Dette er en utmerket artikkel som er verdt å lese.

Günther Anders

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Günther Anders med Hannah Arendt (1929)

Günther Anders (borgerlig Günther Siegmund Stern ; født 12. juli 1902 i Breslau , død 17. desember 1992 i Wien ) var en tysk-østerriksk filosof , poet og forfatter .

Anders tok for seg de etiske og tekniske utfordringene i sin tid; hovedtemaet var ødeleggelse av menneskeheten . Han var en av grunnleggerne og ledende i anti-atombevegelsen , en dedikert teknologikritiker og mediefilosof og har også dukket opp som forfatter av historier og dikt. Uavhengig av at han tar avstand fra den akademiske filosofien om høyere utdanning, blir Anders oppfattet som et forskningsobjekt ved universitetene; dette viser listen over diplomoppgaver og avhandlinger med ham som tema.

Fra 1929 til 1937 var han gift med den politiske filosofen Hannah Arendt (1906–1975).

Liv

Ungdom og studier

Günther Sterns foreldre var de jødisk-tyske psykologene William Stern og Clara Stern . Hennes standardverk Psychology of Early Childhood inneholder mange observasjoner om Günther og hans søsken, inkludert oversetteren og motstandsmannen mot nasjonalsosialismen, Hilde Marchwitza . I 1915 flyttet familien fra Breslau til Hamburg. I en alder av 15 opplevde Günther Stern det første formative vendepunktet i livet hans da han så lemlestede soldater fra første verdenskrig på vei til Frankrike med andre i samme alder:

“På veien, på en jernbanestasjon, sannsynligvis i Liège, så jeg en rekke menn som merkelig begynte i hoftene. De var soldater som hadde blitt plassert på stubbene deres og lente seg mot veggen. Så de ventet på toget hjem. " [1]

Denne erfaringen og de første erfaringene med antisemittisme (Anders ble mobbet av nasjonalistiske klassekamerater) førte til Günther Sterns endring til pasifist , moralist og tilhenger av Folkeforbundet . Allerede i 1917 grunnla han og to venner fra ungdommen Europa Unita , foreningen for et samlet Europa uten grenser :

“Ved stearinlys malte vi over grensene på et kart over Europa med hvit maling og skar EU i håndflatene våre. Vi blødde som griser og løp til sykepleieren, en Alsace. Hun forsto umiddelbart og ble det tredje medlemmet. Denne erfaringen gjorde meg til en moralist. " [1]

Stern studerte filosofi med Ernst Cassirer , Martin Heidegger og Edmund Husserl . Han tok sin doktorgrad i fenomenologi under Husserl ved University of Freiburg i 1923. Etter endt utdanning levde Anders noen år fra filosofiske og essayistiske forelesninger, journalistisk og skjønnlitterært arbeid for spesialblader, radiostasjoner og aviser fra Paris til Berlin.

Ekteskap med Hannah Arendt

Günther Stern møtte Hannah Arendt i 1925 som filosofistudent i Marburg , og de flyttet begge til Berlin i 1929 før de giftet seg. Ekteskapet deres varte til 1937, og Arendt het Stern i løpet av den tiden. Etter et kort opphold i Heidelberg bodde paret i Frankfurt i et år. I løpet av denne tiden jobbet Stern hovedsakelig med en systematisk filosofisk antropologi . Han lyktes først med å vekke interesse for hans habilitering om musikkfilosofien fra Max Wertheimer , Paul Tillich og Karl Mannheim . Det er rykter om at Theodor W. Adorno fremmet voldelige innvendinger mot Sterns arbeid på grunn av en antatt Heidegger -nærhet og av kvalitative årsaker, og at habiliteringen i Tillich i Frankfurt derfor mislyktes. [2] I alle fall trakk paret tilbake til Berlin. I 1979, i et intervju med Mathias Greffrath , rapporterte Anders at han hadde blitt skremt av forskerne i 1930: «Nå er det nazistenes tur i et år eller så. Når de er ferdige, gir vi deg en habilitering. " [3]

Stern skrev så mange artikler for Berliner Börsen-Courier at lederen for funksjonssidene, Herbert Ihering , foreslo at forfatteren brukte et pseudonym for ikke å publisere halvparten av alle artiklene under et enkelt navn. Günther Stern valgte navnet Günther Anders . Senere brukte han dette navnet utelukkende for publikasjonene sine.

Eksil i Paris

Günther Anders tok Hitlers kunngjøringer og begynnelsen på nasjonalsosialistenes forfølgelse av jødene veldig alvorlig og emigrerte til Paris i tre år kort tid etter Riksdagsbrannen i mars 1933. Samme år ble han fratatt sitt statsborgerskap som jøde. Etter hans mening burde den senere Forbundsrepublikken Tyskland eller DDR ha tilbakekalt denne utvandringen av seg selv , men dette skjedde ikke. [4] Anders kaller Hitlers maktovertagelse og kunngjøringen om etablering av konsentrasjonsleirer som det andre store vendepunktet i livet hans, noe som gjorde ham til en utpreget politisk intellektuell og forfatter.

Hannah Arendt, som fulgte ham i eksil i Paris kort tid senere, brakte ham typeskriften til romanen Molussian Catacomb til Paris. "Innholdet i boken var mekanikken i nasjonalsosialismen"; Rammen dannes av situasjonen til to fanger i et mørkt fangehull, hvorav den eldre forteller den yngre tradisjonen om pariaens motstand mot totalitært styre . Forsøket på å publisere boken på det eneste mulige tyskspråklige forlaget i Paris mislyktes, ifølge Anderss beretning, på grunn av redaktøren Manès Sperber , som også hadde flyktet fra Berlin og var partikommunist , som Anders senere hevdet hjalp spørsmål "Og tror du det er sant for linjen?" nektet. [5] Novellen Learsi , skrevet i Paris våren 1933, om situasjonen til utenforstående for tyske jøder ble heller ikke publisert. [6] Alene forelesningsteksten Pathologie de la liberté (Pathology of Freedom) dukket opp i to deler i 1935/36 i tidsskriftet Recherches Philosophiques . Jean-Paul Sartre sa at teksten hadde innflytelse på fremveksten av eksistensialisme . [7]

En andre onkel til Günther Anders, Walter Benjamin , ble støttet av Hannah Arendt da han også dro i eksil i Paris i 1933 og var nesten fattig der; Det er gått en livlig korrespondanse mellom dem.

