Høreapparat

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Et høreapparat er et hjelpemiddel som brukes til å kompensere for et funksjonsunderskudd i høreorganet og dermed for å forbedre og gjenopprette taleforståelse og den sosiale integrasjonen av hørselshemmede . Barn med hørselstap skal kunne tilegne seg språk gjennom høreapparater, fremme språkutvikling og gjøre dem i stand til å gå på skole. Høreapparater brukes også som en del av tinnitusbehandling . Imidlertid er effektiviteten av dette ikke klart demonstrert.

historie

Elisabeth de Meuron med øretrompet

De første høreapparatene var tilgjengelige som ørepropper på 1600 -tallet. Det var en trakt som forsterket lyden. Effekten var fremdeles ganske beskjeden, men en forsterkning på rundt 20 til 30 desibel var allerede oppnådd, en betydelig forbedring for noen som var hørselshemmede på den tiden. Ludwig van Beethoven hadde et slikt høreapparat laget av Johann Nepomuk Mälzel rundt 1813.

Det var bare med spredningen av telefonteknologi, oppfunnet i 1876, at det også ble en videreutvikling av høreapparater. Werner von Siemens oppfant en telefonmottaker for hørselshemmede i 1878. I 1896 fant engelskmannen Bertram Thornton opp et høreapparat på bordet som hadde en karbonmikrofon. På grunnlag av denne oppfinnelsen begynte Acouphone Company å produsere høreapparater som var klare for serieproduksjon i 1898.

I 1898 brukte Miller Reese Hutchinson karbonmikrofonteknologi for å bygge det første bærbare høreapparatet. I 1901 søkte han om patent i New York for sin "Acoustikon", som revolusjonerte det som tidligere hadde vært rent mekanisk høreapparatteknologi. Enheten, som veide tolv kilo, besto av en karbonmikrofon for lydopptak, en forsterker og en høyttaler som måtte holdes mot øret. I 1902 ble det oppfunnet mer håndterbare enheter der forsterkeren og batteriene ble hengt rundt halsen og mikrofonen ble holdt i hånden. [1]

Fra 1910 tilbød Siemens også enheter som forsterket ikke bare telefonen, men også omgivelsesstøyen, men bare for ansatte og deres familier. I 1913, nå fra Siemens & Halske , ble en revidert modell under navnet Phonophor på salg, bestående av et batteri, mikrofon og mottaker, disse komponentene ble båret i en spesiell veske eller etui. Fra 1914 var "fonoforene" utstyrt med en spesiallaget innsatshodetelefon, kjent som en "øretelefon". Dette gjorde ikke bare enheten mindre iøynefallende, men med denne miniatyriseringen kunne den også bringe lydforsterkningen til øret på en mer målrettet måte. [2] [3]

På 1920-tallet var det deretter tilgjengelige røranordninger. Med disse kan du angi forsterkningen for forskjellige frekvensområder separat. Lytteren oppfattet ikke lenger lave toner som for høye og høye toner ikke lenger som for myke. Ulempen var størrelsen på enheten og det faktum at den var koblet til strøm fra stikkontakten, noe som utelukket mobilbruk. Skipsbygningsingeniører oppfant den kraftigere "Vactuphone" i 1920, et høreapparat med elektronrør som konverterte lydbølger til elektroniske signaler og forsterket dem. Disse omfangsrike høreapparatene ble brukt frem til 1950 -tallet.

I 1947 endret oppfinnelsen av transistoren også høreapparatteknologi. Med sin plassbesparende og strømbesparende forsterkerteknologi gjorde det det mulig å forbedre enhetene. Høreapparatene ble snart så små at de ikke lenger kunne bæres i hånden, men bak øret.

Ved å bruke små sub- miniatyrrør som forsterkerelementer, kunne elektronikken endelig miniatyriseres i en slik grad at høreapparatene nådde lommestørrelse på 1950-tallet, noe som betydde at de kunne bæres rundt. Vanlige batterier ga strøm for driften. Disse lommeapparatene var veldig dyre; bare en liten del av menneskene som ofte ble påvirket av krigsrelatert hørselstap på den tiden, hadde råd til dem.

29. desember 1952 tilbød Sonotone Corporation i Elmsford (New York) transistorbaserte høreapparater for første gang. Lyden ble transportert inn i øret via en kabel med en høyttaler koblet til den. [4] [5] Miniatyriseringen av enhetene tok et nytt skritt fremover. De var nå på størrelse med en pakke sigaretter.

På 1960-tallet ble de moderne høreapparatene bak øret utviklet. Først kom en-kanalers, bak-øret analoge enheter. Disse hadde relativt store batterier, hvorav noen bare varte i et døgn. I 1966 introduserte Siemens Audiologische Technik i Erlangen verdens første høreapparat i øret med produktnavnet "Siretta 339". [6]

Med utviklingen av digital lydbehandling skjedde overgangen fra analog til mer effektiv digital teknologi. Project Phoenix produserte verdens første DSP ( digital signal processor chips) høreapparat i 1988. Moderne digitale høreapparater er utstyrt med en liten programmerbar datamaskin som forsterker lydsignaler ved forskjellige frekvenser og kan også forbedre hørselsevnen til mennesker med alvorlig hørselstap. Med miniatyrisering forsvinner høreapparater i øregangen og får en mer naturlig lydtrohet. De kraftigere høreapparatene bak øret er også blitt mindre og mer diskrete. På midten av 1990-tallet ble de første heldigitale høreapparatene bak øret og i øret med en effekt på 40 millioner datatrinn per sekund masseprodusert.

Med digital teknologi var det mulig å skille mellom nyttig og forstyrrende støy og redusere forstyrrende støy. Mens rundt ti transistorer ble bygget inn i et høreapparat rundt 1960, er det i dag (2017) rundt 20 millioner transistorer. [7] [8]

Fra 1960-tallet og fremover ble cochleaimplantatet utviklet som et nytt enhetskonsept (tilkobling av telefonteknologi med taleprosessorer) for personer med nedsatt hørsel, for hvem selv høyfrekvente høreapparater ikke gir tilstrekkelig omsorg. Det gir dem tilgang til hørselens verden.

prinsipp

Hørselsskader kan fundamentalt deles inn i skade på lydledning (overføring av lyd fra luften til det indre øret ) og skade på lydoppfatning (oppfatning av lyd i cochlea , stimulusoverføring i hørselsnerven og til høyere områder i hjernen ). Avhengig av type og alvorlighetsgrad av hørselshemmingen, har berørte mennesker en hørselsterskel som er flyttet til høyere lydnivåer og begrenset dynamikk. Dynamikken for sunn hørsel dekker et nivåområde på ca. 100 dB (fra "bare hørbart" til "for høyt"). I tillegg er begrensningene som er nevnt i nesten alle tilfeller sterkt frekvensavhengige, spesielt når det gjelder aldersrelatert hørselstap , som er langt det vanligste. Av denne grunn fungerer høreapparater i prinsippet med frekvensavhengig forsterkning og dynamisk komprimering for å gjøre uhørlige toner hørbare for hørselshemmede på den ene siden, og på den andre siden for ikke å generere ubehagelig høye nivåer.

Design for de mest vanlige typer hørselstap er for tiden bak-øret og i-hodetelefoner med ørepropper enheter. Begge skjemaene kan deles videre avhengig av konstruksjonstype og miniatyriseringsgrad; De siste årene har det for eksempel utviklet en spesiell design der selve høreapparatet sitter bak øret, men høyttaleren er plassert i øregangen. For visse tilfeller av hørselstap er det spesielle former for eksempel for eksempel ledning i bein , samt implanterbare og delvis implanterbare hørselssystemer.

Fordi høreapparater stort sett oppfattes som iøynefallende og stigmatiserende, er hemmingsterskelen for bruk av dem relativt høy. Produsenter prøver å redusere produktene sine, bygge bildet av et livsstilsprodukt eller tilnærme estetikken til Bluetooth -øretelefoner, spesielt under dette aspektet og ved bruk av moderne elektroniske komponenter .

Design

Bak-øret-enheter (BTE)

Som et moderne høreapparat bak øret er lydrøret som fører til høyttaleren knapt synlig.
Et moderne høreapparat bak øret med et minicellebatteri.

Bak-øret-enheter (BTE) har en husform som enheten kan plasseres på toppen av auricleen , med det meste av huset i det bakre området av auricleen. Lydkanalen ledes ut foran i det øvre området av huset. Lyden, som genereres av mottakeren innebygd i huset, ledes inn i øret gjennom lydkanalen, som består av en høringsvinkel, lydrør og otoplast (øreform). Siden BTE -enheter har nok plass til batterier, elektronikk og lydomformere, kan et stort utvalg av tekniske alternativer og høy forsterkningseffekt implementeres.

For alvorlig hørselstap muliggjør den store avstanden mellom høreapparatmikrofonen og lydutløpsåpningen nær trommehinnen større forsterkninger, da dette reduserer følsomheten for tilbakemelding . Akustisk tilbakemelding fører til irriterende piping, som for eksempel oppstår når øreproppen ikke sitter riktig, øregangen hindres av cerumen eller lydrøret er defekt.

