gerilja

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Medlemmer av ERP -geriljaen ( FMLN ) under borgerkrigen i El Salvador , 1990

Guerrilla (uttale: [ ɡeˈrɪlja ] [1] , eldre form: gerilja ; Som en diminutiv av det spanske ordet gerilj , "krig", betyr det noe som "liten krig" [2] ) betegner en spesiell form for krig , som tydelig omtales som geriljakrig eller geriljakrig . [3] [4] Begrepet (geriljaen) står i dag stort sett for opprørerenheter som fører en geriljakrig mot okkupasjonsmaktene eller mot sin egen regjering. [5]

I tillegg er det (geriljaen) som et utdatert begrep for en enkelt opprørsfighter (i flertall geriljaen ), selv om andre begreper stort sett brukes i dag, for eksempel geriljakrigere , motstandsfolk eller partisaner . [6] Det spanske navnet på en geriljakjemper er gerilja eller gerilja (for en jagerfly). På tysk refererer begrepene guerillero eller gerilja vanligvis til underjordiske krigere i Latin -Amerika . [7] Den urbane geriljaen er en spesiell form for gerilja.

Ulike taktikker er karakteristiske for geriljakrigføring, som samlet kalles geriljataktikk . Valget av visse taktikker avhenger blant annet av maktbalansen og oppstandsfasen. Motopprøret krever spesielle tiltak ("anti-gerilakrigføring"). Til og med en vanlig hær kan bruke geriljataktikk, spesielt når de skjuler mindre militære enheter bak fiendens linjer (se jaktkamp ). Kampen til vanlige tropper mot uregelmessige, men også vanlige tropper, mest i Afrika, men også i andre områder med liten infrastruktur, er også kjent som buskskrigen .

uttrykk

Ords opprinnelse

Ordet gerilla ble lånt fra den spanske geriljaen , et diminutiv (diminutiv) av den spanske geriljen ("krigen"), via den franske guérilla på begynnelsen av 1800 -tallet. [8] Den spanske guerra er, som den franske guerre, den germanske * Werra ( "Dispute") returnerer som selv gammelhøitysk Werra ( "forvirring", "tvist"), den USA nederlandske Warre og New England var relatert . [9] [8]

Den historiske bakgrunnen var den spanske uavhengighetskrigen fra 1807 til 1814 mot fransk styre under Napoleon. Utgangspunktet for den senere bruken av ordet er den spanske partida de guerrilla , som grovt betyr " speiderfest ". [2] I Tyskland ville Friedrich Ludwig Jahn , faren til gymnastikk, lede sin Turner som gerilja mot Napoleon. [10]

I Spania har ordet gerilja en konsekvent positiv konnotasjon av frigjøring på grunn av forbindelsen med kampen mot den franske okkupasjonsmakten, som ligner på frigjøringskrigen i Tyskland eller begrepet "folkekrig" som beskrevet i Gneisenaus tidlige memoranda.

Begrepene geriljakrilla og geriljakrig ble spesielt viktige på 1900 -tallet som betegnelse for sosialt eller nasjonalt baserte frigjøringskrefter og uavhengighet i mindre utviklede land, spesielt for frigjøring fra datidens kolonimakter i løpet av avkoloniseringen . [3]

Ernesto "Che" Guevara , ble internasjonalt kjent som en av de viktigste befalene i geriljakrigen under den kubanske revolusjonen , men mislyktes i sine senere forsøk på å gjenta sine militære suksesser i Kongo og Bolivia.

Betydninger

Betydningen av ordet gerilja avhenger også av det grammatiske kjønnet :

 • geriljaen: geriljakrigføring eller geriljakrigføring, en spesiell type krig. Denne opprinnelige betydningen er nå en sekundær betydning, det vil si at ordet gerilja sjelden brukes med denne betydningen.
 • geriljaen: opprørs kampgrupper som fører en geriljakrig. Dette er hovedbetydningen på tysk i dag.
 • geriljaen: individuelle geriljakrigere, motstandsfolk, underjordiske krigere. I Europa blir uregelmessige enheter vanligvis referert til som partisaner , og i sammenheng med antikoloniale bevegelser etter andre verdenskrig , vanligvis som gerilja . Begrepet guerrillero er spesielt vanlig med referanse til Latin -Amerika.