Mens Arendt tjente penger gjennom sitt arbeid for sionistiske flyktningorganisasjoner, kunne Anders neppe bidra med noe til det vanlige levebrødet mens han var i eksil i Paris. Blant annet på grunn av de økonomisk og menneskelig vanskelige forholdene for å bo sammen i Latinerkvarteret , brøt ekteskapet endelig opp. Allerede før skilsmissen i 1937 hadde Arendt møtt sin fremtidige andre ektemann, Heinrich Blücher .

Utvandring til USA

Bekymret for den truende nye verdenskrig , reiste Günther Anders videre til New York i 1936. Anders 'far, som hadde blitt professor i North Carolina , støttet ham i de tidlige stadiene. Anders fikk problemer med det amerikanske byråkratiet, som mistenkte ham for å være en venstreorientert allerede før McCarthy -tiden . Han mottok naturaliseringspapirene først etter mange år.

En rekke forskjellige jobber formet de følgende fjorten årene i amerikansk eksil. Imidlertid skrev han også artikler for det tyskspråklige jødiske magasinet Aufbau og publiserte dikt og noveller i Austro-American Tribune . Günther Anders var privatlærer i Irving Berlin , prøvde flere ganger uten hell som manusforfatter i Hollywood , ble ansatt på et museum, jobbet til tider i kostymebutikken til et filmstudio og på fabrikker i Los Angeles . I tillegg til beskrivelsene i dagbøkene, har han inkorporert erfaringene fra denne tiden i hovedverket The Antiquity of Man .

Han kom tilbake til New York fra California for å tilta en stilling ved det som den gang varOffice for War Information (OWI). Dette regjeringsorganet samlet informasjon på mange språk som ble sendt over radioen i Nazi- okkuperte Europa. Etter flere måneder stoppet Anders sin aktivitet med den begrunnelse at han ikke hadde flyktet fra fascismen for nå å kunne produsere amerikanske fascistiske brosjyrer for Tyskland. [Åttende]

Til slutt fikk Anders en akademisk jobb som foreleser . Han foreleste om kunstfilosofien ved New Yorks New School for Social Research . Hans serie foredrag og seminarer inkluderte tolkninger av Rembrandts maleri Segen Jakobs samt analyser av sanger av Franz Schubert . Studentene, med sin konstante eksamensbyrde, ble overveldet av bredden i Anders 'forelesninger. Günther Anders så også på problemene som en forstyrrelse av studentenes spontanitet gjennom et psykoanalytisk eller ganske vulgært psykoanalytisk uttrykk som var vanlig i noen akademiske kretser på 1940 -tallet. [9]

I sitt amerikanske eksil behandlet Anders intensivt Heideggers filosofi. Spesielt søkte han en kritisk, historisk kontekstualisering av det samme og publiserte i 1946/47 i Temps Modernes , så vel som i 1946 og 1948 essays Nihilism and Existence and On the Pseudo-Concreteness of Heidegger's Philosophy. [10]

etterkrigstiden

Hiroshima og Nagasaki

Atombomben ble kastet på Hiroshima 6. august 1945 markerte det tredje vendepunktet i Anders liv. Som forfatter hadde han ikke vært i stand til å reagere på det i årevis fordi fantasien, tankene, munnen og huden min slo på hendelsene , mens han intellektuelt forsto at det nå var mulig å slukke alt liv på jord. [11] Først etter at han var permanent tilbake til Europa i 1950, lyktes han med å beskrive hendelsen i kapitlet Om årsakene til vår apokalypseblindhet i første bind av The Antiquity of Man .

Anders var en av de ledende initiativtakerne til den internasjonale bevegelsen mot atomvåpen sammen med Robert Jungk og kjørte til Hiroshima og Nagasaki i 1958 for jubileet for fallene. Han beskrev sine erfaringer og tanker der i sitt essay The Man on the Bridge , utgitt i 1959. I 1959, inspirert av en artikkel i Newsweek , begynte forfatteren brevveksling med eks-flyvåpenpiloten Claude Eatherly , som hadde undersøkt værforholdene over Hiroshima og dermed følt seg skyldig som medansvarlig og forfulgt av tusenvis av død og hadde forsøkt to selvmord. Anders tok Eatherlys skyldfølelser på alvor og reagerte indignert på en kritisk bok av journalisten William Bradford Huie. [12]

Flere ekteskap

Fra 1945 til 1955 var Anders gift med den østerrikske forfatteren Elisabeth Freundlich , som han hadde møtt som redaktør for funksjonssidene til Austro-American Tribune i New York. Med henne returnerte han til hjembyen Wien i 1950. Først bodde de hos foreldrene til brødrene Christian og Engelbert Broda . Gjennom kristen mekling fikk de raskt østerriksk statsborgerskap (i tilfellet Elisabeth Freundlich: tilbake).

I 1957 giftet han seg med den amerikansk-jødiske konsertpianisten Charlotte Zelka (faktisk: Zelkowitz) i sitt tredje ekteskap, som avsluttet forholdet i 1972 da hun ikke kom tilbake til ham fra å besøke familien sin og informerte ham om dette. Ekteskapet endte ikke med skilsmisse. Etter separasjonen var kontakten med Anders begrenset til brev, telefonsamtaler og sporadiske besøk, blant annet med Elisabeth Freundlich, som hun deponerte en notarial avkall på Günther Anders 'fremtidige arv.

På slutten av 1980 -tallet bodde forfatteren, funksjonshemmet av en smertefull polyartrose , sammen med Freundlich igjen og drev husholdning med den nesten blinde kvinnen.

Frilans-forfatter

1950 til 1968

Günther Anders bodde permanent i Wien fra 1950, ettersom verken Forbundsrepublikken Tyskland Konrad Adenauer eller Walter Ulbricht's DDR var enig med ham. Han takket nei til professoratet for filosofi ved University of Halle som ble tilbudt ham av Ernst Bloch , ettersom han hadde lidd av allergi mot stereotype filosofiske skoleuttrykk i dager i Freiburg. [13] Han foretrakk å jobbe som frilansskribent, skrive for radioen og oversette skuespill.