Ved mildt og moderat høyfrekvent hørselstap er det mulig å la øregangen være så åpen som mulig for å fortsette å høre naturlig de lavere frekvensene som ikke eller bare er lite påvirket av hørselstap. Dette oppnås ved å bruke et tynnere rør ("slank tube") med et åpent endestykke ("paraply") eller en otoplast med mest mulig åpen design eller størst mulig ventilasjonshull (ventilasjon). Høreapparatbrukeren har vanligvis en mer behagelig og mer naturlig hørselsopplevelse med åpen passform, siden den egengenererte strukturbårne lyden ikke lenger reflekteres på siden av otoplasten som vender mot trommehinnen . Ulemper med en åpen forsyning er økt tendens til tilbakemelding og en sporadisk merkbar ekkoeffekt på grunn av tidsforsinkelsen i digital signalbehandling av høreapparatet.

Det tekniske uttrykket "slim tube" har etablert seg for de tynne lydrørene. Sistnevnte blir ofte referert til som "dårlig rør" av eksperter, ettersom det slanke røret demper høye frekvenser for mye av væskemekaniske årsaker, slik at de ikke kan komme inn i øregangen med tilstrekkelig lydtrykk.

Ex håndsett enheter (RIC)

Digital Ex -mottaker fra produsenten Phonak fra 2011.

RITE-enheter (også mottaker-i-kanalen-enheter eller RIC-enheter) er på samme måte formet som BTE, men skiller seg fra dem ved en outsourcet fra kroppens ( ekstern) transduser ("lyttere") på enden av en tynn kabellinje (tilførselsledning) i stedet for et lydrør.

Fordelene med Ex -mottaker er:

 • Unngå uønskede resonanser i lydkanalen og dermed en mer naturlig lyd,
 • mer kompakt design av høreapparatet,
 • ingen akustisk motstand for en lydkanal som med BTE -enheten, derfor kan sterkere hørselsskader behandles,
 • ingen akustisk motstand for en lydkanal, dermed lavere strømforbruk av lytteren og noe lavere energiforbruk,
 • tiltalende kosmetikk på grunn av den meget tynne kabelledningen.

Mottakeren ledes og holdes i øregangen gjennom en skreddersydd otoplast eller en silikon endebit ("paraply"). Dette betyr at en åpen forsyning også er mulig med Ex -øretelefoner, som med BTE -enheter. Som med BTE -enheter, muliggjør en otoplast bedre tetting av hørselskanalen og en optimal passform og, i forbindelse med dette, bedre gjengivelse av lave frekvenser og større tilbakemeldingssikkerhet. Beslutningen om en BTE- eller RIC -enhet avhenger også av slitefølelsen og formen på brukerens øregang. Ex -øretelefonene brukes til forskjellige hørselstap , avhengig av produsent, med forskjellige effektnivåer, f.eks. B. som S (Standard), M (Medium) og P (Power), tilbys.

På grunn av designet er det også noen ulemper med en RIC -enhet:

 • mer plass som kreves i øregangen,
 • høyere rengjørings- og vedlikeholdskostnader,
 • Mulighet for kabelbrudd og tilhørende høyere reparasjonskostnader,
 • lavere mekanisk holdbarhet på mottakeren og forsyningslinjen.

På grunn av de mer følsomme komponentene og de høyere vedlikeholdskravene til en RIC -enhet, er de mindre egnet enn BTE -enheter for personer med motoriske, sensoriske og kognitive svekkelser.

In-the-ear-enheter (ITE)

Et IIC -høreapparat er spesielt lite og sitter dypt i øregangen.

Disse høreapparatene bæres helt "i øret". Elektronikken er innarbeidet i et skreddersydd hulskall, som lukkes på den utadvendte siden av et frontpanel. Frontpanelet er den delen av ITE -enheten som er synlig fra utsiden og inneholder batteriklaffen, eventuelt kontrollelementer og åpninger for mikrofonen (e) og ventilasjonen. I motsetning til BTE -enheter kan ITE -høreapparater bruke de akustiske fordelene ved det ytre øret (auricle).

Høresystemer i øret er delt inn i følgende undertyper:

 • ITE: "In-The-Ear" Huset til høreapparatet fyller auricle (concha) helt. Systemet er veldig merkbart. Av kosmetiske årsaker kan overflaten også tilpasses hudfargen og / eller utstyres med fine linjer ("små årer"). Med den økende miniatyriseringen av høreapparatteknologi, produseres ITE -enheter bare svært sjelden i disse dager.
 • ITC: "In-the-Canal" Huset til høreapparatet er i flukt med forkanten av øregangen. Frontpanelet vippes bakover så langt som mulig, slik at enheten er synlig for andre fra det minste mulige området. Auricle forblir fri. Når det gjelder ITE-enheter, tilbyr denne designen det beste kompromisset mellom ubemerkelighet, teknisk utstyr (trådløs og multimikrofonteknologi) og batterilevetid .
 • CIC: "Helt-i-kanalen" Huset ender i den ytre delen av øregangen og er derfor neppe synlig fra utsiden. Disse enhetene har vanligvis en nylon trekkledning for å trekke dem tilbake ut av øregangen. Det brukes relativt små batterier med tilsvarende kort driftstid. På grunn av sin lille størrelse er CIC -enheter bygget med bare en mikrofon og stort sett uten en trådløs antenne og må derfor gi avkall på noen av funksjonalitetene.
 • IIC: "Usynlig i kanalen" Dette designet sitter dypt i øregangen i området med den andre krumningen i øregangen. Den har også en nylon trekkledning slik at enheten kan fjernes. Disse høreapparatene er ikke synlige utenfra, selv om du ser nøye etter. IIC -enheter har bare en mikrofon og ingen alternativer for trådløs tilkobling (fra 2018).
 • Ferdigmonterte ITE- enheter er ferdigmonterte ITE-enheter i størrelsen CIC- eller IIC-enheter. Disse enhetene kan plugges til et skjerm som passer til øregangen og kan tilpasses umiddelbart uten et skreddersydd produkt. Ettersom passformen pleier å være unøyaktig, er justeringer av forhåndsmonterte ITE-er bare nyttige hvis anatomien til hørselskanalen er fordelaktig og hørselstap ikke er for alvorlig. Ved mindre passende anatomiske forhold er disse enhetene ideelt egnet for kortsiktig testing av høreapparatbeslag. Produktene quiX og Silk fra produsentene AS Audio-Service og Signia (tidligere Siemens ) fra Sivantos Group og Step2Go fra Interton ( GN Group ) er for tiden de eneste forhåndsmonterte ITE-høreapparatene som er tilgjengelige (fra 2018).

Ulemper med disse designene er på den ene siden promotering av svette og ørevoksdannelse, noe som kan føre til en større følsomhet for reparasjon, og på den andre siden, som med lukkede otoplast eller tettsittende paraplyer, en forseglende effekt (okklusjon) kan oppstå. Denne effekten kan motvirkes med en ventilasjon ("vent") i huset til høreapparatet, gjennom hvilken en del av den strukturbårne lyden ledes til utsiden. IIC-enheter som sitter veldig dypt, har ikke denne ulempen, siden enheten er plassert i øregangsseksjonen bak innsettingen av underkjeven, som i stor grad er ansvarlig for overføring av strukturbåren støy til øregangen.

For noen år siden var in-ear-enheter bare mulig for milde til moderate hørselstap. Ved alvorlig hørselstap var tendensen til tilbakemelding for høy eller lydnivået til lytteren var for svakt. Med miniatyrisering av høreapparatkomponenter og videre teknisk utvikling kan alvorlige hørselstap nå også behandles med ITE -enheter.

En utvikling fra produsenten Phonak siden 2010 er Lyric , en enhet som er satt helt dypt inn i øregangen inntil nær trommehinnen og kan forbli der permanent i opptil flere måneder. På grunn av nærhet til trommehinnen, er det nødvendig med relativt lite lydenergi for hørselsoppfatning , noe som fører til lang levetid for det permanent installerte batteriet. Eksternt består enheten av to leddhylser, i den fremre delen (vendt mot trommehinnen) høyttaleren og i den bakre delen mikrofonen, den elektroniske kontrollen og batteriet. Ved hjelp av en spesialformet magnet som holdes i øregangen, kan enheten slås på og av og volumet kan justeres. Størrelsesjusteringer gjøres med dette systemet ved å velge mellom flere ermer i forskjellige størrelser. Justeringen utføres av digital programmering av høreapparatakustikeren . Når batteristrømmen synker, fjernes hele enheten fra øregangen og kastes. I stedet for et nytt batteri som med "normale" høreapparater, brukes en helt ny enhet. I følge den eneste leverandøren hittil (fra 2011), er det gitt et årlig abonnement med en fast kostnad per måned og øre for finansiering. [9] Siden enheten ikke overholder de gjeldende retningslinjene for hjelpemidler på grunn av den analoge signalbehandlingen, dekkes ikke kostnadene av lovpålagte helseforsikringer i Tyskland.

