arkeologi

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Utgraving av et bakkemonument (arkeologi på stedet )
Finn dokumentasjon i undervannsarkeologi
Funnede objekter må evalueres og klassifiseres
Eksperimentell arkeologi : Arkeologiske tolkninger kontrolleres i en rekonstruert situasjon

Arkeologi ( eldgammel gresk ἀρχαῖος archaios , tysk 'gammel' og λόγος lógos 'doktrine'; bokstavelig talt "antikklæren") er en vitenskap som forsker på kulturell utvikling av menneskeheten ved hjelp av vitenskapelige og humanistiske metoder. Det har utviklet seg over hele verden til et nettverk av de mest varierte teoretiske og praktiske disipliner.

Arkeologi omhandler materielle arv fra mennesker, for eksempel bygninger, verktøy og kunstverk. Den dekker en periode fra de første steinverktøyene for rundt 2,5 millioner år siden til i dag . På grunn av nye funn i Afrika som er rundt 3,3 millioner år gamle, vurderes også en mye tidligere start av verktøyproduksjon. [1] Materielle arv fra nyere historie (for eksempel konsentrasjonsleirer og bunkerlinjer fra andre verdenskrig) evalueres nå også ved hjelp av arkeologiske metoder, selv om denne tilnærmingen til en " moderne " arkeologi er kontroversiell innen spesialistområdet.

Selv om arkeologi er en relativt ung vitenskap , er det neppe mulig å holde styr på alle tidsperioder, slik at forskjellige disipliner dukket opp. Epokene kan dateres forskjellig fra region til region, i noen tilfeller kan de ikke dokumenteres overalt. [2] I tillegg til orienteringen mot epoker (f.eks. Middelaldersk arkeologi ) eller regioner (f.eks. Arkeologi fra Midtøsten ), er det også spesialisering innen visse fagområder (f.eks. Kristen arkeologi , juridisk arkeologi , industriell arkeologi ).

Arkeologi undersøker kilder av forskjellige slag. I forhistorie og tidlig historie omhandler man hovedsakelig materiell kultur; i tidlig historie brukes også skriftlige kilder. For arkeologer, i motsetning til forskere fra andre underdisipliner i historiske studier, er dette ikke fokus for oppmerksomhet.

Funn om klima- og miljøhistorie, ernæring eller datering av funn bidrar også til gjenoppbygging av tidligere kulturer.

Forskningshistorie

Begynnelsen på antikkforskning i Europa

I Europa utviklet arkeologi seg rundt 1450, fordi man ønsket å finne bevis på hendelsene beskrevet i antikkens kilder. [3] Cyriacus of Ancona (* rundt 1391, † rundt 1455), en italiensk kjøpmann og humanist, regnes som en av grunnleggerne til moderne klassisk arkeologi. [4]

Gjenfødelsen av klassisk og gammelt stipend som begynte i renessansen førte til økt interesse for gresk og romersk antikk og en bølge av lidenskap for å samle antikke kunstgjenstander på 1400- og 1500 -tallet. Men selv lærde som var mindre villige til å reise begynte å være interessert i bevis på tidligere tider.

Fra midten av 1500 -tallet ble lidenskapen for innsamling erstattet av en grundig registrering av monumenter. I løpet av denne tiden ble det publisert mange leksikon og kataloger, hvorav mange ble illustrert med kobberstikk og tresnitt på slutten av 1500 -tallet. I England publiserte William Camden (1551–1632) Britannia , en katalog over synlige antikviteter, i 1586. Det er bemerkelsesverdig at han allerede har lagt merke til vegetasjonstrekk i kornåker og tolket dem som sådan.

Michele Mercati (1541–1593) regnes som den første europeiske lærde som klassifiserte steinverktøy som sådan; imidlertid ble arbeidet hans ikke utgitt før i 1717. Til tross for sin store popularitet, ble arkeologi som vitenskap ennå ikke verdsatt, fordi det rådende synet var at bare historiske kilder og Bibelen var egnet for å tolke fortiden. Så det ble lenge ansett som et faktum at - som James Ussher utledet av Bibelen - menneskeheten i oktober 4004 f.Kr. BC oppsto. I 1655 våget Isaac de La Peyrère å tildele de såkalte tordenboltene (steinalderartefakter) til mennesker som levde før Adam ( pre-adamittisk hypotese ). [5] Etter en intervensjon fra inkvisisjonen opphevet han teorien.

Tegning av utgravningen av Cocherel i 1685
Steinkasse fra Södra Härene på Jättakullen gravplass, Sverige

I Skandinavia , malte monumenter ble anerkjent tidlig. En dolmen ble gravd ut nær Roskilde allerede i 1588. I 1662 mottok Uppsala en stol i arkeologi. I 1685 ble et neolitisk gravkammer gravd ut i Houlbec-Cocherel i Nord-Frankrike . Det regnes som den eldste arkeologiske utgravningen fordi den første gjenlevende utgravningsrapporten ble laget her i 1722. Kiel -professoren Johann Daniel Major utførte omfattende utgravninger på Jylland rundt 1690 og lot mange tallerkener åpnes. Målet hans var å avklare opprinnelsen til innbyggerne på halvøya ved hjelp av arkeologiske metoder.

Bernard de Montfaucons L'Antiquité expliquée dukket opp fra 1719. I ti bind presenterte han kunstverk fra Middelhavsområdet. Montfaucons arbeider forble standardverket lenge.

