre Abwehr hat phobische und neurotische Züge und steigert sich bis zum Hass ; ihre Ekelgefühle sind Teil ihrer psychischen Störung. Ekel beim Zuschauer erregen ein abgehackter Kaninchenkopf, den Carol in ihre Handtasche steckt, und ein dann in der Wohnung langsam verwesender Kaninchenbraten. [96]

Horrorfilme setzen häufig auf Ekeleffekte, außerhalb dieses Genres kommen sie seltener vor. In den 1960er Jahren entstand als besondere Kategorie der so genannte Splatter , der durch besonders exzessive Gewaltdarstellung charakterisiert und in vielen Ländern verboten ist. Auch in Kinofilmen tritt Ekel meistens dann auf, wenn Tabus verletzt werden, wobei dies nicht immer explizit gezeigt werden muss. Kannibalismus ist sehr stark tabuisiert, und Filme mit Szenen, in denen Menschenfleisch gegessen wird, galten lange Zeit per se als skandalös. Beispiele sind Der Schweinestall von Pier Paolo Pasolini (1968) und Weekend von Jean-Luc Godard (1967). In Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber von Peter Greenaway (1989) ist Kannibalismus nur einer von zahlreichen Tabubrüchen; hier wird ein Mann schließlich als Braten mit Gemüse und Kräutern zubereitet. [97]

Der deutsche Film Im Lauf der Zeit von Regisseur Wim Wenders von 1976 zeigt explizit, wie die Hauptfigur Bruno Winter, verkörpert von Schauspieler Rüdiger Vogler , im hellen Sand am Ufer eines Baggersees seinen Darm entleert.

In der schwarzen Komödie Der Rosenkrieg rächt sich eine Ehefrau an ihrem Mann, der ihre Katze überfahren hat, indem sie ihn eine Pastete essen lässt, über die sie ihm nach der Mahlzeit zu verstehen gibt, dass sie darin seinen Hund verarbeitet habe. Zu sehen ist die Zubereitung nicht. Mehrfach mit „Ekelthemen“ befasst hat sich der Regisseur Fruit Chan aus Hongkong , der 2002 einen Film mit dem Titel Public Toilet drehte und 2004 Dumplings . Dumplings sind chinesische Teigtaschen. In Chans Film verspricht eine Chinesin, mit Hilfe ihrer ganz besonderen Dumplings Frauen zu ewiger Schönheit und Jugend zu verhelfen. Im Laufe des Films wird klar, dass die Füllung im Wesentlichen aus abgetriebenen Embryonen besteht. [98] In China durfte der Film nicht gezeigt werden. Chan deutete in einem Interview an, dass das Thema des Films einen realen Hintergrund hat. [99]

Der Regisseur Luis Buñuel hat in vielen seiner Filme mit dem Abstoßenden und Ekligen gegen die Tabus in der Gesellschaft verstoßen. Eine ironische Spitze bietet er in seinem Spätwerk Das Gespenst der Freiheit : Hier wird eine Abendgesellschaft gezeigt, die, gemeinsam um einen Tisch sitzend, sich in Toiletten entleert. Zwischendurch entschuldigen sich Einzelne, um in einem Kabinett verstohlen einen Bissen zu sich zu nehmen.

Kontrovers diskutiert wurde außerdem seit Erscheinen die mehrteilige Mondo -Film-Reihe Gesichter des Todes wegen der darin zu sehenden Gewaltdarstellungen mit oftmals authentischem Hintergrund.

In Verbindung mit der Wertung "ekelerregend" bringen auch nicht wenige Filmkritiker den 2009 erschienenen niederländischen Horrorfilm Human Centipede – Der menschliche Tausendfüßler . In der Literaturverfilmung Der Goldene Handschuh von Regisseur Fatih Akin von 2019 über das Leben des Hamburger Serienmörders Fritz Honka hat die Hauptfigur Sex mit gealterten Frauen, von denen der Killer einige ermordet und anschließend die verwesenden Leichen in einem Verschlag seiner Dachgeschosswohnung jahrelang versteckt.