Derivater

Avledet fra begrepet er blant annet geriljamarkedsføring i næringslivet og "geriljaaksjoner" på det politiske feltet, inkludert for eksempel kommunikasjonsgerilla eller geriljahagearbeid .

Geriljakrig

Geriljakrig refererer til en form for kamp mellom uregelmessige lokale tropper mot en fiendtlig hær eller okkupasjonsmakt eller - i forbindelse med en borgerkrig - mot sin egen regjering. [3] Militære tvister mellom partier som er politisk, strategisk og våpenteknisk svært forskjellige, blir også referert til som asymmetriske kriger eller konflikter.

Geriljakampen er et "de svakes våpen" mot en militært , spesielt militært teknologisk overlegen motstander. En forutsetning for en geriljakamp er befolkningens mangel på håp om å kunne oppnå sine politiske og sosiale krav med politiske og juridiske midler, slik tilfellet er i et diktatur eller et land okkupert eller dominert av en fremmed makt. Den avgjørende faktoren for geriljaenes suksess er den samtidige politiske kampen, som tilsvarer militær kamp. I en åpen markkamp måtte geriljastyrken nødvendigvis beseires fordi de mangler utstyret til en konvensjonell hær og krigerne deres vanligvis ikke har tilstrekkelig militær trening.

funksjoner

Et avgjørende kjennetegn ved geriljaene er deres høye mobilitet og fleksibilitet, ofte kombinert med mangel på identifiserbarhet som en "legitim stridsmann ". Geriljaenheter er i konstant bevegelse for å unngå den militært overlegne fienden. Suksessen deres avhenger av om de klarer å beholde avgjørelsen om hvor, på hvilket tidspunkt og under hvilke forhold den militære konfrontasjonen med fienden finner sted. De klassiske landgeriljatroppene opererer stort sett ut av fjellene eller ut av jungelområdene , som begge er ideelle retrett.

Geriljabevegelsen er vanligvis avhengig av støtte fra bygdebefolkningen for å gi dem mat og informasjon. Hvis årsaken til geriljakampen er politiske eller sosiale klager som påvirker en stor del eller flertallet av befolkningen, er deres støtte vanligvis frivillig. Mao Zedong oppsummerte dette med setningen "Det revolusjonære svømmer blant folket som en fisk i vann". I de mer kjente geriljakrigene på 1900 -tallet var dette stort sett tilfellet - der det ikke var folkelig støtte, var forsøket på geriljakrig vanligvis dømt til å mislykkes. Da Che Guevara prøvde å bringe revolusjonen til Bolivia i 1966 , fant han liten støtte fra urbefolkningen. Prosjektet endte med at geriljaene ble nesten fullstendig ødelagt og til slutt hans fangst og henrettelse av regjeringsstyrker. Unntak er geriljahærene som mottar sterk støtte fra et annet land, for eksempel National Front for Liberation of South Vietnam ("Viet Cong") av Nord-Vietnam under Vietnamkrigen eller de USA-støttede kontra-opprørerne i kontra-krigen mot Venstre-regjeringen i Nicaragua rundt 1980.

Typiske kjennetegn innen statsvitenskap er: [3]

 • Geriljas og deler av sivilbefolkningens enhet. Befolkningen godkjenner, støtter eller deltar aktivt i geriljakrigføring.
 • En nær forbindelse mellom politiske og militære mål.
 • Anskaffelse av våpen hovedsakelig fra aksjene til den militære motstanderen.
 • Basen og hovedbaser er for det meste landlige områder. Byer er bare involvert i kampene på et avansert stadium av geriljakrigen.
 • Tradisjonelle kampformer av vanlige væpnede styrker forblir stort sett ineffektive. Derfor kan gerilja være opp til en numerisk og teknisk overlegen fiende.

Typiske opptrappingsstadier

Geriljakrig går vanligvis gjennom følgende faser:

