Wikipedia: Wiki prosjektteknologi vurdering

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
midt til venstre Wiki prosjektteknologi vurdering
midt til høyre
Velkommen til Wiki -prosjektet Technology Assessment! Målet er å legge til manglende artikler om teknologivurdering og å utvide eksisterende artikler. Du er hjertelig velkommen til å delta i prosjektet!

Ide og mål

Wiki-prosjektet "Technology Assessment" ønsker å utvide og opprettholde temaet teknologivurdering (TA) i den tyskspråklige Wikipedia. Det langsiktige målet kan være en TA-portal i Wikipedia. Initiativtakerne kommer fra Technology Assessment Network , et tysktalende nettverk av praktikere innen teknologivurdering, men er også involvert i lignende aktiviteter i den europeiske tilsvarende EPTA .

Måte å jobbe på

Dette prosjektet er fortsatt helt i begynnelsen (grunnlagt i begynnelsen av juni 2010). De spesifikke arbeidsmetodene må først etableres. Det første trinnet her er en samling av eksisterende artikler som må revideres og som ennå ikke er skrevet. Noen forslag - Mnent 12:57, 9. juni 2010 (CEST):

 • Hvis noen i prosjektet ønsker å ta på seg en artikkel som ennå ikke er skrevet, blir han / hun bedt om å merke / kunngjøre dette i den tilsvarende linjen i delen "Eksisterende artikler som trenger revisjon". Dette kan forhindre to eller flere personer i å lage en artikkel samtidig.
 • Vennligst signer kommentarer med - ~~~~.
 • Tips: Alle som deltar, vennligst sett følgende artikler på sin egen "overvåkningsliste". Bruk deretter denne siden som en oppføringsside, så å si: så kan du umiddelbart se hvor noe har endret seg.
 • ...

Eksisterende artikler som trenger revisjon eller mangler artikler

Se også kategorien: Teknologivurdering ... innholdet i denne kategorien er bare foreløpig, så den må suppleres

hovedprodukter

Flere relaterte, konseptuelle og oversiktlige artikler

oversatt og utvidet! - Mnent 12:44, 24. november 2010 (CET)
 • ...

Metoder og konsepter

kanskje en tilsvarende seksjon i hovedartikkelen er tilstrekkelig, så ingen egen artikkel? Ditto på CTA etc. - Mnent 18:59, 22. sep. 2010 (CEST)

Institusjoner

Generell:

 1. Hvilke institusjoner mangler?
 2. Uriehm foreslo å legge til en infoboks til alle TA -institusjoner og gjorde det for TAB og jeg for ITA. Det ville være fint hvis noen også gjorde det for de andre institusjonene - Mnent 10:27, 3. desember 2010 (CET)

Institusjonelle sider:

