Dette er et utmerket element.

Marie Curie

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Marie Curie på det offisielle Nobelprisbildet fra 1911
din signatur

Marie Skłodowska Curie (født 7. november 1867 i Warszawa , det russiske imperiet ; † 4. juli 1934Passy , née Maria Salomea Skłodowska ) var en fysiker og kjemiker av polsk opprinnelse som bodde og arbeidet i Frankrike . Hun undersøkte strålingen fra uranforbindelser observert av Henri Becquerel i 1896 og laget ordet " radioaktivt " for dem. Som en del av forskningen hennes, som hun ble tildelt en delvis nobelpris i fysikk i 1903 og Nobelprisen i kjemi i 1911, oppdaget hun og mannen Pierre Curie de kjemiske elementene polonium og radium . Marie Curie er den eneste kvinnen blant de fire personene som så langt har blitt tildelt en nobelpris flere ganger , og ved siden av Linus Pauling den eneste personen som har mottatt nobelpriser på to forskjellige felt.

Marie Curie vokste opp i det som den gang var en del av Russland i Polen . Siden kvinner ikke fikk studere der, flyttet hun til Paris og begynte å studere ved Sorbonne i slutten av 1891, som hun fullførte med lisensierte grader i fysikk og matematikk. I desember 1897 begynte hun å forske på radioaktive stoffer, som har vært i fokus for hennes vitenskapelige arbeid siden. Etter at Pierre Curie ved et uhell døde i 1906, ble undervisningsoppgavene overført til henne. To år senere ble hun endelig utnevnt til stolen for generell fysikk som var laget for ham. Hun var den første kvinnen og den første professoren som underviste ved Sorbonne. Da Marie Curie søkte om plass i Académie des sciences i 1911 og hennes forhold til Paul Langevin ble kjent samme år, dukket det opp artikler i tabloidene der hun ble personlig angrepet og beskrevet som en fremmed, intellektuell, jødisk og merkelig kvinne .

Under første verdenskrig jobbet Marie Curie som radiolog i behandlingen av sårede soldater. Hun utviklet en røntgenbil som gjorde det mulig å utføre radiologiske undersøkelser i umiddelbar nærhet av fronten og deltok i kvalifiseringen av nødvendige teknikere og sykepleiere. Etter krigen var hun involvert i Den internasjonale kommisjonen for åndelig samarbeid i Folkeforbundet for bedre arbeidsforhold for forskere. Ved Radium Institute i Paris, som hun leder, aksjonerte hun for å fremme kvinnelige og utenlandske studenter.

Lev og handle

Barndom og ungdom

Marie Curies fødselshus i Warszawa

Maria Skłodowska var den yngste av fem barn til lærerparet Bronisława og Władysław Skłodowski , som begge kom fra den nedre polske landherren, Szlachta , og tilhørte den polske intelligentsia . Faren hennes Władysław studerte ved University of Saint Petersburg og underviste i matematikk og fysikk ved forskjellige statlige og private skoler. Moren hennes Bronisława ble utdannet ved jenteskolen på Freta Street (Ulica Freta) , den eneste private jenteskolen i Warszawa, hvor hun deretter jobbet først som lærer og senere som rektor og hvor familien bodde på tidspunktet for Maria fødsel. I 1868 ble faren forfremmet til visedirektør for en offentlig skole, hvoretter familien flyttet til den større offisielle leiligheten knyttet til stillingen på Nowolipki Street (Ulica Nowolipki) . Rundt denne tiden ble moren til Mary syk med tuberkulose og måtte gi opp jobben. Da faren ble løslatt fra skolen i 1873, ble familien tvunget til å åpne en internat av økonomiske årsaker, som i utgangspunktet hadde plass til to og senere opptil ti elever. [1] Maria begynte på skolen da hun var seks år gammel og gikk først på jenteskolen på Fretastraße, som ble drevet av moren. To år senere flyttet hun til den nærliggende private skolen Jadwiga Sikorska. Etter det mislykkede januaropprøret i 1863 ble det utført økende russifisering i den russisk kontrollerte delen av Polen. Leksjoner var bare tillatt i russisk , polsk historie og kultur kunne bare undervises i det skjulte, noe som var en utfordring for både lærere og studenter. Høsten 1878 flyttet Maria til den offentlige videregående skolen nr. 3. Kort tid før hadde moren død av konsekvensene av sykdommen. I 1883, i en alder av 15 år, besto Maria Abitur som topp i klassen. Hun tilbrakte året etter med slektninger på landsbygda da hun viste tegn på utmattelse. [2]

Władysław Skłodowski med sine tre døtre Maria, Bronisława (Bronia) og Helena (rundt 1890, fra venstre til høyre)

Maria fikk ikke studere i Polen fordi kvinner ikke ble tatt opp på universiteter. Fars økonomiske situasjon tillot ikke støtte mens han studerte i utlandet. På sensommeren 1884 begynte Maria å gi private timer i farens leilighet. I løpet av denne tiden deltok hun og søsteren Bronia i kurs ved Flying University (Uniwersytet Latający) , som i hemmelighet ble organisert av Jadwiga Szczawińska-Dawidowa, noe som muliggjorde en akademisk utdannelse. [3]

Fra september 1885 jobbet Maria en kort tid som veileder for en familie av advokater. På slutten av 1885 tok hun på seg en jobb som lærer på landsbygda i Szczuki nær Przasnysz i tre og et halvt år, med oppgaven å undervise de to eldste døtrene i familien aworawski. På kvelden hennes leste hun bøker om fysikk, sosiologi , anatomi og fysiologi for å måle hennes tilbøyeligheter og forberede seg på college. Med samtykke fra utleier og med støtte fra sin eldste datter, ga Maria lese- og skrivetimer til et titalls bondebarn hver dag. Da den eldste sønnen til familien Kazimierz Żorawski kom hjem fra universitetet sommeren det første året av oppholdet, ble de forelsket. Imidlertid mislyktes ekteskapsplanene på grunn av motstand fra Kazimierz 'familie. Våren 1889 ble Marys aktivitet med aworawskiene avsluttet. Hun fant en annen veiledningsjobb i et badeby på Østersjøen. For bedre å støtte døtrene økonomisk, overtok faren hennes ledelsen av en landbruksutdanningsinstitusjon i Studzieniec nær Warszawa i to år etter pensjonisttilværelsen i april 1888.

Fra 1890 bodde Maria igjen hos sin far i Warszawa. Fetteren hennes Józef Boguski , en tidligere assistent for Dmitri Mendeleev , ble utnevnt til leder for Warszawa industri- og landbruksmuseum (Muzeum Przemysłu i Rolnictwa) . I lokalene til museet, som hadde sitt eget laboratorium, fikk Mary først muligheten til å eie kjemiske og fysiske eksperimenter , deres "tilbøyelighet til eksperimentell forskning innen fysikk og kjemi" [4] forsterket og oppmuntret hennes ønske for å ta en realfag i Paris.

De første årene i Paris

Pierre, Irène og Marie Curie i Paris i 1902

I 1891 reiste Maria Skłodowska til Paris, hvor hun opprinnelig bodde sammen med søsteren Bronia og mannen Kazimierz Dłuski i Rue d'Allemagne, ikke langt fra Gare du Nord . 3. november meldte hun seg inn som Marie Skłodowska for å studere fysikk ved Sorbonne . Universitetets 9000 studenter det året inkluderte 210 kvinner. Av de mer enn 1825 studentene ved Faculté des Sciences var 23 kvinner. [5] Hennes få medstudenter kom for det meste fra utlandet, ettersom fagene fysikk, biologi, latin og gresk som kreves for baccalauréat -eksamen ikke ble undervist på de franske jenteskolene på den tiden. [6] Marie hadde dårligere forkunnskaper enn sine franske medstudenter. Språkproblemene utgjorde en ekstra utfordring. Vinteren 1891/1892 deltok hun i et teaterstykke som var fiendtlig mot Russland, oppført av eksilpolene, noe som irriterte faren hennes veldig. [7]

I mars 1892 flyttet Marie Skłodowska til et lite møblert rom på Rue Flatters i Latinerkvarteret , ettersom hun trengte mer ro for studiene og ønsket å bo nærmere universitetets fasiliteter. I hennes første studieår inkluderte lærerne matematikeren Paul Appell og fysikerne Gabriel Lippmann og Edmond Bouty . Eksamenene for lisensiat i fysikk (licens des sciences physiques) fullførte hun i juli 1893 som den beste. I sommer ble hun tildelt Alexandrovich -stipendet på 600 rubler , noe som gjorde at hun kunne fortsette å studere i Paris. Hun ble uteksaminert med en grad i matematikk (licens des sciences mathématiques) i juli 1894 som den nest beste. [Åttende]

