Dette er en utmerket artikkel som er verdt å lese.

valuta

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Sedler fra forskjellige land
Unge mennesker handler med sigaretter på det svarte markedet, Vest -Tyskland 1948

En valuta ( mhd. Werunge for 'garanti') er i bredere forstand konstitueringen og rekkefølgen for hele statens monetære system, [1] som særlig angår fastsettelsen av systemet med mynter og sedler innenfor valutaområdet . Valutaområdet er omfanget av en valuta som betalingsmiddel . Det muliggjør overføring av varer og tjenester uten å gi noe i retur i form av andre varer og tjenester.

Valutaen eller valutaenheten som staten anerkjenner (et lands lovlige betalingsmiddel) [2] er også referert til. I dette tilfellet er valuta en underform av penger. De fleste valutaer handles på de internasjonale valutamarkedene . Den resulterende prisen kalles valutakurs . Nesten alle vanlige valutaer er nå basert på desimalsystemet , det vil si at det er en hovedenhet og en underenhet, med underenheten som representerer en desimalbrøk (vanligvis en hundredel) av verdien til hovedenheten ( desimalvaluta ). I spesialkretser kalles underenheten også for undervaluta.

I de respektive landene utøver finansministeren eller den statlige sentralbanken kontroll over valutaen eller pengepolitikken . Sentralbankene i nesten alle vestlige land har en stor grad av autonomi , noe som betyr at regjeringen ikke kan påvirke sentralbanken i det hele tatt, eller bare i svært begrenset omfang eller indirekte.

Hvis en valuta er omsettelig og ombyttbar over hele verden, sies den å være konvertibel . Hvis en valuta er deponert med gull og / eller sølv og sedler når som helst kan byttes ut for det respektive metallet, er også konvertibilitet gitt i denne sammenhengen.

Det er for tiden over 160 offisielle valutaer over hele verden, men bare amerikanske dollar og i økende grad euro [3] regnes som de ledende internasjonale valutaene . Det er også utfyllende valutaer som bare godtas regionalt som byttemiddel sammen med offisielle penger.

Hvis en valuta har mistet mye tillit i befolkningen, dannes det ofte erstatningsvalutaer som sigaretter (f.eks. Sigarettvaluta i Tyskland etter andre verdenskrig ), som deretter fungerer som betalings- og byttemiddel. Såkalte nødpenger tjener også som en erstatning for den offisielle valutaen i krisetider. Ofte brukes også andre lands valutaer som en erstatningsvaluta. Et velkjent eksempel er bruken av " Westmark " i DDR ved siden av DDR-merket . Spesielt var de såkalte "blå flisene" (100 DM-sedler) et populært byttemiddel på det svarte markedet .

oversikt

Begrepet valuta angir i vid forstand valutakonstitusjonen , det vil si den juridiske rekkefølgen til en stats pengesystem. Oftere refererer imidlertid valuta til en stats lovlige betalingsmiddel. De fleste land har sin egen nasjonale valuta. Euroområdet er et unntak, med euro som felles valuta for 19 land ( monetære union ). [4]

Betalingsmåter

Valutaer utstedes av en utsteder, i dag vanligvis av sentralbanken . Det er vanligvis lovpålagt å produsere og utstede valutaen. Valutaen oppfattet som lovlig betalingsmiddel har en juridisk forpliktelse til å godta i staten , noe som betyr at en kreditor er forpliktet til å godta tilbakebetaling av en monetær gjeld med det lovlige betalingsmidlet, med mindre annet er avtalt effektivt. Dette sikrer deres verdi som betalingsmiddel. I Tyskland og de andre deltakende medlemslandene i European Economic and Monetary Union har eurokontanter vært lovlig betalingsmiddel siden 1. januar 2002: i samsvar med § 14 (1) setning 2 i Bundesbank -loven har euro -regningene utstedt av ECB er den eneste ubegrensede lovlige betalingsmåten.

Valutasymboler og forkortelser

For mange valutaer er deres egne tegn (for det meste med dobbel strek) eller forkortelser brukt valutasymboler for en valutaenhet , for eksempel:

Det er vanligvis to forskjellige forkortelser: På den ene siden et tegn eller en bokstavforkortelse uten en standardisert struktur (f.eks. "Fr.", "SFr." Eller "sfr" for sveitsiske franc ), som hovedsakelig brukes i Sveits; på den annen side er det en standardisert forkortelse på tre bokstaver i henhold til ISO-standard 4217 (f.eks. “CHF”), som hovedsakelig brukes i internasjonal valutahandel.

Vekslingskurs

Valutakurser på et asiatisk valutakontor.

For å kunne handle i utlandet må man vanligvis bytte de innenlandske betalingsmidlene mot de utenlandske betalingsmidlene. Selv om z. For eksempel, hvis en tysk eksportør har solgt varer til utlandet og mottatt penger i utenlandsk valuta for dem, vil han vanligvis bytte den mot innenlandsk valuta. Utvekslingen skjer til gjeldende valutakurs . Valutakursen er valutakursforholdet mellom to valutaer. [4]

Kjøp og salg av valuta skjer på valutamarkedet . Det er transaksjonskostnader forbundet med å bytte en valuta til en annen. I tillegg til kredittinstitusjoner er store aktører i valutamarkedet også større industriselskaper, private valutahandlere, valutameglere og handelshus. Sentralbankene i ulike land kan også intervenere i valutamarkedet på grunn av den økonomiske politikken ved å intervenere i valutamarkedet. På grunn av den økende internasjonale gjensidige avhengigheten, har den internasjonale handelen med valutaer på valutamarkedet vokst i betydning de siste tiårene. Valutaene handles både for spekulative formål og for utvekslingsformål basert på realøkonomien.

