Dette er en utmerket artikkel som er verdt å lese.

René Descartes

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
René Descartes ( Frans Hals , 1648)
signatur

René Descartes [ ʁəˈne deˈkaʁt ] ( latinisert Renatus Cartesius ; født 31. mars 1596 i La Haye en Touraine , † 11. februar 1650 i Stockholm ) var en fransk filosof , matematiker og vitenskapsmann .

betydning

Descartes regnes som grunnleggeren av den moderne tidligmoderne rasjonalismen , som Baruch de Spinoza , Nicolas Malebranche og Gottfried Wilhelm Leibniz fortsatte på en kritisk og konstruktiv måte. Hans rasjonalistiske tenkning kalles også kartesianisme . Han skrev den berømte dictum " cogito ergo sum " ("Jeg tror, ​​derfor er jeg."), Som danner grunnlaget for hans metafysikk , men også introduserte selvtillit som et virkelig filosofisk tema. Antagelsen om at den tenkende sjelen er kunnskapens opprinnelse har tre implikasjoner: For det første er det ikke lenger nødvendig å søke kilden til all kunnskap ved sporing av Guds tanker; for det andre gjør det tenkende egoet kroppen til et objekt i den fysiske verden som andre (kropp-sjel-dualisme); for det tredje gjelder bevegelseslover i kroppens område, som ikke brytes av sjelens innblanding i hendelsen ( mekanistisk verdensbilde ). Spørsmålene forblir imidlertid åpne om hvordan kroppens verden påvirker det tenkende egoet via sanseorganene og hvordan viljen kan påvirke kroppens verden (ifølge Descartes kan den i beste fall endre retningen på kroppens bevegelse, men impulsen forblir den samme).

Descartes syn på eksistensen av to gjensidig interagerende, forskjellige " stoffer " - sinn og materie - er i dag kjent som kartesisk dualisme og står i kontrast til de forskjellige variantene av monisme og den dualistiske naturfilosofien til Isaac Newton , som argumenterte for at samspillet var mer aktiv og immateriell Lærer “naturkrefter” med absolutt passiv materie (se Newtons lover , første bevegelseslov).

Descartes er grunnleggeren av analytisk geometri , som kombinerer algebra og geometri. Hans vitenskapelige arbeid - hans avvisning av gravitasjonsprinsippet eller virvelteorien - ble tidlig tilbakevist av Newtonsk fysikk; Imidlertid skal de ikke undervurderes, siden Descartes var en av de viktigste og strengeste representantene for mekanismen som erstattet den eldre aristoteliske fysikken.

Hans pliktethet og selv-erobring påvirket fransk klassisk litteratur fra 1600-tallet, spesielt Pierre Corneille , Nicolas Boileau , Jacques Bénigne Bossuet og Jean de La Bruyère .

Liv

Descartes ble født som det tredje barnet i en liten adelig Touraine -familie. Faren hans, Joachim Descartes (1563-1640), var rådmann (Conseiller) ved Høyesterett i Bretagne i Rennes . Hans mor, Jeanne Brochard, døde 16. mai 1597 etter å ha født sitt siste barn, som ikke overlevde. Siden faren raskt giftet seg på nytt, tilbrakte Descartes barndommen sammen med sin bestemor og en våt sykepleier , som oppvokst og overlevde ham og som han kjærlig vurderte i sin testamente (se Adrien Baillet , La Vie de Monsieur Descartes , 2. bind 1691). I en alder av åtte kom han til Jesuit College Henri-IV de La Flèche som internatstudent, som han forlot åtte år senere med en klassisk og matematisk utdannelse. [2]

År med studier, læretid og vandring

Deretter studerte Descartes jus i Poitiers fra 1612 og besto en juseksamen der i 1616. I stedet for å gå i gang med en juridisk karriere, fullførte han imidlertid et kurs i gjerde, ridning, dans og god oppførsel på en Paris Académie for unge aristokrater og leide samme år 1616 seg ut til general Moritz von Nassau i Breda, Nederland. . Der møtte han Isaac Beeckman , en lege og naturvitenskapsmann som var seks år eldre og som inspirerte ham til fysikk og som han viet sitt første vitenskapelige arbeid til, det matematisk og fysisk orienterte Musicæ -kompendiet (1618).

Etter å ha reist gjennom Danmark og Tyskland, ansatte Descartes seg selv som soldat igjen i 1619, nå sammen med hertug Maximilian av Bayern , under hvem han deltok under de første slagene i tretti års krig på den keiserlig-katolske siden og dermed også i erobring av Praha i 1620 .

I november 1619, kort tid etter å ha besøkt arbeidsplassene til astronomen Tycho Brahe (1546–1601) i Praha og Johannes Kepler (1571–1630) i Regensburg, utviklet Descartes ideen om at det var “en universell metode for å undersøke sannheten” Og at han ble kalt til å finne den, hvorved han ikke fikk godta noen kunnskap bortsett fra den som han hadde oppdaget i seg selv eller i "verdens store bok" og sjekket for troverdighet og logikk . Descartes begynte arbeidet med Regulae ad directionem ingenii (regler for tilpasning av kunnskapens kraft) . I sin Descartes -biografi rapporterer Adrien Baillet (1691) om tre drømmer som Descartes angivelig hadde i natt fra søndag 10. til mandag 11. november 1619 da han tilbrakte lang tid i den frie keiserlige byen Ulm (ifølge andre kilder i Neuburg an der Donau ) ble værende. [3] [4] I den fragmentariske Olympica fra Descartes egen notatbok, hvis innhold delvis er bevart på grunn av utdrag fra Gottfried Wilhelm Leibniz, er det ingen sammenhengende beskrivelse av disse drømmene.

I 1620 hengte Descartes opp soldatfrakken og valfartet til Loreto , som han hadde lovet jomfru Maria i takk for "synet". I årene som fulgte reiste han i flere måneder gjennom Det hellige romerske riket, Nederland, Sveits og Italia, for å få innsikt av alle slag og prøve å komme i samtale med en lang rekke mennesker, spesielt forskere.

I 1625 bosatte han seg i Paris. Her sosialiserte han seg med intellektuelle og beveget seg i kretsene i det høye samfunnet, hvor han også vant en duell. Han leste mye, fortsatte å skrive Regulae ad directionem ingenii til 1628 og fikk et økende rykte som et klokt sinn. Spesielt imponerte han kardinal Pierre de Bérulle , formann i statsrådet og motstander av kardinal Richelieu , så mye på et kveldsselskap at han ble invitert til et privat publikum og deretter ble bedt om å presentere teoriene sine mer detaljert og dermed reformere filosofi.