Lommehøreapparater

Den første designen av elektroniske høreapparater var de såkalte pocket-høreapparatene. Disse ble fortsatt brukt ofte på 1950- og 1960 -tallet, men på grunn av miniatyrisering av komponentene ble de stort sett erstattet av BTE- og ITE -enheter. De brukes sjelden lenger hos mennesker med hørselstap som grenser til døvhet eller gjenværende hørselstap. Derfor er navnet fordi den boksformede kontrolleren vanligvis er i en lomme, på eller under klærne som brukeren bruker. Når det gjelder en lommeenhet, er øretelefonen på en vridd kabel med tilstrekkelig lengde. En utskiftbar skreddersydd otoplast med trykknapp som ligner en trykknapp er festet til øretelefonkapslen. Et problem med lommeenheter er ofte rasling av klær på mikrofonen på enheten, derimot, på grunn av den relativt store avstanden, er det knapt noen tilbakemelding mellom mottakeren og mikrofonen og den irriterende fløyten knyttet til den. Dette muliggjør de høye volumene med lavt gjenværende hørselstap.

Hørselsbriller

Hørselsbriller er briller i armene som høreapparatteknologien er plassert i eller i armene som et høreapparat er montert på. Øreproppen og batterirommet er ofte plassert på baksiden av braketten. Med de moderne og fasjonable brillestellene nå tilgjengelig, tiltrekker hørebriller utstyrt med den nyeste digitale høreapparatteknologien oppmerksomhet igjen. Fronten på brillene kan skiftes når som helst takket være en lett å bruke pluggforbindelse. Ulempen som ofte ble antatt tidligere at brukeren ikke får reparasjon av brillene eller høreapparatet, gjelder ikke lenger, ettersom et erstatningsprodukt kan monteres når som helst via pluggforbindelsen.

Beinledende høreapparater

Beinledende hørselssystemer brukes for spesielle øresykdommer. Lyden overføres ikke via luften i øregangen, men ledes snarere via beinet til det indre øret. Brukstilfeller er f.eks. B. en ikke-eksisterende øregang med en ellers normal hørselsstruktur, en alvorlig mellomørefeil (f.eks. Et radikalt hulrom ) eller et øre som ikke kan forsynes med en BTE-enhet / otoplast på grunn av sekresjonsdannelse.

Lydtransduseren til disse enhetene overfører vibrasjonene til mastoidprosessen bak øret og setter dermed det indre øret i vibrasjoner som hørselshemmede kan oppfatte som lydinformasjon. Beinledende høreapparater er vanligvis innebygd i brillene. Det er også mulighet for å bære et lommehøreapparat med en benledermottaker som er festet til et hodebånd eller hodebånd.

En annen variant av beinledende høreapparater er beinforankrede enheter. ØNH -legen implanterer en titanskrue i hodeskallen. Høreapparatet er festet til denne skruen (BAHA = Bone Anchored Hearing Aid). [10] BAHA -enheter overfører høyere lydtrykk på grunn av den direkte koblingen og kan derfor brukes selv for alvorlige hørselshemminger.

Tinnitusmaske

I tillegg til lydforsterkning, brukes den tekniske utviklingen av høreapparatakustikk også for tinnitusbehandling . Tinnitusmaskeren som brukes til dette (også kalt rusenhet, tinnitus -støy, tinnitus -kontrollinstrument) ligner eksternt og internt på et vanlig høreapparat, men har ingen mikrofon for lydoverføring. Snarere genererer enheten en fast definert enhetsstøy når det gjelder frekvensområde og nivå, som er ment å maskere tinnitus.

Teknisk sett er det ingen signifikant forskjell mellom enhetene kjent som tinnitusmasker og tinnitusstøy. Mens en tinnitusmasker er innstilt på en slik måte at enhetsstøy massivt dekker tinnitus, settes en "noiser" bare til et like høyt nivå. Det berørte øret oppfatter støyen i øret og maskeringsstøyen likt. Dette skal sette selve tinnitusen i bakgrunnen når det gjelder persepsjon.

For mer informasjon om den terapeutiske tilnærmingen, se nedenfor

Kombinasjonen av høreapparat og tinnitusstøy kalles et tinnitusinstrument. I støyende omgivelser maskerer hverdagslydene som forsterkes av høreapparatet tinnitusen; ettersom støynivået synker, blir bakgrunnsstøyen fra støyen stadig mer hørbar.

Høreapparater med implantater

Cochleaimplantater og hjernestammimplantater er ikke høreapparater i tradisjonell forstand som stimulerer det indre øret via konvertert og forsterket luftbåren eller substratlyd. Separate artikler er dedikert til dem og deres virkemåte, se

Tekniske egenskaper

Generelt består hvert høreapparat av minst en mikrofon , en analog forsterker eller digital signalprosessor og en " høyttaler " eller øretelefon som sender lydsignaler til øret. Ytterligere komponenter er energikilden, lydkanalen for akustisk kobling til øret, betjeningselementer (knapp, potensiometer , vippebryter, bryter), telefonspiralen, lydinngangen og en sender / mottaker -modul for trådløs signaloverføring. Avhengig av den tekniske standarden, utformingen og størrelsen på høreapparatet, kan noen av komponentene nevnt mangle.

Enhetene drives av et høreapparatbatteri eller et oppladbart batteri . Sink-luftbatteriene som brukes i dag for høreapparater varer i omtrent tre dager til tre uker, avhengig av den innebygde elektronikken, batteristørrelsen, daglig brukstid og nødvendig forsterkning. Høreapparatbatterier kan enten byttes ( NiMH- eller AgZn- celler) eller installeres permanent i høreapparatet ( Li-ion-batterier ). På grunn av den lavere energitettheten til oppladbare battericeller ved daglig bruk, må høreapparatene eller batteriene lades daglig. Dette skjer vanligvis om natten når høreapparatene ikke brukes. I følge produsenten Widex, bør det første høreapparatet med strømforsyning med brenselcelle være tilgjengelig fra 2019. [11] Planen ble forlatt.

Problemområder

De viktigste tekniske utfordringene med høreapparater er retningsbestemt hørsel, forståelse av tale med bakgrunnslyder og i et veldig ekko -miljø, ringe og se på TV.

Retningsrettet hørsel

Sunn hørsel gjenkjenner retningen til et akustisk signal på grunnlag av nivå- og transittidforskjeller mellom de to ørene og spektrale farger. Selv om forskjellene i transittid er uendret når det gjelder høreapparater som leveres med begge ører, kan nivåforskjellen og spektralfargen endres så mye når det gjelder høreapparater som leveres at retningsbestemt hørsel i utgangspunktet er veldig vanskelig for de som nettopp har mottatt høreapparat. Spektralfarging kan læres av hjernen igjen. Nivåforskjellene kan variere fordi høreapparater ofte jobber med nivå- og frekvensavhengig dynamisk komprimeringsatferd. Dette kan løses ved binaural koordinering av høreapparatparet, noe som sikrer at kontrollatferden til begge høreapparatene er den samme til enhver tid. Avhengig av høreapparatets tekniske utstyr kan dette forbedre retningsbestemt hørsel i stor grad. Til tross for all teknisk støtte er hørselstrening og læring av de endrede lydmønstrene først og fremst avgjørende for funksjonell retningshørsel med høreapparater.

Hallige miljø

Den lange etterklangstiden i store rom viser seg ofte å være et hinder for bærere av høreapparater når det gjelder forståelse av tale, blant annet på grunn av dynamisk komprimering. Denne effekten har større effekt jo lenger unna høyttaleren står i rommet, f.eks. B. forkynneren i en kirke. Konservative alternativer tar sikte på å gjøre følgende endringer i innstillingene for høreapparater:

 • Reduksjon av bassforsterkningen (etterklang skjer sterkere i lavfrekvensområdet enn i mellom- og høyfrekvensområdet),
 • Aktivering av retningsmikrofonen slik at etterklangen ikke blir plukket opp fra alle retninger og fokus er på høyttaleren,
 • Reduksjon av komprimering for å øke (roligere) etterklang mindre; Dette betyr imidlertid at lavere taleforståelighet aksepteres.

Videreutviklede høreapparater gir mulighet for en digital etterklangsblokkering. Denne funksjonen kan gjenkjenne det originale signalet (den direkte lyden) og den tilsvarende etterklangen og skille dem fra hverandre. Vanlige metoder fungerer etter prinsippet om spektral subtraksjon eller en adaptiv reduksjon av forsterkning og komprimering i frekvensbåndene der etterklangen oppveier det nyttige signalet.