Den europeiske sentralbanken har fastsatt euro -referanserenter for utvalgte valutaer siden 1999. I tillegg har de tyske bankene innført eurofiksering, noe som betyr at referansekurser for åtte viktige valutaer (USD, JPY, GBP, CHF, CAD, SEK, NOK, DKK) fastsettes daglig.Fiksing av involverte banker tjener. [5]

Pengepolitikk

Kumulative saldoer for brukskontoen 1980 til 2008: grønn = positiv, rød = negativ, grå = ingen data.
Land med valutaer knyttet til euro eller amerikanske dollar:
 • Amerikas forente stater
 • Andre land med amerikanske dollar som lovlig betalingsmiddel
 • Valutaer med fast valutakurs knyttet til amerikanske dollar
 • Valutaer med en smalbåndskurs mot amerikanske dollar
 • Medlemmer av European Monetary Union euro
 • Andre land som bruker euro som lovlig betalingsmiddel
 • Valutaer med fast valutakurs knyttet til euro
 • Valutaer med en smalbåndskurs for euro
 • Pengepolitikk er alle tiltak for å forme den interne og eksterne monetære verdien. Pengepolitikk i smalere forstand (= strukturering av den eksterne pengeverdien) er struktureringen av valutaforhold til utlandet og ivaretakelse av den eksterne balansen. De nasjonale valutapolitiske tiltakene blir også referert til som pengepolitikk . [6] Pengepolitikk i smalere forstand kan forfølge forskjellige mål:

  Hvilke av disse delvis motstridende målene et land forfølger, kan allerede sees i valget av valutakurssystemet :

  Med en fast valutakurs er sentralbanken forpliktet til å holde kursen for sin egen valuta på valutamarkedet stabil ved å kjøpe eller selge utenlandsk valuta (valutamarkedsintervensjon), avhengig av markedssituasjonen. For eksempel har noen land i dag knyttet sin nasjonale valuta til verdien av dollar eller euro. Fordelen med en fast valutakurs er planleggingssikkerheten for internasjonalt opererende selskaper. Valutakurser er en viktig beregningsfaktor for handel og kapitalbevegelser til utlandet. Hvis z. Hvis for eksempel en faktura er i utenlandsk valuta og denne verdien øker på grunn av valutakursendringer frem til betaling, blir de kjøpte varene reelt sett dyrere enn først beregnet. Ulempen med faste valutakurser er at det blir vanskelig eller umulig for en sentralbank å føre en uavhengig (nasjonal) pengepolitikk. [7]

  I dag har de fleste valutaer fleksible valutakurser . Valutakursen dannes dermed på valutamarkedet i samspillet mellom tilbud og etterspørsel. Valutasvingninger fører til usikkerhet og reduserer planleggings- og beregningssikkerheten til internasjonalt opererende selskaper. Med en økning i den innenlandske valutaen mister innenlandske selskaper konkurranseevnen fordi utenlandske varer og tjenester blir relativt billigere, mens eksporten blir relativt dyrere samtidig. [Åttende]

  Valutakrise

  En valutakrise er en økonomisk krise i form av rask og uventet valutadevaluering . Det utløses av uønsket oppgivelse av en fast valutakurs til en eller flere andre valutaer eller til gull. Årsaken eller konsekvensen av valutakriser kan være finansielle og økonomiske kriser.

  Selv om valutakriser alltid er av forskjellige typer, kan noen ledende indikatorer identifiseres som forekommer veldig ofte. Disse inkluderer (persistente) på driftsunderskudd, sterke valuta tilsig i finanskonto , en økning i kortsiktig ekstern gjeld, høy kredittvekst og sterk økning i formuespriser (spesielt fast eiendom og aksjer). [9]

  Når en valutakrise har brutt ut, kan typiske krisesymptomer igjen identifiseres. Disse inkluderer stadig kortere betingelser for utenlandsk gjeld, økt oppgjør av utenlandsk gjeld i utenlandsk valuta , høyere renter for låntakere i skyldnerlandet, høye tap i verdien av aksjer og eiendom , reversering av kapitalstrømmer ( kapitalflukt ) og store tap i valutareserver . [9]

  Eksempler på valutakriser etter slutten av Bretton Woods -systemet inkluderer dollarkrisen i 1971, den latinamerikanske gjeldskrisen 1982/83, den meksikanske krisen 1994/95 ( tequilakrisen ), den sørøstasiatiske finans- og valutakrisen i 1997 ( Asiatisk krise ) og brasiliansk krise i 1999. [10]

  Historisk utvikling

  Tidligere former for valuta frem til myntalderen

  Ancient Orient, Egypt og Afrika

  De klassiske pengefunksjonene (byttemiddel, betalingsmåter, verdimåler og verdioppbevaring / verdilagring) ble allerede brukt på begynnelsen av 300 -tallet f.Kr. Fylt med metaller som kobber, sølv, tinn og gull. I tillegg fungerte korn som et byttemiddel og et mål på verdi. Imidlertid var palassøkonomien i forbindelse med oikos-økonomien, så vel som eksistensproduksjonen knyttet til den, en hindring for utviklingen av en pengeøkonomi, siden varer som ikke var egenproduserte, hovedsakelig ble anskaffet ved bytte eller serviceplikt. Myntpenger fanget derfor først senere og i utgangspunktet bare i noen få grener av økonomien. [11]