Modenhetstid og filosofiske arbeider

Descartes, gravering av Balthasar Moncornet

I 1629 flyttet Descartes til Nederland, antagelig på grunn av den større intellektuelle friheten som hersket der. Her tilbrakte han de neste 18 årene, i bytte med intellektuelle med ulik bakgrunn og bakgrunn, men fortsatt relativt tilbaketrukket, ofte skiftende leiligheter og bosteder og hadde en datter med en av hans tjenere, Helena Jans van der Strom, i 1635, Francine , som døde i en alder av fem år 7. september 1640. Descartes beskrev Francines død som "hans livs største smerte" ( Adrien Baillet ). 13. oktober 1642 skrev han til vennen Constantijn Huygens , far til den berømte nederlandske astronomen Christiaan Huygens , at vi mennesker ble født “for mye større gleder og større lykke enn vi kan oppleve på denne jorden. En dag vil vi finne de døde igjen, med minnet om fortiden, fordi vi har et intellektuelt minne som utvilsomt er uavhengig av kroppen vår ”. I følge Descartes var han "overbevist om dette etterlivet av naturlige og veldig åpenbare grunner".

Fremfor alt korresponderte Descartes intensivt med sin Paris-venn Marin Mersenne og gjennom ham, som bare kjente sin respektive adresse, med lærde fra hele Europa så vel som med noen intellektuelt interesserte, høytstående kvinner.

I løpet av sin første tid i Nederland arbeidet Descartes med en avhandling om metafysikk der han håpet å gi et klart og overbevisende bevis på Gud . Imidlertid la han det til side til fordel for et stort vitenskapelig arbeid som skulle skrives på fransk og ikke lenger, som hans tidligere tekster, på latin. Imidlertid forlot han denne Traité du Monde "(traktat om verden)", som det skulle kalles, uferdig da han fikk vite om skjebnen til Galileo Galileo , som i 1633 ble tvunget av inkvisisjonen til å trekke tilbake teoriene hans som bekreftet forskning av Nicolaus Copernicus og Johannes Kepler hadde vært. 1637 publiserte Descartes i nederlandske Leiden anonymt hans Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, pluss la Dioptrique, les Météores et la Géométrie qui sont des essais de cette méthode (tysk tittel: Discourse on Method of Method of korrekt bruk av fornuft og vitenskapelig forskning i sannhet ), bokstavelig talt: "Avhandle om metoden for å bruke sin fornuft godt og for å søke sannheten i vitenskapene, i tillegg brytning av lys , meteorer og geometri som eksperimentelle anvendelser av denne metoden ". Discours de la méthode , designet som et populærvitenskapelig arbeid på høyt nivå, ble Descartes mest effektive bok på lang sikt.

Hovedpunktene i diskursen er:

 • en epistemologi som bare godtar det som er verifisert som plausibelt som korrekt gjennom sin egen trinnvise analyse og logiske refleksjon ,
 • en etikk der individet må oppføre seg pliktoppfyllende og moralsk i samsvar med etablerte sosiale konvensjoner,
 • en metafysikk som antar (ved logisk bevis) eksistensen av en perfekt Skapergud, men etterlater lite rom for kirkelignende institusjoner,
 • en fysikk som anser naturen som regulert av gudgitte, men generelt gyldige lover og gjør sin rasjonelle forklaring og dermed til slutt kontrollen til en oppgave for mennesker.

De neste verkene til Descartes skapte også intens diskusjon i profesjonelle kretser og var effektive på lang sikt:

 • The Méditations sur la philosophie première , dans laquelle sont démontrées l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme (tittelen på en fransk oversettelse fra 1647; tysk "Meditasjoner om den første filosofien, i hvem det er bevist at Gud eksisterer og sjelens udødelighet ”). Den andre utgaven i Amsterdam i 1642 dukket opp med en annen undertittel, "fordi jeg ikke kan bevise at Gud ikke kan ødelegge sjelen, men bare at den er av en helt annen natur enn kroppen og ikke dør med kroppen" (brev til Marin Mersenne fra 24. desember 1640). Undertittelen var nå: Méditations sur la philosophie première , dans laquelle sont démontrées l'existence de Dieu et la distinction de l'âme et du corps (tysk "Meditasjoner om den første filosofien, der Guds eksistens og forskjellen mellom sjel og kroppen er bevist ”).
 • Verket Principia philosophiae ("Foundations of Philosophy", 1644) ble også først senere oversatt til fransk.

Disse skriftene møtte en så voldsom avvisning av teologer i Utrecht og Leiden at Descartes vurderte å flytte til England i 1645 og i årene etter flyktet Holland flere ganger for å reise til Frankrike. I Principia behandler Descartes ikke bare de direkte emosjonelle refleksene, f.eks. B. frykt, men også de spontane følelsene, z. B. kjærlighet eller hat. I 1649 ble avhandlingen Les Passions de l'âme (“Sjelens lidenskaper”, 1649), som Descartes hadde skrevet for sin korrespondent, palatinske prinsesse Elisabeth , utgitt.

Christina of Sweden diskuterer med René Descartes

Han tolker lidenskapene som altfor naturlige mentale utstrømninger av menneskets skapelige kroppslighet, men forplikter dem - som et vesen samtidig utstyrt med en sjel - til å kontrollere dem gjennom viljen og å overvinne dem gjennom rasjonelle impulser som f.eks. B. uselvisk forsakelse eller sjenerøs tilgivelse .

død

På sensommeren 1649 godtok han en invitasjon fra den unge dronningen Christina av Sverige , som han hadde utvekslet brev med siden rundt 1645, og reiste til Stockholm. Der måtte han imidlertid vente flere uker på den fraværende dronningen og fikk bare noen få publikummere i andre halvdel av januar klokken fem om morgenen for å forklare filosofien sin for dronningen. I begynnelsen av februar 1650 ble han syk og døde ti dager senere i huset til sin vert, den franske ambassadøren Pierre Chanut . Tesen presentert av Theodor Ebert i 2009 om at Descartes hadde blitt forgiftet med arsen [5] fant liten anerkjennelse i spesialistkretser. [6] Det antas som før at hovedsakelig Descartes døde av lungebetennelse. Descartes grav har vært i klosteret Saint-Germain-des-Prés i Paris siden 26. februar 1819, etter å ha blitt gravlagt på nytt flere ganger. Kroppen hans ligger der bortsett fra skallen, som har blitt oppbevart i Musée de l'Homme i Paris siden 1878.