Midt på 1700- til midten av 1800-tallet

Arkeologiske forskningsmetoder får nå gradvis aksept. Ofte nådde enkeltforskere tidlig banebrytende konklusjoner, som imidlertid ofte - fordi de ennå ikke var oppdaterte - gikk upåaktet hen. En av pionerene var den franske amatørarkeologen Jacques Boucher de Perthes , som var den første som korrekt tildelte forhistoriske artefakter , men som han først ble gjenkjent mer enn 20 år senere, gjennom bekreftelsen av Charles Lyell (1797–1875). Et viktig funn var oppdagelsen av det stratigrafiske prinsippet . Lenge før det hadde samholdet og dermed likheten mellom funn som var i ett lag (for eksempel en steinartefakt i forbindelse med en utdødd dyreart) blitt diskutert igjen og igjen, men ikke allment akseptert.

En modell som fortsatt er gyldig i dag med sine grunnleggende trekk ble utgitt av Christian Jürgensen Thomsen i 1836. Han var kurator i København og oppfant " treperiodesystemet ", som deler menneskehetens forhistorie i tre faser: steinalderen , bronsealderen og jernalderen . Omtrent 30 år senere, rundt 1865, differensierte J. Lubbock fremdeles steinalderen til den av den slagne og den polerte steinen. Begrepene "paleolitisk" (paleolitisk) og "neolitikum" ("ny steinalder" / neolitikum) ble født. Epokene er inndelt på mange måter, men underavdelingen som den gang ble funnet, gjelder fortsatt - med begrensninger - den dag i dag.

Pompeii og Vesuv rundt 1900

De første store utgravningene fant sted i de gamle byene Pompeii og Herculaneum . I følge en rapport fra den romerske forfatteren Plinius den yngre, ble begge utslettet av utbruddet i Vesuv den 24. august 79 e.Kr. Pompeii ble gjenoppdaget på slutten av 1500 -tallet da en akvedukt ble bygget. Utgravninger begynte i 1748. I Herculaneum ble gravd for første gang i 1709, i 1738 Charles III. fra Napoli graver byen bevisst ut. I 1768 ble teatret, basilikaen og Villa dei Papiri avdekket.

Med sitt brev om Herculan -funnene , den første arkeologiske publikasjonen, grunnla Johann Joachim Winckelmann den nye vitenskapen om arkeologi i 1762 og har blitt ansett som far til (klassisk) arkeologi siden. Winckelmann var også den første som forsøkte en periodisering og historisk klassifisering av gresk kunst. Dens utviklingstrinn (gammel stil - høy stil - vakker stil - stil av etterlignere - kunstens forfall) blir overhalet av den inkluderte vurderingen. For formidling av forskningen og mottakelsen i samtidslitteratur og kunst var Göttingen -professoren Christian Gottlob Heyne avgjørende, som korresponderte med Winckelmann, gjennomgikk og publiserte hans skrifter og brukte dem i forelesningene hans. I 1802 ble den første stolen for klassisk arkeologi etablert ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel .

De egyptiske monumentene, spesielt pyramidene, var populære reisemål i antikken (se Verdens under ). På 1600 -tallet ble det anerkjent at dette var kongelige graver. Egyptologi begynte med Napoléon Bonapartes kampanje i Egypt i 1798. Forskere ble også ledsaget av hæren. Spesielt viktig var oppdagelsen av Rosetta-steinen , som gjorde det mulig for Jean-François Champollion å dechiffrere hieroglyfer i 1822.

Av spesiell betydning for egyptisk arkeologi er Auguste Mariette (1821–1881), som fra 1858 og utover, som direktør for egyptiske antikvitetsservice, gravde ut mer enn tretti steder. Metodene hans var brutale (f.eks. Sprengladninger). Bestemmelsen av funnforholdene og vitenskapelige evalueringer var ennå ikke bestemt, men han avsluttet epoken med rene skattejegere (ifølge Giovanni Battista Belzoni , 1778–1823), som tidligere hadde brakt utallige funn til Europa. Mariette har selv brakt rundt 7000 gjenstander til Paris (Louvre) siden 1850. Men nå jobbet han hardt for å sikre at Egyptens antikviteter ikke lenger ble dratt ut av landet. For å lagre funnene grunnla Mariette forløperen til detegyptiske nasjonalmuseet i Kairo. Karl Richard Lepsius (1810–1884) utarbeidet en omfattende undersøkelse av egyptiske og nubiske monumenter mellom 1842 og 1845. I 1859 ble resultatet publisert i de tolv bindene av monumentene fra Egypt og Etiopia , som alene inneholder 894 fargeplater. Ludwig Ross , som var den første som utførte systematiske utgravninger på Akropolis i Athen, ga et spesielt bidrag til arkeologisk forskning i Hellas rundt 1840.

Fra midten av 1800 -tallet

På midten av 1800 -tallet utviklet arkeologi seg i økende grad til en vitenskap. Mens gravemaskinene tidligere bare adskilte seg vesentlig fra skattejegere og gravranere , er utgravningsteknikkene nå blitt forbedret, og god dokumentasjon og presis klassifisering av funnene har blitt mer og mer viktig.

Det var først i 1859 at menneskehetens avanserte alder generelt ble anerkjent. Samme år dukket Darwins On the Origin of Species opp . Oppdagelsen av neandertalermannen , oppdaget i 1856, som Johann Carl Fuhlrott og Hermann Schaaffhausen ikke klarte å klassifisere som istid, var ikke i stand til å etablere seg som sådan i Tyskland før i 1902, da Rudolf Virchow døde, som som en patologisk autoritet hadde forhindret enhver videre diskusjon.

I Sverige utviklet Oscar Montelius (1843–1921) et system med differensiert typologi for klassifisering ( periodisering ) av funnet gjenstander og skapte grunnlaget for en relativ kronologi .