  Ulike former for valuta eksisterte i Afrika på den tiden. Funksjonen deres som en butikk av verdi var den samme for dem alle. Så handlet z. B. perler, elfenben, storfe eller manillavaluta som betalingsmiddel. På 1400 -tallet, med fremveksten av slavehandelen, var manilleringene, som ble brukt som betaling for slaver, spesielt viktige. [12]

  Hellas

  Tetradrachm Makedonia , Alexander d. Størrelse 336-325 f.Kr. BC, viser Herakles med løvehuden

  I antikkens Hellas var det opprinnelig en hel klasse varer, som hver inneholdt individuelle pengefunksjoner.

  • Verdsettelsesmåler: storfe
  • Verdilagring: juveler
  • Byttemiddel: vin, kobber, jern og slaver
  • Betalingsmåter: pilspisser og spyd

  I løpet av tiden ble nøye avveid edelmetall det aksepterte betalingsmiddelet i den greske polen . Det antas at penger var avgjørende for de standardiserte offentlige betalingene i polisen. De første riktige myntene stammer fra rundt 600 f.Kr. Og ble preget i Vest -Anatolia. Disse myntene ble laget av en naturlig forekomst av sølv-gulllegering og ble mest sannsynlig bare brukt lokalt. Imidlertid ble bruken av mynter raskt fanget opp i hele Hellas, hvorved (på grunn av bedre utvinningsmuligheter i gruver - i motsetning til gullstandarden i det persiske riket [13] ) ble sølv brukt som myntmetall (i unntakstilfeller også gull og bronse). Den sikrede vekten ble garantert av polisstemplet. Den viktigste valutaen var drachmaen, som ble brukt igjen fra 1831 til 2001 som Hellas 'valuta ( gresk drachma ).

  Imidlertid var det først i begynnelsen av 500 -tallet f.Kr. at en pengekonomi i ordets egentlige betydning var mulig. Bli talt. Sentrum for gammel inntektsgenerering var Athen, hvis valuta sirkulerte gjennom Middelhavet. Årsakene til dette ligger i den demokratiske strukturen og i Athens handelsmakt. Det var bare Alexander den store som introduserte en ny stor valuta, som avsluttet Athenes overherredømme. [14]

  Roma

  Marmorstatue av Konstantin I i Musei Capitolini, Roma

  Som i antikkens Hellas var det forskjellige former for penger i Roma . En standardisering mot en generelt gyldig valuta fant sted rundt 500 f.Kr. I stedet for. Her ble penger opprinnelig brukt til å sette straffer. I løpet av utvidelsen av Romerriket kom stadig større gull-, sølv- og bronseforekomster til Roma som krigsbytte. Dette oppmuntret til den store mynten som nå dukket opp. I utgangspunktet ble det laget bronse- og sølvmynter. Imidlertid tok det relativt lang tid for romersk mynt å matche omfanget av greske mynter. I løpet av de puniske krigene ble metallinnholdet i myntene redusert ettersom stadig større beløp var nødvendig for å finansiere militæret. På den annen side spredte den romerske valutaen seg mer og mer over hele Italia, slik at alle andre italienske byer nesten stoppet pregingen. Utallige forskjellige valutaer eksisterte i de nylig erobrede områdene utenfor Italia, men de var konvertible med den viktigste romerske valutaen.

  Som et resultat av ytterligere utvidelser strømmet stadig større mengder sølv til Roma, slik at en stor del av statens utgifter ble finansiert ved ny mynting av sølvmynter, som i de følgende århundrene først førte til devaluering av valutaer og i det tredje århundre e.Kr. til fullstendig kollaps av den romerske sølvvalutaen. I økende grad hadde de romerske innbyggerne ikke lenger tillit til stadig nye former for mynt, som pleide å ha et stadig mindre sølvinnhold. Konsekvensen var at spesielt eldre mynter ble hamstret eller smeltet. Som et resultat mistet penger mye av sin betydning, slik at lønnen til de romerske soldatene for eksempel ble betalt direkte i korn. Som svar erstattet keiser Konstantin den store sølvstandarden med en stabil gullstandard.

  På slutten av antikken ble pengesystemet endelig omorganisert, med sølvmynter igjen - men denne gangen med høyt sølvinnhold - og bronsemynter ble preget. Imidlertid fortsatte gullmynter å eksistere. Uavhengig av dette fortsatte sølvmynten å miste sin betydning, slik at Roms pengesystem, som en gang var basert på sølv- og bronsemynter, ble erstattet av et system med gull og bronsevaluta. [15]

  Bysans

  Solidus Konstantin I.

  Gullstandarden som ble introdusert under Konstantin I, den såkalte solidus, tjente som grunnlag for det bysantinske valutasystemet. Det ble introdusert av keiser Konstantin den store i 309 som en ny trossamfunn i stedet for aureus og forble i mer enn et årtusen til erobringen av Konstantinopel (1453) , fra 900 -tallet som histamenon og fra 1000 -tallet som hyperpyron sirkulasjon. Denne valutaen eksisterte i omtrent 1000 år. Årsakene til dette er det høye gullinnholdet og den resulterende stabiliteten i gullvalutaen. I løpet av denne utviklingen ble sølv mindre og mindre viktig. I likhet med bronsepenger fortsatte de imidlertid å eksistere ved siden av gullstandarden som betalingsmiddel. Penger var ekstremt viktige i det bysantinske samfunnet. Det tjente på alle områder av økonomien så vel som i offentlige utgifter og gjorde internasjonal handel mulig. Dette kollapset imidlertid som et resultat av økende usikkerhet (inkludert piratkopiering på handelsrutene) nesten i hele det bysantinske området. [16]

  Tidlig middelalder

  Regensburg pfennig fra 1000 -tallet.