Forbud mot hans skrifter

I 1663 ble Descartes skrifter plassert på Index Librorum Prohibitorum av Den hellige stol . Etter hans død oppsto det klager om at han ikke hadde etterlatt rom for Gud i sine vitenskapelige studier. Jesuittene var i spissen for å forby arbeidet hans. Indekseringen av 1663 ble fulgt av en lang rekke forbud, inkludert det kongelige forbudet i 1691 mot spredning av alle Descartes 'læresetninger i franske skoler. [7]

anlegg

Filosofisk metode

Descartes metode er formet av hans praksis som matematiker. Etter hans syn er de fire grunnleggende reglene for metoden en anvendelse av prosedyrer og arbeidsmetoder som er vanlige i matematikk. Den filosofiske metoden som er detaljert formulert i Descartes ' Discours de la méthode, er oppsummert i fire regler (II. 7-10):

 1. Skepsis: ikke å ta noe for å være sant som ikke er så klart anerkjent at det ikke kan tvile på .
 2. Analyse: Å håndtere vanskelige problemer i deltrinn.
 3. Konstruksjon: fremgang fra det enkle til det vanskelige (induktiv tilnærming: fra det konkrete til det abstrakte)
 4. Rekursjon: Kontroller alltid om undersøkelsen er fullført.

Denne sterkt komprimerte og forkortede presentasjonen står i kontrast til den postuumt publiserte Regulae ad directionem ingenii - et verk som forble uferdig og derfor bare inneholder 21 av de 36 opprinnelig planlagte reglene. Descartes 'tidlige metodikk stolte flere ganger på intuisjonens fakultet; Med deres hjelp, ifølge Descartes, forstår mennesker sannheten i de enkleste utsagnene (for eksempel: en trekant har tre sider) - selve metoden består hovedsakelig i å bryte ned komplekse problemer på en slik måte at deres individuelle elementer er intuisjon som sann kan bli gjenkjent. Først senere legger Descartes til en metafysisk dimensjon til sin oppfatning ved å stille spørsmål ved hvordan intuisjon kan stå inne for sannheten om det som har vært kjent (man kan ifølge Descartes alltid ta feil i selv de enkleste tingene). Søket etter et arkimedisk punkt fører til slutt til den berømte cogito ergo sum eller "ego sum, ego existo ... quamdiu cogito" - "Jeg er, jeg eksisterer ... i utførelsen av tenkning" , men motsier prinsippene i tidlig metodikk, slik at Descartes endelig sluttet å jobbe med regelverket.

Epistemologi

Descartes utdyper en ny epistemologi i sine seks Meditationes de prima philosophia fra 1641.

I samsvar med hans metode omhandler den første delen "det som kan tvile på": Den vanlige antagelsen om at vitenskapelig kunnskap stammer fra sensorisk oppfatning og tenkning må stilles spørsmålstegn ved. Ingen av de to kildene kan stole på uten merking. Sansene våre lurer oss ofte fordi vi ikke bare oppfatter, men heller tidligere oppfatninger som utgjør kroppen vår, betinger våre nåværende oppfatninger - vi projiserer. Men man må ikke stole på tankegangen uten å sjekke heller, for en ond demon kan påvirke sinnet på en slik måte at man trekker feil konklusjoner og tar feil. Derfor er alt å tvile på først og fremst.

Andre meditasjon: Men hvordan vet jeg om det som skjer med meg er tvil, om jeg tar feil av at jeg er "jeg" og at jeg "er"? Men hvis jeg tviler, kan jeg, selv om jeg tar feil, ikke tvile på at jeg er og at jeg tviler på hvem som tviler på at jeg eksisterer som tenker i hvert enkelt tilfelle. Den første ukuelige setningen er derfor: "Jeg er, jeg eksisterer" (original latin: ego sum, ego existo ). [8] Ifølge Descartes er det "nødvendigvis sant når jeg uttaler eller tror det". Descartes analyserer deretter dette tvilende egoet og definerer det som en dømmende, tenkende ting: som res cogitans .

Aurelius Augustinus (354–430) hadde allerede formulert dette argumentet på en lignende måte: “ si enim fallor, sum. nam qui non est, utique nec falli potest ”(“ Selv om jeg tar feil, er jeg. For den som ikke er det, kan heller ikke ta feil. ” Fra Divine State 11:26).

I den tredje meditasjonen går Descartes videre til en teori om det absolutte. En årsak kan ikke være mindre perfekt enn dens virkning. Siden ens egen ide om Gud er langt mer perfekt enn ens egen perfeksjon og virkelighet , kan det konkluderes med at Gud eksisterer.

Deretter blir uforenligheten mellom "bedragerisk" og guddommelig perfeksjon prøvd å vise: førstnevnte ville være en defekt, sistnevnte utelukker enhver defekt. Så Gud kunne ikke være et geni malignus , slik det hadde blitt vurdert i den første meditasjonen for argumentets skyld .

Men dette betyr også, så den fjerde meditasjonen fortsetter, at vi kan stole på riktigheten av våre empiriske erfaringer (som fortsatt ble tvilt i den første meditasjonen) fordi Gud eksisterer og han ikke er en bedragere. Descartes ser grunnen til at mennesket ikke desto mindre kan komme til uriktige konklusjoner i dommen, er at menneskets gudgitte valgfrihet strekker seg til ting han dømmer, selv om sinnet ikke ser dem tydelig. Selv om fornuften kan lede overveielsene, forsegler viljen til slutt alle dommer. Ikke av viljen selv, men av det faktum at den ikke brukes riktig, ville vi bli ført til feil vurdering. Vi måtte fortsette å vokte mot feil, men i det minste kunne vi stole på alt vi ville ha sett klart og tydelig ("clare et distincte") .

Innfødte ideer idée innatae

Først og fremst så Descartes i ideene så å si "bilder av ting" som kan deles inn i to aspekter. Så i henhold til deres opprinnelse :

 • Ideer basert på objektoppfatninger : idée adventitiae
 • Ideer generert av fantasien: ideae factitiae
 • de medfødte ideene: idée innatae [9] .

Descartes ga en sentral posisjon i sin teori om menneskelig kunnskap til betraktninger av medfødte ideer, idée innatae . Imidlertid skal de ikke betraktes som noe uavhengig eksisterende, som for eksempel på Platon , men skal forstås ved å tenke. Derfra konkluderte han med at de medfødte ideene var nært knyttet til det tenkende, selvbevisste emnet, siden en idé som skal gjenkjennes krever noe som tror det. I kartesisk innatisme ville en medfødt idé være en tenkt ting.