 • Geriljakampen begynner som en opprørsbevegelse , dvs. med ingen eller bare svak bevæpning. I denne fasen har geriljaen vanligvis bare håndvåpen som pistoler , karbiner eller angrepsgeværer , håndgranater og lette granatkastere , dvs. infanterivåpen som kan bæres av fottropper. Våpen er vanligvis oppnådd gjennom raid mot motstående militære enheter eller fasiliteter, kjøp av våpen fra korrupte funksjonærer fra de motsatte regjeringstroppene, eller i noen tilfeller også gjennom leveranser fra utlandet - sistnevnte spesielt når geriljaene støttes av en annen stat, for eksempel Contra - Opprørere i Nicaragua av USA, eller siden 2011 opprørerne i den syriske borgerkrigen . Jagerfly er ikke soldater og har ofte ikke engang militær trening. De er en del av sivilbefolkningen og støttes av dem på grunn av deres politiske mål. I denne fasen kan geriljaenheter ikke oppnå noen strategisk suksess, det vil si permanent okkupere strategisk viktige områder, men må alltid trekke seg igjen.
  • Uten folkelig støtte er geriljaene dømt til å mislykkes. Det er dette som skiller geriljaen fra terrorisme , som kan klare seg uten støtte fra befolkningen.
  • Når det gjelder regionale, men da bare stasjonære, suksesser, er transformasjonen til et krigsherresystem mulig.
 • Den offensive fasen av geriljakampen er preget av at motstanderens mobilitet er begrenset. Regjeringen eller okkupasjonstroppene har bare strategisk viktige befestede baser og kan bare bevege seg utenfor dem i begrenset omfang. I denne fasen tar geriljabevegelsen initiativet og organiserer seg vanligvis i større kampenheter med en fast struktur.
 • For å nå strategiske mål, må geriljaenhetene ha form av en sentralt styrt hær. Du går ut av den taktiske, defensive fasen inn i en strategisk offensiv fase. En revolusjonær hær dukker opp.

Vellykkede geriljakrig

Geriljakrigen regnes som en form for kamp for frigjøringsbevegelser . Som vellykkede eksempler innen statsvitenskap er nevnt: [3]

Flere eksempler på geriljakamper

Europa

Asia

Amerika

Afrika

Historien om den "lille krigen"

Carl von Clausewitz , men også andre før ham, definerte den "lille krigen" som bruk av lette tropper på flankene og på baksiden av fienden - så husarene ble ikke bare brukt til rekognosering, men også til å forstyrre fiendens forsyninger. I infanteriet ble kroatene og jegerne brukt til spredt kamp. Denne velkjente geriljakrigføringen, som de var kjent med, tjente som en form for kamp for gruppene dannet av utkanter av de store europeiske imperiene, som kroater eller bosniakker. De hadde fått erfaring spesielt i kampen mot tyrkerne. Akıncı ble brukt av den tyrkiske hæren som en lett styrke bak fiendens linje.

I den amerikanske uavhengighetskrigen (1776–1783) utviklet kampformen "liten krig" seg for første gang ikke bare som motstandsoperasjoner fra små væpnede militser mot overlegne konvensjonelle hærer, men som et omfattende strategisk svar fra et krigførende parti. De britiske troppene, som kjempet taktisk i åpen formasjon, var involvert i en slitsom utmattelseskrig, som de til slutt tapte. Siden den gang har småskala krigføring etablert seg som et asymmetrisk svar på styrken til konvensjonelle væpnede styrker.

Den første væpnede konflikten med geriljakarakter og med dette navnet er den spanske uavhengighetskrigen mot de franske okkupasjonsmaktene fra 1807 til 1814, som utvidet seg til folkekrigen. Selv om de vanlige spansk-britiske troppene avgjorde krigen, bidro imidlertid uregelmessige uregelmessigheter eller gerilja betydelig til nederlaget til franskmennene. Dette skyldtes hovedsakelig den gode organiseringen av motstanden og den gunstige topografien til fjellandskapene for en geriljakrig, som bød på gode gjemmesteder. I det åpne landet kunne geriljastyrken imidlertid ikke holde seg mot konvensjonelle tropper.

På den tiden var konvensjonelle tropper først og fremst rettet mot intense trefninger og kamper i "den store krigen" ( linjetaktikk ). Imidlertid adopterte de senere geriljakampstilen, som var preget av raid, bakhold og angrep på forsyningslinjene bak den faktiske krigen. Geriljakampen ble en taktisk variant for hvilke enheter med spesialtrente soldater (for det meste såkalte jegere ) ble brukt fordi de var mer fleksible og mobile enn de konvensjonelle linjetroppene. Karakteristisk for den lille krigen var militære konflikter, der numerisk små divisjoner foretok operasjoner for å svekke fienden, men uten å kunne ta en avgjørelse. Det kan utføres sammen med store operasjoner av hovedhæren. Typiske eksempler er utplassering av koalisjonstroppene Freikorps i 1813 og Franc-tireurs i 1870. Befolkningens støtte til motstandskrigen til uregelmessige tropper og gjenger spilte også en viktig rolle, som for eksempel ble vist i det tyrolske opprøret under Andreas Hofer .

