Dette nettstedet ble tildelt som en informativ liste eller portal.

Portal: Anabaptist Movement

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Forkortelse : P: TBW
< Slå opp < Emneportaler < Religion < Kristendom < Frikirker < Anabaptistbevegelse
Tittelside Schleitheimer Artikel.jpg
Velkommen til PORTALEN
Anabaptistbevegelse
1525 - 2021 - 2025
Balthasar Hubmaier.png Jakob Huter.jpg Meny simonis.jpg
Nåde, freyd og frid i Gud!

Den tidligere katolske pilegrimsforkynneren og senere anabaptisten Balthasar Hubmaier hilste adelige Jan Bubschansky i et personlig brev. Hubmaier tilhørte en kompleks bevegelse som blant annet kirkehistorikeren Heinold Fast (etter George Huntston Williams ) har kalt venstrefløyen for reformasjonen . Året 1525 anses å være grunnleggelsesdatoen for den anabaptistiske bevegelsen.Den åpenbare ytre egenskapen til denne bevegelsen var den strenge avvisningen av barnedåp . Artiklene samlet i denne portalen gjør det imidlertid klart at bekymringene for den anabaptistiske bevegelsen var og er betydelig mer omfattende.

Anabaptistene stilte spørsmålet om kirkens natur i skrift, ord og livspraksis, ba om separasjon av trone og alter og var banebrytende for tros- og samvittighetsfrihet garantert ved lov mye senere. De diskuterte spørsmålet om kristne fikk lov til å utføre militærtjeneste og kom til forskjellige konklusjoner. Basert på deres respektive bibelske innsikt, så de etter nye former for menneskelig sameksistens og utviklet forskjellige modeller, hvorav noen motsatte hverandre. Mange medlemmer av reformasjonens anabaptistbevegelse ble forfulgt, utvist og martyrer på grunn av deres tro. Moderne anabaptistisk forskning snakker - parallelt med folkemordet - om et ekklesiocid som ble begått på anabaptistene. I tillegg til statlige myndigheter var det fremfor alt representantene for de katolske , evangelisk -lutherske og evangelisk reformerte kirker som var betydelig involvert.

forhistorie
Valdensk våpenskjold.jpg
Valdensk våpenskjold

Begynnelsen og videre utviklingen av den anabaptistiske reformasjonen hadde sitt utgangspunkt i ideer og overbevisninger før reformasjonen og reformasjonen, som blant annet er representert med følgende bevegelser og navn:

Historie [ rediger ]
Salmebok over anabaptistene Auspund.jpg
Tittelside til blomsten
Mennokate.jpg
Mennokate Bad Oldesloe

En generell oversikt over anabaptismens historie og bekymringer gir hovedartikkelen Radical Reformation and Anabaptist

Følgende artikler omhandler kilder om historien til Anabaptist Movement:

Brystning | Anabaptistenes bekjennelser | Schleitheim -artikler | Kunstboken | Dordrecht bekjennelse | Worms Bible | Ormeprofeter | Historiebok av Hutterite Brothers | Martyrspeil | Protestasjon og beskyttelsesbrev | Kilder om anabaptistenes historie | Anabaptistisk mandat

Ulike grener, retninger og bevegelser av konvergens av anabaptismen er beskrevet her i et utvalg og i alfabetisk rekkefølge: Gamle kolonister | Gamle anabaptister | Amish | Martyrsynode i Augsburg | David Jorists | Gabrieler | Hutteritter Qsicon readworthy.svg | Lambister | Marbeck District | Mennonitter | Old Order Mennonites | Obbenitter | Filipperne | Russiske mennonitter | Sabbatere | Sveitsiske brødre | Sverdmann | Sonnister | Stäbler | Martyrer fra den anabaptistiske bevegelsen

Følgende artikler omhandler regional anabaptisthistorie : Anabaptister i kantonen Bern | Anabaptister i Nedre Tyskland | Baptist i Øst -Frisia | Baptist på Eiderstedt | Baptist i Harz -fjellene | Sørtyske anabaptister | Uttenreuth baptist

Om anabaptistiske museer og minnesteder er her: Chilchli Cave | Mennocate | Mennonite Heritage Village | Baptist Bridge | Baptist Cave | Anabaptistisk hvelv i Falkenstein slottsruiner | Baptistmuseet Niedersulz | Anabaptist Path | Veste Oberhaus i Passau

Følgende institusjoner, blant andre, omhandler anabaptistisk forskning :

Mennonite History Society | Swiss Association for Anabaptist History | Teologisk seminar for Federation of Evangelical Free Churches | Foreningen for frikirkelig forskning

Online oppslagsverk om anabaptister :

Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online | Mennonittleksikon

Munster -baptisten [ Rediger ]
MünsterJohannVanLeydenTaufe.jpg
Jan van Leiden ved dåp av en jente

Munsteranabaptistene og deres såkalte Anabaptist Empire of Munster spilte en spesiell rolle i anabaptistbevegelsen. Følgende biografiartikler rapporterer om hovedaktørene.