I 1853/54 ble trepilarer, steinøkser og keramikk oppdaget på grunn av den uvanlig lave vannstanden ved Obermeilen ved Zürichsjøen. Oppgjøret ble undersøkt av Ferdinand Keller . I lang tid ble det antatt at disse fuktige bosetningene var styltehus i vannet. Fra 1920 -årene oppsto det en het diskusjon om plasseringen av haugboligene. Bank- og vannhaugkonstruksjoner konkurrerte. I dag vet vi at det var land- og vannrøysestrukturer. De nye undersøkelsene i Hornstaad ved Bodensjøen viser hauger i vannet, hevet opptil 5 meter fra innsjøbunnen. Rekonstruksjoner (for eksempel i Unteruhldingen ved Bodensjøen) viser ikke bare de forskjellige løsningene som er foreslått av arkeologi, men også den nåværende forskningstilstanden basert på funnene fra undervannsarkeologi ( Pfahlbaumuseum Unteruhldingen ).

Utgravningene i Hallstatt begynner i 1846. Den arkeologiske forskningen til kelterne begynte i 1858 da oberst Schwab utførte de første utgravningene i La Tène ved Neuchâtel -sjøen (Sveits). I 1872 ble jernalderen i Europa delt inn i en eldre fase ( Hallstatt -perioden ) og en yngre fase ( Latène -perioden ) for første gang.

Édouard Lartet (1801–1871) undersøkte et sted i Pyreneene ( Massat ) i 1860 og fant en gevirspiss med et gravert bjørnhode, den første oppdagelsen av øvre paleolittisk kunst. Senere gravde han ut flere franske grottesteder (Gorge d'Enfer, Laugerie-Haute, La Madeleine og Le Moustier). Spesiell oppmerksomhet ble viet de praktfulle hulemaleriene som ble oppdaget i Altamira -grotten i 1879.

Utviklingen av klassisk arkeologi i andre halvdel av 1800 -tallet ble dominert av Heinrich Schliemann (1822–1890). Forretningsmannen og "amatørarkeologen" Schliemann regnes som grunnleggeren av forhistorisk arkeologi i Hellas og Egeerhavet. I 1869 gravde han på Ithaca og i 1871 begynte han å grave i Hissarlik . Der mistenker han Homer's Troy og har vist seg å ha rett, selv om han tok feil i byggeperioden. Utgravningsmetodene hans var veldig kontroversielle, og mange spesialister mente ingenting om Schliemanns evner. Hans berømmelse er hovedsakelig basert på de verdifulle funnene (for eksempel " Priams skatt "). Hans oppdagelse av forhistoriske (før-homeriske) kulturer og bosetninger utløste mange andre utgravninger i Egeerhavet. De metodiske fremskrittene han førte til, for eksempel vektleggingen av stratigrafi eller bruk av fotografering som et middel til arkeologisk dokumentasjon, ble lenge undervurdert.

I 1892 mottok grunnleggeren av Institute for Prehistory and Early History ved University of Vienna, Moritz Hoernes , den første undervisningslisensen i Europa for å dekke hele området forhistorisk arkeologi. [6]

20. og 21. århundre

Howard Carter, 1924
Luftarkeologi: planløsning av et gallo-romersk lager

I Egypt utførte Sir William Matthew Flinders Petrie (1853–1942) pionerarbeid som forsker og gravemaskin fra 1880 og fremover. En milepæl i arkeologisk forskning er metodene og målene for arkeologi , som han publiserte i 1904. I den angav Flinders Petrie fire prinsipper:

 1. Omsorg for håndtering av monumentene som blir gravd ut og omtanke for potensielle fremtidige gravemaskiner
 2. grundig omhu i utgravningen og registreringen av hver eneste detalj som ble funnet
 3. detaljert og pent kartlegging og kartlegging
 4. fullstendig publisering av resultatene

Det første bindet av Handbook of Archaeology ble utgitt i 1913, redigert av Heinrich Bulle (1867–1945). Utgravningen av gravfeltet til Assini ( Argolis ), som begynte i 1922 og ble utført av svenske arkeologer, ble ansett som en eksemplarisk utgravning av denne tiden. Hele utgravningen ble screenet og førsteklasses gravdokumentasjon ble opprettet. Det mest kjente arkeologiske funnet på 1900 -tallet ble gjort av Howard Carter (1873–1939) samme år. Etter seks års leting fant han graven til Tut-anch-Amun .

Etter første verdenskrig var pioner innen luftarkeologi den britiske piloten Osbert GS Crawford , som fotograferte arkeologiske steder i England fra et fly.

Gustaf Kossinna (1858–1931) presenterte bosetningsarkeologiske metoder i 1920. Hans tolkninger, som tilskrev de germanske folkene en enestående kulturell betydning, tjente nasjonalsosialismen som bevis på de germanske folkene og den ariske rasen. Miskrediteringen i etterkrigstiden betydde at i flere tiår var forbindelsen mellom arkeologiske funn og etniske grupper foreldet.

Det første hele professoratet ble opprettet i Marburg i 1927 og ble fylt med Gero Merhart von Bernegg fra Bregenz året etter. Han fullførte habiliteringen i 1924 med bronsealderen på Yenisei . Før han ble tvunget pensjonisttilværelsen av nasjonalsosialistene i 1942, tok 29 studenter doktorgrad med ham, og ytterligere fem ble lagt til etter krigen. Fra 1950 dominerte Marburg -skolen , som disse akademikerne dannet, Tyskland. Gero von Merhart, som han vanligvis kalles, satte temaet på streng registrering, systematisering og katalogisering og unngikk i stor grad den kulturhistoriske tolkningen.

Thor Heyerdahl dro på en flåte fra Sør -Amerika til Polynesia i 1947 og regnes som en av grunnleggerne av eksperimentell arkeologi .