Det polske opprøret i 1863 og Boerkrigen i 1901 ble også utkjempet med geriljataktikk.

I den russisk-japanske krigen (1904–1905) tok den keiserlige russiske hæren opp planlagte geriljaaksjoner mot den japanske invasjonen av Sakhalin .

Juridisk vurdering

Måten å bekjempe geriljaene på beskrives som ukonvensjonell krigføring med tanke på Genève -konvensjonene og Haag -landkrigsforskriftene . Disse internasjonale traktatene regulerer det juridiske grunnlaget for internasjonale væpnede konflikter. I utviklingsfasen tilsvarer geriljaen mer begrepet levée en masse , slik det er definert i Haag Land Warfare Regulations (derav også "People's War"). Først når geriljaene har tatt det siste skrittet mot å bli en frigjøringshær, blir deres krigere betraktet som en del av en militær kommandostruktur, som stridende i henhold til Haag Land Warfare Regulations. Så lenge den mangler orientering mot en statlig regjering, regnes geriljakrigere som ikke-stridende og blir vanligvis behandlet som opprørere og / eller kriminalisert (f.eks. Ved å tildele dem tyveri, ran eller andre forbrytelser).

Dette inkluderer etablering av faktiske eller tilsynelatende politisk-demokratiske strukturer ( Asamblea de Guaímaro i den kubanske uavhengighetskrigen eller parlamentet i den palestinske PLO ) samt politiske oppdrag i utlandet for å støtte stater eller i internasjonale organisasjoner som FN . Innføringen av klare kommandostrukturer, en hierarkisk-militær orden med tilhørende rekker er ment å understreke geriljaenes ekvivalens til den konvensjonelle motstanderhæren, spesielt i den siste fasen, i utviklingen av den revolusjonære hæren. Bare når motstanderen føler seg tvunget til å forhandle offisielt med geriljaen, blir anerkjennelse som en krigførende part etablert, den såkalte "Belligerenz". Politisk anerkjennelse av stater av internasjonal betydning eller anerkjennelse som forhandlingspartner av motstanderen danner grunnlaget for oppnåelsen av geriljaenes politiske mål ( se diskusjonen om anerkjennelsen av det palestinske PLO). Bare som en krigførende part kan geriljakrigere hevde krigsfangerstatus etter å ha blitt tatt til fange.

Geriljataktikk

Den "typiske" geriljataktikken består i det faktum at små, uavhengige kampenheter sliter den overlegne fienden i innlandet med "nålelignende" militære aksjoner og deretter trekker seg tilbake umiddelbart etter hver utplassering. Denne prosedyren er også kjent som hit and run (engelsk hit and run betyr faktisk " flukt fra en ulykke "). Utenfor kampoppdragene er geriljakrigerne vanligvis ikke gjenkjennelige som soldater.

fordeler

Ingen trente tropper er nødvendige for geriljakrigføring. Enhver person i befolkningen kan potensielt skade fienden. Under andre verdenskrig åpnet for eksempel medlemmer av motstanden i okkuperte Frankrike ofte drivstoffventilene på tog slik at de ikke kunne kjøre på grunn av mangel på drivstoff. For slike handlinger er verken erfaring eller bevæpning nødvendig. Samtidig må den motsatte hæren føre en erobringskrig, dvs. spore og eliminere geriljaen. I den mest gunstige saken for geriljamålene forårsaker det sinne blant befolkningen gjennom handlinger som husrannsak og ID -kontroller. I mellomtiden kan geriljaene som gjemmer seg blant sivilbefolkningen slå til der fienden er svakest. Angrep på geriljaene er veldig vanskelige uten å ramme sivilbefolkningen.

I sin bok Mongols, Huns and Vikings, siterer historikeren Hugh N. Kennedy "nomadparadokset" som en avgjørende fordel for nomadiske erobrere over høye kulturer. Han går tilbake til tiden for de første urbane sivilisasjonene iMesopotamia , som til tross for deres militære overlegenhet ble beseiret av nomadiske folk. I tillegg til deres høye mobilitet, var deres fordel at alle voksne menn var krigere og at de bestemte lederne hovedsakelig på grunnlag av deres kampferdigheter, mens befalene i byene ofte ble valgt av politiske årsaker. I følge militærhistorikeren Max Boot overlevde "nomadparadokset" til moderne gerilja. [1. 3]

ulempe

Utrente og dårlig bevæpnede geriljaer kan i beste fall knipe den motsatte hæren, men ikke slå dem avgjørende. Som et resultat kan en geriljakrig trekke ut i år og tiår. Hvis fienden reagerer med terror mot sivilbefolkningen, kan dette føre til at geriljaene mister støtte. Hvis geriljaen ønsker å lykkes, må den organisere seg fra et bestemt tidspunkt. Hvis geriljaen er organisert for tidlig, kan den "rulles opp" ved å arrestere et medlem hvis sistnevnte avslører mer. Men hvis geriljaen er uorganisert for lenge, kan den ikke vinne kampen fordi den aldri kan erobre og holde terreng.

teoretiker

Johann von Ewald publiserte sin avhandling om den lille krigen i Kassel allerede i 1785, som var basert på hans erfaringer med opprørerne i de nordamerikanske koloniene .

Når de utviklet teoriene, begynte teorikere om geriljakrig for det meste fra erfaringer under geriljakrigen i hjemlandet. Følgende anses å være viktige teoretikere for geriljataktikk: [3]

Unter dem Begriff der Stadtguerilla versuchte in der Bundesrepublik der 1960er und 1970er Jahre die linksextremistische Gruppe RAF an Terminologie und Taktik südamerikanischer Befreiungsbewegungen anzuknüpfen.

Anti-Guerilla-Kriegsführung

Abbrennen eines Vietcong-Basislagers durch US-Truppen, My Tho, Vietnam
Gedenkstätte für das Massaker von El Mozote von 1981 in El Salvador . Auf der Suche nach linken Guerilleros ermordete das Batallón Atlácatl der Regierungstruppen 900 Zivilisten. Die Einheit war von US-amerikanischen Special Forces zusammengestellt und in den USA trainiert worden. [14]

Der Guerillakampf stellt eine konventionelle Armee vor Probleme, die es bei zwischenstaatlichen Kriegen nicht gibt:

 • Der Gegner ist nicht eindeutig zu identifizieren. Jede Person, etwa in einem besetzten Land, kann ständig oder zeitweise zur Guerilla gehören, diese militärisch, logistisch oder politisch unterstützen. Das gilt für Männer wie Frauen, auch für Kinder, Jugendliche und alte Menschen.
 • Es gibt keine Front , welche die Anhänger und Gegner des herrschenden Regimes voneinander trennt. So wird meist von Regionen gesprochen, die von der Regierung oder von der Guerillabewegung „kontrolliert“ werden. Ein Gebiet kann aber auch nachts von der Guerillabewegung und am Tag von der Regierung kontrolliert werden. Der Begriff der Kontrolle ist dabei sehr unbestimmt. So kann es vorkommen, dass derselbe Geschäftsmann sowohl an die Regierung als auch an die Guerillabewegung Steuern zahlt.

Durch den Einsatz von Kontraguerilla-Einheiten versucht die reguläre Armee, sich der flexiblen Kriegführung der Guerilla anzupassen – solche Versuche unternahm etwa die US-Armee im Vietnamkrieg . Nicht zu verwechseln ist dies mit der konterrevolutionären Guerilla, die von einer fremden Macht eingesetzt wird, um mit Mitteln der Guerilla-Taktik eine bestehende revolutionäre Regierung anzugreifen – siehe dazu etwa Contra und Contra-Krieg .

Unter dem Vorwand, dass man die Guerilla nach Guerillaart bekämpfen müsse, bestand die Antwort angegriffener konventioneller Streitkräfte immer wieder darin, selbst mit einem eigenen Kampfverhalten zu reagieren, das nicht mehr den Normen regulärer Kriegführung entsprach. Nicht nur die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ist dafür ein Beispiel, auch in der jüngeren Geschichte gingen sogar demokratische Staaten angesichts massiver Guerillaangriffe auf die eigenen Truppen dazu über, die Zivilbevölkerung in den entsprechenden Ländern zu schädigen. Im Algerienkrieg griff die französische Regierung zur routinemäßigen Folter von Inhaftierten und summarischen Exekutionen (sogenannte Französische Doktrin ), im Vietnamkrieg gehörte die Entlaubung großer Wälder durch Chemikalien („ Agent Orange “), die Zerstörung von Ernten (siehe auch Verbrannte Erde ), Politische Säuberungen und vereinzelte Massaker zu den Maßnahmen der US-Streitkräfte und der südvietnamesischen Armee. Darüber hinaus initiierte die CIA das sogenannte Phoenix-Programm , die gezielte Tötung kommunistischer Kader des Vietcong .

Die konventionelle Armee ist durch das Kriegsrecht dazu verpflichtet, humanitäre Mindeststandards zu beachten und muss daher immer versuchen, Zivilbevölkerung und Guerillabewegung voneinander zu trennen. Das kann etwa durch Aufrufe an die Bevölkerung geschehen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Gebiet zu verlassen. Alle nach diesem Zeitpunkt in diesem Gebiet befindlichen Personen werden dann als Guerilleros bezeichnet. Die Bevölkerung, die dieses Gebiet verlässt, muss untergebracht und versorgt werden, wozu sich das Militär meist weder personell, logistisch oder materiell in der Lage sieht. Die so entstandenen campos de reconcentración ( Kubanischer Unabhängigkeitskrieg ) oder concentration camps ( Burenkrieg ) sollten die Kämpfer von der übrigen Bevölkerung trennen und damit der konventionellen Armee ein klar umgrenztes Feindesland für den Angriff definieren. Die in den Lagern herrschende Not (Hunger, Krankheiten) führt jedoch in der Regel zur politischen Stärkung der Guerillabewegung. Eine freiwillige Aussiedlung von Zivilisten aus den von der Guerillabewegung kontrollierten Gebieten wird dadurch unwahrscheinlich.

Die Guerillabewegung setzt in manchen Fällen ihrerseits die Zivilbevölkerung gezielt unter Druck, sofern diese nicht freiwillig kooperiert, was allerdings in vielen Konflikten des 20. Jahrhunderts der Fall war. Die Nötigung der Zivilbevölkerung kann etwa durch gezielten Terror (Erschießungen, Folter und Vergewaltigungen ), erzwungene Geld-, Nahrungs- und Materialabgaben und durch Zwangsrekrutierungen geschehen. Dadurch kann die Zivilbevölkerung in die Situation geraten, von beiden Seiten verdächtigt zu werden, die jeweils andere zu unterstützen. Die FNL im Vietnamkrieg operierte zum Beispiel häufig auf diese Weise. Da die Trennung und Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den genannten Gründen oft nicht möglich war, führte das zur unvermeidlichen und unterschiedslosen Bombardierung von Guerillagebieten durch die reguläre Armee, der alle in dem Gebiet befindlichen Personen zum Opfer fielen. Der Zivilbevölkerung bleibt in einer solchen Situation oft gar keine Wahl mehr, neutral zu bleiben, und sie entscheidet sich dann aus Not heraus für die eine oder andere Seite. Allerdings kommt es nicht selten vor, dass die Regierungsvertreter oft selbst korrupt sind und die Kommandeure und Soldaten ihrer offiziellen Streitkräfte persönliche (kriminelle) Ziele verfolgen. Dies führt meist dazu, dass die Zivilbevölkerung sich auf die Seite der Guerillabewegung schlägt.

Erfolgreichere Anti-Guerilla-Strategien versuchen, die Guerillabewegung politisch zu isolieren. Das kann auf unterschiedliche Weise geschehen:

 • Die (wirtschaftliche) Lage der Bevölkerung wird verbessert, um Unzufriedenheit zu verhindern/vermindern.
 • Es wird eine der Guerilla ähnliche Kontraguerilla geschaffen, die im Namen der Guerilla Taten begeht, die der Guerilla angelastet werden und sie in den Augen der Bevölkerung diskreditiert (Vietnam, Kuba).
 • Da die Guerilla-Einheiten, besonders in ihrer Entstehungsphase, meist dezentralisiert kämpfen, entstehen häufig kämpfende Einheiten, die nicht die politischen Ziele der Bevölkerung teilen, sondern persönliche Bereicherung oder Macht gewinnen wollen ( Caudillismo ). Dies kann genutzt werden, um die Guerilla zu diskreditieren

Ein Anti-Guerillakampf ist mit militärischen Mitteln nur schwer zu gewinnen, weil es aufgrund der fehlenden Unterscheidbarkeit der Guerillakämpfer von der übrigen Bevölkerung nicht möglich ist, die jedenfalls in den frühen Phasen eines Konfliktes überlegene militärische Macht einzusetzen, ohne gleichzeitig Unschuldige zu treffen. Weiter kann sich die Guerillabewegung immer wieder aus der Bevölkerung verstärken, solange sie deren Unterstützung genießt bzw. über ausreichende Mittel zur Zwangsrekrutierung verfügt.

Die meisten Guerillakämpfe wurden daher nur politisch gelöst, das heißt entweder durch teilweises oder völliges Nachgeben gegenüber den Zielen der Guerillabewegung oder durch Entfremden der Bevölkerung von der Guerilla (so geschehen bei der IRA ).

Unterschiede zwischen Guerilla und Terrorismus

Im Unterschied zu Guerilla zielen Terroristen nicht darauf ab, Gebiete zu erobern oder zu halten, sondern achten darauf, Konfrontation mit feindlichen militärischen Truppen zu meiden, und üben selten direkte Kontrolle auf ein Territorium oder dessen Bevölkerung aus. [15]

Während Terroristen hauptsächlich unbeteiligte Zivilisten zu ihren Opfern machen, attackieren Guerilla vorrangig feindliche militärische Streitkräfte. [16]

Siehe auch

Literatur

 • Fritz René Allemann : Macht und Ohnmacht der Guerilla. Piper, München 1974, ISBN 3-492-02006-2 .
 • Alberto Bayo : Ciento cincuenta preguntas a un guerrillero . Erste englische Ausgabe: 150 questions for a guerrilla , übersetzt von Hugo Hartenstein und Dennis Harber, Boulder, COLO (Panther Publications) 1963. Spanische Erstausgabe offenbar Mexiko 1955.
 • Ian FW Beckett: Encyclopedia of Guerilla Warfare. Checkmark Books, New York 2001, ISBN 0-8160-4601-8 .
 • Max Boot: Invisible armies. An epic history of guerrilla warfare from ancient times to the present , New York, NY ua (Norton) 2013. ISBN 978-0-87140-424-4 .
 • Gérard Chaliand (Hrsg.): Guerrilla strategies. An historical anthology from the Long March to Afghanistan , Berkeley ua (University of California Press) 1982. ISBN 0-520-04444-4 .
 • Brigadier C. Aubrey Dixon/Otto Heilbrunn: Partisanen. Frankfurt a. M. 1956 (Originalausgabe Communist Guerilla Warfare , London 1954).
 • Richard Gott: Guerrilla Movements in Latin America. Seagull, Calcutta [ua] 2008, ISBN 1-905422-59-8 .
 • Thomas N. Greene (Hrsg.): The Guerrilla and how to fight him. Selections from the Marine Corps Gazette , New York ua (Praeger) 1965.
 • Werner Hahlweg : Guerilla, Krieg ohne Fronten . Kohlhammer, Stuttgart [ua] 1968. (schwedische und italienische Ausgaben).
 • Werner Hahlweg: Moderner Guerillakrieg und Terrorismus. Probleme und Aspekte ihrer theoretischen Grundlagen als Widerspiegelung der Praxis , in: Manfred Funke (Hrsg.): Terrorismus. Untersuchungen zur Struktur und Strategie revolutionärer Gewalt , Düsseldorf (Droste) 1977. ISBN 3-7610-7205-8 .
 • Emanuel Halicz: Partisan warfare in 19th century Poland. The development of a concept . Übersetzt aus dem Polnischen von Jane Fraser, Odense (Odense UP) 1975. ISBN 87-7492-135-5 .
 • Otto Heilbrunn: Die Partisanen in der modernen Kriegführung , Frankfurt a. M. (Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen) 1963 (Originalausgabe Partisan Warfare , London 1962).
 • Beatrice Heuser : Rebellen, Partisanen, Guerilleros. Asymmetrische Kriege von der Antike bis heute , Paderborn ua (Schöningh) 2013. ISBN 978-3-506-77605-1
 • Friedrich August von der Heydte : Der moderne Kleinkrieg als wehrpolitisches und militärisches Phänomen. Neuauflage, Böttinger, Wiesbaden 1986, ISBN 3-925725-03-2 .
 • Robert F. Lamberg: Die Guerilla in Lateinamerika. Theorie und Praxis eines revolutionären Modells. Deutscher-Taschenbuch Verl., München 1972, ISBN 3-423-04116-1 .
 • Werner Mackenbach: Guerilla , in: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus , Bd. 5, Argument-Verlag, Hamburg 2001, Sp. 1077–1088.
 • Herfried Münkler : Der Partisan. Theorie, Strategie, Gestalt. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Opladen 1990, ISBN 3-531-12192-8 .
 • Abdul Haris Nasution : Der Guerillakrieg. Grundlagen der Guerillakriegführung aus der Sicht des indonesischen Verteidigungssystems in Vergangenheit und Zukunft , Köln (Brückenbauer-Verlag) 1961 (Originalausgabe Fundamentals of Guerilla warfare and the Indonesian defence system past and future , Jakarta , Information Service of the Indonesian Armed Forces, 1953).
 • Joachim Schickel: Guerrilleros, Partisanen. Theorie und Praxis , München (Carl Hanser Verlag) 1970.
 • Carl Schmitt : Theorie des Partisanen . Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen . Berlin 1963. DNB (Neuaufl. Berlin 1995, ISBN 3-428-08439-X .)
 • Richard Kiessler : Guerilla und Revolution. Parteikommunismus und Partisanenstrategie in Lateinamerika , Bonn-Bad Godesberg (Verlag Neue Gesellschaft) 1975. ISBN 3-87831-192-3 .
 • Percy Cross Standing: Guerilla Leaders of the World from Charette to De Wet , London (Stanley Paul & Co) 1912.
 • Al J. Venter: Portugal's guerrilla wars in Africa. Lisbon's three wars in Angola, Mozambique and Portugese Guinea, 1961–1974 , Solihull (Helion) 2013. ISBN 978-1-909384-57-6 .
 • Freudenberg, Dirk: Theorie des Irregulären. Partisanen, Guerillas und Terroristen im modernen Kleinkrieg. Wiesbaden 2008.