  I forlengelse av solidus som allerede er nevnt, utviklet den tunge sølv denarius, også kjent som penny , seg under Karl den Store . Gullsirkulasjonen innenfor rammen av statlige institusjoner i seg selv gikk imidlertid ned. På den annen side utviklet penger seg i økende grad til et byttemiddel som tjente handels- og markedshendelser. Den opprinnelige gullstandarden mistet sin betydning som betalingsmiddel og ble bare hamstret som en slags butikk av verdi. I det 7. til 8. århundre skjedde overgangen til rent sølvvaluta, som bare hadde en ren aritmetisk referanse til gull. [17]

  Innføring av papirpenger

  Svensk seddel, 1666

  Papirpenger i form av sedler ble først brukt i Kina. Starten var en lang og jevn prosess, som strekker seg omtrent fra 618 til 1279. På 900 -tallet tjente for eksempel papirpenger først på et regionalt svært begrenset nivå som en lettelse for handelsmenn i den statlige saltindustrien. Seddelproduksjonen ble nasjonalisert som et resultat, men det var mange regionalt forskjellige valutaer. Selve masseproduksjonen av sedler ble bare mulig med oppfinnelsen av trykking med bevegelig type på 1000 -tallet. På midten av 1200 -tallet ble de mange forskjellige valutaene forenet til en nasjonal valuta for første gang. [18]

  En sterk pengeøkonomi utviklet seg i den islamske verden mellom det 7. og 12. århundre, som hadde godt av den økte handelsomsetningen og en stabil valuta av høy kvalitet ( dinaren ). På den tiden ble lån, sjekker, gjeldsbrev og sparekontoer introdusert for første gang. De nødvendige bankstrukturene dukket også opp med denne utviklingen.

  I 1661 ble sedler offisielt introdusert på europeisk nivå i Sverige for første gang. Selv om Sverige hadde rike kobberforekomster, hadde kobbermynter en lav tallverdi, slik at store og ekstremt tunge mynter måtte preges. Bruken av papirpenger var derfor en enorm lettelse. [19]

  Bruk av sedler avslørte naturligvis mange fordeler, slik at for eksempel utlån var merkbart lettere og den svært risikofylte transporten av gull og sølv også ble eliminert. Videre var det nå mulig for første gang å utstede aksjer i selskaper i form av papir.

  På den annen side var det imidlertid noen ulemper som: For eksempel at regjeringene nå teoretisk sett var i stand til å skrive ut penger på ubestemt tid for å dekke finansieringsbehovet (forenklet krigsfinansiering) fordi, i motsetning til mynter med et nøyaktig definert innhold av edelt metall, ikke eksisterte en fast verdi av sedlene. [20] En mulig konsekvens av denne utviklingen vil være starten på sterk inflasjon .

  Papirvalutaen som ikke var knyttet til edelt metall, fikk endelig aksept på 1900 -tallet - senest under den globale økonomiske krisen . [21]

  Overgang til nasjonale enkeltvalutaer

  I høymiddelalderen var retten til å mynte mynter et privilegium som enhver adelsmann søkte, fordi mynthyllen var en lønnsom suveren rettighet . Som et resultat var det mange ikke-sammenlignbare valutaer der edelmetallinnholdet i individuelle mynttyper kan variere betydelig. Fordi i middelalderen var kurantmynter vanlige; markedsverdien av utenlandske mynter ble bestemt ut fra innholdet av edelt metall. Dette hindret igjen overnaturlig handel. Av disse to grunnene - handelstilrettelegging og maktkonsentrasjon - økte tendensen til nasjonale enkeltvalutaer.

  I de første dagene av Kurantgeld tilsvarte metallinnholdet i myntene deres pålydende . Siden minterne oftere ble fristet til å forringe myntene sine for å dekke pengebehovet , skjedde inflasjonen flere ganger i den tidlige moderne perioden . For eksempel var den såkalte Kipper- og Wipper-perioden i begynnelsen av trettiårskrigen basert på en forringelse av mynter.

  Drivkraften i Europa var Frankrike, som med sin sentrale regjering tidlig samlet inn pregingsrettigheter og underordnet dem til kongen. Den første store valutareformen var den store myntreformen under Louis XIII. 1640–1641 da Louis d'or ble introdusert. Med introduksjonen av den franske francen i 1795 ble den første desimalvalutaen etablert. Denne valutaen og spesielt desimalverdiene ble spredt over hele Europa gjennom Napoleons kampanjer. Dette resulterte i en rekke myntsystemer i og rundt Frankrike som var strukturert på en lignende måte, og på grunn av ribbermynter med høy renhet, dannet faste valutakurser . Som et resultat ble Latin Monetary Union stiftet 23. desember 1865; det var en valutaunion som besto av Frankrike, Belgia, Italia, Sveits og Hellas og ga klare retningslinjer for fremstilling av mynter. [22] Selv om landene preget sine egne mynter, bestod alle 100 mynter (100 franc 100 franc 100 lire 100 drakmer), men bestod av 32,26 gram gull og hadde 35 mm i diameter Ulempen med Latin Monetary Union var bimetallismen , dvs. den faste valutakursen mellom gull- og sølvmynter (begrepet haltende valuta refererte til et valutasystem der to metaller (for det meste gull og sølv) var lovlig betalingsmiddel [23] ).