Tidlig i 1894 ga Society for Promotion of National Industry ( Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale ) Marie Skłodowska i oppdrag å gjennomføre en studie av de magnetiske egenskapene til forskjellige typer stål . Hun jobbet under svært trange forhold i laboratoriet til læreren Gabriel Lippmann og lette etter et mer egnet sted for eksperimentene sine, som hun rapporterte til fysikeren Józef Kowalski, professor ved Freiburg universitet . På våren introduserte Kowalski henne for Pierre Curie , som underviste ved École Municipale de physique et de chimie industrielles (EPCI, i dag: ESPCI) og ledet laboratoriet der. Sommeren 1894 lette Marie etter en interessant forskningsaktivitet i Polen. Da hun ikke mottok et passende tilbud, bestemte hun seg for å reise tilbake til Paris i et år til. [9] Det er en gjensidig kjærlighet utviklet fra det profesjonelle samarbeidet med Pierre Curie. 26. juli 1895 giftet Marie Skłodowska seg med Pierre Curie på rådhuset i Sceaux . Paret flyttet inn i en treroms leilighet på rue de la Glacière .

I sitt første ekteskapsår forberedte Marie Curie seg på Agrégation , som ville gi henne rett til å undervise på enjenteskole og gi henne en egen inntekt. Hun besto eksamen sommeren 1896 igjen som den beste på kurset. Samtidig fortsatte Marie Curie sine fysiske studier. Hun deltok på forelesninger av blant andre Marcel Brillouin og dokumenterte forskningen hennes om magnetisering av herdet stål, som var hennes første vitenskapelige publikasjon. 12. september 1897 fødte hun deres første datter, Irène .

Vitenskapelige suksesser

Radioaktivitet og nye kjemiske elementer

Opplegg for måling av radioaktivitet:
A, B -platekondensator
C -bryter
E elektrometer
H skål for vekter
P batteri
Q Piezoelektrisk kvarts
Pierre og Marie Curie i laboratoriet sitt på rue Cuvier
En prøve med blenderåpning fra Sankt Joachimsthal

Da Marie Curie lette etter et tema for doktorgradsavhandlingen, bestemte hun seg for å gå til "Becquerel -strålene". Disse refererte til evnen til en uranforbindelse, som tilfeldig ble oppdaget våren 1896 av Antoine Henri Becquerel , til å sverte en fotografisk plate alene. Da forble disse strålene nesten ubemerket, [10] mens slutten av 1895 operasjonen av et katodestrålerør av Wilhelm Conrad Roentgen oppdaget at røntgenstråler forårsaket oppsikt verden over og utløste en rekke forskningsaktiviteter.

I utgangspunktet hadde hun til hensikt å kvantifisere ioniseringskapasiteten til strålingen som kommer fra uransalter, og eksperimentene hennes fulgte opp fra målingene som ble utført i laboratoriet til Lord Kelvin [11] [12] i slutten av 1897. I løpet av de første ukene av deres 16. desember 1897 [13] begynte eksperimenter hun utviklet med mannen sin Pierre en metode basert på en prosess utviklet av Pierre piezoelektrisk elektrometer basert og med endringen forårsaket av stråler av elektrisk ledningsevne mye luften kunne måle nøyaktig.

På denne måten undersøkte Marie Curie mange metaller, salter, oksider og mineraler inneholdende uran som Henri Moissan , Alexandre Léon Étard (1852-1910), Antoine Lacroix og Eugène-Anatole Demarçay hadde stilt til disposisjon. Hun fant ut at pitchblende er fire ganger og naturlig kalkolitt dobbelt så aktiv som uran. Den målte aktiviteten til de uranholdige stoffene viste seg å være uavhengig av deres fysiske tilstand og var proporsjonal med uraninnholdet. En kontrollmåling på kunstig produsert chalcolite, som hun hadde fått fra urannitrat , kobberfosfat og fosforsyre ved hjelp av Debray metode , bekreftet disse funn. Marie Curie konkluderte med dette at "Becquerel -stråling" er en egenskap for visse atomer og ikke en kjemisk egenskap for forbindelsen som undersøkes.

Forskningsresultatene hennes ble presentert 12. april 1898 av Gabriel Lippmann før Académie des sciences i Paris, siden Marie Curie ikke var medlem av akademiet. Observasjonen hun gjorde under disse første undersøkelsene om at thorium avgir en stråling som ligner på uran, ble oppdaget uavhengig av Gerhard Schmidt (1865–1949) i begynnelsen av februar 1898 og publisert på et møte i Physical Society i Berlin . [14] [15]

Marie Curie og mannen hennes antok at den høye aktiviteten til pitchblende var forårsaket av et ukjent kjemisk element . I ukene som fulgte prøvde de kjemiske metoder for å isolere dette elementet. Snart hadde de produsert mellomprodukter som var mye mer aktive enn pitchblende og konkluderte med at det ikke var et nytt element, men to forskjellige, hvorav den ene må være kjemisk lik vismut og den andre barium . Imidlertid mislyktes det spektroskopiske beviset på det første nye elementet, som de kalte Polonium 13. juni 1898 [16] til ære for Marie Curies polske hjemland. Fem dager senere lot de Henri Becquerel imidlertid presentere resultatene sine for Académie des sciences . Ordet " radioaktivt " ble brukt for første gang i tittelen på rapporten. I juli ble Marie Curie tildelt Prix ​​-motstanderen av Académie des sciences , utstyrt med 3800 franc, for sitt arbeid med de magnetiske egenskapene til stål og radioaktivitet. [17]

Høsten 1898 led Marie Curie av betennelse i fingertuppene, som var de første kjente symptomene på strålesyken som hun senere led av. [18] Etter en forlenget sommerferie i Auvergne , gjenopptok paret søket etter det andre ukjente elementet 11. november. Ved hjelp av Gustave Bémont lyktes de raskt med å produsere en prøve som strålte 900 ganger så sterkt som uran . 20. desember [19] fikk det nye elementet navnet radium i Curies -laboratorieboken. Denne gangen avslørte den spektroskopiske undersøkelsen som ble utført av Eugène-Anatole Demarçay på prøven en spektral linje som ikke kunne tilordnes noe tidligere kjent element. 26. desember 1898 var det igjen Becquerel som rapporterte forskningsresultatene til Curies til akademiet.

Nobelpris for fysikk

Sertifikat for Nobelprisen i fysikk 1903, 25 prosent for Marie Curie
Marie Curie isolerte radium i dette skuret.
Tittelside til Marie Curies doktoravhandling

I begynnelsen av 1899 flyttet forskerparet sitt arbeidsfokus. Sammen med Georges Sagnac og André-Louis Debierne behandlet Pierre Curie de fysiske effektene av radioaktivitet. Marie Curie fokuserte helt på den kjemiske isoleringen av radium. For å gjøre dette trengte hun store mengder pitchblende. Gjennom mekling av Eduard Suess , den sittende presidenten for Vitenskapsakademiet i Wien , mottok hun massevis av pitch -cover -avfall fra Sankt Joachimsthal , som hun bare måtte betale transportkostnadene for. EPCI ga henne tillatelse til å bruke et utkast, som tidligere fungerte som et dissekererom, for hennes kjedelige og fysisk krevende arbeid.

I mars 1900 flyttet Marie og Pierre Curie inn i en leilighet på Boulevard Kellermann. Samme år var Marie den første kvinnen til den normale École supérieure de jeunes filles (ENSJF) i Sèvres som ble kalt den mest prestisjefylte som Frankrikes treningsskole for fremtidige lærere var, [20] som underviste der i fysikk. På en fysikerkongress i anledning verdensutstillingen i Paris presenterte Curies sine forskningsresultater om radioaktivitet for en rekke utenlandske fysikere og skrev ved denne anledningen sin hittil mest omfattende avhandling med tittelen The new radioactive stoffene og strålene de avgir .

Académie des sciences støttet Marie Curies arbeid økonomisk. Hun ble tildelt Prix ​​-motstanderen to ganger til, i 1900 og 1902. I 1903 mottok hun Prix ​​La Caze utstyrt med 10 000 franc [21] . Akademiet sikret fortsettelsen av sin radiumforskning i mars 1902 med et lån på 20 000 franc. I juli 1902 hadde Marie Curie fått et desigram med radiumklorid og var dermed i stand til å bestemme atommassen til radium veldig presist.