Boken hans Kafka: Fordeler og ulemper. Rettssakedokumentene , som dukket opp i 1951 av CH Beck , [14] åpnet døren for Anders til München -bladet Merkur , hvis redaktør Hans Paeschke fortrykte flere kapitler i første bind av hans hovedverk The Antiquity of Man . Günther Anders avslo et professorat ved Free University of Berlin i 1959. I henholdsvis 1961 og 1962 ga han ut bøker om George Grosz og Bertolt Brecht , som han begge hadde møtt personlig under sin tid i Berlin og i eksil.

I Wir Eichmannsöhne , utgitt i 1964, behandlet Anders Holocaust . I 1967 var han jurymedlem ved Bertrand Russells tribunal mot krigsforbrytelser ( Russell Tribunal ). Hans essayistiske arbeid Visit beautiful Vietnam [15] kritiserte Vietnamkrigen , det samme gjorde senere bevegelsen fra 1968 .

1970 til 1992
Graven til Günther Anders, Hernalser Friedhof i Wien.

Anders kritiserte teknologi i noen av verkene i de to siste tiårene av livet hans: Utsikten fra månen over den første månelandingen, tidenes ende og tidenes ende over atombomben og til slutt andre bind av hans store verk Antiquity of Man er eksempler på dette. I tillegg til en introduksjon til de tre industrielle revolusjonene, inneholder den første boken totalt 25 essays om samtidens teknologi og vitenskap og om definisjoner og aspekter ved arbeid og menneskehet . Essayene er knyttet til spørsmålet om i hvilken grad begrepet antiquated kan brukes på tidligere gyldige termer og ideer.

Anders omhandlet sine jødiske røtter og jødedommens historie i sitt bidrag til antologien Mein Judentum [16] og i et besøk i Hades. Auschwitz og Breslau 1966 med tilbakeblikk 1944–1949 og etter “Holocaust” 1979 . [17] I kjetteriene møter og møter Anders beskrevet med representanter for religioner og tro. I 1982 forlot han Israelitische Kultusgemeinde Wien i protest mot deres fullstendige godkjenning av den israelske Libanon -kampanjen .

Fra 1983 “hadde Anders en carte blanche i FORVM [...] under sin daværende (og nå) redaktør Gerhard Oberschlick [...]. Uansett hva han ville, kunne han publisere der uten redaksjonell inngripen, og nesten alle nye numre på den tiden brakte de første publikasjonene av Anders -tekster. " [18]

I 1985 avviste Anders Andreas Gryphius -prisen av politiske årsaker, det samme gjorde æresdoktorgraden ved Universitetet i Wien i 1992. Hans holdning til spørsmålet om vold - Anders spurte om angrep på operatører av atomkraftverk var legitime - utløste intense diskusjoner. Romanen The Molussian Catacomb , samlet fra individuelle historier på 1930 -tallet , kom ikke i bokhandlene før i 1992, året han døde. I romanen behandlet forfatteren de psykologiske mekanismene som gjorde nasjonalsosialismen mulig.

Anders døde 17. desember 1992 i Wien og ble gravlagt i en æresgrav i Hernalser Friedhof (gruppe U2, nummer 2) [19] i Wien. Hans boadministrator er Gerhard Oberschlick.

filosofi

Metodiske tilnærminger

Anders antar at individuelle fenomener tillater å trekke konklusjoner om den generelle sosiale situasjonen . B. fjernsynet eller atombomben. I motsetning til Edmund Husserl , siterer han en tidsdimensjon av fenomenene, som skal vise at essensen endres over tid.

Han antar at mennesker har en strukturell historisk foranderlighet og en ontologisk forskjell for verden. Personens identitet er derfor ikke fast en gang for alle (negativ antropologi) , noe som er forutsetningen for positiv frihet og for å skape en uforanderlig verden eller miljø, vitenskap, kunst, etc.

Teknologifilosofi

Hans kritikk av sivilisasjonen på midten av 1900 -tallet er basert på gapet mellom menneskers ufullkommenhet og den stadig økende perfeksjonen av maskiner. Anders kaller dette fenomenet Promethean -gradienten . Med dette forbinder han den prometiske skammen , det vil si menneskets skam forårsaket av ønsket om å være som en maskin i møte med sin egen underlegenhet overfor sine tekniske kreasjoner.

Uoverensstemmelsen mellom menneskers ytelse og enhetens ytelse har økt siden verktøyet, som en forlengelse og forbedring av menneskelige organer, er blitt erstattet av maskinen med sin egen dynamikk; dette var begynnelsen på menneskets antikk. Å være menneske - i utgangspunktet livet generelt - fremstår nå som en forældet eksistensform; Ved hjelp av arbeid skaper mennesket produkter som han gjør seg selv overflødig med. Navngitt gap mellom hva mennesker forestiller seg, og hva han kan produsere, setter en annen betydning av begrepet antikken til folket nært: Mennesket er annerledes, ifølge antikviteter i tankegangen, forestillingen, som er tilbakestående sammenlignet med det han er i stand til å produsere.

Anders ser ikke på teknologier som et verdinøytralt middel til et mål: spesifikasjonen til enhetene definerer allerede deres anvendelse. Spesifikke økonomiske, sosiale og politiske forhold produserte maskiner som igjen førte til spesifikke økonomiske, sosiale og politiske endringer; På denne måten endres teknologien fra å være et objekt til å være gjenstand for historie. Men mennesker kan ikke lenger gjenkjenne enhetens strukturelle kraft, kan ikke lenger takle praktiske begrensninger følelsesmessig og kognitivt og føle at de er utilstrekkelige. Den strukturelle overlegenheten til enhetene har både positive konsekvenser, f.eks. B. Tilrettelegging av arbeidet, så vel som negativt, z. B. forsvinningen av arbeidets målrettethet. Mannen har nå blitt ansvarlig for vedlikeholdsobjektets gjeter for enhetene.

se på tv

Hans kulturkritikk gjenspeiles også i holdningen til fjernsyn. Det postuleres annerledes at fjernsyn bare noen gang forteller en del om fakta, aldri alt. Som mottaker av TV -informasjonen blir folk ført til å tro at de er objektivitet, de blir lettet fra dømmearbeidet , og ideen antydes at de kan disponere over det som er fraværende, som de oppfatter som en maktøkning. Ifølge Anders slettes forskjellen mellom hendelse og image , noe som resulterer i et strukturelt bedrag om forbrukerens avhengighet av dommer som allerede er gjort ( ontologisk tvetydighet) .