Taleforståelse med bakgrunnsstøy

Taleforståelse i bakgrunnsstøy kan forbedres med den økende effektiviteten til digital signalbehandling, spesielt gjennom kombinasjonen av flere mikrofoner. To mikrofoner fanger opp lyden, avhengig av forekomstretningen, noe forskjøvet i tide. Dette gjør at høreapparatprosessoren kan gjenkjenne hvor lydsignalet kommer fra og spesifikt dempe uønskede (omgivende) lyder mens talesignalet forsterkes. Når det gjelder digitale høreapparater av spesielt høy kvalitet, blir mikrofonenes direktivitet automatisk festet til talesignalretningen for å gjøre taleforståelsen enda enklere. Diese Richtmikrofontechnik arbeitet oft Hand in Hand mit Störschallunterdrückungs-Algorithmen, [12] die das Verstehen von Sprache zusätzlich verbessern. Je mehr Bänder dem Hörgerät für die Signalverarbeitung zur Verfügung stehen, desto genauer und feiner arbeitet diese Art der Störschallreduzierung, da das Hörgerät in jedem der Bänder einzeln zwischen Sprache und Störlärm unterscheiden und die Mikrofoncharakteristik entsprechend einstellen kann.

Hochwertige Hörsysteme verfügen daneben über Algorithmen zur Situationserkennung und Analyse der akustischen Umgebung. Dabei entscheiden die Hörgeräte selbsttätig, ob und wie stark technische Features wie z. B. Störlärmreduzierung, adaptive Mikrofonautomatik, Verstärkung, Kompression und Expansion eingeregelt werden. Dadurch wird dem Benutzer die Bedienung stark erleichtert, da die passende Hörgeräteeinstellung nicht von Hand eingestellt werden muss.

Telefonieren und Fernsehen

Bei Hörgeräten mit eingebauter „Telefonspule“ können die Schallsignale von Telefonhörern mit elektrodynamisch arbeitenden Lautsprechern separat störungsfrei zum Hörgerät übertragen werden. Diese Technik wird heute kaum noch verwendet, da die Hörer moderner Telefone kein ausreichend starkes magnetisches Wechselfeld mehr erzeugen. Stattdessen werden folgende Möglichkeiten genutzt:

 • Ein am Telefonhörer befestigter Dauermagnet aktiviert bei entsprechend ausgerüsteten Hörgeräten ein „Telefonprogramm“, welches die Klangübertragung für Telefongespräche optimiert und bei technischer Möglichkeit den vom Telefonhörer erzeugten Schall per Funktechnik´, zumeist Nahfeld-Magnet-Induktion (NFMI) , auf die Gegenseite übertragen kann. Letzteres ermöglicht ein besseres Verstehen des Gesprächspartners auch in lauteren Umgebungen. Diese Funktion wird Auto-Phone bezeichnet.
 • Speziell erhältliche Telefone mit integrierten, herstellerspezifischen Funksendern ermöglichen eine drahtlose Übertragung des Telefonsignals in die Hörgeräte. Anbieter solcher Lösungen sind Widex und Phonak .
 • Bluetoothfähige Hörgeräte können die 2,4-GHz-Übertragungstechnik nutzen, um sich entweder direkt oder mit herstellerspezifischen Zusatzgeräten („Streamer“) mit einem (Mobil-)Telefon zu verbinden.
 • NFMI-fähige Hörgeräte können Telefonate über einen Telefonleitungs-Adapter oder einen Bluetooth-Streamer übertragen.

Sind diese technischen Lösungen nicht realisierbar, wird Hörgeräteträgern empfohlen, zum Telefonieren entweder die Freisprechfunktion des Telefons zu nutzen oder den Telefonhörer direkt an die Hörgeräte-Mikrofone zu halten. Die zuletzt genannte Möglichkeit benötigt etwas Übung und kann durch das Umschalten des Hörgerätes in ein Hörprogramm für akustisches Telefonieren optimiert werden.

Bei schlechtem Sprachverstehen beim Fernsehen ist es zunächst vorteilhaft, die Klangeinstellungen des Fernsehers und die akustische Umgebung zu optimieren. Ein zu großer Nachhall im Raum wirkt sich ebenso negativ auf das Sprachverstehen aus wie eine stark tieftonige Wiedergabe. Nachteilig ist ebenfalls ein zu stark eingestellter Raumklangeffekt bei Produktionen, die keinen separaten Center-Kanal für die Stimmwiedergabe haben. Durch letzteres wird, zumindeste bei Stereo-Produktionen, der Signalanteil in der „Mitte“ (die Sprache) reduziert und der Signalanteil „links“ und „rechts“ verstärkt. Hörgeschädigte beklagen zudem häufig eine zu leise und unverständliche Sprache in Spielfilmen. Dies ist in erster Linie dadurch begründet, dass in Filmproduktionen auf eine Nachsynchronisation zunehmend verzichtet wird und Musik und Geräusche zur Stimmungsuntermalung eingemischt werden. Diese Maßnahmen reduzieren den Signal-Rausch-Abstand ( SNR ) erheblich und sorgen für ein erschwertes Sprachverstehen. Einfach durchzuführende und oftmals hilfreiche Maßnahmen am Fernsehgerät sind:

 • Reduzierung der Wiedergabe tiefer Töne (unter 500 Hz) in den Klangeinstellungen; Bässe möglichst weit dämpfen,
 • Stärkere Wiedergabe der mittelhohen Töne (500–4000 Hz),
 • Reduzierung eines virtuellen Raumklangeffekts,
 • Wenn möglich, Voreinstellung „Sprache“ in den Klangeinstellungen wählen, diese Einstellung optimiert die Sprachwiedergabe und verstärkt die „mittleren“ Anteile eines Stereosignals.

Für ein optimales Verstehen des Fernsehtons bieten Hörgerätehersteller eigene Lösungen an, die per Funktechnik (oftmals im UHF- oder 2,4-GHz- Frequenzband ) den Ton des Fernsehers oder anderer Audioquellen in die Hörgeräte übertragen können. Die Hörgerätemikrofone lassen sich in vielen Fällen auf Wunsch abschalten, um störende Umgebungsgeräusche auszublenden. In jüngerer Vergangenheit waren dafür jeweils ein Sender (am Fernseher) und ein Empfänger (um den Hals getragen) notwendig. Obwohl diese Systeme heute noch angeboten werden, geht der Trend eindeutig in Richtung Bluetooth-Low-Energy -Technologie, die eine Übertragung ohne separaten Empfänger ermöglicht.

Hörgerätelautsprecher (Hörer)

Analoges Hinter-dem-Ohr-Gerät

Die ersten Hörer oder Schallwandler waren kleine Elektromagnete mit Membran, wie sie auch in älteren Kopfhörern verwendet wurden. Sie finden auch heute noch Anwendung. In den 1930er und 1950er Jahren fanden auch die sehr kleinen piezoelektrischen Schallwandler (auch „Kristallhörer“ bzw. „Keramiklautsprecher“) Anwendung. Trotz der guten Klangqualität war jedoch deren leistungsmäßige Kopplung an den Verstärker aufgrund der niedrigen Betriebsspannung so unbefriedigend und schwierig, dass diese Technologie für Standard-Hörgeräte wieder verlassen wurde. Das Piezo-Konzept wird jedoch bei implantierbaren Hörhilfen wieder aufgegriffen, da die unmittelbare Einwirkung an den Gehörknöchelchen anstelle der unmittelbaren Schallübertragung auf das Trommelfell eine geringere Leistung erfordert. [13] [14] [15] Heutige Hörgeräte-Lautsprecher („Hörer“) arbeiten nahezu ausnahmslos nach dem elektromagnetischen Prinzip, bei dem der Stromfluss durch eine Spule innerhalb eines Dauermagneten eine Kraft erzeugt, die einen Treibstift bewegt, der wiederum die Hörermembran durch direkten mechanischen Kontakt zum Schwingen anregt. Diese Art von Hörern bietet eine vergleichbar hohe Energieeffizienz, jedoch auch eine geringere Klangqualität, welche aus der nichtlinearen Signalwandlung, der Schwingungseigenschaften der Komponenten (hohe Masse und hohe Steifigkeit, daher schlechte Tief- und Hochtonwiedergabe) und den Eigenresonanzen der Konstruktion resultiert.

Übertragungsbereich und -qualität

Die physikalischen Eigenschaften der heute ausschließlich verwendeten elektromagnetischen Hörgerätelautsprecher definieren auch die Qualität der Klangübertragung. Während die übrigen Komponenten ( Mikrofon , A/D-Wandler ) ein sehr weites Frequenzband mit nahezu linearer Dynamik übertragen können, [16] [17] stellt der Hörer das begrenzende Bauteil in der Übertragungskette dar. Frequenzen von 1…6 kHz können sehr gut wiedergegeben werden; im Bereich von 2…3 kHz besitzen die Hörer sogar eine erwünschte Resonanz , da in diesem Frequenzbereich der größte Informationsgehalt menschlicher Sprache liegt. Unter 200 Hz und über 8000 Hz liegt kaum noch eine nennenswerte Übertragungsleistung vor. [18] Durch die Möglichkeiten der Frequenztransposition und -kompression können auch Signale hörbar gemacht werden, die weit über dem Übertragungsspektrum des Hörgerätelautsprechers bzw. außerhalb des Hörvermögens des Hörgeräteträgers liegen. [19] Ein weiterer Nachteil von Hörgerätelautsprechern ist deren hoher Klirrfaktor . Dieser steigt bei höheren Ausgangspegeln deutlich an, je näher der Lautsprecher an seiner Leistungsgrenze arbeitet. In der Regel wird dieser Aspekt jedoch in Kauf genommen, da die Vorteile des elektromagnetischen Hörers (Baugröße, Energieeffizienz) überwiegen und eine hohe Klangqualität dem Versorgungsziel (verbessertes Sprachverstehen) untergeordnet ist.