Forslag: Vi vil først skrive denne artikkelen på engelsk med tilbakemeldinger fra EPTA -partnerne og deretter oversette den til tysk - Mnent 11:19, 14. juni 2010 (CEST)
EPTA -artikkelen på engelsk har eksistert siden i går .. - Mnent 09:16, 9. august 2010 (CEST)
Jeg har nettopp laget den tyske artikkelen! Vennligst sjekk! - Mnent 22:20, 22. sep 2010 (CEST)
Forslag: Vi skriver denne artikkelen først på engelsk med tilbakemeldinger fra ETAG -partnerne og oversetter den deretter til tysk - Mnent 11:19, 14. juni 2010 (CEST)
eller bedre som lenke / underkapittel fra den nye STOA -artikkelen ( Subotnik -forslag ) - Mnent 10:48, 24. november 2010 (CET)
Artikkelen gikk online på engelsk i dag med Leo Hennens tekstforberedende arbeid: ETAG English . Hvem liker å oversette? - Mnent 15:49, 25. februar 2011 (CET)
Jeg har allerede oversatt, det er bare online - Mnent 11:57, 2. mar. 2011 (CET)
Det var en referanse til EPTA -medlemskap i artikkelen, som jeg nylig lenket til den nye artikkelen. Er det faktisk sant? Er ikke TAB, ikke ITAS EPTA -medlem, så burde ikke varselet komme ut herfra og inn i TAB? - Mnent 11:11, 23. sep 2010 (CEST)
Avklart i mellomtiden. Bra gjort. har lagt til noen wikilinks og kategorien - Mnent 11:04, 27. juli 2010 (CEST)
Artikkelen ble publisert 9/6. angitt på nytt i kvalitetssikringen: Wikipedia: Qualitätssicherung / 6._September_2010 # B.C3.BCro_f.C3.BCr_Technikhaben-Absch.C3.A4tzung_beim_Deutschen_Bundestag - Mnent 19:04, 12. sep. 2010 (CEST)
Påstand om "tekstørken" på spørsmål fra Ulrich: Lenker mangler, etc. Har bidratt litt, forhåpentligvis vil det passe nå ... - Mnent 18:54, 22. sep. 2010 (CEST)
Artikkelen ble publisert 10.9. angitt i kvalitetssikringen: Wikipedia: Qualitätssicherung / 10._September_2010 # Zentrum_f.C3.BCr_Technologiehaben-Absch.C3.A4tzung_TA-SWISS - Mnent 19:04, 12. sep. 2010 (CEST)
i mellomtiden gjort - Mnent 10:52, 24. november 2010 (CET)
 • IWT / Bielefeld: ikke lenger nyttig ettersom det ble stengt 31. desember 2012, eller er det? - Mnent ( diskusjon ) 13:53, 6. april 2013 (CEST)
 • BIGOGUM / Hamburg: også med en utløpsdato?
Lenkesett - Leonore08 11:23, 24. november 2010 (CET)

Personer (TA -utøvere)

... Hvilke personer bør inkluderes?

Det er allerede utførlige regler som folk er inkludert i Wikipedia i prinsippet eller ikke, se Wikipedia: Relevansskriterier # Forskere - Mnent 14:43, 8. juni 2010 (CEST)
Jeg er ikke sikker på om vi skal "overta det som teknologivurderer? Har ikke lagt til kategorien ennå. - Mnent 09:58, 14. oktober 2010 (CEST)
 • Michael Nentwich
 • Herbert Paschen ... mangler - Denne lenken er feil. Herbert Paschen som er lenket til her er ikke "TA-Paschen". --Uriehm 10:11, 7. mai 2012 (CEST)
 • Herbert Paschen (forsker) ... i mellomtiden opprettet av Uriehm .
 • Det er to "Herbert Paschen". Den ene er en politiker, den andre TA-Paschen, som er kalt en (økonom). Jeg vil gjerne endre det. Politikeren bør kalles "Herbert Paschen (politiker)", TA-Paschen skal kalles "Herbert Paschen (vitenskapsmann)" MEN hvordan gjør du det? --Uriehm 16:20, 27. august 2013 (CEST)
fullført. Herbert Paschen er nå disambigueringssiden og refererer til de to personene, nå Herbert Paschen (politiker) og Herbert Paschen (vitenskapsmann) - designteoretiker ( diskusjon ) 12:51, 1. oktober 2015 (CEST)
 • ...

Prosjekter og emner

... bør individuelle prosjekter eller emner inkluderes?

Hvis vi gjør det, oppstår spørsmålet om hvilket utvalgskriterium vi bruker. Man må se om det allerede er regler på Wikipedia: Relevansskriterier ... - Mnent 14:43, 8. juni 2010 (CEST)
 • ...