Deretter vendte hun seg til avhandlingen med tittelen Recherches sur les stoff radioaktiv (tysk: undersøkelser av de radioaktive stoffene ). Doktorgradsoppgaven godkjent av Dean Paul Appell 11. mai 1903, forsvarte hun 25. juni foran Gabriel Lippmann, Henri Moissan og Edmond Bouty. Avhandlingen ble oversatt til fem språk i løpet av et år og trykt på nytt 17 ganger, [22] inkludert i Chemical News utgitt av William Crookes og Annales de physique et chimie .

I begynnelsen av 1903 hadde Marie og Pierre Curie sine første helseproblemer, men de tilskrev dem overarbeid. [23] Marie Curie aborterte i august 1903, noe som svekket helsen hennes ytterligere. Da Royal Society tildelte paret 5. november 1903 Davy -medaljen , som årlig deles ut for den viktigste oppdagelsen innen kjemi, måtte Pierre Curie reise alene til London for å motta prisen.

I midten av november mottok Curies et brev fra det svenske vitenskapsakademiet som informerte dem om at de var "anerkjennelse for de ekstraordinære prestasjonene de har gjort gjennom sin felles forskning på strålingsfenomenene oppdaget av professor Henri Becquerel" [24] sammen med Henri Becquerel bør få Nobelprisen i fysikk . De tok ikke imot invitasjonen til den offisielle seremonien i desember 1903, med henvisning til deres undervisningsoppgaver og Maries dårlige helse. Turen til Stockholm , hvor Pierre Curie holdt et nobelforedrag om radioaktive stoffer og spesielt radium, begynte ikke før i juni 1905.

Professor ved Sorbonne

Etter å ha mottatt Nobelprisen skapte Marie og Pierre Curie overskrifter i fransk presse. Les Dimanches skrev for eksempel: «Saken om Monsieur og Madame Curie, som jobber sammen innen vitenskap, er absolutt ikke den vanlige. Verden har aldri sett en idyll i fysikklaboratoriet. ”( [25] ) Marie Curies rolle i forskning på radium ble vekselvis undervurdert eller overdrevet, og hennes polske opprinnelse ble ofte oversett. Med journalistenes inntrengning i deres privatliv, følte Curies seg mer og mer trakassert. [26]

1. oktober 1904 tiltrådte Pierre Curie professoratet ved stolen for generell fysikk ved Sorbonne, som var spesielt skapt for ham, og Marie Curie ble leder for laboratoriets vitenskapelige arbeid (chef des travaux) .

I begynnelsen av desember 1904 ble deres andre datter Ève født.

19. april 1906 falt Pierre Curie under hjulene på en lastebil og døde på ulykkesstedet. [27] Marie Curie ble hardt rammet av tapet, etter å ha mistet både sin elskede livspartner og hennes vitenskapelige kollega. [28] I de følgende årene da hun led av depresjon, [29] var Pierre far Eugène Curie og broren Jacques Curie til stor støtte for henne og barna deres. Våren 1907 flyttet hun til rue Chemin de fer i Sceaux for å være nærmere Pierres grav. Etter hans død tok hun (delvis) pikenavnet sitt igjen.

Universitetets naturvitenskapelige fakultet måtte bestemme hvem som skulle ta stolen til Pierre Curie. Siden Marie Curie var den mest egnede kandidaten til å fortsette forelesningene, foreslo en kommisjon 3. mai at hun skulle få ansvaret for kurset (chargé de cours) og ledelsen av laboratoriet, men la stolen stå ledig. Marie Curie ga opp undervisningen ved jenteskolen i Sèvres og holdt sitt første foredrag 5. november 1906, med stor offentlig oppmerksomhet. Hun var den første kvinnen som underviste på Sorbonne. [30] Det fulle professoratet for fysikk ble først overført til henne to år senere, 16. november 1908.

Den internasjonale radiumstandarden

Marie Curie og Ernest Rutherford ble først enige om opprettelsen av en internasjonal radiumstandard våren 1910. Spesielt krevde økt bruk av radium i medisin nøyaktige og sammenlignbare målinger. På kongressen for radiologi og elektrisitet , som møttes i Brussel høst, ble den ti personers International Radium Standard Commission dannet, som inkluderte Ernest Rutherford, Otto Hahn og Frederick Soddy samt Marie Curie. [31] Kommisjonen fastsatte at måleenheten for aktiviteten skulle hete " Curie " og ga Marie Curie i oppdrag å lage en 20 milligram prøve av radium fra radiumklorid fri for krystallinsk vann, som skulle tjene som standard . [32] Ytterligere prøver skulle produseres ved Wien Radium Institute , ledet av Stefan Meyer . Sammenligningen av prøvene bør utføres ved hjelp av en aktinometrisk måling av gammastrålingen som prøvene sender ut.

I august 1911 hadde Marie Curies laboratorium fullført en 22 milligram prøve av radiumklorid, som offisielt ble erklært som en internasjonal standard på et møte i Radium Standards Commission i Paris i slutten av mars 1912. Sammen med André-Louis Debierne deponerte hun glassrøret med radiumstandarden 21. februar 1913 ved Bureau International des Poids et Mesures i Sèvres.

Offentlig oppfatning 1910/1911

Mislyktes opptak til Académie des sciences

I en avstemning om okkupasjonen av et ledig sted i Académie des sciences, beseiret Curie smal fysikeren Édouard Branly i januar 1911. Stedet ble forlatt 31. oktober 1910 ved døden av kjemikeren og fysikeren Désiré Gernez (1834-1910). Like etterpå spekulerte fransk presse om et Curie -kandidatur. [33] Hun var allerede medlem av Swedish (1910), Czech (1909) og Polish Academy (1909), American Philosophical Society (1910) og Imperial Academy i St. Petersburg (1908) og æresmedlem av mange andre vitenskapelige foreninger. I en omfattende artikkel i avisen Le Temps som dukket opp 31. desember 1910, støttet Jean Gaston Darboux , akademiets sekretær, offentlig et kandidatur for Marie Curie. [34]

4. januar 1911 kom dobbelt så mange medlemmer som vanlig til den planlagte plenumssamlingen til Institut de France i Palais Mazarin for å diskutere Marie Curies kandidatur under ledelse av Arthur Chuquet . Etter en kontroversiell diskusjon fikk et forslag om å holde på tradisjonene ved instituttet og ikke innrømme kvinnelige medlemmer et flertall på 85 mot 60 stemmer. [35] Fem dager etter denne avgjørelsen møttes en komité for Académie des Sciences i hemmelighet for å komme med nominasjoner til det ledige setet. [36] I motsetning til instituttets avgjørelse ble Marie Curie plassert først på nominasjonslisten, som ble offisielt kunngjort 17. januar. Hennes sterkeste konkurrent blant de seks andre nominerte var fysikeren Édouard Branly , som hun hadde mottatt Prix ​​Osiris med i 1903. Den endelige avstemningen fant sted 24. januar 1911. For valget til akademiet var et absolutt flertall av de 58 tilstedeværende medlemmene nødvendig, det vil si 30 stemmer. Ved den første avstemningen fikk Edouard Branly 29 stemmer, Marie Curie 28 stemmer og Marcel Brillouin én stemme. I den andre stemmeseddelen fikk Branly 30 stemmer og Marie Curie 28 stemmer, som dermed hadde tapt valget.

Hele det politiske spekteret av dagbladene i Paris deltok i den medfølgende pressedebatten. Den sosialistiske avisen L'Humanité latterliggjorde Institut de France som et "kvinnelig kvinnelig institutt". [37] Le Figaro , derimot, skrev at "man skal ikke prøve ... å gjøre kvinner lik menn!" [38] De skarpeste angrepene kom fra de høyreorienterte dagsavisene Action française av Léon Daudet og L 'Innflytting .