Analoge Hörgeräte

Hörgeräte, deren Verstärkungscharakteristik im Grundprinzip stufenlos „ analog “ der Größe des Eingangssignals folgt, waren die ersten und lange Zeit einzigen elektronischen Hörgeräte. Sie werden jetzt zur Unterscheidung von den moderneren, „ digital “ in diskreten Stufen regelbaren und fallweise auch programmgesteuerten Geräten als Analoge Hörgeräte bezeichnet.

Vergleich: Analoges Signal
Vergleich: Digital formatiertes Signal

Die Grundeinstellung nach dem audiometrisch festgestellten Hörvermögen wird vom versorgenden Hörgeräteakustiker meist an Miniatur-Einstellschrauben im Geräte-Inneren, eine individuelle temporäre Veränderung durch den Benutzer selbst an äußeren Verstellrädchen und Schaltern (z. B. zur Aktivierung der „Telefonspule“) vorgenommen. Auch hier gibt es Ausstattungen wie Richtmikrofone, automatische oder manuelle Lautstärke-Einstellung.

Ein Nachteil der einfach wirkenden analogen Geräte ist, dass vor allem an den Grenzbereichen der übertragenen Tonsignale die physikalische Charakteristik der verwendeten elektronischen Bauelemente zu Verzerrungen und Überlagerung von Störungssignalen führt. Im Gegenzug haben analoge Geräte keine solchen merklichen Durchlaufverzögerungen, die bei „digitalen“ Geräten aufgrund der zeitlichen Abläufe der Programmsteuerungsschritte auftreten. Da „digital“ einstellbare und arbeitende Hörgeräte inzwischen in gleicher Preislage erhältlich sind, werden rein „analoge“ Geräte in Europa praktisch nicht mehr angeboten. In Deutschland dürfen nach den aktuell gültigen Hilfsmittelrichtlinien keine analogen Hörgeräte mehr an Endkunden abgegeben werden.

Digitale Hörgeräte

Die Signalverarbeitung und die Einstellung des Hörgerätes erfolgen hier ausschließlich digital über Fourierfilter . Gewöhnlich werden für verschiedene Frequenzbereiche getrennte Filter-„Kanäle“ verwendet. Digitale Hörgeräte werden mit mindestens zwei bis vier Kanälen angeboten. Aktuelle Hörsysteme arbeiten je nach Hersteller mit mindestens vier bis neun, höherwertige Geräte mit bis zu 48 Kanälen (Stand: 2015). Bezüglich der Anzahl von separat einstellbaren Kanälen wird von wissenschaftlicher Seite darauf hingewiesen, dass bei mehr als vier Kanälen keine nennenswerte Steigerung der Sprachverständlichkeit mehr zu verzeichnen ist. Daraus wird abgeleitet, dass „drei bis vier Kompressionskanäle eine ausreichende Flexibilität bieten, um die große Mehrzahl der audiometrischen Konfigurationen zu versorgen, die an einer Klinik anzutreffen sind“. [20] Bei audiometrischen Steilabfällen oder über den gesamten Frequenzbereich stark schwankenden Hörverlusten kann sich eine größere Kanaligkeit jedoch positiv auf den Hörkomfort auswirken. Weiterhin profitieren Rückkopplungs- und Störlärmmanagementsysteme von einer höheren Anzahl an Kanälen. In Deutschland müssen von den Krankenkassen und Berufsgenossenschaften bezuschusste Hörgeräte mindestens vier einstellbare Kanäle aufweisen.

Zwei Megabyte On-Chip- Flash-Speicher sind Stand der Technik und erlauben mehrere Hör programme sowie komplexe Verarbeitungsalgorithmen. Wie bei analogen Geräten kann die Lautstärke in der Regel manuell verstellt werden. Hochoptimierte Integrierte Schaltungen in CMOS -Technologie und niedrige Betriebsspannungen erlauben relativ lange Batterie-Laufzeiten.

Fast alle höherwertigen digitalen Hörgeräte sind mit Funktechnologie ausgestattet, mit der bei einer beidohrigen (binauralen) Versorgung die beiden Geräte kommunizieren und sich synchron abstimmen. Somit ist sichergestellt, dass beide Geräte immer gleich eingestellt sind, wenn z. B. auf einer Seite das Hörprogramm gewechselt oder die Lautstärke variiert wird. Auch die Steuerung sogenannter adaptiver Parameter, also Algorithmen zur Erkennung von Störgeräuschen oder die Anpassung der Charakteristik von Richtmikrofonen, wird in beiden Hörsystemen synchronisiert und erhöht damit die Lokalisationsfähigkeit. Mittlerweile gibt es Hörgeräte, die das Mikrofonsignal in Echtzeit an das Hörgerät auf der Gegenseite übertragen können, um beispielsweise die Hörsituationserkennung zu optimieren, den Fokus des Richtmikrofonsystems zu verfeinern oder das Sprachverstehen bei einseitig starkem Geräusch (z. B. Windgeräusch) zu erleichtern. [21]

Mittlerweile werden fast ausschließlich sogenannte nichtlineare Techniken verfolgt. So wird zur Anpassung an das Lautheitsempfinden in einer lauten Umgebung die Verstärkung automatisch zurückgefahren („AGC-Schaltung“). Dazu vergleichen verschiedene Schaltungen den empfangenen und den aus dem Hörgeräteverstärker ausgehenden Schallpegel und dämpfen ab einer individuell definierten und eingestellten Schwelle die Verstärkung oder den Ausgangspegel. Diese Automatische Verstärkungsregelung (Fachbegriff „Automatic Gain Control“ bzw. „AGC“) ist erforderlich, um das Innenohr vor Überlastung durch das sogenannte Recruitment zu schützen.

Die Rückkopplungs-Kompensation kann sich automatisch wechselnden akustischen Gegebenheiten anpassen, beispielsweise bei Tragen von Kopfbedeckungen oder bei Umarmungen. Vor Jahren wurde in der Verstärkerschaltung ein Kerbfilter (Notch-Filter) gelegt, der statisch die Frequenz, die für Rückkopplungen besonders anfällig war, selektiv dämpfte. Heutzutage arbeiten diese rückkopplungsunterdrückenden Algorithmen üblicherweise dynamisch durch Phasenverschiebung, Phasenumkehr oder Frequenztransposition, um das koppelnde Signal abzuschwächen. Das Hörgerät erkennt eine Rückkopplung je nach Hersteller beispielsweise durch eine unhörbare Markierung des Ausgangssignals oder durch binauralen Abgleich („Pfeift es auf der anderen Seite auch?“).

Räumliches Hören

Beim menschlichen Ohr führt die seitliche Beschallung zu Pegel- und Laufzeitdifferenzen in der Ohrmuschel und am Kopf. Bei Hörgeräten geht die Phaseninformation nicht verloren, es ist aber zu beachten, dass digitale Geräte den Schall erst für ein paar Millisekunden aufzeichnen, dann bearbeiten und danach an das Ohr weiterleiten, dh ein gutes digitales Hörgerät sollte eine möglichst geringe Durchlaufverzögerung (wenige Millisekunden) besitzen, um das räumliche Hören möglichst zu erhalten. Das ist bei einseitiger Versorgung besonders wichtig. Ist die Durchlaufzeit auf beiden Ohren gleich, gleicht sich das wiederum aus. Bei analogen Geräten ist diese Problematik weniger ausgeprägt; unnatürliche, geringere Pegelunterschiede zwischen beiden Ohren ergeben sich hier durch die Verstärkungsregelung (AGC).

Bei seitlich einfallenden Schallereignissen besteht das Problem, dass das Hörgerät auf der Gegenseite mittels AGCi die Pegeldifferenz zwischen beiden Ohren ausgleicht. Dadurch verschlechtert sich das Richtungshören des Trägers. In geräuschvoller Umgebung kann das auch zu einer verschlechterten Sprachverständlichkeit führen. Bei Hörgeräten mit binauraler Koordination kommunizieren beide Hörgeräte miteinander. Über eine Funkstrecke besteht ein Datenaustausch zwischen beiden Geräten, wodurch der Einsatz der Regelschaltungen synchronisiert werden kann. Vereinfacht ausgedrückt: Regelt das eine Gerät, so regelt auch das andere in gleicher oder angebrachter Weise.