Det er derfor irrelevant hva som vises, det eneste relevante er at det i det hele tatt vises: TV -bildet utgir seg for å være virkelighetsbildet og blir dermed en modell for akkurat denne virkeligheten. Det fører til boomerang -effekten. Mennesket retter seg etter virkelighetsbildet, og virkeligheten blir dette forvrengte bildet på denne måten. Plutselig er det som kan sees på TV sant: Løgnen var sann .

I tillegg produserer fjernsyn en viss type mennesker: den isolerte masse -eremitten . Det representerer et negativt familietabell : Det er nå ikke lenger et felles senter, men bare et individuelt forsvinningspunkt.

Atombombe

Den lærde tar for seg tre sett med spørsmål:

 • Hva slags vær , fenomenologisk, er bomben? Hvilke maksimaler kan utledes av dette, og hva betyr dette for verdenspolitikken ?
 • Hva betyr eksistensen av bomben og tilhørende potensial for utslettelse når det gjelder historiefilosofien for menneskelig selvforståelse?
 • Hva hindrer menneskeheten i å oppfatte atomtilstanden tilstrekkelig, hvilke strategier spilles den ned, og hvordan kan denne blindheten motvirkes?

Ifølge Anders kan bomben ikke klassifiseres i noen ende-middel kategori: Som et middel kan den bare brukes hvis den ikke brukes, dvs. som avskrekkende ; Den brukes ikke hvis den kan være truet eller må forventes når som helst at den kan brukes, dvs. at den er der . Bomben er også allmektig : den utpresser alle eller ingen. I utgangspunktet representerer dette en "selvutpressing" av menneskeheten.Den menneskelige drømmen om allmakt blir negativt oppfylt: Vi har makt til å sette en stopper for verden og har blitt mester i apokalypsen . Med muligheten til å utslette menneskeheten, er den nåværende epoken den siste, fordi bruken av bomben betyr utslettelse av fortid og fremtid.

Det er en forskjell mellom menneskeheten som et potensielt offer og det mangfoldet av krefter som kommer i tvil som gjerningsmenn. Prosessen med masseutslettelse av mennesker blir mer og mer lik industriell produksjon basert på arbeidsdeling: Ingen gjør noe dårlig, alle gjør bare sitt håndterbare arbeid. Dette blir tydelig i hans korrespondanse med Hiroshima -piloten Claude Eatherly . Det grusomme er også tilsløret og nøkternt av vitenskapelig sjargong, faguttrykk, forkortelser, falske sammenligninger og vitser. Mennesket er ikke i stand til tilstrekkelig å oppfatte denne situasjonen og dens immanente fare og møte den hensiktsmessig kognitivt og følelsesmessig.

moralsk

Ifølge Anders har den teknisk endrede verden likvidert de tidligere moralske formene. Kravet om en ny moral og medmenneskelighet frembringer menneskets fortsatte eksistens. Ifølge Anders kan verken moral eller eksistensen av menneskearten være logisk begrunnet; Menneskeheten må være praktisk.

Siden produktet og dets produksjon blir revet fra hverandre, ser det ikke ut til at et produkts moralske status, for eksempel giftgass eller hydrogenbombe , skygger for moralen til de som jobber i denne produksjonen. Personen som er involvert er dermed moralsk lettet.

Oppgaven for vår epoke er å gi mennesker suverenitet over maskiner og å avverge forestående atom- og teknisk induserte økologiske katastrofer. Imidlertid etterlyser han ikke blind fiendtlighet mot teknologi, men heller fornuftig refleksjon og de, om nødvendig, voldelige handlingene.

Mennesket må utvikle "moralsk fantasi", det vil si trene følelsen for oppfatningen av det "utenkelige" for å kunne vurdere konsekvensene og for å kunne avlegge en universell hippokratisk ed :

“Ikke å godta eller utføre noe arbeid uten først å kontrollere om det er direkte eller indirekte ødeleggelsesarbeid; å forlate arbeidet som vi for tiden deltar i hvis dette skulle vise seg å være direkte eller indirekte ødeleggelsesarbeid. ” [20]

Heder

fabrikker

prosa

 • Utsikten fra tårnet. Fabler. Med 12 illustrasjoner av A. Paul Weber . CH Beck, München 1968, ISBN 3-406-00336-2 .
 • Kosmologisk humoristisk. Fortellinger . Suhrkamp st 432, Frankfurt am Main 1978, ISBN 3-518-36932-6 .
  • For det andre, tekstidentisk utgave under: Historier. Glad filosofi . Suhrkamp st 432, Frankfurt am Main 1987, ISBN som ovenfor.
 • Mariechen. En godnatthistorie for elskere, filosofer og medlemmer av andre yrker. CH Beck, München 1987, ISBN 3-406-37403-4 .
 • Den molussiske katakomben. Roman. CH Beck, München 1992, ISBN 3-406-36473-X .

Dagbøker og minner

 • Mannen på broen. Dagbok fra Hiroshima og Nagasaki. CH Beck, München 1959.
 • Skriften på veggen. Dagbøker 1941–1966. CH Beck, München 1967.
 • Besøk i Hades. 1. Auschwitz og Breslau 1966. 2. Etter “ Holocaust ” 1979. CH Beck, München 1979. ISBN 3-406-41744-2 (del 1 er den andre delen av boken Diaries 1941–1966 . Flashback og del 2 ble lagt til her som nevnt.)
 • Kjetterier. CH Beck, München, 1982. ISBN 3-406-39265-2 .
 • Kjærlighet i går. Notater om følelsens historie. CH Beck, München 1986. ISBN 3-406-42477-5 .