Fernsehen

Ekel wird auch in Fernsehsendungen mitunter bewusst eingesetzt. In der 1973 ausgestrahlten 12. Folge der Serie Ein Herz und eine Seele sorgte die Hauptfigur „Ekel Alfred“ mit einem Fußbad in der Kartoffelschüssel für Aufsehen. Später spielten beim Zuschauer hervorgerufene Ekelgefühle vor allem in sogenannten Reality-Shows eine Rolle. Bereits 1996 sorgte die Show Glücksritter für Schlagzeilen. In Deutschland sorgte im Jahr 2004 die RTL -Sendung Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! für heftige öffentliche Diskussionen. Die Medien sprachen von „Ekelfernsehen“; die Wortschöpfung kam damals bei der Wahl zum Wort des Jahres auf Platz 5. In dieser Reality-Show lebten mehr oder weniger prominente Teilnehmer für einige Zeit in einem Camp im australischen Dschungel, wo sie täglich rund um die Uhr gefilmt wurden. Für hohe Einschaltquoten und heftige Kritik sorgten die regelmäßigen „Mutproben“. So musste beispielsweise Daniel Küblböck minutenlang ein „Bad“ in einigen tausend Kakerlaken nehmen. Die Sendung erreichte mehrere Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von über 30 Prozent. [100] Michael Konken , Vorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes , sprach von einem „Tiefpunkt der Fernsehunterhaltung“ und „voyeuristischer Perversion“, bei der die Ekelgrenze überschritten werde. [101]

Trotz der Kritik am Dschungelcamp sendete RTL einige Zeit später ein Format, bei dem Ekel ebenfalls eine wichtige Rolle spielt: die Show Fear Factor , die seit 2001 beim US-Sender NBC sehr erfolgreich ausgestrahlt wird. Die amerikanischen Kandidaten mussten unter anderem Würmer und Kuhaugen essen, wurden in einen Container mit Schlangen gesteckt oder mit 400 Ratten bedeckt. [102] [103] Auch in anderen Ländern werden ähnliche Sendungen ausgestrahlt, meist mit hohen Einschaltquoten.

Eine Weiterführung des „Ekelfernsehens“ ist die als Dokumentation bezeichnete Serie Autopsie – Mysteriöse Todesfälle bei RTL II . „Getarnt als Dokumentationsreihe über die Arbeit von Kriminologen und Gerichtsmedizinern, werden darin Leichen aller Art präsentiert, in jedem nur denkbaren Stadium der Verwesung und Auflösung. […] Und alle echt.“ [104] Auch Obduktionen sind zu sehen. Bei der Hauptzielgruppe der 14- bis 29-Jährigen erreicht die Sendung eine Einschaltquote von 13 Prozent. „Eine derart aggressive und öffentlich-serielle Präsentation von Tod, Sterblichkeit und Verwesung dürfte es im Fernsehen noch nicht gegeben haben.“ [104] Das Interesse der Zuschauer besteht nach Ansicht des Publizisten Oliver Pfohlmann sowohl aus Lust an der Spannung als auch aus „ Voyeurismus mit sadistischen Anteilen“. [104] Die Sendung sei so etwas wie eine „virtuelle Mutprobe“. [104]

Medienforscher erklären den allgemeinen Erfolg von Reality-Shows ähnlich. Studien zufolge werden diese Formate vor allem von „Personen mit voyeuristischen Neigungen“ bevorzugt, wobei das Bildungsniveau keine Rolle spiele. [105] „Bei nicht ängstlichen Zuschauern mündet der Voyeurismus in ein intensives Unterhaltungserleben. Ängstliche Rezipienten dagegen versuchen, durch das Anschauen der entsprechenden Inhalte, ihre eigenen Ängste zu bewältigen.“ [105]

Musik

Drastische Live-Performances auf der Konzertbühne inszenierte der Punk-Rock-Musiker GG Allin , der während seiner Auftritte masturbierte, sich selbst verstümmelte oder seine eigenen Exkremente verschluckte. Im Jahre 1993 verstarb GG Allin an einer Überdosis Heroin . Nicht minder anstößig sind häufig Cover-Artwork und Songtexte von Death-Metal -Bands wie den Cannibal Corpse , wegen der extrem blutigen zeichnerischen Abbildungen sind die Musikalben dieser amerikanischen Gruppe in manchen Ländern mit einem gerichtlichen Verbot belegt. Auf dem Urcover des in Deutschland beschlagnahmten Cannibal-Corpse-Albums Butchered at Birth , das 1991 erschienen war, bildet eine Zeichnung zwei Zombies ab, die mit Schlachtermessern eine skelettierte Frau ausweiden, während von der Decke verstümmelte Säuglinge hängen.