Marie Curie søkte aldri om plass på akademiet igjen. Det var først 51 år etter det mislykkede forsøket at Académie des Sciences valgte en kvinne til å slutte seg til rekken: Marguerite Perey , oppdageren av Francium . [39]

"Langevin -saken"

Paul Langevin (stående helt til høyre for Albert Einstein ) og Marie Curie (sittende ved bordet) under den første Solvay -konferansen om fysikk i 1911

På slutten av 1911 behandlet den franske pressen Curies forhold til Paul Langevin , som var fem år yngre og en student av mannen hennes Pierre, som hadde dødd i 1906. Familiene var venner og tilbrakte tidvis sommerferier sammen. Vel, siden midten av juli 1910 [40] var Marie Curie og Paul Langevin, et kjærlighetsforhold. De møttes i en felles leid leilighet, hvor de også beholdt korrespondansen. Langevins kone ble snart klar over intimiteten til de to og truet Marie Curie med drap. [41] Rundt påsken 1911 ble brevene som Marie Curie og Paul Langevin hadde skrevet til hverandre stjålet fra deres felles leilighet. [42] Im August 1911 reichte Langevins Frau die Scheidung ein und verklagte ihren Ehemann wegen „Verkehrs mit einer Konkubine in der ehelichen Wohnung“. [43] Um für die öffentliche Gerichtsverhandlung und die drohende Veröffentlichung der Briefe gewappnet zu sein, versicherte sich Marie Curie der Hilfe des Anwalts Alexandre Millerand , der in den 1920er Jahren französischer Staatspräsident wurde.

Einen Tag nach dem Ende der ersten Solvay-Konferenz , die vom 30. Oktober bis zum 3. November 1911 stattfand und an der Curie als einzige Frau teilnahm, veröffentlichte Fernand Hauser (1869–1941) in der Zeitschrift Le Journal einen Artikel mit der Schlagzeile „Eine Liebesgeschichte. Madame Curie und Professor Langevin“. Die Zeitung Le Petit Journal folgte am darauf folgenden Tag mit der gleichen Geschichte [44] und drohte am 6. November mit der Veröffentlichung von Liebesbriefen. [45] Vier Tage nach den ersten Vorwürfen veröffentlichte Le Temps eine Gegendarstellung Curies, in der sie die Anschuldigungen energisch bestritt. [46] Linke Zeitschriften und Zeitungen wie Gil Blas oder L'Humanité [47] verteidigten Curie, während die gemäßigte Presse schwieg. Wissenschaftler wie Perrin, Poincaré, Borel, Einstein und Pierres Bruder Jacques unterstützten sie.

Ab dem 18. November 1911 griff Maurice Pujo (1872–1955), Mitgründer der Zeitschrift L'Action française , in einer Artikelserie mit dem Titel Pour une mère (deutsch: Für eine Mutter ) Marie Curie fast täglich an. L'Action française und L'Intransigeant drohten mit einer Veröffentlichung ihres Briefwechsels mit Paul Langevin. Fünf Tage später veröffentlichte Gustave Téry in L'Œuvre einen zehnseitigen Auszug aus der Korrespondenz vom Sommer 1910. [48] Téry bezeichnete sie als „eine Fremde, eine Intellektuelle, eine Emanze“ [49] und als eine Ausländerin, die ein französisches Heim zerstöre. In der Folge kam es zu fünf Duellen , darunter am 26. November eines zwischen Paul Langevin und Gustave Téry. Bei diesem Pistolenduell erfolgte jedoch kein Schusswechsel. [50]

Die Anfeindungen erreichten ihren Höhepunkt, als die Zeitung L'Œuvre Marie Curies zweiten Vornamen Salomea „entdeckte“ und in ihrer Ausgabe vom 20. Dezember 1911 fragte: „Ist Madame Curie Jüdin?“ und behauptete: „Ihr Vater ist in der Tat ein konvertierter Jude“. [51] Nachdem sich Paul Langevin und seine Frau außergerichtlich geeinigt hatten, ebbten die Angriffe schließlich ab. [52] Die während der „Langevin-Affäre“ erhobenen Vorwürfe und der damit verbundene „Makel“ begleiteten Marie Curie für den Rest ihres Lebens. [53]

Nobelpreis für Chemie und weitere Forschungen

Urkunde des Chemienobelpreises von 1911

Als die Veröffentlichungen über die „Langevin-Affäre“ in der französischen Presse begannen, wurde in Stockholm über die Vergabe des Nobelpreises für Chemie beraten. Das über die Berichte besorgte Nobelkomitee beauftragte August Gyldenstolpe (1849–1928), den Botschafter Schwedens in Frankreich, Curie und Langevin zu den Vorwürfen zu befragen. [54] Mit der Entscheidung der Akademie vom 7. November 1911, Marie Curie den Chemiepreis zuzuerkennen, die ihr Christopher Aurivillius , der damalige Ständige Sekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften telegraphisch mitteilte, wurde erstmals einer Person zum zweiten Mal ein Nobelpreis zuerkannt.

Die französischen Medien berichteten allerdings nur spärlich über diese Auszeichnung. Die anschließende Veröffentlichung des Briefwechsels und das Duell Langevins versetzte die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Unruhe: Das Akademiemitglied Svante Arrhenius , Chemie-Nobelpreisträger von 1903, schrieb ihr einen Brief, in dem er versuchte, sie von einer Reise zur Preisverleihung abzubringen, was sie allerdings bestimmt zurückwies. [55] Allen Widerständen zum Trotz reiste Marie Curie gemeinsam mit ihrer Schwester Bronia und ihrer Tochter Irène zur Nobelpreis-Zeremonie nach Stockholm, wo sie am 10. Dezember den Nobelpreis für Chemie „in Anerkennung ihrer Verdienste um den Fortschritt der Chemie durch die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium, durch Isolierung des Radiums und die Untersuchung der Natur und der Verbindungen dieses bemerkenswerten Elementes“ entgegennahm. Besonders hervorgehoben wurde die ihr gemeinsam mit André-Louis Debierne gelungene Herstellung von metallischem Radium. Am darauffolgenden Tag hielt sie ihre Nobelvorlesung. [56]

Nach der Rückkehr aus Stockholm verschlechterte sich Marie Curies Gesundheitszustand. Sie litt an einer Nierenbeckenentzündung , die operativ behandelt werden musste. Sie zog von ihrem Haus in Sceaux, wo sie von Nachbarn beschimpft wurde, in den vierten Stock eines Apartmenthauses am Quai de Béthune auf der Île Saint-Louis um. 1912 und 1913 reiste sie meist unter falschem Namen und bat Freunde und Verwandte, keine Auskunft über ihren Aufenthaltsort zu geben. [57] Im Juli 1912 hielt sie sich in England bei Hertha Marks Ayrton , der Frau von William Edward Ayrton , auf, die sich vergeblich um eine Aufnahme in die Royal Society bemüht hatte und die ihr eine wichtige Freundin wurde. Elf Jahre lang veröffentlichte sie ihre Artikel nicht mehr in den Comptes rendus , dem Publikationsorgan der Akademie der Wissenschaften, sondern bevorzugte stattdessen Zeitschriften wie Le Radium und das Journal de physique .

Im Verlauf des Jahres 1913 besserte sich ihr Gesundheitszustand, und sie konnte gemeinsam mit Heike Kamerlingh Onnes die Eigenschaften der Radiumstrahlung bei tiefen Temperaturen untersuchen. Im März 1913 erhielt sie Besuch von Albert Einstein , mit dem sie einen Sommerausflug in das Schweizer Engadin unternahm. Im Oktober nahm sie an der zweiten Solvay-Konferenz teil, und im November reiste sie nach Warschau, um das zu ihren Ehren erbaute Radium-Institut einzuweihen.

Radiologin im Ersten Weltkrieg

Marie Curie am Steuer eines Röntgenwagens

Bereits in der zweiten Kriegswoche des Ersten Weltkrieges fand Marie Curie in der Radiologie ein neues Betätigungsfeld. [58] Vom Radiologen Henri Béclère, einem Cousin von Antoine Béclère (1856–1939), erlernte sie die Grundlagen der Strahlenbehandlung und vermittelte das Wissen umgehend an Freiwillige weiter.

In den Krankenhäusern, in denen sie arbeitete, herrschte ein akuter Mangel an Personal sowie an geeigneten Röntgenapparaten , und es gab nur eine unzureichende Stromversorgung. Diese Umstände brachten sie auf die Idee, eine mobile Röntgeneinrichtung zu schaffen, mit der verwundete Soldaten in unmittelbarer Nähe der Front untersucht werden könnten. Mit der Unterstützung der Französischen Frauenunion gelang es Marie Curie, einen ersten Röntgenwagen auszustatten. Für einen Einsatz an der Front benötigte sie die Genehmigung des Militärgesundheitsdienstes Service de Santé . Dort fand sich jedoch niemand, der bereit war, ihren Antrag zu bearbeiten, bis er schließlich an den Kriegsminister Alexandre Millerand gelangte, ihren ehemaligen Anwalt in der „Langevin-Affäre“ . Er leitete ihren Antrag an General Joseph Joffre weiter, den Kommandierenden an der Front, der Marie Curies Antrag schließlich genehmigte. In Begleitung ihrer Tochter Irène und eines Mechanikers fuhr sie am 1. November 1914 zum ersten Mal mit ihrem Röntgenwagen zu einem Lazarett der Zweiten Armee in Creil , das sich 30 Kilometer hinter der Frontlinie befand. [59] Während des Krieges rüstete Marie Curie insgesamt 20 radiologische Fahrzeuge aus. Im Juli 1916 machte sie den Führerschein, um die Fahrzeuge selbst steuern zu können.

Mit Hilfe privater Spenden und der Unterstützung des Komitees Le Patronage National des Blessés entstanden unter Mitwirkung Marie Curies etwa 200 neue oder verbesserte radiologische Zentren. [60] Gemeinsam mit ihrer achtzehnjährigen Tochter Irène gab sie ab Oktober 1916 sechswöchige Intensivkurse am neuen, nach der von den Deutschen hingerichteten britischen Krankenschwester Edith Cavell benannten Ausbildungskrankenhaus, bei denen Frauen zu Röntgentechnikern (manipulatrices) ausgebildet wurden. Bis Kriegsende schlossen etwa 150 Frauen diese Kurse erfolgreich ab. Die während des Krieges mit dem Einsatz von radiologischen Methoden gemachten Erfahrungen beschrieb Marie Curie in ihrem Buch La Radiologie et la Guerre , das 1921 veröffentlicht wurde.

Aufenthalt in Amerika

Marie Curie beim Besuch der Standard Chemical Company im Jahr 1921
Marie Curie mit ihren Töchtern Irène und Eve sowie Marie Melony bei ihrer Ankunft in New York City am 12. Mai 1921

Im Mai 1920 gewährte Marie Curie Marie Melony (1878–1943), der Herausgeberin des amerikanischen Frauenmagazins The Delineator , ein Interview. Das schlichte Auftreten Marie Curies und die kärglichen Bedingungen am Institut du Radium , unter denen sie arbeitete, beeindruckten Melony. Im Verlauf des Gesprächs erfuhr sie, dass es Curies dringlichster Wunsch war, ein Gramm Radium für die Fortsetzung ihrer Forschungsarbeiten zu erhalten. Die Vorräte des Institutes waren infolge der Therapiebehandlungen im Ersten Weltkrieg stark zurückgegangen und der Handelspreis für ein Gramm Radium betrug zu dieser Zeit für das Institut unerschwingliche 100.000 US-Dollar . [61]

Nach ihrer Rückkehr gründete Melony in den Vereinigten Staaten das Marie Curie Radium Fund Committee mit dem Ziel, 100.000 Dollar für die Beschaffung von einem Gramm Radium zu sammeln. Am 3. Mai 1921 vergab das Komitee, das bis dahin 82.000 Dollar [61] gesammelt hatte, den Auftrag für die Herstellung des gewünschten Radiums an die Standard Chemical Company in Pittsburgh , die seit 1911 Radium in größeren Mengen produzierte. [62] Melony überzeugte Marie Curie von der Notwendigkeit einer längeren Amerikareise. Sie bereitete diese unter anderem mit der fast ausschließlich Marie Curie gewidmeten Ausgabe des Delineators im April 1921 vor.

Am 4. Mai 1921 ging Marie Curie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern und in Begleitung von Marie Melony an Bord der RMS Olympic . [63] Sieben Tage später traf sie in New York City ein, wo sie von einer großen Menschenmenge begrüßt wurde. Über ihre Ankunft berichtete die New York Times auf ihrer Titelseite unter der Schlagzeile Madame Curie hat vor, dem Krebs ein Ende zu bereiten . [64] Curies Entgegnung, dass „Radium kein Heilmittel gegen jede Art von Krebs“ sei, brachte die New York Times hingegen erst auf Seite 22. [65] Während ihres Aufenthaltes wurde ihre Rolle als Wissenschaftlerin in den Hintergrund gerückt und sie vornehmlich als „weibliche Heilende“ dargestellt. [66] Marie Curie besuchte zunächst verschiedene Frauencolleges, die für sie im Rahmen von Melonys Kampagne gespendet hatten. Höhepunkt war eine am 18. Mai von der American Association of University Women organisierte Veranstaltung, bei der sie vor 3500 Frauen sprach.

Nachdem ihr am 20. Mai durch Präsident Warren G. Harding im Blauen Zimmer des Weißen Hauses symbolisch das für sie gesammelte Gramm Radium übergeben worden war, [67] begann Curie eine Rundreise durch die Vereinigten Staaten. Ihre Ziele waren das Labor von Bertram Boltwood , die Fabriken der Standard Chemical Company in Oakland und Canonsburg , aber auch die Niagarafälle und der Grand Canyon . Die zahlreichen öffentlichen Auftritte erschöpften sie, [68] und sie ließ sich immer öfter durch ihre Töchter vertreten.

Während ihres Aufenthaltes wurden ihr neun Ehrendoktorate [69] verliehen. Der Bereich Physik der Harvard University verweigerte ihr diese Ehrenbezeugung jedoch mit der Begründung, „sie habe seit 1906 nichts Wichtiges geleistet“. [70] Vor ihrer Rückreise am 25. Juni an Bord der RMS Olympic entschuldigte sich Curie für ihre gesundheitliche Schwäche: „Meine Arbeit mit dem Radium … vor allem während des Krieges hat meine Gesundheit so sehr geschädigt, dass es mir nicht möglich ist, alle Laboratorien und Colleges zu sehen, für die ich ein tiefes Interesse hege.“ [71]

Im Oktober 1929 reiste Marie Curie ein zweites Mal nach Amerika. Während dieses zweiten Aufenthalts überreichte Präsident Herbert C. Hoover ihr einen Scheck über 50.000 Dollar, der für den Ankauf von Radium für das Radium-Institut in Warschau gedacht war. [72]

Wirken für den Völkerbund

Auf Empfehlung des Präsidenten des Völkerbundrates Léon Bourgeois forderte die Versammlung des Völkerbundes den Rat am 21. September 1921 auf, eine Kommission zu ernennen, die die Zusammenarbeit fördern sollte. Die Bildung der Internationalen Kommission für geistige Zusammenarbeit wurde am 14. Januar 1922 vom Völkerbundsrat offiziell beschlossen. Ihr sollten zwölf vom Rat ernannte Mitglieder angehören, die aufgrund ihres wissenschaftlichen Rufes und ohne Rücksicht auf die Staatszugehörigkeit gewählt wurden. Unter den aus einer Liste von 60 Kandidaten ausgewählten Wissenschaftlern, deren Nominierung am 15. Mai 1922 bekanntgegeben wurde, befand sich auch Marie Curie. [73]

Während ihrer zwölfjährigen Tätigkeit für die Kommission – eine Zeit lang war sie deren Vizepräsidentin – setzte sie sich für die Gründung einer internationalen Bibliografie wissenschaftlicher Publikationen ein, bemühte sich um die Ausarbeitung von Richtlinien für eine länderübergreifende Vergabe von Forschungsstipendien und versuchte einen einheitlichen Urheberschutz für Wissenschaftler und deren Erfindungen zu etablieren. [74]

Das Radium-Institut Paris

Die Gründung des Institut du Radium in der Rue des Nourrices (der späteren Rue Curie ) ging auf eine Idee von Émile Roux , dem Leiter des Institut Pasteur , im Jahr 1909 zurück. Gemeinsam mit dem Vizerektor der Universität, Louis Liard (1846–1917), erarbeitete er einen Plan für zwei separate Laboratorien. Eines sollte die Physik und Chemie radioaktiver Elemente erforschen und von Marie Curie geleitet werden, das andere hatte die Aufgabe, unter der Leitung von Claude Regaud (1870–1940) die medizinischen Anwendungsmöglichkeiten der Radioaktivität zu studieren. Die Bauarbeiten nach den Plänen des Architekten Henri-Paul Nénot begannen 1912. [75]

Im Jahr 1914 wurde Marie Curie zur Leiterin des Radium-Instituts ernannt. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs blieb sie in Paris, um über den Radiumvorrat des Institutes zu wachen. Das im Auftrag der französischen Regierung aus Sicherheitserwägungen am 3. September 1914 nach Bordeaux in Bleibehältern ausgelagerte Radium kehrte 1915 an das Institut zurück. In diesem Jahr vollzog Marie Curie schrittweise den Umzug aus ihrem alten Laboratorium in das neue Gebäude. [76]

1916 wurde auf ihren Vorschlag hin am Institut die Abteilung Emanation geschaffen. Die für die „Radiumtherapie“ hergestellten Radium- und Radon ampullen wurden für die Behandlung verwundeter Soldaten benutzt. [75] Henri de Rothschild (1872–1946) gründete 1920 die Curie-Stiftung , um die wissenschaftliche und medizinische Arbeit am Institut zu unterstützen. Die Académie nationale de Médecine nahm Marie Curie am 7. Februar 1922 „in Anerkennung ihrer Verdienste bei der Entdeckung des Radiums und einer neuen Methode zur Krebsbehandlung, der Curie-Therapie“ [77] als freies Mitglied in ihre Reihen auf.