Störgeräuschunterdrückung

Moderne Hörgeräte erkennen Stör- und Windgeräusche und fahren in diesem Fall die Verstärkung in den betreffenden Frequenzbändern herunter. Musik, insbesondere klassische Musik, unterscheidet sich stark von Rauschen, erkennbar durch scharfe Spitzen im Frequenzspektrum. Vom Hörgerät wird dann ein Programm mit linearem Frequenzgang, viel Dynamik und omnidirektionalem Empfang gewählt. Sprache wird am Dynamik-Umfang im Sekundenbereich erkannt und ein Hörprogramm mit unterdrückten Bässen, starker Dynamik-Kompression und Ausrichtung auf den Sprecher – oder bei mehreren Sprechern auf den Sprecher vor einem – wird gewählt. Bei Sprache im Störlärm ist hingegen eine weniger kompressive Signalverarbeitung vorteilhaft für das Sprachverstehen.

Lernfähigkeit

Ein weiterer Fortschritt durch die Digitaltechnik besteht in der Einführung lernfähiger Algorithmen. Das Hörgerät kann erkennen, in welcher Situation (im Auto, auf der Straße, in einem ruhigen Raum, beim Musikhören etc.) sich der Träger vorwiegend befindet. Bei Geräten mit Lautstärkesteller kann das Hörgerät sich die am häufigsten gewählte Lautstärkeeinstellung in gewissem Umfang „merken“ und seine Verstärkungsstrategie künftig automatisch auf diese Werte abstimmen.

Der Hersteller Widex stellt einen App-gestützten Algorithmus zur Verfügung, der die Rechenleistung des Smartphones nutzt, um sich in besonders speziellen Hörsituationen den Klangvorlieben des Nutzers anzupassen. Um diese Funktion anzuwenden, muss der Nutzer verschiedene dargebotene Klangeinstellungen vergleichen und erhält im Ergebnis ein durch Maschinelles Lernen errechnetes Klangbild. Diese Klangeinstellung kann in der App gespeichert und bei Bedarf zur späteren Verwendung wieder aufgerufen werden. [22]

Digital programmierbare Analog-Hörgeräte

Die Signalverarbeitung ist analog, lediglich die Einstellung des Hörgerätes findet digital statt (in der Regel über eine Programmierschnittstelle mit einem PC, in Einzelfällen mit herstellerspezifischen Programmiergeräten).

Diese Technik erlaubt auch die Verwendung von Richtmikrofon, automatischer oder manueller Lautstärke-Einstellung, automatische oder manuelle Hörprogrammwahl, Fernbedienung etc. Der Hauptvorteil dieser Technologie gegenüber den analogen Hörgeräten ist, dass sich eine theoretisch unbegrenzte Anzahl von virtuellen Stellern im System unterbringen lassen. Damit wird die Anpassgenauigkeit an den individuellen Hörverlust des Trägers erhöht. Mit dieser Technik konnten Anfang der 1990er Jahre erstmals mehrere – voneinander getrennte – Verstärkerkanäle auf einer übersichtlichen Plattform eingestellt werden.

Funktionen wie Störlärmerkennung und -auslöschung oder Spracherkennung sind damit aber noch nicht umsetzbar. Da die Entwicklung volldigitaler Hörgeräte mit unterschiedlich vielen Leistungsmerkmalen in verschiedenen Preiskategorien immer weiter fortschreitet, verlieren digital-programmierbare Hörgeräteverstärker heute immer mehr an Bedeutung. Hörgeräteversorgungen in Deutschland finden praktisch nur noch mit volldigitalen Hörsystemen statt, da die Kostenträger dies vorschreiben.

Volldigitale Hörgeräte mit Trimmern

Diese speziell in der unteren Mittelklasse befindlichen Hörgeräte besitzen eine volldigitale Signalverarbeitung. Jedoch erfolgen Frequenz- und Dynamikanpassung nicht über den PC, sondern – wie bei reinen Analog-Geräten – über Trimmer im Gerät. Aufgrund der Gehäusegröße können maximal vier Trimmer angeordnet werden, während bei Geräten mit Programmierschnittstelle bis zu hundert Parameter verändert werden können. Vorteil ist, dass eine computerunabhängige Einstellung des Hörgerätes an jedem Ort möglich wird. Vorhanden sind nur Trimmer für die Frequenzganganpassung und je ein Trimmer für Lautstärkeautomatik und Ausgangsbegrenzung. Aufwändige Algorithmen zur Situationsanalyse, wie Störschallunterdrückung oder Musikerkennung, sind bei diesen digitalen Hörgeräteverstärkern nicht realisiert.

Einsatzbereichserweiterung durch externe Zusatzsysteme

Mit zusätzlich angeschlossenen Übertragungssystemen kann der Einsatzbereich von Hörgeräten erweitert sowie auch die Sprachverständlichkeit durch selektive Übertragung erhöht werden. Folgende Systeme existieren dafür:

 • Bluetooth -Übertragung: Hörgeräte in mittleren und höheren Preisklassen sind mit Bluetooth-Empfängern erhältlich. Damit lassen sich die Signale von Mobilfunktelefonen und Audio-Geräten selektiv ohne umgebungsbedingte Störungen auf das Hörgerät übertragen. [23] [24] Die direkte Kopplung mit einem Smartphone erlaubt zudem viele zusätzliche Möglichkeiten, z. B.:
  • Ferneinstellung der Hörgeräte durch den Hörakustiker
  • Wiederauffinden verlorener Hörgeräte
  • Nutzung des Smartphones als externes Hörgeräte-Mikrofon
 • NFMI-Technik : induktive Übertragung (engl. near field magnetic induction , Akronym: NFMI) kann das Hörgerät mit einem um den Hals getragenen Streaming-Gerät, kurz Streamer genannt, Informationen austauschen und verarbeiten. Die herstellerspezifisch angebotenen Streamer sind mit einem Bluetoothmodul und meist mit einem analogen Audioeingang ausgestattet und dienen hauptsächlich der direkten Tonübertragung aus externen Klangquellen (z. B. Fernseher, Musikanlage, Telefon) in die Hörgeräte.
 • FM-Anlage zur drahtlosen Signalübertragung z. B. in Konferenz- oder Klassenräumen und Versammlungsstätten mit frequenzmodulierten Funksignalen (FM), um so bei lärmiger Umgebung, schlechter Akustik oder größerer Entfernung die Sprache selektiv übertragen zu können. Die Übertragung der gesendeten FM-Signale an das Hörgerät erfolgt mit einem auf das Hinter-dem-Ohr-Hörgerät aufgesteckten Audioschuh , der entweder eine Empfängerelektronik enthält oder eine Kabelverbindung zu einem zusätzlich am Körper getragenen FM-Empfänger. Auch eine Übertragung von dem zusätzlichen FM-Empfänger über eine Induktionsschleife ist je nach System möglich. FM-Anlagen finden überwiegend an Bildungseinrichtungen für Hörgeschädigte Verwendung.
 • Induktive Höranlage zum störungsfreien Empfang von Audiosignalen wie Musik in Kinos und Theatern, gesprochenen Beiträgen bei Veranstaltungen und Vorträgen bspw. in Kirchen etc. Die Hörgeräte der Anlagen-Benutzer müssen dabei zur Nutzung mit einer „Telefonspule“ ausgestattet sein, was jedoch bei nahezu allen modernen Hörgeräten der Fall ist. Die Aktivierung dieser Spule muss, abhängig vom Hörgerät, vom Hörakustiker vorgenommen werden.
 • Infrarot-Hörhilfen können Tonsignale von Audiogeräten oder einem Mikrofon für schwerhörige Personen übertragen. Die Signalübertragung zwischen den Geräte-Komponenten erfolgt mit Infrarotlicht von einem Sender zu einem Empfänger, der direkt am Ohr das Infrarotsignal wieder in Schallwellen umwandelt oder mit einer zusätzlichen Induktionsschleife um den Nacken an das Hörgerät überträgt, das dazu mit einer „Telefonspule“ ausgestattet sein muss.
 • Zusatzmikrofone , speziell Tisch- und Richtmikrofone ; das Hörgerät muss dazu bluetoothfähig oder mit einem Audio-Anschluss bzw. mit einem kompatiblen Streaming-Gerät („Streamer“) ausgestattet sein, mit dem das Mikrofon verbunden werden kann.

Kostenübernahme

Deutschland

Hörgeräte gelten in Deutschland als Medizinprodukt und werden nach dem Medizinproduktegesetz der Risikoklasse IIa zugeordnet. Diese Einordnung trägt dem Merkmal einer „mäßigen Invasivität und kurzzeitiger Anwendung im Körper“ Rechnung.

Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt anhand dieser Zuordnung und nach einer Verordnung durch den HNO -Arzt die Kosten für eine Basisversorgung in Form eines finanziellen Zuschusses. Die Hilfsmittel-Richtlinie der gesetzlichen Krankenversicherung [25] [26] trifft dazu in § 18 bis § 31 differenzierte Festlegungen zur Kostenübernahme für verschiedene Ausprägungen von Hörschädigungen.