Intern diskusjon om hovedartikkelen

Vi var alle enige om at hovedartikkelen om teknologivurdering så langt ikke oppfylte kravene våre. Dette kan være stedet å konkretisere det opplevde behovet for forbedring og endring og så å si dele det opp i individuelle arbeidstrinn (signer kommentarer med - ~~~~). Listen er strukturert som den nåværende versjonen av artikkelen, noe som ikke trenger å bety at vi må beholde denne strukturen:

Led avsnitt

ikke helt ubrukelig? - Mnent 10:43, 7. juni 2010 (CEST)
Jeg foreslår å hoppe over den siste setningen om det faktum at TA kalles "Technology Assessment" i Sveits. Men det ville være godt å ha begrepet i bremsene på første linje "(Technology Assessment, TA for short, also technology assessment or technology assessment) - Haeberbut 21:34, 7. juni 2010 (CEST)
Hvis en sveitsisk kvinne sier det, implementerer jeg det med en gang ... - Mnent 14:28, 8. juni 2010 (CEST)

1 Grunnleggende forklaringer

trenger sterkt revisjon; riktige definisjoner mangler her; typer TA er ikke engang nevnt ennå (ptA, PTA, cTA, ....) - Mnent 10:43, 7. juni 2010 (CEST)
Jeg mangler en avgrensning / definisjon til / fra vurderingen av konsekvensene av teknologi , som fremdeles eksisterer og skiller seg fra TA. Truig2003 17:03 , 12. oktober 2010 (CEST)
Det som er ment er "teknologivurdering" (uten "følg"). Faktisk bør dette differensieres i definisjonsdelen, der begrepet "teknologivurdering" vanligvis brukes i dag synonymt med "teknologi konsekvensanalyse" og ganske enkelt er eldre. - Mnent 09:55 , 14. oktober 2010 (CEST)

1a TA -skjemaer

Denne delen mangler fortsatt. I sammenheng med den engelske siden begynner jeg bare å samle korte definisjoner av de vanligste begrepene i denne sammenhengen: Parliamentary TA (PTA), Expert TA (eller klassisk TA eller tradisjonell TA), Participatory TA (pTA), Interactive TA , Constructive TA (CTA), Discursive TA, Argumentative TA, Vision assessment, Rational TA, Anticipative TA or anticipatory TA, Real-time TA, Innovation-orienterte TA (ITA), Health TA (HTA), Public TA- Mnent 15: 05, 2. sep 2010 (CEST)
Se også i den engelske versjonen basert på innspill fra Grunwald, van Est og meg. Hvem liker å oversette? - Mnent 18:57, 22. sep 2010 (CEST)
Parlamentarisk TA, parlamentarisk TA (PTA) : TA -aktiviteter som henvender seg direkte til parlamentet i et land. PTA utføres enten direkte av parlamentsmedlemmer (f.eks. Frankrike, Finland), på vegne av relevante TA-institusjoner (f.eks. Storbritannia, Tyskland, Danmark) eller av ikke-statlige organisasjoner (Nederland, Sveits).
Expert TA, Expert TA (også kjent som klassisk eller tradisjonell TA ): TA -aktivitet utført av eksperter fra forskjellige disipliner. Den mottar innspill fra interessenter og andre aktører gjennom skriftlige uttalelser, rapporter og intervjuer, ikke som i deltakende TA.
Deltakende TA, Deltakende TA (pTA) : TA -aktivitet som systematisk og metodisk inkluderer forskjellige sosiale grupper som anmeldere og diskusjonsdeltakere. Dette kan være samfunnsforeninger, regjeringsrepresentanter eller enkeltaktører som innbyggere (lekfolk), forskere eller ingeniører. Klassiske pTA-metoder inkluderer konsultasjonsmøter, gruppediskusjoner, workshops osv. Noen ganger vil pTA fortsette i ekspertaktør-TA (ekspert-interessent-pTA) og delt offentlig TA (offentlig pTA).
Constructive TA, Constructive TA (CTA) : Dette TA -konseptet, opprinnelig utviklet i Nederland og delvis også brukt i andre land, prøver å påvirke utviklingen av ny teknologi ved å trekke konklusjoner fra TA. I motsetning til de klassiske, reaktive formene for TA, ønsker CTA å gjøre mer enn bare å vurdere tradisjonell utviklingspraksis gjennom en konsekvensanalyse. Sosiale eller økologiske konsekvenser, for eksempel, bør for eksempel allerede gis mer oppmerksomhet i produksjonsprosessen, det vil si at de bør interveneres aktivt i byggeprosesser.
Discursive TA eller Argumentative TA , Discursive TA eller Argumentative TA : Denne typen TA prøver å utdype den offentlige diskusjonen om vitenskap, teknologi og samfunn. Sosiopolitiske konflikter om introduksjon av ny teknologi bør presenteres og håndteres av relevante grupper. På denne måten er forskjellige mennesker og organisasjoner involvert i prosessen som representerer vitenskapelige, sosiale og politiske posisjoner (kritikere, støttespillere, eksperter, politikere osv.) Innholdet i disse diskursene er ikke bare lokale og aktuelle konflikter, men også generelle sosiale teknologiske kontroverser.
Medisinsk TA, Helse TA (HTA) : En spesialisert form for TA for systematisk evaluering av medisinsk teknologi, prosedyrer og hjelpemidler, men også organisatoriske strukturer der medisinske tjenester tilbys. Kriterier som effektivitet, sikkerhet og kostnader undersøkes under hensyntagen til sosiale, juridiske og etiske aspekter. Resultatet av en HTA -studie blir vanligvis publisert som en HTA -rapport.
Et oversettelsesforslag som lages raskt. Ingen krav på perfeksjon, vennligst rediger om nødvendig, hilsen Wahrig2003 18:51, 12. oktober 2010 (CEST)
Takk skal du ha! Godt gjort, vi skal polere når vi oversetter det til hovedteksten. - Mnent 09:53, 14. oktober 2010 (CEST) Jeg la til en ny versjon i hovedteksten, sjekk den igjen. - Mnent 17:00, 16. oktober 2010 (CEST)

