Dette nettstedet ble tildelt som en informativ liste eller portal.

Portal: Økonomi

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Forkortelse : P: W
< Slå opp < Emneportaler < Samfunn < Økonomi
Hovedside Temaoversikt Artikkelgalleri Delta QS Retningslinjer

Velkommen til 713 943 artikler i økonomiportalen

Business-commerce.svg

Med økonomi eller økonomi menes hele institusjonene, for eksempel selskaper, private og offentlige husholdninger, og handlinger som tjener den planlagte dekningen av menneskelige behov. Dette inkluderer spesielt produksjon, forbruk, sirkulasjon og distribusjon av varer. Økonomien er ofte plassert i et romlig forhold, for eksempel i verdens-, nasjonal-, by- og bedriftsøkonomi. Denne portalen tilbyr en introduksjon til forretningsrelaterte lemmaer innenfor Wikipedia. Det er også mer detaljerte spesialistportaler for noen områder. Vi ser frem til spørsmål og forslag på diskusjonssiden .

Månedens artikkel for august Månedens artikkel for august

Den europeiske økonomiske og monetære union ( EMU , også European Monetary Union , EMU ) er navnet på prosjektet for å opprette en valutaunion med en harmonisert økonomisk politikk i EU . EMU-prosjektet ble startet i 1990 med en tretrinnsplan og implementert i 1999. Imidlertid deltar bare 16 av de 27 EU -landene i siste fase av EMU. De bruker euroen som betalingsmiddel og koordinerer sin økonomiske og finansielle politikk i Eurogruppen .
↪ til artikkelen

samarbeid samarbeid

Hjelp i forretningsportalen er alltid velkommen.

• For hjelp med artikler, kan du enten kontakte mentorprogrammet hvis det er formelle problemer eller hvis du har problemer med innholdet, kan du kontakte ansatte i Portal Wirtschaft og bruke forskningsverktøyet .

• Du finner en oversikt her for kontaktpersoner etter kunnskapsområde

• For innholdsrelaterte problemer med eksisterende eller nyopprettede artikler er det kvalitetsforbedring av portalen.

Innledende artikler Innledende artikler

Vitenskap humaines.svg Økonomi
Økonomi eller økonomi er studiet av økonomi (økonomi). For individuelle artikler fra følgende delområder, se emneoversikten eller de angitte kategoriene.

Factory.svg Business administrasjon
Målet med forretningsadministrasjon er ikke bare å beskrive og forklare, men også å gi konkret støtte til beslutningsprosesser i selskaper. - Kategori ...

Sedler og mynter. Png Økonomi
Økonomi undersøker forholdene og prosessene som er involvert i fordelingen av knappe ressurser, både når det gjelder den enkelte økonomi (mikroøkonomi) og makroøkonomi (makroøkonomi). Økonomi prøver å finne regelmessigheter og ut fra dette å utlede anbefalinger for økonomisk politikk. - Kategori ...

HandsGod.png Forretningsetikk
Emnet forretningsetikk er anvendelse av etiske prinsipper på området økonomisk aktivitet. Sentrale verdier er menneskelighet, solidaritet og ansvar. Begrunnelsen for økonomiske etiske normer skyldes konsekvensene av økonomisk aktivitet for andre mennesker og miljøet. - Kategori ...

Rød stjerne med hammer og sigd.svg Økonomisk historie
Økonomisk historie er en brofaglig disiplin mellom økonomi og historie. Den undersøker den historiske økonomiske utviklingen i forbindelse med andre kulturelle endringer. - Kategori ...

Gnome-globe.svg Økonomisk geografi
Økonomisk geografi er grenen av menneskelig geografi som undersøker de økonomiske strukturer, prosesser og virkemåter i romlige nettverk på forskjellige skalaer. Perspektivet kan fokusere på selskaper og selskaper, på regionale / økonomiske aspekter eller på et formidlende “mesonivå”. - Kategori ...

Computer.svg forretningsinformatikk
Forretningsinformatikk er vitenskapen om design, utvikling og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonssystemer i selskaper innen næringsliv og offentlig administrasjon. Som en tverrfaglig disiplin, har den sine røtter i økonomi, spesielt forretningsadministrasjon og informatikk. - Kategori ...

Gnome-applikasjoner-engineering.svg industriteknikk
Industriell ingeniørfag er et tverrfaglig forretnings-, jus- og ingeniørvitenskap. Dette kunnskapsområdet kombinerer teknisk-vitenskapelig og økonomisk-sosial-vitenskapelig innhold. - Kategori ...

Avisomslag.svg Næringslivsjournalistikk
Forretningsjournalistikk er forstått som journalistisk opptatthet av økonomiske temaer. Fokuset er på økonomiske og økonomiske politiske temaer, selskapsrapportering og aksjemarkedsemner. - Kategori ...

Tilbehør-kalkulator.svg Forretningsmatematikk
Forretningsmatematikk er en gren av matematikk som bruker matematiske, spesielt stokastiske, metoder på økonomiske spørsmål. I mikroøkonomi, makroøkonomi og spesielt i økonometri så vel som i operasjonsforskning brukes matematiske modeller og prosedyrer for å beskrive virkeligheten og for å løse kvantitativt formulerte problemer. - Kategori ...

Emblem-avsnitt.svg Business lov
Forretningsrett er helheten av all privatrett, strafferett og offentligrettslige juridiske normer og tiltak som staten påvirker de juridiske forholdene mellom de som er involvert i det økonomiske livet og i forhold til staten. - Kategori ...

Pedagogo.jpg Business Education
Forretningsutdanning er en samfunnsvitenskap som omhandler forretningsutdanning, spesielt didaktikk og metodikk innen økonomi og økonomi. - Kategori ...

Sofa.jpg Bedriftspsykologi
Forskningsområdet økonomisk psykologi, atferdsøkonomi omhandler den subjektive opplevelsen og oppførselen til mennesker i det økonomiske miljøet, så vel som den sosiale konteksten. - Kategori ...

SNA segment.png Økonomisk sosiologi
Den vitenskapelige disiplinen økonomisk sosiologi omhandler den sosiologiske analysen av økonomiske fenomener. - Kategori ...

Ytterligere lenker Ytterligere lenker

Wikinews: Economy - In The News
Wikibooks: Economics - Lærings- og undervisningsmateriell
Commons : Business - samling av bilder, videoer og lydfiler