For ham må de medfødte ideene ( ideen innatae ):

 • tydelig og presis,
 • umiddelbart tydelig også
 • som grunnlag for kunnskapssikkerheten a priori

å være.

For ham var de viktigste medfødte ideene, som under ingen omstendigheter kan oppnås eller oppfunnes av erfaring:

 • ideen om uendelig substans (Gud),
 • ideen om endelig og tenkende substans (menneskesinnet) og
 • ideen om endelig og utvidet substans (materie) [10] .

matematikk

Side fra La Geometry

I matematikk er Descartes best kjent for sine bidrag til geometri: Han koblet geometri og algebra og er dermed en av pionerene innen analytisk geometri , som muliggjør beregningsløsningen av geometriske problemer. Imidlertid står det ingen steder i arbeidet hans det rettvinklede kartesiske koordinatsystemet oppkalt etter ham, oppfinnerne som Apollonios von Perge , Nikolaus von Oresme , Pierre de Fermat og Johan de Witt med rette kan anses å være. [11] Begrepet kartesisk eller kartesisk betyr generelt introdusert av Cartesius og forekommer forskjellige steder i matematikk, i tillegg til koordinatsystemet, for eksempel i det kartesiske produktet .

Rundt 1640 bidro han med å løse tangentproblemet med differensialberegning . Descartes valgte en algebraisk tilnærming ved å legge en sirkel til en kurve. Dette skjærer kurven i to punkter, med mindre sirkelen berører kurven. Dette gjorde ham i stand til å bestemme gradienten til tangenten for spesielle kurver. Denne tilnærmingen fikk mye oppmerksomhet blant hans samtidige, men bidro neppe til den faktiske løsningen på problemet, siden den ikke kom nærmere begrepet derivat.

Det er også to bevegelser oppkalt etter Descartes. Med tegnregelen til Descartes kan man bestemme en øvre grense for antall positive og negative nuller av et polynom i de reelle tallene . Firesirkelsetningen fra 1643 løser en sirkel av kontaktproblem, som allerede ble vurdert i antikken, om å finne en fjerde sirkel for tre gjensidig berørende sirkler, som igjen berører de tre andre.

astronomi

I 1935 ble månekrateret Descartes [12] og i 1993 asteroiden (3587) Descartes [13] oppkalt etter ham.

fysikk

Aristoteles teleologiske verdensbilde blir erstattet av et årsakssammenheng der alt i objektverdenen ( res extensa verden ) nødvendigvis skyldes press og påvirkning. Denne antagelsen har blitt en forutsetning for dannelse av teorier i mange empiriske vitenskaper og er en generell egenskap for mekanistisk tenkning.

I den andre delen (Om prinsippene for kroppslige ting) av hans Principia philosophiae , utgitt i 1644, behandler Descartes materiens grunnleggende egenskaper og etablerer elementære naturlover, som er gjengitt nedenfor etter en tysk oversettelse. [14]

Egenskaper til materie

Materie = utvidelse
Descartes 'materiebegrep reduserer essensen av materielle legemer til deres romlige ekspansjon når det gjelder lengde, bredde og dybde. Fordi bare denne utvidelsen kan forestilles tydelig og tydelig i lys av fornuften, mens andre egenskaper som hardhet, vekt eller farge bare er basert på sanseoppfatninger, som er fundamentalt mistrodd som en kilde til kunnskap. For Descartes er materiale og geometriske legemer identiske.
Umulighet for et vakuum
Siden materie og romlig ekspansjon er av samme natur, kan det ikke være et tomt (materialfritt) rom ( vakuum ).
Uendelig delbarhet
I følge Descartes kan atomer (udelelige kropper) ikke eksistere, siden hver materiell kropp, uansett hvor liten, kan deles mentalt.
Ubegrenset utvidelse
Utover hvert rom, uansett hvor stort, er det alltid et enda større "virkelig tenkelig", det vil si "virkelig". Denne ubegrensede plassen "inneholder også en uendelig ekspandert fysisk substans."
Uniformitet av materie
Av identiteten til rom og materie følger det også at materie i det vesentlige er det samme overalt. Spesielt er det ingen forskjell mellom jordisk og himmelsk materie.
smidighet
Materiale er ikke bare fritt delbart, men også bevegelig i sine deler, slik at det er "i stand til alle stater som følger av bevegelsen av dets deler".

Bevegelsesteori

Relativitetsprinsipp
Det er ingen reell forskjell mellom hvile og bevegelse, et organ (f.eks. Passasjerer på et skip) kan være i ro i forhold til sine nærmeste omgivelser (skip), mens det beveger seg i forhold til andre kropper (land). Hvis et legeme A beveger seg i forhold til et legeme B, som antas å være i ro, kan dette like godt forstås som en bevegelse av B i forhold til A, som antas å være i ro. Den første som formulerte dette prinsippet er imidlertid Galileo Galilei (1632). [15]
Opprettholde bevegelse
Descartes ser en av kjennetegnene ved Guds fullkommenhet i sin varighet. Av dette konkluderer han med at Gud sørger for at bevegelsesmengden ( quantitas motu , også bevegelsesstørrelse ), som han opprinnelig skapte sammen med materie, blir bevart. Dette kan sees på som et kognitivt foreløpig stadium for bevaring av momentum og kinetisk energi . Imidlertid skiller Descartes ennå ikke mellom disse to størrelsene. Han kvantifiserer mengden av bevegelse som produktet av størrelsen på kroppen (Descartes ennå ikke kjenner begrepet treghet masse) og hastighet. Dette tilsvarer dagens begrep impuls , men forsømmer dets vektoriale (regisserte) karakter.

Med "Guds uforanderlighet" rettferdiggjør Descartes også noen få andre regler som han uttrykkelig erklærer som "naturlover".