Arkeologi har i økende grad brukt vitenskapelige metoder siden 1900 -tallet. Disse inkluderer 14 C -dateringen som ble utviklet i 1949 for datering av organiske stoffer og strontiumisotopanalysen for å undersøke trekkbevegelsene til forhistoriske mennesker. Fjernmålingsmetoder ble også i økende grad brukt i arkeologisk forskning. Arkeologi har utviklet seg til en sammensatt vitenskap. Forskningen på det forhistoriske liket som ble funnet i 1991 i Ötztal-alpene ( Similaun-Mann / Ötzi ) er et eksempel på dette. Ved hjelp av DNA -analysen kunne familieforholdet til 40 individer fra et gravsted i bronsealderen i Lichtenstein -hulen rekonstrueres for første gang over hele verden.

Den nye arkeologien på 1960 -tallet førte til innføring av kunnskap fra biovitenskapen i arkeologi. Begrepet bæreevne kommer fra økologi og ble brukt til å undersøke spørsmål om befolkningstetthet og bosettingsutvikling. Optimal fôring kan forklare reaksjoner på klimaendringer på samme måte som sesongmessige migrasjoner og former for arealbruk. I tillegg ble matematiske simuleringer og modellering og datamaskinassisterte geografiske informasjonssystemer introdusert i arkeologi som metoder. Den nye arkeologien var spesielt sterkt utviklet i det angelsaksiske kulturområdet og klarte aldri å etablere seg i det tysktalende området. Årsaken er at i den angelsaksiske tradisjonen tilhører arkeologi tradisjonelt antropologi , ikke til historie eller kulturstudier.

Som et svar på New Archaeology dukket post-prosessarkeologi opp på 1980-tallet, noe som plasserte metoder fra kultur- og samfunnsvitenskapene mer i forgrunnen. Et sentralt begrep er byrået , som kommer fra sosiologi og som vurderer motiver og handlingsmuligheter. Hvis man også tar hensyn til den iboende subjektiviteten til enhver tolkning av en kultur som bare de materielle gjenstandene er bevart fra, er arkeologer etter prosess avhengige av hermeneutikk på den ene siden og selvreflekterende praksis på den andre. Dagens etterkommere av kulturene som skal undersøkes, er like mye inkludert i arkeologers arbeid, som tidligere forsømte sosiale perspektiver.

Sammen med andre minneinstitusjoner er arkeologiske funn og utgravningssteder det spesielt følsomme kulturminnet og ofte det økonomiske grunnlaget (f.eks. Turisme) for en stat, en kommune eller en region. Spesielt arkeologiske funn og utgravningssteder er politisk eksplosive, og som en del av kulturarven i mange moderne væpnede konflikter i det 21. århundre, er de et av hovedmålene og trues dermed med ødeleggelse og plyndring. Ofte skal motstanderens kulturarv være permanent skadet eller til og med ødelagt, eller arkeologiske funn blir stjålet og tatt bort. Internasjonal og nasjonal koordinering med hensyn til militære og sivile strukturer for beskyttelse av arkeologiske funn og utgravningssteder utføres av International Committee of the Blue Shield (Association of the National Comites of the Blue Shield, ANCBS) med base i Haag . Omfattende oppdrag ble utført i 2011 i Egypt og Libya, 2013 i Syria, 2014 i Mali og Irak og siden 2015 i Jemen. [7]

kompetanseområder

Arkeologi er et samlebegrep for mange arkeologiske disipliner, som stort sett angir bestemte perioder eller regioner. De enkelte fagområder er ikke bare forskjellige i forskningsfaget, men også i metodene som brukes, f.eks. B. i undervannsarkeologi. I tillegg inngår arkeologiske metoder i en uavhengig vitenskap, for eksempel innen rettsmedisin . I emner som antikke amerikanske studier eller klassisk arkeologi kan hovedfokusområdene være av ikke-arkeologisk karakter.

I henhold til epoker og regioner

Arkeologiens disipliner er forskjellige tematisk, tidsmessig og romlig. Kildene de bruker er tilsvarende forskjellige. Selv om det ikke er noen eller svært få skriftlige kilder innen forhistorisk arkeologi og de materielle restene av denne perioden hovedsakelig refereres til, kan andre arkeologiske disipliner også evaluere skriftlige kilder.

Forhistorisk arkeologi omhandler en periode som begynner med de første steinverktøyene for rundt 2,5 millioner år siden og slutter med tidlig historie (migrasjonsperioden, Romerriket, tidlig middelalder) og de første skriftlige kildene.
Denne spesialiteten ligger i grensesnittet mellom forhistorie og tidlig historie og klassisk arkeologi. Forskning er rettet mot de romerske provinsene som bruker metodene for forhistorie og tidlig historie.
Klassisk arkeologi fokuserer på arv fra den antikke verden. Mer presist, grekerne, etruskerne og romerne i historisk tid (omtrent mellom 2. årtusen f.Kr. og 500 -tallet e.Kr.). Klassisk arkeologi inkluderer også etruskologi og den egeiske forhistorien , som omhandler kykladiske , minoiske og mykeniske funn.
Middelalderarkeologi begynner jevnt på slutten av tidlig historie (rundt 900 -tallet) og slutter teoretisk med overgangen til moderne arkeologi (rundt 1500 -tallet). I motsetning til forhistorisk arkeologi fungerer den i en periode der skriftlige kilder i økende grad blir tilgjengelige. I tillegg er det ofte en stigende bygningsmasse, som arkeologien i middelalderen undersøker ved hjelp av metodene for historisk bygningsforskning (bygnings- eller monumentarkeologi).
Historisk arkeologi er et begrep som beskriver parallell overføring av materielle arkeologiske kilder og skriftlig overføring. På den ene siden brukes den pragmatisk for arkeologien i middelalderen og den moderne tiden eller bare den i den moderne tiden. I metodisk-fenomenologisk forstand tar den derimot sikte på kulturer eller epoker med såkalt tett (skriftlig) tradisjon over hele verden.