Jan van Leiden | Bernd Knipperdolling | Bernd Krechting | Heinrich Roll | Bernd Rothmann | Heinrich Krechting | Jan Matthys | Johann Klopreis | Wassenberg predikanter

Nyere historie og nåtid [ rediger ]
ChurchNorthMennonite.jpg
Mennonitt kirke nord

Selv etter reformasjonen fortsatte deler av anabaptistbevegelsen. Til i dag eksisterer anabaptistiske kirkesamfunn som Hutteritter og mennonitter i delvis forskjellige retninger og former (for eksempel: Amish , Brethren in Christ eller Mennonite Brethren Congregations ). I følge Mennonite World Conference , er antallet anabaptister som nå er spredt rundt om i verden rundt 1,6 millioner.

Anabaptistisk teologi ble også funnet blant de antitrinitære polske brødrene på 1500-tallet. Radikal pietisme tok også opp ideer fra anabaptistene. I grensesnittet mellom den anabaptistiske bevegelsen og den radikale pietismen ble Schwarzenau -brødrene til i byen Westphalian Schwarzenau i 1708, som Church of the Brethren , som nå er utbredt i Nord -Amerika, kan spores tilbake til. Fra dem utviklet Siebentägner-Tunker seg, som med Ephrata-klosteret som ble grunnlagt i 1732, ble et lite halvklostersamfunn som eksisterte til begynnelsen av 1800-tallet og deretter fusjonerte med syvende-dagers baptister .

Mange representanter for de evangeliske frikirker kan i dag sees på som arvinger til deler av anabaptistisk undervisning og ekklesiologi, inkludert spesielt baptistene , hvis første menighet ble grunnlagt i Amsterdam i 1609.

Nyere historie og nåtid for Hutterite -bevegelsen
Migrasjonsbevegelser av de europeiske Hutterittene
Tyske Bruderhof i Sannerz

Den hutterites , som har spesiell egenskap er fellesskap av varer , er blant de spesielt interessante fenomener i kirkehistorien. Dens historie, som mennonittenes, går tilbake til begynnelsen av den anabaptistiske bevegelsen. Moravia , Tyrol , Østerrike , Ungarn , Russland , USA , Canada og Sør -Amerika er blant annet landene du har vandret gjennom i en kortere eller lengre periode - enten på flukt fra forfølgelse eller ved å grunnlegge nye kolonier.

hovedprodukter

Hutteritter

Hutterittbiografier

Jakob Hutter | Peter Riedemann | Peter Walpot

Hutterite - regional

Ungarn : Habaners |

Hutterittkultur og tradisjon

Hutterittspråk | Historiebok av Hutterite Brothers | Bruderhof

Neuhutterer

Bruderhöfer | Eberhard Arnold | Solsanger

Hutteritt teologi og praksis

Friedenskirche | Eiendomsfellesskap fra det tidlige Jerusalem -samfunnet | Dåp av troende | Samfunnet
Nyere historie og nåtid for mennonittbevegelsen
Mennonittkirken Friedrichstadt
Mennonite Church Leer (Ostfrl.)
Mennonittkirken Worms-Ibersheim

De følgende artiklene omhandler mennonittenes moderne historie og nåtid. De gir et inntrykk av den verdensomspennende bevegelsen, som har forgrenet seg til mange grener, av denne frikirken som dukket opp under reformasjonen. De mer liberale mennonittsamfunnene er forent på internasjonalt nivå i mennonittens verdenskonferanse , mens tradisjonelle grupper legger stor vekt på deres uavhengighet.