Die eigentliche Versorgung, Geräteauswahl und Anpassung erfolgt meist beim Hörgeräteakustiker , dessen Arbeitsfeld die Wechselwirkungen zwischen der Hörgerätetechnik und dem Höreindruck sind ( Audiologie ). Teilweise werden Hörgeräte auch nach Angaben und Diagnose des HNO-Arztes direkt beim Hörgerätehersteller eingestellt und über den HNO-Arzt ausgeliefert. Das wird als „direkter“ oder „verkürzter Versorgungsweg“ bezeichnet.

In der Bundesrepublik Deutschland beteiligen sich die gesetzlichen Krankenversicherungen bei entsprechender ärztlicher Verordnung an den Kosten für Hörgeräte ( Hörhilfen ) in Höhe der vomSpitzenverband Bund der Krankenkassen nach § 36 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) festgesetzten Festbeträge , wobei seit dem 1. November 2013 ein Betrag 733,59 Euro festgelegt ist. [27] Hörgeräte, die zum Festbetragspreis an die Versicherten abgegeben werden, müssen volldigital sein, über mindestens drei Hörprogramme verfügen, mindestens vier einstellbare Frequenzkanäle besitzen und über Mehrmikrofontechnik, Störlärm- und Rückkopplungsunterdrückung verfügen. Für Hörgeräte mit Ausstattungsmerkmalen, die die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen übersteigen, muss die Differenz zum Kassenbetrag als Eigenanteil vom Hörgeräte-Nutzer getragen werden. Weitere Festbeträge sind in diesem Katalog für andersartige Hörgeräte und Zubehör wie beispielsweise für Otoplastiken festgelegt. Für das jeweils zweite Gerät bei beidohriger Versorgung sind Abschläge auf den Festbetrag festgelegt. Die Kosten für die Batterien werden für Versicherte bis zum 18. Lebensjahr übernommen, teilweise geschieht das im Rahmen von Reparaturpauschalen nach den Festlegungen einzelner Krankenkassen. Entscheidet sich der Versicherte für ein Hörgerät ohne eigene Zuzahlung, werden die Kosten direkt zwischen dem Hörgeräteakustiker und der Krankenkasse abgerechnet. Der Hörgeräteakustiker erhält von der Krankenkasse eine Versorgungspauschale. In dieser Pauschale sind neben dem Hörgerät auch das Ohrpassstück und alle notwendigen Reparaturen sowie Ersatz-Ohrpassstücke enthalten. Dazu zählt auch die Nachsorge, also die Kontrolle und Wartung des Hörgerätes für einen Zeitraum von sechs Jahren. [28]

Bei allen Hörgeräten muss vom Versicherten eine gesetzliche Zuzahlung in Höhe von zehn Euro pro Gerät gezahlt werden, es sei denn, der Versicherte ist für das laufende Jahr von entsprechenden Zuzahlungen befreit. Nicht zu den Kassenleistungen zählen bei Volljährigen die für die Stromversorgung der Hörgeräte benötigten Batterien, sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte. Ebenso müssen alle Mehrkosten für Reparaturen, die aus der Wahl des Versicherten für ein höherwertiges Hörgerät resultieren, vom Versicherten getragen werden.

In Deutschland können neben den Krankenkassen auch andere Leistungsträger die Kosten für Hörgeräte ganz (oder teilweise) übernehmen. Für berufstätige Menschen können öffentliche Träger wie die Agentur für Arbeit , die Rententräger, die Beamtenfürsorge , Träger der Unfallversicherung oder Landeswohlfahrtsverbände ein Hörgerät als Arbeitshilfsmittel bzw. zum Erhalt der Arbeitskraft und als Leistung zur Teilhabe finanzieren.

Schweiz

In der Schweiz übernimmt die Invalidenversicherung (IV) die Kosten für Hörgeräte, allerdings nur nach gesundheitlichen und sozialen Abklärungen. In der Regel erhalten Personen, die bei Geburt hörgeschädigt sind oder es im jugendlichen Alter werden, die volle Kostenübernahme. Die Vergütung erfolgt nach Indikationsstufen. Die Indikationsstufe wird nach Hörvermögen, bzw. Sprachverständnis, Beruf, und soziale Notwendigkeit berechnet.

Die IV bezahlt nur „einfache und zweckmäßige“ Versorgungen. Je nach Fall übernimmt sie monaurale wie auch binaurale Versorgungen. Die IV geht nach dem Motto „Eingliederung vor Rente“. Bei der Erstanpassung nach dem Erreichen des Pensionsalters ist die Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV) zuständig. Sie bezahlt in jedem Fall nur monaurale Versorgungen und davon nur 75 % der IV-Vergütung. Dazu werden auch die laufenden Beratungstermine und Anpassungen der Hörgeräteakustiker seitens der IV vergütet.

Anpassung

Beim HNO-Arzt wird eine Gehörprüfung (Audiometrie) zur Indikationserstellung durchgeführt. Wird eine Minderung der Hörfähigkeit festgestellt, kann der Patient mit einer Hörhilfe versorgt werden. Die Hörgeräteversorgung wird im Regelfall von einem Hörakustiker im Fachbetrieb durchgeführt. Alternativ kann die Geräteversorgung durch den HNO-Arzt im sogenannten verkürzten Versorgungsweg vorgenommen werden.

Die Anpassung bei Erwachsenen unterscheidet sich von der bei Kleinkindern und Kindern. Während Erwachsene Rückmeldungen über ihren Höreindruck geben können, muss bei Kindern auf kleinste Verhaltens- und Bewegungsreaktionen geachtet werden. Auch die Anpassformeln, nach denen die Verstärkung und Kompression des Hörgeräts eingestellt wird, unterscheiden sich bei Kindern und Erwachsenen. Erwachsene benötigen in der Regel lediglich eine angemessene Verstärkung von Sprachsignalen. Bei Kindern und besonders Kleinkindern wird darauf geachtet, möglichst alle hörbaren Geräusche, auch die Störenden, ausreichend zu verstärken.

Durch die Erstellung eines Audiogramms wird die Hörleistung des Patienten ohne Hörgerät und mit Hörgerät (Aufblähkurve bei Kindern sowie Personen ohne deutsche Sprachkenntnisse, Freifeld-Sprachtest bei Erwachsenen) festgehalten. Eine Skalierung der subjektiven Hörempfindung ist eine weitere Art, die Anpassung von Hörgeräten zu überprüfen und weiter einzustellen. Dabei werden dem Kunden verschiedene Klangbilder vorgespielt, die er bewerten muss. Durch den Einsatz von Surround-Beispielen kann heute die Anpassung verkürzt werden, weil hier konkrete Hörsituation mit dem Hörgeräteträger probiert werden können. Ferner wird das subjektive Hörvermögen eines Patienten mit einem standardisierten Fragebogen (z. B. dem APHAB ) ermittelt.

Das Ton- und Sprachaudiogramm bildet den Ausgangspunkt für die Auswahl des Hörgerätetyps und die Einstellung des Hörgerätes im Auslieferungszustand. Auch muss vor der Einstellung geklärt werden, wofür der Betroffene es nutzen möchte und welche Ansprüche er stellt. Für die Voreinstellung der Hörgeräte lassen sich aus den hinterlegten Kundendaten (Ton- und dem Sprachaudiogramm, Alter, Geschlecht, Sprache etc.) mittels verschiedener Anpassformeln (z. B. NAL-NL2, DSL v5, herstellereigene Anpassformeln) grobe Richtwerte für frequenz- und pegelabhängige Verstärkung und für den maximalen Ausgangsschalldruckpegel ermitteln (sogenannte Frequenz- und Dynamikanpassung). Allerdings sind diese Werte nur als Grundeinstellung zu betrachten, da dem subjektiven Hörgefühl des Hörgeräteträgers Vorrang gewährt werden muss. Als weitere Kontrollinstrumente verfügt der Hörgeräteakustiker noch über eine Messbox (mit verschiedenen Kupplern, die das Gehörgangsvolumen simulieren), die akustische Messungen an Hörgeräten durchführen kann; ferner gibt es eine sogenannte In-Situ-Messanlage, die mittels eines winzigen Schlauches eine „Vor-Ort“-Pegelmessung im Gehörgang vor dem Trommelfell des Hörgeräteträgers erlaubt. Das ist aufgrund verschiedener Gehörgangs-Volumina und unterschiedlicher Otoplastiken, die erhebliche frequenzabhängige Pegeländerungen hervorrufen, in vielen Fällen sinnvoll.