Følgende disipliner representerer geografiske fokus:

Egyptologi omhandler det gamle Egypt (rundt 5. årtusen f.Kr. til 4. århundre e.Kr.). Koptologi , som studerer kulturen til de første kristne i Egypt, er en gren av egyptologien.
Dette fagområdet kommer fra de overveiende filologisk orienterte gamle orientalske studiene og er dedikert til de gamle kulturene i Midtøsten , hovedsakelig området Tyrkia, Irak, Iran, Syria, Libanon, Israel og Jordan ( Babylon , Assyria , Sumer , Akkad , Elam , hettitter og Urartu ), men også med etterfølgerstatene. Den undersøkte perioden strekker seg fra det 11. årtusen f.Kr. F.Kr. til det 7. århundre e.Kr.
Nærøstens arkeologi er nært beslektet med bibelsk arkeologi , som forsker på bosetting og kulturhistorie for Palestina og Egyptologi , siden Egypt i noen epoker styrte området i dagens Israel og Libanon, på andre tidspunkter som orientalske imperier inkorporerte Egypt.

Spesialiteter

Eksperimentell arkeologi: replikering av dagligdagse gjenstander ved bruk av datidens arbeidsteknikker
I henhold til faser og aspekter ved kulturell utvikling
Ifølge spesielle nettsteder
Spesielle undersøkelsesobjekter
Spesielle spørsmål
Spesielle metoder
Hjelpefag
Analyse von Tierknochen-, Pollen- und Pflanzenfunden, um die Umweltbedingungen zu rekonstruieren. Zu den Untersuchungsobjekten gehören Bodenproben ebenso wie Mageninhalte, Abfallgruben und Latrinen.
Paläopathologen führen medizinische Untersuchungen an menschlichen Knochen und Geweben durch, um Alter und Geschlecht der Individuen zu bestimmen und auf ihren Gesundheitszustand zu schließen. Die Paläopathologie ermöglicht Erkenntnisse über Lebensbedingungen, Ernährungsgewohnheiten und Krankheiten. Des Weiteren sind Rückschlüsse auf die medizinische Versorgung und den sozialen Zusammenhalt unserer Vorfahren möglich.
 • Archäoastronomie oder Astroarchäologie , auch Paläoastronomie (Schnittstelle zur Astronomie)
Zur Analyse prähistorischer Kultstätten wird die Archäoastronomie benötigt. Beispielsweise werden die Sonnwendpunkte einer bestimmten Zeit berechnet, um die mögliche astronomische Bedeutung von Fundstätten zu erschließen.

Nachbardisziplinen

Forschungsmethoden

Archäologische Forschungsmethoden gliedern sich in solche der Quellenerschließung und solche der Interpretation. In der Öffentlichkeit wird meist nur die Erschließung der Quellen zur Kenntnis genommen. Zur Quellenerschließung zählt auch die typologische und chronologische Auswertung. Erst nach der Quellenerschließung und Aufbereitung folgt die historische Interpretation.

Quellenerschließung

Die Ausgrabung ist zwar die bekannteste Forschungsmethode, jedoch nur ein kleiner Teilbereich der archäologischen Arbeit. Die Dokumentation, Auswertung, Konservierung und Archivierung der Funde stellt den weitaus größten Teil der archäologischen Tätigkeit dar. Außerdem muss die Grabung sorgfältig vorbereitet werden.

Prospektion und Voruntersuchungen

Die Prospektion umfasst zerstörungsfreie Methoden, mit deren Hilfe eine Untersuchung potenzieller oder bekannter Fundplätze ermöglicht wird. Dazu gehören die Geländebegehung (Survey), die Luftbildarchäologie und geophysikalische Methoden ( Geoelektrik , elektromagnetische Induktion, geomagnetische Kartierung sowie Bodenradar und LIDAR ). Ebenfalls prospektiv einsetzen lässt sich die Phosphatanalyse .

Eingeleitet wird eine Ausgrabung durch archäologische Voruntersuchungen. Zum Einsatz kommen hier Suchgräben, magnetische Sondierung, Bodenwiderstandsmessung, Luftbilder und andere Methoden der Bodenforschung. Die Voruntersuchungen dienen dazu, sich ein Bild der potenziellen Grabungsstelle zu machen, um die eigentliche Grabung besser planen zu können.

Ausgrabung

Beispiel eines archäologischen Profils (Augsburg, Inneres Pfaffengässchen)

Die meisten Fundplätze werden heute durch Baumaßnahmen entdeckt. Über Notgrabungen , auch Rettungsgrabungen genannt, versucht die archäologische Denkmalpflege diese Befunde vor ihrer endgültigen Zerstörung auszuwerten. Seltener sind Forschungsgrabungen, bei denen unter primär wissenschaftlichen Interessen Fundplätze zur Grabung ausgewählt und ohne äußeren Zeitdruck untersucht werden können.

Bei der Grabung werden verschiedene Grabungstechniken angewandt. Eine moderne Grabung ist befundorientiert, dh die Funde werden in ihrer räumlichen und zeitlichen Einbettung auf Befunde bezogen.

Da jede Ausgrabung zur Zerstörung eines Befundes führt, soll eine exakte Dokumentation den Fundplatz, zumindest auf dem Papier, auch später bis ins Detail rekonstruierbar machen. Die wichtigsten Arbeitsmittel der Ausgrabung sind deshalb, neben der Kelle , „Papier und Buntstift“.