Literatur

 • Norbert Elias : Über den Prozeß der Zivilisation . Band 1: Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. 3. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, ISBN 3-518-07758-9 .
 • Hans Magnus Enzensberger (Hrsg.): Ekel und Allergie. (= Kursbuch . Nr. 129). Rowohlt, Berlin 1997, ISBN 3-87134-129-0 .
 • Rachel Herz: That's disgusting: Unraveling the mysteries of repulsion. WW Norton & Co., New York 2012, ISBN 978-0-393-34416-5 .
 • Hermes A. Kick (Hrsg.): Ekel. Darstellung und Deutung in den Wissenschaften und Künsten . (= Schriften zur Psychopathologie, Kunst und Literatur. Nr. 7). Pressler, Hürtgenwald 2003, ISBN 3-87646-101-4 . [106]
 • Annette Kluitmann: "Es lockt bis zum Erbrechen." Zur psychischen Bedeutung des Ekels. In: Forum der Psychoanalyse. Band 15, Heft 3, 1999, ISSN 0178-7667 , S. 267–281.
 • Aurel Kolnai : On Disgust. Open Court, La Salle (Illinois) 2004, ISBN 0-8126-9566-6 . [107]
  • in Deutsch: Beiträge zur Phänomenologie des ästhetischen Genusses. Beigefügt: Der Ekel. Aus: Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. 1 bzw. (Beifügung) 10, 1929. Hg. Moritz Geiger. 2. Auflage. Max Niemeyer, Tübingen 1974, ISBN 3-484-70116-1 .
 • Till R. Kuhnle: Der Ernst des Ekels. In: Archiv für Begriffsgeschichte. Band 39, 1996, ISSN 0003-8946 , S. 268–325.
 • Till R. Kuhnle: Der Ekel auf hoher See. Begriffsgeschichtliche Untersuchungen im Ausgang von Nietzsche. In: Archiv für Begriffsgeschichte. Band 42, 1999, ISSN 0003-8946 , S. 161–261.
 • Winfried Menninghaus : Ekel. Theorie und Geschichte einer starken Empfindung . Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-518-29234-X .
 • William Ian Miller: The Anatomy of Disgust . Harvard University Press , Cambridge 1997, ISBN 0-674-03155-5 .
 • Lothar M. Penning: Kulturgeschichtliche und sozialwissenschaftliche Aspekte des Ekels. Universität Mainz, 1984. (Dissertation)
 • Christine Pernlochner-Kügler: Körperscham und Ekel: wesentlich menschliche Gefühle. (= Philosophie . Band 51). Lit, Münster 2004, ISBN 3-8258-7492-3 .
 • Robert Rawdon Wilson: The Hydra's Tale. Imagining Disgust . University of Alberta Press, Edmonton 2002, ISBN 0-88864-368-3 .
 • Friedrich Pohlmann: Ekel. Phänomenologie eines starken Gefühls. SWR2, Radio-Essay , Mai 2017. ( Manuskript )
 • Martina F. Biebert, Michael T. Schetsche: Theorie kultureller Abjekte. In: BEHEMOTH – A Journal on Civilisation. 9 (2), 2016, S. 97–123. ojs.ub.uni-freiburg.de

Weblinks

Commons : Ekel – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Ekel – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Ekel – Zitate