Korrespondanse og samtaler

 • Robert Jungk (red.): Grenser for samvittigheten. Korrespondansen mellom Hiroshima -piloten Claude Eatherly og Günther Anders. Innledning: Robert Jungk, forord: Bertrand Russell, Rowohlt, Reinbek 1961
 • Bert Brecht . Samtaler og minner. Arche, Zürich 1962. Igjen i: Mensch ohne Welt
 • Vi Eichmannsons. Åpent brev til Klaus Eichmann. CH Beck, München 1964
 • “Når jeg er desperat, hva er saken min?” I: Mathias Greffrath (red.): The Destruction of a Future. Samtaler med emigrerte samfunnsvitere. Rowohlt, Reinbek 1979. ISBN 3-499-25123-X ; Campus, Frankfurt am Main / New York 1989. ISBN 3-593-34076-3 . Igjen i: Elke Schubert (1987), s. 19-53.
 • Elke Schubert (red.): Günther Anders svarer. Intervjuer og forklaringer. Med en introduksjon av Hans-Martin Lohmann . Tiamat, Berlin 1987. ISBN 3-923118-11-2 .
 • Kirsebærkampen. Dialoger med Hannah Arendt. Med et essay av Christian Dries: Günther Anders og Hannah Arendt - en relasjonsskisse. Red.: Gerhard Oberschlick, CH Beck, München 2011. ISBN 978-3-406-63278-5 .
 • Hannah Arendt - Günther Anders. Skriv harde fakta om deg selv . Briefe 1939 bis 1975, Texte und Dokumente. Hrsg. Kerstin Putz, CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-69910-8 .
 • Löwith-Besprechung und Korrespondenzen von Günther Anders, Leo Löwenthal , Karl Löwith sowie von diesem: Marx´ Erklärung des Christentums als einer verkehrten Welt aus seinem von Anders besprochenen Buch Von Hegel bis Nietzsche und Mike Rottmann: "Über den Erdball getrieben..., hellhöriger als andere." In: sans phrase Heft 13, Herbst 2018; ça ira (Freiburg) 2018, S. 98–147. ISSN 2194-8860 , ISBN 978-3-86259-913-4 .

Philosophische und politische Schriften

 • Die Rolle der Situationskategorie bei den logischen Sätzen . Erster Teil einer Untersuchung über die Rolle der Situationskategorie. Phil. Diss., Universität Freiburg, 1924
 • Über das Haben. Sieben Kapitel zur Ontologie der Erkenntnis. Cohen, Bonn 1928.
 • Kafka: Pro und Contra. Die Prozeß-Unterlagen. CH Beck, München 1951.
 • Die Antiquiertheit des Menschen. Band I: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. CH Beck, München 1956, ISBN 3-406-47644-9 ; 7. Auflage ebenda 1987
  • 4., [erstmalig:] durchgesehene Auflage, CH Beck Paperback, München 2018, ISBN 978-3-406-72316-2 . [Paginierung von den bisherigen Ausgaben abweichend.]
 • George Grosz. Arche, Zürich, 1961.
 • Philosophische Stenogramme. CH Beck, München 1965, ISBN 3-406-37231-7 .
 • Die Toten. Rede über die drei Weltkriege. Pahl-Rugenstein, Köln 1966.
 • Nürnberg und Vietnam. Synoptisches Mosaik. Voltaire Flugschrift 6, Voltaire-Verlag, Berlin 1967.
 • Visit beautiful Vietnam. ABC der Aggressionen heute. Pahl-Rugenstein, Köln 1968.
 • Der Blick vom Mond. Reflexionen über Weltraumflüge. CH Beck, München 1970, ISBN 3-406-37446-8 .
 • Eskalation des Verbrechens. Aus einem ABC der amerikanischen Aggression gegen Vietnam. Union, Berlin 1971.
 • Endzeit und Zeitenende. Gedanken über die atomare Situation. CH Beck, München 1972.
 • Die Antiquiertheit des Menschen. Band II: Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution. CH Beck, München 1980, ISBN 3-406-47645-7 .
  • 4., [erstmalig:] durchgesehene Auflage, CH Beck Paperback, München 2018, ISBN 978-3-406-72317-9 . [Paginierung von den bisherigen Ausgaben abweichend.]
 • Horst-Eberhard Richter , Günther Anders, Hans-Jürgen Wirth : Nach Tschernobyl – regiert wieder das Vergessen? Zeitschrift Psychosozial (Schwerpunktthema), Band 29, Weinheim 1986 (Beltz), ISBN 3-930096-01-3 .
 • Die atomare Drohung. Radikale Überlegungen. [Fünfte, durch ein Vorwort erweiterte Auflage von Endzeit und Zeitenende ] CH Beck, München 1981, ISBN 3-406-49449-8 .
 • Mensch ohne Welt. Schriften zur Kunst und Literatur. [Über Döblin, Kafka, Brecht, Heartfield, Broch und Grosz. Mit einer Einleitung, 13 Abbildungen graphischer Arbeiten und einem Liedtext des Verfassers] CH Beck, München 1984, ²1993 (Beck'sche Reihe 1011), ISBN 3-406-37401-8 .
 • Manfred Bissinger (Hrsg.): Gewalt – ja oder nein. Eine notwendige Diskussion. Knaur TB 3893, 1987, ISBN 3-426-03893-5 .
 • Alfred J. Noll (Hrsg.): Ungehorsam gegen den Staat. Von Henry David Thoreau , Günther Anders und Alfred J. Noll; mit Tonkassette: Helmut Qualtinger liest Henry David Thoreau. ISBN 3-7046-0174-8 .
 • Die Welt als Phantom und Matrize. Philosophische Betrachtungen über Rundfunk und Fernsehen. Novalis, Schaffhausen 1990.
 • Über philosophische Diktion und das Problem der Popularisierung. Wallstein, Göttingen 1992, ISBN 3-89244-042-5 .
 • Gerhard Oberschlick (Hrsg.): Obdachlose Skulptur. Über Rodin. Übersetzer: Werner Reimann, CH Beck, München 1994, ISBN 3-406-37450-6 .
 • Gerhard Oberschlick (Hrsg.): Über Heidegger. Übersetzer: Werner Reimann, Nachwort: Dieter Thomä, CH Beck, München 2001, ISBN 3-406-48259-7 .
 • Reinhard Ellensohn (Hrsg.): Musikphilosophische Schriften. Texte und Dokumente. CH Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-70661-5 .
 • Christian Dries (Hrsg.) unter Mitwirkung von Henrike Gätjens: Die Weltfremdheit des Menschen. Schriften zur philosophischen Anthropologie. CH Beck, München 2018, ISBN 978-3-406-72697-2 .
 • Reinhard Ellensohn und Kerstin Putz (Hrsg.): Schriften zu Kunst und Film. CH Beck, München 2020, ISBN 978-3-406-74771-7 .