2 Metoder og implementering

veldig rudimentær; det mangler korte forklaringer om de typiske metodene - Mnent 10:43, 7. juni 2010 (CEST)
Jeg tviler på at vi kan snakke om en generell "prosess" for å gjøre TA. - Haeberbut 21:42, 7. juni 2010 (CEST)

3 forskningsområder

tvilsomt om det er fornuftig i det hele tatt - Mnent 10:43, 7. juni 2010 (CEST)
Jeg vil foreslå å skille mellom "teknologiorientert TA" og "problemorientert TA". Vi kan nevne noen av domenene som eksempler.- Haeberbut 21:42, 7. juni 2010 (CEST)
Resultat Subotnik: systematisk tilnærming, muligens på grunnlag av ITA Pentagon: problem-, prosjekt-, teknologiindusert TA; Differensiering mellom teknologier, applikasjoner, styring, diskurs, virkninger. - Mnent 11:43, 24. november 2010 (CET)
Leonore08 skrev et systematisk avsnitt og har nå satt det inn. Åpen for videre diskusjon og forbedring! Takk, Constanze! - Mnent 16:25, 10. desember 2010 (CET)

4 institusjoner for teknologivurdering i Tyskland, Østerrike og Sveits

ufullstendig, avhenger også av at de viktigste institusjonene får en Wikipedia-side (for eksempel Center for Technology Assessment TA-SWISS ); uklart hvorfor ITAS er fet skrift formatert - Mnent 10:43, 7. juni 2010 (CEST)
Jeg koblet ITAS direkte til ITAS -artikkelen i stedet for fet skrift - Mnent 14:38, 8. juni 2010 (CEST)
Subotnik: Vi har besluttet å legge til noen flere TA -institusjoner i hovedteksten og oppmuntre institusjonene selv til å lage tilsvarende TA -artikler. - Mnent 11:47, 24. november 2010 (CET)
I dag ba jeg et par østerrikske institusjoner om å legge seg til Wikipedia: IKT & S, IDC, IFZ, LBI-HTA. La oss se om det blir noe av det. Jeg vil også snakke med Leo Hennen om han vil gjøre noe for ETAG. - Mnent 14:08 , 3. desember 2010 (CET)
Leo vil skrive noe om ETAG, først på engelsk. IFZ / Graz har nå skrevet en artikkel som først ble slettet og nå er online igjen etter mange forbedringer. - Mnent 14:07, 11. februar 2011 (CET)