Anmerkungen

 1. In der Moralphilosophie hingegen galt Ekel im Sinne von Abscheu als eine konkupiszible Leidenschaft , die – im Gegensatz zur Begierde als Verlangen, welches das abwesende Gut erstrebt – als Scheu das abwesende Übel flieht und mit lateinische fuga bzw. horror bezeichnet wird.
 2. Valerie Curtis, Mícheá l de Barra, Robert Aunger: Disgust as an adaptive system for disease avoidance behaviour . In: Philosophical Transactions of the Royal Society . Band   366 , 3. Januar 2011, S.   389–401 , doi : 10.1098/rstb.2010.0117 ( Online [PDF; 343   kB ]).
 3. Lothar Penning: Kulturgeschichtliche und sozialwissenschaftliche Aspekte des Ekels. 1984 (vgl. Dissertation, S. 2).
 4. a b Bernd Reuschenbach: XII Ekel. Skript ( Memento vom 21. Dezember 2008 im Internet Archive ) (PDF; 249 kB)
 5. a b c Rolf Degen: Nicht nur Verdorbenes macht Angst. In: Tabula. 02/2005. ( sge-ssn.ch ( Memento vom 9. August 2006 im Internet Archive ))
 6. a b c Tom Simpson: The Development of Food Preferences and Disgust. For Innateness Workshop on 3 April 2004.
 7. a b c Rolf Degen: Wenn das Essen hochkommt. In: Tabula. 02/2005.
 8. Bruce Bower: Forbidden flavors: scientists consider how disgusting tastes can linger surreptitiously in memory. ( Memento vom 8. Juli 2012 im Webarchiv archive.today ) In: Science News. 29. März 1997.
 9. Charles Darwin: The Expression of the Emotions in Man and Animals. Chapter 11. human-nature.com
 10. Annette Kluitmann: Es lockt bis zum Erbrechen. Zur psychischen Bedeutung des Ekels. In: Forum der Psychoanalyse. 1999, 15/3, S. 267–281.
 11. Winfried Menninghaus: Ekel. Theorie und Geschichte einer starken Empfindung. 1999, S. 283 ff.
 12. Konrad Paul Liessmann: „Ekel! Ekel! Ekel! – Wehe mir!“ Eine kleine Philosophie des Abscheus. In: Hans Magnus Enzensberger (Hrsg.): Ekel und Allergie. 1997, S. 107.
 13. Lothar Penning, S. 46 ff.
 14. a b Andreas Dorschel : Genaue Imagination. In: Süddeutsche Zeitung . Nr. 106, 7. Mai 2008, S. 14.
 15. DLF : „Schlimme Gefühle“ , Rezension zu Ekel, Haß, Hochmut , 17. Januar 2008.
 16. Abjection. In: Lexikon Gender Studies/Geschlechterforschung. 2002, S. 2.
 17. Julia Kristeva: Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York 1982.
 18. Paul Rozin ua: Disgust. In: Handbook of Emotions. 2000, S. 637–653.
 19. Rozin ua: Disgust. S. 649.
 20. Rozin ua: Disgust. S. 650.
 21. P. Ekman: Universals and Cultural Differences in Facial Expression of Emotion. In: J. Cole (Hrsg.): Nebraska Symposium on Motivation. Lincoln. University of Nebraska Press, Nebraska 1972, S. 207–283 [Wut, Angst, Ekel, Verachtung, Freude, Trauer, Überraschung]; P. Ekman: An argument for basic emotions. In: Cognition and Emotion. 6, 1992, S. 169–200; komplexer klassifiziert P. Ekman: Basic Emotions. ( Memento vom 26. Juli 2007 auf WebCite ) In: T. Dalgleish, T. Power (Hrsg.): The Handbook of Cognition and Emotion. John Wiley & Sons, Sussex, UK 1999, S. 45–60.
 22. Mick Power und Tim Dalgleish unterscheiden als fünf Grundtypen zum Beispiel Wut, Trauer, Angst, Freude und Ekel (Cognition and Emotion: From Order to Disorder, Psychology Press 2007, zum Ekelgefühl Kap. 8).
 23. zum Beispiel Panksepp 1998.
 24. Vgl. ua Nussbaum: "Secret Sewers of Vice": Disgust, Bodies and the Law. In: Susan Bandes ua (Hrsg.): The Passions of Law. NYU Press 1999, S. 19–62; s. dazu zum Beispiel magazine.uchicago.edu