Treghetsprinsipp
Descartes definerer dette prinsippet, som senere ble kjent som det første newtonske aksiomet , analogt som et legems forsøk på å opprettholde sin form og bevegelsestilstand (ikke plasseringen) i fravær av ekstern påvirkning.
Retthet
Hver kropp streber etter å fortsette sin øyeblikkelige bevegelse i en rett linje uten påvirkning av ytre krefter. På denne måten forklarer Descartes også sentrifugalkraften som oppstår med en tvunget sirkulær bevegelse.
Kollisjonslover
Disse gjelder (sentral) kollisjon av to kropper og deres oppførsel etterpå. Under en påvirkningsprosess kan "bevegelse" passere fra den ene kroppen til den andre, men alltid på en slik måte at summen av bevegelsesmengdene beholdes.
Descartes skiller mellom syv tilfeller, hvorav den første korrekt beskriver den elastiske kollisjonen av to kropper av samme størrelse (Descartes kaller dem B og C), som kommer mot hverandre med samme hastighet. Rebounding til begge sider med uendret fart, som påstått av Descartes, tilsvarer den (klassiske fysiske) virkeligheten fra dagens synspunkt.
Imidlertid blir det allerede problematisk i den andre casestudien, der "B er litt større enn C, men alt annet er det samme som før". Nå ville "bare C trekke seg tilbake, og begge ville bevege seg til venstre med samme hastighet". Dette vil gjelde for plastpåvirkningen , men ikke for den elastiske.
Die unsaubere bzw. letztlich fehlende Trennung von plastischem und elastischem Stoß ist einer der Gründe, warum bis auf die erste alle von Descartes verkündeten Stoßregeln falsch sind. Ein zweiter Grund liegt in der Nichtbeachtung des vektoriellen Charakters des Impulses. In seiner vierten Stoßregel behauptet Descartes: „Wenn C ganz ruht und etwas größer als B ist, so würde B, mit welcher Geschwindigkeit es sich auch gegen C bewegte, dasselbe doch niemals in Bewegung setzen, sondern es würde von ihm in entgegengesetzter Richtung zurückgestoßen werden.“ Dies stünde zwar im Einklang mit der Energieerhaltung, würde aber die Impulserhaltung eklatant verletzen.
Zurückweisung der beobachtenden Naturwissenschaft
Möglicherweise war Descartes schon bewusst, dass manche dieser Ergebnisse seiner rationalistischen Spekulationen nicht zutreffen können. Vorsichtshalber stellt er in einer Schlussbemerkung zu seinen Stoßgesetzen die aus Denken gewonnene Erkenntnis ein für alle Mal über die aus Beobachtung gewonnene:
„Auch bedarf es für diese Bestimmungen keiner Beweise, weil sie sich von selbst verstehen, und selbst wenn uns die Erfahrung das Gegenteil zu zeigen schiene, würden wir trotzdem genötigt sein, unserer Vernunft mehr als unseren Sinnen zu vertrauen.“

Auf der Basis dieser physikalischen Grundlagen entwickelt Descartes eine komplizierte Theorie zur Entstehung des Kosmos und unseres Planetensystems, wobei er als Ausgangspunkt lediglich eine von Gott geschaffene Ansammlung von Materiewirbeln annimmt ( Wirbeltheorie ). Daraus werden schrittweise alle beobachtbaren Himmelserscheinungen erklärt. Ebenso versucht sich Descartes an Erklärungen für die Entstehung der Erde und die auf ihr beobachteten Naturphänomene, wie Schwerkraft, Aggregatzustände (fest, flüssig), Eigenschaften von Mineralien, Feuer, Magnetismus und vieles mehr. Besondere Bedeutung kommt seiner Theorie der Lichtausbreitung zu, wonach diese durch Druckübertragung zwischen den sogenannten „Himmelskügelchen“ erfolgt. Diese Vorstellung wirkte in der Hypothese vom Lichtäther fort und bereitete den Boden für die Wellentheorie des Lichts .

Physiologie

Mechanisches Tier des Jacques de Vaucanson

Für Descartes waren physiologische Modellvorstellungen integraler Bestandteil seiner Philosophie . Die aristotelische Hervorhebung des Organischen negiert Descartes. Er reduzierte den lebenden Organismus des Menschen auf dessen Mechanik und wurde damit zum Begründer der neuzeitlichen Iatrophysik , in der Menschenmodelle und (versuchte oder gedachte) Konstruktionen von Menschenautomaten eine wichtige Rolle spielten. Der menschliche Körper wird einmal als bloße „Gliedermaschine“, dann wieder als „ Leichnam “ beschrieben. Diese Betrachtung hat ihre Fortsetzung in der Denkweise, den Menschen körperlich als mechanischen Apparat, also als Maschine zu betrachten und sein Denken heute beispielsweise mit dem Funktionieren von Computern zu vergleichen, wenn nicht gleichzusetzen.

Aus Furcht vor der Inquisition veröffentlichte Descartes seine Schrift Traité de l'homme („Abhandlung über den Menschen“, 1632) zeitlebens nicht; sie erschien erst 1662 unter dem Titel De homine .

René Descartes war allerdings durchaus religiös; seine Aufteilung des Menschen in einen mechanisch funktionierenden Organismus und eine Seele ist wohl sein bekanntester und auch meist kritisierter Denkansatz geblieben. In der zweiten Meditation erklärt Descartes kurioserweise indirekt – ganz aristotelisch – die Seele als das, was den Unterschied zwischen einem Leichnam und einem lebendigen Menschen ausmacht. Descartes hat Aristoteles selbst allerdings kaum rezipiert, sehr wohl aber die Schriften der Scholastik , in denen man sich vielfach auf Aristoteles bezog.

Wirkungsgeschichte

Descartes hat die Philosophie bis in die Gegenwart hinein stark beeinflusst, und zwar vorwiegend dadurch, dass er Klarheit und Differenziertheit des Denkens zur Maxime erhob. Auch die Geisteshaltung des Szientismus geht zum Teil auf ihn zurück.

Aufgrund des Influxus-physicus-Problems wurden die Thesen Descartes' noch im 17. Jahrhundert zum später sogenannter Okkasionalismus weiterentwickelt. Deren Vertreter wurden daher in der zeitgenössischen Diskussion als die "Cartesianer" wahrgenommen. Einflussreich wurden etwa die Lehren von Nicolas Malebranche und Arnold Geulincx diskutiert. Sie verteidigten den cartesianischen Substanzdualismus mit der korrigierenden These, dass nicht ein physikalischer Einfluss, sondern vielmehr Gott zwischen Körper und Geist vermittle.

Blaise Pascal lehnt die Gottesbeweise als rational unentscheidbar ab und kritisiert, dass Gott bei Descartes zum bloßen „Lückenbüßer“ verkommt, der die Verbindung zwischen res cogitans und res extensa herstellen müsse: „Der Gott Abrahams ist nicht der Gott der Philosophen“, schreibt Pascal in seinen Pensées . Pascal wandelt Descartes' Dualismus in eine dreiteilige Systematik ab: An die Seite von res extensa (Körperliches) und res cogitans (Gedankliches) stellt er das „Herz“ oder den „Geist des Feinsinnes“.