  Gullstandarden

  I tillegg til det kraftige fallet i sølvprisen mot slutten av 1800 -tallet, brakte de bimetalliske valutaene ytterligere problemer med seg, slik at mange land bestemte seg for å sette inn valutaen sin bare med gull. [24] Med innskudd av valutaer med gull de ulempene som er introduksjonen av papirpenger brakt med seg (spesielt når det gjelder økt inflasjonsrisiko), bør dempet. [25] Storbritannia var banebrytende for denne utviklingen og introduserte gullstandarden allerede i 1817. Tyskland (1871 i løpet av den fransk-prøyssiske krigen ) og USA (1900) fulgte. Imidlertid var det ingen generell justering, det vil si at det var ganske forskjellige former for gullvaluta etter 1880. [26]

  Valutareserver i form av Overveiende gullmynter Gull, sølv, divisjonsmynter, sedler
  gull England, Tyskland, Frankrike, USA Belgia, Sveits
  mest valuta Russland, Australia, Sør -Afrika, Egypt Østerrike-Ungarn, Japan, Holland, Skandinavia, andre britiske herredømmer
  kun valuta Filippinene, India, Latin -Amerika

  Med innføringen av gullstandarden oppstod den såkalte "forpliktelsen til å konvertere", det vil si at det var teoretisk mulig for hver innbygger når som helst å bytte penger til den tilsvarende mengden gull i sentralbanken. Gullpariteten angir utvekslingsforholdet. Denne rene gullstandarden eksisterte faktisk bare i teorien. I praksis fungerte imidlertid deponering av valutaen med gull bare som en slags sikring mot overdreven kontantinflasjon (prisstabilisering). [27]

  Med begynnelsen av første verdenskrig økte myndighetenes behov for penger dramatisk. Denne utviklingen ble forsterket under den store depresjonen og til slutt ved utbruddet av andre verdenskrig. Mange stater flyttet nå bort fra den rene gullstandarden og restaurerte den til en gullkjernestandard. [28] Direkte utveksling av sedler i gull ble ekskludert.

  Bretton Woods og IMF -systemet

  Allerede i 1944 under andre verdenskrig bestemte 44 land seg for å innføre et nytt valutasystem. I følge White Plan var kjernetanken her koblingen av internasjonale valutaer til amerikanske dollar. Den amerikanske sentralbanken var forpliktet til å veksle dollaren mot gull til en bestemt valutakurs med sentralbanken i andre land i Bretton Woods -systemet. Dette resulterte i faste valutakurser mellom de respektive valutaene og den amerikanske dollar som ankervaluta .

  Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken ble også stiftet. IMF bør fremme stabiliteten i det internasjonale pengesystemet og korrigere det i tilfelle ubalanser. Så han fulgte de facto de faste valutakursene. Innføringen av spesielle trekkrettigheter av IMF tjente også dette formålet.

  Verdien av dollaren som ankervaluta bør sikres ved at sentralbankene i deltakerlandene hadde rett til å veksle dollar mot gull til en kurs på $ 35 / troy unse overfor FED . Selve utvekslingsalternativet var avhengig av størrelsen på FEDs gullreserver. I 1948 hadde FED gullreserver til en verdi av 25 milliarder dollar (71% av verdens gullreserver), motvirket av kortsiktig utenlandsgjeld på 18,6 milliarder dollar. Etter andre verdenskrig hadde nesten alle delstatene i Bretton Woods mye å ta igjen når det gjelder kapital og forbruksvarer, så de foretrakk å samle dollarbeholdninger i stedet for å bytte dollar med gull. På grunn av konstante handelsunderskudd i USA fortsatte den eksterne gjelden å stige. I 1961 hadde FED fortsatt 44% av verdens gullreserver, men den kortsiktige utenlandsgjelden var allerede 1 milliard dollar høyere enn verdien av gullreservene. I 1971 hadde amerikanske gullreserver falt til 12 milliarder dollar. [29] Sentralbankene i de andre delstatene i Bretton Woods hadde dollarreserver på mer enn 50 milliarder dollar i 1971. [30] Systemet kunne bare fungere så lenge Bretton Woods -statene var villige til å holde store dollarreserver uten å bytte dem mot gull. [31] På begynnelsen av 1970 -tallet ble Bretton Woods -avtalen forlatt, men institusjonene fortsatte å eksistere med delvis endrede ansvar.

  Systemet med fleksible valutakurser

  Anfang des Jahres 1973 wurden in den meisten westeuropäischen Staaten und in Japan die Dollarkurse freigegeben. Die Wechselkurse wurden flexibel. In diesem Zusammenhang entstand der Begriff des freien Floatens, welches im Gegensatz zu fest fixierten Wechselkursen stand. [32] Jedoch entschieden sich insbesondere kleinere Volkswirtschaften, die mehr vom internationalen Handel abhingen als zum Beispiel Japan oder die USA, feste Wechselkurse zu behalten. Dies wurde aber mit der Zeit immer schwieriger, da internationale Kapitalbewegungen durch neue Entwicklungen auf dem Gebiet der EDV-Technik und der Telekommunikation immer leichter und schneller vonstattengingen. Zudem gestaltete sich auch die Kontrolle schwieriger.