 25. Im Unterschied zu Ärger (gerichtet auf Handlungen, die Personen oder Eigentum verletzen) und Missachtung (contempt), die sich auf Handlungen gegen die Sozialordnung richte; vgl. P. Rozin, L. Lowery, S. Imada, J. Haidt : The CAD triad hypothesis: A mapping between three moral emotions (contempt, anger, disgust) and three moral codes (community, autonomy, divinity). In: Journal of Personality & Social Psychology. 76, 1999, S. 574–586.
 26. Nussbaum: Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law Cover. Kap. 2 (71ff) und 3 (124ff); Nussbaum: Upheavals of Thought. S. 190–206.
 27. Dieter Vaitl: Blick ins Gehirn: Wie Emotionen entstehen. (pdf; 1,1 MB).
 28. Volkart Wildermuth : Einfühlen durch Mitfühlen. Wie das Gehirn die Emotionen anderer verarbeitet.
 29. BBC: Ergebnisse von Val Curtis
 30. Infos zur Curtis-Studie
 31. Zur Studie von Arkansas ( Memento vom 30. September 2007 im Internet Archive )
 32. Hirnforscher Joachim Bauer: "Auf Ungerechtigkeit reagiert unser Gehirn mit Ekel" , Interview mit Joachim Bauer , Frankfurter Rundschau vom 5. April 2011 (abgerufen am 24. Juli 2016)
 33. Wie Ekel krank macht. ( Memento vom 15. Juli 2011 im Internet Archive )
 34. Anne Schienle ua: Ekelempfindlichkeit als Vulnerabilitätsfaktor für essgestörtes Verhalten. ( Memento vom 9. Oktober 2007 im Internet Archive ) ( MS Word ; 162 kB)
 35. Bericht auf wissenschaft.de: Weg mit dem Igitt-Faktor! ( Memento vom 28. Oktober 2012 im Internet Archive ); Originalpublikation: Charmaine Borg, Peter J. de Jong, Marianna Mazza: Feelings of Disgust and Disgust-Induced Avoidance Weaken following Induced Sexual Arousal in Women. In: PLoS ONE. 7, 2012, S. e44111, doi:10.1371/journal.pone.0044111 .
 36. Cathy R. Cox, Jamie L. Goldenberg, Tom Pyszczynski, David Weise: Disgust, creatureliness and the accessibility of death-related thoughts . In: European Journal of Social Psychology . Band   37 , Nr.   3 , 1. Mai 2007, ISSN 1099-0992 , S.   494–507 , doi : 10.1002/ejsp.370 ( wiley.com [abgerufen am 6. Oktober 2017]).
 37. Nicholas J. Kelley, Adrienne L. Crowell, David Tang, Eddie Harmon-Jones, Brandon J. Schmeichel: Disgust sensitivity predicts defensive responding to mortality salience. In: Emotion . Band   15 , Nr.   5 , S.   590–602 , doi : 10.1037/a0038915 ( apa.org [abgerufen am 6. Oktober 2017]).
 38. Martin Seligman: On the generality of the laws of learning. (PDF; 103 kB).
 39. Paul Rozin, Allan Brandt: Morality and Health: Interdisciplinary Perspectives. 1997, S. 388.
 40. Rozin/Brandt, S. 385.
 41. Paul Rozin ua: Disgust. In: Handbook of Emotions. 2. Auflage. New York 2000, S. 640 f.
 42. Steven Pinker: Wie das Denken im Kopf entsteht. München 1999, S. 470.
 43. Paul Rozin, April Fallon: The Acquisition of Likes and Dislikes for Foods. In: What is America Eating? 1986, S. 58.
 44. Volker Pudel: Sicherheit und Lebensqualität durch sensorische Lust. In: Dietrich von Engelhard, Rainer Wild (Hrsg.): Geschmackskulturen. Vom Dialog der Sinne beim Essen und Trinken. 2006, S. 62.
 45. Paul Fieldhouse: Food and Nutrition: Customs and Culture. 1998, S. 31 f.
 46. Sabine Löhr: Guten Appetit! FAZ-Bericht.
 47. Food Taboos: It's all a Matter of Taste.
 48. Ergebnisse der Vegetarierstudie. ( Memento vom 18. November 2015 im Internet Archive ) Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2007.
 49. Deborah Lupton: Food, the Body and the Self. 1996, S. 117.
 50. a b Stefanie Freidhoff: Die Stinkbombe. In: NZZ Folio . 06/2003.