Kant kritisiert in der Kritik der reinen Vernunft den „problematische[n] Idealism des Cartesius“ (Immanuel Kant: AA III, 190 [16] ): Nach Kant setzt die Sicherheit des Ich denke , bei der Descartes ansetzt, eine innere Erfahrung (Zeitwahrnehmung) voraus. Für die Bestimmung des Subjekts in der Zeit sei aber wiederum eine äußere (räumliche) Erfahrung Grundbedingung. Daher könne die eigene Existenz nicht gewisser sein als die der äußeren Erfahrung.

In seinen Geschichtsvorlesungen lobt Georg Wilhelm Friedrich Hegel Descartes ausdrücklich für seine philosophische Innovationskraft: Bei Descartes fange das neuzeitliche Denken überhaupt erst an, seine Wirkung könne nicht breit genug dargestellt werden. Hegel kritisiert allerdings, dass Descartes die Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft noch nicht mache. In Descartes' archimedischem Denkpunkt des „ cogito ergo sum “ sieht Hegel einen Beleg dafür, dass Denken und Sein eine „unzertrennliche Einheit“ bilden (vgl. Parmenides ), weil an diesem Punkt Verschiedenheit und Identität zusammenfallen. Hegel übernimmt dieses „Anfangen im reinen Denken“ für seine idealistische Systematik. Descartes' Gottesbeweis suchte er in Kritik der Überlegungen Kants dagegen weiterzuentwickeln (1831).

Franz von Baader formte das Cogito ergo sum um in Cogitor ergo sum („Ich werde gedacht (vom Absoluten), also bin ich.“).

Auch Friedrich Nietzsche findet zunächst lobende Worte für Descartes, weil dessen Hinwendung zum Subjekt ein „Attentat auf den alten Seelenbegriff“ und somit ein „Attentat auf das Christentum “ sei. Descartes und die Philosophie nach ihm seien also „antichristlich, keineswegs aber antireligiös“. Er nennt Descartes den „Großvater der Revolution, welche der Vernunft allein die Autorität zuerkannte“ (Jenseits von Gut und Böse) . Andererseits lehnt Nietzsche aber Descartes' Dualismus ab und stellt ihm seine eigene Theorie vom „Willen zur Macht“ gegenüber. Er wehrt sich darüber hinaus gegen die „dogmatische Leichtfertigkeit des Zweifelns“ und deutet damit an, dass der radikale Zweifel nicht voraussetzungsfrei stattfinden kann (siehe weiter unten die Einwände von Peirce und Wittgenstein).

Charles Peirce hält Descartes' radikalen Zweifelsansatz in einem Punkt für übertrieben: Jeder formulierte Zweifel setze nämlich eine „hinlänglich funktionierende Alltagssprache “ voraus. Auch Schelling schlug bereits in diese Kerbe: Sprache lasse sich nicht aus einer ersten vorsprachlichen Gewissheit heraus erst neu konstruieren, denn „wo würden wir beginnen?“

Der frühanalytische Philosoph Bertrand Russell nennt Descartes in seiner History of Western Philosophy den „Begründer der modernen Philosophie“, wendet aber wie Heidegger ein, dass er noch vielen scholastischen Ideen (z. B. Anselms Gottesbeweis ) verschrieben sei. Russell schätzt allerdings seinen zugänglichen Schreibstil und würdigt, dass Descartes als erster Philosoph seit Aristoteles ein völlig neues Denksystem errichtet habe. Er hebt dabei va seinen radikalen Zweifelsansatz hervor. Russell hält Descartes' Erkenntnis für wesentlich, dass alle Objekte bzw. überhaupt jede Art von Gewissheit gedanklich vermittelt seien. Dieser Gedanke werde eine zentrale Stellung bei den Rationalisten einnehmen. Während die Idealisten diese Einsicht „triumphalistisch“ übernähmen, würden die britischen Empiristen sie bedauernd zur Kenntnis nehmen. Russell kritisiert auch, dass das „Ich denke“ als Prämisse ungültig sei. In Wirklichkeit müsste Descartes sagen: „There are thoughts.“ („Es gibt Gedanken“). Schließlich sei das „Ich“ ja nicht gegeben.

In den Cartesianischen Meditationen (CM) übernimmt Edmund Husserl von Descartes das ego cogito als apodiktisch gewissen Urteilsboden, auf dem die Philosophie zu begründen sei (CM § 8). Entgegen der descartschen Zweifelsmethode führt die von Husserl inaugurierte Methode der Epoché jedoch nicht zu einer innerweltlichen Subjektivität, sondern zu einem extramundanen, transzendentalen Bewusstsein. Descartes verfehlt nach Husserl also die transzendentale Wende, weil er in dem apodiktischen Ego immer noch ein „kleines Endchen der Welt“ gerettet zu haben glaube (CM § 10).

Martin Heidegger sieht in Descartes den Schlüssel zur Wissenschaftsgenese der Neuzeit . Durch die (anti-aristotelische) Einklammerung der Qualitäten des Organischen und durch Fixierung auf die Quantifizierung der Objektwelt stelle seine Philosophie den Beginn der unheilvollen technischen Beherrschung der Welt dar. Für Heidegger ist der Zweifelsansatz nur scheinbar neu, denn Descartes sei noch fest in der Scholastik verankert. Im „cogito ergo sum“ sieht Heidegger die „Pflanzung eines verhängnisvollen Vorurteils“, denn Descartes erkunde zwar die cogitatio , nicht aber die „ Ontologie des sum“.

Auch Ludwig Wittgenstein wendet ein, dass ein absolut sicher gewusstes (vorsprachliches) Fundament gedanklich nicht vollständig einholbar sei, denn alles geschehe immer schon innerhalb eines präsupponierten (vorausgesetzten) Systems.

Von dem Historiker und Philosophen Wilhelm Kamlah wurde Descartes als erster herausragender Repräsentant der in der oberitalienischen Werkstättentradition der Renaissance entwickelten „Neuen Wissenschaft“ (-sauffassung) mit ihrer spezifischen methodisch durchgeklärten Verbindung von mathematischer Theorie und technischer Empirie gewürdigt, die zur Grundlage des modernen Szientismus wurde. Deswegen werde er als „erster philosophischer Dogmatiker der Mechanik […] sachlich und historisch umfassender“ verstanden denn als „Philosoph des cogito sum, der Entdeckung des Selbst aus dem Zweifel“ . [17]

Der Soziologe Norbert Elias sieht in seiner wissenssoziologischen Analyse Descartes als einen prototypischen Vertreter der durch den westeuropäischen Integrations- und Staatsbildungsprozess verursachten Individualisierung . Descartes' Philosophie sieht Elias als unreflektierten Ausfluss der damals noch seltenen und seit dem 19. Jahrhundert in Europa weit verbreiteten menschlichen Selbsterfahrung als isoliertem Individuum, als „homo clausus“, als „wir-losem Ich“, die seitdem die klassische Erkenntnistheorie prägte und begrenzte.

Für Foucault zeigt sich bei Descartes Bild der Maschine „Mensch“ die erste neuzeitlich-philosophische Grundlage für die Herausbildung der technokratischen und disziplinierenden Prozesse, die im 18. Jahrhundert eine neue Politik des Körpers und einer neuen Ökonomie der Macht ( Biomacht ) einläuteten.

Die Theologin Uta Ranke-Heinemann greift die religionsphilosophischen Gedanken von Descartes zum Beweis der Existenz Gottes und zum Leben nach dem Tod auf. Descartes unterscheidet zwischen hartem und sanftem Beweisen, dh zwischen convaincre von lat. vincere = (mit schlagendem Beweis) besiegen und persuader von lat. suavis = süß, lieblich. Die Liebe Gottes lässt sich – wie alle Liebe – nicht „hart“ beweisen. (Vgl. dagegen Blaise Pascal : „Der Gott Abrahams ist nicht der Gott der Philosophen“). Erkenntnisleitendes Interesse der Theologin ist die Frage nach einem Leben nach dem Tod. Denn „Gott ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebendigen“ (Mk 12,27). Nach dem Verlust ihres Glaubens sei ihr „der Anfang und der Schluss des christlichen Glaubensbekenntnisses: Gott und ewiges Leben“ geblieben: „die Hoffnung und die Liebe“ ( Nein und Amen. Mein Abschied vom traditionellen Christentum. 7. Auflage. München 2007, S. 413 ff.).

Schriften

Principia philosophiae , 1685

Gesamtausgaben

 • Charles Adam, Paul Tannery (Hrsg.): Œuvres de Descartes (11 Bände + Anhang), Léopold Cerf, Paris 1897–1913 (französisch und lateinisch)
 1. Correspondance Avril 1622 – Février 1638 , 1897
 2. Correspondance Mars 1638 – Décembre 1639 , 1898
 3. Correspondance Janvier 1640 – Juin 1643 , 1899
 4. Correspondance Juillet 1643 – Avril 1647 , 1901
 5. Correspondance Mai 1647 – Février 1650 , 1903
 6. Discours de la méthode & Essais , 1902
 7. Meditationes de prima philosophia , 1904
 8. Principia philosophiæ / Epistola ad G. Voetium. Lettre apologetique. Notæ in programma , 1905 (zwei Teile)
 9. Meditations et Principes. Traduction française , 1904 (zwei Teile)
 10. Physico-mathematica. Compendium musicæ. Regulæ ad directionem ingenii. Recherche de la verité. Supplément a la correspondance , 1908
 11. Le monde. Description du corps humain. Passions de l'ame. Anatomica. Varia , 1909
 12. Vie & œuvres de Descartes. Étude historique / Supplément. Index générale , 1910/1913 (zwei Teile; Jahrbuch-Rezension )
 • F. Alquié (Hrsg): Oeuvres philosophiques. 3 Bände, Paris 1963–1973.

Neuere Ausgaben

 • Meditationen über die Grundlagen der Philosophie mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen. Übers. u. hrsg. v. Artur Buchenau. Meiner, Hamburg 1994, ISBN 3-7873-0030-9 .
 • Meditationes de prima philosophia. Lat. mit dt. Vorwort. C. Grumbach, Leipzig 1913 Project Gutenberg eText (für Nutzer aus Deutschland derzeit idR nicht abrufbar)
 • Meditationes de prima philosophia. Lat.-dt., hrsg. v. Lüder Gäbe. Meiner, Hamburg 1992, ISBN 3-7873-1080-0 .
 • Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Hrsg. v. Lüder Gäbe. Meiner, Hamburg 1993, ISBN 3-7873-0032-5 .
 • Die Prinzipien der Philosophie. Übers. v. Christian Wohlers. Meiner, Hamburg 2005, ISBN 3-7873-1697-3 .
 • Discours de la méthode. Franz.-dt., übers. u. hrsg. v. Lüder Gäbe. Meiner, Hamburg 1997, ISBN 3-7873-1341-9 .
 • Regulae ad directionem ingenii. Lat.-dt., übers. u. hrsg. v. Heinrich Springmeyer, Lüder Gäbe u. Hans Günter Zekl . Meiner, Hamburg 1993, ISBN 3-7873-0265-4 .
 • Gespräch mit Burman. Lat.-dt., übers. u. hrsg. v. Hans W. Arndt. Meiner, Hamburg 1982, ISBN 3-7873-0501-7 .
 • Die Leidenschaften der Seele. Franz.-dt., übers. u. hrsg. v. Klaus Hammacher. Meiner, Hamburg 1996, ISBN 3-7873-1308-7 .
 • Les Météores / Die Meteore . Faksimile der Erstausgabe 1637. Hrsg., übers., eingel. und komm. von Claus Zittel, Klostermann, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-465-03451-1 .
 • Über den Menschen (1632) sowie Beschreibung des menschlichen Körpers (1648). Übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Karl Eduard Rothschuh , Heidelberg 1969.

Literatur

Philosophiebibliographie: René Descartes – Zusätzliche Literaturhinweise zum Thema