  Bereits kurz nach Einführung der flexiblen Wechselkurse wurde das neue System mit zwei Ölpreisschocks konfrontiert. In der Folge ergaben sich erhebliche Leistungsbilanzüberschüsse ( OPEC -Staaten) und -defizite ( OECD -Staaten). Dies glich sich jedoch mittelfristig wieder aus.

  Erst mit dem 2. IWF-Änderungsabkommen wurde den Mitgliedsstaaten die Wahl des Wechselkurssystems selbst überlassen. Jedoch war dies an die Verpflichtung der einzelnen Staaten gebunden, für stabile Währungs- und Wirtschaftsverhältnisse zu sorgen. Gold verlor somit endgültig seine Stellung als Bezugsgröße. [33]

  Die Wechselkurse schwankten in der Folge merklich und veränderten sich auch dauerhaft. Insbesondere die voneinander abhängigen Staaten im westlichen Europa versuchten, sich gemeinsam gegen Wechselkursschwankungen abzusichern, und schufen dafür das Europäische Währungssystem (EWS) . Sie strebten stabile Wechselkurse auf Basis der Stufenflexibilität an.

  Von den flexiblen Wechselkursen profitierte insbesondere der internationale Handel, welcher im Vergleich zu Entwicklung der Bruttoinlandsprodukte überproportional wuchs.

  Eine generelle Tendenz für die Entwicklung der Inflation ließ sich hingegen nicht feststellen. So wichen die Inflationsraten in Deutschland und in den USA deutlich voneinander ab. [34]

  Währungspolitische Zusammenarbeit in Europa bis hin zum Euro als Einheitswährung

  Karte Europäischer Staaten mit Bezug zum Euro

  Nach Beschluss der europäischen Staats- und Regierungschefs (Den Haag 1969) sollte die Europäische Gemeinschaft schrittweise zu einer Wirtschafts- und Währungsunion ( EWWU ) ausgebaut werden. [35] Zunächst wurde ein Europäischer Wechselkursverbund geschaffen (1972) und infolgedessen ein Europäisches Währungssystem (EWS 1979). In dem Vertrag von Maastricht (1992) wurde schließlich die vollständige Währungsintegration beschlossen.

  Der Europäische Wechselkursverbund diente dabei zunächst als Instrument, um das Bretton-Woods-System der festen Wechselkurse zumindest noch teilweise zu erhalten. Dadurch sollte die Konvertibilität der einzelnen europäischen Währungen gewährleistet werden (Block-Floating).

  Dies scheiterte jedoch und wurde durch das EWS ersetzt, dessen vorrangiges Ziel die Wechselkursstabilität innerhalb der Europäischen Gemeinschaft war. Die Einführung des ECU als Recheneinheit (vgl. Europäische Währungseinheit ) war Teil dieser Entwicklung. Weiterhin wurde festgelegt, dass die Wechselkurse nur innerhalb einer gewissen Bandbreite schwanken durften. Diese wurden jedoch infolge der Währungskrisen 1992/1993 stark erweitert. Allen voran ist hier die Pfundkrise vom September 1992 zu nennen, die dazu führte, dass Großbritannien das Europäische Wirtschaftssystem verließ. In unmittelbarem Zusammenhang mit der Pfundkrise ist der amerikanische Investor George Soros zu nennen, der massiv gegen das Britische Pfund spekulierte, indem er in sehr großem Maße Pfund gegen Deutsche Mark und Französische Franc tauschte und damit den Wertverfall des Pfunds noch mehr beschleunigte. [36]

  Der entscheidende Schritt zur europäischen Einheitswährung wurde jedoch mit dem Vertrag von Maastricht vollzogen, der die Schaffung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion verankerte. 1998 nahm schließlich die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Arbeit auf.

  Mit der Einführung des Euro, zunächst als Buchgeld am 1. Januar 1999, existierte in den Teilnehmerländern schließlich erstmals eine gemeinsame europäische Währung.

  Am 1. Januar 2002 wurde die Europäische Währungsunion schließlich mit der Einführung der Euro-Banknoten und -Münzen in zunächst zwölf Staaten vollendet.

  Alle teilnehmenden Staaten haben sich zur Einhaltung der sogenannten Maastricht-Kriterien (offiziell: EU-Konvergenzkriterien ) verpflichtet.

  Obwohl die Preise innerhalb der Eurozone gut vergleichbar sind, weicht aufgrund von nationalen Besonderheiten die Kaufkraft beziehungsweise der Binnenwert, also die Menge an Waren und Dienstleistungen, die die Bürger in der Eurozone für einen bestimmten Geldbetrag in einem bestimmten Land kaufen können, voneinander ab.

  Im Laufe der Zeit sind weitere Staaten der Eurozone beigetreten (zum Beispiel 2001 Griechenland). Voraussetzung dafür ist die erfolgreiche Teilnahme am Wechselkursmechanismus II (WKM II).

  Darüber hinaus haben einige Staaten (z. B. Bosnien-Herzegowina , Bulgarien und einige französische Übersee-Départements) ihre Währung anhand des Currency Boards an den Euro gebunden. Der Euro nimmt dabei die Rolle der Ankerwährung ein, indem er einen festen Wechselkurs zur jeweiligen Heimatwährung hat.