Artikel

 • Über die sogenannte Seinsverbundenheit des Bewußtseins. In: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 1930
 • Une interprétation de l'aposteriori. In: Recherches Philosophiques 1935
 • Pathologie de la liberté. In: Recherches Philosophiques 1936
 • Über Broch. Der Tod des Vergil und die Diagnose seiner Krankheit. In: Austro-American Tribune 1945
 • Nihilismus und Existenz. In: Neue Rundschau (Stockholm) 1946
 • On the Pseudo-Concreteness of Heidegger's Philosophy. In: Philosophy and Phenomenological Research Vol. 3/48 1948
 • Reflections on the H-Bomb. In: Dissent 1956
 • Vietnam und kein Ende. In: Das Argument (Berlin) 1967
 • Tote zum Frühstück. Zur Psychopathologie der Massenmedien und ihrer Konsumenten am Beispiel der Berichterstattung über Vietnam. In: FORVM 1970
 • Die Konsequenzen der Konsequenzen. Jedes Kraftwerk ist eine Bombe. In: FORVM 1977
 • Die Annahme Ihres Gryphius-Preises kann natürlich nicht in Frage kommen. Günther Anders' Ablehnungsbescheid. In: Frankfurter Rundschau , 1985
 • Warum ich nicht mit Ernst Jünger gemeinsam in einer Zeitschrift erscheinen will. In: Die Zeit 1985
 • Die Atomkraft ist die Auslöschung der Zukunft. In: Psychologie heute 1986
 • Über Rilke und die deutsche Ideologie (Aus dem Nachlass). In: sans phrase Heft 7, Herbst 2015; ça ira (Freiburg) 2015, S. 109. ISSN 2194-8860
 • Über die Esoterik der philosophischen Sprache. Sechster, durchgesehener Druck und drei Erstveröffentlichungen aus dem Nachlass: Nach dem Vortrag. Fortsetzung des Dialogs über Esoterik, Adorno-Gespräch und Letzter Nachtspruch. Mit Materialien und Beiträgen von Konrad Paul Liessmann: Hot Potatos zum Briefwechsel zwischen Anders und Adorno, sowie Gerhard Oberschlick: Editorische Bemerkungen. In: sans phrase Heft 10, Frühjahr 2015; ça ira (Freiburg) 2017, S. 98. ISSN 2194-8860
 • Zehn Thesen zur Erziehung heute (Aus dem Nachlass: geschrieben 1947). In: Zwischenwelt. Zeitschrift für Kultur des Exils und des Widerstands, 35. Jahr, Nr. 1–2, Juni 2018, S. 42. ISSN 1606-4321 .

Übersetzungen

 • Riwe Kwiatowski , Gebet einer Ghettojüdin. In: Aufbau , 1946
 • Seán O'Casey , Der Preispokal. In: Frankfurter Hefte , 1953
 • Sean O'Casey, Des Bischofs Freudenfeuer. Ein trauriges Stück im Polkatakt. Dramen der Zeit Band 18, Lechte, Emsdetten 1956 (Alle S. O'C. zusammen mit Elisabeth Freundlich)

Sammelbände

 • Hiroshima ist überall. CH Beck, München, 1982 ISBN 3-406-39212-1 .
 • Das Günther Anders Lesebuch. Hrsg. v. Bernhard Lassahn . Diogenes, Zürich 1984, ISBN 3-257-21232-1 ; Neuauflage: Die Zerstörung unserer Zukunft. Ein Lesebuch. Diogenes, Zürich 2011, ISBN 978-3-257-24166-2 .
 • Tagebücher und Gedichte. CH Beck, München 1985, ISBN 3-406-30875-9 .
 • Übertreibungen in Richtung Wahrheit. Stenogramme, Glossen, Aphorismen. Hrsg. und mit einem Vorwort von Ludger Lütkehaus . CH Beck, München 2002.
 • Tagesnotizen. Aufzeichnungen 1941–1979. Auswahl und Nachwort von Volker Hage . Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006.

Sekundärliteratur

Biografie

Interviews und Gespräche

 • Gero von Boehm : Günther Anders. 30. Oktober 1986 . Interview in: Begegnungen. Menschenbilder aus drei Jahrzehnten . Collection Rolf Heyne, München 2012, ISBN 978-3-89910-443-1 , S. 141–150
 • Hellfried Brandl : Günther Anders. Der Philosoph der Apokalypse . Interview in: Begegnungen. Gespräche mit Zeitzeugen . Böhlau, Wien 2012, ISBN 3-205-99375-6 , S. 79–94