Bauforschung

Die Bauforschung ist ein wesentlicher Teil sowohl der klassischen Archäologie als auch der Archäologie des Mittelalters ; wohingegen sie in der Ur- und Frühgeschichte mangels aufgehend erhaltener Bauwerke nur eine untergeordnete Rolle spielt. Eine der Dokumentationsmethoden ist die Photogrammetrie .

Auswertung

Gerade am sehr populären Beispiel der Gletschermumie Ötzi ist zu erkennen, dass die Ausgrabung nur einen Bruchteil der archäologischen Arbeit darstellt. Der 1991 entdeckte Fund wird bis heute wissenschaftlich untersucht.

Typologie

Die Typologie ist die Klassifikation von Objekten nach Kriterien von Form und Material. Sie ist grundlegend für die Einordnung des Fundmaterials, da sie Vergleiche mit Fundsituationen an anderen Fundplätzen ermöglicht und zur Grundlage von Kombinationsanalysen (zur relativchronologischen Datierung wie zur sozioökonomischen Einordnung) und Verbreitungsanalysen wird.

Materialbestimmungen

Wie bei der Prospektion und der Altersbestimmung werden auch für Materialbestimmungen moderne naturwissenschaftliche Techniken eingesetzt (siehe Archäometrie ). Zur Identifikation und Detailuntersuchung von Artefakten dienen ua die Mikroskopie , Infrarot - und Ultraschallaufnahmen , Röntgen , chemische Analysen, Spektralanalysen und Laserscans.

Altersbestimmung

Dendrochronologie : Zur Datierung von Holz dient ein „Kalender“ der Jahresringe.

Ein Schwerpunkt der Fundanalyse ist die Datierung der Befunde (z. B. Grab) anhand der Funde (z. B. Grabbeigabe ). Bei der Altersbestimmung wird zwischen absoluter Chronologie und relativer Chronologie unterschieden.

Die relative Chronologie setzt einen Fund dabei in Bezug zu einem anderen. Ist er jünger, älter oder gar gleichzeitig? JJ Winckelmanns „vergleichendes Sehen“ ist eine der ersten Methoden zur relativen Chronologie.

Bei der absoluten Chronologie wird einem Fund ein absolutes Datum (Jahr, Jahrhundert) zugeordnet

Interpretation

Die Methoden der Interpretation sind in der Regel eher geisteswissenschaftlich. Für die prähistorische Archäologie ist der Analogieschluss die wesentliche Möglichkeit der Interpretation. In der historischen Archäologie (z. B. Klassische Archäologie oder Archäologie des Mittelalters) ist es der Vergleich mit Informationen aus anderen Quellen, wie schriftlicher oder bildlicher Überlieferung.

Funde

Archäologie in Deutschland

In Deutschland gehört die archäologische Denkmalpflege ( Bodendenkmalpflege ) zu den Aufgaben der Bundesländer ( Landesarchäologe ), meist als eigener Fachbereich innerhalb des Denkmalamtes organisiert. Größere Städte haben oft eine eigene Stadtarchäologie . Die Mehrzahl der Grabungen wird heute im Rahmen denkmalpflegerischer Notgrabungen entweder von den betreffenden Ämtern selbst oder im Rahmen der Firmenarchäologie von beauftragten Spezialfirmen durchgeführt. Gezielte Forschungsgrabungen sind die Ausnahme, da unnötige Bodeneingriffe auch hier vermieden werden und eine Finanzierung nur über Drittmittel möglich ist. Mehrere Institutionen fördern Forscher und Projekte durch Archäologiepreise . Ein wichtiger Geldgeber für Forschungsgrabungen ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft .

Deutsche Grabungen im Ausland werden hingegen im Rahmen von Forschungsprojekten der Universitäten, desDeutschen Archäologischen Instituts oder desRömisch-Germanischen Zentralmuseums durchgeführt.

Archäologie außerhalb Europas

Archäologie in Amerika

Die Archäologie gehört in Amerika zur Anthropologie (Völkerkunde) und hat aus diesem Grund eine völlig andere Ausrichtung als die europäische Forschung. Dies folgt vor allem aus dem Umstand, dass zum Zeitpunkt der Besiedlung der neuen Welt zuerst ethnographische Untersuchungen an noch existierenden Ureinwohnern stattfanden. Die eher spärlichen präkolumbischen Funde sind ein weiterer Grund für den in der Erforschung kultureller Prozesse liegenden Schwerpunkt amerikanischer Archäologie.

Als Pionier der amerikanischen Archäologie gilt Thomas Jefferson (1743–1826), welcher ab 1784 einige Grabhügel untersuchte, um ihr Alter zu bestimmen. Jefferson setzte dabei erstmals eine Methode ein, die als Vorläufer der Dendrochronologie angesehen werden kann: er zählte die Jahresringe der auf den Grabhügeln stehenden Bäume.

Die ersten großen Ausgrabungen in Mittelamerika wurden Ende des 19. Jahrhunderts im Mayazentrum Copán durchgeführt. 1911 entdeckte Hiram Bingham die Inkastadt Machu Picchu .

Im Jahre 1990 fanden Archäologen in der Nähe von Mexiko-Stadt über 10.000 Artefakte aus der Zeit der spanischen Eroberung des Landes. Man fand nicht nur menschliche Knochen, sondern auch Waffen, Kleidung, Haushaltsgeräte und Gegenstände aus dem persönlichen Besitz von Hernán Cortés . Die Fundstelle Tecoaque (vorspanischer Name: Zultepec ) wurde als UNESCO-Welterbe vorgeschlagen.

Archäologie in Indien und China

1863 wurde in Indien die Archaeological Survey of India gegründet. 1921/1922 entdeckte man eine der ältesten Hochkulturen der Menschheit, die Indus-Kultur . Ausgegraben wurden ua die Städte Harappa und Mohenjo-Daro .