hovedprodukter

Mennonitter - Gamle anabaptister - Nye baptister - Mennonitt emigrasjon

Mennonitter - regionale

Tyskland : Arbeidsgruppe for mennonittmenigheter i Tyskland | Mennonite Brothers Association | Forening av døpte menigheter | Arbeidsgruppe for åndelig støtte i mennonittmenigheter
Frankrike : Association des Églises Évangéliques Mennonites de France
Canada : Mennonite Church Canada | Evangelisk mennonittkonferanse
Nederland : Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Østerrike : Mennonite Free Church Austria | Frikirker i Østerrike
Paraguay : Convención de los Pastores de las Iglesias Mennonitas del Paraguay
Sveits : Mennonittene i Sveits (gamle anabaptister) konferanse
Russland : russiske mennonitter | All-Russian Mennonite Agricultural Association | Ecclesiastical Affairs Commission | Mennonittoppgjør Old Samara
USA : Mennonite Church USA

Mennonitt kirkesamfunn / retninger

Amish | Brødre i Kristus | Mennonitt brødre menigheter | Old Order Mennonites | Russiske mennonitter | Old Coloners | Lite samfunn | Michigan -relaterte Amish

Mennonitt kirkebygninger

Mennonitt kirke Leer | Mennonittkirken Nord | Singelkerk Amsterdam | Mennonittkirke Neuwied | Weierhof mennonittkirke
Se også :Liste over mennonittkirker

Mennonittkultur og tradisjon

Amish -litteratur | Mennonitt salmebok | Plautdietsch | Pennsylvania nederlandsk | Russiske mennonitter | Sett lys | Mennonittenes perfekte verden (dokumentar) | Quilt

Mennonittorganisasjoner

Mennonite World Conference | Mennonitt sentralkomité | Ti tusen landsbyer | Tysk mennistisk fredskomité | Tysk mennistisk misjonskomité | Mennonite History Society | Kristne departementer | Michael Sattler fredspris

Mennonitt teologi

Bergprekenen | Friedenskirche | Separasjon av religion og stat | Frivillig kirke | Tro på dåp | Kongregasjonalisme | Prestedømme for alle troende

Mennonittopplæringssentre

Bienenberg teologisk seminar | Bibelseminar Bonn (mennonitt-baptist) | Bluffton University | Goshen College
Anabaptistiske biografier [ rediger ]
Fram til 1600 -tallet ble mange av de anabaptistiske personlighetene som ble oppført her forfulgt, drevet ut eller solgt som bysseslaver. Ganske mange døde i fengsel. Ganske mange av dem var martyrer .

Personer i den historiske anabaptistbevegelsen

Hans Hut.jpg
Hans Hut
Anneken Hendriks.jpg
Henrettelse av Anneken Hendriks
Menno Simonsz.gif
Menno Simons
Heinrich Aberli | Gabriel Ascherham | Augustin Bader | Jan van Batenburg | Eucarius Binder | Jörg Blaurock | Nicolaas Meyndertsz van Blesdijk | Eberli Bolt | Kaspar Braitmichel | Johannes Brötli | Johannes Bünderlin | Johann Campanus | Andreas Castelberger | Jakob Dachser | Hans Denck | Leonhard Dorfbrunner | Andreas Ærespris | Fritz Erbe | Christian Entfelder | Jakob Falk | Andreas Fischer | Gallfisker | Sikke Freriks | Oswald Glait | Konrad Grebel | Jakob Gross | Georg Grünwald | Gerrit Hazenpoet | Hans Haslibacher | Ludwig Hätzer | Lorenz Hochrütiner | Melchior Hofmann | Balthasar Hubmaier | Ulrich Hugwald | Hans Hujuff | Hans Hut | Jakob Hutter | Thomas von Imbroich | David Joris | Jakob Kautz | Hans Kießling | Johann Klopreis | Bernd Knipperdolling | Bernd Krechting | Heinrich Krechting | Hans Krüsi | Hans Landis | Laux Lang | Eitelhans lang frakk | Jan van Leiden | Hans Leupold | Felix Manz | Pilgram Marbeck | Jan Matthys | Hänslin Mittermeier | Johann Peter Müller | Georg Nespitzer | Adam Pastor | Hans Pfistermeyer | Philipp Plener | Hans Reist | Wilhelm Reublin | Peter Rideman | Melchior Rinck | Hans Römer | Heinrich Roll | Jörg Propst Rothenfelder, kalt maler | Bernd Rothmann | Sigmund Salminger | Michael Sattler | Leupold Scharnschlager | Leonhard Schiemer | Hans Schlaffer | Menno Simons | Sikke Snyder (Sikke Freriks) | Ambrosius Spittelmayr | Johannes Spittelmaier | Nikolaus Storch | Jan Folkertsz Trypmaker | Wolfgang Ulimann | Johannes Waldner | Peter Walpot | Gerhard Westerburg | Jakob Widemann | Endres Widholz | Dirk Willems | Martin Zehentmayer

