Dette nettstedet ble tildelt som en informativ liste eller portal.

Liste over nobelprisvinnere i fysikk

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Nobelprisen i fysikk har blitt delt ut årlig siden 1901 og har blitt tildelt 9 millioner svenske kroner (ca. 880 000 euro) siden 2017. Valget av vinnerne er ansvaret for Royal Swedish Academy of Sciences . Grunnleggeren av prisen, Alfred Nobel , bestemte i testamentet i 1895, der tildelingen av prisen ble regulert, at Nobelprisen for fysikk skulle tildeles "de som har gjort den viktigste oppdagelsen eller oppfinnelsen innen feltet av fysikk ". Nobelprisen deles ut hvert år av Sveriges konge på årsdagen for Alfred Nobels død, 10. desember.

Siden den første Nobelprisen ble delt ut, har prisen blitt tildelt totalt 114 ganger. Totalt ble 215 fysikere hedret, inkludert 211 menn (98 prosent) og 4 kvinner (2 prosent). John Bardeen var den eneste som mottok nobelprisen i fysikk to ganger. Fra 1901 til siste gang i 1992 ble prisen tildelt én person 47 ganger. Siden 1902 har den blitt delt 32 ganger i to og 35 ganger i tre personer. Prisen ble ikke delt ut seks ganger, siste gang i 1942.

Avsnittet Fordeling etter land gir en oversikt over fordelingen mellom individuelle nasjoner.

Prisvinnere

Følgende liste inneholder en kronologisk oversikt over vinnerne av Nobelprisen i fysikk , deres respektive land og årsakene til utvalgskomiteen. Kategorien Nobelprisvinnere for fysikk gir en alfabetisk oversikt over vinnerne.


1900191019201930194019501960197019801990200020102020

1900 -tallet

år person Land [1] Grunn for tildeling av prisen bilde
1901 Wilhelm Conrad Röntgen
(1845-1923)
Deutsches Reich Det tyske Imperium Tyskland "Som en anerkjennelse for den ekstraordinære fortjenesten han har tjent ved oppdagelsen av strålene oppkalt etter ham" Wilhelm Conrad Röntgen
1902 Hendrik Antoon Lorentz
(1853-1928)
Nederland Nederland Nederland "Som en anerkjennelse for den ekstraordinære fortjenesten de har oppnådd gjennom sine undersøkelser av magnetismens innflytelse på strålingsfenomener" (splitting av spektrale linjer i magnetfeltet, Zeeman -effekt ) Hendrik Antoon Lorentz
Pieter Zeeman
(1865-1943)
Nederland Nederland Nederland Pieter Zeeman
1903 Henri Becquerel
(1852-1908)
Tredje franske republikk Tredje franske republikk Frankrike "Som en anerkjennelse for den ekstraordinære fortjenesten han har oppnådd gjennom oppdagelsen av spontan radioaktivitet " Henri Becquerel
Marie Curie
(1867–1934)
Tredje franske republikk Tredje franske republikk Frankrike
(født i Warszawa ,
Kongressen Polen Kongressen Polen Kongressen Polen )
"Som en anerkjennelse for den ekstraordinære fortjenesten de har tjent gjennom sitt felles arbeid med strålingsfenomenene oppdaget av H. Becquerel" Marie Curie
Pierre Curie
(1859-1906)
Tredje franske republikk Tredje franske republikk Frankrike Pierre Curie
1904 John Strutt, 3. baron Rayleigh
(1842-1919)
Storbritannia 1801 Storbritannia Storbritannia og Irland Storbritannia "For hans undersøkelser av tettheten til de viktigste gassene og hans oppdagelse av argon i forbindelse med det" John Strutt, 3. baron Rayleigh
1905 Philipp Lenard
(1862-1947)
Deutsches Reich Det tyske Imperium Tyskland
(født i Pressburg [2] ,
deretter Ungarn 1867 Ungarn Ungarn )
"For sitt arbeid med katodestråler " Philipp Lenard
1906 Joseph John Thomson
(1856-1940)
Storbritannia 1801 Storbritannia Storbritannia og Irland Storbritannia "Som en anerkjennelse for den store fortjenesten han har tjent gjennom sine teoretiske og eksperimentelle undersøkelser av elektrisitetens passering gjennom gasser" Joseph John Thomson
1907 Albert A. Michelson
(1852-1931)
USA 45 forente stater forente stater
(født i Strelno ,
på den tiden det prøyssiske riket Kongeriket Preussen Preussen )
"For hans optiske presisjonsinstrumenter og hans spektroskopiske og metrologiske undersøkelser utført med dem" ( Michelson interferometer ) Albert Abraham Michelson
1908 Gabriel Lippmann
(1845-1921)
Tredje franske republikk Tredje franske republikk Frankrike
(født i Hollerich ,
Luxembourg Luxembourg Luxembourg )
"For hans metode, basert på interferensfenomenet , for å gjengi farger fotografisk" Gabriel Lippmann
1909 Ferdinand Braun
(1850-1918)
Deutsches Reich Det tyske Imperium Tyskland "Som en anerkjennelse for deres bidrag til utviklingen av trådløs telegrafi " Ferdinand Braun
Guglielmo Marconi
(1874–1937)
Italia 1861 Kongeriket Italia (1861-1946) Kongeriket Italia Guglielmo Marconi