Archäologie in China begann mit dem schwedischen Geologen J. Gunnar Andersson (1874–1960), der 1921 bei Yang Shao Tsun in Honan eine neolithische Wohnhöhle entdeckte und damit bewies, dass China in vorgeschichtlicher Zeit bewohnt war. 1928 wurde Anyang ausgegraben, die Hauptstadt der Shang-Dynastie des 2. Jahrtausends v. Chr.

1974 wurde die Terrakottaarmee rund um das Grab des chinesischen Kaisers Qin Shihuangdi bei Xi'an entdeckt.

Archäologie in Afrika

Afrika ist nicht nur in paläoanthropologischer Hinsicht die Wiege der Menschheit, sondern auch die unserer Kultur. Nur in Afrika kommen Steingeräte vor, die 2,5 Millionen Jahre alt sind und deren Herstellung mit den ersten Homo-Arten unserer Spezies in Verbindung gebracht wird. Die betreffenden Werkzeuge – einfache Geröllgeräte vom Oldowan -Typ, später die Faustkeile, um die Leitformen zu nennen – kommen auch in anderen Teilen der Welt vor, nur sind sie dort deutlich jünger. In Europa datieren die ältesten Stellen auf eine Million Jahre. Neue, etwa 3,3 Millionen Jahre alte Funde in Lomekwi 3 , Kenia, werden als Beleg für eine eigenständige archäologische Kultur interpretiert, vorschlagsweise Lomekwian genannt. [1]

Bereits seit dem 17. Jahrhundert ist der Nordosten Afrikas Gegenstand intensiver Forschungen durch die Ägyptologie und Koptologie . Diese Region des Kontinents ist auch im internationalen Vergleich hervorragend dokumentiert. Da jedoch die ältesten Schriftquellen im subsaharischen Afrika nicht weiter als 600 Jahre zurückreichen, kommt der Archäologie gerade hier eine besondere Bedeutung zu. Aufgrund der kurzen Forschungstradition im Vergleich zu Mitteleuropa steht man hier allerdings noch vielfach am Anfang.

Aufbereitung für die Öffentlichkeit und Schutz

Die Vermittlung archäologischer Forschungsergebnisse erfolgt auf verschiedene Weise:

Zunehmend wird international auch der Schutz der archäologischen Funde für die Öffentlichkeit im Hinblick auf Katastrophen, Kriege und bewaffnete Auseinandersetzungen durchgesetzt. Das geschieht einerseits durch internationale Abkommen und andererseits durch Organisationen die den Schutz überwachen beziehungsweise durchsetzen. Als weltweites Beispiel gilt Blue Shield International mit seinen Archäologen und lokalen Partnerorganisationen. Die Wichtigkeit der archäologischen Funde im Bezug auf Identität, Tourismus und nachhaltiges Wirtschaftswachstum werden immer wieder betont. So wurde auch vom Präsident von Blue Shield International, Karl von Habsburg , bei einem Kulturgutschutz-Einsatz im April 2019 im Libanon mit der United Nations Interim Force in Lebanon erläuterte: „Kulturgüter sind ein Teil der Identität der Menschen, die an einem bestimmten Ort leben. Zerstört man ihre Kultur, so zerstört man damit auch ihre Identität. Viele Menschen werden entwurzelt, haben oft keine Perspektiven mehr und flüchten in der Folge aus ihrer Heimat.“ [8] [9] [10] [11]

Archäologische Institute

Film

Literatur

Buchpublikationen

(chronologisch sortiert)