Im Frühjahr 1919 begannen die ersten Lehrveranstaltungen am Institut. Mitarbeiter des Radium-Institutes veröffentlichten von 1919 bis 1934 insgesamt 438 wissenschaftliche Artikel, darunter 34 Dissertationen. 31 Artikel stammten von Marie Curie. [78] Bedeutende Arbeiten stammten beispielsweise von Salomon Aminyu Rosenblum (1896–1959), der die Feinstruktur der Alphastrahlung nachwies, sowie von Irène Joliot-Curie und Frédéric Joliot-Curie , denen es erstmals gelang, ein Radionuklid künstlich herzustellen. Marie Curie förderte bewusst Frauen und aus dem Ausland stammende Studierende. 1931 waren zwölf von 37 Forschern am Institut Frauen, darunter Ellen Gleditsch , Eva Ramstedt und Marguerite Perey , die bedeutende Beiträge zur Erforschung der Radioaktivität leisteten. [39]

Die Auszeichnung ihrer Tochter Irène mit dem Nobelpreis für Chemie, den diese 1935 gemeinsam mit ihrem Ehemann „in Anerkennung ihrer Synthese neuer radioaktiver Elemente“ erhielt, erlebte Marie Curie nicht mehr. Sie starb am 4. Juli 1934 im Sanatorium Sancellemoz bei Passy (Hochsavoyen) an einer „ aplastische perniziöse Anämie[79] , die vermutlich auf ihren langjährigen Umgang mit radioaktiven Elementen zurückzuführen ist. Dieser Auffassung war Claude Regaud, Professor am Radium-Institut Paris, der schrieb, dass man sie zu den Opfern des Radiums zählen könne. [79]

Würdigung und Rezeption

Denkmal in Warschau

Marie Curies wissenschaftliche Arbeit wurde mit zahlreichen Wissenschaftspreisen und -medaillen gewürdigt. Darunter befanden sich der Actonian Prize der Royal Institution of Great Britain (1907), der Ellen Richards Prize der American Association to Aid Scientific Research by Woman (1921), der Grand Prix du Marquis d'Argenteuil der Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale (1923) und der Cameron Prize der Universität Edinburgh (1931). Sie ist bislang die einzige Frau, der zwei Nobelpreise verliehen wurden. [80] Sie war Mitglied und Ehrenmitglied einer Vielzahl von wissenschaftlichen Gesellschaften und erhielt Ehrendoktorate von Universitäten auf der ganzen Welt, deren Auflistung in Ève Curies 1937 veröffentlichten Biografie über ihre Mutter fünf Seiten umfasst. [81] Im Jahr 1932 wurde sie zum Mitglied der Leopoldina gewählt.

Zu Ehren von Marie und Pierre Curie sind die Bezeichnungen des chemischen Elements Curium und der Einheit Curie gewählt worden, das Curie ist eine Maßeinheit für die Aktivität eines radioaktiven Stoffes. Ebenfalls nach ihnen wurde 1951 die in der Antarktis gelegene Curie-Insel benannt. [82] DieUniversität Pierre und Marie Curie in Paris, die Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin und die Curie Metropolitan High School in Chicago sowie etliche Schulen, beispielsweise in Deutschland, tragen Marie Curies Namen. Unter der Bezeichnung Marie-Curie-Programm (seit 2007 Marie Curie Actions ) fördert die Europäische Kommission in mehreren Forschungsausbildungs- und Mobilitätsprogrammen Nachwuchswissenschaftler. [83]

Das Radium-Institut Paris und die Curie-Stiftung schlossen sich 1970 zum Institut Curie zusammen, das sich im Sinne Marie Curies der Forschung, Lehre und Krebsbehandlung verschrieben hat. [84] Ein Onkologiezentrum in Warschau ist nach ihr benannt, es steht in der Tradition eines von ihr 1932 initiierten Radium-Institutes in Polen.

Im Jahr 1992 wurde das ehemalige Labor Marie Curies als Curie Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es dient zugleich als Archiv. In Warschau befindet sich das 1967 eröffnete Maria-Skłodowska-Curie-Museum . [85] Die Association Curie et Joliot-Curie pflegt den Nachlass der Curie-Familie. Anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Curie-Stiftung wurden 1995 die sterblichen Überreste von Marie und Pierre Curie in das Pariser Panthéon überführt. Im Jahr 2011 wurde die vormalige Most Północny in Warschau in Most Marii Skłodowskiej-Curie umbenannt.

Aufgrund ihrer Biografie wurde Marie Curie noch zu ihren Lebzeiten von der polnischen Frauenbewegung für deren Ziele vereinnahmt. Marie Curie engagierte sich jedoch nicht für diese Bewegung und setzte sich nicht für deren Ziele ein. [86]

Marie Curies Bild in der Öffentlichkeit wurde lange Zeit maßgeblich durch die von ihrer Tochter Ève verfasste überhöhte biografische Darstellung bestimmt. Ève Curie stellte eine Frau dar, die sich ganz der Wissenschaft gewidmet hatte und der persönliche Niederlagen nichts anhaben konnten. Die Ablehnung der Aufnahme Marie Curies in die französische Akademie der Wissenschaften und die „Langevin-Affäre“ wurden beispielsweise nur beiläufig erwähnt. [87] [88] Die in der Französischen Nationalbibliothek aufbewahrten Tagebücher, die Marie Curie nach dem Tod ihres Mannes begonnen hatte, wurden der Forschung erst 1990 zugänglich. Susan Quinn (* 1940) konnte bei ihren siebenjährigen Recherchen für ihr Buch Marie Curie. Eine Biographie bisher unzugängliche Dokumente über die „Langevin-Affäre“ auswerten und so ein sehr differenziertes Bild der Persönlichkeit Marie Curies zeichnen.

Die Universität Hamburg zog 1985 in ihrem Begleitheft zur Ausstellung Frauen in den Naturwissenschaften das folgende Fazit:

„Marie Curie ist wegen der von ihr erhaltenen Nobelpreise in Physik (1903, gemeinsam mit Pierre Curie und Becquerel) und Chemie (1911) die wohl bekannteste Physikerin. Weniger bekannt pflegen die Schwierigkeiten zu sein, auf die sie stieß: sie wurde nicht zum Studium an der Warschauer Universität zugelassen, verdiente das Geld für ihre ersten Forschungen als Mädchenschullehrerin, und noch 1911 (!) wurde ihr die Aufnahme in die französische Akademie der Wissenschaften verweigert. Ähnlich unbekannt scheint auch ihr Engagement beim Völkerbund zu sein: Von 1922 bis 1934 war sie Vizepräsidentin der internationalen Kommission für geistige Zusammenarbeit beim Völkerbund. Auch die Möglichkeiten einer medizinischen Nutzung ihrer Entdeckungen interessierten sie stark.“ [89]

Schriften (Auswahl)

Bücher

 • Recherches sur les substances radioactives . Gauthier-Villars, Paris 1903; online (deutsche Ausgabe: Untersuchungen über die radioaktiven Substanzen . Vieweg und Sohn, Braunschweig 1903, übersetzt von Walter Kaufmann ; archive.org , gutenberg.org )
 • Traité de Radioactivité . 2 Bände, Gauthier-Villars, Paris 1910 (deutsche Ausgabe: Die Radioaktivität . Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig 1911–1912, übersetzt von B. Finkelstein)
 • La Radiologie et la Guerre . Félix Alcan, Paris 1921; (online)
 • Pierre Curie . Ins Englische übersetzt von Charlotte und Vernon Kellogg. Macmillan Co., New York 1923 ( online) ; französische Ausgabe (online)
 • L'Isotopie et les éléments isotopes . Albert Blanchard: Paris 1924.
 • Les rayons α, β, γ des corps radioactifs en relation avec la structure nucléaire , Hermann & Cie: Paris 1933; (online)
 • Radioactivité . Hermann & Cie., Paris 1935 – posthum
 • Irène Joliot-Curie (Hrsg.): Prace Marii Skłodowskiej-Curie . Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954 (Werke in polnisch und französisch)

Autobiografie

 • The story of my life . In: The Delineator , Band 100:
 • Autobiographical Notes . In: Pierre Curie . Macmillan Co., New York 1923, S. 155–227 ( online ).
 • Autobiografia . Panstwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa 1959 (deutsche Ausgabe: Selbstbiographie . BG Teubner, Leipzig 1962).