  Freie und gebundene Währungen

  Man unterscheidet folgende Arten von Währungen: [37]

  Gebundene Währungen (Metallwährungen)

  Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass hinter dem Wert der Geldeinheit eine ganz bestimmte Menge eines bestimmten Mediums steht. [38] Das sind häufig Edelmetalle .

  Man unterscheidet hierbei monometallistische und bimetallistische Währungen.

  Monometallistische Währungen Hierbei dient nur genau ein Metall als Währungsmetall (oft Gold → Goldwährung ; manchmal Silber → Silberwährung ).

  • Goldumlaufswährung (reine Goldwährung): Goldmünzen dienen als Zahlungsmittel . Daneben existieren Banknoten, die jederzeit in Gold umgetauscht werden können.
  • Goldkernwährung (Goldbarrenwährung): Es befindet sich kein Gold mehr im Umlauf, das heißt nur Papiergeld und Münzen dienen als Zahlungsmittel und Gold wird bei der Zentralbank als Reserve für den internationalen Zahlungsverkehr gehalten.
  • Golddevisenwährung (manipulierte Goldwährung): Die Zentralbankreserve kann aus Gold plus den Devisen anderer Goldwährungsländer bestehen, wie dies vor dem Ende der Goldkonvertibilität des US-Dollar 1971 in der Bundesrepublik Deutschland der Fall war. Der Umtausch von Banknoten und Münzen in Gold oder Devisen ist jederzeit möglich.

  Bimetallistische Währungen Hierbei dienen genau zwei Metalle (Gold und Silber) als Währungsmetalle.

  • Im Falle einer Doppelwährung besteht zwischen den beiden Metallen ein festes Wechselkursverhältnis. Problematisch ist hier jedoch, dass bei sich ändernden Knappheitsverhältnissen zwischen den Metallen das nominale vom realen Tauschverhältnis abweicht. Das Greshamsche Gesetz beschreibt, welche Auswirkungen es hat, wenn Marktteilnehmer durch gesetzliche Vorschriften dazu gezwungen werden, Geld mit geringerem Wert als Zahlung für Waren und Dienstleistungen ohne Preisaufschlag gegenüber der Zahlung mit Geld von höherem Wert zu akzeptieren. Wenn durch ein Gesetz ein Wertverhältnis zwischen Gold und Silber festgelegt wird und dieses Verhältnis nicht den Marktpreisen der Edelmetalle entspricht oder die Marktpreise sich ändern, hat dies zur Folge, dass Marktteilnehmer zum Bezahlen die Münzen mit geringerem Wert verwenden, Preise sich an den Münzen mit geringerem Wert orientieren und die Münzen mit höherem Wert aus dem Umlauf verschwinden.
  • Anders gibt es im Fall der Parallelwährung kein festes Wechselkursverhältnis zwischen den Metallen, das heißt, es existieren de facto zwei Währungen nebeneinander.

  Darüber hinaus kann eine Währung durch ein Currency Board an eine andere Währung oder Währungskorb gebunden sein. Auch gibt es Währungen, die an einen Warenkorb gebunden sind.

  Freie Währungen

  • Ungebundene Währungen (wie zum Beispiel US-Dollar oder Euro): Nicht durch Gold gedecktes, theoretisch beliebig vermehrbares Geld, wobei die tatsächliche Geldmenge heute normalerweise durch das Zusammenspiel staatlicher Zentralbanken und privater Geschäftsbanken gesteuert wird. Ein Umtausch von Bargeld in Gold- oder Devisenreserven zu einem festen Umtauschkurs ist nicht möglich. Seit der Aufhebung der Golddeckung für den US-Dollar 1971 werden Währungen häufig als ungedeckt [37] (als „fiat“ ) vermeint, obwohl in Schuldgeld -Systemen Geld mehrheitlich aus Kreditgeld -Schöpfung resultiert und insofern mit Rückleistungsdruck aus Verbindlichkeiten , bzw. mit verpfändeten Sicherheiten – mit Schulden eines Anderen – als unterlegt verstanden werden kann.

  Nebenwährung

  Eine Nebenwährung ist eine alternative Komplementärwährung einer Volkswirtschaft. Es handelt sich um eine fremde Währung neben der gesetzlich vorgeschriebenen Währung, die vor allem als Zwischentauschmittel und darüber hinaus auch als Recheneinheit innerhalb eines Währungsgebietes verstärkt auftritt und genutzt wird, [39] [40] . Häufige Nebenwährungen sind Regionalwährungen , Gold oder eine stabile verfügbare ausländische Währung wie der Dollar .