Einführungen
 • G. Th. Schwarz: Archäologen an der Arbeit. Franke, 1965.
 • Johannes Bergemann : Orientierung Archäologie – was sie kann, was sie will. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2000. ISBN 3-499-55612-X (Klassische Archäologie).
 • Colin Renfrew , Paul G. Bahn: Archaeology – Theories, Methods and Practice . 5. Auflage, London 2005, ISBN 978-0-500-28719-4 (gute englischsprachige Einführung); gekürzte deutsche Übersetzung von Helmut Schareika: Basiswissen Archäologie. Theorien – Methoden – Praxis , Philipp von Zabern, Mainz 2009, ISBN 978-3-8053-3948-3 .
 • Manfred KH Eggert: Prähistorische Archäologie. Konzepte und Methoden . (4. überarb. Aufl. UTB Francke, Tübingen, Basel 2008). ISBN 978-3-8252-3696-0 .
 • Hans Jürgen Eggers : Einführung in die Vorgeschichte. Neu herausgegeben von Christof Krauskopf. Mit einem Nachwort von Claudia Theune . 6. Auflage, scrîpvaz, Schöneiche bei Berlin 2010, ISBN 978-3-942836-17-3 . Mit einem Verzeichnis der Schriften von Hans Jürgen Eggers.
 • Manfred KH Eggert, Stefanie Samida: Ur- und frühgeschichtliche Archäologie (2. Aufl. UTB, Tübingen 2013). ISBN 978-3-8252-3890-2 .
 • Barbara ScholkmannHauke KenzlerRainer Schreg (Hrsg.), Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Grundwissen, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 2016, ISBN 9783534268115
Überblick
 • Paul G. Bahn (Hrsg.): Archaeology. Cambridge Illustrated History. Cambridge University Press, Cambridge 1996. ISBN 0-521-45498-0 .
 • Reinhard Bernbeck : Theorien in der Archäologie (UTB Wissenschaft Band 1964) . Francke Verlag, Tübingen, Basel 1997, ISBN 3-8252-1964-X , ISBN 3-7720-2254-5 .
 • Marion Benz, Christian Maise: Archäologie. Theiss, Stuttgart 2006. ISBN 3-8062-1966-4 .
 • Manfred KH Eggert: Archäologie. Grundzüge einer Historischen Kulturwissenschaft. Francke, Tübingen 2006. ISBN 3-8252-2728-6 .
 • Der Brockhaus Archäologie. Hochkulturen, Grabungsstätten, Funde. FA Brockhaus, Mannheim/Leipzig 2008, ISBN 978-3-7653-3321-7 .
 • Alain Schnapp : Die Entdeckung der Vergangenheit. Ursprünge und Abenteuer der Archäologie (aus dem Französischen von Andreas Wittenburg). Klett-Cotta, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-608-93359-8 (Rezension von Lutz Bunk Archäologische Detektivarbeit ).
 • Jeorjios Martin Beyer: Archäologie. Von der Schatzsuche zur Wissenschaft. Philipp von Zabern, Mainz 2010, ISBN 978-3-8053-4166-0 .
 • Matthias Knaut, Roland Schwab (Hrsg.): Archäologie im 21. Jahrhundert. Innovative Methoden – bahnbrechende Ergebnisse. Konrad Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2188-6 .
 • Geoffrey John Tassie, Lawrence Stewart Owens: Standards of Archaeological Excavations: A Fieldguide to the Methology, Recording Techniques and Conventions , London 2010, ISBN 978-1-906137-17-5 .
 • Marco Kircher: Wa(h)re Archäologie. Die Medialisierung archäologischen Wissens im Spannungsfeld von Wissenschaft und Öffentlichkeit (Reihe Historische Lebenswelten) , transcript. Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis, Bielefeld 2012, ISBN 978-3-8376-2037-5 .
 • Aedeen Cremin: Große Enzyklopädie der Archäologie. Die wichtigsten archäologischen Stätten der Welt. Konrad Theiss, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-8062-2753-6 .
 • Bruce Trigger : A History of Archaeological Thought . Cambridge University Press, Cambridge 1990. ISBN 0-521-33818-2 .
 • S. Wolfram und U. Sommer: Macht der Vergangenheit – Wer macht Vergangenheit. Archäologie und Politik. In: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas. Band 3 Beier & Beran, Wilkau-Hasslau 1993
Archäologie in Deutschland
Archäologie in Europa
 • Barry Cunliffe : Illustrierte Vor- und Frühgeschichte Europas. Campus, Frankfurt/Main 2000. ISBN 3-88059-979-3 .
 • Peter F. Biehl, Alexander Gramsch, Arkadiusz Marciniak (Hrsg.): Archäologien Europas. Geschichte, Methoden und Theorien. Tübinger Archäologische Taschenbücher Bd. 3 (2002). Waxmann Münster ISBN 3-8309-1067-3

Schriftenreihen

Archäologische Zeitschriften

Wörterbücher

Online-Publikationen

Literaturrecherche

Weblinks

Commons : Archaeology – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Archäologie – Quellen und Volltexte
Wiktionary: Archäologie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Vereine und Organisationen

Einzelnachweise

 1. a b Sonia Harmand, Jason E. Lewis, Craig S. Feibel, Christopher J. Lepre, Sandrine Prat: 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya . In: Nature . Band   521 , Nr.   7552 , 21. Mai 2015, ISSN 0028-0836 , S.   310–315 , doi : 10.1038/nature14464 ( nature.com [abgerufen am 27. Mai 2017]).
 2. Vgl. MKH Eggert: Archäologie: Grundzüge einer Historischen Kulturwissenschaft , Tübingen/Basel 2006, UTB 2728
 3. Hansjürgen Müller-Beck: Die Steinzeit – Der Weg der Menschen in die Geschichte. CH Beck, München 2008, S. 22.
 4. Andreas Grüner: Archäologie als Kapital – Die medialen Strategien des Cyriacus von Ancona (1390–1452) . In: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst . Band   63.2012 , 1. Januar 2012, S.   7–36 ( digizeitschriften.de [abgerufen am 13. Dezember 2016]).
 5. David Rice McKee: Isaac De la Peyrère, A Precursor of Eighteenth-Century Critical Deists . In: PMLA . Band   59 , Nr.   2 , 1. Januar 1944, S.   456–485, S. 459 , doi : 10.2307/459339 , JSTOR : 459339 .
 6. Geschichte und Ausstattung des Instituts – Der Beginn der Urgeschichte in Europa. Institut für Urgeschichte & Historische Archäologie der Universität Wien, archiviert vom Original am 20. Oktober 2013 ; abgerufen am 3. Februar 2015 .
 7. Vgl. Homepage des US Committee of the Blue Shield; abgerufen am 26. Oktober 2016. Isabelle-Constance v. Opalinski: Schüsse auf die Zivilisation . In: FAZ , 20. August 2014. Hans Haider: Missbrauch von Kulturgütern ist strafbar . In: Wiener Zeitung , 29. Juni 2012; Aisling Irwin: A no-strike list may shield Yemen`s ancient treasures from war. In: New Scientist. Daily news vom 23. Januar 2017 (abgerufen am 17. September 2017).
 8. Karl von Habsburg auf Mission im Libanon. Abgerufen am 19. Juli 2019 .
 9. Jyot Hosagrahar: Culture: at the heart of SDGs. UNESCO-Kurier, April–Juni 2017.
 10. Rick Szostak: The Causes of Economic Growth: Interdisciplinary Perspectives. Springer Science & Business Media, 2009, ISBN 9783540922827 .
 11. Corine Wegener, Marjan Otter: Cultural Property at War: Protecting Heritage during Armed Conflict. In: The Getty Conservation Institute, Newsletter 23.1, Spring 2008