Kvinner i den anabaptistiske bevegelsen

Veronika Albrecht | Sabina Bader | Susanna Daucher | Helena von Freyberg | Anneken Hendriks | Elsbeth Hügline | Anna Jansz | Ursula Jost | Margarete Koch | Barbara Unger

Mennonitter

Jakob Ammann | Hermann von Beckerath | Ernst Crous | Johannes Deknatel | Jakob Denner | Fernando Enns | Fritz Erbe | Heinold Fast | Samuel Heinrich Fröhlich | Hans-Jürgen Goertz | Christian Hege | Rhoda Janzen | Johann Peter Müller | Christian Neff | Jan Nooter | A. James Reimer | Hans de Ries | Johann Clausen vogn | Menno Simons | Nguyen Hong Quang | Benjamin H. Unruh | John Howard Yoder | Howard Zehr | Nanne van der Zijpp
Anabaptist forskere [ rediger ]
Mantz, Schutzschrift.png
Baptist manuskript

Følgende kjente forfattere har behandlet den anabaptistiske historien:

Fritz Blanke | Donald F. Durnbaugh | Heinold Fast | Samuel Henri Geiser | Hans-Jürgen Goertz | JF Gerhard Goeters | Christian Hege | Marion Kobelt-Groch | Cornelius Krahn | Wolfgang Krauss | Grete Mecenseffy | Leonhard von Muralt | Christian Neff | Werner O. Packull | Martin Rothkegel | Gottfried Seebaß | Jean Séguy | James M. Stayer | Andrea Strübind | John H. Yoder | Nanne van der Zijpp

Gerda Henkel-stiftelsen støtter anabaptistisk forskning på det teologiske seminaret i Federation of Evangelical Free Churches i Wustermark-Elstal .

Anabaptist i originallyden

"Men den som romper først og deretter lærer, er redd for stikkontaktene, så spør han hvor sylinderen er og hvor han skal skyte. Og den som har et barn som er gal på det, bare later som om noen er redde, den andre leter etter i umb eller etter zil. Inn summa: barnas tuf har ingen grunn i [presserende] n gschrift. Da har Kristus ingen varm gryte som ikke ødelegger elevene til ewangelion (eller apostlene). Det er derfor Herren sa: "Hver plante som min himmelske far ikke har plantet, blir utnyttet." Hvis nu Got ikke har plantet barnas tuf, er det ingen tvist. Sy må være ußgewurtzelt (med de kristne). Ingen skal heller si at vi blir slått to ganger. Så med slike ord tilstår han at den gamle (og nye) bapstens barnebasseng også er en touffe, som vi ikke sitter fast med. "

- Leonhard Schiemer : Til samfunnet i Rattenberg am Inn [skrevet etter 5. desember 1527 og før 14. januar 1528]
Portalansatte
 • Gregor Helms
 • Benji Wiebe
 • Feetjen
 • Ytterligere portalansatte er presserende nødvendige. Hvis du ønsker å delta i portalarbeidet, kan du registrere deg på diskusjonssiden under den relevante delen.
Kjapp start

Her er en rask oversikt over hovedemnet for portalen vår:

Anabaptister - Hutteritter - Mennonitter - Amish
Tidslinje for anabaptistenes historie
Radikal reformasjon
Portal: Anabaptist Movement / Side Index

Her leter vår tilfeldige maskin etter en artikkel fra kategorien: Anabaptist Movement for deg:

Tilfeldig artikkel
Commons : Anabaptist Movement - samling av bilder, videoer og lydfiler
Commons : Hutterer - samling av bilder, videoer og lydfiler
Commons : Mennonitter - samling av bilder, videoer og lydfiler
Commons : Amish - samling av bilder, videoer og lydfiler
Wikibooks: History of the Hutterites opprinnelse - lærings- og undervisningsmateriell
Portalverksted
Vår portalverksted

Vår portal vedlikeholdes i portalverkstedet . Hvis du vil komme med forslag til portaldesign og påpeke nødvendige tillegg og utvidelser, bør du si ifra på portalverkstedets diskusjonsside .

Alle som jobber innen Anabaptist Movement, Hutterites , Mennonites etc.

 • lage nye artikler
 • og forbedre eksisterende artikler

er hjertelig velkommen til å ta en titt rundt PORTALWERKSTATT. Der vil han finne viktig informasjon og ressurser, forskjellige verktøy og en omfattende oversikt over artikler som er ønsket og som trenger forbedring.