Einführungen

Zu Leben, Werk und Einzelaspekten

 • Gabriele Althaus: Leben zwischen Sein und Nichts. Drei Studien zu Günther Anders . Metropol, Berlin 1989, ISBN 3-926893-78-8 .
 • Die Antiquiertheit des Menschen – Günther Anders . Mit Beiträgen von Ludger Lütkehaus , Ernst Schraube, Volker Kempf, Christophe David und Dirk Röpcke. Handlung, Kultur, Interpretation. Humanities Online, Frankfurt am Main 2003, ( Zeitschrift für Sozial- und Kulturwissenschaften (Themenschwerpunkt) 2, ISSN 0942-8356 ), ssl.humanities-online.de .
 • Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.): Günther Anders . Edition Text + Kritik, München 1992, ISBN 3-88377-415-4 , ( Text + Kritik 115), (mit Bibliographie der Werke von und über G. Anders S. 89–101),etk-muenchen.de .
 • Raimund Bahr (Hrsg.): Urlaub vom Nichts. Dokumentation des gleichnamigen Symposiums zum 100. Geburtstag von Günther Anders im Juni 2002 in Wien . Mit Beiträgen von Wolfgang Beck, Konrad Paul Liessmann , Ernst Schraube, Armin Anders, Karin Maire, Wendelin Schmidt-Dengler , Dirk Röpcke und Werner Deutsch. Edition Art & Science, St. Wolfgang 2005, ISBN 3-902157-13-5 .
 • Max Beck: Günther Anders' Gelegenheitsphilosophie. Exilerfahrung – Begriff – Form. Mit einem Vorwort von Konrad Paul Liessmann. Klever Verlag, Wien 2017, ISBN 978-3-903110-22-9 .
 • Christian Dries:
  • Günther Anders und Hannah Arendt – eine Beziehungsskizze. In: Günther Anders: Die Kirschenschlacht [etc.] – siehe oben, Tagebücher und Erinnerungen, 2011.
  • Die Welt als Vernichtungslager. Eine kritische Theorie der Moderne im Anschluss an Günther Anders, Hannah Arendt und Hans Jonas . Bielefeld (transcript) 2012. ISBN 978-3-8376-1949-2 .
  • Vita Günther Anders (1902–1992) . guenther-anders-gesellschaft.org
 • Oliver G'schrey: Günther Anders – „Endzeit“-Diskurs und Pessimismus . Junghans, Cuxhaven 1991, ISBN 3-926848-22-7 , ( Hochschulschriften Philosophie 10), (Zugleich: München, Univ., Diss., 1991).
 • Franz Haas: Musikanten im Massengrab. Zum Umgang mit Günther Anders in Italien . In: Sinn und Form 3/1992, S. 486–492.
 • Martin A. Hainz : Trojanisches Pferd, Negativ oder: Günther Anders als falscher Feind Paul Celans. In: arcadia 38, 2003, 1, ISSN 0003-7982 , S. 66–76.
 • Martin A. Hainz: Von der Subtilität des Moralischen – zwei Kantlektüren-Lektüren. In: Wiener Jahrbuch für Philosophie 36, 2004, ISSN 0083-999X , S. 27–38.
 • Edouard Jolly: Nihilisme et technique. Etude sur Günther Anders . EuroPhilosophie Editions, coll. „Bibliothèque de philosophie sociale et politique“, Februar 2010.
 • Volker Kempf : Günther Anders. Anschlußtheoretiker an Georg Simmel? Lang, Frankfurt am Main ua 2000, ISBN 3-631-36021-5 , ( Europäische Hochschulschriften 22, 345).
 • Konrad Paul Liessmann (Hrsg.): Günther Anders kontrovers. Beck, München 1992, ISBN 3-406-34059-8 , ( Beck'sche Reihe 467), (Beiträge zum Anders-Symposium, Wien 1990).
 • Margret Lohmann: Philosophieren in der Endzeit. Zur Gegenwartsanalyse von Günther Anders . Fink , München 1996, ISBN 3-7705-3112-4 , (Zugleich: Hamburg, Univ., Diss., 1994).
 • Ludger Lütkehaus :
  • Philosophieren nach Hiroshima. Über Günther Anders . Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-596-11248-6 , ( Fischer-Taschenbücher – Philosophie 11248).
  • Schwarze Ontologie. Über Günther Anders . 2. Auflage. zu Klampen, Lüneburg 2002, ISBN 3-934920-17-9 , (Neuauflage von: Philosophieren nach Hiroshima. Über Günther Anders . Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-596-11248-6 ).
 • Marcel Müller: Von der Weltfremdheit zur Antiquiertheit. Philosophische Anthropologie bei Günther Anders . Tectum-Verlag, Marburg 2012, ISBN 978-3-8288-2885-8
 • Sabine Palandt: Die Kunst der Vorausschau. Günther Anders' methodische und psychologische Ansätze zur Technikkritik . Wissenschaft- & Technik-Verlag, Berlin 1999, ISBN 3-89685-313-9 , (Zugleich: Hannover, Univ., Diss., 1998).
 • Werner Reimann: Verweigerte Versöhnung. Zur Philosophie von Günther Anders . Passagen, Wien 1990, ISBN 3-900767-60-2 , (Passagen Philosophie) , (Zugleich: Berlin, Freie Univ., Diss., 1990).
 • Dirk Röpcke, Raimund Bahr (Hrsg.): Geheimagent der Masseneremiten – Günther Anders . Edition Artscience, Wien-St. Wolfgang 2002, ISBN 978-3-902157-02-7 , ( Inhaltsübersicht und Rezension Süddeutsche Zeitung ).
 • Jan-Philipp Schäfer: Der Mensch als Grenzgänger. Distanz und Nähe in der negativen Anthropologie von Günther Anders . wbg Academic 2019, ISBN 978-3-534-40207-6 (Masterarbeit)
 • Thierry Simonelli: Günther Anders. De la désuétude de l'homme . Paris, Éditions du Jasmin, 2004, ISBN 2-912080-77-0 , (Désaccords) , ( Rezension von Angèle Kremer Marietti ( Memento vom 13. März 2007 im Internet Archive ), Simonelli, un philosophe dans la ville Rezension in der Goosch.lu Nr. 058 - 21.01.2005 ( Memento vom 17. März 2008 im Internet Archive ), Buchbeschreibung ).
 • (ita) Alessio Cernicchiaro: Günther Anders. La Cassandra della filosofia. Dall'uomo senza mondo al mondo senza uomo . Petite Plaisance, Pistoia 2014.

Medienpädagogik, Medienphilosophie

 • Frank Hartmann : Günther Anders . In: Uwe Sander et al. (Hrsg.): Handbuch Medienpädagogik, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-531-15016-1 , S. 211–216.
 • Frank Hartmann: Von der Reproduktion zur Simulation. Günther Anders Kulturapokalypse. In: Frank Hartmann: Medienphilosophie. WUV, Wien 2000, ISBN 3-8252-2112-1 , S. 213–236.
 • Matthias M. Schönberg: Von der Unmöglichkeit einer Orientierung in der „Fernseh- und Internet-Gesellschaft“. Versuch einer Aktualitätsanalyse der medienphilosophischen Reflexionen des Günther Anders . Flensburg 2003, (Flensburg, Univ., Diss., 2003), online (PDF; 2,36 MB) .