 51. Anthony Synnott: The Body Social. 1993, S. 193.
 52. Beitrag von ORF on Science
 53. Pierre Boisard: Camembert: A National Myth. 2003, S. 215.
 54. Bettina Fraisl: Visualisierung als Aspekt der Modernisierung.
 55. Jürgen Raab: Die soziale Konstruktion olfaktorischer Wahrnehmung. Die Soziologie des Geruchs. S. 116.
 56. a b c Annick LeGuérer: Die Macht der Gerüche. Eine Philosophie der Nase. Stuttgart 1992, S. 42 f.
 57. Dieter E. Zimmer: Riechen. Ein Wissenschaftsreport. In: ZEIT-Magazin. 1987. (PDF; 246 kB).
 58. Sharon Lynn: Do Members of Different Cultures Have Characteristic Body Odors? ( Memento vom 27. Januar 2007 im Internet Archive ) auf: zebra.sc.edu
 59. Jonathan Haidt : Body, Psyche, and Culture: The Relationship between Disgust and Morality. auf: faculty.virginia.edu ( Memento vom 28. Februar 2008 im Internet Archive )
 60. Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Band 1, 3. Auflage. 1977, S. 194 ff.
 61. Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Band 1, 3. Auflage. 1977, S. 208 ff.
 62. Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Band 1, 3. Auflage. 1977, S. 216.
 63. Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Band 1, 3. Auflage. 1977, S. 175.
 64. Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Band 1, 3. Auflage. 1977, S. 179.
 65. Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Band 1, 3. Auflage. 1977, S. 188 ff.
 66. Alain Corbin: Pesthauch und Blütenduft - Eine Geschichte des Geruchs. Berlin 1984, S. 41.
 67. Jürgen Raab: Die soziale Konstruktion olfaktorischer Wahrnehmung. Eine Soziologie des Geruchs. Dissertation. 1998, S. 84. (d-nb.info)
 68. Jürgen Raab, S. 87 ff.
 69. Jürgen Raab, S. 96.
 70. Stephen Mennell: Die Kultivierung des Appetits. Frankfurt am Main 1988, S. 390.
 71. Stephen Mennell: Die Kultivierung des Appetits. Frankfurt am Main 1988, S. 391.
 72. Manfred Fuhrmann: Die Funktion grausiger und ekelhafter Motive in der lateinischen Dichtung. In: Hans Robert Jauß (Hrsg.): Die nicht mehr schönen Künste. 3. Auflage. München 1991, S. 45.
 73. a b Manfred Fuhrmann: Die Funktion grausiger und ekelhafter Motive in der lateinischen Dichtung. In: Hans Robert Jauß (Hrsg.): Die nicht mehr schönen Künste. 3. Auflage. München 1991, S. 50.
 74. Burkhard Meyer-Sickendiek: Der Ekel in der Groteske. In: Ders.: Affektpoetik. Eine Kulturgeschichte literarischer Emotionen. Würzburg 2005, S. 454–466.
 75. a b c d Burkhard Meyer-Sickendiek: Ekelkunst in Österreich.
 76. a b Alice Bolterauer: Im Blumengarten des Bösen. Die Geschichte des Widerlichen in der Literatur. In: Schreibkraft. Das Feuilletonmagazin. Ausgabe 04.
 77. a b c Uwe Schütte: Ästhetik des zerspritzten Gehirns.
 78. Pia Daniela Volz: Ekel und Ekel-Überwindung bei Nietzsche. In: Hermes A. Kick (Hrsg.): Ekel. Darstellung und Deutung in den Wissenschaften und Künsten. Stuttgart 2003, S. 131.
 79. Pia Daniela Volz: Ekel und Ekel-Überwindung bei Nietzsche. In: Hermes A. Kick (Hrsg.): Ekel. Darstellung und Deutung in den Wissenschaften und Künsten. Stuttgart 2003, S. 126.
 80. Pia Daniela Volz: Ekel und Ekel-Überwindung bei Nietzsche. In: Hermes A. Kick (Hrsg.): Ekel. Darstellung und Deutung in den Wissenschaften und Künsten. Stuttgart 2003, S. 124.
 81. Wolfram Schmitt: Ekel und Langeweile – Aspekte einer existentiellen Melancholie bei Sartre und Moravia . In: Hermes A. Kick (Hrsg.): Ekel. Darstellung und Deutung in den Wissenschaften. S. 173.