Portalverkstedet har også et eget anabaptistbibliotek, Andreas Castelberger -biblioteket .

Vennligst revider!
Nye artikler

Alle Wikipedia forfattere som redigerings i Anabaptist bevegelse, vær så snill, her angi sine grunnleggende bearbeidede produkter, produktbyggeplasser og artikler Message (dato). Nye artikler legges ut via bot.

 • I prosess
Her er du velkommen til å hjelpe til med utvidelsen:
Anabaptistenes yrker
 • Vareforespørsler
Vareforespørsler godtas i vårt portalverksted . Du finner den relevante avdelingen her .
Har du allerede lest?
Minneplakett

Susanna Daucher - en Augsburg -baptist

Susanna Daucher (* rundt 1495 i Augsburg ) var kona til Augsburg -billedhuggeren Hans Daucher og tilhenger av anabaptistbevegelsen . I november 1527 ble hun døpt sammen med moren og søsteren Maxentia Wisinger mot ektemannens vilje. Dåpsstedet var huset til blondemakeren Huber. Som baptist holdt hun bibellesegrupper for kvinner og tolket bibelske tekster. Hun deltok på anabaptistmøter utenfor Augsburg og (i fravær av mannen sin!) Var det anabaptistmøter. På grunn av hennes tro ble hun utvist fra byen. Hun måtte forlate sine to barn. mer…
Siste nytt fra anabaptistbevegelsen
Berend Roosen.jpg
.
Aktuelle nyheter - kort omtalt

Menno Simons prekenpris 2020

Andrea Schneider, baptistpastor og ordfører for søndagens talskvinne , mottok Menno Simons Prekenprisen 2020. Prekenprisen “tar sikte på å stimulere og sette pris på prekener som bringer det bibelske vitnesbyrdet til språket i lys av den anabaptist-menonittiske tradisjonen. I horisonten med levd økumenisme bør de fremme fredskirkens orientering og overbevise gjennom troverdighet for å tilby åndelig styrking. Videre bør prekenene stimulere til innholdsrelatert diskusjon av aktuelle spørsmål om det offentlige liv - utover egne bekjennelsesgrenser. "( [1] )

1525: 500 år med anabaptistbevegelsen

Store hendelser kaster skyggen fremover: 21. januar 1525 regnes som grunnleggelsesdatoen for den anabaptistiske bevegelsen. På kvelden den dagen mottok Jörg Blaurock , Konrad Grebel , Felix Manz og andre medlemmer av en bibelstudiegruppe dåp av troende i Zürich. 2015 markerer 500 -årsjubileet for denne dagen. Anabaptist Anniversary Association ble derfor stiftet 6. september 2018 i Frankfurt am Main . De fastsatte målene inkluderer planlegging og gjennomføring av såkalte temaår , som er ment å gjøre det annabaptistiske jubileumsåret kjent og forberede seg på det. Grunnleggende medlemmer inkluderer Elisabeth Diekmann og Bernd Densky (for ACK ), Astrid von Schlachta og Liesa Unger (for mennonittene ), Andrea Strübind , Martin Rothkegel , Reinhard Assmann og Andreas Liese for baptist- og brødrekirken (BEFG) og Johannes Dyck ( for dåpssamfunn med russisk-tysk bakgrunn).
Det er planlagt et "femårsfest" for perioden fra 2020 til 2025.

Marion Kobelt-Groch †

6. november 2018 døde den anabaptistiske forskeren Marion Kobelt-Groch etter lang tids sykdom. Blant annet var hun sjefredaktør for mennonittens historieblad i mange år. Et fokus for forskningen var "Guds opprørske døtre", som de kalte kvinnene i den radikale reformasjonen .

Fornyelse 2027 - Tiår med minne og fornyelse

12. februar 2017 åpnet Mennonite World Conference i Augsburg Renewal 2027 -tiåret. Tiåret er en tiårig serie hendelser som minnes begynnelsen på Anabaptist-bevegelsen for nesten 500 år siden og samtidig ønsker å gjenspeile den nåværende utviklingen i Anabaptist-Mennonite-menighetene. Byen Augsburg ble bevisst valgt som stedet, hvor ledende representanter for anabaptistbevegelsen møttes til en felles konferanse i august 1527; de fleste av dem ble deretter tatt til fange og henrettet. I begynnelsen av tiåret fokuserer Fornyelse 2027 på temaet Endret av ordet: Lese Bibelen fra anabaptistiske perspektiver på Bibelen. Hvert år i tiåret bør det være et fokusemne. Den 18. verdensforsamlingen på mennonittens verdenskonferanse forventes å bli avsluttet i 2027. Rundt 200 deltakere deltok på en dags kick-off-begivenhet 12. februar 2017. ( MWC og Mennonews ).