Etwa seit Mitte der 2010er Jahre können nahezu alle aktuellen Hörgeräte zu Beginn des Anpassprozesses direkt am Kundenohr auf die Hörschwelle eingemessen werden. Dabei wird in Trageposition direkt über die Hörgerätelautsprecher, ähnlich wie bei der Tonaudiometrie, softwaregesteuert die Hörschwelle des Hörgeräteträgers ermittelt. Die im Kundenprofil hinterlegte Tonaudiogramm-Hörschwelle wird dabei weitestgehend ignoriert; lediglich Informationen zur Dynamik (Unbehaglichkeitsgrenze und Knochenleitungs-Hörschwelle) werden in der Regel zu einem gewissen Grad berücksichtigt und fließen in die Berechnung der Anpassformel ein. Vorteilhaft an dieser Messung ist, dass individuelle akustische Eigenschaften des Kundenohrs und der Otoplastik automatisch berücksichtigt werden und das Hörgerät genau „weiß“, wo die Hörschwelle des Hörgeräteträgers liegt. Diese Information ist bei konventioneller Anpassung lediglich ein Schätzwert, der durch In-Situ-Messungen und manuelle Korrekturen des Verstärkungsverhaltens abgeglichen werden muss. Die Hörgerätehersteller bezeichnen diese integrierte Anpassmessung durch Begriffe wie „In-Situ-Audiometrie“, „Audiogram-direct“, „Sensogramm“ oder ähnlich lautende Begriffe. Zusätzlich wird mit einer automatisierten Rückkopplungsmessung, die das akustische Leck der Hörgeräteversorgung ermittelt, das Übertragungsverhalten der Hörsysteme weiter optimiert. Dabei gibt der Hörgerätelautsprecher in Trageposition fest definierte Signale ab (üblicherweise weißes oder rosa Rauschen, auch Sinussweeps oder zufälliges Schmalbandrauschen), während die Hörgeräte-Mikrofone den dabei aus dem Ohr austretenden Schall messen.

Bei Kindern erfolgt die Anpassung im Freifeld mit der sogenannten Spielaudiometrie. Für Kinder bis etwa 14 Jahre sind nur HdO-Geräte geeignet, da ihr Gehörgang noch wächst. Die Kinder brauchen regelmäßig neue Ohrpassstücke, um ein Abdichten des wachsenden Gehörgangs zu gewährleisten. Die Kinder-Otoplastiken werden vorwiegend aus weichen Materialien gefertigt. Ein Herausfallen der Hörgeräte bei raschen Körperbewegungen (z. B. beim Herumtoben) ist mit weichen Materialien unwahrscheinlicher, da weiche Otoplastiken „anschmiegsamer“ sind. Außerdem ist die Verletzungsgefahr (Acryl-Otoplastik kann brechen) erheblich vermindert.

Im Auswahlverfahren sollten wenigstens drei verschiedene Geräte auch unter Alltagsbedingungen getestet werden. Es kann daher oft einige Wochen bis Monate dauern, bis das bestgeeignete Gerät und die beste Einstellung gefunden sind. Die aktuell gültigen Verträge der Hörgeräteakustiker mit den gesetzlichen Krankenversicherungen schreiben eine vergleichende Anpassung lediglich mit einem zuzahlungsfreien Gerät vor. Die eigentliche Ausprobendauer und Zahl der verglichenen Hörgeräte ist nicht exakt vorgeschrieben.

Akzeptabler Geräuschpegel (Acceptable Noise Level)

Der gerade noch akzeptierte Geräuschpegel wird auch als Acceptable Noise Level (ANL) bezeichnet und kann bei der Hörgeräteversorgung gemessen werden. Lärm wirkt sich nicht nur auf das Sprachverständnis aus, sondern auch sehr stark auf die Tragegewohnheiten. Diesen Zusammenhang hat Dr. Nabelek an der Universität Tennessee um 1990 untersucht [29] und 2006 dazu einen Artikel im Journal of the American Academy of Audiology (JAAA) veröffentlicht.

Bei der Messung wird dem Hörgeräteträger zuerst binaural oder monaural ein Sprachsignal dargeboten. Der Proband muss dann angeben, wann das Signal als angenehm empfunden wird. Der Pegel wird beibehalten, während langsam ein Breitbandrauschen eingeblendet wird, bis es gerade noch akzeptiert wird. Das Verhältnis von Nutz- zu Störschall wird dabei als ANL bezeichnet. Ist zum Beispiel die Sprache bei 63 dB und das Rauschen bei 58 dB, so beträgt der ANL 5 dB.

Der ANL wird in 3 Klassen unterteilt: < 8 dB, 8 dB – 13 dB und > 13 dB. Laut der Studie werden Personen mit einem kleinen ANL mit höherer Wahrscheinlichkeit die Hörgeräteversorgung akzeptieren. Die Erfolgsaussichten in diesen drei Klassen liegen bei: 85 %, 50 % bzw. 10 %. In der heutigen Praxis des Hörgeräteakustikers findet der ANL kaum Anwendung.

Siehe auch

Literatur

 • Claudia Czmok: Die Bedeutung der Gesundheitsreform 2006/2007 für den Bereich der Hilfsmittel am Beispiel der Hörhilfen. Diplomica Verlag, 2008, ISBN 978-3-8366-6388-5 .
 • Rainer Hüls: Die Hand am Ohr. Eine kleine Geschichte der Hörhilfen. Innocentia Verlag, 2009, ISBN 978-3-9808107-3-9 .
 • Rainer Hüls: Die Geschichte der Hörakustik. 2000 Jahre Hören und Hörhilfen. Median-Verlag 1999, ISBN 3-922766-66-8 .

Weblinks

Commons : Hörhilfen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Hörgerät – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Roland Gööck: Die großen Erfindungen: Landwirtschaft, Nahrung, Medizin . Sigloch Edition, Stürtz Verlag, 1986, ISBN 3-8003-0237-3 , S. 262.
 2. Siemens Hörgeräte, Geschichte, HTML-Dokument ( Memento vom 31. Oktober 2010 im Internet Archive )
 3. Siemens Hörgeräte, Geschichte, PDF ( Memento vom 5. November 2010 im Internet Archive )
 4. 29. Dezember 1952 - Marktpremiere für erstes Transistor-Hörgerät
 5. Augsburger Allgemeine. 29. Dezember 2007.
 6. Siemens Audiologische Technik, Geschichte, Jahr 1966 ( Memento vom 18. November 2012 im Internet Archive ), abgerufen am 9. November 2012.
 7. Cochlear Blog 22. Dezember 2017: Die historische Entwicklung von Hörhilfen
 8. Andi Vonlanthen: Prozessor im Ohr – Hörgeräte von Phonak. In: Franz Betschon , Stefan Betschon, Willy Schlachter (Hrsg.): Ingenieure bauen die Schweiz. Technikgeschichte aus erster Hand. Band 2, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2014, ISBN 978-3-03823-912-3 , S. 445–458.
 9. Produktinformation Phonak Lyric ( Memento vom 12. Dezember 2013 im Internet Archive ) (PDF; 476 kB).
 10. Bilddarstellungen zu BAHA
 11. Brennstoffzellen-Technologie in Hörgeräten Webseite des Hörgeräte-Herstellers Widex. Abgerufen am 8. März 2019.
 12. Jürgen Kießling: Versorgung und Rehabilitation mit technischen Hörhilfen. S. 189. (medi.uni-oldenburg.de , PDF; 372 kB).
 13. Aufbau der Hörer Webseite des Deutschen Hörgeräte-Instituts. Abgerufen am 6. März 2019.
 14. Fraunhofer-Institut, piezoelektrischer Schallwandler für ein implantierbares Hörgerät
 15. Bild von einem Schallwandler für ein implantierbares Hörgerät (Bildquelle: Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen) ( Memento vom 10. Februar 2014 im Internet Archive )
 16. Prozessorkonzept für Hörgeräte Artikel auf elektroniknet.de . Abgerufen am 6. März 2019.
 17. MEMS-Mikrofontechnologie Artikel auf itwissen.info . Abgerufen am 6. März 2019.
 18. Aufbau der Hörer Webseite des Deutschen Hörgeräte-Instituts. Abgerufen am 6. März 2019.
 19. Features moderner Hörsysteme – Frequenzerniedrigung Fachartikel von Jürgen Kießling in einer Publikation der HÖREX Hör-Akustik eG
 20. Starkey „Digitale Hörgeräteentwicklung – Fakten gegen Phantasie“ (PDF; 161 kB)
 21. Signia Hörgeräte, Technikbroschüre Erläuterung der binauralen Datenübertragung (Seite 14). Abgerufen am 8. März 2019.
 22. Widex Hörgeräte – Maschinelles Lernen im Hörgerät Weblog des Herstellers Widex. Abgerufen am 8. März 2019.
 23. Wirtschaftswoche, High-End-Hörgeräte mit Bluetooth (vom 11. Februar 2009)
 24. Bluetooth für Hörgeräte ( Memento vom 14. August 2011 im Internet Archive )
 25. Hilfsmittel-Richtlinie der gesetzlichen Krankenversicherung (PDF; 182 kB)
 26. Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein „Hilfsmittel: Richtlinie neu gefasst“ ( Memento vom 8. Oktober 2014 im Internet Archive )
 27. gkv-spitzenverband.de (PDF; 17 kB)
 28. Kostenübernahme bei Hörgeräten durch die Krankenkassen , abgerufen am 17. Januar 2014.
 29. Rehabilitation Engineering Research Center