1910 -årene

år person land Grunn for tildeling av prisen bilde
1910 Johannes Diderik van der Waals
(1837-1923)
Nederland Nederland Nederland "For sitt arbeid med ligningen av tilstanden til gasser og væsker" ( Van der Waals ligning ) Johannes Diderik van der Waals
1911 Wilhelm Wien
(1864–1928)
Deutsches Reich Det tyske Imperium Tyskland "For hans oppdagelser angående lovene om termisk stråling" ( Wiens lov om forskyvning ) Wilhelm Wien
1912 Gustaf Dalén
(1869–1937)
Sverige Sverige Sverige "For hans oppfinnelse av selvvirkende regulatorer som brukes i kombinasjon med gassakkumulatorer for å belyse fyr og lysfat " Gustaf Dalén
1913 Heike Kamerlingh Onnes
(1853-1926)
Nederland Nederland Nederland "I anledning hans undersøkelser av kroppsegenskaper ved lave temperaturer , noe som blant annet førte til representasjon av flytende helium " Heike Kamerlingh Ones
1914 Max von Laue
(1879–1960)
(tildelt 1915)
Deutsches Reich Det tyske Imperium Tyskland "For hans oppdagelse av diffraksjonen av røntgenstråler når de passerer gjennom krystaller " Max von Laue
1915 William Henry Bragg
(1862–1942)
Storbritannia 1801 Storbritannia Storbritannia og Irland Storbritannia "For deres tjenester i forskning på krystallstrukturer ved bruk av røntgenstråler" William Henry Bragg
William Lawrence Bragg
(1890–1971)
Storbritannia 1801 Storbritannia Storbritannia og Irland Storbritannia
(født i Adelaide ,
Australia Australia )
William Lawrence Bragg
1916 ikke tildelt [3]
1917 Charles Glover Barkla
(1877–1944)
(tildelt 1918)
Storbritannia 1801 Storbritannia Storbritannia og Irland Storbritannia "For hans oppdagelse av elementenes karakteristiske røntgenstråler " Charles Glover Barkla
1918 Max Planck
(1858-1947)
(tildelt 1919)
Deutsches Reich Det tyske Imperium Tyskland "Som anerkjennelse av fortjenesten han har tjent gjennom oppdagelsen av energikvantene for utvikling av fysikk" (teori om kvantisering ) Max Planck
1919 Johannes Stark
(1874–1957)
Deutsches Reich Deutsches Reich Tyskland "For hans oppdagelse av Doppler -effekten i kanalstråler og splittelsen av spektrallinjene i det elektriske feltet" ( Stark -effekt ) Johannes Stark

1920 -tallet

år person land Grunn for tildeling av prisen bilde
1920 Charles Edouard Guillaume
(1861-1938)
Sveits Sveits Sveits "Som en anerkjennelse av fortjenesten han har oppnådd gjennom oppdagelsen av avvikene i nikkelstållegeringer og presisjonsmålingene i fysikk" Charles Edouard Guillaume
1921 Albert Einstein
(1879–1955)

(kunngjort på, 9 november 1922
( tildelt 10. desember 1922)
Deutsches Reich Deutsches Reich Tyskland og
Sveits Sveits Sveits (født i Ulm )
"For hans tjenester til teoretisk fysikk , spesielt for hans oppdagelse av loven om den fotoelektriske effekten " Albert Einstein
1922 Niels Bohr
(1885–1962)
Danmark Danmark Danmark "For sine tjenester for å forske på strukturen til atomer og strålingen som sendes ut av dem" Niels Bohr
1923 Robert Andrews Millikan
(1868-1953)
USA 48 forente stater forente stater "For sitt arbeid med den elementære elektriske ladningen * og den fotoelektriske effekten" ( * Millikan -eksperiment ) Robert Andrews Millikan
1924 Manne Siegbahn
(1886–1978)
(tildelt 1925)
Sverige Sverige Sverige "For sine røntgenspektroskopiske funn og forskning" Manne Siegbahn
1925 James Franck
(1882–1964)
(tildelt 1926)
Deutsches Reich Deutsches Reich Tyskland "For deres oppdagelse av lovene som beskriver kollisjonen av et elektron med et atom" ( Franck-Hertz-eksperiment ) James Franck
Gustav Hertz
(1887–1975)
(tildelt 1926)
Deutsches Reich Deutsches Reich Tyskland Gustav Hertz
1926 Jean-Baptiste Perrin
(1870-1942)
Tredje franske republikk Tredje franske republikk Frankrike "For sitt arbeid med materiens diskontinuerlige struktur, spesielt for hans oppdagelse av sedimenteringsbalansen" Jean-Baptiste Perrin
1927 Arthur Holly Compton
(1892–1962)
USA 48 forente stater forente stater "For oppdagelsen av effekten oppkalt etter ham" ( Compton -effekt ) Arthur Holly Compton
Charles Thomson Rees Wilson
(1869-1959)
Storbritannia 1801 Storbritannia Storbritannia og Irland Storbritannia "For hans metode for å gjøre banen til elektrisk ladede partikler synlige gjennom kondensdamp" (Wilsons skyekammer ) Charles Thomson Rees Wilson
1928 Owen Willans Richardson
(1879-1959)
(tildelt 1929)
Storbritannia Storbritannia Storbritannia "For sitt arbeid med den glødende elektriske effekten og spesielt for oppdagelsen av lovene oppkalt etter ham" Owen Willans Richardson
1929 Louis de Broglie
(1892-1987)
Tredje franske republikk Tredje franske republikk Frankrike "For oppdagelsen av bølgenaturen til elektroner" ( De Broglie -bølgen ) Louis-Victor de Broglie

1930 -årene

år person land Grunn for tildeling av prisen bilde
1930 CV Raman
(1888–1970)
Flagg av keiserlige India.svg India "For sitt arbeid med spredning av lys og oppdagelsen av effekten oppkalt etter ham" ( Raman -spredning ) C. V. Raman
1931 ikke tildelt [3]
1932 Werner Heisenberg
(1901–1976)
(tildelt 1933)
Deutsches Reich Deutsches Reich Tyskland "For grunnlaget for kvantemekanikk , hvis anvendelse blant annet har ført til oppdagelsen av de allotropiske formene for hydrogen " Werner Heisenberg
1933 Erwin Schrödinger
(1887–1961)
Østerrike Østerrike Østerrike "For oppdagelsen av nye produktive former for atomteori" (videreutvikling av kvantemekanikk) Erwin Schrödinger
Paul Dirac
(1902-1984)
Storbritannia Storbritannia Storbritannia Paul Dirac
1934 ikke tildelt [4]
1935 James Chadwick
(1891–1974)
Storbritannia Storbritannia Storbritannia "For oppdagelsen av nøytronet " James Chadwick
1936 Victor Franz Hess
(1883–1964)
Østerrike Østerrike Østerrike "For oppdagelsen av kosmiske stråler " Victor Franz Hess
Carl David Anderson
(1905-1991)
USA 48 forente stater forente stater "For oppdagelsen av positronet " Carl David Anderson
1937 Clinton Davisson
(1881-1958)
USA 48 forente stater forente stater "For deres eksperimentelle oppdagelse av diffraksjon av elektroner med krystaller" Clinton Davisson
George Paget Thomson
(1892–1975)
Storbritannia Storbritannia Storbritannia George Paget Thomson
1938 Enrico Fermi
(1901–1954)
Italia 1861 Kongeriket Italia (1861-1946) Kongeriket Italia "For bestemmelse av nye radioaktive elementer generert av nøytronbombardement og oppdagelse av atomreaksjonene utløst av langsomme nøytroner i forbindelse med dette arbeidet" Enrico Fermi
1939 Ernest Lawrence
(1901-1958)
USA 48 forente stater forente stater "For oppfinnelsen og utviklingen av cyklotronen og resultatene oppnådd med den, spesielt med hensyn til kunstige radioaktive elementer" Ernest Lawrence

1940 -tallet

år person land Grunn for tildeling av prisen bilde
1940 ikke tildelt [4]
1941
1942
1943 Otto Stern
(1888–1969)
(tildelt 1944)
USA 48 forente stater forente stater
(født i Sohrau ,
deretter det tyske riket Det tyske Imperium Tyskland )
"For hans bidrag til utviklingen av molekylærstrålemetoden og oppdagelsen av protonets magnetiske øyeblikk " Otto Stern
1944 Isidore Isaac Rabi
(1898–1988)
USA 48 forente stater forente stater
(født i Rymanów ,
deretter Østerrike-Ungarn Østerrike-Ungarn Østerrike-Ungarn )
"For resonansmetoden for å registrere de magnetiske egenskapene til atomkjerner" Isidore Isaac Rabi
1945 Wolfgang Pauli
(1900-1958)
Østerrike Østerrike Østerrike "For oppdagelsen av eksklusjonsprinsippet kjent som Pauli -prinsippet " Wolfgang Pauli
1946 Percy Williams Bridgman
(1882–1961)
USA 48 forente stater forente stater "For oppfinnelsen av et apparat for å generere ekstremt høyt trykk og for funnene han gjorde med det innen høytrykksfysikk" Percy Williams Bridgman
1947 Edward Victor Appleton
(1892-1965)
Storbritannia Storbritannia Storbritannia "For hans forskning innen fysikk i de øvre lagene i atmosfæren, spesielt for oppdagelsen av det såkalte Appleton-laget " Edward Victor Appleton
1948 Patrick Maynard Stuart Blackett
(1897–1974)
Storbritannia Storbritannia Storbritannia "For videre utvikling av anvendelsen av Wilsons skyekammer og funnene som ble gjort med det innen kjernefysikk og kosmisk stråling " Patrick Maynard Stuart Blackett
1949 Hideki Yukawa
(1907-1981)
Japan 1870 Japan Japan "For hans spådom om eksistensen av mesoner basert på teorien om atomkrefter" Hideki Yukawa

1950 -tallet

år person land Grunn for tildeling av prisen bilde
1950 Cecil Powell
(1903-1969)
Storbritannia Storbritannia Storbritannia "For utvikling av den fotografiske metoden for undersøkelse av atomprosessene og den tilhørende oppdagelsen av mesonene" Cecil Powell
1951 John Cockcroft
(1897–1967)
Storbritannia Storbritannia Storbritannia "For deres banebrytende arbeid innen atomkernekonvertering med kunstig akselererte atompartikler" ( Cockcroft-Walton-akselerator ) John Cockcroft
Ernest Walton
(1903-1995)
Irland Irland Irland Ernest Walton
1952 Felix Bloch
(1905-1983)
USA 48 forente stater forente stater
(født i Zürich ,
Sveits Sveits Sveits )
"For utvikling av nye metoder for måling av kjernemagnetisk presisjon og funnene som er gjort med dem" ( atommagnetisk resonansspektroskopi ) Felix Bloch
Edward Mills Purcell
(1912–1997)
USA 48 forente stater forente stater Edward Mills Purcell
1953 Frits Zernike
(1888–1966)
Nederland Nederland Nederland "For fasekontrastmetoden spesifisert av ham, spesielt for hans oppfinnelse av fasekontrastmikroskopet " Frits Zernike
1954 Max Born
(1882–1970)
Storbritannia Storbritannia Storbritannia
(født i Breslau ,
deretter det tyske riket Det tyske Imperium Tyskland )
"For hans grunnleggende forskning i kvantemekanikk, spesielt for hans statistiske tolkning av bølgefunksjonen " Max Born
Walther Bothe
(1891–1957)
Forbundsrepublikken Tyskland Den Føderale Republikken Tyskland BR Tyskland "For hans tilfeldighetsmetode og hans funn gjort ved hjelp av den" Walther Bothe
1955 Willis Eugene Lamb
(1913-2008)
USA 48 forente stater forente stater "For hans funn om den fine strukturen i hydrogenspekteret " ( lamskift ) Willis E. Lamb
Polycarp Kush
(1911-1993)
USA 48 forente stater forente stater
(født i Blankenburg ,
Deutsches Reich Det tyske Imperium Tyskland )
"For sin presise bestemmelse av magnetmomentet i elektronet" Polycarp Kush
1956 William Bradford Shockley
(1910-1989)
USA 48 forente stater forente stater
(født i London ,
Storbritannia 1801 Storbritannia Storbritannia og Irland Storbritannia )
"For deres forskning på halvledere og deres oppdagelse av transistoreffekten " William B. Shockley
John Bardeen
(1908-1991)
USA 48 forente stater forente stater John Bardeen
Walter Houser Brattain
(1902-1987)
USA 48 forente stater forente stater Walter H. Brattain
1957 Chen Ning Yang
(* 1922)
Den kinesiske republikk 1928 Kina (1912-1949) Kina [5] "For hennes grunnleggende forskning på lovene om såkalt paritet , som førte til viktige funn om elementære partikler" Chen Ning Yang
Tsung-Dao Lee
(* 1926)
Den kinesiske republikk 1928 Kina (1912-1949) Kina [5] Tsung-Dao Lee
1958 Pavel Cherenkov
(1904–1990)
Sovjetunionen 1955 Sovjetunionen Sovjetunionen "For oppdagelsen og tolkningen av Cherenkov -effekten " Pavel Cherenkov
Ilya Frank
(1908–1990)
Sovjetunionen 1955 Sovjetunionen Sovjetunionen Ilya Frank
Igor Tamm
(1895–1971)
Sovjetunionen 1955 Sovjetunionen Sovjetunionen Igor Tamm
1959 Emilio Segrè
(1905-1989)
USA 49 forente stater forente stater
(født i Tivoli , Italia 1861 Kongeriket Italia (1861-1946) Kongeriket Italia )
"For deres oppdagelse av antiproton " Emilio Segrè
Owen Chamberlain
(1920-2006)
USA 49 forente stater forente stater Owen Chamberlain

1960 -tallet

år person land Grunn for tildeling av prisen bilde
1960 Donald Arthur Glaser
(1926-2013)
forente stater forente stater forente stater "For oppfinnelsen av boblekammeret " Donald A. Glaser
1961 Robert Hofstadter
(1915–1990)
forente stater forente stater forente stater "For hans banebrytende studier om elektronspredning i atomkjernen og for funnene gjort om strukturen til nukleoner " Robert Hofstadter
Rudolf Moessbauer
(1929-2011)
Forbundsrepublikken Tyskland Den Føderale Republikken Tyskland BR Tyskland "For hans forskning på resonansabsorbering av gammastråling og hans tilhørende oppdagelse, som bærer navnet Mößbauer -effekt " Rudolf Moessbauer
1962 Lew Landau
(1908–1968)
Sovjetunionen 1955 Sovjetunionen Sovjetunionen "For hans banebrytende teorier om kondensert materiale , spesielt flytende helium" ( superfluiditet ) Lew Landau
1963 Eugene Paul Wigner
(1902-1995)
forente stater forente stater forente stater
(født i Budapest ,
Ungarn 1867 Ungarn Ungarn )
"For hans bidrag til teorien om atomkjernen og elementære partikler, spesielt gjennom oppdagelse og anvendelse av grunnleggende symmetri -prinsipper" Eugene Paul Wigner
Maria Goeppert-Mayer
(1906–1972)
forente stater forente stater forente stater
(født i Katowice ,
deretter det tyske riket Det tyske Imperium Tyskland )
"For deres oppdagelse av atomskallstrukturen " Maria Goeppert-Mayer
Johannes Hans Daniel Jensen
(1907–1973)
Forbundsrepublikken Tyskland Den Føderale Republikken Tyskland BR Tyskland J. Hans D. Jensen
1964 Charles Hard Townes
(1915-2015)
forente stater forente stater forente stater "For grunnleggende arbeid innen kvanteelektronikk , som førte til konstruksjon av oscillatorer og forsterkere basert på maser - laserprinsippet " Charles H. Townes
Nikolai Basov
(1922-2001)
Sovjetunionen 1955 Sovjetunionen Sovjetunionen Nikolai Basov
Alexander Prokhorov
(1916-2002)
Sovjetunionen 1955 Sovjetunionen Sovjetunionen Alexander Prokhorov
1965 Richard Feynman
(1918–1988)
forente stater forente stater forente stater "For deres grunnleggende prestasjon innen kvanteelektrodynamikk , med dype konsekvenser for elementær partikkelfysikk" Richard Feynman
Julian Seymour bryter
(1918–1994)
forente stater forente stater forente stater Julian Seymour bryter
Shin'ichirō Tomonaga
(1906–1979)
Japan 1870 Japan Japan Shin’ichirō Tomonaga
1966 Alfred kansler
(1902-1984)
Frankrike Frankrike Frankrike
(født i Guebwiller / Alsace,
deretter det tyske riket Det tyske Imperium Tyskland )
"For oppdagelse og utvikling av optiske metoder i studiet av Hertz -resonanser i atomer" Alfred kansler
1967 Hans Bethe
(1906-2005)
forente stater forente stater forente stater
(født i Strasbourg ,
deretter det tyske riket Det tyske Imperium Tyskland )
"For hans bidrag til teorien om kjernefysiske reaksjoner, spesielt hans funn om energiproduksjon i stjernene " Hans Bethe
1968 Luis Walter Alvarez
(1911–1988)
forente stater forente stater forente stater "For hans avgjørende bidrag til elementær partikkelfysikk, spesielt hans oppdagelse av et stort antall resonanstilstander , muliggjort av hans utvikling av teknikker med hydrogenboblekammeret og dataanalyse" Luis Walter Alvarez
1969 Murray Gell-Mann
(1929-2019)
forente stater forente stater forente stater "For hans bidrag og funn om klassifisering av elementære partikler og deres interaksjoner" (se Quark ) Murray Gell-Mann

1970er Jahre

Jahr Person Land Begründung für die Preisvergabe Bild
1970 Hannes Alfvén
(1908–1995)
Schweden Schweden Schweden „für seine grundlegenden Leistungen und Entdeckungen in der Magnetohydrodynamik mit fruchtbaren Anwendungen in verschiedenen Teilen der Plasmaphysik Hannes Alfvén
Louis Néel
(1904–2000)
Frankreich Frankreich Frankreich „für seine grundlegenden Leistungen und Entdeckungen betreffend den Antiferromagnetismus und den Ferrimagnetismus , die zu wichtigen Anwendungen in der Festkörperphysik geführt haben“ Louis Néel
1971 Dennis Gábor
(1900–1979)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
(geb. in Budapest ,
Ungarn 1867 Ungarn Ungarn )
„für seine Erfindung und Entwicklung der holografischen Methode Dennis Gábor
1972 John Bardeen
(1908–1991)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für ihre gemeinsam entwickelte Theorie der Supraleitung , auch BCS-Theorie genannt“ John Bardeen
Leon Neil Cooper
(* 1930)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Leon Neil Cooper
John Robert Schrieffer
(1931–2019)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten John Robert Schrieffer
1973 Leo Esaki
(* 1925)
Japan 1870 Japan Japan „für ihre experimentellen Entdeckungen betreffend das Tunnel-Phänomen in Halb - bzw. Supraleitern“ Leo Esaki
Ivar Giaever
(* 1929)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in Bergen ,
Norwegen Norwegen Norwegen )
Ivar Giaever
Brian David Josephson
(* 1940)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich „für seine theoretische Vorhersage von Eigenschaften eines Suprastromes durch eine Tunnel-Barriere, insbesondere jene Phänomene, die allgemein als Josephson-Effekt bekannt sind“ Brian David Josephson
1974 Martin Ryle
(1918–1984)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich „für ihre bahnbrechenden Arbeiten in der Radioastronomie : Ryle für seine Beobachtungen und Erfindungen, besonders in der Apertursynthesetechnik und Hewish für seine entscheidende Rolle in der Entdeckung der Pulsare
Antony Hewish
(* 1924)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
1975 Aage Niels Bohr
(1922–2009)
Danemark Dänemark Dänemark „für die Entdeckung der Verbindung zwischen kollektiver und Teilchen-Bewegung in Atomkernen und die Entwicklung der Theorie von der Struktur der Atomkerne basierend auf dieser Verbindung“ Aage Niels Bohr
Ben Mottelson
(* 1926)
Danemark Dänemark Dänemark
(geb. in Chicago , Illinois ,
Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten )
Ben Mottelson
James Rainwater
(1917–1986)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten James Rainwater
1976 Burton Richter
(1931–2018)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für ihre führenden Leistungen bei der Entdeckung eines schweren Elementarteilchens neuer Art Burton Richter
Samuel Chao Chung Ting
(* 1936)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Samuel Chao Chung Ting
1977 Philip Warren Anderson
(1923–2020)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für die grundlegenden theoretischen Leistungen zur Elektronenstruktur in magnetischen und ungeordneten Systemen“ Philip W. Anderson
Nevill Francis Mott
(1905–1996)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Nevill Francis Mott
John Hasbrouck Van Vleck
(1899–1980)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten John Hasbrouck Van Vleck
1978 Pjotr Kapiza
(1894–1984)
Sowjetunion 1955 Sowjetunion Sowjetunion „für seine grundlegenden Erfindungen und Entdeckungen in der Tieftemperaturphysik Pjotr Kapiza (links)
Arno Penzias
(* 1933)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in München ,
NS-Staat NS-Staat Deutschland )
„für die Entdeckung der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung Arno Penzias
Robert Woodrow Wilson
(* 1936)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Robert Woodrow Wilson (links) und Arno Penzias
1979 Sheldon Lee Glashow
(* 1932)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für ihre Beiträge an der Theorie der vereinigten schwachen und elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen Elementarteilchen, einschließlich ua die Voraussage der schwachen neutralen Ströme“ ( Elektroschwache Wechselwirkung ) Sheldon Lee Glashow
Abdus Salam
(1926–1996)
Pakistan Pakistan Pakistan
(geboren in Jhang ,
Britisch-Indien Britisch-Indien Britisch-Indien [6] )
Abdus Salam
Steven Weinberg
(1933–2021)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Steven Weinberg

1980er Jahre

Jahr Person Land Begründung für die Preisvergabe Bild
1980 James Cronin
(1931–2016)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für die Entdeckung von Verletzungen fundamentaler Symmetrieprinzipien im Zerfall von neutralen K-Mesonen James Cronin
Val Fitch
(1923–2015)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Val Fitch
1981 Nicolaas Bloembergen
(1920–2017)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in Dordrecht ,
Niederlande Niederlande Niederlande )
„für ihren Beitrag zur Entwicklung der Laserspektroskopie Nicolaas Bloembergen
Arthur Leonard Schawlow
(1921–1999)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Arthur Leonard Schawlow
Kai Siegbahn
(1918–2007)
Schweden Schweden Schweden „für seinen Beitrag zur Entwicklung der hochauflösenden Elektronenspektroskopie Kai Siegbahn
1982 Kenneth Wilson
(1936–2013)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für seine Theorie über kritische Phänomene bei Phasenumwandlungen
1983 Subrahmanyan Chandrasekhar
(1910–1995)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in Lahore ,
British Raj Red Ensign.svg Britisch-Indien )
„für seine theoretischen Studien der physikalischen Prozesse, die für die Struktur und Entwicklung der Sterne von Bedeutung sind“ Subrahmanyan Chandrasekhar
William Alfred Fowler
(1911–1995)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für theoretische und experimentelle Studien der Kernreaktionen, die für die Bildung der chemischen Elemente im Weltall von Bedeutung sind“ William Alfred Fowler
1984 Carlo Rubbia
(* 1934)
Italien Italien Italien „für ihre entscheidenden Beiträge bei dem großen Projekt, das zur Entdeckung der Feldpartikel W und Z , Vermittler schwacher Wechselwirkung , geführt hat“ Carlo Rubbia
Simon van der Meer
(1925–2011)
Niederlande Niederlande Niederlande Simon van der Meer (links)
1985 Klaus von Klitzing
(* 1943)
Deutschland Bundesrepublik Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland „für die Entdeckung des quantisierten Hall-Effekts Klaus von Klitzing
1986 Ernst Ruska
(1906–1988)
Deutschland Bundesrepublik Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland „für sein fundamentales Werk in der Elektronenoptik und für die Konstruktion des ersten Elektronenmikroskops
Gerd Binnig
(* 1947)
Deutschland Bundesrepublik Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland „für ihre Konstruktion des Rastertunnelmikroskops Gerd Binnig
Heinrich Rohrer
(1933–2013)
Schweiz Schweiz Schweiz Heinrich Rohrer
1987 Georg Bednorz
(* 1950)
Deutschland Bundesrepublik Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland „für ihre bahnbrechende Entdeckung von Supraleitung in keramischen Materialien Georg Bednorz
Karl Alexander Müller
(* 1927)
Schweiz Schweiz Schweiz K. Alex Müller
1988 Leon Max Lederman
(1922–2018)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für die Neutrinostrahlmethode und die Demonstration der Dublettstruktur der Leptonen durch die Entdeckung des Myon neutrinos Leon Max Lederman
Melvin Schwartz
(1932–2006)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Jack Steinberger
(1921–2020)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in Bad Kissingen ,
Deutsches Reich Deutsches Reich Deutschland )
Jack Steinberger
1989 Wolfgang Paul
(1913–1993)
Deutschland Bundesrepublik Bundesrepublik Deutschland BR Deutschland „für ihre Entwicklung der Ionenfallentechnik“ ( Paul-Falle , Penning-Falle )
Hans Georg Dehmelt
(1922–2017)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in Görlitz ,
Deutsches Reich Deutsches Reich Deutschland )
Norman Ramsey
(1915–2011)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für seine Ausarbeitung einer verbesserten Messtechnik bei atomaren Energie-Übergängen, mit der präzise Zeit- und Frequenzmessungen möglich wurden“ ( Atomuhr ) Norman Ramsey

1990er Jahre

Jahr Person Land Begründung für die Preisvergabe Bild
1990 Jerome Isaac Friedman
(* 1930)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für ihre bahnbrechenden Untersuchungen der tiefinelastischen Elektronenstreuung an Protonen und gebundenen Neutronen, die von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung des Quarkmodells der Teilchenphysik war“ Jerome Isaac Friedman
Henry Way Kendall
(1926–1999)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Henry W. Kendall
Richard Edward Taylor
(1929–2018)
Kanada Kanada Kanada Richard Edward Taylor
1991 Pierre-Gilles de Gennes
(1932–2007)
Frankreich Frankreich Frankreich „für seine Arbeiten über Ordnungsprozesse in Flüssigkristallen und Polymerlösungen , vor allem die erfolgreiche Anwendung mathematischer Modelle beim Übergang vom geordneten zum ungeordneten Zustand in Physik und Chemie“ Pierre-Gilles de Gennes
1992 Georges Charpak
(1924–2010)
Frankreich Frankreich Frankreich
(geb. in Dabrovica ,
Polen 1919 Zweite Polnische Republik Polen )
„für seine grundlegenden Arbeiten an Detektoren für die Teilchenphysik , insbesondere für die Konstruktion der ersten Vieldraht-Proportionalkammern (1968)“ Georges Charpak
1993 Russell Hulse
(* 1950)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für ihre Entdeckung eines Pulsars in einem Doppelsternsystem Russell Hulse
Joseph Hooton Taylor, Jr.
(* 1941)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Joseph Hooton Taylor, Jr.
1994 Bertram Brockhouse
(1918–2003)
Kanada Kanada Kanada „für ihre Entwicklung von Techniken zur Streuung der ungeladenen Kernteilchen Bertram Brockhouse
Clifford Shull
(1915–2001)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Clifford Shull
1995 Martin Lewis Perl
(1927–2014)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für seine Entdeckung eines massereichen subatomaren Elementarteilchens mit negativer Ladung“ ( τ-Lepton ) Martin L. Perl
Frederick Reines
(1918–1998)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für seine Entdeckung eines ungeladenen subatomaren Elementarteilchens“ ( Neutrino ) Frederick Reines
1996 David Morris Lee
(* 1931)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für ihre Entdeckung der Suprafluidität in Helium-3 bei sehr tiefen Temperaturen (um den absoluten Nullpunkt )“ David M. Lee
Douglas Dean Osheroff
(* 1945)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Douglas D. Osheroff
Robert Coleman Richardson
(1937–2013)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Robert Coleman Richardson
1997 Steven Chu
(* 1948)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für ihre Entwicklung von Methoden zum Kühlen und Einfangen von Atomen mit Hilfe von Laserlicht Steven Chu
Claude Cohen-Tannoudji
(* 1933)
Frankreich Frankreich Frankreich
(geb. in Constantine ,
Flag of France.svg Französisch-Algerien )
Claude Cohen-Tannoudji
William Daniel Phillips
(* 1948)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten William D. Phillips
1998 Robert Betts Laughlin
(* 1950)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für ihre Entdeckung einer neuen Art von Quantenflüssigkeit mit fraktionell geladenen Anregungen Robert B. Laughlin 1998
Horst Ludwig Störmer
(* 1949)
Deutschland Deutschland Deutschland Horst Störmer
Daniel Chee Tsui
(* 1939)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in Henan , China Republik 1928 Republik China (1912–1949) China )
Daniel Chee Tsui
1999 Gerardus 't Hooft
(* 1946)
Niederlande Niederlande Niederlande „für ihre entscheidenden, die Quantenstruktur betreffenden Beiträge zur Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung in der Physik“ Gerardus ’t Hooft
Martinus JG Veltman
(1931–2021)
Niederlande Niederlande Niederlande Martinus J. G. Veltman

2000er Jahre

Jahr Person Land Begründung für die Preisvergabe Bild
2000 Schores Alfjorow
(1930–2019)
Russland Russland Russland „für die Entwicklung von Halbleiterheterostrukturen für Hochgeschwindigkeits- und Optoelektronik Schores Alfjorow
Herbert Kroemer
(* 1928)
Deutschland Deutschland Deutschland Herbert Kroemer
Jack Kilby
(1923–2005)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für seinen Anteil an der Entwicklung des integrierten Schaltkreises Jack Kilby
2001 Eric Allin Cornell
(* 1961)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für die Erzeugung der Bose-Einstein-Kondensation in verdünnten Gasen aus Alkaliatomen , und für frühe grundsätzliche Studien über die Eigenschaften der Kondensate“ Eric Allin Cornell
Wolfgang Ketterle
(* 1957)
Deutschland Deutschland Deutschland Wolfgang Ketterle
Carl Edwin Wieman
(* 1951)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Carl Wieman
2002 Raymond Davis junior
(1914–2006)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für bahnbrechende Arbeiten in der Astrophysik , insbesondere für den Nachweis kosmischer Neutrinos Raymond Davis jr.
Masatoshi Koshiba
(1926–2020)
Japan Japan Japan Masatoshi Koshiba
Riccardo Giacconi
(1931–2018)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in Genua , Italien 1861 Königreich Italien (1861–1946) Königreich Italien )
„für bahnbrechende Arbeiten in der Astrophysik, die zur Entdeckung von kosmischen Röntgenquellen geführt haben“ ( Röntgenastronomie ) Riccardo Giacconi
2003 Alexei Abrikossow
(1928–2017)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Russland Russland Russland
„für bahnbrechende Arbeiten in der Theorie über Supraleiter und Supraflüssigkeiten Alexei Abrikossow
Witali Ginsburg
(1916–2009)
Russland Russland Russland Witali Ginsburg
Anthony James Leggett
(* 1938)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Anthony James Leggett
2004 David Gross
(* 1941)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für die Entdeckung der asymptotischen Freiheit in der Theorie der Starken Wechselwirkung David Gross
David Politzer
(* 1949)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Frank Wilczek
(* 1951)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Frank Wilczek
2005 Roy Jay Glauber
(1925–2018)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für seinen Beitrag zur quantenmechanischen Theorie der optischen Kohärenz Roy J. Glauber
John Lewis Hall
(* 1934)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für ihre Beiträge zur Entwicklung der auf Laser gegründeten Präzisionsspektroskopie, einschließlich der optischen Frequenzkammtechnik John Lewis Hall
Theodor Hänsch
(* 1941)
Deutschland Deutschland Deutschland Theodor Hänsch
2006 John Cromwell Mather
(* 1946)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für die Untersuchung der kosmischen Hintergrundstrahlung John Cromwell Mather
George Smoot
(* 1945)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten George Smoot
2007 Albert Fert
(* 1938)
Frankreich Frankreich Frankreich „für die Entdeckung des Riesenmagnetowiderstands “ (GMR) Albert Fert
Peter Grünberg
(1939–2018)
Deutschland Deutschland Deutschland
(geb. in Pilsen ,
heute Tschechien Tschechien Tschechien )
Peter Grünberg
2008 Yōichirō Nambu
(1921–2015)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in Tokio , Japan Japan Japan )
„für die Entdeckung des Mechanismus der spontanen Symmetriebrechung in der Elementarteilchenphysik Yōichirō Nambu
Makoto Kobayashi
(* 1944)
Japan Japan Japan „für die Entdeckung des Ursprungs der gebrochenen Symmetrie, welche die Existenz von mindestens drei Quarkfamilien voraussagt“ Makoto Kobayashi
Toshihide Masukawa
(1940–2021)
Japan Japan Japan Toshihide Masukawa
2009 Charles Kuen Kao
(1933–2018)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
(geb. in Shanghai ,
China Republik 1928 Republik China (1912–1949) China )
„für seine bahnbrechenden Erfolge auf dem Gebiet der Lichtleitung mittels Fiberoptik für optische Kommunikation“ Charles Kuen Kao
Willard Boyle
(1924–2011)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in Amherst ,
Kanada 1921 Kanada Kanada )
„für die Erfindung des CCD-Sensors Willard Boyle
George Elwood Smith
(* 1930)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten George E. Smith

2010er Jahre

Jahr Person Land Begründung für die Preisvergabe Bild
2010 Andre Geim
(* 1958)
Niederlande Niederlande Niederlande ,
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich ,
(geb. in Sowjetunion Sowjetunion Sowjetunion )
„für grundlegende Experimente mit dem zweidimensionalen Material Graphen Andre Geim
Konstantin Novoselov
(* 1974)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
Russland Russland Russland
Konstantin Novoselov
2011 Saul Perlmutter
(* 1959)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums durch Beobachtungen weit entfernter Supernovae Saul Perlmutter
Brian P. Schmidt
(* 1967)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Brian P. Schmidt
Adam Riess
(* 1969)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Adam Riess
2012 Serge Haroche
(* 1944)
Frankreich Frankreich Frankreich „für die Entwicklung bahnbrechender experimenteller Methoden, die es ermöglichen, Quantensysteme zu manipulieren“ Serge Haroche
David Wineland
(* 1944)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten David Wineland
2013 François Englert
(* 1932)
Belgien Belgien Belgien „für die theoretische Entdeckung eines Mechanismus , der zu unserem Verständnis des Ursprungs der Masse subatomarer Teilchen beiträgt, und der kürzlich durch die Entdeckung des vorhergesagten Elementarteilchens durch die ATLAS - und CMS -Experimente am Large Hadron Collider des CERN bestätigt wurde“ François Englert
Peter Higgs
(* 1929)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Peter Higgs
2014 Isamu Akasaki
(1929–2021)
Japan Japan Japan „für die Erfindung effizienter, blaues Licht ausstrahlender Dioden , die helle und energiesparende Lichtquellen ermöglicht haben“ Isamu Akasaki
Hiroshi Amano
(* 1960)
Japan Japan Japan Hiroshi Amano
Shuji Nakamura
(* 1954)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in Ikata , Japan Japan Japan )
Shuji Nakamura
2015 Takaaki Kajita
(* 1959)
Japan Japan Japan „für die Entdeckung von Neutrinooszillationen , die zeigen, dass Neutrinos eine Masse haben“ Takaaki Kajita 5171-2015.jpg
Arthur McDonald
(* 1943)
Kanada Kanada Kanada Arthur McDonald
2016 David J. Thouless
(1934–2019)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich „für theoretische Entdeckungen topologischer Phasenübergänge und topologischer Materiephasen.“ [7] [8] David J. Thouless
F. Duncan M. Haldane
(* 1951)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich F. Duncan M. Haldane
J. Michael Kosterlitz
(* 1943)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten John M. Kosterlitz
2017 Rainer Weiss
(* 1932)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
(geb. in Berlin ,
Deutschland Deutschland Deutschland )
„für entscheidende Beiträge zum LIGO -Detektor und die Beobachtung von Gravitationswellen .“ [9] [10] Rainer Weiss
Barry Barish
(* 1936)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Barry Barish
Kip Thorne
(* 1940)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Kip Thorne
2018 Arthur Ashkin
(1922–2020)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten „für die Entwicklung optischer Pinzetten und deren Anwendung in der Biologie “. „für bahnbrechende Erfindungen im Bereich der Laserphysik Arthur Ashkin
Gérard Mourou
(* 1944)
Frankreich Frankreich Frankreich „für die Entwicklung einer Methode, mit der sich hochenergetische, ultrakurze optische Pulse erzeugen lassen“. Gérard Mourou (2015)
Donna Strickland
(* 1959)
Kanada Kanada Kanada Donna Strickland
2019 James Peebles
(* 1935)
Kanada Kanada Kanada ,
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
„für theoretische Entdeckungen in der physikalischen Kosmologie “. Jim Peebles
Michel Mayor
(* 1942)
Schweiz Schweiz Schweiz „für die Entdeckung eines Exoplaneten , der einen sonnenähnlichen Stern umkreist“. Michel Mayor
Didier Queloz
(* 1966)
Schweiz Schweiz Schweiz Didier Queloz

2020er Jahre

Jahr Person Land Begründung für die Preisvergabe Bild
2020 Roger Penrose
(* 1931)
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich „für die Entdeckung, dass die Bildung von Schwarzen Löchern eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist“. Roger Penrose
Reinhard Genzel
(* 1952)
Deutschland Deutschland Deutschland „für die Entdeckung eines supermassiven kompakten Objekts im Zentrum unserer Galaxie“. Reinhard Genzel
Andrea Ghez
(* 1965)
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten


1900191019201930194019501960197019801990200020102020

Verteilung nach Ländern

Nation
Anzahl der
Verleihungen (1)
gezählt als Preisträger
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 93,5
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 26,5
Deutschland Deutschland Deutschland 24,5
Frankreich Frankreich Frankreich 14 ,0
Russland Russland Russland und ehem.
Sowjetunion Sowjetunion Sowjetunion
10 ,0
Japan Japan Japan 0 9 ,0
Niederlande Niederlande Niederlande 0 8,5
Schweiz Schweiz Schweiz 0 5,5
Kanada Kanada Kanada 0 4,5
Schweden Schweden Schweden 0 4 ,0
Danemark Dänemark Dänemark 0 3 ,0
Italien Italien Italien 0 3 ,0
Osterreich Österreich Österreich 0 3 ,0
China Republik 1928 Republik China (1912–1949) China [5] 0 2 ,0
Belgien Belgien Belgien 0 1 ,0
Indien Indien Indien 0 1 ,0
Irland Irland Irland 0 1 ,0
Pakistan Pakistan Pakistan 0 1 ,0
Summe (Stand: 2020) 215 Preisträger

Anmerkungen:

(1) Preisträger, die zum Zeitpunkt der Verleihung Staatsbürger zweier Länder waren, werden hier bei beiden Ländern jeweils halb gezählt.

Verteilung nach Kontinenten

Preisträger, die zum Zeitpunkt der Verleihung Staatsbürger zweier Länder waren, werden hier bei beiden Ländern jeweils halb gezählt (Stand 2020).

Kontinent Anzahl der Verleihungen
gezählt als Preisträger
Europa (inkl. Russland und ehem. Sowjetunion) 104 ,0
Amerika 0 98 ,0
Asien (exkl. Russland und ehem. Sowjetunion) 0 13 ,0
Afrika 0 0 0 ,0
Ozeanien 0 0 0 ,0

Weblinks

Commons : Nobelpreisträger für Physik – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. Land nach der Angabe auf nobelprize.org. Das Land kann von der Nationalität des Laureaten abweichen.
  2. Unter diesem Namen in den offiziellen Listen der Nobelstiftung verzeichnet. Heute ist der Name Bratislava gebräuchlicher.
  3. a b Das Geld wurde in den speziellen Fonds dieser Preiskategorie gegeben.
  4. a b Das Preisgeld wurde zu einem Drittel in den Hauptfonds gegeben und zu zwei Dritteln dem Spezialfonds für diese Preiskategorie.
  5. a b c Das Herkunftsland der Preisträger von 1957 wird in offiziellen Listen als „China“ vermerkt. Zum Zeitpunkt der Auswanderung der Preisträger war China noch von der Republik China beherrscht. Zum Zeitpunkt der Preisvergabe war die Republik China auf Taiwan noch offizieller internationaler Vertreter des Landes China.
  6. Üblicherweise werden Geburtsorte in den offiziellen Listen der Nobelstiftung ausgewiesen, wenn diese nicht im angegebenen Staat liegen oder zu jenem Zeitpunkt nicht unter der Souveränität dieses Staates standen. Hier fehlt diese Angabe jedoch.
  7. Pressemitteilung bei nobelprize.org (abgerufen am 4. Oktober 2016).
  8. Mündliche Verkündigung der Preisträger durch Göran K. Hansson (Video)
  9. Pressemitteilung bei nobelprize.org (abgerufen am 3. Oktober 2017).
  10. Mündliche Verkündigung der Preisträger durch Göran K. Hansson (Video)