Zeitschriftenaufsätze

 • Propriétés magnétiques des aciers trempés. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 125, S. 1165–1168, 1897 ( online ).
 • Propriétés magnétiques des aciers trempés. In: Bulletin de la Societe d'Encouragement pour l'Industrie Nationale. Januar 1898, 5th Series, Vol. 3, S. 36–76.
 • Rayons émis par les composés de l'uranium et du thorium. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 126, S. 1101–1103, 1898 ( online ).
 • Sur une substance nouvelle radio-active, contenue dans la pechblende. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 127, S. 175–178, 1898 ( online ) – mit Pierre (Entdeckung von Polonium).
 • Sur une nouvelle substance fortement radio-active contenue dans la pechblende. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 127, S. 1215–1217, 1898 ( online ) – mit Pierre und Gustave Bémont, vorgetragen von Henri Becquerel (Entdeckung von Radium)
 • Sur la radio-activité provoquée par les rayons de Becquerel. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 129, S. 714–716, 1899 ( online ).
 • Effets chimiques produits par les rayons de Becquerel. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 129, S. 823–825, 1899 ( online ).
 • Sur la charge électrique des rayons déviables du radium. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 130, S. 647–650, 1900 ( online ).
 • Les nouvelles substances radioactives et les rayons qu'elles emettent. In: Rapports présentés au congrès International de Physique réuni à Paris en 1900 sous les auspices de La Société Française de Physique. Gauthier-Villars, Paris 1900, Band 3, S. 79–114 – mit Pierre
 • Sur les corps radioactifs. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 134, S. 85–87, 1902 (online) .
 • Sur le poids atomique du radium. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 135, S. 161–163, 1902 ( online ) – vorgetragen von Eleuthère Mascart (Atomgewicht von Radium 225 ±1).
 • Sur la diminution de la radioactivité du polonium avec le temps. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 142, S. 273–276, 1906 ( online ) – vorgetragen von Pierre Curie (Halbwertszeit von Polonium).
 • Sur le poids atomique du radium. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 145, S. 422–425, 1907 ( online ) (Atomgewicht von Radium 226,45).
 • Action de la pesanteur sur le dépôt de la radioactivité induite. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 145, S. 477–480, 1907 ( online ).
 • Action de l'émanation du radium sur les solutions de sels de cuivre. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 147, S. 345–349, 1908 ( online ) – mit Ellen Gleditsch .
 • Sur le radium métallique. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 151, S. 523–525, 1910 ( online ) – mit André-Louis Debierne (metallisches Radium).
 • The radiation of radium at the temperature of liquid hydrogen. In: Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Band 15 II, S. 1406–1430, Amsterdam 1913 ( PDF ) – mit Heike Kamerlingh Onnes .
 • Sur la vie moyenne de l'ionium. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 190, S. 1289–1292, 1930 ( online ) – mit Sonia Cotelle.
 • Sur une relation entre la constante de désintégration des radioéléments émettant des rayons et leur capacité de filiation. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 191, S. 326–329, 1930 ( online ) – mit Georges Fournier.
 • Sur la relation entre l'émission de rayons de long parcours et de rayons. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 191, S. 1055–1058, 1930 ( online ).
 • Spectre magnétique des rayons du dépôt actif de l'actinon. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 193, S. 33–35, 1931 ( online ) – Salomon Aminyu Rosenblum (1896–1959)
 • Sur la structure fine du spectre magnétique des rayons du radioactinium. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 194, S. 1232–1235, 1932 ( online ) – mit Salomon Aminyu Rosenblum.
 • Sur la structure fine du spectre magnétique des rayons du radioactinium et de ses dérivés. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 196, S. 1598–1600, 1933 ( online ) – mit Salomon Aminyu Rosenblum.

Filme über Marie Curie

Nachweise

Literatur

 • P. Adloff, K. Lieser, G. Stöcklin (Hrsg.): 100 Years after the Discovery of Radiochemistry . Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1996, ISBN 3-486-64252-9 .
 • Christophe Charle, Eva Telkes: Les professeurs de la faculté des sciences de Paris. Dictionnaire biographique 1901–1939 . INRP, Paris 1989, ISBN 2-222-04336-0 .
 • Eve Curie: Madame Curie. Leben und Wirken . Büchergilde Gutenberg, Zürich/ Prag 1938. (William Heinemann Ltd, London/ Toronto 1947) online (Uebertragung aus dem Französischen von Maria Giustiniani).
 • Marie Skłodowska Curie: Selbstbiographie . Nachdruck der ersten Auflage. BG Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig 1962.
 • Barbara Czarniawska, Guje Sevón: The Thin End of the Wedge: Foreign Women Professors as Double Strangers in Academia. In: Gender, Work & Organization. Band 15, Nr. 3, 2008, S. 235–287. doi:10.1111/j.1468-0432.2008.00392.x , PDF online .
 • Françoise Giroud: „Die Menschheit braucht auch Träumer“ Marie Curie . Econ & List Taschenbuchverlag, München 1999, ISBN 3-612-26602-0 .
 • Peter Ksoll, Fritz Vögtle: Marie Curie . Rowohlt 1988.
 • Otto Hittmair: Ernest Rutherford und das Wiener Radiuminstitut: Ein Kommentar zu einem Briefwechsel, wesentlich Marie Curie betreffend, mit dem Institutsdirektor Stefan Meyer. In: Sitzungsberichte und Anzeiger der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse. Abteilung II: Mathematische, Physikalische und Technische Wissenschaften. Band 211, 2002, S. 175–190; (online)
 • Ann M. Lewicki: Marie Sklodowska Curie in America. In: Radiology. Band 223, S. 299–303, 2002. doi:10.1148/radiol.2232011319
 • Milorad Mlađenović: The History of Early Nuclear Physics (1896–1931) . World Scientific, 1992, ISBN 981-02-0807-3 .
 • Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie . Insel-Verlag, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-458-16942-3 .
 • Sara Rockwell: The Life and Legacy of Marie Curie. In: Yale Journal of Biology and Medicine. Band 76, 2003, S. 167–180, PMC 2582731 (freier Volltext)
 • Natalie Stegmann: Marie Curie: Eine Naturwissenschaftlerin im Dickicht historischer Möglichkeiten. In: Bea Lundt , Bärbel Völkel (Hrsg.): Outfit und Coming-out: Geschlechterwelten zwischen Mode, Labor und Strich . LIT Verlag, Berlin/ Hamburg/ Münster 2007, ISBN 978-3-8258-0491-6 , S. 37–74.
 • Gilette Ziegler (Hrsg.): Correspondance: Choix de lettres (1905–1934) . Éditeurs français rénuis, Paris 1974.