5 Foreninger og nettverk for teknologivurdering

EPTA mangler fortsatt - Mnent 10:43, 7. juni 2010 (CEST)
mellomtiden knyttet - Mnent 17:08, 16. oktober 2010 (CEST)
NTA allerede der - Mnent 11:48, 24. november 2010 (CET)

6 Se også

denne listen kan suppleres med koblingene fra seksjon 3 (som kan slettes) - Mnent 10:43, 7. juni 2010 (CEST)

7 litteratur

fullstendig? - Mnent 10:43, 7. juni 2010 (CEST)

8 nettlenker

Vil du slette lenken til "Fenomenologiske tilnærminger ..."? - Mnent 10:43, 7. juni 2010 (CEST)

9 individuelle bevis

flere steder totalt nødvendig! - Mnent 10:43, 7. juni 2010 (CEST)

Hvordan gjør du hva?

 • Når det gjelder artiklene om TA -institusjoner, vil jeg like det hvis man konsekvent bruker en infoboks der de viktigste tingene er på et øyeblikk. Jeg fant ikke noe passende (artikkel: TAB) og brukte Infobox University fra Wiki-KIT-siden. For eksempel vil jeg inkludere adresse og kontaktinformasjon og logo. Noen som vet hvem som passer hvem? Hva kan vi bli enige om? - Glory 21:28, 24. juni 2010 (CEST)
Jeg synes det er en god idé. Nei, jeg vet ikke om noen mal. Men kan vi lage en selv? - Mnent 11:16, 21. juli 2010 (CEST)
I mellomtiden implementert på TAB og ITA. Flere kan følge! - Mnent 14:21, 3. desember 2010 (CET)
 • Er det en liste over kategorier som vi bør bruke fornuftig? - Glory 21:28, 24. juni 2010 (CEST)
Så vidt jeg kan forstå, ble "kategoriene" i Wikipedia opprettet nedenfra og opp. Etter min mening bør vi definitivt legge til kategorien "teknologivurdering" der den passer. Det er tvilsomt om vi (alltid) vil skrive mer om det. Andre meninger? - Mnent 11:16, 21. juli 2010 (CEST)
For din informasjon: Liste over alle kategorier og retningslinjer for kategorier - Mnent 15:51, 27. juli 2010 (CEST)
 • Vet noen hvorfor hovedartikkelen om TA og den om TA-Swiss ikke er sortert riktig i den alfabetiske listen over artikler i kategorilisten om TA, og hvordan kan dette repareres? - Mnent 19:07, 12. sep 2010 (CEST)
 • Det er to "Herbert Paschen". Den ene er en politiker, den andre TA-Paschen, som er kalt en (økonom). Jeg vil gjerne endre det. Politikeren bør kalles "Herbert Paschen (politiker)" TA -Paschen skal kalles "Herbert Paschen (vitenskapsmann)" MEN hvordan gjør du det? - Uriehm 16:21, 27. august 2013 (CEST)

"For å endre lemmaet må artikkelen flyttes (det er" Flytt "-funksjonen, som bare er tilgjengelig etter en viss samarbeidsperiode). Innholdet må under ingen omstendigheter kopieres til en ny artikkel med det andre lemmaet ! Når du flytter, opprettes det en omdirigering under det opprinnelige lemmaet til det nye, som shcon er en fungerende nødløsning.Men det er ikke hyggelig, derfor blir vanligvis alle koblinger som peker til det opprinnelige lemmaet endret slik at de går til Vis det nye lemmaet. Det er manuelt arbeid. --Scriptor ✉ 21:43, 24. juni 2005 (CEST) " https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fracht_zu_Wikipedia/Archiv/2005/Juni/7#Lemma -.C3.84 endring Jeg kan ikke se flyttefunksjonen noe sted på meg - Uriehm 18:54, 28. oktober 2013 (CET)

Deltakere

Vi håper spesielt på mennesker fra TA -nettverket som er villige til å jobbe. Hvis du er interessert i å jobbe kontinuerlig, kan du legge deg til på denne listen.