Michael Sattler fredspris 2016

Den Michael Sattler Fredspris 2016 ble tildelt 20. mai i Rottenburg am Neckar til den freds kirken Ekklesiyar Yan'uwa en Nigeria (Eyn) og dets kristne og muslimske Fredsinitiativet (CAMPI), som ble grunnlagt i 2010 med muslimske partnere. [2]

Smil hjørne

Ville foreldrene til disse damene uttrykke sin trossamfunn med navnene de ga døtrene sine (selv om de ikke var ortografisk korrekte)?
Om den kristne dåpen og anabaptistbevegelsens bekymring her ble forstått på riktig måte?
Visste allerede…
Hazenpoets farvel med kone og barn

... at det for 450 år siden var en het debatt mellom de reformerte og anabaptistene i Frankenthal ?

... at bibliotheca dissidentium-serien ( repertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles ) eksisterer? Det er en serie bøker grunnlagt av André Séguenny og redigert av Martin Rothkegel , som omhandler religiøse ikke -konformister fra 1500- og 1600 -tallet.

... at det finnes et mangfold av minnesteder for den anabaptistiske bevegelsen ? Er et av disse stedene i nærheten av der du bor og / eller der du er på ferie? Bare ta en titt!

... at amishen avviser høyere utdanning, men har utviklet sin egen sjanger innen litteraturfeltet, den såkalte Amish-litteraturen ?

... dass Giacomo Meyerbeer in seiner Großen Oper Le prophète die Geschichte des Täuferreichs von Münster bearbeitet hat - allerdings in dichterischer Freiheit? Die Erstaufführung der Oper fand am 16. April 1849 in der Pariser Oper statt.

…dass die Kosten der Hinrichtung des Nimweger Täufermärtyrers Gerrit Hazenpoets akribisch dokumentiert wurden?

…dass der Soziologe Howard Zehr den Michael-Sattler-Friedenspreis 2010 erhalten hat?

Täufer in Literatur, Kunst, Theater und Film [ Bearbeiten ]
Die Täuferbewegung ist nicht nur Gegenstand der kirchengeschichtlichen Forschung. Sie hat bis in die Gegenwart hinein auch zahlreiche Schriftsteller und Künstler inspiriert.

Literatur:

 • Gottfried Keller : Ursula , in: Züricher Novellen , Stuttgart 1878
 • Adolf Stern : Die Wiedertäufer. Historische Novelle , Leipzig 1918 (Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1880).
 • Alfred Fankhauser : Die Brüder der Flamme . Zürich 1925. (Zürich 1983; Frankfurt am Main 1990)
 • Friedrich Reck-Malleczewen : Bockelson. Geschichte eines Massenwahns. Schützen, Berlin 1937. Neuausgaben: Droemer, Wiesentheid 1946; Goverts, Stuttgart 1968 (mit einem Vorwort von Joachim Fest ). ( Historischer Roman; das Täuferreich von Münster als Allegorie des Massenwahns der Nazidiktatur )
 • Rosemarie Schuder : Die Erleuchteten oder Das Bild des armen Lazarus zu Münster in Westfalen, von wenig Furchtsamen auch der Terror der Liebe genannt , Berlin (DDR) 1968.
 • Katharina Zimmermann : Die Furgge. Ein Täuferroman . Gümligen 1989
 • Jürgen Kehrer : Wilsberg und die Wiedertäufer , 1994, ISBN 3-89425-047-X
 • Norbert Johannimloh : Die zweite Judith (Roman) Zürich 2000. Drei Frauen aus der Zeit der Täufer
 • Luther Blissett , Ulrich Hartmann: Q , 3. Auflage, 2003. Ein historischer Roman über die Reformation und die Täuferbewegung des 16. Jahrhunderts in Deutschland
 • Robert Schneider : Kristus . Roman. Aufbau, Berlin 2004, ISBN 3-35103-013-4 .
 • Antonio Orejudo : Feuertäufer (Roman; aus dem Spanischen übersetzt von Christian Hansen, München 2006. Originaltitel: Reconstrucción. Tusquets Ed., Barcelona 2005
 • Georg Brun: Die Augsburger Täufer. Historischer Kriminalroman , 2004, ISBN 3746614252

Kunst:

Theater:

Film: