Word filologi

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Begrepet ord filologi beskriver en forskningsmetode i filologi som, i motsetning til fagfilologi , har som mål å få kunnskap utelukkende gjennom analyse av tekstene ( grammatikk , stilistikk , tekstkritikk ) uten hjelp fra andre disipliner. Denne metoden utviklet seg spesielt innen klassisk filologi , som omhandler en håndterbar tekstmasse og prøver å bevare den originale tekstformen.

På 1800 -tallet, i kjølvannet av begynnelsen av refleksjon over metoder innen humaniora, brøt det ut en strid om metoder mellom Gottfried Hermann og August Böckh , redaktør for Corpus Inscriptionum Graecarum . Böckhs sterke engasjement i andre eldgamle studier , spesielt epigrafi , fikk skarpe anmeldelser fra Hermann. Hermann selv var av den oppfatning at overdreven avhengighet av kunnskapen om andre disipliner ville skjule den sanne kunnskapen om filologi. Denne striden om metoder fortsatte å ha innvirkning i Tyskland inn på 1900 -tallet. Imidlertid var det ingen bestemt dannelse av to leire, og fiendtligheter mellom hovedrepresentantene for den ene metoden og den andre metoden skjedde knapt.

litteratur