Einzelnachweise

 1. Françoise Giroud: „Die Menschheit braucht auch Träumer“ Marie Curie. S. 22.
 2. Marie Skłodowska Curie: Selbstbiographie. S. 15.
 3. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 71.
 4. Marie Skłodowska Curie: Selbstbiographie. S. 18.
 5. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 109.
 6. Barbara Czarniawska , Guje Sevón: The Thin End of the Wedge: Foreign Women Professors as Double Strangers in Academia. S. 170.
 7. Ksöll, Vögtler, S. 37–38.
 8. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 116.
 9. Ksöll, Vögtler, S. 48–49.
 10. Milorad Mlađenović: The History of Early Nuclear Physics (1896–1931). S. 4.
 11. Lord Kelvin, John Carruthers Beattie, Marian Smoluchowski de Smolan: Electrification of Air by Röntgen Rays. In: Nature. Band 55, S. 199–200, gelesen am 21. Dezember 1896 ( doi:10.1038/055199a0 ).
 12. John Carruthers Beattie: On the Electrification of Air by Uranium and Its Compounds. In: Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Band 21, S. 466–472, Edinburgh 1897.
 13. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 166.
 14. Gerhard Carl Schmidt: Über die von den Thorverbindungen und einigen anderen Substanzen ausgehende Strahlung. In: Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge, Band 65, Nr. 5, S. 141–151, Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1898, (15. April 1898); doi:10.1002/andp.18983010512 .
 15. Gerhard Carl Schmidt: Sur les radiations émises par le thorium et ses composés. In: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Band 126, S. 1264, 1898; (online)
 16. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 174.
 17. Eve Curie: Madame Curie. S. 375.
 18. Ksöll, Vögtler, S. 61.
 19. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 176.
 20. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 208.
 21. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 205.
 22. Sara Rockwell: The Life and Legacy of Marie Curie. S. 174.
 23. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 210.
 24. Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 1903 an Marie Curie (englisch)
 25. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 226.
 26. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 229–230.
 27. Mort tragique de M. Curie . In: Le Matin . 20. April 1906 ( online ).
 28. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 274.
 29. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 293.
 30. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 289–292.
 31. Bertram B. Boltwood: The International Congress of Radiology and Electricity, Brussels, September 13–15, 1910. In: Science. Band 32, Nr. 831, S. 788–791, 1910;doi:10.1126/science.32.831.788 .
 32. E. Rutherford: Radium standards and nomenclature. In: Nature. Band 84, S. 430–431, 6. Oktober 1910; doi:10.1038/084430a0 .
 33. Une Académicienne? In: Le Figaro . 16. November 1910, S. 2, Sp. 6. , (abgerufen am 2. März 2009).
 34. Jean Gaston Darboux: Mme. Curie et l'académie des sciences. In: Le Temps. 31. Dezember 1910, S. 2. , (abgerufen am 5. März 2009).
 35. Susan Quinn. Marie Curie. Eine Biographie. S. 341.
 36. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 341–342.
 37. L'Institut misogyne a Mme. Curie. In: L'Humanité. 5. Januar 1911, S. 1. , (abgerufen am 5. März 2009).
 38. Gérard d'Houville: La Travesti vert. In: Le Figaro. 21. Januar 1911, S. 1. , (abgerufen am 5. März 2009).
 39. a b Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 486.
 40. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 312.
 41. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 317.
 42. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 352.
 43. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 374.
 44. Un roman dans un laboratoire: l'aventure de Madame Curie et de Monsieur Langevin. In: Le Petit Journal. 5. November 1911, S. 1. , (abgerufen am 2. März 2009).
 45. Mme. Curie et le professeur Langevin In: Le Petit Journal. 6. November 1911, S. 1. .
 46. In: Le Temps . 8. November 1911, S. 4. , (abgerufen am 2. März 2009).
 47. L'Affaire Curie-Langevin renvoyèe. In: L'Humanité. 9. Dezember 1911 , (abgerufen am 2. März 2009).
 48. Gustave Téry: La vérité sur le scandale Curie. Pour une Mère. In: L'Œuvre. 23. November 1911, S. 1–10.
 49. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 380.
 50. Le Duel D'Hier. In: Le Petit Journal. 26. November 1911, S. 2. , (abgerufen am 2. März 2009).
 51. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 395.
 52. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 393.
 53. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 396.
 54. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 369.
 55. Vgl. hierzu den Abschnitt The Langevin Affair in Nanny Fröman: Marie and Pierre Curie and the Discovery of Polonium and Radium (nobelprize.org, abgerufen am 7. November 2011).
 56. Marie Curie: Radium and the New Concepts in Chemistry. Nobelpreisvorlesung vom 11. Dezember 1911, (abgerufen am 7. November 2011).
 57. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 399–400.
 58. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 431.
 59. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 436.
 60. Marie Skłodowska Curie: Selbstbiographie. S. 56.
 61. a b Ann M. Lewicki: Marie Sklodowska Curie in America. S. 299.
 62. Joel O. Lubenau: A Brief History of Standard Chemical Company (PDF; 2,1 MB) (abgerufen am 2. März 2009).
 63. MME. CURIE SAILS TO RECEIVE RADIUM GIFT; Papers Glad She Is Accompanied Because of Forgetfulness in Ordinary Affairs. In: The New York Times. 4. Mai 1921, S. 14. . (Abgerufen am 1. März 2009).
 64. MME. CURIE PLANS TO END ALL CANCERS; Says Radium Is Sure Cure, Even in Deep-Rooted Cases, if Properly Treated. GETS TRIBUTE ON ARRIVAL Motherly Looking Scientist in Plain Black Frock Gives Thanks to Americans. Wanted to Come Here. Poles Great Scientist. In: The New York Times. 21. Mai 1921, S. 1. . (Abgerufen am 1. März 2009).
 65. RADIUM NOT A CURE FOR EVERY CANCER; But Mme. Curie Holds That Substance Is a Specific for Many Forms. GUEST OF MRS. CARNEGIE Vassar, Smith, American Chemical Society and Academy of Sciences Plan Receptions. In: The New York Times. 13. Mai 1921, S. 22. . (Abgerufen am 3. März 2009).
 66. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 472.
 67. RADIUM PRESENTED TO MADAME CURIE; Vial Containing Gram, Given by American Women, Is Handed to Her by President. NOTABLE GROUP ATTENDS Harding in White House Ceremony Pays Tribute to Her as the World's Foremost Scientist. In: The New York Times. 21. Mai 1921, S. 12. . (Abgerufen am 1. März 2009).
 68. Mme. Curie's Brain Fagged By 'Small Talk' of Americans. In: The New York Times. 28. Mai 1921, S. 1. . (Abgerufen am 1. März 2009).
 69. Eve Curie: Madame Curie. S. 379.
 70. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 476.
 71. MME. CURIE FINDS AMERICA A MARVEL; Generosity, Care for the Young and for People's Pleasures Impress Her in New York. PRAISES OUR INSTITUTIONS On Eve of Departure the Scientist Tells What She Thinks of Various Cities. In: The New York Times. 25. Juni 1921, S. 11. . (Abgerufen am 1. März 2009).
 72. Françoise Giroud: „Die Menschheit braucht auch Träumer“ Marie Curie. S. 322.
 73. Eberhardt Gering: Die Tätigkeit von Albert Einstein in Zusammenarbeit mit Hugo Andres Krüß in der Völkerbundkommission für Geistige Zusammenarbeit . 2006; PDF Online .
 74. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 457.
 75. a b Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 484/485.
 76. Marie Skłodowska Curie: Selbstbiographie. S. 61/62.
 77. Françoise Giroud: „Die Menschheit braucht auch Träumer“ Marie Curie. S. 318.
 78. Ève Curie: Madame Curie. S. 354.
 79. a b Eve Curie: Madame Curie . S. 372–373.
 80. Nanny Fröman: Marie and Pierre Curie and the Discovery of Polonium and Radium . Artikel bei nobelprize.org (abgerufen am 31. März 2009).
 81. Eve Curie: Madame Curie. S. 376–381.
 82. John Stewart: Antarctica – An Encyclopedia . Bd. 1, McFarland & Co., Jefferson/London 2011, ISBN 978-0-7864-3590-6 , S. 380.
 83. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen (KoWi), abgerufen am 24. August 2015 .
 84. Institut Curie: Notre histoire ; abgerufen 4. Oktober 2017.
 85. Baedeker , Polen , ISBN 3-87504-542-4 , Verlag Karl Baedeker, Stuttgart 1993, S. 408
 86. Natalie Stegmann: Marie Curie: Eine Naturwissenschaftlerin im Dickicht historischer Möglichkeiten. In: Bea Lundt, Bärbel Völkel (Hrsg.): Outfit und Coming-out: Geschlechterwelten zwischen Mode, Labor und Strich . LIT Verlag, Berlin/ Hamburg/ Münster 2007, ISBN 978-3-8258-0491-6 , S. 37–74.
 87. Susan Quinn: Marie Curie. Eine Biographie. S. 9.
 88. Natalie Stegmann: Marie Curie: Eine Naturwissenschaftlerin im Dickicht historischer Möglichkeiten. S. 37.
 89. Frauen in den Naturwissenschaften . Hamburg 1985; PDF-Online, S. 12 , abgerufen am 4. Oktober 2017.

Weiterführende Literatur

 • Eva Hemmungs Wirtén: Making Marie Curie: Intellectual Property and Celebrity Culture in an Age of Information. Chicago University Press, Chicago 2015, ISBN 978-0-226-42250-3 .

Weblinks

Commons : Marie Curie – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Marie Curie – Quellen und Volltexte