 82. Antje Hildebrandt: Sex-Talk: Kerner betört Charlotte Roche mit Eberspray. In: Die Welt . 2. Oktober 2008.
 83. Thomas Anz: Unlust und Lust am Ekelhaften in Literatur und Kunst. In: Hermes A. Kick (Hrsg.): Ekel. Darstellung in den Wissenschaften und Künsten. 2003, S. 149 f.
 84. Thomas Anz: Unlust und Lust am Ekelhaften in Literatur und Kunst. In: Hermes A. Kick (Hrsg.): Ekel. Darstellung in den Wissenschaften und Künsten. 2003, S. 153.
 85. Thomas Anz: Unlust und Lust am Ekelhaften in Literatur und Kunst. In: Hermes A. Kick (Hrsg.): Ekel. Darstellung in den Wissenschaften und Künsten. 2003, S. 153 ff.
 86. Thomas Anz: Unlust und Lust am Ekelhaften in Literatur und Kunst. In: Hermes A. Kick (Hrsg.): Ekel. Darstellung in den Wissenschaften und Künsten. 2003, S. 154.
 87. Hermann Nitsch und Wiener Aktionismus
 88. Dietmar Rübel: American Food – Nahrungsmittel, Schmutz und Ekel bei Paul McCarthy. ( Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive ) (PDF; 490 kB).
 89. Vera Görgen: Was hinten rauskommt. Der Belgier Wim Delvoye und seine "Cloaca"-Maschine. In: Berliner Zeitung . 21. April 2006, abgerufen am 18. Juni 2015 .
 90. Rose-Maria Gropp: Hirsts Hai Unfrischer Fisch. In: FAZ . 29. Juni 2006, abgerufen am 18. Juni 2015 .
 91. Kunst-Performance in Berlin: Kuh flog aus Hubschrauber. In: Standard. 2001.
 92. Kulturzeit . TV-Kultursendung, 18. Mai 2020, 37 Min. Moderation: Vivian Perkovic . Eine Produktion von 3sat
 93. stern-Artikel über Hermann Nitsch ( Memento vom 21. Mai 2010 im Internet Archive )
 94. a b c d Sex und Gewalt – geht das deutsche Theater zu weit? In: Hamburger Abendblatt.
 95. ARD-Beitrag: Blutige Bretter ( Memento vom 4. Juni 2008 im Internet Archive )
 96. Über Roman Polanski und seine Filme ( Memento vom 29. September 2007 im Internet Archive )
 97. Christine Brinckmann: Unsägliche Genüsse. (pdf; 292 kB).
 98. taz-Artikel über den Film Dumplings
 99. taz-Interview mit Fruit Chan
 100. Für eine Handvoll Bohnen. In: Süddeutschen Zeitung. 14. Januar 2004, abgerufen am 11. März 2011.
 101. Schamlose Kommerzialisierung des Werteverfalls. In: Stern.
 102. Kunst-Performance in Berlin: Kuh flog aus Hubschrauber. In: FAZ.
 103. Tilmann P. Gangloff: Gruselige Grenzerfahrungen. ( @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.blm.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven: blm.de ) ; PDF -Datei; 316 kB)
 104. a b c d Oliver Pfohlmann: Schmackhafte Bohnen aus dem Leichenmagen. Über den erstaunlichen Erfolg der Fernsehserie "Autopsie".
 105. a b Uli Gleich: Populäre Unterhaltungsformate im Fernsehen und ihre Bedeutung für die Zuschauer. ( Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive ) (pdf)
 106. Autoren: Werner Kübler, Gisela C. Fischer, Manfred Oehmichen, Johann Glatzel, Franz Kohl, Ulrich Diehl, Matthias Hurst, Knut Eming, Pia Daniela Volz, Thomas Anz , Birgit Harreß, Wolfram Schmitt und der Hg. zu: Ekel in der Klinik, Ernährungsphysiologische und pflegerische Perspektiven; unter den Fragestellungen von Rechtsmedizin , Psychopathologie und Psychodynamik ; Ekel in der Literatur, Kunst, im Film, in Ästhetik und Philosophie
 107. enthält auch: The Standard Modes of Aversion: Fear, Disgust, and Hatred. Diesen Text in Deutsch gesondert: Zur Phänomenologie feindlicher Gefühle. In: Aurel Kolnai: Ekel, Hochmut, Haß. zur Phänomenologie feindlicher Gefühle. Suhrkamp, 2007, ISBN 978-3-518-29445-1 .