 • Gregor Betz: Descartes' „Meditationen über die Grundlagen der Philosophie“. Ein systematischer Kommentar. Reclam, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-15-018828-6 .
 • Harold John Cook: The young Descartes – nobility, rumor, and war. The University of Chicago Press, Chicago 2018, ISBN 978-0-226-46296-7 .
 • AC Crombie et al. : Descartes, René du Perron . In: Charles Coulston Gillispie (Hrsg.): Dictionary of Scientific Biography . Band   4 : Richard Dedekind – Firmicus Maternus . Charles Scribner's Sons, New York 1971, S.   51–65 .
 • Theodor Ebert : Der rätselhafte Tod des René Descartes. Alibri, Aschaffenburg 2009.
 • Karl Jaspers : Descartes und die Philosophie. De Gruyter, Berlin 1937 (1956, 4. unveränderte Auflage, 1966 ff.) – siehe auch Three Essays: Leonardo – Descartes – Max Weber. Harcourt, Brace And World, New York 1964.
 • Andreas Kemmerling : Ideen des Ichs. Studien zu Descartes' Philosophie. 2. Auflage. Klostermann, Frankfurt am Main 2005, ISBN 978-3-465-03412-4 .
 • Maxime Leroy: Descartes; le philosophe au masque. 2 Bände. Editions Rieder, Paris 1929.
 • Sascha Müller: René Descartes' Philosophie der Freiheit (= Münchner Philosophische Beiträge. Band 21). Herbert Utz Verlag, München 2007, ISBN 978-3-8316-0694-8 .
 • Dominik Perler : René Descartes. Beck, München 1998, ISBN 3-406-41942-9 .
 • Hans Poser : René Descartes. Eine Einführung. Reclam, Stuttgart 2003, ISBN 3-15-018286-7 .
 • Peter Prechtl : Descartes zur Einführung. 2. unveränd. Auflage. Junius, Hamburg 2004, ISBN 3-88506-926-1 .
 • Wolfgang Röd : Die Genese des Cartesianischen Rationalismus. Beck, München 1995, ISBN 3-406-39342-X .
 • Rainer Schäfer: Zweifel und Sein. Der Ursprung des modernen Selbstbewußtseins in Descartes' cogito. Königshausen & Neumann, Würzburg 2006, ISBN 3-8260-3202-0 .
 • Christiane Schildknecht : Philosophische Masken. Studien zur literarischen Form der Philosophie bei Platon, Descartes, Wolff und Lichtenberg. Stuttgart, Metzler 1990, ISBN 978-3-476-00717-9 .
 • Uwe Schultz : Descartes. Biographie. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2001, ISBN 3-434-50506-7 .
 • Rainer Specht: René Descartes. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. 10. Auflage. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg Juni 2006, ISBN 3-499-50117-1 , S. 191 (Behandelt vor allem die Biographie und die Zeithintergründe, weniger das Werk) .
 • Bernard Williams : Descartes: Das Vorhaben der reinen philosophischen Untersuchung. Beltz Athenäum, Weinheim 1996, ISBN 3-89547-103-8 .
 • Claus Zittel: Theatrum philosophicum. Descartes und die Rolle ästhetischer Formen in der Philosophie . Akademie-Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-05-004050-9 .

Weblinks

Texte von Descartes

Commons : René Descartes – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Renatus Cartesius – Quellen und Volltexte (Latein)
Wikisource: René Descartes – Quellen und Volltexte (französisch)
Wikisource: René Descartes – Quellen und Volltexte

Informationen über Descartes

Einzelnachweise

 1. Siehe den IX. (letzten) Abschnitt des II. Buches von Isaac Newton: Die mathematischen Prinzipien der Physik. übers. und hrsg. von Volkmar Schüller. de Gruyter, Berlin ua 1999, ISBN 3-11-016105-2 , S. 375–376 (eine moderne Übersetzung).
 2. Geneviève Rodis-Lewis, Descartes , Ithaca 1998, S. 8. Die allgemeinen biographischen Angaben im Abschnitt „Leben“ dieses Artikels basieren weitgehend auf Gert Pinkernell: Namen, Titel und Daten der französischen Literatur .
 3. René Descartes: Eine Nacht in Ulm - 400 Jahre Kartesische Träume. Eine Veranstaltung der Universität Ulm am 10. November 2019 Descartes - Universität Ulm. Abgerufen am 11. November 2019 .
 4. Vgl. auch Sigmund Freud : Brief an Maxime Leroy. Über einen Traum des Cartesius (1929). In: Sigmund Freud, Über Träume und Traumdeutungen. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1971 (1980), ISBN 3-596-26073-6 , S. 113–116 und 124 f. Und dazu: Maxime Leroy: Descartes; le philosophe au masque. 2 Bände. Editions Rieder, Paris 1929, Band 1, S. 89 f.
 5. Theodor Ebert: Der rätselhafte Tod des René Descartes. Alibri, Aschaffenburg 2009, ISBN 978-3-86569-048-7 – Anders Eike Pies , der bereits 1996 eine Mordthese vertreten hatte (Der Mordfall Descartes), bezog Ebert sämtliche noch vorhandenen Dokumente zu Descartes' Tod in seine Untersuchung mit ein.
 6. Der Mathematikhistoriker Thomas Sonar stimmte der These zu (Thomas Sonar: 3000 Jahre Analysis. Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3-642-17203-8 , S. 245).
 7. Tom Sorell: Descartes , Herder, Freiburg im Breisgau 1999, S. 125.
 8. René Descartes: Philosophische Schriften in einem Band. Felix Meiner Verlag, Hamburg 1996 (lateinischer und deutscher Text parallel) 2. Meditation, Absatz 3.
 9. Wolfgang Röd: Geschichte der Philosophie. Bd. 7, Die Philosophie der Neuzeit 1. Von Francis Bacon bis Spinoza. CH Beck, München, 1999 ISBN 3-406-42743-X , S. 81 f
 10. Wolfgang Röd: Descartes: die Genese des Cartesianischen Rationalismus. CH Beck, München 1995 ISBN 3-406-39342-X
 11. Siehe z. BC Boyer, A History of Mathematics, New York 1968.
 12. René Descartes im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS
 13. René Descartes beim IAU Minor Planet Center (englisch)
 14. René Descartes: Die Prinzipien der Philosophie, übersetzt von Artur Buchenau . 7. Auflage. Felix Meiner Verlag, Hamburg 1965.
 15. Galilei, Galileo: Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme, das Ptolemäische und das Kopernikanische . BG Teubner, Leipzig 1891, S.   197–198 ( archive.org [abgerufen am 17. August 2016]).
 16. Immanuel Kant, Gesammelte Schriften. Hrsg.: Bd. 1–22 Preussische Akademie der Wissenschaften, Bd. 23 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Bd. 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Berlin 1900ff., AA III, 190 .
 17. Die Wurzeln der neuzeitlichen Wissenschaft und Profanität. (Vortrag) Abendland Verlag, Wuppertal 1948, wieder abgedr. in: Von der Sprache zur Vernunft. Philosophie und Wissenschaft in der neuzeitlichen Profanität. Bibliogr. Institut, Mannheim 1975, ISBN 3-411-01495-4 (S. 9–27; Zitat S. 23; siehe auch Der Aufbruch der Vernunft bei Descartes – autobiographisch und historisch. In: Arch Gesch Philos. 1961: 43, 70 ff.; ud T. Der Aufbruch der neuen Wissenschaft. Descartes' Descartes-Legende. überarb. In: Utopie, Eschatologie, Geschichtsteleologie. Kritische Untersuchungen zum Ursprung und zum Futurischen Denken der Neuzeit. BI, Mannheim 1969, S. 73–88).