  Siehe auch

  Literatur

  • Oliver Blanchard, Gerhard Illing: Makroökonomie. (Originaltitel: Macroeconomics ). 4., aktualisierte und erweiterte Auflage, Nachdruck. Pearson Studium , München 2008, ISBN 978-3-8273-7209-3 .
  • H. Cancik: Der Neue Pauly . Enzyklopädie der Antike. Metzler, Stuttgart ua 2000, ISBN 3-476-01484-3 .
  • Bary Eichengreen: Vom Goldstandard zum Euro . Die Geschichte des internationalen Währungssystems (Originaltitel: Globalizing capital. übersetzt von Udo Rennert und Wolfgang Rhiel). Wagenbach , Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 .
  • Europäische Zentralbank: Review of the International Role of the Euro. (pdf, 1,73 MB) , Frankfurt 2005 (englisch).
  • Hans Joachim Jarchow , Peter Rühmann: Internationale Währungspolitik. In: Monetäre Außenwirtschaft. Band 2., 5., neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage, UTB 1335, Vandenhoeck & Ruprecht , Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 .
  • M. North: Das Geld und seine Geschichte . Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Beck, München 1994, ISBN 3-406-38072-7 .
  • Wolfgang Schricker, Eberhard Rubin: Geld, Kredit & Währung. In: VfW-Skriptenreihe. Band 22, 6. Auflage. Verlag für Wirtschaftsskripten VfW, München 1992, ISBN 3-921636-95-7 .
  • René Sedillot: Muscheln, Münzen und Papier . Die Geschichte des Geldes (Originaltitel: Histoire morale et immorale de la monnaie übersetzt von Linda Gränz), Campus , Frankfurt am Main, New York, NY 1992, ISBN 3-593-34707-5 .
  • Jack McIver Weatherford: Eine kurze Geschichte des Geldes und der Währungen . Von den Anfängen bis in die Gegenwart (Originaltitel: The History of Money übersetzt von Antoinette Gittinger). Concett bei Oesch, Zürich 1999, ISBN 3-905267-03-9 .
  • Wolfram Weimer: Geschichte des Geldes . Eine Chronik mit Texten und Bildern, Suhrkamp -Taschenbuch 2307, Frankfurt am Main/ Leipzig 1994, ISBN 3-518-38807-X (Erstausgabe beim Insel , Frankfurt am Main/ Leipzig 1992, ISBN 3-458-16265-8 ).
  • Sören Wolff: Eine kurze Geschichte des Geldes . Die Entstehung der Vertragsform Kredit und nominaler Geldzeichen in Antike und Neuzeit. In: Ökonomische Essays Band 15, Metropolis, Marburg 2010, ISBN 978-3-89518-788-9 .

  Weblinks

  Wiktionary: Währung – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

  Einzelnachweise

  1. W. Schricker, E. Rubin: Geld & Kredit & Währung; 6. Auflage. München 1992, ISBN 3-921636-95-7 , S. 134.
  2. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 398.
  3. Europäische Zentralbank: Review of the International Role of the Euro (pdf, 900 KB) , Frankfurt 2005.
  4. a b Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 200.
  5. Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 202.
  6. Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag, Stichwort: Geldpolitik , 5. Auflage. Mannheim, Bibliographisches Institut 2013, Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2013.
  7. Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 204.
  8. Bundesbank, Geld- und Geldpolitik, Kapitel 7, Währung und internationale Zusammenarbeit ( Memento vom 8. April 2014 im Internet Archive ), S. 205.
  9. a b HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 250.
  10. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 251 ff.
  11. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 873.
  12. R. Sedillot, L. Granz: Muscheln, Münzen und Papier – die Geschichte des Geldes; Frankfurt (unter anderem) 1992, ISBN 3-593-34707-5 , S. 50 ff.
  13. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 389.
  14. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 873–876.
  15. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 877–884.
  16. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 884–886.
  17. H. Cancik: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike; Metzler, Stuttgart (unter anderem) 2000, ISBN 3-476-01484-3 , S. 886–888.
  18. R. Sedillot, L. Granz: Muscheln, Münzen und Papier – die Geschichte des Geldes; Frankfurt (unter anderem) 1992, ISBN 3-593-34707-5 , S. 164 ff.
  19. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 23.
  20. W. Schricker, E. Rubin: Geld & Kredit & Währung; 6. Auflage. München 1992, ISBN 3-921636-95-7 , S. 19–20.
  21. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 398.
  22. Die Geschichte der Lateinischen Münzunion , Olten 2004.
  23. Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, Lizenzausgabe Mannheim/Wien/Zürich 1987, ISBN 3-411-02148-9 , S. 382.
  24. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 24 ff.
  25. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 23–24.
  26. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 39–40.
  27. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 29 ff.
  28. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 76.
  29. Larry Allen: The Global Economic System Since 1945. Reaktion Books, 2005, ISBN 1-86189-242-X , S. 82, 83.
  30. Larry Allen: The Global Economic System Since 1945 , Reaktion Books, 2005, ISBN 1-86189-242-X , S. 87.
  31. Nigel Bowles: Nixon's Business: Authority and Power in Presidential Politics , Texas A&M University Press, 2005, ISBN 1-58544-454-5 , S. 163.
  32. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum EURO – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 183 ff.
  33. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 201 ff.
  34. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 227 ff.
  35. B. Eichengreen, U. Rennert, W. Rhiel: Vom Goldstandard zum Euro – Die Geschichte des internationalen Währungssystems; Berlin 2000, ISBN 3-8031-3603-2 , S. 212 ff.
  36. HJ Jarchow, P. Rühmann: Monetäre Außenwirtschaft II – Internationale Währungspolitik; Göttingen 2002, ISBN 3-8252-1335-8 , S. 308.
  37. a b W. Schricker, E. Rubin: Geld & Kredit & Währung; 6. Auflage. München 1992, ISBN 3-921636-95-7 , S. 134–136.
  38. Manfred Borchert: Geld und Kredit: Einführung in die Geldtheorie und Geldpolitik. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2003, S. 1 ff.
  39. Boersenlexikon Nebenwährung (parallel money; ancilliary money). In: trading-house.net. www.trading-house.net, abgerufen am 5. Februar 2017 .
  40. Nebenwährung. In: bezahlen.de. Abgerufen am 5. Februar 2017 .