Weblinks

Commons : Guerilla – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Guerilla – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Guerillataktik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
 • Englische Onlineversion von Alberto Bayo: Ciento cincuenta preguntas a un guerrillero ( 150 questions for a guerrilla ), PDF

Einzelnachweise

 1. Duden online: die Guerilla
 2. a b Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache , 24. Auflage, 2002.
 3. a b c d e f Helga Jung-Paarmann: Guerillakrieg in Lexikon der Politik , München 2003.
 4. Vgl. Duden online:Guerillakrieg undGuerillakampf , siehe jeweils unter „Synonyme“.
 5. Vgl. Duden online: die Guerilla , Bedeutung 2 undGuerillakrieg
 6. Duden online: der Guerilla undGuerillakämpfer , siehe dort auch weitere Synonyme.
 7. Duden online: Guerillero und Guerillera . Duden verzeichnet auch hier nur die leicht eingedeutschte Schreibweise Gueri… ; die Schreibweise Guerrillero bzw. Guerrillera (mit Doppel-r wie im Spanischen) wird in der Fachliteratur jedoch ebenso häufig verwendet.
 8. a b Duden «Etymologie» – Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache , 2. Auflage, Dudenverlag, 1989.
 9. Diccionario de la lengua española : guerra (spanisch)
 10. Arnd Krüger : Sport und Politik. Vom Turnvater Jahn zum Staatsamateur. Hannover: Fackelträger 1975.
 11. Eric Hobsbawm, Bandits , Hachette, 2010.
 12. John Anthony Davis, Conflict and control: law and order in nineteenth-century Italy , Macmillan Education, 1988.
 13. Max Boot: The Evolution of Irregular War: Insurgents and Guerrillas From Akkadia to Afghanistan (= Auszug aus Max Boot: Invisible armies. An epic history of guerrilla warfare from ancient times to the present. 2013). In: Foreign Affairs , März/April 2013.
 14. Vgl. Thomas Sheehan: Friendly Fascism. Business as Usual in America's Backyard , in: Fascism's Return. Scandal, Revision, and Ideology since 1980 , hrsg. v. J. Richard Golson, Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1998, S. 260–300 ( PDF ( Memento vom 20. Juni 2015 im Internet Archive )).
 15. Bundeszentrale für politische Bildung: Die Definition von Terrorismus | bpb. Abgerufen am 21. Dezember 2017 .
 16. Dietl Wilhelm, Hirschmann Kai, Tophoven Rolf (Hrsg.): Das Terrorismus Lexikon: Täter, Opfer, Hintergründe. 2006, ISBN 3-8218-5642-4 , S. 20.