Siehe auch

Einzelnachweise

 1. a b Mathias Greffrath : Lob der Sturheit . In: Die Zeit
 2. Dagegen betont Christian Dries: (Zwar) „scheiterten seine Habilitationspläne – jedoch nicht, wie häufig kolportiert, an einer Intrige des ein Jahr jüngeren Adorno, der wie Stern [= Anders] auf musikphilosophischem Terrain arbeitete.“ (Ch. Dries: Vita Günther Anders [1902–1992], guenther-anders-gesellschaft.org Zugriff am 14. Dezember 2017.)
 3. „Wenn ich verzweifelt bin, was geht's mich an?“ in: Die Zerstörung einer Zukunft – Gespräche mit emigrierten Sozialwissenschaftlern. Rowohlt 1979; wieder in: Elke Schubert (Hrsg.): Günther Anders antwortet. Interviews & Erklärungen. Edition Tiamat, Berlin 1987, S. 29. ISBN 3-923118-11-2 .
 4. Siehe: „Ich bin im Jahre 1933, weil ich in Paris offen vor der Gefahr Hitler gewarnt hatte, meiner deutschen Staatsangehörigkeit entkleidet worden. Da in den 45 Jahren seit dem Zusammenbruch des Dritten Reiches weder die Bundesrepublik noch die DDR auf den Gedanken gekommen ist, diese Ausbürgerung zu revozieren, sehe ich keinen Anlaß, mich zu irgendeiner Deutschland betreffenden Frage öffentlich zu äußern.“ – Günther Anders, zitiert nach: Volker Hage: In Wien wird Günther Anders neunzig. Der Andersdenkende. In: Die Zeit. 10. Juli 1992.
 5. G. Anders, interviewt von M. Greffrath. In: Elke Schubert (Hrsg.): Günther Anders antwortet. Interviews & Erklärungen. Mit einer Einleitung von Hans-Martin Lohmann. Tiamat, Berlin, 1987, S. 31. ISBN 3-923118-11-2 .
 6. In: Günther Anders: Erzählungen. Fröhliche Philosophie. (ursprünglich: Kosmologische Humoreske und andere Erzählungen. ) Suhrkamp Taschenbuch st 432, Frankfurt am Main 1978, S. 96–189. ISBN 3-518-36932-6 .
 7. Traugott König im Nachwort zur Neuübersetzung von Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. Rowohlt Taschenbuch Verlag rororo 13316, Reinbek bei Hamburg 1993, ISBN 3-499-13316-4 , S. 1079 FN 7
 8. G. Anders, interviewt von Mathias Greffrath (1979). In: Elke Schubert (Hrsg.): Günther Anders antwortet. Interviews und Erklärungen. Tiamat, Berlin, 1987, S. 38.
 9. G. Anders, interviewt von Mathias Greffrath (1979). In: Elke Schubert (Hrsg.): Günther Anders antwortet. Interviews und Erklärungen. Tiamat, Berlin, 1987, S. 39 f.
 10. Ruinen heute | Mimeo. Abgerufen am 23. Mai 2021 .
 11. G. Anders, interviewt von Mathias Greffrath (1979). In: Elke Schubert (Hrsg.): Günther Anders antwortet. Interviews und Erklärungen. Tiamat, Berlin, 1987, S. 42.
 12. Dieter E. Zimmer: Der Bomberpilot von Hiroshima. Claude Eatherly oder Die Suche nach dem einen Gerechten In: Die Zeit , Nr. 35, 28. August 1964, Feuilleton , S. 9–10. Eatherly: Unschuld und Sühne , In: Der Spiegel , Nr. 18, 29. April 1964, Bücher , S. 122–125.
 13. G. Anders, interviewt von Mathias Greffrath (1979). In: Elke Schubert (Hrsg.): Günther Anders antwortet. Interviews und Erklärungen. Tiamat, Berlin, 1987, S. 41.
 14. Ua fand Anders hier den Begriff des Menschenparkes zur Bezeichnung der eindringlichen realistischen Darstellung von Menschen im Werk John Galsworthys , vergl. Kafka: Pro und Contra. Die Prozeß-Unterlagen , CH Beck, 1972 (Beck'sche Schwarze Reihe 21), Seite 10; wieder in Mensch ohne Welt , CH Beck ²1993 (Beck'sche Reihe 1011), Seite 47.
 15. mit diesem Titel erschienen bei Pahl-Rugenstein, Köln 1968. Auszüge daraus und zusätzliche Kritik in GA: Eskalation des Verbrechens. Aus einem ABC der amerikanischen Aggression gegen Vietnam. Union, Berlin (Ost) 1971
 16. Mein Judentum , Hrsg. Hans Jürgen Schultz, Stuttgart (Kreuz Verlag) 1978, 4. Aufl. 1991, ISBN 3-7831-1055-6 , S. 60–76 bzw. München (dtv Sachbuch 10632) 1986, ISBN 3-423-10632-8 , S. 50–66
 17. München (Beck'sche Reihe 202) 1979, 3. Auflage 1996, ISBN 3-406-41744-2 .
 18. Stephan Steiner: Rückkehr des Verworfenen. Zu Schriften aus dem Nachlass von Günther Anders. In: Wespennest. Zeitschrift für brauchbare Texte und Bilder Nr. 180, Wien, Mai 2021, S. 100–103, hier: 102.
 19. Günther Anders' Grabstelle. Eintrag unter friedhoefewien.at, abgerufen am 20. Oktober 2014
 20. Die atomare Drohung , S. 137
 21. Einladung: „Erstmalige Verleihung“ im Nachlass Günther Anders, Österreichisches Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖLS 237/04)
 22. Der Anders Preis. Abgerufen am 29. Mai 2021 (deutsch).
 23. Volltext und Abbildungen der vergriffenen Ausgabe in der Internet-Ausgabe der Zeitschrift FORVM.

Weblinks

Rezeption in Frankreich

 • Une interprétation de l'a posteriori . Von Günther Anders 1934 in französischer Sprache veröffentlicht.
 • Pathologie de la liberté . Von Günther Anders 1937 in französischer Sprache veröffentlicht.
 • Thèses sur la théorie des besoins . Thesen über „Bedürfnisse“, „Kultur“, „Kulturbedürfnis“, „Kulturwerte“, „Werte“ von Günther Anders am 25. August 1942, gefolgt von einer Diskussion zwischen Anders, Adorno, Brecht, Eisler, Horkheimer, Marcuse, Reichenbach et Viertel. Übersetzung [aus den Los Angeles Discussions der emigrierten Frankfurter Schule, vereint mit einem Personenkreis um Bert Brecht – vgl. Max Horkheimer: Gesammelte Schriften Band 12, Nachgelassene Schriften 1931–1949, 5. Diskussionsprotokolle, Frankfurt am Main (S. Fischer) 1985, S. 559 ff.] und Kommentar von Jean-Pierre Baudet.
 • De l'anthropologie négative à la philosophie de la technique . Erster Teil einer Untersuchung von Jean-Pierre Baudet vom 3. Oktober 2005 auf der Website Les Amis de Némésis .